LIMBA ENGLEZA FARA PROFESOR de DAN

DUTESCU
Puteti achizitiona aceasta carte de la CARTI REGALE
Telefon: 0746.407.4! 07"4.4".#$4
Autor%i&: Dan Dutescu
Editura: Niculescu
Anul a'ari(iei: 2004
Pa)ini: 470 (16 x 23 cm)
Pre(: 28 Lei
DESCRIERE:
Aco'erind o *una 'arte a +oca*ularului si structurilor de *aza ale li,*ii en)leze +or*ite
si co,*inand ,etodele de 'redare traditionala! indelun) incercate! cu tehnicile *azate 'e
tendintele recente in 'redarea li,*ii en)leze! +olu,ul se dez+olta! in 'ri,a lui 'arte! 'e
'arcursul a "0 de lectii a,'le! fiecare finalizata 'rintr-un dialo)! care! facand a'el la o
en)leza conte,'orana! sintetizeaza notiunile a*ordate anterior in lectie.
.iecare lectie trateaza +oca*ularul si structurile ce +or a'area in te/tul de sinteza si sunt
insotite de transcrieri fonetice! traduceri! ta*ele de structuri si e/'licatii %fara e/ces de
ter,inolo)ie )ra,aticala&! aruncand in 01ocul insusirii li,*ii0 atat traducerea! cat si
retro+ersiunea! solicitand uzul celor doua +oca*ulare incluse si fa,iliarizand cursantul cu
o ,ulti,e 'estrita de 'ro+er*e! anecdote! 0li,eric20-uri si cu+inte incrucisate! un re)istru
ludic ,enit sa contri*uie la consolidarea notiunilor do*andite.
L3GI4TICA A56ILIARA a +olu,ului include o sectiune consistenta %'artea a doua a
+olu,ului& de LI4TE TE7ATICE %+er*ele nere)ulate! nu,eralul cardinal! nu,eralul
ordinal! zilele sa'ta,anii! lunile anului! anoti,'urile! data! ora! culori! institutii ser+icii
'u*lice! ,a)azine! cor'ul o,enesc s.a.,.d.&! un 83CA95LAR E:GLE;-R37A:!
5:5L R37A:-E:GLE; si C<EIA E6ERCITIIL3R PR3P54E.
DESPRE AUTOR:
=an =utescu %$$>-$"&! 'rofesor de li,*a si literatura en)leza al 5ni+ersitatii din
9ucuresti si ,e,*ru al 5niunii 4criitorilor din Ro,ania! cadru didactic cu sta)ii si la
catedrele uni+ersitatilor din Londra si Ca,*rid)e! s-a distins de-a lun)ul +ietii ca re'utat
an)list! traducator de an+er)ura si rafina,ent stilistic %'ostura in care isi afla un ,erit
de'lin si 'entru 'ro,o+area in s'atiul de li,*a en)leza a +alorilor culturale ro,ane&! una
dintre cartile lui de ca'atai! 0Li,*a en)leza fara 'rofesor0! ra,anand! 'entru )eneratii de
cursanti! cea care a+ea sa le aseze *azele cunostintelor de li,*a! cultura si ci+ilizatie
*ritanica! fi/and re'ere solide si trasand cai catre a'rofundarile ulterioare.
Cartea este in stare *una! 'utin folosita.
:e )asiti si 'e ???.cartire)ale.ro
.ace*oo2:
???.face*oo2.co,@carti.re)ale
htt's:@@???.face*oo2.co,@'a)es@Carti-Re)ale@$"###7664"7#$