You are on page 1of 2

ARBORI SI ARBUSTI ORNAMENTALI de R.

MATEESCU
Puteti achizitiona aceasta carte de la CARTI REGALE
Telefon: 0746.407.4! 07"4.4".#$4
%%%.cartire&ale.ro
Autor'i(: R. Mateescu
Editura: M.A.S.T.
Anul a)ari*iei:2009
Pa&ini: 220 (13 x 20 cm)
Pre*: 10,50 Lei
DESCRIERE:
Cartea Arbori i arbuti ornamentali! a+uns, la a III-a edi*ie! este un &hid util )entru
cei care .or s, culti.e ar/ori 0i ar/u0ti orna1entali.
Cartea con*ine o descriere a trandafirului! lianelor orna1entale! coniferelor! ar/orilor
foio0i 0i a altor ar/u0ti care se )reteaz, culturilor orna1entale! de ase1enea 1ai con*ine
infor1a*ii des)re 2n1ul*irea lor 0i des)re di.erse lucr,ri ce tre/uie efectuate ')lantare!
t,iere! udare! fertilizare! 1ulcire(
Cu!rin"ul #$r%ii Arbori i arbuti ornamentali:
C345A6TEREA 7PECIIL5R 5R4A8E4TALE
o TRA49A:IR3L
7)eciile 0i soiurile de trandafiri
Cerin*ele trandafirilor fa*, de factorii de 1ediu
Tehnolo&ia de cultur, a trandafirilor
A&rotehnica trandafirilor culti.a*i
o LIA4ELE 5R4A8E4TALE 'AR;36TI 3RC<T5RI(
Princi)alele s)ecii culti.ate
T,ierile a)licate lianelor
o AL=I AR;36TI 5R4A8E4TALI
Prezentarea )rinci)atelor s)ecii culti.ate
o C54I:ERELE
Prezentarea )rinci)alelor s)ecii
o AR;5RI :5I56I
Prezentarea )rinci)alelor s)ecii
>483L=IREA PLA4TEL5R 5R4A8E4TALE
o >n1ul*irea )rin se1in*e
o >n1ul*irea .e&etati., a )lantelor
>n1ul*irea )rin altoire
>n1ul*irea )rin 1arcota+
>n1ul*irea )rin dra+oni
>n1ul*irea )rin /uta0i
PLA4TAREA 6I L3CR<RI 7PECI:ICE 9E >4GRI?IRE APLICATE
AR;5RIL5R 6I AR;36TIL5R 5R4A8E4TALI
o Plantarea ar/orilor 0i ar/u0tilor orna1entali
o T,ierile @ )rinci)ii &enerale
o Tehnica de lucru 2n a)licarea t,ierilor
o Tratarea r,nilor a),rute la )lantele orna1entale
o Ti)urile de t,ieri
o T,ierile a)licate ar/u0tilor orna1entali )lanta*i solitari! 2n &ru)uri!
/oschete 0i 1asi.e
o T,ierea &ardurilor .ii
o T,ierea a)licat, coniferelor
o T,ierea a)licat, ar/orilor foio0i )lanta*i solitari! 2n &ru)uri sau 1asi.e
o T,ierea a)licat, ar/orilor din alinia1ente
o Lucr,ri s)ecifice a)licate ar/orilor 0i ar/u0tilor /,trAni
o :ertilizarea 0i udarea )lantelor orna1entale
:ertilizarea
3darea
o Prote+area )lantelor fa*, de te1)eraturi sc,zute 0i de)unerile de z,)ad,
o 8ulcirea solului
4e &asiti si )e :ace/ooB: %%%.face/ooB.co1Ccarti.re&ale