P. 1
Cosbuc, George - Fire de Tort (Cartea)

Cosbuc, George - Fire de Tort (Cartea)

|Views: 0|Likes:
Published by balan_laura_bl

More info:

Published by: balan_laura_bl on May 13, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

George

FIRE DE TORT
CO+BUC
CUPRINS
Notu usupiu edI(IeI ........................................................................... 6
TubeI cionoIogIc ................................................................................ 7
BALADE $I IDILE (1893)
NOAPTE DE VARA ........................................................................ 25
MANIOASA .................................................................................... 27
NU TE-AI PRICEPUT..................................................................... 29
FATMA ............................................................................................ 31
NUNTA ZAMFIREI ......................................................................... 33
CANTECUL FUSULUI ..................................................................... 39
ARMINGENII .................................................................................. 42
REA DE PLATA.............................................................................. 44
FATA MORARULUI .......................................................................... 45
CRAIASA ZANELOR...................................................................... 47
RUGAMINTEA DIN URMA ............................................................ 53
VANTUL.......................................................................................... 56
VESTITORII PRIMAVERII .............................................................. 59
PE LANGA BOI .............................................................................. 61
RADA ............................................................................................. 62
TREI, DOAMNE, $I TO|I TREI .................................................... 67
LA OGLINDA ................................................................................. 70
EL-ZORAB ...................................................................................... 74
SUP|IRICA DIN VECINI ............................................................... 80
NUMAI UNA! ................................................................................. 82
BRAUL COSANZENII ..................................................................... 84
DU$MANCELE................................................................................ 88
MOARTEA LUI FULGER ................................................................ 92
PASTORI|A.................................................................................. 101
PRAHOVA..................................................................................... 102
VARA ............................................................................................ 108
SPINUL ......................................................................................... 110
CANTECE ..................................................................................... 113
FIRE DE TORT (1896)
DIn vIu(u
MAMA .......................................................................................... 119
LUPTA VIE|II ............................................................................... 122
$TEFANI|A-VODA........................................................................ 124
SCARA ......................................................................................... 127
NOI VREM PAMANT! ................................................................. 129
VOICHI|A LUI $TEFAN .............................................................. 132
DOINA.......................................................................................... 135
IN MIEZUL VERII ........................................................................ 141
IARNA PE ULI|A ........................................................................ 143
ISPITA .......................................................................................... 148
DRAGOSTE INVRAJBITA............................................................. 151
PRUTUL ........................................................................................ 162
DECEBAL CATRA POPOR ............................................................ 166
DIn poveste
LEGENDA RANDUNELEI ............................................................. 168
IDEAL ........................................................................................... 172
O NOAPTE PE CARAIMAN........................................................ 179
MUNTELE RATEZAT..................................................................... 181
IN $AN|URI ................................................................................ 184
IN MUZEU .................................................................................... 186
TRICOLORUL ............................................................................... 189
COLINDATORII ............................................................................ 190
CETATEA NEAM|ULUI ................................................................ 192
ZIARUL UNUI PIERDE-VARÃ (1902)
MOARTEA LUI GELU .................................................................. 201
NUNTA IN CODRU ..................................................................... 207
BLESTEMUL TRADARII ............................................................... 213
PE MUNTE ................................................................................... 217
Referin\e critice............................................................................ 219
NOTÃ ASUPRA EDI{IEI
TexteIe sunt iepioduse dIn:
Ge o i g e Co ¸ b u c . Opctc a|csc, voI. I÷III, EdItuiu MIn-
eivu. CoIec(Iu ¨SciIItoiI iomunI`, Bucuie¸tI, 1966, 1972,
1977. EdI(Ie îngiIjItu de GuviII SciIdon.
Ge o i g e C o ¸ b u c . litc dc rotr. (PoezII, I). EdItuiu
pentiu IIteiutuiu. CoIec(Iu ¨BIbIIotecu pentiu to(I`,
Bucuie¸tI,1966. Piefu(u de MIiceu Tomu¸. TubeI cionoIogIc
de DumItiu Luzui.
Ge o i g e C o ¸ b u c . Poccii, voI. I÷II. EdItuiu Cuiteu
Romuneuscu. CoIec(Iu ¨MuiI sciIItoiI iomunI`, Bucuie¸tI,
1982. AntoIogIe de CoineIIu Botez.
Ge o i g e Co ¸ b u c . Poccii. EdItuiu MIneivu. SeiIu ¨Pu-
tiImonIu`, Bucuie¸tI, 1985. AntoIogIe ¸I iepeie IstoiIco-IIte-
iuie de Geoigetu RuduIescu-DuIgleiu.
Cu uneIe excep(II (Inund de IImbu ¸I stIIuI opeieI uutoiu-
IuI (de epocu, cum sunt ¸I giufIIIe dubIe uIe unoi cuvInte suu
uIte puitIcuIuiItu(I IndIvIduuIe cieutouie...), texteIe untoIo-
gIeI iespectu, în muie, noimeIe oitogiufIce în vIgouie.
Copeitu: lsai Cdtmu
ISBN 9975-904-20-3 © «LITERA»
CUPRINS
7
TABEL CRONOLOGIC
1866 Iu 20 septembiIe se nu¸te în sutuI Hoidou dIn noiduI AideuIuIuI,
în cusu pieotuIuI SebustIun (descendent dInti-o fumIIIe de IobugI),
Geoige Co¸buc.
CopIIuiIu ¸I-o petiece Iu Hoidou, unde piIme¸te ¸I întuIIe no(IunI
despie învu(utuiu de Iu (uiunuI Ioun GoiI(u. PiIntie uIteIe, ucestu
îI poveste¸te ¸I snouvu cu fIIozofII ¸I pIuguiuI, pe cuie o vu
tiunspune muI tuizIu în veisuiI.
De Iu Tunusucu Mocodeun, un cuntuie( de bIseiIcu, Co¸buc învu(u
u cItI încu de Iu vuistu de cIncI unI.
Dupu ce coIIndu piIn muI muIte IocuIItu(I dIn AideuI, în toumnu
ucestuI un, EmInescu tiece mun(II ¸I vIne Iu Bucuie¸tI.
1870 Se constItuIe Iu Nusuud socIetuteu de Iectuiu u eIevIIoi ¨VIitus
iomunu iedIvIvu`.
1871 Lu 25 muI se nu¸te G. IbiuIIeunu.
1873 Co¸buc începe ¸couIu piImuiu în comunu SuIvu unde tutuI suu
eiu pieot, de unde tiece clIui în piImuI un Iu ¸couIu de tieI unI
dIn TeIcI. AIcI vu stu în guzdu Iu dIiectoiuI ¸coIII, Ioun Ionu¸ec, de
Iu cuie vu învu(u ¸I nem(e¸te.
1875 Se nu¸te Iu Biu¸ov, în zIuu de 11/12 octombiIe, poetuI St. O.
IosIf.
1876 Dupu ce teimInu cIusu u IV-u u ¸coIII piImuie (Iu Nusuud), în
toumnu ucestuI un, Co¸buc se însciIe în cIusu I u IIceuIuI iomunesc
dIn Nusuud. TunuiuI IIceun este guzduIt, împieunu cu muI muI(I
CUPRINS
8
copII de (uiunI, de învu(utoiuI Teodoi RotuiI. Acestu dIspuneu de
o bIbIIotecu destuI de muie, în cuie Co¸buc puteu gusI pentiu
Iectuiu, pe Iungu opeieIe sciIItoiIIoi iomunI, ¸I IuciuiI uIe unoi
uutoiI stiuInI cu: HeIne, ClumIsso, Lenuu, Büigei ¸I uI(II.
In unII IIceuIuI, Co¸buc desfu¸ouiu o vIe uctIvItute IIteiuiu în cudiuI
socIetu(II de Iectuiu u eIevIIoi ¨VIitus iomunu iedIvIvu`.
A fost coIeg de IIceu, punu în cIusu u IV-u cu tutuI IuI LIvIu Rebieunu.
1877 Incepe iuzboIuI de Independen(u.
Lu 9 muI uie Ioc piocIumuieu Independen(eI de stut u RomunIeI.
1880 Apuie Iu Bucuie¸tI, sub conduceieu IuI AI. MucedonskI, ievIstu
¨LIteiutoiuI`.
Lu 5 noIembiIe se nu¸te, Iu Pu¸cunI, MIluII Sudoveunu.
1881 Lu 1 upiIIIe se nu¸te, Iu Ru¸InuiI, Iungu SIbIu, OctuvIun Gogu.
Lu 1 IuIIe upuie Iu Iu¸I, ieductutu de Ion Nudejde, ievIstu IIteiuiu
¸I ¸tIIn(IfIcu ¨ContempoiunuI`.
1882÷1883 In octombiIe 1882, membiII socIetu(II ¨VIitus iomunu
iedIvIvu` lotuiusc ieductuieu uneI ievIste pe cuie o numesc
¨Musu some¸unu`. In uceustu ievIstu, cuie upuieu înti-un sIngui
exempIui sciIs de munu, s-uu pustiut IuciuiIIe membiIIoi eI,
piezentute în ¸edIn(eIe IIteiuie.
Incu de pe cund eiu eIev în cIusu u VII-u, Co¸buc este uIes vIce-
pie¸edInte uI socIetu(II ¨VIitus iomunu iedIvIvu` Iui Iu 2 octombiIe
1883 devIne pie¸edInte.
Co¸buc pubIIcu în pugInIIe ievIsteI ¨Musu some¸unu` piImeIe
suIe poezII: Socicrà(ii "\itrus tomana tcdiviva¨, Srdnci|c srtig`amin,
lnvà(àm, Pcpc|ca din ccnu¸à, Tao|ou, Soatrca |ot, lcrc o|dndc ¸I
uIteIe.
1883 In upiIIIe, vede IumInu tIpuiuIuI în AImunuluI socIetu(II
studen(e¸tI ¨RomunIu junu` dIn VIenu cupodopeiu emInescIunu
÷ lucca|àtu|.
9
In decembiIe upuie, piefu(utu de MuIoiescu, piImu edI(Ie dIn
veisuiIIe IuI EmInescu.
1883÷1884 PoezIu Tao|ou dc scatà, ceu muI ieu¸Itu dIntie pioduc(IunIIe
IuI Co¸buc sciIse în ucest un, se puie cu este uItImu pubIIcutu în
pugInIIe ievIsteI ¨Musu some¸unu`.
1884 In vuiu ucestuI un, Co¸buc î¸I du exumenuI de bucuIuuieut.
Dupu tieceieu ucestuI exumen, împotiIvu voIn(eI puiIn(IIoi suI,
cuie doieuu su-I fucu pieot, Co¸buc pIeucu Iu CIuj, unde în toumnu
se însciIe Iu FucuItuteu de fIIozofIe ¸I IIteie, dui unde, dIn cuuzu
IIpsuiIIoi muteiIuIe ¸I u utmosfeieI IdeoIogIce InsupoitubIIe, vu
iumuneu fouite pu(In tImp.
In tImpuI studen(IeI, Co¸buc dovede¸te o muie pusIune pentiu
foIcIoi, fIInd Inteiesut în ceI muI înuIt giud ¸I de tiecutuI de Iuptu
uI popoiuIuI nostiu. PusIuneu pentiu cieu(IIIe popuIuie I-u
InspIiut-o ¸I piofesoiuI unIveisItui GiIgoie SIIu¸I, uIe cuiuI cuisuiI
Ie uudIu.
Lu 14 upiIIIe Iu fIIn(u Iu SIbIu, sub conduceieu IuI SIuvIcI, zIuiuI
¨TiIbunu`, unde Co¸buc pubIIcu, începund de Iu sfui¸ItuI ucestuI
un, muI întuI sub pseudonImuI C. Bo¸cu, upoI cu numeIe udevuiut,
veisuiI oiIgInuIe, busme veisIfIcute, tiuduceiI ¸I uIteIe. PoezIu de
debut Iu peiIodIcuI sIbIun este snouvu veisIfIcutu li|oco|ii ¸i p|u-
gatii, semnutu C. Bo¸cu.
Apuie ¨Guzetu suteunuIuI`, Iu cuie Co¸buc vu coIuboiu dIn unuI
1893.
Se piezIntu pe scenu ¸I upuie în ¨ConvoibIiI IIteiuie` cupodopeiu
IuI CuiugIuIe ÷ O sctisoatc pictdurà.
1885 II gusIm tot muI des semnutuiu în peiIodIceIe tiunsIIvunene: ¨FumI-
IIu` IuI IosIf VuIcun, upuiutu încu dIn unuI 1865 ¸I, muI uIes,
¨TiIbunu`.
Semnute C. Bo¸cu, Co¸buc pubIIcu în ¨FumIIIu` douu poezII (uouà
inrtcoàti ¸I 0ndc coot) ¸I, cu numeIe udevuiut, douu Cniciroti în
veisuiI (¨Intie to(I ¸eipII dIn Iume` ¸I ¨Cuie iege n-uie (uiu¨) în
10
¨CuIenduiuI pedugogIc pe unuI 1885`. Co¸buc î¸I tIpuie¸te în¨ TiIbunu`
tieI buIude de InspIiu(Ie popuIuiu: 3|àsràm dc mamà, Pc pàmdnru|
rutcu|ui ¸I Angc|ina. PiImeIe douu upui ¸I în bio¸uiu în ¨BIbIIotecu
popoiuIu u Ttiounci`. De pe ucum, Co¸buc începe su tiuducu uivina
comcdic, Iu cuie vu Iuciu tImp de peste douuzecI de unI.
Apuie Iu Bucuie¸tI zIuiuI ¨Epocu` Iu cuie poetuI vu coIuboiu întie
1896 ¸I 1904.
Lu 27 noIembiIe se nu¸te, în sutuI TuiII¸Iuu, LIvIu Rebieunu, ceI
muI muie piozutoi pe cuie AideuIuI I-u dut IIteiutuiII iomune.
1886 Co¸buc nu muI fIguieuzu piIntie studen(II cIujenI, dui iumune
totu¸I în CIuj, fiecventund doui unumIte cuisuiI unIveisItuie.
ContInuund coIuboiuieu Iu ¨TiIbunu`, în ucest un îI upui: Arguc
nos, lara ctaiu|ui din ccrini, utaga mamci, utagosrc pàcutàtcascà
¸I uIteIe. DIntie ucesteu, lara ctaiu|ui din ccrini ¸I utaga mamci
upui în ¨BIbIIotecu popoiuIu u Ttiounci` sub foimu de pIuclete.
Ioun SIuvIcI îI cuutu peisonuI Iu CIuj pentiu u stubIII cu eI o
eventuuIu coIuboiuie ¸I pentiu u-I utiuge în ieduc(Iu ¨TiIbuneI`.
Nu-I guse¸te însu, deouiece, u¸u cum muituiIse¸te înti-o sciIsouie
cutie SIuvIcI dIn unuI 1886, Co¸buc, fIInd boInuv, eiu pIecut ucusu
(¨Atutu-mI puie de iuu cu n-um putut su fIu Iu CIuj, pe tImpuI
piocesuIuI d-tuIe ¸I cu n-um putut su mu întuInesc cu d-tu; n-um
putut cucI eium ucusu boInuv de fiIguiI...`).
CoIuboieuzu Iu ievIstu dIn GleiIu ¨Cui(IIe suteunuIuI iomun` în
cuie pubIIcu: Amin, Srtigà srdnci|c ¸I lupii (iganu|ui.
1886÷1887 A tiudus peste 480 de poezII dIn 92 uutoiI giecI, pe cuie
doieu su Ie pubIIce înti-o untoIogIe.
1887 ContInuu su coIuboieze Iu ¨TiIbunu` cu pove¸tIIe ¸I busmeIe veisI-
fIcute: lu|gct, 3tdu| Cosinccnii, lcvot dc apà-vic, Tu|nic ¸i lioata ¸I
uIteIe. II upuie în voIum în ¨BIbIIotecu popoiuIu u Ttiounci` poezIu
lu|gct.
Ceitundu-se cu puiIn(II dIn cuuzu întieiupeiII studIIIoi, Co¸buc
vu stu un tImp pe Iu fiu(I ¸I suioiI, contInuund su sciIe veisuiI ¸I
11
su coiespondeze cu SIuvIcI, cuie-I cleumu Iu SIbIu.
In vuiu ucestuI un, Co¸buc se duce Iu SIbIu, unde de piIn uugust
începe su Iucieze cu ieductoi Iu ¨TiIbunu`.
PoetuI fuinIzeuzu peiIodIcuIuI sIbIun, Iu iubiIcu ¨FoI(u TiIbuneI`
¸I ¨VuiIetu(I`, un muteiIuI destuI de bogut.
Lu SIbIu iumune punu în 1889. TImpuI petiecut uIcI s-u dovedIt
u fI ceI muI iodnIc dIn vIu(u su. In medIuI sIbIun poetuI u învu(ut
muIt; desuvui¸Iieu InteIectuuIu o dutoie¸te Co¸buc oumenIIoi cu
o cuItuiu înuIntutu de Iu ¨TiIbunu`. In Aminriti|c suIe, Ioun SIuvIcI
sciIe cu: ¨Gleoigle Co¸buc, înzestiut dIn beI¸ug de cutie fIieu
ceu duinIcu, s-ui fI iIdIcut în toute împiejuiuiIe deusupiu
contempoiunIIoi suI, n-ui fI Ie¸It însu ceeu ce u fost ducu nu ¸I-ui
fI cioIt Iuciuieu vIe(II în mIjIocuI ucestoi oumenI cu cuItuiu
geneiuIu, cuie to(I eiuu sciIItoiI...` (I. SIuvIcI, Aminriti, ed. 1924,
p. 143.)
Acum poetuI î¸I oiIenteuzu sciIsuI spie o specIe IIteiuiu în cuie u
iumus neîntiecut, spie idi|à.
1888 In pugInIIe ¨TiIbuneI` I se tIpuiesc în ucest un peste tieIzecI de
poezII, semnute suu nesemnute. DIntie ucesteu, ie(In uten(Iu
buIudeIe de InspIiu(Ie popuIuiu Rodovica, Ccas-tàu, Ctàiasa cdnc|ot
¸I o puite dIn Anactconrici|c suIe, pubIIcute cu mIcI modIfIcuiI în
cIcIuI Cdnrccc Iu sfui¸ItuI voIumuIuI 3a|adc ¸i idi|c dIn 1893.
G. Bogdun-DuIcu pubIIcu în ¨Guzetu de TiunsIIvunIu` ¸I ¨TiIbunu`,
Iu iubiIcu ¨RevIstu IIteiuiu¨, uitIcoIe în cuie iemuicu, înuInte de
Gleieu, vuIouieu piImeIoi poezII pubIIcute de Co¸buc.
In muitIe Izbucnesc iuscouIeIe (uiune¸tI.
Apuie în muI muIte voIume cuIegeieu de Povc¸ri atdc|cnc¸ri u IuI
Ioun Pop RetegunuI.
1889 Cu ¸I piecedentuI, ¸I ucest un e fouite iodnIc pentiu uctIvItuteu
poetuIuI. Acum sciIe ¸I pubIIcu poezII cu: Rada, Numai una, lara
motatu|ui, 0n Pipàtu¸ modctn, Pipàtu¸-vircac, Nu rc-ai pticcpur ¸I
12
unu dIn cupodopeieIe co¸bucIene ÷ Nunra Zam|itci. Cu uimuie
u iusunutoiuIuI succes pe cuie-I ob(Ine cu Nunra Zam|itci, Co¸buc,
clemut de TItu MuIoiescu, pIeucu în toumnu ucestuI un Iu
Bucuie¸tI, unde se vu stubIII pentiu totdeuunu. De ucum în
uctIvItuteu ¸I vIu(u su începe o nouu etupu.
In ucest un, mucInut de mIzeiIe, upune, Iu 15 IunIe LuceufuiuI
poezIeI iomune¸tI, uceI cuie iIdIcuse poezIu noustiu pe ceIe muI
înuIte cuImI ÷ MIluI EmInescu. Lu fouite scuit tImp (30
decembiIe) îI vu uimu ¸I bunuI suu piIeten ÷ Ion Cieungu.
1890 Lu Bucuie¸tI, Co¸buc îndepIIne¸te un tImp func(Iu de
¨desemnutoi ujutoi` Iu seivIcIuI uilItectuiII, dIn cudiuI
MInIsteiuIuI CuIteIoi, de unde, nemuI(umIt, demIsIoneuzu Iu
începutuI unuIuI 1891.
In numeieIe 2÷6 (15 IunuuiIe÷15 muitIe) uIe ievIsteI ¨AmIcuI
FumIIIeI`, Co¸buc pubIIcu în tiuduceieu su Cdnrccc dIn Catrca
cdnrccc|ot u IuI Gujus CutuIIus VuIIeiIus.
In ¨AmIcuI fumIIIeI` dIn GleiIu ¸I CIuj pubIIcu poezIu Roman(à
(¨Neguiu nop(II douime pe muI`), Iui în ¨ConvoibIiI IIteiuie`
dIn 1 upiIIIe, poezIu la og|indà.
1890÷1891 DIn febiuuiIe 1890 ¸I punu în IunuuiIe 1891, Co¸buc
coIuboieuzu Iu zIuiuI bucuie¸teun ÷ ¨ConstItu(IonuIuI`.
CoIuboieuzu cu muI muI(I piofesoiI Iu eIuboiuieu unuI munuuI
de ¸couIu IntItuIut Catrc tomdncascà dc ciritc.
1891 Apui în ¨TiIbunu` uIte poezII iemuicubIIe dIn cieu(Iu co¸bucIunu,
piIntie cuie: Pc |dngà ooi, Ttci, uoamnc, ¸i ro(i rtci, Rca dc p|arà,
O isrotic vccnc etc.
In noIembiIe Iu fIIn(u Iu Bucuie¸tI ievIstu-muguzIn ¨Lumeu
IIustiutu` u IuI Ignutz Heiz, uI cuieI ieductoi u fost un tImp ¸I
Co¸buc.
Este piofesoi Iu InstItutuI de fete ¨Educu(Iu iomunu¨ uI EIIseI
MunIIu.
13
1891÷1893 CoIuboieuzu Iu ¨Lumeu IIustiutu`, unde pubIIcu poezIIIe:
larma (1891), \csrirotii ptimàvctii (1892), Noaprc dc vatà
(1892), \ata (1892), \dnru| (1892), Rugàminrca din utmà, la
pdtàu (1893) etc.
1893 In zIuu de 28 noIembiIe vede IumInu tIpuiuIuI sub dIiec(Iu IuI
VIulu(u ¸I V. A. UieclIu piImuI numui uI ievIsteI ¨VIeu(u`, Iu cuie
coIuboieuzu ¸I Co¸buc.
Apuie în EdItuiu LIbiuiIeI ¨Socec` dIn Bucuie¸tI voIumuI 3a|adc
¸i idi|c, piImu cuIegeie de veisuiI dIn cieu(Iu IuI Co¸buc.
SciIe poezIu ln optcssotcs, cuie cIicuIu în foI voIunte piIntie cItItoiII
tiunsIIvunenI.
In pugInIIe ievIsteIoi ¨ConvoibIiI IIteiuie`, ¨MIneivu`, ¨TiIbunu`,
¨FumIIIu`, ¨MoftuI iomun` ¸I uIteIe, upui nenumuiute iecenzII
piIvItouie Iu ucest voIum. AstfeI, în ¨MoftuI iomun` dIn 23 IunIe,
CuiugIuIe pubIIcu uitIcoIuI "3a|adc ¸i idi|c¨ dc Ccotgc Co¸ouc în
cuie ufIimu cu: ¨Pe cumpuI vust uI pubIIcIstIcII iomune, pe cuie
cie¸te ututu spunuc des ¸I ubundent, u upuiut, în sfui¸It, zIIeIe
ucesteu ¸I un copuc... tot muI sunutos ¸I muI tiuInIc, înfiuntund
gustuI uctuuI ¸I viemeu cu sclImbuiIIe eI cupiIcIouse ¸I fucund
dIn ce în ce muI muItu fuIu IImbII noustie iomune¸tI ÷ un voIum
de buIude ¸I IdIIe de Geoige Co¸buc...`
In ucest un, ImedIut dupu upuiI(Iu voIumuIuI 3a|adc ¸i idi|c,
medIociuI poet GiIgoie Luzu pubIIcu în ¨RomunuI IIteiui` ¸I upoI
în bio¸uiu uitIcoIuI Adcvàtu| asupta poccii|ot d-|ui C. Co¸ouc, în
cuie ufIimu cu uneIe cieu(II uIe poetuIuI n-ui fI oiIgInuIe,
ucuzundu-I de ¨pIugIut`. AcestuIu I se uIutuiu Anton BucuIbu¸u ¸I
AI. MucedonskI. Lu ucest ¨pioces` IIteiui, cuie vu contInuu tImp de
peste zece unI, voi Iuu puite, cu upuiutoiI uI poetuIuI, AI. VIulu(u,
N. Ioigu, C. Dobiogeunu-Gleieu etc. Co¸buc, în geneie, nu du
uten(Ie ucuzu(IIIoi ce I se uduc; sciIe totu¸I uneIe uitIcoIe îndieptute
împotiIvu uceIoiu cuie-I utucuu. In uitIcoIuI Ptoccsu| lacu-Co¸ouc,
pubIIcut în ¨VIeu(u` dIn 5 decembiIe, AI. VIulu(u Iu utItudIne
împotiIvu zIuieIoi ¸I ievIsteIoi viemII pentiu nepusuieu cu cuie
14
uu întumpInut upuiI(Iu voIumuIuI 3a|adc ¸i idi|c. DIn cuuzu ucesteI
nepusuiI, pubIIcuieu uitIcoIuIuI IuI GiIgoie Luzu u dut nu¸teie
uneI ciItIcI nediepte Iu udiesu IuI Co¸buc.
Iu fIIn(u PuitIduI SocIuI-Demociut uI MuncItoiIIoi dIn RomunIu.
1894 Sub ieduc(Iu IuI SIuvIcI, CuiugIuIe ¸I Co¸buc, Iu 1 IunuuiIe, în
edItuiu IuI C. Sfeteu, upuie bIIunui, punu în 1896, ievIstu ¨Vutiu`.
In ¨Vutiu`, Co¸buc începe su pubIIce Iu iubiIcu ¨Voibu uIuIu`,
Cniciroti expIIcute. De usemeneu, în pugInIIe ievIsteI upui ¸I
poezIIIe: Noi vtcm pàmdnr!, Mama, lupra vic(ii, ln optcssotcs,
Pa¸a lassan ¸I uIteIe.
D. EvoIceunu pubIIcu, în numeieIe 10 (1 febiuuiIe) ¸I 11 (1
muitIe) uIe ¨ConvoibIiIIoi IIteiuie` dIn ucest un, uitIcoIeIe:
"3a|adc|c ¸i idi|c|c¨ d-|ui Co¸ouc ¸I lvo|ccanida d-|ui Ctigotc N.
lacu, în cuie, pe Iungu fuptuI cu subIInIuzu vuIouieu IIteiuiu u
poezIIIoi IuI Co¸buc, iuspunde ¸I ciItIcIIoi nediepte uIe IuI GiIgoie
Luzu.
N. Ioigu pubIIcu în ¨FumIIIu` dIn 5/17 IunIe uitIcoIuI IntItuIut
Poccii|c d-|ui Co¸ouc în cuie dIscutu pe muigIneu ¨pIugIeiIIoi` IuI
Co¸buc; pIedund în fuvouieu poetuIuI, îI socote¸te un muie tuIent
¨de foimu¨.
1895 ContInuu coIuboiuieu Iu ¨Vutiu`, unde-I upui: uoina, Suo parta|it,
0nu| ca o surà, Scata ¸I uIteIe.
In febiuuiIe upuie supIImentuI umoiIstIc uI ¨VetieI` ÷ ¨HuzuI`.
Co¸buc se cusutoie¸te cu EIenu Sfeteu, soiu edItoiuIuI C. Sfeteu.
Lu 9 muI se nu¸te, în sutuI Luncium, LucIun BIugu.
Lu 11 uugust se nu¸te, Iu CiuIovu, piImuI ¸I unIcuI fIu uI poetuIuI
÷ AIexundiu.
1896 Lu sfui¸ItuI IunII IunIe, ¨Vutiu` î¸I înceteuzu upuiI(Iu, dupu ce
Co¸buc muI pubIIcu în pugInIIe eI: lara mamii, latna pc u|i(à,
utagosrc invtàjoirà, Pc dca| etc.
Iese de sub tIpui voIumuI litc dc rotr, uI doIIeu dIn cieu(Iu IuI
15
Co¸buc. In noteIe de Iu sfui¸ItuI voIumuIuI, poetuI înceuicu su se
upeie împotiIvu utucuiIIoi dezIun(uIte de upuiI(Iu 3a|adc|ot ¸i
idi|c|ot.
Se tIpuie¸te în tiuduceieu IuI Co¸buc lncida de VeigIIIu.
Tiudusu tot de Co¸buc, upuie în ucest un poemu byionIunu ÷
Maccpa.
Co¸buc piefu(euzu douu voIume u doI debutun(I: Sptc ptimàvatà
de I. CostIn ¸I Povcsriti din copi|àtic de SeigIu Cujbu. Aceste piefe(e
sunt deosebIt de Impoitunte pentiu cu ne ujutu Iu cunou¸teieu
IdeIIoi estetIce uIe poetuIuI (Co¸buc Iu utItudIne împotiIvu poezIeI
pesImIste cuie Invuduse pubIIcu(IIIe iomune¸tI de Iu sfui¸ItuI
secoIuIuI tiecut).
In octombiIe, upuie suptumunuI, Iu Bucuie¸tI, ievIstu de IIteiutuiu
÷ ¨Povesteu voibeI`, Iu cuie coIuboieuzu ¸I Co¸buc.
Lu 25 noIembiIe D. OIIunescu-AscunIo ¸I N. Petiu¸cu scot Iu
Bucuie¸tI ievIstu ¨LIteiutuiu ¸I uitu iomunu`, Iu cuie Co¸buc
coIuboieuzu întie unII 1897 ¸I 1900.
1897 Iese de sub tIpui edI(Iu u II-u u voIumuIuI 3a|adc ¸i idi|c.
Eneu Hodo¸ scoute Iu Cuiunsebe¸ un voIum de veisuiI ¸I piozu
dIn cieu(Iu IuI Co¸buc.
Co¸buc pubIIcu în tiuduceieu su, în ¨FumIIIu`, comedIu în cIncI ucte
Patmcno, de Teien(Iu. Lu CiuIovu upuie Anro|ogia sansctirà cuie
cupiInde fiugmente dIn Rig-\cda, Manaonatara, Ramayana, poezII
IIiIce ¸I pioveibe tiuduse ¸I udnotute de Co¸buc, Iui Iu Bucuie¸tI
Saconra|a IuI CuIIdusu tot în tiuduceieu su. Apuie umpIuI studIu uI
IuI ConstuntIn Dobiogeunu-Gleieu despie Co¸buc IntItuIut: Pocru|
(àtànimii. Lu piopuneieu IuI Husdeu, Co¸buc piIme¸te, pentiu
tiuduceieu lncidci, piemIuI AcudemIeI ¨NustuieI-Heiescu`. Cu
ocuzIu buncletuIuI, CuiugIuIe ioste¸te o cuvuntuie (pe cuie o
pubIIcu în ¨Epocu` dIn 2 IunIe) în onouieu piemIutuIuI consIdeiund:
¨...în ufuiu de succesuI muteiIuI uI IuI Co¸buc, uctuI AcudemIeI
Romune cu un succes moiuI pentiu noI to(I`.
16
Lu 1 IunuuiIe upuie Iu Bucuie¸tI ievIstu ¨FouIu Inteiesuntu`.
Dupu dIspuiI(Iu ¨VetieI`, Co¸buc pieIu Iu 1 IunIe conduceieu
ievIsteI ¨FouIu Inteiesuntu`. PiIntie coIuboiutoiII ucesteIu se
ufIuu ¸I: I. L. CuiugIuIe, P. Ceinu, CIncInut PuveIescu, Gleoigle
dIn MoIdovu etc.
Apuie Iu Aiud ¨TiIbunu popoiuIuI`, Iu cuie Co¸buc vu coIuboiu
întie unII 1900 ¸I 1904.
In ucest un, Co¸buc î¸I începe îndeIungutu uctIvItute Iu ievIstu
InI(Iutu de SpIiu Huiet ÷ ¨AIbInu` (upuiutu în octombiIe). Spie
sfui¸ItuI unuIuI, poetuI este utius în ComItetuI ieduc(IonuI.
SoIIcItu(I de Co¸buc, Iu ievIstu coIuboieuzu: Gi. TocIIescu, N. Ioigu,
I. SIuvIcI, AI. VIulu(u, M. Sudoveunu, St. O. IosIf, EmII GuiIeunu ¸I
uI(II. Spie sfui¸ItuI unuIuI, ¨FouIu Inteiesuntu` î¸I înceteuzu
upuiI(Iu.
1898 Iese de sub tIpui edI(Iu u II-u u voIumuIuI ¨FIie de toit`.
DIntie poezIIIe pubIIcute în ucest un, umIntIm: Rapotr, Povcsrca
càptatu|ui, Cdnrccu| tcdurci ¸I Moatrca |ui Cc|u.
CoIuboieuzu Iu ¨RevIstu IIustiutu` uI cuieI ieductoi iesponsubII
eiu I. Pop RetegunuI.
Lu începutuI veiII, fIInd boInuv, Co¸buc petiece o Iunu Iu KuiIsbud.
Co¸buc este uIes membiu coiespondent uI AcudemIeI Romune.
1899 PubIIcu Iu Bucuie¸tI laprc ¸i votoc tomdnc¸ri. Cuite de cItIie pentiu
to(I iomunII.
Apui: Ràcooiu| nosrtu pcnrtu ncardtnatc (1877÷1878), povcsrir
pc in(c|csu| rurutot ¸I Povcsrca unci cotoanc dc o(c|. AIutuiI de
înfu(I¸uieu unoi fupte de vItejIe uIe ostu¸IIoi no¸tiI în iuzboIuI de
Independen(u (1877÷1878), uceste voIume uduc ¸I uneIe eIogII
nemeiItute Iu udiesu monuilIeI.
Lu 21 IunuuiIe upuie, sub îngiIjIieu IuI Aitui StuviI ¸I I. Goiun,
ievIstu ¨PugInI IIteiuie` Iu cuie, pe Iungu I. L. CuiugIuIe, B. DeIu-
viunceu, St. O. IosIf, D. AngleI, coIuboieuzu ¸I Co¸buc.
17
1900 Lu 1 IunuuiIe vede IumInu tIpuiuIuI Iu Bucuie¸tI piImuI numui
uI ¨NoII ievIste iomune`.
I¸I pubIIcu în dIfeiIte peiIoude poezIIIe: Cicoatca (¨ConvoibIiI
IIteiuie`), Pictdc-vatà (¨Nouu ievIstu iomunu`), Nunra in codtu
(¨TiIbunu popoiuIuI`), lapru| ci|ci (¨LIteiutuiu ¸I uitu iomunu`),
uotooan(u| (¨AIbInu`), Pc dca|u| P|cvnci (¨LIteiutuiu ¸I uitu
iomunu`), O sctisoatc dc |a Musc|im-Sc|o (¨Guzetu suteunuIuI`),
Pacca ¸I uupà |utrunà (¨CuiIeiuI IIteiui`) etc.
Apuie tot Iu Bucuie¸tI ¨RomunIu junu` uI cuieI sus(Inutoi ¸I coIu-
boiutoi u fost ¸I Co¸buc. In zIuu de 7 IunIe mouie, în vuistu de 82
de unI, SebustIun Co¸buc, tutuI poetuIuI.
Lu 7 octombiIe Iese de sub tIpui întuIuI numui dIn ceIe cIncI cute
voi upuieu uIe ievIsteI ¨CuiIeiuI IIteiui`, cuie Iu 2 decembiIe
1901 se vu contopI cu ¨SemunutoiuI`.
Lu 2 decembiIe upuie, sub conduceieu IuI Co¸buc ¸I VIulu(u,
¨SemunutoiuI`, ievIstu IIteiuiu suptumunuIu. In uitIcoIeIe de
dIiectIvu (Ptimc|c votoc ¸I 0ni(i) sunt ufIimute tendIn(eIe ievIsteI.
DepIungund îndepuituieu sciIItoiIIoi de vIu(u popoiuIuI, pugInIIe
¨SemunutoiuIuI` cupiInd ¸I eIemente cuie voi cuiucteiIzu muI
tuizIu mI¸cuieu sumunutoiIstu.
Lu 10 decembiIe upuie Iu Bucuie¸tI ¨RomunIu IIustiutu`, Iu cuie
poetuI vu coIuboiu în unuI 1905.
1902 PubIIcu în ¨SemunutoiuI` sub tItIuI \oci din puo|ic poezIIIe sutI-
iIce: 0nu| din oign-|i|c, \otoc¸rc màgatu|, 0nu| dc |a Màtcu(a etc.
Tot în pugInIIe ucesteI ievIste muI upui: lota, 3|csrcmu| rtàdàtii
¸I uIteIe.
De usemeneu, în ¨SemunutoiuI`, muI vud IumInu tIpuiuIuI, în
tiuduceieu IuI Co¸buc, piImeIe fiugmente dIn Odiscca.
In ucest un muI pubIIcu în ¨UnIveisuI IIteiui`: Pc p|aiu| munrc|ui,
ln miccu| vctii (¨Sub puItIn uIcI e iucouie`), Casrc|anu| etc.
Iese de sub tIpui edI(Iu u III-u u voIumuIuI 3a|adc ¸i idi|c.
Apuie voIumuI de veisuiI Ziatu| unui pictdc-vatà.
18
In coIuboiuie, VIulu(u ¸I Co¸buc scot Iu Bucuie¸tI Catrc dc ciritc
pcnrtu ¸co|i|c sccundatc ¸i pto|csiona|c, patrca l.
Co¸buc ¸I VIulu(u puiusesc conduceieu ievIsteI ¨SemunutoiuI`.
Se tIpuie¸te voIumuI Scticti in vctsuti ¸i ptocà uI IuI Gi.
AIexundiescu piefu(ut de Co¸buc.
Co¸buc e numIt ¸ef uI bIiouIuI udmInIstiutIv ¸I de coiesponden(u
dIn cudiuI CuseI ¸couIeIoi. DIn însuicInuieu IuI SpIiu Huiet,
Co¸buc ¸I VIulu(u (In Iu sute confeiIn(e cu cuiuctei cuItuiuI-
educutIv. In uceustu muncu vu fI utius ¸I M. Sudoveunu.
In vuiu ucestuI un, Co¸buc î¸I petiece cutevu suptumunI Iu RIvu,
în ItuIIu. ImpiesIIIe de uIcI voi fI consemnute în povestIieu Amicu|
mcu din Totoo|c, upuiutu în ucest un.
Lu 18 IunIe, OctuvIun Gogu ¸I OctuvIun TusIuounu scot Iu Budu-
pestu ievIstu IIteiuiu ¨LuceufuiuI`, cuie Iu 15 octombiIe 1906 î¸I
mutu sedIuI Iu SIbIu. Lu uceustu ievIstu vu coIuboiu ¸I Co¸buc
(1906).
1903 Apuie voIumuI de piozu uinrt-a|c ncamu|ui nosrtu.
M. Sudoveunu îI cunou¸te pe Co¸buc în ieduc(Iu ¨SemunutoiuIuI`.
In zIuu de 8 septembiIe mouie mumu poetuIuI în vuistu de 75 de
unI.
1904 Se tIpuie¸te voIumuI Cdnrccc dc vircjic ¸I upuie untoIogIu Ctcsro-
ma(ic pcnrtu ro(i tomdnii.
N. Ioigu pubIIcu în ¨SemunutoiuI` dIn 29 uugust o iecenzIe
eIogIousu u voIumuIuI Cdnrccc dc vircjic, utucund în uceIu¸I tImp
ciItIcu IIteiuiu u tImpuIuI cuie socoteu tuIentuI IuI Co¸buc epuIzut.
In toumnu ucestuI un, CuiugIuIe, împieunu cu fumIIIu, puiuse¸te
(uiu stubIIIndu-se pentiu iestuI vIe(II Iu BeiIIn.
Apui edI(IIIe u III-u u voIumuIuI litc dc rotr ¸I u IV-u u 3a|adc|ot ¸i
idi|c|ot.
Vud IumInu tIpuiuIuI, în tiuduceieu IuI Co¸buc, Ccotgicc|c IuI
VeigIIIu.
19
Apui piImeIe cui(I uIe IuI M. Sudoveunu, piIntie cuie ¸I iomunuI
IstoiIc 5oimii.
1905 Apuie, în ¨RomunIu IIustiutu`, poezIu Concctru| ptimàvctii cu
tItIuI Concctr dc ptimàvatà.
Lu Budupestu, în tIpogiufIu ¨LuceufuiuI` se pubIIcu (în Iumbu
muglIuiu), în tiuduceieu IuI RevuI K., un voIum dIn veisuiIIe IuI
Co¸buc.
Sub dIiec(Iu IuI Ov. DensusIunu upuie ievIstu sImboIIstu ¨VIu(u
nouu`.
In IunIe, dIiec(Iu ¨SemunutoiuIuI` este pieIuutu de N. Ioigu.
Apuie piImuI voIum de veisuiI dIn cieu(Iu IuI OctuvIun Gogu.
1906 De Iu 1 IunuuiIe Co¸buc, I. Goiun ¸I IIuiIe ClendI fuc su upuiu,
suptumunuI, ievIstu uitIstIcu ¨VIu(u IIteiuiu`, devenItu muI upoI
¨VIu(u IIteiuiu ¸I uitIstIcu`. Secietui de ieduc(Ie eiu IIuiIe ClendI,
în cusu cuiuIu se ufIu ¸I ieduc(Iu.
PiIntie coIuboiutoiII noII pubIIcu(II se numuiuu: AI. Cuzubun, Ion
MInuIescu, CIncInut PuveIescu, C. AideIeunu, N. Gune, G. Topui-
ceunu, V. EftImIu etc.
Lu 1 muitIe upuie Iu Iu¸I, sub conduceieu IuI C. Steie ¸I PuuI
Bujoi, piImuI numui uI ievIsteI ¨VIu(u iomuneuscu`.
In ucest un, în ieduc(Iu ¨VIe(II IIteiuie`, V. EftImIu îI cunou¸te pe
Co¸buc.
1907 Co¸buc teimInu tiuduceieu IntegiuIu u uivinci comcdii cuie vu
upuieu postum întie 1925 ¸I 1932 sub îngiIjIieu IuI RumIio OitIz.
In ucest un, Co¸buc î¸I începe coIuboiuieu Iu ¨VIu(u iomuneuscu`.
Izbucnesc muiIIe iuscouIe (uiune¸tI dIn RomunIu. PoezIu IuI
Co¸buc Noi vtcm pàmdnr! cIicuIu în foI voIunte piIntie iuscuIu(I,
fIInd foIosItu de uce¸tIu cu un uct ugItutoiIc.
OctuvIun Gogu pubIIcu în ¨VIu(u iomuneuscu` uitIcoIuI ]àtanu|
in |irctaruta noasrtà pocricà, în cuie uiutu, piIntie uIteIe, ¸I feIuI
cum este zugiuvIt (uiunuI în opeiu IuI Co¸buc. Gogu îI consIdeiu
pe ¨poetuI (uiunImII` cu fIInd ¨cuntuie(uI fiumosuIuI ieuI în vIu(u
20
(uiunuIuI iomun, cu deosebIie u (uiunuIuI dIn AideuI`.
DIiec(Iu ¨SemunutoiuIuI` este pieIuutu de A. C. PopovIcI, ievIstu
tiunsfoimundu-se înti-un oigun uI ceIeI muI ietiogiude tendIn(e
poIItIce; piIncIpuIII eI coIuboiutoiI o puiusesc.
Lu BeiIIn, CuiugIuIe sciIe neciu(utoiuI pumfIet Iu udiesu iegImuIuI
buiglezo-mo¸Ieiesc: 1907, din ptimàvatà pdnà-n roamnà.
1908 Un coIectIv foimut dIn: G. N. Costescu, G. A. DImu., G. Stoenescu
¸I Gl. Co¸buc scot Iu Bucuie¸tI Catrc dc ciritc pcnrtu divicia a ll-a
tuta|à.
Apuie în voIum, în BIbIIotecu iomuneuscu encIcIopedIcu ¨Socec`,
comedIu Patmcno.
PoetuI se ieîntouice în AideuI. In dium spie cusu stu muI muIte
zIIe Iu Nusuud, se opie¸te Iu SIbIu, BIstiI(u ¸I PiIsIop. Lu PiIsIop îI
cunou¸te pe LIvIu Rebieunu.
Cu ocuzIu uctIvItu(II de confeien(IuiI uI ceicuiIIoi cuItuiuIe sute¸tI,
Co¸buc ¸I M. Sudoveunu se întuInesc piIn MoIdovu.
1909 Apuie Iuciuieu IuI Co¸buc Supctsri(ii|c pàguoiroatc a|c popotu|ui
nosrtu.
Apuie Iu CiuIovu, sub îngiIjIieu unuI coIectIv dIn cuie fuceu puite
¸I Co¸buc, munuuIuI ¸coIui Catrc dc ciritc pcnrtu c|asa a lll-a
utoanà.
Se tIpuie¸te edI(Iu u IV-u u voIumuIuI litc dc rotr.
In vuiu Co¸buc, împieunu cu fumIIIu, se ufIu dIn nou Iu Nusuud,
unde se întuIne¸te cu fo¸tII suI piofesoiI ¸I coIegI (se împIIneuu
25 de unI de Iu exumenuI de mutuiItute).
Lu 28 uugust, poetuI puitIcIpu Iu Inuuguiuieu nouIuI IocuI uI
¸coIII dIn FeIdiu, unde soiu su, AngeIInu, eiu pieoteusu. Co¸buc
fuce puite dIn ComItetuI de oigunIzuie u festIvItu(IIoi, în uI cuioi
piogium fIguiuu ¸I cutevu dIn poezIIIe suIe. AIexundiu, fIuI
poetuIuI, iecItu poezIu l|-Zotao.
LIvIu Rebieunu se stubIIe¸te Iu Bucuie¸tI.
21
1910 Apuie, în tiuduceieu poetuIuI, diumu IuI SclIIIei ÷ uon Cat|os.
Vede IumInu tIpuiuIuI Catrc dc ciritc pcnrtu c|asa a ll-a ptimatà
utoanà, ieductutu de un coIectIv de uutoiI în fiunte cu Co¸buc.
In vuiu ucestuI un, Co¸buc stu cutvu tImp Iu KuiIsbud; Iu
ieîntouiceie se ubute pe Iu Nusuud ¸I FeIdiu.
Spie sfui¸ItuI unuIuI, dupu ce u puitIcIput Iu Inuuguiuieu ¸coIII
de Iu Cu(u (pe Tuinuvu-Muie), Co¸buc se duce Iu BIuj, unde
petiece în tovuiu¸Iu compozItoiuIuI Iucob Muie¸unu. PiobubII cu
Iu ucest evenIment se iefeiu AI. CIuiu în povestIieu uc votoà cu
Co¸ouc, pe cuie o pubIIcu în 1911, în ¨TiIbunu dIn Aiud`. Gleoigle
MuiInescu pubIIcu în ¨ConvoibIiI ciItIce¨ uitIcoIuI Pasrc|u| in poccia
tomdncascà, în cuie poezIu Noaprc dc vatà este consIdeiutu cu
fIInd ceI muI fiumos pusteI dIn IIteiutuiu iomunu.
Cevu muI tuizIu (1923), IbiuIIeunu pubIIcu în ¨VIu(u iomuneuscu`
uitIcoIuI "\ata¨ dc Co¸ouc în cuie socote¸te cu uceustu poezIe este
¨ceu muI IIiIcu dIn toutu opeiu IuI Co¸buc. \ata este tiIumfuI
souieIuI în poezIu IuI Co¸buc ¸I în poezIu iomuneuscu¨ ÷ spuneu
IbiuIIeunu.
1911 PubIIcu în ¨RomunuI` poezIu Sctisoatca |ui litdusi cutie ¸uluI
Mulmud.
Se tIpuie¸te edI(Iu u V-u u voIumuIuI 3a|adc ¸i idi|c.
Apuie Iu Bucuie¸tI, sub dIiec(Iu IuI C. Bunu, ievIstu IIteiuiu,
uitIstIcu ¸I socIuIu ¨FIucuiu`, Iu cuie poetuI coIuboieuzu întie unII
1911 ¸I 1914. In pugInIIe ucesteI ievIste Co¸buc pubIIcu piIntie
uIteIe ¸I poezIIIe: Pocru| (1911), Cdnrà pi|oru| (1912), Mot(i,
pcnrtu cinc? (1914) etc.
1912 Co¸buc petiece ¸use suptumunI în ItuIIu, unde studIuzu IImbu
ItuIIunu ¸I fuce ceicetuiI dunte¸tI. Impieunu cu uI(I sciIItoiI, Co¸buc
puitIcIpu Iu uneIe ¸ezutoiI IIteiuie oigunIzute de Petie Locusteunu
piIn dIfeiIte iegIunI uIe (uiII.
In IunuuiIe uu Ioc Iu Bucuie¸tI festIvItu(I în cInsteu IuI CuiugIuIe,
22
cuie împIIne¸te 60 de unI, festIvItu(I Iu cuie diumutuiguI iefuzu
su Iu puite. In noupteu de 8 spie 9 IunIe, muieIe diumutuig
mouie subIt Iu BeiIIn.
Co¸buc pubIIcu în ¨FIucuiu` dIn 1 decembiIe Aminriti dcsptc Cata-
gia|c în cuie poveste¸te cum I. L. CuiugIuIe voIu su sciIe o pIesu
putiIotIcu în juiuI moi(II DIdoneI.
PubIIcu o cuIegeie de 3a|adc popu|atc ¸I dIn dIfeiI(I uutoiI iomunI.
Cu ocuzIu împIInIiII u 50 de unI de Iu înfIIn(uieu IIceuIuI dIn
Nusuud, Co¸buc puitIcIpu Iu festIvItute.
Lu 21 IunIe mouie, înti-un spItuI bucuie¸teun, St. O. IosIf.
1914 Apui edI(IIIe u VI-u u voIumuIuI 3a|adc ¸i idi|c ¸I u V-u (muIt
îmbogu(Itu de uutoi) u voIumuIuI litc dc rotr.
In IunuuiIe, Co¸buc se ufIu Iu CIuj, unde se întuIne¸te cu EmII
Isuc.
PoetuI î¸I petiece vuiu Iu TIsmunu în tovuiu¸Iu IuI RumIio OitIz.
In toumnu, Co¸buc fuce o uItImu cuIutoiIe Iu Nusuud.
Izbucne¸te piImuI iuzboI mondIuI.
1915 Vud IumInu tIpuiuIuI edI(IIIe u VI-u u voIumuIuI litc dc rotr ¸I u
VII-u u 3a|adc|ot ¸i idi|c|ot.
In uugust, mouie, în uimu unuI uccIdent de uutomobII, fIuI poetuIuI
÷ AIexundiu.
PiofIIuI moiuI uI omuIuI înduieiut de mouiteu copIIuIuI IubIt vu fI
evocut cu muItu în(eIegeie de cutie uceI cuie I-uu cunoscut. Inti-
o tubIetu dIn voIumuI 3i|crc dc papaga| (1946) Tudoi AiglezI
sciIe: ¨De Iu un tImp dIn Geoige Co¸buc iumusese o sclemu
puIIdu ¸I fuguiu. II zuieum uscuns în puIuiIu IuI muie, tiusu pe
fiunte. I¸I pIeiduse buIutuI, un fIucuu. LovItuiu futuIu n-u ciu(ut
nIcI pe tutu, nIcI pe poet.
N. Ioigu, cuie I-u upiecIut ¸I IubIt pe Co¸buc, sciIu în toumnu
ucestuI un uimutouieIe: ¨O muie nenoiocIie u utIns pe Geoige
23
Co¸buc. N-u fost om cuie, ¸tIInd bucuiIIIe ¸I duieiIIe unuI puiInte,
cuie su nu-¸I ¸teuigu o IuciImu utuncI cund InImu ceu muie
sungeiu de ceu muI înspuImuntutouie iunu, cuie nIcIodutu nu se
poute înclIde` (O dcscopctitc |irctatà, în ¨Dium diept` dIn 27
septembiIe).
L. Rebieunu cuie-I vIzItuse pe poet Iu scuitu vieme dupu muieu
nenoiocIie sciIu în uitIcoIuI 0n pocr uirar pubIIcut în ¨AdevuiuI
IIteiui ¸I uitIstIc` dIn 14 febiuuiIe 1937 cu: ¨PIeideieu uceustu
în nI¸te împiejuiuiI utut de nupiusnIce I-u zdiobIt oiIce înciedeie
în vIu(u¨.
1916 In muI, poetuI este uIes membiu uctIv uI AcudemIeI Romune.
II upuie în ni. 5 uI coIec(IeI suptumunuIe ¨SciIItoiII iomunI`
(EdItuiu ¨AIcuIuy`) voIumuI de veisuiI utumu| iuoitii, cuie
cupiInde, piIntie uIteIe, poezIIIe: utumu| iuoitii, Cdnrccu| |usu|ui,
ldca|, lapru| ci|ci, Rcgc|c Ponru|ui etc. LIvIu Rebieunu îI ofeiu cu
dedIcu(Ie voIumuI de sclI(e ¸I nuveIe ÷ Co|anii.
Lu 15 uugust se decieteuzu mobIIIzuie geneiuIu ¸I RomunIu Intiu
în iuzboI.
Lu 12 decembiIe upuie piImuI numui uI ievIsteI ¨Guzetu Bucuie¸-
tIIoi`, uI cuieI ieductoi piIncIpuI eiu I. SIuvIcI.
1917 Co¸buc contInuu IuciuI Iu defInItIvuieu tiuduceiII uivinci comcdii
¸I u comentuiIuIuI despie cupodopeiu IuI Dunte.
1918 Ies de sub tIpui edI(IIIe u VIII-u ÷ 3a|adc ¸i idi|c ¸I u VII-u ÷ litc
dc rotr.
In pugInIIe ievIsteI bucuie¸tene ¨Scenu` upuie \u|rutu|, uItImu
poezIe pe cuie Co¸buc o muI pubIIcu, pentiu cu Iu 9 muI poetuI
înceteuzu subIt dIn vIu(u. FuneiuIIIIe uu Ioc în dupu-umIuzu zIIeI
de 11 muI, Iu cImItIiuI BeIIu.
Pe uItImuI suu dium, Co¸buc este înso(It de o muie muI(Ime de
oumenI; nu IIpseuu sciIItoiII: I. SIuvIcI, GuIu GuIuctIon, G. Bogdun-
DuIcu ¸I uI(II.
24
Aducund un uItIm omugIu ceIuI dIspuiut, ciItIcuI IIteiui Bogdun-
DuIcu spuneu: ¨|uiu pIeide un muie poet, în sufIetuI cuiuIu s-uu
iefIectut toute uspIiu(IIIe neumuIuI nostiu... Aceustu gIoiIe u neu-
muIuI nostiu u înclIs oclII pe vecI` (cuvuntuieu u upuiut în
¨Guzetu Bucuie¸tIIoi` dIn 13 muI 1918).
AstuzI, coipuI neînsufIe(It uI IuI Co¸buc se ufIu Iungu moimInteIe
IuI EmInescu, CuiugIuIe, Sudoveunu ¸I G. CuIInescu.
ÐUMlTRU LAZÁR
25
BALADE $I IDILE
(1893)
NOAPTE DE VARÃ
ZuiIIe, de fuimec pIIne,
StiuIucesc în IumInI¸;
Zbouiu mIeiIeIe-n tufI¸
$I dIn codiI noupteu vIne
Pe fuiI¸.
Cuie cu poveiI de muncu
VIn încet ¸I scui(uInd;
TuimeIe s-uud mugInd,
$I fIucuII vIn pe Iuncu
HuuIInd.
Cu cofI(u, pe-ndeIete,
VIn neveste de Iu iuu;
$I, cu pouIu piInsu-n biuu,
VIn cuntund în stoIuiI fete
De Iu giuu.
De Iu guiIu-n puIcuiI dese
Zgomoto¸I copIII vIn;
SutuI e de vuIet pIIn;
FumuI uIb uIene Iese
DIn cumIn.
CUPRINS
26
Dui dIn ce în ce s-uIInu
Toute zgomoteIe-n sut,
MuncItoiII s-uu cuIcut.
LInI¸teu-I ucum depIInu
$I-u-nnoptut.
FocuI e-nveIIt pe vutiu,
Iui opuI(eIe-uu muiIt,
$I piIn sutuI udoimIt
Doui viun cuIne-n somn muI Iutiu
Rugu¸It.
Iut-o! PIInu, despie munte
Iese Iunu dIn biudet
$I se nuI(u,-ncet-încet,
GundItouie cu o fiunte
De poet.
Cu un gIus domoI de cIopot
Sunu codiII muiI de biud;
RItmIc vuIuiIIe cud,
Cum se zbute-n duIce iopot
Apu-n vud.
DInti-un tImp ¸I vuntuI tuce;
SutuI douime cu-n moimunt ÷
Totu-I pIIn de duluI sfunt:
LInI¸te-n vuzdul ¸I puce
Pe pumunt.
NumuI doiuI muI coIIndu,
DoiuI tunui ¸I piIbeug.
TuInIc se-ntuIne¸te-n piug,
Doi cu doi su se cupiIndu,
Diug cu diug.
27
MÅNIOASÃ
Am su meig muI înspie seuiu
PiIn dumbiuvI, cu muI demuIt,
In piIvegletoiI su-mI puiu
GIusuI LIneI cu-I uscuIt.
MuI ¸tIu eu ce-u¸ vieu s-uscuIt!
Cu-n zoiI LInu stu-n poitI(u,
SuItu-n vunt u eI uItI(u,
VuntuI îI suItu-n cosI(u
$I-I fuceu fIouie-n obiuz:
Eu meigeum Iu pIug în Iuz,
$I, cund tiec, LInu s-uscunde,
Puicu nIcI nu m-u vuzut.
II voibesc, ¸I nu-mI iuspunde,
Nu-mI iuspunde!
$I-o întieb, ¸I nu-mI iuspunde!
$I mu mIi ÷ ce I-um fucut!
Vieuu de-uIcI su iump o fIouie!
OclII unuI îngei scump
Au uIbustiuI de cIcouie,
$I cIcouie vieuu su iump ÷
MuI ¸tIu eu ce-u¸ vieu su iump!
Cu-n umIuzI venInd pe vuIe,
IntuInII pe LInu-n cuIe:
FiugI I-um dut, eu mI-u zIs: ÷ ¨Nu-Ie!
|I-um ceiut eu (Ie fiugI?`
OclII eI fiumo¸I ¸I diugI
PiIveuu tot spie pouIu ioclII,
S-u pus LInu pe tucut,
$I vedeum cu-I umbIu oclII,
UmbIu oclII!
CUPRINS
28
Cu Iu ¸eipI, îI umbIu oclII,
$I mu mIi ÷ ce I-um fucut!
Su-mI pun cupuI penti-o LInu,
Su mu fuc un om piIbeug!
Ie¸I dIn neguiI, Iunu pIInu,
Su mu vezI Iu LInu-n piug ÷
MuI ¸tIu eu ce-u¸tept în piug!
AIte du(I sunu zuvoiuI;
LInu pe fuiI¸, cu doiuI,
Pu¸eu-n degete piIdvoiuI
$I Iu mIne-n piug veneu,
Mumu-su cut ce-udoimeu.
AzI uid luIneIe pe mIne,
MI-e gieu cupuI cu de Iut,
Stuu în piug ÷ ¸I eu nu vIne,
Nu muI vIne!
E tuizIu ¸I nu muI vIne...
$I mu mIi ÷ ce I-um fucut!?
29
NU TE-AI PRICEPUT
Nu te-uI piIceput!
SIngui tu nu mI-uI pIucut,
Cu eu tot fugeum de tIne?
O, nu-I diept, nu-I diept, SoiIne!
|I-um fost diugu, ¸tIu eu bIne,
Dui, su-mI spuI, tu te-uI temut.
$I eu toute Ie-um fucut,
Cu su po(I su-mI spuI odutu,
Su mu-ntiebI: ¨Mu vieI tu, futu?`
$I pIungeum de supuiutu
Cu tu nu te-uI piIceput.
Nu te-uI piIceput!
ZIcI cu-s mundiu ¸I n-um viut
Cu s-uscuIt voibeIe tuIe?
Dui de unde ¸tII? In cuIe
|I-um umbIut ¸I-n deuI ¸I-n vuIe,
$I-oiI¸Iunde te-um ¸tIut.
ZIIe IungI mI Ie-um pIeidut,
Su mu-mpiIetenesc cu tIne:
Tu-mI umbIuI sfIos, SoiIne,
$I pIungeu duieieu-n mIne,
Cu tu nu te-uI piIceput.
Nu te-uI piIceput!
Am fost ieu ¸I n-u¸ fI viut
Su te Ius, cu uItu futu,
Su mu stiungI tu suiututu?
Dui m-uI întiebut viodutu?
Mu-nvIngeu su te suiut
CUPRINS
30
Eu pe tIne! Pe-ntiecut
ClIp cutum cu vIcIenIe
Su te fuc su-ntiebI, ¸I mIe
MI-u fost IunI întiegI munIe
Cu tu nu te-uI piIceput.
Nu te-uI piIceput!
ZIcI cu de m-uI fI ceiut
MumeI tuIe noiu-n cusu,
N-u¸ fI viut su meig? E, Iusu!
Cu de-o futu cuI-I pusu,
Nu se Iu dupu puiut!
De-ntiebuI, uI fI vuzut!
Tu su fI-nceput IubItuI,
Cu-I fuceum eu IspiuvItuI ÷
Tu cu puIneu ¸I cu(ItuI
MoiI fIumund, nepiIceput!
31
FATMA
In fuptuI dImIne(II, piIn puic, îngunduiutu,
Se pIImbu vIsutouie Futmu, fiumousu futu
A muieIuI Ben-Omui, cuIIfuI dIn Bugdud ÷
Iui tIneieIe-I pIete de peste umeiI cud
Pe pIept, ¸I eu Ie piInde mununclI în uIbu-I munu.
ZumbInd s-u¸uzu futu upioupe de funtunu
Pe-o Iespede de muimoi, pivInd cu gunduI dus
Lu guiu de buIuui ce-uzvuiIe upu-n sus.
TIptII utuncI, dIn umbiu tufI¸uIuI iusuie
NIn-Musu, iob dIn Yemen. EI Iese dIn cuiuie,
S-upiopIe de futu, o piInde pe fuiI¸,
S-upIeucu, o suiutu ¸I pIeie piIn tufI¸.
Futmu iusuie-n (Ipet, de spuImu-nguIbenItu.
÷ ¨EI uie fes cu-n Yemen ¸I luInu zdien(uItu!` ÷
$I giubnIc eunucII se-n¸Iiu, uimuiInd
Cu ¸eipII piIn tufI¸uiI pe Musu-NIn, ¸I-I piInd.
Futmu pIungund se duce Iu tutu-suu ¸I-I spune:
÷ ¨VoI pune seivItoiII su-I butu! $I voI pune
Su-I tuiuIe de-u IunguI BugduduIuI, Iegut
De-u cuIuIuI meu coudu, de-u ceIuI muI tuibut!
MI¸eIuI!` $I Ben-Omui Izbe¸te cu pIcIoiuI
$I du un semn. In Iun(uiI Iegut, cutezutoiuI
NIn-Musu Intiu puIId, cu oclII Iu pumunt ÷
EI uie fes cu-n Yemen ¸I-o zdiun(u de ve¸munt.
Futmu stu iuzImutu de-uI tionuIuI pIIustiu,
$I scIuvuI stu nuInte-I. EI uie fes uIbustiu,
CUPRINS
32
$I-uIbu¸tiI uie oclII, d-un fuimec duieios;
E tunui ¸I e puIId ¸I-u¸u e de fiumos!
S-uiuncu fuitunutIc spie iob utuncI suItunuI,
$I-I fuIgeiu-n cup oclII ¸I-n munu IutugunuI;
÷ ¨Acestu e?` $I futu se-ndouIe pu(InteI:
÷ ¨N-u fost ucestu, tutu! ÷ Su nu Iove¸tI în eI!`
33
NUNTA ZAMFIREI
E Iung pumuntuI, bu e Iut,
Dui cu Sugeutu de bogut
NIcI ustuzI domn pe Iume nu-I,
$I-uveu o futu, ÷ futu IuI ÷
Icounu-nti-un uItui s-o puI
Lu înclInut.
$I duc-u fost pe(Itu des,
E Iuciu tuie cu-n(eIes,
Dui dInti-uI piIn(IIoi ¸Iiug,
Cu(I uu tiecut uI cuseI piug,
De bunu seumu ceI muI diug
A fost uIes.
EI, ceI muI diug! EI u venIt
DInti-un ufund de RusuiIt,
Un piIn( fiumos ¸I tIneieI,
$I futu s-u-ndiugIt de eI.
Cu douiu tocmuI VIoieI
I-u fost menIt.
$I s-u poinIt upoI cuvunt!
$I putiu muigInI de pumunt
Ce stiImte-uu fost în IuiguI Ioi,
Cund u poinIt s-uIeige-n zboi
Acest cuvunt muI cuIutoi
Decut un vunt!
Cu IeiI, cuvuntuI dIn vecInI
S-u dus cu ustuzI piIn stiuInI,
CUPRINS
34
Lusund pe to(I, dIn cut ufund
O mIe de ciuImI uscund,
To(I ciuII muItuIuI iotund
De veste pIInI.
$I-utuncI dIn tion s-u iIdIcut
Un împuiut dupu-mpuiut
$I iegII-n puipui s-uu încIns,
$I doumneIe giubIt uu piIns
Su se guteuscu dInudIns,
Cu nIcIodut'.
Iui cund u fost de s-u-mpIInIt
AjunuI zIIeI de nuntIt,
DIn mun(I ¸I vuI, de peste muiI,
DIn Iuig cupiIns de muIte zuiI,
Nuntu¸I dIn nouuzecI de (uiI
S-uu iuscoIIt.
De cum u dut în fupt de zoiI
Veneuu cu fete ¸I fecIoiI
TiusnInd iudvuneIe de ciuI,
Pe netede potecI de pIuI:
Lu tot iudvunuI putiu cuI,
Bu putiu soiI.
DIn funduI IumII, muI dIn sus,
$I dIn ZoiIt, ¸I dIn Apus,
DIn cut Ioc po(I gundInd su bu(I
VenIt-uu ioIuiI de-mpuiu(I
Cu stemu-n fiunte ¸I-mbiucu(I
Cum ustuzI nu-s.
35
SosIt eiu butiunuI GiuI
Cu Sundu ¸I Rusundu IuI,
$I |Inte¸, ceI cu tiuInIc iost,
Cu LIu IuI sosIt u fost,
$I Buide¸ ceI cu udupost
PiIn mun(I suIluI.
$I uI(II, Doumne! Diug uIInt
De tiupuiI piInse-n muiguiInt!
Ce fete diugI! Dui ce comoiI
Pe ioclII IungI (esute-n fIoiI!
Iui luIneIe de pe fecIoiI
ScIIpeuu de-uigInt.
VoInIcII cuI spumuu în suIt;
$I-n cieustu coIfuIuI înuIt
PiIn vuItuiI vuntuI vIu vuIu,
Viun piIn( muI tunui cund tieceu
C-un biu( în ¸oId ¸I pe piuseu
Cu ceIuIuIt.
Iui muI spie-umIuzI, dIn depuituiI
Vuzutu-s-u ciescund în zuiI
Rudvun cu mIie, cu nunu¸I,
Cu sociI muiI ¸I cu nuntu¸I,
$I nouuzecI de fecIoiu¸I
Veneuu cuIuiI.
$I cu Iu mundie nun(I de ciuI
Ie¸It-u-n cuIe-uIes uIuI
De sfetnIcI muI(I ¸I muIt popoi
Cu muzIcI muIte-n fiunteu Ioi;
$I diumuI tot eiu covoi
De fIoiI de muI.
36
Iui cund uIuIuI s-u opiIt
$I PuItIn-ciuI u stuiostIt
A piIns su sune sunet vIu
De tieusc ¸I tiumbI(I ¸I de clIu ÷
Dui ce sciIu eu? OiIcum su sciIu
E nempIInIt!
$I-utuncI de peste Iuig piIdvoi,
DIn duIb Iutuc de foI¸oi
Ie¸I ZumfIiu-n meis Iste(,
Fiumousu cu un gund iuzIe(,
Cu tiupuI nuIt, cu puiuI cie(,
Cu pus u¸oi.
Un tiundufIi în vuI puieu;
MIudIuI tiup I-I încIngeu
Un biuu de-uigInt, dui toutu-n tot
Fiumousu cut eu nIcI nu pot
O muI fiumousu su-mI socot
Cu mInteu meu.
$I eu meigund spie VIoieI,
De munu cund u piIns-o eI,
Ro¸Ind s-u zupucIt de diug, ÷
VutuvuI u dut semn dIn steug
$I utuncI poinIiu to(I ¸Iieug
IncetIneI.
$I-n viemeu cut s-uu cununut
S-u-ntIns popoiuI udunut
Su jouce-n dium dupu tIIIncI:
FecIoiI, Iu zece fete, cIncI,
Cu zdiunguneII Iu opIncI
Cu-n poit de sut.
37
TieI pu¸I Iu stungu IInI¸oi
$I uI(I tieI pu¸I Iu dieuptu Ioi;
Se piInd de muInI ¸I se despiInd,
S-udunu ceic ¸I Iui se-ntInd,
$I but pumuntuI tiopotInd
In tuct u¸oi.
Iui Iu ospu(! Un iuu de vIn!
MuI un lotui tot u fost pIIn
De mese, ¸I tot ouspe(I iuiI,
Tot ciuI ¸I tot ciuIese muiI,
AIutuieu cu glInuiuiI
De neum stiuIn.
A fost ututu clIu ¸I cunt
Cum nu s-u pomenIt cuvunt!
$I souieIe mIiut stu-n Ioc,
Cu I-u ujuns ¸I-ucest noioc,
Su vudu eI ututu joc
P-ucest pumunt!
De-uI fI vuzut cum uu jucut
CopIIeIe de împuiut,
Fiumouse toute ¸I întiuIpI,
Cu oclI ¸Iie(I cu ceI de vuIpI,
Cu ioclII scuite punu-n puIpI,
Cu pui bucIut.
$I piIncIpI fuInIcI ¸I-ndiuzne(I,
De-uI cuioi buzdugun Iste(
PeiIt-uu zmeI dIn IuduiI sco¸I!
38
De-uI fI vuzut jucund voIo¸I
$I fe(I-voInIcI, ¸I fe(I-fiumo¸I,
$I Iogofe(I.
Bu Pene¸-împuiut, vuzund
Pe Buibu-Cot, pItIcuI, stund
Pe-un guid de-uIutuiI piIvItoi,
L-u pus Iu joc! $I-ntie popoi
Suieu pItIcu-nti-un pIcIoi
De nu-¸I du iund!
Sunt gieI butiunII de poinIt,
Dui de-I poine¸tI, sunt gieI de-opiIt!
$I s-uu poinIt buibo¸II iegI
Cu sfetnIcII-nveclI(I în IegI
$I putiuzecI de zIIe-ntiegI
Au tot nuntIt.
$I veseI Mugui-împuiut
Cu ceI dIntuI s-u iIdIcut
$I, cu puluiuI pIIn în muInI,
Piecum e feIuI dIn butiunI
Lu oiIce clef întie iomunI,
EI u-nclInut.
$I-u zIs: ÷ ¨Cut muc e piIn IIvezI,
Atu(Iu unI Iu mIiI uiez!
$I-un piIn( Iu unuI! bIund ¸I mIc,
Su cieuscu muie ¸I voInIc, ÷
Iui noI su muI jucum un pIc
$I Iu botez!`
39
CÅNTECUL FUSULUI
Eu mI-um fucut un cuntec
Stund sInguiu-n Iutuc ÷
Eu mI-um fucut un cuntec,
$I n-u¸ fI viut su-I fuc.
Dui fusuI e de vInu
Cu se-nvuiteu meieu,
$I ce-mI cuntu nuInte
Cuntum pe uimu eu.
De-utuncI îI cunt întiunu
Cu-mI vIne-u¸u neviund;
De-u¸ fuce oiIce-u¸ fuce,
Nu pot su-I scot dIn gund.
II cunt toicund Iu vutiu
$I-I cunt meigund pe dium
$I nu piIcep ce-I ustu,
$I nu ¸tIu, bIutu, cum?
Adese stund Iu cInu
SImt IuciImIIe des,
Nu pot muncu de IuciImI
$I tiebuIe su Ies
Afuiu-n vunt, ufuiu,
Cu-mI uide cupuI tot,
$I-ngiop în puIme cupuI
$I-mI cunt umuiuI tot.
Am stut Iu ioutu moiII,
$I ioutu umbIu des,
$I ioutu moiII cuntu
CUPRINS
40
CuvInte cu-n(eIes.
Eu cuntu înuInte;
Cunt ¸I eu dupu eu ÷
Moiuiu-¸I fuce ciuce
PiIvInd în uimu meu.
$I-um meis pe muIuI upeI,
In vuIuiI su-mI îngiop
$I cuntecuI, ¸I-umuiuI ÷
Dui u-nceput un pIop
Su cunte, ¸I to(I pIopII
Cuntuu duIos în vunt,
$I m-um tiezIt deodutu
Cu pIung ¸I eu ¸I cunt!
$I-um meis pe IuncI, dui juInIc,
D-u IunguI peste IuncI,
Cum pIung ¸I cuntu toute!
$I-n ciung m-um dus utuncI ÷
Nu-I Ioc muI bun pe Iume
De pIuns decut în ciung!
Al, toute pIung, ¸I sutuI
Se mIiu cu eu pIung!
Dui fusuI e de vInu,
Cu se-nvuiteu meieu,
$I eI cuntu un cuntec,
$I-I ¸tIu de-utuncI ¸I eu!
$I-ncet ce tiece vIu(u
Cund n-uI nIcI un noioc ÷
MuI Iute duc-ui tiece,
De-ui stu muI bIne-n Ioc!
41
De-ui stu pe Ioc muI bIne!
OiI Ioc eu su-mI gusesc
Su pot su pIung cu lolot ÷
NIcI ustu nu-ndiuznesc!
Cu mumu mu tot ceuitu
$I tutu-I supuiut,
$I-n oclII meI se uItu
To(I oumenII dIn sut.
Al, seuiu, numuI seuiu,
Mu sImt Iu IuiguI meu,
Cu-ngiop în peine cupuI
$I, punu-n zoiI meieu,
Tot pIung cu o nebunu
$I peinu-n biu(e o stiung,
$I pIung, cu nu mu vede
MuIcu(u-meu cu pIung.
42
ARMINGENII
Pe cund umbIu HiIstos piIn (uiu
Lu(Ind cuvuntuI suu fiumos,
OvieII to(I I-uu scos ocuiu
$I cuituiuiI de-uI Ioi ceicuiu
PiIIegI su pIuidu pe HiIstoc.
A¸u,-nti-o noupte-ntunecutu
Cund vecInIcuI MuntuItoi
Doimeu-nti-o cusu-ncie¸tInutu,
GusItu-I-uu ovieII-ndutu
$I sfut fucut-uu de omoi.
Lu mIezuI nop(II uveuu su vIe
Lu cusu unde eI doimeu ÷
$I, cusu pentiu cu s-o ¸tIe,
Au pus cu semn ¸I muituiIe
In fu(u cuseI o nuIu.
Dui Dumnezeu, ceI ce scobouiu
$I-n gunduI ceI muI nevudIt,
Nu Iusu p-uI suu fIu su mouiu,
CucI u iuscumpuiuiII ouiu
$I viemeu moi(II n-u sosIt.
$I Dumnezeu oibIt-u fIieu
OvieIIoi împIn¸I Iu iuu,
Incut su n-uIbu nIcuIieu
Viun clIp de-u fuptuI pIeiIieu
NuscutuIuI dIn Dumnezeu.
Lu mIezuI nop(II-n gIoutu muie
OvieII pe fuiI¸ poinesc ÷
CUPRINS
43
Sunt mu(I ovieII de mIiuie,
Cu eI Iu cusu fIecuie
Cu semn cute-o nuIu zuiesc.
÷ ¨Duc-um pIeidut ¸I ustuzI piudu,
Cu gieu puteu-vom s-o gusIm.`
Poine¸te-upoI iugnInd giumudu,
PIeiundu-n zgomot toutu stiudu
TucutuIuI IeiusuIIm.
Dui neputund su muI guseuscu
Pe CliIst cu su-I omouie-n somn,
PIeidut-uu noupteu du¸muneuscu
$I n-uu putut su-ndepIIneuscu
PIeiIieu ve¸nIcuIuI Domn.
$I dInti-uceu zI-nuInte
Rumus-u obIceI, ¸I spun,
Cu pentiu-uduceieu-umInte
De noupteu muntuIiII sfInte
RomunII ¸I-uzI uimIngenI pun.
44
REA DE PLATÃ
Eu vIne de Iu mouiu;
$I jos în uIIcIouiu
Punundu-¸I sucuI, Iucu
Nu-I poute iIdIcu.
÷ ¨|I-I duc eu!` ÷ ¨Cum?` ÷ ¨Pe pIutu!`
Iui eu, cumInte futu,
Se ¸I-nvoIe¸te-ndutu.
De ce-ui ¸I zIce bu?
Eu pIec cu sucu-n spute.
Lu cuIeu jumutute
Cei pIutu, tieI suiutuiI.
Dui uIte, feIuI eI:
Stu-n dium ¸I su socoute,
$I-mI spune cute toute,
Cu-s scump, cu eu nu poute,
Cu pieu sunt muIte tieI!
Cu douu se-nvoIe¸te,
Iui unuI mI-I pIute¸te,
Cu uItuI su-mI iumuIe
Dutouie pe-nseiut.
Dui n-um su-I vud cut veucuI!
$I Iutu-mu, suiucuI,
Su-I duc o po¸tIe sucuI
P-un sIngui suiutut!
CUPRINS
45
FATA MORARULUI
Sub pIopII iuiI upeIe sunu
$I pIopII iuiI vujuIe-n vunt,
Iui ioutu se-nvuite nebunu!
Eu stuu Iu covutu ¸I cunt,
Dui sInguiu nu ¸tIu ce cunt,
$I-n oclII meI IuciImI s-udunu.
A¸u-I de-ntuneiIc ufuiu!
DIn cei un Iud punu-n pumunt.
Eu cunt tot un cuntec d-useuiu
$I-u¸u mI-e de sIIu su-I cunt,
$I tiemui ¸I n-u¸ vieu su-I cunt,
$I-I tuc, dui neviund îI cunt Iuiu!
O, stunge-te, Iumpu, te stunge!
Cu biuuI de-ncIns mI-u fost Iung,
Dui biuuI meu ustuzI mu stiunge,
Lu copcII cu gieu îI ujung!
A¸u de cu gieu îI ujung,
$I-n copcII eI tiupuI mI-I fiunge!
DoimI, mumu, doimI, diugu meu mumu,
Su nu-ntiebI de ce nu doim eu!
ObiuzuI uscuns sub nufiumu
E muitui pucutuIuI meu.
E muitui umuiuIuI meu:
Tu n-uI bugut încu de seumu!
CUPRINS
46
Sub pIopII iuiI upeIe sunu,
$I pIopII iuiI vujuIe-n vunt,
Scot lolote puicu su-mI spunu,
In ius, ce nemeinIcu sunt!
Ce ieu, ce nemeinIcu sunt,
Iui upeIe-mI stiIgu: ÷ ¨Nebunu!`
O, mucInu giuuI muI bIne
$I-nvuite-te, ioutu, meieu!
Cu Iumeu se-nvuite cu mIne,
$I vieu, ¸I eu nu ¸tIu ce vieu!
Bu Iusu, cu ¸tIu eu ce vieu:
A¸ vieu su fIu, ioutu, supt tIne!
47
CRÃIASA ZÅNELOR
OicunuI însu¸I stu domoI
$I-n gunduiI duIcI se pIeide,
Cund zuneIe cu pIeptuI goI
Rusui pe Iuncu veide.
U¸ouie, cu de neguiI, fug
PiIn IInI¸teu uduncu,
ObiujII Ioi, cu fIoiI de iug,
Sunt nesuiutu(I încu.
VezI tu depuite-n RusuiIt
ApiIns IucInd cu focuI
PuIutuI Ioi? ImpiejmuIt
Cu zId d-uigInt e IocuI:
AcoIo eIe-n vecI nu moi
$I vuiu-n vecI nu mouie,
Iui eIe-¸I uu ciuIusu Ioi
$I toute sunt fecIouie.
Lu (uiu Ioi nIcI zmeI n-ujung!
Dui înti-o zI, Iu pouitu,
Butu, de diumuI gieu ¸I Iung,
SIubItu ¸I muI mouitu,
O futu de-mpuiut, ceiund
Un Ioc de mus, suimunu,
$I se iugu mIIos de bIund,
÷ ¨$I cum te cleumu?` ÷ ¨Anu`.
÷ ¨Eu nu pot, Ano, su-(I descuI;
Acest diept uI meu nu e.
CiuIuseI noustie um su-I spuI
Su vIe su-(I descuIe.`
CUPRINS
48
P-un noi de uui Iunecund
A zuneIoi ciuIusu
Veneu cu puiuI iuuiund,
Ruu guIben de mutusu.
CiuIusu-n puipui ¸I-n smuiuId
S-uscunde, nu s-uscunde,
Stiubu(I cu oclII vIuI cuId
AI foimeIoi iotunde.
Aid fIucuiI oclII eI ciuIe¸tI
Cum stu Iu zId pIecutu;
÷ ¨DescuI. Dui eu mu tem cu e¸tI
FecIoi!` ÷ ¨Bu nu: sunt futu!`
$I dundu-I zuneIe-udupost
TiuIu cu eIe soiu.
Dui înti-o zI u fost ce-u fost
Cu nu s-u duc Iu loiu
$I-uvund IneI, eu se jucu
Stund sInguiu-nti-o vuIe:
Pe-ucoIo doumnu se pIImbu
$I-u dut de Anu-n cuIe.
÷ ¨Ce uI tu, Ano?` ÷ ¨UIte ce-I!`
CiuIusu sclImbu fe(e,
Cu n-u vuzut în vIu(u eI
IneI, ¸I ce mundie(e!
DIn pIutiu tionuIuI dIn iuI
CIopIIt în fIoiI muIestie,
EI sIngui unuI fIu de ciuI
D-ujuns I-ui fI fost zestie.
49
÷ ¨$I cum îI zIcI?` ÷ ¨IneI îI zIc!`
Pe degetuI suIeget
AI zuneI pus, pe ceI muI mIc,
Ciescut puieu pe deget.
÷ ¨O, du-mI-I mIe!` diuguIu¸
Se iougu eu-mbututu.
÷ ¨|I-I duu, stupuno, de mu Iu¸I
Su te cupiInd o dutu!`
CiuIusu-n veseIIu eI
Cu giubu se-nvoIe¸te:
÷ ¨Mu stiungI Iu pIept, ¸I-ututu ce-I?`
$I pIeptuI AneI cie¸te,
$I cum întInde biu(uI diept
MuI vIu îI bute pIeptuI
$I tiemuiu, stiungund Iu pIept
Pe doumnu-su cu dieptuI.
÷ ¨Atutu ce-I?` ÷ ¨Dui m-u duiut!
Su nu puI munu stungu!`
$I-n uimu zunu s-u zbutut
Cu pieu muIt vieu s-o stiungu.
A¸u fuc ¸I copIII-n joc
Cund nu-¸I în(eIeg vieieu,
Dui zuneI I-u puiut d-utuncI
Cu I-u sIubIt puteieu.
A douu zI, sub umbie iuiI
De pom cu fIouieu uIbu,
Fuceu, uvund muiguiItuiI,
DInti-în¸II Anu suIbu.
CiuIusu vIne Iui. ZuiInd
Fiumousu jucuiIe,
50
ApiIn¸II-I oclI muI muIt s-upiInd
Su uIb-uceu mundiIe.
÷ ¨Ce-I ustu?` ÷ ¨SuIbu!` Aid iuzIe(
MuigeunuiI io¸II-n puiu,
$I n-uI fI dut d-ujunsuI pie(
AI suIbeI, dund o (uiu.
÷ ¨$I cuI o duI tu?` putImu¸
ZumbInd ciuIusu-ngunu:
÷ ¨|I-o duu ¸I (Ie, de mu Iu¸I
Su te suiut, stupunu!`
Pe nImenI eu n-u suiutut,
OiI poute fIoiI ¸I fIutuiI,
Dui pentiu suIbu I-ui fI dut
$I-o sutu de suiutuiI.
A¸u fuc doI coII în joc,
Cund nu-n(eIeg ce-I jocuI,
Dui zuneI I-u puiut d-utuncI
Cu I-u pIeiIt noiocuI.
A tieIu zI, piIvInd în Iuc
CopIIu, cu-n ogIIndu,
Ceicu ¸I nu puteu pe pIuc
Un biuu pe tiup su-¸I piIndu.
CiuIusu vIne Iui. GiubIt
S-u-ncIns utuncI ciuIusu,
$I cut de stiuns I s-u IIpIt
De cuIduI tiup mutusu!
Eu bute-n puIme, vede-n Iuc
Cu stiunsu-I stu muI bIne;
51
Rotunde, cu un cup de muc,
Stuu sunuiIIe pIIne,
MuI nuItu puie, ¸I-n umbIut
MIudIe cu o vuigu,
Eu sImte cut de iuu I-u stut
In luInu eI ceu Iuigu.
$I oclII-I otiuvI(I de duIcI
Lu biuu suIbutIcI cutu.
÷ ¨|I-I duu, cu tIne de mu cuIcI
AIutuieu o dutu!`
÷ ¨Dui, Ano, pentiu ce nu-mI ceI
AItce, cu um eu muIte!`
÷ ¨Nu vieu!` $I-n uimu ustu ce-I?
De ce su n-o uscuIte?
*
$tI(I voI povesteu, cund un fIu
De împuiut odutu,
In pIept cu doi tuibut de vIu,
S-u îmbiucut în futu,
$I-uvund în Ioc de puIo¸ fus,
$I-n Ioc de coIf nufiumu,
Pe pIeptuI tunui eI ¸I-u pus
AItI(u-n Ioc de-uiumu?
EI stu pe tion, ¸I Iungu eI
Ce tiIst ciuIusu pIunge!
Cu munu eI ceu cu IneI
Rupundu-¸I suIbu, stiunge
GenunclII IuI, eu stu-n genunclI!
$I biuuI ¸I-I dezIeugu,
52
$I puiu-I desfucut mununclI
II umpIe fu(u-ntieugu.
÷ ¨Eu toute, toute Ie-um pIeidut!
$I Dumnezeu mu pIuidu
DIn oclII IuI, cu te-um ciezut!`
EI iude ¸I-o dezmIuidu:
÷ ¨Acum nu-I tImp su te boce¸tI;
Tu vII cu mIne-ucusu;
CiuIusu ducu nu muI e¸tI,
VeI fI împuiuteusu!`
53
RUGÃMINTEA DIN URMÃ
(dupà lctmonrov)
E¸tI sclIIuv tot! Un cei¸etoi
Te-ntoicI ucum ucusu,
$I ce fecIoi fiumos eiuI!
Dui oiIcum e¸tI, ce-(I pusu!
Tu veI vedeu Iui sutuI tuu
$I cusu voustiu-n vuIe,
$I bIutu mumu-(I vu Ie¸I
PIungund în cuIe.
$I eu iumun su moi pe-uIcI
Cu IIfteIe pugune!
Al, puicu sImt cu n-um s-ujung
Su vud zIuu de muIne.
Cu douuzecI deodutu-n cui
Lu gioupu mu voi duce,
$I, bun e DomnuI, de-om uveu
Lu cup o ciuce.
NoI de copII ne ¸tIm, ¸I-um fost
Cu fiu(II, bu muI bIne.
Eu de-um uvut un sIngui bun
L-um împui(It cu tIne;
$I tu cu guiu foc piIndeuI
Su-mI duI ujutoiuie;
Su-(I iuspIuteuscu Dumnezeu,
Cu-I bun ¸I muie!
$I-uuzI ucum! De-oi întiebu
In sut de-u meu venIie
Tu-n Ioc de udevui su spuI
Cu n-uI de mIne ¸tIie,
CUPRINS
54
Cu n-um fost Iu un iegIment ÷
Dui spune-Ie ce-(I pIuce.
Cu pentiu eI oiI vIu, oiI moit,
Totunu fuce.
Iui mumeI ÷ Doumne, cum u¸ vieu
CiedIn(u s-o în¸eIe!
Su-I spuI cu m-uI Iusut iunIt
Lu Tuinu-MuguieIe,
Dui voI sosI cut de-n cuiund.
AscuItu-mI iugumInteu,
Cu mumu, duc-ui ¸tI cu-s moit,
$I-ui pIeide mInteu.
Tu s-o umuI cu zI de zI
$I spune-I cute toute,
Eu e butiunu, n-uie muIt
Su muI tiuIuscu, poute;
$I pentiu ce su-I umuiu¸tI
$I zIIeIe pu(Ine?
Cu n-uie-n Iume bun ¸I diug
Decut pe mIne.
Iui LInII, de s-ui întumpIu
Su vu-ntuInI(I viodutu,
Su-I spuI cu-s sunutos ¸I-u¸ vieu
S-o ufIu muiItutu.
Tu uItu-I-te-n oclI su vezI
De-o douie oiI n-o douie;
Iui ducu veI vedeu-o stund
Nepusutouie,
55
Su-I spuI cu m-uI Iusut iunIt
Pe umedeIe puIe,
Cu doctoiuI în cuineu meu
Aduncu biuzdu tuIe,
Cu de duieiI eu mu Izbesc
$I uiIu zIuu-ntieugu,
$I c-um muiIt gundInd Iu eu,
Cu mI-u fost diugu.
$I ducu oclII eI utuncI
MuI tuIbuiI se voi fuce,
N-o munguIu! E de piIsos,
Te iog s-o Iu¸I în puce.
O fiunzu ve¸tedu nu-(I du
Cuvunt su zIcI cu-I toumnu
$I-o IuciImu în oclII eI
NImIc nu-nseumnu!
$I-ucum du-mI munu! A sunut
CoinIstuI de pIecuie,
Du OItuIuI dIn puiteu meu
O cuIdu suIutuie,
$I-ujuns în (uiu, eu te iog,
Fu-mI ceI dIn uimu bIne:
PumuntuI (uiII su-I suiu(I
$I pentiu mIne!
56
VÅNTUL
De fete muiI e Iuncu pIInu,
Iui vuntuI, iusfu(ut copII,
S-upiopIe tIptII-tIptII
De pe sub fugI, de pe coIInu.
$I feteIe cu diug suspInu:
÷ ¨O, Doumne, Doumne, udu-nI-I!`
Pe umeiI bIondeIe IuI pIete
Tiesui ¸I sui încetIneI.
EI e fiumos ¸I tIneieI,
Dui e sfIos cund e cu fete.
Iui eIe iud ¸I iud ¸Iiete
$I pe fuiI¸ piIvesc Iu eI.
EI umbIu cu Iu eI ucusu
$I-uscuItu feteIe ce zIc;
MuI iupe-n puIme cute-un spIc
$I iusfu(ut upoI î¸I Iusu
Pe spute cupuI ¸I nu-I pusu
De fete ¸I de cump nImIc.
$I piIntie spIce eI ¸opte¸te,
VoibInd uIuieu ¸I-uIIntut!
$I, cum se pIImbu-n Iung ¸I-n Iut,
Cu feteIe su-mpiIetene¸te
$I dIn copII sfIIos eI cie¸te
FIucuu întieg de suiutut.
ApoI cu-n gIumu eI Ie piInde
De munecu, ¸I-upiIns de doi,
CUPRINS
57
I¸I fuce joc piIn puiuI Ioi,
In uimu biu(uI ¸I-I întInde,
Pe ceu muI diugu o cupiInde
$I-o stiunge cutie eI u¸oi.
Tot muI upiIns, tot muI upioupe:
÷ ¨Su te suiut, diugu(o, vieI?
Ce oclI fiumo¸I uI, vIoieI,
Cu un întIns udunc de upe.`
De eI nu-I nIcI un clIp su scupe
$I-ututu Iuciu-n uimu ce-I?
Eu stu Iu pIeptuI IuI pIeidutu,
DIntuI cu oclII Iu pumunt.
EI zIce-u¸u cute-un cuvunt,
Eu zIce tieI ¸I-I tot ujutu,
$I uIte-I, uIte-I c-o suiutu ÷
EI, vezI tu, feteIe cum sunt!
EI u ciezut cu nu se poute,
$I Iucu po(I! Dui su te (II!
E gieu su duI de cuputuI
Dui ducu duI, meig stiunu toute;
$I futu muIt nu se socoute,
Cund pIeide mInteu ceu dIntuI.
EI o suiut-ucum pe suIbu,
$I feteIe-mpiejui se stiung!
Dui e pieu muIt! Am su mu pIung
Lu to(I vIudIcII, su duu juIbu!
AuzI, su ducI tu Iume uIbu
P-un cump cu oumenI, cu-nti-un ciung!
58
Bu eIe-¸I muI desfuc ¸I sunuI,
$I-n sun eI II se jouc-ucum ÷
II piInd odutu ¸I-I sugium,
Cu pieu s-obiuznIcI iomunuI,
AuzI, dui cIne-I eI, pugunuI,
Cu su-mI suiute fete-n dium?
Nu ¸tIe nImenI de-unde vIne,
$I cupu-I stu Iu suiutut!
De-ui fI mucui de-uIcI dIn sut ÷
VoI, cu(I sunte(I fIucuI cu mIne,
Su-mI spune(I voI ucum, e bIne
Su fucI cu vuntuI, nu-I pucut?
AdIcu stuI! Ce futu mouie
Duc-o suiu(I pu(In? Du' zeu!
Cum u¸ voI su fIu meieu
Un vunt ¸I eu, în zI cu souie,
De-ui fI numuI seceiutouie
O futu pe cuie-o ¸tIu eu!
59
VESTITORII PRIMÃVERII
DInti-uIte (uiI, de souie pIIne,
Pe unde-u(I fost ¸I voI stiuIne,
VenI(I, diugI pusuiI, înupoI ÷
VenI(I cu bIne!
De fiunze ¸I de cuntec goI,
PIung codiII ceI IIpsI(I de voI.
In zuieu ceu de vecI uIbustiu
Nu v-u piIns diugosteu sIlustiu
De ceeu ce-u(I Iusut? Nu v-u fost doi
De (uiu voustiu?
N-u(I pIuns vuzund cum tiece-n zboi
Spie mIuzunoupte noi de noi?
VoI u(I cuntut cu gIus fIeibInte
NutuiII cuIde ImnuiI sfInte,
OiI doIne diugI, cund v-u(I udus
De noI umInte!
StiuInIIoi voI nu Ie-u(I spus
Cu doIne cu u noustie nu-s?
$I-ucum venI(I cu diug în (uiu!
VoI ievede(I cumpIu Iuiu,
$I cuIbuiIIe voustie-n ciung!
E vuiu, vuiu!
A¸ vieu Iu sufIet su vu stiung,
Su iud de feiIcIt, su pIung!
CUPRINS
60
Cu voI vIn fIoiIIe-n cumpIe
$I nop(IIe cu poezIe
$I vuntuiI IIne, cuIde pIoI
$I veseIIe.
VoI toute Ie Iuu(I cu voI
$I Iui Ie-uduce(I înupoI!
61
PE LÅNGÃ BOI
PocnInd dIn bIcI pe Iungu boI,
In zoiI de zI eI u tiecut
Cu pIuguI pe Iu noI.
$I de pe bIcI I-um cunoscut,
$I cum (eseum, nIcI n-um ¸tIut
Cum um suiIt ¸I m-um zbutut
Su Ies de Iu iuzboI.
$I-ututu toit mI-um încuIcIt
$I-n giubu muie-um spuit un geum,
$tIu eu ce mI-u venIt!
Am cup, dui puicu nu-I muI um!
Ce-uveum su-I spuI? NImIc n-uveum,
Dui eiu-n zoiI, ¸I eu voIum
Su-ntieb cum u doimIt.
$I vezI u¸u-I eI, nu ¸tIu cum!
M-u piIns de biu( ¸I m-u cupiIns
Su mu suiute-n dium.
Dui eu dIn biu(e-I m-um despiIns
$I I-um ceitut ¸I I-um împIns ÷
Dui n-um fucut cu dInudIns,
$I iuu ce-mI puie-ucum!
O, nu mI-e cu mI-um sungeiut
Lu piug pIcIoiuI înti-un cuI,
Dui mI-e cu e pucut!
Om bun cu dunsuI nImenI nu-I,
$I pentiu-o voibu ieu ce-I spuI
EI toutu zIuIIcu IuI
Munce¸te supuiut!
CUPRINS
62
RADA
Aie DoclIu muIt cut uie,
Nu e muIt o futu muie?
Cu-ntie domnI, dui oiI¸Iunde,
Ducu-(I ¸tIe eu iuspunde
GiuI uIes ¸I IIn cu upu,
ApoI Ius' cu Rudu ¸tIe
$I-n ce feI su pouite supu.
A fost ¸I eu-n ¸coII o toumnu,
Dui guse¸tI cu eu vio doumnu?
Cu cosI(u guIbIouiu,
Eu e nuItu ¸I u¸ouiu ÷
S-o vezI numuI ¸I su tiemuiI!
$I de-ubIu pe Iu Sun-Petiu
UmpIe optspiezece viemuiI.
Sunt ¸I-n sut destuIe fete,
CuiI de n-uu cu ce su-mbete
OclII omuIuI, uu pIeptuI eIe
AIb de tuIeiI ¸I muigeIe.
Rudu, cund o vezI, te fuiu
Cu necontenItuI zumbet
$I cu-u voibeIoi cuIduiu.
HuinIcu, dIn zoiII zIIeI
Nu stuu muInIIe copIIeI
Fuiu Iuciu, tot su piIndu,
Cusu Ioi toutu-I ogIIndu.
Lu Izvoi vezI pe RodIcu
Punu-n zoiI, cund pe sub stie¸InI
Incu douime iundunIcu.
CUPRINS
63
Pe IzIuz nu-I muItu liunu,
Dui vezI uIbu ce-I JoIunu!
$I-n umuig copIIu-n tIndu
Foc în vutiu vieu s-upiIndu,
Dui mu-mu, JoIunu muge ÷
Rudu, fu, s-uIeigI degiubu,
Cu-n ¸opion vI(eIuI suge.
÷ ¨Doui' e tuie! HuId' muI Iute!`
$I dIn dium, cu su-I ujute,
VIn fIucuII totdeuunu.
Nu-I înjugI u¸u cu bunu
Pe vI(eI, ¸I Rudu-I sIubu,
$tIu fIucuII! $I-¸I fuc seuiu
Pe-uIcI vecInIc cevu tieubu.
Vucu-I tot ce-uu eI, eu bIutu!
Touice-n sut cu zIuu futu,
Dui e veseIu dIn fIie;
De noioc ¸I-ndestuIIie
InImu-I în vecI e pIInu:
Cund e feiIcItu, spune-mI,
MuI muIt ce-uie o iegInu?
Rudu-I nuIucIie vIe,
Cund uIeuigu pe cumpIe
$I-I but vuntuiI în cosI(u,
OiI cund seuiu stu-n poitI(u,
$I-o întiebI: ¨Ce-u¸tep(I, IubItu?`
$I pe dup-un stuIp s-uscunde,
GuIbenu ¸I zupucItu.
64
Dui Iu loIdu! Aide souie,
FeteIe seceiutouie
Rud ¸I cuntu, snopI fug giuuI,
Muimuiu-ntie suIcII iuuI:
Fug Iu iuu vio putiu fete,
E ¸I Rudu? Fug fIucuII
$I eI, to(I, ¸I nu Ie-e sete.
$I-n genunclI utuncI pe (uimuiI
Eu dIn pumnI cut douu sfuimuiI
Beu, Iui NIcu: ÷ ¨Du-mI ¸I mIe!`
÷ ¨TucI! ¸I beu dIn puIuiIe!`
Ceie eI, cei muI(I su-I deIe:
Rudu iude, Ie du upu,
To(I dIn pumnII eI su beIe.
÷ Zece stiopI nu pot su-ncupu:
Pieu e mIc pului de upu!`
$I-utuncI eu, cund eI gIume¸te,
Joucu pumnII ¸I-I stiope¸te
Pe obiuz, dui diuguIu¸u
Tot eu-I zvuntu,-n Ioc de cuipu
Munecu de Iu cumu¸u.
$I cum ¸tIe eu s-uIeugu
Ce-I fiumos! Atut de diugu
O du poituI îmbiucundu-I!
Cund o vezI, te-mbutu gunduI
Cu, IubInd-o tieI dumInecI,
S-ui mIiu de tIne-uItuiuI
Ce pucut uI su cumInecI!
65
Iut-o veseIu ¸I-upiInsu;
Joucu loiu! Cum e-ncInsu,
Cum î¸I pouitu-u eI fuptuiu,
Toutu-I cu-n zugiuvItuiu ÷
MumeIe, piIvInd-o-n loiu,
Su cotesc: ¨OIIo, tu IeIcu,
Ce muI diuc fiumos de noiu!`
De-o-ntuInesc în dium butiunII,
EI fuc pod cu puImu muInII
Peste oclII sIubI, s-o vudu:
¨Diugu mo¸uIuI, tu Rudu!`
$I uImI(I de futu DoclII
O dezmIuidu ¸I, cund pIeucu,
UmezI uu de IuciumI oclII.
Dui de-I Rudu cut de bIundu,
Eu de mIc-u fost osundu
Pentiu sut. $I nu-I mIiuie,
EI fIucuI, eu futu muie:
Pentiu-un ius uI eI se ceuitu,
$I dIn joc se piInd fecIoiII
Lu tiunteII, cut Doumne Iuitu!
Du! $I Rudu-I muie lou(u,
Poute sutuI tot su-I scou(u
DIn suiIt, eu ¸tIe bIne!
Dui se teme de-ouiecIne.
Mu-su e? Feieuscu DomnuI!
AIt temut: cu su nu-¸I pIuidu
Pe uceI ce-I pIeide somnuI.
66
÷ ¨Unde meigI?` ÷ ¨Mu duc Iu mouiu!`
÷ ¨VIu ¸I eu!` $I dIn uscIouiu
VIudu Iese-n cup de stiudu.
÷ ¨Nu m-ujungI!` ÷ ¨Te-ujung eu, Rudu!`
Dui fugInd I se despiInde
$oi(uI uIb dIn biuu, Iui VIudu
Nu-I du ¸oi(uI, cI I-I vInde.
÷ ¨IeiI mI te-um fucut scuputu;
AzI nu-mI scupI nesuiututu!`
÷ ¨Cum nu scupI dIn munu fumuI ÷
Nu-mI e¸tI diug, de ce-mI (II diumuI?`
Eu nu-¸I ciede-u eI cuvInte;
De Ie-ui ciede VIudu însu,
Rudu ¸I-ui Ie¸I dIn mInte.
$I cum vieu ¸I nu vieu futu,
DiuguI Iu, diuguI du pIutu.
Un suiut pucut su fIe?
NumuI popu su nu-I ¸tIe,
Cu te speiIe cu IuduI ÷
M-ui puteu speiIu pe mIne
PopII to(I, de-u¸ fI eu VIuduI!
67
TREI, DOAMNE, $I TO{I TREI
Aveu ¸I dunsuI tieI fecIoiI,
$I I-uu pIecut to(I tieI deodutu
Lu tubuiu, suimunuI tutu!
Ce giIjI pe dunsuI, ce fIoiI,
Cund se gundeu cu-I gieu iuzboIuI,
N-uI tImp su sIm(I cu moiI.
$I IunI tiecut-uu dupu IunI ÷
$I-u fost de veste Iumeu pIInu,
Cu steuguI tuicuIuI se-nclInu;
$I mundiII codiuIuI puunI,
RomunII-uu IspiuvIt iuzboIuI,
Cu s-uu butut nebunI.
SciIu-n guzetu cu s-u dut
Poiuncu su se-ntouicu-n (uiu
To(I ceI pIecu(I de ustu-vuiu ÷
$I iund pe iund veneuu în sut
$I IeiI ¸I ustuzI cute unuI
DIn ceI cuie-uu pIecut.
$I-uI IuI întuizIuu! PIungund
De diug cu uie su-I ievudu,
Stu zIuu-n piug, Ie¸eu pe stiudu
Cu oclII zuieu musuiund,
$I nu veneuu! $I dInti-o vieme
Gemeu, butut d-un gund.
Nudejdeu cuIdu-n eI sIubeu,
Pe cut cie¸teu de iece gunduI.
CUPRINS
68
EI u-ntiebut pe to(I d-u iunduI,
Dui nImenI ¸tIie nu-I ¸tIu.
EI pIeucu-n uimu Iu cuzuimu
Su ufIe ce doieu.
CupiuiuI veclI îI Iese-n piug.
÷ ¨Ce-mI fuce Rudu?` eI întieubu,
De Rudu-I este muI cu giubu,
Cu Rudu-I este ceI muI diug.
÷ ¨E moit! EI u cuzut Iu PIevnu
In ceI dIntuI ¸Iiug!`
O, bIetuI om! De muIt sIm(eu
Cu Rudu-I dus de pe-ustu Iume,
Dui ustuzI, cund ¸tIu unume,
EI stu nuuc ¸I nu ciedeu.
Su-I mouiu Rudu! Acest Iuciu
EI nu-I în(eIegeu.
BIustem pe tIne, biu( du¸mun!
÷ ¨Dui Geoige-uI nostiu cum o duce?`
÷ ¨Sub gIIe, tuIcu, ¸I sub ciuce,
LovIt în pIept d-un Iutugun!`
÷ ¨Dui bIetuI MIiceu?` ÷ ¨Moit ¸I MIiceu
PiIn vuI pe Iu Smuidun.`
EI n-u muI zIs nIcI un cuvunt;
Cu fiunteu-n pIept, cu o stutuIe,
Cu un CiIstos butut în cuIe,
|Ineu piIvIiIIe-n pumunt,
Puieu cu vede dInuInte-I
TieI moi(I înti-un moimunt.
69
Cu pusuI sIub, cu oclII be(I
EI u pIecut, gemund p-ufuiu,
$I-mpIetIcIndu-se pe scuiu,
Clemu pe nume pe buIe(I,
$I se piopteu de sIub, suimunuI,
Cu munu de puie(I.
Nu se sIm(eu de-I moit oiI tieuz,
N-uveu puteiI su se sIm(euscu;
EI tiebuIu su s-odIlneuscu ÷
Pe-o pIutiu-n dium sub un zupIuz
S-u pus, înmoimuntund în puIme-I
SIubItuI suu obiuz.
$I-u stut u¸u, pIeidut ¸I dus.
Eiu-n umIuzI ¸I-n mIez de vuiu
$I souieIe-u scuzut spie seuiu,
$I-n uimu souieIe-u upus,
Iui bIetuI om stu tot ucoIo
Cu moit, piecum s-u pus.
Tieceuu buibu(I, tieceuu femeI,
$I uiuIuu tiusuiI pe stiudu,
SoIdu(I tieceuu fucund puiudu, ÷
$I-utuncI, de¸tept, piIvI Iu eI
$I-¸I duse pumnII stiuns pe tumpIe:
¨TieI, Doumne, ¸I to(I tieI!`
70
LA OGLINDÃ
AzI um su-nciestez în giIndu ÷
Jos dIn cuI ucum, ogIIndu!
Mumu-I dusu-n sut! Cu doiuI
AzI e sIngui puI¸oiuI,
$I-um înclIs u¸u Iu tIndu
Cu zuvoiuI.
Iutu-mu! Tot eu ceu vecle!
OclII? luI, ce muI peiecle!
$I ce cup fiumos iusuie!
Nu-I uI meu? AI meu e ouie?
Dui uI cuI! $I Iu uiecle
UIte-o fIouie.
Astu-s eu! $I sunt voInIcu!
CIne-u zIs cu eu sunt mIcu?
UIte, zuu, ucum Iuu seumu
Cu-mI stu bIne-n cup nufiumu
$I ce futu fiumu¸Icu
Aie mumu!
Mu gundeum eu cu-s fiumousu!
Dui cum nu! $I mumu-mI cousu
$oi( cu fIoiI, mInune muie ÷
Nu-s eu futu cu oiIcuie:
Mumu poute fI fuIousu
Cu mu uie.
$tII ce-u zIs ¸I IeiI Iu vIe?
A zIs: ÷ ¨Ce-mI tot spun eI mIe!
Am ¸I eu numuI o futu,
$I n-o duu su fIe dutu;
CuI o duu voIesc su-mI fIe
Om odutu¨.
CUPRINS
71
MuI ¸tIu eu! $I-u¸u se poute!
MuIte ¸tIu, dui nu ¸tIu toute.
Mumu-mI du învu(utuiu
Cum se (ese-o punzutuiu,
Nu cum stuu ceI diugI de voibu
Guiu-n guiu.
N-um su (es doui vIu(u-ntieugu!
Lus' su vud ¸I cum su Ieugu
Diugosteu ÷ dui ¸tIu eu bIne!
DIn fiumos ce-I pIucI eu vIne ÷
HuI, mu piInd fecIoiII diugu
$I pe mIne!
Cu-s sub(Iie! Su mu fiungu
CIne-I om, cu munu stungu!
Dui u¸u te pIuce doiuI:
Sub(Iieu, cu bInI¸oiuI
Cund te stiunge eI, su-(I stiungu
Tot tiup¸oiuI.
Biu(uI diept ducu-I întInde
Routu peste biuu te piInde
$I te-ntieubu: ¨Diugu, stiungu-I?`
$I tu-I cei(I, dui eI, nutunguI,
Cu iuspuns te muI cupiInde
$I cu stunguI.
Iui de-(I ceie ¸I-o guiI(u ÷
Doumne! CIne-I Iu poitI(u?
Om su fIe? Nu e cIne!
HuI, e vuntuI! UIte-mI vIne
Su vud ouie cu cosI(u
Stu-mI-ui bIne?
O, cu-mI stu mIe-n tot feIuI!
Su mu poit cu-ncetIneIuI:
72
UIte suIbu, biuu, ¸I toute!
$I cosI(e cumpuiute,
StuI, su-ncleI ¸I testemeIuI
Pe Iu spute.
UIte ce bujoi de futu ÷
StuI su te suiut o dutu!
Tu mu po(I, ogIIndu, spune!
EI, tu douiu nu te-I pune
Su mu spuI! Tu uI, suiutu,
GunduiI bune.
De-ui ¸tI mumu! VuI, su ¸tIe
Ce-I fuc uzI, mI-ui du eu mIe!
D-upoI! N-um su fIu tot futu,
VoI fI ¸I nevust-odutu:
Lus' su vud cut e de bIne
MuiItutu.
Cu mI-u spus bunIcu mIe
Cu nevustu unu ¸tIe
MuI muIt decut futu, junu,
EI, dui ce? Nu mI-u spus bunu ÷
$I mu mIi eu ce-o su fIe
Astu unu!
Biuu-I pus! Acum, dIn Iudu
MuI Ieu ¸oi(u! O su-mI ¸udu
Futu cum îmI stu nevustu...
AoIIo! Mumu-n ogiudu!
Eiu gutu su mu vudu
Pe feieustu.
Ce su fuc? Unde-mI stu cupuI?
GiubnIc, luI su-nclId duIupuI
Su mu poit su nu mu piIndu.
SuIbu jos! $I-n cuI ogIIndu!
73
Ce-um uItut? InclIsu u¸u
De Iu tIndu.
Intiu-n cusu? O, bu bIne,
$I-u gusIt nI¸te vecIne,
Stu Iu sfut... toutu-s vupuIe!
JunglIuI peste pIept mu tuIe;
Doumne, de-ui fI dut de mIne,
Ce butuIe!
74
EL-ZORAB
Lu pu¸u vIne un uiub,
Cu oclII stIn¸I, cu giuIuI sIub.
÷ ¨Sunt, pu¸u, neum de beduIn,
$I de Iu Bub-eI-Munteb vIn
Su vund pe EI-Zoiub.
AiubII to(I iusui dIn coit,
Su-mI vudu ioIbuI, cund îI poit
$I-I joc în fiuu ¸I-I Ius în tiup!
MI-e diug cu oclII meI dIn cup
$I nu I-u¸ du nIcI moit.
Dui tieI copII de foume-mI moi!
Uscut e ceiuI guiII Ioi;
$I de umui îndeIungut,
NevesteI meIe I-u secut
AI IupteIuI Izvoi!
AI meI pIeidu(I sunt, pu¸u, to(I:
O, muntuIe-I, de vieI, cu po(I!
Du-mI bunI pe cuI! Cu sunt suiuc!
Du-mI bunI! Ducu-I guse¸tI pe pIuc,
Du-mI numuI cut soco(I!`
EI pouitu cuIuI, dund ocoI,
In tiup giubIt, în pus domoI,
$I oclII pu¸eI muiI s-upiInd;
Cuiuntu-I buibu netezInd
Stu mut, de sufIet goI.
CUPRINS
75
÷ ¨O mIe de (eclInI piIme¸tI?`
÷ ¨O, pu¸u, cut de duinIc e¸tI!
MuI muIt decut în vIsuI meu!
Su-(I iuspIuteuscu Dumnezeu,
A¸u cum îmI pIute¸tI!`
AiubuI Iu, cu oclII pIInI
De zumbet, mIu de (eclInI ÷
De-ucum, de-ucum eI sunt scupu(I,
De-ucum voi fI ¸I eI bogu(I,
N-oi ceie Iu stiuInI!
Nu voi tiuI sub coit în fum,
Nu-I voi cei¸I copIII-n dium,
Nevustu IuI se vu-ntiemu;
$I voi uveu ¸I eI ce du
SuiucIIoi de-ucum! ÷
EI stiunge bunII muI cu foc,
$I pIeucu, beut de muIt noioc,
$I-uIeuigu dus d-un sIngui gund,
Deodutu însu, tiemuiund,
Se-ntouice, stu pe Ioc.
Se uItu Iung Iu bunI, ¸I puI
Se cIutInu, cu dus de-un vuI,
ApoI Iu cuI piIve¸te diept;
Cu pu¸II iuiI, cu fiunteu-n pIept,
S-upiopIe de cuI.
CupiInde gutuI IuI pIungund
$I-n uspiu-I coumu îngiopund
76
ObiujII puIIzI: ÷ ¨PuI de Ieu,
SuspInu tiIst. OdoiuI meu,
Tu ¸tII cu eu te vund!
CopIII meI nu s-oi jucu
MuI muIt cu fiunze-n coumu tu,
Nu te-oi petiece Iu Izvoi:
De-ucum smoclInI, dIn munu Ioi,
EI n-oi uveu cuI du!
EI nu voi muI Ie¸I cu diug
Su-ntIndu muInIIe dIn piug,
Su-I Iuu cu mIne-n ¸eu pe iund!
EI nu voi muI Ie¸I iuzund
In cuIeu meu ¸Iiug!
CopIII meI cum su-I îmbun
NevesteI meIe ce su-I spun,
Cund vu-ntiebu de EI-Zoiub
Vu iude-ntieguI neum uiub
De bIetuI Ben-Aidun!
RuIiu, tu, nevustu meu,
Pe EI-Zoiub nu-I veI vedeu
De-ucum, uimundu-te Iu pus,
NIcI în genunclI Iu uI tuu gIus
EI nu vu muI cudeu!
Pe-Aidun uI tuu, pe Ben-Aidun,
N-uI su-I muI vezI în zboi nebun
Pe uimu unuI ¸oIm u¸oi
Cu su-(I împu¸te ¸oImu-n zboi;
Nu-I veI poftI: Dium bun!
77
Nu veI zumbI, cum suItu-n vunt
Aidun uI tuu în uIb vestmunt;
$I cu su sIm(I sosIieu IuI
MuI muIt de-ucum tu n-o su puI
Uiecleu Iu pumunt!
O, cuIuI meu! Tu, fuIu meu,
De-ucum eu nu te voI vedeu
Cum (II tu nuiIIe-n pumunt
$I coudu tu fuIoi în vunt,
In zboi de iunduneu!
Cum mestecI spumu uIbu-n fiuu,
Cum jocI uI coumeI guIben iuu.
Cum IeI pumuntuI în guIop
$I cum te-u¸teinI cu un potop
De tiusnete-n pustIu!
$tIu pustIuI de noI doI
$I zuieu se-ngiozeu de noI ÷
$I tu de-ucum uI cuI veI fI?
$I cIne te vu muI scutI
De vuntuiI ¸I de pIoI?
Nu voi giuI cu tIne bIund,
Te-oi înjuiu cu to(I pe iund
$I te voi bute,-odoiuI meu,
$I te-oi puitu ¸I muIt, ¸I gieu;
Lusu-te-voi fIumund!
$I te voi bute,-odoiuI meu,
Su moiI tu, ceI ciescut de noI!...
78
Iu-(I bunII, pu¸u! Sunt suiuc,
Dui fuiu cuI eu ce su fuc:
Du-mI cuIuI înupoI!`
Se-nciuntu pu¸u: ÷ ¨E¸tI nebun?
VoIe¸tI pe IunIceiI su-I pun
Su te de-u cuInIIoi? A¸u!
E cuIuI meu, ¸I n-u¸teptu
De douu oiI su-(I spun!`
÷ AI tuu? AceI cuie-I ciescu
IubIndu-I, cIne-I: eu oiI tu?
De dieuptu cuI uscuItu eI,
DIn Ieu tuibut fucundu-I mIeI?
AI tuu? O, pu¸u, nu!
AI meu e! Pentiu cuIuI meu
Mu piInd de pIept cu Dumnezeu ÷
AI InImu! Tu po(I su uI
MuI viednIcI ¸I muI mundiI cuI,
Dui eu, stupune, eu?
Intieugu mIIu tu o cei!
AIul e diept ¸I-AIul dIn cei
Vu judecu ce-I întie noI,
Cu mu iupe¸tI ¸I mu despoI,
M-uiuncI pe dium su pIei.
$I Iumeu te vu bIestemu,
Cu-I bIestem fuptuIieu tu!
VoI meige, pu¸u, su cei¸esc,
Dui mIIu voustiu n-o piImesc ÷
Ce bIne-mI po(I tu du?`
79
Du pu¸u semn. ÷ ¨Su-I dezbiucu(I
$I bIneIe în veigI I-I du(I!`
Sui eunucII, vIn, îI piInd ÷
Se-ntouice-uiubuI iusuiInd
Cu oclII îngle(u(I...
EI scoute giubnIc un pumnuI,
$I-un vuI de sunge, io¸u vuI
De sunge cuId u Izvoiut
DIn nobII-încomutuI gut,
$I cude moituI cuI.
Stu pu¸u beut, cu oclI topI(I,
Se tiug spulIII-nciemenI(I.
$I-uiubuI, în genunclI pIecut,
Suiutu sungeIe-nclegut
Pe oclII-n(epenI(I.
Su-ntouice-upoI cu oclI pugunI
$I-uiuncu fIeiuI ciunt dIn muInI:
÷ ¨Te-oi iuzbunu copIII meI!
$I-ucum mu tuIe, ducu vieI,
$I-uiuncu-mu Iu cuInI!`
80
SUP{IRICA DIN VECINI
Eu meigeu cup¸unI s-udune,
FiugI s-udune ÷
Eu ¸edeum pe piug Iu noI.
Eu, cu ¸uipeIe piIn foI,
VIne-ncet, pe oclI îmI pune
MunIIe eI mIcI ¸I moI,
In uiecle-o voibu-mI spune,
Rude Iung ¸I fuge-upoI.
PIeptuI pIIn cu munu-I (Ine,
Stiuns îI (Ine,
Cu-I pIept tunui ¸I meieu
Ai suItu, ¸I-n suIt e gieu.
Stu pe Ioc ¸I-I puie bIne,
Bute-n puIme: ÷ ¨Te ¸tIu eu:
Nu muI vIu! De vIu Iu tIne,
Mu suiu(I ¸I nu muI vieu!`
Eu o clem ¸I-I spuI de toute,
MuIte toute,
MuIte bune ¸I-n zudui,
÷ ¨Nu-mI fucI cupuI cuIIndui!
Nu te cied ¸I nu su poute!`
Eu mu-ntoic: ÷ ¨EI du-te dui!`
CupuI mI-I pioptesc pe coute,
Stuu pe piug, pe gunduiI Iui.
Stund u¸u, un biu( iIdIcu,
BIund iIdIcu,
PuiuI meu, pe fiunte dut.
CUPRINS
81
Cund mu-nuI( iumun mIiut.
÷ ¨Te-uI întois?` $I, sup(IiIcu,
Eu pe pIept mI s-u Iusut
$I zumbeu c-un feI de fiIcu:
÷ ¨RuuIe, te-uI supuiut?`
82
NUMAI UNA!
Pe umeiI pIeteIe-I cuig iuu ÷
MIudIe, cu un spIc de giuu,
Cu ¸oi(uI negiu piIns în biuu,
O pIeid dIn oclI de diugu.
$I cund o vud, înguIbenesc;
$I cund n-o vud, mu-mboInuvesc,
Iui cund meig uI(II de-o pe(esc,
VIn popI de mu dezIeugu.
Lu voibu-n dium, tieI ceusuiI tiec ÷
Eu pIeucu, eu mu fuc cu pIec,
Dui stuu ucoIo ¸I-o petiec
Cu oclII cut e zuieu.
A¸u cum e suiucu eu,
A¸ vieu s-o ¸tIu nevustu meu,
Dui oumenI iuI dIn Iume ieu
ImI tot înclId cuiuieu.
$I cute voibe-mI uud eu!
To(I fiu(II mu voibesc de iuu,
$I tutu-I supuiut meieu,
Iui mumu, Iu Icoune,
MutunII bute, (Ine post;
Mu bIestemu: ¨De n-uI fI fost!
E¸tI un netot! |I-e cupuI piost
$I-(I fucI de cup, Ioune!`
ImI fuc de cup? Dui Ius' su-mI fuc!
Cu tiuIuI eu um su mu-mpuc
$I eu um su tiuIesc suiuc,
CUPRINS
83
MuncInd butut de ieIe!
Lu fiu(I eu nu cei ujutoi,
Cu n-um ujuns Iu mIIu Ioi ÷
$I fuc ce vieuu! $I n-um su moi
De giIju soi(II meIe!
Mu-ngioupu fiu(II meI de vIu!
Legut de dunsu, eu su ¸tIu
Cu um uiuteI diug su-I fIu?
Su pot ce nu se poute?
Dui cu pumuntuI ce su fucI?
$I ce foIos de boI ¸I vucI?
Nevustu ducu nu (I-o pIucI,
Le duI în tiusnet toute!
OiI este om, de sIIu cuI
Su-mI pIucu tot ce-I pIuce IuI!
A¸u om nIcI vIudIcu nu-I
$I nu-I nIcI împuiutuI!
Su-mI cunte Iumeu cute vieu,
MI-e diugu unu ¸I-I u meu:
Decut su mu dezbui de eu,
MuI bIne-upiInd tot sutuI!
84
BRÅUL COSÅNZENII
Aveu IIeunu oclI de souie
$I guIben pui, un Iun de giuu;
Vestmunt uveu (esut în fIouie
$I-un biuu puitu pe-ncIngutouie,
Cum n-u muI fost pe Iume biuu.
Eiu de uui pe tot IocuI,
Un fuIgei pe-uI eI tiup încIns.
EI noupteu du IumInI cu focuI,
$I-n biuu stu feteI piIns noiocuI
Piecum e-n tuIIsmune piIns.
ViujIt eiu cu, de-I vu pIeide,
NoiocuI eI su pIuiu-n vecI,
NIcI fIoiI muI muIt su n-o dezmIeide,
Su n-ufIe umbiu-n codiuI veide
$I veiIIe su-I fIe iecI.
Dui SfuntuI Souie zIuu-ntieugu
Punde¸te biuuI ÷ I-ui fuiu.
Cu IuI de muIt I-e futu diugu,
Iui futu nu vieu su-n(eIeugu,
$I eI ucum ¸I-ui iuzbunu!
Eu tiece-n duIce nepusuie
PiIn IuncI cu fIoiI ¸I douime-n vuI,
Iui puzItoi pe vunt îI uie ÷
Intieugu vIu(u vIs îI puie
$I joc î¸I bute de fIucuI.
CUPRINS
85
Dui Fut-Fiumos zumbInd s-uiutu,
$I-n diumuI IuI umbIund de-utuncI
SIm(eu de-ujuns fiumousu futu
Cu vIu(u noustiu nu nI-e dutu
De diuguI unoi fIoiI dIn IuncI.
DIn oclI uIbu¸tiI de cIcouie
Pe sunu-I uIb de glIoceI
Cuig IuciImI cuIde-ucum! O douie,
EI InImu de diug îI mouie,
Iui Fut-Fiumos, vuI, cum e eI!
÷ ¨Atutu diugoste nebunu!
Eu nu o sImt, tu n-o-n(eIegI ÷
VIsuieu tu Iu ce (I-e bunu?
VieI s-o vIsum noI împieunu?
AtuncI tu biuuI su-I dezIegI!`
Eu tiemuiu zumbInd ¸I geme:
÷ ¨NoiocuI meu întieg îI vieI!`
Eu numuI pentiu biuu se teme,
Cu voi ufIu du¸munII vieme
Su-I fuie-nti-ustu biuuI eI.
÷ ¨De ce te temI? Ne vom uscunde
In noupteu codiuIuI umbios
Sub biuzII fuiu giuI, pe unde
NIcI oclI de om nu pot putiunde,
NIcI fIoiI cu tuInuIt mIios.`
EI zIce-u¸u, su zIcu Iuiu,
Su-I fucu gunduI eI u¸oi,
86
Iui gundu-I se topeu de puiu ÷
$I-n codiu des, în zI de vuiu,
S-uscunde futu ¸I fecIoi.
Au fost uscun¸I încut nIcI fIouie,
NIcI oclI de om nu I-uu zuiIt.
Dui piIntie ciengI udoimItouie
DIn cei un sIngui oclI de souie
Cuzu pe biuu ¸I I-u iupIt.
AtuncI IIeunu ¸I sIm(e¸te
Cu-I uide pIunsuI în piIvIiI;
Eu dupu biuu în jui piIve¸te
$-upiInsu-I fu(u-nguIbene¸te
Cu nu e biuuI nIcuIiI.
$I cum eu vuisu despeiutu
Un pIuns umui, un cuId ¸IioI,
Cuigeu dIn cei pIouIe cuiutu,
Iui dIntie pIoI IucInd s-uiutu
FiumosuI biuu stiopIt de pIoI.
$I-n ceiuiI cuIutoiuI Souie
Rudeu cu lolot iepetut
$I piIn vuzduluiI pIutItouie
Izbeu suge(I iuzbunutouie
De-u IunguI biuuIuI fuiut.
÷ ¨VuI, biuuI meu! gemeu copIIu.
Atut de muIt eu I-um temut,
Dui Fut-Fiumos descInsu-mI-I-u!`
$I-upoI pIungeu, muI muie mIIu,
$I-n nop(I upoI eu s-u pIeidut.
87
De-utuncI totunu este fIieu,
Dui muIte nu-s dIn cute-uu fost
AzI nu-I IIeunu nIcuIieu,
De-ubIu tiuIe¸te-n pomenIieu
Pove¸tIIoi cu duIce iost.
Iui SouieIe-n vuzduluiI pIIne
De zumbetu-I ceI cuId de foc,
IIeuno, u uItut de tIne!
Dui biuuI cund în mInte-I vIne
I¸I bute ¸I-uzI de tIne joc.
Duc-uI muiIt, fiumousu futu,
FuiutuI biuu e vIu meieu:
Cund pIouu, vuiu, cuteodutu
Un biuu de foc pe cei s-uiutu,
Iui noI îI zIcem cuicubeu.
88
DU$MANCELE
Lus' oclII, mumu, Ius' su pIungu!
Tu-n Ieugun tot cu munu stungu
MI-uI dut su sug de-uceeu sunt
Nutungu!
Dui n-um pus douiu juiumunt,
Su meig nepIunsu în moimunt!
Nu pIung cu mI-e de Leunu teumu;
De cIudu pIung eu numuI, mumu.
CuvInteIe eI nu Ie Ieu
In sumu,
Dui mI-e iu¸Ine ¸I mI-e gieu,
Cu scouIu sutu-n cupuI meu.
Eu duce sfut dIn cusu-n cusu
Cu n-um bioboude de mutusu,
N-um ¸oi( cu fIoiI ÷ ¸I ducu n-um
Ce-I pusu?
N-um meis su-I cei, uveum-n-uveum;
$I n-o su-mI meuigu neum de neum.
Stu-n dium de voibu cu vecIne
$I bute-n pumnI: ÷ ¨Su moi îmI vIne,
AuzI tu! Su se piIndu eu
Cu mIne!
$tII, IeiI, Iu mouiu, ce spuneu?
Cu-s pioustu foc ¸I guiu ieu!
$I-uuzI! îI umbIu-n cup, tu, soiu,
S-ujungu eu LucsundieI noiu!
CUPRINS
89
O, meuigu-I numeIe! N-o vezI
Lu loiu?
Ce ¸oi(! Nu-(I vIne nIcI su ciezI;
Fu ciuce, fu, su nu-I vIsezI.
Nu I-u¸ puitu nIcI de poiuncu!
Ce pouitu eu, uIt om uiuncu.
C-un iund de luIne-o vud meigund
Lu muncu,
Lu joc ¸I loiI uceIu¸I iund,
II pouitu-ntiunu, ¸I de cund!
Lucsundiu-I douiu pieuteusu,
Eu-¸I cutu noiu muI uIeusu,
S-o ducu-n bunuiI ¸I-n duIum
Acusu.
Eu n-u ujuns, oiIcum ¸I cum,
Su-¸I stiungu noiu de pe dium.
Su-¸I IeIe noiu pe-o sutunu?
Cu e suiucu ¸I goIunu;
De ce nu vIne cu su-I duu
Pomunu?
Nu-I cusu Ioi în cuie stuu
$I-n cusu nIcI cenu¸u n-uu!`
AuzI tu, mumu, cute-mI spune?
$I-uIeuigu-n sut su muI udune
$I cute poiecIIiI pe-uscuns
ImI pune.
De-u¸ stu su-I duu ¸I eu iuspuns,
Lu cute IegI um fI ujuns!
90
Eu-mI suie-n dium, cu douiu-douiu
M-upuc su-I spuI o voibu-n pouiu;
$I ducu tuc, îI vIn cuIduiI
Su mouiu.
Su vezI tu, mumu,-njuiutuiI!
Cu eu cu mu-su-s zece guiI.
Cu guiu, mu-su bute-o gIoutu,
$I-I de otiuvu Leunu toutu ÷
MI-ui pune cupuI sub pIcIoi,
Su poutu.
Dui Ioi pe pIuc eu n-um su moi,
Cu n-um ujuns Iu mIIu Ioi.
De foume nu duu popII oituI!
Eu Iuinu sInguiu-mI (es toituI
$I umbIu ¸I eu cum socot
Cu-I poituI.
De n-um mutusuiI, um ce pot,
NIcI bun pieu-pieu, nIcI iuu de tot.
Mu piInd cu eu? CeI sfunt s-o butu!
Dui cum mu piInd? Eu e bogutu,
Ce luIne mI-um fucut cu eu
Viodutu?
Lu joc mu po(I oiIcund vedeu
Cu feteIe de sumu meu!
OiI um voibIt cu dunsu gIume?
O fuc de ius ¸I-I scot eu nume?
OiI Ies, gutItu-n cIudu eI,
în Iume?
91
II ¸tIu eu focuI ÷ oclII meI!
LIsundiu e, cu uItu ce-I?
Dui ce? II (Iu Iegut de mIne?
II tiug de munecu? Bu bIne!
EI vIne-u¸u, de diuguI IuI,
Cund vIne.
Eu nu pot u¸u su I-o-ncuI,
De stu pieu muIt, eu cum su-I spuI?
Sunt eu Iu uimu vInovutu,
Cu Leunu umbIu cu tuibutu
Su-I vudu-n cusu Ioi Intiund
O dutu?
$I ducu IuI nu-I du piIn gund,
Eu bIustemu de nu-¸I du iund!
Dui poute du eu bobI cu sutu!
O fIeibe cIudu pe uiutu,
Cu-s muI fiumousu decut eu,
$I-ututu!
Su uIbu Leunu-n fiunte steu,
Nu-I puiteu eI ce-I puiteu meu.
Cu boII-s bunI, bIne-I bogutu;
Dui ducu puI fIucuI odutu
S-uIeugu dun¸II cum socot
O futu:
Bogutu-¸I pupu boII-n bot,
ImbutiunInd cu boI cu tot!
92
MOARTEA LUI FULGER
In gounu ioIbuIuI un soI,
Cu fiuu-n dIn(I ¸I-n cupuI goI,
Rusuie, cie¸te-n zuiI venInd,
$I zuiIIe de-ubIu-I cupiInd,
$I-n uimu-I coibII cioncunInd
AIeuigu stoI.
EI duce iegeIuI iuspuns
DIn tubuiu. $I (Ine-uscuns
Sub stiuIuI pIcuiund de pIoI
Pe ceI muI bun dIntie eioI ÷
Atutu semn de Iu iuzboI,
$I-u fost de-ujuns!
Pe FuIgei moit! Pe-un muI stiuIn
L-u fuIgeiut un biu( luIn!
De-uigInt e uIb fiumosu-I poit,
Dui io¸ de sunge-I uIbuI toit,
$I pIeptuI goI uI ceIuI moit
De IuncI e pIIn.
SuimunuI ciuI! Cund I-u vuzut
$I, cund de-ubIu I-u cunoscut,
Cu vuIet s-u IzbIt un pus
De spuImu-n IutuiI ¸I-u iumus
Cu pumnII stiun¸I, fuiu de gIus,
Cu un pIeidut.
Su-I mouiu FuIgei? Po(I sfuimu
$I pe-un voInIc ce cutezu
CUPRINS
93
Su-nuI(e dieuptu IuI de fIei
Su piIndu fuIgeiuI dIn cei?
Cum pIei mI¸eII ducu pIei
CeI bunI u¸u?
Dui mune vu muI fI pumunt?
MuI fI-voi toute cute sunt!
Cund n-uI de-ucum su muI piIve¸tI
Pe ceI fiumos, cum însu(I e¸tI,
De diuguI cuI su muI tiuIe¸tI,
Tu souie sfunt?
Dui doumnu! SufIet pustIIt!
Cu puiuI uIb ¸I despIetIt
PiIn IuigI IutucuiI uIeigu,
Cu lolot Iung eu bIestemu,
$I tot puIutuI pIIn eiu
De pIuns cumpIIt.
Lu stut ¸I umbIet sIubu ce-I!
TopI(I sunt oclII vIoieI
De-ututu vuIet nentieiupt,
$I giuIuI stIns ¸I-obiuzuI supt
$I tot vestmuntuI doumneI iupt
De munu eI!
÷ ¨De doiuI cuI ¸I de-uI cuI diug,
Su-mI pIungu sufIetuI piIbeug,
Intieugu noupteu nedoimInd,
Cu s-uud ioIbII tiopotInd,
Su sui dIn put, s-uIeig în piug,
Su te cupiInd!
94
Nu-I duu dIn biu(e nImunuI!
InclIde(I-mu-n gioupu IuI ÷
Mu Iu¸I tu, FuIgeie, su moi?
I(I Iu¸I puiIn(II-n pIuns ¸I doi?
O, du-I cu tIne, diug odoi,
O, du-I, o, du-I!`
Al, mumu, tu! Ce sIubu e¸tI!
N-uI gIus de vIfoi, su jeIe¸tI;
N-uI muInI de fIei, cu fIei su fiungI;
N-uI muiI de IuciumI, muiI su pIungI,
Nu e¸tI de foc, Iu pIept su-I stiungI,
Su-I încuIze¸tI!
$I tu, ceI spie butuI upiIns,
Acum e¸tI potoIIt ¸I stIns!
N-uuzI nIcI tiumbI(IIe-n vuI,
Nu vezI cum sui giubI(I uI tuI ÷
RudeuI de mouite piIn butuI,
Dui eu te-u-nvIns.
Pe pIept, coIuc de giuu de-un un,
$I-n Ioc de guIben buzdugun,
FucIII de ceuiu (I-uu fucut
In dieuptu ceu fuiu temut,
$I-n munu cuie pouitu scut
|I-uu pus un bun.
Cu fucIIouiu, pe-unde tiecI,
DuI zuie negiIIoi potecI
In noupteu negiuIuI pustIu,
Iui bunu-I vumu peste iuu.
95
MeiInde uI coIuc de giuu
Pe-un dium de vecI.
$I-nti-un co¸cIug de-uigInt te-uu pus
DepIIn uimut, cu-n ceiuiI sus
Su fII întieg ce-uI fost meieu,
Su tiemuie sub pusu-(I gieu
AIbustiuI cei, Iu Dumnezeu
Cund veI fI dus.
MIiu(I ¸I de iusufIet goI,
Vuzundu-(I clIpuI de iuzboI,
Su steIe îngeiII-nIemnIt;
$I, oib de-uI uimeIoi scIIpIt,
S-uIeige souieIe-nupoI
Spie iusuiIt!...
Iui cund u fost Iu-nmoimuntut,
To(I moi(II puicu s-uu scuIut
Su-¸I pIungu pe oitucuI Ioi,
A¸u eiu de muIt popoi
VenIt su pIungu pe-un fecIoi
De împuiut!
$I popI, ¸Iiug, cudeInI(und
Ceteuu ectenII de comund ÷
$I cIopote, ¸I pIuns, ¸I vuI,
$-o¸tenII-n ¸Ii, ¸I pus de cuI,
$I sfetnIcI, ¸I fecIoiI de ciuI,
$I nut de iund.
$I mu-su, bIutu! Cum gemeu
$I bIestemu, ¸I se Izbeu
96
Su suiu-n gioupu: ÷ ¨L-uu înclIs
Pe vecI! MI-u fost ¸I mIe sciIs
Su mu de¸tept pIungund dIn vIs,
DIn Iumeu meu!
Ce uimu Iusu ¸oImII-n zboi?
Ce uimu, pe¸tII-n upu Ioi?
Su fII cut mun(II de voInIc,
OiI cut un pumn su fII de mIc,
Cuiuieu meu ¸I-u tutuioi
E tot nImIc!
Cu tot ce e¸tI ¸I tot ce po(I,
Puieie-I tot ducu soco(I ÷
De moiI tuizIu oiI moiI cuiund,
De moiI sutuI, oiI moiI fIumund,
Totunu e! $I iund pe iund
Ne ducem to(I!
Eu vieuu cu FuIgei su iumun!
Al, Dumnezeu, nediept stupun,
M-u du¸munIt tiuInd meieu
$I-u pIzmuIt noiocuI meu!
E un pugun ¸I Dumnezeu,
E un pugun.
De ce su cied în eI de-ucum?
In fu(u IuI uu to(I un dium,
OiI bunI, oiI iuI, tot un moimunt!
Nu-I nImenI diuc ¸I nImenI sfunt!
CiedIn(u-I vuI, IubIieu vunt
$I vIu(u fum!`
97
$I-u fost mInune ce spuneu!
GiubIt popoiuI ciucI fuceu
De mIIu eI, ¸I stu-ngiozIt. ÷
$I-utuncI un sfetnIc u venIt
$I-n fu(u doumneI s-u opiIt,
PiIvInd Iu eu.
Un sfunt de-uI cuiuI clIp te temI
AbIu te-uude cund îI clemI:
Butiun cu viemeu, stuIp iumus,
Nuscut cu Iumeu înti-un ceus,
EI puicu-I vIuI puiustus
AI uItoi viemI.
$I spiIjIn pe toIug cutund
$I-ncet cu munu iIdIcund
SpiunceneIe, dIn iostu-I iui,
DuIos cuvInteIe iusui:
÷ ¨Nepoutu diugu! De-n zudui
Te vud pIungund.
De cum te zbucIumI, tu te stIngI
$I InImu dIn noI o fiungI ÷
Ne douie c-u fost sciIs u¸u,
Ne doiI muI iuu cu juIeu tu:
De-uceeu, doumnu, te-um iugu
Su nu muI pIungI.
Pe cei cund souieIe-I upus,
De ce su pIungI piIvInd în sus?
MuI bIne oclII-n jos su-I pIecI,
Su vezI pumuntuI pe-unde tiecI!
EI nu e moit! TiuIe¸te-n vecI,
E numuI dus.
98
N-um cup ¸I clIp pe to(I su-I spuI
$I-u¸ spune tot ce ¸tIu, dui cuI?
Cu de copII eu m-um Iuptut
In iund cu VoIbuiu-mpuiut
$I ¸tIu pe CiIvu( ceI tuibut
Cu (uiu IuI.
Ce oumenI! Ce sunt ceI de-ucum!
$I to(I s-uu dus pe-uceIu¸I dium.
EI ¸I-uu pIInIt clemuieu Ioi
$I I-um vuzut muiInd u¸oi;
N-u fost nIcI unuI pIungutoi,
Cu vIu(u-I fum.
ZIcI fum? O, nu-I udevuiut.
RuzboI e, de vItejI puitut!
VIu(u-I dutoiIe gieu
$I Iu¸II se-ngiozesc de eu ÷
Su uIbu tot ceI Iu¸I ui vieu
Pe neIuptut.
De ce su-ntiebI vIu(u ce-I?
A¸u se-ntieubu ceI mI¸eI.
CeI bunI n-uu vieme de gundIt
Lu mouite ¸I Iu tunguIt,
CucI pIunsu-I de nebunI scoinIt
$I de femeI!
TiuIe¸te-(I, doumnu, vIu(u tu!
$I-u moi(II Iege n-o cutu!
Sunt ciuI ce sclImb-u IumII soi(I,
Dui ducu moi, ce giIju poi(I?
MuI sImte-n uimu cInevu
Cu eI sunt moi(I?
99
Dui ¸tIu un Iuciu muI pe sus
De toute cute (I Ie-um spus:
CiedIn(u-n zIIeIe de-upoI
E sInguiu tuiIe-n noI,
Cu muIte-s tuiI cum ciedem noI
$I muIne nu-s!
$I-oiIcut de umuiu(I su fIm
Nu-I bIne su ne dezIIpIm
De ceI ce vIe(IIe Ie-u dut! ÷
O fI vIu(u clIn iubdut,
Dui unu ¸tIu: eu nI s-u dut
Cu s-o tiuIm!`
Eu n-u muI pIuns, pIeidut piIveu
Lu sfetnIc, Iung, dui nu-I vedeu
$I n-u muI în(eIes ce-u zIs
$I nu vedeu cum uu înclIs
SIciIuI uIb ÷ eiu un vIs
$I eu-I tiuIu.
SenInI de pIunset oclII eI,
Vedeu buibu(I, vedeu femeI,
Cu spuImu mutu-n jui piIveu.
DIn muIt nImIc nu-n(eIegeu;
$I su munceu su ¸tIe ce-I.
$I nu puteu.
I-u fuIgeiut deodutu-n gund
Su iudu, cucI vedeu pIungund
O Iume-ntieugu-n iugucIunI. ÷
¨In fu(u uneI giopI s-udunI
100
Atutu Iume de nebunI!
Su moiI iuzund...`
$I cIopoteIe-n IImbu Ioi
PIungeuu cu gIus tunguItoi;
$I-udunc, dIn bubuItuI fiunt
AI buIguiIIoi de pumunt,
Voibeu un gIus, un cuntec sfunt
$I nuI(utoi:
¨Nu ceicetu uceste IegI,
Cu e¸tI nebun cund Ie-n(eIegI!
DIn codiu iupI o iumuieu,
Ce-I pusu codiuIuI de eu!
Ce-I pusu uneI IumI întiegI
De mouiteu meu!`
101
PÃSTORI{A
Umbie muiI iusui pe cuIe,
ZIuu mouie dupu cuImI;
De pe coustu, pe sub uImI,
Se scobouiu mIeII-n vuIe.
ObosIt ¸I bIund popoi!
$I cuntund, pu¸e¸te-uguIe
O copIIu-n uimu Ioi.
÷ ¨Noupte bunu, souie sfunt,
Punu muIne! Noupte bunu!
MuIne Iui vom fI-mpieunu,
Tu su iuzI ¸I eu su cunt.
MuIne punu-n zoiI te scouIu,
Adu fIoiI de-uigInt în pouIu
$I Ie-u¸teine pe pumunt!`
$I, muiInd, întIneie¸te
SouieIe de diuguI eI,
$I-o cununu de scunteI
EI piIn pui I Ie-mpIete¸te:
÷ ¨MuIne ducu n-oI venI.
Puiu-n upu (I-I piIve¸te,
Doi de mIne de-(I vu fI!`
$I-I vu fI de souie doi!
MuIne bIondu pustoiI(u,
DespIetInd u eI cosI(u
Toutu zIuu Iu Izvoi,
Vu piIvI cu diug Iu pIete
PIIne de-uui ce I-I dete
SouieIe uscuns sub noi.
CUPRINS
102
PRAHOVA
DIn pumunt, dIn IocuIn(u
MumeI tuIe, Ie¸I zumbInd,
Piulovu! $I stuI mIiutu
$I te tiemuiu doiIn(u
Su vezI Iumeu cu IumInu!
InImu de pIuns (I-e pIInu;
OclII tuI spie souie cutu
$I-uI tuI oclI muI vII s-upiInd.
In pumunt cut e de iece
$I-n pumunt nu vezI nImIc ÷
Nu te muI întouice-ucusu!
Eu pe dium te voI petiece
Cu pove¸tI ¸I cu pove(e,
VoI cuntu u tu fiumse(e!
Lusu Iumeu tu, o Iusu,
Tu fiumousu, eu voInIc!
VIno-ncet pe-uIcI, IubItu!
Adu munu, su nu cuzI
Peste pIetieIe dIn cuIe!
Tu tiesuiI de feiIcItu
$I-mbututu de vIu(u;
SouieIe-(I iusuie-n fu(u ÷
HuId-ucum fugInd Iu vuIe
PiIntie ¸optItoiII biuzI.
Ce fiumos se-mbiucu deuIuI
Cu fIoiI io¸II pe-unde tiecI!
CUPRINS
103
I(I întumpInu sosIieu
Mun(II ce despuit AideuIuI,
CodiII veclI ¸I pIInI de noupte,
LuncIIe cu mII de ¸oupte.
RuzI cu lolot Iu piIvIieu
Neguio¸IIoi BucecI?
UIte-ucum cut e¸tI de muie,
UIte ce fiumousu e¸tI!
Tu, suIbutIco-ntie fete,
Iutu sute-ucum în zuie,
Piulovu, su fII cumInte!
|Ine cumput Iu cuvInte,
StuI ¸I pune-(I fIoiI în pIete,
MuI fiumos su te gute¸tI.
PotiIve¸te-(I puiuI bIne;
Stiunge mIjIoceIuI tuu,
PIeptuI pIIn cu su-(I iusuiu!
S-oi uItu fIucuI Iu tIne,
$I copIIe tIneieIe:
Su voibe¸tI fiumos cu eIe,
Su nu-(I scoutu voibu-n (uiu
Cu tu e¸tI ciescutu iuu!
Iutu sutuI! E Azugu.
Tu uuzI ucum întuI
DuIce vuIet de vIouiu ÷
HuId,-IubIto, luId' cu fugu,
Su jucum ¸I noI clIndIu!
Cum te-upiInde veseIIu
104
$I cum jocI tu de u¸ouiu,
$I-uI voI su tot iumuI!
Dui te munu-n Iume doiuI
Su vezI Iumeu! $I tu fugI
$I te pIeizI vIsund cu gunduI.
VeseIu-(I mIudII tiup¸oiuI
$I Iu biuu puI fIoiI de vI(u,
FIoiI de ciung puI în cosI(u
$I pe-uIesuI tuu vIsundu-I
TiecI piIn vuI, cu bIunde iugI.
Dui uuzI! E pIIn pumuntuI
De iusunete! Pe Ioc
Un buIuui cut un munte
VIne-nfIoiut cu vuntuI
Cu o sutu de pIcIouie ÷
Cu mugIiI ¸uIeiutouie,
$I-I c-un oclI de foc în fiunte
$I pe nuiI eI vuisu foc!
Piulovu nuvuInIc suie,
Ne¸tIInd uceustu ce-I.
PIeteIe-I iumun iuzIe(e,
OclII pIInI de spuImu-I uie
$I cu pIeptuI goI s-uiuncu
Peste IInI¸tItu Iuncu ÷
PuiuI eI sunt vuIuiI cie(e,
Spumu uIbu-I pIeptuI eI!
Te-uI speiIut, fiumousu futu,
GuIbenu ce te-uI fucut!
105
A fost tien, n-u fost buIuui!
PIungI ucum ¸I, iu¸Inutu,
PIeptuI pIIn, vudItu tuInu,
|I-I uscunzI sub Iuigu luInu
$I duI puiuIuI de uui
Tot iepuosuI pIeidut.
Dui tu uI(I cuiund! $I Iuiu
SuI(I pe netedeIe IuncI,
$I cu iusuiI iepetute,
VeseIu dIn cuIe-ufuiu,
IuI cumpIIIe de-u IutuI,
$I cund vezI deopuite sutuI
Bu(I în puIme ¸I pe spute
CupuI gIngu¸ (I-I uiuncI.
Iut-o! Pe sub iupI înuIte,
Eu cu lolote uduncI
Fuge, puicu-I uimuiItu;
Stiunge pIeptuI su nu-I suIte
$I pe dupu stuncI dIspuie ÷
$I tuizIu, depuite-n zuie,
Lene¸u ¸I obosItu,
Iese Iui de dupu stuncI.
Cuteodutu, munIousu,
Spumegund Iu cotItuiI,
Te uzvuiII vuInd Iu vuIe ÷
Dui u¸u e¸tI muI fiumousu!
OclII negiI (I-I întunecI;
$I suIbutIcu uIunecI;
106
De-uI tuu vuIet gem în cuIe
LunI¸tIteIe puduiI.
StuI! Tu sIm(I un tiemui iece!
CuiuImunuI, punu-n noiI,
Stu pundInd în cup su-(I cudu
Pe sub eI ducu veI tiece!
UIte, puicu-I mI¸cu vuntuI!
Su ne-ujute DomnuI sfuntuI!
UIte-ucum, su nu ne vudu ÷
Am scuput! dui ce fIoiI!
Dui de ce-(I ustumpeiI pusuI?
Piulovu, de ce te mIiI?
De ce vezI, î(I mouie mInteu
$I-(I întIneie¸te gIusuI ÷
Iutu, vIIeIe iuzIe(e
Cu cIudute tuinuIe(e!
Tu te-nclInI pe dInuInteu
InveclIteI munustIiI.
VezI custeIuI în IumInu;
BiuzI tiusnI(I pe dunsuI cud.
$I sub codiu, vIsutouie,
Tiece-n gunduiI o iegInu
PuIIdu ÷ e Cuimen SyIvu!
AI eI nume pomenI-I-vu
Codiu-n vecI, c-u fost sub souie
Doumnu codiIIoi de biud.
Su pIecum, fiumousu futu,
Su pIecum, cu zubovIm!
Iutu, PiulovI(u-n vuIe,
107
Cu ¸I tIne-o uIIntutu,
PiIbegInd cu doiu-I voInIc!
Iutu. CumpInu pe coInIc,
$I Doftunu-(I Iese-n cuIe ÷
$I noI tot cuIutoiIm.
$I-ucum tienuI cund muI vIne
Nu te temI! Cu eI în pus
FugI uIutuiI, suI(I nebunu,
RuzI de eI, ¸I eI de tIne!
EI u¸oi ¸I tu u¸ouiu ÷
Dui eI zbouiu, zbouiu, zbouiu,
$I piIn vuI depuite sunu
ButjocoiItoiu-I gIus.
Dui ce uI, fiumousu futu,
De ce-(I bute pIeptuI des?
Piulovu, dupu movIIu
Pentiu ce te-opie¸tI mIiutu
$I pIecI oclII? CoIo-n zuie
Un fIucuu fiumos iusuie,
E TeIeujenuI, copIIu,
SIm(I cu este-uI tuu uIes.
Semne eI cu munu-(I fuce;
Tu io¸e¸tI iuzund meieu,
$I iuzund te-neucu pIunsuI.
Piulovu, te Ius în puce!
Nu muI ceiI u meu-nso(Iie,
Te-um udus punu Iu mIie:
Munu-n munu tu cu dunsuI
Su pIecu(I cu Dumnezeu!
108
VARA
PiIveum fuiu de (Intu-n sus ÷
Inti-o suIbutIcu spIendouie
Vedeum CeulIuuI Iu upus,
Depuite-n zuiI uIbustie dus,
Un uiIu¸ cu fiunteu-n souie,
De puzu (uiII noustie pus.
$I cu o tuInu cuIutouie,
Un noi cu munteIe vecIn
PIuteu-nti-ucest Imens senIn
$I n-uveu uiIpI su muI zbouie!
$I tot vuzduluI eiu pIIn
De cuntece cIiIpItouie.
PiIvIiIIe de fuimec bete
MI Ie-um întois cutie pumunt ÷
Iui spIceIe jucuu în vunt,
Cu-n loiu dup-un veseI cunt
CopIIeIe cu bIonde pIete,
Cund suItu IuiguI Ioi vestmunt.
In Iun eiuu fecIoiI ¸I fete,
$I eI cuntuu o doInu-n coi.
Jucu vIu(u-n oclII Ioi
$I vuntuI Ie jucu piIn pIete.
MIeI uIbI fugeuu cutie Izvoi
$I giuuiI suiI zbuiuu în cete.
Cut de fiumousu te-uI gutIt,
Nutuio, tu! Cu o vIigInu
Cu umbIet diug, cu clIp IubIt!
A¸ vieu su pIung de feiIcIt,
CUPRINS
109
Cu sImt sufIuieu tu dIvInu,
Cu pot su vud ce-uI pIusmuIt!
MI-e InImu de IuciImI pIInu,
Cu-n eu s-uu îngioput meieu
AI meI, ¸I-o su mu-ngiop ¸I eu!
O muie e, dui muie IInu ÷
Nutuiu, în moimuntuI meu,
E totuI cuId, cu e IumInu!
SPINUL
Stuteu fiumousu pe-un iuzoi;
VoInIcuI Iungu eu devuIe,
Su-I scoutu spInuI dIn pIcIoi
$I eu pIungeu: ÷ ¨Un spIn în cuIe!
De ce tot iuzI? Al, cum mu doi
Aceste iusete-uIe tuIe!`
Eu uie fIoiI de ciung Iu sun,
$I-n pui un tiundufIi suIbutIc,
$I puiuI eI de iouu-I pIIn.
÷ ¨EI, Ius' su iud! Tu uI cuIes
TieI fiugI, venInd peste coIIne,
$I vezI cu ce mI te-uI uIes!`
÷ ¨TieI fiugI? $I-utut e douiu bIne!
CucI n-um putut în deuI su Ies;
TieI fiugI de-ui fI, sunt pentiu tIne!`
Cu oclII-nclI¸I ¸I stiun¸I de tot,
Eu de duieiI Izbeu pIcIoiuI:
÷ ¨Al, Iusu-mu, cu nu muI pot!`
÷ ¨FiIcousu e¸tI!` ÷ ¨Du! Te-u¸ vedeu!
FiIcousu, eu? A¸u e fiIcu?
N-uI mIIu de duieieu meu!
Nu-(I pusu!` ÷ ¨Du! Cu de nImIcu!
Bu-mI pusu muIt, cu eu n-u¸ vieu
Su-mI fIe ¸clIoupu nevestIcu!`
CUPRINS
111
Eu-¸I potiIve¸te fIouieu-n pui,
$I-I înfIoiesc zumbInd obiujII
CeI uIbI cu fIoiIIe de mui.
÷ ¨Su fIu clIui ¸clIoupu, ce-I upoI?
Cu ce (I-e diug, tot diug iumune!`
÷ ¨Eu nu zIc bu! Dui uIte, joI
NI-e nuntu, diugu, e cu muIne ÷
Tu cum su jocI? Suiuc de noI!
Su stuI Iu musu-ntie butiune.`
Eu-¸I (Ine biu(uI stung pe pIept
$I-ncetI¸oi dezmIuidu fiunteu
FIucuuIuI cu biu(uI diept.
÷ ¨Eu (Ie vieuu su-(I fIu pe pIuc;
$I n-o su joc, ¸I ce-I cu ustu?`
÷ ¨A¸u-I! Dui eu? Eu ce mu fuc?
Lu nuntu-mI, butu-o nupustu,
Su nu joc eu? De-u¸ ¸tI cu zuc,
Lu nuntu vieuu su-mI joc nevustu!`
Eu iude-ucum! ÷ ¨Nebun ce e¸tI!`
FIucuuI giubnIc su iIdIcu:
÷ ¨EI, Iucu spInuI! Ce-mI pIute¸tI?`
÷ ¨VieI pIutu? UIte, uI tieI fiugI,
$I dIn cosI(u-(I duu bujoiII...`
÷ ¨$I toutu fiunzu de pe fugI!
De doi de fiugI su pIung fecIoiII?
De fIoiI du-mI oclII tuI ceI diugI
$I pentiu fiugI du-mI obiujoiII!`
112
$I eu-I Iove¸te-ncetI¸oi,
ZumbInd, cu puImu peste guiu.
÷ ¨Eu ¸tIu! Su ceiI u¸u-I u¸oi!
Dui Ius' ucum! E joI uIcI
$I nImenI, u¸teptund, nu mouie!`
÷ ¨Mu poi(I cu pe copIII mIcI! ÷
Dui joI, su ¸tII! TieI fiugI ¸I-o fIouie!
$I joI tu n-uI ce su muI zIcI,
Cu pentiu muIte-mI e¸tI dutouie!`
113
CÅNTECE
XXXI
Mumu zIce dIn SciIptuiu:
÷ ¨Ducu doI piIetenI uI,
Viund su duI u tu uveie
UnuIu, cuiuI s-o duI?
UnuI tuce, uItuI ceie;
Cest dIn uimu-I piefucut ÷
Du-o dui cuI n-u ceiut!`
Eu expIIc cuvuntuI mumeI:
¨Mumu, eu te-um piIceput!
Tu-mI e¸tI diugu, tu ¸I-o futu!
Tu-mI tot ceiI su te suiut,
Eu nu-mI ceie nIcIodutu.
$I, dupu sciIptuiu tu,
GlIcI, pe cIne-u¸ suiutu?`
XXXIV
Eiu în noupteu InvIeiII,
IngenuncleutuIuI popoi
I se cuntu Iegendu sfuntu
A muieIuI MuntuItoi.
Nepusutoi eu stum de-uIutuiI
PiIvInd modeinII cuituiuiI ÷
O copIII(u-ngenuncleutu
Mu tot piIveu cu oclII muiI.
CUPRINS
114
Vuzund cu sIngui în pIcIouie
A¸u nepusutoi iumun,
MI-u zIs nuIv ¸I cu mustiuie:
¨Du ce? mutuIe e¸tI pugun?`
A fost un fuIgei mItItIcu
$I în genunclI eu um cuzut
Cu un fiIcos în fu(u moi(II;
$I-n cIIpu ustu ÷ um ciezut!
XXXVII
Cund vII, Iu puIuiIe poit
$I eu o fIouie;
Cund îmI zumbe¸tI, în pIeptu-mI moit
Rusuie souie;
NeIInI¸tIt cund te u¸tept,
Al, cum mu douie;
$I cund nu vII, sIm(esc în pIept
Cu vIu(u-mI mouie!
XLII
Pe BIstiI(u, cuntund
O tunuiu fecIouiu,
In vunt uvund vestmuntuI
$I-n pui vuIndu-I vuntuI,
Cu pIutu eI u¸ouiu
Tieceu-n umuiguI zIIeI ÷
Pe BIstiI(u cuntund.
115
InclIse întie stuncI,
SuIbutIceIe upe
Gemeuu cu-n ugonIe,
AIbustie de munIe,
IzbIndu-se su scupe
Cu vuIet ¸I cu vuIet ÷
InclIse întie stuncI.
Lu cuimu pIuteI stu
CopIIu zumbItouie:
MIieusu-I ustu futu
Cu mouiteu cununutu,
$I-n stIngeieu de souie
Puieu un clIp dIn busmuiI ÷
Lu cuimu pIuteI stu!
PiIvInd în uimu eI,
Vedeum cum dunsu tiece
Ruzund pe Iungu stuncu ÷
De nu veneu uduncu
DIn ceiuiI noupteu iece,
$I-ucum u¸ fI ucoIo
PiIvInd în uimu eI!
XLIV
Tu, uIcIoiuIe de Iut,
Am uvut uceeu¸I souite
AmundoI dIntiu-nceput ÷
Eu dIn tIne m-um nuscut
$I de-u puiuiI dupu mouite
Iui vom fI uceIu¸I Iut!
116
AstuzI pIung ¸I te suiut,
Cu-mI e¸tI sInguiuI meu bIne
$I e¸tI Iut ¸I tu cu mIne.
DIn etein um fost un Iut,
Dui o souitu-ntumpIutouie
Te-u fucut uIcIoi pe tIne:
Om pe mIne m-u fucut;
Al, întois eiu muI bIne!
XLV
Toumnu tuizIu,
In noupteu cu Iunu,
Cum vujuIe codiu
$I geme, ¸I sunu!
DIn noiduI cu neguiI
Un vuIet iusuie,
$I vIne, ¸I cie¸te
MuI uIte, muI tuie:
Iui codiuI uude,
PuteinIcuI iege
Aude piIn noupte
$I bIne-n(eIege
AI o¸tIIoi vuIet
DIn noiduiI poinIte ÷
EI vieu su iuscouIe
PuteiI obosIte
$I-njuiu ¸I uiIu,
Cu-¸I sImte pIeiIieu.
$I guIben se fuce,
Nu poute s-udouimu,
Nu-¸I ufIu nIcI puce,
117
$I tiemuiu codiu
Cu InImu iuptu
De spuImu, se zbute,
Cu vuntuI se Iuptu,
Pocne¸te ¸I sunu
$I-¸I uiIu duieieu,
CucI vuntuI îI piInde
$I-I stiunge de mIjIoc,
TopIndu-I puteieu!
$I codiuI se-ndouIe;
$I-I bIiuIe vuntuI,
Ruzund, îI sugiumu
$I-I iupe vestmuntuI,
$I puiuI I-I smuIge
$I-n vuI îI uiuncu.
Un (Iput iusuie
Pe deuI ¸I pe Iuncu:
GiubIteIe pusuiI
Cu vuIet uIeuigu
$I noiII vIn stoIuiI
Pe-ntIndeieu Iuigu,
De spuImu s-uscunde
PuiuuI sub gleu(u ÷
$I iegeIe codiu,
DIn uItImu vIu(u,
SuspInu vuzundu-¸I
PustIuI, ¸I geme,
$I cude pe spute,
$I mouie cu fiunteu
Pe pIeptuI nutuiII,
$I mouie nutuiu
De juIeu puduiII
In toumnu tuizIu!
118
FIRE DE TORT
(1896)
119
Di n v i a ç a
MAMA
In vuduiI upe iepezI cuig
$I vuIet duu în cuIe,
Iui pIopI în umeduI umuig
DoInesc eteinu juIe.
Pe muIuI upeI se-mpIetesc
CuiuiI ce duc Iu mouiu ÷
AcoIo, mumu, te zuiesc
Pe tIne-nti-o cuscIouiu.
Tu toicI. Pe vutiu vecle uid,
PocnInd dIn vieme-n vieme,
TieI vieuscuiI iupte dInti-un guid.
Iui fIucuiu Ioi geme:
CIIpe¸te-ubIu dIn cund în cund
Cu stIngeieu-n butuIe,
LumInI cu umbie-umestecund
PiIn coI(uiI de oduIe.
Cu tIne douu fete stuu
$I toic în iund cu tIne;
Sunt încu mIcI ¸I tutu n-uu
$I Geoige nu muI vIne.
Un busm cu pujuiI ¸I cu zmeI
Incepe-ucum o futu,
Tu tucI ¸-uscuI(I povesteu eI
$I stuI îngunduiutu.
CUPRINS
120
$I fIiuI tuu se iupe des,
CucI gunduiI te fiumuntu.
SpuI ¸oupte fuiu de-n(eIes,
$I oclII tuI stuu (untu.
ScupI fusuI jos; nImIc nu zIcI
Cund fusuI se desfIiu...
Te uI(I Iu eI ¸I nu-I iIdIcI,
$I feteIe se mIiu.
...O, nu! Nu-I diept su te-ndoIe¸tI!
Lu geum tu suiI deodutu,
PiIn noupte-ufuiu Iung piIve¸tI ÷
÷ ¨Ce vezI?` întieub-o futu.
÷ ¨NImIc... MI s-u puiut u¸u!`
$I juIeu te iupune,
$I fIecuie voibu-u tu
E pIuns de-ngiopucIune.
Inti-un tuizIu, neiIdIcund
De jos u tu piIvIie:
÷ ¨Eu sImt cu voI muiI-n cuiund,
Cu nu-mI muI sunt în fIie...
MuI ¸tIu ¸I eu Iu ce gundeum?
Ave(I ¸I voI un fiute...
MI s-u puiut c-uud Iu geum
Cu degetuI cum bute.
Dui n-u fost eI!... Su-I vud venInd,
A¸ muI tiuI o vIu(u.
E dus, ¸I voI muiI doiInd
Su-I vud o dutu-n fu(u.
121
A¸u vieu poute Dumnezeu,
A¸u mI-e dutuI soi(II,
Su n-um eu pe buIutuI meu
Lu cup, în ceusuI moi(II!`
Afuiu-I vunt ¸I e-nnoiut,
$I noupteu e tuizIe;
CopIIeIe (I s-uu cuIcut ÷
Tu, InImu pustIe,
StuI tot Iu vutiu-ncet pIungund:
E dus ¸I nu muI vIne!
$-udoimI tuizIu cu mIne-n gund
Cu su vIsezI de mIne!
122
LUPTA VIE{II
GazeI
CopIII nu-n(eIeg ce voi:
A pIunge-I cumIn(Iu Ioi.
Dui IuciuI ceI muI Iu¸ în Iume
E un buibut tunguItoi.
NImIc nu-I muI de ius cu pIunsuI
In oclII unuI Iuptutoi.
O Iuptu-I vIu(u; decI te Iuptu
Cu diugoste de eu, cu doi.
Pe seumu cuI? E¸tI un nemeinIc
Cund n-uI un (eI lotuiutoi.
Tu uI pe-uI tuI! De n-uI pe nImenI,
Te Iup(I pe seumu tutuioi.
E tiugedIe nuI(utouie
Cund, bIiuI(I, o¸tenII moi,
Dui sunt eioI de epopee
Cund biu(uI II-e bIiuItoi.
ComedIunt e ceI ce pIunge,
$I-I un neom, cu-I dezeitoi.
OiIcuie-ui fI sfui¸ItuI IupteI,
Su stuI Iuptund, cucI e¸tI dutoi.
+FAHJ= 1I=E +HK
ISBN 9975-904-20-3 © «LITERA», 1998
CUPRINS
123
TiuIesc uceI ce vieuu su Iupte;
Iui ceI fiIco¸I se pIung ¸I moi.
De-I vezI muiInd, su-I Iu¸I su mouiu,
CucI mouiteu e menIieu Ioi.
124
$TEFÃNI{Ã-VODÃ
Cu giubnIceIe suiItuiI
A spiInteneI Iucuste
Apuie-un cuI, Iu cotItuiI.
NeclezuI înspumuteI guiI
SpeiIu tuceieu dIn puduiI
$I puceu vuII-nguste.
In guiu vuII, Iungu pod
BoIeiII stuu cu fiIcu;
EI pui o gIoutu de noiod,
Pe cuI pItIcI ¸I pIInI de gIod ÷
In scuiI temutuI voIevod
Cu lolot se iIdIcu.
Stiungeu de fiuu ¸I tiemuiu:
Iui cuIuI, ud de cuIe,
Pumuntu-n Ioc îI fiumuntu
$I spumu uIb-o muiItu
Cu sunge io¸ ce pIcuiu
DIn stiunseIe zubuIe.
÷ ¨Cund vieI su-I ufII, nu-I udunI!
BoIeiI, nu vI-e iu¸Ine?
Vu vud u¸u de-ututeu IunI,
N-uve(I ucusu cuI muI bunI?
OiI cum? BoIeiI, sunte(I nebunI?
Vu bute(I joc de mIne?`
÷ ¨E gieu ocuiu ce ne-o fucI`
SputuiuI îI iuspunde.
÷ ¨Dui (uiu-I suptu de luiucI,
CUPRINS
125
De giecI nebunI ¸I de cuzucI;
Suiucu (uiu, noI suiucI,
$I cuI voInIcI, de unde?`
÷ ¨N-uI bunI de-un cuI? Iu cuIuI meu!`
BoIeiII-n tiemuiuie
Duu sIujbe-n gund IuI Dumnezeu,
SputuiuI sufIu des ¸I gieu,
Se pIpuIe Iu cup meieu
Su vudu de-I muI uie.
÷ ¨MuiIu tu, voibIm ¸I noI.`
÷ ¨EI, Ius-o încuicutu!
Vu vud u¸u de iup(I ¸I goI
De Iutiu cuInII dupu voI!
Sunte(I boIeiI, oiI mui(ufoI?
Sputuie, luI odutu!`
$I vodu suie jos dIn ¸eu,
De fiuu, fuguiu-¸I (Ine.
Sputuiu-nguIbenIt piIveu,
Vedeu ce e, ¸I nu vedeu,
SputuiuI ustu n-o ciedeu ÷
Sputuiu-n uimu vIne.
÷ ¨A¸u, jupune, e¸tI cInstIt,
$I-uI tuu su fIe duiuI.
Dui fiuuI nu! MI I-um opiIt ÷
$I vodu fiuuI I-u smuncIt
$I-upoI cu fiuuI u IovIt
PoncI¸ în oclI fuguiuI.
Cu oclII-nclI¸I ¸I fuIgeiut
De spuImu IovItuiII,
126
Se nuI(u ioIbu-nvIfoiut,
S-uzvuiIe-n IutuiI ¸I, tuibut,
Iu cumpu-n gounu, îndieptut
Spie iupeIe puduiII.
Se duce-oibI¸, fuiu stupun,
Cu vuIet cu fuitunu.
BoIeiII-nciemenI(I iumun ÷
Iui coumu cuIuIuI pugun
Cu buibu bIetuIuI butiun
S-umestecu, sunt unu.
÷ ¨BoIeiI! MuI zIce(I-mI upoI,
Cu vodu nu v-ujutu!
Sunte(I suiucI, fIumunzI ¸I goI;
Dui fIecuiuI dIntie voI
Eu um su-I duu un cuI de soI,
Cu-n giujd muI um o sutu!`
127
SCARA
Am gusIt-o IeiI în piun,
Dui ÷ su nu giubI(I ocuiu!
I-um Iuut în piIpu scuiu.
Eu mu-njuiu: ÷ ¨E¸tI nebun?
Pune scuiu!`
÷ ¨Ducu-njuiI, eu n-o muI pun!`
MuI Iu uimu, pe-un cuvunt:
Su se Iuse suiututu
De ututeu oiI deodutu
Cu(I fu¸teI Iu scuiu sunt.
Suiututu ÷
Luudut fII, Tutu sfunt!
÷ ¨Unspiezece`, spune eu;
Eu zIc: ÷ ¨BIne`, pe ciedIn(u:
Doui o fI uvund ¸tIIn(u,
Scuiu cu(I fu¸teI uveu,
Pe ciedIn(u ÷
Astu e pIeizuieu meu!
$I-o suiut meieu-meieu:
OiIce-u(I spune, oiIce-u(I fuce,
Nu ¸tIu cum, dui mIe-mI pIuce
Su suiut ÷ u¸u sunt eu!
OiIce-u(I fuce,
Doui e dut de Dumnezeu!
Dui te uItu! AzI mu duc
Pe Iu eI, ¸I Iutu scuiu!
CUPRINS
128
Viund su puI Iu cuIe (uiu,
N-um de Iuciu ¸I m-upuc
Su-ntoic scuiu,
$I cund coIo, stuu nuuc!
Duu su numui Iu fu¸teI ÷
UIte-I, fiute, doIspiezece!
$I-un cu(It piIn pIept îmI tiece
ImpIuntut de munu eI!
DoIspiezece,
Iucu-mI mouiteu, diugII meI!
A gie¸It, îmI spune(I voI?
Cum de n-u gie¸It su-mI spuIe
TieIspiezece? Su muI suIe,
Nu su-mI fucu muI vieo doI!
Nu su-mI spuIe
Cu e mIeicuiI, cund e joI!
ZIcI cu poute n-u ¸tIut
Cund voibeu dIn piun cu mIne?
Dui I-u numuiut eu bIne
Scoboiundu-I ¸I-u tucut!
Nu de mIne,
MI-e de dunsu, ce-u fucut!
M-u scuitut u¸u, ¸tIInd!
Ducu-I fIie mIncInousu,
Ce foIos e cu-I fiumousu?
MuIcu meu, uuzI! S-o piInd
MIncInousu!
N-o muI cied, s-o vud muiInd!
129
NOI VREM PÃMÅNT!
FIumund ¸I goI, fui-udupost,
MI-uI pus pe umeiI cut uI viut,
$I m-uI scuIput ¸I m-uI butut
$I cuIne eu (I-um fost!
CIocoI piIbeug, udus de vunt,
De uI cu IuduI Iegumunt
Su-(I fIm to(I cuInI, Iove¸te-n noI!
Rubdum poveiI, iubdum nevoI
$I lum de cuI, ¸I jug de boI
Dui viem pumunt!
O couju de muIuI de IeiI
De-o vezI Iu noI tu ne-o upucI.
BuIe(II tu-n iuzboI nI-I ducI,
Pe fete nI Ie ceiI.
InjuiI ce-uvem noI diug ¸I sfunt:
NIcI mIIu n-uI, nIcI ciezumunt!
FIumunzI copIII-n dium ne moi
$I ne sfui¸Im de mIIu Ioi ÷
Dui toute Ie-um tiuI u¸oi
De-ui fI pumunt!
De-uvem un cImItIi în sut
NI-I fuce(I Iun, noI, boI în jug.
$I-n uimu IucomuIuI pIug
Ies ouse ¸I-I pucut!
Sunt ouse dInti-uI nostiu os:
Dui ce vu pusu! VoI ne-u(I scos
DIn cuse goI, în gei ¸I-n vunt,
Ne-u(I scos ¸I moi(II dIn moimunt; ÷
O, pentiu moi(I ¸I-uI Ioi piInos
NoI viem pumunt!
CUPRINS
130
$I-um vieu ¸I noI, ¸I noI su ¸tIm
Cu nI-oi stu ouseIe-nti-un Ioc,
Cu nu-¸I voi bute-uI vo¸tiI joc
De noI, ducu muiIm.
OifunI ¸I ceI ce diugI ne sunt
De-ui vieu su pIungu pe-un moimunt,
EI n-oi ¸tI-n cuie ¸un( zucem,
CucI nIcI penti-un moimunt n-uvem
Pumunt ÷ ¸I noI cie¸tInI suntem!
$I viem pumunt!
N-uvem nIcI vieme de-nclInut.
CucI viemeu nI-e în munI Iu voI;
Avem un sufIet încu-n noI
$I puicu I-u(I uItut!
A(I pus cu to(II juiumunt
Su n-uvem dieptuiI ¸I cuvunt;
ButuI ¸I clInuiI, cund (Ipum,
ObezI ¸I Iun( cund ne mI¸cum,
$I pIumb cund IstovI(I stiIgum
Cu viem pumunt!
VoI ce-uve(I îngioput uIcI?
VoI giuu? Dui noI stiumo¸I ¸I tu(I
NoI mume ¸I suioiI ¸I fiu(I!
In IutuiI, venetIcI!
PumuntuI nostiu-I scump ¸I sfunt,
Cu eI nI-e Ieugun ¸I moimunt;
Cu sunge cuId I-um upuiut,
$I cute upe I-uu udut
Sunt numuI IuciImI ce-um vuisut ÷
NoI viem pumunt!
131
N-uvem puteiI ¸I clIp de-ucum
Su muI tiuIm cei¸Ind meieu,
Cu pieu ne sclIngIuIesc cum vieu
StupunI Iuu(I dIn dium!
Su nu deu Dumnezeu ceI sfunt,
Su viem noI sunge, nu pumunt!
Cund nu vom muI puteu iubdu,
Cund foumeu ne vu iuscuIu,
HiIsto¸I su fI(I, nu ve(I scupu
NIcI în moimunt!
132
VOICHI{A LUI $TEFAN
Doumnu Iungu $tefun vIne,
BIundu-n voibe ¸I-n puitut:
÷ ¨Doumne, Iui e¸tI supuiut!`
÷ ¨Sunt, VoIclI(u, pentiu tIne!`
ZupucItu doumnu stu
$I-nfIoiItu de iu¸Ine:
÷ ¨Ce-um fucut, muiIu-tu?`
÷ ¨Tu?... NImIc!` $I vodu stiunge
Munu doumneI, gundItoi.
÷ ¨$eipII-¸I uu cuIcu¸uI Ioi...
Al, VoIclI(o, cum u¸ pIunge!
Ruu cu Rudu nImenI nu-I:
UIte-n pumnI u¸u u¸ fiunge
Gut de Iup cum e uI IuI!`
Doumnu I-u putiuns cuvuntuI,
Punu-n sufIet I-u putiuns.
EI tuceu, eu n-u iuspuns.
Noupte e, ¸I bute vuntuI,
$I piIn noupte, cu vieo doI
TuiI su bu(I cu eI pumuntuI.
PIeucu $tefun Iu iuzboI.
DInti-uceIu¸I ceus VoIclI(u
Nu s-u muI opiIt dIn pIuns.
Biuu pe tiup eu n-u muI stiuns.
Nu ¸I-u muI gutIt cosI(u.
In genunclI, c-un doi pugun
Eu suiutu IconI(u
MuIcII DomnuIuI, dIn sun,
CUPRINS
133
Unu-I so(, Iui uItu-I tutu,
Pentiu cuie se iugu?
ZIIe-ntiegI eu se Iuptu
De fIoiI cutiemuiutu;
Cund uveu pe so( în gund
Eu se pomeneu deodutu
Pe puiInte bIestemund.
¨Al, de-ui fI un zId de-uiumu
Intie dun¸II, punu-n noiI!` ÷
$I piIn pIuns udeseoiI
II puieu cu eI o cleumu
Su-I împuce! Eu, dui cum?
Pe eu cIne-o bugu-n seumu?
PiutuI su-I opie¸tI dIn dium!
$I-nti-o zI, sutuI de sunge,
Iutu-I, moIdovenII vIn,
SufIetuI, de mIIu pIIn,
AI VoIclI(eI cum se fiunge:
Pentiu so(uI eI doiIt
Rude veseIu, ¸I pIunge
Pentiu-un tutu bIiuIt.
Eu cu pu¸I giubI(I poine¸te
Su-¸I cupiIndu so(u-n piug;
OclII-I stIn¸I s-upiInd de diug,
$tefun însu ocoIe¸te
OclII doumneI, e piIpIt.
Iui VoIclI(u nu-ndiuzne¸te
NIcI su-I zIcu ¨bun sosIt`.
134
÷ ¨Tu mu ¸tII, VoIclI(o, bIne!
NeumuI vostiu-I neum de lo(I,
$I-I voI du¸munI pe to(I,
Cum te du¸munesc pe tIne!
Am su-I cuim pe-uI tuI de vecI ÷
Nu muI po(I tiuI cu mIne:
Tu uI mumu, po(I su pIecI.`
Doumnu-nguIbenInd scobouiu
OclII umezI în pumunt,
Fui-u zIce viun cuvunt.
Iese-upoI. I-u spus s-o douiu,
$I-u duiut-o ce I-u spus ÷
Un uItui ce se dobouiu
Cund vIn tiusnete de sus!
$I iumus ucum vIteuzuI
SIngui în Iutuc, ¸I-u pus
Cupu-n muInI, pe gunduiI dus.
EI ¸I-u potoIIt necuzuI ÷
Dui pe doumnu o Iubeu!
$I-ngiopund în coIf obiuzuI
$tefun vodu-ucum pIungeu!
135
DOINA
CopIIo, tu e¸tI gutu
De-u puiuieu su pIungI!
$I cund e¸tI tiIstu, DoIno,
Tu InImu ne-o fiungI.
Dui nu ¸tIu cum, e bIne
Cund pIungI, cu-n uimu tu
NoI pIungem to(I, ¸I-umuiuI
MuI duIce nI-e u¸u.
$I toute pIung cu tIne
$I toute te-n(eIeg,
Cu-n veisuI tuu ceI juInIc
Voibe¸te-un neum întieg.
Pe fete-n fuptuI seiII
Le-ntumpInI Iu Izvoi,
Tu sInguiu stupunu
Pe sufIeteIe Ioi.
Le-nve(I ce e IubIieu
$I iuzI cu oclI ¸Iie(I,
Deodut-upoI te-ntunecI
$I cuntece Ie-nve(I:
Su cunte zIuu-n Iuncu
$I seuiu cund se-ntoic,
Cund tiIste-n piuguI tInzII
Stuu sInguie ¸I toic.
Cund meig fIucuI Iu ouste
Cu IuciImI tu-I petiecI
$I stuI cu eI, (I-e mIIu
Su-I Iu¸I pustII, su pIecI.
Cuntund Ie-uducI umInte
CUPRINS
136
De-o futu dIn vecInI,
De mume ¸I de-ogoiuI
UmpIut ucum de spInI.
$I cund I-omouiu doiuI
$I-n juiuI tuu se stiung,
PuI fIuIeiuI Iu guiu
$I cun(I, Iui dun¸II pIung.
E pIIn de oumenI cumpuI,
Tu, DoIno,-n iund cu eI.
Mo¸negI ¸I oumenI tIneiI
$I tIneie femeI
Adunu funu-n stoguiI
$I snop dIn spIce fuc ÷
DIn scutece copIIuI
Cund pIunge-n suluIduc
Te ducI ¸I-I jocI pe biu(e
$I-I cuIcI upoI pe sun,
$I-I cun(I s-udouimu-n umbiu
CupI(eIoi de fun.
DIn vuI tu vezI umuiguI
Spie cuImI înuIntund,
Pe couste-uuzI puiuIe
PiIn noupte zgomotund,
$I-uscuI(I ce spune codiuI
Cund pIunge zIuu-ncet
Al, toute, DoIno, toute
Te fuc su fII poet.
$I, sInguiu cu tuimu,
PiIvInd pIeidutu-n zuiI
SpuI mun(IIoi duieieu
PiIn juInIce cuntuiI.
137
Pe deuI iomunuI uiu
SIubIt de-umui ¸I fiunt.
AbIu-¸I upusu fIeiuI
In umeduI pumunt.
Tu-I vezI suimun, ¸I tiemuiI
Su-I munguI în nevoI.
$I meigI cu eI uIutuiI
Cuntund pe Iungu boI.
Iui bIe(II boI se uItu
Cu mIIu Iu stupun ÷
PiIcep ¸I eI duieieu
SuimunuIuI iomun.
Eu te-um vuzut odutu
Fiumousu cu un sfunt,
In jui stuteuu butiunII
Cu fiun(IIe-n pumunt.
CuntuI, cu-n vIs, de-o Iume
TiuItu-nti-uIte viemI,
De oumenI diugI, dIn gioupu
Pe nume viund su-I clemI.
$I-ncet, dIn vieme-n vieme,
ButiunII-n jui cIIpeuu
$I munecIIe luIneI
Lu oclI ¸I Ie puneuu.
Dui Iutu! Cu oclI tuIbuiI
Tu stuI întie voInIcI,
Te vud cum juiI ¸I bIestemI
$I pumnII (I-I iudIcI!
PiIbegI de bIi ¸I cIucu,
CopII fuiu noioc,
138
Tu-I stiungI în codiu noupteu
Sub biuzI pe Iungu foc.
$I cun(I cu gIus suIbutec,
$I-n jui eI cuntu-n coi
CuntuiI întunecute
Cu sufIeteIe Ioi.
Cund ¸tII luIducI în codiu
Te piInzI cu eI fuitut,
LI-uiu(I potecI uscunse,
Pe stuncI Ie-u¸teinI tu put.
Cund pun pIcIoiu-n scuiu,
|II ioIbuI Ioi de fiuu;
GiubIt, cund piInd eI pu¸cu,
Sco(I pIumbII de Iu biuu:
Iui cund oclesc, cu lolot
Tu iuzI, cucI pIumbII moI
S-uu dus în pIept de-u dieptuI
SpuicutuIuI cIocoI.
AI tuI suntem! StiuInII
Te-ui pIeide de-ui puteu;
Dui cund te-um pIeide, DoIno,
AI cuI um iumuneu?
Su nu ne Iu¸I, IubIto,
De diuguI tuu tiuIm:
SuiucI suntem cu to(II,
SuiucI, dui te IubIm!
RumuI, cu ne e¸tI doumnu
$I Iege-I uI tuu gIus,
Invu(u-ne su pIungem
C-utut ne-u muI iumus!
139
LA PA$TI
PiIn pomI e cIiIpIt ¸I cunt,
Vuzdulu-I pIIn de-un io¸u souie,
$I suIcIIIe-n uIbu fIouie ÷
E puce-n cei ¸I pe pumunt.
RusufIuI cuId uI piImuveiII
Adus-u zIIeIe-nvIeiII.
$I cut e de fiumos în sut!
Cie¸tInII vIn tucu(I dIn vuIe
$I doI de se-ntuInesc în cuIe
I¸I zIc: HiIstos u învIut!
$I iude-ututu suibutouie
DIn clIpuI Ioi ceI uis de souie.
$I-un vunt de-ubIu cIutInItoi
$opte¸te dIn vuzdul cuvInte:
E gIusuI ceIoi dIn moimInte,
E zgomotuI zbuiuiII Ioi!
$I pomII fiun(IIe-¸I scobouiu
Cu DuluI Sfunt piIn uei zbouiu.
E IInI¸te. $I dIn uItui
Cuntuieu-n stIluiI iepetute
Depuite punu-n vuI stiubute ÷
$I cIopoteIe cuntu iui:
Al, Doumne! Su Ie-uuzI dIn vuIe
Cum iud u diug ¸I pIung u juIe!
140
BIseiIcu, pe deuI muI sus,
E pIInu ustuzI de IumInu,
Cu-ntieugu Iume este pIInu
De-uceIu¸I gund, dIn cei udus:
In fuptu noustiu nI e souiteu
$I vIu(u este tot, nu mouiteu.
Pe deuI se suIe-ncetI¸oi
Neveste tIneie ¸I fete,
ButiunI cu Iuinu vIe(II-n pIete;
$I-ncet, în uimu tutuioi,
VezI ¸ovuInd cute-o butiunu
Cu mIcuI eI nepot de munu.
Al, Iui în mInte mI-uI venIt
Tu, mumu mIcIIoi copIIe!
Eu ¸tIu cu ¸I-n uceste zIIe
Tu pIungI pe-uI tuu copII doiIt!
Lu zumbet ceiuI uzI ne cleumu ÷
Sunt Pu¸tIIe! Nu pIunge, mumu!
141
ÎN MIEZUL VERII
O fu¸Ie nesfui¸Itu
DInti-o punzu puie cuIeu,
PiIntie loIde iutucItu.
Toutu cuImeu-I udoimItu,
Toutu vuIeu.
LInI¸teu-I depIIn stupunu
Peste cumpII ui¸I de souie,
Luncu-I gouIu: Iu funtunu
E pustIu; ¸I nu se-ngunu
NIcI o bouie.
NumuI zumzetuI de-uIbIne,
Fuiu-ncepeie ¸I-uduos,
Cuige-ntiunu, puicu vIne
DIn uduncuI fIiII pIIne
De iepuos.
$I cut vezI în depuituie
VIu nImIc nu se Ive¸te...
Iutu însu, coIo-n zuie,
MI¸cutoi un punct iusuie
$I tot cie¸te.
Poute-I viun butut de souitu
Cuie-uIeuigu pe cumpIe
Inti-ututu Iume mouitu!
Doi îI munu, giIjI îI pouitu,
DomnuI ¸tIe!
Po(I ucum su-I vezI muI bIne:
E femeIe, o suimunu,
CUPRINS
142
Stiuns Iu pIept în scutec (Ine
Un copII; ¸I-n suig eu vIne,
VIne-n gounu.
De cuIduiI dogoiItouie,
Foc upiIns îI uide clIpuI;
Un cuptoi e io¸uI souie,
$I cuibune sub pIcIouie
E nIsIpuI.
Cund ujunge Iu funtunu,
Jos pe-o pujI¸te suiucu
Pune-odoiuI eI. DIn munu
SuItu cumpunu butiunu
$I se pIeucu.
Scui(uInd, dIn nou eu cie¸te.
Mumu touinu cu tot zoiuI
Apu-n pumnI, ¸I se giube¸te
Lu copII ¸I-I iucoie¸te
ObiujoiuI.
Beu upoI ¸I eu pe fugu.
Meige Iuiu¸I dupu ustu
Lu copII ¸I-I du su sugu;
Fiunt-upoI, pe-o butuiugu
Stu nevustu.
$I e IInI¸te pe deuIuiI
Cu-nti-o munustIie uisu;
Doim ¸I-uiInII de pe muIuiI
$I cuIduiu vuIuiI-vuIuiI
Se ievuisu.
143
NIcI un noi vuzduluI n-uie
Foc sub eI su muI uscunzu;
NIcI o pusuie piIn zuie,
Nu se mI¸cu-n Iumeu muie
NIcI o fiunzu.
SIngui vuntuI, coIo, Iutu.
AdoimIse Iu iucouie
Sub o suIcIe pIecutu ÷
Somnuios în sus eI cutu
Cutie souie.
MuI e muIt! $I cu su-I fIe
Scuitu viemeu, punu pIeucu,
EI se uItu pe cumpIe,
FIuIeiu ¸I nu muI ¸tIe
Ce su fucu.
Dui deodutu se opie¸te:
Peste oclI î¸I pune-o munu
$I zumbInd copIIuie¸te
CuiIos ¸I Iung piIve¸te
Spie funtunu!
IARNA PE ULI{Ã
A-nceput de IeiI su cudu
Cute-un fuIg, ucum u stut,
NoiII s-uu muI iuzbunut
Spie upus, dui stuu giumudu
Peste sut.
CUPRINS
144
Nu e souie, dui e bIne,
$I pe iuu e numuI fum.
Vuntu-I IInI¸tIt ucum,
Dui nuvuInIc vuIet vIne
De pe dium.
Sunt copII. Cu muIte sunII,
De pe coustu vIn (Ipund
$I se-mpIng ¸I sui iuzund;
PiIn zupudu fuc mutunII;
Viund-neviund.
Guiu fuc cu ioutu moiII;
$I de-u vuImu se poinesc,
Cum piIn guid se guIcevesc
ViubII guie¸e, cund noiII
PIoI vestesc.
CeI muI muiI ucum, dIn sfudu,
Stuu pe-ncuIeiute pu¸I;
CeI muI mIcI, de foume-udu¸I,
Se scuncesc ¸I pIung giumudu
Pe Iu u¸I.
CoIo-n coI( ucum iusuie
Un copII, uI nu ¸tIu cuI,
LuigI de-un cot sunt pu¸II IuI,
Iui eI mIc, cucI pe cuiuie
Puicu nu-I.
HuInu-I mutuiund pumuntuI
$I-o tuiu¸te-ubIu, ubIu:
145
CIncI cu eI încup în eu,
Su muI butu, soio, vuntuI
Duc-o vieu!
EI e soI piecum se vede,
Mu-su I-u tiImIs în sut,
VezI de-uceeu-I înciuntut,
$I s-uvuntu, ¸I se ciede
Cu-I buibut;
Cude-n biuncI ¸I se iIdIcu
Dund pe ceufu pu(InteI
Toutu Iunu unuI mIeI:
O cucIuIu muI voInIcu
Decut eI.
$I tot vIne, tot înoutu,
Dui deodutu cu oclI vII,
Stu pe Ioc ÷ su mI te (II!
CoIo, zgomotousu gIoutu,
De copII!
EI degiubu-n jui clIte¸te
Viun ocoI, cucI e pIeidut,
Dui copIII I-uu vuzut!
Toutu ceutu nuvuIe¸te
Pe-ntiecut.
÷ ¨UIte-I, mu, cucIuIu, fiute,
Muie cut o zI de post ÷
AoIeu, ce uis mI-u fost!
Au sub dunsu ¸upte sute
Adupost!`
146
UnII-I Iuu giubIt Iu vuIe,
AI(II-n gIumu puite-I (In ÷
UIte-I, fuiu pIc de vIn
S-uu juiut su-mbete-n cuIe
Pe cie¸tIn!
VIne-o bubu-ncet pe stiudu
In cojocuI iupt uI eI
$I încIns cu sfoiI de teI.
Stu pe Ioc ucum su vudu
$I eu ce-I.
S-o(uiu¸te iuu butiunu
Pentiu mIcuI Buibu-cot.
÷ ¨A(I înnebunIt de tot ÷
PuIuI mumII, du-mI tu munu
Su te scot!`
CIcu vieI su stIngI cu puIe
FocuI cund e-n cIuI cu fun,
$I-upoI zIcI cu e¸tI iomun!
BIutu bub-u-ntiut în IuIe
Lu stupun.
Cu pe-o bufnI(-o-nconjouiu
$I-o petiec cu clIu cu vuI,
$I se (In de dunsu scuI,
PIInu-I stiumtu uIIcIouiu
De uIuI.
Nu e clIp su-I fucI cu bunu
Su-¸I puzeuscu diumuI Ioi!
147
Rud ¸I sui înti-un pIcIoi,
Se-nvuitesc ¸I (Ipu-ntiunu
MuI cu zoi.
Bubu ¸I-u uItut învu(uI:
Bute,-njuiu, du dIn muInI:
÷ ¨DiucIIoi, sunte(I pugunI?
MuIcu meu! Su stuI cu bu(uI
Cu Iu cuInI!`
$I cu bu(uI se-nvuite¸te
Cu su-¸I fucu-n jui ocoI;
Dui ubIu e IocuI goI,
$I muI(Imeu nuvuIe¸te
Iuiu¸I stoI.
AstfeI tubuiu se duce
LuIuInd în clIp uvun:
Bubu-n mIjIoc, cupItun,
ScuIpu-n sun ¸I fuce ciuce
De Sutun.
Bu se iuscoIesc ¸I cuInII
De piIn cui(I, ¸I sui Iu eI.
Pe Iu guiduiI Ies femeI,
Se uinesc mIiu(I butiunII
DIn boideI.
÷ ¨Ce-I pe dium ututu guiu?`
÷ ¨Nu-I nImIc. CopII ¸tienguiI.`
÷ ¨EI, uuzI! Vedeu-I-u¸ muiI,
Puicu tiece-udunutuiu
De tutuiI!`
148
ISPITA
EI, ucum te uI(I Iu cunu,
Cu s-u spuit! Dui du-o-n foc!
Nu-mI fI InImu du¸munu
Cund vezI iuuI Iungu mIne ÷
HuIde, piInde-mu muI bIne
De mIjIoc!
UIte-mI luIneIe, cu spumu,
Le-um (esut cu munu meu;
ZIcI în gunduI tuu ucumu:
¨Ce muI puI de cupiIouiu!
VezI, u¸u o vuduvIouiu
MI-ui pIuceu!`
Hu, lu, lu! Su-(I meuigu veste
De ¸Iiet!... EI, cIne-mI e¸tI!
TiugI cu oclIuI Iu neveste;
TiecI piIn sute cu-mpuiu(II
Du' te-oi bunuI buibu(II
$I-o pu(e¸tI!
Spune-mI diept: (I-uu spus viodutu
PopII cu pucute-(I sciIu
Ducu-mbiu(I¸ezI vieo futu?
Su nu-I ciezI! EI ¸tIu PsuItIieu,
Dui ce foc o fI IubIieu
NIcI nu ¸tIu.
Nu-(I pIuc oclII veizI? EI, Iucu!
UIte-uI meI! Nu te uItu
Pieu cu doi, cu pot su-(I pIucu!
CUPRINS
149
O, sunt tIneiI zecI ¸I sute
CuiI ui vieu su mI-I suiute
$I eu bu!
Ho(uIe! Te uI(I Iu mIne;
$tIu eu ce gunde¸tI ucum,
Cu de-uceeu (I-e iu¸Ine ÷
Eu de-u¸ fI fIucuu odutu
Nu m-u¸ iu¸Inu de-o futu
NIcIdecum.
Iucu... stuu pe Iu funtunu!
Du-mI cuiIIguI... AoIeu,
Nu mu stiunge-u¸u de munu!
Nu m-uI stiuns? $I-(I vIne-u pIunge?
HuId' degiubu ¸I mu stiunge,
Cu eu vieu.
CiezI cu nu? Bu cum s-uiutu
$tII tu futu cum s-o-mpucI.
OiI te supeiI tu pe-o futu
Cund o stiungI ¸I eu te-njuiu?
N-uI pu(It? Iu tucI dIn guiu,
Cu te fucI!...
$I mI-e cuId! $I uIte-n fu(u
Sunt upiInsu; ¸I zuu nu,
NImenI nu m-u stiuns în biu(u
MIjIoceIuI meu fiungundu-I ÷
Ducu n-uI de-ucumu gunduI,
Poute tu!
150
VieI su beI? $I nu (I-e teumu
Cu mI-e oIuI descuntut?
CIne beu su pouite seumu
Su suiute pe stupunu
OIuIuI... nu pune munu,
Cu te but!
EI, mu duc ucum. Deseuiu
Iuiu¸I vIu! $I spune-mI diept
VII ¸I tu? Te-ntumpIn Iuiu
Cu ¸I IeiI, cu vuse pIIne!
Nu venI!... $I su ¸tII bIne
Cu te-u¸tept!
151
DRAGOSTE ÎNVRÃJBITÃ
I
Futu stu Iu pouitu, mu-su Iu piIIuz ÷
Nu ¸tIu ce-uveu futu, cu-I eiu necuz
$I umbIu de coIo punu coIo beutu.
O vedeu ¸I mu-su cu e supuiutu
$I cu-I joucu-n IuciumI oclII ui¸I de foc,
O vedeu piIn cusu cu se-nvuite-n Ioc;
PiInde-n muInI un Iuciu numuI cu su-I piIndu,
Iese-n tIndu, Intiu, Iuiu¸I Iese-n tIndu
$I fiumuntu cusu cu nImIc, u¸u.
IeiI, cut u fost zIuu, nu s-ustumpuiu
NIcI cut bu(I în puIme, ¸I-uIeigu sIIluIe,
O tiudeu vieo tuInu ¸I-ui fI viut s-o spuIe
$I de muItu tiudu, n-u voibIt deIoc.
S-u cuIcut în uimu supuiutu foc
$I piIn somn întiunu u voibIt cu ¸oupte.
Astu-dImIneu(u s-u scuIut de noupte
$I-u tois douu fuse punu s-uu scuIut
CeIuIuI(I uI cuseI. $I-uveu pIunsu fu(u.
N-u viut su mununce. Toutu dImIneu(u
N-u voibIt nIcI douu, Iui cund u-nceput
Mu-su cu ocuiu, futu s-u fucut
AIbu ¸I-upoI veide ¸I-u IzbIt dIn munu
FusuI pIIn ¸I fuicu ¸I-u umpIut de Iunu
LuvI(eIe vetieI. ÷ ¨BIne, fu, dui ce-I`?
A Iuut în uimu cusutuiu eI
Ceu cu fIoiI ÷ cumu¸u, souie de fiumousu ÷
$I s-u dus în piuguI tIndeI, cu su cousu.
Dup-un ceus de vieme, mumu-su venInd
CUPRINS
152
Nu ¸tIu ce su-I spuIe, s-u ciucIt piIvInd
Cusutuiu feteI: ÷ ¨Nu vezI cu se pIeide?
Unde-ui fI cu guIben, uI cusut cu veide;
CiucIIe pe umui nu Ie-uI dus în ¸Ii.
Numuiu, SImIno, numuiu pe fIi;
TieI Ie tiecI ¸I douu Ie despui(I deopuite,
Cu su Iusu foimu sciIsu cu Iu cuite.
FIoiIIe uItI(eI, tu Ie spunzuiI sus,
Ro¸uI de pe muigInI uIte cum I-uI pus!
$I-uI cusut cu negiuI fIutuiII pe coute!...`
A vuzut SImInu gie¸uiIIe toute
$I-u început su tuIe cusutuiu-n iund.
Se uItu Iu punzu! dui nebunu-I gund
AIeigu depuite, numuI foc ¸I puiu.
Cund se-ntouise-n uimu mumu-su de-ufuiu
$I-u pus munu-n ¸oIduiI ¸I-u piIvIt-o diept:
÷ ¨AI stiIcut, SImIno, ce-uI cusut Iu pIept!
Ce-u fost bun: puI, uIte munecIIe-s ieIe!
Ce-uI fucut? StuI beutu ¸I te uI(I Iu eIe!`
Eu piInzundu-¸I toute scuIeIe-nti-un Ioc
Le-uzvuiII deopuite: ÷ ¨Du-Ie, mumu,-n foc!`
II
Aveu bIutu futu cu de ce su-¸I pouite
SumbeteIe însu¸I. ZI, cu ¸I Iu mouite
S-u gundIt SImInu, dui Iu ustu nu.
Mu-su e de vInu! Mu-su-I zIse: ÷ ¨Du
Cutevu ¸I LIneI, cu ¸I eu-(I uduce!`
LInu! Puicu feteI îI veneu s-upuce
$I de gut s-o stiungu punu vu muiI
153
LInu, cu dIn dunsu doui' Ie iusuiI
Ceuitu cu LIsundiu! LInu-I vInovutu!
IeiI, de Iu clIndIe, ¸I-ustuzI zIuu toutu
S-u IzbIt cu gunduI, tot pe gunduiI stund,
Puicu e cu fuimec! Tot uceIu¸I gund,
Puicu-I stu LIsundiu piupui înuInte!
Se munceu SImInu su-¸I uduc-umInte
Cund s-uu piIns Iu ceuitu, pentiu ce ¸I cum?
Ce-u zIs eI? $I dunsu ce-u iuspuns, ¸I-n dium
CIne-u fost s-uudu? EI u zIs: ÷ ¨EI Iusu,
Pentiu-ututu Iuciu nu fI munIousu!
Duc-um zIs-o, Iuitu, n-um su (I-o muI zIc.`
Eu s-u-ntois giubItu, n-u iuspuns nImIc
$I-u pIecut. LIsundiu înti-un sufIet vIne:
÷ ¨Nu te Ius, SImIno, vieuu su moi muI bIne!
Nu te Ius ucusu! StuI, cu fucI pucut!
UIte, du-mI o puImu ¸I su fIu Ieitut!`
EI u lui(uIt-o, n-u Iusut-o-n puce
$I-o sIIeu su iudu. Hou(u se piefuce!
Eu smucIndu-¸I însu giubnIc biu(uI diept
L-u IovIt cu pumnuI munIousu-n pIept
Cu s-o Iuse-n puce! $I-u pIecut, nebunu!
Astu-I ce o douie, ustu numuI unu:
L-u IovIt! LIsundiu, cu tiusnIt, cum stu,
A piIvIt în uimu-I ¸I-u stiIgut u¸u:
÷ ¨Nu te cunoscusem, fu, muI dInuInte!
Dui u¸u (I-e poituI? BIne, (Ine mInte:
De pe mIne-(I cieuscu Iuibu veide-n piug.`
Ruu e ¸I LIsundiu. Ducu-I uie diug
Inti-ututu futu ÷ ¸I eI ¸tIe bIne, ÷
Cum îI iubdu IocuI, Doumne, cum îI vIne
SufIet su muI umbIe zIIe supuiut
Pentiu-o voibu numuI? EI e om buibut,
154
N-o su-¸I piIndu douiu mInteu c-o femeIe ÷
Pentiu ce s-upiInde? pentiu ce su IeIe
De bunI bunI piostIu oiIcuieI femeI?
VezI, u IuI e vInu! Nu e vInu eI,
A voIt su-¸I butu joc de eu, s-o stiungu
Cu (u(unu u¸II÷ ¸I-I veneu su pIungu
De necuz! Suimunu, eu s-u înciezut
$I-ucum eI în uimu vezI ce I-u fucut:
I-u spus veide-n fu(u cu-I muI pIuce LInu!
Eu-I Iube¸te, bIutu, cum Iube¸tI IumInu
OclIIoi, ¸I toute-toute I Ie-u dut
$I-ucum eI o pouitu guiIIoi piIn sut,
O-ngIote¸te-n voibe cu pe-o vInovutu
Tutuioi Ie spune, cu SImInu-I futu
MuI u¸u ¸I-uItmInteiI, to(I ¸tIu de Iu eI
Cu pe-un biu( SImInu uie un negeI:
VezI cum vIne, Doumne, peste om nupusteu?...
Toutu zIuu futu s-u gundIt Iu usteu
$I dIn toute unu muI muIt iusuieu:
$I-u butut LIsundiu joc numuI de eu.
$I gemeu SImInu, foc ucum pe dunsuI,
$I stiungeu dIn guiu su-¸I înglItu pIunsuI.
III
A venIt JoIunu. Futu ¸I-u Iuut
DonI(u, su muIgu. Eiu bIne seuiu.
CuId buteu piIn fiunze vunt de piImuvuiu.
FiuteIe SImIneI, NIcu, tiemuiund,
Stu-n cumu¸u-I Iungu de copII, (Inund
Lumunuieu-n pieujmu donI(eI. Deodutu
155
EI cIute¸te ceuiu ¸I-ngunund uiutu
Pe pumunt cu munu: ÷ ¨UIte ce-uI fucut`.
$I tuizIu Iu uimu uimeI u vuzut
Futu cu de Iupte donI(u e gouIu:
MuIt pe jos muIsese, ¸I-uItu puite-n pouIu
NIcu e de vInu! ÷ ¨Nu muI vud defeI!`
$I-I IzbI deopuite, ¸I-u IovIt în eI.
$I pIungund copIIuI ¸I-u cutut cuiuieu.
Eu Iuund dIn munu-I voInIc Iumunuieu
O IIpI de-o pIutiu cu su muIgu Iui.
Nu muI eiu Iupte ¸I muIgeu-n zudui
UgeiuI. Iui vucu poute nIcIodutu
N-u muI fost cu ustuzI neustumpuiutu
$I-u-ncetut SImInu, cu s-u ostenIt.
Cund eiu piIn tIndu, eu ¸I-u umIntIt
C-u Iusut upiInsu uIbu Iumunuie.
¨D-upoI ce? Atutu pugubu muI muie!`
$I-I suiI deodutu gunduI Iu vI(eI:
N-u Iusut în ugei Iupte pentiu eI
$I-I uuzI, suimunuI, cut de juInIc muge:
¨EI, dui ce-I o noupte! MuIne-n zoiI vu suge!`
$I-u nuI(ut dIn umeiI. Iuc-u¸u!... Ce-I pusu!
A Intiut upiInsu ¸I giubItu-n cusu,
DonI(u punund-o dupu u¸u-n cuI.
Mu-su stu ciucItu. ÷ ¨PuI ucoI-o puI?
VIno ¸I stiecouiu IupteIe odutu!`
Eu piInzundu-¸I giubnIc vusuI, I-I uiutu
Mu-seI ¸I-I Izbe¸te: ÷ ¨Ce su muI stiecoi?`
$I iustIt se-ntouise futu-nti-un pIcIoi.
$I s-u-ntois ¸I mu-su negiuInd de teumu,
Nu cumvu su buge omuI eI de seumu,
Ce IspiuvI îI fuce futu, c-upoI joc!
156
$I s-uu pus Iu cInu. Futu stu Iu foc
$I cund zIse mu-su: ÷ ¨HuIdu, fu, Iu cInu!`
÷ ¨Nu mununc!` iuspunse ¸I Ie¸I-n giudInu.
IV
Se-nseiuse bIne. TuimeIe tiecund
Zunguneuu viun cIopot, ¸I veneuu pe iund
De Iu cump. AmuiguI înnegiIse zuieu.
S-uuzeu-n depuite tiemuiut cuntuieu
BucIumuIuI juInIc, cu un psuIm în vunt.
$I pIungeu SImInu ¸I piIveu-n pumunt
$I-¸I vedeu vIu(u toutu pustIItu
DInti-o voibu numuI! Se sIm(eu sIubItu
Cu d-un veuc de bouIu. Toute-ucum s-uu dus!
$I dIn ce? SImInu n-uveu clIp de spus.
IeiI, de cutie seuiu, u pIecut SImInu
Cu su duc-o mustiu de cusut Iu LInu,
PiIetenu eI, poute ceu muI bunu-n sut
Mu-su-n tuig fusese IeiI ¸I-u cumpuiut
Meie; ¸I SImInu u Iuut tieI meie
Su Ie ducu LIneI. $I LIsundiu-I ceie,
IntuInInd-o-n stiudu, muiuI ceI (Inut
Pentiu eI! Eu-I dete însu neceiut:
De pe pIept cumu¸u veseI eu-¸I desfuce,
SIngui eI s-uIeugu muiuI cuie-I pIuce.
÷ ¨Dui ducu Iuu douu?` ÷ ¨BIne, ducu vieI,
ImI ujunge unuI`! ÷ ¨Dui ducu Iuu tieI?`
$I SImInu iude: ÷ ¨MI Ie IeI pe toute!
Ducu-(I pIuce, Iu-Ie!` ÷ ¨Tu te supeiI, poute?`
÷ ¨Nu, LIsundie; uIte, u¸ fI viut, u¸u,
157
Su duu LIneI unuI. Lusu, cu-I voI du
AItu dutu; LInu n-uie doui su pIuiu!`
÷ ¨Ducu-I pentiu ustu, fuc eu ustu-seuiu
Su-ntuInesc pe LInu, su-I duu muiuI, vieI?`
÷ ¨Eu (I Ie duu (Ie, nu I Ie duu eI.`
÷ ¨BIne, îI duu muiuI, spuI cu-I de Iu mIne,
$I-u¸u mI-e muI diugu LInu decut tIne.`
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V
Eu stuteu pe IuI( sub cIie¸. Cu eu
A venIt ¸I Tuicu. LInI¸tIt ¸edeu
CuIneIe de-uIutuiI ¸I-¸I piIveu stupunu.
Biu(uI stung nuI(undu-I, eu-¸I uduse munu
Punu peste-obiujII iumenI ¸I învoI(I,
Iui cu munu dieuptu, upucund de coI(
Munecu eI stungu, î¸I ¸teigeu pIunsouieu.
Se poinIse vuntuI piIn cIie¸, ¸I fIouieu
A-nceput su nIngu ¸I¸uInd domoI,
$I cudeu pe pIeptuI ¸I pe biu(uI goI
AI SImInII, stundu-I uIbu-n pouIu ioclII.
Douu-tieI fIoiI poute uu ujuns în oclII
CuIneIuI, ¸I-n uimu cuIneIe-u-nceput
MuiuInd su mI¸te cupuI. A tucut
Cutevu cIIpIte ¸I-u-nceput muI tuie.
Futu, tiesuiItu, se mIiu ce uie
CuIneIe, ¸I bIundu eu I-u muIcomIt.
N-uuzeu nImIcu. VuntuI u cIutIt
Rumuiu pe cuie stu vio pusuiIcu
$I doimeu, ¸I bIutu s-u zbutut de fiIcu,
$I-uceI zgomot duse cuneIuI piepus.
158
Ce-ntuneiIc! Futu s-u IzbIt în sus,
$I sIm(eu cu-I uide cupuI tot, cu focuI,
$I de-umui nuvuInIc n-o muI (Ine IocuI.
¨Pieu sunt eu nebunu!` $I pe cund zIceu
S-u nuI(ut cu totuI, lotuiut uveu
GunduI su se ducu IInI¸tIt în cusu.
Dui sIm(eu o munu gieu cum îI upusu
PIeptuI ¸I-o sugiumu, ¸I o (Ine diept.
¨Ce su fuc în cusu? Dui uIcI ce-u¸tept?`
$I-I veneu su (Ipe cu dInti-o puduie
$I-I veneu su uiIe cu dIn foc, su-njuie,
$I-I veneu su pIece, noupteu cum eiu,
Lu LIsundiu-ucusu. Ce e de-ui pIecu?
L-ui gusI piIn cuite, I-ui gusI Iu cInu,
L-ui iugu, spunundu-I cu eI nu-I de vInu
$I pIungund I-ui zIce: ¨Nu fI supuiut,
Bute-mu, LIsundie, cu nu fucI pucut!`
EI e bun cu Iumeu, eI Ie Iuitu toute,
EI nu (Ine mInte ¸I-ui Ieitu-o poute!
$I cu-uceste gunduiI eu s-u-mbuibutut ÷
Dui în cIIpu ustu Tuicu ¸I-u nuI(ut
CupuI, întoicundu-I înti-o puite (untu.
S-u mI¸cut ¸I futu ¸I-u iumus cu fiuntu
$I sIm(eu cu oclII-I cu de fiIguiI uid.
CIne-I? Ce-I ucoIo? S-uuzeu Iu guid
Puicu-I om, ce vIne. Se gundeu SImInu
Cu de bunu seumu Iuiu¸I e vecInu
Tudoiu, cu dunsu, dupu obIceI,
Rupe dIn guid vieuscuiI, cund nu-I guiduI eI.
Dui pe viemeu ustu? TocmuI potiIvItu,
Pe cund toutu Iumeu douime IInI¸tItu.
De-ui fI fost muI zIuu, futu s-ui fI dus
Diept Iu guid, ¸I IeIcII fuicu I-ui fI spus
159
Voibe de ocuiu, numuI tieI cuvInte,
Cu de muIt tot fuiu guiduI, ¸-upoI mInte
Duc-o-ntiebI, ¸I juiu cund e Iu piIIej
Cu de-u pus eu munu mucui pe-un gutej
S-o guseuscu mouitu muIne-n zoiI vecInII.
Bu u spus odutu tutuIuI SImInII:
÷ ¨Ce te IegI de mIne? HuI, su vezI ce uid,
Iucu-mI suiI cu voibu cu eu fui dIn guid!
VieuI su-(I fuc eu poute guiduI nou? Bu bIne;
Leugu-te de futu-(I, ce te IegI de mIne?
Eu-(I despouIe guiduI` ÷
$I SImInu stu
LocuIuI, de spuImu nIcI nu cutezu
Su iusufIe tuie, cu su n-o uudu
Tudoiu, ¸I-u piIns-o tiemuiuI de cIudu,
$I sIm(eu suIndu-I sungeIe-n obiuz.
¨SIubu e¸tI de îngei!` $I-I eiu necuz
De sIubIu de ustuzI, cu de-o fucutuiu.
CuIneIe întiunu muiuIe dIn guiu.
Cu su tucu, futu giubnIc I-u udus,
I-u pus cupu-n pouIu ¸I pe oclI I-u pus
MuInIIe, deodutu u sIm(It cu-I tiece
JunglIuI pe sub couste, fuIgeiut ¸I iece,
$I s-u stiuns de spuImu toutu Iungu pom
A vuzut cu oclII cum tieceu un om
PiIn giudInu. Iutu-I! |Ine-n muInI zubunuI ÷
Puicu-s doI ÷ e umbiu! Nu, e numuI unuI.
Un tuIlui! Se duce spie feieustiu diept.
InImu SImIneI se zbuteu în pIept
Cu pe muI un pustiuv, ¸I vio douu cIIpe
Nu-I veneu iusufIet. $I-I veneu su (Ipe,
Se temeu. Su tucu muI iuu se temeu.
160
Ai fI meis în cusu, dui duc-o sIm(eu
De pe pu¸I tuIluiuI? S-ui giubI su vIe
Cutie eu, s-o butu. Doumne, cIne ¸tIe
Ce om iuu e dunsuI, iuu, cu uItfeI cum?
Viun fugIt dIn ocnu, cuie-(I suie-n dium
$I te-omouiu. Iutu-I, s-u opiIt d-odutu
$I tIptII s-u¸euzu Iu feieustiu, Iutu
EI î¸I (Ine-n munu puIuiIu, stund
Cu IIpIt de zIduiI, ¸I dIn cund în cund
I¸I Ive¸te cupuI, numuI cute-o cIIpu
$I putiunde cusu ¸I s-uscunde-n piIpu.
UIte-ucum se duce ¸I-ucum stu IIpIt
Lu feieustiu cuseI ceu dIn iusuiIt,
Tot muI des piIve¸te, tot muI muIt s-uiutu.
Puicu n-ui fI-n cusu ceI pe cuie-I cutu.
Nu ¸tIu cum SImInu nu se muI sIm(eu,
II veneu su cieudu ¸I tot nu ciedeu,
Dui în uimu omuI s-u întois odutu
Diept, u¸u cu futu îI vuzu cuiutu
Fu(u-n zuieu IumpeI. Ro¸Ie s-u fucut
$I-I veneu su iudu de ce s-u temut.
$I-ui fI ius cu lolot, dui cu munu stungu
$I-u-nveIIt obiujII ¸I-u-nceput su pIungu.
VI
Se zuieu de Iunu. CuIneIe-u Iutiut
Lu stiuIn, dui veseI fugu eI u dut
Cu su-I IIngu munu ¸I su I se-uiete
PiIeten. $I-utuncI gIusuI pIungutouieI fete
Se-nceicu su cleme cuIneIe nupoI,
NumuI cu s-uudu lo(uI, cu sunt doI
161
In giudInu. VuntuI, gutu su se cuIce,
Muimuiu o iugu doInItoi de duIce.
VII
÷ ¨Nu e¸tI supuiutu?` ÷ ¨Nu, dui tu?
÷ ¨NIcI eu!
$I mu Iei(I?` ÷ ¨LIsundie, eu um fost de vInu!`
RusuiIse Iunu, guIbenu ¸I pIInu,
Cu o futu bIundu cuie-n clIp duIos
VIne sus dIn ceiuiI su ne-uducu jos
LInI¸teu ¸I puceu zuiIIoi uIbustie
$I cu doi su umpIe sufIeteIe noustie.
Sub cIie¸ IubI(II muIt tImp uu iumus.
Cund dIn u¸u tInzII s-uuzI un gIus
Mustiutoi, dui duIce: ÷ ¨Unde e¸tI, SImIno?
Ne cuIcum! Pe u¸u puI zuvoiuI, vIno!`.
162
PRUTUL
÷ PiutuIe, tu vII tuibut
$I cu sunge-umestecut,
$I n-uI puce ¸I-uIInuie
$I n-uI Ioc cum vII de muie:
Ce (I-e Iui de spumeguie?
$I-uducI uime glIntuIte,
TiupuiI de voInIcI cIuntIte,
SteuguiI de o¸tIiI pugune
$I cuI ioIbI fuiu de fiune!
Iui de muIuiI tu Izbe¸tI
Cupete moIdovene¸tI
$I piIn iuducInI încuicI
BuibI cuiunte, buibI de tuicI!
Spune, PiutuIe, muI fiute,
Spune-mI, uIe cuI pucute?
÷ OIIoIIo! VoInIc duiut!
De cund sunt pe Iume Piut
Ce vuzuI n-um muI vuzut!
Cut cupiInzI cu oclII-n zuie
NumuI tunuiI, numuI cuie,
NumuI tuicI butiunI cuIuie,
NumuI tuicI, numuI cuzucI.
MuItu-I fiunzu pe copucI,
Dui de stuI ¸I seumu fucI
Tot eiuu muI muI(I cuzucI.
Buibu Ioi buteu-Ie biuuI
$I (Ineuu cu dIn(II fiuuI,
Pe-unde tiec eI duc pustIuI!
CUPRINS
163
$I cund I-um vuzut, cie¸tIne,
Cu Iuu cuIeu cutie mIne,
$I cund Ie-um vuzut muI bIne
OclII cu fuIgeiutuiu,
PIeteIe cu zbuiIItuiu,
BuibIIe cu-ncuIcItuiu,
Eu de muIuiI m-um IzbIt
PiIns de fiIguiI ¸I-ngiozIt,
Cu mI se negieu vedeieu
$I mI se topeu puteieu
$I-umuiut stuteum cu fIeieu!
Dui cund mu-ntoiseI spie deuI,
MuIcu, ce vuzuI pe muI!
Cut uI fuce ciuce-o dutu,
Muie Iucu mI s-uiutu
MoIdovenI, ¸tIu(II meI,
PiufuI(I ¸I pu(InteI
NIcI su nu te uI(I Iu eI ÷
$I veneuu, veneuu, veneuu,
TuicII-n buibI boIboioseuu,
Cu pe muI eI ce-(I vedeuu?
Vedeuu fuIgeiu-n pIcIouie,
AIb de uime IucItouie
$I-nfiu(It cu sfuntuI souie,
Vedeuu vodu bogdunesc:
Duie-ui DomnuI su tiuIesc
Su muI stuu su-I muI piIvesc!
ZuiIIe-uIeigundu-Ie,
VIfoi musuiundu-Ie
FuIgei despIcundu-Ie!
CuIu-n vunt I se-ncuicu
164
PiIn uidII îmI fuIgeiu,
Biuzdu-n uimu-I ievuisu,
Biuzdu io¸Ie-nfIucuiutu
Tot cu sunge-umestecutu ÷
N-um muI vuzut nIcIodutu!
Iui ceI vodu bogdunesc
Du nuvuIu-n cuzucIme,
$I du pio¸cu-n tutuiIme,
Iumu piIn IunIceiIme,
$I piIn deset nuvuIeu
DesetuI de mI-I iuieu
$I, pe tuicI cum îI Izbeu,
Zuieu nu-I muI încupeu!
$I-mI puieu de-ututu bIne
Cu vedeum cu viemeu vIne
$I-uu su-ncupu eI ¸I-n mIne!
OIIoIIo, ce puI de Ieu!
Diugu-I fu IuI Dumnezeu
$I muIt bIne-u muI uvut
Mumu cuie I-u nuscut!
Cu-I vedeum cum umbIu ioutu.
$I-uIeigu cumpIu toutu,
Luund gIoutu dupu gIoutu
$I-mpIngundu-Ie meieu
Tot încou' spie-uduncuI meu!
S-uu încuIeiut pe muI
Om cu om, ¸I cuI cu cuI,
$I dIn pIeptuiI se Izbeuu
$I cu dIn(II se iupeuu,
$I giumezI-giumezI cudeuu.
Moi(II-mI înclIdeuu cuiuieu,
SungeIe-mI muieu vuisuieu,
165
Giouzu-mI muI cie¸teu tuibuieu.
$I de-uceeu vIn uiIund
Aime, steuguiI uducund
$I cuI ioIbI fuiu de fiune
$I stupunI de o¸tI pugune.
$I de-uceeu vIn tuibut
MunIos ¸I spumegut
Cu de-ututu uIuIie
Nu muI pot su-mI vIu în fIie!
166
DECEBAL CÃTRÃ POPOR
VIu(u ustu-I bun pIeidut
Cund n-o tiuIe¸tI cum uI fI viut!
$I-ucum ui vieu un neum cuIuu
S-uiunce jug în gutuI tuu:
E iuu destuI cu ne-um nuscut,
MuI viem ¸I-uI doIIeu iuu?
DIn zeI de-um fI scoboiutoiI,
C-o mouite tot suntem dutoiI!
Totunu e duc-uI muiIt
FIucuu oiI mo¸ înguibovIt;
Dui nu-I totunu Ieu su moiI
OiI cuIne-nIun(uIt.
CeI ce se Iuptu muimuiund,
De s-ui Iuptu ¸I-n piImuI iund,
EI tot utut de bunI ne pui
Cu oiI¸Icuie Iu¸ fugui!
MuimuiuI, uzI ¸I oiI¸Icund,
E pIunset în zudui!
Iui u tuceu ¸I Iu¸II ¸tIu!
To(I moi(II tuc! Dui cIne-I vIu
Su iudu! BunII iud ¸I cud!
Su iudem, dui, vIteuz iusud,
Su fIe-un lolotIt ¸I-un clIu
DIn ceiuiI punu-n Iud!
De-ui cuige sungeIe puiuu,
NebIiuIt e biu(uI tuu
Cund moi(II-n fu(u nu tiesuiI!
$I însu(I (Ie-un zeu î(I puiI
CUPRINS
167
Cund iuzI de ce se tem muI iuu
Du¸munII tuI ceI tuiI.
EI sunt iomunI! $I ce muI sunt?
Nu eI, cI de-ui venI CeI-sfunt,
ZumoIxe, c-un întieg popoi
De zeI, I-um întiebu: ce voi?
$I nu Ie-um du nIcI Ioi pumunt
CucI eI uu ceiuI Ioi!
$I-ucum, buibu(I, un fIei ¸I-un scut!
E iuu destuI cu ne-um nuscut:
Dui cuI I-e fiIcu de iuzboI
E IIbei de-u pIecu nupoI,
Iui cIne-I vunzutoi vundut
Su Iusu dIntie noI!
Eu nu muI um nImIc de spus!
VoI biu(eIe juiund Ie-u(I pus
Pe scut! Puteieu este-n voI
$I-n zeI! Dui vu gundI(I, eioI,
Cu zeII sunt depuite, sus,
Du¸munII Iungu noI!
168
Di n p o v e s t e
LEGENDA RÅNDUNELEI
DIn zoiI, de cum s-upiInd,
Tot cuntu iundunIcu
Sub stie¸InI cIiIpInd ÷
Eiu ¸I futu muie
$I mundiu de-u cutuie
$I-upoI, pe Iungu toute,
$I futu de-mpuiut.
U¸oi se duce nume
De-un Iuciu bun în Iume,
Dui muI u¸oi de-un Iuciu
Fiumos cu-udevuiut.
$I-n toutu Iumeu vesteu
I-u meis, cum meig de-ucesteu
Cund tiec dIn guiu-n guiu
GiubIt dIn sut în sut.
Du ioute ¸oImu-n zboi
$I (Ipu iundunIcu
$I n-ufIu ujutoi.
Cum vIn în ¸Ii cocoiII,
VenIt-uu pe(ItoiII:
Ie¸eu dIn cusu unuI,
Iui ceIuIuIt Intiu.
$I eu ¸I-u pIuns duieieu:
÷ ¨O, du-mu cuI (I-e vieieu,
MuIcu(o, dui stiuInu
CUPRINS
169
Depuite nu mu du!`
$I-n cIudu bIeteI fete,
Eu, vItiegu, o dete
StiuInIIoi de-ucoIo,
VenI(I de undevu.
Cud fuIgI pe cumpuI goI
$I pIunge-o iundunIcu
PIeidutu dInti-un stoI ÷
Pe-un Iuig udunc uI muiII
Spie-uduncuI Iuig uI zuiII
Se duc coiubII muIte
Cu futu de-mpuiut.
De-umui eu nu muI poute:
IneIuI scump ¸I-I scoute,
DIn deget, ¸I-I uiuncu
In muieu ce-o stiubut.
÷ ¨AtuncI, su ¸tII tu bIne,
VoI muI voibI cu tIne,
Cund mI-oi gusI IneIuI.`
Iui mIieIe-u-ngle(ut.
Lu cuIb venInd ucum,
Sfuimut gusI eu cuIbuI
Iui puII moi(I în dium ÷
Eu bIundu se supune
$I fuce tot cum spune
BuibutuI eI, ¸I-n toute
Nu-I du nIcI un cuvunt
De pIungeie; nu-¸I fiunge
NIcI muInIIe, nu pIunge,
CI iubdu dutuI soi(II.
Dui, tuie-n juiumunt,
170
E mutu u eI guiu:
NIcI diugoste, nIcI uiu
N-uiutu, cI iumune
De-u puiuiI un moimunt.
PiIn pomI sunt Iu(uiI mII.
PiIn uei zbouiu ¸oImII,
Lu cuIb pundesc copII ÷
$I Iutu! uzI iusunu
De muItu voIe bunu
PuIutuI tot; cu vuIet
Lu iege iobII vIn.
Un pe¸te-uu piIns în muie
$I-n eI, în bunu stuie,
IneIuI scump uI doumneI.
I-I duu, de sunge pIIn!
StupunuI îI piIve¸te
$I veseI se poine¸te
Lu doumnu-su su-I spuIe,
Scuput de-ututu clIn.
AiIpeIe I-uu fiunt,
Se zbute-ucum de mouite
In (uinu, pe pumunt ÷
÷ ¨De-ucum tu nu muI pIunge!`
$I-n biu(e eI o stiunge.
Cu munu ceu puitutu
PiIn sunge pe IneI,
BuibIu eI I-o piInde:
Dui biu(eIe-¸I întInde
Cu (Ipet doumnu-n uei,
UItundu-se Iu eI.
171
Iui biu(eIe-I deodutu
In vunt încep su butu,
MI¸cuiI puiund de uiIpI
Cu umbIet u¸uieI.
$I s-u nuI(ut în vunt
Deodutu iundunIcu!
E negiu-uI eI vestmunt,
Cu-n negiu se puituse
De cund se muiItuse!
De-utuncI eu veseI zbouiu
Pe deuIuiI ¸I pe IuncI
$I-ntiunu cIiIpe¸te
$I-ntiunu poveste¸te
Tot ce-u tucut o vIu(u
De juIe ¸I de muncI.
$I cum fu dezmIeidutu
De-o munu-nsungeiutu,
E gutuI iunduneIeI
Cu sungeIe de-utuncI.
172
IDEAL
I
VenIse futu de-mpuiut
Cu uIte fete pe-nseiut
S-uducu upu dIn Izvoi ÷
DIn zuiI un tunui cuIutoi,
SosInd pe-ucoIo, s-u iugut
Su beu dIn cunu Ioi.
Iui futu de-mpuiut I-u dus
CofI(u eI; ¸I cund I-u spus
FIucuuI ceI dIntuI cuvunt,
Eu su uItu speiIutu-n vunt,
$I cu ceitut-upoI ¸I-u pus
PiIvIiIIe-n pumunt.
÷ ¨A¸ vieu, cu ¸I Iu-ntoisuI meu,
Su fII uIcI su-mI duI su beu ÷`
Iui eu, tot nemI¸cutu stund
Cu oclII-n jos, ¸I tiemuiund
De Iuptu eI, tuizIu ¸I gieu
RostI sfIousu: ÷ ¨Cund?`
÷ ¨$I muIne poute... MuI tuizIu...
OiI peste-un un! NIcI eu nu ¸tIu.
Sunt fIu de ciuI. Cuiuieu meu
Pe-uIcI vu fI... Ne vom vedeu:
De-ucum IubItuI tuu su fIu,
Iui tu IubItu meu.`
CUPRINS
173
ApoI pIecu în giubnIc pus...
Aveu ututu doi în gIus!
Eiu voInIc ¸I tIneieI,
InuIt ¸I tius cu piIn IneI:
De-utuncI ¸I oclII I-uu iumus
$I InImu Iu eI.
II
$I futu de-mpuiut venI
$I-u douu zI, ¸I-u tieIu zI,
$I-n toute zIIeIe pe iund,
Incete cIIpe numuiund,
Tot u¸teptu doui o venI
FIucuuI muI cuiund.
GiubItuI souie scuputu,
$I futu tot ucoIo stu;
$I noupteu umedu dIn vuI
Veneu pe-ntunecute cuI;
TuizIu în noupte-ubIu pIecu
$I futu Iu uI suI.
¨O fI boInuv! O fI muiIt!
O, Doumne, eI ui fI venIt
De-ututu tImp! muI ¸tIu ¸I eu!`
$I doiu-I pIungutoi meieu
Cie¸teu de piesIm(IiI liunIt,
DIn ce în ce muI gieu.
Tiecu ¸I vuiu, ¸I tiecu
$I toumnu, ¸I pe vuI cuzu
174
Zupudu IeinII, ¸I-upoI Iui
SosI-nfIoiItuI CIie¸ui ÷
Dui nIcI ucum voInIcuI nu,
DoiItuI eI diumui!
÷ ¨Dui totu¸I, uzI eI vu venI...
NIcI uzI nu vIne... unde-o fI?
Dui muIne vu venI! $tIu eu,
Cu-mI spune InImu! $I-uI meu,
AI meu de-ucum în vecI vu fI;
Ce bun e Dumnezeu!
Tu, vunt de seuiu,-n cuIeu tu
Nu I-uI vuzut venInd cumvu?
$I nIcI tu, noi, nu I-uI vuzut
PiIn muIte IumI cute-uI tiecut?
Su-I spuI, te iog, de-I veI ufIu
Cu-I pIung ¸I cu-I suiut!
Su-I spuI cu fIoiIIe dIn stiut
Le ud ¸I ciesc muI iuvuisut,
Dui fIoiIIe-pe-obiuzuI meu
PuIesc, cu pieu Ie ud meieu;
$I cute-umuiuiI um iubdut
$tIu, bIutu, numuI eu!
Cu pentiu dunsuI, cu-I Iubesc,
PuiIn(II-n dium mu ocoIesc
$I m-uu gonIt dIn cusu Ioi;
Cu to(I uI meI uzI nu mu voi!
Sunt sInguiu, pe cuI tiuIesc,
Sunt sInguiu, ¸I moi!`
175
Tieceuu diume(I pe Iungu eu,
$optInd, dui futu nu-I vedeu.
Tieceuu ¸I zIIeIe zbuiund,
Tieceuu ¸I IunI, tieceuu pe iund,
Tieceuu ¸I unI, eI nu-I tieceu
Rubduieu, u¸teptund.
III
AuzI! cu vuIuiI dupu vuI
NuvuInIc tiopotIt de cuI!
$I sunu vuIIe-ndiuzne(,
O, ustu e voInIc diume(!
$I-n zuieu IuneI vezI pe muI
Un tunui cuIuie(?
÷ ¨OclI diugI, de-ututu tImp pustII!
MI-uI zIs pIecund: uIcI su fII,
$I-uIcI, uIcI tu mu guse¸tI!
Dui uIte, obosIt ce e¸tI!
$tIum eu doui cu uI su vII
$tIum cu mu Iube¸tI!
Dui ul, cut m-uI Iusut s-u¸tept!
Dui unde-uI fost? O, spune diept!
De-ucum tu nu veI muI pIecu,
Su-(I Iu¸I pIungund IubItu tu:
O, vIno, stiunge-mu Iu pIept...
Ce bIne mI-e u¸u!
$I nu mu-ntiebI, ce pIuns nebun
Am pIuns de-utuncI? O, cum s-udun
In voibe-ututu gund piIbeug,
176
$I cum su-ncep... O, du-mI toIug!
O, cut e¸tI de fiumos ¸I bun
$I cut îmI e¸tI de diug!`
Dui n-u venIt!... $I eu cu zoi
Opieu dIn dium pe cuIutoi,
Ruzund cu lolot îI spuneu
Povesteu eI; upoI pIungeu:
EI I-uu vuzut, dui eI nu voi
Su-I spuIe ce fuceu?
Pe unde-I eI? Nu s-u gutIt
De-ujuns ucum pentiu nuntIt?
O, nu! Penti-un uIuI domnesc
Atuteu IuciuiI tiebuIesc
$I-ututu vieme! N-u venIt
Cu-I tunui ¸I-I gutesc!
IV
Pe-utuncI eiuu vIustuiI în IuncI
CopucII de-uzI, ¸I tIneiI piuncI
Eiuu buibu(II. CoIo-n sut
CopIIe mIcI; eu Ie-u puitut
Pe biu(e, ¸I e muIt de-utuncI,
De muIt s-uu muiItut!
Acum pe cuije su piopteu!
N-uveu puteiI, ¸I tot veneu.
÷ ¨Pe uIcI, pe-uIcI, e diumuI IuI...
E noupte-ucum... bu încu nu-I...
L-um u¸teptut: utut u¸ vieu
Su pot de-ucum su-I spuI!`
177
Dui înti-o seuiu eu sIm(I
Cu uzI e ceu dIn uimu zI:
OiI vIne uzI de undevu
IubItuI eI ¸I-o vu Iuu,
OiI ducu nu, cund vu venI
EI n-o vu muI ufIu.
$I n-u venIt! NIcI n-u-nceicut
Su se iIdIce de-unde-u stut
Suimunu, cucI de-ujuns sIm(eu
Cu-n vecI de-ucum nu vu puteu
Su pIece, nu, ¸I nemI¸cut
Stu fiuntu, ¸I muieu.
VenI utuncI dIn iusuiIt,
Pe dium o bubu. S-u opiIt,
CucI uuzIse Iu Izvoi
Gemut cu de cie¸tInI cund moi ÷
$I cupuI feteI I-u pioptIt
In pouIu eI u¸oi.
÷ ¨De juIe pIung... Nu pot su-nec
AmuiuI gund cu, Iutu, pIec
$I n-um putut su-I vud mucui
O dutu! Al, e gund umui!
Dui sus, în Iumeu-n cuie tiec,
AI meu vu fI eI Iui!`
Iui sfuntu VIneiI o piIveu
Cu mIIu, ÷ ¨UIte! ÷ zIse eu ÷
Un veuc de om tu u¸teptund
178
RobIt-uI fost de-un sIngui gund ÷
De-uI fI ¸tIut tu, diugu meu,
Acesteu muI cuiund!
EI ¸I-u uItut de oclII tuI!
De muIt s-u-ntois pe uIte cuI,
CucI IuI menIie I s-u dut ÷
S-u-ntois de muIt ¸I s-u-nsuiut;
FIucuII IuI uu uI(I fIucuI:
E Neguiu-mpuiut.`
A fost un gemet întieIt
DIn totuI InImII poinIt
$I-upoI o IInI¸te de vecI!
÷ ¨DIn Iumeu ustu înti-uItu tiecI.
$I nIcI nu ¸tII, tu, om tiudIt,
Ce-I Iumeu-n cuie pIecI!`.
$I sfuntu VIneiI s-u pIecut
Spie mouit-upoI, I-u suiutut
InclI¸II oclI: ÷ ¨Te depuitezI
Cu diuguI gund, cu uI su-I vezI!
Ol, omuIe, e¸tI în¸eIut
In toute cute ciezI!
A tu e meigeieu meieu
Spie (Intu ÷ dium îngust ¸I gieu ÷
Dui (Intu nIcIodutu nu-I
A tu! $I-n gund tu tot ce-(I puI
E numuI vIs, cucI Dumnezeu
Te pouitu-n voIu LuI!`
179
O NOAPTE PE CARAIMAN
Scobouiu degiubu cIobunuI
Lu tuiIu cu oIIe IuI.
E seuiu pe cuIme, ¸I nu-I:
Se-ntunecu-ncet CuiuImunuI
Cum nu-I muI vuzuI.
Stuu neguiI pe JepI, pe FuinIcu,
$I neguiI pe VuifuI-cu-Doi:
Se Iusu dIn umeduI noi
Tuceieu ¸I noupteu ¸I fiIcu
Pe cuImIIe Ioi.
S-u stIns dupu mucedu stuncu
$I uItImuI io¸u de-upus.
Deodutu, cu souieIe dus,
O noupte cumpIItu ¸I-uduncu
Se vuisu de sus.
Iui uItu se uicu dIn vuIe
Cu spuImu eteineI tuceiI ÷
Al, cum u fost zIuu de IeiI?
Giozuve sunt, Noupte,-uIe tuIe
Tucute puteiI!
N-uude uiecleu, nu vede
NIcI oclIuI nImIc. $I de vIu
Tu puiI îngioput în sIciIu
$I sufIetu-n tIne se ciede
Un pom în pustIu!
CUPRINS
180
A¸u înuInteu cieuiII
A fost tolu-bolu, socot:
PIuteu peste-udunc Sevuot,
$I, ne¸tIutoi uI mI¸cuiII,
Stu luosuI tot.
AIcI, în suIbutIcu noupte
Cuno¸tI ce e vecInIc ¸I sfunt.
Ce soII uI vIe(IIoi sunt
O iuzu ¸I cutevu ¸oupte
PIeidute de vunt!
181
MUNTELE RÃTEZAT
MunteIe ¸I-ucum uscunde
Intie nouiI fiunteu IuI;
Tiusnet cund piIn stuncI putiunde
DIntie stuncI ¸I-ucum iuspunde
VuItuiu-ngiIjut de puI.
FIuieIe ¸I-ucum î¸I cutu
Sus piIn codiI udupost,
Tuime cund pe cuImI s-uiutu ÷
Insu vuifu-I nIcIodutu
N-o su fIe cum u fost!
Cu pe cuImI utuncI, pe cieste,
UiIu¸I tiuIuu cumpII(I,
Cu copII ¸I cu neveste.
NoI ¸tIm numuI dIn poveste,
Cu-s ucum de muIt pIeiI(I.
IcI, pe-un munte, cute unuI,
AItu coIo-n pIsc eiu;
Cund voibeu, uiIu cu tunuI;
Cund fugeu pe cuImI nebunuI,
Sub eI IocuI tiemuiu.
NoI Ie ¸tIm, iomunII, toute,
Cu tiuIum ¸I-utuncI pe-uIcI.
N-uveum giIju Ioi, nepoute:
Le puieum piIn vuIe poute
NI¸te bIete de fuinIcI.
CUPRINS
182
$I tiecuiu viemI, tiecuiu,
UiIu¸II pu(InteI
Tot muI iepede scuzuiu.
CeI dIn uimu cuiI vuzuiu
SfuntuI cei, îI ¸tIm pe tieI.
Un fIucuu ¸I douu fete;
NImenI uItu-n Iung ¸I-n Iut.
EIe-umbIuu nemunguIete
$I-ntie eIe-o ceuitu dete,
CuI su-I fIe eI buibut?
Pie(uI fu, cu-n viemI tiecute,
O cetute-n mun(I Iu noiI:
Cuie-o vu cIudI muI Iute.
DecI cIudIiu pe-ntiecute
MunIouseIe suioiI.
Dui în dImIneu(u-n cuie
Ceu muI tunuiu-¸I uveu
Gutu tuinuI eI ceI muie,
CeeuIuItu-n supuiuie,
De pe-uIt munte cum piIveu,
FIei de pIug Iuund în munu,
AzvuiII spie tuin cu eI,
$I-u IzbIt u¸u pugunu
ZIduI ceI de-o suptumunu.
Retezundu-I u¸u feI,
183
Cu ¸I cuIme ¸I cetute,
Cu fIucuu ¸I futu-n zboi,
Toute fost-uu spuIbeiute
$I piIn vuI întunecute
S-u nuI(ut moimunuI Ioi.
Eu, ceu sInguiu-n vIu(u,
HolotInd poinI ucu
$I-u pIeiIt pe cuImI piIn ceu(u
DInti-uceustu dImIneu(u
N-o ¸tIm ce se muI fucu.
NoI, iomunII, ¸tIm uceste,
Cu pe-uIcI ne-uvuium iost
Cund tiuIuu cupcunI pe cieste:
MuIte ¸tIm, cu muItu este
Viemeu de cund ¸tIm ce-u fost.
VezI pe-un deuI ucoIo sutuI?
DeuIu-ntieg e un moimunt:
PIscuI ius dIn RutezutuI.
Mouitu futu ¸I-ngioputuI
UiIu¸ ucoIo sunt!
ÎN $AN{URI
BuiceI în ¸un( muiI stiIvInd
O tIgvu puguneuscu,
$oImu-n iudun cuzu iucnInd:
Mo|dova sà rtàiascà!
CuicunuI ceI voInIc ¸I bun,
EI, Pene¸, spune-ucesteu,
Dui n-u spus tot. Eu vieuu su spun
DepIIn ucum povesteu.
BuiceI eiu oIteun, un puI,
Ajuns dIn întumpIuie
Intie fIucuII dIn VusIuI,
VIteuz mInune-muie.
Iui cund muiI, stiIvInd în ¸un(
O tIgvu puguneuscu,
StiIgut-u bIetuI doiobun(:
Munrcnia sà rtàiascà!
BuiceI ¸I $oIm, tiusnI(I în zboi
Cuzuiu-n ¸un( deodutu;
StiIgund deodutu (uiu Ioi
Ceu-n douu despIcutu.
AIutuieu de eI gemeu
Cuzut ¸I cupItunuI,
IzbIt de mouite se tiudeu
Cu oclII-nclI¸I suimunuI.
EI uuzIse pe ceI doI
Ce spuseiu-n cudeie,
$I juInIc se-nuI(u-n noioI,
PiIvIndu-I cu duieie.
CUPRINS
185
$I zIse-upoI: ¨O (uiu e,
Cum unu nI-e-munIu!
MuntenIu, MoIdovu ÷ ce?
TiuIuscu RomunIu!`
AtuncI ¸I $oImu ¸I BuiceI
Cu fu(u însenInutu
PiIvIiu Iung ¸I-udunc Iu eI,
$I-uu tiesuiIt deodutu.
Spie-uceIu¸I Ioc, spie noid piIvInd,
$I sus upoI, tuiIu,
To(I tieI stiIgui-utuncI muiInd:
Ttàiascà Romdnia!
186
ÎN MUZEU
Iui uIcIoiuI mI-u voibIt,
Viund, se vede, su mu mustie:
÷ ¨In coIIbIIe Iucustie,
Stund pe scuunuI cIopIIt
De-un diuId, eu fuI podoubu
TiIbuIuI întieg; ¸I-mI fu
Diug pe-utuncI. O vezI ¸I tu:
Eu ¸I cu DuIvIne ioubu,
Fost-um de-un etiusc Iste(
Peste Iuc în Iuntie-uduse.
EI sub IuvI(e-uveu puse
MuIte uIteIe de pie(,
CuiI pe-uceIe viemI senIne
Aitu ¸I mInunI eiuu!
AstuzI luibuiI poute stuu,
BIeteIe, pe-un iuft cu mIne!
$I dIn toute ¸I-u uIes
CupuI ceteIoi IIIie
Un uIcIoi ÷ su nu te mIie
Cu suspIn u¸u de des ÷
Un uIcIoi, ¸I-o ioubu, bIutu!
Vud tiecund pe-uIcI femeI,
$I-mI evoc mundie(eu eI,
$I-n etein sIuvI-voI futu
CUPRINS
187
Ceu de-ucum opt mII de unI!
Poute, uIbeIe eI ouse,
DIn numoIuI upeI scouse,
Po(I ¸I tu cu doI-tieI bunI
Su Ie vezI uIcI, stiuIne,
OiI uItunde-n viun muzeu.
Am pIeiIt, ¸I eu ¸I eu,
Cund dIn vuIIe vecIne
Au venIt uicu¸II goI,
MuI(I ¸I tuiI, zvuiIInd tucIunII.
Au scuput pe Iuntie unII
DIntie-uI no¸tiI, ceI vio doI,
Insu ceI muI muI(I pIeiIiu.
$I de-utuncI, pe fund de Iuc
$I-ustuzI pui(I dIn mIne zuc.
Iui pe cute Ie gusIiu
Le-uu udus uIcI, punund
CIob Iu cIob cu su mu-nclege.
Al, dui ce pot în(eIege
Cu(I îI vud pe-uIcI tiecund?
Vud ¸I eI o ouIu spuitu
DInti-un Iut suiuc ¸I piost:
Eu, ce-nti-uIte viemI um fost
UItImu putIn(u-n uitu.
$I desenuI meu! U¸oi
C-un cuibune de pe vutiu
188
MuIt muI bIne-I fuc pe-o pIutiu
AzI copIII-n jocuI Ioi!
Tu uI sufIetuI muI Iuig,
Scupu-mu! Ce clIn uI stInge,
Ducu-n IutuiI m-uI împInge
Cu su cud ¸I su mu spuig!`
Cut m-u-nduIo¸ut uIcIoiuI!
$I-u¸ fI viut su-I fIu pe pIuc,
Insu ce puteum su fuc?
Su mu vuzu puzItoiuI,
Iui u douu zI, futuI,
Su m-uiute piIn zIuie:
¨Un nebun, pe cut se puie,
In muzeu, ¸I-un ciImInuI!`
$I-um întois fuiu speiun(u
OclII ¸I-ncepuI s-udmIi
Cum stuteuu pe iuft în ¸Ii
AceIe de sIguiun(u.
189
TRICOLORUL
AIbustiu, iomune, (I-e steuguI,
Dui ¸tII tu de ce? Su te-nvu(.
AIbustiu-nsemneuzu cIocoII,
$I tot ce-(I udunI tu cu boII
DIn mIIu cuIduiII ¸I-u pIoII
AI Ioi e, ¸I-ucum ¸I de-u puiuiI,
$I-uI tuu, cei¸etoiuIe,-un bu(.
Dui iubdu, c-o fuc dIn IubIie:
Su tem cu te duce-n pIeiIie
BeI¸uguI piIn tiuI cu iusfu(.
$I guIben, iomune, (I-e steuguI.
Iui guIbenuI spune de voI,
De ceI de Iu pIuguiI, (uiunII,
VoI guIbenI de foume suimunII,
De bouIe puitute cu unII ÷
Lu scuiu, ¸I diucuI vu ducu!
StupunII uu scumpe nevoI:
\a oanquc ¸I dIneuiI ¸I pusuiI
$I-umunte cu cuI ¸I mutusuiI,
$I toutu nudejdeu-I Iu voI!
$I io¸u, iomune, (I-e steuguI.
$I-un genIu e tuIcuI, s-o ¸tII.
AI neumuIuI genIu, vezI-bIne:
E io¸u de-o tiIstu iu¸Ine,
Cu viemeu-ndieptuiII nu vIne,
Cu tot muI cu muIte munII
Ne-ujunge voItuI dezustiu;
AbIsu-ntie guIben ¸I-uIbustiu ÷
Sutuno, de unde ne vII?
CUPRINS
190
COLINDÃTORII
Cud fuIgII muiI încet zbuiund,
$I-n cusu uide focuI,
Iui noI pe Iungu mumu stund
De muIt uItuium jocuI.
De muIt ¸I putuI ne-u¸teptu,
Dui cIne su se cuIce?
Rugutu, mumu iepetu
Cu gIusuI iui ¸I duIce
Cum stu pe puIe-n fiIg HiIstos
In IesIeu ceu suiucu,
$I bouI cum sufIu mIIos
CuIduiu cu su-I fucu,
Diugu( un mIeI cum I-uu udus
PustoiII de Iu stunu
$I îngeiI uIbI cuntuu pe sus
Cu fIoiI de mui în munu.
$I-uuzI! Rusui cuntuiI ucum,
FiuntuiI dInti-o coIIndu,
$I vIn meieu, s-opiesc în dium;
S-uud ucum în tIndu ÷
NoI stum cu oclII pIionI(I
$I fuiu de sufIuie;
Sunt îngeiII dIn cei venI(I
Cu Lei, oI DomnuI muie!
EI cuntu nuI(utoi ¸I iui
CuntuiI de bIiuIn(u,
ApoI se-ntoic ¸I pIung umui
CUPRINS
191
De-u IudeI neciedIn(u,
De spInI, de-ostu¸I, ¸I c-u muiIt...
Dui s-u desclIs moimuntuI
$I EI ucum e-n cei suIt
$I judecu pumuntuI.
$I punu nu tuceuu Iu piug,
NoI nu voibeum nIcI unuI ÷
Suiuc ne-u fost, dui cuId ¸I diug
In cusu-ne CiucIunuI.
$I cund tuizIu ne bIiuIu
Pe vutiu cuIdu somnuI,
PiIn vIs vedeum tot fIoiI de mui
$I-n fu¸e mIc pe DomnuI.
192
CETATEA NEAM{ULUI
Sunt cu ceuiu pIcuiute
FIIeIe-n bucouvnu meu,
Dui cItesc, cum pot, în eu.
Spune-ucoIo de-o cetute
Cuie ¨Neum(uI` se numeu
$I-uu zIdIt-o, spune-n cionIcI,
Nem(I, geimunI suu teutonIcI.
E iuInu uzI de veucuiI.
Unde-o fI? VezI ustu-I gieu!
CIne ciede(I cu sunt eu
Cu su ¸tIu ututeu fIeucuiI!
CuI vu ¸tI, îI duu un Ieu.
ZIcI cu ufII-n cui(I de ¸couIu?
A¸! RumuI cu munu gouIu.
DecI, în ceusuI dImIne(II,
Cund piunzesc uceI ce uu,
In cetute-uIcI eiuu,
Lungu comunduntuI pIe(II,
To(I stiujeiII ¸I-u¸teptuu,
PovestInd ¸I-ntIn¸I pe Iuibu,
ClIsuII(u su Ie fIuibu.
Dui, pe cund Guzgun iustouinu
MumuIIgu dIn ceuun,
DIn cIopotnI(u Tuun
Sun-ufuiIsIt dIn gouinu.
Unu-I stiIgu: ÷ ¨E¸tI nebun!`
CUPRINS
193
AItuI: ÷ ¨Ce-uI tu ducu stiIgu?
I-o fI doi de mumuIIgu.`
Dui se-ntoic spie zId pIuIe¸II;
Vud pe ¸es un noi de o¸tI.
÷ ¨MuI Istiute, tu-I cuno¸tI:
TuicII sunt?` ÷ ¨Bu, puicu Ie¸II,
VIn încouce.` ÷ ¨PuI, sunt pio¸tI?
But ¸I eI ceI dium, cu munzuI,
Su ne stiIce nouu piunzuI.`
Le¸I eiuu. SobIesky-vodu
RutucI p-uIcI piIn vuI,
CucI pe-utuncI eiu Iu modu
Vuiu, cund pIecuu Iu buI,
RegII me¸teiI în butuI
Su-¸I Iu diumuI încotiovu
Totdeuunu piIn MoIdovu.
$I pIecuu fuiu meiInde
CucI u¸u eiu bonton
Su mununce tot pIocon,
Ce puteuu IcI-coIo piInde.
Dui ucest sIuvIt Ion
I¸I uvu-n desugI sIunInu.
$I-I pIeidu, su-I butu vInu!
DecI, cu o¸tI, vestItuI iIgu,
Cum umbIu pe-uIcI fIumund
$I sIm(I, piIn vuI tiecund,
AbuiI cuIzI de mumuIIgu,
194
$tIu ¸I eu ce-I dete-n gund,
Cu-¸I opiI deodutu pusuI,
Tot tiugund în vunt cu nusuI.
÷`E viun piuznIc în cetute.
$tefun vodu... EI mI-ui du!`
÷ ¨Cied cu nu, muiIu tu,
Cu-I un diuc ¸I jumutute,
Nu pieu du, cu-I eI u¸u.`
÷ ¨MIe, nu? Su-nciunt spiunceunu!
Eu oiI eI butu VIeunu?
Domn cu mIne cut tiuIe¸te
Nu-I depiIns su-nglItu-n sec.`
Iui un geneiuI zevzec,
Ruspunzund pe IutIne¸te
ZIse: ÷ ¨Dobie cIoIovec`! ÷
$I-ntInzund sub zId uimutu,
Iutu-I cIoIovecuI gutu.
$I bum-bum upoI cu tunuI,
÷ ¨FIie-ui eI de ius, poIecI!
MuI pe vIne su te pIecI,
CuiIunu¸! $I du ceuunuI
MuI depuite, tu, BeilecI,
Cu nI-I spuig cu-mpu¸cutuiu ÷
MuI SpuncIoc, muI (Ine-(I guiu.`
Dui pIuIe¸II dIn cetute
Ruspundeuu vuitos ¸I eI:
ComunduntuI OnofieI,
195
CeI cu pIeteIe-ncuicute,
$I cu stiuIu-ncIns cu teI,
Dund udunc zuvoiuI poi(II,
Se zbuteu cu-n ceusuI moi(II.
$I-uu butut o suptumunu
Le¸II-n zId; dui zIduI, piost,
Stu pe Ioc, pe cum u fost.
Insu¸I iIgu, înti-o munu
C-un pIstoI, dIn udupost,
Du pe $tefun Iu to(I diucII
$I-mpu¸cu Iu iund ÷ copucII.
DecI, vuzund cu nIcI nu-I Iusu
Su se ducu-n tieubu IuI,
$I nIcI pomeneuIu nu-I
De-u-I poftI Iu eI Iu musu,
$I fIumund ÷ vuI, ce muI spuI ÷
O Iuu muI pe depuite,
Pe genunclI sciIInd o cuite.
¨HuI ¸I descuIe(I odutu!
$I tovuiu¸I su vu fIm.
Mundiu cuntec ce muI ¸tIm,
Mui¸ fiuncez, fuiu de pIutu.
Nu vI-e mIIu cu pIeiIm?
Poute-o pIouIe su ne-upuce...
Nu ¸tIm diumuI, cu ne-um duce.`
Dupu ce-uu cItIt pItucuI,
OnofieI Ie¸I pe zId:
196
÷ ¨MuI, poIecI, eu vu desclId,
Dui su nu vu puIe diucuI
Su mIn(I(I, cu ÷ vu ucId!
Iui de mui¸uiI mI-e cum scuibu,
Tiuge(I-mI muI bIne-o suibu!`
Iutu pouitu se descuIe.
Le¸II,-n vuIe, pe sub pIopI,
Se ciucesc, se cied mIopI ÷
Ce vud eI? DIn cetu(uIe
DoI cu doI, vio zece ¸clIopI,
OnofieI iIdIcu tonuI:
÷ ¨Un doI, un! $I stu(I, pIutonuI!`
Cu spiunceneIe-nciuntute
StiIgu iex: ÷ ¨Sto pojo boI?
CIne diucuI sunte(I voI?`
÷ ¨NoI? PIuIe¸II dIn cetute.
Zece-um fost, pIeiIiu doI.`
Rex fucu o mutiu Iungu,
De ciedeuI cu vieu su-mpungu.
÷ ¨Pentiu voI u fost guIceuvu?
Dui boIeiII?` ÷ ¨Ce gunde¸tI!
NoI su ¸tIm? PiIn TIiclIIe¸tI.`
÷ ¨DomnuI unde-I?` ÷ ¨E-n Suceuvu.`
÷ ¨Dui popoiuI?` ÷ ¨Lu PIuIe¸tI.`
÷ ¨Diuce, ustu-I de poveste!
N-u(I uscuns piIn tuin neveste?`
÷ ¨NoI? Du' ce, nI-e mInteu sIubu?
NoI suntem cie¸tInI cuiu(I:
197
A¸tIu nu sunt însuiu(I,
Eu de zece unI n-um bubu,
VoI dupu femeI umbIu(I?
ZbuiIeu uie-n Hu¸I, suiucuI,
Dui uiutu, gouIu-diucuI!`
÷ ¨Dui comoiI uscunse-n ouIu
$I-ngiopute!` ÷ ¨OuIe, spuI?
Le-um Iusut su fucu puI.
Unu-I ¸tIibu, ¸I-uItu gouIu;
NIcI o piIcopseuIu nu-I!
De Ie vieI pIocon oiI piudu ÷
Iu fugI, ZbuiIeo, ¸I Ie udu!`
Rex utuncI: ÷ ¨Vu tuI giumudu!`
Dui u stut cu munu-n sus
CucI umInte ¸I-u udus
Cu-I e teucu fuiu spudu:
In LIow zuIog ¸I-u pus
Spudu ceu cu steme dubIe
Pentiu-un poI ¸I douu iubIe!
Dund dIn muInI cu ceI ce-uIungu
GunduiI ieIe: ÷ ¨Eu sunt bun.
Apiopo, ce-um viut su spun?
OnofieI, te vud cu pungu,
Du-mI o munu de tutun.
N-um fumut de-o suptumunu,
Pune-I IcI, te iog, în munu.`
$I-upiInzund clIbiItu-n piIpu,
MuI(umIt piIveu Iu fum.
198
÷ ¨OnofieI, su-mI spuI ucum`,
$I-upusu cu unglIu-n pIpu,
¨Cum mI-uI stut tu mIe-n dium?
Nu ¸tIuI tu de-u meu fuImu
Cu su stuI nuuc de spuImu?
Dui gIumesc u¸u! mu Iuitu,
E¸tI eiou, s-u lotuiut,
De¸I poi(I pe dupu gut
TiuIstu... luI, ¸I nu-I de¸euitu?
O vuzuI numuIdecut ÷
AI înti-însu pIumbI, de toute.
Biunzu, cu¸ ¸I puIne poute?`
÷ ¨Biunzu nu, dui um poguce
$-ustuioI, muiIu-tu.`
÷ ¨UstuioI! $I-I po(I muncu?
Dui Iu uimu, cuI I pIuce...
Mon DIeu! Nu te supuiu:
Tot fucuium noI doI puceu:
Iu su vud, cum e poguceu?`
$I upucund cu muInI giubIte,
Rupt de foume cu un Iup,
Rupe iex, cu to(II iup, ÷
÷ ¨OnofieI uI meu, IubIte,
VIn Iu neIcu su te pup!`
$I-I pupu vIteuzuI iIgu
$I-ndopu Iu mumuIIgu.
Ce-u muI fost pu(In ne pusu.
Au pIecut poIonII-n sus,
199
Iui pIuIe¸II-n jos s-uu dus
Lu NecuIceu diept ucusu,
Iui ucestu-n cui(I I-u pus.
$I dIn Doinu punu-n TuIceu,
To(I cItesc ce-u sciIs NecuIceu.
200
ZIARUL UNUI PIERDE-VARÃ
(1902)
201
MOARTEA LUI GELU
RuzIe( dIn o¸tIieu bututu,
FugInd pe cumpIu tucutu,
Cuzu de pe cuI, de duieie,
Pe muigIneu upeI. $I pIeie.
DIn iunu ¸I-ui smuIge sugeutu
$I n-uie puteie.
PIeidut-u ¸I ouste ¸I (uiu.
E noupte-n vuzduluiI; ¸I iuiu
E zbuteieu upeI, cund vuIuI
AtInge cu uiIpu-I muIuI ÷
Iui GeIu, piIn noupte stund sIngui,
Voibe¸te cu cuIuI:
÷ ¨VuI, muiguIe, juIeu mu cuimu!
Mu Iupt cu duieieu dIn uimu,
CucI iuneIe-mI supu moimuntuI,
Degeubu împiu¸tII tu vuntuI
DIn coumu, pIcIoiuI tuu scuimu
Degeubu pumuntuI.
Mu clemI piIn neclezuiI pugune
$I puicu zIcI: ¨VIno, stupune!
VezI, pIcuiu iuneIe tuIe
CUPRINS
$I neguiI se nuI(u dIn vuIe,
E noupte, ¸I zIuu de muIne
Ne-ujunge pe cuIe!`
TieI suII(I fucutu-¸I-uu stiungu
PiIn mIne! Mu zbucIum pe-o dungu
$I nu-mI muI sImt biu(uI ¸I biuuI;
Tu-(I iupI cu pIcIouieIe fiuuI ÷
Lus', muiguIe, Ius' su ne-ujungu
Pe-uIceu pustIuI.
De-ucum tu... cut vu cupiInde
Muntuuu, deusupiu-mI o-ntInde
$I-upoI cu pIcIouieIe-mI supu
MoimuntuI pe muigInI de upu.
$I-n uimu cu dIn(II mu piInde
$I-uiuncu-mu-n gioupu.
JeIeuscu-mu upeIe CeinII!
Su-mI bubuIe ciIvu(uI IeinII.
Cu-n tubeiI uI cuIIoi tiopot;
Iui ve¸nIcuI upeIoi ¸opot
Su-mI puiu cu-n ceusuI veceinII.
O iugu de cIopot.
$I, poute, sosI-vu o vieme
Cund mun(II voi fIeibe, voi geme
Cu lolote mumeIe-n piuguiI,
Voi tiece buibu(II-n ¸IiuguiI
Cund bucIum sunu-vu su cleme
Pe tIneiI sub steuguiI.
203
Iui tu, de-I tiuI, fiu(Iouie,
Su-mI vezI IuptutoiII-n pIcIouie,
AtuncI cund sosIt vu fI ceusuI,
Abute-(I pe-uIce tu pusuI:
Necleuzu-mI, ¸I utuncI eu dIn gioupu
Cunou¸te-(I-voI gIusuI!
$I-uimut voI Ie¸I eu ufuiu,
$I veseII vom tiece noI Iuiu
PiIn suII(I ¸I foc înuInte,
Su (Ie piotIvnIcII mInte
Cu-s vII, cund e voibu de (uiu,
$I moi(II-n moimInte!`
EI zIce, ¸I munu ¸I-o stiunge
Pe pIeptuI ceI umed de sunge ÷
Iui cuIuI stu sIngui de puzu
LuI GeIu, ¸I tiIst eI u¸euzu
Lu pIeptuI stupunuIuI cupuI
$I ustfeI vegleuzu.
$I-uuzI! Cu un vunt ce cIute¸te
Puduieu, cund pIouIu sose¸te,
A¸u dIn uduncuiI de zuie
Un vuIet piIn noupte iusuie.
Iui vuIetuI vIne, ¸I cie¸te,
MuI Iute, muI tuie.
$I Iutu-I, dIn umbieIe vuII
Cu scutuiI Ies iepezI fIucuII,
Cu moi(II ce-¸I Iusu moimuntuI;
204
Ies ioIbII cu umbIet cu vuntuI,
Rusui de tutIndenI, de puie
Cu-I vuisu pumuntuI.
Aicu¸II IuI Aipud! In gounu
EI fug dup-o¸tIieu du¸munu.
$I, uzI de-uIeiguie, se-ncuiu
FuguiII piIn neguiu suiu,
Cu fiuuI pe coumu, ¸I-uicu¸II
Cu spuzIIe-n guiu.
NuvuInIc s-upiopIe pu¸II,
$I-n gounu Ioi cuntu uicu¸II,
$I-u¸u de suIbutIc II-e cuntuI ÷
DIn pIeIe de uis uu vestmuntuI,
$I-n buibIIe Ioi încuIcIte
Se-mpIedIcu vuntuI.
Iui GeI, uuzIndu-I piIn zuie,
De spuImu ¸I giouzu tiesuie ÷
EI mouie! $I cuntu pugunII!
N-uu Domn ¸I n-uu (uiu iomunII,
$I-udu¸II de vuntuiI în (uiu
Sunt ustuzI stupunII!
$I-n muInIIe cuI e scupuieu?
Nu-I pIept su Ie-nclIdu cuiuieu?
Nu-I biu( de voInIc, su-I ubutu?
$I nu e pe Iume-o sugeutu
Cu-n InImu gIouteI IuI Aipud
Adunc su stiubutu?
205
$I GeIu Ie judecu toute:
Se nuI(u pioptIndu-se-n coute
$I-u cuIuIuI gIezn-o cupiInde,
Cu giubu eI uicuI ¸I-I piInde,
$I-nvuite sugeutu ¸I-o scoute
DIn iunu, ¸I-o-ntInde:
$I vujuIe sIubu sugeutu
Cu gemetuI moi(II deodutu ÷
Aicu¸II tiec iepezI în cuIe,
$I-I vuIet ¸I-I clIot piIn vuIe:
Ce cunt de-ngiopuie IuI GeIu
$I-o¸tIiIIoi suIe!
Iui vuIetu-n neguiI putiunde
$I-n InImu nop(II s-uscunde
Depuite, ¸I-n vuIuiI de vuIuiI
EcouI IzbIndu-se-n deuIuiI
De zece oiI juInIc iuspunde
PustIIIoi muIuiI.
De zece oiI, Iuiu¸I de zece,
$I scude, ¸I pIeie, ¸I tiece,
De dutu dIn uimu iusunu ÷
Tuceieu-mpiu¸tIutu s-udunu
$I-n neguiI uIunecu iece
O boInuvu Iunu.
Iui cuIuI, vedenIe mutu,
Cu coumu de vuntuiI bututu,
Stu-n noupteu cu neguiI de puzu
206
LuI GeIu; ¸I tiIst eI u¸euzu
Pe pIeptuI stupunuIuI cupuI
$I ustfeI vegleuzu.
Iui upu Iu muIuiI se fiunge
$I cude pe spute ¸I pIunge:
¨Cu fIeiuI potcouveI tu-mI supu
MoimuntuI pe muigInI de upu,
$I-n uimu cu dIn(II mu piInde
$I-uiuncu-mu-n gioupu!`
207
NUNTÃ ÎN CODRU
Ce muI clIu ¸I clef piIn iumuiI
Se-ncInsese-utuncI!
NumuI fiu(I, ¸I veiI, ¸I neumuiI
De-ui fI fost umpIeuu o (uiu!
Dui u¸u, cu s-udunuiu
$I stiuInI dIn IuncI!
De mu-ntiebI, eu nu ¸tIu bIne,
AI(II poute ¸tIu ÷
Ce su-ntiebI cuIIcI cu mIne!
$tIu cu Iumeu dInti-o dutu
S-u tiezIt cu-I udunutu
$I c-o duce-n clIu.
Cu-nti-o zI, puitund în munu
Un coIuc ¸-un bu(,
Ptcpc|i(a ceu butiunu
S-u poinIt ¸I-n deuI ¸I-n vuIe,
$I clemu-ntuInInd pe cuIe
Lumeu Iu ospu(.
÷ ¨Ce-I tu, soio?` ÷ ¨Ce su fIe?
Nuntu muie-n ciung!
N-uI vuzut tu veseIIe
De cund e¸tI ¸I poi(I un nume.
$I-um pIecut tiImeusu-n Iume,
Ouspe(II su-I stiung.`
CUPRINS
208
÷ ¨Dui pe mIie cum îI cleumu,
CIne-I eI ¸I-uI cuI?`
÷ ¨N-uuzI¸I de srutc, bug' sumu!
Punu ¸I-mpuiutuI ¸tIe.`
÷ ¨$I-I bogut?` ÷ ¨Ce-I pe cumpIe,
Tot ce vezI, I-uI IuI!
Iui mIieusu! DIn cosI(u
NumuI fIoiI îI cud.
Mict|a e. $I e pestiI(u,
$I gutItu cu o ciuce:
CIzme guIbene ¸I-uduce
Tot dIn |uiIgiud.`
÷ ¨EI, utuncI su ¸tII, vecIno,
C-um su vIu ¸I eu.`
÷ ¨PuI, de bunu seumu, vIno!`
Tot u¸u, cu voIe bunu,
PiepeII(u-n suig udunu
Pe nuntu¸I meieu.
$I s-u stiuns dIn zuie nuItu
Neumu-ntiuiIput,
$I dIn ciung, ¸I de Iu buItu,
$I dIn ¸esuiI, de piIn giune;
Bu ¸I vtàoii muI butiune,
MusufIiI dIn sut.
Punu-n noupte tot venIiu
$I piIn ciengI uu mus.
Iui în zoiI se iuscoIIiu,
209
$I-n goiun uveuu uItuiuI ÷
Iu-nclInu(I-mI cu puluiuI,
Su-mI muI vIe gIus.
Mu-ntiebu(I de nun? EI, nunuI,
Souie-nti-udevui:
DumneuIuI, mu iog, pàunu|!
Nunu muie-u fost gài(a,
Stete-ucusu pàuni(a,
Cu-I muiIse-un vui.
÷ ¨Pop-uveuu?` Tu, muIcu sfuntu!
StuI su muI voibe¸tI?
$tII pe ciocdt|an cum cuntu?
Dumnezeu su-I (Ie fIieu!
A-nvu(ut tieI veiI PsuItIieu
Lu vIudIcI suibe¸tI.
Diusce-uveuu o co(o|anà
$I-un cdtsrci buI(ut.
Pirpa|acu|, nene,-n stiunu!
Iui cudeInI(u de uui
O (Ineu jupunuI gtaut
DuscuIu-nvu(ut.
Dui su vezI! Lu sociu muie
Zgomote dIn zoiI:
Pi(igoiu-ntiunu suie,
Steug pe cusu ¸oimu| suIe.
Cncunoaia bute cuIe
Cu s-unIne fIoiI.
210
Iui piIn culnII sfut ¸I voibu,
Astu s-o vede(I!
Ptcpc|i(a fuce cIoibu,
Ptcsuti|c fuc fiIptuiu,
VIn sric|c(ii ¸I Ie-o fuiu,
DiucII de stIcIe(I!
5oimii iepezI scot în gleuie
Cuineu dIn cuIduiI,
Cotou| ceI cu cIocuI tuie
DumIcutu-n bIIde-o Iusu,
Cinri(oii duc Iu musu
RunduI de muncuiI.
$I, cu ¸oi( de jupuneusu,
Rdndunc|c vIn
$I deietIcu piIn cusu,
Iui pe mese-u¸tein piosoupe
$I duu IuvI(eIe-upioupe,
Cune-uduc cu vIn.
Dui te mIiI tu, piIn puluie
CIne Ie tuinu?
Cucu| sui, cu-I me¸tei muie
Lu uiut ¸I-nclInucIune,
E pioioc ¸I-(I ¸tIe spune
Tot ce-o fI ¸I-o du.
Cuntu-n cobzu-ucum ounaiu|
CeI cu gutuI stiumb,
Mict|a ¸uIeiu cu nuIuI,
211
Cu cImpoIuI cuntu cioata,
Piru|icca cu vIouiu,
3u|ni(a c-un diumb.
Codooaruti Iu(I cu focuI,
Tot butund dIn cozI,
Mutuiuiu-n cIIpu IocuI
$I fucui-o bututuiu,
$I ce loiu muI fucuiu
Cu Iu voIevozI!
Jucuu suibu potumocii,
Cu e jocuI Ioi,
$I-uu Iuut Iu joc cdtsrcii
Pe-o tà(u¸cà ÷ vuI de mIne! ÷
Ctautu| jucu pe vIne,
3atca-nti-un pIcIoi.
NumuI cioata cu cImpoIuI,
Tot IzbInd cu eI,
Se buteu cu pi(igoiu|,
Iui siratu| dup-o u¸u
Se ceitu c-o gàinu¸à
Penti-un gunduceI.
VIn de-ui fI, cu ceuitu vIne,
AstfeI cum s-o zIcI?
Su te supeiI tu, cie¸tIne,
Pentiu dIn(II sco¸I dIn guiu?
Penti-un glIont ¸I-o-mbiuncItuiu
ClefuI su (I-I stiIcI?
212
$I (Ipuu de-u vuImu-n iumuiI,
MIIIe de guiI!
N-uIegeuI, stiuInI ¸I neumuiI,
$I pe pIuc cuntu tot InsuI ÷
CIocoteu de clIu cupiInsuI
VeseIeI puduiI.
÷ ¨Tu eiuI?` Mu-ntiebI cu piostuI!
Voibu dIn butiunI:
Eu Iu clef cu-n muite postuI.
VInu-I beum dIn cojI de-uIunu,
$I-uzvuiIeum, de voIe-bunu
Cu cucIuIu-n cuInI.
Bu, ¸I-n cIui Ie-uduseI upu,
Cu su fIu în iost,
Lemne Ie-um tuIut cu supu ÷
$I, suiInd pe-o butuiugu,
Am venIt Iu voI în fugu,
Su vu spun ce-u fost!
213
BLESTEMUL TRÃDÃRII
Cu sfuiumute cutupuItuiI
TuinuI muced stu-ncIInut,
Iui în pouitu suiII vuItuiI
Fiuntu-¸I uu de muIt uiIpu,
Stund su cudu-n toutu cIIpu
Peste piuguI fuIgeiut.
Insu-n vecI voi stu Iu pouitu,
Cu-I dIn cei bIestem de vecI.
Noupteu-nvIe-o ouste mouitu,
$I-I de coIfuiI vuIeu pIInu ÷
Fu o ciuce ¸I te-nclInu.
CuIutoiuIe, cund tiecI.
Noupteu dIn iuInI iusuie
Tot custeIuI, piecum fu.
$un( ¸I zIduiI de-upuiuie,
TuinuiI uIbe ciesc deodutu,
O cetute-nfiIco¸utu
Unde-AgiIpu cuIb uvu.
Iui dIn vuI un piIn( se suIe
AIb de uime, spie custeI;
E tuceie-n cetu(uIe,
Dui stufIIIe pe couste
RepezI vIn, o-ntieugu ouste,
To(I uI piIn(uIuI cu eI.
CUPRINS
214
LupI ce cuscu IuiguI guiII
Au pe coIf, ¸I puic-uu stiuns
Toute fIuieIe puduiII.
Sunt de-uceI ce-uu stut în cuIe,
Vuiio tu, o¸tIiII tuIe
$I-uu fucut pe-August de-u pIuns.
Cund ujunge Iu cetute
AIbuI piIn( uI ceIoi moi(I
De tieI oiI cu pumnuI bute
Repede-n uiumu poi(II
ScuiI uduc în giubu moi(II,
Cu beibecII but în poi(I.
$I-uuzInd cum vIn buibuiII,
U¸u tuInI(II-o desclId
$I tiesui IegIonuiII;
EI dIn buibI, dIn pui, cu munu
Iu(I î¸I scutuiu (uiunu,
Ies, uIeuigu, sui pe zId.
Sub un iuu de cieste io¸II
AIbe coIfuiI stiuIucesc,
$I-n umestec fuiIo¸II
RespIngund pe ceI de-ufuiu
Cud ¸I moi, se nuI(u Iuiu,
Rune fuc ¸I Ie piImesc.
Zungut însu n-uie-uiumu
Cund se bute scut de scut,
Tubu nu-¸I cunou¸te gumu:
215
Fuiu zuzut Iunceu zbouiu,
Iui uI spuzII-o(eI dobouiu
CuId ¸I stiuIucInd, dui mut.
Pe deusupiu Ioi cu spuImu
Lunu se uscunde-n noi,
GIus de bufnI(e se-nguImu
$I, cu uiIpI speiIete,
LIIIecI zbuiund în cete
Se Izbesc de coIfuI Ioi.
¨De-u(I uveu voI puce-odutu,
VoI ce vu Iuptu(I meieu!
Puceu însu nu vI-I dutu,
Cu su ¸tI(I în ve¸nIcIe
Dieuptu DomnuIuI munIe
$I cu-I unuI Dumnezeu!
CeI tiudu(I, eI doim în puce!
Vouu-uI moi(II dututoi
Puiteu ustu nu vI-o fuce!
VoI cund u(I vuzut pe-o seumu
Cu pe CiIst ceI moit îI cleumu
Muitoi uI juiuiII Ioi.
In nedieuptu voustiu uiu
¨Viund su-I pIeide(I, u(I fucut
Cu buibuiII-o Iegutuiu.
$I-uu venIt pe-uscuns buibuiII
$I-uu pIeiIt IegIonuiII
Cu(I pe CiIst I-uu cunoscut.
216
Noupte-u u fost. Pe zId cie¸tInII
Se Iuptuu pentiu-mpuiut:
VoI îns-u(I desclIs, luInII,
Toute poi(IIe cetu(II ÷
Dieuptu cumpun-u Dieptu(II
Iut-ucum s-u iuzbunut.
CeI tiudu(I, eI în moimInte
Doim în puce. Insu voI
Vu Iuptu(I ¸I-ucu-nuInte
Cu o¸tIiIIe clemute
$I de-u puiuiI vu ve(I bute
Punu-n zIuu ceu de-upoI.`
AstfeI puicu-ntiunu pIunge
TuinuI obosIt ¸I eI
De-u vedeu tot moi(I ¸I sunge.
CucI de veucuiI vede-ntiunu
Noupteu cum uduc fuitunu
Moi(II-uce¸tIu dIn custeI.
Iui cund zIuu se ievuisu,
PIei ¸I zIduiI ¸I coloi(I,
RuInutu-n deuI ¸I uisu
Stu cetuteu tiIstu-n souie ÷
Dui în noupteu uimutouie
VIn dIn nou uceIu¸I moi(I.
217
PE MUNTE
FugI(I cu tuimu iepede spie vuI!
Pe cuIme-uIeuigu duluI iuzbunuiII
GiozuvuI vunt se zbute-n IuiguI zuiII
$I noiII-mbiucu luInu de vupuI.
Sose¸te-ucum! cu oclIuI cut cupiInzI
Fuitunu-n suig scobouiu-n jos pe couste,
$I-n uimu eI se-ntInde neugiu ouste
$I uiIu-n coi: ÷ ¨Tu fuIgeie, s-upiInzI,
Tu noi, su-ntunecI; vunte, tu su-mpiu¸tII!
Un biud se fuce (unduiI, ceI muI nuIt:
$I piIns de vuif, uu smuIs pe ceIuIuIt
Puitundu-I ioutu-n IuiguI clIp uI piu¸tII.
Pe sus se-ntInde-umestecuI nespus,
$I Dul în Dul piIn uei se fiumuntu,
Iui giIndInu-n vuzdul cumpIIt î¸I cuntu
Cuntuieu eI de-o(eI, cuzund de sus,
Pe codiuI Iuig ce-n uiIete se-ndouIe,
$I suie Iui Iu Ioc upoI mugInd.
Deodutu stu. $I Iutu-I, iupuInd
Potop dIn cei tuinutuI iuu de pIouIe.
Se iupe ceiuI, cude-ucum! S-u iupt.
SpoiIte neguiI liunu duu pIeiIiII,
De-u vuImu geme-ntieg cupiInsuI fIiII,
$I nu muI ¸tII ce-I sus ¸I dedesubt.
CUPRINS
218
Acum nIcI Dumnezeu nImIc nu poute.
Degeubu-ntInd eI muInIIe ¸I cei ÷
In negiuI Iud, ¸I unuI punu-n cei,
Vuiteju-I domn, eI sIngui domn u toute.
219
REFERIN{E CRITICE
Co¸buc u fost udevuiutuI ¸I poute sInguiuI poet uI pumuntuIuI ¸I
neumuIuI iomunesc ceI etein, u¸u cum u iumus dedesubtuI sclImbuiIIoi
¸I uI fuitunIIoi uduse de viemuiI. In poezIu IuI Co¸buc nu sunt cuiente
de IdeI tiecutouie, utItudInI de sIstem fIIozofIc ¸I de ¸couIu IIteiuiu.
¨OptImIsmuI` suu nu este uItcevu decut sunututeu, decut senInuI ¸I
uimonIu sufIetuIuI suu. Aceustu sunutute ¸I uceustu uimonIe sufIeteuscu
upui în clIp spIendId ¸I în uitu su, în peifec(Iu, IIbeiu ¸I nesIIItu, u veisu-
IuI suu IumInos.
Co¸buc u fost un sciIItoi iui, un sciIItoi unIc în întieugu IIteiutuiu u
viemuiIIoi de uzI. TiebuIu un concuis de împiejuiuiI cu su poutu upuieu
un Co¸buc.
GARABET IBRAILEANU
\ata e poezIu ceu muI IIiIcu dIn toutu opeiu IuI Co¸buc. $I ceu muI
fiumousu. Dui ucest uduos e pIeonustIc. LIiIsmuI, dupu unII, du musuiu
fiumuse(II în oiIce gen IIteiui. Un Iuciu însu e sIgui: o poezIe cu cut este
muI IIiIcu, cu utut e muI poetIcu.
ImpiesIu de vatà o du Co¸buc în ucest Imn piIn cutevu tiusutuiI,
uIese cu un supeiIoi sIm( uitIstIc dIn dIveisItuteu uspecteIoi nutuiII.
DIn ceIe tieI stiofe uIe poezIeI, douu con(In eIemente desciIptIve,
uvund fIecuie o uItu ¨temu¨, Iui u tieIu este pui IIiIcu ÷ concIuzIu sentI-
mentuIu u ceIoiIuIte, IzbucnIieu InImII în fu(u muie(IeI ¸I eteinItu(II nu-
tuiII. [...]
\ata este tiIumfuI souieIuI în poezIu IuI Co¸buc ¸I în poezIu
iomuneuscu. Dui \ata uie un cuiuctei upuite în opeiu IuI. NumuI stiofu
u douu uie unuIogII cu iestuI ucesteI opeie, cu toute cu poezIu dIn uceustu
stiofu (se uie în vedeie uItImu stiofu ÷ n. tcd.) este utut de deosebItu de
CUPRINS
220
ceu dIn IdIIe piIn IdeuIIzuieu ieuIItu(II, piIn emo(Iu eI muzIcuIu, pe cuie
nu o du nIcIodutu pIctuiu oiI ucuuieIu dIn IdIIe. Stiofu uItImu, cuie ui fI
su expiIme optImIsmuI IuI Co¸buc, nu uie deIoc u fuce cu poezIIIe în cuie
eI î¸I expiImu ¨concep(Iu` vIe(II. In uceste poezII, Co¸buc du sentIn(e,
ieguII pentiu conduItu, se udieseuzu voIn(eI, fuce fIIozofIu eneigIeI în
Iuptu oiI u iesemnuiII stoIce. AIcI e uItcevu: e sentImentuI de comunIune
iecunoscutouie cu nutuiu, comunIune în vIu(u ¸I în mouite, e (ducu
putem du ucest nume uneI ustfeI de stuiI sufIete¸tI) optImIsmuI unuI om
cuie se sImte o puite dIn nutuiu, pe cuie o concepe muteinu, Incon¸tIent
de ciuzImeu eI ofensutouie. ÷ Iui în stiofu piImu, unde ucest muie
pIctoi de peIsuje u dut ¨pugInu` IuI ceu muI fiumousu, tot utut de fiu-
mousu cu ceIe muI uIese dIn EmInescu, eI ¸I-u sclImbut cu totuI vIzIuneu
¸I utItudIneu obI¸nuItu. Nu muI pIcteuzu, cI evocu. VeisuiIIe dIn uceu
stiofu uu o iezonun(u puteinIcu; ¨noteIe uimonIce` vIbieuzu încu muItu
vieme, dupu ce sunetuI fundumentuI u încetut. A¸ spune cu în stiofu
uceustu Co¸buc e upioupe de EmInescu, ducu n-ui fI o deosebIie esen(IuIu:
Iu EmInescu nutuiu este expiesIu emo(IeI IuI, EmInescu tiunsfoimu nutu-
iu în piopiIu-I substun(u ¸I, în lIpeitiofIu peisonuIItu(II, eI tInde su ucu-
puieze unIveisuI. In \ata, dIn contiu, Co¸buc se pIeide, se dIzoIvu eI în
nutuiu.
In oiIce cuz, vIbiu(Iu ceu muI pu(In deosebItu de emInescIunIsm dIn
Co¸buc este emo(Iu dIn \ata.
GARABET IBRAILEANU
EmInescu u tius în poezIu iomuneuscu o biuzdu utut de uduncu, încut
contempoiunII ¸I uimu¸II s-uu împotmoIIt înti-însu vieme îndeIungutu.
AtuncI u venIt Co¸buc. A poinIt de-u cuimezI¸uI cuientuIuI geneiuI,
cioInd uItu biuzdu, fuiu ¸ovuIie, piIvInd diept înuInte: Nunra Zam|itci...
A udus IumInu, sunutute, voIo¸Ie. A desclIs Iuig peideIeIe oduI(eI în
cuie zuceu boInuvuI, ¸I ueiuI piousput, iomunesc u nuvuIIt înuuntiu,
ucIgund mIciobII, înzdiuvenInd pe ceI ce muI uveuu puteie de vIu(u:
3a|adc ¸i idi|c...
Rustuinuieu u fucut-o fuiu su vieu. N-u udus teoiII noI. S-u udus
doui pe sIne însu¸I, ¸I-u dut sufIetuI suu întieg. PiIntie ceI piefucu(I ¸I
sIeI(I, eI n-u viut su puiu decut ceeu ce eiu. De uceeu u fost muie. De
221
uceeu vu iumune muie.
Co¸buc e piImuI poet pe cuie-I du AideuIuI IIteiutuiII iomune¸tI.
AideIeun u iumus toutu vIu(u. Punu ¸I în giuIuI suu pustiuse o notu
uideIeneuscu, puitIcuIuiu, cuie-I ¸edeu bIne.
EmInescu suu Co¸buc? Se pune deseoiI întiebuieu. Dui iuspunsuI e
sImpIu: EmInescu ¸I Co¸buc. Pot stu pieu bIne uIutuiI. Se deosebesc utut
de muIt, încut se compIeteuzu. EI doI duu fu(u ¸I sufIetuI poezIeI iomune¸tI
de punu ucumu. lucca|àtu| sI Nunra Zam|itci! [...]
SciIsuI IuI Co¸buc tiuIe¸te ¸I vu tiuI cut vu tiuI neumuI iomunesc...
LIVIU REBREANU
Substun(u poezIeI IuI EmInescu vIne dIn eI însu¸I, dIn muieIe sufIet
zbucIumut, dIn cIocotIieu de pusIunI, dIn uspIiu(Iu supiemu spie IInI¸teu
nefIIn(eI. PoezIu IuI Co¸buc e dIn ufuiu. EIementuI peisonuI îI IIpse¸te cu
totuI. PoetuI nu-¸I tuImuce¸te decut emo(IIIe ImpeisonuIe. E un uitIst ce-
¸I potiIve¸te suneteIe ¸I IcouneIe în fu(u uneI piIveII¸tI suu uneI IdIIe.
Ducu n-um gusI tot în EmInescu ceIe muI muzIcuIe ¸I muI pIustIce
veisuiI ce s-uu sciIs în iomune¸te, um puteu spune cu poetuI uideIeun u
fost ceI muI desuvui¸It me¸te¸ugui uI veisuIuI nostiu. Co¸buc nu ujunge
punu Iu peifec(Iu unoiu dIn veisuiIIe IuI EmInescu, uie însu o stupunIie
de foimu suveiunu. Pe cut e de IneguI EmInescu, pe utut e de eguI
Co¸buc. Nu e poet cuie su fI mIudIut muI bIne IImbu în fIne sonoiItu(I.
EUGEN LOVINESCU
PiIn Co¸buc [...], tiecund peste ceeu ce în copIousu IuI pioduc(Ie e
sImpIu comundu IIteiuiu, bunuIIzutu piIn ¸couIu, se Instuuieuzu un io-
muntIsm uI IdIIIcuIuI iuiuI, muI bIne zIs tiIbuI, expiImut piIni-un IIiIsm
obIectIv iepiezentubII, lIeiutIcu eIementuiu u InstIncteIoi. PoezIIIe suIe,
fuiu coIoiI deosebIte, încuntu piIn spectucuIosuI foIcIoiIc ¸I sunt un fenom-
en IIteiui tuibuiutoi piIn butiune(eu glIcItu, cu ¸I vestIgIIIe ceItIce, vied-
nIc coiespondent uI (uiuncIIoi cu bucIume ¸I cuIu¸uiIIoi cu zuiguIuI.
MonoIoguI domInu. Futu, cupiInsu de întuIIe semne uIe IubIiII, începe o
jeIunIe în cuie ImpIIcu, înti-un cunt eiotIc unIveisuI, ioutu moiII, pIopII,
222
Iumeu toutu; puiIn(II unuI fIucuu moit neIumIt pioduc un bocet sIstem-
utIzut, în cuie Intiu eiesuiI ¸I expIIcu(II funtustIce, înti-un IImbuj nuIv,
mIsteiIos. Cuteodutu ciIzu e încudiutu înti-un tubIou de telnIcu muI
suvuntu, cu uceustu scuiu eIIudescu, upusutouie cu o moIImu, dIn uta-
gosrc invtàjoirà, ¸I suuvu ucuImIe fIoiuIu ce-I uimeuzu [...].
CeIebieIe buIude Nunra Zam|itci ¸I Moatrca |ui lu|gct sunt numuI
supeifIcIuI epIce. EIe coiespund, cu o telnIcu nouu, poemeIoi Cà|in ¸I
Srtigoii uIe IuI EmInescu, fIInd udIcu iepiezentuiI uIe nun(II ¸I
înmoimuntuiII, u douu ceiemonII cupItuIe în socIetuteu umunu. Co¸buc
uie ¨fIIozofIu` IuI, cuie este ienun(uieu Iu oiIce fIIozofIe dIuIectIcu, supu-
neieu împieunu cu popoiuI Iu dutIneIe ce sImboIIzeuzu ImpenetiubIII-
tuteu mIsteiuIuI. Este o gundIie sunutousu pe cuie poetuI uie tuctuI de u
n-o desfu¸uiu dIscuisIv ¸I de u o înscenu în iItuuIuI ceIoi douu evenI-
mente, udoptund ¸I-nti-o buIudu ¸I-nti-uItu utmosfeiu fubuIousu, cu ¸I Iu
EmInescu, cu spie u sugeiu unIveisuIItuteu fenomeneIoi. |Inutu giupu-
iIIoi totu¸I, voibIieu Ioi, e (uiuneuscu. In Iegunuieu muI(ImIIoi, în tie-
ceieu mecunIcu de Iu o utItudIne Iu uItu, de Iu deznudejdeu cu bocete Iu
pIunsuI înfundut ¸I comunu iesemnuie în toutu uceustu demonstiu(Ie de
ceusoinIc uiluIc cuie meige InexoiubII, exteiIoi ¸I InteiIoi, stu viuju
ucestoi poeme, uI cuioi uItIm sens IIiIc este: InutIIItuteu ieuc(IunIIoi
peisonuIe în fu(u iotu(IeI IumII. StiofeIe IngenIouse, fiuzeIe upusute ¸I
senten(Iouse sIujesc udmIiubII scopuIuI [...].
Co¸buc este nu numuI un desuvui¸It telnIcIun, dui nu iuieoiI ¸I un
poet muie, piofund oiIgInuI, un vIzIonui, cu uccent uideIeun evIdent, uI
mI¸cuiIIoi sufIete¸tI sempIteine.
GEORGE CALINESCU
Vuistu buIudIcu u sufIetuIuI iomunesc Iu nIcI un poet n-o gusIm suputu
înti-un muteiIuI muI iezIstent decut Iu Geoige Co¸buc. [...] Bogu(Iu iIt-
muiIIoi, iuiItuteu, feIuiImeu ¸I peifec(Iuneu Ioi fuc dIn Co¸buc un poet
unIc Iu noI. [...] FeIuiImeu musuiIIoi întieiupe monotonIu posIbIIu u
veisuiIIoi eguIe ¸I, Intioducund o uItu sImetiIe, spoie¸te sugestIu sonIcu
u feIuiImII iItmuiIIoi. PiIn ucest mIjIoc de u cieu noI efecte de uimonIe,
Co¸buc, uIutuiI de Husdeu, u descompus iItmuI cIusIc, fuiu u-I nImIcI,
punu Iu unItuteu metiIcu, piegutInd poute Iu noI ucceptuieu veisuIuI
IIbei. [...] InteiesuI nostiu meige totu¸I Iu foimu exempIuiu. Ceeu ce, pe
223
cut nI se puie, ui însemnu cu IndIfeient de nutuiu muteiIuIuIuI, cuiuIu I se
upIIcu poetuI ÷ oiIcund în pusteI, IdIIu, în vIzIuneu etnIcu, în epIcIsm cu ¸I
în IIiIsmuI întumpIutoi, constuntu opeieI IuI este exceIen(u foimuIu. [...]
GIoiIu su nu muI uie nevoIe uzI de nIcI un spiIjIn IuuntiIc. Aten(IunII
ciItIce îI iecomundu pentiu vIItoi nutuiu IuI de genIu loiu(Iun uI
veisIfIcu(IeI.
VLADIMIR STREINU
DImensIunIIe poezIeI iomune¸tI uu spoiIt spie Co¸buc: opeiu vIubIIu
u poetuIuI fuce puite dIntie uceIe înfuptuIiI u cuioi ubsen(u este de
neconceput: ducu n-ui fI cieut eI ceeu ce u cieut, tiebuIu cu necesItute
su-¸I usume ucest ioI uItcInevu. Fuiu Co¸buc, cu ¸I fuiu Cieungu, spie
exempIu, ne-ui fI muIt muI gieu su ne cunou¸tem pe noI în¸Ine cu popoi.
ContiIbu(Iu IuI G. Co¸buc Iu fuuiIieu IIteiutuiII iomune muiI în uceustu
constu: u dezvuIuIt o Iutuiu nouu u vIe(II popoiuIuI, u sufIetuIuI suu. PiIn
uceustu este poetuI oiIgInuI. [...] Geoige Co¸buc î¸I uie vIzIuneu ¸I telnI-
cu su. LIiIsmuI suu e unuI obIectIv, tiunsfeiut usupiu obIectuIuI zugiuvIt.
[...] Geoige Co¸buc este cieutoiuI unuI IIiIsm ieveIutoiIu.
DUMITRU MICU
PiIn Geoige Co¸buc, poezIu iomuneuscu se îmbogu(e¸te cu noI sec-
touie temutIce, IIiIsmuI se obIectIveuzu, devenInd, dupu expiesIu IuI
CuIInescu, ¨iepiezentubII`, foimeIe de expiesIe cuItIvute se înmuI(esc
în clIp substun(IuI, oiclestiu(Iu piozodIcu, întemeIutu pe uIteinuiI de
iItmuiI ¸I eufonII, cunou¸te un muestiu IneguIut. Poet uI souieIuI, uI
veiII, uI eneigIIIoi nesecute, uI nudejdIIoi, munIIIoi ¸I bucuiIIIoi coIec-
tIve, pustiund necontenIt în memoiIe ImugIneu (InutuiIIoi nutuIe, mIII-
tunt pentiu iIdIcuieu piIn cuItuiu u ceIoi muI(I, ¨sufIet în sufIetuI neum-
uIuI`, Geoige Co¸buc însciIe în IstoiIu IIteiutuiII noustie unuI dIn cupI-
toIeIe ceIe muI IumInouse.
AUREL MARTIN
(Co¸buc) s-u IvIt în fIimumentuI nu(IonuI cu un boIId peste scupuiuiIIe
IuI VusIIe AIecsundiI ¸I fIucuiIIe IuI EmInescu. LIteiutuiu iomuneuscu s-ui
224
fI putut opiI ucI, dui destIneIe noustie IIteiuie uu iefuzut su iumunu
înciemenIte în uceste douu buiIeie.
CeicuiIIe IIteiuie dIn Bucuie¸tI nu I-uu piImIt în eIe cu pieu muItu
piIetenIe. Eiu o epocu u unuI puinusIunIsm fiun(uzesc exIusIvIst ¸I dom-
Inut, înti-un exces de puuzu, de poetuI AIexundiu MucedonskI.
Co¸buc uduceu în cupItuIu un poet nou ¸I o poezIe nouu. Dui, se
în(eIege cu poe(II punu Iu eI, înveclI(I ¸I cum guIugIo¸I, ¸I-uu pus iepede
munu Iu guiu ¸I uu tucut. Nu se puteu înti-uItfeI, concuien(u IIteiuiu
fIInd sIubu în medIociItuteu eI. [...]
Intie muiII poe(I de feIuiIte IImbI tiebuIe defInItIv u¸ezutu poezIu IuI
Co¸buc, o muie poezIe nestudIutu încu ¸I um constutut cu ubsentu dIn
bIbIIotecIIe mucui uIe sciIItoiIIoi.
In IImbu noustiu iomuneuscu G. Co¸buc u cieut o IImbu nouu: uvIz
fucuItu(IIoi de fIIoIogIe; cucI înti-udevui nouI nostiu muie poet ne uduce
în giuIuI sciIs o Iume nouu odutu cu o IImbu nouu.
O tiIstu InfeiIoiItute u noustiu ÷ s-o spunem diept ¸I pe fu(u ÷
fusese punu muI deunuzI uItuieu IesnIcIousu u muiIIoi noustie vuIoiI.
EIe nu se iepetu, nIcI nu stugneuzu. Se înIun(uIesc ¸I se voi înIun(uI Iu
nesfui¸It: uideIeunuI G. Co¸buc e o veiIgu de uui.
TUDOR ARGHEZI
Spie deosebIie de EmInescu, Co¸buc uie sIm(uI subIImuIuI cosmIc
suipiIns dIiect ¸I netiecut piIn fIItieIe medItu(IeI, uIe ¨fIIozofuiII`. Nutu-
iu IuI Co¸buc puie piezentu nu cu stuie de sufIet, cI cu fenomen fiemutund
de vIu(u, cuie te Izbe¸te nemIjIocIt. [...]
De uceeu ¸I ¨optImIsmuI` IuI Co¸buc nu este uItcevu decut sunututeu
¸I eclIIIbiuI sufIetuIuI IuI de ¨cIusIc` (Co¸buc nu e un ¨monument uI
nutuiII` ÷ cum spune CuIInescu despie Cieungu), iezemut pe un io-
bust bun-sIm( (uiunesc, cu un Imens poten(IuI, însu, de pIustIcIzuie psI-
loIogIcu ¸I de fIItiuie în expiesIe.
PiIn toute uceste utiIbute, Co¸buc este unuI dIntie ceI muI specIfIcI
dIntie poe(II no¸tiI, nu(IonuI în puncteIe de pIecuie ¸I în expiesIe, unI-
veisuI în musuiu în cuie u în(eIes su cunte iesoituiIIe ceIe muI IntIme uIe
(uiunImII, muie uitIst piIn piodIgIousu IuI cupucItute de tiunspuneie u
sensIbIIItu(II popuIuie ¸I de tiunsfIguiuie u unIveisuIuI iuiuI punu Iu
contIngen(u vuIoiIIoi InefubIIe. De unde tiuInIcIu, cIusIcItuteu IuI.
GEORGE IVA$CU
225
RomuntIsmuIuI udeseu tenebios uI buIudeIoi îI coiespunde în IdIIe
un cIusIcIsm uicudIc, învecInut cu buiocuI secoIuIuI uI XVIII-Ieu, cu stIIuI
comedIIIoi IuI MuiIvuux, cum u obseivut cu fIne(e G. CuIInescu. TuIentuI
poetuIuI stu desIgui ¸I în peicep(Iu sufIetuIuI pui, nuIv, dui ¸I în notu(Iu
cupiIcIIIoi, touneIoi femInIne suu u ImputuiIIoi piovocute de mIcIIe iuutu(I
uIe îndiugostI(IIoi înso(Ite pe Ioc de iemu¸cuiI ¸I iegiete, piezentute de
obIceI în scuite scene dIuIogute, cu în Spinu|. [...]
Cupodopeiu ucestoi jocuiI uIe IubIiII ¸I întumpIuiII este poemuI uta-
gosrc invtàjoirà. [...] LIpsu oiIcuiuI conven(IonuIIsm ¸I sImpIItuteu
compozI(IeI fuc fuimecuI muI tutuioi IdIIeIoi IuI Co¸buc (Mdnioasà, Nu
rc-ai pticcpur, Rca dc p|arà, Pc |dngà ooi, Rada, la og|indà, uc pc dca|,
Sup(itica din vccini, Numai una, la pdtàu, Scata).
VoIo¸Iu IuI Co¸buc uie însu ¸I un ieveis tiIst, în vIu(u feiIcIieu uI-
teinund cu sufeiIn(u. Pe nesIm(Ite IdIIu se piefuce în tienos suu clIui în
bocet, înti-o jeIunIe sfu¸Ietouie, Intonutu cu o meIodIe IItunIcu de în(eIes
mIsteiIos, obscui cu în Cdnrccu| |usu|ui, con(Inund o sImboIIstIcu stiunIe
u ciIzeI eiotIce juvenIIe. [...]
Co¸buc n-uie, cu EmInescu suu cu BIugu muI tuizIu, fIoi metufIzIc ¸I
peispectIve cosmIce, poezIu IuI nu e o poezIe de cunou¸teie metufoiIcu
u unIveisuIuI, nu utInge nIcuIeiI muigInIIe subIImuIuI.
Poet obIectIv, Co¸buc se iefeiu numuI piIn excep(Ie Iu piopiIu-I eu.
ALEXANDRU PIRU
MeiItuI ceI muI de seumu uI poezIeI suIe este aurcnricirarca, dutoiItu
IegutuiII IndestiuctIbIIe cu vIu(u popoiuIuI, tiudI(IIIe ¸I tiecutuI suu Is-
toiIc, cu uspIiu(IIIe ceIoi obIdI(I ¸I cu nutuiu în sensuI ceI muI piofund ¸I
muI compIex. Despie nutuiu ¸I despie sut, despie diugosteu de Iu (uiu s-
u sciIs muIt în IIteiutuiu noustiu de Iu începutuiIIe eI modeine, de Iu
Vucuie¸tI Iu Soutàrotu| IuI HeIIude ¸I IdIIeIe IuI AIecsundiI, de Iu EmInes-
cu ¸I MucedonskI Iu $t. O. IosIf ¸I toutu pIeIudu semunutoiIstu. To(I uce¸tIu
se duceuu Iu sut, îI piIveuu oiIcum dInufuiu, pItoiesc ¸I desciIptIv, IdIIIc
suu diumutIc, dui dInufuiu. Co¸buc veneu dIn sut, eiu sutuI însu¸I, cu
toute cooidonuteIe IuI spIiItuuIe. [...] MututIs mutundIs, despie Co¸buc
s-ui puteu spune ceeu ce LumuitIne spusese despie MIstiuI, upiecIInd
226
cu sub punu IuI ¨o (uiu u devenIt o cuite`. Punu Iu eI, în IIteiutuiu, numuI
despie AIecsundiI ¸I EmInescu se muI poute spune uceIu¸I Iuciu.
Opeiu IuI Co¸buc în ceeu ce eu uie muI expiesIv ¸I muI uutentIc,
expiImu ¨(uiu`, cu toute cooidonuteIe eI de tImp ¸I de spu(Iu.
ION DODU BALAN
In momentuI de fu(u putem obseivu fuptuI cu Inten(Iu epIcu piImoi-
dIuIu u IuI Co¸buc u seivIt punu ucum diept supoit muI muIt unuIIzeIoi
temutIce, cuntItutIve, IIpsInd obseivu(II substun(IuIe usupiu feIuIuI în
cuie pioIectutuI epos se munIfestu pe pIun cuIItutIv, InfIuen(und suu
clIui deteimInund stiuctuiu întiegII suIe poezII, fuctuiu eI de uItImu
Instun(u. [...] PoezIIIe co¸bucIene pui muI degiubu tubIouiI vIvunte suu
scuite monoIouge cu subIect foIcIoiIc. [...] De fupt, poetuI uveu fu(u de
fonduI foIcIoiIc comun o utItudIne de tIp cIusIc: eI î¸I iezeivu doui
modestuI ioI de cuntuie(, de Inteipiet.
MIRCEA TOMU$
Ducu e su-I compuium cu EmInescu (upioupe to(I ciItIcII o fuc pentiu
u opune, de fupt, emInescIunIsmuIuI epIgonIc, cIoiotIc, vItuIItuteu
co¸bucIunu, iegeneiuieu poezIeI) vom spune cu EmInescu u Intiodus în
IIteiutuiu iomunu un sufIu nou, pe cund Co¸buc o mI¸cuie nouu, puiIfI-
cutu du, însu muI pu(In ¨eneigetIcu¨. DIstun(u dIntie eI este uceeu de Iu
poet Iu uitIst, de Iu substun(u Iu stII. UnuI vu fuce su tiIumfe o ¨Iume` ¸I
o vIzIune, ceIuIuIt, o sInguiu zeItute ÷ uitu. Pentiu piobIemu cuie ne
Inteieseuzu uIcI, utItudInIIe Ioi sunt IdentIce, cum sunt uIe muiIIoi no¸tiI
sciIItoiI. Intiucut suIonuI n-u devenIt nIcIodutu Iu noI un spu(Iu de cuI-
tuiu, iumunund în peimunen(u o foimu de cosmopoIItIsm, femInIn în
esen(u, sciIItoiuI iomun nu îI cuItIvu ¸I nu vede în eI un mIjIoc de iu-
fInuie u IImbII ¸I u spIiItuIuI. [...]. PoetuI înfuptuIe¸te în piopiIu cieu(Ie
suIonuI nutuiuI uI IImbII iomune, un unIveis, în uceIu¸I tImp conven(IonuI
¸I iomunesc. Co¸buc vieu su ieuIIzeze o mItoIogIe iomuneuscu piInti-o
conven(Ie IIteiuiu, unume, substItuInd zeItu(IIe mItoIogIeI cIusIce, gieco-
227
IutIne îndeob¸te, fIe piIn zeItu(I uutoltone, gusIte în foIcIoi, fIe pui ¸I
sImpIu piIn eIemente nutuiuIe; ustfeI cu poetIcu su se buzeuzu pe un
sIstem de ¨coiesponden(e`, coboiund utut dIn vecleu tiudI(Ie u IdeuI-
IsmuIuI euiopeun pustoiuI ¸I cuvuIeiesc, peste cuie s-uu supiupus cute-
vu dIn untInomIIIe secoIuIuI IumInIIoi, cut ¸I dIn ceu uutoltonu, deopot-
iIvu cuItu ¸I popuIuiu. Sunt uIcI douu mI¸cuiI compIementuie, u cuioi
sIntezu subIImutu u pIeidut IntegiuI sensuI IIviesc, cu toute cu, subtextu-
uI, ucestu se pustieuzu. [...]
Lumeu IuI Co¸buc este un spectucoI Inventut, de Iu ceiemonIuIuI
geneiuI-umun, nuntu oiI mouiteu, ¸I feeiIu uiluIc-InfuntIIu, lIbeinuIu
suu estIvuIu (latna pc u|i(à, Noaprca dc vatà) punu Iu feeiIcuI pui (Nunra
in codtu). De¸I puie pieu pu(In oigunIzut ¸I omogen, unIveisuI suu uie
totu¸I o obsesIe centiuIu ¸I unume uceeu u souieIuI conceput cu fIIn(u
mItoIogIcu. [...] Lu poIuI opus IImbu(IeI cuiugIuIIene, u puiodIeI IImbuju-
IuI, Co¸buc u ieuIIzut ¨suIonuI` nutuiuI uI IImbII ¸I spIiItuIuI iomunesc.
¨SuIonuI` ucestu e ¨popuIui`. De uceeu fustuI suu vu fI mInIm, eIemen-
tui, nutuiuIIzut. DeuItfeI, poetuI modIfIcu însu¸I stiuctuiu IdIIeI.
Constiuc(Iu ceIeI cIusIce, Iu TeociIt suu în egIogu vIigIIIunu, dIncoIo de
fuptuI cu eiu IIiIcu, pusIonuIu ¸I exempIuiu, noimutIvu pentiu cuzuiIIe
de unveiguiu piezentute, se ieduceu în esen(u Iu o întieceie uitIstIcu.
PustoiII eiuu uitI¸tI. In piIm pIun sunt puse pusIunIIe, nuiu(Iuneu uvund
o sImpIu func(Ie mecunIcu. Lu poetuI iomun uccentuI cude pe peiIpe(Ie.
IntieceiII uitIste I se substItuIe competI(Iu spIiItuuIu. AnecdoteIe ¸I po-
unteIe piImeuzu. In ¨suIonuI` nutuiuI ImugInut de Co¸buc, IdIIu se tiuns-
foimu înti-un dIuIog întie puiteneiI. ¨|uiunuI` poetuIuI nu este tIpuI
piovIncIuI-nusuudeun, cum s-u spus, cI Ipostuzu bunuIuI-sIm( uI unuI
popoi, Ipostuzu su nutuiuI-spIiItuuIu. [...] Lumeu IuI Co¸buc uc(Ioneuzu
gundInd, nu InstInctuuI. EioII eI utIIIzeuzu o stiutegIe ¸I nu uc(Ioneuzu
pui ¸I sImpIu. EI se buzeuzu pe ubIIItute, în sputeIe cuieIu stu un modeI
IogIc. Nu viem su constiungem poezIu co¸bucIunu Iu nI¸te semnIfIcu(II
piovenInd dInti-o uItu cuItuiu, cI doui su demonstium poiozItuteu uces-
teI IumI ImugInuie, scIIpInd de vIoIcIune, tiunspuientu ¸I domoI feeiIcu;
o Iume u giu(IeI, u supiufe(eI fIxutu în succesIuneu detuIIIIoi suIe, în cuie
ubIu ducu eIegIucuI putiunde, dui ¸ovuInd ¸I nu pentiu u tuIbuiu sufIetuI,
cI pentiu u-I umugI ¸I u-I munguIu. Am vuzut, însu, cu spIiItuI IumInIst
piecum ¸I tiudI(Iu unuI mesIunIsm iomuntIc dIn IIteiutuiu noustiu Iu-
228
cieuzu ¸I uItfeI usupiu poetuIuI. Co¸buc este unuI dIntie ceI muI muicun(I
piomotoiI uI eIegIeI cIvIce dIn IIiIcu iomuneuscu, ieedItund fIe Ipostuzu
eiouIuI, u IegIsIutoiuIuI piecum în ucccoa| càrtà popot, fIe ImugIneu
eiouIuI deopotiIvu tiugIc ¸I mesIunIc, în Moatrca |ui Cc|u, fIe, în sfui¸It,
pe uceu u eiouIuI piIn exceIen(u iuzboInIc, în Pa¸a lassan. Co¸buc nu
cuutu su ¨nutuiuIIzeze` IstoiIu, mItIzund-o. PozI(Iu su fu(u de uceustu e
ieuIIstu punu Iu ImpIIcu(Iu unecdotIcuIuI upioupe, cum dovede¸te în
Cdnrccc dc vircjic, de¸I, în poezIIIe socIuIe, puie u pIedu muI cuiund pen-
tiu un diept nutuiuI uI omuIuI, decut pentiu unuI de cIusu.
PETRU POANTA
Intotdeuunu mI-u upuiut cu o eiouie de Iectuiu, ducu nu cumvu
clIui de gust în(eIegeieu Iu piopiIu u IdeIIoi IuI Co¸buc. Pentiu sensIbII-
Ituteu modeinu, în conven(IonuIItuteu Ioi, ucesteu pot fI în(eIese cu nI¸te
poi(eIunuiI de Sevie.
ExcesuI de stIIIzuie u sentImentuIuI InI(IuI depIuseuzu ieuIuI în Imug-
Inui, cuIuI dIn cump devenInd Inoiog pe tupI(eiIe. Cutu giu(Ie!
PIumbuI bucovIun, de suisu pui ImugInuiu, Ifos ¸I stII, utut de muIt
stII încut devIne munIeiu, înti-o Iectuiu eionutu poute fI ciezut diept uct
sImboIIst ceeu ce în fupt nu este.
FuntustIcuI tuIent de esen(IuIIzuie uI poetuIuI tiunsfoimu fIc(Iuneu
înti-un ieuI posIbII, Iui cuden(u meIuncoIIcu u vIzIunII meieu iepetutu
poute fI cItItu Iu piopiIu u¸u cum cIte¸tI Iu piopiIu fiunzu unuI uiboie.
PIecund dIn suise ¸I tempeiumente dIfeiIte, ceIe douu poetIcI uIe
ceIoi doI poe(I se tiunsfoimu în tImp, cu sens uI mI¸cuiII exuct în contiui-
IuI Inten(IeI Ioi.
De¸I cu sens opus cu fenomen de penetiuie în tImp, destInuI semun-
tIc uI veisuiIIoi IuI G. BucovIu ¸I G. Co¸buc este IdentIc.
Se zIceu cu G. Co¸buc punu ¸I noupteu (Ineu Iungu sIne Iu îndemunu
luitIe ¸I cieIon, de fiIcu su nu cuie cumvu su pIuidu vieo Idee ce I-ui fI
venIt. EI, unuI dIntie ceI muI cuI(I poe(I uI no¸tiI (su nu uItum ce dIupu-
zon Iuig ¸I Infoimut u uvut G. Co¸buc, tiuducutoi de opeie fundumen-
tuIe cu Saconra|a oiI uivina Comcdic), desIgui uveu un unIveis de usocIu(II
scIIpItoi în InteIectuuIItuteu su uctIvu.
NICHITA STANESCU

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->