Na blagajni supermarketa gospođa traži plastičnu kesu da stavi ono što je kupila.

Blagajnica joj predbaci da plastična kesa nije ekološki u redu.
- Vaša generacija ne razume ekološki pokret. Sada mladi plaaju za vašu generaciju koja
je uništila sve izvore!
"ospođa ljubazno reče blagajnici#
- $ao mi je% u moje vreme nije bilo ekološkog pokreta.
- &a% reče blagajnica% vaša generacija nije uopšte brinula o zaštiti okoline
'pak malo uzrujana% gospođa započne priču#
- ( moje vreme smo vraali prazne )laše od mleka% mineralne% piva i vina u prodavnicu%
koja i* je vraala u )abrike% koje su i* prale i u nji* ponovo sipale mleko% vodu% vino% pivo.
+laše su bile reciklirane% a mi nismo znali da je to u du*u ekološkog pokreta!
- ( moje vreme smo se penjali po stepenicama. Nije bilo pokretni* kao danas a bilo je i
vrlo malo li)tova.Nismo za relaciju kilometar-dva uzimali automobil% ve smo uzimali bicikl
ili išli peške. , nismo znali da je to u du*u ekološkog pokreta!
- Nismo znali za pelene za jednokratnu upotrebu # prale smo pelene% a veš smo sušile na
konopcu razvučenom izmedju stabala ili kua. Nismo znale da ima mašina za sušenje
veša od -... /ati. Naš veš je sušila sunčana i energija vjetra.
- 0rpili smo odeu koja je išla od deteta do deteta% nije bilo odlagališta ni skupljanja za
preprodaju.
- 'mali smo po jedan radio i televizor 1eventualno2 u kui% ne u svakoj sobi po jedan.
3elevizor je imao ekran kao kutija za pizzu% ne kao danas% ekran veličine 4vajcarske.
- 'mali smo sat na ručno navijanje% a u ku*unji smo sve radile ručno% ne s današnjim
gadgetima koji pojedu struje više nego što 5erdap može da proizvede.
- Nismo imali električne samo*odajue mašine za šišanje trave. Stara% dobra kosa koju je
trebalo ručno oštriti je bila sasvim dobra!
- 6adile smo )izicki i nismo trebale ii u klubove za mršavljenje i trčati po pokretnoj traci
koja troši struju...
- 'mali smo eventualno jedan tele)on u kui% a danas ga svaka šuša nosi u džepu. ,li%
istina je% nismo znali za ekološki pokret...
- Vodu smo pili sa česme ili iz cisterne% iz ruke ili iz staklene čaše% ne iz plastične )laše
koji* ima po ulicama bačeni* na milione...
- 7isali smo mastilom iz )lašice iz koje smo punili nalivpero% a ne *emijskim olovkama koje
se bacaju posle upotrebe...
- Naši su se muškarci brijali žiletima koji su trajali% a ne današnjim brijačima koji se bacaju
posle svake upotrebe%
,li% istina je% nismo znali za ekološki pokret...
- 8judi su se vozili s autobusom% vozom% a deca su išla u školu peške ili na biciklu% a ne
kao danas autom% mama ili tata servisa...
- Nosili smo iste torbe u školu kroz celo školovanje% a ne kao danas jednu godinu 9iki
9aus% drugu 4ilja% treu 7aja 7atak itd...
- Naše su knjige služile drugoj% treoj% četvrtoj generaciji% a vi svake godine kupujete nove
za šta treba posei šume i šume...
7rema tome ne serite više o toj vašoj brizi za ekologiju!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful