You are on page 1of 2

Subiecte partial Bacteriologie

1. Caractere comune si distincte ale microorganismelor


2. Definirea termenilor: bacterie, celula procariota
Forma si gruparea bacteriilor
Compozitia chimica
Perete celular
Procese de sexualitate, metabolism, etc
3. enetica bacteriana
!. Cromozomul bacterian " structura lui, modalitatea de reglare a acti#itatii
bacteriene, gene structurale$
%. Plasmidae "clasificarea lor, definirea termenilor de eliminare, replicare$
&. 'lemente genetice traspozabile
(. )ecanismele #ariabilitatii la bacterii " #ariatii fenotipice, genotipice$
*. )ecanismul de transfer genetic "transformarea bacteriana$
+. Fazele transformarii
1,. Con-ugarea bacteriilor
11. .ransductia fagica specializata
12. /ctiunea factorilor fizici, chimici, biologici
/ctiunea factorilor fizici " temperatura, clasificarea bacteriilor in functie
de preferintele de temperatura, presiunea osmotica, radiatiile
electromagnetice, ultrasunete$
/ctiunea factorilor chimici " efect bactericid, bacteriostatic, antiseptic,
dezinfectant$
/ctiunea factorilor biologici " definirea: litic, lizogen, bacteriofag,
temperat, lizorezistente$
13. )icrobiota normala a organismului uman " neutralism, comensalism,
sinergism, competitia, amensalism, parazitism$
)icrobiota permanenta tranzitorie
1!. Procesul infectios "fara Factorii care permit invazivitatea si multiplicarea si
fara Clasificarea exotoxinelor-tip 1,2,3)$
1%. /ntibiotice " clasificarea0mecanisme de actiune, rezistenta la antibiotice a
microorganismelor, infectii nozocomiale$