III. POLITICA IN DOMENIUL COMUNICATIILOR ELECTRONICE IN UE SI ROMANIA 1. Definirea pietelor. Obiectivele si principiile reglementarii. 2. Drepturi de acces. Colocare. 3.

Putere semnificativa de piata. Definirea pietelor relevante. 4. Reglementare, drepturi si obligatii privind accesul. Accesul neconditionat la reteaua locala. Preturile de interconectare. 5. Asigurarea si finantarea Serviciului Universal. 6. Comunicatiile si TI suport al Societatii informationale. Noua economie, bazata pe comunicatii si TI in Europa si in Romania: premise si obiective. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA: LEGISLATIE EUROPEANA Directiva 2002/21/EC privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva Cadru) http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_108/l_10820020424en00330050.pdf Directiva 2002/20/EC privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice (Directiva privind Autorizarea) http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_108/l_10820020424en00210032.pdf Directiva 2002/19/EC privind interconectarea retelelor de comunicatii electronice si accesul la infrastructura asociata (Directiva privind Accesul) http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_108/l_10820020424en00070020.pdf Directiva 2002/22/EC privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor referitoare la retelele si serviciile de comunicatii electronice http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_108/l_10820020424en00510077.pdf DOCUMENTE DE SINTEZA 1. 26 April 2000 - COMMUNICATIONS REVIEW 1999 Communication COM(2000)239 gives the results of the Public Consultation on the Communications Review 1999 and Orientations for the new Regulatory Framework. http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/com2000-239en.pdf 2. 28 March 2001 - GUIDELINES ON MARKET ANALYSIS http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/com2001-175-5en.pdf LEGISLATIE ROMANEASCA Ordonanta de urgenta nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor (M. Of. nr.457 din 27 iunie 2002) Ordonanta de urgenta nr.34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora (M. Of. nr.88 din 2 februarie 2002) 3. e-Activitatile in societatea informationala. Bogdan Ghilic-Micu, Marian Stoica, Editura Economica, 2002