colecţia colecţia

povestiri cu tâlc povestiri cu tâlc
Castelul vieţii tale Castelul vieţii tale
8
povestiri cu tâlc
Castelul vieţii tale
7
povestiri cu tâlc
Castelul vieţii tale
Castelul vieţii tale
A fost odată un Senior care hotărâse să facă o
excursie prin Europa.
Ajungând în Marea Britanie, din aeroport a cumpărat
un ghid de călătorie ce cuprindea castelele ce pot fi i!itate în
M. Britanie, "n el fiind menţionate !ilele #i orele de i!ită,
uneori acestea fiind foarte limitate. $e una dintre paginile
ghidului, Seniorul a ă!ut o ofertă specială %Castelul Vieţii
Tale.&
'in fotografiile pre!entate, castelul nu este mai (un
sau mai rău că altele...
)hidul mai indica că, din motie care or fi anunţate
mai târ!iu, pentru i!itarea castelului nu se percepe taxa la
intrare, ci la ie#ire, iar coordonarea !ilei #i orei i!itei, urmea!ă
a se face indiidual, la numărul de telefon indicat.
*ntrigat de oferta neo(i#nuită, domnul de cum ajunge
la hotel, formea!ă numărul de telefon #i se înţelege cu
proprietarul despre dată călătoriei.
+otul în lume decurge după anumite legi, era
inscripţionat la intrarea în castel, iar la u#a domnul a fost
întâmpinat cu foarte multă ama(ilitate de către un om îm(răcat
într,o fustă tipic scoţiană, în carouri.
- .eilalţi i!itatori au intrat deja/ Se interesea!ă
turistul.
8
povestiri cu tâlc
Castelul vieţii tale
– Ceilalţi vizitatori??? Se miră omul. Nu, numai e
nimeni, vizitele în Castelul nostru se efectuează individual şi
nici serviciile unui ghid nu oferim. Nespunnd nimic cu referire
la programul de lucru, el a început a!i poveşti
+uristului istoria castelului #i a făcut o trecere în reistă
a tuturor lucrurilor nota(ile ce pot fi admirate acolo0 ta(lourile
de pe pereţi, sala cu modele de armuri de lângă intrare,
armele militare din cameră su( scări,
.atacom(ele #i camera de tortură din temniţă. .ând a
terminat poestirea, el i,a înmânat i!itatorului o lingură #i a
cerut ca pe parcursul întregii călătorii să ţină lingura cu partea
concaă în sus.
- 1i asta de ce/ A între(at el nedumerit.
– "stea sunt regulile noastre. Noi nu percepem o ta#ă
de intrare, iar costul e#cursiei îl sta$ilim în felul următor%
fiecărui vizitator îi dăm o lingură, umplută cu nisip fin, în
acesta fiind e#act o sută de grame de nisip, iar fiecare care
intră pe tot parcursul vizitei tre$uie să poarte aceasta lingură
cu el. &upă terminarea călătoriei, măsurăm nisipul rămas în
lingură, iar pentru fiecare gram lipsa se achita o 'iră sterlină...
- 1i dacă nu ărs niciun gram/
– (h, în acest caz, vizita este gratuită.
2i!itatorul a fost surprins #i amu!at de o astfel de
condiţie. )a!dă primitoare a umplut lingura cu nisip #i excursia
Seniorului a început. "ncre!ător în puterea mâinilor sale, el a
început să urce încet treptele,
3eluându,#i priirea de la lingura. "n partea de sus,
lângă galeria de ta(louri, el a decis să nu meargă, pentru că
ântul sufla puternic #i ar putea ărsa nisipul. Se co(oară su(
scări pentru a ajunge la sala cu arme militare, însă stând su(
scară, î#i dă seama că, pentru a ajunge în acea sală, tre(uie
7
povestiri cu tâlc
Castelul vieţii tale
să sară peste o (alustradă. 4ucru care nu iar fi pus iaţa în
pericol, dar care la sigur aea să ducă la ărsarea nisipului din
lingură, a#a că, se limitea!ă să examine!e camera de la
distanţă. $entru acela#i moti, Seniorul nu s,a co(orât în
temniţă, deoarece tre(uia să co(oare pe ni#te scări foarte
a(rupte. 5oarte mulţumit de faptul că a păstrat conţinutul din
lingura intact, a început să se îndrepte spre locul de unde #i,a
început turul. Acolo era a#teptat de persoană în fusta scoţiană,
cu o (alanţă în mână. Seniorul a golit conţinutul din lingura în
(alanţă #i a a#teptat
3eră(dător re!ultatul.
– Surprinzător, aţi pierdut doar )umătate de gram,
ceea ce înseamnă că, nu tre$uie să plătiţi nimic pentru vizita
efectuată, spune proprietarul.
- Mulţumesc.
– *i!a plăcut vizită? ! +ntre$ă la sfrşit omul în fustă.
+uristul, după un moment de e!itare, decide să fie
sincer.
- 'e fapt, nu prea. +ot timpul m,am gândit la nisip #i
nu am reu#it să examine! ceea ce era în jurul meu.
– ,oarte regreta$il--... .tii, voi face o e#cepţie pentru
tine. &in nou, voi umple lingura ta, pentru că astea sunt
regulile, dar de data asta uită de nisip, chiar dacă îl verşi pe
tot, nu vei plăti nimic pentru vizită. /nică condiţie e că tre$uie
să reuşiţi în 01 minute, deoarece după asta tre$uie să vină alt
vizitator.
5ără a risipi niciun moment, domnul a luat lingura #i a
fugit spre sala de lângă antreu, pentru a arunca o priire
rapidă la exponatele de armură. 'upă asta repede a co(orât
pe scări în temniţă, nisipul deja îl ărsase tot, dar asta nu mai
conta. Acolo el nu a petrecut niciun minut, pentru că timpul se
8
povestiri cu tâlc
Castelul vieţii tale
scurgea destul de repede. 6epede începe să alerge spre
camera de su( scări, unde erau depo!itate armele, dar
aruncând o priire la ceas, #i,a dat seama că au trecut deja
unspre!ece minute. +imp pentru a i!ita camera cu arme nu
mai aea, de aceea se hotără#te să plece spre ie#ire, unde
era a#teptat de proprietar.
– 2ăd că nu aveţi nimic în lingură, lucru ce mă face să
cred că, nefiind o$ligat să aveţi gri)ă nisipului, de data asta
e#cursia v!a plăcut.
2i!itatorul nu a răspuns imediat.
- 'e fapt, nu , a spus el în cele din urmă , Mă
gândeam cum să nu întâr!ii, chiar dacă am ărsat tot nisipul,
nu am aut nicio plăcere.
7mul în fusta î#i aprinde pipa #i spune0
- Există oameni care trec prin %Castelul
Vieţii& lor, încercând să nu plătească pentru
nimic, #i nu se pot (ucura de această călătorie.
Mai sunt #i alţii, care întotdeauna sunt
gră(iţi, pierd repede totul #i nu pot o(ţine
plăcere.
$uţini înţeleg #tiinţa ieţii. Ei descoperă
fiecare ungher #i se (ucură de fiecare moment.
Ei #tiu că tre(uie să plătească pentru tot, dar
înţeleg că în iaţă sunt lucruri pentru care
merită să plăte#ti.
7
povestiri cu tâlc
Castelul vieţii tale
.olecţia „povestiri cu tâlc” a Bibliuotecii Cronopedia se constituie din reeditări în format electronic al
unor materiale achi!iţionate sau selecţionate de pe internet reali!ate de *oan Muntean
6eproducerea , integrală sau parţială , a lucrării
#i difu!area ei pe cale electronică sunt autori!ate
pentru folosul priat al cititorului
#i pentru scopuri necomerciale.
8
povestiri cu tâlc
Castelul vieţii tale

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful