SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi

Aforisme asupra înţelepciunii în viaţă
Arthur Schopenhauer
De întreuin!at n"a# întreuin!at pe aceşti pre#er$%tori& c%ci a 'ua (e 'a a'!ii nu e oiceiu'
#eu& cu at)t #ai pu!in& cu c)t atunci se pier(e unitatea& care este suf'etu' scrieri'or (e acest fe'*
Dea't#interi& nu treuie s% uit%# c% în!e'ep!ii tuturor ti#puri'or ne"au (at tot(eauna ace'eaşi
po+e!e& iar neunii , #area #a-oritate a tuturor ti#puri'or , au r%spuns tot(eauna cu ace'eaşi
fapte& a(ic% cu fapte contrarii. şi aşa +or r%#)ne 'ucruri'e şi (e acu# înainte* De aceea /ice
0o'taire1 2Nous laisserons ce monde-ci aussi sot et aussi méchant que nous l’avons trouvé en
y arrivant”.
Împărţire fundamentală
Pe scen% unu' face pe prin!& a'tu' pe #inistru& a'tu' pe s'u$%& sau pe so'(at& sau pe $enera'&
etc* Dar aceste (eoseiri sunt nu#ai pe (inafar%. în%untru& în #ie/u' unei astfe' (e înf%!iş%ri&
se af'% 'a to!i ace'aşi 'ucru1 un iet co#e(iant cu $ri-i'e şi ne+oi'e 'ui* 3n +ia!% este tot aşa*
Deoseiri'e ran$u'ui şi a'e a+u!iei (au fiec%ruia un ro' (eoseit (e -ucat& f%r% a pro(uce îns%
+reo (eoseire intern% în fericirea şi 'iniştea suf'eteasc%& ci şi aici se $%seşte în fiecare (in noi
ace'aşi s%r#an #uritor& cu ne+oi'e şi nea-unsuri'e 'ui& car în pri+in!a #ateriei sunt fe'urite 'a
fe'uri!i oa#eni& (ar în pri+in!a for#ei& a(ic% a a(e+%ratei firi& sunt ca# ace'eaşi pentru to!i&
(eşi cu (iferen!e (e $ra(. şi nici #%car (iferen!e'e (e $ra( nu se iau (up% starea socia'% sau
(up% o$%!ie& a(ic% (up% ro'* C%ci tot ce e4ist% şi se înt)#p'% pentru un o#& e4ist% ne#i-'ocit
nu#ai în conştiin!a 'ui şi se înt)#p'% nu#ai pentru ()nsa. astfe' este e+i(ent c% ce' (int)i
e'e#ent esen!ia' +a fi ca'itatea conştiin!ei îns%şi& (e 'a care +a at)rna în #ai toate ca/uri'e #ai
#u't (ec)t (e 'a for#e'e şi fi$uri'e ce se înf%!işea/% în ea* Toat% str%'ucirea şi toate petreceri'e&
o$'in(ite în conştiin!a t)#pit% a unui nero(& sunt foarte s%race fa!% cu conştiin!a 'ui Cer+antes&
c)n( scria e' pe Don Quijote într"o te#ni!% întunecat%* Partea oiecti+% a actua'it%!ii şi
rea'it%!ii este aşe/at% în #)na sor!ii şi prin ur#are schi#%toare. cea suiecti+% sunte# noi
înşine& (e aceea ea este esen!ia' neschi#%toare*
Astfe' +ia!a fiec%rui o#& cu toate schi#%ri'e şi prefaceri'e (inafar%& are tot(eauna ace'aşi
caracter şi se poate co#para cu un şir (e +aria!ii pe o sin$ur% te#%* Din in(i+i(ua'itatea sa nu
poate ieşi ni#eni* 5i precu# ani#a'u'& în orice î#pre-urare '"ar pune& r%#)ne #%r$init în
cercu' ce' str)#t& în care natura i"a închis fire în #o( neschi#%tor 6(in care cau/% (* E*
Dorin!a noastr% (e a face p'%cere unui ani#a' iuit r%#)ne tot(eauna în #ar$ini foarte
str)#te& potri+ite toc#ai cu ace'e #ar$ini a'e firii şi conştiin!ei 'ui71 tot aşa şi o#u'1 prin
in(i+i(ua'itatea sa îi este (e #ai înainte hot%r)t% #%sura fericirii putincioase* 3n(eosei
#ar$ini'e puteri'or sa'e inte'ectua'e i"au fi4at capacitatea pentru p'%ceri'e #ai îna'te o (at%
pentru tot(eauna* Dac% sunt str)#te& atunci toate ostene'i'e (inafar%& tot ce face o#u'& tot ce
face soarta pentru e' nu +a fi în stare (e a"' ri(ica peste #%sura fericirii şi tihnei oişnuite&
-u#%tate o#eneşti& -u#%tate ani#a'ice1 e' r%#)ne în(reptat spre p'%cerea trupeasc%& spre +ia!a
inti#% şi p'%cut% a fa#i'iei& spre re'a!ii'e socia'e (e r)n( şi petreceri'e +u'$are* Chiar cu'tura
nu +a putea s%"i întin(% prea #u't& (eşi întruc)t+a& ace' ori/ont suf'etesc. c%ci p'%ceri'e ce'e
#ai îna'te& #ai fe'uri'e şi #ai statornice sunt ce'e inte'ectua'e& oric)t ne"a# înşe'a noi în
tinere!e în pri+in!a 'or. aceste îns% at)rn% #ai a'es (e 'a puterea inte'ectua'%* De aici se +e(e
c)t (e #u't are a face fericirea cu ceea ce suntem& cu in(i+i(ua'itatea noastr%& pe c)n( #ai
8
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
a(eseori se !ine în sea#% nu#ai soarta noastr%& nu#ai ceea ce avem sau ce reprezentăm*
Soarta îns% se poate în(repta. afar% (e aceasta& cine"şi are a+u!ii'e în%untru' 'ui& nu +a cere
#u't (e 'a ea. iar nero(u' r%#)ne nero(& t)#pitu' t)#pit p)n% 'a sf)rşitu' +ie!ii& #%car (e"ar fi
în rai şi încon-urat (e hurii* De aceea /ice Goethe1
2Popor& s'u$% şi st%p)n& to!i o spun în fe'u' 'or1 cea #ai #are fericire a o#u'ui pe p%#)nt
este nu#ai propria persona'itate*9
C% pentru p'%cerea şi fericirea noastr% e'e#entu' suiecti+ este cu #u't #ai esen!ia' (ec)t
ce' oiecti+& se arat% în toate1 încep)n( (e 'a +ora cunoscut%& c% foa#ea e ce' #ai un
uc%tar& sau c% %tr)nu' +e(e cu nep%sare fe#eia ce far#ec% pe t)n%r& şi în%'!)n(u"ne p)n% 'a
+ia!a $enii'or şi a sfin!i'or* :ai a'es s%n%tatea co+)rşeşte toate unuri'e #ateria'e şi toate
fo'oase'e po/i!iei socia'e într"at)t& înc)t& /%u; <n cerşetor s%n%tos e #ai fericit (ec)t un
î#p%rat o'na+* <n te#pera#ent 'iniştit şi +oios& i/+or)t (intr"o s%n%tate (ep'in% şi (intr"o
or$ani/are fericit%& o #inte 'u#inat%& +ie& p%trun/%toare şi (reapt%& o +oin!% cu#p%tat% şi
')n(% şi în ur#a ei o conştiin!% curat% , aceste sunt însuşiri pe care nici ran$u'& nici a+u!ia nu
'e poate 'ocui* C%ci& 'ucru e+i(ent& ceea ce este fiecine pentru sine însuşi& ceea ce"i r%#)ne şi
în sin$ur%tate şi ce ni#eni nu"i poate (a nici 'ua& este pentru ()nsu' #ai (e c%petenie& (ec)t
ceea ce pose(% sau (ec)t tot ce poate fi e' în ochii a'tora* <n o# (e spirit& în (ep'in%
sin$ur%tate& are o petrecere foarte un% cu proprii'e sa'e $)n(uri şi fante/ii& pe c)n( un cap
t)#pit nu poate sc%pa (e chinu' ur)tu'ui nici cu cea #ai fe'urit% schi#are (e societ%!i&
pri+e'işti& p'i#%ri şi petreceri* <n caracter un& #%surat şi ')n(& poate s% fie #u'!u#it în
î#pre-ur%ri str)#torate. pe c)n( ce' 'aco#& pi/#uitor şi r%ut%cios& nu +a fi #u'!u#it nici în
#i-'ocu' tuturor a+u!ii'or* Iar (ac% e +ora (e un o# care si#te pururi în sine o in(i+i(ua'itate
e4traor(inar% şi e#inent% prin inte'i$en!a ei& pentru ace'a #ai toate p'%ceri'e (orite (e a'!ii
sunt cu totu' (e prisos& a chiar o sarcin% nep'%cut%* De aceea /ice Hora!iu (espre sine1
2Sunt #u'!i oa#eni care n"au pietre scu#pe& #ar#ur%& fi'(eş& ta'ouri şi statuie (in
T=rrhenia& ani şi +eş#inte co'orate cu purpur%& (ar este şi unu' care nici nu +rea s% 'e ai%9*
5i Socrate& 'a pri+irea unor oiecte (e 'u4 e4puse 'a +)n/are& a /is1 2C)te 'ucruri #ai sunt&
(e care n"a# eu treuin!%;9
Aşa(ar& con(i!ia (int)i şi cea (e c%petenie pentru fericirea +ie!ii noastre este ceea ce suntem&
persona'itatea. " fie nu#ai fiin(c% este statornic% şi 'ucrea/% în toate î#pre-ur%ri'e şi fiin(c%
nu este supus% sor!ii& ca unuri'e (in ce'e'a'te (ou% rurici& şi nu ni se poate r%pi* 3n acest
în!e'es +a'oarea ei se poate nu#i aso'ut%& în opo/i!ie cu +a'oarea nu#ai re'ati+% a ce'or'a'te
(ou%* De aici ur#ea/% c% ine'e sau r%u'& ce"i pot a(uce unui o# î#pre-ur%ri'e (inafar%& este
#u't #ai #ic (ec)t se cre(e>
> Sin$uru' 'ucru& ce în aceast% pri+in!% st% în puterea noastr%& este (e a ne întreuin!a
persona'itatea (at% spre ce' #ai #are fo'os ce"' în$%(uie& ur#%rin( nu#ai scopuri'e care"i
corespun(& c%ut)n( #o(u' (e/+o't%rii ca este toc#ai potri+it cu ea şi ferin(u"ne (e toate
ce'e'a'te& a'e$)n( prin ur#are con(i!ia socia'%& ocupa!ia şi traiu' cu care se poate î#p%ca*
<n o# în/estrat cu o putere #uscu'ar% neoişnuit%& (ac% este si'it (e î#pre-ur%ri s% ai% o
ocupa!i se(entar%& +reo #eserie #i$%'oas%& sau s% fac% stu(ii sau 'ucr%ri inte'ectua'e& care cer
a't soi (e facu't%!i& r%#ase înapoi în firea 'ui& cu a'te cu+inte (ac% este si'it s% 'ase
neîntreuin!ate toc#ai puteri'e 'ui ce'e co+)rşitoare& se +a si#!i nefericit pentru toat% +ia!a. şi
#ai nefericit ace'a în care facu't%!i'e inte'ectua'e co+)rşesc cu #u't pe ce'e'a'te şi care se +e(e
totuşi si'it s% 'e 'ase ne(e/+o'tate şi neîntreuin!ate& pentru a se (e(a 'a +reo specu'% (e r)n(
un(e nu se cer& necu# 'a 'ucr%ri trupeşti& pentru care puteri'e sa'e nu sunt (e a-uns* 3ns% aici&
#ai a'es în tinere!e& treuie s% ne feri# (e o prea #are încre(ere şi s% nu ne atriui# o
î#e'şu$are (e facu't%!i& pe care poate nu o a+e#*
?
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
Dar (in precu#p%nirea hot%r)t% a ruricii noastre (int)i asupra ce'or'a'te (ou% ur#ea/% înc%
re$u'a c% este #ai în!e'ept a st%rui întru p%strarea s%n%t%!i şi (e/+o'tarea facu't%!i'or& (ec)t
întru (o)n(irea a+u!iei. ceea ce îns% nu treuie s% se întoarc% în în!e'esu' $reşit c% a(ic% s% nu
ne în$ri-i# (e a$onisirea ce'or treuincioase* La (reptu' +orin(& o$%!ia cea #ai #are face
pu!in pentru fericirea noastr%. (in care cau/% #u'!i o$a!i se si#t neferici!i& fiin(c% sunt f%r%
cu'tura #in!ii& f%r% cunoştin!e şi (e aceea f%r% un interes oiecti+& care s%"i pun% în stare a se
ocupa inte'ectua'* C%ci ceea ce ne #ai poate (a o$%!ia pentru în(estu'area treuin!e'or rea'e
şi fireşti& este (e pu!in% înse#n%tate pentru a(e+%ratu' nostru ine. (in contr%& î' î#pie(ic%
prin #u'te'e şi neap%rate'e $ri-i ce 'e a(uce cu sine p%strarea unei a+eri prea #ari* Totuşi
oa#enii caut% (e o #ie (e ori #ai #u't a (o)n(i o$%!ie (ec)t cu'tura #in!ii. pe c)n(&
(esi$ur ceea ce suntem face #u't #ai #u't pentru fericirea noastr% (ec)t ceea ce avem* Pe
#u'!i îi +e(e# în #işcare neoosit%& harnici ca furnici'e& 'ucr)n( (e (i#inea!a p)n% seara
pentru a"şi #ai spori o$%!ia* Tot ce trece peste ori/ontu' str)#t a' #i-'oace'or pentru a cest
scop& 'e r%#)ne necunoscut. #intea 'or este închis%& (e aceea nepri#itoare (e a'te $)n(iri i
si#!iri* P'%ceri'e ce'e #ai îna'te& ce'e spiritua'e& 'e sunt str%ine. şi în /a(ar caut% a 'e în'ocui
prin ce'e trec%toare& sen/ua'e& ce şi 'e în$%(uie (in c)n( în c)n( şi care 'e cer ti#p pu!in şi
ani #u'!i* La sf)rşitu' +ie!ii& ca un re/u'tat a' ei au& ce e (rept& o $r%#a(% foarte #are (e ani
înaintea 'or& pe care o 'as% acu# #oştenitori'or ca s% o #ai #%reasc% sau poate s% o risipeasc%*
O astfe' (e +ia!%& (eşi ce' ce o (uce îşi (% un aer c)t se poate (e serios şi i#portant& este tot
aşa (e neun% ca o +ia!% a' c%rei si#o' ar fi fost (e"a (reptu' #asca ar'echinu'ui*
Aşa(ar& ceea ce are fiecare n sine nsu!i este 'ucru' ce' #ai (e c%petenie pentru fericirea
+ie!ii sa'e* @u#ai fiin(c% aceast% în/estrare (e 'a natur% este a(eseori aşa (e #ic%& #ai to!i (in
cei sc%pa!i (in 'upte'e pentru e4isten!a /i'nic% sunt tot aşa (e neferici!i ca cei ce se af'% înc% în
ace'e 'upte* Go'iciunea suf'etu'ui 'or& seceta conştiin!ei& s%r%cia #in!ii îi î#pin$e spre societ%!i
care sunt co#puse (in ace'aşi soi (e oa#eni& c%ci similis simili "audet. Apoi nu#ai îi +e/i
a'er$)n( în $'oat% (up% petreceri şi (istrac!ii& pe are 'e caut% #ai înt)i în p'%ceri sen/ua'e& în
(esf%t%ri (e tot fe'u' şi #ai pe ur#% în (esfr)n%ri* I/+oru' ispitirii f%r% #ar$ini& prin care at)!ia
copii (e fa#i'ie (in p%rin!i o$a!i îşi pier( #oştenirea cea #are& a(ese în c)te+a 'uni& nu este
a'tu' (ec)t ur)tu' ce se naşte (in (escrisa $o'iciune şi s%r%cie a #in!ii* Ase#enea tineri au fost
tri#işi în 'u#e o$a!i (inafar%& (ar s%raci (in%untru& şi au c%utat în /a(ar a în(ep'ini prin
o$%!ia e4tern% pe cea intern%& +oin( a pri#i toate dinafară , ana'o$ %tr)ni'or care caut% a se
înt%ri prin e4a'a!ii'e fete'or tinere* Cu acest chip s%r%cia (in%untru a pro(us& în sf)rşit& şi pe
cea (inafar%*
A
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
Despre ceea ce este cineva
Ceea ce are cine+a în sine& în scurt persona'itatea şi +a'oarea ei& este sin$uru' 'ucru (e"a
(reptu' hot%r)tor pentru fericirea şi ine'e s%u* Toate ce'e'a'te sunt in(irecte. (e aceea efectu'
'or se şi poate ni#ici& (ar nicio(at% efectu' persona'it%!ii* 5i toc#ai (e aceea in+i(ia în(reptat%
în contra ca'it%!i'or persona'e este cea #ai neî#p%cat%& precu# se şi ascun(e cu cea #ai #are
în$ri-ire* Apoi nu#ai ca'itatea conştiin!ei este statornic% şi nestr%#utat%& şi in(i+i(ua'itatea
inf'uen!ea/% f%r% întrerupere& f%r% încetare& #ai #u't sau #ai pu!in în fiecare #o#ent. toate
ce'e'a'te 'ucrea/% nu#ai +re#e'nic& 'a înt)#p'are& în treac%t& şi #ai sunt şi supuse schi#%rii
şi încet%rii. (e aceea /ice Aristote'1 natura este etern%& nu î#pre-ur%ri'e 6#th. #ud. 0II& ?7* De
aici se e4p'ic% pentru ce o nefericire& care ne 'o+eşte cu totu' f%r% +ina noastr% şi (e (inafar%& o
r%(%# cu #ai #u't cu#p%t (ec)t pe cea pro+enit% (in +ina noastr%& c%ci soarta se poate
schi#a& (ar firea nicio(at%* Astfe' unuri'e persona'e& precu# este un caracter noi'& un cap
(eştept& un te#pera#ent fericit& o (ispo/i!ie +oioas% şi un trup ine or$ani/at şi s%n%tos& cu un
cu+)nt1 $mens sana in corpore sano” 6Bu+ena'& %at. C& ADE7& sunt ce'e #ai înse#n%toare
pentru fericirea noastr%& (in care cau/% ar treui s% st%rui# cu #u't #ai #u't întru p%strarea şi
(e/+o'tarea 'or& (ec)t întru (o)n(irea unuri'or #ateria'e şi a reputa!iei*
>Co#pararea i#presiei& ce ne"o fac ace'eaşi 'ucruri sau înt)#p'%ri& c)n( sunte# s%n%toşi şi
Fn putere& cu aceea ce ne"o fac atunci c)n( prin oa'% a# a-uns a fi poso#or)!i şi s'ai& ne
în+a!% c)t (e #u't at)rn% fericirea noastr% (e 'a o (ispo/i!ia +ese'%& şi prin ur#are (e 'a starea
s%n%t%!ii* @u ceea ce sunt 'ucruri'e oiecti+ şi în rea'itate& ci nu#ai ceea ce sunt pentru noi& în
i#presia noastr%& ne (% fericire sau nefericire. aceasta ne"o spune +ora 'ui Epictet& c% 2pe
oa#eni nu"i #işc% 'ucruri'e& ci p%rerea 'or (espre 'ucruri9* Dar în(eoşte nou% /eci#i a'e
fericii noastre ne +in nu#ai (in s%n%tate* Cu ea toate sunt un i/+or (e p'%cere. f%r% (e ea& nici
un 'ucru& oricare ar fi& nu ne este p'%cut& şi chiar unuri'e suiecti+e& însuşiri'e #in!ii& a'e
ini#ii şi a'e te#pera#entu'ui& 'a o stare o'n%+icioas% a-un$ a fi î#pu!inate şi #icşorate* De
aceea e 'ucru cu te#ei c% ne între%# unii cu a'!ii& cu# ne af'%#& şi ne (ori# s%n%tate. c%ci în
a(e+%r aceasta este cea (int)i şi cea #ai înse#nat% treuin!% pentru fericirea o#eneasc%* De
aici îns% ur#ea/% c% este neunia neunii'or s%"şi -ertfeasc% cine+a s%n%tatea pentru orice ar fi&
pentru a$onisire& pentru înaintare& pentru eru(i!ie& pentru $'orie& necu# pentru p'%ceri'e
trupeşti şi trec%toare. (in contr%& toate treuie s%"i (ea înt)ietatea*
>Aceeaşi (eoseire o face P'aton prin cu+inte'e dyscolos şi eucolos* Ea se poate re(uce 'a
i#presionai'itatea& foarte (eoseit% 'a (eosei!ii oa#eni& pentru 'ucruri'e p'%cute şi pentru
ce'e nep'%cute& în ur#a c%ruia unu' este înc% în stare s% r)(% aco'o un(e a'tu' ar a-un$e
aproape 'a (isperare. şi anu#e susceptii'itatea pentru i#presii'e p'%cute este (e re$u'% #u't
#ai s'a%& cu c)t este #ai tare cea'a't%& şi +ice+ersa* La o (eopotri+% putin!% ca un 'ucru s% se
sf)rşeasc% ine sau r%u& ce' dyscolos se +a sup%ra sau se +a #)hni (ac% sf)rşitu' este r%u& iar
(ac% este un& nu se +a ucura. ce' eucolos& (i#potri+%& nu se +a sup%ra nici nu se +a #)hni 'a
ce' r%u& iar 'a ce' un se +a ucura* Dac% ce'ui dyscolos i se î#p'inesc nou% (in /ece (orin!e&
e' nu se ucur% (e ce'e nou%& ci se nec%-eşte (e acea unic% neî#p'init%. ce' eucolos&
(i#potri+%& c)n( i se stric% nou% şi i/uteşte una& se ucur% (e aceast% şi ştie s% se #)n$)ie (e
ce'e'a'te* Dar precu# nu este uşor s% e4iste +reun r%u f%r% nici o co#pensa!ie& aşa +e(e# şi
aici& c% cei dyscoli& a(ic% caractere'e poso#or)te şi fricoase& (eşi +or a+ea s% sufere #ai #u'te
re'e şi (ureri închipuite& îns% +or a+ea #ai pu!ine re'e (ec)t cei +ese'i şi f%r% $ri-i. c%ci cine
+e(e toate în ne$ru& cine se te#e tot(eauna (e nenorociri şi se pre$%teşte astfe' a înt)#pina
+iitoru'& nu se +a înşe'a aşa (e (es& precu# se înşea'% ce' ce +e(e toate în cu'ori tran(afirii*
G
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
C)n( îns% o afec!iune o'n%+icioas% a siste#u'ui ner+os sau a or$ane'or #istuirii înt%reşte
înc% dyscolia înn%scut%& atunci aceasta poate a-un$e 'a un $ra( în care in(ispo/i!ia statornic%
pro(uce (e/$ustu' (e +ia!% şi ap'ecarea spre sinuci(ere* Sinuci(erea se înt)#p'% atunci (up%
cea #ai #ic% nep'%cere. a în $ra(e'e ce'e #ai îna'te a'e r%u'ui nici nu se cere +reuna& ci
nu#ai în ur#a in(ispo/i!iei statornice se hot%r%şte sinuci(erea şi se s%+)rşeşte cu un s)n$e
rece şi cu o si$uran!% aşa (e #are& înc)t o'na+u'& care în acest sta(iu este (e re$u'% şi pus su
pa/%& se fo'oseşte în preocuparea sa neîntrerupt% (e ce' (int)i #o#ent nep%/it spre a apuca&
f%r% şo+%ire& f%r% 'upt% sau fric%& ace' #i-'oc (e uşurare firesc şi (orit pentru starea în care se
af'%* Pe 'ar$ (escrie EsHuiro' aceasta în cartea sa &es maladies mentales. Pe (e a't% parte îns%
şi o#u' ce' #ai s%n%tos& poate şi ce' #ai +ese'& este în stare& (up% î#pre-ur%ri& s% se hot%rasc%
'a sinuci(ere& c)n( a(ic% #%ri#ea suferin!e'or sau a nefericirii co+)rşeşte spai#a #or!ii*
Deoseirea st% nu#ai în #%ri#ea #oti+u'ui în(e#n%tor& care se af'% în propor!ie in+ers% cu
dyscolia. Cu c)t este #ai #are dyscolia' cu at)t poate s% fie #ai #ic #oti+u'& poate chiar s%
a-un$% s% fie nu'. (i#potri+%& cu c)t este #ai #are eucolia şi s%n%tatea ce o spri-in%& cu at)t
oca/ia e4tern% este #ai hot%r)toare* Astfe' e4ist% $ra(%ri nesf)rşite între ce'e (ou% e4tre#e a'e
sinuci(erii& (e 'a cea cau/at% prif creşterea o'n%+icioas% a dyscoliei înn%scute p)n% 'a aceea a
o#u'ui s%n%tos şi +ese'& s%+)rşit% nu#ai în ur#a î#pre-ur%ri'or (inafar%*
Cu s%n%tatea sea#%n% în parte fru#use!ea* Deşi aceast% însuşire persona'% nu contriuie (e"
a (reptu' 'a fericirea noastr%& ci nu#ai in(irect& prin i#presia asupra a'tora& ea este totuşi (e
#are înse#n%tate& chiar şi 'a %ra!i* Iru#use!ea este o scrisoare (e reco#an(a!ie (eschis%&
care ne c)şti$% ini#i'e (e #ai înainte. #ai a'es ei i se ap'ic% +ersu' 'ui Ho#er 6(lias& III& ED7*
2@u sunt (e (ispre!uit fa'nice'e (aruri a'e /ei'or. ei sin$uri 'e (au& şi nu #uritorii şi 'e pot
'ua (up% p'acu' 'or9*
Cea #ai $enera'% pri+ire ne arat% (oi (uş#ani ai fericiri o#eneşti1 (urerea şi ur)tu'* 5i aici
+e(e# c% în propor!ia în care i/uti# s% ne (ep%rt%# ne unu' (in ei& ne apropie# (e ce'%'a't&
şi +ice+ersa& aşa înc)t +ia!a noastr% înf%!işea/% în a(e+%r o osci'a!ie #ai #are sau #ai #ic%
între a#)n(ou%* Aceasta +ine (in în(oitu' anta$onis#& în care stau c%tre o'a't%1 unu' (inafar%
sau oiecti+& şi a'tu' (in%untru& sau suiecti+* A(ic% (inafar%& ne+oia şi 'ipsa nasc (urerea.
(i#potri+% si$uran!a şi prisosu' nasc ur)tu'* De aceea +e(e# poporu' (e -os într"o 'upt%
necur#at% cu ne+oia& aşa(ar cu (urerea& iar c'ase'e o$ate şi îna'te în 'upt% +eşnic%& a(esea
chiar (isperat%& cu ur)tu'* 0ia!a no#a(%& care este un se#n a' treptei ce'ei #ai (e -os a
ci+i'i/a!iei& se i+eşte iar%şi pe treapta cea #ai (e sus în +ia!a 2turişti'or9& în c%'%torii'e a-unse
'a #o(%* Cea (int)i s"a n%scut (in ne+oie& cea (in ur#% (in ur)t*
Iar anta$onis#u' (in%untru' sau ce' persona' a' ce'or (oi (uş#ani ai fericirii o#eneşti
pro+ine (in propor!ia in+ers%& în care se af'% 'a fiecare o# susceptii'itatea pentru a#)n(ou%
(up% $ra(u' inte'i$en!ei 'ui* C%ci t)#pirea #in!ii este tot(eauna unit% cu t)#pirea i#presii'or
şi cu 'ipsa (e e4citai'itate& ceea ce face pe o# #ai pu!in pri#itor pentru (ureri şi înstr%in%ri
(e tot fe'u' şi (e tot $ra(u'. (ar (in aceeaşi t)#pire inte'ectua'% se pro(uce pe (e a't% parte
ace' "ol sufletesc& întap%rit pe ce'e #ai #u'te fe!e şi #anifestat prin p)n(irea necur#at% (up%
orice înt)#p'are (inafar%& fie cea #ai neînse#nat% , $o'& care este a(e+%ratu' i/+or a' ur)tu'ui
şi e tot(eauna setos (e e4cit%ri e4terne& pentru a"şi pune #inte şi ini#a prin ce+a în #işcare*
De aceea nici nu este (e'icat în a'e$ere. precu# (o+e(eşte ne#ernicia (istrac!ii'or& (up% care
a'ear$% oa#enii& ca şi soiu' petreceri'or şi a' con+ersa!iei 'or. tot (e aici se naşte şi #u'!i#ea
(e pier(e"+ar% şi (e $ur%"casc%* :ai a'es aceast% $o'iciune suf'eteasc% (eşteapt% (oru' (e
a(un%ri& petreceri'e& p'%ceri'e şi 'u4u' (e tot fe'u'& ce pe #u'!i îi (uce 'a risip% şi pe ur#% 'a
s%r%cie* De aceast% r%t%cire fereşte #ai si$ur o$%!ia intern%& o$%!ia #in!ii. c%ci #intea& cu
c)t se apropie #ai #u't (e e#inen!%& cu at)t 'as% #ai pu!in 'oc ur)tu'ui* Iar #işcarea nesf)rşit%
a $)n(iri'or& -ocu' 'or preînnoit 'a fiecare oca/ie e4tern% sau intern%& puterea şi ten(in!a spre
co#ina!ii tot #ai fe'urite a'e 'or& scutesc capu' ce' e#inent cu (es%+)rşire (e apropierea
D
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
ur)tu'ui& afar% poate (e #o#ente'e (e oosea'%* 3ns%& pe (e a't% parte& inte'i$en!a #ai îna't%
are (e con(i!ie (irect% şi o sensii'itate #ai îna't% şi are r%(%cina ei într"o #ai #are +io'en!% a
+oin!ei& prin ur#are a pasiuni'or. (in î#preunarea ei cu aceste se pro(uce o t%rie #u't #ai
#are a tuturor afecte'or şi o i#presionai'itate în#u'!it% nu nu#ai pentru (ureri'e #ora'e& ci şi
pentru ce'e fi/ice& chiar o ner%(are #ai #are 'a orice pie(ic% sau nu#ai 'a $reut%!i. şi toate
aceste se sporesc înc% prin +ioiciunea tuturor repre/ent%ri'or& aşa(ar şi a ce'or nep'%cute&
pro+enit% (in t%ria fante/iei*
Ce'e /ise #ai sus se ap'ic% în aceeaşi propo/i!ie 'a toate $ra(e'e inter#e(iare& care
î#p'inesc spa!iu' 'ar$ (e 'a o#u' ce' #ai nero( p)n% 'a ce' #ai #are $eniu& şi prin ur#are
fiecine este& oiecti+ şi suiecti+& cu at)t #ai aproape (e unu' (in i/+oare'e suferin!ei
o#eneşti& cu c)t este #ai (eparte (e ce'%'a't* Pornirea sa fireasc% î' +a în(e#na în aceast%
pri+in!% a"şi întoc#i pe c)t pe c)t se poate 'u#ea (inafar% (up% cea (in%untru& a(ic% a se
pre$%ti #ai ine 'a înt)#pinarea ace'ui i/+or (e re'e& 'a care este #ai uşor e4pus* O#u'
inte'i$ent +a (ori #ai înt)i (e toate 'ips% (e (urere& 'inişte şi repaus& se +a feri (e a fi insu'tat
(e a'!ii& +a c%uta (oar o +ia!% 'iniştit%& #o(est%& îns% pe c)t se poate (e netu'urat%& şi prin
ur#are& (up% ce +a fi început s% cunoasc% aşa"nu#i!ii oa#eni& se +a retra$e (in 'u#e şi& (ac%
are o #are inte'i$en!%& +a preferi chiar sin$ur%tatea* C%ci cu c)t cine+a are #ai #u't în sine&
cu at)t îi treuie #ai pu!in (inafar% şi cu at)t îi pot fi şi cei'a'!i (e #ai pu!in% i#portan!%*
Astfe' e#inen!a spiritu'ui con(uce 'a insociai'itate* Dac% s"ar putea sup'ini ca'itatea societ%!ii
prin cantitate& atunci ar fi cu putin!% s% tr%ieşti chiar în 'u#ea cea #are. îns%& (in nenorocire& o
sut% (e neuni înDtr"o $r%#a(% nu fac un sin$ur o# cu#inte* O#u' (in ce'%'a't e4tre#&
(i#potri+%& în(at% ce ne+oia î' +a '%sa s% r%suf'e& +a c%uta petreceri şi societ%!i cu orice pre! şi
se #u'!u#i uşor cu toate& ferin(u"se #ai a'es (e sine însuşi* C%ci în sin$ur%tate& un(e fiecare
este re(us nu#ai 'a sine& se arat% ceea ce are n sine nsu!i. Aco'o nero(u' în purpur% oftea/%
su sarcina $rea a in(i+i(ua'it%!ii sa'e ne#ernice& pe c)n( o#u' superior însuf'e!eşte şi
în+ese'eşte cu $)n(uri'e sa'e cea #ai sear%(% societate* De aceea este foarte a(e+%rat ceea ce
/ice Seneca1 $)mnis stultitia la*orat fastidio sui” +#p. ,-& ase#enea şi +ora 'ui Iisus Sirah1
20ia!a neunu'ui e #ai rea (ec)t #oartea9* Aşa +o# af'a pururi c% fiecare o# este sociai' în
propor!ia în care este s%rac 'a #inte şi în(eoşte o# (e r)n(& c%ci în 'u#e nu ne prea r%#)ne
a't% a'e$ere (ec)t între sin$ur%tate şi în-osire>
Deoarece creierii se arat% ca para/itu' sau pensionaru' or$anis#u'ui între$& timpul li*er sau
ră"azul ce şi '"a (o)n(it o#u'& fiin(c% îi per#ite #işcarea 'ier% a conştiin!ei şi
in(i+i(ua'it%!ii& este ro(u' şi c)şti$u' între$ii sa'e e4isten!e& a'c%tuit%& (ea't#interi& nu#ai (in
#unc% şi (in ostenea'%* 3ns% 'a cei #ai #u'!i oa#eni ce iese (in r%$a/u' 'orJ <r)t şi t)#pire&
(ac% n"au 'a în(e#)n% p'%ceri sen/ua'e sau ni#icuri. r%$a/u' 'or este ace' $ozio lun"o
d’uomini i"noranti”' (espre care +oreşte Ariost* Oa#enii (e r)n( caut% nu#ai s% petreacă
ti#pu'& cei (e ta'ent s%"' ntre*uin.eze* Cau/a& pentru care capete'e ce'e ne#%r$inite sunt aşa
(e e4puse ur)tu'ui& este c% inte'ectu' 'or nu e ni#ic a'ta (ec)t un medium al motivelor pentru
+oin!%* Dac% (eoca#(at% nu sunt #oti+e 'a #i-'oc& +oin!a st% ne#işcat% şi inte'ectu' e a#or!it&
fiin(c% nu se pot pune în 'ucrare (e 'a sine. re/u'tatu' este o sta$nare $ro/a+% a tuturor
puteri'or în între$u' o#& " ur)tu'* Pentru a"' co#ate& se pun înaintea +oin!ei nişte #oti+e #ici&
pro+i/orii şi închipuite (up% p'ac& pentru a o (eştepta ş a (eştepta şi inte'ectu'& care treuie s%
'e perceap%. aceste se raport% 'a #oti+e'e ce'e a(e+%rate şi fireşti ca anii (e h)rtie 'a cei (e
aur& fiin(c% +a'oarea 'or este con+en!iona'%* Ase#enea #oti+e& isco(ite pentru ase#enea scop&
sunt jocurile (e c%r!i şi a'te'e* Dac% 'ipsesc şi aceste& o#u' #%r$init îşi a-ut% prin a'te #işc%ri&
în+)rteşte astonu'& ate toa cu (e$ete'e& se -oac% cu tot ce"i st% în în(e#)n%* 5i !i$ara este
#enit% a !inea 'ocu' i(ei'or* Pentru aceea& în toate !%ri'e ocupa!ia (e c%petenie a societ%!ii a
a-uns s% fie -ocu' (e c%r!i. e' este #%sura +a'orii oa#eni'or şi fa'i#entu' (ec'arat a' i(ei'or*
@ea+)n( a(ic% i(ei (e schi#at& ei schi#% c%r!i şi cat% s%"şi ia unu' a'tuia anii (in pun$%*
E
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
O& nea# ne#ernic; 3ns% pentru a nu fi nici aici ne(rept& nu +reau s% trec cu +e(erea o scu/% ce
s"ar putea a(uce -ocu'ui (e c%r!i& c% este a(ic% o pre$%tire 'a -ocu' 'u#ii şi a' afaceri'or&
întruc)t ne în+a!% arta (e a întreuin!a î#pre-ur%ri'e i#puse (e soart% 6c%r!i'e7 pe c)t se poate
(e ine& pentru a scoate (in e'e c)t se +a putea #ai #u't şi a ne (eprin(e astfe' 'a p%strarea
cu#p%tu'ui +contenance-' ()n(u"ne un aer +ese' c)n( sunt c%r!i'e re'e* Dar pe (e a't% parte&
-ocu' (e c%r!i (e#ora'i/ea/% (in aceeaşi cau/%* Scopu' -ocu'ui este (e a c)şti$a a+erea ce'ui'a't
în orice #o(& prin orice şiret'ic şi tertip* 3ns% oiceiu' (e a se purta astfe' 'a -oc prin(e r%(%cini
#ai a()nci& trece în +ia!a practic%& şi -uc%toru' a-un$e cu încetu' a pri+i toate 'ucruri'e& un(e
este +ora (e proprietate& ca o parti(% (e c%r!i şi a cre(e c%"i este iertat s% se fo'oseasc% (e
orice atout ce"' are în #)n%& nu#ai s% nu fie oprit (e 'e$e* Do+e/i ne (% +ia!a socia'% în toate
/i'e'e* Iiin(c% (ar& (up% cu# a# /is& r%$a/u' este f'oarea sau #ai ine ro(u' +ie!ii fiec%ruia&
ce sin$ur î' face st%p)n pe sine însuşi& sunt inecu+)nta!i oa#enii cari şi au atunci (e ce s% se
ucure în propria 'or conştiin!%& pe c)n( ce'or #ai #u'!i nu 'e r%#)ne în ti#pu' 'or 'ier (ec)t
un soi (e o#& cu care nu"i chip s% faci ce+a& care #oare (e ur)t şi"şi este sieşi cea #ai #are
po+ar%* S% ne ucur%# (ar 2fra!i'or& c% nu sunte# feciori ai roaei& ci ai fe#eii s'oo(e9*
6Ga'* G& A87*
Apoi& precu# acea !ar% este cea #ai fericit%& c%reia îi treuie #ai pu!in i#port sau nici unu'&
ase#enea este şi o#u'& care se #u'!u#eşte cu o$%!ia sa (in%untru şi nu are treuin!% pentru
petrecerea sa (e #u'!i a'!ii sau #ai ine (e ni#eni& c%ci astfe' (e i#port (e 'a a'!ii şi (inafar%
este costisitor& ne face at)rna!i& a(uce pri#e-(ii& c%şunea/% sup%r%ri şi& în sf)rşit& tot nu este
(ec)t o co#pensa!ie re pentru pro(ucte'e (e pe p%#)ntu' propriu* De 'a a'!ii& (e 'a 'u#ea
(inafar%& nu treuie s% aştept%# #u't în nici o pri+ire* Ceea ce poate fi un o# pentru a'tu'& e
foarte pu!in 'ucru. 'a ur#a ur#e'or& fiecine r%#)ne tot sin$ur& şi toat% întrearea este atunci&
cine r%#)ne sin$ur* 5i aici se potri+eşte ceea ce a /is Goethe +/ahrheit und Dichtun"& +o'* A&
p* GKG-& c% 'a ur#a ur#e'or o#u' se af'% tot(eauna re(us 'a sine însuşi& sau cu# /ice O'i+er
Go'(s#ith1
2Iericirea ne"o face# sau ne"o $%si#& fiin( #%r$ini!i în noi înşine oriun(e ne"a# af'a9*
60he 0raveller' +* GA87
Ce' #ai un a-utor şi ce' #ai #are spri-in treuie (ar fiecine s% şi"' $%seasc% în sine* Cu c)t
i/uteşte #ai #u't întru aceasta& şi prin ur#are cu c)t îşi af'% #ai #u't i/+oare'e petrecerii în
sine însuşi& cu at)t este #ai fericit* Ioarte ine /ice Aristote' 6#th. #ud.' 0II& ?71 fericirea este
a ce'or ce"şi sunt sieşi (e a-uns* C%ci toate i/+oare'e e4terne (e fericire şi (e p'%ceri sunt (up%
firea 'or foarte nesi$ure& $re'e& (ac% nu pri#e-(ioase& trec%toare şi supuse înt)#p'%rii şi pot s%
încete/e în î#pre-ur%ri'e ce'e #ai priincioase. întreruperea 'or este chiar neap%rat%& fiin(c% nu
pot s% fie în orice #o#ent 'a în(e#)n%* Apoi 'a %tr)ne!e se pier( cu necesitate #ai toate.
atunci ne p%r%seşte a#oru'& ne p%r%sesc $'u#e'e& (oru' (e c%'%torii& p'%cerea pentru cai şi
$ustu' pentru societ%!i. chiar şi prietenii şi ru(e'e ni"i r%peşte #oartea* Atunci se naşte #ai
#u't (ec)t oric)n( întrearea1 ce are cine+a în sineJ C%ci aceasta se +a p%stra #ai în(e'un$&
precu# şi este şi r%#)ne în oricare a't% +)rst% a(e+%ratu' i/+or nesecat a' fericirii* 5tiut este&
(ea't#interi& 'a c)t (e pu!in ne pute# aştepta în 'u#ea aceasta. (e ne+oi şi (e (ureri este p'in%&
şi pe cei ce au sc%pat (e e'e îi p)n(eşte ur)tu' (in toate un$hiuri'e* R%utatea !ine în(eoşte
c)r#a în 'u#e şi $'asu' neuni'or se au(e #ai tare* Soarta e cru(% şi oa#enii sunt #işei* 3ntr"o
'u#e astfe' întoc#it%& ce' ce pre!uieşte #u't în sine& sea#%n% unei o(%i +ese'e& 'u#inate şi
înc%'/ite& în #i-'ocu' $eru'ui unei nop!i (e iarn%* A a+ea& prin ur#are& o in(i+i(ua'itate
(istins% şi ine în/estrat%& #ai a'es a a+ea #u't spirit& este f%r% în(oia'% soarta cea #ai fericit%
pe p%#)nt& oric)t (e (eoseit% ar fi în co#parare cu soarta cea #ai str%'ucit%* A fost (oar o
+or% în!e'eapt%& pe care re$ina Christina (e Sue(ia& în +)rst% aia (e nou%spre/ece ani& a /is"
o în pri+in!a 'ui Descartes& (eşi nu"' cunoştea (ec)t (intr"o sin$ur% scriere a 'ui şi (up% spusa
a'tora& (ar î' ştia tr%in( (e #u't% +re#e în cea #ai #are sin$ur%tate în O'an(a1 $1r.
K
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
Descartes est le plus heureu2 de tous les hommes' et sa condition me sem*les di"ne d’envie.”
+3ie de Descartes-
At)ta nu#ai& c% î#pre-ur%ri'e (inafar%& precu# erau şi 'a Descartes& s% fie (estu' (e
priincioase pentru a '%sa o#u'ui putin!% s% se ai% pe sine însuşi şi s% se ucure (e sine* Din
care cau/% şi Kohe'eth /ice1 23n!e'epciunea este un% pe ')n$% o #oşie p%rinteasc% şi a-ut% pe
o# ca s% se ucure (e soare9* Cine& (ar& prin fa+oarea naturii şi a î#pre-ur%ri'or& a a+ut parte
(e aceast% soart%& +a +e$hea cu toat% 'uarea"a#inte ca i/+oru' (in%untru a' fericirii sa'e s%"i
r%#)n% accesii'& şi pentru aceasta se cere neat)rnare şi ti#p 'ier* Pe aceste (ar şi 'e +a
r%scu#p%ra ucuros prin cu#p%tare şi econo#ie. cu at)t #ai #u't& cu c)t e' nu este& ca
cei'a'!i& #%r$init în i/+oare'e (inafar% a'e p'%ceri'or* De aceea perspecti+a (e func!ii& ani&
fa+oruri şi ap'au/e'e 'u#ii nu"' +a în(up'eca s% se piar(% pe sine însuşi& pentru a se potri+i
inten!ii'or ce'or (e r)n( sau $ustu' ce'ui r%u a' oa#eni'or* La înt)#p'are +a face ca Hora!iu în
episto'a c%tre :aecenas* Este o #are neunie s% pier/i în%untru pentru ca s% c)şti$i e4terior&
a(ic% s%"!i (ai 'iniştea& ti#pu' 'ier şi neat)rnarea în totu' sau în #are parte pentru str%'ucire&
ran$& fa'%& tit'uri şi onoruri* Aceasta îns% a f%cut"o Goethe* Pe #ine #"a con(us $eniu' cu t%rie
spre cea'a't% parte*
A(e+%ru' e4p'icat aici& c% fericirea fiec%rui o# i/+or%şte #ai a'es (in%untru' 'ui& se înt%reşte
şi prin oser+area foarte (reapt% a 'ui Aristote' în #tica Nicomachee' c% orice fe' (e p'%cere
presupune o acti+itate f%r% (e care nu poate e4ista* Aceast% (octrin% a 'ui Aristote'& c%
fericirea unui o# consist% în întreuin!area 'ier% a facu't%!ii sa'e pre(o#nitoare& se af'%
repro(us% şi în re/u#atu' ce ni"' (% Stoaeus (espre Etica peripatetic%& c)n( /ice (* e* c%
2fericirea este func!ionarea facu't%!i'or (up% +irtutea (αρετη) ce o au (e a pro(uce 'ucr%ri
p'ine (e re/u'tat9& a(%u$)n( e4p'icarea c% acea αρετη sau +irtute înse#nea/% orice putere
e#inent%* 3ns% (estina!ia pri#iti+% a puteri'or& cu care a în/estrat natura pe o#& este 'upta în
contra ne+oi'or ce"' a#enin!% (in toate p%r!i'e* C)n( aceast% 'upt% încetea/% pentru c)t+a ti#p&
puteri'e neocupate î' apas% ca sarcin%. e' treuie s% se joace cu e'e& a(ic% s% 'e întreuin!e/e
f%r% scop. a't#interi ca(e în ce'%'a't i/+or a' suferin!ei o#eneşti& în ur)t* De aceea ur)tu'
chinuieşte #ai a'es pe oa#enii o$a!i (in societatea #ai îna't%& (espre a c%ror #i/erie ne"a (at
Lucretius o (escriere ce se potri+eşte şi ast%/i cu ce'e ce 'e +e(e# petrec)n(u"se /i'nic în
oraşe'e #ari1
2@u#ai î' +e/i ieşin( (in pa'atu' s%u& fiin(c% i se ur)se acas%& şi în cur)n( întorc)n(u"se înapoi& c%ci
nu petrece #ai afar% (e acas%* Apoi pune s%"i înha#e te'e$arii şi îi #)n% în $oan% 'a #oşia (in
apropiere parc% i s"ar fi aprins case'e şi ar (a /or s% stin$% focu'. (ar aia a-uns pe pra$u' uşii& începe
s% caşte şi sau se cu'c% şi (oar#e (us ca s%"şi uite ur)tu'& sau se întoarce iar%şi în $oan% ca s% re+a(%
oraşu'9*
Acest soi (e oa#eni& c)t sunt tineri& se în(e'etnicesc cu puterea #uscu'ar% şi cu cea $enita'%*
Dar #ai t)r/iu nu r%#)n (ec)t puteri'e inte'ectua'e. (ac% 'ipsesc acestea sau 'ipseşte
(e/+o'tarea 'or sau #ateria'u' a(unat pentru ap'icare 'or& atunci ne+oia este #are* Iiin(c% îns%
+oin!a este sin$ura putere +eşnic nes'eit%& se pune acu# în ea #işcare prin (eşteptarea
pasiuni'or& (* e* prin -ocuri (e noroc& acest +iciu într"a(e+%r în-ositor* Ca re$u'% $enera'% îns%&
orice o# f%r% ocupa!ie +a a'e$e& (up% cu# e fe'u' puteri'or pre(o#nitoare în e'& un anu#e -oc
pentru (istrac!ia 'ui& (e e4e#p'u1 popice sau şah. +)n%toare sau pictur%. a'er$%ri (e cai sau
#u/ic%. -oc (e c%r!i sau poe/ie. hera'(ic% sau fi'o/ofie& etc* Pute# chiar cerceta fi/io'o$ic
aceast% (eoseire& (uc)n(u"ne p)n% 'a r%(%cina tuturor #anifest%ri'or (e puteri o#eneşti&
aşa(ar 'a ce'e trei puteri fiziolo"ice fundamentale şi pri+in(u"'e acu# în jocul lor fără scop*
atunci ni se arat% c% i/+oare'e a trei fe'uri (e p'%ceri posii'e& (intre care fiecare o#& (up%
pre(o#nirea uneia sau a'teia (in ace'e puteri& îşi +a a'e$e fe'u' potri+it cu sine* 3nt)i (ar
p'%ceri'e puterii productive. e'e consist% în #)ncare& %utur%& #istuire& o(ihn% şi so#n* Sunt
chiir popoare între$i c%rora a'te popoare 'e atriuie aceste p'%ceri ca însuşiri na!iona'e* A'
(oi'ea& p'%ceri'e irita*ilită.ii. e'e consist% în e4erci!ii corpora'e& p'i#are& sa't& tr)nt%& (an!&
L
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
scri#%& c%'%rie şi -ocuri at'etice (e tot fe'u'& precu# şi în +)n%toare şi chiar în 'upt% şi r%/oi*
A' trei'ea& p'%ceri'e sensi*ilită.ii. e'e consist% în conte#p'are& cu$etare& si#!ire& în co#puneri
(e poe/ii& în pictur% şi art% p'astic%& în #u/ic%. în în+%!are& citire& #e(itare& in+en!ii& fi'o/ofie&
etc* Asupra +a'orii& $ra(u'ui& (uratei fiec%reia (in aceste petreceri se pot face fe'urite
oser+%ri& pe care îns% 'e '%s%# în sea#a cititoru'ui* Tot o#u' +a în!e'e$e c% p'%ceri'e sunt
tot(eauna i/+or)te (in întreuin!area proprii'or puteri& şi c%& prin ur#are& fericirea noastr%&
a(ic% su#a p'%ceri'or& +a fi cu at)t #ai #are& cu c)t este #ai noi'% puterea (in care se
pro(uce* Ase#enea nu +a t%$%(ui ni#eni înt)ietatea ce în aceast% pri+in!% i se cu+ine
sensii'it%!ii. a c%rei prepon(eren!% hot%r)t% este se#nu' (e preferin!% a o#u'ui în co#parare
cu a'te ani#a'e. pe c)n( ce'e'a'te (ou% puteri fi/io'o$ice sunt (ate şi ani#a'e'or în ace'aşi
$ra(& şi chiar într"un $ra( #are* De sensii'itate se !in puteri'e noastre inte'ectua'e. (e aceea
pre(o#nirea ei ne face pri#itori (e p'%ceri'e care consist% în cuno!tin.e' (e aşa"nu#ite'e
#u'!u#iri suf'eteşti& şi pe acestea 'e +o# si#!i cu at)t #ai #u't& cu c)t este #ai #are aceea
pre(o#nire> C%ci toate ce'e'a'te p'%ceri& a(ic% ce'e ce nu sunt inte'ectua'e& sunt cu #u't #ai
pre-os. e'e îşi au r%(%cina în î#o'(iri'e +oin!ei& a(ic% în pofte& în speran!e& în te#eri& în
ten(in!e spre un scop oarecare& şi toate acestea nu pot fi 'ipsite (e (ureri& cu at)t #ai #u't& cu
c)t rareori se atin$e +reun scop f%r% a a(uce cu sine un $ra( oarecare (e (ecep!ie* Pe c)n(& (in
contr%& p'%ceri'e inte'ectua'e ne (escop%r a(e+%ru' (in ce în ce #ai 'i#pe(e>
Aten!ia #ai (eoseit% a unui o# nor#a'& a(ic% a unui o# (e r)n(& o poate atra$e un 'ucru
nu#ai atunci c)n( îi (eşteapt% voin.a& aşa(ar c)n( are un interes persona' pentru e'* îns% orice
e4citare continu% a voin.ei este ce' pu!in #i4t% în fe'u' ei& prin ur#are î#preunat cu (urere*
<n #i-'oc pentru a (eştepta +oin!a într"a(ins şi nu#ai prin interese aşa (e #ici& înc)t s% nu
poat% pro(uce (ec)t (ureri #o#entane& nu per#anente şi serioase& aşa(ar o si#p'% $)n(ire a
+oin!ei& este -ocu' (e c%r!i& aceast% ocupa!ie $enera'% a 2societ%!ii9 (e pretutin(eni*
Ceea ce se nu#eşte vul"aritate unui om este pre(o#nirea (es%+)rşit% a +oin!ei 6a(ic% a
(orin!e'or& pofte'or& pasiuni'or7 peste inte'i$en!%& şi aceast% pre(o#nire a-un$e p)n% 'a un $ra(
în care inte'i$en!a nu func!ionea/% (ec)t în s'u-a pasiuni'or* <n(e s'u-a nu o rec'a#%& a(ic%
nu e4ist% #oti+e& fie #ari& fie #ici& pentru (eşteptarea +oin!ei& inte'i$en!a st% pe 'oc şi #intea
o#u'ui r%#)ne $oa'%* 3ns% orice pornire a +oin!ei f%r% inte'ect este 'ucru' ce' #ai co#un. şi
piatra o are şi o arat% ce' pu!in în #o#entu' c)n( ca(e* De aceea o ase#enea stare face pe o#
+u'$ar* Atunci îi r%#)ne acti+e nu#ai sensuri'e şi pu!ina #işcare a #in!ii& c)t% se cere pentru
a percepe sen/a!ii'e. şi e' este pururi accesii' 'a toate i#presii'e& aşa înc)t prin(e în(at% (e
+este tot ce se petrece în -uru' 'ui& şi ce' #ai #ic /$o#ot& cea #ai neînse#nat% înt)#p'are îi
ocup% aten!ia& toc#ai ca 'a ani#a'e* Aceast% stare per#anent% se tra(uce şi în fa!a şi în tot
e4terioru' 'ui şi (% acea e4presie co#un%& care este cu at)t #ai (e/$ust%toare& cu c)t porniri'e
+oin!ei& care u#p'u ase#enea conştiin!% (e o#& sunt #ai tri+ia'e& #ai e$oiste şi #ai re'e*
Din contr%& o#u' cu inte'i$en!% pre(o#nitoare este capai' (e ce' #ai #arte interes şi si#te
chiar necesitatea pentru 'ucruri curat intelectuale f%r% nici un a#estec a' voin.ei& a(ic% a
+reunui interes persona'* Aceast% aten!ie îns% î' îna'!% (eo(at% într"o re$iune& c%reia (urerea îi
este esen!ia' str%in%& oarecu# în at#osfera /ei'or& 2cu +ia!% uşoar%9 Pe c)n( (ar +ia!a ce'or'a'!i
se petrece în t)#pire& pe c)n( 'ucrarea şi si#!iri'e 'or sunt toate în(reptate spre interese'e #ici
a'e st%rii persona'e şi prin ur#are spre #i/erii (e tot fe'u'& aşa înc)t îi apuc% ur)tu' ce'
nesuferit& în(at% ce 'i se întrerupe preocuparea pentru ace'e scopuri şi în(at% ce sunt si'i!i a se
#%r$ini î sine înşii& fiin(c% nu#ai focu' s%'atic a' pasiunii #ai putea tre/i oarecare #işcare în
firea 'or cea în!e'enit%. o#u' în/estrat cu puteri inte'ectua'e #ai #ari are o e4isten!% o$at% în
i(ei& tot(eauna p'in% (e +ia!% şi (e înse#n%tate. oiecte +re(nice şi interesante î' ocup% în(at%
ce poate fi 'ier în #intea sa& şi în sine însuşi are un i/+or (e ce'e #ai îna'te p'%ceri*
Deşteptare (inafar% îi (au oiecte'e naturii şi pri+irea #işc%ri'or o#eneşti& precu# şi opere'e
aşa (e fe'urite a'e capete'or (e $eniu (in toate ti#puri'e şi (in toate 'ocuri'e& pentru care
nu#ai e' si#te a(e+%rata p'%cere& fiin(c% nu#ai e' în!e'e$e şi 'e si#te cu (es%+)rşire* Aşa(ar
M
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
pentru el au tr%it acei oa#eni& 'a el s"au a(resat. pa c)n( cei'a'!i& ca nişte au(itori (in
înt)#p'are& prin( nu#ai un fra$#ent şi"' în!e'e$ pe -u#%tate* Dar ce e (rept& toc#ai (e aceea
e' şi are o treuin!% #ai #u't (ec)t cei'a'!i& treuin!a (e a în+%!a& (e a +e(ea& a stu(ia& a
#e(ita& a se (esprin(e& prin ur#are treuin!a ti#pu'ui 'ier. îns% fiin(c% $il n’est de vrais
plaisirs qu’avec de vrais *esoins”& (up% cu# oser+% cu (rept cu+)nt 0o'taire& aceast%
treuin!% este con(i!ia su care îi sunt (ate p'%ceri'e refu/ate ce'or'a'!i& c%rora fru#use!i'e
naturii şi a'e arte'or şi opere'or inte'ectua'e (e tot fe'u'& chiar c)n( 'e $r%#%(esc în -uru' 'or&
nu 'e sunt (ec)t ceea ce sunt hetere'e pentru un o# %tr)n* <n astfe' (e cap e#inent (uce& prin
ur#are& pe ')n$% +ia!a sa persona'%& o a (oua +ia!%& a(ic% cea inte'ectua'%& care cu +re#ea îi
(e+ine scopu' principa'& pentru care cea persona'% îi apare nu#ai ca un #i-'oc. pe c)n(
ce'or'a'!i +ia!a aceasta $oa'% şi trist%& precu# este& treuie s% 'e apar% ca scop* +ia!a
inte'ectua'% (ar î' +a ocup #ai înt)i (e toate& şi ea (o)n(eşte& prin neîntrerupta sporire a
cunoştin!e'or şi a +e(eri'or ce'or nou%& o cone4itate& o în%'!are continu%& o între$ire cresc)n(%
spre tota'itate şi perfec!ie& înc)t pare a fi o a(e+%rat% 'ucrare (e art% în (e/+o'tarea ei. în
co#parare cu ea st% într"un contrast foarte trist +ia!a practic%& care& fiin( în(reptat% nu#ai spre
un%stare persona'%& nu poate creşte (ec)t nu#ai în 'un$i#e& nu în a()nci#e* 5i cu toate
aceste& (up% cu# a# /is& o#u' (e r)n( este si'it s% o pri+easc% (rept scopu' 'ui (e c%petenie
aici pe p%#)nt& pe c)n( ce'ui'a't îi este nu#ai un #i-'oc*
Cu a'te cu+inte1 +ia!a noastr% practic% sau rea'%& (ac% nu este #işcat% (e pasiuni& este
sear%(% şi ur)cioas%. iar (ac% este #işcat%& (e+ine în cur)n( (ureroas%. (e aceea sunt ferici!i
nu#ai cei ce sunt în/estra!i cu un prisos a' inte'ectu'ui peste #%sura treuincioas% 'a s'u-a
+oin!ei* Cu acest prisos (uc& pe ')n$% +ia!a 'or rea'%& o a (oua +ia!% în i(ei& care îi ocup% şi"i
(istra$e f%r% (urere& şi totuşi cu +ioiciune* Si#p'u' ră"az& a(ic% o inte'i$en!% neocupată (e
s'u-a +oin!ei& nu este (e a-uns. ci se cere un a(e+%rat prisos a' puterii. c%ci nu#ai acesta ne
face capai'i (e o ocupa!ie curat inte'ectua'% şi nesupus% +oin!ei. (in contr%& $otiumsine
litteris mors est et hominis vivi sepultura”' a(ic% pe ro#)neşte1 r%$a/ f%r% cu'tur% este un fe'
(e #oarte& este în$roparea (e +iu a o#u'ui +%eneca' #pist. 45-* Dup% cu# îns% ace' prisos este
#ic sau #are& se pro(uc şi nenu#%rate $ra(e a'e ace'ei +ie!i inte'ectua'e& pe care o (uce un
o# pe ')n$% +ia!a rea'%& (e 'a si#p'a a(unare şi (escriere (e insecte& p%s%ri& #inera'e& #onete&
p)n% 'a opere'e ce'e #ai îna'te a'e poe/iei şi a'e fi'o/ofiei* 3n orice ca/& o ase#enea +ia!%
inte'ectua'% este un scut (e ap%rare în contra ur)tu'ui şi în contra ur#%ri'or 'ui (%un%toare& şi
pune pe o# în stare (e a se feri (e societ%!i'e ce'e re'e şi (e nu#eroase'e pri#e-(ii& nenorociri&
pier(eri şi risipiri& (e care nu poate sc%pa ce' ce îşi caut% #u'!u#irea nu#ai în 'u#ea cea
rea'a* :ie persona' (* e* fi'o/ofia nu #i"a a(us nuci un fo'os #ateria'& (ar #"a p%/it (e #u'te
re'e*
Din contra& o#u' ce' nor#a'& a(ic% o#u' (e toate /i'e'e& c)n( e +ora s% se ucure (e +ia!%&
se +e(e si'it s% se a(rese/e 'a 'ucruri tot n afară de el& 'a ani& 'a ran$uri& 'a ne+ast% şi copii& 'a
prieteni& 'a întruniri& etc* Pe e'e se înte#eia/% fericirea 'ui. (e aceea se şi pier(e sau c)n( s"a
a#%$it în pri+in!a 'or* Pentru a e4pri#a aceasta cu un ter#en (in ştiin!a e4act%& a# putea /ice
c% punctu' 'ui (e $ra+ita!ie ca(e n afară de el* toc#ai (e aceea +a a+ea tot(eauna o #are
#oi'itate a (orin!e'or şi a capri!uri'or. (ac% î' iart% #i-'oace'e& +a cu#p%ra c)n( case& c)n(
cai& c)n( +a (a a'uri !i ospe!e& c)n( +a porni în c%'%torie& şi în $enere +a (uce #are 'u4. c%ci
în toate 'ucruri'e e' caut% #u'!u#irea de dinafară& precu# ce' fi/iceşte s'eit îşi caut% în
consommé"uri'e uc%taru'ui şi în hapuri'e spi!eru'ui s%n%tatea şi t%ia& a' c%ror i/+or este nu#ai
propria putere +ita'%*
Dac% acu#& pentru a nu trece în(at% 'a e4tre#& pune# în co#parare cu un ase#enea o# pe
un a'tu'& care s% ai% puteri inte'ectua'e nu toc#ai e#inente& (ar totuşi ce+a #ai presus (e
str)#ta #%sura oişnuit%& î' +e(e# ocup)n(u"se poate ca (i'etant cu +reo art% fru#oas% sau cu
+reo ştiin!% rea'%& cu otanica& #inera'o$ia& fi/ica& astrono#ia& istoria& etc*& şi af')n( (eîn(at%
în ase#enea ocupa!ie o #are parte a p'%ceri'or sa'e şi un fe' (e refu$iu în #o#ente'e în care
8N
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
i/+oare'e e4terne sunt secate sau nu"' #ai #u'!u#esc* Despre e' pute# /ice acu#& c% punctu'
'ui (e $ra+ita!ie ca(e în partea năuntrul lui* 3ns% fiin(c% si#p'u' (i'etantis# în art% este înc%
foarte (eparte (e puterea creatoare şi fiin(c% ştiin!e'e rea'e r%#)n #%r$inite în raporturi'e
feno#ene'or c%tre o'a't%& e'e nu pot ocupa tota'itatea o#u'ui& nu pot î#p'ini firea 'ui întrea$%
p)n% în fun(u' cu$et%ri'or şi si#!uri'or 'ui şi nu se pot î#p'eti în e4isten!a 'ui aşa înc)t e' s%"şi
piar(% interesu' pentru toate ce'e'a'te* Aceasta r%#)ne re/er+at ce'ei #ai îna'te superiorit%!i
inte'ectua'e& care se nu#eşte $enia'itate. nu#ai $eniu' $%seşte te#a aso'ut% a preocup%ri'or
sa'e în tota'itatea e4isten!ei şi a fiin!ei 'ucruri'or şi +a c%uta s% eppri#e a()nca în!e'e$ere a
acestei te#e (e art%& prin poe/ie şi prin fi'o/ofie& (up% cu# î' +a în(e#na pre(ispo/i!ia
in(i+i(ua'%* nu#ai pentru un ase#enea o# netu'urata ocupare cu sine însuşi& cu cu$et%ri'e şi
opere'e sa'e& este (e neap%rat% treuin!%. nu#ai pentru e' r%$a/u' este ce' #ai #are ine& toate
ce'e'a'te îi sunt (e prisos& a (ac% 'e are& nu"i sunt a(eseori (ec)t o sarcin%* @u#ai (espre un
ase#enea o# pute# /ice& aşa(ar& c% punctu' 'ui (e $ra+ita!ie ca(e cu totul năuntrul lui. De
aici se şi poate în!e'e$e cu# foarte rarii oa#eni (e $eniu& chiar c)n( au ce' #ai un caracter&
nu arat% ace' interes +iu şi intensi+ pentru prieteni& pentru fa#i'ie sau pentru stat& (e care sunt
capai'i #u'!i (in cei'a'!i. c%ci& 'a ur#a ur#e'or& ei se pot 'ipsi şi #)n$)ia (e toate& nu#ai s%
se ai% pe sine înşii* 3n e' se af'% (ar un e'e#ent #ai #u't (e i/o'are& car este at)t #ai si#!itor
în efecte'e sa'e& cu c)t cei'a'!i oa#eni nu 'e pot fi nicio(at% (e a-uns şi nici cu totu' apropia!i&
nefiin( (e aceeaşi sea#% cu ei. (in contr%& ei se +or si#!i în toate î#pre-ur%ri'e ca nişte fiin!e
etero$ene& se +or (eprin(e cu încetu' a tr%i printre oa#eni ca şi c)n( ar fi cu totu' str%ini şi& în
cu$et%ri'e 'or (espre ei& +or întreuin!a persoan% a treia a p'ura'u'ui& în 'ocu' persoanei înt)i*
Din acest punct (e +e(ere& o#u' ce' #ai ine în/estrat în pri+in!a inte'ectua'% se arat% a fi şi
ce' #ai fericit& (up% re$u'a ştiut%& c% partea suiecti+%& care e tot(eauna secun(ar%& neput)n(
a+ea efect asupra noastr% (ec)t prin #i-'ocirea cea (int)i* (o+a(% şi fru#oase'e +ersuri a'e 'ui
Lucian*
2Oo$%!ia suf'etu'ui este sin$ura o$%!ie. ce'e'a'te unuri sunt o$ate în (ureri9*
<n astfe' (e o# cu o$%!ia intern% nu cere 'u#ii e4terne a'tce+a (ec)t un (ar ne$ati+& a(ic%
r%$a/u' pentru a"şi (e/+o'ta facu't%!i'e inte'ectua'e şi a se ucura (e co#oara sa suf'eteasc%&
cu a'te cu+inte cere nu#ai +oie (e a putea fi nu#ai e' însuşi în toat% +ia!a sa& în fiecare /i şi în
fiecare or%* Dac% este cine+a #enit a întip%ri ur#a spiritu'ui s%u în întrea$a o#enireP atunci
pentru e' nu e4ist% (ec)t o unic% fericire sau nefericire& a(ic% (e a"şi putea (esf%şura pe (ep'in
(ispo/i!ii'e interne şi a"şi ter#ina opera sa& sau (e a fi î#pie(icat (e 'a acestea* Toate ce'e'a'te
sunt (e prea pu!in% +a'oare pentru e'* şi aşa +e(e# c% spirite'e ce'e îna'te a'e tuturor ti#puri'or
au pus ce' #ai #are pre! pe r%$a/* C%ci r%$a/u' fiec%rui o# pre!uieşte c)t pre!uieşte şi o#u'*
2Iericirea pare a sta în r%$a/9& /ice Aristote'& şi Dio$en Laer!iu' ne spune c%1 2Socrate '%u(a
r%$a/u' ca cea #ai fru#oas% o$%!ie9* 3n ace'aşi interes (ec'ar% Aristote' +ia!a fi'o/ofic% cea
#ai fericit% şi /ice în 6olitica sa 6I0& 8871 2A(e+%rata fericire a +ie!ii unui o# st% în 'iera
(e/+o'tare a ta'ente'or 'ui& ceea ce se potri+eşte cu cu+inte'e 'ui Goethe (in /ilhelm 1eister7
2Cine e n%scut cu un ta'ent& pentru un ta'ent& îşi $%seşte în aceasta cea #ai fru#oas%
e4isten!%9*
A a+ea îns% r%$a/& este 'ucru str%in (e soarta oişnuit% şi (e natura oişnuit% a oa#eni'or.
c%ci #enirea 'or fireasc% este (e a"şi consu#a +ia!a cu a$onisirea ce'or treuincioase pentru
traiu' 'or şi a' fa#i'iei* O#u' e un copi' a' ne+oi'or& nu o inte'i$en!% 'ier%* De aceea r%$a/u'
a-un$e în cur)n( s% fie o sarcin% pentru o#u' (e r)n(& a chiar un a(e+%rat chin& (ac% nu e în
state s% şi"' ocupe cu tot fe'u' (e interese #eşteşu$ite şi închipuite& cu -ocuri& cu (istrac!ii şi cu
#ici pasiuni fa+orite. (in aceeaşi cau/% a-un$e a îi fi un i/+or (e pri#e-(ii& (up% pro+eru'
'atin $difficilis in otio quies”' cu# a# /ice pe ro#)neşte1 e $reu s% fii cu#inte& c)n( n"ai (e
'ucru* Pe (e a't% parte îns% şi un inte'ect care trece cu #u't peste #%sura nor#a'% este ce+a
anor# şi prin ur#are nefiresc* Dac% totuşi se pro(uce c)teo(at%& fericirea ce'ui în/estrat cu e'
88
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
cere neap%rat ace' r%$a/ aşa (e nesuferit sau (e pri#e-(ios pentru oa#enii (e r)n(. c%ci f%r%
(e e' +a fi un Pe$as înh%#at 'a -u$& prin ur#are nefericit* Dar (ac% se înt)#p'% s% se
înt)'neasc% în ace'aşi o# a#)n(ou% con(i!ii'e nefireşti& cea e4tern% şi cea intern%& atunci este
un #are noroc1 c%ci atunci o#u' este fa+ori/at +a (uce o +ia!% (e un $en #ai îna't& ferit% (e
ce'e (ou% i/+oare contrare a'e suferin!ei o#eneşti& (e ne+oie şi (e ur)t& (e care cei'a'!i oa#eni
nu pot sc%pa (ec)t prin neutra'i/area şi a'ternarea 'or reciproc%*
Dar pe ')n$% ce'e /ise #ai sus nu treuie s% uit%# c% o #are putere inte'ectua'%& în ur#a
pre(o#nirii acti+it%!ii ner+oase& a(uce cu sine o susceptii'itate e4a$erat% pentru toate
for#e'e (urerii. c% apoi& fiin( con(i!ionat% (e un te#pera#ent pasionat şi tot(eauna
î#preunat% cu o #ai #are +i+acitate şi perfec!ie a tuturor repre/ent%ri'or& prin chiar aceasta
pro(uce o #ai #are +io'en!% a afecte'or& pe c)n( în su#% tota'% e4ist% #ai #u'te afecte
penii'e (ec)t p'%cute. c%& în fine& ce' în/estrat cu aşa inte'i$en!% e4traor(inar% se si#te
înstr%inat (e cei'a'!i oa#eni şi (e traiu' 'or& fiin(c% în propor!ia în care $%seşte #ai #u't în
sine& caut% #ai pu!in 'a a'!ii* :ii (e 'ucruri& care pentru ei sunt (e #are interes& nu au pentru
()nsu' nici cea #ai #ic% înse#n%tate şi nu"i fac nici o p'%cere* Din toate acestea pare a re/u'ta
c% şi aici se ap'ic% acea 'e$e a co#pensa!iei& care se +e(e (o#nin( în at)tea a'te î#pre-ur%ri.
şi nu f%r% o aparen!% (e (reptate s"a /is a(eseori c%& 'a ur#a ur#e'or& to!i cei s%raci cu (uhu'
sunt cei #ai ferici!i& (e"şi ni#eni nu"i +a pi/#ui pentru o ase#enea fericire* 3n hot%r)rea
(efiniti+% asupra acestei contro+erse +reau cu at)t #ai pu!in s% inf'uen!e/ eu pe cititor& cu c)t
însuşi Sofoc'e s"a e4pri#at în (ou% #o(uri (ia#etra' opuse* 3n 8nti"ona /ise1
2Cu$etarea este cea (int)i şi cea #ai înse#nat% parte a fericirii9& iar în 8ja2 /ice (in contr%1
2Cea #ai p'%cut% +ia!% este a ce'or ce nu cu$et% ni#ic9*
Tot aşa (e (e/ina!i sunt asupra acestei între%ri şi fi'o/ofii 3echiului 0estament7
20ia!a neunu'ui e #ai rea (ec)t #oartea9& /ice Iisus Sirah 6??&?87* 3ns% în 9oheleth 68& 8L7
citi#1
2<n(e e #u't% cunoştin!%& e #u't% sup%rare9*
La sf)rşitu' capito'u'ui (e fa!% nu +reau s% trec su t%cere c% ceea ce se nu#eşte cu un
cu+)nt e4c'usi+ $er#an 6hilister este toc#ai un o# care (up% #%sura str)#t nor#a'% a
puteri'or sa'e cu$et%toare nu are tre*uin.e intelectuale. Aceast% e4presie este 'uat% (in +ia!a
stu(en!i'or $er#ani şi s"a ap'icat apoi într"un în!e'es #ai îna't& (ar totuşi ana'o$ ce'ui pri#iti+&
'a ce' ce este antite/a unui fiu a' #u/e'or* C%ci 6hilister este şi r%#)ne αµουσοζ ανηρ 6o#u'
cu $usturi +u'$are& f%r% nici o treuin!% (e cu'tur% artistic%7* Dintr"un punct (e +e(ere #ai
îna't& eu aş (efini 2fi'istru'9 un o# care în #o(u' ce' #ai serios se ocup% (e o rea'itate ce nu
este rea'itate* 3ns% o ase#enea (efini!ie transcen(enta'% nu s"ar potri+i cu sti'u' popu'ar a'
acestei c%r!i şi nu ar fi în!e'eas% (e to!i cititorii* S% ne opri# (ar 'a (efini!ia (int)i& care a(#ite
#ai uşor o e4p'ica!ie specia'% şi cuprin(e în(estu' note'e esen!ia'e& r%(%cina tuturor însuşiri'or
ce caracteri/ea/% 2fi'istru9* Acesta este aşa(ar un om fără tre*uin.e intelectuale. De aici
ur#ea/% #u'te a'te 'ucruri1 nt:i' n privin.a lui nsu!i' c% este şi 'ipsit (e plăcerile
inte'ectua'e& (up% re$u'a citat%1 il n’est de vrais plaisirs qu’avec de vrais *esoins. @ici o
aspira!ie spre ştiin!% şi -u(ecat% pentru propria 'or +a'oare nu"i însuf'e!eşte e4isten!a& şi nici
spre p'%ceri'e a(e+%rat estetice& care sunt tot(eauna înru(it cu ce'e (int)i* (ac% ase#enea
p'%ceri îi sunt totuşi i#puse prin #o(% sau prin autoritatea a'tora& 'e +a isto+i c)t se poate #ai
repe(e ca o #unc% si'nic%* A(e+%rate'e p'%ceri sunt pentru e' nu#ai ce'e sen/ua'e1 cu e'e se
(esp%$ueşte* Astfe' stri(ii'e şi şa#pania sunt cu'#inarea e4isten!ei 'ui& şi scopu' +ie!ii este
(e a"şi procura tot ce se !ine (e un%starea #ateria'%* Ierice (e e'& (ac% acest scop îi ocup%
în(estu' +re#ea* C%ci (ac% este (e #ai înainte în/estrat cu unuri #ateria'e& a-un$e neap%rat
pra(a ur)tu'ui& în contra c%ruia încearc% apoi toate #i-'oace'e i#a$inai'e1 a'uri& teatru&
8?
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
societ%!i& c%r!i (e -oc& ru'et%& cai& fe#ei& e!ie& c%'%torii& etc* Dar toate acestea nu pot acoperi
ur)tu'& c)n( 'ipsa (e treuin!e inte'ectua'e face i#posii'e p'%ceri'e inte'ectua'e* De aceea un
fe' (e serio/itate ursu/% şi seac% este caracteristic% pentru 2fi'istru9 şi"' asea#%n% cu
ani#a'e'e* @i#ic nu"' în+ese'eşte& ni#ic nu"' tre/eşte& ni#ic nu"' atra$e* C%ci p'%ceri'e
sen/ua'e se s'eiesc în cur)n(. societatea& co#pus% (in aceiaşi 2fi'iştri9& (e+ine şi ea ur)cioas%&
-ocu' (e c%r!i ooseşte p)n% în sf)rşit* Poate îi #ai r%#)n 'a ur#% p'%ceri'e (eşert%ciunii& care
pentru e' consist% în a întrece pe a'!ii în o$%!ie sau în ran$ sau în inf'uen!% şi putere şi a se
+e(ea apoi onorat (e ei. sau ce' pu!in în a se af'a în societatea ce'or ce sunt astfe' (istinşi şi a
se înc%'/i 'a ref'e4u' sp'en(oarii 'or 6en$'e/escu' a sno*7*
Din #ai sus ar%tata însuşire fun(a#enta'% a 2fi'istru'ui9 ur#ea/% al doilea' n privin.a
altora& c%& nea+)n( ei treuin!e inte'ectua'e& ci nu#ai fi/ice& +a c%uta societatea ce'or ce îi pot
în(estu'a pe acestea şi nu pe ace'ea* :ai pu!in (ec)t toate +a cere (e 'a a'!ii +reo (eoseit%
capacitate inte'ectua'%. (in contr%& un(e o +a înt)'ni& o +a pri#i cu antipatie& a chiar cu ur%*
C%ci fa!% (e ea nu +a a+ea (ec)t un si#!%#)nt sup%r%tor (e inferioritate& şi înc% (e"o sur(% şi
tainic% in+i(ie& pe care o +a ascun(e cu cea #ai #are în$ri-ire& şi o +a ascun(e chiar sieşi ,
f%r% a't fo'os (ec)t (e a o si#!i cresc)n( p)n% 'a turare* @icio(at% nu"i +a trece (ar prin cap
s%"şi #%soare respectu' şi sti#a 'ui (up% ase#enea ca'it%!i& ci îşi p%stra consi(erarea e4c'usi+
nu#ai pentru ran$ şi a+u!ie& pentru putere şi inf'uen!%& care în ochii 'ui sunt sin$ure'e (istinc!ii
a(e+%rate& 'a care ar (ori s% a-un$% şi e'* toate aceste sunt îns% ur#%ri a'e faptu'ui c% e' este un
o# fără tre*uin.e intelectuale. :area suferin!% a tuturor 2fi'iştri'or9 este că lucrurile ideale
nu 'e pot s'u-i (e petrecere& ci ei au tot(eauna ne+oie (e cele reale pentru a sc%pa (e ur)t*
Aceste sunt îns% foarte cur)n( s'eite& şi atunci nu #ai e petrecere& ci oosea'%. şi apoi e'e #ai
a(uc tot(eauna cu sine pri#e-(ii (e tot fe'u'. pe c)n(& (in contr%& p'%ceri'e i(ea'e sunt
nesf)rşite şi îi sunt ne+ino+ate*
8A
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
Despre ceea ce are cineva
A hot%rî #ar$ini'e unei (orin!e în!e'epte în ceea ce pri+eşte a+erea& este $reu& (ac% nu este
putin!%* C%ci #u'!u#irea fiec%ruia (in noi în aceast% pri+in!% se înte#eia/% pe un factor nu#ai
re'ati+ şi nu aso'ut. (in care cau/%& a+erea pri+it% sin$ur% înse#nea/% tot aşa (e pu!in ca i
nu#%r%toru' unei frac!iuni f%r% nu#itor* O#u' nu si#te 'ipsa unuri'or& pe care nu s"a $)n(it
nicio(at% s% 'e ai%& ci este şi f%r% (e e'e pe (ep'in #u'!u#it. pe c)n( a'tu'& (eşi are (e o sut%
(e ori #ai #u't& se si#te nefericit& fiin(c% îi 'ipseşte ce+a ce (oreşte* Iiecine are şi în aceast%
pri+in!% un ori/ont propriu a' 'i#ite'or& p)n% un(e e4ist% pentru e' putin!a s% a-un$%1 p)n%
aco'o i se întin( şi preten!ii'e* C)n( un oiect (in ce'e ce se af'% în%untru' acestor 'i#ite& i se
înf%!işea/% aşa înc)t s% poat% a+ea încre(ere c%"' +a (o)n(i& se si#te nefericit. (in contra& se
si#te nefericit c)n( $reut%!i'e ce 'e înt)#pin% îi r%pesc aceast% perspecti+%* Ceea ce se af'% în
afar% (in ace'e #ar$ini& nici nu"' i#presionea/%* De aceea ce' s%rac nu este tu'urat (e a+erea
cea #are a o$atu'ui& şi pe (e a't% parte o$atu'& care nu a i/utit într"o (orin!% a sa& nu se
#)n$)ie cu ce'e'a'te #u'te ce"i sunt î#p'inite* 6Oo$%!ia sea#%n% cu apa (e #are. cu c)t o ei
#ai #u't& cu at)t î!i creşte setea* Aşa este şi $'oria7* Din #icşorarea ce o face# în factoru'
preten!ii'or noastre& în(at% ce soarta ne"a restr)ns factoru' a+erii& se e4p'ic% pentru ce (up%
pier(erea a+erii& în(at% ce a# trecut peste (urerea (int)i& (ispo/i!ia oişnuit% nu se (eoseeşte
prea #u't (e cea (e #ai înainte* Aceast% opera!ie îns% este îns% a(e+%rata cau/% a (urerii 'a o
înt)#p'are nefericit%. (up% ce este s%+)rşit%& (urerea se si#te tot #ai pu!in& şi 'a ur#% nu se
#ai si#te (e'oc1 rana se +in(ec%* 0ice+ersa& 'a o înt)#p'are fericit%& co#presoru' preten!ii'or
noastre se î#pin$e #ai sus şi e'e se '%r$esc. în aceasta consist% ucuria* Dar nici ea nu !ine
#ai #u't (ec)t p)n% 'a s%+)rşirea tota'% a acestei opera!ii. atunci ne oişnui# cu #%sura
'%r$it% a preten!ii'or şi (e+eni# in(iferen!i pentru a+erea ce 'e corespun(e* Aceasta ne"o spun
şi +ersuri'e (in Ho#er& )d. ;3(((' <=<-<=>& care se ter#in% cu cu+inte'e1
2:intea ce'or ce ca'c% p%#)ntu' se schi#% precu# îna'tu' p%rinte a' /ei'or şi a' oa#eni'or
schi#% /i'e'e9*
I/+oru' ne#u'!u#irii noastre sunt încerc%ri'e ce 'e tot face# (e a urca factoru' preten!ii'or&
pe c)n( ce'%'a't factor r%#)ne ne#işcat şi 'e î#pie(ic%*
Oa#eni'or 'i se i#put% a(eseori c% (orin!e'e 'or se în(reptea/% #ai a'es spre ani şi c%
iuesc anii #ai presus (e toate* Dar este 'ucru' firesc& poate chiar neap%rat& s% iueşte acest
Proteu neoosit& care în orice #o#ent este $ata a se preface în oiectu' spre care !intesc
toc#ai acu# (orin!e'e noastre schi#%toare şi fe'urite'e noastre (orin!e* Orice a't un
în(estu'ea/% nu#ai una in pofte& nu#ai una (in 'ucruri'e ce ne treuie. #)nc%ri'e sunt une
nu#ai pentru ce' f'%#)n(& +inu' pentru ce' s%n%tos& (oftoria pentru ce' o'na+& o 'an% pentru
iarn%& fe#ei'e pentru tinere!e& etc* Toate acestea sunt prin ur#are αγαυα προζ τι, a(ic%
nu#ai re'ati+ une* Oanii sin$uri sunt aso'ut uni1 fiin(c% nu în(estu'ea/% nu#ai o treuin!%
in concreto& ci treuin!a în(eoşte& in a*stracto.
A+erea #oştenit% sau a$onisit% treuie s% o pri+eşti ca un scut (e ap%rare în contra #u'tor
re'e şi nenorociri posii'e. (ar nu ca o în'esnire sau poate chiar ca o în(atorire (e a"!i procura
p'%ceri'e 'u#eşti*
Oa#enii& care nu au a+ere (e 'a p%rin!i& ci nu#ai prin ta'ente'e 'or (e tot fe'u' a-un$ s%
c)şti$e #ai #u't& se oişnuiesc #ai tot(eauna s% pri+easc% ta'entu' 'or ca un capita' statornic&
şi prin ur#are +enitu' ca o (o)n(%*
8G
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
Despre ceea ce reprezintă cineva
:ai to!i oa#enii& în ur#a unei s'%iciuni (eoseite a naturii& pun prea #u't pre! pe ceea ce
repre/int%& a(ic% pe e4isten!a 'or în opinia a'tora& (eşi cea #ai si#p'% ref'ec!ie ne"ar putea
ar%ta c%& în sine îns%şi& p%rerea a'tora este f%r% înse#n%tate pentru fericirea noastr%* Cu $reu se
poate (eci e4p'ica ucuria ce o si#te fiecine& în(at% ce constat% opinia un% ce o au a'!ii
(espre e' şi se +e(e 'in$uşit în (eşert%ciunea sa* Cu ase#enea apro%ri a'e a'tora se #)n$)ie
o#u' a(ese (e nefericiri a(e+%rate sau (e pu!ina fa+oare a sor!ii în pri+in!a ce'or (ou%
e'e#ente principa'e a'e fericirii& (espre care a# +orit p)n% acu#. şi& +ice+ersa& e (e #irare
c)t (e #u't î' sup%r% şi c)t (e a()nc î' (oare orice atin$ere& orice 'ips% (e respect sau (e
consi(erare* Aceast% e4a$erat% i#presionai'itate este îns% (e aproape înru(it% cu
si#!%#)ntu' onoarei şi poate s% ai% un efect fa+orai' asupra unei purt%ri a #u'tor oa#eni
!in)n(u"'e 'oc (e #ora'itate. (ar pentru propria 'or fericire şi #ai înt)i pentru 'iniştea şi
neat)rnarea 'or suf'eteasc%& f%r% (e care nu poate e4ista fericire& este #ai #u't stric%cioas%
(ec)t fo'ositoare* De aceea& (in punctu' nostru (e +e(ere& e #ai ine s%"i pune# sta+i'% şi prin
o cu$etare s%n%toas% şi o (reapt% cu#p%nire a +a'ori unuri'or s% înfr)n%# pe c)t se poate
acea #are susceptii'itate fa!% (e opinia a'tora& fie în ine& fie în r%u. c%ci (in aceeaşi cau/%&
(in care ne p'ace 'in$uşirea& ne (oare critica*
Dup% o +or% 'atin%1 2este aşa (e uşor şi aşa pu!in 'ucru se cere pentru a (escura-a sau a
î#%r%ta o ini#% setoas% (e 'au(e&9 înc)t treuie s% c%ut%# aici o în(reptare& (ac% nu +re#
s% r%#)ne# pentru tot(eauna roii p%reri'or şi -u(ec%!ii a'tora*
Prin ur#are& o (reapt% pre!uire a ceea ce sunte# în noi şi prin noi înşine fa!% cu ceea ce
sunte# nu#ai în ochii altora& +a contriui #u't 'a fericirea noastr%* 3n noi şi pentru noi se af'%
tot ce se î#p'ineşte ti#pu' e4isten!ei noastre& cuprinsu' şi +a'oarea ei& aşa(ar toate ace'e
unuri (e care a# +orit #ai sus în capito'e'e 2ce este9 şi 2ce are cine+a9* C%ci toate aceste îşi
au 'ocu' 'or (e ac!iune în propria noastr% conştiin!%* Din contr%& opinia ce o au a'!ii (espre noi
şi ref'ec!ii'e ce 'e a(ao$% ei 'a aceast% opinie& se petrec în #intea 'or& şi prin ur#are 'ocu' 'or
(e ac!iune este o conştiin!% str%in%* Toc#ai c'ase'e ce'e #ai îna'te a'e societ%!ii cu tot 'u4u'
'or& cu toat% fa'a şi cu toat% sp'en(oarea 'or& treuie s%"şi /ic%1 fericirea noastr% se af'% în afar%
(in noi& 'ocu' ei este în capete'e a'tora* Aici a+e# (ar a face cu nişte p%reri& care nici nu e4ist%
pentru noi (e"a (reptu'& ci nu#ai in(irect& a(ic% întruc)t (up% e'e se în(reptea/% purtarea
a'tora c%tre noi* Dar şi purtarea 'or poate fi 'uat% în consi(erare nu#ai întruc)t ar putea
#o(ifica ceea ce sunte# noi n noi şi pentru noi n!ine. C%ci& (ea't#interi& ceea ce se petrece
într"o conştiin!% str%in%& fiin( str%in%& ne e in(iferent& şi ase#enea +o# (e+eni şi noi cu ti#pu'
in(iferen!i& (up% ce +o# fi a-uns a cunoaşte uşurin!a şi nu'itatea cu$et%ri'or& #%r$inirea
no!iuni'or& #ici#ea si#!%#inte'or& r%t%cirea opinii'or şi #u'!i#ea (e erori în ce'e #ai #u'te
capete& şi (up% ce +o# fi în+%!at (in propria e4perien!%& cu ce 'ips% (e respect +oresc
oa#enii (e fiecine& (up% î#pre-ur%ri& în(at% ce nu 'e e fric% (e e' sau în(at% ce cre( c% nu o +a
af'a. iar #ai a'es (up% ce +o# fi au/it o (at%& cu ce (ispre! +oresc ne$hioii (e o#u' ce' #ai
înse#nat* Atunci +o# în!e'e$e c% ce' ce pune #are pre! pe opinia oa#eni'or& 'e face prea
#u't% onoare*
Deci& f%r% în(oia'% r%u şi"a întoc#it +ia!a ace'a care nu îşi af'% fericirea în ce'e (ou%
cate$orii (e unuri& (espre care +orir%# #ai înaintea& ci treuie s% şi"o caute în repre/entare&
a(ic% nu se uit% 'a ceea ce este în rea'itatea sa proprie& ci ce uit% 'a ceea ce este în opinia
a'tora* C%ci te#e'ia e4isten!ei şi prin ur#are şi a fericirii noastre este natura noastr% ani#a'%*
De aceea& pentru ca s% ne af'%# ine se cere #ai înt)i s%n%tate& iar apoi #i-'oace'e pentru
8D
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
sus!inerea noastr% a(ic% s% a+e# cu ce s% tr%i# f%r% $ri-%* Onoare& fa'%& ran$& $'orie oric)t (e
#u't 'e"ar pre!ui cine+a& nu pot concura cu ace'e unuri esen!ia'e& nici nu 'e pot în'ocui1 (in
contr%& 'a ca/ (e ne+oie treuie -ertfite f%r% şo+%ire* 0a fi (ar #ai ine pentru fericirea
noastr% ca s% a-un$e# (e ti#puriu 'a în!e'e$erea c% fiecine tr%ieşte #ai înt)i în propria sa pie'e
şi nu în opinia a'tora& şi c% prin ur#are starea noastr% rea'% şi persona'%& precu# se hot%r%şte
prin s%n%tate& te#pera#ent& ta'ente& +enit& fe#eie& copii prieteni& 'ocuin!%& etc*& este pentru
fericirea noastr% (e o sut% (e ori #ai i#portant% (ec)t ceea ce 'e p'ace a'tora s% fac% (in noi*
Eroarea contrar% ne face neferici!i* C)n( se (ec'a#% cu e#fa/% 2onoarea trece înaintea +ie!ii9&
aceasta +rea s% /ic%1 2a fi şi a se af'a ine& nu"i ni#ic1 (ar ce $)n(esc a'!ii (espre noi& aceasta
e totu'9* :ai cur)n( a# putea în!e'e$e ase#enea fra/e ca nişte e4presii hipero'ice& su care
se ascun(e a(e+%ru' pro/aic& c%& pentru e4isten!a şi înaintarea noastr% între oa#eni& onoarea&
a(ic% opinia 'or (espre noi& este a(esea neap%rat treuincioas%& precu# +o# ar%ta #ai -os*
C)n( +e(e# îns% cu# #ai toate st%ruin!e'e oa#eni'or& nesf)rşite'e 'or opintiri& & #ii'e (e
neca/uri şi (e pri#e-(ii ce 'e încearc%& au (e scop fina' a se în%'!a în opinia a'tora şi cu# #ai
a'es (in aceast% cau/% u#'% (up% func!ii& (up% ran$uri şi (ecora!ii& (up% a+ere şi chiar (up%
ştiin!% şi art%& şi cu# astfe' respectu' #ai #are a' a'tora este !inta (in ur#% 'a care aspir%&
atunci nu ne r%#)ne (ec)t s% constat%# şi aici $ra(u' neuniei o#eneşti*
A pune un pre! prea #are pe opinia a'tora este (ar o $reşea'% şi este $reşea'a cea #ai
r%sp)n(it%1 fie c% e înr%(%cinat% în chiar firea noastr%& fie c% e un efect a' societ%!ii şi a'
ci+i'i/a!iei. în tot ca/u'& ea are asupra fapte'or şi cu$et%ri'or noastre o înr)urire prea #are şi
(uş#an% fericirii& încep)n( (e un(e se arat% nu#ai ca o fric% oar% şi e4a$erat% (e qu’en
dira-t-on' p)n% aco'o un(e o +e(e# î#p')nt)n( pu#na'u' 'ui 0ir$i'ius în ini#a fiicei sa'e sau
în(e#n)n( pe unii oa#eni s%"şi -ertfeasc% 'iniştea& a+erea& s%n%tatea& chiar şi +ia!a pentru
s'a+a nu#e'ui* Aceast% r%t%cire& ce e (rept& (e+ine #i-'ocu' ce' #ai co#o( pentru ce' ce are s%
st%p)neasc% sau s% $u+erne/e un popor& (in care cau/% arta (e a cu'ti+a şi (e a rafina
si#!%#)ntu' (e onoare ocup% 'ocu' (e c%petenie în #eseria e(uca!iunii po'itice. îns% cu pri+ire
'a propria fericire a o#u'ui& care este aici te#a noastr%& 'ucru' se înf%!işea/% a'tfe'& şi re$u'a
este& (in contr%& s% nu pune# prea #u't pre! pe opinia str%in%* Dac% totuşi& precu# ne
(o+e(eşte +ia!a (e fiecare /i& cei #ai #u'!i oa#eni pun toc#ai pe opinia a'tora pre!u' ce' #ai
#are şi se în$ri-esc #ai #u' (e ea& (ec)t (e ceea ce"i atin$e (e"a (reptu' şi ce se petrece n
propria lor con!tiin.ă. (ac% astfe'& prin o r%sturnare a or(inii natura'e& partea rea'% a e4isten!ei
'or 'e pare a sta în #intea a'tora& pe c)n( în #intea 'or proprie nu ar sta (ec)t partea i(ea'% sau
închipuit%. (ac% ei& prin ur#are& fac (in 'ucru' (eri+at şi secun(ar 'ucru' (e c%petenie şi se
$)n(esc #ai #u't 'a i#a$inea persoanei 'or în capu' str%ini'or (ec)t 'a îns%şi persoana 'or&
atunci +e(e# o ase#enea pre!uire a unui 'ucru& care nici nu e4ist% (irect pentru noi& a'
si#pto# a' neuniei ce s"a nu#it de!ertăciune' vanitas' pentru a ar%ta $o'u' şi (eşertu'
n%/uin!e'or ei* @u #ai pu!in +o# în!e'e$e (in ce'e /ise #ai sus& c% aceast% neunie& ca şi
/$)rcenia& este (in ace'ea care& uit)n(u"se 'a #i-'oace& pier( (in +e(ere scopu'*
3n a(e+%r& pre!u' ce"' pune# pe opinia a'tora şi +eşnica noastr% în$ri-ire pentru ea& (ep%şeşte
cu #u't orice scop în!e'ept şi se poate pri+i ca un fe' (e #anie epi(e#ic% sau #ai ine
înn%scut%* 3n tot ce face# şi ce nu face# ne $)n(i# #ai înt)i (e toate 'a opinia pu'ic%& şi
cercet)n( #ai (e aproape +o# +e(ea c% poate -u#%tate (in toate spai#e'e şi $ri-i'e ce 'e"a#
suferit +reo(at%& s"au n%scut (in tea#a (e opinia oa#eni'or* C%ci ea este te#e'ia a#oru'ui
nostru propriu& aşa (e (es atins& fiin(c% este at)t (e o'n%+icios şi susceptii'. ea este te#e'ia
tuturor +anit%!i'or şi preten!ii'or& precu# şi a $ran(o#aniei şi în$)#f%rii noastre* I%r% aceast%
tea#% şi neunie& 'u4u' nu ar fi nici a /ecea parte (in ceea ce este* Toat% #)n(ria& point
d’honneur si punti"lia (e tot fe'u' şi în toate c'ase'e se naşte (in ea& " şi ce -ertfe nu cere a(ese
(e 'a noi; Ea începe a se ar%ta 'a copi'& apoi creşte cu +)rsta şi a-un$e a fi tare 'a %tr)ne!e.
(up% ce s"a s'eit capacitatea pentru p'%ceri'e trupeşti& (eşert%ciunea şi în$)#farea nu"şi #ai
î#part st%p)nirea (ec)t cu /$)rcenia* Ioarte '%#urit se poate stu(ia acest fe' (e neunie 'a
8E
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
france/i& 'a care este en(e#ic% şi se arat% su for#a ce'or #ai e4tra+a$ante a#i!ii& a ce'ei
#ai ri(icu'e +anit%!i na!iona'e şi a ce'ei #ai i#pertinente fanfarona(e& care prin e4a$erarea 'or
îşi $reşesc scopu' şi a-un$ a fi (e r)s pentru ce'e'a'te popoare& aşa înc)t la "rade nation a
(e+enit o porec'% (e at-ocur%* Pentru a i'ustra #ai ine $reşea'a ace'ei #ari în$ri-iri (e opinia
a'tora& s% a(uce# aici un e4e#p'u foarte puternic şi oarecu# super'ati+ pentru o neunie& aşa
(e înr%(%cinat% în firea o#eneasc%& e4e#p'u care& prin efectu' coinci(en!ei î#pre-ur%ri'or cu
un anu#e fe' (e o#& poate ar%ta tot(eo(at% t%ria acestei însuşiri foarte curioase* Este
ur#%toru' pasa- scos (intr"o 'un$% (are (e sea#% pu'icat% în 0imas (e 'a A8 #artie 8LGE şi
re'ati+% 'a e4ecu!ia înt)#p'at% pe atunci a 'ui Tho#as Qi4& unei ca'fe (e #eseriaş& care îşi
o#or)se st%p)nu' (in r%/unare1 23n (i#inea!a hot%r)t% pentru s%+)rşirea os)n(ei& +enerai'u'
cap'an a' te#ni!ei s"a (us (e ti#puriu 'a ce' con(a#nat* 3ns% Qi4& (eşi se ar%ta 'iniştit& nu
a+ea nici o inten!ie pentru po+e!e'e 'ui. (in contr%& sin$uru' 'ucru (e care se în$ri-ea era cu#
s% i/uteasc% a se înf%!işa cu #ai #are cura- înaintea spectatori'or +eni!i ca s% asiste 'a
sf)rşitu' s%u ce' ruşinos> 5i& în a(e+%r& a şi i/utit* 3n curtea prin care treuia s% treac% pentru
a a-un$e 'a furci'e ri(icate în apropierea te#ni!ei& stri$%1 2A sosit #o#entu'& cu# /icea
(oftoru' Do((& acu# a# s% af'u secretu' ce' #are;9 Deşi cu ra!e'e 'e$ate& se sui pe scar% f%r%
nici un a-utor. a-uns sus& f%cu în (reapta şi în st)n$a co#p'i#ente& care fur% înt)#pinate cu
se#ne /$o#otoase (e ap'au/e (in partea #u'!i#ii a(unate& etc*9 Iat% un e4e#p'u str%'uci (e
a#i!ie1 cu #oartea& în for#a cea #ai în$ro/itoare& şi cu +eşnicia înaintea ochi'or& s% nu ai
a't% $ri-% (ec)t (e i#presia asupra $r%#e/ii (e $ur%"casc% a(una!i în ace' #o#ent şi (e opinia
ce +a r%#)nea în capu' 'or; Cu toate acestea& şi Leco#te& e4ecutat în ace'aşi an& în Iran!a&
pentru încercare (e o#or asupra re$e'ui& era în tot ti#pu' procesu'ui #ai a'es sup%rat c% nu se
+a putea înf%!işa înaintea Ca#erei Pairi'or în haine #ai une& şi chiar 'a e4ecutarea sa& cea
#ai #are #)hnire i"a fost c% nu i se (ase +oie s% se ra(%* Tot aşa se petreceau 'ucruri'e şi #ai
înainte& precu# +e(e# (in intro(ucerea +declaracion- 'ui :ateo A'e#an 'a ce'eru' s%u
ro#an ?uzman de 8lfarache' un(e ne spune s% #u'!i cri#ina'i r%t%ci!i& în 'oc s%"şi consacre
#o#ente'e (in ur#% 'a #)ntuirea suf'etu'ui& 'e întreuin!ea/% pentru a co#pune şi a în+%!a pe
(in afar% c)te un #ic (iscurs& pe care s%"' rosteasc% (e pe scara furci'or* 3n ase#enea tr%s%turi
îns% ne pute# o$'in(i noi înşine. c%ci pretutin(eni e4e#p'e'e co'osa'e (au cea #ai un%
e4p'icare* Gri-i'e noastre a'e tuturora& neca/uri'e& fr%#)nt%ri'e& ostene'i'e& te#eri'e& etc*&
pri+esc poate în ce'e #ai #u'te ca/uri opinia str%in% şi sunt tot aşa (e asur(e ca ace'or ie!i
p%c%toşi* Tot aici treuie c%utat% şi cau/a principa'% a in+i(iei şi a urii noastre*
Este c'ar 'ucru' c% ni#ic nu ar contriui #ai #u't 'a fericirea noastr%& a'e c%rei te#e'ii sunt
(esi$ur 'iniştea ini#ii şi #u'!u#irea& (ec)t restr)n$erea şi #icşorarea ace'ui #oi' p)n% 'a o
#%sur% în!e'eapt%& care +a fi poate a cinci/ecea parte (in ceea ce este ast%/i. aşa(ar& scoaterea
acestui $hi#pe chinuitor (in carnea noastr%* Dar 'ucru' este foarte $reu. c%ci a+e# (e"a face
cu o r%t%cire fireasc% şi înn%scut%* $@hiar la cei n.elep.i' pofta de slavă este cea din urmă
care-i părăse!te”' /ice Tacit* Sin$uru' #i-'oc pentru a ne sc%pa (e aşa neunie oşteasc%& ar fi
s% o pri+i# şi s% o recunoaşte# ca neunie şi prin ur#are s% în!e'e$e# c)t (e fa'se& r%t%cite&
$reşite şi asur(e sunt ce'e #ai #u'te opinii (in capete'e oa#eni'or& (in care cau/% nici nu
#erit% +reo aten!ie. s% #ai în!e'e$e# c)t (e pu!in% inf'uen!% rea'% poate s% ai% asupra noastr%
în ce'e #ai #u'te ca/uri opinia a'tora. şi& în $enere& c)t este (e pu!in fa+orai'%& cu #ici
e4cep!ii& aşa înc)t #ai to!i n"a# î#o'n%+i (e neca/& c)n( a# af'a ce se /ice asupra noastr% şi
în ce ton se +oreşte (e noi. s% consi(er%#& în sf)rşit& c% îns%şi onoarea& (rept +orin(& are o
+a'oare nu#ai in(irect% şi nu (irect%& şi aşa #ai (eparte* Dac% a# i/uti s% ne +in(ec%# astfe'
(e aceast% neunie oşteasc%& ur#area ar fi o nespus% creştere a 'iniştii noastre suf'eteşti şi a
+ese'iei& precu# şi o înf%!işare #ai hot%r)t% şi #ai si$ur%& o purtare #ai fireasc% şi întru toate
#ai (reapt%* 3nr)urirea cea inef%c%toare ce o are pentru 'iniştea ini#ii noastre +ia!a retras%&
pro+ine #ai a'es (in faptu' c% ne sustra$e (e 'a +eşnica petrecere su ochii a'tora& prin ur#are
(e 'a +eşnica consi(erare a opiniei 'or& şi astfe' ne 'as% s% fi# noi înşine* Ase#enea a# sc%pa
8K
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
(e #u'te nefericiri a(e+%rate& în care ne arunc% acea a#%$ire a închipuirii sau #ai ine /is
acea nenorocit% neunie& şi ne"ar r%#)nea #u't #ai #u't% în$ri-ire pentru unuri'e so'i(e& (e
care ne"a# ucura cu #ai #u't% tihn%* Dar cu# a# /is1 χαλεπα χαλα, a(ic% $reu este ine'e*
Din neunia firii noastre& precu# a# (escris"o aici& se nasc şi se hr%nesc #ai a'es trei
+'%stare1 a#i!ia& +anitate şi #)n(ria* Deoseirea (intre ce'e (ou% (in ur#% este ca o#u'
m:ndru are con+in$erea hot%r)t% (espre #area sa +a'oare& pe c)n( o#u' vanitos are nu#ai
(orin!a (e a (eştepta în a'!ii o ase#enea con+in$ere& a+)n( a(eseori speran!a t%cut% c% +a
putea apoi s% o (o)n(easc% şi e' însuşi* Aşa(ar& #)n(ria este sti#area sa proprie pro+enit%
dinăuntru& prin ur#are (irect& pe c)n( +anitatea e (orin!a (e a o (o)n(i dinafară' prin
ur#are in(irect. potri+it cu aceasta& +anitosu' este +or%re!& #)n(ru' e t%cut* @u e #)n(ru
cine +rea. (e"aia poate s% si#u'e/e #)n(ria& (ar iese cur)n( (in ro'u' s%u& ca (in orice ro'
stu(iat* C%ci nu#ai o încre(ere tare şi nec'intit% în #erite co+)rşitoare şi în o (eoseit%
+a'oare face pe o# în a(e+%r #)n(ru* Aceast% încre(ere poate s% fie $reşit% sau s% se
înte#eie/e nu#ai pe #erite e4terne şi con+en!iona'e. îns% #)n(ria nu se s'%eşte prin aceasta&
(ac% încre(erea este (ea't#interi a(e+%rat% sau serioas%* Iiin(c% #)n(ria îşi are r%(%cina în
con+in$ere& ea este& ca orice cunoştin!%& nesupus% li*erei noastre voin.e. Anta$onistu' ei& a(ic%
pie(ica ei cea #ai #are& este +anitatea& care u#'% (up% 'au(a a'tora& pentru a"şi putea
înte#eia pe aceasta propria sa opinie (espre sine& în pri+in!a c%reia& (in contr%& treuie s% fii
cu totu' hot%r)t pentru a fi #)n(ru>
3ns% #)n(ria cea #ai uşoar% este #)n(ria na!iona'%* Ce' ce o are& arat% prin aceast% 'ips% (e
însuşiri individuale& (e care ar putea s% fie #)n(ru. c%ci a'tfe' nu şi"ar pune fu(u'ia într"o
însuşire ce o î#p%rt%şeşte cu at)tea #i'ioane* Din contr%& cine are a(e+%rate #erite persona'e&
+a recunoaşte foarte ine $reşe'i'e propriei sa'e na!ii& fiin(c% 'e are tot(eauna înaintea ochi'or*
Dar orice #işe'& care nu are ni#ic pe 'u#e cu ce s% se poat% #)n(ri& îşi $%seşte sc%pare în
na!ia în care s"a înt)#p'at s% se nasc%& şi se apuc% a i fu(u' (e ea. cu aceasta se #)n$)ie& şi (in
recunoştin!% î' $%seşti $ata a ap%ra πυξ χαι λαξ 6cu #)ini'e şi cu picioare'e7 toate $reşe'i'e şi
neunii'e care o caracteri/ea/%* De aceea +ei $%si spre pi'(% între cinci/eci (e en$'e/i (e"aia
unu' care s%"!i (ea (reptate& c)n( +oreşti cu (ispre!u' cu+enit (espre i$oteria stupi(% şi
în-ositoare a na!iei sa'e. acest unu' este #ai tot(eauna un o# cu cap* ne#!ii nu au fu(u'ie
na!iona'% şi (o+e(esc prin aceasta onestitatea ce 'i se atriuie. (o+a(a contrar% o (au aceia
(intre care se fac (e r)s si#u')n("o& precu# sunt 2fra!ii $er#ani9 şi (e#ocra!ii& care 'in$uşesc
poporu' pentru a"' înşe'a* De /is se /ice c% ne#!ii au (escoperit prafu' (e puşc%& (ar eu nu #%
pot uni cu opinia aceasta* 5i Lichtener$ întrea%1 2De ce $%seşti cu $reu pe cine+a care s%
+rea s% treac% (e nea#!& (ac% nu esteJ Pe c)n(& (ac% +rea s% treac% (e ce+a (eoseit& îşi /ice
france/ sau en$'e/J Dea't#interi& in(i+i(ua'itatea co+)rşeşte cu #u't na!iona'itatea& şi în orice
o# cea (int)i #erit% (e o #ie (e ori #ai #u't% consi(erare (ec)t cea (in ur#%* Despre
caracteru' na!iona'& (ac% e s% fi# (rep!i& nu +o# a+ea nicio(at% s% spune# #u't ine& fiin(c%
+orin( (e e'& +ori# (e #u'!i#e* @u#ai #%r$inirea& neunie şi r%utatea o#eneasc% se arat%
în fiecare !ar% su o for#% (iferit%& şi aceasta se nu#eşte apoi caracteru' na!iona'* Dac%
sunte# (e/$usta!i (e unu' (in aceste caractere& '%u(%# pe ce'%'a't. p)n% c)n( o p%!i# şi cu e'*
fiecare na!iune îşi ate -oc (e cea'a't%& şi toate au (reptate*
)noarea se2uală cre( c% +a cere #ai #u't% (e/+o'tare. +a treui s% aşe/%# principii'e ei pe
a(e+%ratu' 'or fun(a#ent. atunci se +a +e(ea toto(at%& c%& 'a ur#a ur#e'or& orice onoare se
înte#eia/% pe #oti+e (e uti'itate* Onoarea se4ua'% se î#parte& fireşte& în onoarea fe#ei'or şi
onoarea %ra!i'or& şi este (intr"o parte şi (in a'ta un esprit de corps ineîn!e'es* Cea (int)i
este cu #u't #ai i#portant% (ec)t cea (e a (oua& fiin(c% în +ia!a fe#ei'or raportu' se4ua' este
'ucru' (e c%petenie*
Aşa(ar& onoarea femeiască& c)n( e +ora (e o fat%& este opinia $enera'% c% ea n"a tr%it cu
nici un %rat. iar c)n( e +ora (e o fe#eie& c% n"a tr%it (ec)t cu %ratu' cu care s"a cununat*
3nse#n%tatea acestei opinii& se înte#eia/% pe ur#%toare'e1 se4u' fe#eiesc cer şi aşteapt% (e 'a
8L
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
ce' %r%tesc tot& a(ic% tot ce (oreşte şi tot ce îi treuie. se4u' %r%tesc îns% , (rept +orin( ,
nu cere (e ce' fe#eiesc (ec)t un sin$ur 'ucru* De aceea a treuit s% se fac% un fe' (e re$u'%
con+en!iona'% ca se4u' %r%tesc s% nu poat% (o)n(i (e 'a ce' fe#eiesc ace' sin$ur 'ucru
(ec)t 'u)n( asupra sa $ri-a pentru toate ce'e'a'te& precu# şi pentru copii n%scu!i (in un
ase#enea raport. pe aceast% re$u'% se înte#eia/% un%stare a între$u'ui se4 fe#eiesc* Spre a o
(o)n(i şi a o p%stra& fe#ei'e treuie nu#ai(ec)t s% !ie une'e cu a'te'e şi s% arate esprit de
corps. 5i astfe' stau ca un corp (e ar#at% #oi'i/at cu r)n(uri'e str)nse î#potri+a se4u'ui
%r%tesc ca a unui (uş#an co#un& care& fiin( (in fire #ai tare 'a trup şi 'a #inte& se af'% în
st%p)nirea tuturor unuri'or şi prin ur#are treuie iruit şi cucerit& pentru ca şi fe#ei'e s%
a-un$% prin su-u$area 'ui 'a st%p)nirea unuri'or p%#)nteşti* Spre acest sf)rşit& #a4i#a (e
onoare a între$u'ui se4 fe#eiesc este ca %ra!i'or s% 'e fie refu/at% orice î#preunare se4ua'%
în afar% (e c%s%torie& pentru ca aşa fiecare %rat s% fie cu (e"a si'a a(us 'a însur%toare& care
pentru e' este un fe' (e capitu'a!ie& şi toate fe#ei'e s% fie c%p%tuite* Dar acest scop nu poate fi
a-uns pe (ep'in (ec)t prin o straşnic% oser+are a #a4i#ei (e #ai sus& şi între$u' se4
fe#eiesc& cu un a(e+%r esprit de corps' st% (e pa/% pentru ca fiecare #e#ru a' se4u'ui 'or s%
o oser+e* Astfe' fata care a consi#!i 'a o î#preunarea trupeasc% ne'e$iti#%& este i/$onit% (in
societatea 'or şi acoperit% (e ruşine1 şi"a pier(ut onoarea. nici o fe#eia cu#seca(e nu #ai
poate sta în re'a!ie cu ()nsa& toate se feresc (e ea ca (e ciu#%. c%ci a tr%(at se4u' fe#eiesc& a
c%rui c%p%tuire ar fi pri#e-(uit% (ac% ase#enea fapte s"ar repeta prea (es* Aceeaşi soart% o are
fe#eia a(u'ter%. fiin(c% nu a p%/it capitu'a!ia pri#it% (e %ratu' ei& şi astfe' (e e4e#p'e
sperie şi (ep%rtea/% pe %ra!i (e c%s%torie& (e 'a care toc#ai at)rn% #)ntuirea între$u'ui se4
fe#eiesc* Pe ')n$% aceasta fe#eia a(u'ter%& a c%rui fapt% #ai cuprin(e şi o c%'care (e cu+)nt şi
o înşe'%ciune $roso'an%& pier(e şi onoarea ci+ic% î#preun% cu cea se4ua'%* De aceea se şi /ice
uneori cu o e4presie ap'ecat% spre iertare 2o fat% c%/ut%9& (ar nu se /ice 2o ne+ast% c%/ut%9& şi
a#%$itoru' poate prin c%s%torie s% re(ea onoarea fetei& nu îns% co#p'ice'e fe#eii a(u'tere& nici
(up% (i+or!*
8M
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
Parenese şi maxime
8* Re$u'a cea #ai (e c%petenie a unei +ie!i în!e'epte o +%( cuprins% în propo/i!ia /is% în
treac%t (e Aristote' în #tica Nicomachee1 2O#u' cu#inte caut% ceea ce este 'ipsit (e (urere&
nu ceea ce este p'%cut9* A(e+%ru' acestei propo/i!ii se înte#eia/% pe a(e+%ru' #ai $enera'& c%
orice p'%cere şi orice fericire este (e natur% ne$ati+%& pe c)n( (urerea este po/iti+%* E4pus% şi
(o+e(it% se af'% propo/i!ia (in ur#% în cartea #ea principa'% +o'* I& DL& îns% se poate e4p'ica şi
prin e4perien!a (e toate /i'e'e* Dac% trupu' între$& afar% (e o #ic% parte care e +%t%#at% sau ne
(oare& este s%n%tos& nu si#!i# s%n%tatea trupu'ui& cu aten!ia este în(reptat% nu#ai asupra
(urerii 'ocu'ui +%t%#at& şi una"(ispo/i!ie a între$u'ui si#! +ita' este pier(ut%* Ase#enea c)n(
toate treuri'e ne #er$ (up% (orin!% afar% (e una& care #er$e r%u& aceast% una ne re+ine #ereu
în #inte& chiar fiin( (e pu!in% înse#n%tate. ne $)n(i# #ai (es 'a ea şi #ai rar 'a ce'e'a'te
'ucruri înse#nate& în care a# i/utit* 3n a#)n(ou% ca/uri'e e'e#entu' ce' contrariat este
+oin!a& într"un ca/ oiecti+at% în or$anis#& în ce'%'a't oiecti+at% în inspirarea o#u'ui& şi în
a#)n(ou% +e(e# c% #u'!u#irea 'ucrea/% nu#ai ne$ati+ şi prin ur#are nu se si#te (e"a
(reptu'& ci (e"aia ne +ine în conştiin!% pe ca'ea ref'ec!iei* (in contra& ne#u'!u#irea este o
si#!ire po/iti+% şi se +esteşte (e 'a sine* Orice p'%cere consist% nu#ai în (ep%rtarea pie(icii& în
sc%parea (e ea& are prin ur#are o +ia!% scurt%*
Aşa se e4p'ic% citata re$u'% aristote'ic%& care ne în+a!% a nu c%uta p'%ceri'e şi (esf%t%ri'e
+ie!ii& ci a ne feri pe c)t se poate (e nenu#%rate'e ei re'e* Dac% nu ar fi acesta (ru#u' ce'
a(e+%rat& atunci sentin!a 'ui 0o'taire& $le *onheur n’est qu’un rAve' et la douleur est réelle9&
ar fi at)t (e fa's%& pe c)t este (in contra (e a(e+%rat%* Prin ur#are& şi ace'a care +rea s%"şi
re/u#e re/u'tatu' +ie!ii în pri+in!a eu(e#ono'o$ic%& nu treuie s%"şi fac% socotea'% (up%
p'%ceri'e ce 'e"a $ustat& ci (up% nep'%ceri'e (e care a sc%pat* Eu(e#ono'o$ia treuie chiar s%
înceap% cu oser+area c% nu#e'e ei însuşi este un eufe#is# şi c% su +ora 2a tr%i fericit9
treuie s% se în!e'ea$% 2a tr%i #ai pu!in nefericit9& a(ic% suportai'* 5i în a(e+%r& +ia!a nu ne
este (at a o petrece& ci pentru a o trece. aceasta se +e(e (in #u'te e4presii1 'atineşte de"ere
vitam' vita defun"i' ita'ieneşte si scampa cosi' ne#!eşte man muss suchen durchzuBommen'
ro#)neşte& 2cu# o #ai (uciJ9 ş* a* ase#* Da& este o #)n$)iere 'a %tr)ne!e (e a fi trecut peste
#unca +ie!ii* Aşa(ar& soarta cea #ai fericit% o are ace'a care îşi (uce +ia!a f%r% prea #ari
(ureri& fie suf'eteşti& fie trupeşti& (ar nu ace'a care a a+ut parte (e ucurii'e ce'e #ai +ii sau (e
p'%ceri'e ce'e #ai #ari* Cine +rea s% #%soare fericirea unei +ie!i (up% p'%ceri& a 'uat o #%sur%
$reşit%* C%ci p'%ceri'e sunt şi r%#)n ne$ati+e. a cre(e c% sunt i/+oru' fericirii este o i'u/ie ce o
are in+i(ia pentru propria ei pe(eaps%* Dureri'e& (in contra& se si#t po/iti+. (e aceea 'ipsa 'or
este #%sura fericirii +ie!ii* Dac% pe ')n$% o stare 'ipsit% (e (ureri #ai pute# sc%pa şi (e ur)t&
atunci a+e# în esen!% fericirea pe p%#)nt. c%ci ce'e'a'te sunt hi#ere* De aici ur#ea/% c% nu
treuie nicio(at% s% cu#p%r%# p'%ceri'e cu (ureri& nici #%car cu riscarea acestora. c%ci atunci
a# p'%ti un 'ucru ne$ati+ şi hi#eric cu o rea'itate po/iti+%* Din contra& r%#)ne# în c)şti$&
(ac% -ertfi# p'%ceri'e pentru a sc%pa (e (ureri* 3n a#)n(ou% ca/uri'e e tot at)t (ac% (ureri'e
+in înaintea p'%ceri'or sau (up% e'e* Este& în a(e+%r& cea #ai #are r%t%cire (e a +oi s%
preface# aceast% +a'e (e 'acri#i într"un 'oc (e (esf%tare precu# se încearc% aşa (e #u'!i&
#u't #ai pu!in $reşeşte& cine cu o pri+ire poso#or)t% +e(e în 'u#ea aceasta un fe' (e ia( şi
pri# ur#are se $)n(eşte nu#ai cu# s%"şi fac% o chi'ie ap%rat% (e f'%c%ri* @eunu' u#'% (up%
p'%ceri'e +ie!ii şi se +e(e înşe'at. în!e'eptu' se fereşte (e re'e* Dac% totu' se i/uteşte iese ce'
#ai pu!in (in +ina sor!ii& nu (in propria sa neunie& (ar întruc)t i/uteşte& nu este înşe'at. c%ci
re'e'e (e care s"a ferit& sunt foarte re'e* Chiar (e 'e"ar fi oco'it prea (eparte şi ar -efuit #ai
?N
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
#u'te p'%ceri (ec)t treuia& totuşi în rea'itate nu a pier(ut ni#ic. c%ci p'%ceri'e fiin( toate
hi#erice& ar fi ri(ico' (e a ne întrista (e 'ipsa 'or*
@ecunoaşterea acestui a(e+%r& fa+ori/ea/% prin opti#ist este i/+oru' #u'tor nefericiri* 3n
ti#pu' în care nu suferi#& (orin!e'e neast)#p%rate n%'ucesc hi#ere'e unei fericiri ce nici nu
e4ist%& şi ne în(up'ec% a 'e ur#%rii. prin aceasta ne atra$e# (urerea& care este (esi$ur rea'%*
Atunci ne t)n$ui# (e pier(erea ace'ei st%ri 'ipsite (e (ureri& 'a care ne $)n(i# acu# ca 'a un
rai pier(ut (in +ina noastr%& şi (ori# în /a(ar s% face# nef%cut ceea ce s"a f%cut* Astfe' pentru
c% un (e#on r%u& prin 'ucirea (orin!e'or& ne scoate tot(eauna (in starea cea f%r% (e (ureri& care
este $ra(u' supre# a' fericirii rea'e& " Pe nesi#!ite a-un$e# t)n%ru' 'a cre(in!% c% 'u#ea e4ist%
ca p'%ceri'e ei s% fie $ustate& c% este 'ocaşu' unei fericiri po/iti+e& ce scap% nu#ai (in #)na
ce'or neîn(e#)natici* 3ntru aceasta î' înt%resc poe/ii'e şi ro#ane'e& nu #ai pu!in şi ipocri/ia&
cu care îşi întoc#eşte 'u#ea pretutin(eni aparen!e'or (in afar% şi 'a care +oi re+eni în(at%* De
aici înainte +ia!a 'ui este o +)n%toare& întreprins% cu #ai #u't% sau #ai pu!in% ref'ec!ie& (up%
fericirea po/iti+%& care are s% consist% în p'%ceri po/iti+e* Pri#e-(ii'e& 'a care e4pune atunci se
pri#esc ca o în$reunare necesare* 5i astfe' aceast% +)n%toare (up% un oiect care nici nu
e4ist%& a(uce (e re$u'% nefericiri& care e4ist% foarte rea' şi po/iti+* E'e se înfiin!ea/% ca (ureri&
suferin!e& o'i& pier(eri& $ri-i& s%r%cie& ruşine şi #ii (e a'te ne+oi* Deşteptarea +ine prea t)r/iu*
Dac%& (in contra& prin p%/irea #a4i#ei (e #ai sus& p'anu' +ie!ii este în(reptat spre fericire (e
suferin!%& aşa(ar spre în'%turarea 'ipsei& a o'i'or şi a oric%rei ne+oi& atunci !inta este rea'%&
atunci pute# i/uti 'a ce+a& şi cu at)t #ai #u't cu c)t ne +o# aate #ai pu!in (e 'a acest p'an
prin a'er$area (up% hi#era fericirii po/iti+e* :itt'er& care în 8finită.ile elective a'e 'ui Goethe&
se ocup% (e #ereu (e fericirea a'tora& /ice1 2Cine +rea s% scape (e un r%u ştie tot(eauna ce
+rea. (ar cine +rea un ine #ai #are (ec)t î' are& este 'o+it (e orire9* Aceasta o a#inteşte c%
fru#osu' pro+er france/1 $le mieu2 es l’ennemi du *ien”. Tot (e aici se poate (e(uce
principiu' a' cinis#u'ui& precu# '"a# e4pus în cartea #ea principa'%* C%ci ce a'ta în(e#na pe
cinci s% (ispre!uiasc% toate p'%ceri'e& (ac% nu ref'ec!ia c% e'e sunt #ai #u't sau #ai pu!in
î#preun% cu (ureri şi c% prin ur#are este #u't #ai i#portant% (ep%rtarea acestora (ec)t
(o)n(irea ace'oraJ Ei era a()nc p%trunşi (e cunoştin!a ne$ati+it%!ii p'%ceri'or şi a
po/iti+it%!ii (ureri'or şi f%ceau tot pentru a se feri (e re'e& 'ep%()n(u"se cu pre#e(itare (e
p'%ceri ca (e nişte curse întinse spre a ne (a pra(% (ureri'or*
@%scu!i în Arca(ia& cu# /ice Schi''er& sunte# cu to!ii& a(ic% intr%# în 'u#e p'ini (e aspir%ri
spre fericire şi p'%ceri& şi +re# cre(in!a copi'%reasc% c% 'e +o# şi rea'i/a* 3n cur)n( îns% ne
surprin(e soarta& pune cu aspri#e #)na pe noi şi ne în+a!% c% ni#ic nu este a' nostru ci toate
sunt a'e ei& a+)n( ea un (rept necontestat (e nu#ai asupra a+erii şi a$onisirii noastre şi asupra
ne+estei şi copii'or& şi asupra #)ini'or şi picioare'or& a ochi'or& a urechi'or& a şi asupra
nasu'ui şi ora/u'ui nostru* Oricu# îns%& (up% o +re#e şi p'%ceri'e sunt o Iata :or$ana& care
se +e(e nu#ai (in (ep%rtare& (ar în apropiere (ispare& şi c%& (in contra& suferin!e'e şi (ureri'e
au rea'itate& se pre/int% i#e(iat e'e înşi'e şi nu au treuin!% nici (e i'u/ie nici (e aşteptare*
Dac% în+%!%tura ne fo'oseşte atunci încerc%# a a'er$a (up% fericire şi p'%ceri& şi ne $)n(i#
#ai ine cu# s% ne p%/i# (e (ureri şi suferin!e* Atunci în!e'e$e# c% 'ucru' ce' #ai un ce ni"'
poate (a 'u#ea e o e4isten!% f%r% (ureri& 'iniştit%& suportai'%& şi ne #%r$ini# preten!ii'e 'a
at)ta& pentru a 'e rea'i/a cu at)t #ai si$ur* C%ci #i-'ocu' ce' #i un pentru a nu (e+eni prea
nefericit& este1 s% nu ceri a (e+eni prea fericit* Aceasta o recunoaşte şi prietenu' (in tinere!e a
'ui Goethe& :ercR& c)n( scrie1 2Ciu(ata preten!ie 'a fericire& şi anu#e 'a $ra(u' ce"' +is%#& ne
stric% toate în 'u#e* Cine poate sc%pa (e ea şi nu cere (ec)t ce are 'a în(e#)n%& o #ai poate
(uce9* +Criefe an und von 1ercB' pa" <DD-* Este (ar un 'ucru foarte cu#inte (e"!i #icşora
preten!ii'e (e fericire& a+ere& ran$& onoruri ş* c* '* p)n% 'a o #%sur% c)t se poate (e #o(est%.
c%ci toc#ai 'upte'e şi n%/uin!e'e (up% fericire& fa'% şi p'%ceri& a(uc nefericiri'e ace'a #ari* @u
este ni#ic #ai uşor (ec)t a fi foarte nefericit. iar a fi foarte fericit nu este nu#ai $reu& ci este
o neputin!%* Cu #u't% (reptate c)nt% (ar Hora!iu& a(e+%ratu' poet a' în!e'epciunii1 28uream
?8
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
quisquis mediocritatem dili"it9& a(ic% pe ro#)neşte1 2Cine fu$e (e e4tre#e şi se #u'!u#eşte
cu pre!ioasa stare #i-'ocie& scap% prin pru(en!a sa (e ruşinea (e a tr%i su un acoperiş (e
#i/erie& (ar scap% tot(eauna prin #o(era!iunea sa (e in+i(ia ce se naşte în contra ce'or (in
pa'ate* :ai tare /$u(uie furtuna ra(u' ce' îna't. #ai cur)n( şi #ai r%u ca(e 'a p%#)nt turnu'
ce' ri(icat& şi +)rfu' #un!i'or este #ai (es 'o+it (e tr%snete9
2O 'u#e"ntrea$% (e"ai pier(ut&
S% nu te p')n$i& c% nu"i ni#ic.
O 'u#e nou% !i"ai f%cut1
S% nu te ucuri& nu"i ni#ic.
Cur)n( si#!iri'e"au trecut&
Treci şi tu"n 'u#e1 nu"i ni#ic*9
8nvari %oheili
?ulistan
3ns% ceea ce în$reunea/% #ai a'es (o)n(irea acestei în!e'epciuni #)ntuitoare este ipocri/ia
'u#ii& care ar treui prin ur#are s% fie (in +re#e (e#ascat% tineri#ii* :ai toat% fa'a şi toate
str%'uciri'e 'u#eşti sunt nu#ai ar%tare& ca (ecoruri'e unui teatru. fiin!a 'ucru'ui 'ipseşte* D* e*
cor%ii î#po(oite cu coroane şi cu stea$uri f)'f%itoare& uuitur% (e tunuri& i'u#ina!ii& toe şi
tr)#i!e& stri$%te şi a'ai& etc* sunt fir#a& se#nu'& hiero$'ifa *ucurieiE (ar ucuria nu se $%seşte
nicio(at% aco'o. ea sin$ur% a refu/at (e a 'ua parte 'a aceast% petrecere* <n(e o $%seşti în
a(e+%r& aco'o +ine f%r% s% fie poftit%& +ine (e 'a sine şi sans facon' a chiar se strecoar% pe
furiş& a(eseori cu pri'e-u' ce'ei #ai neînse#nate& su î#pre-ur%ri'e ce'e #ai (e r)n(& 'a oca/ii
ce nu sunt ni#ic #ai pu!in (ec)t str%'ucite sau $'orioase. este ca auru' (in Austra'ia&
î#pr%ştiat pe ici pe aco'o (up% capriciu' înt)#p'%rii& f%r% nici o re$u'% şi 'e$e& #ai tot(eauna
în $r%un!e #itite'e& foarte rar în uc%!i #ari* Din contr%& în toate 'ucruri'e înşirate #ai sus nici
nu este a't scop (ec)t (e a face pe a'!ii s% crea(% c% aco'o se af'% ucuria. aceast% i'u/ie în
#intea a'tora este inten!ionat%* 5i precu# 'a ucurie& aşa şi 'a întristare* Ce #e'anco'ic şi încet
se apropie ace' 'un$ corte$iu funeru; 5iru' tr%suri'or nu #ai are sf)rşit* 3ns% uita!i"+%
în%untru1 sunt $oa'e& şi r%posatu' în rea'itate nu e con(us 'a $roap% (ec)t (e +i/itii oraşu'ui*
Cre(incioas% icoan% a prieteşu$u'ui şi a sti#ei (in 'u#ea asta; Iat% (ar ce +rea s% /ic%
fa'sitatea& $o'iciunea şi ipocri/ia în purtarea oa#eni'or* , <n a't e4e#p'u ni"' (au #u'!i#ea (e
#usafiri în haine (e s%r%toare in+ita!i 'a o pri#ire so'e#n%. ei sunt se#nu' (in"afar% a' unei
petreceri socia'e #ai noi'e şi #ai a'ese. (ar în 'ocu' acesteia nu s"a i+it (ec)t si'a& chinu' şi
ur)tu'. c%ci un(e sunt #u'!i oaspe!i& este şi #u't% a#estec%tur%& oric)te (ecora!ii ar a+ea pe
piept* Societatea în a(e+%r un% este cu necesitatea şi pretutin(eni foarte #ic%* , Dar
în(eoşte ser%ri'e şi petreceri'e str%'ucite şi /$o#otoase au întot(eauna în e'e ce+a $o'& poate
chiar o (isonan!%. toc#ai fiin(c% contrastea/% prea tare o #i/eria şi s%r%cia e4isten!ei
o#eneşti& iar contrastu' face s% si#t% #ai ine a(e+%ru'* 3ns% pri+ite nu#ai (in afar% îşi
pro(uc efectu'1 şi acesta era scopu'* Ioarte ine şi foarte cu spirit (ar Cha#fort1 $&a société'
les cercles' les salons' ce qu’on appelle le monde' est une piFce miséra*le' un mauvais opéra'
sans intérAt' qui se soutient un peu par les machines' les costumes et les décorations”. , tot
astfe' aca(e#ii'e şi cate(re'e fi'o/ofice sunt fir#a& aparen!ei n.elepciuni. Dar toc#ai aceasta
'ipseşte şi se af'% cu totu' a'tun(e+a* , Sunete'e c'opote'or& +eş#inte'e preo!i'or& $esturi'e
e+'a+ioase şi #%t%nii'e pe 'a icoane sunt ta'e (inafar%& aparen!a fa's% a re'i$iei. ş* c* '* Astfe'
#ai toate sunt ca o nuc% seac%. #ie/u' este tot(eauna 'ucru' rar& (ar şi #ai rar î $%seşti su
coa-%* E' se af'% aiurea şi în ce'e #ai #u'te ca/uri î' (escoperi nu#ai (in înt)#p'are*
?* Dac% +rei s%"!i (ai sea#a (e fericirea unui o#& nu treuie s% întrei ce"i face p'%cere& ci&
(in contr%& ce"' sup%r%. cu c)t se sup%r% (e 'ucruri #ai #ici& cu at)t este #ai fericit& fiin(c%
cine+a treuie s% se af'e ine pentru a fi susceptii' 'a ni#icuri. în nefericire nici nu 'e a$% în
sa#%*
??
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
A* S% ne feri# (e a înte#eia fericirea +ie!ii noastre pe prea #u'te preten!ii& a(ic% pe un
fundament ntinsG c%ci toc#ai atunci se surp% #ai uşor& ()n( oca/ii 'a #ai #u'te acci(ente
care apoi se şi înt)#p'%* C'%(irea fericirii e în aceast% pri+in!% într"un raport in+ers cu
ce'e'a'te c'%(iri& care sunt #ai so'i(e pe un fun(a#ent întins* A ne re(uce preten!ii'e pe c)t se
poate în propor!ie cu #i-'oace'e (e care (ispune#& r%#)ne (ar ca'ea cea #ai si$ur% pentru a
sc%pa (e #ari nefericiri*
3n(eoşte este una (intre ce'e #ai #ari şi #ai r%sp)n(ite neunii (e a face pre"ătiri prea
ntinse pentru +ia!%& or în ce #o( ar fi* C%ci atunci se presupune #ai înt)i o +ia!% (e o# 'un$%
şi întrea$%& 'a care nu a-un$ (ec)t foarte pu!ini* 5i apoi chiar (ac% tr%iesc at)t (e #u't& +ia!a tot
se arat% prea scurt% pentru p'anuri'e f%cute& a c%ror punere în 'ucrarea cere tot(eauna cu #u't
#ai #u't% +re#e (ec)t se cre(ea. afar% (e aceast%& p'anuri'e& ca toate 'ucruri'e o#eneşti&
înt)#pin% at)tea pie(ici şi $reut%!i& înc)t foarte rar a-un$ 'a în(ep'inire* 3n sf)rşit& chiar (ac%
se în(ep'inesc& n"au fost pre+%/ute şi n"au fost !inute în sea#% schi#%ri'e ce 'e a(uce ti#pu'
n noi n!ine. a(ic% a# uitat c% puteri'e noastre s'%esc cu +re#ea şi pentru 'ucr%ri şi pentru
p'%ceri* De aici +ine c% n%/ui# a(ese 'a 'ucruri care& (up% ce& în sf)rşit& 'e"a# (o)n(it& nu se
#ai potri+esc cu noi& precu# şi anii ce i"a# întreuin!at 'a pre$%tirea unui 'ucru ne"au
consu#at în ace'aşi ti#p şi pe nesi#!ite puteri'e pentru rea'i/area 'ui* Aşa se înt)#p'% a(ese
c% a+u!ii'e a$onisite cu at)ta tru(% şi cu at)tea pri#e-(ii nu ne #ai ucur% şi c% a# #uncit
pentru a'!ii. sau iar%şi c% nu #ai sunte# în stare s% în(ep'ini# func!ia& (up% care a# a'er$at
at)!ia ani. 'ucruri'e au +enit prea t)r/iu pentru noi* Sau& (i#potri+%& noi +eni# prea t)r/iu
pentru nişte 'ucruri& un(e este +ora (e opere şi (e pro(uceri a'e #o#entu'ui. $ustu' ti#pu'ui
s"a schi#at& o nou% $enera!ie a crescut& care nu se #ai interesea/% (e e'e. ne"au 'uat a'!ii pe
(inainte& pe (ru#uri #ai scurte& şi aşa #ai (eparte*
La toate acestea se $)n(eşte Hora!iu& c)n( /ice1
2Hui( aeternis #inore#
Consi'iis ani#u# fati$asJ9
6Ce"!i tru(eşti #intea necoapt% cu proiecte nesf)rşiteJ7
+)d. II& 887*
Aceast% $reşea'% oişnuit% o pricinuieşte neap%rata înşe'are optic% a ochiu'ui inte'ectua'& în
ur#a c%reia +ia!a pri+it% (e 'a început ne pare ne#%r$init (e 'un$%& iar pri+it% (e 'a sf)rşit ne
pare foarte scurt%* Dar aceast% i'u/ie tot are şi ine'e ei1 f%r% ()nsa cu $reu s"ar s%+)rşi +reo
fapt% sau +reo oper% #are*
3n +ia!% ni se înt)#p'% ceea ce se înt)#p'% unui c%'%tor1 cu c)t înaintea/%& cu at)t oiecte'e
se arat% a'tfe' (ec)t erau (in (ep%rtare. cu apropierea se prefac oarecu#& #ai a'es cu (orin!e'e
o p%!i# aşa* A(eseori $%si# a'tce+a& c)teo(at% ce+a #ai un (ec)t c%uta#1 a(eseori pe a't
(ru# (ec)t pe ce' c%utat (e 'a început* Dar în(eosei aco'o un(e ne aşteptat 'a p'%ceri& fericiri
şi ucurii& af'%# în 'ocu' 'or în+%!%tur%& cunoştin!%& în!e'epciune , unuri a(e+%rate şi
statornice& în 'ocu' ce'or trec%toare şi aparente>
Oa#enii cu #inte superioar% şi cu si#!iri noi'e îşi (au în cur)n( sea#% (e aceast% e(uca!ie
a sor!ii şi se 'as% cu ini#a pri#itoare şi p'in% (e recunoştin!% în +oia ei. ei recunosc c%
în!e'epciune se poate $%si în 'u#e& (ar fericire nu& se oişnuiesc şi se #u'!u#esc a preface
speran!e'e în în+%!%turi şi /ic& în sf)rşit& cu Petrarca1
2A'to (i''eto cheS#parar non pro+o9*
6@u #ai si#t a't% p'%cere (ec)t (e a în+%!a71
Astfe' pot a-un$e chiar s% nu #ai ur#e/e (up% (orin!e'e şi aspir%ri'e 'or (ec)t aparen!% şi
oarecu# (e petrecere& pe c)n( în serios şi în rea'itate nu aşteapt% (ec)t în+%!%tur%. ceea ce 'e
(% apoi un aer su'i# (e conte#p'a!ie $enia'%* 3n ace'aşi în!e'es se #ai poate /ice c% aici
?A
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
se#%n%# cu a'chi#iştii& care& c%ut)n( nu#ai aur& au (escoperit praf (e puşc%& por!e'anu'&
#u'te #e(ica#ente& chiar şi une'e 'e$i a'e naturii*
?G
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
B. Despre purtarea noastră către noi înşine
G* Precu# 'ucr%toru' întreuin!at 'a /i(irea unei case& nu"i cunoaşte p'anu' sau nu"' are
tot(eauna înaintea ochi'or& tot aşa e o#u' care îşi toarce tortu' +ie!ii /i cu /i or% cu or%& fa!% cu
între$i#ea e4isten!ei sa'e şi cu caracteru' ei* Cu c)t acest caracter este #ai (e#n& #ai
înse#nat& #ai potri+it şi #ai in(i+i(ua'& cu at)t este #ai ine s% se înf%!işe/e uneori înaintea
conştiin!ei o#u'ui p'anu' +ie!ii sa'e în prescurtare* Dar ce e (rept& şi pentru aceasta se cere s%
fi f%cut un #ic început cu νωδι σαυτον 6cunoaşte"te pe tine însu!i7& aşa(ar se ştie ce anu#e
+rea #ai înt)i (e toate& a(ic% s% ştie care este 'ucru' (e c%petenie pentru fericirea 'ui& apoi ce
+ine în r)n(u' a' (oi'ea şi a' trei'ea. ase#enea s% în!e'ea$% p)n% 'a un punct oarecare& în ce
consist% che#area 'ui& ro'u' şi re'a!ia 'ui cu 'u#ea* Dac% re'a!ia este înse#nat% şi #%rea!%&
atunci pri+irea p'anu'ui +ie!ii sa'e în prescurtare î' +a înt%ri #ai #u't (ec)t toate& î' +a
încura-a& î' +a în%'!a î' +a în(e#na 'a 'ucru şi"' +a feri (e r%t%cire*
Precu# c%'%toru' nu"şi (% sea#% (e toate întors%turi'e şi cotituri'e (ru#u'ui (ec)t (up% ce a
a-uns pe +)rfu' (ea'u'ui& tot aşa nu cunoaşte# nici noi a(e+%rata 'e$%tur% între fapte'e&
'ucr%ri'e şi opere'e noastre& consecin!a şi în'%n!uirea 'or e4act%& nici +a'oarea 'or& (ec)t 'a
sf)rşitu' unei epoci a +ie!ii sau 'a sf)rşitu' +ie!ii între$i* C)t% +re#e sunte# înc% în #i-'ocu' ei&
'ucr%# nu#ai (up% însuşiri'e statornice a'e caracteru'ui nostru& su înr)urirea #oti+e'or şi în
#%sura capacit%!ii noastre& aşa(ar tot(eauna cu necesitate& neput)n( face în fiecare #o#ent
a'ta (ec)t ceea ce în ace' #o#ent ne pare nou% (rept şi potri+it* <r#a a'e$e şi ne arat% ce a
fost s% fie& şi nu#ai pri+irea înapoi peste toat% în'%n!uirea 'ucruri'or ne e4p'ic% cu# şi prin ce
s"au f%cut toate* Din aceeaşi cau/% nici c)n( (es%+)rşi# fapte'e ce'e #ai #ari sau c)n(
pro(uce# opere nepieritoare& nu a+e# conştiin!% (espre înse#n%tatea 'or& cu 'e +e(e# nu#ai
ca nişte 'ucr%ri potri+ite cu scopuri'e sau cu inten!ii'e noastre actua'e& toc#ai une pentru ace'
#o#ent. (e"aia (in tota'itate& în 'e$%tur% şi î#preunarea ei apare #ai pe ur#% caracteru' şi
capacitatea noastr%& şi atunci +e(e# 'a fiecare pas& cu#& con(uşi (e $eniu' nostru& ca prin
inspira!ie a# apucat sin$ura (irec!ie (reapt% între #ii (e fa'se* Aceasta se e4p'ic% 'a 'ucr%ri'e
teoretice ca şi 'a ce'e practice& şi în sens in+ers 'a ce'e re'e şi $reşite*
D* <n punct înse#nat& (ac% e +ora s% (uce# o +ia!% în!e'eapt%& este propor!ia în care 'u%#
în %$are (e sea#% ti#pu' (e fa!% şi ti#pu' +iitor& pentru ca nu unu' s% ne strice pe ce'%'a't*
:u'!i tr%iesc prea în actua'itate1 cei uşori. a'!ii prea în +iitori#e1 cei fricoşi şi în$ri-a!i* Rar se
+a $%si cine+a care s% p%/easc% propor!ia cea (reapt%* Oa#enii care prin proiecte şi speran!e
nu tr%iesc (ec)t în +iitor& care pri+esc tot(eauna înaintea 'or şi a'ear$% cu ner%(are (up%
'ucruri'e ce au s% +ie aştept)n( ca nu#ai aceste& (ar aceste (esi$ur& s% 'e a(uc% fericirea cea
a(e+%rat%& şi pentru #o#ent 'as% s% treac% actua'itatea f%r% a se fo'osi (e ea1 sea#%n%& cu tot
aeru' 'or ce' serios& #%$ari'or (in Ita'ia& c%rora 'i se 'ea$% 'a cap un s#oc (e f)n ce"' +%(
#ereu înaintea ochi'or şi& ()n( s%"' prin(%& $r%esc pasu'* Astfe' (e oa#eni se înşea'% întruna
tr%in( tot ad interim , p)n% c)n( #or* 3n 'oc (e a fi tot(eauna prea #u't ocupa!i cu p'anuri'e şi
$ri-i'e +iitoru'ui sau (e a ne pier(e în (oru' trecutu'ui& nu ar treui s% uit%# nicio(at% c%
actua'itatea este sin$ur% rea'% şi c% nu#ai ea este si$ur%& pe c)n(& (in contra& +iitoru' iese #ai
tot(eauna a'tfe' (ec)t ni"' închipui#& şi chiar trecutu' a fost a'tfe'. şi unu' şi a'tu' sunt #ai
pre-os (e închipuiri'e noastre* Dep%rtarea& care #icşorea/% 'ucruri'e pentru ochi& 'e #%reşte
pentru $)n(ire* @u#ai actua'itatea este a(e+%rat% şi acti+%. ea este ti#pu' rea' î#p'init& şi
e4isten!a noastr% este cuprins% nu#ai (e ea* De aceea ar treui s% o în+re(nici# tot(eauna (e
o pri#ire +ese'%& şi orice or% suportai'% şi 'ier% (e nep'%ceri i#e(iate sau (e (ureri s% o
?D
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
petrece# cu conştiin!a ine'ui ei& a(ic% s% nu o în+enin%# cu $)n(u' 'a speran!e'e înşe'ate (in
trecut sau 'a $ri-i'e (in +iitor* C%ci este 'ucru foarte nechi/uit a 'ep%(a ceasu' ce' un c)n( se
înf%!işea/%& sau a"' tu'ura îna(ins& (e neca/u' 'ucruri'or trecute sau (e tea#a ce'or +iitoare*
Gri-a chiar şi p%rerea (e r%u s%"şi ai% +re#ea 'or hot%r)t%. (ar (up% trecerea ei s% ur#%#
sfatu' autoru'ui $rec1
2Ce'e trecute s% fie uitate; :)nia s% nu ai% 'oc în ini#a noastr%; Ce'e +iitoare sunt în #)na
/ei'or9*
Iar pentru ce'e pre/ente s% ascu't%# pe Seneca1 $sin"ulas dies sin"ulas vitas puta” 6ia
fiecare /i în parte (rept toat% +ia!a7& şi s% ne face# aceast% +re#e& sin$ur% rea'%& pe c)t se
poate (e p'%cut%*
Dintre re'e'e +iitoare ne pot cu (rept cu+)nt ne'inişti nu#ai ce'e care sunt si$ure şi a c%ror
epoc% este ase#enea si$ur%* Dar (e aşa fe' +or fi foarte pu!ine. c%ci re'e'e sau sunt nu#ai
posii'e& ce' #u't proai'e& sau& chiar sunt si$ure& epoca 'or este nesi$ur%* Dac% şi ase#enea
'ucruri ar fi în stare s% ne tu'ure& atunci nu a# a+ea nici o c'ip% 'iniştit%* Pt a nu ne pier(e (ar
'iniştea +ie!ii prin nişte re'e nesi$ure sau nehot%r)te în epoca 'or& treuie s% ne (eprin(e# a
pri+i pe une'e ca şi c)n( nu ar +eni cur)n(*
Cu c)t îns% cine+a este #ai 'iniştit (in partea fricii& cu at)t î' ne'iniştesc #ai #u't (orin!e'e şi
preten!ii'e* C)ntecu' aşa (e popu'ar a' 'ui Goethe (ch h*a’mein’%ach auf nichts "estellt 6nu
aştept ni#ic (e 'a +ia!%7& în a(e+%ratu' s%u în!e'es ne spune c% nu#ai (up% ce o#u' a renun!at
'a toate preten!ii'e şi s"a #%r$init 'a o e4isten!% si#p'% şi #o(est%& (o)n(eşte aceea 'inişte a
spiritu'ui& care este te#e'ia fericirii o#eneşti& fiin(c% e neap%rat% pentru a ne putea ucura (e
actua'itate& a(ic% (e +ia!a întrea$%* 3n ace'aşi scop ar treui s% ne a(uce# tot(eauna c% /iua (e
ast%/i +ine nu#ai o (at% şi nu #ai re+ine* 3ns% noi ne închipui# c% +ine şi #)ine. (ar #)ine
este o a't% /i& care +ine iar%şi nu#ai o (at%* @oi uit%# c% fiecare /i este o parte inte$rant% şi
prin ur#are (e sine st%t%toare a +ie!ii& şi o pri+i# ca fiin( cuprins% în +ia!% precu# in(i+i/ii
sunt cuprinşi în no!iunea $eneric%* Ase#enea a# pre!ui #ai ine actua'itatea şi ne"a# ucura
#ai #u't (e ea& (ac% în /i'e'e (e 'inişte şi (e s%n%tate ne"a# $)n(i tot(eauna c% 'a +re#e (e
(urere şi (e sup%r%ri a(ucerea"a#inte ne înf%!işea/% orice or% petrecut% f%r% suferin!e ca pe un
rai pier(ut& ca pe un prieten nepre!uit* Dar noi trece# prin /i'e'e ce'e fru#oase f%r% a 'e si#!i.
nu#ai c)n( +in ce'e re'e& a# (ori s% 'e a(uce# înapoi* :ii (e ore +ese'e şi p'%cute 'e '%s%# s%
treac% pe (inaintea noastr%& f%r% a ne ucura (e e'e şi f%r% a 'e înt)#pina #%car cu un /)#et&
pentru a ofta #ai pe ur#% (up% e'e 'a +re#e (e întristare* Ar treui& (i#potri+%& s% pre!ui#
actua'itatea suportai'%& fie ea c)t (e ana'%& în 'oc s% pri+i# cu at)ta nep%sare şi s% ne $r%i#
a sc%pa (e ea. ar treui s% ne a(uce pururi a#inte c% în ace' #o#ent chiar se pier(e pentru
+ecie& în%'!)n(u"se spre apoteo/a trecutu'ui& şi (e acu# înainte se p%strea/% nu#ai în
#e#orie& încon-urat% (e 'u#ina ne#uririi& iar (e acu# înainte se p%strea/% nu#ai în
#e#orie& încon-urat% (e 'u#ina ne#uririi& iar în ceasuri'e (e restrişte& c)n( ri(ic%# +%'u'
a#intiri'or& se (eşteapt% în noi un (or nespus (up% ce'e ce nu #ai sunt*
E* )rice măr"inire ne face mai ferici.i. Cu c)t sfera noastr% (e acti+itate şi (e atin$ere este
#ai str)#t%& cu at)t sunte# #ai ferici!i. cu c)t este #ai 'ar$%& cu at)t sunte# #ai e4puşi 'a
ne'inişte şi sup%r%ri* C%ci cu întin(erea ei se sporesc şi $ri-i'e& (orin!e'e şi te#eri'e* De aceea
nici chiar ochii nu sunt aşa (e neferici!i prec)t i"a# cre(e a priori. aceasta o (o+e(eşte
'iniştea aproape +ese'% a fi/iono#iei 'or* Tot aşa se e4p'ic%& în parte& pentru ce a (ou%
-u#%tate a +ie!ii este #ai trist% (ec)t cea (int)i. în (ecursu' +ie!ii ori/ontu' scopuri'or şi
re'a!ii'or noastre (e+ine tot #ai 'ar$* 3n copi'%rie este #%r$init 'a î#pre-uri#ea i#e(iat% şi a'
re'a!ii'e ce'e #ai str)nse. în tinere!e este #u't #ai întins. în +)rsta #atur% cuprin(e toat%
#işcarea +ie!ii noastre& uneori î#r%!işea/% chiar re'a!ii'e ce'e #ai în(ep%rtate& state şi
popoare. 'a %tr)ne!e se a(au$% $enera!ia ur#%toare* Din contra& orice #%r$inire& chiar cea
inte'ectua'%& este priincioas% fericirii noastre* Cu î#pu!inarea (eştept%rii +oin!ei se
?E
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
î#pu!inea/% suferin!e'e. şi se ştie c% suferin!a este po/iti+%& iar fericirea ne$ati+%* Dac% ne este
#%r$init cercu' (e ac!iune& îi 'ipsesc +oin!ei oca/ii'e e4terne pentru a se (eştepta. (ac% ne este
#intea #%r$init%& îi 'ipsesc ce'e interne* 3ns% cea (in ur#% are nea-unsu' (e a (eschi(e intrarea
ur)tu'ui& care in(irect (e+ine un i/+or (e nenu#%rate suferin!e& f%c)n( pe o# s% se apuce (e
toate pentru a sc%pa (e e'& s% u#'e (up% (istrac!ii& (up% societate& 'u4& -oc (e c%r!i& %utur%& ş*
c* '* ceea ce a(uce cu sine pa$ue şi nefericiri (e tot fe'u'* Difficilis in otio quies. Cu c)t
#%r$inirea e4tern% (e fa+orai'%& a chiar (e neap%rat% pentru fericirea o#eneasc%& se +e(e
(in (dilă& care& fiin( sin$uru' $en poetic ce"şi propune a ne înf%!işa oa#eni ferici!i& ni"i arat%
anu#e şi tot(eauna în situa!ia şi în î#pre-urarea cea #ai si#p'%* De aco'o +ine şi p'%cerea ce
o a+e# pentru aşa"nu#ite ta'ouri de "enere.
Astfe' (ar simplicitatea ea #ai #are şi chiar monotonia +ie!ii& p)n% ce nu pro(uce ur)tu'& ne
face ferici!i& fiin(c% nu#ai aşa si#!i# #ai pu!in +ia!a îns%şi& prin ur#are şi sarcina ei fireasc%.
ea cur$e atunci ca un p)r)u f%r% +a'uri şi f%r% +)rte-*
K* :u'!u#irea sau ne#u'!u#irea se hot%r%şte în u'ti#% instan!% prin ceea ce $)n(i# şi ce
si#!i#& a(ic% prin cuprinsu' şi ocupa!ia conştiin!ei noastre* Orice ocupa!ie curat inte'ectua'%
este (e re$u'% #ai fo'ositoare pentru spiritu' capai' (e a o +e(ea& (ec)t +ia!a rea'% cu
+eşnice'e ei a'tern%ri între succes şi c%(ere& cu /uciu#%ri'e şi cu neca/uri'e ei* Dar pentru
aceasta se cer însuşiri inte'ectua'e #ai îna'te* 5i nu e (e uitat c%& precu# +ia!a acti+% e4tern%
ne (istra$e şi ne aat (e 'a stu(ii 'u)n(u"ne 'iniştea şi concentrarea treuincioas% pe e'e& tot
aşa continua ocupa!ie inte'ectua'% ne face #ai #u't sau #ai pu!in incapai'i pentru #işcarea şi
a$it%ri'e +ie!ii rea'e. (e aceea e ine s% întrerupe# cu totu' ase#enea stu(ii atunci c)n(
î#pre-ur%ri'e cer ener$ie şi acti+itate practic%*
L* pentru a tr%i ci (ep'in% conştiin!% şi a scoate (in e4perien!% toat% în+%!%tura ce o cuprin(e&
treuie s% ne $)n(i# a(eseori 'a ce'e petrecute şi s% recapitu'%# ceea ce ni s"a înt)#p'at& ce
a# f%cut şi ce a# si#!it în fe'urite oca/ii& s% co#par%# opinii'e noastre trecute cu ce'e
pre/ente& proiecte'e şi aspir%ri'e noastre cu re/u'tatu' 'or şi cu ne#u'!u#irea ce ne"a pro(us"o*
Atunci ne face# sin$uri repeti!ie 'ec!ii'or ce ni 'e"a pre(at e4perien!a* E4perien!a se poate
ase#enea co#para cu te4tu'& iar #e(itarea şi cunoştin!e'e cu co#entarii'e 'ui* :u't% #e(itare
şi #u'te cunoştin!e cu pu!in% e4perien!% sea#%n% cu e(i!ii'e a c%ror pa$ini cuprin( (ou%
r)n(uri (e te4t şi patru/eci (e co#entarii* :u't% e4perien!% cu pu!in% #e(itare şi pu!ine
cunoştin!e sea#%n% cu e(i!ii'e ipontine f%r% note& care 'as% #u'te 'ucruri neîn!e'ese*
Tot aco'o tin(e şi sfatu' 'ui P=tha$oras1 % recapitu'%# seara înainte (e a a(or#i ceea ce a#
f%cut peste /i* Ce' ce"şi petrece +ia!a în î#u'/ea'a treuri'or sau a p'%ceri'or (intr"o /i în a'ta
f%r% a #ai cu$eta asupra trecutu'ui& ace'a pier(e conştiin!a c'ar% a e4isten!ei. ini#a 'ui (e+ine
un haos& şi un fe' (e confu/ie i se intro(uce în i(ei şi se arat% în(at% în con+ersa!ia 'ui arupt%&
fra$#entar%& oarecu# t%iat% în uc%!e'e& cu at)t #ai #u't cu c)t este #ai #are #işcarea
(inafar%& #u'!i#ea i#presii'or& şi cu c)t este #ai #ic% 'ucrarea (in%untru a cu$etu'ui s%u*
Aici este (e oser+at c%& (up% oarecare +re#e& u #ai sunte# în stare s% ne a(uce# a#inte
(e (ispo/i!ia şi (e si#!iri'e noastre (in trecut& nici (e toate î#pre-ur%ri'e care ne"au inf'uen!at.
(ar ne pute# a(uce a#inte (e #anifest%ri'e noastre& a(ic% (e ce'e ce a# /is sau a# f%cut*
Aceste #anifest%ri sunt re/u'tatu'& e4presia şi #%sura ace'or (ispo/i!ii şi si#!iri* :e#oria sau
h)rtia +a treui (ar s% p%stre/e cu în$ri-ire ase#enea 'ucruri (in epoci'e #ai înse#nate* Pentru
aceasta sunt foarte fo'ositoare -urna'e'e persona'e& ceea ce nu#esc ne#!ii 0a"e*Hcher.
M* S% ne fi# sin$uri (e a-uns& s% ne fi# noi înşine totu' şi s% pute# /ice omnia mea mecum
porto& este f%r% în(oia'% însuşirea cea #ai fo'ositoare pentru fericirea noastr%. (e aceea nu se
poate repeta în(estu' cu+)ntu' 'ui Aristote'1 2Iericirea este a ce'or ce"şi sunt sin$uri (e a-uns9*
6Ca# aceeaşi i(ee o e4pri#% într"o for#% foarte p'%cut% #a4i#a 'ui Cha#fort pus% ca #oto în
fruntea c%r!ii (e fa!%7* C%ci pe (e o parte nu ne pute# încre(e cu si$uran!% în ni#eni (ec)t în
?K
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
noi înşine& şi pe (e a'ta $reut%!i'e& pri#e-(ii'e şi nep'%ceri'e ce 'e a(uce societatea cu sine sunt
nenu#%rate şi cu neputin!% (e oco'it*
@u e ca'e #ai r%t%cit% pentru fericire (ec)t +ia!a în 'u#ea cea #are 6hi"h life7& cu# a# /ice
2în chef şi petreceri9. c%ci aceasta +rea s% prefac% e4isten!a noastr% cea s%rac% într"un şir
neîntrerupt (e ucurii& (e (istrac!ii şi (e p'%ceri& (e un(e (e/a#%$irea şi nea(e+%ruri'e ce ni 'e
spune# unii a'tora în fa!% şi care sunt ne(e/'ipite (e o ase#enea +ia!%7*
:ai înt)i& orice societate cere neap%rat o aco#o(are şi o te#perare reciproc%. (e aceea
(e+ine cu at)t #ai sear%(%& cu c)t este #ai nu#eroas%& cu c)t este #ai nu#eroas%* @i#eni nu
poate fi a!a cum este (ec)t atunci c)n( se af'% sin$ur. prin ur#are& cine nu iueşte
sin$ur%tatea& nu iueşte 'iertatea. c%ci 'ieri sunte# nu#ai c)n( sunte# sin$uri* Orice
societate are ca to+ar%ş ne(e/'ipit si'a şi ne cere -ertfe cu at)t #ai $re'e& cu c)t in(i+i(ua'itatea
noastr% este #ai i#portant%* Astfe' fiecine +a oco'i& +a suferi sau +a prefera sin$ur%tatea în
propor!ie cu +a'oarea persoanei sa'e* 3n i/o'are îşi si#te ce' s%rac 'a #inte toat% s%r%cia&
spiritu' ce' #are toat% i#portan!a& în scurt& fiecine si#te ceea ce este* Cu c)t cine+a st% #ai
sus pe scara naturii& cu at)t se af'% (in necesitate fireasc% #ai i/o'at* Dar atunci este o
inefacere pentru e' (ac% i/o'area trupeasc% corespun(e ce'ei suf'eteşti. c%ci a't#interi&
contactu' prea (es cu fiin!e'e etero$ene î' tu'ur%& îi este chiar (uş#an& îi întunec% propria sa
fire f%r% a"i (a nici o co#pensa!ie* Pe c)n( natura a aşe/at între oa#eni cea #ai #are
(eoseire& în ini#% şi în #inte& societatea& ne'u)n("o în sea#%& îi face pe to!i e$a'i sau #ai
ine pune în 'ocu' e$a'it%!ii fireşti (eoseiri'e şi trepte'e #eşteşu$ite a'e st%rii şi a'e ran$u'ui&
care foarte (es sunt (ia#etra' opuse ran$u'ui naturii* Aceast% a'c%tuire socia'% 'e con+ine prea
ine ce'or pe care natura i"a aşe/at pe trepte'e (e -os. (ar acei pu!ini 'a nu#%r& pe care i"a
aşe/at sus& sunt ne(rept%!i!i. (in care cau/% aceştia se retra$ (in societate& un(e& prin ur#are&
în(at% ce este nu#eroas%& pre(o#neşte +u'$aritatea* Ceea ce face nep'%cut% societatea pentru
spirite'e ce'e #ari este e$a'itatea (repturi'or şi a preten!ii'or pe ')n$% ine$a'itatea facu't%!i'or
şi a 'ucr%rii socia'e* Aşa nu#ita 2societate9 a(#ite ca'it%!i (e tot fe'u'& afar% (e ce'e
inte'ectua'e. aceste sunt (e contraan(%* Ea ne si'eşte s% ar%t%# o r%(are ne#%r$init% pentru
orice asur(itate& neunie şi prostie. (in contra& însuşiri'e e#inente a'e cui+a s%"şi cerşeasc%
iertare sau s% se ascun(%. c%ci superioritatea inte'ectua'% +at%#% prin si#p'a ei e4isten!% şi
f%r% +oie* Astfe' societatea& nu#it% cea un%& nu are nu#ai r%u' c% ne i#pune oa#eni ce u"i
pute# '%u(a nici iui& ci ne şi î#pie(ic% (e a fi noi înşine aşa cu# ne este firea. (in contra& ne
si'eşte& pentru a fi în consonan!% cu cei'a'!i& s% ne restr)n$e#& s% ne #icşor%# şi s% ne
(esfi$ur%# sin$uri* Cu+inte (e (uh sau aspira!ii inte'i$ente se cu+in nu#ai într"o societate
inte'i$ent%. în cea (e r)n(& (eşteapt% (e"a (reptu' ura. c%ci pentru a p'%cea aco'o& se cere
neap%rat s% fii o# (e r)n( şi #%r$init* 3ntr"o ase#enea societate treuie (ar s% -ertfi#& cu
#are ane$a!ie& trei p%tri#i (in noi înşine pentru a ne ase#%na ce'or'a'!i* Ca r%sp'at% a+e#& ce
e (rept& pe cei'a'!i. (ar cu c)t cine+a are #ai #u't% +a'oare& cu at)t +a $%si #ai cur)n(& c% aici
c)şti$u' nu acoper% pa$ua şi c% afacerea se sf)rşeşte cu (eficit& fiin(c% oa#enii sunt (e
oicei inso'+ai'i& a(ic% nu au în societatea 'or ni#ic ce ne"ar (esp%$ui (e ur)tu'& (e sarcini'e
şi (e nep'%ceri'e ei& precu# şi (e ane$a!ia ce ne"o i#pune* Aşa fiin(& ce'e #ai #u'te societ%!i
sunt astfe' a'c%tuite& înc)t cine 'e (% pe sin$ur%tate& face o toc#ea'% un%* La aceasta se #ai
a(au$% c% societatea& pentru a în'ocui superioritatea a(e+%rat%& a(ic% cea inte'ectua'%& pe care
nu o poate suferi şi care este şi $reu (e $%sit& a intro(us o superioritate fa's%& con+en!iona'%&
înte#eiat% pe re$u'i aritrare& #oştenite prin tra(i!ie în cercuri'e #ai îna'te şi a(esea
schi#%toare ca şi 'o/inca 'a #i'itari1 aceasta se nu#eşte apoi un% creştere& *on ton'
fashiona*leness. C)n( îns% +ine +reo(at% în co'i/iune cu cea a(e+%rat%& îşi arat% s'%iciunea*
Dea't#interi& quand le *on ton arrive' le *on sens se retire.
Dar în(eoşte ni#eni nu poate sta în ar#onie (ep'in% (ec)t nu#ai cu sine însuşi. nici cu
prietenu' s%u& nici cu iuita sa& c%ci (eoseiri'e in(i+i(ua'it%!ii şi a'e (ispo/i!iei pro(uc
tot(eauna o (isonan!% fie c)t (e #ic%* De aceea pacea a(e+%rat% şi a()nc% a ini#ii şi 'iniştea
?L
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
(ep'in% a suf'etu'ui , ce' #ai #are ine pe p%#)nt& (up% s%n%tate , nu se pot $%si (ec)t în
sin$ur%tate şi ca stare per#anent% nu#ai în retra$erea cea #ai (es%+)rşit%* Dac% ai atunci o
in(i+i(ua'itate îna't% şi o$at%& te af'i în situa!ia cea #ai fericit% ce este cu putin!% pe aceast%
s%r#an% 'u#e* 5i s% o spune# f%r% sfia'%1 oric)t (e str)ns sunt 'e$a!i oa#enii prin a#ici!ie&
a#or şi c%s%torie& a(e+%rat prieten nu"şi este cine+a (ec)t sieşi şi ce' #u't copi'u' s%u* Cu c)t
o#u' (up% con(i!ii'e sa'e e4terne sau interne are #ai pu!in% treuin!% (e a fi în re'a!ie cu a'!ii&
cu at)t #ai ine pentru e'* nea-unsuri'e sin$ur%t%!ii şi p%r%sirii 'e po!i pre+e(ea& (eşi nu 'e
si#!i pe toate (eo(at%. (in contra& societatea este insidioasă7. ea& su aparen!a petrecerii& a
co#unic%rii& a p'%ceri'or socia'e& etc*& ascun(e re'e foarte #ari& a(ese incurai'e* O
în(e'etnicire (e c%petenie a tineri#ii ar treuie s% fie (eprin(erea cu sin$ur%tatea& fiin(c% în ea
se af'% un i/+or (e fericire şi (e 'inişte suf'eteasc%* Din toate aceste ur#ea/% c% partea cea #ai
un% şi"a a'es"o ace'a care nu se încre(e (ec)t în sine însuşi şi îşi af'% întru toate #u'!u#irea
(e sine* Cicero /ice chiar1 $Nemo potest non *eatissimus esse' qui est totus aptus e2 sese'
quique in se uno ponit omnia.” 6Ce' #ai fericit cat% s% fie ace'a care nu are întru ni#ic
treuin!% (e a'!ii& ci şi"a pus toate în sine*7* Cu c)t cine+a are #ai #u't în sine însuşi& cu at)t
cere #ai pu!in (e 'a a'!ii* <n fe' (e si#!ire a (ep'inei în(estu'%ri opreşte pe oa#enii (e +a'oare
(e a a(uce societ%!ii înse#nate'e -ertfe& ce 'e cere& necu# (e a o c%uta cu ane$a!ie (e sine
înşii* Si#!irea contrar% face pe oa#enii (e r)n( aşa (e sociai'i şi (e aco#o(an!i. 'or 'e +ine
#ai uşor s% sufere pe a'!ii (ec)t s% se sufere pe sine* La aceasta se #ai a(au$% c% ceea ce are
a(e+%rat% +a'oare nu se pre!uieşte în 'u#e& şi ceea ce se pre!uieşte& nu are +a'oare* Re/u'tatu'
este retra$erea tuturor oa#eni'or (e #erit* Aşa(ar& pentru ace'a care $%seşte ce+a în sine& +a fi
o re$u'% în!e'eapt% (e a"şi #%r$ini treuin!e'e nu#ai pentru a"şi p%stra sau a"şi #%ri 'iertatea
şi (e a a+ea c)t se +a putea #ai pu!ine (orin!e pentru persoana sa& î#pu!in)n( astfe' re'a!ii'e
neap%rate cu 'u#ea*
Pe (e a't% parte& ceea ce face pe oa#eni sociai'i este neputin!a 'or (e a suporta sin$ur%tatea
şi în sin$ur%tate (e a se suporta pe sine* Go'iciunea or intern% şi ur)tu' îi #)n% în societ%!i&
precu# şi în c%'%torii prin !%ri str%ine* Spiritu' 'or îi 'ipseşte puterea e'astic% a unei #işc%ri
proprii. (e aceea #u'!i caut% înt%rirea 'ui prin a'coo' şi a-un$ astfe' 'a e!ie* Pentru aceeaşi
cau/% 'e treuie tot(eauna o e4citare (inafar% şi anu#e cea #ai ener$ic%& a(ic% cea prin fiin!e
(e sea#a 'or* I%r% (e ea& spiritu' 'or& neput)n(u"şi purta po+ara& îşi sporeşte #işcarea şi se
cufun(% în 'etar$ie*+%e !tie că relele sunt mai u!or de suferit mpreună cu al.iiG printre rele
par a socoti oamenii !i ur:tul' de aceea se asociază mai mul.i pentru a se plictisi mpreună.
6recum iu*irea de via.ă nu este dec:t frica de moarte' tot a!a instinctu' socia' al oamenilor
nu este direct' adică nu se ntemeiază pe iu*irea societă.ii' ci pe teama de sin$ur%tate. căci ei
nu caută at:t nc:ntătoarea nfă.i!are a celorlal.i' pe c:t fu" de pustietatea sin"urătă.ii !i de
monotonia propriei lor con!tiin.e. 6entru a scăpa de aceasta' se mul.umesc !i cu o societate
rea !i se supun silei !i "reută.ilor' ce le aduce orice societate. Dacă nsă dez"ustul de toate
aceste a *iruit !i n urmă a prins rădăcină o*iceiul sin"urătă.ii !i ntărirea n contra
impresiei celei dint:i' a!a nc:t să nu mai producă efectele de care am vor*it mai sus' atunci
putem răm:nea n tihnă totdeauna sin"uri fără a dori societatea' tocmai fiindcă tre*uin.a ei
nu este directă !i fiindcă ne-am deprins cu efectele *inefăcătoare ale sin"urătă.ii. Ase#enea
s"ar /ice c% fiecare (in ei este nu#ai o frac!ie #ic% (in i(eea o#enirii şi c% îi treuie& prin
ur#are& #u't% co#p'etare prin a'!ii pentru a pro(uce oarecu# o cunoştin!% o#eneasc%
întrea$%. (i#potri+%& cine este o# între$& o# par e2cellence& ace'a înf%!işea/% o unitate şi nu o
frac!ie& şi prin ur#are are (estu' cu sine* 3n acest în!e'es societate (e r)n( se poate co#para cu
#u/ica ruseasc% (e corn& un(e fiecare corn nu are (ec)t un sin$ur ton şi nu#ai prin
consonan!a e4act% a tuturor se pro(uce o #e'o(ie* C%ci #onoton ca şi cornu' cu un sin$ur ton
este spiritu' #ai tuturor oa#eni'or& şi #u'!i (in ei par a a+ea o sin$ur% i(ee& incapai'i (e a
#ai concepe şi a'ta* De aici se e4p'ic% nu nu#ai anostia 'or& ci şi (orin!a (e a fi în societate şi
(e a u#'a tot în $r%#a(% ca în #i-'ocu' unei cire/i 6en$'e/eşti1 the "re"ariousness of
?M
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
manBind7* :onotonia propriei sa'e fiin!e îi (e+ine fiec%ruia (in ei nesuferit% , omnia stultitia
la*orat fastidio sui 6tot nero(u' se #unceşte cu propria"i nero/ie7. nu#ai î#preun% şi prin
asociere sunt ce+a& întoc#ai ca şi acei cornişti* Din contr%& o#u' p'in (e spirit este co#parat
unei +irtuos& care îşi e4ecut% sin$ur concertu'. sau şi unui c'a+ir* Precu# c'a+iru' sin$ur este o
#ic% orchestr%& aşa este şi e' o 'u#e în #ic& şi cea ce sunt cei'a'!i cu to!ii î#preun%& se
înf%!işea/% 'a e' în unitatea unei sin$ure conştiin!e* Ca şi c'a+iru'& e' nu face parte (intr"o
si#fonie& ci este potri+it pentru so'o şi pentru sin$ur%tate. iar (ac% totuşi treuie s% 'ucre/e cu
ei î#preun%& atunci o face nu#ai ca +oce principa'% cu aco#paniere& ca şi c'a+iru'& sau pentru
a in(ica tonu' 'a #u/ica +oca'%& ca şi c'a+iru'& cui îi p'ace îns% societatea& îşi poate scoate (in
aceast% co#parare re$u'a (e a în(repta întruc)t+a prin cantitate ceea ce 'ipseşte 'a ca'itatea
persoane'or cu care este în re'a!ie* Cu un sin$ur o# p'in (e spirit poate a+ea (estu'% societate.
(ar (ac% nu se af'% (ec)t soiu' (e r)n(& atunci este ine s% ai% #u'te e4e#p'are (in acest soi&
pentru ca (in +arietatea şi con'ucrarea 'or s% re/u'te ce+a& " şi Du#ne/eu s%"i (%ruiasc%
r%(are;
Din ace' $o' şi acea s%r%cie suf'eteasc% a oa#eni'or treuie s% ne #ai e4p'ic%# pentru ce&
(ac% uneori nişte %ra!i #ai (istinşi for#ea/% o societate cu un scop i(ea'& re/u'tatu' iese #ai
tot(eauna contrar* Acea ple*e a o#enirii& care se î#u'/eşte pretutin(eni cu $r%#a(a ca
-i+ine'e şi este $at% s% se apuce (e toate f%r% a'e$ere pentru a sc%pa (e ur)t şi uneori (e
s%r%cie& se +)r% şi aco'o şi stric% în cur)n( toate sau preface 'ucruri'e aşa înc)t ies î#potri+a
scopu'ui pri#iti+*
Dea't#interi& sociai'itatea se poate pri+i ca o înc%'/ire suf'eteasc% a oa#eni'or prin o'a't%&
ana'oa$% ce'ei fi/ice& ce o pro(uc prin în$hesuire& c)n( e $er* Dar cine are însuşi #u't%
c%'(ur% suf'eteasc%& nu are treuin!% (e aşa ce+a* 6Schopenhauer a(au$% în +o'* ? (in Parer$a
ur#%toarea co#parare1
23ntr"o /i (e iarn%& pe $er& o tur#% (e arici se în$hesuiau unii într"a'!ii ca s% se apare (e fri$
(in propria ei c%'(ur%* 3ns% în(at% si#!ir% î#puns%turi'e $hi#pi'or 'or şi se în(ep%rtar% unii (e
a'!ii* Doru' (e c%'(ur% apropiin(u"i (in nou& î#puns%turi'e iar%şi îi (ep%rtar%& aşa înc)t se
/%tea #ereu între ce'e (ou% chinuri& p)n% c)n( a-unser% a $%si o (istan!% #i-'ocie care uşura
întruc)t+a a#)n(ou% suferin!e'e* Sociai'itate& n%scut% (in $o'u' şi (in #onotonia intern%&
î#pin$e oa#enii unii spre a'!ii& îns% nenu#%rate'e 'or însuşiri respin$%toare şi $reşe'i
nesuferite îi î#pr%ştie (in nou* Distan!a #i-'ocie& 'a care a-un$& în sf)rşit& şi care face cu
putin!% o î#preun% +ie!uire& se nu#eşte apoi Tpo'ite!eU şi Tun%"cu+iin!%U* Ce'ui ce trece
peste aceast% (istan!%& i se /ice în An$'ia Beep your distance; Cu acest chip& ce e (rept&
treuin!a (e c%'(ur% #utua'% nu este în(estu'at% (ec)t pe -u#%tate& (ar pe (e a't% parte şi
î#puns%tura $hi#pi'or este #ai pu!in si#!it%* Cine îns% are (estu'% c%'(ur% în sine însuşi&
prefer% s% r%#)n% (eparte (e 'u#e& pentru a nu pro(uce şi a nu suferi (ureri97* Dup% toate
acestea& sociai'itatea cui+a st% în propor!ie aproape in+ers% cu +a'oarea 'ui inte'ectua'%& şi 2a
fi nesociai'9 #ai c% +rea s% /ic% 2a fi un o# e#inent9*
O#u' cu o inte'i$en!% #ai îna't% $%seşte în sin$ur%tate (ou% fo'oase1 înt)i& (e a fi cu sine
însuşi. şi a' (oi'ea& (e a nu fi a'!ii* Pe fo'osu' (in ur#% treuie s% pune# un #are pre!& (ac% ne
a(uce# a#inte& c)t% si'%& c)te $reut%!i şi chiar pri#e-(ii a(uce cu sine orice re'a!ie socia'%*
$0out notre mal vient de ne pouvoir Atre seuls”' /ice Laur=Vre* %ocia*ilitatea se !ine (e
porniri'e pri#e-(ioase şi +%t%#%toare& fiin(c% ne pune în raport cu nişte fiin!e a c%ror #are
#a-oritate e rea ca #ora'a şi t)#pit% ca inte'i$en!a* Ce' nesociai' nu are treuin!% (e e'e* A
af'a în tine însu!i at)t înc)t s% nu"!i #ai treuiasc% societate& este o #are fericire& fiin(c% #ai
toate suferin!e'e noastre se nasc (in societate& iar 'iniştea inte'ectua'%& care pe ')n$% s%n%tate
este e'e#entu' ce' #ai esen!ia' a' fericirii& se pri#e-(uieşte prin orice re'a!ii şi prin ur#are nu
poate e4ista f%r% #u't% sin$ur%tate* Pentru fericirea 'iniştii inte'ectua'e fi'o/ofii cinici renun!au
'a orice a+ere. cine pentru ace'aşi scop renun!% 'a societate& a a'es #i-'ocu' ce' #ai în!e'ept*
C%ci este pe at)t (e ne#erit& pe c)t este (e fru#os ceea ce /ice Oernar(in (e St* Pierre1 $&a
AN
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
diFte des aliments nous rend la santé du corps et celle des homes la tranquallité de l’:me.”
Prin ur#are& ce' ce se î#prieteneşte (in +re#e cu sin$ur%tate şi se (eprin(e a o iui& a (at (e o
co#oar%* Dar nu to!i o pot $%si& (in contr%& foarte pu!ini* C%ci precu# 'a început ne+oia
î#preunea/% pe oa#eni& aşa (up% încetarea ei îi î#preunea/% ur)tu'* C)n( ar 'ipsi a#)n(ou%
aceste& to!i ar r%#)nea sin$uri& #ai înt)i fiin(c% nu#ai cu sin$ur%tatea se potri+eşte
i#portan!a e4c'usi+% şi unic% ce şi"o (% fiecine în ochii s%i proprii şi care în #i-'ocu' 'u#ii se
re(uce 'a ni#ic& pri#in( 'a fiece pas o (e/#in!ire (ureroas%* 3n acest în!e'es& sin$ur%tatea este
chiar starea fireasc% a fiec%ruia1 ea î' aşea/% (in nou& ca pe A(a# în con(i!ia pri#iti+% a
fericirii potri+ite cu natura 'ui*
Dar A(a# nu a+ea nici tat% nici #a#%; De aceea& iar%şi& într"un a't în!e'es& sin$ur%tatea nu
este fireasc% o#u'ui& întruc)t a(ic% 'a intrarea sa în 'u#e nu se af'a sin$ur ci între p%rin!i& fra!i
şi surori& aşa (ar în societate* Prin ur#are& iuirea sin$ur%t%!ii nu poate e4ista ca pornire
pri#iti+%& ci se naşte în ur#a e4perien!ei şi a cu$et%rii. şi aceasta se +a înt)#p'a în propor!ia
(e/+o't%rii puteri'or inte'ectua'e şi toto(at% î#preun% cu înaintarea în +)rst%& astfe' înc)t
(orin!a (e societate a oric%ruia +a sta (e re$u'% în raport in+ers cu +)rsta 'ui* Copi'u' ce' #ic
p')n$e şi se +ait% în(at% ce r%#)ne sin$ur& fie nu#ai c)te+a #inute* Pentru %iat sin$ur%tatea
este o pe(eaps%* Tinerii se asocia/% uşor. nu#ai cei cu #inte şi cu ini#% a'eas% caut% uneori
i/o'area. (ar a r%#)nea o /i întrea$% sin$ur& 'e +ine înc% $reu* O%ratu'ui îns% îi este uşor. e'
poate sta #u't% +re#e sin$ur. iar #oşnea$u' care este u'ti#a r%#%şi!% (in $enera!ii'e (isp%rute
şi nu #ai are nici p'%cere& nici putere pentru (istrac!ii'e +ie!ii& cu c)t este #ai %tr)n& cu at)t
îşi $%seşte în sin$ur%tate a(e+%ratu' s%u e'e#ent* Tot(eauna îns%& fiecare in(i+i(& ap'ecarea
spre i/o'are şi sin$ur%tate +a creşte în raport cu +a'oar#a inte'ectua'%* C%ci o ase#enea
ap'ecare& (up% cu# a# /is& nu este fireasc%& a(ic% (e"a (reptu' n%scut% (in +reo treuin!%& ci
nu#ai efectu' e4perien!ei şi a' cu$et%rii& #ai a'es a' cunoştin!ei (o)n(ite (espre #i/eria
#ora'% şi inte'ectua'% a ce'or #ai #u'!i oa#eni& 'a care pentru a a(uce r%u' 'a cu'#e&
i#perfec!ii'e #ora'e conspir% cu ce'e inte'ectua'e şi se a-ut% une'e cu a'te'e& pro(uc)n( astfe' o
su#% (e feno#ene hi(oase şi f%c)n( re'a!ii'e socia'e nesuferite* Re/u'tatu' este c%& în aceast%
'u#e& în care sunt #u'te 'ucruri re'e& ce' #ai r%u r%#)ne totuşi societatea& aşa înc)t chiar
0o'taire& france/u' ce' sociai'& a fost si'it s% /ic%1 $&a terre est couverte de "ens qui ne
méritent pas qu’on leur parle.” Ace'aşi #oti+ î' (% şi ')n(u' Petrarca pentru #area şi
statornica iuire ce o a+ea pentru sin$ur%tate1
2Cerceto ho se#pre so'itaria +ita
6Le ri+e i' sanno& e 'e ca#pa$ne& e i oschi7&
Per fu$$ir HuestS in$e$ni storto e 'oschi
Cha 'a stra(a (e' cie'S hanno s#arita*9
3n ace'aşi în!e'es e4p'ic% e' 'ucru' în fru#oasa sa carte De +ita so'itaria& ce pare a fi ser+it 'ui
Wi##er#ann (e #o(e' pentru ce'era scriere I*er die #insamBeit* 5i Cha#fort arat%
ori$inea secun(ar% şi in(irect% nesociai'it%!ii& c)n( /ice în fe'u' s%u sarcastic1 '')u dit
quelquefois d’un homme qui vit seul7 il n’aime pas la société. @’est souvent comme si on
disait d’un homme qu’il n’aime pas la promenade sous le préte2te qu’il ne se promé ne pas
volontiers le soir dans la forAt de Condy.” 3n ace'aşi în!e'es /ice Saa(i în ?ulistan1 2De atunci
ne"a# 'uat /iua un% (e 'a societate şi ne"a# hot%r)t pentru ca'ea sin$ur%t%!ii1 c%ci în
sin$ur%tate este si$uran!%*9 Dar şi An$e'us Si'esius& suf'et ')n( şi creştinesc& ne pune în
curiosu' s%u 'i#a- #istic1
2Iro( este (uş#anu'& iar Iosif ra!iunea* Acestuia îi (escoper% Du#ne/eu pri#e-(ia în +is*
Lu#ea este Oet'ee#u'& E$iptu' este sin$ur%tate* Iu$i& suf'etu' #eu; Iu$i; ca s% nu #ori (e
(urere*9
A8
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
Tot aşa cu$et% Geor(ano Oruno1 $0anti nomi che in terra hanno voluto "ustare vita celeste'
dissero con una voce7 ecce elon"avi vu"iens et mans in solitudine”. 6At)!ia oa#eni (in cei ce
au +rut s% $uste pe p%#)nt +ia!a cereasc%& a /is într"un $'as1 iac% #"a# (ep%rtat fu$in( şi a#
r%#as în sin$ur%tate7* 3n ace'aşi în!e'es spune persanu' %aa*i în ?ulistar& (espre sine însuşi1
2S%tu' (e prietenii #ei (in Da#asc& #"a# retras în pustie ')n$% Ierusa'i# pentru a c%uta
to+%r%şia (oitoace'or9* 3n scurt& to!i c)!i ia for#at Pro#eteu (intr"un 'ut& au +orit aşa* Ce
p'%cere s% poat% $%si în societatea unei fiin!e cu care nu stau în 'e$%tur% (ec)t prin partea cea
#ai (e r)n( şi cea #ai pu!in noi'% a firii 'or& a(ic% prin cea (e toate /i'e'e& cea tri+ia'% şi
-osnic%& a unor fiin!e care nu se pot în%'!a 'a ni+e'u' 'or şi prin ur#are +or c%uta s% în-oseasc%
pe cei'a'!i p)n% 'a e'eJ , Este (ar un si#! aristocratic& care hr%neşte ap'ecarea spre i/o'are şi
sin$ur%tate* To!i #işeii sunt sociai'i (e !i"e #i'%. (in contr%& o#u' a'es se arat% #ai înt)i prin
aceea c% nu $%seşte p'%cere în a'!ii şi prefer% (in ce în ce #ai #u't sin$ur%tatea şi& înaint)n( în
+)rst%& a-un$e cu încetu' 'a în!e'e$erea c% în 'u#e& cu pu!ine e4cep!ii nu este a't% a'e$ere (ec)t
între sin$ur%tate şi în-osire* 5i oric)t (e aspru pare acest a(e+%r se af'% totuşi #%rturisit (e
chiar An$e'us Si'esius& cu toat% ')n(e!ea şi iuirea 'ui creştineasc%1
6Sin$ur%tate e (e treuin!%. (ar (ac% nu te în-oseşti& po!i fi pretutin(eni ca în pustiu7*
3n ceea ce pri+eşte spirite'e ce'e #ari este 'ucru' firesc ca aceşti a(e+%ra!i e(ucatori ai
nea#u'ui o#enesc s% ai% tot aşa (e pu!in% (orin!% (e a se înto+%r%şi cu cei'a'!i& pe c)t au
pe(a$o$ii (e a se a#esteca în -ocu' copii'or care fac /$o#ot în -uru' 'or* Ei au +enit în 'u#e
pentru a c%'%u/i pe cei'a'!i (in oceanu' r%t%ciri'or spre 'i#anu' a(e+%ru'ui pentru a"i scoate (in
aisu' nepriceperii şi a' în-osirii a"i ri(ica 'a 'u#in% 'a cu'tur% şi 'a perfec!ionare şi (ac%
treuie s% tr%iasc% între ei& totuşi nu se contopesc cu ei& ci se sa#t (e 'a început fiin!e
(eoseite. (ar 'a în!e'e$erea '%#urit% a i/o'%rii 'or fireşte nu a-un$ (ec)t încetu' cu încetu'& cu
înaintarea +)rstei& c)n( apoi caut% a a(%u$a 'a (ep%rtarea 'or inte'ectua'% (e cei'a'!i şi pe cea
fi/ic% şi a se feri ca nu cu#+a +reunu' s% 'e +in% #ai în apropiere& afar% nu#ai (ac% este ce+a
#ai presus (e în-osirea oşteasc%*
Din toate aceste re/u't% c% iuirea (e sin$ur%tate nu se arat% (irect ci ca un instinct pri#iti+
ci se (e/+o't% in(irect& #ai a'es cu inte'i$en!e'e ce'e îna'te şi încetu'& nu f%r% 'upt% în contra
ap'ec%rii fireşti spre societate şi chiar a şoptiri'or #efistofe'ice1
2@u te #ai -uca cu (urerea& care îşi roa(e ini#a ca un +u'tur. chiar cea #ai rea societatea te
face s% si#!i c% eşti şi tu un o# printre oa#eni*9
Sin$ur%tatea este soarta tuturor oa#eni'or în/estra!i cu o capacitate (eoseit%. ei o +or
(ep')n$e uneori& îns% o +or a'e$e tot(eauna ca pe ce' #ai #ic (intre (ou% re'e* Dar cu
înaintarea +)rstei& sapere aude 6s% ai cura-u' în!e'epciunii7 (e+ine tot #ai uşor şi #ai natura'
în aceast% parte& şi (up% şai/eci (e ani& ap'ecarea spre sin$ur%tate este în a(e+%r fireasc%& a
chiar instincti+%* C%ci acu# toate se unesc pentru a o sus!ine* 3n(e#nu' ce' #are spre
societate& iuirea (e fe#ei şi instinctu' se4ua' nu #ai 'ucrea/%1 nese4ua'itatea %tr)ne!ei
pro(uce un fe' (e #u'!u#ire cu sine însuşi& care asoare cu încetu' toat% ap'ecarea spre
societate. (e 'a #ii (e a'u/ii şi (e utopii a re+enit o#u'. +ia!a acti+% este (e re$u'% sf)rşit%& (e
aşteptat nu #ai aşteapt% ni#ic& p'anuri şi inten!ii nu #ai are& $enera!ia proprie& (e care se !ine
e'& nu #ai tr%ieşte. încon-urat (e un +eac str%in& %tr)nu' a (e+enit oiecti+ şi (in fire i/o'at*
Pe ')n$% aceste& /oru' ti#pu'ui e #ai $r%it şi inte'i$en!a 'ui ar +rea s% se #ai fo'oseasc% (e
e'* C%ci& presupun)n( nu#ai c% #intea i s"a p%strat în toat% puterea ei& cunoştin!e'e ce'e #u'te
şi e4perien!a (o)n(it%& a()ncirea (es%+)rşit% a tuturor cu$et%ri'or& #area (eprin(ere şi
uşurin!a întreuin!%rii tuturor facu't%!i'or face toc#ai acu# orice stu(iu #ai interesant şi #ai
uşor (ec)t înainte* O #ie (e 'ucruri care p)n% atunci erau ca în+%'uite în ne$ur%& se arat% acu#
'%#urite1 %tr)nu' +e(e re/u'tate'e acti+it%!ii sa'e şi îşi si#te toat% superioritatea* 3n ur#a
e4perien!ei în(e'un$ate e' a încetat a aştepta #u't (e 'a o#eni& c%ci a af'at c% (e oicei nu
A?
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
c)şti$% a fi cunoscu!i #ai (e aproape. (in contr%& ştie& c% afar% (e rare e4cep!ii& nu +a înt)'ni
(ec)t e4e#p'are (efectuoase a firii o#eneşti& (e care este #ai ine s% nu se atin$%* Ce'
înaintat în +)rst% nu #ai este (ar e4pus 'a i'u/ii'e oişnuite& p%trun(e în(at% +a'oare fiec%ruia
şi nu si#te (ec)t foarte rar (orin!a (e a sta în re'a!ii #ai (e aproape cu cine+a* 3n sf)rşit& se
a(au$%& #ai a'es pentru ce' ce recunoaşte în sin$ur%tate o prieten% (in copi'%rie& oiceiu'
i/o'%rii şi a' petrecerii cu sine însuşi şi (e+ine o a (oua natur%* Astfe' iuirea sin$ur%t%!ii care
#ai înainte a+ea s% se 'upte cu ap'ecarea socia'%& a a-uns acu# 'ucru firesc si#p'u1 te af'i în
sin$ur%tate ca peşte'e în ap%* De aceea orice in(i+i(ua'itate e#inent%& prin ur#are
nease#%nat% cu cei'a'!i& aşa(ar sin$uratic%& se si#te prin i/o'are ap%sat% în tinere!e& (ar
uşurat% 'a %tr)ne!e*
Ce e (rept& (e aceast% fericire a %tr)ne!e se î#p%rt%şesc oa#enii nu#ai în propor!ia
puteri'or 'or inte'ectua'e& aşa(ar capu' ce' e#inent #ai înainte (e to!i. îns% într"un $ra( #ai
#ic fiecine* @u#ai naturi'e ce'e #ai +u'$are +or si#!i 'a %tr)ne!e aceeaşi p'%cere pentru
societate ca #ai înainte. e'e (e+in o sarcin% pentru 'u#ea cu care nu se #ai potri+esc& şi a-un$
a fi (e"aia suferite& pe c)n( #ai înainte era c%utate*
Din raportu' in+ers între anii +ie!ii şi $ra(u' sociai'it%!ii se #ai poate (e(uce şi o
consi(erare te'eo'o$ic%* Cu c)t e o#u' #ai t)n%r& cu at)t are #ai #u't (e în+%!at în toate
pri+iri'e. natura '"a în(e#nat (ar 'a în+%!%#)ntu' #utua'& pe care"' pri#eşte fiecine în re'a!ii'e
cu se#enii s%i şi în pri+in!a c%ruia societate o#eneasc% se poate nu#i un #are institut (e
e(uca!ie Oe''"Lancastrian%. c%ci şco'i'e şi c%r!i'e sunt ifstitu!ii #eşteşu$ite& fiin( prea a%tute
(e 'a (irec!ia naturii* Este aşa(ar foarte ni#erit c% o#u' ur#ea/% 'a acea şcoa'% natura'% cu
at)t #ai re$u'at cu c)t e #ai t)n%r*
$Nihil est a* omni parte *eatum” 6ni#ic nu este în toate pri+iri'e fericit7& /ice Hora!iu& şi
(up% pro+eru' in(ic1 nici un 'otus f%r% coa(%* Astfe' şi sin$ur%tatea& pe ')n$% #u'te une& are
şi ea #ici'e ei $reut%!i şi nep'%ceri& care îns%& în co#parare cu ace'e a'e societ%!ii& sunt (e
pu!in% înse#n%tate& (in care cau/% ce' ce si#te ce+a în sine +a $%si tot(eauna c% e #ai uşor a
tr%i f%r% oa#eni& (ec)t cu ()nşii* De a't#interi& între ace'e incon+eniente este unu' (e care nu
ne (%# aşa (e uşor sea#% ca (e ce'e'a'te. precu# a(ic% trupu' nostru& (ac% şe(e# tot în cas%&
(e+ine prea si#!itor pentru inf'uen!e'e (in afar% şi se î#o'n%+eşte 'a orice aer #ai rece&
ase#enea prin retra$erea şi sin$ur%tatea pre'un$it%& ini#a ne (e+ine aşa (e si#!itoare& înc)t 'a
ce'e #ai neînse#nate înt)#p'%ri& cu+inte sau $esturi ne $%si# tu'ura!i sau atinşi sau ofensa!i&
pe c)n( ce' ce r%#)ne tot în în+%'#%şea'%& nici c% #ai ia în %$are (e sea#% ase#enea 'ucruri*
Cine îns%& #ai a'es în +)rsta #ai t)n%r%& cu tot (e/$ustu' 'e$iti# (e oa#eni& care '"a
a'un$at (e at)tea ori în sin$ur%tate& tot nu e în stare s% sufere #ai #u't% +re#e pustiu' ei&
ace'uia îi (au sfatu' s% se (eprin(% a"şi a(uce o parte a sin$ur%t%!ii în societate& aşa(ar s%
în+e!e a fi p)n% 'a oarecare $ra( şi în societate sin$ur& s% nu spun% în(at% ce'or'a'!i ceea ce
$)n(eşte şi pe (e a't% parte s% nu pun% #are te#ei pe ceea ce /ic ei. (in contr%& s% nu prea
aştepte #u't (e 'a ei& nici în pri+in!a #ora'% nici în pri+in!a inte'ectua'%& şi fa!% cu opinii'e
'or s%"şi înt%reasc% acea nep%sare care este #i-'ocu' ce' #ai si$ur pentru a a+ea o to'eran!%
'%u(ai'%* Atunci& (eşi în #i-'ocu' 'or& nu +a fi totuşi prea #u't în societatea 'or& ci îşi +a
p%stra o pri+ire oiecti+% fa!% (e ei. ceea ce î' +a ap%ra (e o atin$ere prea (e aproape cu
societatea şi prin ur#are (e #ur(%rii şi pa$ue* A+ea chiar o e4punere (ra#aXic%& +re(nic%
(e citit& a acestei sociai'it%!i restr)nse sau încon-urate cu şan!uri& în co#e(ia #l @afé o sea
la comedia nueva (e :oratin& şi anu#e în caracteru' 'ui Don Pe(ro& #ai a'es sc* 8 şi A (in
actu' înt)i* 3n acest în!e'es societatea se poate co#para cu un foc 'a care o#u' cu#inte se
înc%'/eşte (in (ep%rtare& pe c)n( neunu' îşi a$% #)na în e' şi& (up% ce s"a fript& fu$e în
r%cea'a sin$ur%t%!ii şi se +ait%& c%"' ar(e*
8N* (nvidia este fireasc% o#u'ui. totuşi este un +iciu şi în ace'aşi ti#p o nefericire* +(nvidia
oamenilor arată c:t se simt de neferici.i' !i aten.ia lor necurmată pentru ceea ce sunt !i ce
fac al.ii' c:t le este de ur:t-. Treuie (ar s% o pri+i# ca pe (uş#anu' fericirii noastre şi s% o
AA
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
n%uşi# ca pe un (e#on* La aceasta ne po+%!uieşte Seneca în fru#oase'e cu+inte1 $Nostra
nos sine comapratione delectent7 nuanquan erit feli2 quem torque*it felicior”& şi iar%şi1
$quum adspe2eris quot antecedant' co"ita quot sequantur”. 6S% ne ucur%# (e a'e noastre
f%r% co#parare cu a'!ii1 nicio(at% nu +ei fi fericit& (ac% te +ei #)hni fiin(c% e cine+a #ai
fericit* , C)n( +e/i& c)!i sunt înaintea ta& $)n(eşte"te c)!i sunt în ur#%7* S% ne uit%# (ar #ai
(es 'a cei ce se af'% #ai r%u (ec)t noi& (ec)t 'a cei ce ne par c% se af'% ine* La +reo
înt)#p'are în a(e+%r nefericit%& chiar #)n$)ierea cea #ai puternic%& (eşi ieşit% (in ace'aşi
i/+or cu in+i(ia& ne o +a (a pri+irea unor nefericiri #ai #ari (ec)t a'e noastre& precu# şi
re'a!ii'e cu oa#eni care se af'% în ace'eaşi î#pre-ur%ri& cu socis malorum.
At)t (espre partea acti+% a pi/#uirii* Despre cea pasi+% treuie s% şti# c% nu este ur% #ai
neî#p%cat% (ec)t in+i(ia. (in care cau/% n"ar treui s% ne si'i# cu tot (ina(insu' a o (eştepta
în a'!ii& ci a# face #ai cu #inte s% ne 'ipsi# (e aceast% p'%cere& ca (e #u'te a'te'e& (in
pricina ur#%ri'or pri#e-(ioase*
88* C)n( î!i propui ce+a& $)n(eşte"te #atur şi (e #ai #u'te ori înainte (e a 'ucra& şi chiar
(up% toat% cu$etarea& #ai 'as% o parte şi pentru nea-unsu' #in!ii o#eneşti& (in pricina c%ruia
tot se #ai pot înt)#p(a 'ucruri ce era peste putin!% s% 'e af'i sau s% 'e pre+e/i şi care pot
/%(%rnici între$u' p'an* Aceast% nesi$uran!% +a face s% at)rne cu#p%na întot(eauna spre
partea cea rea şi ne +a (a sfatu' s% nu ne atin$e# (e 'ucruri'e ce'e #ari f%r% o #are
necesitate1 quieta non movere* Iar (ac% ai 'uat o(at% hot%r)rea şi ai pus #)na 'a 'ucru& aşa
înc)t #işcarea e început% şi nu #ai r%#)ne (ec)t s%"i aştep!i re/u'tatu'& atunci nu te #ai
tu'ura prin cu$et%ri (espre ce'e trecute şi prin te#eri (e pri#e-(ii'e ce s"ar putea înt)#p'a
în +iitor. ci acu# scoate"!i 'ucru (in #inte& încuie sertaru' acestor $)n(uri şi 'inişteşte"te cu
încre(erea c% te"ai $)n(it 'a +re#e c)t ai putut* Acest sfat ni"' (% şi pro+eru' ita'ian& 2Lea$"
o ine şi apoi (%"i (ru#u'9* Dac% totuşi iese r%u& treuie s% fie soarta (e +in% şi faptu'
$enera' c% toate 'ucr%ri'e o#eneşti sun supuse $reşe'ii* 5i Socrate& ce' #ai în!e'ept (intre
oa#eni& a+ea treuin!% (e con(ucerea unui daimonion în interese'e sa'e spre a ni#eri ca'ea
cea (reapt% sau ce' pu!in pentru a se feri (e $reşe'i , o (o+a(% #ai #u't pentru nea-unsu'
#in!ii o#eneşti* Aşa(ar& +ora atriuit% unui pap%& c% 'a orice nefericire ce ni se înt)#p'%
sunte# noi (e +in%& fie şi par!ia'& nu este aso'ut şi a(e+%rat%& (eşi se potri+eşte în ce'e #ai
#u'te ca/uri* Aceasta pare a o si#!i oa#enii c)n( caut% s%"şi ascun(% nefericirea pe c)t pot
şi s%"şi (e"a aeru' c% sunt #u'!u#i!i* Le este tea#% s% nu crea(% 'u#ea c% suferin!a este (in
+ina 'or*
8?* La o nefericire înt)#p'at%& fiin(c% nu se #ai poate schi#a& s% nu ne per#ite# nici
#%car i(eea c% s"ar fi putut în'%tura şi c% ar fi fost ine (ac% f%cea# astfe'. c%ci toc#ai
ase#enea în(uri sporesc (urerea şi o fac nesuferit%& aşa înc)t ne prefac în ceea ce nu#esc
$recii heavtontimorumeri& cu# a# /ice1 sin"chinuitori* S% ne 'u%#& (i#potri+%& (up% re$e'e
Da+i(& care& pe c)t ti#p fiu' s%u /%cea o'na+& st%ruia (in toate puteri'e 'a Beho+a cu
p')n$eri şi cu ru$%ciuni. (ar (up% ce i"a #urit& a (at (in u#eri şi nu s"a #ai $)n(it 'a e'*
Cine îns% nu se si#te (estu' (e nep%s%tor pentru aceasta& ace'a s%"şi $%seasc% 'iniştea în
fata'is# şi s% în!e'ea$% #are'e a(e+%r c% tot ce se înt)#p'%& tre*uie s% se înt)#p'e şi prin
ur#are nu se poate încon-ura*
Cu toate aceste& re$u'a (e #ai sus e un% nu#ai în parte. e un% a(ic% pentru a ne uşura şi
a un% a(ic% pentru a ne uşura şi a ne 'inişti (eoca#(at% în #o#entu' nefericirii. îns% aco'o
un(e nefericirea& precu# se înt)#p'% #ai a(eseori& a fost pricinuit% în tot sau în parte (in
+ina noastr%& fie (in 'ips% (e în$ri-ire& fie (in prea #are în(r%/nea'%& este (e #are fo'os s% ne
pe(epsi# noi înşine şi s% nu ne cru!%# (urerea (e a cu$eta (e #u'te ori& cu# a# fi putut
face #ai ine& pentru a ne în+%!a #inte şi a ne în(repta în +iitor* Dar #ai a'es s% nu ne
ascun(e#& (up% oicei& $reşe'i co#ise& nici s% 'e înfru#use!%# sau s% 'e #icşor%#& ci s% ni
'e #%rturisi# şi s% ni 'e pune# în toat% #%ri#ea 'or înaintea ochi'or& pentru a putea 'ua cu
AG
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
t%rie hot%r)rea (e a nu #ai c%(ea în e'e pe +iitor* Ce e (rept& f%c)n( aşa si#!i# (urerea cea
#are (e a fi ne#u'!u#i!i cu noi înşine. îns% +ora $receasc%1 o creşterea o#u'ui nu se face
f%r% 'upt%*
8A* 3n tot ce ne pri+eşte în ine sau în r%u treuie s%u ne înfr)n%# fanta/ia* :ai înt)i s% nu
ne face# i'u/ii str%'ucite& fiin(c% sunt prea scu#pe şi sunte# prea cur)n( si'i!i s% 'e
pier(e#& cu #u'te oft%ri (in parte"ne* Dar #ai a'es s% ne p%/i# (e a ne tu'ura cu#p%tu' cu
închipuirea unor nefericiri posii'e* Dac% aceste ar fi cu totu' 'ipsite (e a(e+%r sau ce' pu!in
foarte în(ep%rtate& atunci ne"a# +eni #ai cur)n( în fire şi a# +e(ea c% au fost nu#ai
închipuiri şi ne"a# ucura cu at)t #ai #u't (e o rea'itate #ai fericit%& 'u)n(u"'e poate nu#ai
(rept o po+a!%& cu# s% ne p%/i# (in +re#e (e nefericiri foarte în(ep%rtate& (ar posii'e* 3ns%
cu ase#enea nefericiri nu se -oac% fanta/ia (e$eaa. (e un%+oie îşi face nu#ai n%'uciri
+ese'e* E'e#ente'e +isuri'or ce'or triste sunt nişte înt)#p'%ri nenorocite& care întruc)t+a ne
a#enin!% în a(e+%r& (eşi (in (ep%rtare fanta/ia 'e #%reşte& 'e face s% ne par% #u't #ai
posii'e şi #ai aproape (ec)t sunt& şi 'e înf%!işea/% su chipuri'e ce'e #ai $ro/a+e* De
ase#enea +isuri& (up% ce ne (eştept%#& nu ne pute# sc%pa cu aceeaşi uşurin!% ca (e ce'e
+ese'e. pe aceste (in ur#% se îns%rcinea/% îns%şi rea'itatea s% 'e î#pr%ştie şi ne în$%(uie (e"
aia o s'a% speran!% pentru rea'i/area 'or posii'% în +iitor* Dar (ac% ne '%s%# în +oia
$)n(uri'or triste 6ceea ce nu#esc en$'e/ii *lue devils7& atunci ne u#p'e# capu' cu închipuiri
#ai trainice. putin!a 'or în $enere nu se poate t%$%(ui& iar noi nu ne af'%# tot(eauna în stare
(e a #%sura cu (reptate $ra(u' acestei putin!e& aşa înc)t ea se preface cur)n( în
proai'itate& şi (eo(at% ne +e(e# ini#a cuprins% (e ne'inişte şi (e $roa/%* Este (ar #ai
ine s% pri+i# 'ucruri'e& care se !in (e interesu' nostru persona'& nu#ai cu ochiu' ra!iunii şi
a' -u(ec%!ii& s% oper%# prin ur#are în ref'ec!ie rece şi e4act% cu si#p'e no!iuni şi in
a*stracto* Ianta/ia n"are ne c%uta aici& c%ci ea nu e în stare s% -u(ece& ci a(uce nu#ai
i#a$ini înaintea ochi'or& care #işc% ini#a (e$eaa şi a(ese o chinuiesc* :ai a'es seara ar
treui s% p%/i# re$u'a aceasta* Precu# întunericu' ne face fricoşi şi ne arat% pretutin(eni
fi$uri (e spai#%& tot aşa 'ucrea/% asupra noastr% şi 'ipsa (e preci/ie a $)n(uri'or. (in orice
ne(u#erire naşte nesi$uran!a* Seara& c)n( oosea'a a în+%'uit #intea şi -u(ecata într"o
întuneci#e suiecti+%& c)n( inte'ectu' e ostenit şi nu poate p%trun(e în #%(u+a 'ucr%ri'or&
oiecte'e #e(ita!iei& re'ati+e 'a î#pre-ur%ri'e noastre persona'e& iau uşor o aparen!%
pri#e-(ioas% şi se prefac în $o$ori!e* :ai a'es ni se înt)#p'% aşa 'a +re#e (e noapte& în pat&
c)n( #intea este cu totu' oosit% şi -u(ecata nu"şi #ai poate în(ep'ini che#area ei fireasc%&
pe c)n( fanta/ia r%#)ne înc% (eşteapt%. atunci noaptea acoper% toate 'ucruri'e& +%/ute şi
ne+%/ute& cu cu'oarea ei cea nea$r%* G)n(uri'e noastre înainte (e a(or#i şi cu (eoseire
c)n( ne tre/i# în #i-'ocu' nop!ii& (enaturea/% #ai tot(eauna 'ucruri'e şi 'e întorc pe (os&
toc#ai ca +isu'& şi înc%& (ac% este +ora (e interes persona'& ni 'e arat% triste şi în$ro/itoare*
Di#inea!a (ispar ase#enea spai#e& precu# (ispare +isu'. acesta e în!e'esu' pro+eru'ui
spanio'1 @oaptea +opsit%& /iua a'%* Dar şi seara& în(at% ce s"au aprins 'u#)n%ri'e& #intea şi
ochiu'& nu #ai +%( aşa (e ine ca /iua. (e aceea nici nu e un% seara pentru #e(itarea
'ucruri'or serioase& necu# nep'%cute* A(e+%ratu' ti#p a' #e(it%ri'or este (i#inea!a& care şi
(e a't#interi este ti#pu' ne#erit pentru orice fe' (e 'ucrare& fie inte'ectua'%& fie trupeasc%*
C%ci (i#inea!a este tinere!ea /i'ei. toate sunt atunci +ese'e& proaspete şi uşoare& o#u' se
si#te în putere şi are toate facu't%!i'e 'ui 'a (ep'in% (ispo/i!ie. (e aceea s% nu şi"o scurte/e
scu')n(u"se prea t)r/iu& nici s% şi"o piar(% în ocupa!ii sau con+ers%ri /a(arnice& ci s% o
pri+easc% ca o chintesen!% a +ie!ii şi oarecu# s% o s%r%toreasc%* Seara& este %tr)ne!ea
+ie!ii. atunci sunte# s'ai& +or%re!i şi ca# uşori* Orice /i este o #ic% +ia!%. orice (eşteptare
şi scu'are o #ic% naştere& orice (i#inea!% o #ic% tinere!e& orice cu'oare şi a(or#ire o #ic%
#oarte*
Starea s%n%t%!ii& so#nu'& hrana& te#peratura& +re#ea& î#pre-uri#ea şi #u'te a'te 'ucruri
(inafar% au o #are inf'uen!% asupra (ispo/i!iei noastre& iar aceasta asupra $)n(uri'or* At)t
AD
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
p%reri'e noastre& c)t şi (estoinicia pentru o 'ucrare sunt foarte supuse ti#pu'ui şi chiar
'ocu'ui& şi ine a /is Goethe1 2Io'oseşte"te (e une (ispo/i!ie a #o#entu'ui& c%ci +ie aşa (e
rar9*
5i nu nu#ai concep!iuni'e oiecti+e şi $)n(iri'e ori$ina'e treuie s% 'e aştep!i& (ac% şi c)n(
au un%+oin!a (e a +eni& (ar chiar şi chi/uin!a #atur% asupra unui interes persona' nu se
poate face 'a un ti#p (e #ai înainte hot%r)t& pentru care te"ai pre$%tit& ci îşi a'e$e sin$ur%
+re#ea ei& c)n( şiru' i(ei'or se pune (e 'a sine în #işcare şi noi n"a+e# (ec)t s%"' ur#%# cu
toat% 'uarea"a#inte*
Iiecare 'un% a anu'ui are o inf'uen!% particu'ar% şi i#e(iat%& a(ic% neat)rnat% (e at#osfera
(inafar%& asupra s%n%t%!ii noastre şi în $enere asupra st%rii noastre fi/ice& a chiar
inte'ectua'e*
De aceeaşi re$u'% a înfr)n%rii se !ine şi sfatu' s% nu '%s%# fanta/ia s% ne î#prosp%te/e şi s%
ne /u$r%+easc% (in nou suferin!e'e (e #ai înainte& ne(rept%!iri& pa$ue& pier(eri& ofense&
+%t%#%ri ş* c* L*& c%ci prin aceasta ni se tre/eşte iar%şi #)nia a(or#it%& in(i$narea şi toate
pati#i'e ur)te& şi ne tu'ur% cu$etu'* Precu#& (up% fru#oasa co#parare a neop'atonicu'ui
Proc'os& în orice oraş& pe ')n$% oa#enii (e ine& 'ocuiesc 'ep%(%turi'e societ%!ii& tot aşa se
af'% în orice o#& şi în ce' #ai un şi e#inent& o parte -osnic% şi chiar estia'% a naturii
o#eneşti& ce' pu!in ca $er#en* Aceast% p'ee nu treuie tre/it% şi pus% 'a fereastr%& c%ci
aspectu' ei este hi(os. fante/ia neînfr)nat% îns% -oac% ro'u' (e#a$o$i'or* 5i apoi orice
nep'%cere +enit% (e 'a oa#eni sau (e 'a 'ucruri& fie c)t (e #ic%& (ac% ne tot $)n(i# 'a ea şi
ne"o /u$r%+i# cu cu'ori +ii (e care ne însp%i#)nt%#. (i#potri+%& s% ne (eprin(e# a pri+i
nep'%ceri'e cu s)n$e rece şi f%r% nici o e4a$erare& pentru a putea trece #ai uşor peste e'e*
Oiecte'e #ici& (ac% 'e !ine# prea aproape (e ochi& ne #%r$inesc ori/ontu' şi ne î#pie(ic%
+e(erea. tot aşa persoane'e şi 'ucruri'e (in încon-uri#ea noastr% /i'nic%& fie c)t (e
neînse#nate şi (e in(iferente& ne ocup% 'uarea"a#inte peste #%sur%& şi înc% într"un #o(
nep'%cut (ep%rt)n( i(ei'e şi oiecte'e #ai i#portante* S% ne feri# (e aceast% (ispropor!ie şi
s% o co#ate#*
8G* La pri+irea unor 'ucruri& ce nu 'e a+e#& ne a+e# uşor $)n(u'1 2(ar (ac% ar fi a'e
#e'eJ9 şi ne face s% si#!i# 'ipsa 'or* 3ns% ar fi #ai ine s% ne între%# uneori1 2(ar (ac% nu
ar fi a'e #e'eJ9& a(ic% s% ne încerc%# a pri+i 'ucruri'e& ce 'e a+e# în a(e+%r& parc% 'e"a# fi
pier(ut. şi anu#e toate 'ucruri'e1 a+ere& s%n%tate& prieteni& a#ant%& ne+ast%& copii& cai şi
c)ini. c%ci (e oicei pier(erea ne în+a!% s% cunoaşte# pre!u' 'or* 3n ur#a acestui #o( (e a 'e
pri+i +o# si#!i #ai înt)i& cu #ai #u't%& #u'!u#ire& c% 'e a+e#& şi a' (oi'ea& +o# 'ua toate
#%suri'e în contra pier(erii 'or& aşa(ar nu ne +o# risca a+erea& nu +o# sup%ra prietenii& nu
+o# (uce în ispit% cre(in!a so!iei noastre& +o# p%/i s%n%tatea copii'or ş* c* L* , A(eseori
c%ut%# s% ne uşur%# $reutatea pre/entu'ui prin n%'ucirea unui +iitor #ai fa+orai' şi ne
face# fe'urite speran!e hi#erice& care #ai (e care e4puse 'a (e/a#%$iri& în(at% ce se 'o+esc
(e ne#i'osti+a rea'itate* :ai ine ar fi s% ne $)n(i# în toate p'anuri'e noastre 'a re'e'e
posii'e şi s% ne pre$%ti# #i-'oace'e (e ap%rare î#potri+a 'or. sau ce' pu!in s% a+e# o
surprin(ere p'%cut%& (ac% nu se i+esc* 5i& în a(e+%r& sunte# tot(eauna +ese'i (e ori sc%p%#
(e o fric%* Din c)n( în c)n( este chiar fo'ositor s% ne închipui# c% nefericiri'e ce'e #ari& ce
ar putea (a peste noi& s"au şi înt)#p'at& pentru a suferi cu at)t #ai uşor pe ce'e #ici& ce ne
'o+esc în a(e+%r& a(ic% s% ne #)n$)ie# cu $)n(u' c% a# sc%pat c% a# sc%pat (e #ai r%u*
3ns% pentru aceast% re$u'% s% nu uit%# pe cea #ai (e sus*
8D* Iiin(c% toate 'ucruri'e şi înt)#p'%ri'e ce ne pri+esc& se petrec şi se încrucişea/% f%r%
nici o r)n(uia'%& f%r% re'a!ie întreo'a't%& în ce' #ai #are contrast şi f%r% o a't% 'e$%tur% (ec)t
nu#ai aceea c% sunt înt)#p'%ri pri+itoare 'a persoana noastr%& şi $)n(irea şi în$ri-irea
noastr% pentru e'e treuie s% fie tot aşa (e a*ruptă& ca s% se potri+easc%* Dac% ne apuc%# (ar
AE
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
(e un 'ucru& treuie& s% face# astrac!ie (e ce'e'a'te şi s% ni 'e scoate# (in #inte& pentru a
ne putea în$ri-i sau ucura sau ap%ra (e fiecare 'a ti#pu' s%u& cu nep%sare (e ce"ar #ai fi
a'%tureaY s% a+e# (ar oarecu# nişte s%'tare sau cutii în #inte spre a putea (eschi(e una&
'%s)n( pe toate ce'e'a'te închise* Io'osu' ce"' tra$e# atunci este s% î#pie(ic%# $ri-i'e ce'e
#ari s% ne strice p'%ceri'e ce'e #ici a'e #o#entu'ui şi s% ne r%peasc% întrea$a 'inişte. c% o
chi/uire nu în%uş% pe a'ta. c% $ri-a pentru +reun 'ucru neînse#nat nu a(uce cu sine
neîn$ri-irea #u'tor a'tora #ai #ici& şi aşa #ai (eparte* 3n(eosei cine e în stare s% ai%
$)n(iri îna'te& s% nu"şi u#p'e şi s% nu"şi cotropeasc% #intea cu 'ucruri persona'e şi cu $ri-i
prea (e r)n(& aşa înc)t s% opreasc% intrarea i(ei'or1 c%ci aceasta ar înse#na& cu# /ic 'atinii&
propter vitam vivendi perdere causas& a pier(e& (in cau/a +ie!ii& toc#ai ra!iunea pentru care
+ie!ui#* , Ce e (rept& pentru o concentrare a o#u'ui şi pentru aaterea 'ui (e 'a $ri-i& se cere
ca şi pentru at)tea a'te î#pre-ur%ri st%p)nire (e sine. întru aceasta îns% e ine s% ne
înt%reasc% oser+area c% o#u' treuie s% sufere foarte #u'te 'ucruri ce i se i#pun f%r% +oia
'ui şi (e care ni#eni nu scap% în cursu' +ie!ii& (ar c% o #ic% înfr)nare ce ne o i#pune# noi
înşine 'a ti#pu' şi 'ocu' ne#erit& ne fereşte #ai pe ur#% (e #u't% si'% ce ne"o i#pun a'!ii&
precu# o #ic% parte a sferei în chiar apropierea centru'ui r%spun(e unei p%r!i (e o sut% (e
ori #ai #ari 'a periferie* Prin ni#ic nu sc%p%# #ai ine (e st%p)nirea a'tora (ec)t prin
st%p)nirea (e noi înşine , acest în!e'es î' are cu+)ntu' 'ui Seneca1 2%i ti*i vis omnia
su*jicere' te su*jice rationi9 6Dac% +rei s%"!i supui toate& supune"te pe tine însu!i ra!iunii7*
Pe ')n$% acestea& st%p)nirea (e noi înşine o a+e# tot(eauna 'a în(e#)n% şi o #ai pute#
în(u'ci (up% treuin!%& spre pi'(% c)n( ne atin$e o parte prea si#!itoare1 pe c)n( st%p)nirea
a'tora asupra noastr% este f%r% #i'% şi f%r% cru!are* De aceea e 'ucru cu #inte (e a pre+eni pe
cea (in ur#% prin cea (int)i*
8E* A pune o sta+i'% (orin!e'or& a ne înfr)na pofte'e& a ne st%p)ni #)nia& a(uc)n(u"ne
tot(eauna a#inte c% ni#eni nu poate (o)n(i (ec)t o foarte #ic% parte (in 'ucruri'e (orite&
pe c)n( treuie& (in contr%& s% se aştepte 'a #u'te re'e& cu un cu+)nt a*stinere et sustinere' a
ne a!ine şi a ne sus!ine. aceasta este o re$u'%& f%r% a c%rei pa/% ne +o# si#!i neferici!i&
oric)t (e o$a!i şi (e puternici a# fi* Aco'o !inteşte Hora!iu& c)n( /ice +#pist.' <' <4-1 2:ai
a'es îns% citeşte şi în+a!% (e 'a cei în!e'ep!i& cu# s% po!i (uce o +ia!% 'iniştit% f%r% a fi
tururat şi chinuit (e pofte prea #ari& nici (e fric%& (ar nici (e speran!a unor 'ucruri ce nu
sunt toc#ai (e fo'os*9
8K* 0ia!a consist% în #işcare& /ice Aristote' cu (rept cu+)nt. şi precu# +ia!a noastr% fi/ic%
nu este a'ta şi nu se poate sus!ine astfe' (ec)t prin o #işcare neîncetat%& ase#enea şi +ia!a
noastr% inte'ectua'% cere tot #ereu ocupa!ie& fie prin fapte& fie prin $)n(iri* Cea #ai si#p'%
(o+a(% e aterea toei cu (e$ete'e pe fereastr% sau pe #as%& cu care se în(e'etnicesc
oa#enii 'ipsi!i (e a'te i(ei sau ocupa!ii. şi nici nu poate fi a'tfe'1 e4isten!a noastr% este (in
fire f%r% 'inişte şi f%r% repaus. (e aceea nici nu pute# suferi o co#p'et% inacti+itate& fiin(c%
ne a(uce în cur)n( ur)tu' ce' #ai chinuitor* Aceast% (ispo/i!ie fireasc% treuie s% ne"o
re$u'%#& pentru a o satisface #eto(ic şi prin ur#are #ai ine* Aşa(ar& a 'ucra& a se ocupa (e
ce+a sau ce' pu!in a în+%!a este o con(i!ie neap%rat% pentru fericirea o#u'ui. puteri'e 'ui cer
întreuin!are şi e' +rea s% 'e +a(% întruc)t+a efectu'* Cea #ai #are #u'!u#ire o a+e# (ac%
'ucr%#& (ac% face# ce+a& fie c% î#p'eti# un coş& fie c% scrie# o carte. sunte# ferici!i c)n(
+e(e# 'ucru' (in /i ce #er$e sporin( su #)ini'e noastre şi a-un$)n( 'a un sf)rşit* Aceast%
fericire ne o (% o 'ucrare (e art%& o scriere& a şi un 'ucru (e #)n%. (ar ce e (rept& fericirea
este cu at)t #ai îna't%& cu c)t 'ucrarea este #ai a'eas%* Cei #ai ferici!i sunt cei în/estra!i cu o
inte'i$en!% superioar% ca unii ce îşi si#t puterea (e a pro(uce opere înse#nate& #%re!e şi
concentrate în una şi aceeaşi (irec!ie a i(ei'or* C%ci atunci un interes #ai îna't se întin(e
peste toat% e4isten!a 'or şi"i (% un fe' (e e'e#ent picant& care& 'ipsin( (in +ia!a ce'or'a'!i& o
AK
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
face foarte sear%(% în co#para!ie* Pentru cei (int)i +ia!a şi 'u#ea& pe ')n$% interesu'
#ateria' ce"' are în ochii tuturor (eopotri+%& are un a' (oi'ea interes #ai îna't& un interes
for#a'& ca una ce cuprin(e #ateria opere'or 'or& întru a c%rei a(unare st%ruie cu si'in!% toat%
+ia!a& în(at% ce $ri-a şi ne+oia /i'nic% îi 'as% s% r%suf'e* Chiar şi inte'ectu' 'or este oarecu#
î#p%r!it în (ou%1 unu' pentru re'a!ii'e oişnuite ca 'a to!i cei'a'!i 6(orin!e şi inten!ii
persona'e7& a'tu' pentru perceperea curat oiecti+% a 'ucruri'or* Astfe' ei tr%iesc (ou% +ie!a&
sunt şi actori pe scen% şi spectatori în parter& pe c)n( cei'a'!i sunt nu#ai actori* 3ns% fiecine&
şi ce' #ai (e r)n(& s% fac% (up% puteri'e sa'e* C)t (e nep'%cut% este 'ipsa unei 'ucr%ri
re$u'ate& o constat%# chiar în c%'%torii'e #ai 'un$i& un(e (in c)n( în c)n( ne si#!i# foarte
ferici!i& fiin(c%& nea+)n( o ocupa!ie& ne +e(e# oarecu# scoşi (in e'e#entu' nostru firesc* A
ne tru(i şi a ne 'upta cu 'ucruri'e şi cu oa#enii este #enirea noastr%& pentru este a soo'u'ui
(e a s%pa* Liniştea ce ne"ar (a"o (ep'ina #u'!u#ire a unei p'%ceri tihnite şi neîntrerupte& ne"
ar fi nesuferit%* Oiruirea $reut%!i'or este a(e+%rata p'%cere a +ie!ii& fie $reut%!i'e #ateria'e ca
'a #unca p%#)ntu'ui şi 'a ne$o!& fie spiritua'e ca 'a în+%!%tur% şi 'a cercet%ri ştiin!ifice. 'upta
cu e'e şi i/)n(a sunt fericirea o#u'ui* Dac%"i 'ipseşte pri'e-u'& atunci şi"' n%scoceşte e' cu#
poate. (up% fe'u' in(i+i(ua'it%!ii sa'e& se apuc% (e +)n%toare sau -oac% i'iar(& sau& î#pins (e
în(e#nu' ascuns a' naturii sa'e& caut% #aterie (e ceart%& sau se pune pe intri$i& sau isco(eşte
+reo înşe'%ciune şi tot fe'u' (e a'te 'ucruri re'e& nu#ai s% scape (e starea nesuferit% a
ne'ucr%rii* Diffiicilis in otio quies' a(ic%1 $rea este 'iniştea c)n( n"ai (e 'ucru*
8L* Zinta aspir%ri'or noastre s% nu fie i#a$ini'e fante/iei& ci no!iuni'e cu$etate cu #intea
rece. noi îns% (e oicei face# toc#ai (i#potri+%& şi (ac% ne între%# #ai cu (ina(insu'&
$%si# c% 'a toate hot%r)ri'e sunte# în u'ti#a instan!% în(up'eca!i , nu (e no!iuni sau (e
-u(ec%!i& ci (e +reo i#a$ine a fanta/iei& cu care este î#r%cat% una (in a'ternati+e'e& între
care era +ora s% a'e$e#* 3n nu #ai ştiu ce ro#an a' 'ui 0o'taire sau Di(erot& erou'& fiin(
t)n%r şi a+)n( a 'ua o hot%r)re ca Hercu' 'a r%sp)ntii& +e(ea +irtutea tot(eauna su fi$ura
unui pe(a$o$ %tr)n& !iin(u"i 'ec!ii (e #ora'% cu taachera într"o #)n% şi cu pri/a într"a'ta&
pe c)n( +i!iu' a+ea fi$ura fru#uşic% a fetei (in casa #u#e"si* :ai a'es în tinere!e ni se
fi4ea/% !inta fericirii su for#a unor i#a$ini care se înf%!işea/% înaintea ochi'or închipuirii
şi ne r%#)n uneori statornice toat% +ia!a* Dar e'e în rea'itate nu sunt (ec)t nişte n%'uciri
a(e#enitoare& şi (ac% a-un$e# 'a ()nse'e& se prefac în +%/(uh şi atunci în!e'e$e# c% nu au
!inut ni#ic (i ceea ce pro#iteau* De acest fe' sunt scene'e închipuite (in +ia!a casnic%&
patriarha'%& socia'%& !%r%neasc%& i#a$ini'e 'ocuin!ei& a'e î#pre-uri#ii& a'e (ecora!ii'or& a'e
se#ne'or (e respect& şi a'te'e* @haque fou a sa marotte& şi uneori nici i#a$inea iuitei nu
este a'tce+a* Cu# (e ni se înt)#p'% aşa& este uşor (e în!e'es1 i#a$inea intuiti+%& fiin(
oarecu# #ai pip%it%& 'ucrea/% #ai (e"a (reptu' asupra (orin!e'or noastre (ec)t no!iunea&
care& fiin( o $)n(ire astract%& ne (% nu#ai $enera'it%!i& f%r% ace'e a#%nunte in(i+i(ua'e a'e
rea'it%!ii şi prin ur#are nu 'ucrea/% (ec)t in(irect asupra +oin!ei noastre* 5i cu toate acestea&
nu#ai no!iunea se !ine (e cu+)nt. a se încre(e nu#ai în ea& este o (o+a(% (e un% creştere
inte'ectua'%& ceea ce nu î#pie(ic% a che#a uneori în a-utor şi une'e i#a$ini& ceea ce nu
î#pie(ic% a che#a uneori în a-utor şi une'e i#a$ini& pentru e4p'icare şi parafra/%& îns% cu#
"rano salis*
8M* Re$u'a (e #ai sus se poate susu#a su re$u'a #ai $enera'% c% este ine s% fi#
tot(eauna st%p)ni peste i#presia #o#entu'ui şi a si#!uri'or în(eoşte* O ase#enea i#presie
are prea #u't% putere în co#parare cu si#p'e'e $)n(iri şi cunoştin!e astracte& nu (in cau/a
cuprinsu'ui şi +a'orii ei& a(eseori foarte #ic%& ci şi (in cau/a for#ei su care poate fi pri#it%
intuiti+ şi se intro(uce în #inte& turur)n( ini#a sau s'%in(u"i hot%r)ri'e* C%ci 'ucru'
pre/ent şi intuiti+ se percepe uşor şi ne i#presionea/% cu toat% puterea sa (eo(at%. pe c)n(
ref'ec!ii'e şi #oti+%ri'e cer ti#p şi 'inişte pentru a fi #e(itate una c)te una& (in care cau/% nu
AL
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
se pot înf%!işa toate în fiece #o#ent* De aceea un oiect p'%cut& (e care în ur#a ref'ec!iei
a# hot%r)t s% ne a!ine#& ne atra$e iar%şi c)n( î' +e(e# (in nou. tot aşa ne +at%#% opinia
unui o#& c%ruia îi t%$%(ui# orice co#peten!%& şi ne sup%r% o ofens%& (eşi în!e'e$e# c%
treuie (espre!uit%. ase#enea /ece ar$u#ente în contra e4isten!ei unui perico' sunt #ai
s'ae (ec)t fa'sa aparen!% a înt)#p'%rii 'ui& ş* c* L* 3n toate aceste se arat% s'%iciunea
pri#iti+% a inte'i$en!ei o#eneşti* De aceea fe#ei'e ca( a(eseori (in cau/a unei i#presii
#o#entane& şi pu!ini %ra!i au (estu'% precu#p%nire a ra!iunii& pentru a nu suferi şi ei (in
aceeaşi cau/%* <n(e (ar nu pute# st%p)ni o ase#enea i#presie cu totu'& prin si#p'e
ref'ec!ii& aco'o e #ai ne#erit s% o neutra'i/%# prin cea contrar%& (* e* i#presia unei ofense
prin înt)'nirea cu cei ce ne sti#ea/%& i#presia unui perico' a#enin!%tor prin +e(erea
#i-'oace'or (e ap%rare* 5i ita'ianu'& (e care po+esteşte Lenit/ 6Nouveau2 essais' <' 5' <<7& a
putut s% re/iste chiar (ureri'or torturii& si'in(u"şi #intea s% r%#)n% a!intit% 'a i#a$inea
sp)n/ur%toarei& (e care n"ar fi sc%pat (ac% #%rturisea. (e aceea stri$a în ti#pu' torturii io ti
vedo& cu+inte pe care 'e"a e4p'icat #ai pe ur#% în acest în!e'es* Ase#enea c)n( toate
persoane'e (i#pre-uru' nostru sunt (e o a't% opinie (ec)t noi şi ne"o arat%& ne +ine foarte
$reu s% nu ne în(up'ec%# şi noi& chiar (ac% sunte# încre(in!a!i (e $reşea'a 'or* <nui re$e
fu$ar şi ur#%rit& care c%'%toreşte în ce' #ai strict inco"nito& treuie s%"i fie o a(e+%rat%
înt%rire a ini#ii (ac% +reun to+ar%ş cre(incios p%/eşte în patru ochi oişnuitu' cere#onia' (e
supunere& f%r% (e care ar a-un$e #ai 'a ur#% a se în(oi chiar (e sine însuşi*
?N* Dup% ce a# +orit în capito'u' a' (oi'ea (e pre!u' ce' #ai #are a' s%n%t%!ii& ca una ce
este cea (int)i şi cea #ai înse#nat% con(i!ie a fericirii noastre& +reau s% #ai a(au$ aici
c)te+a re$u'i cu totu' $enera'e pentru înt%rirea şi p%strarea ei*
Spre a ne face trupu' #ai re/istent treuie s%"i i#pune# at)t în între$u' 'ui c)t şi în fiecare
parte #u'te sarcini şi ostene'i şi s%"' (eprin(e# 'a inf'uen!e contrare (e tot fe'u'& c)t% +re#e
sunte# s%n%toşi* Dar în(at% ce ne si#!i# o'na+i peste tot sau nu#ai în parte& s% apuc%#
ca'ea opus%& a(ic% s% cru!%# şi s% în$ri-i# cu tot (ina(insu' trupu' ce' o'na+ sau partea 'ui&
c%ci ce' se sufer% şi este s'%it& nu este (estoinic pentru încerc%ri (e re/isten!%*
:uşchii se înt%resc prin #u't% întreuin!are& îns% ner+ii se s'%esc* S% (eprin(e# (ar
#uşchii cu orice #unc% potri+it%& (ar s% feri# ner+ii (e orice încerc%ri. s% p%/i# ochii (e
prea #u't% 'u#in%& #ai a'es ref'ectat%& (e orice oosea'% în +re#ea a#ur$u'ui& precu# şi (e
o pri+ire continu% a unor oiecte prea #ici. ase#enea s% feri# urechi'e (e prea #u't
/$o#ot& (ar #ai a'es creierii (e o oosea'% prea #are& for!at% sau 'a +re#e nepotri+it%.
aşa(ar& s%"i '%s%# în pace pe ti#pu' #istuirii& fiin(c% aceeaşi putere& care în creieri pro(uce
$)n(iri'e& 'ucrea/% în sto#ac şi în intestine pentru a pre$%ti chinu' şi chi'u'. ase#enea în
ti#pu' şi în ur#a unei #ari încor(%ri #uscu'are* C%ci ner+ii #otori sunt ca şi cei sensii'i.
şi precu# (urerea ce o si#!i# în #%(u'are'e +%t%#ate& îşi are a(e+%ratu' ei 'ocaş în creieri&
tot aşa"+orin( e4act" nu u#'% şi nu 'ucrea/% picioare'e şi #)ini'e& ci creierii& a(ic% acea
parte a 'or care prin #i-'ocirea #%(u+ei o'on$onate şi a #%(u+ei spin%rii (eşteapt% ner+ii
ace'or #%(u'are şi pro(uce #işcarea* De aceea şi oosea'a ce o si#!i# în #)ini sau în
picioare& îşi are 'ocaşu' ei a(e+%rat în creieri& iar nu aceia care 'ucrea/% f%r% +oia noastr%&
spre pi'(%& ini#a* Este (ar preferat c% se s'%esc creierii& c)n( în ace'aşi ti#p sau în prea
#ici inter+a'e 'i se i#pune nu nu#ai o #are acti+itate #uscu'ar%& ci şi o încor(are
inte'ectua'%* Cu aceasta nu este în contra/icere e4perien!a& cu# a(eseori 'a începutu' unei
p'i#%ri sau (up% a'te #işc%ri #ai scurte si#!i# un spor a' acti+it%!ii noastre inte'ectua'e&
c%ci atunci nu sunt înc% oosite ace'e p%r!i a'e creieri'or& pe c)n( o ase#enea 'ucrare
#uscu'ar% uşoar% şi în ur#a ei o respira!ie sporit% a-ut% circu'area s)n$e'ui arteria' şi #ai
ine o4i(at spre creieri* :ai a'es îns% treuie s% (%# creieri'or tot so#nu' cerut pentru
între#area 'or& c%ci so#nu' este pentru o# ceea ce este întoarcerea pentru ceasornic*
Cantitatea (e soen necesar% +a fi cu at)t #ai #are& cu c)t creierii sunt #ai (e/+o'ta!i şi #ai
AM
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
acti+i* A (or#i îns% peste #%sur% ar fi o pier(ere (e +re#e& c%ci atunci so#nu' pier(e în
intensitate ceea ce c)şti$% în e4tensiune 6%omnul este o parte a mor.ii' ce o mprumutăm
anticipando !i cu care sus.inem !i prennoim via.a sleită ntr-o zi. &e sommeil est un
emprunt fait a la mort. %au cu alte cuvinte7 somnul este do*:nda preala*ilă a mor.ii' care
nsă!i este plata capitalului. 8ceasta se e2ecută cu at:t mai t:rziu cu c:t do*:nda este mai
mare !i se plăte!te mai re"ulat7*
3n $enere treuie s% în!e'e$e# c% $)n(irea noastr% nu este a'tce+a (ec)t func!iunea
or$anic% a creieri'or şi c%& prin ur#are& în pri+in!a încor(%rii şi repaosu'ui sea#%n% cu orice
a't% acti+itate or$anic%* Dac% prea #u't% încor(are +at%#% ochii& +at%#% şi creierii* Cu (rept
cu+)nt s"a /is1 creierii $)n(esc precu# #istuie sto#acu'* 3nchipuirea $reşit% (espre un
suf'et ne#ateria'& si#p'u& esen!ia'& şi tot(eauna cu$et%tor& prin ur#are neoosit& care ar
şe(ea aşa cu chirie în creieri şi nu ar a+ea treuin!% (e ni#ic pe 'u#e& a în(e#nat (esi$ur
#u'!i oa#eni 'a un trai asur( în pa$ua inte'i$en!ei 'or1 aşa (* E* Ire(eric ce' :are s"a
încercat o (at% a se (e/+%!a cu totu' (e so#n* Profesorii (e fi'o/ofie ar face ine s% nu #ai
r%sp)n(easc% prin o fi'o/ofie (e ae& care u#'% nu#ai (up% catehis#& ase#enea erori
pericu'oase în ur#%ri'e 'or practice* Treuie s% ne (eprin(e# o (at% a pri+i puteri'e noastre
inte'ectua'e nu#ai ca func!iuni fi/io'o$ice& pentru a 'e trata& a 'e cru!a şi a 'e încor(a potri+it
cu aceast% natur% a 'or& şi a nu uita c% toat% suferin!a& $reutatea sau nere$u'a fi/ic% (in orice
parte a trupu'ui afectea/% spiritu'* Cea #ai un% în+%!%tur% ne"o (% în aceast% pri+in!%
Caanis& Des rapports du physique et du moral de l’homme.
Din pricin% nep%/irii acestui sfat& #u'te spirite #ai îna'te& precu# şi în+%!a!i #ari& au
a-uns a fi 'a %tr)ne!e t)#pi!i& copi'%roşi şi chiar neuni* Aşa (* E* Renu#i!ii poe!i en$'e/i
(in seco'u' nostru Qa'ter Scott& Qor(s[orth& Southe=& ş* a* erau 'a %tr)ne!e& şi înc% 'a
+)rsta (e şai/eci (e ani& s'ai 'a #inte& incapai'i& c%/u!i în i#eci'itate. a(e#eni!i (e
onorarii (in ce în ce #ai #ari& începuser% a cu'ti+a 'iteratura ca o #eserie şi scriin( pentru
ai& şi"au s'eit puteri'e peste fire* Cine îns% îşi pune Pe$asu' în -u$ şi îşi (uce :u/a cu
iciu'& se +a +e(ea pe(epsit întoc#ai ca ce' ce se ooseşte prea #u't în ser+iciu' 0enerii*
:i"e tea#% c% şi Kant în anii s%i #ai înainta!i& (up% ce a-unsese& în sf)rşit& a a+ea un #are
renu#e& şi"a ostenit #intea prea #u't şi astfe' a c%/ut în cei (in ur#% patru ani ai +ie!ii sa'e
în copi'%rie*
GN
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
Despre purtarea noastră cu alţii
Pentru a tr%i în 'u#e este ine s% a+e# o #are pro+i/ie (e pru(en!% şi (e in(u'$en!%. (e
pru(en!% pentru a ne p%/i (e pa$u%& (e in(u'$en!% pentru a ne feri (e ceart%*
Cine are s% tr%iasc% între oa#eni& nu treuie s% (espre!uiasc% în #o( aso'ut nici o
in(i+i(ua'itate& ca una ce este o (at% creat% (e natur% aşa cu# este. nici pe cea #ai rea& #ai
#i/erai'% sau #ai ri(icu'%* Din contr%& are s% o pri#easc% ca un ce fata'& care în ur#a unui
principiu etern şi #etafi/ic treuie s% fie aşa şi nu a'tfe'. iar 'a ca/uri'e e4tre#e s%"şi /ic%1
2Astfe' este 'u#ea& nu e +ina #ea9* Dac% face a'tfe'& este ne(rept şi pro+oac% pe ce'%'a't 'a
'upt% (e #oarte* C%ci ni#eni nu"şi poate schi#a a(e+%rata sa in(i+i(ua'itate& a(ic%
te#pera#entu' s%u& caracteru' s%u #ora'& puteri'e -u(ec%!ii& fi/iono#ia sa ş* c* '* Dac% î'
os)n(i# în toat% firea 'ui& atunci nu"i #ai r%#)ne (ec)t s% ne co#at% ca pe (uş#anu' s%u (e
#oarte. c%ci noi nu"i în$%(ui# (reptu' (e a e4ista (ec)t su con(i!ia (e a fi ceea ce (in fire
treuie s% fie* De aceea& spre a putea tr%i între oa#eni& treuie s%"i '%s%# pe to!i în fe'u' 'or&
oricu# s"ar fi ro(it& şi nu a+e# (ec)t a ne $)n(i cu# s% ne fo'osi# (e ei& (up% firea şi
însuşirea 'or& (ar nu s% sper%# în +reo schi#are& nici s%"i os)n(i# aso'ut în ceea ce sunt*
Acesta este în!e'esu' pro+eru'ui $er#an $le*en und le*en lassen” 6tr%ieşte tu şi 'as% şi pe
a'!ii s% tr%iasc%7\ Dar în(ep'inirea acestei (atorii nu este aşa (e uşoar% pe c)t este (e (reapt%.
şi fericit e ce' ce nu e si'it s% ai% a face cu tot fe'u' (e oa#eni* Deoca#(at%& spre a ne oişnui
s% suferi# oa#enii& este ine , şi pri'e-u' î' a+e# în toate /i'e'e , s% ne (eprin(e# r%(area cu
'ucruri neînsuf'e!ite& care în ur#a unei necesit%!i #ecanice sau fi/ice se î#potri+esc cu t%rie 'a
încerc%ri'e noastre* R%(area astfe' (o)n(it% o pute# apoi întreuin!a şi 'a oa#eni&
a(uc)n(u"ne a#inte c% şi ei& ori (e c)te ori ni se î#potri+esc& o fac (intr"o necesitate tot aşa
(e neap%rat% şi i/+or)t% (in chiar firea 'or& ca şi 'ucruri'e neînsuf'e!ite& (in care cau/% este tot
aşa (e nechi/uit a ne sup%ra (e o piatr% ce ne ca(e în (ru#* :ai cu#inte este a(eseori s% ne
/ice#1 2De schi#at tot nu"' pot schi#a& aşa(ar s% #% fo'osesc (e e'9*
??* Este (e #irat c)t (e uşor şi (e cur)n( se arat% în con+ersa!ie o#o$enitatea sau
etno$eneitatea #in!ii şi a ini#ii între oa#eni. în ce' #ai #ic 'ucru se si#te* S% fie +ora (e
chestii'e ce'e #ai str%ine şi #ai in(iferente. totuşi& între cei (in fire etero$eni& aproape orice
opinie a unuia +a (isp'%cea #ai #u't sau #ai pu!in ce'ui'a't& une'e chiar î' +or sup%ra* Cei
o#o$eni& (in contr%& sunt în(at% şi în toate un fe' (e confor#itate& care& un(e o#o$enitatea e
#are& pro(uce o ar#onie (ep'in% p)n% 'a unisono* De aici se în!e'e$e& #ai înt)i& pentru ce
oa#enii (e r)n( sunt aşa (e sociai'i s%"şi $%sesc pretutin(eni cu at)ta uşurin!% sin(rofia cea
#ai p'%cut%& " (ar ştii; oa#enii (e soi& tot unu' şi unu'; Cei a'eşi p%!esc contrariu'& şi cu c)t
sunt #ai e#inen!i& cu at)t #ai r%u. aşa înc)t& în sin$ur%tatea 'or& po!i si#!i uneori o a(e+%rat%
ucurie& c)n( înt)'nesc în a'tcine+a #%car o fir% o#o$en% cu a 'or& fie c)t (e #ic%* C%ci
ni#eni nu poate fi #ai #u't pentru a'tu'& (ec)t este aceasta pentru e'* A(e+%rate'e spirite
îna'te 'ocuiesc ca +u'turii în +)rf (e #unte& sin$uri; A' (oi'ea& +e(e# cu# cei (eopotri+% se
reunesc cu at)ta iu!ea'%& înc)t parc% se si#t atraşi (e #a$netis#. suf'ete'e a#ice se sa'ut% (in
(ep%rtare* Pri'e-u' (e a oser+a aceasta î' +o# a+ea& ce e (rept& #ai (es cu oa#enii r%i 'a
ini#% sau #%r$ini!i 'a #inte. îns% nu#ai fiin(c% aceştia e4ist% cu #ii'e şi #i'ioane'e& pe c)n(
naturi'e #ai ine şi #ai a'ese sunt şi se nu#esc rare* Astfe'& spre pi'(%& într"o #are societate
cu interese practice& (oi oa#eni (e ni#ic se +or recunoaşte în(at% unu' pe a'tu'& parc% ar purta
cocar(%& şi se +or 'ipi pentru a une'ti +reo fapt% rea sau +reo tr%(are* Ase#enea (ac%& per
impossi*ile' ne închipui# o societate nu#eroas% a'c%tuit% nu#ai (in oa#eni cu #inte şi p'ini
G8
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
(e spirit& afar% (e (oi ne$hioi& care s"ar fi furişat şi ei printre cei'a'!i& aceşti (oi se +or si#!i
atraşi (e o si#patie reciproc% şi în cur)n( fiecare (in ei se +a ucura (in ini#% c% a $%sit ce'
pu!in un o# cu #inte* Este în a(e+%r un 'ucru interesant a +e(ea cu ochii& cu# (oi inşi& #ai
a'es (in cei inferiori 'a #inte şi 'a ini#%& se recunosc 'a cea (int)i pri+ire& îşi (au ostenea'a (e
a se apropia unu' (e a'tu'& se sa'ut% cu toat% ucuria şi a'ear$% spre o'a't% parc% s"ar cunoaşte
(in copi'%rie& " aşa este (e interesant şi (e surprin/%tor 'ucru'& înc)t î!i +ine s% cre/i& (up%
în+%!%tura #ete#psiho/ei u(histe& c% au fost î#prieteni!i într"o +ia!% anterioar%*
Ceea ce îns% !ine chiar pe oa#enii foarte potri+i!i în oarecare (ep%rtare (e o'a't% şi (eşteapt%
uneori o (i/ar#onie trec%toare între ei& este nepotri+irea (ispo/i!iei #o#entane& care #ai
tot(eauna se înt)#p'% s% fie a'ta pentru unu' şi a'ta pentru a'tu'& (up% cu# este în ace' #o#ent
starea fiec%ruia& ocuparea& î#pre-uri#ea& s%n%tatea& şiru' $)n(uri'or ş* c* '* De aici se nasc
(isonan!e şi între persoane'e ce'e #ai ar#onice* Puterea (e a ap'ica tot(eauna corecti+u' cerut
pentru (i/o'+area ace'ei (isonan!e şi pentru intro(ucerea unei te#peraturi (e +ira!iune e$a'%&
ar fi re/u'tatu' ce'ei #ai îna'te cu'turi* Aşa (e #u't contriuie e$a'itatea (ispo/i!iei 'a
#en!inerea re'a!ii'or o#eneşti& înc)t şi o societate foarte nu#eroas% se ani#% şi se în+e'eşte
prin preschi#area i(e'or şi se interesea/% cu p'%cere& în(at% ce un oiect co#un& fie o
pri#e-(ie& sau o speran!%& sau o ştire& sau o pri+e'işte rar%& o scen% (e teatru& o #u/ic%& sau
a'tce+a& atra$e 'uarea"a#inte a tuturor în ace'aşi ti#p* C%ci atunci se acop%r toate interese'e
pri+ate şi se pro(uce o unitate $enera'% a (ispo/i!iei* 3n 'ips% (e ase#enea inf'uen!e oiecti+e&
societ%!i'e a'ear$% 'a ce'e suiecti+e& şi astfe' %uturi'e spirtoase sunt #i-'ocu' oişnuit (e a
for#a o (ispo/i!ie e$a'% între cei a(una!i* Chiar ceaiu' şi cioco'ata pro(uc ace'aşi re/u'tat*
Prin (i/ar#onia care se naşte cu at)ta uşurin!% (in (eoseirea (ispo/i!iei #o#entane între
oa#enii ce tr%iesc î#preun%& se în!e'e$e în parte cu# a(ucerea"a#inte& ca una ce este scoas%
(e su toate aceste inf'uen!e nep'%cute& (eşi trec%toare& i(ea'i/ea/% pe fiecine şi uneori î'
încon-ur% cu o a(e+%rat% aureo'%* A(ucerea"a#inte 'ucrea/% ca 'intea 6'uneta7 con+er$ent% (in
camera o*scură7 ea contra$e toate şi pro(uce astfe' o i#a$ine #u't #ai fru#oas% (ec)t
ori$ina'u'* :u'!u#irea (e a ne +e(ea astfe' pri+i!i& o pute# (o)n(i întruc)t+a prin orice
asen!%* C%ci (eşi i(ea'i/area #e#oriei cere #ai #u't ti#p pentru a"şi în(ep'ini 'ucrarea&
totuşi începutu' î' face în(at%* De aceea& (ac% +oi# s% fi# pru(en!i cu cunoscu!ii şi cu a#icii
noştri& este ine ca nici 'or s% nu ne ar%t%# (ec)t 'a inter+a'e #ai #ari* Re+%/)n(u"i& +o#
si#!i în(at% c% #e#oria a 'ucrat*
?A* @i#eni nu poate +e(ea (easupra sa* Prin aceasta +reau s% /ic c% ni#eni nu +e(e în a'tu'
#ai #u't (ec)t este e' însuşi& c%/i nu"' poate pri#i nici în!e'e$e (ec)t este e' însuşi& c%ci nu"'
poate pri#i nici în!e'e$e (ec)t (up% #%sura propriei sa'e inte'i$en!e* Dac% aceasta este (in
ce'e #ai (e r)n(& atunci toate (aruri'e #in!ii& şi ce'e #ai str%'ucite& nu +or a+ea nici un efect
asupra 'ui şi e' nu +a +e(ea în o#u' (e ta'ent (ec)t partea cea (e r)n( a in(i+i(ua'it%!ii& aşa(ar
nu#ai s'%iciuni'e 'ui şi (efecte'e (e caracter şi (e te#pera#ent* 3n aceasta i se +a încheia
toat% i(eea (espre ace' o#* Iar însuşiri'e inte'ectua'e #ai îna'te +or e4ista pentru e' tot aşa (e
pu!in& precu# e4ist% cu'ori'e pentru ce' or* C%ci toate spirite'e sunt ne+%/ute pentru cine nu
are însuşi spirit& şi orice pre!uire este pro(usu' (intre +a'oarea ce'ui pre!uit cu sfera
inte'ectua'% a pre!uitoru'ui* De aici ur#ea/% c% în con+ersa!ie eşti tot(eauna coor)t 'a ni+e'u'
ce'ui cu care +oreşti& fiin(c% tot ce ai #ai presus (e e' (ispare& şi nici c% se si#te #%car
ane$a!ia întreuin!at% pentru o ase#enea ni+e'are* Dac% ne $)n(i# acu#& (e ce soi sunt cei
#ai #u'!i oa#eni& c)t (e #ici sunt 'a #ine şi 'a ini#%& +o# în!e'e$e c% nu este cu putin!% s%
+ori# cu ei f%r% a ne în-osi şi noi pentru ace' ti#p 6(up% ana'o$ia (istriuirii e'ectrice7 şi
tot(eo(at% +o# 'ua cu p'%cere hot%r)rea (e a nu ne #ai a#esteca într"o societate cu care nu
pute# co#unica (ec)t prin ceea ce nu#esc france/i la partie honteuse a naturii noastre* 0o#
în!e'e$e& ase#enea& c% fa!% cu ne$hioii şi cu neunii nu a+e# (ec)t un #i-'oc pentru a ne
ar%ta cu #inte& şi ace'a este a nu intra în +or% cu ei* Dar atunci& ce e (rept& o pute# p%!i
G?
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
uneori în societate ca (%n!uitoru' care +ine 'a un a' şi nu înt)'neşte (ec)t nişte oa#eni
şchiopi1 cu cine s% -oaceJ
?G* 3şi c)şti$% sti#a #ea& cu un a'es între o sut%& o#u' care& a+)n( s% aştepte şi st)n(
neocupat& nu începe în(at% s% at% tactu' sau s% cioc%neasc% cu tot ce"i ca(e su #)n%& cu
astonu'& cu cu!itu'& cu furcu'i!a sau cu orice* Poate se $)n(eşte 'a ce+a* La cei #ai #u'!i&
(i#potri+%& se +e(e c% au/u' şi +%/u' au 'uat 'ocu' $)n(irii. ei at toa cu (e$ete'e pentru a"şi
a(uce a#inte (e propria 'or e4isten!%& (ac% nu au o !i$ar% 'a în(e#)n%& care s% 'e s'u-easc% #ai
ine* Din aceeaşi cau/% îi +e/i #ereu cu ochii şi cu urechi'e (eschise 'a tot ce se înt)#p'% în
-uru' 'or*
?E* Cei #ai #u'!i oa#eni sunt aşa (e suiecti+i& înc)t ni#ic nu are pentru ei un a(e+%rat
interes afar% (e ei înşii* De aici +ine c% în tot ce se +oreşte& ei se $)n(esc în(at% 'a ()nşii şi
c% orice raport înt)#p'%tor cu ce+a ce 'e este persona'& fie c)t (e (ep%rtat& 'e atra$e şi 'e
consu#% toat% 'uare"a#inte& aşa înc)t nu #ai au nici o în!e'e$ere pentru a(e+%ratu' oiect a'
+oririi. şi nici ar$u#ente'e nu au +reo t%rie pentru ei& în(at% ce sunt în contra interesu'ui sau
(eşert%ciunii 'or* De aceea şi sunt aşa (e uşor (istraşi& atinşi& sup%ra!i sau ofensa!i& înc)t&
+orin( cu ei (espre orişice oiect& nu ne pute# în(estu' feri (e +reo re'a!ie posii'%& poate
nefa+orai'%& a ce'or /ise (e noi cu prea pre!ioasa şi prea (e'icata (u#nea'or persoan%& care se
interesea/% nu#ai (e sine îns%şi şi (e ni#ic a'ta* 5i pe c)n( ase#enea oa#eni nu în!e'e$ şi nu
si#t ceea ce este a(e+%rat sau fru#os sau p'in (e spirit în +ore'e a'tora& au cea #ai $in$aşi
susceptii'itate pentru tot ce ar putea atin$e& fie c)t (e (eparte şi in(irect& #ica 'or
(eşert%ciune sau ar putea s% se ref'ecte/e în #o( nefa+orai' asupra #u't #erituoasei
in(i+i(ua'it%!i a (u#nea'or* Aşa înc)t& în uşurin!a 'or (e a fi +%t%#a!i& sea#%n% cu c%!e'uşii cei
#ici& c%rora 'e ca'ci pe 'a% f%r% s% +rei şi ai pe ur#% s% 'e au/i che'%'%itu'. sau se pot co#para
cu un o'na+ p'in (e r%ni& (e care treuie s% te fereşti cu cea #ai #are 'uare"a#inte s% nu"'
atin$i* <nii #er$ aşa (e (eparte& înc)t iau şi cea #ai #ic% u#r% (e spirit ce o arat% cine+a în
con+ersa!ia cu ei& (rept o ofens%& (eşi se prefac (eoca#(at%. ce' 'ipsit (e e4perien!% se
$)n(eşte #ai pe ur#% şi"şi #unceşte capu' în /a(ar ca s% în!e'ea$% prin ce şi"a putut atra$e
ura şi #)nia 'or* 3ns% tot aşa (e uşor este s%"i 'in$uşeşti şi s%"i c)şti$i* De aceea -u(ecata 'or
este #ai tot(eauna pre+enit% şi nu#ai o fra/% în fa+oarea parti(u'ui sau castei 'or& (ar nu o
-u(ecat% oiecti+% şi ne(reapt%* Cau/a a toate aceste este c% în ei inten!iuni'e co+)rşesc cu
#u't inte'i$en!a şi c% #intea 'or cea s'a% este cu totu' roit% +oin!ei& (e care nu poate sc%pa
nici pentru un sin$ur #o#ent*
O (o+a(% enor#% (espre #i/erai'a suiecti+itate a oa#eni'or& care raportea/% toate 'a
interesu' 'or şi (e 'a orice i(ee se întorc în 'inie (reapt% nu#ai spre ei înşii& ne"o (%
8strolo"ia' care pune #ersu' i#ense'or corpuri cereşti în re'a!ie cu ne#ernica persoan% a
o#u'ui şi 'ea$% co#ete'e (e pe cer cu certe'e şi f'eacuri'e noastre (e pe p%#)nt* Aceasta îns%
s"a f%cut în toate ti#puri'e& şi în ce'e #ai +echi*
?K* C)n( +reo asur(itate se propune în pu'ic sau în societate sau ce scrie în 'iteratur% şi
af'% un% pri#ire sau ce' pu!in nu este co#%tut%& nu treuie s% ne (esper%# şi s% cre(e# c%
'ucru' se încheie aici& ci s% ne #)n$)ie# cu încre(erea c% #ai pe ur#% şi încetu' cu încetu' se
(iscut% chestia& se #e(itea/%& se e4p'ic% şi în ce'e #ai #u'te ca/uri a-un$e a fi -u(ecat% cu
(reptate. aşa înc)t (up% un ti#p #ai scurt sau #ai 'un$& potri+it cu $reutatea 'ucru'ui& a-un$ şi
cei'a'!i (in capu' 'ocu'ui* Deoca#(at% şi p)n% atunci nu ne r%#)ne (ec)t s% a+e# r%(are*
C%ci o#u' cu -u(ecata (reapt% între oa#eni f%r% -u(ecat% sea#%n% cu o#u' a' c%rui ceasornic
#er$e ine& pe c)n( toate ce'e'a'te (in oraş #er$ r%u. e' sin$ur cunoaşte a(e+%rata or%& (ar ce
fo'osJ Toat% 'u#ea se ia (up% ora $reşit%& chiar şi aceia care ştiu c% nu#ai ceasornicu' 'ui
arat% ti#pu' ce' a(e+%rat*
GA
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
?L* 3ntr"o pri+ire. oa#enii sunt ca nişte copii #ici. (ac% îi r%sfe!i& se or%/nicesc* De aceea
nici nu treuie s% fii prea ')n( şi prea iuitor cu ei* Precu# rareori +ei pier(e un a#ic& (ac% îi
refu/i un î#pru#ut. (ar foarte uşor& (ac% i"' (ai. ase#enea cu $reu î' +ei pier(e prin #)n(rie
şi nep%sare& îns% (eseori prin #)n(rie şi nep%sare& îns% a(eseori prin prea #u't% ai'itate& ca
una ce"' face aro$ant şi nesuferit şi pro+oac% ruptura* Dar #ai a'es nu pot oa#enii s% se
î#pace cu i(eea c% ai neap%rat% treuin!% cu ei& aceasta îi face nu#ai(ec)t în(r%/ne!i şi
ora/nici* La unii se poate înt)#p'a nu#ai prin faptu' c% te pui în re'a!ie cu ei& (* e* c%
+oreşti cu ei a(eseori sau ce+a #ai inti#. în(at% îşi închipuie c% (e acu# treuie s% 'e treci
#u'te cu +e(erea şi încearc% s% se întin(% peste #ar$ini'e po'ite!ii* De aceea şi sunt aşa (e
pu!ini oa#eni& cu care ai putea fi în re'a!ii inti#e& şi #ai cu sea#% treuie s% te fereşti (e a te
'e$a #ai (e aproape cu naturi tri+ia'e* Iar (e cu#+a +reunu' se prin(e a cre(e c% ai tu #ai
#u't% ne+oie (e e'& (ec)t e' (e tine& face (eo(at% parc% i"ai fi furat ce+a şi caut% în toate
chipuri'e s%"şi r%/une şi s% ia înapoi* @u#ai atunci c)n( nu ai nici o treuin!% (e cei'a'!i şi
c)n( 'e (ai s"o priceap%& po!i p%stra superioritatea în re'a!ii'e ta'e cu oa#enii* De aceea este
pru(ent ca& (in c)n( în c)n(& s% 'aşi s% si#t% pe oricine& fie %rat fie fe#eie& c% te po!i prea
ine 'ipsi (e e'1 aceasta înt%reşte prietenia* @u stric% chiar pentru cei #ai #u'!i oa#eni& (ac%
faci s% se strecoare (in ti#p c)te o pic%tur% (e (ispre!. cu at)t #ai #u't +or !ine 'a prietenia ta*
$@hi non istima' vien stimato”' /ic şire!ii (e ita'ieni& a(ic%1 cine nu sti#ea/%& este sti#at* Dar
(ac% în a(e+%r pune# ce' #ai pre! pe cine+a& atunci s% i"o ascun(e# par"ar fi o cri#%* Lucru'
nu e toc#ai p'%cut& (ar are fo'osu' (e a fi a(e+%rat* @ici c)ini'or nu 'e po!i ar%ta f%r% pa$u%
#u't% prietenie& necu# oa#eni'or*
?M* Oa#enii (e ta'ent şi (e ini#% arat% foarte (es& #ai a'es în tinere!e& o #are 'ips% (e
cunoştin!% a 'u#ii şi (e pru(en!% în afaceri& sunt (ar e4puşi a fi uşor înşe'a!i şi a#%$i!i& pe
c)n( fiin!e'e #ai (e r)n( în!e'e$ #u't #ai ine şi #ai iute cu# #er$ treuri'e* Cau/a este c%&
'ipsin(u"i e4perien!a& o#u' -u(ec% (up% firea sa înn%scut%& 6a(ic% a priori- şi c% în(eoşte
e4perien!a este #ai s'a% (ec)t firea înn%scut%* Aceasta îns% a-ut% pe oa#enii cei (e r)n(& (ar
pe cei a'eşi şi superiori nu& ca unii ce toc#ai prin superioritatea 'or se (eoseesc aşa (e #u't
(e cei'a'!i. ca'cu')n( ei (ar $)n(uri'e şi fapte'e a'tora (up% ei înşii& socotea'a nu se potri+eşte*
3ns% chiar (ac% unu' (in cei #ai uni a în+%!at& în sf)rşit& (in po+a!a a'tora şi prin ceea ce a
p%!it e' însuşi 6aşa (ar a posteriorii-& c)t (e pu!in treuie s% aştepte (e 'a oa#eni& fiin(c% între
ei cinci (in şase p%r!i sunt astfe' f%cu!i în pri+in!a #ora'% sau inte'ectua'%& înc)t cine nu e si'it
s% stea în re'a!ie cu ()nşii& face #ai ine s% fu$% (e ei (in capu' 'ocu'ui şi s% r%#)n% pe c)t se
poate afar% (in orice contact. " totuşi cu $reu +a (o)n(i +reo(at% o i(ee (estu' (e rea (espre
#ici#ea şi #işe'ia 'or& ci c)t tr%ieşte +a a+ea s% o #ai co#p'ete/e& înşe')n(u"se (eoca#(at%
foarte (es în pa$ua sa* 5i apoi iar%şi& (up% ce în a(e+%r şi"a întip%rit în #inte po+a!a
e4perien!ei& i se +a înt)#p'a totuşi c%& ()n( peste o societate (e oa#eni pe care nu"i cunoştea
înc%& s%"i +ie #irarea& cu# to!i î#preun%& (up% +ore'e şi fe!e'e 'or& au aeru' (e a fi foarte
cu#inte& oa#eni (e trea%& sinceri& cinsti!i şi +irtuoşi& uneori chiar inte'i$en!i şi p'ini (e spirit*
Dar aceasta nu treuie s%"' a#%$easc%. c%ci si#p'a e4p'icare este c% natura ne face ca poe!ii
cei r%i& care& +oin( s% ne înf%!işe/e oa#eni (e ni#ic sau s#inti!i& îi arat% în tr%s%turi aşa (e tari
şi (e $roase& înc)t pare c% au/i în(%r%tu' fiec%rei fi$uri pe însuşi poetu' (e/#in!in( #ereu
si#!iri'e şi cu+inte'e ce 'e e4pri#% şi stri$)n(u"ne în $ura #are1 2Acesta e un o# (e ni#ic& e
un neun& nu +% încre(e!i în +ore'e 'ui9* @atura& (in contr%& face ca ShaRespeare şi ca
Goethe& în a c%ror opere fiecare persoan%& şi (ac% ar fi însuşi (ia+o'u'& pe c)t st% înaintea
noastr% şi +oreşte& are (reptate. fiin(c% este înf%!işat% aşa (e oiecti+& înc)t ne a(uce în ape'e
ei şi ne si'eşte s% o ascu't%# cu interes. este (e/+o'tat% toc#ai ca opere'e naturii (intr"un
principiu intern& în puterea c%ruia fapte'e şi +ore'e ei ni se arat% natura'e şi necesare* Aşa(ar&
cine aşteapt% ca în 'u#e (racii s% u#'e cu coarne şi neunii cu ca#i/o'%& +a fi tot(eauna
pra(a sau unea'ta 'or* :ai a(ao$% apoi c% în re'a!ii'e 'or oa#enii fac ca 'una şi ca $heoşii&
GG
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
a(ic% se arat% (intr"o sin$ur% parte& şi c% fiecine are un ta'ent înn%scut (e a"şi preface prin
#i#ic% fi/iono#ia sa într"o #asc%& care înf%!işea/% ceea ce ar treui s% fie& şi care& fiin(
ca'cu'at% anu#e pentru in(i+i(ua'itatea sa& îi şa(e şi i se potri+eşte aşa& înc)t i'u/ia este
perfect%* :asca o pune (e c)te ori este +ora (e a se 'in$uşi pe ')n$% cine+a şi (e a pro(uce o
un% i#presie* 3n ase#enea f%!%rnicii s% ne încre(e# ca în #%şti'e (e cear%& a(uc)n(u"ne
a#inte (e ne#eritu' pro+er ita'ian1 2Non e si tristo cane' che non meni la coda”& cu# a#
/ice1 şi o -a+r% ştie s% (ea (in coa(%*
3n orice ca/& s% ne feri# cu tot (ina(insu' (e a nu a+ea o opinie prea un% (e cunoscu!ii
noştri cei noi& (ac% nu +re# s% fi# #ai tot(eauna (e/a#%$i!i spre ruşinea sau spre pa$ua
noastr%* +Dacă la oameni' cum sunt de o*icei' partea *ună ar cov:r!i pe cea rea' ar fi mai
cuminte să punem temei pe dreptatea' pe echitatea' pe recuno!tin.a' iu*irea' credin.a sau
compătimirea dec:t pe frica lorG dar fiindcă e dimpotrivă' tre*uie să !i facem dimpotrivă-.
Aici e 'ocu' s% a(%u$%# şi ur#%toarea oser+are1 toc#ai în 'ucruri'e ce'e #ici& un(e o#u' nu
are ti#p s% se prefac%& se arat% caracteru'. atunci pute# a(ese în ce'e #ai neînse#nate ac!iuni
sau nu#ai în une'e #aniere s% oser+%# uşor e$ois#u' ce' ne#%r$init& care nu se $)n(eşte
nicio(at% 'a a'!ii şi care #ai pe ur#% nu se poate ascun(e nici în 'ucruri'e #ari& (eşi caut% a se
#asca* 5i s% nu pier(e# ase#enea pri'e-uri (e oser+are* Dac% cine+a în înt)#p'%ri'e ce'e #ai
#ici şi în re'a!ii'e +ie!ii (e toate /i'e'e& în 'ucruri'e aşa (e neînse#nate înc)t , (up% +ora
'atinu'ui , nici o 'e$e nu 'e ia în sea#% 6de minimis les non curat-' (ac% cine+a , /ic , în
ase#enea 'ucruri este f%r% respect pentru a'!ii& nu caut% (ec)t fo'osu' sau co#o(itatea sa în
pa$ua 'or& (ac% ia nu#ai pentru sine ceea ce treuie s% fie pentru to!i ş* c* '*& atunci s% fi#
încre(in!a!i c% în ini#a 'ui nu $%/(uieşte (reptatea& c%& (in contra& +a fi şi în 'ucruri'e ce'e
#ari un o# (e ni#ic& în(at% ce 'e$ea sau puterea nu"i +a 'e$a #)ini'e& şi cu aceast%
încre(in!are s% nu pune# nici un te#ei pe #ora'itatea şui* Cine ca'c% f%r% sfia'% fie şi nu#ai
statuete'e c'uu'ui s%u& +a c%'ca şi 'e$i'e statu'ui& în(at% ce o +a putea face f%r% pri#e-(ie*
Dac% un o#& cu care st%# în re'a!ie& ne"a a(us +reo sup%rare& a+e# s% ne între%# (e ne este
re'a!ia 'ui aşa (e pre!ioas%& înc)t sunte# hot%r)!i s% suferi# înc% o (at% sau (e #ai #u'te ori
aceiaşi sup%rare& poate şi una #ai #are* 6C%ci a uita şi a ierta cu totu' înse#nea/% a a/+)r'i pe
fereastr% o e4perien!% foarte scu#p p'%tit%7* Dac% ne este atunci& s% nu face# +or% #u't%&
c%ci +ore'e sunt (e pu!in fo'os& ci s% '%s%# 'ucru' s% treac% cu (o-an% sau f%r% (o-an%& (ar
toto(at% s% şti# c%& prin aceasta& ne"a# aonat 'a (oua e(i!ie a ace'eaşi sup%r%ri* De ce nu
este& atunci s% o rupe# în(at% şi pentru tot(eauna cu prea scu#pu' nostru a#ic& sau (ac% este
o s'u$%& s%"i (%# (ru#u'* C%ci 'a oca/ie +a face neap%rat ace'eaşi sau un ase#enea 'ucru înc%
o (at%& (eşi acu# -ur% pe to!i Du#ne/eii şi ne f%$%(uieşte în(reptare* Toate& toate 'e poate
schi#a o#u'& (ar pe sine însuşi nu& propria sa fire nu şi"o poate schi#a* Caracteru' este
aso'ut incori$ii'. fiin(c% toate fapte'e o#u'ui i/+or%sc (intr"un principiu intern& în puterea
c%ruia e' su ace'eaşi î#pre-ur%ri face tot(eauna ace'aşi 'ucru şi nu poate s% fac% astfe'* S% ne
p%trun(e# o(at% (e ceea ce este aşa"nu#itu' 2'ier aritru9 sau 'iertatea +oin!ei& precu# a#
ar%tat"o în (iserta!ia #ea 6cea pre#iat%7 asupra acestei între%ri& şi s% ne (esface# (e
închipuiri'e $reşite* De aceea şi s'%iciune& ce o p'%ti# 'a ce' (int)i pri'e-& c)n( a#icu' nostru
face (in nou toc#ai ceea ce cau/ase ruptura& a înc% o face şi #ai tare& si#!in(& pe t%cute& c%
nu ne pute# 'ipsi (e ()nsu'* Tot aşa e cu s'u$i'e $onite& (ac% 'e pri#i# înapoi* Dar tot aşa (e
pu!in& şi (in aceeaşi cau/%& treuie s% ne aştept%# ca cine+a& în î#pre-ur%ri schi#ate& s% fac%
ceea ce f%cuse #ai înainte* Din contr%& oa#enii îşi schi#% si#patii'e şi purtarea cu aceiaşi
iu!ea'% cu care 'i se schi#% interesu'. şi înc% nesa!iu' 'or tra$e po'i!e'e cu o sca(en!% aşa (e
scurt% înc)t ar treui s% fi# noi şi #ai scur!i 'a #inte pentru a nu 'e protesta*
Presupun)n( c% +re# s% şti# cu# +a fi cine+a într"o situa!ie în care a+e# (e $)n( s%"'
pune#& nu treuie s% ne înte#eie# pe +ore'e şi pe f%$%(uin!e'e 'ui* A(#i!)n( chiar c%
+oreşte cu sinceritate& totuşi +oreşte (espre un 'ucru pe care nu"' cunoaşte* @u ne r%#)ne
GD
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
(ar (ec)t s% ca'cu'%# purtarea 'ui& cu#p%nin( po/i!ia în care se +a af'a& cu caracteru' 'ui şi
c%ut)n( a pre+e(ea& spre ce parte se +a coorî cu#p%na 'a ca/ (e conf'ict*
Pentru a (o)n(i o în!e'e$ere (ep'in% şi '%#urit%& aşa cu# treuie s% o a+e#& (espre
a(e+%rata şi prea trist% fire a oa#eni'or în(eoşte& este foarte instructi+ s% co#par%# şi s% ne
e4p'ic%#& (rept co#entariu a' purt%rii şi apuc%turi'or 'or în +ia!a particu'ar%& purtarea şi
apuc%turi'e 'or în 'iteratur%& şi +ice+ersa* O ase#enea co#portare ne fo'oseşte pentru a nu ne
pier(e încre(erea în noi înşine& şi nici si$uran!a -u(ec%!ii asupra 'or* 3ns% întru aceasta nu
treuie s% ne supere sau s% ne întriste/e nici un ca/ (e #işe'ie sau ne$hioie (eoseit%& cu# î'
înt)'ni# uneori în +ia!% sau în 'iteratur%& ci treuie s% ne r%#)n% nu#ai ca un oiect (e stu(iu&
ca un nou se#n a' caracteristicii nea#u'ui o#enesc& (e care e ine s% ne a(uce# a#inte*
Atunci î' +o# pri+i ca# în fe'u' în care pri+eşte #inera'o$u' un speci#en foarte caracteristic
(e #inera'* E4cep!ii e4ist%& e4ist% chiar necre/ut (e #ari& şi (eoseiri'e in(i+i(ua'it%!i'or sunt
enor#e. îns%& 'uat% în între$u' ei& 'u#ea , precu# s"a /is (in +echi#e , este în proast% stare.
s%'aticii se #%n)nc% unii pe a'!ii& şi ci+i'i/a!ii se înşea'% unii pe a'!ii& şi aceasta se nu#eşte
#ersu' 'u#ii* Ce sunt state'e cu toate #aşin%ria 'or& #eşteşu$it% pentru ce'e (in%untru şi
pentru ce'e (inafar%& şi cu puterea 'or e4ecuti+%& (ec)t #i-'oace (e ap%rare pentru a !ine în fr)u
ne(reptatea cea f%r% (e #ar$ini a oa#eni'orJ @u +e(e# noi pretutin(eni în istorie& cu# to!i
re$ii& în(at% ce !ara 'or se ucur% (e oarecare prosperitate& se fo'osesc (e aceasta pentru a
t%%rî cu ar#ate'e 'or ca nişte an(i!i peste state'e +ecineJ 5i #ai toate r%/oaie'e sunt e'e
oare în a(e+%ratu' 'or scop a'tce+a (ec)t nişte pr%(%ciuni pe o scar% #ai întins%J 3n
antichitatea pri#iti+%& precu# în parte şi în +eacu' (e #i-'oc& cei irui!i se f%ceau roii
iruitori'or& a(ic%& +orin( #ai si#p'u& treuia s% #unceasc% pentru aceştia. tot aşa treuie s%
fac% şi cei ce p'%tesc contriu!ii (e r%/oi. a(ic% îşi (au roa(e'e #uncii a$onisite (e #ai
înainte* 2Dans toutes les "uerres el ne s’a"it que de voler”' /ice 0o'taire& şi ne#!ii ar treui s"
o !in% #inte*
AN* @ici un caracter nu este aşa înc)t s% poat% fi '%sat în (ep'ina sa +oie& ci toate au treuin!%
(e a fi în(reptate prin no!iuni şi #a4i#e* Dar cine +rea s% a-un$% prea (eparte cu ase#enea
în(rept%ri& a(ic% +rea s%"şi a'c%tuiasc% un caracter , nu i/+or)t (in firea sa înn%scut%& ci pro(us
nu#ai prin ref'ec!ie& aşa(ar #eşteşu$it& +a si#!i în cur)n( a(e+%ru' +ersu'ui 'atin1 2@atura#
e4pe''es furca& ta#en usHue recurret9 6a'un$% natura chiar cu furca& tot se +a întoarce pe
un(e+a înapoi7* C%ci po!i foarte ine s% în!e'e$i o re$u'% pentru purtarea ta fa!% cu a'!ii& po!i
chiar s% o af'i tu însuşi şi s% o e4pri#i în cu+inte ne#erite& şi totuşi în +ia!a rea'% s% p%c%tuieşti
în(at% în contra ei* 3ns% aceasta s% nu te (escura-e/e şi s% nu te fac% s% cre/i c% este cu
neputin!% (e a"şi re$u'a purtarea în 'u#e (up% principii şi #a4i#e& '%s)n(u"te nu#ai în +oia
firii ta'e şi a înt)#p'%rii* Cu în!e'epciunea +ie!ii e ca şi cu precepte'e teoretice şi cu
instruc!iuni'e practice1 'ucru' (int)i este s% pricepi re$u'a& iar a' (oi'ea s% în+e!i ap'icarea ei*
<na se (o)n(eşte prin ra!iune (eo(at%& cea'a't% prin (eprin(ere încetu' cu încetu'* Ar%!i
şco'aru'ui #işc%ri'e pe un instru#ent (e #u/ic% sau para(e'e şi atacuri'e 'a f'oret%. cu toat%
un%+oin!a& 'e $reşeşte 'a început şi cre(e c% +a fi cu neputin!% (e a 'e oser+a în iu!ea'a cetirii
note'or sau în aprin(erea 'uptei. (ar încetu' cu încetu' tot 'e în+a!%& prin (eprin(ere& a'unec)n(&
c%/)n( şi scu')n(u"se iar%şi* Tot aşa este cu re$u'i'e $ra#aticei 'a +orirea şi scrierea
ita'ieneasc%* Tot aşa a-un$e şi ce' r%u crescut s% fie o# (e sa'on& ce' +io'ent po'itic& ce' sincer
re/er+at& ce' cu ini#% $eneroas% ironic* 3ns% (resura ce şi"o i#pune o#u' printr"un oiect
în(e'un$at o +a si#!i tot(eauna ca un fe' (e si'% (inafar%& în contra c%reia firea 'ui nu
încetea/% nicio(at% (e a se î#potri+i întruc)t+a şi pe care uneori o 'eap%(% pe neaşteptate*
C%ci toat% purtarea (up% #a4i#e astracte se raportea/% 'a purtarea (up% (ispo/i!ii'e fireşti şi
înn%scute& precu# o crea!iune #ecanic%& (* e* un ceasornic& un(e for#a şi #işcarea sunt cu
si'a i#puse unor #aterii str%ine& se raportea/% 'a or$anis#u' +ie!uitor& un(e for#a şi #ateria
se p%trun( una pe a'ta şi a'c%tuiesc o unitate* Acest raport (intre caracteru' (o)n(it şi ce'
GE
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
înn%scut a(e+ereşte +ora 'ui @apo'eon1 $0out ce qui n’est pas naturel est imparfait”& care se
ap'ic% pretutin(eni& 'a ce'e fi/ice ca şi 'a ce'e #ora'e* @u cunosc (ec)t o sin$ur% e4cep!ie1
a+eturinu' natura'& cunoscut #inera'o$i'or& care este inferior ce'ui artificia'*
De aceea s% ne şi feri# (e orice fe' (e afecta.i* Ea nu ne poate atra$e (ec)t (ispre!. înt)i&
fiin(c% e o înşe'%ciune care #ai arat% şi 'aşitate ca una ce pro+ine (in tea#%. a' (oi'ea& fiin(c%
e os)n(a o#u'ui prin sine însuşi& c%ci e' +rea s% treac% (e ceea ce nu este& cre/)n( c% ar fi #ai
ine (ec)t ceea ce este* A afecta o ca'itate& a se f%'i prea #u't cu ea înse#nea/% a #%rturisi c%
nu o ai* Iie cura-& fie eru(i!ie& sau inte'i$en!%& spirit& noroc pe ')n$% fe#ei& a+ere& naştere sau
oricare ar fi 'ucru'& cu care se f%'eşte cine+a. (in chiar f%'irea 'ui în!e'e$i c% toc#ai aco'o se
si#te o 'ips%1 c%ci cine are în a(e+%r şi pe (ep'in o ca'itate& nici nu se $)n(eşte s% o si#u'e/e
sau s% o scoat% prea #u't 'a i+ea'%& ci este 'iniştit în pri+in!a ei* Acesta e în!e'esu' pro+eru'ui
spanio'1 $Jerradura que chacolotea clavo le falta” 6c)n( potcoa+a !%c%neşte& îi 'ipseşte un
cui7* Ce e (rept& (up% cu# a# spus"o 'a început& ni#eni nu treuie s% se 'ase în toat% +oia 'ui
şi s% se arate toc#ai cu# este& fiin(c% #u'te'e p%r!i ur)te şi estia'e a'e naturii noastre treuie
acoperite. îns% aceasta ne (% nu#ai (reptu' (e a ascun(e ce+a ce este& a(ic% (e a (isi#u'a& iar
nu (e a închipui ce+a ce nu este& a(ic% (e a si#u'a* 5i apoi treuie s% şti# c% o afec!iune se
cunoaşte în(at%& înainte chiar (e a se şti (e ce fe' este1 şi nici nu poate !inea #u't% +re#e& ci
#asca tot ca(e c)n(+a*
A8* Precu# purt%# $reutatea corpu'ui nostru f%r% a o si#!i& pe c)n( si#!i# $reutatea
oric%rui corp str%in ce +oi# s%"' #işc%#& tot astfe' nu +e(e# $reşe'i'e şi +icii'e noastre& ci
nu#ai pe a'e a'tora* Pentru aceasta îns% fiecine are în ce'%'a't o o$'in(%& în care poate +e(ea
'%#urit proprii'e sa'e +icii& $reşe'i şi (eprin(eri ur)cioase* Dar cei #ai #u'!i fac ca şi c)ine'e
care 'atr% 'a o$'in(%& fiin(c% nu ştie c% se +e(e pe sine însuşi& ci cre(e c% este a't c)ine* Cine
critic% pe a'!ii& 'ucrea/% 'a propria sa în(reptare* Aşa(ar& cei ce au ap'ecarea şi (eprin(erea (e
a (epune în%untru' 'or toat% purtarea a'tora unei critici a#%nun!ite şi aspre& 'ucrea/% 'a
în(reptarea şi perfec!ionarea 'or proprie& c%ci +or a+ea sau (estu'% (reptate sau ce' pu!in
(estu'% #)n(rie şi (eşert%ciune pentru a se feri înşii (e ceea ce (o-enesc aşa (e (es în a'!ii*
Cei to'eran!i fac (i#potri+%& ei se !in (e +ersu' 'ui Hora!iu1 $Janc veniam damus petimusques
vicissim”' cu# a# /ice1 î!i (au +oie !ie& (%"#i +oie şi #ie* E+an$he'ia face o foarte fru#oas%
#ora'% cu paiu' (in ochiu' a'tuia şi cu )rna (in ochiu' nostru. îns% aşa este firea o#u'ui1 e'
+e(e în afar%& (ar nu se +e(e pe sine1 (e aceea oser+area critic% a $reşe'i'or a'tora este un
#i-'oc foarte ne#erit pentru (escoperirea 'or în noi înşine* Spre în(reptarea noastr% ne treuie
o o$'in(%* Re$u'a aceasta este a(e+%rat% şi în sti' şi în 'iteratur%1 cine în ase#enea #aterie
a(#ir% asur(it%!i'e ce'e nou% în 'oc (e a 'e critica& ace'a 'e +a şi i#ita* De aceea se şi '%!esc în
Ger#ania aşa (e tare* Ger#anii sunt foarte to'eran!i. se şi +e(e* $Janc veniam damus
petimusque viciccim” este (e+i/a 'or*
A?* 3n tinere!e o#u' (e o natur% #ai a'eas% cre(e c% raporturi'e fireşti şi 'e$%turi'e
hot%r)toare între oa#eni sunt ce'e i(ea'e& a(ic% ce'e înte#eiate pe ase#%narea si#!i#inte'or& a
cu$et%rii& a $usturi'or& a puteri'or inte'ectua'e& ş* c* '*. (ar #ai t)r/iu +e(e c% sunt ce'e rea'e&
a(ic% ce'e înte#eiate pe un interes #ateria'* Acestea sunt fun(a#entu' tuturor raporturi'or.
#a-oritatea oa#eni'or nici nu are i(ee (e +reo a't% re'a!ie* Prin ur#are& fiecine este consi(erat
(up% func!ia ce o ocup% sau (up% co#er!u' ce"' face& nu (up% na!ia şi fa#i'ia (in care se tra$e&
aşa(ar (up% po/i!ia şi ro'u' ce 'e are în 'u#ea con+en!iona'%. (up% ase#enea etichete este
rurica şi se +e(e tratat ca o #arf% (e faric%* Ceea ce este în sine însuşi& cu însuşiri'e sa'e
persona' ca o#& nu se ia în %$are (e sea#% (ec)t facu'tati+ şi e4cep!iona'& şi fiecine o 'as% 'a
o parte şi o i$norea/%& în(at% ce nu"i +ine 'a socotea'%& prin ur#are în ce'e #ai #u'te ca/uri*
Cu c)t îşi si#te (ar cine+a #ai #u't% +a'oare persona'%& cu at)t îi +a p'%cea #ai pu!in acea
întoc#ire con+en!iona'%& şi +a c%uta s% se retra$% (in societatea un(e se ap'ic%* Cau/a îns%&
GK
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
pentru care se ap'ic%& sunt nu#eroase'e treuin!e a'e +ie!ii în aceast% 'u#e (e ne+oi& în ur#a
c%rora #i-'oace'e (e în(estu'are sunt pretutin(eni 'ucru' (e c%petenie şi pre(o#nitor* Ca
i'ete'e (e anc% în 'oc (e aur& aşa circu'% în 'u#e& în 'oc (e a(e+%rata sti#% şi prietenie&
nu#ai se#ne'e ei (e#onstrati+e şi $esturi'e i#itatoare* Pe (e a't% parte& naşte îns% întrearea
(ac% e4ist% oa#eni care #erit% #ai #u't (ec)t at)t* 3n orice ca/& eu pun #ai pu!in te#ei pe o
sut% (e ase#enea (e#onstra!ii şi $esturi (ec)t pe $u(urarea unui c)ine cre(incios*
Prietenia a(e+%rat% şi sincer% presupune c% cine+a ia parte 'a soarta ce'ui'a't cu c%'(ur%& în
#o( curat oiecti+ şi f%r% nici un interes& şi aceasta presupune iar%şi o i(entificare (es%+)rşit%
între cei (oi prieteni* 3n contra ei se opune înc% e$ois#u' naturii o#eneşti aşa (e tare& înc)t
a(e+%rata prietenie sea#%n% cu ace'e 'ucruri fau'oase& cu# sunt (* e* şerpii (e #are cei
uriaşi& (espre care nu se ştie (ac% e4ist% un(e+a sau sunt nu#ai închipuiri (in po+este* Cu
toate acestea& se pot stai'i între oa#eni nişte 'e$%turi care& (eşi în rea'itate se înte#eia/% pe
#oti+e ascunse (e e$ois#& au şi o p%rticic% (e prietenie a(e+%rat% şi sincer% în e'e& aşa înc)t&
în aceast% 'u#e i#perfect%& treuie pri+ite ca ce+a #ai îna't şi 'i se poate (a cu oarecare
(reptate nu#e'e (e prieteşu$* E'e sunt cu #u't superioare re'a!ii'or (e toate /i'e'e& re'a!ii (e
aşa fe'& înc)t nici n"a# #ai +ori cu #u'!i (in prietenii noştri& (ac% a# au/i ce spun (espre
noi& c)n( nu face# fa!%*
Pe ')n$% ca/uri'e în care a+e# ne+oie (e un a-utor serios şi (e sacrifici înse#nate& $%si#
pri'e-u' ce' #ai un (e a ne încre(in!a (espre sinceritatea sau nesinceritatea unui prieten în
#o#entu' în care îi anun!%# o nefericire ce ni s"a înt)#p'at toc#ai atunci* 3n(at% se arat% pe
fa!a 'ui o întristare a(e+%rat%& a()nc% şi neîn(oioas%& sau (i#potri+%& printr"un aer (e
rese#nare sau prin +reo a't% tr%s%tur% fu$iti+% se confir#% +ora cunoscut% a 'ui La
Rochefoucau'(1 2Dans l’adversite de nos meilleurs amis' nous trouvons toujours quelque
chose qui ne nous deplait pas”. Oişnui!ii aşa"nu#i!i prieteni (e"aia pot s%"şi st%p)neasc% 'a
ase#enea pri'e-uri un sur)s (e #u'!u#ire* Pu!ine 'ucruri sunt în stare s% contriuie 'a una
(ispo/i!ie a oa#eni'or ca po+estirea unei #ari nefericiri ce ne"a 'o+it (e cur)n(& sau
#%rturisirea +reunei s'%iciuni persona'e a noastre* Cate$oric;
Dep%rtarea şi o 'un$% asen!% s'%esc orice prietenie& (eşi ne +ine $reu s% o recunoaşte#*
Oa#enii pe care nu"i +e(e#& fie chiar cei #ai iui!i (intre prietenii noştri& se prefac în
(ecursu' ani'or încetu' cu încetu' în no!iuni astracte& oarecu# se su!ia/% în #e#orie& şi
interesu' pentru ei (e+ine tot #ai #u't un oiect a' ref'ec!iei& o si#p'% tra(i!ie. pe c)n( toat%
c%'(ura ini#ii se p%strea/% pentru cei (e fa!%& chiar şi pentru une'e ani#a'e* Aşa (e sen/ua'%
este natura o#u'ui* 5i aici se a(e+ereşte +ersu' 'ui Goethe1 2Pre/en!a e o puternic% /ei!%9* Cu
(rept cu+)nt se /ice prieteni (e cas%& fiin(c% aproape to!i sunt #ai #u't prietenii casei (ec)t ai
st%p)nu'ui& şi sea#%n% prin ur#are #ai #u't cu pisici'e& (ec)t cu c)inii*
Prietenii se ca'ific% (e sinceri. (uş#anii sunt sinceri. critica acestora ar treui s% o
întreuin!%# ca o (oftorie a#ar%& pentru a ne cunoaşte pe noi înşine*
S% fie oare rari prietenii 'a ne+oieJ Din contr%J De"aia te"ai î#prietenit cu cine+a& şi în(at%
/ice c% este în ne+oie şi î!i cere ani î#pru#ut*
AG* Ce necopt este ace'a care îşi închipuieşte c% a se ar%ta o# cu #inte şi cu (uh e un #i-'oc
pentru a fi ine pri#it în societate; 3n fapt& aceste însuşiri (eşteapt%& (in contr%& în i#ensa
#a-oritate& o ur% şi o a#%r%ciune cu at)t #ai #ari& cu c)t ce' ce 'e si#te nu poate #%rturisi
#oti+u' 'or& ci şi"' ascun(e chiar sieşi* O ana'i/% #ai (e aproape ne arat% ur#%toare'e1 (ac%
cine+a constat% şi si#te în ce' cu care +oreşte& o #are superioritate inte'ectua'%& tra$e în
ascuns şi f%r% a"şi (a ine sea#a conc'u/ia c% în aceeaşi propor!ie treuie s% +a(% şi s% si#t%
ce'%'a't inferioritatea şi #%r$inirea 'ui* Acest si'o$is# prescurtat îi (eşteapt% ura& a#%r%ciunea
şi turarea concentrat%* Are (ar (reptate Gracian c)n( /ice1 2Pentru a tr%i în 'inişte& sin$uru'
#i-'oc este c% te î#raci cu pie'ea ce'ui #ai si#p'u ani#a'9* C%ci a te ar%ta cu #inte şi cu (uh
este un #o( in(irect (e a i#puta ce'or'a'!i incapacitatea şi #%r$inirea 'or* Orice natur% tri+ia'%
GL
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
se turur% în(at% ce +e(e o natur% opus%& şi insti$atoru' ascuns a' acestei turur%ri este in+i(ia*
Satisfacerea +anit%!ii precu# /i'nic se poate constata& este o p'%cere care co+)rşeşte pe toate
ce'e'a'te& (ar o#u' nu şi"o poate procura (ec)t co#par)n(u"se cu a'!ii* 3ns% (e nici o
superioritate nu este #ai #)n(ru (ec)t (e cea inte'ectua'%. pe ea se înte#eia/% prec%(erea 'ui
înaintea ani#a'e'or* A ar%ta unui o# superioritatea în aceast% pri+in!%& şi înc% fa!% cu #artori&
este cea #ai #are te#eritate* Aceasta î' pro+oac% 'a r%/unare& şi e' +a c%uta (e re$u'% pri'e-u'
(e a şi"o în(ep'ini prin #i-'ocu' insu'te'or& cu care trece (in sfera inte'ectua'% în cea pasiona'%&
un(e sunte# cu to!ii pe aceeaşi 'inie* Pe c)n( (ar în societate ran$u' şi a+erea se pot aştepta
tot(eauna 'a respect& ca'it%!i'e inte'ectua'e nicio(at%. în ca/u' ce' #ai fa+orai' sunt i$norate&
(e re$u'% sunt pri+ite ca un fe' (e i#pertinen!% sau ca un c)şti$ ruşinos& cu care #ai
în(r%/neşte cine+a s% se f%'easc% şi pentru care cei'a'!i caut% în ascuns pri'e-u' (e a"' u#i'i*
De"aia printr"o parte s#erit% +a putea s% (o)n(easc% iertare pentru superioritatea sa
inte'ectua'%* Saa(i /ice în Gu'istan1 2S% şti# c% o#u' f%r% #inte are (e o sut% (e ori #ai #u't%
antipatie în contra o#u'ui cu #inte& (ec)t o#u' cu #inte în contra ce'ui f%r% #inte9*
Di#potri+%& inferioritatea inte'ectua'% (e+ine o a(e+%rat% reco#an(a!ie* C%ci ceea ce este
c%'(ura pentru trup& este si#!irea inef%c%toare a superiorit%!ii pentru suf'et. (in care cau/%
fiecine& precu# se apropie (e so% sau (e ra/a soare'ui& se apropie instincti+ (e ce' ce"i
procur% o ase#enea si#!ire* 3ns% ni#eni nu i"o procur% #ai si$ur (ec)t ce' incontestai'
inferior în pri+in!a ca'it%!i'or inte'ectua'e 'a %ra!i şi a fru#use!ii 'a fe#ei* Ce e (rept& sunt
unii oa#eni înaintea c%rora e $ro/a+ (e $reu s% te ar%!i inferior* Dar pe (e a't% parte +e/i cu ce
sincer% un%+oin!% înt)#pin% o fat% fru#uşic% pe una ur)t%* Ca'it%!i'e fi/ice nu se prea !in în
sea#% 'a %ra!i. (eşi îi este şi %ratu'ui #ai p'%cut s% se af'e a'%turi (e unu' #ai #ic 'a
statur%& (ec)t (e unu' #ai îna't* Aşa(ar& %ra!ii cei proşti şi i$noran!i şi fe#ei'e ce'e ur)te
af'% pretutin(eni o pri#ire c%'(uroas%. a-un$ şi uşor 'a reputa!ia c% au ini#a cea #ai un%& (in
cau/% c% fiecine caut% înaintea sa şi a a'tora un prete4t pentru si#patia ce"' atra$e spre
ase#enea fiin!e* Din aceeaşi cau/% superioritate inte'ectua'% este o ca'itate foarte i/o'atoare.
oa#enii fu$ (e ea şi o ur%sc& şi ca prete4t atriuie ce'or ce au o su#% (e (efecte n%scocite*
Ace'aşi re/u'tat î' pro(uce între fe#ei fru#use!ea1 fete'e foarte fru#oase nu $%sesc prietene&
nici #%car +reo cunoscut% cu care s% se p'i#e* Ca $u+ernante nici s% #ai încerce a intra
un(e+a. c%ci 'a cea (int)i înf%!işare se întunec% fa!a st%p)nei& care nu +rea s% ai% un
ase#enea punct (e co#para!ie nici pentru sine& nici pentru fete'e sa'e* C)n( e +ora (e ran$&
chestia se schi#%. fiin(c% ran$u' nu pro(uce efect prin contrast şi (iferen!%& ci prin ref'e4& ca
şi cu'ori'e (in -uru' ora/u'ui*
AD* A(eseori încre(erea noastr% în a'!ii +ine (in 'ene& (in a#or , propriu şi (in +anitate. (in
'ene& c)n( pentru a nu cerceta sau pri+e$hea noi înşine& ne '%s%# #ai ine pe a'tu'. (in a#or ,
propriu. c)n( (orin!a nest%p)nit% (e a +ori (espre noi ne î#pin$e a face 2confi(en!e9. (in
+anitate& c)n( aceste confi(en!e se raportea/% 'a ce+a 'in$uşitor pentru noi* Cu toate aceste&
cere# ca încre(erea noastr% s% fie respectat%*
Din contr%& n"ar treui s% ne sup%r%#& c)n( +e(e# 'a cine+a neîncre(ere& c%ci aceasta e un
fe' (e o#a$iu a(us onestit%!ii& a(ic% o #%rturisire sincer% c% aşa este (e rar%& înc)t ne în(oi#
(e e4isten!a ei*
AE* Po'ite!ea& +irtutea car(ina'% a chine/i'or& are (ou% cau/e. una a# e4p'icat"o în #tica
#ea. cea'a't% se înte#eia/% pe con+en!ia t%cut% (e a trece cu +e(erea şi (e a nu ne i#puta unii
a'tora #i/eria noastr% #ora'% şi inte'ectua'%& care astfe' r%#)ne ce+a #ai acoperit%& spre
fo'osu' tuturor*
Po'ite!ea e pru(ent%. prin ur#are& nepo'ite!ea e prostie. fiin(c% î!i face f%r% nici o treuin!% şi
cu (ina(insu' (uş#ani& ceea ce este o purtare tot aşa (e s#intit% ca şi c)n( !i"ai (a foc casei*
Po'ite!ea este ca fişe'e 'a -ocu' (e c%r!i& o #one(% ştiut% (e fa's%. a fi /$)rcit cu ea (o+e(eşte
GM
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
nechi/uin!%& a o risipi (o+e(eşte #inte* La toate na!ii'e se sf)rşesc scrisori'e cu $votre tres-
hum*le serviteur”' $your most o*edient servant”' $suo devotissimo servo”' nu#ai ne#!ii
sunt prea în!epa!i pentru a scrie 2Diener”' fiin(c% a(ic% nu ar fi a(e+%rat; Cine îns% î#pin$e
po'ite!ea p)n% a"şi -ertfi interese'e rea'e& sea#%n% cu ce' ce ar (a #one(e (e aur în 'oc (e fise*
Precu# ceara& care (in fire este tare şi ne#'%(ioas%& se în#oaie 'a c%'(ur% aşa înc)t pri#eşte
orişice for#%& tot astfe' pute# prin ce+a po'ite!e şi a#ai'itate s% a(uce# şi pe oa#enii
în(%r%tnici şi r%u+oitori s% fie f'e4ii'i şi în(atoritori* Aşa(ar& po'ite!ea este pentru oa#eni
ceea ce este c%'(ura pentru cear%*
3ns% po'ite!ea are şi o parte $rea1 ea ne cere s% ar%t%# cea #ai #are sti#% pentru to!i
oa#enii& pe c)n( cei #ai #u'!i nu #erit% nici una& şi s% ne preface# c% a+e# ce' #ai +iu
interes pentru ei& pe c)n( treuie s% ne par% ine c% nu a+e# nici unu'* A î#preuna po'ite!ea
cu #)n(ria este #eşteşu$u' ce' #are*
Ofense'e& care nu sunt (ec)t e4pri#area unei 'ise (e consi(erare& nu ne"ar scoate aşa (in
fire& (ac% nu a# a+ea o i(ee prea e4a$erat% (espre propria noastr% +a'oare şi (e#nitate& a(ic%
n"a# fi aşa (e închipui!i& şi (ac%& pe (e a't% parte& ne"a# fi (at sea#a (e p%rerea ce o are
fiecine (espre ce'%'a't în fun(u' ini#ii* Ce contrast curios e4ist% între susceptii'itatea
oa#eni'or pentru cea #ai #ic% a'u/ie în contra 'or şi între ceea ce ar au/i& (ac% ar surprin(e
con+ersa!ii'e cunoscu!i'or (espre ()nşii; Ar treui& (in contr%& s% nu uit%# nicio(at% c%
po'ite!ea oişnuit% nu e (ec)t o #asc% cu sur)su' pe u/e& şi atunci n"a# face at)ta +or% c)n(
se (ep'asea/% uneori #asca sau se scoate peste un #o#ent* Iar c)n( cine+a (e+ine pe fa!%
$roso'an& este parc% s"ar fi (e/r%cat în pie'ea $oa'% şi s"ar ar%ta in puris naturali*us* Ce e
(rept& nu"i şa(e ine. (ar nici nu +ei $%si #u'!i oa#eni care în aceast% stare a naturii s% fie
fru#oşi*
@u (iscuta p%rerea ni#%nui& ci $)n(eşte"te c%& (ac% ai +rea s%"i sco!i (in cap asur(it%!i'e ce
'e cre(e& ai a-un$e 'a +)rsta 'ui :atusa'e# şi tot n"ai i/uti*
Ase#enea s% renun!i în con+ersa!ie 'a orice oser+%ri rectificatoare& chiar 'a ce'e #ai ine
inten!ionate. c%ci e uşor a sup%ra oa#enii& (ar e $reu& (ac% nu i#posii'& a"i schi#a*
Dac% încep a ne nec%-i asur(it%!i'e (intr"o con+ersa!ie& 'a care sunte# fa!%& s% ne închipui#
c% este o scen% (e co#e(ie între (oi neuni* 6ro*atum est. Cine s"a n%scut pe 'u#e a po+%!ui
cu ini#a curat% oa#enii asupra 'ucruri'or ce'or #ai înse#nate& are #are noroc (ac% scap%
teaf%r*
AM* Cine +rea ca opinia sa s% fie pri#it% cu încre(ere& treuie s% +oreasc% rece şi f%r%
+io'en!%* Orice +io'en!% se naşte (in partea pasiona'% a naturii noastre şi prin ur#are opinia se
+a atriui acestei p%r!i& iar nu ra!iunii& care (up% natura ei este rece* C%ci partea pasiona'%
62+oin!a79 fiin( e'e#entu' pri#or(ia' în o#& pe c)n( ra!iunea este nu#ai secun(ar% şi
accesorie& se +a cre(e #ai cur)n( c% -u(ecata s"a n%scut (in pasiune& (ec)t c% pasiunea s"a
n%scut (in -u(ecat%*
G?* Treuie s% pri+i# toate afaceri'e noastre persona'e ca un secret şi s% nu tr%(%# nici
cunoscu!i'or noştri ce'or inti#i #ai #u't (ec)t pot (escoperi cu ochii 'or* C%ci cunoştin!a 'or
(espre 'ucruri'e ce'e #ai ne+ino+ate poate (up% ti#p şi î#pre-ur%ri s% ne fie spre pa$u%*
3n(eoşte este #ai ine s%"şi arate cine+a #intea prin ceea ce ne spune& (ec)t prin ceea ce
spune* <na (o+e(eşte pru(en!%& cea'a't% +anitate* Pri'e-uri'e pentru a#)n(ou% sunt (eopotri+%
(e nu#eroase. îns% noi preferi# (e oicei #u'!u#irea fu$iti+% a +anit%!ii& fo'osu' (urai' a'
pru(en!ei* Ar treui chiar s% ne feri# (e a +ori tare cu noi înşine& ca nu cu#+a s% se fac%
oicei& (eşi uneori este o uşurare a ini#ii pentru persoane'e +ioaie. (ar atunci i(eea se
î#prieteneşte şi se î#p%rechea/% într"at)t cu cu+)ntu'& înc)t +orirea cu a'!ii a-un$e a se
preface în $)n(ire şi +orire s% t%#)ie o #are (istan!%*
DN
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
<neori ni se pare c% cei cu care +ori#& nu pot cre(e (e'oc un fapt re'ati+ 'a persoana
noastr%& pe c)n( nici nu 'e trece prin #inte (e a"' pune 'a în(oia'%. (ar (ac% îi face# s% 'e
treac% prin #inte* A(eseori ne tr%(%# nu#ai (in închipuirea c% este cu neputin!% s% nu se
(escopere secretu'. " precu# unii se pr%+%'esc (e pe o în%'!i#e nu#ai (in i(eea c% e cu
neputin!% s% stea sin$uri aco'o sau c% 'e este chinu' aşa (e #are& înc)t prefer% s%"i pun% cap%t.
aceast% i'u/ie se nu#eşte a#e!ea'%*
Pe (e a't% parte îns% treuie s% şti# c% oa#enii& chiar cei ce nu arat% #u't% p%trun(ere& sunt
foarte uni a'$erişti în pri+in!a re'a!ii'or persona'e a'e a'tora& un(e cu a-utoru' unei sin$ure
#%ri#i (ate (e/'ea$% pro'e#e'e ce'e #ai co#p'icate* Dac% (* e* 'e po+esti# o înt)#p'are (in
trecut& '%s)n( toate nu#e'e şi a'te'e in(icii persona'e 'a o parte& s% ne feri# (e a 'e spune +reo
î#pre-urare po/iti+% şi in(i+i(ua'% fie c)t (e neînse#nat%& cu# ar fi un oraş sau o (at% precis%
sau nu#e'e unei persoane secun(are sau a't% re'a!ie oric)t (e in(irect%. c%ci atunci au
nu#ai(ec)t o #%ri#e si$ur%& cu a-utoru' c%reia p%trun(erea 'or a'$eric% af'% toate
necunoscute'e* Entu/ias#u' curio/it%!ii 'or este aşa (e #are& înc)t +oin!a (% pinteni
inte'ectua'i& care se si#te astfe' î#o'(it s% a-un$% p)n% 'a 'i#ite'e ce'e #ai în(ep%rtate* C%ci
oa#enii pe c)t sunt (e nepri#itori şi (e nep%s%tori pentru a(e+%ruri'e $enera'e& pe at)t sunt (e
'aco#i pentru ce'e in(i+i(ua'e*
De aceea to!i propo+%(uitorii în!e'epciunii 'u#eşti au reco#an(at t%cerea cu at)ta st%ruin!%
şi cu ar$u#ente'e ce'e #ai fe'urite& fa!% (e care eu #% pot #%r$ini 'a oser+%ri'e (e #ai sus*
0reau nu#ai s% #ai a(ao$ c)te+a #a4i#e arae& care sunt foarte caracteristice şi pu!in
cunoscute* 2Ce nu +rei s% ştie (uş#anu'& nu spune prietenu'ui9* 2Dac%"#i ascun( secretu'& î'
!in pe eu pe e'. (ac%"' spui& #% !ine e' pe #ine9* 2Pe po#u' t%cerii ro(esc 'iniştea9*
GA* @u sunt ani #ai ine întreuin!a!i (ec)t aceia cu care ne"a înşe'at cine+a. am cumpărat
minte*
GG* Pe c)t se poate& s% nu a+e# în contra ni#%nui ani#o/itate& (ar s% oser+%# ine
2proce(uri'e9 fiec%ruia şi s% 'e !ine# #inte& pentru a -u(eca (up% e'e +a'oarea 'ui& ce' pu!in în
pri+in!a noastr%& şi a ne purta fa!% cu e' confor# ace'ei -u(ec%!i& "pururi p%trunşi (e
neschi#area caracteru'ui* A uita +reo(at% fapta sau tr%s%tura rea a cui+a& este ca şi c)n( ai
arunca pe fereastr% o a+ere $reu a$onisit%* Aşa îns% ne ap%r%# în contra fa#i'iarit%!ii şi a
prietenii'or nechi/uite*
2@ici s% iueşti& nici s% ur%şti9 , iat% -u#%tate (in în!e'epciunea 'u#easc%. 2S% nu spui ni#ic
şi s% nu cre/i ni#ic9& iat% cea'a't% -u#%tate* Dar +ei şi întoarce cu p'%cere spate'e unei 'u#i
care te si'eşte 'a re$u'i ca aceasta şi ca ce'e ur#%toare*
D8
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
Despre purtarea noastră faţă cu soarta şi cu întâmplările lumii
GM* Ar treui s% nu uit%# nicio(at% efectu' ti#pu'ui şi î#pre-ur%ri'e schi#%toare a'e 'u#ii& şi
'a toate c)te se petrec acu#& s% ne închipui# în(at% contraru'& aşa(ar în 'oc (e fericire
nefericire& în 'oc (e prieteşu$ (uş#%nie& în 'oc (e +re#e un%& +re#e rea& în 'oc (e iuire ur%&
în 'oc (e încre(ere şi (e sinceritate tr%(are şi c%in!%& şi +ice+ersa* Aceasta ne"ar fi un i/+or
statornic (e în(at% în!e'epciune pentru întoc#irea +ie!ii& în(e#n)n(u"se tot(eauna 'a
cu#p%tare şi ferin(u"se pe c)t se poate (e a#%$iri* 3n ce'e #ai #u'te ca/uri nu a# fi f%cut a'ta
(ec)t a# fi anticipat efectu' ti#pu'ui* Poate îns% c% pentru ni#ic nu este aşa (e neap%rat
treuincioas% e4perien!a ca pentru cunoaşterea nestatorniciei şi a schi#%rii 'ucruri'or în ine*
Toc#ai fiin(c% orice stare (e 'ucruri& în ti#pu' (uratei sa'e& e4ist% cu necesitate şi prin ur#are
cu tot (reptu' (e a fi1 orice an& orice 'un%& orice /i au aeru' (e r%#)ne cu (reptatea 'or pentru
+eşnicie* 3ns% ni#ic nu r%#)ne pentru tot(eauna& şi sin$uru' 'ucru statornic este schi#area*
Cu#inte este ace'a pe care nu"' înşea'% stai'itatea aparent% şi care #ai pre+e(e şi (irec!ia ce
o +a 'ua cea (int)i schi#are* Cei #ai #u'!i oa#eni îns% cre( c% starea pro+i/orie sau (irec!ia
'ucruri'or (e ast%/i +a r%#)ne per#anent%& fiin(c% +%( nu#ai efecte'e (ar nu p%trun( cau/e'e&
care ,în (eoseire (e efecte , cuprin( în sine s%#)n!a schi#%ri'or +iitoare* Ei se !in (e efecte
şi presupun c% ace'e cau/e& 'or necunoscute& care au a+ut puterea (e a 'e pro(uce& +or fi şi în
stare s% 'e #en!ii* 3ntru aceasta au uşurarea c%& (ac% se înşea'%& se înşea'% cu to!ii& unisonoG aşa
înc)t şi ca'a#itatea& care îi 'o+eşte ca o ur#are a $reşe'ii 'or& este oşteasc%& pe c)n( o#u'
inte'i$ent& (ac% se înşea'%& #ai r%#)ne şi sin$ur* Iie /is în treac%t& aici a+e# o (o+a(% (espre
propo/i!ia #ea& c% $reşea'a $)n(irii se naşte tot(eauna (in ar$u#entarea (e 'a efect 'a cau/%*
3ns% nu#ai în teorie şi prin pre+e(erea efectu'ui este ine să anticipăm timpul' (ar în
practic%& a(ic% nu aşa& înc)t să cerem naintea +re#ii ceea ce nu poate +eni (ec)t cu +re#ea*
Cine face aceasta& +a si#!i c% nu este c%#%tar #ai r%u şi #ai neîn(urat (ec)t toc#ai ti#pu'.
(ac% î' si'eşti s%"şi sconte/e& îşi ia (o)n/i #ai $re'e (ec)t un o+rei* Aşa (* e* cu c%'(ur% şi cu
+ar nestins po!i si'i un po# s% (ea în c)te+a /i'e frun/e& f'ori şi roa(e. (ar apoi şi #oare* Dac%
t)n%ru' +rea s% întreuin!e/e& fie şi nu#ai pe c)te+a s%pt%#)ni& puterea $enita'% a %ratu'ui
#atur şi +rea s% fac% 'a nou%spre/ece ani aceea ce ar putea foarte ine 'a trei/eci& ti#pu' (e
(at îi +a (a acest acont& îns% (o)n(a este o parte a puterii 'uate (e 'a anii +iitori& a chiar o
parte a +ie!ii* Sunt une'e o'i (e care nu te po!i 'ecui pe (ep'in (ec)t '%s)n(u"'e în +oia 'or.
atunci se (uc (e 'a sine f%r% a '%sa ur#e* Dar (ac% ceri nu#ai(ec)t s% fii s%n%tos acu#& toc#ai
acu#& ti#pu' î!i scontea/% uneori şi te po!i îns%n%toşi. îns% (o)n(a este s'%iciunea şi
suferin!e'e cronice pentru toat% +ia!a* Ai treuin!% (e ani în +re#ea unui r%/oi sau unei
re+o'u!ii şi"i +rei nu#ai(ec)t& eşti si'it s% +in/i casa şi p%#)ntu' sau h)rtii'e statu'ui cu
pier(ere (e 8]A şi #ai #u't (in +a'oarea pe care ai a+ea"o întrea$%& (ac% ai '%sa ti#pu'ui
(repturi'e sa'e şi ai #ai aştepta c)!i+a ani. acu# îns% î' si'eşti s%"şi sconte/e* Sau iar%şi î!i
treuie o su#% (e ani pentru o c%'%torie #ai în(e'un$at%. într"un an sau (oi ai putea"o
econo#isi (in +enituri'e ta'e. îns% nu +rei s% aştep!i& o iei î#pru#ut sau o iei (eoca#(at% (in
capita'. ti#pu' !i"o (% aconto. (ar (o)n(a este (e/or(inea în socote'i& un (eficit per#anent şi
cresc)n(& (e care nu #ai scapi* Aceasta este ca#%ta ti#pu'ui. cine nu poate s% aştepte& (e+ine
-ertfa ei* A +oi s% $r%eşti #ersu' ti#pu'ui& care cur$e cu#p%tat& este întreprin(erea cea #ai
costisitoare* Iereşte"te (ar (e a r%#)nea ti#pu'ui (ator cu (o)n(a*
D8* De nici o înt)#p'are s% nu ne ucur%# sau s% nu ne întrist%# prea tare. pare fiin(c% toate
'ucruri'e sunt schi#%toare şi se pot preface în fiece #o#ent& parte fiin(c% -u(ecata noastr% se
D?
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
înşea'% prea uşor asupra ce'or ce ne priesc sau ne sunt pa$u%& aşa înc)t tot o#u' se +a fi
+%itat o (at% (e un 'ucru& care pe ur#% i"a ieşit prea ine& sau se +a fi tres%rit (e ucurie pentru
un 'ucru care a (e+enit i/+oru' suferin!e'or 'ui ce'or #oi #ari* Di#potri+%& s% face# (up% cu#
/ice ShaRespeare1 2De at)tea ori a# tres%rit (e ucurie şi (e întristare& înc)t acu# nu #% #ai
st%p)neşte pri#a i#presie a 'ucruri'or şi a# sc%pat (e aceast% s'%iciune fe#eiasc%9*
Cine nu"şi pier(e cu#p%tu' 'a nefericire& (o+e(eşte c% ştie c)t (e fe'urite şi c)t (e i#ense
sunt re'e'e posii'e a'e +ie!ii& şi pri+eşte r%u' înt)#p'at acu# c% o parte foarte #ic% a ce'or ce
s"ar putea înt)#p'a* Aceasta este stoicis#u'& confor# c%ruia cat% s% nu fi# nicio(at%
conditionis humanae o*liti' a(ic% s% nu uit%# con(i!ia o#eneasc%& ci s% ne a(uce# pururi
a#inte ce soart% trist% şi tic%'oas% este e4isten!a o#u'ui şi c)t (e nenu#%rate sunt re'e'e 'a
care este e4pus%* Pentru a ne î#prosp%ta aceast% con+in$ere& nu a+e# (ec)t s% arunc%# o
ochire în -uru' nostru şi +o# +e(ea pretutin(eni aceeaşi pri+e'işte1 nişte ie!i oa#eni 'upt)n(&
chinuin(u"se& ()n( (in #)ini şi (in picioare pentru a"şi c)şti$a si#p'a 'or e4isten!%
s%r%c%cioas% şi 'ipsit% (e orice satisfac!ie* 5i astfe' începe# a ne #icşora preten!ii'e& a ne
(eprin(e cu nea-unsuri'e (e tot fe'u' şi a ne aştepta pururi 'a +reo înt)#p'are nenorocit%& pe s%
o pute# e+ita sau suporta* S% nu uit%# nicio(at% c% nea-unsuri'e #ari sau #ici sunt e'e#entu'
+ie!ii noastre& (ar& pe (e a't% parte& s% nu ne +%it%#& în fe'u' unui r%sf%!at ca Oeresfor(& şi s% ne
str)#%# (e +eşnice'e miseries of human life' nici în pu*licis morsu Deum invocare 6s% ne
a(res%# 'a Du#ne/eu pentru orice pişcare (e purece7. ci& în fe'u' unui& s% î#pin$e# pru(en!a
în pre+e(erea şi e+itarea acci(ente'or ce ne"ar putea +eni (e 'a persoane sau (e 'a 'ucruri aşa
(e (eparte şi cu at)ta rafinare& înc)t s% oco'i# inişor ca o +u'pe istea!% orice acci(ent 6su
care se ascun(e (e re$u'% nu#ai ne(i%cia noastr%7*
Dac% ne $)n(i# (e #ai înainte 'a o nenorocire posii'%& (ar nu înc% rea'%& #ai a+e# în
ace' #o#ent (estu'% 'inişte pentru a #%sura cu oarecare e4actitate întin(erea ei şi o pute#
cuprin(e cu ochii ca pe un 'ucru #%r$init în 'i#ite'e pre+%/ute* Astfe' se e4p'ic% pentru ce
suferi# #ai uşor o nenorocit% pre+%/ut%& a(ic% 'a care ne aştepta#* Dac% ne 'o+eşte acu#& în
a(e+%r& nu se apas% (ec)t cu $reutatea ei rea'%* Dac%& (in contr%& nu sunte# (e'oc pre$%ti!i& ci
ne +e(e# i/i!i f%rS (e +este& #intea speriat% nu"şi poate (a ine sea#% în pri#u' #o#ent (e
#%ri#ea nenorocirii şi fiin(c% nu o poate cuprin(e cu pri+irea& i se pare a(eseori i#ens%& ce'
pu!in #u't #ai #are (ec)t este în rea'itate* La aceasta se #ai a(ao$% c%& pentru o nenorocire
pre+%/ut%& ne"a# $)n(it (in +re#e cu# ne"a# putea #)n$)ia şi cu# a# putea"o uşura& sau
ce' pu!in ne"a# (eprins cu i(eea ei*
@i#ic nu se face îns% #ai (estoinici pentru a r%(a în 'inişte nenorociri'e ce ne 'o+esc& (ec)t
în!e'e$erea a(e+%ru'ui& pe care '"a# stai'it şi '"a# (eri+at (in u'ti#e'e sa'e cau/e în (iserta!ia
#ea asupra 'ieru'ui aritru1 2Tot ce se înt)#p'%& (e 'a 'ucru' ce' #ai #are p)n% 'a ce' #ai
#ic& se înt)#p'% cu necesitate* O#u' se î#pac% (estu' (e uşor cu o necesitate aso'ut%& şi
în!e'e$erea ace'ui a(e+%r î' face s% pri+easc% toate& chiar înt)#p'%ri'e ce'e #ai stranii& ca fiin(
supuse ace'eiaşi necesit%!i ca şi ce'e ce ur#ea/% re$u'i'e cunoscute şi sunt confor#e cu
pre+e(eri'e $enera'e* A#intesc aici şi oser+%ri'e (in &umea ca voin.ă !i reprezentare asupra
'inişti suf'eteşti pro(use prin în!e'e$erea necesit%!ii aso'ute* Cine e p%truns (e aceasta& +a
face #ai înt)i ce poate& şi (ac% nu #ai #er$e& +a r%(a cu t%rie ce treuie*
:ici'e neca/uri /i'nice se pot pri+i ca #enite a ne !inea (eştep!i& pentru ca nu cu#+a (in
prea #u't% tihn% s% ne a#or!easc% puterea (e a înt)#pina nefericiri'e #ai #ari* Ia!% (e
+eşnice'e sup%r%ri& (e #eschine'e fric!iuni în raporturi'e cu oa#enii& (e #ici'e î#puns%turi& (e
necu+iin!e'e (in partea a'tora& cancanuri ş* c* '*& treuie s% fii ca Sie$frie'( ce' încornorat (in
po+estea $er#an%& a(ic% nesi#!itor& s% nu 'e iei în %$are (e sea#%& necu# s% te tururi (e
e'e& ci s% 'e (ep%rte/i (e 'a tine şi s% 'e (ai în '%turi ca pietre'e (in (ru# şi s% nu cu#+a s% 'e
pri#eşti în cercu' ref'ec!ii'or şi #e(it%ri'or ta'e*
DA
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
D?* Ceea ce nu#esc oa#enii soart%& nu e (e oicei (ec)t prostia 'or* Treuie (ar s% ne
p%trun(e# cu tot (ina(insu' (e sfatu' ce ni"' (% Ho#er în pri+in!a în!e'eptei cu#p%niri a
'ucruri'or* C%ci (eşi p%cate'e nu se r%sp'%tesc (ec)t în 'u#ea cea'a't%& (ar prostii'e se
r%sp'%tesc în 'u#ea aceasta& " cu toate c% uneori sc%p%# cu fa!a curat%*
@u o#u' cu c%t%tura crunt%& ci o#u' cu c%ut%tura +ic'ean% are aer pri#e-(ios şi în$ri-or%tor.
at)t este (e a(e+%rat c% sunt o #ai înfricoşat% ar#% creierii o#u'ui (ec)t $heara 'eu'ui*
Dac% e +ora (e perfec!ie în re'a!ii'e cu 'u#ea& o#u' ce' #ai perfect ar fi ace'a care nu ar sta
nicio(at% nehot%r)t şi nu ar 'ucra nicio(at% pripit*
DA* Pe ')n$% pru(en!% #ai este şi cura-u' o însuşire neap%rat% pentru fericirea noastr%* Ce e
(rept& nici pe una nici pe a'ta nu ne"o pute# (a& ci 'e a+e# (e #oştenire1 pe cea (int)i (e 'a
#a#%& pe cea (e"a (oua (e 'a tat%. cu toate acestea& (eprin(erea şi +oin!a hot%r)t% a-ut% #u't
'a sporirea capita'u'ui firesc* 3n aceast% 'u#e (e o!e' se cer o ini#% (e o!e'& înt%rit% în contra
sor!ii şi înar#at% în contra oa#eni'or* C%ci +ia!a întrea$% este o 'upt%& nici un pas înainte nu se
face f%r% $reutate& şi 0o'taire are (reptu' s% /ic%1 $)n ne reussit dans ce monde qu’a la pointe
de l’epee' et on meurt les armes a la main”*
De aceea este un suf'et 'aş ace'a care se co(eşte& se pitu'ea/% şi se +ait%& în(at% ce se a(un%
nori pe cer sau se arat% nu#ai (in (ep%rtare* De+i/a noastr% s% fie& (in contr%1 $0u ne cede
malis' sed contra audentior ito”. 6Tu nu (a înapoi în fa!a re'e'or& ci #er$i cu #ai #are cura-
în contra 'or7*
P)n% ce re/u'tatu' unei întreprin(eri pri#e-(ioase nu este înc% hot%r)t& p)n% ce nu e4ist% o
posii'itate s% se sf)rşeasc% ine& nu e 'oc pentru şo+%ire& ci nu#ai pentru re/isten!%& precu#
nu treuie s% (espere/i (e +re#ea fru#oas% p)n% #ai e un co'! a'astru pe cer* S% a-un$e#
chiar a putea /ice1 $%i fractus illa*atur or*is' (mpavidum ferient ruinae”* 65i (e s"ar n%rui
t%ria ceru'ui& neînsp%i#)ntat '"ar i/i ruine'e7*
0ia!a întrea$%& necu# a+erea& nu p'%teşte o ase#enea tre#urare şi str)n$ere a ini#ii*
$Quocirca vivite fortes Kortiaque adversis opponite pectora re*us”. 6De aceea s% tr%i!i cu
t%rie şi s% pune!i piept contra $reut%!i'or7*
Dar şi aici s% ne feri# (e e4ces& şi cura-u' s%u nu #ear$% p)n% 'a în(r%/nea'%* <n $ra(
oarecare (e ti#i(itate este chiar treuincios pentru fiin!a noastr% în 'u#e. 'aşitatea este nu#ai
o e4a$erare a ei& precu# o e4p'ic% Oacon (e 0eru'a# foarte ine în (eri+area sa eti#o'o$ic% a
cu+)ntu'ui terror 6anicus& care este cu #u't superioar% (eri+%rii 'ui P'utarch* Oacon (eri+%
cu+)ntu'ui (e 'a Pan& ca personificarea @aturii& şi /ice1 $Natura enim rerum omni*uz
viventi*us indidit metum ac forminidem' vitae atque essentiae suae conservatricem' ac mala
in"ruentia vitanem et depellentem. 3erumtamen eadem natura modum tenere nescia est7 sed
timori*us salutari*us semper vanos et inanes admiscetGadeo tut omnia +si intus conspici
darentur- 6anicis terrori*us plenissima sint' praesertim humana”* 6@atura a aşe/at în toate
+ie!uitoare'e frica şi spai#a ca un e'e#ent (e conser+are a +ie!ii în esen!a ei& prin care s% se
fereasc% (e n%+%'irea re'e'or şi s% 'e a'un$e* 3ns% aceeaşi natur% nu ştie s% p%stre/e #%sura& ci
a#estec% tot(eauna frica sa'utar% cu cea (eşart% şi neînte#eiat%& aşa înc)t pe toate fiin!e'e&
#ai a'es pe ce'e o#eneşti 6(ac% a# putea pri+i în%untru' 'or7& 'e"a# +e(ea p'ine (e teroare*
Dea't#interi& se#nu' caracteristic a' terorii şi panicii este c% acestea nu"şi (au sea#a (e
cau/e'e 'or& ci #ai #u't 'e presupune (ec)t 'e cunoaşte& a 'a ne+oie î!i face (in îns%şi frica o
cau/% a fricii*
DG
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
Despre deosebirea păcatelor
Ce fru#os /ice 0o'taire1 2Qui n’a pas l’esprit de son :"e' De son :"e a tout le malheurL”
0a fi (ar ine ca 'a sf)rşitu' acestor oser+%ri eu(e#o'o$ice s% arunc%# o pri+ire asupra
schi#%ri'or ce 'e pro(uce în noi +)rsta*
3n tot (ecursu' +ie!ii si#!i# nu#ai actua'itatea şi a'ta ni#ic* Deoseirea este îns% c% 'a
început +e(e# un 'un$ +iitor înainte"ne& iar spre sf)rşit un 'un$ trecut în ur#a noastr%. apoi c%
te#pera#entu'& nu îns% şi caracteru'& este supus 'a nişte schi#%ri cunoscute& care ne arat%
actua'itatea su co'ori (eoseite*
3n cartea #ea principa'% a# e4p'icat cu# şi pentru ce în +)rsta copi'%riei sunte# #ai
în(e#na!i spre cunoştin!e (ec)t spre +oin!e* Toc#ai (e"aici pro+ine fericirea ce'ei (int)i
p%tri#i a +ie!ii& (e care apoi ne a(uce# a#inte ca (e un rai pier(ut* 3n copi'%rie a+e# re'a!ii
pu!ine şi treuin!e #ici& prin ur#are pu!in% (eşteptare a +oin!ei. cea #ai #are parte a
e4isten!ei noastre se consu#% în a în+%!a şi a cunoaşte* ,Inte'ectu' 6ca şi creierii& care a-un$
ca# în anu' a' şapte'ea 'a (ep'ina 'or #%ri#e7 se (e/+o't% (e ti#puriu& (eşi nu este înc% copt
şi caut% neîncetat hrana sa într"o 'u#e întrea$% (e e4isten!e înc% nou& în care toate str%'ucesc
toc#ai su far#ecu' nout%!ii* De aici +ine c% anii copi'%riei sunt o poe/ie continu%* C%ci
esen!a poe/iei şi a tuturor arte'or este perceperea i(eii p'atonice în fiecare oiect in(i+i(ua'&
a(ic% a p%r!ii esen!ia'e şi co#une între$ii specii* Astfe' oiectu' se înf%!işea/% ca
repre/entantu' $enu'ui s%u şi un ca/ st% pentru o #ie* Deşi se pare c% în scene'e (in copi'%rie
a# fi ocupa!i nu#ai cu oiectu' sau înt)#p'area in(i+i(ua'% #o#entan% şi nu#ai întruc)t ne
interesea/% +oin!a în ace' #inut& totuşi în rea'itate 'ucruri'e se petrec astfe'* 0ia!a în întrea$a
ei înse#n%tate st% înc% aşa (e nou% înaintea noastr%& aşa (e curat%& i#presii'e ce ni 'e pro(uce
sunt aşa (e pu!in tocite prin repeti!ie& înc)t noi& în #i-'ocu' -ocu'ui şi #işc%ri'or copi'%reşti&
sunte# #ereu ocupa!i& (eşi pe t%cute şi f%r% cunoştin!a scopu'ui& a percepe (in scene'e şi
înt)#p'%ri'e in(i+i(ua'e îns%şi esen!a +ie!ii& tipuri'e fun(a#enta'e a'e f%pturi'or ei* Toate
'ucruri'e şi persoane'e 'e +e(e#& cu# /ice Spino/a& su* specie aeteritatis* Cu c)t sunte# #ai
tineri& cu at)t #ai #u't in(i+i(u' ne repre/int% $enu' s%u. şi& (in contr%& cu c)t înaint%# în
+)rst%& cu at)t #ai pu!in. (e aici +ine #area (eoseire a i#presii'or în tinere!e şi 'a %tr)ne!e*
De aceea e4perien!e'e şi cunoştin!e'e (in copi'%rie şi (in tinere!e (e+in #ai pe ur#% tipuri'e şi
rurici'e statornice a'e tuturor cunoştin!e'or şi e4perien!e'or (e #ai apoi& oarecu# cate$orii'e
su care susu#%# pe nesi#!ite tot ce ur#ea/% #ai t)r/iu* Astfe' te#e'ia i(ei'or noastre
(espre 'u#e se aşea/% înc% (in anii copi'%riei şi e'e (e pe atunci sunt a()nci sau superficia'e.
#ai pe ur#% se (e/+o't% şi se co#p'etea/%& (ar nu se #ai schi#% în esen!%* 3n ur#a acestei
pri+iri curat oiecti+e şi (e aceea poetice& care se !ine (e firea +)rstei copi'%reşti& fiin( a-utat%
şi (e faptu' c% +oin!a nu 'ucrea/% înc% cu toat% ener$ia ei& copiii sunt #ai (ispuşi a cunoaşte
(ec)t a +oi* De aici pri+irea serioas% şi conte#p'ati+% în ochiu' #u'tor copii& pe care Rafae' a
repro(us"o aşa (e fru#os 'a în$erii s%i& #ai a'es 'a cei (e 'a :a(ona Si4tin%* Din aceeaşi
cau/% anii copi'%riei sunt aşa (e înc)nt%tori& înc)t nu ne pute# a(uce a#inte (e ei f%r% a ne
si#!i cuprinşi (e (or* Pe c)n( ne în(e'etnici# noi cu at)ta serio/itate 'a în!e'e$erea intuiti+% a
'ucruri'or& e(uca!ia caut% a ne (a no!iuni'e* 3ns% no!iuni'e nu sunt esen!a proprie& fon(u' şi
cuprinsu' a(e+%rat a' cunoştin!e'or& care& (in contr%& se af'% nu#ai în perceperea intuiti+% a
'u#ii* Dar aceasta nu o pute# (o)n(i (ec)t prin noi înşine& iar nu prin în+%!%tura a'tora* De
aceea +a'oarea inte'ectua'% ca şi cea #ora'% nu ne poate +eni (in afar%& ci i/+or%şte (in
a()nci#ea propriei noastre fiin!e& şi toate #eşteşu$uri'e pe(a$o$ice a'e 'ui Pesta'o//i nu pot
face (in ce' n%scut ne$hio un cu$et%tor. asta nicio(at%; @e$hio s"a n%scut& ne$hio are s%
DD
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
#oar%* Din acea pri#% pricepere profun(% şi inti#% a 'u#ii intuiti+e se e4p'ic% toto(at%&
pentru ce î#pre-uri#ea şi înt)#p'%ri'e copi'%riei se întip%resc aşa (e tare în #e#orie* E'e ne"
au cuprins #intea e4c'usi+& ni#ic nu ne"a (istras (e 'a perceperea 'or& şi 'ucruri'e ce au stat
înaintea noastr% 'e"a# pri+it parc"ar fi fost unice (e fe'u' 'or şi sin$ure în 'u#e* :ai t)r/iu
+e(e# c% nu sunt sin$ure& ci nenu#%rat (e #u'te& şi atunci pier(e# cura-u' şi r%(area* Cine"
şi a(uce a#inte (e e4p'icarea (in cartea #ea principa'%& c% partea oiecti+% a 'ucruri'or& a(ic%
e4isten!a 'or în sin$ura repre/entare& este tot(eauna senin% şi î#ucur%toare& pe c)n( partea
'or suiecti+%& ca una ce consist% în +oin!%& este foarte a#estecat% cu (ureri şi nefericiri& +a
pri#i ca un re/u#at scurt a' ce'or /ise ur#%toarea propo/i!ie1 toate 'ucruri'e sunt #inunate 'a
+e(ere& (ar $ro/a+e 'a fire* Dup% aceast% (eoseire& copi'u' cunoaşte 'ucruri'e #ai #u't (in
partea +e(erii& a(ic% a repre/ent%rii sau oiecti+it%!ii& (ec)t (in partea firii& care este +oin!a. şi
fiin(c% aceea este partea #ai senin% a 'ucruri'or& iar partea 'or cea #ai suiecti+% şi $ro/a+%
r%#)ne înc% ascuns%& inte'ectu' ce' t)n%r pri#eşte fi$uri'e ce i 'e arat% rea'itatea şi arta& (rept
fiin!e inecu+)ntate şi cre(e c% (ac% sunt aşa (e fru#oase 'a +e(ere& +or fi şi #ai fru#oase 'a
fire* De aceea 'u#ea st% înaintea 'ui ca un rai1 iat% Arca(ia& în care to!i ne"a# n%scut* Ce+a
#ai t)r/iu ne apuc% (oru' +ie!ii rea'e& (oru' (e fapte şi (e suferin!e& care ne arunc% în
în+%'#%şea'a 'u#ii* Atunci începe# a cunoaşte cea'a't% parte a 'ucruri'or& firea 'or cea
proprie& a(ic% +oin!a& care e î#pie(icat% 'a fiece pas* 3ncetu' cu încetu' ne cuprin(e
(e/a#%$irea cea #are1 l’a"e des illusions est passeG (ar (e/a#%$irea tot creşte şi (e+ine (in
/i în /i ce #er$e #ai (es%+)rşit%* Astfe' pute# /ice c% în copi'%rie +ia!a ni se arat% ca o
(ecora!ie (e teatru +%/ut% (e (eparte& iar 'a %tr)ne!e ca aceeaşi (ecora!ie +%/ut% prea (e
aproape*
La fericirea copi'%riei #ai contriuie ce+a* Precu# tot frun/işu' are 'a începutu' pri#%+erii
aceeaşi cu'oare şi aproape aceeaşi for#%& ase#enea şi noi& în pri#a copi'%rie& se#%n%# unii
cu a'!ii şi prin ur#are ne potri+i# foarte ine* 3ns% o (at% cu puertatea începe şi (i+er$en!a şi
(e+ine tot #ai #are& ca (istan!a ra/e'or unei sfere*
Ceea ce turur% #ai t)r/iu pri#a -u#%tate a +ie!ii& a(ic% tinere!ea& care (ea't#interi pare
at)t (e preferai'% %tr)ne!ii& şi a o face nefericit%& este $oana (up% fericire şi aşteptarea si$ur%
c% treuie s% se $%seasc% în +ia!%* De aici se nasc speran!e'e +eşnic înşe'ate& şi (in e'e
ne#u'!u#irea* I#a$ini'e înc)nt%toare& (ar neu'oase& a'e unui +is (e fericire& r%sar su
(eoseite for#e capri!ioase în fanta/ia noastr%& şi noi 'e c%ut%# în /a(ar prototipuri'e #e'e*
De aceea şi sunte# în anii tinere!ii #ai tot(eauna ne#u'!u#i!i cu starea şi cu î#pre-uri#ea
noastr% oricare ar fi. c%ci îi atriui# ei ceea ce +ine (in $o'iciunea şi #i/eria +ie!ii o#eneşti
în(eoşte& cu care face# acu# cea (int)i cunoştin!%& (up% ce ne aşteptase# cu totu' 'a a'tce+a*
Oine ar fi (ac% s"ar în+%!a tineri#ea (e ti#puriu s%"şi piar(% i'u/ia c% are s% $%seasc% #are
'ucru în 'u#e* Dar se înt)#p'% toc#ai (i#potri+%& fiin(c% (e oicei a-un$e# 'a cunoştin!a
+ie!ii #ai înt)i prin poe/ie şi #ai pe ur#% prin rea'itate* ,Scene'e (escrise (e poe!i se
r%/'e!esc cu (esf%tare în (i#inea!a +ie!ii noastre& şi în(at% ne fr%#)nt% (oru' s% 'e +e(e#
rea'i/ate& s% prin(e# curcueu' cu #)na* T)n%ru' îşi aşteapt% +iitoru' su for#a unui ro#an
interesant* 5i astfe' se naşte a#%$irea& pe care a# (escris"o în cartea #ea principa'%* C%ci
ceea ce (% far#ecu' tuturor ace'or închipuiri este toc#ai faptu' c% sunt închipuiri şi nu
rea'it%!i& şi c%& prin ur#are& 'a pri+irea 'or ne af'%# în 'iniştea şi (ep'ina #u'!u#ire a
cunoştin!ei curate* A fi rea'i/at înse#nea/% a fi p%truns (e +oin!%& şi aceasta a(uce neap%rat
(ureri*
Dac%& aşa(ar& caracteru' ce'ei (int)i -u#%t%!i a +ie!ii este (oru' /a(arnic (e fericire&
caracteru' ce'ei (in ur#% este tea#a (e nefericire* Cu +re#ea a-un$e# #ai #u't sau #ai pu!in
'a cunoştin!a c% orice fericire este hi#eric%& pe c)n( suferin!a este rea'%* Prin ur#are& oa#enii
cu oarecare #inte caut% #ai cur)n( 'iniştea şi 'ipsa (e (ureri& (ec)t $ustarea p'%ceri'or* ,3n
tinere!ea #ea& c)n( %tea cine+a 'a uş%& #% apuca ucuria şi"#i /icea#1 2acu# +ine;9 Dar
#ai t)r/iu #% apuca un fe' (e spai#% şi #% întrea#1 2ce #ai +ineJ9 ,5i în pri+in!a re'a!ii'or
DE
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
o#eneşti pute# (eosei (ou% si#!iri contrare& ce' pu!in 'a in(i+i/ii în/estra!i (e 'a natur% cu
însuşiri #ai a'ese şi care nu se prea !in (e 'u#e& ci (up% $ra(u' #eritu'ui 'or se af'% #ai #u't
sau #ai pu!in i/o'a!i. în tinere!e au a(eseori si#!irea c% sunt p%r%si!i (e 'u#e& iar 'a %tr)ne!e&
c% au sc%pat (e ea* Cea (int)i e o si#!ire nep'%cut% şi +ine (in 'ips% (e cunoştin!%& cea (e a
(oua e o si#!ire p'%cut% şi +ine (in cunoştin!a (o)n(it%* 3n ur#a acestora& a (oua parte a
+ie!ii& ca şi a (oua parte a unei perioa(e #u/ica'e& are #ai pu!in% tensiune& (ar #ai #u't%
'inişte (ec)t cea (int)i. şi pe c)n( tinere!ea cre(e c% în 'u#e se $%sesc te #iri ce fericiri şi
p'%ceri& (ar c% sunt nu#ai $reu (e c)şti$at& %tr)ne!ea ştie c% în 'u#e nu se af'% ni#ic& se
#u'!u#eşte în (ep'in% 'inişte cu o actua'itate suportai'% şi se poate ucura şi (e 'ucruri #ai
#ici*
Ceea ce a (o)n(it o#u' #atur prin e4perien!a +ie!ii sa'e şi ce"' face s% +a(% 'u#ea a'tfe'
(e cu# o +e(e t)n%ru' şi copi'u'& este un fe' (e si#p'icitate a unu'ui si#!* De"aia acu# +e(e
'ucruri'e f%r% pre+en!ie şi 'e ia cu# sunt& pe c)n( copi'u'ui şi t)n%ru'ui 'e era 'u#ea în+%'uit%&
(ac% nu pref%cut% într"o fantas#%& for#at% (in capri!uri'e 'or& (in pre-u(ec%!i'e pri#ite (e 'a
a'!ii şi i'u/ii'e ce'e #ai curioase* C%ci cea (int)i 'ucrare ce se i#pune e4perien!ei este
(e/roirea noastr% (e închipuiri'e şi no!iuni $reşite ce ni s"au $r%#%(it (in copi'%rie* A p%/i
tineri#ea (in capu' 'ocu'ui (e e'e& ar fi , ce e (rept , sin$ura e(uca!ie un%& (eşi ne$ati+%.
îns% este foarte $rea* Pentru aceasta ar treui s% !ine# 'a început ori/ontu' copi'u'ui pe c)t se
poate (e #%r$init& s%"i (%# în cercu' astfe' restr)ns nu#ai no!iuni '%#urite şi (repte şi s% nu"i
întin(e# +e(eri'e (ec)t treptat şi (up% ce a priceput ine toate ce'e e4p'icate p)n% atunci&
în$ri-in( pururi s% nu r%#)n% ni#ic întunecat& r%u în!e'es sau în!e'es pe -u#%tate* @o!iuni'e
copi'u'ui (espre 'ucruri şi (espre re'a!ii'e o#eneşti ar r%#)nea astfe' #%r$inite şi foarte
si#p'e. îns% ar fi (repte şi '%#urite& înc)t nu ar a+ea nicio(at% treuin!% (e rectificare& ci
nu#ai (e (e/+o'tare. şi aşa #ai (eparte p)n% 'a +)rsta tinere!ii* Ar treui în(eosei s% nu se
în$%(uie cetirea ro#ane'e& ci în 'ocu' 'or s% se (ea io$rafii potri+ite& precu# este a 'ui
IraR'in& sau Anton Reiser (e :orit/ şi a'te'e ase#enea*
3n tinere!e cre(e# c% înt)#p'%ri'e şi persoane'e înse#nate& care 'as% ur#e a()nci în +ia!a
noastr%& se +or înf%!işa su o for#% (eoseit%& cu toe şi cu sur'e. 'a %tr)ne!e îns% pri+irea
retrospecti+% ne arat% c% toate s"au intro(us încet& prin porti!a cea #ic% şi ca pe furiş*
<r#%rin( aceste ref'ec!ii #ai (eparte& pute# ase#%na +ia!a cu o stof% cusut%& ca 'a început
o +e(e# pe fa!%& iar 'a sf)rşit& pe (os. aici nu este aşa (e fru#oas%& (ar este #ai instructi+%&
fiin(c% ne arat% 'e$%tura fire'or*
Superioritatea inte'ectua'%& fie şi cea #ai #are& nu"şi +a putea ar%ta prepon(eren!a în
con+ersa!ie (ec)t (e 'a patru/eci (e ani înainte* C%ci ea poate uneori întrece& (ar nu poate
nicio(at% în'ocui #aturitatea ani'or şi e4perien!a c)şti$at%. acestea& (i#potri+%& (au şi o#u'ui
(e r)n( un fe' (e contraa'an!% fa!% cu puteri'e ce'ui #ai #are spirit& (ac% este înc% t)n%r* Aici
+oresc nu#ai (e înr)urirea persona'%& nu (e opere*
Orice o# #ai (eoseit& orice o# în afar% (e acea ne#ernic% #a-oritate (e D]E a o#enirii
+a sc%pa cu $reu (up% patru/eci (e ani (e un fe' (e #e'anco'ie* C%ci e' începuse fireşte s%
-u(ece pe cei'a'!i (up% sine& (ar cu +re#ea& (e/a#%$in(u"se& a în!e'es c% oa#enii au r%#as
în(%r%t cu #intea sau cu ini#a& sau #ai (es cu a#)n(ou%& şi nu i"au r%spuns ce 'e"a (at e'. (in
care cau/% se fereşte pe c)t poate (e a #ai a+ea (e a face cu ei& precu# în(eoşte fiecine +a
iui sau +a urî sin$ur%tate& a(ic% propria sa societate& în propor!ia #eritu'ui s%u a(e+%rat*
Despre acest fe' (e #i/antropie +oreşte şi Kant*
<na (in cau/e'e pentru care în tinere!e sunte# aşa (e +ese'i şi (e (ispuşi 'a orice
întreprin(ere& este s% ne urc%# pe #unte f%r% s% +e(e# #oartea& care se af'% 'a poa'e'e 'ui (e
cea'a't% parte* Dar (up% ce a# trecut (inco'o (e +)rf& (%# cu ochii (e 1oarte& pe care o
cunoştea# p)n% atunci nu#ai (in au/ite& şi +e(erea ei& pe ')n$% sc%(erea puteri'or (in acea
epoc%& ne s'eieşte cura-u' +ie!ii* Atunci o serio/itate poso#or)t% în'ocuieşte +ioiciunea
DK
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
/ur(a'nic% a tinere!ii şi se întip%reşte şi în e4presia fe!ei* C)t sunte# tineri& cre(e# +ia!a
nesf)rşit% orice ni s"ar spune& şi în aceast% cre(in!% risipi# +re#ea* Cu c)t î#%tr)ni#& cu at)t
o econo#isi# #ai #u't* C%ci în +)rsta #ai înaintat% fiecare /i petrecut% ne (eşteapt% o si#!ire
ana'oa$% cu si#!irea ce o are 'a fiecare pas os)n(itu' con(us spre eşafo(*
Din punctu' (e +e(ere a' tinere!ii& +ia!a are un +iitor nesf)rşit& (in ace'a a' %tr)ne!ii îns%
un efort foarte scurt. ca orice 'ucru pri+it cu ocheanu' întors 6cu 'intea oiecti+% ')n$% ochi7&
iar 'a ur#% ca pri+it prin ochean în #o(u' oişnuit* Treuie s% fi a-uns cine+a 'a o a()nc%
%tr)ne!e pentru a în!e'e$e c)t (e scurt% e +ia!a* Cu c)t sunte# %tr)ni& cu at)t #ai #ici ne par
toate 'ucruri'e o#eneşti1 +ia!a& care 'a început se pre/enta înaintea noastr% statornic% şi
nec'intit%& ni se arat% acu# ca o fu$% $r%it% (e înf%!iş%ri efe#ere. nu'itatea între$ii e4isten!e
se i+eşte* Chiar +re#ea are& în tinere!e& un pas #u't #ai încet. (e aceea ce' (int)i p%trar a'
+ie!ii este nu nu#ai ce' #ai fericit& (ar şi ce' #ai 'un$& aşa înc)t ne 'as% #u't #ai nu#eroase
a(uceri a#inte& şi fiece o# ar putea po+esti 'a treuin!% în(oit (e #u'te (in +re#ea aceea
(ec)t (in toate ce'e ur#%toare* Ca în pri#%+ara anu'ui& /i'e'e ne sunt şi în pri#%+ara +ie!ii (e
o 'un$i#e oositoare* Toa#na (e+in #ai scurte& îns% #ai senine şi #ai statornice*
Dar (e ce +ia!a trecut% se arat% aşa (e scurt% 'a %tr)ne!eJ Iiin(c% i se #%soar% 'un$i#ea
(up% a(ucerea"a#inte* Aceasta îns% uit% tot ce era f%r% înse#n%tate& şi #u'te 'ucruri se pier(.
prin ur#are& pu!in #ai r%#)ne* C%ci precu# inte'ectu' nostru în(eoşte este foarte i#perfect&
aşa ne este şi #e#oria. în+%!%tura treuie repetat%& trecutu' treuie ru#e$at& (ac% nu& se pier(
a#)n(ou% în pr%pastia uit%rii* 3ns% (e oicei noi nu #e(it%# asupra înt)#p'%ri'or
neînse#nate& şi rareori asupra ce'or nep'%cute. iar f%r% (e aceasta e'e nu se pot p%stra în
#e#orie* Dar pe /i ce #er$e& creşte nu#%ru' 'ucruri'or neînse#nate. c%ci #u'te (in ce'e ce ne
p%reau înse#nate 'a început& se repet% prea a(ese şi cu +re#ea (e nenu#%rate ori& aşa înc)t
(e+in neînse#nate. (e aceea ne şi a(uce# #ai ine a#inte (e anii (int)i (ec)t (e anii (in
ur#%* Cu c)t tr%i# (ar #ai #u't& cu at)t #ai pu!ine înt)#p'%ri ne par c% #erit% o ref'ec!ie şi o
#e(itare retrospecti+%& prin care nu#ai s"ar putea întip%ri în #e#orie. şi prin ur#are r%#)n
uitate& în(at% ce nu #ai sunt actua'e* Aşa(ar& ti#pu' cu c)t înaintea/%& cu c)t şter$e #ai #u't
ur#e'e (in #e#oria noastr%* 5i& pe (e a't% parte& nu ne a(uce# ucuros a#inte (e 'ucruri'e
nep'%cute& #ai a'es c)n( ne atin$ (eşert%ciunea& precu# o fac a(ese& fiin(c% rareori suferi#
f%r% +ina noastr%* @ep'%ceri'e se pier( (ar şi e'e (in #e#orie* Aceste (ou% fe'uri (e uit%ri ne
scurtea/% a(ucerea"a#inte şi o fac (in ce în ce #ai restr)ns% cu c)t se pre'un$eşte +ia!a* C)n(
se (ep%rtea/% coraia (e !%r#& oiecte'e (e+in tot #ai #ici şi se confun(% une'e în a'te'e. aşa
este şi cu anii trecu!i (in +ia!%& cu fapte'e şi înt)#p'%ri'e ei* La aceasta se a(ao$% c% uneori
#e#oria şi fanta/ia ne repro(uc c)te o scen% (in trecutu' în(ep%rtat cu o +ioiciune şi cu o
apropiere parc% ar fi fost ieri* Cau/a este c% nu ne pute# înf%!işa cu aceeaşi '%#urire între$u'
ti#p trecut între acu# şi atunci& ca unu' ce nu se poate cuprin(e într"o sin$ur% i#a$ine& şi nici
înt)#p'%ri'e 'ui nu 'e #ai !ine# #inte& ci ne"a r%#as nu#ai un fe' (e cunoştin!% astract% a
'or& o si#p'% no!iune f%r% e'e#ent intuiti+* Astfe'& un 'ucru (e #u't trecut se arat% aşa (e
apropiat înc)t pare c% s"a înt)#p'at ieri& iar ti#pu' (e 'a #i-'oc (ispare& şi toat% +ia!a se
înf%!işea/% într"o scurti#e surprin/%toare* La %tr)ne!e ni se poate înf%!işa uneori tot trecutu'
nostru ce' 'un$ şi prin ur#are propria noastr% +)rst% ca o #inune (in po+eşti. cau/a este c%
a+e# înaintea noastr% aceeaşi actua'itate statornic%* Aceste feno#ene interne se înte#eia/%
îns% pe faptu' fun(a#enta' c% su for#a ti#pu'ui nu se arat% propria noastr% fire în sine& ci
nu#ai #anifestarea ei sensii'%& şi c% actua'itatea este punctu' (e înt)'nire între oiect şi
suiect* 5i pentru ce& (in contr%& în tinere!e ne pare +ia!a& ce o a+e# înainte"ne& aşa (e 'un$%J
Pentru c% treuie s% face# 'oc speran!e'or ne#%r$inite& cu care o u#p'e# şi spre a c%ror
rea'i/are nici +)rsta 'ui :atusa'e# nu ar fi (e a-uns. şi apoi pentru c% #%sur%# (istan!a
ti#pu'ui +iitor (up% pu!inii ani (in trecut& a c%ror a(uce"a#inte este înc%rcat% (e oiecte&
aşa(ar 'un$%& fiin(c% noutatea a (at tuturor 'ucruri'or un aer (e i#portan!% şi ne"a f%cut s% 'e
#ai #e(it%#& s% 'e #ai î#prosp%t%# în #e#orie şi astfe' s% ni 'e întip%ri#*
DL
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
<neori cre(e# c% ne e (or (e un 'oc în(ep%rtat& pe c)n( (e fapt ne e (or (e ti#pu' ce '"a#
petrecut aco'o& c)n( a(ic% era# #ai tineri şi #ai i#presionai'i* Astfe' ne înşea'% ti#pu' su
#asca spa!iu'ui* Dac% ne (uce# în a(e+%r aco'o& recunoaşte# în(at% i'u/ia*
Pe (ou% c%i pute# a-un$e 'a a()nci %tr)ne!e& presupun)n(& cu o conditio sine qua non' c%
a+e# o constitu!ie tare. aceste c%i se pot co#para cu ar(erea a (ou% '%#pi1 una ar(e #u't%
+re#e& (eşi are pu!in u'ei& fiin(c% are un fiti' su!ire. a'ta ar(e #u't& fiin(c% are #u't u'ei cu
un fiti' $ros* <'eiu' este puterea +ita'%& fiti'u' consu#area ei în orice pri+in!%*
C)t pentru puterea +ita'% ne pute# co#para p)n% 'a +)rsta (e trei/eci şi şase (e ani cu
oa#enii care tr%iesc (in (o)n(a capita'u'ui 'or. ce se che'tuieşte ast%/i& se în'ocuieşte #)ine*
Dar (e 'a trei/eci şi şase (e ani înco'o se#%n%# cu oa#enii care che'tuiesc (in capita'* La
început nu se prea si#te. cea #ai #are parte a che'tuie'i'or se #ai poate acoperi& un #ic
(eficit nu se ia în sea#%* Dar (eficitu' creşte& creşte pe /i ce #er$e& începe a se si#!i& ia
propor!ii tot #ai #ari& orice /i e #ai s%rac% (ec)t /iua trecut%& f%r% speran!% (e în(reptare*
S%r%cia creşte& precu# creşte iu!ea'a corpuri'or în c%(ere& p)n% ce nu #ai r%#)ne ni#ic* Cea
#ai trist% înt)#p'are& este c)n( a#)n(oi ter#enii acestei co#par%ri& a(ic% puterea +ita'% şi
a+erea& coinci( în a(e+%r în sc%(ere. (e aceea şi creşte cu +)rsta iuirea (e ani* Din contr%& 'a
început şi c)t+a ti#p (up% #a-oritate& se#%n%# în pri+in!a puterii +ita'e cu proprietarii care
#ai pun ce+a 'a o parte (in (o)n/i. nu nu#ai che'tuie'i'e se acop%r& ci se sporeşte şi
capita'u'* 5i în a(e+%r se şi înt)#p'% uneori aşa cu anii& (ac% în ti#pu' #inorit%!ii a# a+ut
parte (e un epitrop cu#seca(e* Iericit% tinere!e; @efericit% %tr)ne!e; Cu toate aceste& s%
cru!%# puteri'e tinere!ii* Aristote' oser+%& c% (in cei încorona!i 'a -ocuri'e O'i#pice nu#ai
(oi sau trei au fost (istinşi (e (ou% ori1 o (at% ca copii şi înc% o (at% ca %ra!i& fiin(c% prin
oosea'a pro(us% (e e4erci!ii'e pre$%titoare (in copi'%rie se s'eiesc puteri'e aşa înc)t #ai
t)r/iu& 'a +)rsta %r%teasc%& 'ipsesc* Aceasta nu se ap'ic% nu#ai 'a puterea #uscu'ar%& ci #ai
a'es şi 'a puterea ner+oas%& care se #anifest% în orice 'ucrare inte'ectua'%. (in care cau/%
in"enia praecocia& copiii e4traor(inari& ceea ce nu#esc france/ii les enfants prodi"es'
re/u'tatu' unei e(uca!ii peste #%sur% pripite& (e+in #ai pe ur#% capete foarte or(inare* Poate
chiar încor(area pre#atur%& 'a care sunt si'i!i copiii pentru a în+%!a 'i#i'e c'asice& este (e
+in%& (ac% #ai pe ur#% at)!ia 2sa+an!i9 sunt s'ai 'a -u(ecat% şi para'i/a!i 'a #inte*
A# %$at (e sea#% c% 'a cei #ai #u'!i oa#eni caracteru' pare în(eosei potri+it cu o
anu#e +)rst%& în care se pre/int% #ai ine* <nii sunt foarte p'%cu!i ca tineri& şi apoi s"a
ispr%+it* A'tora 'e şa(e ine ca %ra!i acti+i şi în putere& (ar 'a %tr)ne!e nu #ai p'%tesc
ni#ic* C)!i+a& (in contr%& au toc#ai 'a %tr)ne!e cea #ai #are trecere& fiin(c% în ur#a
e4perien!ei sunt #ai în$%(uitori şi #ai poto'i!i. aşa se înt)#p'% a(eseori cu france/ii* Cau/a
treuie s% fie ca şi caracteru' are ce+a copi'%ros& %r%tesc sau %tr)nesc& şi astfe' +)rsta
corespun(e cu ()nsu' sau 'ucrea/% în contra 'ui ca un corecti+*
Precu# pe coraie nu ne (%# seac% c% #er$e# înainte& (ec)t +%/)n( c% oiecte'e (e pe
!%r# (au înapoi şi (e+in tot #ai #ici& ase#enea nu si#!i# c% înaint%# #ereu în +)rst%& (ec)t
oser+)n( c% oa#enii (in ce în ce #ai %tr)ni ne par înc% tineri*
A# ar%tat #ai sus& cu# şi pentru ce tot ce +e(e#& ce face# şi ce ni se înt)#p'% 'as% #ai
pu!in% #ir% în #inte& cu c)t înaint%# #ai #u't în +)rst%* 3n acest în!e'es s"ar putea /ice c% în
tinere!e tr%i# cu conştiin!a întrea$%& iar 'a %tr)ne!e nu#ai pe -u#%tate* Cu c)t (e+eni# #ai
%tr)ni& cu at)t tr%i# cu #ai pu!in% conştiin!%. 'ucruri'e trec repe(e pe (inaintea noastr% f%r% a
ne pro(uce i#presie& precu# nici oiectu' (e art% nu ne #ai i#presionea/%. (ac% '"a# +%/ut
(e sute (e ori. face# ce +re# (e f%cut& şi apoi nu #ai şti# (ac% a# f%cut"o* De+enin( +ia!a
a'tfe' (in ce în ce #ai pu!in conştient%& cu c)t se apropie #ai #u't (e inconştien!a fina'%& şi
pasu' ti#pu'ui (e+ine #ai $r%it* 3n copi'%rie& noutatea tuturor oiecte'or şi înt)#p'%ri'or 'e
întip%reşte pe fiecare (in e'e în conştiin!%. (e aceea /iua este nesf)rşit (e 'un$%* Tot aşa şi în
copi'%rie& un(e o sin$ur% 'un% pare #ai 'un$% (ec)t patru petrecute acas%* @outatea 'ucruri'or
îns% nu î#pie(ic%& nici în copi'%rie nici 'a (ru#& ca ti#pu' în aparen!% prea 'un$ s% ne (e+ie şi
DM
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
în rea'itate 2prea 'un$9& şi s%"' petrece# în une'e #o#ente #ai cu $reu (ec)t 'a %tr)ne!e sau
acas%* Cu +re#ea îns%& prin 'un$a (eprin(ere cu ace'eaşi i#a$ini şi înt)#p'%ri& inte'ectu'
(e+ine aşa (e nete/it& înc)t (in ce în ce #ai #u'te i#presii 'unec% peste e' f%r% a '%sa ur#e.
astfe' /i'e'e (e+in tot #ai pu!in înse#nate şi prin ur#are #ai scurte. ore'e copi'u'ui sunt #ai
'un$i (ec)t /i'e'e %tr)nu'ui* Se +e(e (oar c% ti#pu' +ie!ii noastre are o #işcare acce'erat% ca
o $hiu'ea rosto$o'it% pe un perete înc'inat şi precu# 'a un (isc în rota!ie orice punct se #işc%
cu at)t #ai repe(e cu c)t este #ai (eparte (e centru1 aşa ti#pu' fiec%rui o# cur$e (in ce în ce
#ai iute& cu c)t se (ep%rtea/% #ai #u't (e începutu' +ie!ii 'ui* Pute# (ar a(#ite c% 'un$i#ea
unui an în aprecierea si#!u'ui nostru st% în raport in+ers cu Huo!ientu' anu'ui î#p%r!it prin
+)rst%1 c)n( (* e* anu' este 8]D a +)rstei noastre& ne apare (e /ece ori #ai 'un$ (ec)t c)n( este
8]DN* aceast% (eoseire a rapi(it%!ii ti#pu'ui are cea #ai hot%r)toare înr)urire asupra fe'u'ui
e4isten!ii noastre 'a fiecare +)rst%* Ea face #ai înt)i (in copi'%rie epoca cea #ai 'un$% a +ie!ii
şi cea #ai o$at% în a(uceri a#inte& (eşi cuprin(e nu#ai +reo cincispre/ece ani. şi apoi ne
supune ur)tu'ui în propor!ie in+ers% cu +)rsta noastr%. copiii cer #ereu (istrac!ie& fie prin -oc&
fie prin 'ucru1 în(at% ce ea încetea/%& îi cuprin(e ce' #ai chinuitor ur)t* 5i tinerii sunt înc%
foarte e4puşi ur)tu'ui şi se $)n(esc cu $ri-% 'a ore'e neocupate* La +)rsta %r%teasc% ur)tu'
(ispare (in ce în ce #ai #u't. %tr)ni'or 'e e +re#ea tot(eauna prea scurt% şi /oar% cu iu!ea'a
s%$e!ii* Se în!e'e$e c% +oresc (e oa#eni& nu (e (oitoace î#%tr)nite* Prin aceast% acce'erare
a cur$erii ti#pu'ui se pier(e (ar ur)tu'& şi fiin(c% pe (e a't% art% şi pasiuni'e cu chinuri'e 'or au
a#u!it& $reutatea +ie!ii& presupun)n( nu#ai c% s"a p%strat s%n%tatea& ne apas% în rea'itate #ai
pu!in (ec)t 'a tinere!e* De aceea în 'i#a $er#an% epoca %tr)ne!ii& p)n% a nu a-un$e 'a
(ei'itate şi 'a infir#it%!i& se nu#eşte die *esten Mahre* Aşa şi sunt în a(e+%r cu pri+ire 'a tihna
şi co#o(itatea noastr%. îns% ani'or tinere!ii în care sunte# pri#itori (e orice i#presie şi în
toate se înf%!işea/% cu +ioiciune în conştiin!%& 'e r%#)ne o prec%(ere1 ei sunt ti#pu' ro(niciei&
pri#%+ara înf'oririi suf'eteşti* C%ci a(e+%ruri'e profun(e 'e (o)n(i# nu#ai prin intui!ie şi nu
prin ref'ec!ie astract%& cu a'te cu+inte1 pri#a 'or percepere este i#e(iat% şi se f%ptuieşte prin
o i#presie #o#entan%& prin ur#are nu se poate pro(uce (ec)t atunci c)n( aceasta este tare&
+ioaie şi a()nc%* Aici totu' at)rn% (e 'a #o(u' cu# întreuin!%# anii tinere!ii* :ai t)r/iu
pute# a+ea inf'uen!% asupra a'tora& chiar asupra 'u#ii între$ii& fiin(c% noi înşine ne"a#
ter#inat (e/+o'tarea şi nu #ai sunte# supuşi i#presii'or. (ar 'u#ea are #ai pu!in% inf'uen!%
asupra noastr%* Aceşti ani sunt prin ur#are epoca fapte'or şi a 'ucr%rii& iar anii (int)i sunt
epoca perceperii şi a cunoştin!e'or pri#or(ia'e*
3n tinere!e pre(o#neşte intui!ia& 'a %tr)ne!e ref'ec!ia. cea (int)i este ti#pu' poe/iei& cea
(in ur#% #ai #u't a' fi'o/ofiei* 5i în pri+in!a practic% tinerii se hot%r%sc 'a ce+a prin ceea ce
$)n(esc* Aceasta se e4p'ic% în parte (in faptu' c% (e aia 'a %tr)ne!e au trecut pe (inaintea
noastr% (estu'e ca/uri intuiti+e& şi au fost susu#ate su no!iuni& pentru a (a acestora (ep'ina
'or înse#n%tate& +a'oare şi cre(it şi toto(at% a #o(era i#presia intui!iei prin oicei* Din
contr%& în tinere!e& #ai a'es 'a oa#enii +ioi şi p'ini (e fanta/ie& i#presia intuiti+%& prin ur#are
şi i#presia p%r!ii e4terne a 'ucruri'or& este aşa (e co+)rşitoare& înc)t ei pri+esc 'u#ea ca o
i#a$ine. (in care cau/% se şi interesea/% aşa (e #u't ce fi$ur% -oac% şi ei în 'u#e şi ce
i#presie pro(uc , #ai #u't& (ec)t ce i#presie şi (ispo/i!ie pro(uce 'u#ea în ei* Do+a(%
+anitatea persona'% şi cochet%ria tineri'or*
Cea #ai #are ener$ie şi încor(are a puteri'or inte'ectua'e o a+e# f%r% în(oia'% în tinere!e&
ce' #u't p)n% 'a a' trei/eci şi cinci'ea an. (e aici înco'o sca(e& (eşi foarte încet* 3ns% anii
ur#%torii& chiar şi %tr)ne!ea& nu r%#)n f%r% co#pensa!ie inte'ectua'%* E4perien!a şi eru(i!ia
(e"aia acu# au (e+enit (estu' (e o$ate. o#u' a +enit ti#pu' şi pri'e-u' s% pri+easc% 'ucruri'e
(in toate p%r!i'e şi s% #e(ite/e asupra 'or& a co#parat fiecare 'ucru cu ce'e'a'te şi a af'at
puncte'e (e contract şi (e 'e$%tur%& şi astfe' pricepe& în sf)rşit& cone4u' înt)#p'%ri'or* Toate s"
au 'i#pe/it* 5i ceea ce ştia# (in tinere!e o şti# #u't #ai ine 'a %tr)ne!e& fiin(c% pentru
orice no!iune a+e# #u't #ai #u'te (ate* 3n tinere!e cre(ea# c% şti#& în %tr)ne!e şti# în
EN
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
rea'itate. şi pe ')n$% aceasta şti# #u't #ai #u'te şi a+e# o su#% (e cunoştin!e cu'ese (in
toate (irec!ii'e& p%trunse cu #intea şi în'%n!uite une'e în a'te'e. pe c)n( toat% ştiin!a noastr% (in
tinere!e este fra$#entar% şi p'in (e 'acune* @u#ai cine a-un$e 'a %tr)ne!e& îşi poate face o
i(ee (ep'in% şi confor#% (espre +ia!%& fiin(c% o pri+eşte în tota'itate şi în #ersu' ei firesc& şi
nu nu#ai fa!% cu intrarea& ci şi fa!% cu ieşirea& (e un(e #ai a'es îi si#te toat% nu'itatea. pe
c)n( cei'a'!i au înc% i'u/ia c% (e acu# înainte are s% +ie ce are s% +ie* 3ns% tinere!ea e #ai
o$at% în concep!ie& şi (in pu!ine'e c)te 'e ştie& poate face #ai #u't. (ar 'a %tr)ne!e e #ai
#u't% -u(ecat%& p%trun(ere şi so'i(itate* Ceea ce un cap pri+i'e$iat e #enit s% pro(uc% şi s%
(%ruiasc% 'u#ii& a(ic% #ateria proprii'or sa'e i(ei fun(a#enta'e şi i(ei ori$ina'e& se
în#a$a/inea/% în tinere!e. (are (e st%p)nit nu st%p)neşte aceast% #aterie (ec)t #ai t)r/iu* De
aceea se şi constaEt%& (e re$u'%& c% autorii cei #ari au pro(us opere'e 'or principa'e ca# pe 'a
+)rsta 'a cinci/eci (e ani* Totuşi tinere!ea r%#)ne r%(%cina po#u'ui cunoştin!ei. (eşi roa(e'e
nu se i+esc (ec)t 'a +)rf* Dar precu# orice seco'& şi ce' #ai #i/erai'& se cre(e #u't #ai
cu#inte (ec)t ce'e prece(ente& aşa şi orice +)rst% a o#u'ui. în fapt a#)n(oi se înşea'%
a(eseori* 3n anii (e/+o't%rii fi/ice& c)n( cresc şi puteri'e inte'ectua'e şi cunoştin!e'e& fiecare /i
ia oiceiu' s% se uite cu (ispre! 'a /iua prece(ent%* Acest oicei se înr%(%cinea/% şi r%#)ne şi
atunci c)n( a început #intea s% sca(% şi c)n( /iua (e ast%/i ar treui s% se uite cu respect 'a
/iua (e ieri. şi astfe' pre!ui# a(eseori #ai pu!in 'ucr%ri'e şi i(ei'e tinere!i'or noastre*
3n $enere treuie s% oser+%# c% (eşi inte'ectu'& a(ic% #intea o#u'ui& este în propriet%!i'e
sa'e fun(a#enta'e înn%scut& ca şi caracteru'& a(ic% ini#a 'ui& totuşi nu r%#)ne aşa (e
neschi#%tor ca aceasta& ci este supus 'a une'e #o(ific%ri& care în cei #ai #u'!i oa#eni se
înt)#p'% chiar re$u'at& (eoarece inte'ectu' are un sustrat fi/ic şi #ateria'u' percep!ii'or 'ui
este e#piric* Astfe' puterea 'ui proprie are o creştere succesi+% p)n% 'a cu'#inare şi apoi o
(eca(en!% succesi+% p)n% 'a i#eci'itate* Dar a'%turi cu aceast% prefacere& #ateria& care ocup%
puteri'e inte'ectua'e şi 'e !ine în 'ucrare& aşa(ar cuprinsu' cu$et%ri'or şi a' ştiin!ei& e4perien!a&
cunoştin!e'e& (eprin(erea şi perfec!ionarea în!e'e$erii& sunt o #%ri#e continuu cresc)n(%& p)n%
în #o#entu' s'%iciunii (efiniti+e& c)n( apoi toate se şter$ (in #inte* Coe4isten!a aceasta în
o# a unui e'e#ent aso'ut neschi#%tor şi a unui e'e#ent schi#%tor în (ou% (irec!ii opuse&
e4p'ic% (eoseirea aspectu'ui şi +a'orii 'ui în (eoseite'e epoci a'e +ie!ii*
3ntr"un sens #ai 'ar$ se poate /ice1 cei (int)i patru/eci (e ani ai +ie!ii ne (au te4tu'& cei
(in ur#% trei/eci co#entariu'& f%r% (e acu# n"a# putea cunoaşte a(e+%ru' în!e'es şi cone4 a'
te4tu'ui& precu# şi #ora'a şi toat% fine!ea 'ui*
Spre sf)rşitu' +ie!ii e ca spre sf)rşitu' unui a' #ascat& c)n( se scot #%şti'e* Acu# +e(e#&
în a(e+%r& cu cine a# a+ut a face în (ecursu' +ie!ii* C%ci caractere'e s"au (e/+e'it& fapte'e şi"au
(at roa(e'e& opere'e au af'at aprecierea 'or #eritat% şi i'u/ii'e au (isp%rut* Toate aceste nu 'e"a
putut face (ec)t ti#pu'* Dar 'ucru' ce' #ai curios este c% şi pe noi înşine în a(e+%rata noastr%
fiin!% şi #enire nu ne cunoaşte# şi nu ne în!e'e$e# (ec)t 'a sf)rşitu' +ie!ii& #ai a'es în
raportu' nostru cu cei'a'!i& cu 'u#ea* A(eseori& (eşi nu tot(eauna& +a treui s% ne aşe/%# pe o
treapt% #ai -os (ec)t ne închipuia# în început& îns% uneori pe o treapt% #ai sus ceea ce
pro+ine (in faptu' c% nu a+usese# o i(ee suficient% (e în-osirea 'u#ii şi ne a'esese# o !int%
prea îna't% pentru ea* 5i aşa (in înt)#p'are ne (%# sea#a (espre +a'oarea noastr% re'ati+%*
Tinere!ea se nu#eşte epoca cea fericit% a +ie!ii şi %tr)ne!ea cea trist%* Aşa ar fi& (ac%
pasiuni'e ne"ar face ferici!i* Aceste îns% fr%#)nt% tineri#ea& cu pu!in% p'%cere şi cu #u'te
(ureri* O%tr)ne!ea cea rece e 'iniştit%& (espre partea 'or& şi (e în(at% c)şti$% un aer
conte#p'ati+. c%ci cunoştin!a (e+ine acu# 'ier% şi a-un$e 'a c)r#%& şi fiin(c% în sine îns%şi
este 'ipsit% (e (ureri& ne face cu at)t #ai fericit cu c)t pre(o#neşte #ai #u't* @"a+e# (ec)t s%
ne a(uce# a#inte c% orice p'%cere este ne$ati+%& pe c)n( (urerea e po/iti+%& pentru a în!e'e$e
c% pasiuni'e nu pot s% ne (ea fericirea şi c% %tr)ne!ea nu este (e p')ns& fiin(c% îi sunt refu/ate
une'e p'%ceri* C%ci orice p'%cere este nu#ai în(estu'area unei treuin!e. fireşte c% 'ipsin(
E8
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
treuin!a& 'ipseşte şi p'%cerea& (ar aceasta nu este un 'ucru trist& precu# nu este trist (ac%
cine+a nu #ai poate #)nca (up% #as% sau (ac% se (eşteapt% (up% ce a (or#it ine noaptea*
Cu #ai #u't% (reptate fericeşte P'aton 6'a începutu' Repu'icii7 %tr)ne!ea fiin(c% a sc%pat (e
instinctu' se4ua'& care #ai înainte !inea pe o# într"o continu% ne'inişte* S"ar putea chiar
sus!ine c% fe'urite'e şi nesf)rşite'e capricii ce 'e instinctu' se4ua' şi efecte'e ce se nasc (in e'e&
între!in în o# un $ra( oarecare (e neunie per#anent%& c)t% +re#e st% su inf'uen!a ace'ui
instinct sau a (ia+o'u'ui& care î' st%p)neşte. aşa înc)t o#u' nu e cu #intea întrea$% (ec)t (up%
ce a sc%pat (e a#or* Si$ur este c%& +orin( în ter#eni $enera'i şi f%c)n( astrac!ie (e toate
î#pre-ur%ri'e in(i+i(ua'e şi e4cep!iona'e& tinere!ea are un fe' (e +ese'ie& şi cau/a nu este a'ta
(ec)t ace' (ia+o'& su a c%rui st%p)nire& sau #ai ine roie& /ace tinere!ea şi care (e"aia îi
în$%(uie o or% (e o(ihn% şi este toto(at% autoru' (irect sau in(irect a' #ai #u'tor (e/astre'or
ce 'o+esc sau a#enin!% pe o#. %tr)ne!ea& (i#potri+%& si#te +ese'ia o#u'ui care a sc%pat (in
'an!uri şi u#'% acu# s'oo(* Pe (e a't% parte îns% pute# /ice c% (up% secarea instinctu'ui
se4ua' a secat şi #ie/u' +ie!ii şi a r%#as nu#ai coa-a& sau c% +ia!a sea#%n% unei co#e(ii
-ucate 'a început (e oa#eni& (ar continuate şi sf)rşite (e nişte p%puşi î#r%cate în haine
o#eneşti*
Oricu# ar fi& tinere!ea este +re#ea ne'iniştii& %tr)ne!ea +re#ea 'iniştii1 şi aceasta ne (%
#%sura fericirii a#)n(orura* Copi'u' îşi întin(e #)ini'e cu nesa! 'a toate ce +e(e în spa!iu.
toate for#e'e şi toate cu'ori'e î' a(e#enesc& fiin(c% sen/oru'ui 'ui este t)n%r şi fra$e(* Cu #ai
#u't% ener$ie i se înt)#p'% şi t)n%ru'ui aşa& şi e' e a(e#enit (e 'u#ea cea o$at% cu fi$uri'e ei
fe'urite. nu#ai c% fanta/ia 'ui e4a$erea/% şi aştept%ri'e sa'e trec peste ceea ce"i poate (a
+reo(at% 'u#ea* De aceea î' #uncesc pofte'e şi (oru' (e ce+a necunoscut şi îi r%pesc 'iniştea&
f%r% (e care nu e cu putin!% fericirea* La %tr)ne!e toate acestea s"au aşe/at. parte fiin(c%
s)n$e'e a (e+enit #ai rece şi iritai'itatea sen/oru'ui s"a #icşorat& parte fiin(c% e4perien!a ne"
a (eschis ochii asupra +a'orii 'ucruri'or şi a p'%ceri'or& 'u)n(u"ne încetu' cu încetu' i'u/ii'e&
hi#ere'e şi pre-u(ec%!i'e& care #ai înainte ne în+%'uiau şi ne (esfi$urau pri+irea 'ier% şi
curat% a oiecte'or. acu# 'e în!e'e$e# toate #ai ine şi #ai '%#urit şi 'u%# 'u#ea aşa cu#
este& si#!in( #ai #u't sau #ai pu!in nu'itatea tuturor 'ucr%ri'or (e pe p%#)nt* Aceasta (%
o#u'ui %tr)n& chiar ce'ui inferior 'a #inte& un aer (e în!e'epciune& care î' (eoseeşte (e ce'
t)n%r* Dar #ai a'es 'iniştea caracteri/ea/% %tr)ne!ea. aceasta îns% este o parte înse#nat% a
fericirii& este chiar con(i!ia şi esen!a ei* Pe c)n(& prin ur#are& t)n%ru' îşi închipuieşte c% în
'u#e se af'% te #iri ce 'ucru& nu#ai s% ştii un(e& %tr)nu' este p%truns (e a(e+%ru' 'ui
Kohe'eth& 2toate sunt (eşerte9 şi ştie c% toate nuci'e sunt seci& oric)t ar fi po'eite cu aur*
Aia într"o +)rst% #ai înaintat% a-un$e o#u' cu (es%+)rşire 'a nil admirari a' 'ui Hora!iu&
a(ic% 'a con+in$erea tare& sincer% şi nestr%#utat%& c% toate 'ucruri'e sunt (eşerte şi toat%
sp'en(oarea 'u#ii înşe'%toare1 hi#ere'e au (isp%rut* Atunci nu"şi #ai închipuieşte c% un(e+a
în +reun pa'at sau în +reo co'i%& $%/(uieşte o fericire (eoseit%& #ai #are (ec)t ceea pe care
o si#te oişnuit în #o#ente'e 'ipsite (e (ureri fi/ice sau #ora'e* Atunci nu #ai !ine în sea#%
(eoseiri'e 'u#eşti între #are şi #ic& între sus şi -os* 5i aceasta (% %tr)nu'ui o(ihna
suf'eteasc%& în ur#a c%reia pri+eşte sur)/)n( 'a fantas#a$oria 'u#ii* E' e (e/a#%$it şi ştie c%
+ia!a o#eneasc%& su orice po#p% şi po(oa% ar +rea s% se ascun(%& +a ap%rea peste pu!in în
toat% $o'iciunea ei şi& (e/r%cat% (e fireturi şi (e /or/oane& se +a ar%ta pretutin(eni aceeaşi&
a(ic% o iat% e4isten!%& a c%rei +a'oare proprie st% în 'ipsa (ureri'or& nu în fiin!a p'%ceri'or şi cu
at)t #ai pu!in a para(ei* Se#nu' caracteristic a' %tr)ne!ii este aşa(ar (e/a#%$irea1 i'u/ii'e&
care p)n% atunci (au +ie!ii far#ec şi acti+it%!ii încura-atoare& au (isp%rut. nu'itatea şi
$o'iciunea tuturor sp'en(ori'or 'u#ii& #ai a'es a fe'ei& a str%'ucirii şi a ran$u'ui& s"au (at pe
fa!%. prin e4perien!% s"a (o+e(it c% ce'e #ai #u'te 'ucruri (orite şi p'%ceri'e +isate nu a(uc
#u'!u#irea aşteptat%& astfe' se înt%reşte în!e'e$erea fina'% (espre #area s%r%cie şi #i/erie a
E?
SKETIS PSYCHOLOGICAL RESEARCH Constantin Onofraşi
între$ii noastre e4isten!e* De aia acu#& 'a şapte/eci (e ani& pricepe# +ersu' 'ui Kohe'eth
asupra (eşert%ciunii* Dar aceasta (% tot(eo(at% %tr)ne!ii şi aeru' ei poso#or)t*
De oicei se cre(e c% oa'a şi ur)tu' sunt partea %tr)ne!ii* Dar cea (int)i nu este esen!ia'%
%tr)ne!ii& #ai a'es nu& (ac% e +ora s% a-un$i 'a o +)rst% foarte înaintat%1 c%ci crescente +ita&
crescit sanitas et #orus 6cu creşterea +ie!ii creşte s%n%tatea şi oa'a7* 5i în ceea ce pri+eşte
ur)tu'& a# ar%tat #ai sus& pentru ce %tr)ne!ea este& (in contr%& #ai pu!in e4pus% (ec)t
tinere!ea. şi apoi ur)tu' nici nu este o ur#are necesar% a sin$ur%t%!ii& 'a care& în a(e+%r& (in
cau/e uşor (e în!e'es& este re(us% %tr)ne!ea. ci se înt)'neşte 'a aceia care n"au cunoscut (ec)t
p'%ceri'e sen/ua'e şi socia'e şi şi"au '%sat #intea s%rac% şi facu't%!i'e ne(e/+o'tate* Ce e (rept&
'a %tr)ne!e sca( puteri'e inte'ectua'e. (ar un(e a fost #u't& tot #ai r%#)ne pentru a co#ate
ur)tu'* Pe ')n$% aceste& precu# a# ar%tat& e4perien!a& cunoştin!e'e& (eprin(erea şi cu$etarea
tot #ai a(uc un spor (e în!e'epciune& -u(ecata (e+ine #ai a$er% şi în'%n!uirea 'ucruri'or #ai
'%#urit%. în toate se (o)n(eşte (in ce în ce #ai #u't o pri+ire co#p'et% a între$u'ui. astfe'&
prin ce fe' (e co#in%ri a'e cunoştin!e'or $r%#%(ite şi (in c)n( în c)n( prin îna+u!irea 'or& tot
#ai continu% (e/+o'tarea intern% a o#u'ui în toate pri+in!e'e& spiritu' s%u este ocupat&
#u'!u#it şi"şi af'% r%sp'ata* Toate aceste co#pensea/% pier(eri'e p)n% 'a oarecare $ra(* 5i
apoi& cu# a# /is& 'a %tr)ne!e ti#pu' trece #u't #ai iute şi î#pie(ec% ur)tu'* Sc%(erea
puteri'or fi/ice nu stric% #u't& (ac% nu a+e# treuin!% (e e'e pentru a$onisire hranei /i'nice*
S%r%cia 'a %tr)ne!e este o #are nenorocire* Dac% aceasta este în'%turat% şi a r%#as s%n%tatea&
%tr)ne!ea poate fi o epoc% foarte suportai'% a +ie!ii* Cerin!e'e ei (e c%petenie sunt
co#o(itatea şi si$uran!a. (e aceea !in %tr)nii aşa (e #u'!i 'a a+ere& fiin(c% 'e în'ocuieşte
puteri'e pier(ute* P%r%si!i (e 0enus& ei +or c%uta uneori (istrac!ii 'a Oacchus* Treuin!a (e a
+e(ea& (e a c%'%tori şi (e a stu(ia s"a schi#at în treuin!a (e a +ori şi (e a în+%!a pe a'!ii*
Iericit %tr)nu' c%ruia i"a #ai r%#as iuirea (e stu(iu& sau (e #u/ic%& (e teatru şi în $enere un
$ra( (e i#presionai'itate pentru 'ucruri'e e4terne& precu# î' şi p%strea/% unii p)n% în ce'e
#ai a()nci %tr)ne!e* :ai a'es atunci se +e(e ce este o#u' în sine însuşi şi c)t îi fo'oseşte
+a'oarea persona'it%!ii* Dar ase#enea e4e#p'e sunt rare. cei #ai #u'!i& (up% ce au fost
tot(eauna s'ai 'a #inte& (e+in 'a %tr)ne!e (in ce în ce #ai auto#a!i. nu cu$et%& nu /ic şi nu
fac (ec)t unu' şi ace'aşi 'ucru& şi nici o i#presie e4tern% nu e în stare s%"i #ai schi#e şi s%"i
î#prosp%te/e* S% +oreşti cu ase#enea fiin!e este ca şi c)n( ai scrie pe nisip. i#presia se
şter$e în(at%* O astfe' (e %tr)ne!e& ce e (rept& este nu#ai caput mortuum a' +ie!ii& r%#%şi!a
inso'ui'% a +echi'or chi#işti* @atura pare a si#o'i/a sosirea acestei a (oua copi'%rii prin a o
treia facere a (in!i'or& care se poate oser+a 'a %tr)ni în une'e ca/uri rare*
S'eirea tuturor 'a %tr)ne!e& s'eire continu% şi neîn(up'ecat%& e f%r% în(oia'% 'ucru foarte
trist& (ar necesar şi chiar inef%c%tor& fiin(c% pre$%teşte #oartea& care f%r% (e aceasta ar fi prea
$rea* Ce' #ai #are c)şti$ a' %tr)ne!i'or a()nci este Euthanasia& #oartea uşoar%& f%r% oa'%&
f%r% spas#uri& f%r% si#!ire* 63n <panişa(u' (in 0e(a se socotesc o sut% (e ani ca (urata
fireasc% a +ie!ii o#eneşti* Dup% p%rerea #ea& cu (rept cu+)nt& fiin(c% a# oser+at c% nu#ai
cei ce au trecut peste nou%/eci (e ani au parte (e Euthanasie& a(ic% #or f%r% oa'%& nici
apop'e4ie& f%r% spas#uri& f%r% a$onie& uneori f%r% a în$%'eni& şe/)n( în 'inişte& #ai a'es (up%
#as%& aşa înc)t ai putea /ice c% nu #or& ci încetea/% nu#ai (e a tr%i* La orice a't% +)rst%
#oare o#u' nu#ai (e oa'%& aşa(ar cu /i'e* , 3n 0echiu' Testa#ent 6Psa'# MN& 8N7 (urata
+ie!ii se socoteşte (e şapte/eci& e4cep!iona' (e opt/eci (e ani& şi Hero(ot& un autor #ai
i#portant (ec)t psa'#istu'& /ice ace'aşi 'ucru 68& A? şi A&??7* Dar tot nu e a(e+%rat& ci e nu#ai
re/u'tatu' unei constat%ri rute şi superficia'e a e4perien!ei /i'nice* C%ci (ac% (urata +ie!ii ar fi
(e şapte/eci"opt/eci (e ani& oa#enii între şapte/eci şi opt/eci ar treui s% #oar% (e %tr)ne!e.
(ar nu este (e'oc aşa& ci ei #or (e oa'%& ca cei tineri. îns% oa'a fiin( esen!ia' o ano#a'ie& nu
EA
Aforis#e asupra în!e'epciunii în +ia!% Arthur Schopenhauer
poate fi sf)rşitu' natura'* @u#ai între nou%/eci şi o sut% (e ani ca re$u'% $enera'% #or oa#enii
(e %tr)ne!e& în Euthanasie7*
Deoseirea cea #are între tinere!e şi %tr)ne!e r%#)ne tot(eauna aceasta1 tinere!ea are în
perspecti+% +ia!a& %tr)ne!ea #oartea. cea (int)i are un trecut scurt şi un +iitor 'un$& cea (in
ur#% (i#potri+%* Deşi& prin ur#are& ca %tr)n ai nu#ai #oartea înaintea ta& iar ca t)n%r +ia!a&
naşte totuşi întrearea& care (in (ou% este #ai $rea& şi (ac% nu e #ai ine s% ai +ia!a în(%r%t
(ec)t înainte* Din +echi#e st% scris în Kohe'eth 6K&?71 2Wiua #or!ii este #ai un% (ec)t /iua
naşterii9* Oricu# ar fi1 a (ori o +ia!% foarte 'un$%& e #are te#eritate* C%ci +ora spanio'%1
quien lar"a vida' vive' mucho mal vide& a(ic%1 cine tr%ieşte #u'te /i'e& +e(e #u'te re'e*
EG

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful