Elaborat de

:
Vacarciuc Anastasia,
Eleva gr. 31-A

Producător
primar
PP
PPBPSB1PSB2


PSB3

Consumato
r primar
C I
Consumator
secundar
C II
Consumator
tertiar
C III
PPN
PSN1
PSN2
PSN3
DESCOMPUNĂTORI
R
R
R
R
excretii
excretii
excretii
excretii
Fluxul energetic în
ecosistem este permanent
şi unidirecţional
LEGENDĂ:
PPB – producţie primară brută
PPN – producţie primară netă
PSB 1,2,3 – producţie secundară brută
PSN 1,2,3 – producţie secundară netă