RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh: 14 April 2014

Tahun: 4

Masa: 9:10 - 10:10 pagi

Tajuk: Sains Rumah Tangga

Standard Kandungan: Menghasilkan Artikel Jahitan

Standard Pembelajaran:
Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang
dipilih.

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK):
Keusahawanan

Bahan Bantu Mengajar
(BBM):
Alatan dan bahan jahitan

Objektif Pembelajaran:
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
a) Menyatakan sekurang-kurangnya 6 daripada 9 alatan
untuk menghasilkan artikel jahitan.
b) Menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 bahan
untuk menghasilkan artikel jahitan.
c) Menyatakan sekurang-kurangnya 6 fungsi alatan dan 3
fungsi bahan untuk menghasilkan artikel jahitan dengan
betul.
d) Mengelas sekurang-kurangnya 6 alatan dan 3 bahan
untuk menghasilkan artikel jahitan dengan betul.

Aktiviti:
Pengenalan:
1. Murid melihat satu contoh artikel jahitan yang telah siap.
a) Murid menyenaraikan alatan dan bahan yang sesuai
digunakan untuk menghasilkan contoh artikel jahitan.
Kandungan:
2. Sesi penerangan mengenai jenis-jenis alatan dan bahan
yang digunakan untuk menghasilkan artikel jahitan.
Alatan Bahan
Gunting kertas Benang
Gunting fabrik Pola
Pembaris lurus Kekabu
Pita ukur Fabrik
Roda surih
Kertas karbon tukang jahit
Kapur tukang jahit
Jarum jahit tangan
Jarum peniti

3. Guru menerangkan fungsi bagi setiap alatan dan bahan
yang diperlukan untuk menghasilkan artikel jahitan.

Penilaian:
Murid menjawab soalan-soalan pada kuiz yang disediakan.
 Soalan subjektif

Rumusan:
Murid merumuskan apa yang telah dipelajari pada hari ini
dan kebaikannya dalam kehidupan seharian.