1

Academia de Studii Economice
Departamentul de Finanțe

Agregate monetare, procesul de multiplicare a masei monetare și multiplicatorul
depozitelor

Probleme propuse

1. Se dau următoarele date referitoare la evoluţia masei monetare în România:

Anul Numerar în
afara
sistemului
bancar
(mld. lei)
Disponibilităţi
la vedere
(mld. lei)
Depozite
ale
populatiei
(mld. lei)
Depozite lei
(mld. lei)
Depozite
valută
(mld. lei)
1995 3760,5 3322,7 5136,4 1926,5 4132
1996 5382,7 5790,7 8808,1 3267,5 7085,6
1997 9200,1 9531 20165,5 5567,5 17676,3
1998 11525 10584,7 30966,7 9252 30201,5

Să se calculeze:
a) masa monetară în sens restrâns (M1)
b) cvasibanii
c) masa monetară în sens larg (M2)

2. Se cunosc urmatoarele date referitoare la Romania:

Anul Numerar
în casieriile
băncilor
(mld.lei)
Numerar
în afara
sistemului
bancar
(mld lei)
Disponibilităţi
la BNR
(mld.lei)
Masa monetară
în sens larg
(M2)
(mld.lei)
1995 190,9 3760,5 739,4 18278,1
1996 519,7 5382,7 1974,9 30334,6
1997 426,8 9200,1 960,1 62150,4
1998 771,7 11525 6793,4 92529,9

Să se determine:
a) baza monetara (BM)
b) multiplicatorul bazei monetare (m)
2

3. Pe baza datelor din tabelul următor să se determine viteza de rotaţie a banilor:

Anul Masa monetară în sens larg
(M2)
(mld.lei)
PIB
(mld.lei)
1995 18278,1 72135,5
1996 30334,6 108919,6
1997 62150,4 250480,2
1998 92529,9 338670

4. Să se determine structura masei monetare în anul 1998 în România pe baza următoarelor
date:
Numerar în afara sistemului bancar (mld.lei) 11525
Disponibilităţi la vedere (mld.lei) 10584
Depozite ale populaţiei (mld.lei) 30966,7
Depozite lei (mld.lei) 9252
Depozite valută (mld.lei) 30201,5Sign up to vote on this title
UsefulNot useful