PRIJEDLOG

Na temelju članka 67. stavka 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama (Narodne novine, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2001), Vlada
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________ 2014. godine donijelaO D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja
prvenstvene koncesije dodijeljene trgovačkom društvu Luka Zadar d.d., Zadar


I.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o produženju roka trajanja
prvenstvene koncesije dodijeljene trgovačkom društvu Luka Zadar d.d., Zadar, u tekstu kako
je predložilo Upravno vijeće Lučke uprave Zadar na sjednici održanoj 24. veljače 2014.
godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:
Urbroj:

Zagreb,PREDSJ EDNIK


Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful