You are on page 1of 2

ACTIVIDADES DA CARACOLA TOLA

• Xa está en marcha o blog da Caracola Tola; podedes
Sabías que… consultalo en http://www.caracolatola.blogspot.com. 2009
• Tamén estamos presentes na páxina web do cole; bus- XUÑO
...o 27 de agosto ás 12 e 30 mi-
cádenos en Nº 3
http://centros.edu.xunta.es/ceipalexandreboveda/
nutos o planeta Marte será a
• Para conmemorar o Día do Libro (23 de abril) realiza-
mos moitas actividades,: a exposición de diferentes
estrela máis brilante do ceo,
edicións do Quixote, portadas desta obra noutras lin-
guas, ademais, o alumnado de 5º compartiu o froito do
As novas da
será tan grande como a lúa chea.

seu traballo co alumnado de 5 anos
Tamén colaboramos coa revista que Normalización Lin-
Caracola
Parecerá que temos dúas lúas!
güística prepara cada ano.
• O 17 de maio foi o Día Das Letras Galegas, dedicado Tola
...non é necesario un telescopio este ano a Ramón Piñeiro, con varias actividades lem-
bramos a súa obra.
para facer astronomía? De feito, • Xesús Constela, autor de varios libros, como
“Sakespeare destilado” ou ªAs humanas proporcións”,
a astronomía viviu miles de anos realizou un OBRADOIRO DE CREACIÓN LITERARIA
co alumnado de 6º.
sen telescopio, cuns prismáticos

ou a simple vista, tamén se pode
n o
v é
facer astronomía.
nde ía
o e V
...vivimos nunha galaxia en espi- De e d
no m
t e a?
Lác
ral de 100.000 de diámetro cun
“O libro é o telescopio
grosor de 12.000. con que se ve o infinito”

...hai uns 4500-500 millóns de RUBÉN DARÍO
Podedes deixar as vosas respostas no buzón da bi-
blioteca. Sortearase un premio entre aqueles que adi-
anos, onde agora está o noso
viñen a resposta.

sistema solar existía unha gran Os gañadores da pregunta anterior son JOSÉ MARTÍNEZ
ALONSO (5 anos) e AKETZA REGUEIRA ARCA (3 anos).
Podedes pasar pola biblioteca a recoller o voso premio. Co- CEIP Alexandre Bóveda
nube de gas e materia?
mo os participantres foron moi poucos, todos levarán pre-
mio, así que tamén podedes pasar pola biblioteca.
Mirade e gozade da arte
Convírtete nun gran científico sen
ATA O CURSO QUE VÉN a través dos diferestes
saír de casa e descubre os segre- séculos.
dos da física e química. “Mirar a pintura a tra-
Xa estamos rematando este curso que foi “Ciencia divertida” vés dos séculos”
tan importante para a biblioteca da Cara- Autor/a: G. VALENTÍN Autor/a: C. DESNOËT-
Ilustrador/a: I. CEBOLLA TES
cola Tola, porque experimentamos gran-
des e significativos cambios.
Para o curso que vén esperamos que to-
dos podamos seguir gozando da lectura, Hai buratos para todos os
pola nosa parte temos moitas ilusións e gustos e en todas as partes.
Clara Secret de 9 anos que-
Queres descubrir a variedade
proxectos para que esto se faga realida- re ser detective e fai pes-
de buratos existentes no mun-
de. quisas sobre os malos chei-
do? Le este libro.
ros do lixo.
Coas notas, o equipo de biblioteca, envia- “El libro de los agujeros”
“El caso de la basura per-
Autor/a: C. DIDIER
rá unha recomendación de lecturas para o fumada”
Ilustrador: R. GARRIGUE
verán. Autor/a:J. FONSECA
Ilustrador/a: J GONZÁLEZ
BOAS VACACIÓNS E BOS LIBROS!

A CARACOLA TOLA ACONSELLA: Un libro cheo de
Atención! O grúfalo, ese bicho xogos de palabras
entra na nosa vida; xa non o onde a raíña é a letra
• Aproveita o tempo: dedica todos os deixaremos marchar. A.
“El grúfalo”
días uns minutos á lectura. Autor/: J. DONALSON
“ PAlAbrAs brAncAs”
Autor/a: E. RIVEIRO
• Colle un bo libro e lévao contigo. Ilustrador/a: A SCHEFFLER TOBÍO
• Anota os libros que te gusten, po- Ilustrador/a F. LO-
RENZO
des recomendalos na biblioteca.
• Lembra que aínda que a Caracola
Tola peche, podes acudir ás biblio- “Porque despois dun inverno sem-
tecas municipais (Chapela, Redon- pre vén a primaveira?, por que
Con esta guía sinxela e de fai calor en verán?”
dela…) fácil manexo poderás se- Respostas para un libro cheo de
• A Caracola Tola, durante o verán, guir descubrindo o Univer- preguntas que moitas veces nos
so. facemos.
vaise dedicar a visitar exposcicións, “Mi primera guía de as- “Preguntas que poñen os pelos
museos e galerías de arte por todo tronomía” de punta”
o mundo. Ti tamén podes participar Autor/a: J LOPESINO Autor/a: C. BAREDES, I. LO-
TERSZTAIN
desta actividade. Ilustrador/a: J. BASILE