You are on page 1of 1

Varfr r det viktigt med hglsning?

Hglsning ger gemenskap, nrhet och trygghet


Hglsning verfr traditioner och frmedlar kulturarv
Hglsning ger en insikt i hur sprket kan fungera
Hglsning ger upphov till samtalsmnen dr bda parter har samma
utgngspunkt
Hglsning stimulerar fantasin
Hglsning r tankemssigt utvecklande
Hglsning kar intresset fr bcker
Hglsning kar intresset fr skriftsprket
Hglsning ger eleven ett motiv att lra sig lsa
Hglsning ger eleven en vana att lyssna p det skrivna sprket
Hglsning utkar ordfrrdet
Hglsning lr eleven att det finns olika stt att uttrycka sig
Hglsning lr eleven hur en berttelse byggs upp
Hglsning var upp frestllningsfrmgan
Hglsning lr eleven skilja mellan fantasi och verklighet
Hglsning ger eleven kunskap om andra kulturer
Hglsning gr att eleven kommer i kontakt med olika
konfliktlsningsmodeller
Hglsning underlttar s att problem och omedvetna frestllningar kan
bearbetas
Hglsning ger nya kunskaper p flera niver

Ur Sprkgldje Ann-Katrin Svensson (1995)
Skriven av Elisabeth Berg