You are on page 1of 2

FUTUR SIMPLE W czasie futur simple występuje wiele czasowników

- CZAS PRZYSZŁY PROSTY nieregularnych.


Oto niektóre z nich:
TWORZENIE CZASU FUTUR SIMPLE
 Czasowniki zakończone na –er lub -ir: do bezokolicznika avoir  j’aurai
dodajemy następujące końcówki: -ai, -as, -a, -ons, -ez, etre  je serai
-ont, np.:
aller  j’irai
parler choisir venir  je viendrai
Je parlerai Je choisirai
Tu parleras Tu choisiras devoir  je devrai
Il/Elle/on parlera Il/Elle/on choisira pouvoir  je pourrai
Nous parlerons Nous choisirons recevoir  je recevrai
Vous parlerez Vous choisirez
Ils/Elles parleront Ils/Elles choisiront savoir  je saurai
vouloir  je voudrai
 Czasowniki zakończone na –yer : w czasie futur simple voir  je verrai
‘y’ zmienia się w ‘i’, dodajemy końcówki takie jak przy faire  je ferai
czasownikach zakończonych na -er
employer (użyć, zatrudnić) ZASTOSOWANIE CZASU FUTUR SIMPLE :
J’emploierai 1. Wyraża czynność przyszłą, często taką, co do której
Tu emploieras nie mamy całkowitej pewności, że się wydarzy:
Il/Elle/on emploiera
Nous en reparlerons. (Pomówimy jeszcze o tym.)
Nous emploierons
Vous emploierez
[Jeśli nadarzy się okazja lub jeśli znajdziemy czas…]
Ils/Elles emploieront
2. Użyty w 2 os. l. poj. może być zastosowany zamiast
 Czasowniki zakończone na –re : od bezokolicznika trybu rozkazującego dla wyrażenia prośby lub
należy odjąć końcowe ‘e’, dodajemy końcówki takie jak rozkazu:
przy czasownikach zakończonych na -er Tu iras a l’école. (Pójdziesz [masz pójść] do szkoły.)

répondre
Je repondrai Nous repondrons
3. Występuje w zdaniu głównym zdania warunkowego
Tu repondras Vous repondrez (proposition conditionnelle). W takiej konstrukcji
Il/Elle/on repondra Ils/Elles repondront
zdanie podrzędne zawiera czas teraźniejszy
tłumaczony na polski jako czas przyszły:
Si tu veux nous irons chez les Dubois. (Jeśli zechcesz,
pójdziemy do państwa Dubois.)