PERATURAN KESELAMATAN

BENGKEL
1. SENTIASA PATUHI ARAHAN GURU.
2. JANGAN MASUK DAN KELUAR BENGKEL TANPA
KEBENARAN GURU.
3. LETAKKAN BEG DI LUAR BENGKEL ATAU DI TEMPAT
YANG DIKHASKAN.
4. TUMPUKAN PERHATIAN KEPADA KERJA YANG DIBUAT.
5. JANGAN BERMAIN ATAU BERGURAU KETIKA BERADA
DI BENGKEL.
6. BEKERJA DENGAN TERATUR DAN SISTEMATIK.
7. BERSIHKAN ALATAN DAN BENGKEL SETELAH SELESAI
MEMBUAT KERJA.
8. SIMPAN SEMUA ALATAN DI TEMPAT YANG DIKHASKAN.
9. PASTIKAN ALAT KAWALAN DAN PERLINDUNGAN
ELEKTRIK DI BENGKEL BERFUNGSI DENGAN BAIK.
1. PASTIKAN TEMPAT KERJA MEMPUNYAI !AHAYA
YANG !UKUP TERANG DAN PEREDARAN UDARA YANG
BAIK.
11. SEKIRANYA TIMBUL KEADAAN YANG
BERBAHAYA " LAP#RKAN KEPADA GURU DENGAN
SEGERA.
12. TUTUP SEMUA SUIS SEBELUM MENINGGALKAN
BENGKEL.
13. PASTIKAN ALAT PEMADAM APIDAN K#TAK
PERT#L#NGAN !EMAS TERDAPAT DALAM BENGKEL