You are on page 1of 1

ORDIN nr.

36 din 7 ianuarie 2004 privind aprobarea Ghidului tehnic


general pentru aplicarea procedurii de emitere a autoria!iei integrate de
mediu
n temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34"2002
privind prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 64#"2002, i ale art. alin. (!) din "otr#rea Guvernului nr.
73$"2003 privind organi$area i funcionarea %ini&terului 'griculturii, (durilor, 'pelor
i %ediului,
mini%trul agriculturii& p'durilor& apelor (i mediului emite pre$entul ordin.
)rt. *
)e aprob G*idul te*nic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autori$aiei
integrate de mediu, prev$ut +n ane,a care face parte integrant din pre$entul ordin.
)rt. 2
*.)ne+a con!in,nd Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a
autoria!iei integrate de mediu %e pune la di%poi!ie celor intere%a!i pe pagina de
-eb a .ini%terului )griculturii& /'durilor& )pelor (i .ediului& la adre%a0
---.mappm.ro, de ctre -irecia de prevenire i management al fenomenelor
periculoa&e.
)rt. 3
(re$entul ordin &e va publica +n %onitorul Oficial al .om#niei, (artea /.
011110
p. %ini&trul agriculturii, pdurilor, apelor i mediului,
/etre Daea&
&ecretar de &tat
(ublicat +n %onitorul Oficial cu numrul 42 din data de 3 ianuarie 2444