MVEP

Formular za praćenje zakonodavstva u 2014. godini
-verzija 09. svibanj 2014. godine-
ZAKONODAVNE MJERE VLADA SABOR STATUS
1 Obiteljski zakon
17.04.14. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS u II.
čitanje
2 Zakon o izmjeni Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava 03.03.2014. NN 47/14
3 Zakon o zaštiti potrošača 24.02.2014. NN 41/14
4 Zakon o radu 28.02.2013. Zakon utvrđen u HS u I. čitanju
5 Zakona o sudjelovanju radnika u odlučivanju u Europskom društvu (SE) i u Europskoj zadruzi (SCE) 28.02.2013. Zakon utvrđen u HS u I. čitanju
6 Zakon o europskim radničkim vijećima 28.02.2013. Zakon utvrđen u HS u I. čitanju
7 Zakona o zaštiti na radu
10.04.14. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS u II.
čitanje
8 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 03.03.2014. NN 47/14
9
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu
opasnih kemikalija
17.02.2014. NN 41/14
10
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s
hranom
03.03.2014. NN 41/14
11 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja 17.03.2014. NN 41/14
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
PREGLED ZAKONSKIH PRIJEDLOGA KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA PREUZIMA PRAVNU STEČEVINU EUROPSKE UNIJE ZA 2014. GODINU
I. KVARTAL
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
MINISTARSTVO FINANCIJA
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
MVEP
Formular za praćenje zakonodavstva u 2014. godini
-verzija 09. svibanj 2014. godine-
12 Zakon o sudskom registru 09.06.2014.
13 Zakon o energetskoj učinkovitosti 30.04.2014.
14 Zakon o obnovljivim izvorima energije 30.06.2014.
15 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranimprofesijama i priznavanju inozemnih kvalifikacija 17.04.14. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS
16 Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta 08.05.14. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS
17 Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga 03.04.14. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS
18 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda 24.04.14. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS
19 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost 30.06.2013.
20 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrani 30.06.2014.
21
Zakon o izmjenama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani,
hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja
30.06.2014.
22
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije u području zaštite
životinja
30.06.2014.
23 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom 30.06.2014.
24 Zakon o dimnjačarskoj djelatnosti 26.06.2014.
25 Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
26 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti 09.06.2014.
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMET I INFRASTRUKTURE
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA/DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
II. KVARTAL
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
MINISTARSTVO FINANCIJA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
MVEP
Formular za praćenje zakonodavstva u 2014. godini
-verzija 09. svibanj 2014. godine-
ZAKONODAVNE MJERE VLADA SABOR STATUS
27 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima 15.09.2014.
28 Zakon o trgovačkim društvima
29 Zakon o računovodstvu 25.09.2014.
30 Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona 15.09.2014.
31 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
32 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
33 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
34 Zakon o lučkim kapetanijama 22.09.2014.
35 Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije
36 Zakon o eksplozivnim tvarima te nadzoru proizvodnje i prometa oružja 15.09.2014.
37 Zakon o sigurnosti prometa na cestama
38 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. 15.09.2014.
ZAKONODAVNE MJERE VLADA SABOR STATUS
39 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama 13.10.2014.
40 Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih kvalifikacija
41 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima
42 Zakon o strancima
43 Zakon o konzularnim poslovima
44 Zakon o odgoju i obrazovanju za osnovnu školu
45 Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga 08.12.2014.
46 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kombiniranom prometu 08.12.2014.
47 Zakon o arhitektonskim i inženjerskim djelatnostima 15.12.2014.
48 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
49 Zakon o medijima
50 Zakon o elektroničkim medijima
51 Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva 24.11.2014.
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMET I INFRASTRUKTURE
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
MINISTARSTVO FINANCIJA
III. KVARTAL
MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMET I INFRASTRUKTURE
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
MINISTARSTVO KULTURE
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
IV. KVARTAL
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful