You are on page 1of 14

Een reis langs kleur, licht, vorm en

camerastandpunten
 Om de film Madagascar Escape 2 Africa
goed te kunnen bekijken, letten we op
de 4 beeldaspecten
 1. kleur

 2. licht

 3. vorm

 4. camerastandpunten
… wat kun je zeggen over het kleurgebruik met betrekking tot
het landschap?
Wat kun je zeggen over kleurnuance?
Het is donker, hoe komt het dat je Moto Moto en Gloria toch
kunt zien?
Wat doet het licht in deze afbeelding met de sfeer?
Hoe draagt de vorm van de ogen bij aan de emotie van de
figuren?
Bepaal het Bepaal het
camerastandpunt camerastandpunt
Waarom is deze scene van onderaf genomen?
http://www.youtube.com/watch?v=A45jv8uhZwo