You are on page 1of 214

26.

vfolyam
2011. 2. sz.


AETAS
TRTNETTUDOMNYI FOLYIRAT


A kiadvnyt szerkesztette:
PAPP SNDOR
A kiadvny


Nemzeti Civil Alapprogram,
Szegedi Tudomnyegyetem Blcsszettudomnyi Kar,
Szegedi Tudomnyegyetem Juhsz Gyula Pedagguskpz Kar,
Szeged Megyei Jog Vros nkormnyzata
tmogatsval jelenik meg.


Szerkesztk:

DEK GNES
(fszerkeszt)
VAJDA ZOLTN
(fszerkeszt-helyettes)
BENCSIK PTER
GALAMB GYRGY
KOSZTA LSZL
PAPP SNDOR
PELYACH ISTVN
SZSZ GZA
TOMKA BLA
TTH SZERGEJ
HORVTHN SZLPL MRIA
(olvasszerkeszt)

Tartalom
Tanulmny
CZIRKI ZSUZSANNA
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban a vrosi szmads-
knyvek tkrben .................................................................................. 5
VATAI GBOR
Csak az menjen katonnak (A vitzl rend letkrlmnyei s
motivcija a 17. msodik felben) ....................................................... 32
KOVCS ZSOLT
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa (1660) a
Bureau de la Ville iratanyaga s a Theatrum Europaeum alapjn ..... 53
TTH SNDOR LSZL
Bthori Zsigmond politikja s harmadik lemondsa (15991600) ... 85
SZCS ZOLTN GBOR
Termszet, jog, teolgia (Egy fejezet a politikai diskurzus trtnet-
bl a 18. szzadi Magyarorszgon) ....................................................... 99
Mhely
NEDIM ZAHIROVI
A hatrvidkben rejl lehetsg (Thry Gyrgy halla s Berzencei
Mehmed aga felemelkedse) Fordtotta: Czirki Zsuzsanna ............... 116
BORUS GYRGY
Az angolholland hbork valdi okai ................................................. 120
FERIDUN M. EMECEN
I. Szelim szultn s a keleti krds Fordtotta: Szigeti Boglrka .......... 129
Hszves a Bizantinolgiai Intzeti Alaptvny (Interj Ban Istvn-
nal, az Alaptvny atyjval) Interjt ksztette: Rvsz va .............. 143
Mlidz
KOVCS ADRIENN
Fejr megye legkorbbi nemzetisgi s vallsfelekezeti adatai Bl
Mtys orszglersnak kziratvltozataiban ..................................... 148
Hatrainkon tl
gy beszlsz, mint a kzpkorban (Interj Gernot Nussbcher
brassi levltros-trtnsszel) Az interjt ksztette: Czirki Zsu-
zsanna .................................................................................................... 159
Gernot Nussbcher mveinek vlogatott bibliogrfija ....................... 166

GERNOT NUSSBCHER
Brass s a Barcasg kzigazgatsa a korajkor kszbn .................. 170
Figyel
zek s illatok kultrtrtnete
(Csoma Zsigmond: Ks renesznsz, kora jkori kertek s borok Er-
dlyben. Budapest, Magyar Mezgazdasgi Mzeum s Agroinform
Kiad, 2009. 256 oldal)
G. ETNYI NRA ...................................................................................... 178
Knyelmes rdektelensg (A vilg j nagyhatalmnak vlemnye
Magyarorszgrl, 19141918)
(Glant Tibor: Ketts tkrben: Magyarorszg helye az amerikai
kzvlemnyben s klpolitikban az els vilghbor idejn. Kos-
suth Egyetemi Kiad, Debrecen, 2008. 307 oldal)
PETERECZ ZOLTN ................................................................................... 184
Aranyhullm
(Guido Thiemeyer: Internationalismus und Diplomatie. Whrungs-
politische Kooperation im europischen Staatensystem 18651900.
R. Oldenbourg Verlag, Mnchen, 2009. 255 oldal)
KRBIN KOS .......................................................................................... 188
A reformkori vrosok s a polgrsg kollektv reprezentcii
(Czoch Gbor: A vrosok szverek. Tanulmnyok Kassrl s a re-
formkori vrosokrl. Kalligram, Pozsony, 2009. 210 oldal)
KOSRK LSZL .................................................................................... 193
j trtneti potikk nyomai
(Kisantal Tams [szerk.]: Narratvk 8. Elbeszls, kultra, trt-
nelem. Kijrat, Budapest, 2009. 314 oldal)
LACZ FERENC ........................................................................................ 198
Uni s perspektvi
(Allan I. Macinnes: Union and Empire: The Making of the United
Kingdom in 1707. Cambdrige University Press, 2007. 398 oldal)
SZAB TIBOR ........................................................................................... 204
Egyoldal Pozsony-kpek
(Pieter C. van Duin: Central European Crossroads. Social Democ-
racy and National Revolution in Bratislava (Pressburg) 18671921.
New York Oxford, 2009. 466 oldal)
(Filep Tams Gusztv: Fhatalomvlts Pozsonyban 19181920.
Esemnyek, trtnsek egy hrlap kzlemnyeinek tkrben. Kal-
ligram, Pozsony, 2010. 188 oldal)
VARGA BLINT ........................................................................................ 206

Szmunk szerzi ......................................................................................... 210

AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 5
CZIRKI ZSUZSANNA
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban
a vrosi szmadsknyvek tkrben

A brassi llami s egyhzi levltrak gazdag iratanyagt tanulmnyozva jra s jra meg-
bizonyosodhatunk afell, mekkora rtkek is rejlenek a vros nemklnben a tbbi erd-
lyi szsz vros csaknem nyolc vszzadot tvel gyjtemnyeiben. A helytrtnetrs ke-
retein tllpve Erdly s az egsz rgi trtnetre vonatkozan szmos tudomnyterletet
rintve gyarapthatjuk ismereteinket, legyen itt sz diplomciatrtnetrl vagy akr let-
mdtrtnetrl. Az albbi tanulmny a fejedelemsg korra, annak is egyik jl krlhat-
rolhat s tbb szempontbl kiemelked szeletre irnytja a figyelmet, Bethlen Gbor
uralkodsra. A vizsglds kzppontjban azonban rendhagy mdon nem esemnytr-
tneti, hadszati vagy diplomciai krdsek llnak, csupn egy htkznapinak mondhat
esemny az erdlyi fejedelmek idejbl: az erdlyi uralkod esetnkben Bethlen Gbor
befogadsa orszga egyik jelentsebb vrosban, Brassban. A fejedelem vendgeskedse,
a szsz vrosokra nehezed fejedelemi szolgltatsok szerves rszeknt a szsz kzssgek
s a fejedelem viszonynak egyik alapvet sszetevje volt, ennek megfelelen az esemny
alaposabb megismerse a fejedelmi hatalom s a szsz kzssgek aktulis viszonyra is
fnyt vet. Mi tbb, szmos ponton kiegszti a korszak esemnytrtnetre, gazdasgi hely-
zetre, a szsz autonmia mkdsre vagy akr a vros s a fejedelmi udvar felptsre
vonatkoz ismereteinket, gy teht felttlenl rdemes a figyelemre.
1

A kutats alapjt egy jellegzetes forrscsoport, a brassi szmadsknyvek gyjtemnye
alkotja.
2
Bethlen Gbor uralkodsa idejbl az 16131617 s az 16201629 kztti idsza-


1
E tanulmny kiegszt eleme doktori disszertcimnak, mely Brass vros fejedelmi szolgltat-
sainak rszletes vizsglatt tartalmazza Bethlen Gbor uralkodsa idejn. Elkszlsben, vala-
mint brassi kutatmunkm sorn nlklzhetetlen segtsget kaptam Gernot Nussbchertl,
amirt rendkvl hls vagyok. Ezton szeretnm tovbb kifejezni ksznetemet tanromnak, dr.
Papp Sndornak hasznos szrevteleirt s szakmai tancsairt, illetve Derzsi Jlinak, amirt fel-
hvta figyelmemet a kolozsvri szmadsokkal trtn sszehasonltsban rejl lehetsgekre.

2
Arhivele Naionale ale Romniei Filial Braov. Fondul Primria Braov. Seria socoteli alodiale
socoteli vilicale Stadthannenrechnungen (a tovbbiakban: ANR FB Stadthannenrechnungen)
V/19-V/23. Brassban a szmadsknyv a vros pnzgyeit kezel vrosgazda (Stadthann vagy
villicus) ves kiadsainak s bevteleinek tteles jegyzkt tartalmazza nmet nyelven, melyet a
hivatali v vgn karcsony msnapjn a jegyz ltal lejegyzett s bekttetett formban a v-
rosvezets szmad gylsn olvastak fel. A brassi szsz szmadsok vezetsre jellemz a be-
jegyzsek rendkvli alapossga: az utols dnrig feljegyeztek minden kiadst, a tteleket pedig
rendre magyarzatokkal lttk el. gy nem meglep, hogy egyetlen esztend szmadsa 300 oldal
krl mozog. A bethleni korszakbl fennmaradt szmadsknyvek anyaga sszesen 3906 oldalt
tesz ki, s a kvetkez felosztsban ll a kutat rendelkezsre: ANR FB Stadthannenrechnungen
V/19: 1612, 1629, 1630; V/20:16131617; V/21: 16211625; V/22: 1620, 1627, 1628; V/23: 1626.
Tanulmnyok CZIRKI ZSUZSANNA
6
kot fedik le, s mg gy, az esemnysort megtrve is kivlan alkalmasak arra, hogy meg-
ismerjk bellk Brass s a Barcasg,
3
illetve szmos vonatkozsban Erdly viszonyait a
vizsglt korszakban. A bennk rejl lehetsget a szsz levltrosok s trtnszek mr
a 19. szzadban felfedeztk, s hozz is kezdtek a klnfle vrosi szmadsok kzlshez
a Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt sorozat keretei kztt.
4
Sajnos azonban a
munka csupn a 16. szzad vgig dolgozta fel a roppant anyagot, gy a 17. szzad szmad-
sai feltrkpezetlenl maradtak mindssze kiegszt forrsknt bukkantak fel egy-egy
tanulmny elksztse sorn, m mdszeres feltrsukra, a gyjtemnyben rejl lehets-
gek teljes kiaknzsra mig nem kerlt sor. A szmadsknyvek, klnsen informciik
terjedelme s rszletgazdagsga alapjn azonban nll forrsknt is meglljk a helyket,
jllehet ebben az esetben sem mondhatunk le arrl az ignynkrl, hogy a feltrt adatokat
sszevessk a korszak egyb rsos ktfivel elssorban a fennmaradt krnikkkal s le-
velezsekkel. A tovbbiakban teht a brassi szmadsok elsdleges informcii alapjn
keressk a vlaszt arra, hogyan is zajlott egy fejedelmi ltogats Brassban, s milyen moz-
gatrugk llottak az esemnyek htterben. Azonban mieltt mg rtrnnk a rszletekre,
rdemes egy rvid kitekints erejig megvizsglni, milyen trtneti elzmnyei voltak e jel-
legzetes szolgltatsnak, a fejedelem befogadsnak Brassban s Szszfldn.
A fejedelem befogadsra vonatkoz szablyozsok
Az uralkod irnti ktelezettsgek vizsglata sorn minden esetben az erdlyi szszok els
ismert
5
jogbiztost rendelkezse, az 1224-ben kibocstott Andreanum szolgl kzenfekv
kiindulsi pontknt. Az oklevl ugyanis foglalkozik a descensus krdsvel, vagyis az ural-
kod befogadsnak terhvel, mely a kzpkori kzssgek ktelezettsgei kztt jelents
ttelnek minsl.
6
Erre vonatkozan II. Andrs kirly hsges teuton alattvalit abban a

3
Brass jelents gazdasgi erforrsai birtokban s befolysos kereskedi, patrciusai rvn a
Szsz Universitas meghatroz kzssgnek szmtott. Tekintlyt nvelte, hogy a barcasgi te-
leplsek kztt gyakorolt vezet szerept a 16. szzadra vgre csaknem korltlan befolyss te-
reblyestette. Ezen szempontok alapjn a szsz trtnszek elszeretettel hasonltjk a Barcasg
koronjt, Brasst egy korabeli svjci kantonhoz. V.: Philippi, Maja: Kronstadt. Braov-Kron-
stadt, 2006. (a tovbbiakban: Philippi: Kronstadt)
4
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbrgen. Rechnungen aus dem Archiv der
Stadt Kronstadt. IIII. Kronstadt (Brass), 18861896.
5
A szsz trtnszek krben tovbbra is tartja magt az a nzet, mely szerint az Andreanumot
megelzen ltezett egy msik, a szszok beteleptse teht II. Gza uralkodsa idejn killtott
kivltsglevl. A Geysanum nvre keresztelt rejtlyes dokumentum ltezst ugyan mindmig
nem sikerlt igazolni, mgsem hagyhatjuk figyelmen kvl azt a vlekedst, hogy a Nyugat-Eurpa
legfejlettebb terleteirl befogadott vendgek Magyarorszgon lvezett klnleges sttust a tele-
ptst kezdemnyez magyar kirly szksgszeren szbeli megllapods vagy kivltsglevl for-
mjban rgztette. gy a privilgiumok ma ismert legkorbbi foglalata, az Andreanum is e korbbi
kivltsgokra volna visszavezethet. V.: Klein, Karl Kurt: Geysanum und Andreanum. Frag-
mentarische Betrachtungen zur Frhgeschichte der Deutschen in Siebenbrgen. In: Zur Rechts-
und Siedlungsgeschichte der Siebenbrger Sachsen. Siebenbrgisches Archiv. Archiv des Vereins
fr Siebenbrgische Landeskunde. Dritte Folge, 1971. 8. 5462.; Gndisch, Konrad: Siebenbrgen
und die Siebenbrger Sachsen. Studienbuchreihe der Sitftung Ostdeutscher Kulturrat, Band 8.
Langen Mller, 1998. (a tovbbiakban: Gndisch: Siebenbrgen und die Siebenbrger Sachsen)
3840.
6
Blazovich Lszl: Az Andreanum s az erdlyi szszok az etnikai autonmik rendszerben a k-
zpkori Magyarorszgon. Erdlyi Mzeum, 67. kt. (2005) 3. sz. http://erdelyimuzeumfolyo-
irat.adatbank.transindex.ro. 9. Letlts idpontja: 2009. oktber 24.
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban Tanulmnyok
7
kegyben rszestette, hogy az uralkodi ltogatsok szmt legfeljebb hromban hatrozta
meg. Mindezt kiegsztette azzal a ttellel, hogy a telepesek a kirlyt kpvisel s orszgos
gyben eljr erdlyi vajdt is ktelesek befogadni, m kt alkalomnl nem tbbszr, a ki-
vltsgos szsz terleten trtn tkelse sorn oda s vissza.
7
Ez a szablyozs megszle-
tsnek idejn mg csak a kivltsglevlben lazn krlhatrolt Kirlyfldt rintette, teht
a Szszvrostl Bartig
8
terjed dl-erdlyi hatrvidket. Brassra s a Barcasgra nem
vonatkozhatott, hiszen a telepls egszen a 15. szzadig kvl esett a szszok kirlyi privi-
lgiumokkal biztostott terletn. Mi tbb, a vidk csupn az Andreanum killtst kve-
ten szabadult fel a Nmet Lovagrend hbrurasga all, ezt kveten igazgatst a szkely
ispn hatskrbe rendelve, nll kerletknt visszakapcsoltk a vajda ltal sszefogott
erdlyi kzponti kzigazgatsba. Brassban s vidkn az Andreanumban foglalt arany
szabadsgok csupn Hunyadi Mtys 1486-os erdlyi kzigazgatsi reformja utn lptek
rvnybe.
Jelenlegi ismereteink alapjn gy tnik, kzpkori kirlyaink szemlyes ltogatsa
Szszfldn nem volt gyakori jelensg, mg ritkbban jutottak el a birodalmuk keleti pe-
remn rt ll brassi districtusba. Ha mgis sor kerlt a ltogatsra, az esemny htter-
ben rendkvli esemny, leginkbb az egsz dl-kelet-eurpai rgira irnyul hatrozott
klpolitikai s hadszati indtkok lltak. Erre vonatkozan a legkzenfekvbb pldt p-
pen Brass vrosa szolgltatja: amikor Luxemburgi Zsigmond s udvara 1426 decembere
s 1427 jliusa kztt felkereste a vrost, a trk hbor mr tbb volt a Krptok bizton-
sgos hegyein tl jtszd tvoli esemnynl. Az orszg, egyben a nyugati keresztnysg
hatrt kpez dl-erdlyi szsz vrosok tltk a trk betrsek els hullmait, melyek a
tatrjrs ta nem tapasztalt puszttssal sprtek vgig az rintett terleteken. A csupn
flksz vdmvekkel rendelkez Brass maga is slyos vesztesgeket szenvedett a legutb-
bi, 1421-es betrskor. Zsigmond kirly teht brassi tartzkodsa sorn kiemelt figyelmet
szentelt a trk hbor aktulis krdseinek az al-dunai vdelmi vonal megerstsnek,
illetve a Havasalfld biztostsa rdekben vezetett hadjratnak ezen fell szemlyes je-
lenltvel is sztnzte a trk betrseket felfog Dl-Erdly lakosait. Nem feledkezett
meg vendgltirl, a brassiakrl sem, hiszen ltogatsa sorn szmos kedvezmnnyel, il-
letve birtokadomnnyal gyaraptotta a vros erejt, nem csoda teht, ha Brassban a legu-
tbbi idkig klnleges tisztelettel emlkeztek kiemelked prtfogjukra, Luxemburgi
Zsigmondra.
9

A mohcsi csatavesztst kveten, az erdlyi fejedelemsg kialakulsval prhuzamo-
san azonban alapvet vltozs kvetkezett be a fent rviden vzolt helyzetben. Erdly
knyszer levlasztsa az Oszmn Birodalom ltal annektlt s a Habsburg igazgats al
kerlt magyarorszgi terletekrl a 16. szzad kzepn j uralkodi kzpont kiptst tette
szksgess az nll letre keltett tartomnyban, ami sok tekintetben ugyangy ignyt

7
Statuimus insuper dictis fidelibus, ut cum ad expeditionem ad ipsos nos venire contigerit, tres
descensus tantum solvere ad nostros usus teneantur. Si vero vaivoda ad regalem utilitatem ad
ipsos vel per terram ipsorum transmittitur, duos descensus, unum in introitu et unum in exitu
solvere non recusent. In: Zimmermann, Franz Werner, Carl (Hrsg.): Urkundenbuch zur
Geschichte der Deutschen in Siebenbrgen. I. Hermannstadt, 1892. 3435.
8
universus populus incipiens a Waras usque in Boralt cum terra Syculorum terrae Sebus et
terra Daraus unus sit populus Uo.
9
Teutsch, Georg Daniel: Die Geschichte der Siebenbrger Sachsen fr das schsische Volk. I.
Hermannstadt, 1899. (a tovbbiakban: Teutsch: Die Geschichte der Siebenbrger Sachsen I.) 104
105.; Gndisch: Siebenbrgen und die Siebenbrger Sachsen, 5963.; Philippi, Maja: Kaiser
Sigismund in der Schulerau. In: Philippi: Kronstadt, 8183.
Tanulmnyok CZIRKI ZSUZSANNA
8
formlt a nhai budai kirlyi szkhely rksgre, mint a Habsburg kirlyok udvara.
10
Er-
dlyben az uralkodi kzpont krdsben kezdetben tbb lehetsg is szba jtt.
11
A vlasz-
ts vgl a Bthory-korszakban jelentsebb fejldsnek indul Gyulafehrvrra esett, de a
vros fejletlensgnl, mg inkbb Erdly s a fejedelmek sajtos hatalmi helyzetnl fogva
nem tlthette be ugyanazt a szerepet, amit a budai udvar kpviselt a kzpkori magyar ki-
rlysgban.
12

Megjegyzend tovbb, hogy az erdlyi uralkodk udvarnak jellegzetes vonsa volt az
uralkod s krnyezete gyakori helyvltoztatsa, jllehet ez nemcsak az erdlyi viszonyokat
jellemezte, hanem a 17. szzad szmos eurpai udvart is. Termszetesen hbors idben
az erdlyi hadervel szemlyesen hadba szll fejedelmet s a legszksgesebb szemlyzet-
re korltozott udvart rendszerint a felvonul sereg tborban talljuk. Ms lapra tartozik
azonban a fejedelem s udvarnak tartzkodsi helye, esetleges kiszllsa bkessg ide-
jn. A jelen dolgozatnak nem lehet clja a fejedelmi udvar mozgsnak, mg kevsb tr-
hasznlatnak s trszimbolikjnak vizsglata. Annyit mindenesetre mgis le kell szgez-
ni, hogy a vndorl udvar kzpkori eredetre visszavezetett szoksa Erdlyben a 1617.
szzad folyamn is tartotta magt, aminek kvetkeztben a fejedelem gyakran krt bebo-
cstst orszga nagyobb vrosaiba.
A kiszlls htterben leggyakrabban orszgos jelentsg kivlt ok rsz- vagy tel-
jes orszggyls, diplomciai trgyals, igazsgszolgltats, erdemonstrci az aktulis
hatalmi helyzettl fggen llt, melynek anyagi terheit legnagyobbrszt a kiszemelt vro-
si kzssg viselte.
13
A kltsgek pedig szerny becslsek szerint is tbb szz, nem ritkn
tbb ezer forintra rgtak, ami korntsem meglep, ha figyelembe vesszk, mennyi szolg-
lattev tartozott a fejedelem s felesge udvarhoz. A Bethlen Gbor hopmesterhez, Csti
Gsprhoz intzett utastsban foglaltak alapjn a fejedelem udvarhoz tartoz szemlyek
a kvetkez csoportokra terjedtek ki: az tel-ital elksztse s felszolglsa krl tev-
kenyked konyhamesterekre, asztalnokokra, tekfogkra, pohrnokokra, bortltkre, fel-
szolgl inasokra s egyb, pontosabban meg nem nevezett bels konyhai szolgkra, a feje-
delem ltal hasznlt helyisgek reire, a fejedelem s fejedelemasszony inasaira bejri-
ra s egyb udvarl npeire, akiket a fri udvarok szoksa szerint az elkel csaldok
fiatal tagjai kzl vlogattak, valamint a rendfenntarts feladatt ellt fejedelmi darabon-

10
Utbb Plffy Gza hvta fel arra az Eurpban csaknem egyedlll jelensgre a figyelmet, hogy
1526 utn a kzpkori Magyar Kirlysg legitim rksei udvartartsuk s udvari mltsgaik r-
vn voltakppen nem is kt, hanem hrom uralkodi centrumhoz kapcsoldtak: a Habsburgok
ketts, magyarorszgi s bcsi ktds, illetve a Szapolyaiak kelet-magyarorszgi (erdlyi) udva-
rhoz. Az tmeneti helyzetet kveten, a szzad vgre azonban mr egyrtelmv vlt Bcs domi-
nancija a magyar kirlyi orszgrszeken, valamint a korbbi, knyszeren vndorl Szapolyai-
udvar is Gyulafehrvrra rktette a fejedelmi szkhely kialaktst. V.: Plffy Gza: Mi maradt
az nll magyar kirlyi udvarbl Mohcs utn? In: G. Etnyi Nra Horn Ildik (szerk.): Id-
vel palotk Magyar udvari kultra a 1617. szzadban. Budapest, 2005. (G. EtnyiHorn: Idvel
palotk) 4559.
11
Szapolyai Jnos kirlysga idejn az uralkodi kzpont szerepre a legjabb kutatsok szerint a
szszok egyik cseklyebb vrosa, Szszsebes is eslyes volt. V.: Kovcs Andrs: Gyulafehrvr, az
erdlyi fejedelmi udvar szntere a 16. szzadban. In: G. EtnyiHorn: Idvel palotk, 237.
12
Kovcs: Gyulafehrvr, 237.
13
Magyar udvari rendtarts. Utastsok s rendeletek 16171708. Milleniumi Magyar Trtnelem.
Forrsok. Szerk. Bertnyi Ivn Benda Gyula Pt Jnos. Budapest, 2001. (a tovbbiakban:
Magyar udvari rendtarts) 9.; Szab Pter: A kihelyezett udvarok az Erdlyi Fejedelemsg ha-
talmi harcaiban. In: G. EtnyiHorn: Idvel palotk, 314315.
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban Tanulmnyok
9
tokra.
14
Hozzjuk kell szmtanunk tovbb a fejedelem htkznapi tevkenysgben r-
szes tancsurakat s udvari f-f embereket
15
, akik leggyakrabban maguk is csaldjukkal,
szemlyes kis udvartartsukkal voltak jelen, s akik az orszgos gyeiktl fggen tjban
is a fejedelem mellett tartzkodtak. A fejedelmi ksret holdudvarba tartoztak mg az ud-
vari hitlet, tudomnyossg s szrakoztats kpviseli, prdiktorok, orvosok, tudsok,
dikok, muzsikusok is, valamint a fejedelmi testrsg fegyveresei. Az udvarlk ltszm-
rl nem ll rendelkezsnkre biztos adat, mint ahogy arra vonatkozan sem, a fejedelem
kzlk mennyit vitt magval utazsai alkalmval. Mindent figyelembe vve azonban annyi
bizonyosra vehet, hogy egy-egy vendgsg ltszma a tbb szz fs nagysgrendet is elr-
hette. Ezt tmasztja al 1613-ban a szszok azon krse is, melyben 400 fben ksreltk
meg maximalizlni a fejedelmi vendgsereg ltszmt.
16
Ez a szm mr a fogad fl ltal is
elfogadott kompromisszumos helyzetre utal, addigi szoks szerint teht a befogadott feje-
delmi udvar s a ksr had ennl jval nagyobb ltszmot is kpviselhetett.
Nem csoda teht, ha a fejedelmi udvar befogadsnak slyos terhe az elvrt szolgltat-
sok mennyisgnl s minsgnl fogva leggyakrabban a tkeersebb, privilgiumokkal
bsgesen krlbstyzott takss, illetve szszfldi vrosokra nehezedett. A vrosok kivlt-
sgai ltal biztostott elnys helyzet ugyan megteremtette a szksges infrastrukturlis s
gazdasgi htteret ahhoz, hogy rvid ideig az orszg els vrosv lpjenek el, m el is
zrtk az uralkodt az ebbl fakad elnyk korltlan lvezstl. A megfelel trvnyi ht-
tr biztostsa nlkl teht remny sem volt arra Erdlyben, hogy a partikulris rdekeiket
erlyesen vdelmez rendek tudomsul vegyk a fejedelmi udvar kltsges eltartsnak
rendszeres terht.
A szoksjogon s a korbbi szablyozsokon gy a legkorbbi Andreanumon tlme-
nen az erdlyi trvnyalkots teht arra knyszerlt, hogy kln is foglalkozzon az ural-
kod elszllsolsnak krdsvel. Az erre vonatkoz vgzsekrl a II. Rkczi Gyrgy ltal
1653-ban elfogadott sszefoglal erdlyi trvnytr ad felvilgostst rendi jogokat trgyal
harmadik rszben. Eszerint az alattvali hsg s ktelessg azt diktlja, hogy a vrosok
bebocsssk fejedelmket vagy az kpviseletben eljr szemlyeket falaik kz, mghoz-
z a Szszfldn rvnyben lv Andreanumtl eltren mindenfle korltozs nl-
kl.
17
rdemes hangslyozni tovbb azt a mr az Andreanum szvegben is megfigyelhet
tnyt, hogy a trvny vilgosan megklnbzteti az orszgos gyekben eljr hivatalos
szemlyeket fejedelem, illetve nevben eljr tisztsgviselk a magnszemlyektl. Az
utbbiak helyzete a kivltsgolt terleteken ugyanis gyakori vita trgyt kpezte egsz Er-
dlyben. Klnsen Szszfldn lezdtt ki a helyzet, hiszen a territorilis autonmia ko-

14
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem utastsa hopmesternek, Csti Gsprnak. Kolozsvr, 1622/23.
In: Magyar udvari rendtarts, 6977.
15
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem utastsa, 6977.
16
A szsz universitas felttelei Bethlen Gbor szebeni telelse trgyban. 1613. december 17. Szilgyi
Sndor: Erdlyi orszggylsi emlkek (a tovbbiakban: EOE) VI. Budapest, 1880. 383.
17
Hogy az orszgnak legitimus fejedelmi akrmely keritett, privilegiumos vagy kltsos vrosokban
birodalmokbliek kzl, [] valamikor akarjk, mind bkessges s hborusgos idkben, mind
magok szemlyek szernt, udvarok npe, orszg npe, fizetett s egyb rendbli hadas praesidium
locumtenensi, avagy arra rendeltetett tisztviseli, az llapotoknak s szksgeknek mivolthoz k-
pest, szabadoson bbocsttasanak, lakhassanak s a kznsges haza s fejedelmek javra szp
egyez rtelemmel vigyzhassanak, [], azoknak egybirnt val szabadsgoknak s privilegiu-
moknak val megsrtdse nlkl, sub poena nota infidelitatis, amissioneque libertatis et omnium
immunitatum. Magyar Trvnytr. 15401848. vi erdlyi trvnyek. Approbata Constitutio-
nes. Budapest, 1900. (a tovbbiakban: Approbata Constitutiones.) III. R. LXXXI/ I. art. 153.
Tanulmnyok CZIRKI ZSUZSANNA
10
rabeli elve alapjn gazdasgi, politikai s kulturlis elnyket lvez vidk mr a kzpkor-
ban is kedvelt clpontja volt a vrmegyei nemessg lakhelyvltoztatsnak. A szsz vezetk
termszetesen minden rendelkezsre ll eszkzzel kzdttek a folyamat ellen. Kezdeti si-
kereik dacra mr a 16. szzadban engedmnyre knyszerltek, hiszen a jogalkotsban is
teret hdtott a tempore necessitatis elve, melynek rtelmben veszedelem esetn knyte-
lenek voltak beengedni a falaik kztt menedket keres vrmegyei nemeseket s szkelye-
ket. Az Approbata Constitutionesban foglaltak mr a harc szmukra kedveztlen kimene-
telrl rulkodnak, miutn az idegenek szabad birtoklsi, letelepedsi, szabados ki s b
bocsttatsi
18
jogrl rendelkeznek.
De milyen szablyozsok lehettek rvnyben a vizsglt korszakban, Bethlen Gbor
uralkodsa idejn? A Bthory fejedelem leksznst s Bethlen Gbor trnra lpst szen-
test orszggyls idejn az orszgban a rendezetlen kl- s belpolitikai helyzet kvetkez-
tben fokozott bels nyugtalansg uralkodott. Kzvetlen aggodalomra adott okot tovbb
az a tny is, hogy az orszggyls a jelenlv nagyszm trk s tatr katonasg rnyk-
ban kezdte meg a rendteremtst. Bethlen Gbor s az sszegylt rendek erfesztsei ilyen
krlmnyek kztt arra irnyultak, hogy orvosoljk a kzelmlt fbb srelmeit, illetve
visszatrjenek a Bthory Gbor uralkodst megelz gyakorlatokhoz. Ami a srelmeket il-
lette, az elz fejedelem regnlsa, azon bell vrosi ltogatsai bven adtak okot a diskur-
zusra. Az elzmnyeknek megfelelen a fejedelem megvlasztst kvet napokban hozott
trvnyek a romlott orszgban jr fejedelemnek nyilvnvalan a Bthory fejedelem
idejn eluralkod, valban tirannusi nknyt idz fejedelmi ltogatsokra s gazdlkod-
sokra emlkezve azt rtk el, hogy udvart maga mellett tartsa, ne a szszokon vagy az
orszg ms lakosain.
19

A fejedelem befogadsnak ktelezettsgtl a rendek termszetesen mgsem zrkz-
hattak el, erre vonatkozan a rgi szoksokat tartottk mrtkadnak minden bizonnyal
ismt a Bthory Gbor rossz emlk uralma eltti idszakra utalva.
20
A vizsglt tma
szempontjbl kln figyelmet rdemelnek azok az artikulusok, amelyekben a szsz veze-
tk az j fejedelem el terjesztettk krseiket.
21
A dokumentum 7. pontja a szsz vrosok-
nak arra a ktelezettsgre irnytja a figyelmet, mely kiegsztette a fejedelem befogad-
snak feladatt: ms erdlyi vrosokhoz hasonlan a fejedelem ignynek megfelelen he-
lyet kellett biztostsanak az sszel orszggylsnek. A szszok megksreltk kicsikarni
Bethlen Gbortl, hogy mentestse ket e teher all, m a fejedelem elzrkzott a krs
ell, hiszen az rgi fejedelmek idejben is volt gyls kzttek.
22

Ezt a kvetelsket a szszok egybknt mrskelt formban ugyan, de fenntartottk a
Szeben visszaadst ksr trgyalsok sorn is: a nagyobb szsz vrosok Szeben, Brass,
Beszterce, Segesvr elzrkztak az orszggyls befogadstl.
23
Br Bethlen Gbor sok
engedmnyre volt hajland a szszok megbktse rdekben, ennek a krsknek nem
tett, az erdlyi viszonyokbl s hagyomnyokbl fakadan nem is tehetett eleget. Noha az
erdlyi fldn tartott orszggylsek sznhelye rendre Gyulafehrvr, esetleg Kolozsvr

18
Az 1613. oktberi orszggyls trvnyei. EOE VI. 361.
19
Az 1613. oktberi orszggyls trvnyei. EOE VI. 361.
20
Az 1613. oktberi orszggyls trvnyei. EOE VI. 361.
21
Articuli totius gentis Saxonicalis veriusque ordinis ad illustrissimum dominum nostrum gratio-
sissimum. Anno dom. 1613. 23. Octobris. EOE VI. 365367.
22
EOE VI. 365367.
23
A szsz universitas gylsnek felttelei Bethlen Gbor szebeni telelse trgyban. EOE VI. 383
389.
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban Tanulmnyok
11
volt, a fejedelem hrom alkalommal 1616-ban Segesvrott, 1618-ban Szebenben, 1622-
ben pedig Besztercn tartott orszggylst. Valjban azonban mg ez a szm is csekly-
nek minsl Fehrvr jelentsghez kpest, ahol szinte minden vben sszeltek az or-
szg kpviseli. Bethlen Gbor a szsz vrosok szolglataira nyilvnvalan az erdlyi gyek
egyb vonatkozsaiban szmtott: az utaz fejedelem s ksrete befogadsa, a portai k-
vetsgek felszerelse, a kvetek fogadsa s indtsa, klnbz bevsrlsi megbzsok s
pnzgyi tranzakcik tern.
A tovbbi esemnyek ismeretben gy tnik azonban, hogy a rgi szoksokra hivatko-
z, a fejedelem befogadst csak felletesen trgyal artikulusok a htkznapi gyakorlat
sorn mgis elgtelennek bizonyultak. Az 1625 mjusban Gyulafehrvrott tartott orszg-
gyls fejedelmi propozcija ugyanis mr arra az Erdlyben uralkod ldatlan llapotra
hivatkozik, hogy az orszg menedkeinek szmt vrosok vonakodnak befogadni a feje-
delmet s udvari embereit. Br Bethlen Gbor csak ltalnossgban emlti a renitens vro-
sokat, egy-egy kiszlsa mgis arrl rulkodik, hogy mondandjt kifejezetten a szszok-
nak, st ezen bell is a tehetsebb vrosoknak, Brassnak, Szebennek, Segesvrnak, Besz-
tercnek sznhatta. Kemny hangon emlkeztette az rintetteket, hogy privilgiumaikat
uralkodi kegybl lvezik, ezrt cserbe pedig felttlen engedelmessget vr. Ez a krl-
mny nmagban mg ms kulcsos vrosok esetben is helytll volna, m a fejedelem
azon megjegyzse, hogy nincs ok a Bthory Gbor idejn tapasztaltaktl tartani, nem teszi
lland fejedelmi lakhelyv egyik privilgiumos vrost sem, mr kifejezetten a szszoknak
szl clzsknt rtend. A dokumentum vgn mr nem is hagy ktsget afell, kinek is
cmezi mondanivaljt, amennyiben arrl biztostja alattvalit, hogy atyai gondviselst
birodalma minden rendjre kiterjeszti, nem klnben a szszokra is. A fejedelem kln
hangslyozta, hogy jogos ignynek nem a csekly vdervel s gazdasgi kapacitssal ren-
delkez helysgek mint pldul a fejedelmi nyomsnak nerbl ellenllni kptelen
Medgyes vagy Szszsebes, Szszvros esetben kvn rvnyt szerezni, a cmzettek teht
egyrtelmen a vezet szsz vrosok.
24

A felvets kimenetele nem lehetett ktsges, Bethlen Gbor a magyar s szkely ncik
tmogatst lvezve sikerre vitte a szsz vrosokba szlls gyt az erdlyi orszggyls-
ben. Kevss meglep, hogy a fejedelmi indtvnyra vlaszol els orszggylsi artikulus-
ban a fejedelmi akarat mellett mr a vrmegyei nemessg hangja is megszlalt, amennyi-
ben elhatroztatott, hogy a mindenkori legitimus fejedelem s successori mellett, vala-
mint a tempore necessitatis elvn tlmenen a nemzetsgek egymshoz val szeretete
alapjn a frendek is szabadon letelepedhessenek, birtokot szerezhessenek a vrosokban.
25

Ezzel a dntssel bezrult a kr a szszok krl, tbb nem akadlyozhattk a Szszfldn
kvlrl rkez, elssorban elkel beteleplk rvnyeslst territriumukon. A folyamat
vgpontjaknt az gy kialakult helyzetet rgztette a fentebb emltett 1653-as trvnygyj-
temny.
Bethlen Gbor uralkodsa idejn megszilrdultak teht azok a kzpkori eredet, mgis
a kora jkor folyamn kiteljesed szoksok, amelyek korbban az uralkod befogadst
szablyoztk Szszfldn s egsz Erdlyben. Megllapthat, hogy a kezdeti bizonytalan-
sgok dacra a fejedelemnek a nemessg tmogatst is elnyerve sikerlt keresztlvinnie
akaratt az orszggylsen, s a szsz vrosokat engedelmessgre szortottk a fejedelmi
udvar kiszolglst tekintve. Az orszggylsen a fejedelem befogadsa tern elrt eredm-
nyek csekly jelentsgnek tnhetnek ugyan, mindenesetre kivlan rvilgtanak a feje-

24
A gyulafehrvri orszggyls hatrozatai. 1625. mjus 129. Propositiones. EOE VIII. 254257.
25
A gyulafehrvri orszggyls hatrozatai. 1625. mjus 129. EOE VIII. 264266.
Tanulmnyok CZIRKI ZSUZSANNA
12
delem azon trekvsre, hogy a kzponti hatalom erstse rdekben megtrje a centrifu-
glis erknt hat szsz rendi ellenllst. A fentiek alapjn mr ismerjk a jogi kereteket,
a tovbbiakban arra vllalkozunk, hogy bemutassuk, miknt is zajlott a gyakorlatban a fe-
jedelmi udvar vendgltsa Brassban.
A fejedelem s ksrete Brassban
A fejedelem befogadsa Erdly szsz vrosaiban egszen j sznben tnt fel 1613 vgn,
Bthory Gbor leksznst kveten. A mr emltett trvnyek s szoksok alapjn dn-
ten a kt fl nem ritkn knyszer megegyezsn alapul, m mgiscsak mkdk-
pes rendszert egy csapsra felrgta ugyanis Szeben elfoglalsa 1610 decemberben. A Szsz
Universitas fvrosnak kzre kertse mr nmagban is megbocsthatatlan tett volt a
szszok szemben.
26
Szeben, a 12. szzadban alaptott Villa Hermanni, majd Hermann-
stadt a kezdetektl fogva a szsz telepesek kzigazgatsi kzpontjnak szmtott, a privil-
giumok s a Kirlyfldhez tartoz terletek bvlsvel pedig fokozatosan a szsz auto-
nm kzssget sszefog s azt kifel kpvisel vross vlt, melynek erejt gazdasgi er-
forrsai s ttrhetetlennek tartott falai mellett bsges uralkodi kivltsgok biztostot-
tk.
27
Amikor Bthory Gbor 1610. december 17-n csellel hatalmba kertette a vrost,
a krnikk tansga szerint maga is elcsodlkozva kiltott fel: Ezt soha nem hihettk vol-
na!
28

Valban hihetetlennek tnt, ami trtnt, hiszen a ksbbiek sorn bebizonyosodott,
a vros fejedelmi szkhelly ttele egyet jelentett az vszzados szsz privilgiumok srba
tiprsval, erre pedig ilyen kzvetlen formban mg soha nem volt plda Erdlyben
29
. Az
orszg egyetlen lakosnak sem lehettek ktsgei afell, hogy Szeben, a metropolis Sa-
xonum bukst kveten a szszok tbbi kincses vrosa is erre a sorsra jut majd, a papr-
forma szerint ugyan mg ltez szsz kivltsgok pedig nem nyjtanak tbb vdelmet a fe-
jedelem nknyes beavatkozsai ellen. Ez pedig nem csupn a szszokra nzve jrhatott s-
lyos kvetkezmnyekkel, hanem mint azt ksbb a szszok maguk is kifejtettk
30
az or-
szg valamennyi, a rendi privilgiumok bstyi mgl kardoskod kzssgre. A fejede-

26
Sem a kortrs krnikark, sem pedig a modern szsz trtnszek kztt nem akad olyan, aki ne
hangslyozn a Szeben elfoglalsa kapcsn elszenvedett jogsrelmet. Mgis szksgesnek tartom
megemlteni, hogy az ltaluk rendre Bthory Gbor pusztt tirannusi hajlamaival magyarzott
esemny htterben olyan indokok is llhattak, melyekrl a kortrsak s az utkor is csak ritkn
tesz emltst. A december 170. kztt tartott szebeni orszggyls msodik artikulusban a
szebenieket azzal vdoltk, hogy feljtottk korbbi, a fejedelem s az orszg ellen irnyul tev-
kenysgket, s k ezt az orszggyls szne eltt meg is vallottk. Mindez els pillantsra puszta
rgynek tnhet csupn a vros megszerzsnek legalizlsra, m figyelembe vve az elzmnye-
ket, nem zrhat ki teljesen annak lehetsge, hogy Szebenben valban Bthory-ellenes erk tev-
kenykedtek. V.: Horn Ildik: nagysga mernyli. In: Historia manet. Demny Lajos-em-
lkknyv. Volum omagial Demny Lajos Emlkknyv. Bukarest, 2001. 237255.
27
V. Roth, Harald: Hermannstadt. Kleine Geschichte einer Stadt in Siebenbrgen. KlnWeimar
Wien, 2006.
28
Kraus, Georg: Erdlyi krnika 16081665. Ford.: Vogel Sndor. Budapest, 1994. (a tovbbiakban:
Kraus: Erdlyi krnika) 70.
29
Ha Szeben nem is kerlt megszlls al, a jelentsebb szsz vrosok kzl is sokan estek a kzel-
mlt hbors viszonyainak ldozatul. A tizent ves hbor folyamn, az erdlyi Habsburg-
uralom 1602-es visszatrse sorn Beszterce s Brass is elvesztette nkormnyzatt, s csszri
katonai parancsnok kzvetlen irnytsa al kerlt. In: Philippi: Kronstadt, 147.
30
A szszok ultimtuma Szeben tadsa gyben folytatott alkudozsokban. EOE VI. 389891.
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban Tanulmnyok
13
lem gyors s kemny fellpse tovbbi, kzvetlenl fenyeget veszlyeket rejtett azokra a
magyar vagy szkely femberekre nzvst is, akik ellenezve Bthory Gbor politikjt, szsz
vros elssorban Brass ers falai mg menekltek.
A szebeni esemnyek egyik legfontosabb erdlyi kvetkezmnye az a vltozs volt, ami
Brass magatartsban kvetkezett be: a vros korbbi csndes ellenllsa a Bthory G-
bor politikjval szembenllk fggetlenl attl, hogy szszok, magyarok, szkelyek vol-
tak-e nylt lzadsv alakult t. A fejedelemnek ugyan 1612 oktberben sikerlt meg-
trni a felkels lendlett, Brasst azonban a felvonul trk tmogats dacra sem tudta
trdre knyszerteni. Sem fegyver, sem trgyals nem vltoztatott azon a tnyen, hogy a v-
ros s a falai mg zrkz elgedetlenek kvlesnek Bthory Gbor gyengl fejedelmi ha-
talmnak hatsugarn. A brassi forrsok tansga alapjn a fejedelemnek ellenllk jv-
jket mr mshoz, nem is Giczy Andrshoz, hanem Bethlen Gborhoz ktttk.
31

A brassiak s az emigrciban tevkenyked Bethlen Gbor kztti j viszony azonban
nmagban mg nem volt elegend ahhoz, hogy elaltassa a Bthory Gbor uralkodsa ide-
jn keser tapasztalatokat szerzett szszok gyanakvst. Bethlen Gbor fejedelemm v-
lasztst kveten a szsz kzssg ppgy elzrkzott a fejedelemmel trtn egyttm-
kdstl, mint a bizalmukat eljtsz Bthory Gbor uralkodsa utols veiben. A fejede-
lemhez fzd viszony normalizlsnak elsdleges felttele a szszok szemben Szeben
visszaadsa s ezzel prhuzamosan a szsz szabadsgok helyrelltsa volt. Erre vonatko-
zan mr oktber 23-n megszletett az j fejedelem grete, miutn Bethlen Gbor vlasz-
tsi feltteleihez olyan artikulusokat is kapcsoltak, melyek Szeben kirtsre s a szsz
privilgiumok helyrelltsra tettek gretet. Ugyanezen dokumentumbl kitnik, a szsz
vrakozsokkal ellenttben a fejedelem nem mondott le arrl a gyakorlatrl, hogy szsz v-
rosok is fogadjanak be orszggylseket.
32
Az adott szt azonban tett nem kvette. Nincs
okunk ktelkedni abban, hogy a fejedelem elsznta magt gretei betartsra, igaz, taln
nem egy csapsra, ahogyan a szszok remltk, hanem egy lassabb folyamat rszeknt, ha-
talmnak stabilizlst kveten, az orszg hrom rendi nemzetnek egyttmkdsre
vonatkoz reformterveinek megfelelen. Az azonnali cselekvs hinya azonban szerencst-
len mdon tovbb izztotta a szsz ellenlls kohjt.
Ebben a helyzetben a szsz koalci, melynek ln Szeben kiiktatst kveten Brass
s Segesvr llt, helyesen rzkelte, a frissen megvlasztott fejedelem trnja mg nem elg
szilrd ahhoz, hogy ellenllhasson a Szsz Universitas kvetkezetes s kvetelseibl jott-
nyit sem enged fellpsnek. A szszok Segesvron jra sszel gylse Szeben elfogla-
lsa ta nem volt plda erre 1613. december 10-n megjtotta a szsz atyk si szvet-
sgt,
33
s Szeben visszaadsig kereken megtagadta a hsgeskt Bethlen Gbortl. A fe-
jedelem, aki Gyulafehrvr felettbb val pusztasga
34
folytn Szebenben csak a tl idej-
re kvnt idzni, hiba alkudozott a szsz vezetkkel. Erdly bels nyugalma, mely nem kis
mrtkben a hrom nemzet egyetrtsn s kszsges magatartsn llt vagy bukott, elsd-

31
A brassi szmadsknyvek bejegyzsei arrl rulkodnak, hogy Bethlen Gbor tvozst kveten
a vros levelezs s megbzott kvetek tjn lnk kapcsolatban llt a temesvri emigrcival.
ANR FB Stadthannenrechnungen V/19, 240. V.: Tovbb: Philippi, Maja: ein rechter Pater
Patriae. In: Philippi: Kronstadt, 166185.
32
Articuli totius gentis Saxonicalis () Anno dom. 1613. 23. Octobris. EOE VI. 365367.
33
Teutsch: Die Gesichte der Siebenbrger Sachsen, I. 352.
34
Bethlen Gbor a szsz nci kveteihez. Szeben, 1613. december 4. In: Bethlen Gbor Levelek.
Vlogatta, bevezetvel s jegyzetekkel elltta Sebestyn Mihly. Bukarest, 1980. (a tovbbiakban:
Levelek) 52.; Archiv des Vereins fr Siebenbrgische Landeskunde. III. 1858. 227229.
Tanulmnyok CZIRKI ZSUZSANNA
14
leges fontossg volt a kialakult klpolitikai helyzetben: a Porta jbl Lippa s Jen tad-
st emlegette, a Habsburg udvar pedig lthatan csak az alkalmat kereste az erdlyi vajda-
sg visszaszerzsre. A kialakult helyzetben Szszfldet illeten a legkevsb rtalmas
megoldsnak Szeben tadsa s a szszokkal val megbkls szmtott. A vrost Bethlen
Gbor 1614. februr 18-n nneplyes klssgek kzepette adta t a mg jelen lv, szm
szerint 53 szebeni polgrnak,
35
Szeben leromlott llapotra val tekintettel pedig ktesz-
tendei adjt is elengedte.
36
Brass hivatalosan februr 20-n rteslt az rvendetes hrrl
egy khalmi szolga rvn.
37

Csaldst okozott azonban az a tny, hogy a bizalom a szszsg s fejedelme kztt nem
llt helyre ezutn sem. Br a szszok hajlandk voltak feleskdni Bethlen Gbor hsgre,
a februri orszggyls helysznl kiszemelt Segesvr elzrkzott a fejedelem s az or-
szggyls befogadstl. Segesvr tiltakozsa termszetesen egyet jelentett az jult erre
kap szsz obstrukci gpezetnek beindulsval, melynek Brass is tevkeny rszese volt.
Bethlen Gbornak az orszggyls dolgban rt, februr 15-n mg Szebenben kelt level-
bl megtudjuk, hogy Segesvrra Brass gyalogokat kldtt a vros vderejnek erstsre,
az Universitas pedig az adfizets tovbbi halogatsval fenyegetztt.
38
A brassi szm-
adsknyvekben a Segesvrra kldtt darabontok s tizedeseik zsoldjt februr 20-n,
visszamenleg regisztrltk. A bejegyzsbl kiderl, hogy 20 frl van sz, akiket azrt
kldtek Segesvrra, mert ott tartottk volna az orszggylst.
39
Egybknt az orszggy-
ls kijellt helyszne ekkor, februr 20-n mr ktsgtelenl Medgyes volt, Brass vrosa
ugyanezen a napon deleglta kldtteit Michael Froniust s Michael Draudt tancstago-
kat, valamint Andreas Gorgias jegyzt s Johannes Christiani (Chrestels) vrosgazdt az
esemnyre.
40
Ha teht a fejedelem bzott is abban, hogy Szeben elhagysa megvltoztatja a
szszok Segesvrra vonatkoz dntst, februr derekn mr vilgoss vlt eltte, hogy ez
nem fog bekvetkezni. A fejedelemnek nem kis bosszsgot okoz vitban vgl mindkt
fl engedmnyekre knyszerlt, gy trtnhetett, hogy a kompromisszum eredmnyeknt
a gyls sznhelyt vgl Medgyesen jelltk ki.
41


35
Kraus: Erdlyi krnika, 94.
36
Az 1614-es medgyesi orszggyls 42. artikulusa. EOE VI. 424.
37
20. Febru. Bracht ein Reppesser diener die gutt Zeitung da F[rstilche] G[nade] die H[er]man-
stadt auff [gab] undt einer lb[lichen] Universitet restituirt hatt. ANR FB Stadthannen-
rechnungen V/20, 348.
38
Hogy kegyelmed elmene, msnap reggel bizonyosan hozz, hogy Segesvrat az gylst celebrlni
nem akarnk engedni, st az vrban igen kltznek a szszok, Brassbl is gyalogot kldtek volna
nekiek, mely dolognak semmi okt nem ltjuk s rtjk, mert mi igazak lvn, kegyelmed tudn,
ha valami fraus az mi szvnkben volna, st azt is beszlik, hogy az adt sem akarnk beadminiszt-
rlni ezutn is. Bethlen Gbor Pchy Simonhoz. 1614. februr 15. Levelek, 60.; Trk
magyarkori llam-okmnytr I. Szerk.: Szildy ron Szilgyi Sndor. Pest, 1871. (a tovbbiak-
ban: TMO I.) 118.
39
Schickt ich auff die Schespurg auff meiner H[err] bevhel 20 Trabanten, dieweil der Landtag
alda gehalten solt werden. ANR FB Stadthannenrechnungen V/20, 348.
40
Uo.
41
A vezet szsz vrosok Bethlen Gbor uralkodsa kezdetn betlttt szerepre itt nincs md kitr-
ni. Arra azonban felttlenl szksges utalni, hogy a Bthory Gbor idejn, Szeben kiiktatst k-
veten kiforrott BrassSegesvr dominancij szsz ellenlls nem szntette be mkdst Beth-
len Gbor uralomra kerlsvel sem. A brassi levltri anyag alapjn egszen 1616-ig kimutatha-
tk az sszeeskvs szlai. Ezzel kapcsolatban lsd: Lovas Rezs: A szsz krds Bethlen Gbor
korban. Szzadok, 78. vf. (1944) 7. sz. 419462.
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban Tanulmnyok
15
Kztudott, hogy Bethlen Gbor szemlyben olyan uralkod kerlt az orszg lre, aki
hossz vek ta elszr trgyalsok tjn kvnta orvosolni a fejedelmi hatalom s a szsz
nci kztti feszltsget. Br a Bthory Gbor idejn tapasztalt visszalsek mg sokig
visszhangoztak a szszok kztt, utda engedmnyekre hajl, jzan politikja Szszfldn
is meghozta gymlcst, lassan helyrellt a megegyezsre hajl prbeszd a kt fl kztt.
Ennek ellenre nyilvnvalan tlzs volna azt lltani, hogy a szsz vrosok szvesen vllal-
koztak a fejedelem s udvara kltsges s kockzatos befogadsra. Tekintve azonban a
trtneti elzmnyeket, mr az is a fejedelmi bkepolitika komoly eredmnyeknt rtkel-
het, hogy 1614-tl voltakppen mintha mi sem trtnt volna a fejedelem s udvara be-
jutott, st a krlmnyekhez kpest kedvez fogadtatsra tallt a szszfldi vrosokban, gy
Brassban is, ahol elsknt tett ltogatst 1614 prilisban.
Bethlen Gbor brassi fejedelmi ltogatsra
42
kszlve a Gyulafehrvrt a Barcasggal
sszekt rgi dl-erdlyi utat hasznlta, melynek jelentsgt kitnen jelzi a tny, hogy
ez a mai napig az erdlyi vast- s kzthlzat egyik legforgalmasabb tvonala. Nem cso-
da, hiszen az t az alfldi terletek fell rkezik, fontos gazdasgi centrumok mentn fut, s
szmos kapcsoldsi pontot biztost a kereskedelmi s hadszati szempontbl is fontos te-
rletek fel: Szebennl Havasalfld fel (Vrs-torony szoros), Brassnl Havasalfld
(Trcsvri- s Tmsi-szorosok), Moldva (Bodzai-szoros), illetve a Szkelysg (Przsmr-
Illyefalva) fel szolgl alkalmas passzusokkal, mindez pedig a 17. szzadban az Oszmn Bi-
rodalom s Lengyelorszg elrsre teremtett lehetsget. Az t mentn fekszik a fejedelmi
birtokok egyik legjelentsebbike, Fogaras, mely gyakran szolglt Bethlen Gbor tartzko-
dsi helyeknt, s mint albb ltni fogjuk, brassi utazsai kapcsn is kiemelt jelentsggel
brt.
Az tvonal mellett az tirny is jellemznek mondhat. Bethlen Gbor brassi ltogat-
st rendszerint hosszabb-rvidebb fogarasi tartzkods elzte meg, ksretvel Fogaras-
fldrl indulva, az Olt folysa mentn, leggyakrabban Feketehalomnl lpett be a Barca-
sgba. Rvid brassi idzst kveten, Przsmrnl hagyva el a Barcasgot, a Szkelyfld
fel vette az irnyt. Ettl a szokstl eltrt 1616-ban, amikor Brassbl elindulva Fogaras-
ra vonult, illetve 1619-ben, 1628-ban s 1629-ben, e hrom alkalommal ugyanis az tvonal
megtartsa mellett megvltoztatta az tirnyt, a Szkelyfld fell kzeltette meg a vrost,
majd Fogaras fel haladva tvozott. A vltozs oka a Szkelyfldhz ktd, rendszerint ka-
tonai gyek intzsben, illetve abban keresend, hogy uralkodsa vgn mr elrehaladt
betegsgbl add slyos panaszokkal kzd fejedelem a brassi tartzkodst megelzen
a Szkelyfld s a Barcasg hatrn tallhat gygyfrdkben
43
kezeltette magt. A feje-
delmi ltogatsok jogi httert vizsglva mr lthattuk, hogy a fejedelem elmletileg korlt-
lan alkalommal krhetett bebocstst az orszg brmely vrosba. A szemlyesen is hadba
szll Bethlen Gbor termszetesen gyakran volt ton, m bkeidben is gyakran hagyta el
a fejedelmi szkhely, Gyulafehrvr falait. Brassi ltogatsa mgsem jelentett vi egy alka-
lomnl tbbet, ez all csak az 1627-es esztend jelentett kivtelt, ekkor ugyanis ktszer, p-

42
Bethlen Gbor brassi ltogatsai: 1614. prilis 37., 1616. mrcius 58., 1619. jnius 29. jlius
3., 1622. augusztus 411., 1624. szeptember 1219., 1626. prilis 1116., 1627. februr 27. mrci-
us 7(?) s augusztus 2(?)13., 1628. februr 613., 1629. februr 611.
43
Valsznleg a Szkelyfld s a Barcasg hatrn fekv Zajzon, Tatrang, Prkerec, illetve az erd-
vidki Szldobos falvak kzelben fakad forrsokrl lehetett sz. svnyi anyagokban gazdag vi-
zket a kzpkortl fogva alkalmazzk gygyszati clokra. A fejedelem 1629-es szldobosi frd-
krjrl rszletesebben beszmol Don Diego de Estrada visszaemlkezseiben. In: Makkai Lszl
(szerk.): Bethlen Gbor emlkezete. Budapest, 1980. 252. Lsd mg: ANR FB Stadthannenrech-
nungen V/19, 547.
Tanulmnyok CZIRKI ZSUZSANNA
16
rilisban s augusztusban is felkereste udvarval a vrost. gy tnik, erdlyi gyeinek int-
zst jellemzen ms vrosok ha nem Gyulafehrvr, akkor Kolozsvr, Vrad, Marosv-
srhely, ritkbban a szsz helysgek kzl Medgyes s Segesvr kr szervezte. Ennek
okt a fejedelem befogadsa ellen gyakran gl szsz vrosok tbb-kevsb sikeres hrt
magatartsn tl abban sejthetjk, hogy a rendi nemzetek unijnak stabilitst mindig is
szem eltt tart fejedelem nem kvnta tlfeszteni a hrt szsz alattvali krben, kln-
sen tvol llhatott rdekeitl a hangad egyben legtehetsebb szsz centrumok ingerl-
se. Azontl ne tvesszk szem ell azt az egyszer szempontot sem, hogy a vg nlkli h-
borkba bonyold fejedelem a leggyakrabban taln ppen az Erdly hatrain kvl es
harctereken idztt. Viszonylag ritka felbukkansa Brass vidkn teht nem azt jelentette,
hogy Bethlen Gbor kivtelezett volna a szszokkal. Egyb gyakorlati szempontokon fell
inkbb arrl lehetett sz, hogy egyszeren tcsoportostotta a terheket egy olyan kzssg
esetben, ahol a Bthory Gbor idejn trtntek miatt a fejedelem befogadsnak krdse
mindvgig knos asszocicikat keltett.
44
A forrsok tansga szerint Brass s ms szsz
vrosok esetben inkbb diplomciai, logisztikai, elltsi feladatok kerltek eltrbe, a fe-
jedelem ltogatsainak szmt pedig a minimumra mrskelte. Tartzkodsnak idtar-
tama sem volt jelents, ha tekintetbe vesszk, hogy msutt Fogarasban, Szkelyfldn
akr hetekig is idztt: a Brassban tlttt napok szma ltalban td napig
45
terjedt,
ettl eltrt az 1616-os v hat-, az 1622-es v tizenegy- s az 1628-es v nyolcnapi idtarta-
mval.
46

A fejedelmi ltogats valamennyi esetben ugyanazon menetrend szerint zajlott le. Miu-
tn tervbe vette, Bethlen Gbor levlben vagy szllsosztja rvn tudatta a brassi ellj-
rkkal rkezsi szndkt, valamint az rkezs vrhat idpontjt. Mr emltettk, hogy
udvarval rendre Fogarasban szllt meg, mieltt a Barcasgba indult volna. A brassi kr-
nikark s a vrosgazda szmadsknyvei alapjn gy tnik, hogy a fejedelem s a vros-
vezets kztt mr azeltt lnk forgalom bonyoldott, hogy Bethlen Gbor betette volna a
lbt a Barcasgba: egymst rtk a fejedelmi s brassi postk Brass s Fogaras kztt,
azontl a vros elljri is gyakran tettk tiszteletket ajndkokkal megrakott szekereiken
a fogarasi udvarban. Invitlshoz hozztartozott az is, hogy Fogarasbl megindulvn
Feketehalomnl magas rang brassi tisztvisel vrta, aki nneplyes keretek kztt ksr-
te be urt a vrosba.
47
Taln nem tlzs gy rtelmezni mindezt, hogy a vros s a fejedel-

44
A vonakod szszokat mg 1625-ben, tizent vvel Szeben Bthory Gbor ltal trtnt elfoglalsa
utn is trvnyben kellett inteni a fejedelem befogadsra vonatkoz ktelezettsgkre. Az indok-
lsbl kitnik, a szszok ennyi v tvlatbl is Bthory Gbor tettt hnytorgattk fel. Lsd a 25.
jegyzetet.
45
Bethlen Gbor Rhdey Ferencnek. Przsmr, 1619. jnius 28. In: Szilgyi Sndor: Bethlen Gbor
fejedelem kiadatlan politikai levelei. Budapest, 1879. 117.
46
Lsd a 42. jegyzetet
47
A fejedelem invitlsra Fogarasba vagy Feketehalomra deleglt brassi elkelk a vizsglt id-
szakban: 1614-ben Michael Forgatsch, Johannes Benkner, Hegyes Andrs (ANR FB Stadthannen-
rechnungen V/20, 355356.); 1616-ban Christianus Hirscher, Stephen Filstich, a vrosi jegyz,
Christoph Greissing, Hegyes Andrs (ANR FB Stadthannenrechnungen V/20, 610, 612613.);
1618-bl s 1619-bl nincs adat; 1622-ben a br, Christianus Hirscher (ANR FB Stadthannen-
rechnungen V/22, 99.); 1624-ben Michael Schmidt, majd Andreas Hegyes s Paul Bnfy (ANR FB
Stadthannenrechnungen V/22, 599, 603.); 1626-ban Georg Draudt (ANR FB Stadthannen-
rechnungenV/23, 72.); 1627 februrjban s jliusban Georg Nadescher (ANR FB Stadthannen-
rechnungen V/21, 309, 416.); a Szkelyfld fell rkez fejedelem el utazik 1628-ban Michael
Draudt s Andreas Gorgias vrosgazda, majd Paul Bnfy s Michael Schmidt (ANR FB Stadt-
hannenrechnungen V/21, 529, 568.), 1629-ben Andreas Gorgias vrosgazda s Michael Schmidt,
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban Tanulmnyok
17
mi hatalom kztti diplomciai hadvisels mr a vrosfalakon kvl megkezddtt, hiszen
az uralkod szemlyes s nem ritkn nyomaszt jelenlte gondoljunk bele, 16131616 k-
ztt a brassiak a Habsburgokkal titkon szvetkezve trtek Bethlen Gbor uralmnak
megdntsre
48
magban foglalta a vros gyeinek kzvetlenl a legfelsbb hatalmi f-
rumon trtn rendezsnek szmos elnnyel kecsegtet lehetsgt. 1614 mrciusban
Michael Forgatsch tancsr a ksedelmes szsz adval sietett Fogarasba a fejedelem el,
49

tovbb tz napot tlttt ott kt msik tancsr, a korbban Bethlen bcsi legtusaknt te-
vkenyked Johannes Benkner s a kztiszteletben ll, ids Andreas Hegyes is. Az ad-
htralk siets beszolgltatsa egybknt a fejedelmi ltogats visszatr elemei kztt tar-
tand szmon: 1616. februr 13-n Christianus Hirscher s Stephan Filstich tancsurak
utaztak Bethlen Gbor el ugyanezen okbl.
50

A pnzgyi restancik kiegyenltsn tlmenen a fejedelem jindulatnak megnyer-
st cloztk azok az ajndkok is, amelyekkel a brassiak mr a vrosba rkezst megel-
zen tisztelegtek a fejedelemnl. Klnsen ltvnyos az a buzgalom, amellyel az erdlyi
limitcik idejn igyekeztek a brassiak megtallni fejedelmket. Brass ugyanis rendre
tllpte az rutermels s kereskedelem mestersgesen szabott korltait, az ebbl fakad
kvetkezmnyeket pedig krltekint udvarlssal prblta mrskelni.
51
Az ajndkok jel-
lemzen csemegnek szmt lelmiszerek voltak: vlogatott minsg szott s friss ha-
lak, keleti luxuscikkek (citrom s citroml, narancs, fge, grntalma, serbet, mazsolasz-
l), valamint a szezonnak megfelel helyi gymlcs (alma, krte, szilva, cseresznye, di). Az
ajndkozott ru vltoz mennyisge s sszettele miatt ugyan nehz ltalnostani, mgis
megllapthat, hogy sszrtke krlbell 10 forint krl mozgott, mindez azonban ele-
nysz ttel a fejedelmi vendgsg tbb szsz, tbb ezer forintos kltsgvetsben.
52
A tisz-
telg ajndkok mellett tovbbi kltsget jelentett a vrosi gyben eljr tancsurak s a
melljk rendelt szemlyzet szakcs, ajtnll vagy legny, tovbb egy vagy tbb vrosi
futr, fuvaros tbb napra terjed elltsa s napidja. Ugyanis, mint a szmadsknyvek
adataibl kitnik, nemcsak a fejedelemnek jrt els rang ellts, hanem a mell rendelt
brassi uraknak is. Vesepecsenye, fehr pecsenye, szrnyasok, szalonna, ecet, kenyr s
zsemle, petrezselyem, fszerek, szott hal, gymlcs, bor s gyertya szerepel az traval-
knt melljk adott csomagban, melyek rtke 1,11 s 4,5 forint kztt mozgott az utazk s
a kint tlttt napok szmtl ltalban 35 nap fggen. Ehhez jrult mg az utazk

majd Georg Nadescher s Michael Goldschmidt (ANR FB Stadthannenrechnungen V/19, 430,
460.).
48
Bvebben lsd: Czirki Zsuzsanna: Senkinek pnzen vtt rabjai nem voltunk, sem nem va-
gyunk Brass s a fejedelmi hatalom viszonya Bethlen Gbor uralkodsa idejn, a vrosi
szmadsknyvek tkrben. Doktori disszertci. Szeged, 2010.
49
A trtnethez az is hozztartozik, hogy Michael urat rablk tmadtk meg tkzben, s knytelen
volt visszafordulni a pnzzel. ANR FB Stadthannenrechnungen V/20. 355.
50
ANR FB Stadthannenrechnungen V/20. 610.
51
1628-ban a fejedelem februri ltogatst megelz kt hnapban mr lnk trgyalsok folytak
Brass s a fejedelem kztt, melynek keretben tisztelg ajndkokkal szolgltak a fejedelemnek,
illetve a brassiak limitcis gyeivel megbzott Kapi Andrsnak. ANR FB Stadthannenrechnun-
gen V/21. 529. Ez az eljrs szinte szrl szra megismtldtt 1629-ben. ANR FB Stadthannen-
rechnungen V/19. 438.
52
Jellemznek mondhat az 1629-es ltogatsa alkalmval a fejedelem szmra elkldtt invitl
ajndkok listja: viza 5 forintrt, 36 darab citrom 3,60 forintrt s 5 szp grntalma 1,25 forin-
trt, teht sszesen 9,85 forint rtkben. ANR FB Stadthannenrechnungen V/19, 430.
Tanulmnyok CZIRKI ZSUZSANNA
18
trinkgeld-je vagyis borraval nven knyvelt napidja, mely a vizsglt korszakban nem
vltozott, tancsurak esetben 25, szemlyzetk esetben 4 dnrt tett ki.
53

Bethlen Gbor rkezse viszonylag ritka, nagy erfesztseket ignyl esemnynek sz-
mtott Brass vrosban. Szerencss esetben Brass szmra a kegyelmes r tovbbi el-
nys befolysolsnak lehetsgt is magban rejtette, nem csoda teht, ha a vrosban l-
zas elkszletek kezddtek a fejedelmi udvar fogadst megelzen. A fejedelem befoga-
dsa ami radsul gyakran esett egybe idegen kvetek brassi tartzkodsval, illetve er-
dlyi kvetek indtsval nagy ltszm csoport szllsnak, tkeztetsnek, mozgats-
nak precz megszervezst kvnta, ez pedig csak gondos elkszletek rn volt kivitelez-
het. gy tnik, a munka koordinlsa a vrosi pnzforrsokat is kezel vrosgazda kez-
ben sszpontosult, volt az, aki sszefogta s sszehangolta a rszfeladatokkal megbzott
felelsk
54
munkjt, s nyugta ellenben kifizette a vsrolt termkrt vagy szolgltatsrt
jr djat. A legfontosabb krds magtl rtetden a vendgek elszllsolsa s lelmez-
se volt. Tudjuk, hogy a vrosnak sajt vendghza volt, melyet a forrsok Stadthoff nven
emltenek. Legrgibb emltse a 16. szzad elejrl szrmazik, ekkor mg a Szent Jnos ut-
ca
55
egyik plett jelentette. A vendghz hamarosan szknek bizonyulhatott, hiszen a v-
rosi szmadsokbl kiderl, 1573-ban kt msik pletet vsrolt meg hasonl clra a
brassi tancs, egyet a Kolostor utcban
56
975 guldenrt, egyet pedig a Rzsapiacon
57
100
guldenrt, melyeket kltsges 568,77 forintra rg tpts sorn tettek a clnak meg-
felelv. Egyb adat hjn el kell fogadnunk, hogy a vros hivatalos vendgeit a vizsglt
korszakban is itt helyeztk el.
58
Bethlen Gbor s krnyezete szmra azonban ez a kt p-
let sem frhelyeit, sem pedig minsgket tekintve nem biztosthatott kielgt szllsle-
hetsget.
59
A felmerl ignyek vizsglata sorn a fejedelem sajt szavaira hagyatkozha-
tunk, hiszen 1614 eleji remlt segesvri tartzkodsra vonatkozan ugyan maga fo-
galmazta meg szllsosztja
60
szmra, milyen helyisgekre is van szksge: Felette k-
rem kegyelmedet, az szllsom fell provideljon, gy hogy legyen minden j alkalmatos-
sggal mg ebdl, palota, tancshz, antecamara, magamnak val hzam, annak kamar-
ja, felesgemnek j hzai, frszdeszkkbl egy j reg konyhja, a szllsokat kznsge-
sen osszk gy, hogy gyalogim s szolgim kztt ms szllk [ne] legyenek. Az uraknak il-

53
ANR FB Stadthannenrechnungen V/20, 612.
54
A vizsglt korszakbl alig nhnyukat ismerjk nv szerint. 1614-ben a fejedelmi udvarral rkez
lovak szmra szksges takarmnyrl kt brassi intz, Andre Graser s Merten Kloscher gon-
doskodott. 1624-ben a konyhai alapanyagok beszerzsvel Martin Heltner tancsurat, valamint
Johannes Kleint s Andreas Altstettert bztk meg. ANR FB Stadthannenrechnungen V/22, 611.
55
Johannisgasse, Strad Sfntul Ioan
56
Klostergasse, Strad Mureenilor
57
Rosenanger, Prundul Rozelor, jabban Pia George Enescu
58
Das Burzenland. I. Kronstadt. Hrsg. von Erich Jekelius. Kronstadt, 1928. 68.
59
Mindazonltal a vros fejedelmi ltogats esetn egyetlen frhelyet, gy a vendghzat sem hagy-
hatott kihasznlatlanul. Erre utal a szmadsknyvek egy-egy adata, mely a ltogatst megelz
takartsrl, karbantartsrl szmol be a vendghznl: 1628. februr 3-n Zahlt 6 Blochen,
welche auffm Stadthoff fegetten. ANR FB Stadthannenrechnungen V/21, 558.
60
A fejedelmi udvar elszllsolsnak megszervezsre alkalmazott szemly, a szllsoszt rend-
szerint mr jval ura rkezse eltt felkereste a vrost, s egyttmkdve az erre kirendelt helyi
tisztviselkkel hozzltott a szllsok kiosztshoz s a ltogats zavartalan lebonyoltst biztos-
t infrastruktra ellenrzshez. Arra is volt azonban plda, hogy csupn egy nappal vagy alig n-
hny rval a fejedelem rkezse eltt rkezett a vrosba. ANR FB Stadthannenrechnungen V/20,
358.
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban Tanulmnyok
19
lend szllsok legyen.
61
Mindezt kiegszthetjk Bethlen fejedelem udvari rendtartsnak
informciival, melyek tansga szerint rendes krlmnyek kztt a fejedelem szmra
tbb, ma szobaknt vagy teremknt rtend palota vagy hz, elszoba, audientia-hz, va-
gyis fogadterem, hlhz s egyb kamark lltak rendelkezsre.
62

A brassi forrsok csupn elszrtan tesznek emltst a szllsosztsrl. Annyi azonban
megllapthat, hogy a fejedelmi udvar klnbz funkciira vonatkoz ignyeknek csak
gy tudtak eleget tenni a vrosiak, ha felosztottk a helyszneket egyms azaz a tehet-
sebb, teht vendgfogadsra kpes polgrok kztt. Ennek megfelelen a fejedelem s
legszkebb krnyezete befogadsra a vrosi patrciusok, leggyakrabban maga a vrosbr
vllalkozott. A fejedelmet ksr udvari mltsgok s ksretk kancellr, guberntor,
a fejedelmi tancs tagjai szintn a gazdag polgrok hzaiban jutottak a trsadalmi ll-
suknak megfelel szllshoz, az alacsonyabb sttus udvari embereket pedig csoportosan
szllsoltk el a vrosi hztulajdonosoknl. Mivel a vaskos falak s bstyk vezte vros
korltozott befogadkpessggel rendelkezett, nagyobb csoportok elhelyezsre a vrosfa-
lon kvl elhelyezked mezn akr strakban s a tehets polgrok kls majorsgai-
ban nylt lehetsg.
A fejedelmi udvar zkkenmentes kiszolglsa rdekben a szllsok elzetes kioszt-
sn tlmenen mg szmos htkznapi ignyrl kellett j elre gondoskodni. A kszletfel-
tlts krlmnyes folyamata szmos termkre kiterjedt, ezrt itt csak a mennyisgkbl
fakadan legjelentsebb tteleket vesszk szemgyre. A fzshez, hideg vszak esetn a f-
tshez szksges tzift a helyiektl vsroltk, illetve a brassi vrosi kezelsben lv er-
dkbl hozattk, ilyen esetben kitermelskre s feldolgozsukra kln favg csapatot al-
kalmaztak.
63
Arrl is gondoskodni kellett, hogy valamennyi szllson rendelkezsre lljon
megfelel mennyisg fa, hiszen hiny esetn a beszllsoltak a vendglt sajt kszlett
emsztettk fel. Ha vletlenl ilyen visszalsre kerlt sor, akkor a vros megtrtette a
vendgek ltal okozott krt.
64
A vendgsereggel rkez lovak elltsa is kihvs el lltotta
a vrosiakat, hiszen jelenltk nagy mennyisg szna, szalma s zab beszerzst tette
szksgess. A fejedelmi ltogats elkszleteit rszleteiben elnk tr szmadskny-
vekben tucatjval szerepelnek azok a beszlltk, akiktl nagy ttelben vsroltak az eml-
tett cikkekbl.
65
Ezenfell a vros sajt kaszlirl is tetemes mennyisg sznt hordattak
be a vrosba, melynek lekaszlsra a helybeli kzrend legnyek, lenyok, romnok s ci-
gnyok krben toboroztak napszmosokat, tovbb hasonlan jrtak el a vrosi zab beta-
kartsa esetn is.
66
Ha mg ez sem volt elegend, akkor a jelentsebb kszletekkel rendel-
kez polgrok siettek a vros segtsgre. gy trtnt a fejedelem 1627-es ltogatsa sorn,
amikor a vrosbr a sajtjbl ptolta a szksges mennyisget.
67
Szintn szmottev
mennyisget kpviseltek a fejedelem s ksrete ltal elhasznlt vilgteszkzk, lmp-
sok, fklyk, illetve a legjelentsebb ttelt kitev gyertya, melyet helyben kszttettek fagy-

61
Levelek, 61.; TMO I. 119.
62
Bethlen Gbor erdlyi fejedelem udvari rendtartsa hopmesternek, Csti Gsprnak. Kolozsvr,
1622/23. In: Magyar udvari rendtarts, 7172.
63
ANR FB Stadthannenrechnungen V/20, 357.; V/21, 311; V/22, 113.
64
gy trtnt 1622. augusztus 4-n, amikor megtrtettk a Fiotn kertjben soron kvl elgetett 20
dnr rtk tzelt. ANR FB Stadthannenrechnungen V/22, 110. 1629 februrjban az reg
papnnl jogtalanul eltzelt, 1 forint rtk ft trtettk. ANR FB Stadthannenrechnungen, V/19,
65
Stadthannenrechnugnen V/20, 363.
66
ANR FB Stadthannenrechnungen V/22, 603, 607.; V/21, 427.; V/21, 561., 567.
67
ANR FB Stadthannenrechnungen V/21, 325.
Tanulmnyok CZIRKI ZSUZSANNA
20
gybl s viaszbl.
68
A fejedelmi vendgsg elkszletei kiterjedtek a konyhai fszerek
elzetes beszerzsre s elksztsre is. A fszerflk rendszerint a vmbl kerltek a v-
rosi raktrba, a hinyz mennyisget pedig a jelentsebb kszletekkel rendelkez brassi
polgroktl szereztk be.
69
Feldolgozsukra a gyertyantshez hasonlan vrosi asszonyo-
kat alkalmaztak, tovbb gondoskodtak a szksges troleszkzkrl, ldkrl s fszeres
zacskkrl is.
70
A fszerekkel egy rucsoportban kezeltk a kimrt vagy cukorsveg for-
mjban tvett finom cukrot, illetve a kst, melyet brmunksokkal trettek meg felhasz-
nls eltt.
71
Amennyire a romland lelmiszerek eltartsa lehetv tette,
72
hsrl is igye-
keztek elre gondoskodni. A fejedelem rkezst megelzen szzval szereztk be az l
baromfit tykot, csirkt, kacst s libt , vrs hst pedig a helyi mszrosoktl vsrol-
tak. A hssal egyenl arnyban fogyott a hal, melyet frissen ksztett s hordkban eltett,
szott formban fogyasztottak. A halat a 17. szzadban a mainl lnyegesen gazdagabb vz-
rajz Barcasgbl magt Brasst is patakok szttk t, a vrosfalakon kvl pedig nagy
kiterjeds halastavak terltek el s Havasalfldrl szereztettk be. A vrost jellemzen
romnok lttk el ezzel a termkkel, akik vagy nll vllalkozsbl vagy pedig a vros kz-
vetlen megbzsbl, a vros sajt vizein halsztak. Utbbi esetben Brass akkor is kifizette
munkjukat, ha trtnetesen nem fogtak semmit sem.
73

A fejedelem megrkezst kveten a legfontosabb lelmezssel kapcsolatos feladatokat
egy kzponti konyha ltta el. A fejedelem fentebb idzett levelben szerepl deszkkbl
csolt konyha brassi megfelelje a brassi forrsokban Kochhaus, azaz fzhz
74
nven
emlegetett plet volt, melyet a fejedelem brassi tartzkodsa idejre lltottak fel a vros
kzepn, a piactren.
75
A tzhellyel, a fzshez s az lelmiszerek elksztshez szksges
eszkzkkel jl felszerelt fzhzban ksztettk el s osztottk szt az teleket herberg-
ek, azaz a vendglt szllsok szerint. A kenyr- s kalcsflk ellltsa ettl elklnl-
ve, a brassi sthzakban trtnt. A jelen dolgozatnak nem clja, hogy rszleteiben tr-
gyalja a fejedelmi udvar brassi lelmiszerfogyasztst, csupn egyszer felsorolssal sze-
retnk utalni az ellts sznvonalra, bepillantst engedve egyben a kor tkezsi szoksaiba.

68
Az elhasznlt gyertya mennyisgrl rulkodik a Bethlen Gbor 1622. augusztusi ltogatsa sorn
lejegyzett adat, mely szerint 3 asszony 3 napon keresztl nttte a gyertyt. Munkjuk eredm-
nyeknt Brass 2300 darab faggygyertyt s 8 fontnyi viaszgyertyt ksztett el a fejedelmi ud-
var szmra, a munkabrrel egytt 17,36 forint rtkben. ANR FB Stadthannenrechnungen V/22,
109.
69
A fszerbeszlltk kztt a legtehetsebb gazdag kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkez
brassi csaldok kpviseltettk magukat: Benknerek, Draudtok, Froniusok, Bnfyak, Forgatschok
stb. ANR FB Stadthannenrechnungen V/20, 624.
70
ANR FB Stadthannenrechnungen V/22, 10405.; V/21, 311, 432.; V/22, 121, 605606.
71
ANR FB Stadthannenrechnungen V/22, 604.
72
A vrosnak sajt hthelyisge Eysgruben volt, melyet a tavasz kzeledtvel trt jggel tl-
tettek meg.
73
ANR FB Stadthannenrechnungen V/21, 311.
74
ANR FB Stadthannenrechnungen V/20, 359.
75
Marktplatz, Pia Sftului. Brassnak ms kereskedvrosokhoz hasonlan a kzponti piac mel-
lett klnbz, a trsg kereskedelmi viszonyaira utal, rucsoportokra specializlt piacai voltak,
gy alakultak ki a ma is hasznlatos helynevek, mint lpiac, halpiac, bzasor. A fzhz egybknt
jellemz ksreleme a fejedelmi ltogatsoknak a korajkori Erdlyben. V.: Jeney-Tth Anna-
mria: Bthory Gbor udvara 1612-ben Kolozsvrott. In: A Bthoriak kora. (A Bthoriak s Eu-
rpa.) Nyrbtor, 2008. 148. (a tovbbiakban: Jeney-Tth: Bthory Gbor udvara)
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban Tanulmnyok
21
Az elkel tkezsek alapjt a 17. szzadi szoksoknak megfelelen a kenyr, a hs,
esetleg hal, valamint zldsg kpezte, Brassban is ebbl fogyott a legnagyobb mennyisg.
Kenyrflk kzl fehr s barna kenyeret, zsemlt, kalcsot fogyasztottak, a hsok kztt
nagy mennyisg szrnyas-, marha- s borjhs, birka- s kecske-,
76
sertshs, illetve rgi
s j szalonna, tovbb vadkacsa, z-, szarvas- s nylhs szerepel, halfajtkbl pedig a vi-
zt, pontyot, csukt, pisztrngot, valamint a rkot talljuk meg a fogyasztsi listkon.
77

A tejtermkek kztt a nyers tej mellett nagyobb ttelt kpviselnek a jellegzetes erdlyi saj-
tok s a vaj, ritkbban a tejszn. Jelents mennyisgben fogyott az ecet, a zsr s az olaj
lenolaj, ritkbban olvaolaj , a mz, a tojs. Zldsgbl s gymlcsbl a friss vagy sava-
nytott kposzta, bors, vrshagyma, fokhagyma, gomba, alma, krte, szilva, egres, cse-
resznye, di s mogyor kerlt az asztalokra. A fszerek kztt a helyi eredet petrezse-
lyem s kapor mellett a keletrl behozott bors, szegfszeg, fahj, szerecsendi s virga,
gymbr s sfrny szerepel. Elkel vendgekrl lvn sz, bsgesen fogyasztottak a
Brassban mindig rendelkezsre ll keleti luxuslelmiszerekbl, mazsolaszlbl, citrus-
flkbl, fgbl, mandulbl, st eredete alapjn ide szmtottk a rizst is. A csemegk so-
rt a fejedelem vasrnapi asztalra kerl marcipn zrta.
78

Az egyes vrosok, kzssgek eltr knyvelsi menetbl add sajtossgok bven
hagynak nyitott krdseket az esemnyek teljessgre tr brzolsa sorn. gy a brassi
szmadsknyvek bsges, br gyakran differencilatlan felsorolsi rendje alapjn nem
tudjuk szrl szra rekonstrulni, pontosan mit is tlaltak fel a vendgltk a kzs tke-
zshez gylt urak szmra a vrosban. Ebben az esetben alkalmas viszonytsi pontknt si-
etnek segtsgnkre Kolozsvr sfrpolgrainak feljegyzsei, akik a fejedelemi tkeztetse-
ket aprlkos pontossggal rktettk meg az utkor szmra. Csupn egyetlen pldt ki-
ragadva vessnk egy pillantst arra az tlagosnak mondhat vacsorra, amit Bethlen Gbor
1613. november 26-n klttt el a kolozsvri urak trsasgban! Az egybegyltek szmra
tbb nagy tlon hordtk be az telt, melyek a kvetkezket tartalmaztk: az els tlon csu-
ka trzse levvel, borssal, sfrnnyal, gymbrrel, petrezselyemmel s hagymval; a mso-
dik tlon tehn hs kk kposztval; a harmadik tlon citromos tyk borssal, sfrnnyal
s gymbrrel; a negyedik tlon pedig pecsenye tykbl s disznbl, kolbsz, hozzval
uborkval s cipval. Az tkezst gymlcs, sajt, di s perec zrta, a jz falatokat pedig
28 ejtelnyi
79
borral bltettk le.
80

A szmadsknyvek adatai alapjn az a vrostrtneti szempontbl klnsen rdekes
folyamat is rekonstrulhat, ahogyan az ignyelt ruk beszerzse zajlott. Brass ahol a
reprezentatv vendgfogads lland jelensg volt sajt raktrkszletet tartott fent a ven-
dgfogads sorn ignybe vett alapvet cikkekbl. Ez a kszlet azonban mindig kiegszts-

76
A birka s kecske a helyi szhasznlatban berbcs fogyasztsa a vrosban tartzkod trk
vendgekre volt leginkbb jellemz.
77
A tetemes halfogyaszts helyi jellegzetessgknt rtkelhet. A brassi s kolozsvri fogyasztsi lis-
tkat sszevetve ugyanis kitnik, hogy taln az eltr fldrajzi s kereskedelmi viszonyokbl ki-
folylag Kolozsvron csak alig-alig tallkozunk halflkkel a fejedelem lelmezse sorn.
78
ANR FB Stadthannenrechnungen V/20, 625.
79
35 liter. V.: Bogdn Istvn: Magyarorszgi r-, trfogat-, sly- s darabmrtkek 1874-ig. Bu-
dapest, 1991. (a tovbbiakban: Bogdn Istvn: Magyarorszgi r-, trfogat-, sly- s darabmrt-
kek) 228.
80
MOL Mikrofilmtr. Kolozsvr vros levltra. Tekercs: 28962. Kolozsvr vros szmadsknyvei
(Fond primria municipiului Cluj-Napoca socotelile orasului Cluj-Napoca). 1613. XIV. 191. A kor
tkezsi szoksaira vonatkozan lsd: Benda Borbla: tkezsi szoksok a magyar fri udva-
rokban. In: Idvel palotk, 491507.
Tanulmnyok CZIRKI ZSUZSANNA
22
re szorult, ha nagy s elkel kvetsget vagy magt a fejedelmet vrtk a vrosba. A hiny-
z mennyisg ptlsra tbb eszkz llt a vrosvezets rendelkezsre. Egyfell kzvetlenl
kiemelhettk a brassi vmjvedelmek rucikkekben beszlltott tteleibl ez elssorban
a kereskedelmi rukra, kivlt fszerekre vonatkozott. Ami a helyi termkeket illette, ezeket
a vrosiaktl, esetleg a krnyez falvak s mezvrosok lakosaitl szerezhettk be kzvet-
len vsrls vagy az Erdly-szerte elterjedt cduls mdszer rvn. Ez utbbi lnyege abban
llt, hogy a beszerzssel megbzott vrosi tisztvisel sorszmozott igazolst Zettelt, vagyis
cdult lltott ki a beszllttl tvett termkrl, mely kszpnzes trtst utlag a v-
rosgazdnl kezdemnyezhettk. Az sszegyjttt cdulk jelentsge abban is megragad-
hat, hogy a vrosi jegyz ezek alapjn lltotta ssze az ves szmadsokat. A rendszer
nem volt tkletes, hiszen mg az orszg legtehetsebb vrosai kztt szmon tartott Bras-
s is gyakran kzdtt azzal a problmval, ami olyannyira jellemz volt a 17. szzadi Er-
dlyben, trtnetesen a pnzhinnyal. Erre a helyzetre a kifizets ttemezse jelenthetett
megoldst,
81
de szba jhetett a termk beszmtsa a beszllt adjba is.
82
Elfordult az
is, hogy az adott termkbl mg vsrls tjn sem volt biztosthat a szksges mennyi-
sg. Ilyen esetben a vros maga kezdemnyezte az rucikk behozatalt vagy mint a gyer-
tyants esetben mr lthattuk kszttetst. Gyakori jelensgnek szmtott tovbb,
hogy a tehets vrosiak a magukbl ellegeztek meg klnbz termkeket a vrosnak. Ez
befektetsnek sem volt rossz, hiszen a vros utlag borsos ron trtette a legmegfelelbb
pillanatban rkez segtsget.
Hasonl volt a helyzet az lelmiszerek kztt klnll csoportot alkot italok esetben
is. Brassban a legnagyobb mennyisgben a bor fogyott jellemzen helyi j s borok,
havasalfldi borok, illetve a legelkelbb vendgek asztalra kerl malvzia , de bven
fogyasztottak srt, tovbb kisebb mennyisgben mzsrt
83
s prlatokat
84
is. Mindez azrt
is fontos, mert az egyik, 1616-os fejedelmi ltogats borbeszlltsa rszleteiben maradt
rnk a vrosi szmadsknyvekben, s kitn pldaknt szolgl a fent vzolt brassi be-
szerzsi rendszerre. A februri bejegyzsek szerint a fejedelem vrhat ltogatsra kszl-
ve a vros tulajdont kpez borbl a szzatyk
85
jvhagysval a Weinherr-ek
86
ltal
hitelestett hordkban 107,58 forintnyi rtket kpvisel, 1793 ejtelnyi
87
mennyisget he-
lyeztek el a vros pincjben. Mivel ez mgis kevsnek bizonyult, ksbb tovbbi 112
ejtelnyi
88
bort hozattak a vros kls pincibl 15 forint rtkben. Azonban ez sem volt
elg, ezrt a fejedelmi udvar elltsnak folyamatossgt biztostand a vrosgazda tbb

81
A vrosgazda mg hnapokkal a fejedelmi ltogatst kveten is fizetett ki akkor felhasznlt ter-
mkeket.
82
Az adbeszmts vrosi s barcasgi szinten is mkdtt, hiszen a barcasgi teleplsektl igny-
be vett termkek s szolgltatsok rtkt gyakran az ves ad arnyos mrsklsvel kompenzl-
tk.
83
A mzsr a szmadsknyvek adatai alapjn a trk vendgek kedvelt itala volt.
84
A tetemes plinkafogyasztsra jellemzen tatr vendgek fogadsa sorn kerlt sor.
85
A brassi cheseket s kzrend polgrok fruma Brassban a Hundertmannschaft, vagyis a
szzatyk kzssge, amelybe a vros ngy negyedbl 255 ft delegltak. A testlet jelentsge
eltrpl a vros patrciusainak exkluzv krbl vlasztott tancs mellett, m a kisebb, helyi jelen-
tsg gyekben mint a fenti plda is mutatja hallathatta szavt.
86
A borral kapcsolatos gyekrt felel vrosi tisztviselk.
87
Ejtel, msknt kupa (Achtel), kzpkori eredet rmrtk, 1 ejtel = kb. 1,25 liter. Itt teht megk-
zeltleg 2241,25 literrl van sz. V.: Bogdn: Magyarorszgi r-, trfogat-, sly- s darabmr-
tkek, 228.
88
kb. 143,75 liter. Bogdn: Magyarorszgi r-, trfogat-, sly- s darabmrtkek, 228.
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban Tanulmnyok
23
alkalommal is kisegtette a vrost, a sajt pincjbl szrmaz havasalfldi bort szllttatva
a vendgek szllsaira, sszesen 157 ejtelt
89
94,26 forint rtkben. Hasonlan jrt el a br,
a jegyz s egy tovbbi vrosi tancsr, Lucas Greissing is. Mindezt kiegsztettk azoknak
a polgroknak
90
a borbeszlltsai, akik gy trlesztettk az elz esztend borvltsgbl
91

visszamaradt adssgukat.
92

A fejedelmi udvar befogadsa a szksges munkaer biztostsa szempontjbl is rop-
pant feladat el lltotta a vrost. Az elkszletek alkalmval vgzett javtsi s ptsi
munkkhoz, majd az ideiglenes pletek elbontshoz az alapanyag kltsgn tlmenen
csokat, kmveseket, napszmosokat kellett fizetni. Az lelmezssel kapcsolatban tudjuk,
hogy br a fejedelem sajt szakcsaival
93
s udvari bejrival kszttette s szolgltatta fel
az teleket, a tbb szz fs vendgsereg kiszolglsa megkvetelte szmos helybli segt
alkalmazst a fzhzban.
94
Fejedelmi ltogats alkalmval a vros rendes alkalmazs-
ban ll vrosi darabontoknak, ajtnllknak s vmos legnyeknek is bvlt a feladatkre.
Rgi szoks szerint elkel vendg fogadsa esetn rt lltak a vros vezet tisztviseli hza
eltt, de ennl kevsb magasztos feladatokkal is megbztk ket: lnyegben brhol be-
vethetk voltak, ahol fizikai erre volt szksg, a fldhordstl a baromfifeldolgozsig.
95

A nagy mennyisg rucikk beszlltsa folytn elssorban rintett pkek s mszrosok
mellett Brass egyb kzmveseinek is bven jutott feladat. A fejedelmi udvar brassi tar-
tzkodsa kzvetlenl rintette a kovcsokat, szjgyrtkat, ktlverket, bognrokat, hi-
szen magtl rtetd volt, hogy a vros kiszolglja a fejedelem s ksrete lovainak patko-
lsra, szekereinek, hintajainak s sznjainak javtsra vonatkoz ignyeket, st 1628-ban
arra is sor kerlt, hogy a fejedelem rtkes lovt hetekig a vrosban tartatta, elltsrl,
gondozsrl Brass gondoskodott.
96
A fejedelem a ltogats kzben megsrlt hasznlati
trgyait is a helybliekkel javttatta.
97
De el kellett teremteni a fejedelem ltal ignyelt
holmikat is, amelyek megfelel kezelsrl, csomagolsrl is helyben gondoskodtak.
98


89
kb. 196,25 liter. Bogdn: Magyarorszgi r-, trfogat-, sly- s darabmrtkek, 228.
90
A szban forg szemlyek Hans Hirscher, Daniel Schespurger, Paul Lang, Thomas Schlsser,
Hans Valthtter kztt gazdag brassiakat ltunk. Felmerl a krds, vajon adssguk valban
fizetskptelensgknek vagy inkbb a vrosi felvsrlsra apelll zleti spekulcinak ksznhe-
t-e.
91
Weinlosung, Weinlsung: Brass korcsmltatsi jogbl fakad vrosi adfajta, melyet a vrosba
befel illetve kifel fuvarozott bor utn fizettek.
92
ANR FB Stadthannenrechnungen V/20, 623624.
93
A vizsglt korszakbl a szmadsknyvek alapjn ismerjk a fejedelem Tams s Jnos nev sza-
kcsait. ANR FB Stadthannenrechnungen V/22. 372.
94
A legalapvetbb feladat volt a folyamatos vzellts biztostsa a fzhzban, erre romnokat al-
kalmaztak napidj ellenben. ANR FB Stadthannenrechnungen V/22, 110.
95
Stadthannerehchnungen V/21, 437.; V/19, 476.
96
ANR FB Stadthannenrechnungen V/21, 568.
97
Jellemz az n- s vegednyek foltoztatsa a helyi chesekkel. ANR FB Stadthannenrechnungen
V/21, 567568.
98
A jelen dolgozat keretei kztt nincs md arra, hogy teljes terjedelmben bemutassuk a fejedelem
rendkvl vltozatos ignyeit. A kvetkez pldk azonban jl rzkeltetik azt a soksznsget,
amit a fejedelmi megbzsok jelentettek a vrosban. 1622-ben ezst ednyeket csomagoltattak
(ANR FB Stadthannenrechnungen V/22, 110.), mosnket alkalmaztak a fejedelem kln krsre
(ANR FB Stadthannenrechnungen V/22, 606.). 1627 februrjban ngy tokot ksztettek a fejede-
lem pisztolyai szmra (ANR FB Stadthannenrechnungen V/21, 313.), valamint szinte minden
fejedelmi ltogats alkalmval ldkat s ednyeket (ANR FB Stadthannenrechnungen V/21,
314.). A vros a megkvetelt szemlyzet tekintetben is kiegsztsre szorulhatott, hiszen a vezets
Tanulmnyok CZIRKI ZSUZSANNA
24
A rendelkezsre ll forrsok alapjn a Brassba rkez fejedelmi ksret sszettelrl
is vilgos kpet alkothatunk, a vendgek ltszmrl azonban mr nehezebb pontos sz-
szegzst adni. Mr sz volt rla, hogy a vendgsereget Brassban szllsonknt tartottk
szmon, melyeket az ott elltott fember neve alapjn klnbztettek meg egymstl. Ez
azonban magban foglalta egyben az illet sajt udvartartshoz tartoz szemlyeket is,
akr a kzvetlen rokonoktl az egyszer cseldig. A klnbz szllsokon kiszolgltak lt-
szma ennek megfelelen a cseklyebb rang udvari emberek 46 fs ksrettl a maga-
sabb mltsgok tbb tucat fre rg kis udvartartsig terjedhettek.
99
Mindehhez jrult
mg a brassiak ltal egyszeren csak gesindel nven emlegetett udvarnp, akiknek lt-
szmt konkrt szmok helyett csupn a sok vagy roppant sok jelzvel jellemeztk.
Bethlen Gbor brassi tartzkodsa gyakran kapcsoldott orszgos jelentsg diplo-
mciai esemnyhez, ennl fogva a fejedelmi udvar aktulis ltszmn tlmenen is jelents
vendgsereggel kell szmolnunk. Gyakran megtrtnt, hogy a fejedelem elrekldte Bras-
sba elkel vendgeit, akik nhny nap veszteglsre knyszerltek, mieltt maga is a v-
rosba rt volna. gy rkezett 1614. prilis 1-jn Mehemet aga s 39 fs ksrete a vrosba,
a melljk rendelt Suky Benedek, Szalnczy Istvn s Szkely Gyrgy trsasgban, Brasst
pedig csak napokkal a fejedelem tvozsa utn hagytk el. Hasonl volt a helyzet 1622 au-
gusztusban, amikor Bethlen Gbor 4-i bevonulsa eltt nhny nappal megkezddtt a fe-
jedelemtl rkez trk kvetsg a Jnos dek ksretben rkez Musztafa aga, Mehe-
met s Juszuf csausz, a budai pasa nhny szolgja, tovbb a Keresztesi Pl krl szerve-
zd portai kvetsg elszllsolsa a vrosban. S a vendgeskedsnek csak ritkn szakadt
vge Bethlen Gbor tvoztval. Arra is bsgesen akad ugyanis plda, hogy a tvoz fejede-
lem valamilyen oknl fogva leggyakrabban betegsg vagy magntermszet gy miatt
htrahagyta Brassban egy vagy tbb udvari embert. A szmadsknyvekbl az is kiderl,
hogy a Bethlen Gbor ksretben rkezk naponta ki s be vndoroltak
100
a vrosba. Ilyen
krlmnyek kztt rthet, hogy a fejedelem vrhat rkezst hrl vev vrosvezets el-
sdleges trekvse a npes s kltsges vendgsereg ltszmnak leszortsa volt. Kln-
sen Bethlen Gbor uralkodsnak els veire volt jellemz a fejedelem s a vrosiak kztt

arra knyszerlt, hogy szolgllnyokat klcsnzzn az iskolamesterntl (ANR FB Stadthannen-
rechnungen V/21, 316). Bethlen Gbor kln szmot tartott a brassi szabk szolgltatsaira,
amennyiben tbb rend ruht varrtak a fejedelmi udvar szmra (ANR FB Stadthannenrechnungen
V/21, 341. 443.). Emellett romn, szsz, cigny napszmosokat kellett soron kvl alkalmazni a
legklnflbb munkkra a zskvarrstl a fldhordsig (ANR FB Stadthannerechnungen V/21,
430, 438, 567, 584.), fuvarosokat az udvari mltsgok szlltsra (ANR FB Stadthannenrechun-
gen V/21, 444445, 572574.). A fejedelem 1629-ben aranyos s fehr nyergeket, aranyfstt, st-
rakat, frdkdakat krt, ldjt brrel vonatta be Brassban. A precz vrosiak mg annak a hely-
belinek a munkadjt sem felejtettk ki a lajstrombl, aki Zlyomi Dvidnak segtett cipekedni az
1629-es fejedelmi ltogats alkalmval. (ANR FB Stadthannenrechnungen V/19, 472, 475476.).
99
Erre a jelensgre a szmadsknyvek szmtalan pldval szolglnak, csupn egyet kiragadva essk
sz Kornis Zsigmondrl, a fejedelem szllsosztjrl, aki az emlkezetes 1616-os ltogats alkal-
mval csaldjval egytt kereste fel Brasst. maga mr februr 18-n megrkezett htfs ksre-
tvel, hogy megrendelje Bethlen Gbor szmra a szllst, msnap pedig jabb harminc f csatla-
kozott hozz. gy tnik, hogy a Kornis-szllson tartzkodott felesge s ms rokona is, hiszen a
szmadsknyvek adataibl kiderl, br Kornis februr 21-n Przsmrra utazott a fejedelemhez,
udvartartsa Brassban vrta meg, mg 29-n visszatrt jabb sereg vendggel mit ein hauffen
gesindl. A fejedelmi vendgsgen tlmenen, mrcius 2-ig maradtak Brassban, a szintn fele-
sgvel rkez Kamuthy Farkashoz hasonlan. ANR FB Stadthannenrechnungen V/20. 612615.
618.
100
ANR FB Stadthannenrechnungen V/19, 616.
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban Tanulmnyok
25
kibontakoz heves vita a ltszm felett. Mint mr sz volt rla, Bethlen fejedelemsge a
szszok hite szerint pengelen tncolt 16131616 kztt, uralmt rvid, tmeneti llapot-
nak gondolhattk, Bthory Gbor vrosfoglal emlkezete azonban annl elevenebben lt
valamennyi szsz alattvalban. Brass az els fejedelmi ltogats alkalmval, 1614 prilis-
ban ktszz ft engedett be a vrosba,
101
a kvetkez alkalommal, 1616-ban hromszzat.
102

Ezek a szmok mg a Szeben visszaadst illeten kiadott 1613. decemberi szsz ultim-
tum
103
kvetelsnl legfeljebb ngyszz f is szigorbbak voltak. Ha mindehhez hozz-
tesszk, hogy 1614-ben mg a vrosba rkez fejedelemnek kijr dvlvs is elmaradt,
104

vilgos kpet alkothatunk a fejedelem s a brassiak kztti fagyos hangulat kls meg-
nyilvnulsi formirl.
A fejedelem befogadsa szempontjbl is rendkvlinek szmtott az 1616-os v, amikor
a brassiak ismt megprbltk korltozni Bethlen Gbor ksretnek ltszmt. A kortrs
brassi krnikark tudstsa szerint a fejedelem ezen felhborodva azonban elhalasztotta
brassi tartzkodst, ezzel nem kis kavarodst okozva a vrosban.
105
Bethlen Gbor Foga-
ras fell rkezett, s Szkelyfld fel tartott a szkely hadak mustrlsa vgett, errl pedig
februr 12-n rtestette Brasst. A vrosvezets ilyenkor ktelez meghvst a Johannes
Chrestels vrosbr vezette kldttsg adta t a fejedelemnek. Bethlen Gbor februr 18-n
kldte a vrosba Kornis Zsigmondot s Kamuthy Farkast, hogy hivatalosan is szllst k-
sztsenek az udvarnak. A brassi tancsnak alapos fejtrst okozhatott a ltogats, hiszen
ekkor mr a levegben lgott a Habsburgokkal titkos kapcsolatban ll vrosgazda, Johan-
nes Benkner eltlse. Ilyen krlmnyek kztt, ha lehet, mg kockzatosabb vllalkozs
volt szembehelyezkedni a fejedelmi akarattal, m gy tnik, Brass biztos volt a dolgban.
A fejedelem mellett februr 13-a ta egymst vltottk a brassi mltsgok, mgsem sike-
rlt megegyezsre jutni a knyszersgbl felvllalt ltogats krlmnyeit illeten. Beth-
len Gbor mr februr 19-n eldnttte, hogy kivonul a Barcasgbl, srtetten Przsmrra
utazott, ahov odarendelte Chrestels vrosbrt is. Mivel tovbbra sem sikerlt megegye-
zsre jutni, a fejedelem tovbb utazott Szkelyfldre, m elltsnak kltsgt az egybknt
alaposan felkszlt Brassra terhelte. Szakcst kldte be a vrosba, aki sszeszedett kt
konyhaszekrre val lelmet, melyet a brassiak tizenkt lval vitettek a fejedelem utn
Marosvsrhelyre. Bethlen Gbor azonban tvolltben is szmos udvari embernek eltar-
tst hagyta Brassra. Ura visszatrtig idztt a vrosban Szalai Lszl, nven nem neve-
zett udvari szolgk, doktorok, tovbb Kornis Zsigmond s Kamuthy Farkas csaldjukkal
egytt. Mivel brassi tartzkodsa diplomciai trgyalsokkal esett egybe, a fejedelem az-
zal is megbzta a vrost, hogy jl traktljk az ott tartzkod trk s moldvai legtuso-
kat, amg maga vissza nem tr. Erre mrcius 5-n kerlt sor, ksrete a brassiak ltal en-
gedlyezett 200 fnyi gyalogos s 100 fnyi lovas katonbl llt.
106
A vrosban a fennll

101
Diarium des Andreas Hegyes. Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbrgen V.
Chroniken und Tagebcher II. (1392851) Brass, 1909. (a tovbbiakban: Diarium des Andreas
Hegyes. QGSK V.) 494.
102
Tagebuch des Petrus Banfy. Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbrgen V.
Chroniken und Tagebcher II. (1392851) Brass, 1909. (a tovbbiakban: Pertus Bnfy. QGSK V.)
431.
103
A szsz universitas gylsnek felttelei Bethlen Gbor szebeni telelse trgyban. EOE VI. 383
389.
104
Diarium des Andreas Hegyes. QGSK V. 493.
105
Az esetrl rszletesen beszmol Petrus Bnfy, illetve Hegyes Andrs napljban. QGSK V. 431.
542543.
106
ANR FB Stadthannenrechnungen V/19, 612615.
Tanulmnyok CZIRKI ZSUZSANNA
26
hatalmi viszonyok irnti ellenrzs beszdes tanja az a pletyka, mely rettegsben tartotta
a vrost. Eszerint mrcius 1-jn egy szolgllnynl olyan levelet talltak, amely leleplezi a
magyarok s szkelyek Brass elfoglalsra s felprdlsra irnyul terveit.
107
Nem ma-
radt fenn semmilyen adat, ami altmasztan ezt a felttelezst, m az adott helyzetben a
Przsmrra rendelt szkely mustra kell nyomatkot adhatott a rmhrnek.
Miutn a vros vendglti ktelezettsgei kz tartozott a jelenlv tisztsgviselk
rangjukhoz mlt megajndkozsa, a vrosgazda a ltogats kltsgeihez kapcsoldan
pontos kimutatst ksztett az ajndkokrl s a megajndkozottakrl. Az ajndklistk
tulajdonkppen az erdlyi llami mltsgviselk, illetve a fejedelmi udvar tmr lenyoma-
tt jelentik meg, hiszen a fejedelem s felesge mellett szerepel szmos jelents s kevsb
jelents udvari szemly a guberntortl az udvari bejrig.
108
A pozci jelentsge az
ajndkozott holmi rtkben is kifejezsre jutott. A fejedelmi pr ezst nrnbergi kelyhe-
ket, illetve mosdtlakat, kannkat kapott 100200 forint rtkben, a legmagasabb rang-
ak a kancellr, Bethlen Istvn az ppen aktulis pozcijtl fggetlenl, Zlyomi Dvid
az adott idszakban betlttt hivatalhoz mrten 1 vagy 2 perzsa sznyeget 2560 forint
rtkben, a rangltra alacsonyabb fokn llknak udvari kapitnyoknak, bejrknak
pedig brassi posztt, prmeket vagy csizmt ajndkoztak. A fejedelmi ksret cseklyebb
jelentsg szolglattevi ezttal lumpen gesindel, vagyis mihaszna cscselk nven
emltve kztt kszpnzt osztottak ki, melynek sszrtke 4050 forint kztti sszeget
kpviselt.
109
Egy-egy fejedelmi ltogats alkalmval teht a jelenlvk ltszmtl fggen

107
Petrus Banfi. QGSK V. 431.
108
A fennmaradt ajndklistk alapjn a fejedelmen s felesgn kvl megajndkozottak nvsora:
1614-ben Bethlen Istvn, Rhdey Pl fkamars, Pchy Simon kancellr, Blni Gspr fejedelmi
titkr, a fejedelem sfrjai, szllsosztja, konyhamestere, ajtnlli, illetve a Portra indul trk
s magyar urak (ANR FB Stadthannenrechnungen V/20, 664664.). 1616-ban ismt a kancellr,
Tkly Istvn, Marco vajda, Bethlen Farkas, a funkcijt tekintve ismeretlen Kelemen mester, a fe-
jedelem sfrjai, ajtnlli, konyhamestere, szllsosztja, kengyelfuti, gyaloghadnagyai, illetve
Deli Kozma s egy bizonyos Anschina (?) (ANR FB Stadthannenrechnungen V/20, 626.). 1627 feb-
rurjban a kancellr, Mik Ferenc, Balling Jnos fogarasi kapitny, Bldi Istvn, Dniel Mihly
udvarmester, Macskssy Ferenc, Balssi Ferenc, Vrkonyi pohrnok, a fejedelemn udvarmestere
s prefektusa, a Kusch Graff, azaz ifjabb Bethlen Istvn, a fejedelem udvarnpt irnyt Br
Mihly, Nagy Pl udvari kapitny, Bojr Simon s Kemny Jnos bejrk (ANR FB Stadthannen-
rechnungen V/21, 324325.). Kivtelt kpez az 1627 augusztusi ltogats, ekkor az udvart fuvaro-
z vrosiak fizetsi listja rulkodik a vendgek kiltrl: ifjabb Bethlen Istvn, Petnehzy, Kor-
nis Zsigmond, Blavry, a kancellr, Zlyomi Dvid, Mikes, Mik (ANR FB Stadthannenrechnun-
gen V/21, 444445.). 1628-ban: a kancellr, Zlyomi Dvid, Balssi Ferenc, Dniel Mihly der
Bethlenische Hundt, Macskssy, Kkedy Zsigmond fudvarmester, valamint Nagy Pl (ANR FB
Stadthannenrechnungen V/21, 571.). 1629-ben: Mik, a kancellr, Bethlen Istvn, Kornis Zsig-
mond, Zlyomi Dvid, Kkedi Zsigmond, Bethlen Pter, Macskssy Ferenc, Dniel Mihly, Balssi
Ferenc, Nagy Pl, Trk Jnos, a fejedelem asztalnokai s bejri, szllsosztja, valamint Nagy
Benedek (ANR FB Stadthannenrechnungen V/19, 477479.).
109
gy tnik, az ajndkozott holmik rtke rendkvlinek mondhat nemcsak Brassban, hanem a
hasonl teljestmnyt nyjt jelentsebb szsz vrosok vonatkozsban is. Beszdes tny, hogy
a fejedelem magyarorszgi fvrosa, Kassa jval szernyebb mrtkben tisztelte meg Bethlen
Gbort: a kassai vrosi jegyzknyvek tansga szerint csupn a fejedelem kapott rtkes kelyhet
a ltogats sorn, a krnyezethez tartozk pozcijuknak megfelel rtket kpvisel lelmiszer
ajndkokban vgni val borj, kr, brny s bor, takarmny a lovaknak stb. rszesltek.
V.: Dr. Kerekes Gyrgy: Bethlen Gbor fejedelem Kassn. 16191629. Kassa, 1943. 2932.
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban Tanulmnyok
27
csupn az ajndkok kltsge ezer forintos nagysgrendet kpviselt.
110
Ennek ellenre arra
is volt plda, hogy a fejedelem kevesellte a bemutatott rtktrgyakat. gy trtnt az eml-
kezetes 1616-os ltogats alkalmval, amikor a fejedelmi sereg ltszmrl folytatott vitn
tlmenen a kelletlen ajndkok csekly szma is hozzjrult az egybknt sem felhtlen
hangulat tovbbi romlshoz.
111

Bethlen Gbor udvarban klnleges figyelemnek rvendtek a mvszetek s tudom-
nyok avatott kpviseli. A korszak egyb elbeszl forrsain tlmenen a szsz krniksok
is beszmolnak errl. Klnsen rdekesek Georg Kraus segesvri jegyz megjegyzsei a
fejedelmi udvarban alkalmazott muzsikusokra vonatkozan, akik radsul a szsz elitbe
hzasodtak be, s Besztercn, Szebenben, Brassban telepedtek le.
112
Rajtuk kvl mg
szmos udvari muzsikust ismernk a hangszeres zene s az nekmvszet terletrl, akik
a nmet terleteken tlmenen Lengyelorszgbl, Csehorszgbl, Franciaorszgbl, Itli-
bl rkeztek Erdlybe.
113
Az udvartrtneti kutatsok megoldatlan problmjt jelenti
azonban, hogyan tagozdtak be az emltett a mvszek s tudsok az udvari hierarchiba.
A brassi forrsok adalkknt szolglhatnak a krds eldntse sorn, amennyiben arra
kvetkeztethetnk bellk, hogy a krdses szemlyek teljesen klnll csoportot alkottak
az udvaroncok kztt. A szmadsknyvek kivlt a fejedelem orvosairl, dikjairl s k-
lnfle muzsikusairl nyilatkoznak, egszen pontosan arrl a kivteles bnsmdrl,
amelyben a fejedelem parancsra a helybliek rszestettk ket. rulkod adat, hogy az
ajndklistk nem tesznek emltst rluk, s azt sem tapasztaljuk, hogy a fejedelmi udvar
vezet mltsgaihoz hasonlan nll kis udvartartssal szllsolnk el ket. A szm-
adsknyvek mgis arra engednek kvetkeztetni, hogy a fejedelemnek klns gondja volt
rjuk, hiszen parancsa szerint az udvar tbbi szerepljtl vilgosan megklnbztetve ke-
zeltk ket. A fejedelmi kegynek ksznhet figyelmes bnsmd lesen megklnbzteti
ket az udvari szolglk gesindel hadtl is. Nem vits azonban, hogy a mvszek, tu-
dsok megbecslt udvari pozcijuk ellenre is elhatroldtak az erdlyi udvari emberek-
tl. Feltn kvlllsuk oka az ri krnyezettl eltr trsadalmi helyzetk mellett taln
klfldi szrmazsukban is keresend a nyelvi s kulturlis akadlyok az esetek tbbs-
gben olyannyira thghatatlannak bizonyultak, hogy j rszk nem is maradt Erdlyben a
fejedelmi megbzats lejrta utn. Kivtelt ez all ppen azok a nmet anyanyelv mesterek
kpeztek, akik otthonra leltek szsz rokonaik krben. A mvszek s a bejrk klns
sttusra utal mg az a tny, hogy Bethlen Gbor kt lantos gyermeket is Konrad s Diet-
rich tartott maga mellett, akik vlheten Brandenburgi Katalinnal rkeztek az orszgba,
s zensz mestersgk mellett egyben az asszonyhz bejri voltak.
114
Sajnos a Bethlen G-

110
Az sszeg ltvnyosan megemelkedett Bethlen Gbor uralkodsnak vgre: 1614-ben 360,87 fo-
rint, 1616-ban 159, 1 forint, br nem tntettk fel a fejedelem nrnbergi kelyhnek rtket, ami
pedig megduplzhatta az sszeget, 1627-ben 927, 02 forint, 1628-ban 643,32 forint, 1629-ben pe-
dig 807,31 forint.
111
Petrus Banfi. 431.
112
Johannes Preussinger orgonista Besztercn, Johannes Thosselius bcsi krista Szebenben, Micha-
el Hermann orgonista Brassban telepedett le. Utbbi ppen az 1626-os fejedelmi ltogatst kve-
ten kerlt a vrosba, ahol ksbb a vrosbri tisztsgig emelkedett. Kraus: Erdlyi krnika, 104.
Szebenben telepedett le Bethlen kedvelt muzsiksa, a nmet fldrl szrmaz Virgins Gyrgy is.
Levelek, 64.; Szilgyi Sndor: Bethlen Gbor fejedelem levelezse. Budapest, 1887. 33.
113
Kirly Pter: Klfldi zenszek a XVII. szzadi fejedelmi udvarban s hatsuk. Erdlyi Mzeum,
56. kt. (1994) 1. sz. 25. http://erdelyimuzeumfolyoirat.adatbank.transindex.ro. Letlts id-
pontja: 2009. szeptember 10. (a tovbbiakban: Kirly Pter: Klfldi zenszek)
114
Kirlyi: Klfldi zenszek, uo.
Tanulmnyok CZIRKI ZSUZSANNA
28
bor udvarhoz tartoz muzsikusok ltszmrl hallgatnak a brassi forrsok. Csupn Bt-
hory Gbor uralkodsrl ismernk hasonl adatokat, akinek krnyezetben megkzelt-
leg 17 f lehetett jelen ilyen minsgben,
115
valsznleg utda mellett is hasonl ltszm-
ban kereshetjk a zene mestereit.
Bethlen Gbor tudomny- s mvszetprtolsa kzismert tny a magyar trtnetrs-
ban. A tehetsges fiatalok tanttatsa, felkarolsa a kezdetektl fogva megjelenik a fejede-
lem mveldspolitikjban. Bethlen Gbor uralkodsa kezdetn vente kt-kt dikot ta-
nttatott klhoni akadmikon, ez a szm uralkodsa vgre megtbbszrzdtt.
116
A v-
rosi szmadsknyvek Bethlen Gbor uralkodsra vonatkozan 1621-ben regisztrltk
elszr a kirly dikjait, akiket augusztus 4-n csekly lelemmel lttak el. Szeptember 7-
n kt tovbbi klfldi dikrl tesznek emltst, akiket a garzdlkod katonk fogsgbl
mentettek ki. Sajnlatos mdon a vrosgazda csak ritkn tartotta rdemesnek nevket fel-
jegyezni, figyelme csupn az uralkod parancsra teljestett szolgltatsokra s azok klt-
sgeire terjedt ki.
117
1623 jliusban Brass szllsolta el a Fogarasban tartzkod fejede-
lem udvarnak egy rszt, gy udvari orvost s muzsikusait, Kobzos Tamst s az irnyt-
sa alatt ll 4 ft.
118
Hasonl volt a helyzet 1625 mrciusban, amikor a fejedelem orvosn
kvl trombitsait is Brassban helyezte el, szeptemberben pedig fejedelmi ajnllevl biz-
tostotta a brassi elltst s fuvarozst nhny dik szmra.
119
1626 prilisban a Sz-
kelyfldn tartzkod fejedelemhez utaz dikokat lttk el, valamint mjusban visszafel
utaz zsid orvost.
120
1627-tl a fejedelem brassi ltogatsai sorn mindvgig megtall-
juk a magyar s nmet muzsikusokat, valamint doktorokat a vendgek listjn,
121
1629 j-
niusban mg arra is pldt tallunk, hogy a fejedelem Brassban kezelteti ids, beteg mu-
zsikust.
122
Tudomnytrtneti rdekessget kpvisel az az jonnan felfogadott taljn dok-
tor, aki 1629. mrcius 1215. kztt tartzkodott Brassban fejedelmi megbzsbl. Az or-
vos nagy becsben llhatott, hiszen a fejedelem sajt hintajn rkezett, s r vonatkozan a
fejedelem azt parancsolta, tisztessgesen traktljk a vrosban.
123
Ez a szemly taln
Jacobus Carlo doktorral egyezik meg, aki jniusban idztt a fejedelem megbzsbl Bras-
sban. Ebben az idpontban a fejedelem frdmestert s muzsikusait is itt szllsoltk el,
ismt csak Bethlen Gbor fogarasi tartzkodshoz ktden.
124
Visszatrve a diksgra, az
adatokat sszevetve arra a meglep kvetkeztetsre jutunk, hogy a vrosi tisztviselk napi-
djhoz hasonlan a dikok lelmezst is egy bizonyos nagysgrendi svhoz ktttk,
aminek rtelmben mindegyikkre ltalban 2025, legfeljebb 26 dnrnyi bort s kenye-
ret kltttek, ami gyakorlatilag egy kzrend szolglattev kengyelfut vagy ajtnll
elltmnynak felelt meg. A muzsikusok elltsa hasonl nagysgrendet kpviselt, a dokto-

115
JeneyTth: Bthory Gbor udvara, 147.
116
Mi is immr amg lnk, annuatim kt-kt ifjat akarunk az odafel val Academikba bocstani
tanolsnak okrt. Remljk ezutn tbblni az tuds ifjakat. Bethlen Gbor Alvinczi Pterhez.
Gyulafehrvr, 1615. augusztus 14. Levelek, 66.; Szilgyi Sndor: Bethlen Gbor s a kassai pap.
Magyar Protestns Egyhztrtnelmi Monogrfik XIII. Budapest, 1880. 35.
117
ANR FB Stadthannenrehcnungen V/22. 1051. 1066.
118
ANR FB Stadthannenrechnungen V/22. 339.
119
ANR FB Stadthannenrechnungen V/22. 752. 914.
120
ANR FBStadthannenrechnngen V/23. 77. 86.
121
ANR FB Stadthannenrechnungen V/21. 415. 742.
122
ANR FB Stadthannenrechungen V/19. 562.
123
ANR FB Stadthannenrechnungen V/19. 507.
124
ANR FB Stadthannenrechnungen V/19. 564.
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban Tanulmnyok
29
rok tekintetben azonban mr lnyegesen bkezbb volt a vros: rjuk msfl-kt forint
krli sszegben ldoztak naponta, ezltal is rzkeltetve a pozci slyt a fejedelmi ud-
varban.
A teljessg kedvrt megjegyzend, hogy a fejedelmi ltogatssal kapcsolatos ktele-
zettsgek nem rtek vget akkor, amikor Bethlen Gbor elhagyta Brass falait. Nincs olyan
esztend a vizsglt idszakban, hogy ne kellett volna a fejedelem valamilyen utlagos meg-
bzsnak eleget tenni. A htrahagyott udvari emberek jltartsn tlmenen fknt a fe-
jedelem s ksrete igny szerinti szlltsrl, vezetsrl kellett gondoskodni.
125
A fejede-
lem a helyi ellts sznvonaltl fggen gyakran rendelt lelmiszereket, hasznlati trgya-
kat vagy akr nlklztt mesterembereket, tvsket, kovcsokat, szabkat maga utn.
126

Hasonl helyzet alakult ki akkor is, amikor a fejedelem nem szllt meg ugyan Brassban,
m a kzelben Szkelyfldn vagy Fogarasban tartzkodott. Erre vente akr tbb al-
kalommal is sor kerlhetett, attl fggen, hogy feladatai Erdly mely rszre szltottk.
Ilyen esetekben ha cskkentett rfordts mellett is a fejedelem legszkebb krnyezete
elszllsolsn kvl ugyanazon funkcik jelennek meg a brassi szolgltatsok tern. A fe-
jedelem ekkor is folyamatos kapcsolatban llt Brassval a mell deleglt vrosi vezetk r-
vn, valamint sajt emberei is gyakran jelentek meg a vrosban, mr csak a fejedelem ig-
nyeinek kzlse vgett is. Bethlen Gbor ugyanis fogarasi vagy szkelyfldi tartzkodsa
idejn is nagy mennyisgben rendelt a fentebb mr emltett lelmiszerekbl, hasznlati
cikkekbl, s gyakran vette ignybe a brassi mesterek munkjt. Bizonyos esetekben azt is
megkvetelte a vrostl, hogy elszllsoljk a krnyezethez tartoz urakat, illetve szolg-
lattevket. Mivel a fejedelem ltal ignyelt szolgltatsok sszettele s minsge nem k-
lnbztt lnyegesen azoktl, amelyeket brassi ltogatsok alkalmval vett ignybe, ezek
rszletes bemutatst itt nem tartom felttlenl szksgesnek. A szolgltatsok mrtkre
vonatkozan viszont rdemes utalni arra, hogy ezen kltsgek elszrtan jelennek meg a v-
rosi szmadsknyvekben, rtkk pedig rendkvl szles skln mozog, nhny hord
krttl a Brandenburgi Katalin agarainak kszttetett ezst nyakrveken t a fejedelmi k-
sret szmra konyhaszekereken szlltott nagy mennyisg lelmiszerig. Mindezen k-
rlmnyek csaknem lehetetlenn teszik a Brass vidkn tartzkod fejedelem szmra
biztostott szolgltatsok rendszerezett brzolst. Bethlen Gbor szemlynek s udvar-
nak kiszolglsra vonatkozan teht azt a fent bemutatott adatcsoportot tartom elsdle-
ges fontossgnak, amely kzvetlenl ktdik a fejedelem szemlyes brassi jelenlthez.
Mindent sszevetve felmerl a krds, vajon mennyit is klttt a vros Bethlen Gbor
egy-egy ltogatsa sorn. A kiadsok elszrt felvezetse a szmadsknyvekben nem teszi
lehetv a tkletes pontossgot, csupn becslhetjk a felmerl sszkltsg nagysg-
rendjt: a tisztelg ajndkokat is beszmtva Brass alkalmanknt krlbell 10001600
forintot klttt a fejedelem s udvara elltsra.
127
Azt is megfigyelhetjk, hogy ez az sszeg
a vizsglt korszak vge fel emelked tendencit mutat, melynek magyarzatt a javul
gazdasgi helyzetben, Brass pozcijnak stabilizldsban, erforrsainak maximlis

125
ANR FB Stadthannenrechnungen V/20, 366.; V/21, 572574.
126
ANR FB Stadthannenrechnungen V/21, 341. 517. 628.; V/22, 609. A fejedelem rendelsei kztt
olykor egszen meglepeket is tallunk: 1629-ben pldul asztalos munkkat rendelt brassi mes-
terektl Fogarasban, melyek kztt 18 festmny bekeretezse szerepelt. ANR FB Stadthannen-
rechnungen V/19, 590.
127
sszehasonltsknt rdemes megjegyezni, hogy a vrost terhel hadszati ktelezettsgek ka-
tonallts, beszlltsok kltsge a szmadsknyvek adatai alapjn 13001500 forint krl
mozgott fejedelmi hadjrat esetn.
Tanulmnyok CZIRKI ZSUZSANNA
30
kiaknzsban kereshetjk, ez utbbi krlmny pedig nem utolssorban a Bethlen Gbor-
ral kttt alkuknak ksznhet.
128
Elegend forrs hinyban nyitott krds marad azon-
ban, vajon a fejedelem megtrtette-e a felmerlt kltsgeket, s ha igen, milyen mrtk-
ben. Bethlen Gbor regnlsnak jellemz tendenciibl kiindulva a trtsek valsznleg
minimlisak lehettek, jllehet tekintetbe kell venni, a szszok lhettek azzal a lehetsggel,
hogy a felmerl kltsgeiket beszmttassk ves adjukba. Hogy ez megtrtnt-e, egyl-
taln milyen tteleket fogadtak el a fejedelmi intzk, nem tudhatjuk. A visszatrts val-
sznsgt mindenesetre mrskli az a tny, hogy az uralkod befogadsa a kzpkortl
fogva kiemelt jelentsg ktelezettsgknt rtelmezend Szszfldn, hiszen a tbbi ha-
sonl tehervllals ellenpontjaknt a szsz kzssgek gy Brass is jelents kivlts-
gokban rszesltek. Flsleges volna hangslyozni, mekkora jelentsge volt e ketts pill-
ren nyugv rendszernek a kzpkori autonmijhoz foggal-krmmel ragaszkod Szsz-
fld letben. Annyit azonban megjegyezhetnk, a Bethlen Gbor uralkodsa idejn ural-
kod viszonyok tkrben mr jelents vltozsok figyelhetk meg az uralkod s a privile-
gizlt kzssg viszonyban. A fejedelem befogadsnak krdse Brassban klnsen j
plda arra, hogyan ksrelte meg a kzponti hatalom sztfeszteni, de legalbbis a klss-
gek fenntartsa mellett j tartalommal megtlteni a szsz rendi kivltsgok idejtmlt ke-
reteit a kora jkori Erdlyben. A fejedelem regnlsnak ezen aprcska sszetevje arra is
felhvja a figyelmnket, hogy Bethlen Gbor sszer kompromisszumok s megfontolt dn-
tsek rvn sikerrel ttt rst a szsz nci rendi bstyin, s br e tren a nylt sznen taln
kevsb volt sikeres gondoljunk a hrom rendi nemzet unijra irnyul trgyalsok ku-
darcaira , a httrben kpes volt keresztlvinni akaratt a legelszntabb szsz kzss-
gekkel szemben is. Vgezetl pedig ne feledkezznk meg arrl, hogy a fejedelmi hatalom s
a Szsz Universitas ktelkbe tartoz Brass viszonynak megismersn tl a fejedelmi
ltogatsok krnikja hasznos ismeretekkel szolgl e jellegzetes erdlyi kzssg letre
vonatkozan is. A szmadsknyvek lapjain megelevened 17. szzadi alakok, a feltrul
vrosi let, a htkznapok s nnepek a mai ember szmra is megragadhat valsga
egyarnt hozzjrulnak e sajtos korszak mind teljesebb megismershez.


128
Mindssze kt jelentsebb pldt kiragadva: Brass jvedelmeinek jelents rszt rintette a
trcsvri vm rendjnak vissza-visszatr krdse, melyet a fejedelemmel folytatott hosszas tr-
gyalsokat s bsges anyagi forrsok megnyitst kveten sikerlt megtartania. Emltend
tovbb a brassi cheseket s kereskedket egyarnt rint limitcik tllpse a vrosban, amit
szintn a fejedelem jindulatnak megnyersvel sikerlt eltusolni. Mindezek csupn egy-egy sze-
lett jelentik meg annak az sszer alkukra s kompromisszumokra pl viszonynak, amely az
uralkodt s orszga egyik legtehetsebb kzssgt egymshoz kapcsolta.
Bethlen Gbor fejedelmi ltogatsai Brassban Tanulmnyok
31
ZSUZSANNA CZIRKI
Gbor Bethlens visit in Brass
as reflected in the financial registers of the city
The paper discusses one of the most notable periods in the history of the Principality of
Transylvania: the reign of Gbor Bethlen. Unusually, however, the focus is not on ques-
tions of political history, warfare or diplomacy but rather on an everyday event from the
era of the Transylvanian princes, the reception of the Transylvanian ruler in our case
Gbor Bethlen in one the most important towns of his country, Brass. As an organic
part of the princely services weighing on the Saxon towns, the princes visit was a funda-
mental component in the relationship between the Saxon communities and the prince. Ac-
cordingly, the details of the event can cast light on the actual relationship between the
princely power and the Transylvanian Saxon communities. Moreover, this can augment
our knowledge about the history, economic conditions and the life of the Saxon autonomy,
and even about the town and court hierarchy of the era.
The study is based on a specific group of sources, the financial registers of the city villi-
cus (city officer responsible for the financials of the community), which are available from
the years 16131617 and 16201629. On the basis of the entries and comments, we can
draw a detailed and colorful picture of this extraordinary event: the visit of the prince. We
learn about the ceremonial framework for the distinguished guests stay in Brass, the or-
ganizational tasks the city needed to carry out as well as the town management mecha-
nisms working in the background, and we can also have a glimpse of the eating habits in
contemporary Brass and the way of life of the locals. The data reveal such details that pro-
vide further additions to our knowledge about the relationship of the prince and the the
privileged Saxon community, and bring us closer to understanding the everyday life of a
17
th
-century Central Eastern European municipal community.

AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 32
VATAI GBOR
Csak az menjen katonnak
A vitzl rend letkrlmnyei s motivcija a 17. msodik felben
A szztallros katonnak igen jl megy dolga, iszik, mulat a csrdba, nincs semmire
gondja tartja a felvidki katonadal, amely keserdes hangulatban nekli meg a magyar
vitzek felhtlen lett. A vitzl rend mindennapjainak kutatsval foglalkozk szmra
persze nyilvnval, hogy mindez csupn tlzs, ami romantikus sznben tnteti fel az egy-
kori katonaltet, amelyre a gondtalansg a legkevsb sem volt jellemz. Habr a vgvidki
hadak mindennapjairl mr jelents ismeretanyaggal rendelkeznk, napjainkig nem sike-
rlt teljesen ttekinthet, rendszerezett kpet kialaktanunk a vgvriak letkrlmnyeirl
s katonai szolglatukrl. Ennek tbbek kztt az az oka, hogy a vgek eltr viszonyai mi-
att az eddigi vizsglatok eredmnyeit nem kezelhetjk ltalnos rvnyknt. Ez a megl-
lapts a vitzl rend jogllsra is rvnyes, amelynek a vgvri let megismerse szem-
pontjbl rendkvl fontos szerepe van. Ebben a tanulmnyban ezrt a vgbeli katonasg
jogait bemutatva, szolglatuk elnyeit s nehzsgeit klnvlasztva kvnok kpet adni
azokrl a mindennapokrl, amelyek, mint azt ltni fogjuk, kornt sem voltak felhtlenek.
E viszonyok ismertetsn keresztl pedig arra keresem a vlaszt, hogy mi vonzotta a vd-
vonal vidkre azokat a katonai s flkatonai elemeket, akik a vgek rsge szmra a fo-
lyamatos utnptlst jelentettk.
A vgbeli katonk jogai a rteg heterogn sszettele s a rginknt vagy akr vran-
knt is eltr letkrlmnyei folytn igencsak vltozatos kpet mutattak, gy egysges
vgvri jogllsrl nem beszlhetnk ebben a korszakban. Tanulmnyomban a bnyavidki
fkapitnysg terletn tallhat (rsekjvr elestt kvet) jelentsebb erdk (Flek,
Lva, Nyitra, Sempte, Gcs) Esterhzy Pl generlissal folytatott, 17. szzad vgi levelez-
st
1
vizsgltam, teht megllaptsaim is elssorban erre a trsgre rvnyesek, habr
a vizsglt jelensgek hasonl formban ms rgikban is gyakorlatban lehettek.
Kategorizci
A szzadok sorn a vitzl rend klnbz jogok s kivltsgok birtokosa lett, melyek segt-
sgvel a trvnyekben meghatrozott zsoldon fell is kiegszthette keresett. Ezeket a ka-
tonai szolglat elnyeiknt kezelhetjk, amelyek nem minden esetben vonatkoztak a vgv-
ri katonasg minden tagjra. A katonk jogllsbeli eltrseit jobban rzkeltetend, a k-

1
Lsd: Az Esterhzy csald hercegi gnak levltra (Repertrium). Szerk.: Kllay Istvn, Buda-
pest, 1978. Ezen bell a feldolgozott forrsok a Magyar Orszgos Levltrban (MOL) Esterhzy Pl
levelezsben (P 125) tallhatk: Vrrsgek s tbori seregek folyamodvnyai (52925341), Sere-
gek folyamodvnyai (59155945), sszersok, feljegyzsek; nyugtk; vghelyek; vrak; stb.
(98009984) cm s szm jelzetek alatt.
Csak az menjen katonnak Tanulmnyok
33
sbbiekben klnbsget kvnok tenni eljogok, kivltsgokhaszonlvezeti jogok, vala-
mint az anyagi gyarapodst clz n. lehetsgek kztt.
2

Az els kategriba a vallsszabadsg, az nll brskods s az elljrk megvlaszt-
sba trtn beleszls joga soroland. Ebben az esetben olyan privilgiumokrl van sz,
amelyek olykor alanyi, de kzssgi jogknt mindenkppen vonatkoztathatk voltak a vi-
tzl rend egszre.
3

A msodik kategriba azok a kivltsgok s haszonlvezeti jogok kerltek, amelyek
szintn megillethettk a vgek rhadt, m nem vonatkoztak alanyi jogon minden katon-
ra. Ezeket csak azok a vgbeli kzssgek birtokolhattk, amelyek kellkppen rvnyes-
teni tudtk rdekeiket. Ide sorolandk a teljes- vagy rszleges admentessg, a kedvezm-
nyes kereskedelem, a mszrszktarts, kocsmltats, a fldbrlet s -hasznlat, valamint a
bnyabrlet joga, amelyek mellett meg lehet mg emlteni a legelk s kaszlk, a halasta-
vak s erdk birtoklsnak privilgiumt is.
4

A harmadik kategriba azokat az egyb kereseti forrsokat, vagyonszerzsi mdozato-
kat soroltam, amelyek a legtbb vgvri katont jellemeztk. Ezek a tevkenysgek nem
mindig voltak leglisak, mvelskhz pedig nem kellett klnsebb joglls. Ide tarto-
zik a nemesek vagy kereskedk szmra trtn fegyveres ksret biztostsa, valamint a
nemessg felkrsre vgzett hdoltsgbli adztats, az oszmn fennhatsg alatt ll
vagy a krnyez magyar teleplsek ellen indtott kisebb nagyobb portyk, illetve a rabke-
reskedelem.
A vitzl rend eljogai
A vitzl rend jogllsnak egyik sarkalatos pontja a vallsszabadsg volt. Az 1606. vi b-
csi bke komoly kivltsgokat biztostott a Bocskai-felkelsben rszt vett hajdk szmra,
amelyek kzl az egyik legfontosabb a szabad vallsgyakorlatot tartalmaz cikkely volt.
5
Ez
nmagban is komoly privilgiumnak szmtott, tekintve, hogy a Habsburg Monarchia a
tizentves hbor msodik felben erszakos rekatolizciba kezdett.
6
A bcsi bkben
foglaltakat az 1608-as orszggyls alkalmval kibvtettk s az egsz vitzl rendre kiter-
jesztettk.
7
Itt jegyeznm meg, hogy ez volt az egyetlen (!) olyan privilgium, amely a vg-
vrak katonasgnak egszre alanyi jogon vonatkozott.
A vallsszabadsg mellett a legletisztultabb kppel a vghzak nll brskodsi jog-
rl rendelkeznk. A vgvri hadak egyik komoly eljoga volt, hogy peres gyeik szrmazs-
tl fggetlenl a katonai igazsgszolgltats hatskrbe tartoztak. Ez kiemelte a jobbgyi

2
Ehhez a felosztshoz hasonl, minsgbeli megklnbztetst olvashatunk Vgh Ferencnl is, aki
klnbsget tett a haszonlvezeti jogok kztt aszerint, hogy az ltala vizsglt Keszthely vrosi
helyrsg, az adott jogot katonaknt vagy a vros polgraknt birtokolta. Vgh Ferenc: Birodal-
mak hatrn A Balaton partjn. Keszthely vgvros a XVIXVII. szzadban. Budapest, 2007.
201222.
3
Plffy Gza: A tizenhatodik szzad trtnete. Budapest, 2000. 155159.
4
Kenyeres Istvn: Uradalmak s vgvrak a kamarai birtokok s trkellenes hatrvdelem a 16.
szzadi Magyar Kirlysgban. Budapest, 2008. 121124.
5
Corpus Juris Hungarici. Magyar trvnytr 10001895. 15261608. vi trvnyczikkek. Szerk.:
Kolosvri Sndor vri Kelemen. Budapest, 1899, 961. (a tovbbiakban: CJH)
6
Bitskey Istvn: Hitvitk tzben. Budapest, 1978. 195199.
7
A korbbi rekatolizcis trekvsekkel szemben, az 1608:I. trvny mr eltrlte azt a kittelt, mi-
szerint a valls szabad gyakorlsa addig engedlyezett, amg az nem srti a katolikusokat. CJH
1900, 9.
Tanulmnyok VATAI GBOR
34
szrmazsakat fldesuraik joghatsga all, azonban nem mindig volt alkalmazhat a
nemesek esetben, akik a vrmegye bri jogkrbe tartoztak. Az ellenllsukon bukott
meg a vgvriakra egysgesen vonatkoz hadiszablyzat elfogadsa, hiszen nem trhettk,
hogy egyazon brsg tlkezzen flttk s egy paraszti sorbl szrmaz katona fltt.
8

A vgvriakra vonatkoz brskodsi rendszer nem volt mentes a konfliktusoktl s
visszalsektl annak ellenre, hogy ezekkel a problmkkal csaknem minden orszggyls
foglalkozott.
9
A vghadak fltt hivatalosan a kapitnyok, majd idvel kinevezett hadbrk
tlkeztek, habr az elbbiek esetben gyakran tisztzatlan volt, hogy milyen minsgkben
jrtak el. Ez okozott problmt Flek kapitnynak, Kohry (II.) Istvnnak is, aki 1680-ban
arrl panaszkodott Esterhzy Plnak, hogy nmellyek ppen szabados directiot kivnnak a
vghzba behozni, s nem akarjk elhinni kapitnysgomra s fldesurasagomra nzve
akarmi dologban is lehessen illend jurisdictiom.
10
A nemesi tlethozatal gyakran egybe-
esett a katonaival, hiszen az rsg soraiban a fldesr sajt katoni is szolgltak, akik gy
gazdjuk riszki hatskrbe tartoztak.
11
A vrak elljri tbbszr igyekeztek kihasznlni
e tisztzatlan helyzetet, amit nemesi rangjuk s katonai tisztsgk sszemossa eredm-
nyezett. Ezt azok a trvnyek is bizonytjk, amelyek tiltottk, hogy kapitnyknt olyan
polgri gyekben is tlkezzenek, amelyek nem tartoznak a hatskrkbe.
12

A vgvriakat azonban nemcsak elljrik, hanem a vrmegyei nemessg is felelssgre
vonta, habr ez nem volt elfogadott gyakorlat. A flekiek 1669-ben rt levele tbb olyan ese-
tet is emlt, melyek sorn a katonkat minden ok nlkl megfogjk, rabsgra viszik, pari-
pit, fegyverit elveszi a viceispn.
13
Az effle nknyes igazsgszolgltats oka gyakran a
kapitnyok elgtelen hadbri tevkenysge volt, akik nem mindig vontk felelssgre be-
osztottjaikat.
14
J plda erre az a lvai levl is, amely Csky Pl vrkapitnyt tolvajok
protectora s oltalmazja-knt emltette, utalva arra, hogy a vitzei fosztogatsait s gaz-
tetteit tbbszr hagyta mr megtorlatlanul.
15

A korszakban a tisztek kijellse az Udvari Haditancs hatskrbe tartozott,
16
e gya-
korlat azonban, gy vlem, tbbszr sajtosan alakulhatott a vgvidken. Az elljrk sza-
bad vlasztsa eredetileg szintn a hajdkivltsgok rszt kpezte,
17
ami a 17. szzad sorn

8
Plffy Gza: Katonai igazsgszolgltats a kirlyi Magyarorszgon a XVIXVII. szzadban.
Budapest, 1995. 9798., 87.; Plffy: A tizenhatodik szzad, 155156.
9
Az ide vonatkoz trvnyek kzl csak nhnyat emltve: 1609:LV. CJH 1900, 69.; 1618:LVII. CJH
1900, 155157.; 1635:L. CJH 1900, 335.; 1638:XLIV. CJH 1900, 397.; 1659:XXI. CJH 1900a, 153.
10
Mernyi Lajos: Kohry Istvn levelei Esterhzy Pl Ndorhoz. 16701682. Msodik kzlemny.
Trtnelmi Tr (1903) 2. 236.
11
Varga J. Jnos: Katonai brskods a 167. szzadi dunntli nagybirtokon s a vgvrakban
(Seregszk, hadiszk, riszk). Szzadok, 111. vf. (1977) 3. sz. 451454.
12
Ide vonatkoz trvnyek: 1635 L CJH 1900, 335.; 1638:XIX. CJH 1900, 381383.; 1649:LXXXI.
CJH 1900, 563.; 1655 VII. CJH 1900, 589.; 1681 XIX. CJH 1900a, 281.
13
MOL P 125 21. cs. 56/5292. Kiadta: Mernyi Lajos: A fleki vrrsg panaszai 1669-ben. Hadtr-
tnelmi Kzlemnyek (1897) 10. sz. 635639., 635.
14
Plffy: Katonai igazsgszolgltats, 108109., 126., 140141.
15
MOL P 125 41. cs. 96/9899.
16
Benczdi Lszl: Vgvriak letviszonyai a 17. szzadban. In: Szarka Lszl (szerk.): Szomszdok
hrmas tkrben. A MagyarCsehszlovk Trtnsz Vegyesbizottsg negyedszzada 19591984.
Budapest, 1987. 145.; Plffy: A tizenhatodik szzad, 157. A kapitnyok szemlyt illeten lsd a II.
Mtys koronzsa eltt szletett 1608:XI. trvnycikk tartalmt. CJH 1900, 17.
17
Makkai Lszl: Kirlysg s Erdly. In: Magyarorszg trtnete. III./2. Budapest, 1985. 1016
1017.
Csak az menjen katonnak Tanulmnyok
35
a vitzl rendre trtnt kiterjesztsvel
18
a vgvrakban is meghonosodott. E privilgium
birtokban Lvn a vrbeliek a korbbi strzsamester helyre megvlasztott Pchy Gyr-
gyt kvntk beiktatni.
19
Nyitra rsge 1682-ben a vrkapitny szemlyre tett javaslatot,
mondvn, hogy a kijellt Boszary Gbor s Sigedi Andrs mind e felsgnek s mind
Nagysagtoknak fogjon tetszeni. Ez utbbi levl a Nagysagodnak [] legh kissebbik
Szolgay Nitra Seregh alrssal zrul, teht a fogalmazvny valsznleg az egsz rsg
nevben rdott.
20
Ugyancsak a teljes nyitrai katonasg nevben szlt az a levl, amelyben
egy emberknt tiltakoztak Suskovits Jnos megvlasztsa ellen. Kijelentettk ,kszek va-
gyunk nagysgod ltal az e flsghe szolgalattytul el bucsuznunk, ha nem az jelltjk,
Dvorniky Mrton kerl a vr lre, aki egybknt 1670-re meg is szerezte e tisztsget.
21

Ha ezen idzett forrsok alapjn nem is jelenthetjk ki egyrtelmen, hogy a vgvriak
minden esetben beleszlhattak elljrik megvlasztsba, felttelezhet, hogy a lvai s a
nyitrai vghely katoninak ers helyi kzssge fel tudott lpni annak rdekben, hogy az
ltaluk elfogadhatnak tartott szemly kapja meg a vezeti tisztsget. E feltevs szerint
csupn egyedi esetekkel llnnk szemben, m ha a hajdszabadsg kollektvv vlst tart-
juk szem eltt, akkor azt kell mondanunk, ez a joga minden vgvri seregnek megvolt.
A vgvriak kivltsgai haszonlvezeti jogai
A trtneti kutats mindig is fontos kivltsgknt kezelte a vitzl rend admentessgt,
amit gy rtelmezett, hogy mind az llami, mind a fldesri terhek all mentesltek, st
kereskedelmi tevkenysgk is vmmentes volt. E megllaptsok azonban tlzottan lta-
lnostk, s nem alkalmazhatk egysgesen a korabeli gyakorlatokra.
22

Az ide vonatkoz vizsglatok eddig fknt a hajdk s a katonaparasztsg adkedvez-
mnyeivel foglalkoztak rszletesen. Az elbbiek kivltsgai az emltett bcsi bkre vezet-
hetk vissza, mg a katonaparasztsgra vonatkoztatott szabados joglls
23
ppen a hajdki-
vltsgokat vette alapul. Ez a jelensg a 17. szzad kzepi magnfldesri hajdteleptsek-
kel, illetve a magnhadseregek ltszmnak jobbgyi sorbl trtnt kiegsztsvel terjedt
el.
24
A katonaparasztokat a hajdkkal szemben az uradalom ruhzta fel kollektv jo-
gokkal, amelyek kztt az egyik legfontosabb a fldesri s az llami adk alli (teljes vagy

18
Plffy: A tizenhatodik szzad, 157.; R. Vrkonyi gnes: Ellts s trsadalom. Vgvri lelmezs
a 1617. szzadi Magyarorszgon. In: Petercsk Tivadar Berecz Mihly (szerk.): Vgvr s ell-
ts. Studia Agriensia 22. , Eger, 2001. 25.
19
MOL P 125 23. cs. 62/5930. Kiadta: Benczdi Lszl: Bnyavidki vrrsgek folyamodvnyai
Esterhzy Plhoz 16681681. Trtnelmi Szemle, 4. vf. (1961) 2. sz. 173.
20
MOL P 125 21. cs. 56/5329.
21
MOL P 125 23. cs. 62/5935. Kiadta: Benczdi: Bnyavidki vrrsgek, 174175.
22
Plffy: Katonai igazsgszolgltats, 72.; R. Vrkonyi: Ellts s trsadalom, 25.
23
A szabados (libertini) terminus korbban a fldesri terhek all menteslt jobbgyrtegre vonat-
kozott, azonban a 17. szzadi fldesri magnhadseregek esetben a leteleptett szabad rend
(nem iratos) katonaelemeinek jellsre is szolglt. Vgh Ferenc: A szabad rend. A XVII. szzadi
katonatrsadalom egy elfeledett csoportjrl. Hadtrtnelmi Kzlemnyek, 122. vf. (2009.)
2. sz. 447.
24
A jobbgybl katonv tett s a szabados katonaelemek leteleptse kztt az jelentett fontos k-
lnbsget, hogy az elbbiek felfegyverzse s kivltsgokkal trtn elltsa komoly gazdasgi
vesztesggel jrt a birtokosnak. Ezzel szemben a katonaelemek leteleptse s admentes flddel
trtn javadalmazsa sokkal kifizetdbb volt a fldesuraknak, hiszen nem kellett jvedelem-
kiesssel szmolniuk, s a kiosztott fldek (amelyek gyakran parlagon hevertek) is mvels al ke-
rltek. Vgh: A szabad rend, 448.
Tanulmnyok VATAI GBOR
36
rszleges) mentessg volt, ami mellett kisebb robotszolgltatssal s termszetesen kato-
nskodssal tartoztak. E privilgiumok megtlsvel azonban vatosan kell bnni; nem
szabad figyelmen kvl hagyni, hogy nem a katonaparaszti sttusra vonatkoztak, hanem
csak egy bizonyos kzssgk egy bizonyos fldesrral kttt megllapodsra. Ha ms
uradalom szolglatba szegdtek, j egyezsget kellett ktnik, melynek termszetesen k-
pezhettk alapjt a korbbi privilgiumaik, m azok kornt sem jelentettek szmukra l-
land kivltsgokat.
25

E kt rszleges admentessggel rendelkez csoporthoz ltalban odasoroljk a vgek
kirlyi rhadt is, ami azonban helytelen ltalnosts. A kirlyi katonk mint zsoldosok
eredetileg nem vgeztek termel munkt, nem volt olyan birtokuk, amely rovsad alapjt
kpezhette volna, gy teht nem is volt mibl adzniuk. Fldfoglalsaik (ksbb lsd b-
vebben) rvn is igyekeztek olyan terleteket kihastani maguknak, amelyek ugyancsak
nem voltak adktelesek, gy nyeresgesen gazdlkodhattak rajtuk.
26
A 17. szzadra azon-
ban ez a gyakorlat is szablyozs al kerlt, hiszen az 1613. vi IV. trvnycikk kimondta,
hogy a paraszti fldet br katona, legyen az kirlyi vagy fldesri, dzsmt kteles fizetni.
A katonasg ezt kveten is fennll admentes fldbirtoklsa teht mindssze e trvny
be nem tartatst jelentette.
27

A kirlyi katonasggal kapcsolatban gyakran emltik annak admentes kereskedelmt
is, amit a korbbiakhoz hasonlan ugyancsak fenntartsokkal kell kezelni. Az iratos vgha-
dak kereskedelme csak gy volt lehetsges, ha a vgvrak uradalmairl szrmaz javakat
vittk a vsrba,
28
vagy ha nemesek szolgiknt azok ruit ksrtk. A kett kzl azonban
csak ez utbbi esetben lvezhettek teljes vmmentessget.
29
A lvai rsg esetben arra lt-
hatunk pldt, hogy a vgvriak rendelkeztek nmi kedvezmnyes kereskedelmi privilgi-
ummal, hiszen kt levelkben is panaszkodtak, hogy a sajt elltsukra vsrolt marhk
utn harmincadot akartak szedni mszrosaiktl.
30
Egyik levelkben azonban azt is meg-
emltettk, hogy tudjk, ha tovbbi kereskedelemre sznnk az llatokat, abbol tartoznak
igaz Harminczadot megh adni.
31


25
N. Kiss Istvn: Katonaparasztsg. (Fldesri hadszervezet a Zrnyiek s a Zgrbi pspksg
birtokainXVII. szzad). Hadtrtneti Kzlemnyek, 20. vf. (1973) 2. sz. 319330. Kivltsgai-
kat, a fldesurak knyszere rvn, a 18. szzadra lassan elvesztettk, s sokuk visszasllyedt a job-
bgyi sttusba. Nhny kisebb kzssgk azonban mg az 1700-as vek msodik harmadban is
vdelmezte korbbi privilgiumait, amelyeket bizonyos helyeken csak 1848 utn vesztettek el.
N. Kiss Istvn: A vgvri katonaparasztsg szerepe s sorsa a felszabadt hborkban Dlnyu-
gatMagyarorszgon. In: Bod Sndor Szab Joln (szerk.): A vgvri trsadalom a visszafog-
lal hbork korban (16861699). Studia Agriensia 9. Eger, 1989. 4755.
26
Vgh: Birodalmak hatrn, 202., Vgh: A szabad rend, 448.
27
CJH 1900, 97. E trvny elzmnynek lehet tekinteni az 1595:VI. CJH 1899, 749.
28
Sznt Imre: A vitzl rend meglhetsnek anyagi forrsai Zala megyben a 17. szzadban.
In: Petercsk Tivadar Szab Joln (szerk.): Vgvrak s rgik a XVIXVII. szzadban. Studia
Agriensia 14. Eger, 1993. 146148.; Kenyeres: Uradalmak s vgvrak, 124.
29
A korabeli trvnyek is jl reprezentljk, hogy az admentes vagy kedvezmnyes kereskedelem
nem vgvriak, hanem a nemesek s szolgik, valamint a szabad kirlyi vrosok polgrainak s
ms kivltsgos rtegeknek (jsz, kun) a privilgiuma volt. 1647-tl azonban a katonasg finansz-
rozsi nehzsgeit mrsklend, ez utbbi rtegeket is kteleztk a harmincad s flharmincad
megfizetsre, ami all innentl kezdve csak a nemesek mentesltek. 1618:LIX. CJH 1900, 157.;
1622:XLVIII. CJH 1900, 217219.; 1625:XXXVI. CJH 1900, 259.; 1630:XVII. CJH 1900, 291.;
1635:LXXI. CJH 1900, 341343; 1647:XXVII. CJH 1900, 451.
30
MOL P 125 23. cs. 62/5933; MOL P 125 23. cs. 62/5934.
31
MOL P 125 23. cs. 62/5933.
Csak az menjen katonnak Tanulmnyok
37
A fentiek alapjn kijelenthetjk, hogy a helyi katonasg mindssze rszleges adked-
vezmnyekkel rendelkezhetett, amibe nem felttlenl tartozott bele az admentes kereske-
delem vagy fldbirtokls. Ezek eleinte a trvnyi szablyozs hinya, mg a ksbbiekben e
rendelkezsek be nem tartatsa miatt alakulhattak helyi gyakorlatt, aminek fenntartsa az
rdekrvnyests hatrozottsgtl fggtt.
32

A haszonlvezeti jogok trvnyes, kollektv kivltsgai voltak egyes rsgeknek, s a ka-
tonk lelmezst s az elmaradt zsold kiegsztst szolgltk. Ezek kzl az egyik legfon-
tosabb a mszrszkek fellltsnak s birtoklsnak joga volt, amely a 17. szzad neh-
zsgei kzt egyre nagyobb szerepet tlttt be a vghzak lelmezsben. Az ehhez szks-
ges hst vsroltk vagy a vrakhoz rendelt uradalmak majorsgain tenysztettek llato-
kat.
33
Jelentsgket jl rzkelteti kivltsgos helyzetk s elterjedtsgk, miszerint
mindentt az e felsghe vghzaiban, az seregh szmra mszr szkek vadnak, [] az
melyben esztend ltal az seregh szksghre az migh annak ideje tart Boitigh [rtsd bj-
tig] minden ellest tartsa kvl az mszrosok hst, halat, s valami az mszr szkben ky
vgand szabadossan vghanak senkinek semmivel nem tartozvn. Lvn Csky Pl vr-
kapitny a katonasg hozzjrulsval sajt mszrszkkel rendelkezett, aminek nyeresge
egyedl t illette. A vghadak idzett 1675-s levelkben azonban mgis arra panaszkod-
tak, kapitnyuk tovbbra is megkrostotta ket, hiszen fl pnzzel olcsbban kapta a hs
fontjt, mint k, illetve a sereg mszrszktl a mszrosok fagygyut is egy mst fizet-
nek e Na[gys]gnak. A legnagyobb elgedetlensget azonban az vltotta ki, hogy a bjt
idejre a katonk szmra hozatott halbl is rovst kvetelt, majd amikor egyikk felemelte
szavt ez ellen, tmlcbe zratta.
34

A mszrszktartshoz hasonlan az eleinte a bor-, majd ksbb a nmet katonasg
ignyeit kielgtend a sr kimrsre s kizrlagos rustsra vonatkoz kocsmltatsi
jog ugyancsak jelents hasznot biztosthatott egy-egy rsg tagjainak.
35
Nem meglep te-
ht, hogy gyakoriak voltak krltte a konfliktusok a nemessg s a katonasg tagjai k-
ztt. Lvn az ott lak nemesek tbbszr lltottak fel nknyesen effle italmrseket,
amelyek ellen Csky Pl is felemelte a szavt.
36
1679-ben pedig az ideveznyelt nmet kato-
nasg kapitnya, Gualdo fenyegette meg a magyar kapitnyt, hogy katoni illeglisan fell-
ltott italmrsbl (szokatlan kocsmjrl) el ne vigyk a bort.
37
Csky az tevkenysge

32
A harmincad kifizetsnek megtagadsa ltalban tettlegessgig fajul atrocitsokban mutatkozott
meg, amikor az adt behajtani igyekv kirlyi tisztsgviselket bntalmaztk, amire nem csak az
ltalam vizsglt terleten akadt plda. Benczdi: Vgvriak letviszonyai, 146.; Vgh: Birodalmak
hatrn, 217.
33
Ezekrl bvebben: Kenyeres Istvn: A trencsni vrbirtok igazgatsa s gazdlkodsa a XVI.
szzadban. In: Petercsk Tivadar (szerk.): Hagyomny s korszersg a XVIXVII. szzadban.
Studia Agriensia 17. Eger, 1997. 123139.; Kenyeres Istvn: A vrbirtok szerepe a 16. szzadi ma-
gyarorszgi vgvrrendszer elltsban. Katonai elkpzelsek az egri s szatmri vr fenntar-
tsra. In: Petercsk Tivadar Berecz Mihly (szerk.): Vgvr s ellts. Studia Agriensia 22.
Eger, 2001. 131 181.; Borbs Emese: A szatmri vr a 17. szzad eleji gazdlkodsa a provisori
missilesek alapjn. In: uo., 221235.; Sarusi Kis Bla: A murnyi vr lelemelltsa a 16. szzad
msodik felben. In: uo., 237276.
34
MOL P 125 21. cs. 56/5306.
35
Takts Sndor: A magyar sernevelsk. In: Takts Sndor: Rajzok a trk vilgbl II. Budapest
1915. 402422.; Vgh: Birodalmak hatrn, 219.; Bagi Zoltn Pter: Vzlat a csszri hader le-
lemelltsrl a tizent ves hbor idszakban. In: Petercsk Tivadar Berecz Mihly (szerk.):
Tudomny s hagyomnyrzs. Studia Agriensia 26. Eger, 2008. 103119.; 109.
36
Benczdi: Vgvriak letviszonyai, 145
37
MOL P 125 41. cs. 96/9893.
Tanulmnyok VATAI GBOR
38
ellen is tbb alkalommal tiltakozott, kevs sikerrel, hiszen a nmet elljr csak a kirly til-
tsnak volt hajland engedelmeskedni.
38

A nemesekhez s idegen szrmazs hadakhoz hasonlan a magyar katonk sem birto-
kolhattak trvnyesen kocsmt anlkl, hogy arra a kapitnytl vagy ms illetkes szemly-
tl engedlyt kaptak volna.
39
A kocsmltatsi jog idtartama alatt az adott vgvriakon k-
vl senki ms nem mrhetett bort vagy srt; ha valakit mgis rajtakaptak, bntetsl hor-
di fenekt kivgtk, s az italra klttt pnzt is elvettk.
40
Lthatjuk teht, hogy amit ed-
dig a vitzl rend elvitathatatlan kivltsgainak tartottak, azok valjban a vgvri kzs-
sg elltsa vgett fenntartott haszonlvezeti jogok voltak, amelyek birtoklst s jvedel-
meit szigoran szablyoztk, ezzel prblvn elejt venni a visszalseknek.
A katonasg fldhz juttatsnak s fldbirtoklsnak gyakorlata a 17. szzad msodik
felre rendkvl elterjedtt vlt. A Habsburg udvar a gazdasgi regresszi, a harmincves
hbor terhei s a folyamatos pnztelensg miatt
41
a szzad kzepre nem tudta megfelel-
en fizetni a Magyar Kirlysg vrainak rsgt.
42
A vdelem finanszrozsban gy egyre
nagyobb szerephez jutottak a magyar fnemesek, akik sajt kltsgen voltak knytelenek
megvni fldjeiket. Ily mdon nemcsak a hatrok vdelmt lttk el, de a vgek elltsbl
kivonult udvar ltal hagyott hatalmi rt is betltttk. Megnvekedett katonai szerepvlla-
lsuk rvn politikailag s gazdasgilag is jelentsen megersdtek. Anyagi potenciljuk,
amely gyakran az udvar hiteleziv tette ket,
43
elg volt ahhoz, hogy jelents ltszm
magnhadsereget tartsanak fenn, amelyet gyakran nem pnzben, hanem termszetben fi-
zettek.
44
A magnfldesri hajdk s a katonaparasztok a szolglatukrt kapott fldet
azonban csak hasznlatra kaptk, hiszen az vgig a fldesr tulajdonban maradt.
45


38
Benczdi: Vgvriak letviszonyai, 145.
39
Kivteles esetekben arra is tallni pldt, hogy a kirlyi Magyarorszg terletn llomsoz nmet
katonasg kiszolglt tagjai, szolglatuk javadalmazsaknt, kln krelemre, srfzde fellltsra
is jogot nyerhettek. Sarusi Kis Bla: Nmet katonk a 16. szzadi magyar vgvrakban. A vgv-
rakban llomsoz nmet katonk szrmazsi helye, motivciik. In: Hagyomny s megjuls.
letplyk s trsadalmi mobilits a vgvriak krben. Studia Agriensia 27. Eger, 2008. 133134.
40
a kapitny s fldes r hirek nlkl s akaratjok ellen, senki korcsmt ne ruljon; ha valaki
megprbln, hordja feneke vgattassk ki, s a pnzt a kit a borrt adott elveszesse s magt a
katont gy bntesse a kapitny, valamint akarja. Illssy Jnos: Magyar hadi szablyzatok gyj-
temnye. Gr. Forgch dm bnyavrosi fkapitny katonai rendtartsa. Hadtrtnelmi Kz-
lemnyek, 5. vf. (1892) 4. sz. 575576.
41
Jean Brenger: A Habsburg hatalom gazdasgi alapjai a XVII. szzad vgn. In: Benda Klmn
(szerk.): Eurpa s a Rkczi szabadsgharc. Budapest, 1980. 119135.
42
Czigny Istvn: Reform vagy kudarc? Ksrletek a magyarorszgi katonasg beillesztsre a
Habsburg Birodalom haderejbe 16001700. Budapest, 2004. 9598.
43
Sinkovics Istvn: Esterhzy Pl ndor s az erdlyiek kereskedelmi trsasga. In: Grf Klebels-
berg Kun Magyar Trtneti Intzet vknyve. VII. Szerk.: Miskolczi Gyula. Budapest, 1937. 171
181.; Bakcs Istvn: A magyar nagybirtokos csaldok hitelgyletei a XVII-XVIII. szzadban. Bu-
dapest, 1965.
44
Varga J. Jnos: A XVIXVII. szzadi vgvri katonasg szervezetnek krdsei (Kln tekintettel
a fri parancsnoksg alatt ll dunntli katonasgra). In: Magyarorszgi vgvrak a XVI
XVII. szzadban (Tanulmnyok). Studia Agriensia 3. Eger, 1983. 119131.; N. Kiss: Katonapa-
rasztsg, 319330.; Czigny: Reform vagy kudarc, 8595.
45
N. Kiss: Katonaparasztsg, 323.; Nagy Lszl: Hajdvitzek (15911699). Budapest, 1983. 47
49.; N. Kiss: A vgvri katonaparasztsg szerepe, 4750.; Czigny: Reform vagy kudarc, 8587.;
Vgh: A szabad rend, 443444.
Csak az menjen katonnak Tanulmnyok
39
A flbirtok, vruradalom formjban a 16. szzad vge ta jelen volt a kirlyi zsoldon
lv iratos vitzek javadalmazsban. A vghelyhez rendelt, vltoz mret s minsg te-
rlet ltta el az adott vghz rhadt,
46
m az egyre sokasod nehzsgek miatt a vgvriak
maguk is rknyszerltek a gazdlkodsra. Az ltaluk elfoglalt fldek ltalban nem kpez-
tk rovsad alapjt, gy nyeresgesen lehetett termelmunkt folytatni rajtuk.
47
A 17. sz-
zad msodik felben a sokasod pnzgyi problmk miatt Kollonich Lipt (feltehetleg a
helyi gyakorlatot alapul vve) azzal a tervvel llt el, hogy a katonasg elltatlansgnak
problmjt annak fldhz juttatsval oldjk meg. Indtvnyt az udvar visszautastotta,
48

azonban mint nyitrai kapitny a sajt hatskrben megvalstotta azt. Habr a katonk
nem hasznltk sokig az ltala Szentandrsnl kiadott fldeket, 1674-ben mgis azt kr-
tk, hadd kapjk vissza azokat, hiszen a nemes kptalannak s a varanak a keznsges j-
ra nzve penigh ugye Flsgnek is hasznos dolgot czelekszik Na[gys]ghtok.
49

Fleken ellenllsba tkztt az iratos vitzl rend fldbirtoklsi gyakorlata, amelyrl
Kohry Istvn vrkapitny is beszmolt. Tbb levelben tjkoztatta Esterhzy Plt, hogy a
helyi nemessg, a katonknak kiosztott fldet eltulajdontotta.
50
Ehhez azonban hozz-
tartozik, hogy a vgbeliek s elljrik sem ragaszkodtak ahhoz, hogy trvnyesen szerez-
zenek fldbirtokot maguknak, amint arrl a 17. szzad sorn keletkezett trvnyek is tj-
koztatnak bennnket.
51

Az iratos katonk fldhz jutsa a visszafoglal hbork sorn vlt nagyon elterjedtt,
hiszen ekkor a felszabadult pusztkra kiteleplve szerezhettek maguknak birtokot. Ebben
az esetben azonban hangslyozni kell, hogy e terletek mvels al vonshoz valamely
fldesr engedlye kellett, s a vele kttt kontraktusnak megfelelen birtokolhattk azo-
kat. Ez az llapot azonban mr jobban hasonltott a katonaparaszti sttushoz, sem mint a
kirlyi zsoldos katonkhoz.
52

A szabados s iratos katonk fldbirtoklsa kztt klnbsget kell tennnk, hiszen
amg az elbbiek esetben a javadalmazs rszt kpez jvedelemforrsrl beszlnk, ad-
dig az utbbiaknl ez szinte kizrlag az ellts hinyait kiegszt knyszerfoglalkozsknt
volt jelen. Az ilyen (olykor nknyes) mdon mvels al vetett terletek tbbnyire szlk,
irtsfldek, kaszlk vagy legelk voltak, amelyek egybknt sem voltak adktelesek. Fon-

46
A magnvrak esetben a hozzjuk tartoz uradalmak a fldesr tulajdont kpeztk, amelyek j-
vedelmbl az odateleptett iratos katonk is rszeslhettek, s a szmukra kiutalt elltmny utn
a fldesr ksbb a kamarnl nyjthatta be a szmlt. Ez a finanszrozsi rendszer kifizetdbb
volt az udvar szmra, minthogy ha sajt kezelsbe vette volna az erssget, hiszen gy annak er-
dtsi s egyb elltsi kltsgei tovbbra is a fldesurat terheltk. Vgh: Birodalmak hatrn,
153.; 172173.
47
Sznt: A vitzl rend, 148149.; Vgh: Birodalmak hatrn, 202.
48
Az udvar eme dntst az lland hadsereg fellltsnak szndka indokolhatta; nem tmogat-
hattak teht egy olyan indtvnyt, amely idlegesen megoldotta volna a vghadak elltsi probl-
mit, m egy korszertlen llapotot konzervlt volna. Takts Sndor: Ksrletek a magyar hader
feloszlatsra 16711702. In: Takts Sndor: Magyar kzdelmek. Budapest, 1929. 183319.; 211
215.; R. Vrkonyi gnes: Gazdasg s trsadalom a 17. szzad msodik felben. In: Magyarorszg
trtnete. III/2. Budapest, 1985, 1409.; Czigny: Reform vagy kudarc, 121.
49
MOL P 125 21. cs. 56/5325.
50
Mernyi: Kohry Istvn levelei. II., 237., 238; Benczdi: Vgvriak letviszonyai, 142.
51
A kapitnyok s katonk erszakos fldfoglalst mr az 1609:XLVI. s az 1609:LVI. trvnycikk
is tiltotta. CJH 1900, 67.; CJH 1900, 69. Hasonl tartalommal br trvnyek: 1622:XIII. CJH
1900, 191.; 1647:CXLI. CJH 1900a, 511513.
52
Varga J. Jnos: Jobbgyrendszer a magyarorszgi feudalizmus ksei szzadaiban 15561767.
Budapest, 1969. 307308.
Tanulmnyok VATAI GBOR
40
tos kiemelni, hogy a fld-, illetve hatrhasznlat joga gyakran mint az adott vgvros
53
pol-
grait s nem mint iratos katonkat illette meg a vgvriakat. Ez a megllapts a mszr-
szk s kocsmatarts jogra is igaz, hiszen ez esetben sem mint egynek, hanem mint az
adott vr rsgnek s kzssgnek tagjai rszeslhettek a bevtelekbl.
54

A vgvriak lehetsgei
Habr a magyar nemessg jelents rsze az oszmn hdts ell a kirlyi Magyarorszgra
hzdott, a trk fennhatsg al kerlt birtokaik jvedelmrl nem voltak hajlandak le-
mondani. A hdoltsgban adt behajt nemes
55
azonban knytelen volt katonai segtsget
ignybe venni, amelyet tbbnyire a vghzak rserege biztostott szmra, a beszedhet j-
vedelem egy rszrt cserbe.
56
A flekiek Pataky Mihly javaibl rszesltek, amikor seg-
tettek neki vsrhelyi bevteleinek beszedsnl, amivel a birtokosnak egymaga meggylt a
baja. Az ad beszedsnl a fldesr is jelen volt, gy a vele tart vgvriak nemcsak a pnz
behajtst vgeztk, de egyben a nemes fegyveres ksrett is ellttk.
57
Az ilyen testri
szolglat nem mindig kapcsoldott szorosan az adszedshez, hiszen a nyitrai katonk is
vice-kapitnyuk, Dvorniky Mrton parancst teljestettk, amikor Szab Istvnt nag
faradtsggal s krral egiet msval, s- Lovaival Nitrara ksrtk. E feladatok komoly anya-
gi terhet rttak a vgbeliekre, hiszen ezen utakat maguknak kellett finanszrozniuk. A nyit-
raiak ezrt kveteltk Dvornikytl, hogy mltoztasssk Szbo Istvnnak javaibl rszess
tenni ket, amivel fedezhettk kltsgeiket.
58
Habr a pnzszerzs lehetsge benne rej-
lett, a fleki katonk sem szvesen vllalkoztak az sok rendetlen kisirtesre, mondvn, az
szegeni legennek dragaban al az lova, s ha az sok kisertesben el rontya, hol vegyek msi-
kat.
59

Az adbehajtsra irnyul vllalkozsok sorn gyakran kerlt sor arra, hogy a katonk
nemcsak a jogos jvedelmeket szedtk be, hanem a krnyez teleplseket is felprdl-
tk.
60
A vgvriak rablportyi nem csak a kzeli vidkeket rintettk, hiszen megtrtnik
az is sokszor, hogy a vitzl rend elttejrja hire nlkl, csak fel szedi-veszi magt, csatra
megyen, avagy sok szegny ember krval Rczorszg fel is elmegyen.
61
Lva s Flek vi-
tzeinek ebbl a szempontbl kivtelesen rossz hrk volt.
62
A rabls s portyzs a trv-

53
A vgek tanulmnyozsa sorn szksges klnbsget tenni vgvr s vgvros kztt. Ez utbbit
adott esetben prezidilis mezvrosknt is emltik. A prezdium kifejezs korbban csak a kirlyi
rsgek jellst foglalta magban s csak ksbb terjesztettk ki, az rokkal, snccal krbevett,
tbbsgben katonk ltal lakott telepls jellsre. Ezek kialakulsa a 17. szzad sorn indult
meg, amikor az rsgek tagjai egyre gyakrabban a vrak alatt elhelyezked vrosokba kltztek,
ami egyrszt megnvelte azok vdelmi funkcijt, msrszt militarizlta trsadalmukat. Vgh: Bi-
rodalmak hatrn, 117135.; Vgh: A szabad rend, 451452.; H. Nmeth Istvn: Kassai kvrt-
lyozsi listk, 17081709. Korall, 9. vf. (2008) 33. sz. 83.
54
Vgh: Birodalmak hatrn, 218222.
55
A hdoltsg terlethez tartoz falvak jvedelmei gyakran kpeztk egyes vgvri kapitnyok fize-
tsnek rszt, gy a vgek elljri is rdekeltt vltak a trk fennhatsg al kerlt falvak adz-
tatsban. Vgh: Birodalmak hatrn, 154155.
56
Varga J.: A XVIXVII. szzadi vgvri katonasg, 121.
57
MOL P 125 23. cs. 62/5918.
58
MOL P 125 23. cs. 62/5938.
59
MOL P 125 23. cs. 62/5919., kiadta: Benczdi: Bnyavidki vrrsgek, 171.
60
Benczdi: Vgvriak letviszonyai, 145.; Sznt: A vitzl rend, 149151.
61
Illssy: Magyar hadi szablyzatok, 572.
62
Benczdi: Vgvriak letviszonyai, 146.
Csak az menjen katonnak Tanulmnyok
41
nyi tilts ellenre is rendkvl gyakori volt,
63
ugyanis komoly bevteli forrst jelentett
azoknak, akik szmra az jo hasznu csatk megh szuntenek.
64
A katonk fizetetlensge s
a 17. szzadi hossz bkeidszak (16061663) egyttesen vezetett ahhoz, hogy e vllalkoz-
sok mindkt oldalon megsokasodtak, st egyes esetekben mg jelentsebb csatk is kiala-
kulhattak.
65

A portyk egyik elsdleges clja mindkt fl rszrl a rabszeds volt, amely tevkeny-
sg egyarnt fontos szerepet jtszott a hrszerzsben s a vagyonszerzsben.
66
Jelentsgt
az is mutatja, hogy oszmn trk oldalon mr a 16. szzadban is llami ad (td) terhelte,
s a Habsburg udvar is megprblta megadztatni (harmad), ami azonban nem mindenhol
jrt sikerrel.
67
A rabtarts s rabkereskedelem helyi s nemzetkzi szinten is egyarnt jve-
delmez volt, hiszen az isztambuli udvar s az itliai vrosok is elszeretettel vsroltk
a foglyokat az udvartartsaik szmra vagy a glykra.
68

A portyk sorn ejtett rabok kztt klnbsget tettek aszerint, hogy mennyire voltak
vagyonosak, illetve milyen magas tisztsget tltttek be; ez a kt szempont ugyanis megha-
trozta az rtk krhet vltsgdj sszegt. A magas rang trk tiszteket gyakran a fka-
pitnyokon keresztl Bcsbe kellett kldeni, gy ezek utn nem remlhettek komoly bevte-
leket, m az alacsonyabb tisztsgeket betltk utn nagy volt a kereslet a vgvriak kr-
ben.
69
1672-ben a lvaiaknak pldul az rsekjvri basa fit sikerlt elfogniuk, akit a vg-

63
A fosztogat, rabl, bketr egynek megbntetsre a 17. szzad elejrl szrmaz, II. Mtys
koronzsa utni II. trvnycikkben foglaltakat a szzadban tbbszr meg kellett ersteni. CJH
1900, 2527. Lsd pldul: 1609:XIX. CJH 1900, 57.; 1618:III. CJH 1900, 137.; 1638:XLIII. CJH
1900, 395.; stb.
64
MOL P 125 23. cs. 62/5919., kiadta: Benczdi: Bnyavidki vrrsgek, 171.
65
A leghresebb ilyen sszecsaps az 1652-es vezeknyi csata volt. Bvebben lsd: J. jvry Zsu-
zsanna: De valamg ez vilg fennll, mindennek szp koronja fennll. A vezeknyi csata s Es-
terhzy Lszl halla. Hadtrtneti Kzlemnyek, 119. vf. (2006) 4. sz. 943972. Kisebb-
nagyobb vgvri sszecsapsokrl Komrom krnykrl s a Batthyny-birtokokrl is rteslhe-
tnk ebbl a korszakbl. Dri Szilvia: Bkebeli csatrozsok. Vgvri harcok Kiskomrom kr-
nykn 16511652. In: J. jvry Zsuzsanna (szerk.): Mindennapi let a trk rnykban. Koraj-
kori trsadalom- s letmdtrtnet. Piliscsaba 2008. 3542.; Illik Pter: Hbors bkevek
a Batthyny-birtokokon (16301650). In: uo., 43 56.
66
Takts Sndor: A trk s a magyar raboskods. In: Takts Sndor: Rajzok a trk vilgbl I.
Budapest 1915. 160304.; Plffy Gza: A rabkereskedelem s rabtarts gyakorlata s szoksai
a XVIXVII. szzadi trkmagyar hatr mentn. (Az oszmnmagyar vgvri szoksjog tr-
tnethez). Fons (Forrskutats s trtneti segdtudomnyok), 4. vf. (1997) 1. sz. 578. 20. En-
nek a tevkenysgnek a gyakorlati rszrl lsd: Gecsnyi Lajos: A vgvri harcok taktikja. (T-
rk lesvets Gyr alatt 1577-ben). In: Draskczy Istvn (szerk.): Scripta Manet. nnepi tanulm-
nyok a 60. letvt betlttt Gerics Jzsef tiszteletre. Budapest, 1994. 165175. Legjabban lsd:
Vincze Dniel: Az egri viljet koldul rabjainak szerepe a trkmagyar diplomciai s trsa-
dalmi rintkezsben. In: Hagyomny s megjuls. letplyk s trsadalmi mobilits a vgvriak
krben. Studia Agriensia 27. Eger, 2008. 149175.
67
Plffy: A rabkereskedelem s rabtarts, 27.
68
Takts Sndor: A hadi ktyavetye a trk vilgban. In: Takts Sndor: Rajzok a trk vilgbl.
III. Budapest, 1917. 153.; Varga J. Jnos: Rabtarts s rabkereskedelem a 167. szzadi Batth-
ynynagybirtokon. In: E. Kovcs Pter Kalmr Jnos V. Molnr Lszl (szerk.): Unger M-
tys emlkknyv. Unger Mtys negyedszzados egyetemi trtnsztanri mkdse emlkre, s
szletsnek hetvenedik vfordulja alkalmbl. Budapest, 1991. 123.; Plffy: A rabkereskedelem
s rabtarts, 1415.
69
Plffy: A rabkereskedelem s rabtarts, 2425.; Tth Hajnalka: Trk rabok Batthyny I. dm
uradalmaiban. Aetas, 17. vf. (2002) 1. sz. 141142.; Tark Ilona: A trk rabok vltsgdjai
Tanulmnyok VATAI GBOR
42
had az seregh szamara kznsgessen megh tartott.
70
A legelkelbb foglyokat a vrkapi-
tnyok, elvsrlsi jogukat kihasznlva, maguknak szereztk meg, vagy tovbb kldhettk
ket a fkapitnyoknak.
71
A vgvriak kezn maradt rabok a helyi ktyavetyken kerltek
eladsra, miknt az a trk zszltart s nhny embere is, akiket a lvai vitzek fogtak el
1679-ben.
72
Ezt kveten az j tulajdonosok megllaptottk a vltsgdj (sarc) mrtkt,
amit a rabnak magnak kellett elteremtenie.
73
Ez ltalban lelmiszerbl, lllatbl, lu-
xuscikkekbl, pnzbl vagy fegyverbl tevdtt ssze, amelyekhez egybknt a vgvriak
csak igen drgn juthattak volna hozz. Ennek fnyben teht nem meglep, hogy a rabtar-
ts e mdozata egyre inkbb felrtkeldtt a 17. szzad vgre.
74

A vgvrak katonasgnak igen komoly bevteli forrsai lehettek a trvnyekben foglalt
zsoldon fell. Hozz kell azonban tenni, hogy a fentiekben ismertetett okok miatt e jve-
delmek igencsak esetlegesek s bizonytalanok voltak.
A katonai szolglat nehzsgei
A 17. szzadban a magyar vgvri katonasg zsoldjt rendszertelenl fizettk, s a vgek r-
sgei tbb levelkben is panaszkodtak rgtl fogva valo fizetetlensg[kre],
75
amely gyak-
ran, tiz egesz esztendektl fogvast
76
tartott. A trvnyben megllaptott fizets, egyes
szmtsok szerint, nmagban is kevs volt ahhoz, hogy a vgbeliek a korabeli rak mellett
fenntartsk magukat, m ennek folyamatos elmaradozsa mg inkbb megneheztette
helyzetket.
77
Ezt tetzte mg, hogy a 17. szzadban mr nem is tizenkett, hanem csak tz
hnapra kaptak zsoldot; ngy havit pnzben, a tbbit posztban. Ez komoly visszalsekre
adhatott lehetsget, ugyanis az udvari kamara bcsi (hosszabb) rfben, olcsbban vsrol-
ta a poszt vgjt, a katonknak viszont brabanti (rvidebb) rfben szmolta ki, mghozz
drgbban, mint azt kellett volna. Olykor azonban mg ez a fizetsi kiegszts is elma-
radt.
78
A katonk gy gyakran klcsn felvtelre knyszerltek, ami viszont olyan mrv

Batthyny II. Ferenc idejn. In: J. jvry Zsuzsanna (szerk.): Mindennapi let a trk rnyk-
ban. Korajkori trsadalom s letmdtrtnet. Piliscsaba, 2008. 7180.; 7374.
70
MOL P 125 21. cs. 56/5315.
71
Tth: Trk rabok, 142. A foglyokrt kapott pnzt a kapitnyok nem csak sajt anyagi gyarapod-
sukra, de kzcl dolgokra, mint pldul a vr javttatsra is fordthattk, amint arrl Kohry
egyik 1678-as levele is tudst bennnket. Mernyi Lajos: Kohry Istvn levelei Esterhzy Pl
Ndorhoz. 16701682. Els kzlemny. Trtnelmi Tr (1903) 1. sz. 6782. 81.
72
MOL P 125 23. cs. 62/5929.; Plffy: A rabkereskedelem s rabtarts, 25.
73
A foglyokrt ltalban bajtrsaik vagy rabtrsaik vllalhattak kezessget, ami a rabtartnak egyfaj-
ta biztostkot jelentett. Emellett erstette a katonasg sszetartst, hiszen egyfajta klcsns bi-
zalmat, az egymsra utaltsg rzett alaktotta ki bennk. Varga Rabtarts s rabkereskedelem,
128130.; Plffy: A rabkereskedelem s rabtarts, 3037.; Ladnyi-Benedikt Ildik: Rabok s ke-
zesek a krmendi vrban a XVII. szzad kzepn. In: J. jvry Zsuzsanna (szerk.): Mindennapi
let a trk rnykban. Korajkori trsadalom- s letmdtrtnet. Piliscsaba, 2008. 8187.
74
Varga Rabtarts s rabkereskedelem, 126127.; Tth: Trk rabok, 148.; Tark: A trk rabok
vltsgdjai 7781.
75
MOL P 125 21. cs. 56/5293.
76
MOL P 125 21. cs. 56/5325.
77
Perjs Gza: Zrnyi Mikls s kora. Budapest, 2002
2
.

7071. Az 1609-ben megllaptott zsold sze-
rint havi hrom forint hsz dnr volt egy lovas katona, s havi kt forintot egy gyalogos fizetse.
CJH 1900, 53.
78
MOL P 125 21. cs. 56/5325; Takts: Ksrletek a magyar hader feloszlatsra, 202.; Perjs: Zr-
nyi Mikls s kora, 71; Czigny: Reform vagy kudarc, 105.; Vgh: Birodalmak hatrn, 169.
Csak az menjen katonnak Tanulmnyok
43
eladsodshoz vezethetett, mint a nyitrai katonk esetben, akiknek 1674-ben egy vi
zsoldjuk csupn adsgaik rendezsre lett volna elegend.
79
Ilyen viszonyok mellett nem
lehet csodlkozni azon, hogy a vghadak nhol teljesen elszegnyedtek, s nem tudtk
megfelelen elltni szolglatukat. A fizetetlensg azonban nemcsak a kzkatonk, de a tisz-
tek esetben is elfordult, hiszen Lvn az rsg arrl rtestette Esterhzy Plt egy kelte-
zs nlkli levlben, hogy porkolbjuk, lovas vicehadnagyuk, lovas- s gyalogos zszltart-
juk is zsold nlkl llott.
80

A katonk fizetetlensge helyett olykor tallbb azok elltatlansgrl beszlni.
81
1680-
ban a lvaiak arrl panaszkodtak, hogy az rsg tagjai kzl soknak [] se lova, se testi
ruhaia, se pedigh szaiaba valo falat kenyre sem volt.
82
A lovas vitzek helyzete gyakran
nehezebb volt, mint a gyalogosok, hiszen nekik az llatok lelmrl is gondoskodniuk kel-
lett. E problmval nztek szembe 1679-ben azok a sempteieknek is, akik pnzhiny miatt
nyr vgig mg semmi lelemtartalkot nem tudtak felhalmozni tlire, sem maguk sem
lovaik szmra.
83

A vghadak nehzsgeit gyakran csak fokozta, hogy kevs zsoldjukbl a vrakban velk
l felesgkrl, cseldjkrl (ez a kett gyakran egy szemly), gyermekeikrl is gondos-
kodniuk kellett.
84
A fizetetlensg miatt a katonnak olykor a vron kvl, a krnyez tele-

79
MOL P 125 21. cs. 56/5325.
80
MOL P 125 23. cs. 62/5930.; nyomtatsban lsd: Benczdi: Bnyavidki vrrsgek, 172.
81
A katonk helyzett nemcsak a zsoldhiny neheztette, de az uradalmaik rvn az elltsukat kny-
nyt bevtelektl is elestek a 17. szzad msodik felre. Az igencsak jvedelmez tizedbevteleket
az udvar a katolikus egyhz megerstse vgett kivette a vrak fennhatsga all, s visszaadta
azokat eredeti tulajdonosaiknak. Vgh: Birodalmak hatrn, 172. Ehhez trsult mg az a gyakor-
lat is, hogy a folyamatos pnztelensget ellenslyozand, a vrakhoz rendelt uradalmakat egsz-
ben knytelenek voltak klcsngyletek fedezetv tenni, kivonva ket a vgek finanszrozsnak
rendszerbl. Kenyeres Uradalmak s vgvrak, 576583. Mindezek ellenslyozsra a rendek
1622-tl elhatroztk, hogy a seregek jobb elltsa vgett gabonaraktrakat lltanak fl. Ezt kve-
ten tbb orszggyls (1635/II; 1655/VI; 1659/VI; stb.) is foglalkozott ilyen raktrhzak ltest-
svel s gabonaseglyek folystsval, m az elltatlansgot nem sikerlt jelentsebben mrs-
kelnik. CJH 1900, 311313., CJH 1900, 311.; CJH 1900, 587589., CJH 1900a, 141143.
82
MOL P 125 21. cs. 56/5313. Hasonl plasztikus lersokat tallhatunk MOL P 125 21. cs. 56/5326;
MOL P 125 23. cs. 62/5919., 23. cs. 62/5943. Ezek a levelek nyomtatsban: Benczdi: Bnyavidki
vrrsgek, 168., 171., 177.
83
MOL P 125 21. cs. 56/5335.
84
A vgekben ezltal gyakran tbb katonskodsbl l generci lt egytt, ami a 17. vgre olyan
katonadinasztik kialakulshoz vezetett, amelyek szervesen ktdtek a vitzl rend rgi szabad-
sghoz s a hdoltsg vilgnak sajtos viszonyaihoz. A Habsburg udvar kzpontost trekvsei
s az lland hadsereg fellltsnak ignye azonban nem frt ssze ezzel az letmddal. Benczdi:
Katonartegek helyzete, 823.; Nagy Hajdvitzek, 29.; R. Vrkonyi gnes: Vitzl rend a vlasz-
ton. In: R. Vrkonyi gnes: Europica varietas Hungarica varietas. Tanulmnyok. Budapest,
1994, 193. A katonk csaldjnak jelenlte azonban nem csak a magyar vgvriaknl, de a Magyar
Kirlysg terletre veznyelt nmet hadak esetben is rendkvl gyakori volt. Mark rpd:
A szomolnyi kuruc gyzelem. In: Mszros Klmn (szerk.): II. Rkczi Ferenc csati. Vlogatott
tanulmnyok. 2003. 40.; Bagi: Vzlat a csszri hader lelemelltsrl, 116.; Bagi Zoltn Pter:
Zsold s meglhets. A nmet gyalogsg a tizent ves hbor idszakban. Korall, 9. vf. (2008)
33. sz. 522.; H. Nmeth: Kassai kvrtlyozsi listk, 85.; Sarusi Kis Bla: Murny szerepe a re-
formci terjesztsben. In: Petercsk Tivadar Berecz Mihly (szerk.): Tudomny s hagyo-
mnyrzs. Studia Agriensia 26. Eger, 2008. 94.
Tanulmnyok VATAI GBOR
44
plseken kellett gazdlkodnia vagy szolglatot teljestenie, s gy csak ritkn volt kpes r,
hogy felesighinek gjermekinek hathasson ithon valami keves ktsiget.
85

A vrak, amelyek ellttk a hatr vdelmt s egyben az rsg lakhelyl is szolgltak,
a szzad vgre mr nagyon rossz llapotban voltak. A vdvonal fenntartsa hatalmas sz-
szegeket emsztett fel, amit egyrszt a Magyar Kirlysgbl szrmaz bevtelekbl (hozz-
vetleg 500750 ezer forint), msrszt az uralkod sajt jvedelmein tl a nmet s cseh-
morva rks tartomnyok, valamint a birodalmi rendek tmogatsbl fedeztek.
86
Az
rks tartomnyok emellett a vdelmket biztost vgvidket hadianyaggal, lelmiszerrel
s, ha kellett, katonasggal is knytelenek voltak elltni. A 17. szzadra mindez tbbnyire
pnzbeli segtsget jelentett, m a harmincves hbor terhei folyamatosan elapasztottk
e forrsokat.
87

Az orszgban a kivetett adk mellett a vrmegyket s gy a jobbgyokat a gratius labor
is terhelte, amely eredetileg a vrak erdtsi munklatait jelentette. A 17. szzadra ez a
szolgltats is jobbra pnzbeli tmogatst jelentett, s az orszggylsek hatroztk meg,
hogy mely vrmegyk mely vraknak tartoztak azt beszolgltatni.
88
E trvnyek olyan ese-
tekrl is rendelkeztek, amikor a gratius labor sszege lopsok, csalsok miatt hinyosan
vagy egyltaln nem rkezett meg rendeltetsi helyre. Erre panaszkodtak a flekiek is,
amikor kapitnyuk semmilyen elltst nem volt kpes kicsikarni a vrmegye vezetitl;
azok ugyanis elhrtvn magukrl a felelssget, azt vlaszoltk, hogy ha kell Flsg-
nek a vr s vghely, pttesse.
89

Az elltsi nehzsgek eredmnyeknt a 17. szzad utols harmadra a kirlyi Magyar-
orszgot vd vgvri vonal romoss, nehezen finanszrozhatv vlt. A bnyavidki fka-
pitnysg nagyobb erssgei Esterhzy szerint korszertlenek voltak, s kivtel nlkl sr-
gs feljtsra szorultak.
90
Ezek fnyben rthetv vlik, hogy mirt jelentett gyakran ko-
moly problmt az rsgek elszllsolsa. A romos pletek tbbnyire nem nyjtottak elg
frhelyet a vghely katoni szmra, ezrt gyakran a vron kvl kellett elhelyezni ket.
A sempteiek is elkeseredve rtk egyik levelkben, hogy magunknak semmi hazaink nem
lvn [] nagysagod [ti. Eszterhzy Pl] jobbagnal tekergnk [], egsz tlen sokan az
hidegh kamarakban s istallokban kly nyomorganunk.
91

A magnkzen lv vrakban a continuus udvar npe, az rhoz leginkbb ktd
szemlyek rendelkeztek sajt lakrsszel, a hzuknl lak uraimk pedig olyan vagyono-

85
MOL P 125 21. cs. 56/5325., MOL P 125 21. cs. 56/5326.; ez utbbit kiadta: Benczdi: Katonarte-
gek helyzete, 167168.
86
Bvebben lsd: Bagi Zoltn: Az 1570. vi speyeri birodalmi gyls s a trk krds. Vilgtrt-
net, 23. vf. (2001) 1. sz. 8187.; Bagi Zoltn: A birodalmi kerletek s a tizent ves hbor. In:
Hagyomny s megjuls. letplyk s trsadalmi mobilits a vgvriak krben. Studia
Agriensia 27. Eger, 2008. 247259.
87
Plffy Gza: A trkellenes hatrvdelmi rendszer fenntartsnak kltsgei a 16. szzad msodik
felben. In: Petercsk Tivadar Berecz Mihly: Vgvr s ellts. Studia Agriensia 22. Eger, 2001.
183219. 205.; Perjs: Zrnyi Mikls s kora, 54.; Czigny: Reform vagy kudarc?, 6970.
88
Perjs: Zrnyi Mikls s kora, 6768. E trvnyek kzl csak nhnyat emltenk pldaknt:
1608:XIII. CJH 1900. 3335., 1613:VIII. CJH 1900, 101., 1630:III. CJH 1900, 283285., 1659:
CXXX. CJH 1900a, 205207.
89
1613/VIII. CJH 1900, 101. MOL P125 21. cs. 56/5292., kiadta: Mernyi: A fleki vrrsg pana-
szai, 637638.
90
Rakovszky Istvn: Esterhzy Pl relatija 1674-ben. Trtnelmi Tr (1891) 257258., 259260.,
262.
91
MOL P125 23. cs. 62/5943. Kiadta: Benczdi: Bnyavidki vrrsgek, 177.
Csak az menjen katonnak Tanulmnyok
45
sabb szervitorok voltak, akiknek a krnyez teleplsek valamelyikn volt hzuk. A hzi
uraimk, ms nven az r neve alatt jr hzi katona uraimk alkottk a furak hadse-
regt, akik elszllsolsa az iratosokhoz hasonlan gyakran problmt okozott.
92
A trv-
nyek tiltottk, hogy a nemesek magnseregei a falvakra legyenek beszllsolva,
93
s ezrt
kvrtlyoz helyeket kvntak ltrehozni, ahol a katonasgot a parasztok s a krnyk h-
borgatsa s rablsa nlkl lehetett volna elhelyezni.
94
Ezt azonban nem sikerlt megval-
stani, amit jl mutat Forgch dm bnyavidki fkapitny hadiregulja is, amelyben k-
ln is knytelen volt megtiltani hadainak, hogy falukra zszlstul qurtlyozni menje-
nek.
95

A katonai beszllsols nemcsak a falvakat, hanem a vgvrosok lakossgt is rintette.
A polgrok hzai s rtkei ugyancsak gyakran vltak a beteleplt katonasg prdjv,
ami ellen azok trvnyes s trvnytelen eszkzkkel egyarnt megprbltak vdekezni.
96

A nemesek is igyekeztek megvni vrosi hzaikat vagy vidki kriikat a bekvrtlyozkkal
szemben.
97
A fleki hadak panaszkodtak is rjuk, hiszen azok [ti. a nemesek] nem lakvn a
vghelyen, mgis hzat tart[ottak] itt az mi szolgalatunknak megh szaporodasara.
98
1669-
ben keletkezett levelkben is azt srelmezik, hogy nem lehet szllsa kivltkppen hajd-
nak Fleken, mert a nemessg nem d [holott] nagy hzakban laknak, kikben a hajdu is el-
frne
99

A szolglat nehzsgei, a fizetetlensg, a vrak rossz llapota s a szllsok hinya
egyttesen eredmnyeztk a katonasg ltszmbeli cskkenst, ami a 17. szzad vgre
komoly problmaknt jelentkezett. A harmincves hbor utn a vgek rhada mg 1214
000 f krl mozgott, ami az 16631664-es hbort kvet vesztesgek s a nemzetkzi
helyzet miatt finanszrozhatatlann vlt.
100
A vasvri bke megktsvel alkalom knlko-
zott a katonasg tszervezsre, a korszer, kzpontilag irnytott, lland zsoldossereg
ltrehozsra is.
101
16711672-ben ezrt radiklis leptsre kerlt sor, ami a vgvriak lt-
szmt mintegy 4000 fben maximlta.
102
Az gy ltrehozni kvnt kisebb szm, jobban

92
Varga: A XVIXVII. szzadi katonasg, 121124; Kelenik Jzsef Sgvri Gyrgy Szab Pter
Zachar Jzsef: A magyar huszr. Budapest, 2000. 26.; Vgh: Birodalmak hatrn, 145.
93
1635:X. CJH 1900, 315., 1638:XLIII. CJH 1900, 395397., 1647:LXVI. s LXVII. CJH 1900,
459461. A falvakon kvrtlyoz szphik s a bgek hzanpe trk rszrl is folyamatos terhet
jelentett a parasztsg szmra. Hegyi Klra: A trk hdoltsg vrai s vrkatonasga. Az osz-
mn vdelmi rendszer Magyarorszgon. I. kt. Budapest, 2007. 171.
94
1649:LXXXIV. CJH 1900, 565567.
95
Illssy: Magyar hadi szablyzatok, 571.
96
H. Nmeth Istvn: Kassai polgrok s katonk a 16. szzadban. (A hadsereg bekltzsvel jr
trsadalmi s kzigazgatsi jelensgek a fels-magyarorszgi vrosok letben a Mohcsot k-
vet vtizedek sorn). Levltri Kzlemnyek, 68. vf. (1997) 12. sz. 143198.; H. Nmeth: Kas-
sai kvrtlyozsi listk, 8590.; H. Nmeth Istvn: A beszllsolsok rendszere s hatsai a XVI.
szzadi Magyar kirlysg szabad kirlyi vrosaiban. Hadtrtnelmi Kzlemnyek, 122. vf.
(2009) 2. sz. 287303.
97
1618:XXII. CJH 1900, 137.; 1618:LVIII. CJH 1900, 157.; 1635:XLVI. CJH 1900, 333.; 1662:XIII.
CJH 1900, 235237.
98
MOL P 125 23. cs. 62/5919., kiadta: Benczdi: Bnyavidki vrrsgek, 171.
99
MOL P 125 21. cs. 56/5292., kiadta: Mernyi: A fleki vrrsg panaszai, 636.
100
Czigny: Reform vagy kudarc?, 101103.
101
Czigny: Reform vagy kudarc?, 108113.
102
A bnyavidki fkapitnysg jelenleg vizsglt vrainak ltszmkimutatsai szerint 16711672 eltt
Fleken 737, Lvn 511, Nyitrn 600, Semptn pedig 201 katona volt, mg a redukci utn Fleken
289, Lvn 201, Nyitrn 234, Semptn pedig 153 katona szolglt. Mernyi Lajos: A vgek magyar
Tanulmnyok VATAI GBOR
46
ellthat katonasg az gretek szerint az v minden hnapjra rtkll pnzben kapta
volna zsoldjt, letkrlmnyeik s elltsuk pedig javult volna. Az elbocstott katonk
nagy rszt nem eresztettk szlnek, hanem megkezdtk azok szabadszzadokba, mezei se-
regekbe trtn szervezst.
103
A reform azonban nem volt hossz let, hiszen a vghadak
tovbbi elltsi nehzsgei, a bujdosk mozgalma s a klpolitikai helyzet elnytelen alaku-
lsa miatt az udvar mr 1672 szn knytelen volt lelltani az tszervezst.
104
A reformk-
srlet ltal okozott krokat azonban csak nehezen sikerlt orvosolni, hiszen a nyitrai rsg
mg 1674-ben is arrl panaszkodott, hogy ngy szz lovasbol annira iutottunk hogy szz
loval fel nem lhetnk[,] s a lovatlan katonval tebben szz husznl nem vagiunk, a gia-
logok penigh a kt szzbl hetvenen marattak.
105
A szmos esztendk alatt az Termszet
szerint valo hall s az ellensgnek fegyvere ltal
106
is megcsappant ltszm rsgek
utnptlsa azrt jelentett problmt, mert az Bellicum hire nlkl a vgbeliek hivatalo-
san nem vehettk lajstromba a szabadlegnyeket.
107
1681-re a lvaiak is sok rendbili
fogyatkozasainkrul panaszkodtak, mondvn, Fe Hadngy Urunk, E k[e]g[ye]lmenek Se
Vicze-Hadnagya, Se Zszl tartja, mintsem z kitt gyalogok fe Vayda s egy Vicze-Vajda
s az Zszlot tartok is mind meg holtak.
108

Elltatlansguk gyakran arra knyszertette a vgvriakat, hogy a szolglatot otthagyva
ms foglalkozs utn nzzenek, ahogy ezt a nyitraiak egyik keltezs nlkli levelkben igen
plasztikusan brzoltk. A pnztelensg mel [] mit az katona, s Gyalogh renden L-
v e Flsghi Vitz elfodtak szeghnek lttek el oszlottak; sokan Hazajokban mentek,
sokan szolghalatra alottak , az kik megh maradtak s itt helyben vannak, azok kedvetlenek
Lvn az e Flsghi szolgalattahoz
109
Sokan azrt hagytk ott idlegesen az rhelyei-
ket, mert a szlfalujukrl, vrosukrl olyan hrek jrtk, hogy nmet beszllsols vagy
portya vrhat, s ilyenkor hazasiettek, hogy csaldjukrl, rtkeikrl gondoskodjanak.
A fldmvelssel is foglalkoz katonk a nyri aratsi s takarsi munklatok idejre tettk
le a szolglatot, ugyanis ekkor szereztk be elltmnyukat a tli hnapokra.
110

Esterhzy Mikls a 17. szzad harmincas veiben kelt levele szintn nagymrv elvn-
dorlsrl tanskodik, amirt a klfldi hbork voltak a felelsek. Az ott zajl hadjratok
(harmincves hbor, lengyel hadszntr) nagyobb zskmnnyal kecsegtettk a vgvria-
kat, mint a magyarorszgi bke, gy a ndor rteslsei szerint megkzeltleg negy-
venezer katona tvozott idegen fldre zsoldos szolglatra.
111


rhada 1670 utn. Hadtrtnelmi Kzlemnyek, 8. vf. (1895) 8. sz. 402, 404. A Czigny Istvn
ltal kzlt kimutatsok Sempte 1670-es ltszmai esetben 301 fs rsggel szmoltak. Czigny:
Reform vagy kudarc?, 125.
103
Czigny: Reform vagy kudarc, 114135.
104
A vgvriak ltszmt a tovbbiakban folyamatosan emeltk, s egyarnt alkalmaztk ket az
erssgek rsgeiben, a mezei hadakban s a klfldre, fknt a nmetalfldi hadszntrre vez-
nyelt seregekben. A ksbbiekben jfent kibontakoz utols nagy oszmn tmads eltt, 1681-ben
mr az emltett 1655-s szintre trtn emelsrl fogadott el trvnyt az orszggyls. Czigny:
Reform vagy kudarc?, 131135.
105
MOL P 125 21. cs. 56/5325.
106
MOL P 125 21. cs. 56/5293.
107
MOL P 125 23. cs. 62/5930., kiadta: Benczdi: Bnyavidki vrrsgek, 172.
108
MOL P 125 21. cs. 56/5314.
109
MOL P 125 41. cs. 97/9969.
110
Sznt: A vitzl rend, 151152.; R. Vrkonyi: Vitzl rend a vlaszton, 188.
111
Czigny: Reform vagy kudarc?, 79.
Csak az menjen katonnak Tanulmnyok
47
A vgvriak helyzett a kirlyi Magyarorszg vghzaiba veznyelt nmet katonk is
megneheztettk. Klfldi egysgek mr a 16. szzad kzeptl kezdve llomsoztak a vd-
vonal vraiban, szmuk azonban csak a tizent ves hbor idejn emelkedett meg jelent-
sen.
112
Ezt az is altmasztja, hogy a Bocskai Istvn vezette szabadsgharc utn a 17. szzad
sorn folyamatosan szlettek olyan rendelkezsek, amelyek az idegen seregek ltszmcsk-
kentst vagy kivonst kveteltk.
113
A harmincves hbort kveten a Habsburg udvar
nem tudta egyedl elltni felduzzadt ltszm hadseregt,
114
ezrt egyes egysgeit a magyar
vrakba veznyeltk.
115
A szzad msodik felre a klfldi hadak nemcsak a vitzl rend,
hanem az orszg ms trsadalmi csoportjai szmra is egyre terhesebb vltak. A jobbgy-
sgra rtt terhek a nmet hadak elltsa miatt nvekedtek meg,
116
a nemessg pedig kato-
nai pozciit, ezltal politikai szerept fltette tlk. A vgvri katonasg a ltt rezte fe-
nyegetve a nmetek ltal, akiknek mind felszerelse s kpzettsge, mind fizetse s ell-
tottsga fellmlta a magyarokt.
117
Ez az egyenltlensg gyakran szlt elgedetlensget a
vitzl rend soraiban,
118
ami ellen a nyitraiak is felemeltk szavukat 1678-ban, mondvn,

112
Plffy Gza: A trk elleni vdelmi rendszer trtnete a kezdetektl a 18. szzad elejig: Vzlat
egy kszl nagyobb sszefoglalshoz. Trtnelmi Szemle, 38. vf. (1996) 2. sz. 177181. A 16.
szzad vgi nmet mezei zsoldos hader felptsrl, katonai szervezetrl s elltsrl lsd: Ba-
gi Zoltn Pter: Az 1595-ben Esztergom ostromra rendelt csszri hadsereg szervezete s felp-
tse. Hadtrtneti Kzlemnyek, 114. vf. (2001) 2. sz. 391444.; Bagi: Vzlat a csszri hader
lelemelltsrl, 103119.; Bagi: Zsold s meglhets, 69.
113
II. Mtys, koronzs eltti XII. trvnycikkben esik sz errl elszr a XVII. szzadban. CJH
1900, 17. Ezt kvette: 1625:XXIV. CJH 1900, 253., 1635:LIX. CJH 1900, 337., 1638:XLVI. CJH
1900, 397., 1655:XIX. CJH 1900, 595., 1659:XXV. CJH 1900a, 155., 1662:II. CJH 1900a, 225227.,
1681/VIII. CJH 1900a, 2., 1681/IX. CJH 1900a, 271.
114
Az lland hader megszervezsre mr a tizent ves hbor sorn felmerlt az igny, mondvn,
hogy sokkal gazdasgosabb fenntartani egy ilyen jelleg hadat, mint a toborzssal s a lefegyver-
zssel jr pluszjvedelmek mellett a korabeli zsoldos seregeket killtani. Bagi Zoltn: Egy ura
lesz az egsz vilgnak napkelettl napnyugatig: A trksegly krdse s az 15971598. vi re-
gensburgi birodalmi gyls. Szzadok, 141. vf. (2007) 6. sz. 14571460. A Habsburg sereg kora-
beli llapotra vonatkozan legjabban lsd: Bagi Zoltn Pter: A csszrikirlyi mezei hadse-
reg a tizent ves hborban. Hadszervezet, rdekrvnyests, reformksrletek. Budapest,
2011.
115
Egy 1650-ben szletett dnts rtelmben a Magyar Kirlysg terletre irnytottk a Gtz,
Kevenhller s Walter lovasezredeket valamint a Pucheim- s Starhemberg gyalogezredeket, ame-
lyek a magyar vrakban kerltek elszllsolsra. Czigny: Reform vagy kudarc?, 99100. Ezeken
tl a nmet katonasg nagyobb arny ideveznylsre kerlt sor 1649-ben, 1658-ban, 1659-ben,
1660-ban s 1665-ben is. R. Vrkonyi: Gazdasg s trsadalom, 1408.; R. Vrkonyi: Ellts s
trsadalom, 25.
116
Czigny: Reform vagy kudarc?, 105.
117
A nmet katonasg csapatnemeit s azok fegyverzett lsd: Ujhelyi Pter: Az lland hadsereg
trtnete I. Lipt kortl Mria Terzia hallig 16571780. Budapest, 1914.; Kelenik Jzsef:
A kzi lfegyverek jelentsge a hadgyi forradalom kibontakozsban. A csszri-kirlyi had-
sereg fegyverzetnek jellege Magyarorszgon a tizent ves hbor veiben. Hadtrtneti Kz-
lemnyek, 104. vf. (1991) 3. sz. 80122.; Czigny: Reform vagy kudarc?, 111113.; Bagi Zoltn
Pter: A csszri hadseregben szolgl nyugati zsoldos lovassg szervezete s vltozsai a tize-
nt ves hbor idszakban. Hadtrtnelmi Kzlemnyek, 121. vf. (2008) 2. sz. 355402.;
Bagi: A csszrikirlyi mezei hadsereg, 105190.
118
Takts: Ksrletek a magyar hader feloszlatsra, 196202.; R. Vrkonyi: Gazdasg s trsada-
lom, 1408.; Perjs Zrnyi Mikls s kora, 7778.
Tanulmnyok VATAI GBOR
48
mi sem vagunk alab valok azoknal, a kiknek e felseghe naprol napra, horol hora megh f-
zet.
119

Gyakoriak voltak a beszllsolssal kapcsolatos problmk is, hiszen a nmet rsgek
rendszeresen elfoglaltk a magyarok lakhelyt, ket pedig a vron kvlre vagy a vghz
krnykn ptett kutyorgkba knyszertettk.
120
A nyitraiak 1674-ben ugyanezek miatt
panaszkodtak, ugyanis a nmetek nemcsak a hzaikbl trtk ki ket, de mg a tzhz sem
engedtek oda magyarokat, st mg az istllikbl is kizavartk a lovaikat s magok lovait
ktttk be azok helyett.
121

A nmet katonk elhelyezse s lelmezse komoly terheket rtt a lakossgra, akik
gyakran elmenekltek a ktelez beszolgltatsok ell.
122
A nmet szllsmesterek igyekez-
tek kihasznlni ezt a helyzetet, ahogy Gualdo lvai nmet kapitny Antoni nev fourierja
(lelmezsi s elszllsolsi altiszt) is 1679-ben, aki arra knyszertette Csizmadia Mzest,
a szabadlegnyek tizedest, hogy egy tallr kifizetsvel mentestse magt a beszllsols
terhei all. A tizedes ksbb elmondta, hogy msok is megfenyegettk, mondvn, ha borra
Valot nem adok neki felesiges nimetet hoz az hazamhoz.
123
Az ilyen eljrsokat megszn-
tetend, FelsMagyarorszg katonai parancsnoka, Aeneas Caprara 1685. december 19-n
kibocstott rendelkezsben a tnyleges hadiszolglatot vgzket felmentette a beszllso-
lsok terhei all.
124

A nmet katonk, miutn a magyar viszonyokkal megismerkedtek, igyekeztek a vitzl
rend tagjaihoz hasonlan kivenni rszket a vgvrak haszonbrleteibl s ms egyb jve-
delmekbl. Elkoboztk s elhasznltk a magyarok fa- s abrakkszleteit,
125
lelegeltettk a
vgvriak szmra elklntett rteket,
126
esetleg sajt kocsmt vagy mszrszket lltot-
tak fel.
127
Illeglis pnzszerzsi trekvseiket az orszggylsek trvnyekkel is igyekeztek
szablyozni. Eszerint fldet birtokl katonik, fekvjszgaik utn a magyarokhoz hason-
lan ktelesek voltak adt fizetni, a gyri nmet rsg nem akadlyozhatta a vros egyes

119
MOL P 125 21. cs. 56/5326., kiadta: Benczdi: Bnyavidki vrrsgek, 167168.
120
Benczdi Lszl: A vitzl rend s ideolgija a Thkly-felkelsben. Trtnelmi Szemle, 6. vf.
(1963) 1. sz. 35. Az 1660-as vekben a kassai kzgyls a vrosba beszllsolt katonasg elhelyez-
st a fentiekhez hasonlan, a vros falai mentn fellltott darabonthzakkal kvnta orvosolni.
Ezek a vr krl fbl ptett tkolmnyok azonban a vr psgt veszlyeztettk, hiszen rendkvl
tzveszlyesek voltak. A korponai sereg ilyen pleteit 1679-ben Leslie s Strasaldo csszri tbor-
nokok parancsra ppen emiatt le is bontattk. Benczdi: A vgvriak letviszonyai a XVII. sz-
zadban, 103104. H. Nmeth: Kassai kvrtlyozsi listk, 85.; H. Nmeth: A beszllsolsok
rendszere, 285286.
121
MOL P 125 21. cs. 56/5325, MOL P 125 23. cs. 56/5936.
122
Acsdy Igncz: Magyarorszg Budavr visszafoglalsnak korban. Budapest, 1886. 187191.;
Takts: Ksrletek a magyar hader feloszlatsra, 194195.; Nagy: Hajdvitzek, 5354.; Bagi:
Vzlat a csszri hader lelemelltsrl, 112.
123
MOL P 125 41. cs. 96/9892. Habr a 17. szzadban a kirlyi Magyarorszgra veznyelt nmet ka-
tonasg mr lland, kzpontilag irnytott s fizetett zsoldos katonasg volt, nem volt ritka, hogy
felesgkkel vagy cseldjkkel egytt rkeztek meg szolglatra. Sarusi Kis: A murnyi vr lelem-
elltsa, 258.; Bagi: Vzlat a csszri hader lelemelltsrl, 116; Sarusi Kis: Murny szerepe
a reformci terjesztsben, 94.
124
Balogh Istvn: Szabolcs vrmegye terhei a 17. szzad vgn. Nyregyhza, 2008. 47.
125
MOL P 125 21. cs. 56/5325.
126
MOL P 125 23. cs. 56/5932.
127
MOL P 125 41. cs. 96/9893; Benczdi: Vgvriak letviszonyai, 145.
Csak az menjen katonnak Tanulmnyok
49
magyar lakosait kereskedelmi tevkenysgkben, illetve a kereskedsben rdekelt idegen
vgvriak is harmincadktelesek voltak.
128

A klfldi hadak s a helyiek kzti konfliktusok bks ton trtn elrendezsre csak
ritkn volt mdjuk az rintetteknek. Az orszggyls ltal elfogadott trvnyek szerint a
magyar vgekre veznyelt nmet alakulatok az ottani kapitny, illetve a ndor bri jogha-
tsga al tartoztak,
129
a gyakorlat azonban azt mutatta, hogy a nmet katonasg sajt ha-
diszablyzata s hadbri rvn intzte peres gyeit.
130
A katonk az elmaradt, jogosnak
vlt bntetsek miatt sokszor sajt maguk rendeztk el nzeteltrseiket, s a verekedsek,
prbajok halllal is vgzdhettek.
131

A magyar vgvri hadak letkrlmnyei a 17. szzad msodik felre teht igencsak ne-
hzz vltak, s a katonk elltatlansga, vraik llapota, az idegen hadak nyomaszt jelen-
lte s rgi szabadsguk lass elvesztse egyre kiltstalanabb tette helyzetket. Ezek
egyttesen eredmnyeztk a katonai morl cskkenst, az irregularits megersdst,
ami tovbb neheztette helyzetket, s egyre inkbb eltvoltotta ket a katonai szolglat-
tl.
Kzllapotok, kegyetlenkeds, katonai morl
Amint azt eddig is lthattuk, a vghadak megsokasodott nehzsgei egyre tbb olyan tev-
kenysgre knyszertettk r ket, amelyekkel a rendszeresen elmarad fizetsek helyett el-
tarthattk magukat. Nem vletlenl jelentek meg a korban azok a vlemnyek a vgvri ka-
tonkrl, amelyek szerint ebben az idben k mr csak nz iparlovagok, a szegnysg
legzsarnokibb elnyomi voltak, vraik pedig egyszer rablfszkekk vltak.
132

A 1617. szzad sorn az egsz orszgban elterjedtek voltak a fosztogatsok, rablsok,
melyek ellen tbb trvnyt is hoztak, m visszaszortani mgsem sikerlt azokat.
133
A lvai
nemessg 1678-ban pldul arra panaszkodott, hogy ismt a prezdium terletn garzdl-
kodott egy Gyrgy Vajda nev Czigany maga Companiaiaval, akit korbban mr egyszer
gben kilto Istentelensigirt kitudtak a vros terletrl, m klnfle magiar tolvajok-
kal s lopokkal egytt tovbbra is hborgattk a vidket.
134
Az effle haramik mellett a
vgvriakra szintn gyakran rkezett panasz portyzsaik s kegyetlenkedseik miatt.
Ugyancsak 1678-bl szrmazik a lvai jobbgyok panaszlevele, amelyben egyetlen katona,
nv szerint Horvth Gczi bneit vettk sorra. Ez a vitz tbbszr is megsarcolta, elverte,
kinzotta, taglotta a krnyk parasztjait, akikkel szemben klnsen kegyetlenl viselke-
dett. Az egyik panasz szerint, miutn a srtett szolgkat kifosztotta, azzal nem elegedven,
kinyujtoztatta [ket] mint a [] marhakat s ugy akarta megh perselni [ket] a szalmt
meggyjtvn rajtok A levlbl kiderl, hogy meg is gette volna a kt parasztot, ha a vele
ott tartzkod katonk ki nem hzzk azokat a tz all.
135

A vgvriak kz olykor haramik, tolvajok is belltak, amilyen Laczi Istk is volt, aki
miutn llopson kaptk, elmeneklt, s Lvra llt be katonnak. Ezt kveten Horvth

128
1659:XCIII. CJH 1900a, 189., 1659:LXXX. CJH 1900a, 181., 1649:XXXV. CJH 1900, 545.
129
1662/II. CJH 1900a, 225227.
130
Plffy: Katonai igazsgszolgltats, 1864.
131
MOL P 125 23. cs. 56/5932.
132
Illssy: Magyar hadi szablyzatok, 569.
133
1588/VII. CJH 1899, 709.
134
MOL P 125 21. cs. 56/5310.
135
MOL P 125 41. cs. 9889.
Tanulmnyok VATAI GBOR
50
Gczivel s tb katonakkal edgjt visszatrt Csongrdra, s Csomor Jnos gazdt, akit
korbban nem sikerlt kifosztania, a hrhedt lvai vgvriakkal elverette knoztatta, tagol-
tatta hogy soha pp ember belle nem leszen.
136

Az effle atrocitsok ellen a paraszti kzssgek egynileg, de szervezetten is megpr-
bltk felvenni a kzdelmet, amire a parasztvrmegyk vagy zpiszok meglte a bizonytk.
Ezek a nemesi vrmegyn bell s rszben azok vdelmi funkcijnak gyenglse miatt
azok mellett lteztek. A 16. szzadban tbb trvny is szletett, amely feljogostotta a pa-
rasztokat az nvdelemre,
137
m a parasztvrmegyket nem ezek az intzkedsek hoztk
ltre. Ltrejttk jobbra nllan trtnt, amibe a hdoltsg terletn kevsb, a kirlyi
Magyarorszgon viszont nagyobb mrtkben szlt bele a nemessg. A paraszti szabadossg
egyik eszkzeknt a zpiszoknak a 17. szzad msodik felre viszonylagos fggetlensget
sikerlt kialaktaniuk, mivel tvettk a nemesi vrmegye nhny rendfenntart funkci-
jt.
138
A katonasg elleni fellpsk igencsak hatrozott volt, amire a fleki katonk is pa-
naszkodtak 1669-ben, amikor a falvakon thalad katonikat elfogtk, s egybl a vice-
ispn el vittk ket. Ezekben az esetekben a parasztok rszrl is gyakori volt az nbrs-
kods s kegyetlenkeds, hiszen egy brnylopson kapott fleki hajdt azon falubeli ittas
parasztemberek megfogtk [] megktztk s kinzottk, vgl a ndujfalusi viceispn
egyik jobbgya a megfogott egygy hajdt [] meglte. Bstok faluban az ott megszllt
katonk egyike megttte a brt, mire a feldhdtt parasztok mind a kilencz j katont
egy verembe vgtk. Jrdnhzn egy katona megsrtette az egyik gazdt, majd lovra
lve elszaladott, mire a tbbi vgvrit, akik mit sem tudtak az esetrl, mind kilenczet ve-
remre vgtk.
139

Zrnyi Mikls hadtudomnyi munki gyakran foglalkoztak a magyar seregek kikpzs-
nek, fegyelmnek s morljnak krdsvel, s e tekintetben nagyon eltlen nyilatkozott
a vgvriakrl. Kln kiemelte s eltlte a portyzsokat, az dtlen prda-kapdozs-t,
ami minden fegyelemnek a megrontja, s akr gyztes csatkat is elveszhettek miatta.
140

A legfontosabb problmt a szabados letmdhoz val ragaszkodsban ltta, ami megaka-
dlyozta a hadakozs diszciplinris mdjnak elsajttst. A vgvri vitz ahogy rta is
csak szabad akar lenni prdlni, szabad rszegeskedni, szabad urat, hadnagyot vlogatni,
ott hadni ha elunja; ez az szabadsga.
141

A 17. szzadi trvnyek folyamatosan tjkoztatnak minket arrl, hogy azok a vlt jo-
gok, amelyekre a vgek kzssgei hivatkoztak s a szakirodalom is mutat, valjban hiva-
talosan nem lteztek. A vgvriakat szemlyesen nem rintette az admentessg, a szabad
fldbirtokls vagy a szabad mszrszk, illetve kocsmatarts joga. Az, hogy szmukra ezek
nll jvedelemforrsknt is szerepelhettek, azt felttelezi, hogy a trvnyeket a vgvid-

136
MOL P 125 41. cs. 9889.
137
1595:XXXII. CJH 1899, 757., 1597:XXIV. CJH 1899, 821., 1598:XXIX. CJH 1899, 845.
138
Szakly Ferenc: Parasztvrmegyk a XVII. s XVIII. szzadban. Budapest, 1969. 928.; Makkai:
Kirlysg s Erdly, 1005.
139
MOL P 125 21. cs. 5292., kiadta: Mernyi: A fleki vrrsg panaszai, 636637.
140
A fegyelmezetlensg s zskmnyols miatt elvesztett tkzetre a mezkeresztesi csata jelenti a
korszakbl a legjobb pldt, amire mvben Zrnyi is utalt. Errl bvebben: Tth Sndor Lszl:
A mezkeresztesi csata s a tizent ves hbor. Szeged,2000.
141
Zrnyi Mikls hadtudomnyi munki. Budapest 1976. 155156., 169., 193194., 320321., 336.
A katonasg fegyelmi szintjt jl pldzza Szatmr nmet kapitnynak, Saponarnak 1683. okt-
ber 30-i levele, amelyben Ecsed magyar rsgre panaszkodott, mondvn, nem kevs id alatt
szerzett [tapasztalata] szerint, ha tz kzl kilenc vtkest megbotoznak, az a tizediknek semmi ta-
nulsgul nem szolgl. Balogh: Szabolcs vrmegye terhei, 16.
Csak az menjen katonnak Tanulmnyok
51
keken nem tartottk be maradktalanul, amire a trvnycikkek tbbszri megerstse is
bizonytk. Erre csak gy kerlhetett sor, hogy a vgrehajts folyamata megtrt a vgek k-
zssgeinek ellenllsn, a katonk s kapitnyaik sszetartsn. Ezt tmasztjk al azok a
katonai brskodsi esetek is, amelyek szemet hunytak a bnesetek felett, vagy csak igen
enyhe bntetseket rttak ki az elkvetkre. A (f)kapitnyok, tisztek, tisztsgviselk s a
katonk kzt meglv hallgatlagos megegyezs a klcsnssgen alapult. A kapitnyok r-
szeslhettek a portyk zskmnybl, vagy segtsget kaphattak ahhoz, hogy a hdoltsg
terletn tallhat fekvjszgaik fltt tovbbra is tnyleges hatalmat gyakorolhassanak.
Ennek fejben szemet hunytak a katonk vagyonszerzsi trekvsei fltt, vagy k is igye-
keztek kivenni belle a rszket.
Ezek alapjn gy vlem, kijelenthetjk, hogy a vitzl rend rgi szabadsga a vgvri
katonarteg illeglis s flleglis tevkenysgnek hallgatlagos elismerse volt, amelyhez a
hatrok vdelme s az elltsi nehzsgek folyamatos meglte szolgltatott alapot. Ez az l-
lapot s az ilyen formn benne rejl vagyonszerzsi, illetve egzisztencilis emelkeds lehe-
tsge pedig a 17. szzad msodik felben is vonzotta a felemelkedni vgykat a vgvrak
fel. Ezeket a viszonyokat a Habsburg kzpontost trekvsek a vizsglt korszakban mr
egyre inkbb kikezdtk, m a visszafoglal hbork s a Rkczi-szabadsgharc mg egy
utols lehetsget adtak a megszerzett eljogok s kivltsgok konzervlshoz, amelyek
azonban a 18. szzadra a vitzl renddel egytt vgleg eltntek.
Tanulmnyok VATAI GBOR
52
GBOR VATAI
Only those enter the army... (The living conditions and the motivation
of the warrior estate in the second half of 17
th
century)
In order to understand the circumstances of the Hungarian warrior class of the 16
th
and
17the centuries, we need to thoroughly study their legal position and living conditions.
However, it is rather difficult to give an overall picture as the composition of the frontier
military was not uniform in either territorial, social, financial, legal, ethnic or religious
terms. The diverse circumstances can be best illustrated through the correspondence of the
generalatus and the districts of the captain generals, of which the paper describes the life
of the border forces in lower Hungary in detail.
Using the correspondence of Pl Esterhzy, captain general of the mining area and the
Cisdanubia district with the border fortresses, the author studies the legal situation and liv-
ing conditions of the warrior estate. Using both already published and yet unpublished
sources as well as the literature, he shows the peculiarities and contradictions of the life of
the warrior class. Looking at the advantages of serving at the frontier, he describes those
rights, privileges and possibilities that provided a living for the soldiers at the frontier in
the constantly deteriorating circumstances during the second half of the 17
th
century. He
also shows the disadvantages and the unfavorable side of the service to illustrate which
were those ever worsening conditions in which the soldiers lived their daily lives. Through
the study of their rights and living conditions, he aims to amend the oft-mentioned com-
monplace about the border armies old freedom. Through this we can not only have a
glimpse of the everyday life of the forces guarding the frontier but also get a better under-
standing of the social class that emerged within the new circumstances of the Ottoman oc-
cupation.

AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 53
KOVCS ZSOLT
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes
prizsi bevonulsa (1660) a Bureau de la Ville
iratanyaga s a Theatrum Europaeum alapjn

A Theatrum Europaeum nyomtatvnyok, sajttermkek szerkesztett gyjtemnye, mely
huszonegy ktetben Majna-Frankfurtban jelent meg, s 1618 s 1718 kztt mutatja be Eu-
rpa trtnelmnek fbb esemnyeit. Elszr 1633-ban jelent meg, utoljra pedig 1738-
ban.
1
A gyjtemny jelentsgt bizonytja, hogy teljes sorozat pldnyai Eurpa-szerte
szmos nagy mlt knyvtrban megtallhatk egysgesen bekttt ktetekben. A 1718.
szzad folyamn egsz Eurpban ismertk s hasznltk. A Theatrum Europaeumot egy-
fajta politikai lexikonnak lehet tekinteni, amely segtsget nyjtott az akkori olvasknak,
hogy kiismerjk magukat koruk tvesztiben, a mai kutatknak pedig a 1718. szzadi
egyetemes trtnelem egyedlll trhzt knlja. A Theatrum Europaeum rszletesen
tudst a klnbz esemnyekrl, azonban azok elemzse, rtkelse nhny kivteltl el-
tekintve nem szerepel benne. Annak ellenre, hogy a Nmet-Rmai Birodalom terletn
keletkezett, mindvgig elfogultsgtl mentesen, tnyszeren szmolt be az adott trtn-
sekrl.
2
A Theatrum Europaeumban felhasznlt anyagok legnagyobb rszt a Majna-
Frankfurtban s krnykn megjelent nyomtatvnyokbl mertettk, amelyek lehettek rp-
lapok, illusztrlt egylapos nyomtatvnyok, rpiratok, hetilapok, vsri kiadvnyok vagy pe-
riodikk. A Theatrum Europaeum utols kteteit mr heves brlatok rtk, mondvn,
csak trtneti esemnyeket ismertet elemzs nlkl. Felvetdhet a krds, hogy krniknak
vagy trtnetri mnek tekinthet-e.
3


1
Bingel, Hermann: Das Theatrum Europaeum. Ein Beitrag zur Publizistik des 17. und 18. Jahr-
hunderts. Diss. Mnchen 1909, gedruckt Berlin 1909, Reprint Wiesbaden, 1969. 7.
2
A Theatrum Europaeum Matthaeus Merian (15931650) hatalmas vllalkozsa volt. Merian 1593.
szeptember 22-n szletett Baselben egy vrosi tancsos fiaknt. Apja abban a helyzetben volt,
hogy tmogathatta fia mvszi ambciit. Merian a zrichi vrosi tancsosnl s rzmetsznl, Di-
etrich Meyernl szerezte meg mvszeti tudsnak alapjait, tle sajttotta el a mestersget. Ezu-
tn egyre tbb megbzatst kapott, ennek rvn kerlt Franciaorszgba, ahol Jaques Callot mhe-
lyben bvtette tudst. Majna-Frankfurtba is elrkezett utazsai sorn, ahol megismerkedett egy
ismert rzmetsz, de Bry lnyval, akit felesgl vett, majd megrklte apsa knyvkereskedst
s mhelyt is. Bingel: Das Theatrum Europaeum, 10.
3
A Theatrum Europaeum kiadjrl, szerzirl, nyomdszairl, forrsairl, szerkezeti felptsrl,
metszeteirl bvebben rtam egy tanulmnyomban: Kovcs Zsolt: Krnika vagy trtnetri m?
A Theatrum Europaeum bemutatsa (16331738). Fons, 15. vf. (2008) 2. sz. 201232.
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
54
A kirlyi pr Prizsba val nneplyes bevonulsa, a Nagy Entre
XIV. Lajos (16431715) Mria Terzia spanyol infnsnvel (16381683) 1660-ban kttt
hzassga teremtett jogalapot a franciknak a spanyol korona ksbbi megszerzsre.
4

A hzassgkts az 1659. vi pireneusi bkben elrt francia siker egyik f pontja volt. Ms-
rszt ez a hzassgktsi ceremnia volt az, amelynek pompjt I. Lipt csszr (1658
1705) hat vvel ksbb a sajt eskvjvel igyekezett fellmlni, mintegy ezzel is kifejezve,
hogy XIV. Lajos helyett t illeti meg az egyetemes monarchia megteremtsnek joga s an-
nak vezetse.
A kirlyi pr Prizsba val bevonulsa nem elzmnyek nlkli, hanem egy olyan dia-
dalmi mfaj, amely visszanylik a ks kzpkorba.
5
XIV. Lajos idejben az els nnep-
lyes bevonuls Prizsba 1643-ban trtnt, amikor Lajos trnra lpett. 1649 s 1652 kztt a
francia fvros tovbbi bevonulsok szntere volt, melyeknek a polgrhbor, a Fronde fe-
letti gyzelmet kellett szimbolizlniuk. 1658-ban a kirly Lyont kereste fel egy hivatalos l-
togatsa sorn, ahov ugyancsak nneplyes keretek kztt vonult be. A ktsgkvl legje-
lentsebb s legnagyobb szabs bevonuls azonban 1660. augusztus 26-n zajlott le az
uralkod eskvje alkalmbl, amelynek a Theatrum Europaeum is rendkvl nagy terje-

4
Mria Terzia IV. Flp spanyol kirly els hzassgbl szletett. Anyja Bourbon Izabella. Test-
vrei Juan (16291679), aki IV. Flp hzassgon kvl szletett gyermeke volt, tovbb Kroly
Balthasar (16291646), Margit (16511673), Flp Prosper (16571661) s Kroly (16611700),
akivel majd kihal a Habsburg-hz spanyol ga, s akinek halla utn kirobban a spanyol rks-
dsi hbor. XIV. Lajos s Mria Terzia hzassgbl hat gyermek szletett, akik kzl mindsz-
sze Lajos rte el a nagykorsgot. volt a Grand Dauphin vagy Monseigneur (16611711).
A tbbi gyermekk csak pr hnapot vagy vet lt: Anna Erzsbet (1662. novemberdecember),
Mria-Anna (petite Madame 1664. novemberdecember), Mria Terzia (1667. janur 1672.
mrcius), Flp, Anjou hercege (1668. augusztus 1671. jlius) s Lajos Ferenc, Anjou hercege
(1672. jniusnovember). Petitfils, Jean-Christian: Louis XIV. Paris, 2002. 298.
5
Prizs szmra a legnagyobb nnepi esemnyt a kirly bevonulsa (entre royale) jelentette,
amely a csillog felsznen tl valjban a kirly s alattvali (vrosi testletek s egyhz) gondosan
kiszmtott prbeszde volt. A bevonuls sorn klnfle szimbolikus cselekedetek kvettk egy-
mst: a Saint-Denis kapu felvonhdjt felhztk, a Notre Dame fkapuja bezrva vrta a kirlyt,
mivel az uralkod csak akkor lphetett a vrosba, illetve a katedrlisba, ha megeskdtt a vrosi s
egyhzi kivltsgok megtartsra. A vros klnbz pontjain fellltott llvnyokon misztrium-
jtkok, lkpek szrakoztattk a kirlyt, melyek valjban az uralkodnak szl didaktikus cl
zenetek voltak az idelis kirlyrl, amelyeket a vros fogalmazott meg, hol a bkessgre, hol az
igazsgossgra, hol pedig a kzjra helyezve a hangslyt. A bevonuls sorn megfigyelhet hie-
rarchia kemny csatrozsok eredmnyeknt alakult ki, a menetben az elfoglalt hely elkelsge
mellett megjelent a sznek rangsora is, pldul az egyes prizsi testletek ltal viselt klnbz r-
nyalat kk sznekben (a vrosi vezets azrkk, a kincstrnokok ibolyakk, a Parlament viszont
csak zldeskk szn fejfedt viselt). Az egyhzi krmenetbl tvett, a kirly feje fltt hordozott
baldachin fontos szerepet kapott a ceremniban rszt vev mindkt fl reprezentcijban:
a szakrlis tisztelettel vezett kirlyi fensg eltti hdolat mellett a vrosi kzssgek presztzst is
emelte, hiszen hossz vitk utn alakult ki, hogy mely chek nyerik el azt a megtiszteltetst, hogy
felvltva vihetik a baldachint a bevonuls sorn. A ruhk s lkpek mellett a bevonulsok tvo-
nala is jelentst hordozott, mivel a kirly els bevonulsa mindig a Saint-Denis kaputl a hasonl
nev utcn s a Grand Pont hdjn t a Notre Dame-ba vezetett. A kirlyi tvonal jelentsgt mu-
tatta, hogy nem lehetett megszaktani, letrni rla az ppen aktulis ti cl knnyebb elrse v-
gett. Novk Veronika: Hrek, hatalom, trsadalom. Informciramls Prizsban a kzpkor
vgn. Budapest, 2007. 129132.
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
55
delmet sznt.
6
Ezt a bevonulst nem a kormny szervezte meg, hanem sokkal inkbb a
prvot des marchands,
7
aki egyenrang volt a polgrmesterrel, valamint a vrosi tancso-
sok. A kormny azonban felgyelte a ceremnit, ppgy, mint az esemny tlalst a ko-
rabeli publicisztikban. Dleltt a kirly s a kirlyn egy baldachinos trnon helyet foglal-
va fogadta a vros s az nnepi menetben elvonul klnbz testletek hdolatt, bele-
rtve a Parlamentet s az Egyetemet is. A testletek kpviseli kinyilvntottk tiszteletket
a kirly fel, majd a nemessg kivlasztott tagjai is megtettk ugyanezt. A vros birtokbav-
telnek jeleknt a prvot des marchands nneplyesen tnyjtotta a kirlynak Prizs kul-
csait. A Prizsi Parlament elnke ezzel szemben viszonylag csekly szerepet jtszott: m-
lyen meghajolt a kirly eltt, majd tovbbvonult. Mindez nem volt a vletlen mve. A Pri-
zsi Parlamentnek szndkosan szntak alrendelt szerepet, ezzel is kifejezve a kirlyi hata-
lom erejt a Parlamenthez viszonytva, amely a Fronde alatt jelents ellenllst fejtett ki a
kirlyi csald intzkedseivel szemben. Egy kortrs vlemnye szerint a Parlament bne
a Fronde alatt jtszott szerepe volt.
8

Az nneplyes prizsi bevonuls elkszletei
A prizsi Archives Nationales-ban tallhat a Vrosvezetsi Hivatal (Bureau de la Ville)
iratanyaga, amelyben rszletes lers tallhat az eskvi elkszletekrl, majd magrl
az nneplyes prizsi bevonulsrl is.
9
Ez a forrsanyag lehetsget knl arra is, hogy sz-
szevetve a Theatrum Europaeum megfelel szvegrszeivel, annak hitelessgt, forrsrt-
kt mintegy modellszeren altmassza. A levltri iratokbl szinte naprl-napra nyomon

6
Az ancien rgime ceremniatrtnetben ez volt az utols nagy kirlyi bevonuls. Petitfils: Louis
XIV., 184.
7
Br eredetileg Prizs semmifle nkormnyzattal nem rendelkezett, a vros rdekeinek kpvisele-
tt mgis magra vllalta egy testlet, amely a gyakorlatban kisajttotta a helyi hatalomgyakorls
bizonyos elemeit. Ez a testlet a Vzi Kereskedk Hanzja (Hanse des marchands de leau) volt,
amely 1171-tl kezdve szleskr privilgiumokat lvezett a szajnai hajzsban s ruszlltsban.
Az eredetileg kereskedelmi trsuls a kzpkor vgre a prizsi elkelk s leggazdagabb chek
(posztkereskedk, fszerkereskedk, pnzvltk, aranymvesek, vegyeskereskedk s szcsk)
tagjainak reprezentatv, anyagi s politikai elnykkel is jr testletv vlt. Ezek a vrosi elke-
lk vlasztottk ngyvente a kereskedk elljrjt (prvt des marchands), valamint ktvente a
munkjt segt ngy tancstagot (chevins). A kereskedk elljrja ellenrizte a Hanza kereske-
delmi privilgiumainak betartst, ebbl kifolylag brskodott a gazdasgi termszet gyekben,
rizte a kiktk, piacok rendjt. Mint a vros legjelentsebb testletnek vezetje fellpett a vros
kzs rdekeinek a vdelmben is. A kereskedk elljrja a kirlyi hatalom szmra is hasznos-
nak bizonyult mint kzvett s trgyalpartner, elssorban az adzs krli vitk sorn. A keres-
kedk elljrjnak jogkre lassan kiteljesedett, szmos tisztsgvisel, gazdasgi ellenr, poroszl
munkjt irnytotta, tovbb r hrult a vros kzbiztonsgnak s tisztasgnak a fenntartsa
(egszen addig, amg XIV. Lajos ltre nem hozta a prizsi rendrsget). Mivel az jjeli rsg s a
vrosi milcia terleti alapon szervezdtt, gy az kezben sszpontosult a vros kisebb-nagyobb
terleti egysgeinek (negyedek, tvenedek, tizedek) vezetse is, irnytotta a negyedfelelsket,
tvenedeseket, tizedeseket (quartenier, cinquantenier, dizainier). A kereskedk elljrjnak a
szkhelye a Grve tren tallhat Oszlopos hz (Maison aux piliers) volt. Legjelentsebb kpvise-
li kz tartozott tienne Marcel (1310 krl1358) vagy Jean Jouvenel des Ursins (13601431).
Ksbb a kereskedk elljri a vros cheinek megbecslt, vagyonos tagjai kzl kerltek ki,
azonban gyorsan vltottk egymst, gy szemlyk nem hagyott maguk utn mlyebb nyomot. No-
vk: Hrek, hatalom, trsadalom, 5860.
8
Burke, Peter: Die Inszenierung des Sonnenknigs. Berlin, 1993. 59.
9
Bureau de la Ville. Minutes Concernant lEntre de Louis XIV et de la Reine Paris (1660 juillet
et aot)
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
56
kvethet, milyen konkrt elkszletek trtntek a bevonuls eltt, melyekben kiemelke-
d szerepe volt a prizsi vroshza vrosvezetsi hivatalnak. A forrsokbl szmos olyan
rdekes rszletre is fny derl, melyek rvn bepillantst nyerhet az olvas a korabeli P-
rizs mindennapi letbe, trsadalmi sszettelbe, utcaszerkezetbe. Ezzel szemben a
Theatrum Europaeum szerzje az nnepi bevonuls lersra, a ksz tnyek ismertetsre
helyezi a hangslyt, hiszen a nmet olvaskat napi szintre lebontva nyilvnvalan nem r-
dekeltk a legaprbb elkszletek, hanem csak a vgeredmny, a ltvnyossg. A Theat-
rum Europaeum mint forrs hitelessgt a kzvetlenl a vizsglt esemnyek helysznn s
idejn a prizsi Bureau de la Ville ltal kiadott, ennlfogva a legautentikusabb forrs-
anyaggal sszehasonltva igyekeztem megvizsglni.
1660. mjus 20-n, pnteken dlutn hrom rakor a kereskedk elljrja s a tan-
csosok gylst tartottak, hogy megvitassk a kirly s a kirlyn bevonulsnak elkszle-
teit. A kereskedk elljrja ismertette a kirly utastsait, amelyeket du Plessis llamtitkr
rnak
10
adott az eskvi szertartsrl val visszatrse s a spanyol infnsnvel, a jven-
dbeli francia kirlynval Prizsba val bevonulsa alkalmbl. Az nneplyes diadalme-
nethez hrom dszes diadalvet kellett emelni: az elst Saint-Antoine klvrosban,
11
a m-
sodikat a Saint-Denis de la Chartres hdnl, a harmadikat pedig az j piacnl. Ezenkvl a
vrosi testlet ahogyan az a hasonl alkalmakkor is szoks volt tzijtkokat is rende-
zett. Az egsz bevonulsnak fnyzen s hatalmas pompval kellett trtnnie, amire hat-
vanezer frankot sznt a vros.
12

Hrom nappal ksbb Dupin ceremniamester elment a kereskedk elljrjnak s
tancsosainak gylsre, s tadta a kirly levelt, melyben meghvta ket a jnius 25-n,
pnteken dlutn ngy rakor a Notre Dame-ban tartand Te Deumra, hlaadsknt XIV.
Lajosnak a spanyol infnsnvel kttt hzassgrt. Egyttal megparancsolta a tzrsgi
kapitnynak, hogy dszsortzet adjon le a vrosban. A polgroknak utastsba adtk, hogy
a mondott napon este nyolc rakor hzaik ablakba lmpsokat s g mcseseket tegye-
nek, gy jelezve, hogy rmnnep van. 1660. jnius 25-n, pnteken a vrosi elljrk, ta-
ncsosok s ms elkelsgek gyalog mentek a Notre Dame-ba a Te Deumra. Este nyolc
rakor elstttk az gykat, dszsortzet adtak le, jelet advn a polgroknak, hogy tegyk
ki a lmpsokat s a mcseseket az ablakokba, amit azok buzgn meg is tettek.
13

1660. jlius 2-n a vroshzn
14
kt rakor megtartott lsen a kereskedk elljrja s
tancsosai gy dntttek, hogy mivel a kirly s a kirlyn bevonulsra tervezett hatvan-

10
Henri de Gungaud, Plessis hbrura (16091676), llamtitkr. Petitfils: Louis XIV., 746.
11
1670-ben a holland hbor kszbn XIV. Lajos annyira biztos volt a gyzelemben, hogy meg-
parancsolta Prizs elljrinak, romboljk le a rgi erdket s vrosfalakat, tltsk fel a vizes-
rkokat, s a helykn ltestsenek egy, az egsz vros peremn vgighzd, fkkal szeglyezett
bulvrt azzal a cllal, hogy stnyknt szolgljon a vros lakosainak. Az uralkod a rgi vrosfala-
kat szintn leromboltatta, s nhnyukat diadalvvel helyettestette, pldul a Porte Saint-Denis-t
1672-ben, a hadsereg rajnai gyzelmnek emlkre lltottk, majd kt vvel ksbb a Porte Saint-
Antoine-t s a Porte Saint-Martint. XIV. Lajos 1671-ben kezdte el pttetni az Invalidusokat, mely
az eltte lev trbl a minden irnyba kiindul szles sugrutakkal j ptszeti stlust kpviselt.
Bernard, Leon: The emerging city. Paris in the Age of Louis XIV. Durham, 1970. 1215.
12
Archives Nationales, Paris (a tovbbiakban: AN) K 1000, Nr. 253. fol. 1.
13
AN K 1000, Nr. 253. fol. 2.
14
Prizsnak kt f kzigazgatsi szerve volt: a Htel de Ville s a Chtelet. A Htel de Ville-ben eln-
kltek a vrosi f tisztsgviselk: a kereskedk elljrja (prvt des marchands) s a ngy vrosi
tancsos (chevins). F feladatuk volt a kiktk, valamint a Szajna, a Marne, az Yonne s az Oise
folyk forgalmnak felgyelete; egyttal brkknt is mkdtek, hozzjuk tartoztak a hajsok s a
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
57
ezer frank nem elegend, mg tovbbi negyvenezret fordtanak arra. Msnap a vroshzn
hozott dnts rtelmben felkrtek egy ezredest, hogy utastsa kapitnyait, hadnagyait,
zszlsait, minden egyes aljuk rendelt csapatbl vlasszanak ki harminc katont, akik
fegyveresen rsget llnak felsge s a kirlyn bevonulsakor. A harminc katona kzl tz
lndzsval, a tbbi pedig musktval legyen felfegyverezve, s ltzzzn dszegyenruhba.
A kereskedk elljrja s tancsosai a jlius 9-i lsen felkrtk de Gungaud elnkt,
hogy legyen a csapatok fparancsnoka, amit nagy megtiszteltetsnek vve el is foga-
dott.
15

A Vrosvezetsi Hivatal 1660. jlius 19-n kelt rendelete szerint a vros bejratnl,
a Szent Margit utcnl, a Saint-Antoine kolostorral szemben egy amphithetrumot kellett
pteni. A hivatal megparancsolta tovbb, hogy a fhordmester biztostson harminc, vz-
zel teli nagy hordt s hatvan lovat annak a terletnek az ntzsre, amelyen a kirlyi me-
net thalad, hogy a lovaknak legyen kell mennyisg takarmnyuk. A kltsgeket a vros
adszedi fogjk megfizetni az errl kiadott rendelet rtelmben.
16

1660. jlius 20-n, kedden a hat kereskedtestlet vezetit dleltt tz rra behvattk
a Vrosvezetsi Hivatalba. A kereskedk elljrja kzlte velk, a kirly legfbb haja,
hogy a majdani bevonuls napjn hitvesnek, a kirlynnak olyan fnyes s pomps n-
nepsget rendezzenek, amely hen tkrzi az egsz np tlrad rmt a boldog frigy
megktse alkalmbl. A vrosvezets azrt hvatta be ket, hogy jruljanak hozz az n-
nepi bizottsg kltsgeihez, illetve tartsanak baldachinokat a kirlyi szemlyek feje fltt,
amikor azok egy-egy helyen megllnak. A hat testlet vezetje, M. Outry azt vlaszolta,
megtisztelnek rzik, hogy rszt vehetnek az nnepsgeken, s testletenknt hat fre eme-
lik az nnepsgeken szolglattevk szmt, gy a vrosi tancsosokkal egytt mr negyven
f lesz, ami elegendnek bizonyul a kt kirlyi baldachin tartshoz.
17

1660. jlius 23-n a Vrosvezetsi Hivatal megparancsolta a Tireranderie utca minden
lakjnak, hogy a hzaik eltt lev kveket, trmelkeket, szemetet hrom napon bell t-
voltsk el. Ugyanezen a napon a kikti negyed kapitnya panaszt tett a Vrosvezetsi Hi-

kereskedk kztti peres gyek. A lakossggal val kapcsolatot a nekik alrendelt krzeti felgye-
lkn keresztl tartottk. Egy rgi, bonyolult rendszer alapjn Prizst kzigazgatsilag 16 negyedre
(quartenier), 64 vezetre (cinquantaines) s 256 (dizaines) kisebb krzetre osztottk, s mindnek
volt egy-egy felelse. E komplex szervezetet eredetileg a milcia fellltsa cljbl hoztk ltre mg
XIV. Lajos uralkodsa eltt, a 17. szzadban azonban mr inkbb csak ceremnik, nnepsgek
alkalmval mkdtek. A Fronde alatt tanstott kirlyellenes tevkenysgk miatt XIV. Lajos mg
maradk funkcijuktl is megfosztotta ket, gy a 17. szzad vgre csupn annyi feladatuk ma-
radt, hogy jelentsk a krzetkben elfordul bngyeket, tzeseteket, jrvnyokat stb. a Chtelet
tisztsgviselinek, valamint kzremkdjenek bizonyos vrosi adk beszedsnl. A Htel de Ville
megkapta a vros hatrnl az adbrlk ltal beszedett behozatali vmok felt (amit pldul a
bort, srt stb. a vrosba behoz kereskedk fizettek ki), ami a fvros f jvedelemforrst jelen-
tette. A Htel de Ville egyb bevtele a hidak rbdinak, zletek, hsrust bdk stb. brleti d-
jbl, vagy pldul a vros tulajdonban lev vzimalmokbl, a kikti hajk brlitl stb. szrma-
zott. Mivel a krzetfelelskhz hasonlan a Htel de Ville is a Fronde lzadival szimpatizlt,
XIV. Lajos nem bzott az intzmnyben, s az mr nem jtszott tbb fontos szerepet Prizs politi-
kai letben, csupn kzigazgatsi (adminisztratv) s ceremonilis jelentsggel brt. Az egykor a
kereskedelmi arisztokrcibl vlasztott kereskedk elljrja ezentl kirlyi tisztsgvisel lett,
akit ktvente vlasztottak, s akit gyakorlatilag maga XIV. Lajos jellt ki. Bernard: The emerging
city, 3149.
15
AN K 1000, Nr. 253. fol. 24.
16
AN K 1000, Nr. 253. fol. 4.
17
AN K 1000, Nr. 253. fol. 56.
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
58
vatalnl, mert a Szent Pl kapunl a matrzok megtagadtk a tisztek azon parancst, hogy
majd lljanak kszenltben s fegyverben az nneplyes bevonulsra a mondott napon s
rban, s a tiszteket a vzbe hajtottk.
18

Msnap a kereskedk elljrja egy beadvnyban panaszt tett a kirlynl, miszerint j-
lius 23-n Franciaorszg kincstrnokai tbb emelvnyt lebonttattak, melyeket pedig a ke-
reskedk elljrjnak az utastsra emeltek. A kirly megparancsolta, hogy az emelv-
nyeket srgsen lltsk helyre, s vizsglatot indtottak azok ellen, akik lebontottk az ll-
vnyzatokat.
19

XIV. Lajos 1660. jlius 28-n Vincennes-ben engedlyt adott f ksrinasainak, Ren
Dechamps-nak s Joannes Dancerains-nak, hogy az nneplyes bevonulsra ptsenek h-
rom emelvnyt. Egyet a Charonne utca sarkn, amely a Saint-Antoine klvros futcjba
torkollik, egy msodikat a Szent Margit utca sarkn, annak helyre, melyet Franciaorszg
kincstrnokai leromboltattak, s egy harmadikat pedig szintn a Saint-Antoine utcba tor-
koll Traversiere utca sarkn.
20

1660. jlius 30-n a borkereskedk ltal benyjtott beadvnyra a Vrosvezetsi Hivatal
elrendelte, hogy a borkereskedknek az elz bevonulskor viselt ltzkben kell a kirlyi
pr bevonulsakor megjelennik: kk brsonyruhban, fekete kalapban, rajta ezstszn
szalaggal, lhton, a nekik megadott helyen, napon s rban. Ugyanezen a napon a Vros-
vezetsi Hivatal szablyozta a posztkereskedk viselett is az nneplyes kirlyi bevonu-
lsra. k fekete brsonyltzket viselnek majd, ppgy, mint II. Henrik 1549. vi s IX.
Kroly 1571. vi bevonulsakor, nem pedig az utbbi idben szoksoss vlt barna sznt.
21

1660. augusztus 1-jn a Vrosvezetsi Hivatal vezeti Vincennes-be vonultak, hogy d-
vzljk a kirlyt hzassgktse alkalmbl. A kereskedk elljrja a hivatal ksretben
trdre borulva ksznttte a kirlyt s a kirlynt.
22

1660. augusztus 3-n kiadott hatrozatban a kirly ismt megerstette, hogy kizr-
lag a kereskedk elljrjnak s a vrosi tancsosoknak van joguk elrendelni az uralkodi
pr bevonulsra ptend dszes emelvnyeket s egyb dolgokat, melyek megknnytik s
nneplyess teszik a bevonulst. Aki ezt megszegi, az 1000 frank bntetst fizet.
23

Hrom nappal ksbb a Vrosvezetsi Hivatal elrendelte, hogy Saint-Antoine klvros
futcjnak teljes hosszban ptsenek a bevonulsra nnepi emelvnyeket.
24

1660. augusztus 12-n Vincennes-ben kiadott pecstes levlben megparancsoltk a ke-
reskedk elljrjnak s tancsosainak, hogy tegyk kzz
25
a kirlyi pr augusztus 26-i
nneplyes bevonulsnak a hrt, msnap pedig vegyenek rszt a Te Deumon.
26


18
AN K 1000, Nr. 253. fol. 7. Azzal kapcsolatban nem talltam utalst, hogy ennek milyen retorzi
lett a kvetkezmnye.
19
AN K 1000, Nr. 253. fol. 78. Ezt a hatrozatot 1660. jlius 24-n adta ki a kirly magntitkra
(colonel priv), Larice. Az emelvnyek, llvnyzatok tribnknt szolgltak, ahonnan a vros lakos-
sga szemllhette a kirlyi pr bevonulst.
20
AN K 1000, Nr. 253. fol. 8.
21
AN K 1000, Nr. 253. fol. 89.
22
AN K 1000, Nr. 253. fol. 9.
23
AN K 1000, Nr. 253. fol. 10.
24
AN K 1000, Nr. 253. fol. 11.
25
A vrosi kikilt (crieur public) mkdse a klnbz esemnyek nneplyes kihirdetse mellett
magban foglalta a kirlyi gyzelmek vagy dinasztikus esemnyek alkalmbl elrendelt krmenet-
tel egybekttt misk, kzs knyrgsek s Te Deum nyilvnos kzzttelt is. Ezek a ceremnik
a Monarchia hatalmt ptettk fel minden alkalommal jra meg jra, mivel a tvol lev kirly
akaratt s tetteit kzvettettk rendkvli intenzitssal az alattvalk letbe. A kikilt egy trsa-
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
59
1660. augusztus 18-n kzztettk az uralkodi pr augusztus 26-i nneplyes bevonu-
lsnak a hrt, hogy mindenki, akinek jelen kell lennie, lljon kszenltben. Ugyanezen a
napon utastottk az altiszteket, hogy ktelezzk a krzetkben lak polgrokat, hogy
azokban az utckban, ahol a kirlyi pr vgigvonul, vegyk le az ereszcsatornkat vagy cg-
tblkat, s tvoltsk el a mhelybdkat, szerszmokat is. A bevonuls napjn minden
hz el ntsenek ki hrom vdr vizet reggel kilenckor s dlutn hromkor, ezenkvl
minden hzban legyen egy fklya, amit meggyjthatnak arra az esetre, ha az uralkodi pr
csak az est leszlltt kveten rn el a Louvre-t. Tovbb minden rend s rang ember-
nek megtiltottk, hogy augusztus 26-n, cstrtkn reggel t rtl egszen a bevonulsig
hintval, lovaskocsival, szekrrel vagy taligval azokon az utckon kzlekedjen, ahol a me-
net halad. Ez all a Pont Neuf kivtelt kpezett. Ellenkez esetben az emltett hintkat,
lovaskocsikat, szekereket, taligkat elkobozzk. Testi fenyts terhe mellett szinte minden

dalmi szerep betltje volt, az informcit tovbbt hang. A kikilts lefolyst alapveten a be-
vett szoksok hatroztk meg. A szvegek lehetnek nagyon rvidek is, hrom-ngy mondat terje-
delmek, mskor azonban rszletekbe men rendeleteket olvastak fel. A rendeletek termszetk-
nl fogva a kirlyi vagy a helyi hatalom akaratt kzvettettk a prizsiakhoz, alapvet cljuk a pa-
rancsols vagy a tilts volt. A rendeletek tbbsgnek megfogalmazsban az els, kiemelt helyre
nem valamifle hatalmi viszonyokat kifejez, engedelmessgre felszlt kifejezs kerlt, hanem a
tudsra, ismeretre utal forma, pldul Tudatjuk mindenkivel, Tudni val, hogy, de gyakran
elfordulnak hosszabb, egy-kt, nha tbb mondatbl ll bevezet rszek is, amelyek valamikp-
pen indokoljk a rendelet kiadst. A kezd mondatok utalhatnak arra is, hogy a kihirdetend
rendelet mr kzismert, vagy legalbbis annak kell lennie. A kihirdetsek kerett a kirly s a kz-
vlemny prbeszde adta, melynek sorn az irnyt szerep a hatalom volt. A hatalom dnttt az
alattvalknak sugrzott informcikrl, a dntsek htterben meghzd okok feltrsrl. A ha-
talom nem bizonyult kzlkenynek, a magyarzatknt megjelen elemekkel meglehetsen szk-
markan bnt. A rendelet rvnybe lpse annak kihirdetstl kezddtt, ezrt azokat a megfele-
l helyeken s formban tettk kzz. A kihirdets els fruma a Prizsi Parlament volt, ehhez
gyakran trsult a Chtelet brsga s a Szmvevszk. A legszlesebb nyilvnossgot azonban
a keresztezdseknl trtn kihirdets jelentette, errl a kirlyi elljr (prvt) gondoskodott.
( irnytotta Prizst, s a Chtelet erdjben mkdtt. Hatskre megegyezett a tartomnyokat
igazgat kirlyi tisztsgviselk, a baillik jogkrvel. Novk: Hrek, hatalom, trsadalom, 56.) A ki-
kilt szemlyesen jelent meg klnbz sszettel ksretvel. Cme a kvetkez volt: felsge,
a kirly eskdt kikiltja Prizs vrosban, ezt a tisztsget egyszerre csak egy szemly viselhette,
emellett azonban ltezett a kikiltk che is. A kikilts alapveten egy hangokra pl ritul, az
emberi hang a hatalom zenett kzvettette az egybegylt hallgatsgnak. A kikilts menetrend-
je a kvetkez volt: egy, a kikiltsban rszt vev szemly elszr felolvasta a rendelet szvegt,
majd vagy , vagy valaki ms a parancsot s a tiltst megismtelte kilt formban. Mindehhez
nneplyesebb esetekben trombitasz csatlakozott, a legrvendetesebb esemnyeket (pldul b-
kekts, ppavlaszts) harangzgs is ksrte, amely azonban nem korltozdott pusztn a sz-
beli kihirdets idejre. A harangzgs valamifle tmeneti rtushoz tartozott, a hborbl a bkbe
val tlpst jelezte, bajelhrt ert is tulajdontottak neki, miszerint megakadlyozza az ellens-
geskedsek visszatrst. Az ilyenkor egsz nap zg harangok miatt senki nem vonhatta ki magt
a hatalom ltal kzvettett kollektv rmbl. A kikilts auditv oldala mellett rendkvl jelents
szerepet jtszott a vizualits is. Az oklevl mint trgy kpviselte a benne foglalt hatalmi akaratot,
a pecstek sznei, a pecsteket tart szalagok a rendelet fontossgra s a kiad szemlyre utaltak.
A kora jkorban terjedt el, hogy a felolvasott szveget plakt formjban is kifggesztettk a vros
klnbz pontjain (pldul egyhzi intzmnyek, kirlyi hatalom tmaszpontjai, gazdasgi cso-
mpontok a kihirdetsek helyszne nagyban fggtt annak tartalmtl, de a npes tkeresztez-
dsek voltak a leggyakoribb kihirdetsi helysznek). Egyes rendeletek kzzttele akr tbb napig
is eltarthatott. A legtbb kikilts szombaton trtnt valsznleg a vsr miatt (pldul Halles
piac). Novk: Hrek, hatalom, trsadalom, 8097.
26
AN K 1000, Nr. 253. fol. 11.
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
60
rangra val tekintet nlkl tilos brkinek is az oszlopcsarnokokban s a boltvekben elhe-
lyezett festmnyek, dombormvek kzelbe menni s azokat megronglni. A Vrosvezetsi
Hivatal pnzbntets terhe mellett megparancsolta, hogy a Saint-Antoine klvros futc-
jn lakk augusztus 23-n, 24-n s 25-n kell mennyisg vizet ntsenek a hzaik el,
hogy jl fellocsoljk s letiszttsk az utct.
27

A kmveseket s csokat utastottk, hogy bontsk le mindazokat az emelvnyeket,
melyeket nem tartanak elg ersnek ahhoz, hogy elbrjk a rajta helyet foglal szemlyeket,
elkerlend az esetleges baleseteket. Dronart ezredesnek, az jszok parancsnoknak meg-
parancsoltk, hogy a kvetkez cstrtkn, augusztus 26-n reggel t rakor hromszz
jsszal jelenjen meg lhton, dszegyenruhban, fegyveresen, de puskapor s goly nlkl
a Vroshza eltti tren. A Vrosvezetsi Hivatal nevben a kereskedk elljrja elrendel-
te a hat chtestlet felgyelinek,
28
hogy minden egyes testletbl hatan jelenjenek meg
augusztus 26-n, cstrtkn a Vroshza eltt lhton, feldsztett nyeregben, dszlt-
zkben, kalapban s rajta szalaggal az nneplyes bevonuls napjn, hogy tartsk a baldac-
hinokat. A Saint-Antoine kaputl a Sully palotig a posztkereskedk ngy felgyelje viszi
majd a kirly s a kirlyn baldachinjt a vrosi tancsosokkal egytt, oly mdon, hogy
egy-egy baldachint ell kt posztkeresked felgyel, htul pedig kt vrosi tancsos tart.
A Sully palotnl a kt msik posztkeresked felgyel s hat fszerkeresked felgyel
tveszi a kt baldachint s a Montparnasse diadalvig, a Baudoyer kapuig viszi, majd a
Baudoyer kaputl a kt baldachint a rfsk hat felgyelje s kt szrmekeresked viszi
tovbb a Saint-Denis de la Chartres diadalvig, innen pedig tadjk ngy szrmekereske-
dnek s ngy szttes-kereskednek, akik a baldachinokat egszen a Dauphine trig seg-
tenek vinni. Vgl a Dauphine trtl kt szttes-keresked s hat aranymves viszi a bal-
dachinokat egszen a Louvre-ig.
29


27
AN K 1000, Nr. 253. fol. 1213.
28
A 17. szzadban Prizs gazdasgi lete mg mindig a kzpkori eredet cheken alapult. A cheket
eredetileg a kereskedk s iparosok maguktl szerveztk, majd bejelentettk s jvhagyattk a
Chtelet-nl, az uralkodk pedig egszen a 16. szzadig engedkenyek voltak velk szemben. Egy
1597-es trvny alapjn minden chtagnak foglalkozsa fontossgtl fggen maximum 1 cu
(tallr) adt kellett fizetnie. Azonban nagyon sok volt a chen kvli, gynevezett szabadmunks,
aki ezt nem fizette meg. XIV. Lajos a holland hbor kezdetn financilis okokbl 1673-ban elren-
delte, hogy minden francia vrosi munks lpjen be valamilyen chbe. Ezltal pldul 100 iskola-
mester, 60 szobrsz, 300 csks, 50 pcegdr-tisztt s mg sokan msok vltak megadztatha-
tv. A trvny szksgessgt jelzi, hogy a chek szma jelentsen megemelkedett: letbe lpst
kveten az 1672. vi 60-rl 83-ra, majd 1691-re mr 129-re ntt. Miutn csaknem valamennyi p-
rizsi mestersget sikerlt chekbe knyszertenie, 1691-ben XIV. Lajos t akarta alaktani a chek
vezetsnek rendszert oly mdon, hogy a korbbi vlasztott rangids elljrk helyett a tisztsg
pnzrt legyen megvsrolhat, s a chek kormnyhivatalokk vljanak. Vgl azonban Lajos
megengedte a pnikba esett chelljrknak, hogy visszavsrolhassk tisztsgeiket, gy 1691 s
1694 kztt a chek 6 000 000 livres-t fizettek az llamnak, hogy tovbbra is maguk vlaszthassk
meg elljrikat. A chmesterek s elljrk felett toronymagasan llt az gynevezett hat testlet,
amelynek tagjait elssorban a rendelkezskre ll vagyonuk klnbztette meg a tbbiektl. Je-
lentsgket s fontossgukat tekintve politikai szempontbl nem sokkal a Parlament, a Htel de
Ville s a Chtelet mgtt kvetkeztek. Hogy mely chtpusok kerltek be a hat testletbe, az vl-
toz volt, az adott tevkenysg jelentsgtl fggen. A hat testleten bell is volt egy rangsor,
ami elssorban az nneplyes felvonulsokon vlt jelentss. Ezt a Korona pnzgyi tisztsgviseli
igyekeztek is kihasznlni: pldul a rfsknek felajnlottk, hogy a harmadik helyrl az els hely-
re kerlhetnek, ha klcsnadnak 50 000 livres-t XIV. Lajosnak a holland hbor finanszroz-
shoz, azonban k visszautastottk az ajnlatot. Bernard: The emerging city, 108117.
29
AN K 1000, Nr. 253. fol. 14.
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
61
1660. augusztus 21-n egy ezredessel kzltk, hogy a kirly mg az nneplyes bevo-
nulsa eltt szemlt akar tartani a felvonul csapatok felett, hogy utastsokat adjon nekik.
A seregszemlre augusztus 23-n kerl sor.
30

Msnap a Vrosvezetsi Hivatal elrendelte, hogy ki kell fggeszteni s kzhrr kell
tenni egy figyelmeztetst minden teher- s szemlyszllt haj, brka kapitnya, korm-
nyosa szmra, hogy az nneplyes bevonuls befejeztvel, amikor a Louvre eltt tzijt-
kot rendeznek a folyn, szz mteres krzetben kerljk el a krnyket a balesetek elker-
lse rdekben. Tovbb elrendeltk, hogy a Louvre kzelben tartzkod, sznt, ft vagy
egyb rut szllt hajk kell tvolsgra hzdjanak vissza, hogy ne zavarjk a Louvre
eltti tzijtkot, s ne akadlyozzk a kiltst az uralkodi pr eltt a matrzok ltal a fo-
lyn rendezend vzi nnepsgen. A Vroshza augusztus 18-i rendelete rtelmben a be-
vonulsi tvonalon elhelyezett dszemelvnyek kzelben lak polgrokat terhelte a fele-
lssg az esetleges rendbontsokrt.
31
A Vrosvezetsi Hivatal utastotta a palota rator-
nynak felelst, hogy a bevonuls napjn reggeltl kezdve egszen estig, az nnepi ren-
dezvny vgig gondoskodjon rla, hogy az ratorony harangjai megkonduljanak.
32

A rangids vrosi tancsost felszltottk, hogy a bevonuls napjn, augusztus 26-n
reggel t rakor jelenjen meg dszltzkben, lhton a Vroshza eltt, msnap pedig reg-
gel kilenc rakor vegyen rszt a Notre Dame-ban hlaadsknt s rmnnepknt tartand
Te Deumon, amelyen az uralkodi pr is jelen lesz. Hasonlkppen utastottk a kerletek
vezetit, hogy a Te Deum napjn lhton jjjenek a Vroshza el, kerletk polgrait pe-
dig rtestsk, hogy aznap tegyenek hzaik ablakba g lmpsokat s gyertykat, hzaik

30
AN K 1000, Nr. 253. fol. 15.
31
Hat vvel ksbb, 1666-ban a prizsi kzigazgats modernizlsa rdekben XIV. Lajos Colbert
(16191683) segtsgvel ltrehozott egy magas szint bizottsgot, a Rendrsgi Tancsot (Conseil
de Police), amely javaslatokat dolgozott ki. A Tancsot Sguier kancellr (15881672) vezette, s
tagjai voltak Colbert, Villeroy marsall (15981685), a ksbbi kancellr dAligre (15921677) s
nyolc llamtancsos. Javaslataik alapjn jjszerveztk az utck takartst, megemeltk az jjeli
rsg szmt, hogy az utck biztonsgosabb vljanak, bevezettk az utcai vilgtst. 1667 mrciu-
sban pedig ltrehoztak egy legfbb rendrsgi hivatalt, a Rendrsgi Fmagisztrtust. Ezltal ket-
tvlt a kzigazgats s az igazsgszolgltats. Ennek a hivatalnak az els vezetje Nicolas de La
Reynie volt. A Rendrsgi Fmagisztrtust ltrehoz rendelet 22 sorban rta le a hivatal feladat-
krt. Hozz tartozott tbbek kztt az utck tisztn tartsnak felgyelete, tzolts, rvzvdelem,
a vros lelmiszerelltsa, rak ellenrzse, vsrok s piacok felgyelete, fogdk, kocsmk, bor-
dlyhzak ellenrzse, tiltott gylekezsek s ms rendbontsok kivizsglsa, tovbb chek elle-
nrzse, slyok s mrtkegysgek vizsglata, a knyvkereskedelemre vonatkoz szablyozs,
fegyvertartsra vonatkoz rendeletek vgrehajtsa s mg sok egyb. A kzrend fenntartsa 48
gynevezett vizsglbiztoson (komisszr) keresztl trtnt. A krzetkben lakk tudtk a cmket,
s nekik jelentettk a bngyeket, a komisszroknak pedig jjel-nappal elrhetnek kellett lennik,
hogy elrendezzk a kisebb vitkat stb. Slyosabb esetekben krdezhettk a vitz feleket, s elk-
szthettk gyket a Chtelet-ban foly perhez. A Rendrsgi Fmagisztrtus ltrehozsval a kz-
igazgats terhei mg slyosabban nehezedtek a Chtelet-ra. A Htel de Ville hagyomnyos szerepe
mint a vros kincstra viszont vltozatlan maradt. Bernard: The emerging city, 4047. A rend-
ri erknek a rendrparancsnok kezben trtn sszpontostsn kvl megszerveztk az utck
kivilgtst, a tzoltst, s jjszerveztk az jszakai rjratot is. A jrrk a Chtelet-tl indulva
ngy-t fs csoportokban jrtk a vrost sttedstl hajnali kettig. Hivatsos rjrat volt, amit
elssorban a kirly s nem a vros finanszrozott. Ennek ves kltsge 1685 s 1715 kztt mintegy
115 000125 000 livres volt. Tlen az rjrat 200, nyron pedig 100 fbl llt, ezenkvl mg 50
lovas is rendelkezsre llt. Fegyverzetk egy pisztolybl s egy nehz lmpsbl llt. Egyenruha-
knt ezstpaszomnyos kk zekt s tollas kalapot viseltek. Bernard: The emerging city, 167171.
32
AN K 1000, Nr. 253. fol. 1618.
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
62
eltt pedig rakjanak tzet. Az jszok parancsnoka utastst kapott, hogy 26-n, az nnepi
bevonuls napjn ngy r mr hajnali ngy rakor gyalogosan jelenjen meg a trnnl,
a tbbiek pedig lhton reggel t rakor vonuljanak oda. Msnap, 27-n jaikkal s ala-
brdjaikkal felfegyverkezve sorakozzanak fel a Notre Dame-ban tartand Te Deum alkal-
mbl a szkesegyhz eltt.
33

XIV. Lajos 1660. augusztus 23-n a kvetkez parancsot adta ki: felsge legfbb ha-
ja szerint megparancsoltatik, hogy a krnyezetben lev nagykvetek, akik elksrik t az
nneplyes bevonulskor Saint-Antoine klvrosba, a trnjhoz legkzelebb es helyen
tartzkodjanak, s knyelmesen vrakozzanak, mindaddig, amg a kirlyi menet odar,
majd onnan elindul. ppen ezrt megparancsolja, hogy a legkzelebbinek s legknyelme-
sebbnek tlt hzat foglaljk le e clra, a brlk tulajdonosnak a lehet legteljesebb krpt-
lsa mellett.
34

Ugyanezen a napon a vrosi tancsosok nevben a Vrosvezetsi Hivatal a vros tzr-
sgi kapitnynak, Ren Gregoire-nak megparancsolja, hogy vitesse az gykat a Saint-
Antoine kapunl lev sugrtra, hogy ott az emltett gykat elsssk, mihelyt felsgk
belpnek a vrosba. Majd msnap, augusztus 27-n, pnteken vitesse t az gykat a foly-
partra, hogy ott is elsssk ket, amikor a Notre Dame templomban felhangzik a Te
Deum. A Vrosvezetsi Hivatal tovbb utastott egy ezredest, miszerint felkrjk nt,
hogy adja ki a szksges parancsokat, hogy cstrtkn, augusztus 26-n a kirly s a ki-
rlyn bevonulsnak napjn az ezrede lljon teljes fegyverzetben, s reggel t rakor in-
duljon tnak, hogy felvegye az nnek korbban megkldtt utastsunk szerinti lloms-
helyt, tovbb gondoskodjon rla, hogy senki ne akadlyozza katoni tvonulst, mg
a legszkebb utckban sem.
35

1660. augusztus 23-n rszletes utastst tettek kzz a bevonulsra kiveznyelt s az
Henri de Gungaud ltal vezetett prizsi katonasg szmra. Ennek rtelmben minden
egyes szzad ktharmada vllon tvetett musktval, egyharmada pedig lndzsval legyen
felfegyverkezve. A felvonulson a tiszteknek rangjuknak megfelelen, az elrt sorrendben
kell menetelnik, pldul egy kapitny lndzsval vonulhat a csapata ln. Az ezredesek
annyi zszlt vihetnek magukkal, ahny zszlsuk csak van, s olyan sznt, amilyen nekik
tetszik, kivve a fehret, mert ehhez csak de Sve ezredes rnak
36
van joga. Ellenrizni fog-
jk, hogy a musktsoknl ne legyen lpor, s ha a tisztek ilyet tallnak, azon nyomban el
fogjk kobozni a puskkhoz hasonlan, amelyek viselst megtiltottk. Minden ezredben
kt kln csapat lesz: a musktsok s a lndzssok, a lovasok pedig kzttk ngy sor-
ban menetelnek majd. Az rmestereket oly mdon osztjk szt, hogy kzlk kett mindig
a csapat ln, kett pedig htul legyen, a tbbiek pedig oldalt, a szrnyakon, hogy felgyel-
jenek a tbbiekre, hogy azok jl vgezzk a dolgukat. Ngy dobos ell halad a zszlnl,
a tbbi pedig a msodik muskts csapattal. A kapitnyok az len vonulnak egy vonalban,
a rangids kapitny a jobb oldalon, mgttk pedig egy rmester menetel. Ha azonban a
hadnagy is jelen lesz, t illeti meg az els hely. Lndzsikat vagy maguk tartjk, vagy pedig
elttk viszik. A hadnagyok lndzsikkal a msodik musktscsapat vagy a lndzssok ln

33
AN K 1000, Nr. 253. fol. 1819.
34
AN K 1000, Nr. 253. fol. 19. A parancsot 1660. augusztus 23-n Vincennes-ben adtk ki, az alrk
kztt szerepel Lajos, majd lejjebb J vrosunk Prizs polgrainak s cheinek legfbb tisztsg-
viselje s a vrosi tancsosok.
35
AN K 1000, Nr. 253. fol. 20.
36
Alexandre de Sve (meghalt 1679-ben), a Kirlyi Tancs tagja, diplomata. Bluche, Francois: Louis
XIV. Paris 1986, 1026.; Petitfils: Louis XIV., 234.
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
63
haladnak. A zszltart tisztek helye a lndzssok msodik s harmadik sora kztt van.
Amennyiben a menet sorn kt ezredes sszetallkozna, vagyis egyszerre rne egy adott
helyre, hogy pldul thaladjanak egy kapun, vagy beforduljanak egy utcba, akkor a rang-
idst kell elre engedni, hogy thaladjon a csapatval. Ha azonban a msik mr megkezdte
az tvonulst, akkor, mivel egy csapatot nem lehet kettszaktani, a rangidsnek meg kell
vrnia, amg a msik a csapatval teljesen elvonul. Ennek betartst a parancsnokok gon-
dosan figyelni fogjk, hogy elkerljk a zrzavart. Az ezredesek a rangidssg szerint vo-
nulnak fel. Mindegyik ezredesnek menetre kszen kell llnia, szemben a Dauphine kapu-
val, s addig nem indulhatnak el, amg a parancsot feletteseiktl meg nem kapjk. Amikor
a Samaritain rja nyolcat t, az ezredesek a kiadott parancsnak megfelelen elindulnak;
ha valamelyikk nem rkezne meg idben a neki megadott helyre, a kvetkez veszi t a
helyt. Az egsz katonasg ngyes sorban vonul, s amikor a Vincennes-i erd kzelbe r-
nek, elfoglaljk a hadi marsall ltal szmukra elzetesen kijellt helyet. A dobosok a zszl-
aljak oldalszrnyn lesznek elhelyezve. Az rmesterek felgyelik a zszlaljak s a sorok
kztti tvolsgot, a zszlsok a lndzssok feje fl emelik a zszlkat, kt-hrom lpssel
elttk haladva. A hadnagyok a balszrnyon, a msodik muskts hadtest ln helyezked-
nek el, az alezredesek s a kapitnyok pedig szemben, a jobbszrnyon. Minden tiszt gyalo-
gosan lesz, kezben a lndzsjval, amit felemelve dvzli majd felsgket, amikor azok
elhaladnak. A katonk a helykn maradnak, nem hagyhatjk el soraikat, s vrjk a pa-
rancsokat. A tisztek lovai s szolgi a zszlaljtl hromszz lpsnyire, a szmukra kijellt
helyen vrakoznak.
37

A kereskedk elljrja s tancsosai gy dntttek, hogy polgrokbl is toboroznak
csapatokat az uralkodi pr bevonulsa alkalmbl. Ezen civil sereg tagjai olyan kivlan
vgeztk az elzetes gyakorlatokat s teljestettk a parancsokat, hogy miutn az udvar tag-
jai ezt jelentettk a kirlynak, elhatrozta, hogy megszemlli ket. Augusztus 23-t jelltk
ki a seregszemlre. Reggeltl kezdve minden vrosrszben peregtek a dobok, s a polgrok
jelentkeztek parancsnokaiknl a szmukra kijellt vroskapuknl, hogy felvonuljanak a
trre, ahol a kirly szemlt tart felettk. A polgrok csapatt a seregszemln de Gungaud
ezredes, az elnk vezette, t kvette de Sve ezredes. A vonulst reggel kilenc rakor kezd-
tk a Dauphine trrl a Notre Dame hdon, a Tireranderie, valamint a Saint-Antoine utcn
keresztl egszen a Vincennes-i kastlynl lev trig. Az len teht de Gungaud vezrez-
redes lovagolt pomps nnepi ltzkben, aranyozott brokt nyeregtakarval bortott spa-
nyol lovn, eltte ngy nemes haladt, krltte pedig hat aprd s 24 fegyvernk, az egyik
aprd eltte vitte hossz lndzsjt. Dlutn hrom rakor a kirly kijtt a Vincennes-i
kastlybl, s figyelmesen megszemllte a zszlaljakat. A seregszemln mintegy ngy
tezer f volt jelen csupn, mivel elzetesen a vrosvezetk az sszesen 145 szzad minde-
gyikbl csak hsz ft vlasztottak ki, ami nagyon nehz volt, mert a polgrok mindegyike
jelen szeretett volna lenni a kirlyi seregszemln, ahol szablyos rendben s rendkvl fe-
gyelmezetten sorakoztak fel.
38

1660. augusztus 26-a, cstrtk volt az nneplyes kirlyi bevonuls napja. A levltri
forrs beszmoljt azzal kezdi, hogy milyen f tnyezk jrultak hozz a bevonuls rend-
kvli sikerhez: A nagy kirly, Lajos s a kirlyn, Mria Terzia diadalmas bevonulsi
nnepsge tkletesen, minden hiba nlkl, teljesen rendben zajlott, szinte vgtelen tmeg
rdekldstl ksrve, akiket a kvncsisg nemcsak a Kirlysg valamennyi tartomny-

37
AN K 1000, Nr. 253. fol. 2025.
38
AN K 1000, Nr. 253. fol. 2728. A forrs megemlti, hogy a kirlyn is jelen volt a seregszemln.
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
64
bl vonzott oda, hanem klfldrl is. Ennek a hatalmas rdekldsnek s sikeres lebonyol-
tsnak hrom oka volt:
1. A kirly mindig is szerencss s dicssges sorsa, amin Augustus csszr volt az
kori Rmban.
2. felsge bersge
3. A vrosvezetk gondos elkszt munkja, szervezse a helysznek, utck s dszle-
tek kivlasztsa tern.
39

Baldachin s diadalvek lltsa
A kvetkezkben sszehasonltom, hogyan mutatja be az esemnyeket a levltri forrs s
a Theatrum Europaeum, ezzel is mintegy altmasztva ez utbbi hitelessgt. Az Archives
Nationales-ban tallhat forrs rendkvli rszletessggel s alapossggal trja az olvas
el a baldachin s klnsen a kirlyi pr tiszteletre emelt diadalvek klsejt.
A hely, amelyet a vrosvezetk kivlasztottak, hogy felsgk szmra egy baldachin
alatt trnust helyezzenek el, ahol a rendek s a vros hdolatt fogadjk, a Saint-Antoine
klvros utols hza volt, mely a vros fel nzett, jobb oldaln pedig egy jonnan ptett
nagy hz llt, melynek els emeleti galrijra felsgk visszavonulhattak egy lakomra,
miutn fogadtk a vros sszes rendjt. A hz bal oldaln a Vincennes-be vezet t haladt,
melyet teljes egszben szabadon hagytak, hogy a vrosi testletek elhaladhassanak a fell-
ltott trnus eltt. A fltte ll magas baldachin 36 lb hossz s 20 lb szles volt, min-
den oldalrl 18 szles lpcs vezetett fel r. Pavilonszer tetejt ngy magas s ers oszlop
tartotta, prknyzatt korinthoszi farags dsztette, a baldachin oldaln lev fggnyket
pedig aranyliliomok bortottk. A mennyezetet s az azt tart oszlopokat gazdagon dsztett
krpittal vontk be. A baldachin alatt, kzpen kt aranybrokttal bortott trnszket he-
lyeztek el.
40

A rsztvevk elragadtatssal beszltek a vros klnbz pontjain, felsgk bevonu-
lsi tvonaln fellltott pomps diadalvekrl is.
41
Az els diadalv a Saint-Antoine apt-
sggal szemkzt fellltott dr stlus diadalv volt. Hat, egyenknt hatht lb tmrj
vrs mrvnyoszlop tartotta az t boltvet, mely alatt t lehetett haladni. A kzps boltv
13,5 lb szles s 24 lb magas volt, tetejn az ernyt brzol nalak, kt oldaln szrnyas
hrnkkkel, akik jelentettk a fldnek felsgk dicssgt. A jobb oldali boltvet a ki-
rlyt brzol domborm dsztette, melyen felsge egy ngy l vontatta diadalkocsin lt,
kezben olvagat tartva, fejn mirtuszkoronval, melyet a gyzelem szrnyas istennje he-
lyezett a fejre, krltte a bke s a bsg volt lthat. A bal oldali domborm pedig a ki-
rlynt brzolta, kt oroszln
42
vontatta diadalkocsin, az kezben is olvag volt, fejre

39
AN K 1000, Nr. 253. fol. 29.
40
AN K 1000. Nr. 253. fol. 29.
41
A diadalv jelentse: a j diadala Isten segtsgvel. Henkel, Arthur Schne, Albrecht: Emb-
lemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Stuttgart, 1967. 12211222.
42
Az oroszln az er, a legyzhetetlensg kzismert szimbluma, de az emblmsknyvek mg sok-
fle jelentst tulajdontanak neki, gy pldul oroszln koronval s fldgolyval, flig egy kr
alakjban uralkodjunk, hogy szolgljunk. Oroszlnvadszok a tvolban a fejedelem tekintlye.
Oroszln knyvvel er s tuds. Oroszln Agamemnn pajzsn harci dh, harci hv. Oroszln,
melyet egy ember meg akar nyrni veszlyes jtk a hatalmasokkal. Oroszln, melynek egy szz
telt nyjt gondoskod figyelmessg. Oroszln megkmli a letertett ellenfelt mrtktarts a
szerencsben. Oroszln bekttt szemekkel, amelyre Amor egy nyakrvet helyez a szerelem vak-
k s szeldd tesz. Megszeldtett oroszlnok Marcus Antonius kocsija eltt a hatalmasok legy-
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
65
egy felette repdes kis Amor helyezte a koront, s krltte az rtatlansg, a hsg s ms
ernyek helyezkedtek el. Hlbl azokrt a jttemnyekrt s elnykrt, melyeket a bke
s felsge boldog hzassga biztostott, Prizs nhny, az utkorra is fennmarad kzp-
lettel igyekezett az esemny emlkt megrizni. ppen azrt a kereskedk elljrja s a
vrosi tancsosok elhatroztk, hogy megszptik a Saint-Antoine kaput, hogy kifejezzk
a prizsi polgrok odaadst, tisztelett s szeretett. A kapu kt oldaln a szobortalapza-
ton kt figurt emeltek: a jobb oldali egy oroszlnbrrel bortott Herkulest brzolt, buzo-
gnyra tmaszkodva,
43
ami azt jelkpezte, hogy az uralkod, miutn megteremtette a b-
kt, kirlysga fvrosba jtt megpihenni.
44
A baloldali talapzaton Pallas szobra ll, jelk-
pezvn azokat az elnyket, melyekben az llam s a kirly rszesltek az anyakirlyn
blcs tancsai rvn, melyekkel segtett a bke megteremtsben. A Tireranderie utca ele-
jn egy negyven lb magas hegyet emeltek, melynek kt oldaln kt forrs folyt lefel, a hegy
tetejn pedig a babrkoszorval megkoronzott Apollo llt, kilenc mzstl krlvve,
amirl felismerhet volt, hogy a hegy a Parnasszust jelkpezi.
45
Hogy az thaladst lehet-
v tegyk, a hegy aljt keresztl-kasul barlangszeren tfrtk, 18 lb magas bejratt kt
plmafa szeglyezte, a bejrat fltt pedig egy fiatal szrnyas nalak egy a kirlyt s a ki-
rlynt brzol 3,5 lb tmrj dombormvet tartott, melyet virgfzr vett krl, tete-
jn pedig az aranyliliomos kirlyi korona volt lthat. A Saint-Jean temet bejratnl pe-
dig egy emelvnyt lltottak, melyen nyolcvan zenszt helyeztek el, akik Boisrobert abb
46

szerzemnyt adtk el, amikor a kirlyi pr arra elhaladt. Volt egy diadalv a Saint-Denis
de la Chartres-nl is, s a Baudoyer kapunl fellltottk a Montparnasse diadalvet. Az j
piacnl emelt diadalv korinthoszi stlusban plt, ht l szles s kilenc l magas volt, tz
oszlop tartotta, melyek kzl a kzps ngyet szlindk fontk krl. Prizs cmern
47


zse. Oroszln, farkas s brny kzsen esznek paradicsomi egyetrts. Oroszln s rka egy fe-
jedelem kezben a fejedelmi ernyek ereje s okossga. Oroszln s sznyog a kicsik hatalma.
Oroszln szttp egy bikt, azonban a nstnyeket nem bntja a nagysg nagy tetteket kvetel
meg. Oroszln nyitott szemekkel alszik a fejedelem bersge. HenkelSchne: Emblemata, 371
400.
43
Herkules szimblumknt val alkalmazsa azrt lehetett kedvelt a korban, mivel testi ereje rvn
nemcsak ert sugrzott, hanem kifejezte a keresztnysg vdelmt is. Herkules a keresztnysgrt
felels vilgi szemly volt, alakja nem egy adott szemlyhez vagy dinasztihoz tapadt, hanem vd
funkcijhoz. Herkuleshez kthet tovbbi szimblumok: Herkules a blcsben megl kt kgyt
veleszletett erny. Herkules Hra melln korcs. Herkules s 12 munksa az erny jutalma.
Herkules harcban a lernai kgyval az ernyt irigysg vezi. Herkules a meglt lernai kgy mel-
lett, Amor nyilaitl eltallva a szerelem felbreszti, felleszti az ernyt. Herkules vezeti Amort
ernyes, erklcss szerelem. Herkules a fldgolyt a htn cipelve egy plmafra mszik, amely-
nek a koronjban egy msodik fldgoly fekszik dicssgre vgys, becsvgy. HenkelSchne:
Emblemata, 16411654.
44
Herkules vezeti Amort ernyes, erklcss szerelem. HenkelSchne: Emblemata, 16531654.
Herkules s Amor egyttes szerepeltetse arra a kapcsolatra utalhat, amely az alattvalk remnyei
szerint a kirlyi prt egymshoz fzi.
45
Apolln (a rmai mitolgiban Apollo) kori grg napisten brzolsa mr XIV. Lajos napkultu-
szt kszthette el, de kifejezhette a mvszetek tmogatst, valamint egyfajta frfiidelt, ame-
lyet az alkotk Lajosnak akartak tulajdontani. A mzsk egyrtelmen Lajos mvszet s tudo-
mny prtfogsnak voltak a szimblumai, ezt tmasztja al a Parnasszus hegynek a szerepeltet-
se is, amely a grg mitolgiban Apolln s a mzsk lakhelye volt. Amor pedig a szerelem iste-
neknt kifejezhette azt a remnyt, hogy a kirlyi nsz bvelkedni fog gyermekldsban.
46
Franois Le Mtel de Boisrobert (15891662), klt. Petitfils: Louis XIV., 733.
47
Prizs cmernek alapsznei a vrs s a kk (Prizs az 1358. vi, tienne Marcel-fle felkels utn
egy ideig elvesztette addigi nemes piroskk szneit, s az alvetettsg s alzat zldfehr szneit
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
66
kvl a bsg s a boldogsg jelkpeit is brzoltk, melyet az felsgk ltal megterem-
tett bke hozott vissza az orszgba. A diadalv tetejn egy hatalmas festmny kzepn a
pnclba ltztt Minerva istenn
48
volt lthat, aki a kezben tartott olajgat pp a fiatal
Herkulesnek nyjtja. A kt alak annyira hasonltott a kirlyra s a kirlynra, hogy egyr-
telm volt, a fest ket mintzta meg. A Dauphine tr diadalvt a csodlatos szoborra,
a bronz lra nz tr vgn emeltk, ahonnan a Louvre nagy galrijra lehetett ltni. Ez a
diadalv kt egymshoz kapcsold rszbl llt: magbl a diadalvbl s a kirlyt szimboli-
zl obeliszkbl. A diadalv arannyal dsztett fehr mrvnybl kszlt, melynek mindkt
oldaln a ngy elemet jelkpez bronzfigurkat brzoltak oly mdon, hogy az ellenttes
elemek klcsnsen egymsba fondtak, azt akarvn ezzel rzkeltetni, hogy a bke ltal a
spanyolok s a francik rzelmei megvltoztak, ellentteik elsimultak. A jobb oldalon a t-
zet s a vizet brzoltk a Bourbon liliom s Spanyolorszg cmere ksretben, a bal olda-
lon pedig a levegt s a fldet jelkpez kt figura volt lthat a koronval egytt. A diadal-
v fltti prtafal jobb oldali oromzatt a jmborsgot s szeretetet jelkpez nalak dsz-
tette egyik kezben egy lngol szvet tartott, a msikkal egy kicsinyeit tpll peliknt
simogatott. A figura vonsaibl a tancsad, a gyermekeit rendkvli mdon szeret anya-
kirlynra lehetett ismerni. A bal oldali oromzatot pedig a szeldsget jelkpez nalak d-
sztette, kezben egy gyrvel s egy olajggal, vonsaibl tkletesen felismerhet volt a
kirlyn, akinek szmos ernye kzl a szeldsg volt a legszembetnbb. Mindkt nalak
krl kis Amorok repdestek virgfzrekkel, jelezvn, hogy a szerelem fordtotta t a hbo-
r kegyetlensgt boldog bkv s a kt np megbklsv, ami felsge hzassgkts-
nek ksznhet. Az oromzatok alatt egy aranyliliomokkal szeglyezett krpiton felsgt,
a kirlyt s a kirlynt brzoltk, amint Hymenaeus, a hzassg istene ltal vezetett kocsin
lnek, amit egy kakas s egy oroszln hz.
49
A kocsi egyik oldalra a megegyezs jelkpt,
msik oldalra pedig az olajggal megkoronzott, bkt szimbolizl alakot festettek, aki
egyik kezben bsgszarut tartott, msikkal pedig a hborban httrbe szorul mvsze-
tekre s tudomnyokra mutatott. felsgk a kezkben egy fldgolyt tartottak, a kirly
dicssgre s a bke elnyeire utalva, s jelezve, hogy ezzel a szvetsggel az egsz vilg-
nak a bkt hoztk el. A prtafal s az oromzat fl Atlas alakjt festettk, akinek lbai eltt
elkobzott fegyverek hevertek, vlln az aranyliliomokkal teleszrt fldgolyt cipelte, fejt
kirlyi homlokszalag dsztette, testt bborpalst bortotta, hrom aranycsillaggal kestett
vvel. Ez a figura a bboros urat jelkpezte, akinek rvn kevesbedtek az orszg ellensgei.
Alakjt a prtafal fl, az obeliszk s a diadalv kz helyeztk, jelezve, hogy az els minisz-
ter mintegy kzvett a kirly s a np kztt, s hogy a kt korona kztti bke, valamint a
kt korona egyeslse az egsz vilg urv tette ket. A kirlyi hatalmat jelkpez obelisz-

kapta meg. Novk: Hrek, hatalom, trsadalom, 130.), s egy hullmokon ringatz, kifesztett vi-
torlj hajt brzol, krltte a kvetkez jelmondattal: Fluctuat, nec mergitur (Br hullmzik,
mgsem sllyed el). Novk: Hrek, hatalom, trsadalom, 5051.
48
Minerva, a blcsessg kori rmai istenasszonya (a grg mitolgiban Pallas Athn) is tbbfle
szimblummal brt az emblmsknyvek alapjn, amelyek ugyancsak uralkodi ernyekknt jel-
lemezhetk: Minerva pncljrl visszaverdnek Amor nyilai szziessg, tisztasg, szemrmes-
sg. Minerva Jupiterrel s Saturnussal blcs kapcsolat, a vidmsgtl s a fjdalomtl kiegyen-
slyozott mrtkletessgig, Minerva fegyverrel s knyvvel blcsessg s hatalom, Minerva
Vulcanussal s Marssal tehetsg s gyakorls. HenkelSchne: Emblemata, 17331737.
49
Amor s Hymenaeus egyttes megjelentse az emblmsknyvek alapjn a szerelem bizonytalan
kimenetelre utal. HenkelSchne: Emblemata, 1122. A kirlyi eskv azonban ezt a ktelyt elosz-
latta.
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
67
ket
50
kt aranyozott domborm dsztette: az egyiken a trdepl Franciaorszg volt lthat,
amint az anyakirlyn
51
fel nyjtja a kezt, s egy gyermek, aki hsz vnyi imdsgok s
fogadalom utn hercegnk csodlatos szletsre utalt, a msikon pedig a Franciaorszgot
jelkpez alak, akinek a pajzsn a kirlyn portrja volt lthat, melynek lttn a hbor
megsznt, jelezve, hogy a kirly dicssge halhatatlan. Az obeliszk cscsn egy szp szr-
nyas nalak lt a fldgolyn, fejn aranykoronval, s egyik kezben egy aranycsillagokkal
teleszrt kk krt tartott, melyben a kirly s a kirlyn monogramjai voltak lthatk, a m-
sikban pedig egy bsgszarut s egy trombitt tartott, melynek gsznkk szalagjn arany-
betkkel az rkkvalsg sz llt. Ez a fldgolyn l alak azt jelkpezte, hogy a kirly
dicssge nem csak rk, de minden dolgok fltt ll, az aranykorona arra utalt, hogy di-
cssge szilrd, a bsgszaru azt jelkpezte, hogy egy olyan dicssges hercegtl, mint a mi
uralkodnk, csak jt vrhat a np, a trombitn lev felirat pedig azt, hogy rk dicssge az
egsz vilgot bejrja, s mindrkre megmarad az emberek emlkezetben. Az obeliszknek
a Pont Neuf felli oldaln nem volt gazdag dszts, hanem klnbz szn mrvnylapok-
kal bortottk.
52

A Theatrum Europaeum lersa terjedelmileg sokkal rvidebb, csak a fbb tnyekre
szortkozik, mintegy kivonatt, sszegzst adja a levltri forrsnak (mellklet: els for-
rsszveg).
A klnbz intzmnyek kpviselinek hdolata a kirlyi pr eltt
Saint-Antoine-ban
A levltri forrs lersa a kirlyi pr eltti hdolatrl ugyancsak rendkvl rszletes, s ki-
vl alapot adhatott a Theatrum Europaeum szerzjnek, aki bsgesen merthetett ebbl
a gazdag forrsanyagbl. A kt beszmol kztti, sok esetben szembeszk hasonlsg
ugyancsak altmasztja a Theatrum Europaeum szavahihetsgt. A forrsbl kitn k-
pet kaphatunk a korabeli francia trsadalom vezet intzmnyeirl, tisztsgviselirl.
Amikor elrkezett a nagy nap, mindenki felsorakozott a szmra elzetesen kijellt he-
lyen: De Sve, a rangids ezredes csapataival a trnemelvny kr vont kordont, a tbbi ez-
redes a Saint-Antoine klvros futcjnak kt oldaln s a teljes felvonulsi t mentn a
Dauphine trig sorakozott fel egysgeivel, mg de Gungaud a vroskapunl tartzkodott.
A kereskedk elljrja, a vrosi tancsosok, a kirly gyszei, a trvnyszki rnokok, az
adfelgyelk, valamint a vrosi testlet egyb tagjai elindultak szkhelykrl Bournonville

50
A kora jkorban a piramis s obeliszk azonostsa ltalnos volt, s az albbi jelentstartalmakat
hordoztk magukban: obeliszk borostynnal tfonva a fejedelem gazdagsga s nneplyessge
hasznos a npnek. Obeliszk borostynnal tfonva, amelyet egy holdsarl koronz meg a jmbor
let Istenre tmaszkodik. Obeliszk borostynnal tfonva, Amor kilvi nyilait a szerelmestl val
fggsg. Obeliszk az ernyhez val t fradsgos. Obeliszk, melyre egy kgy tekeredik fel
ugyancsak az ernyhez vezet t fradsgt jelkpezi. Obeliszk holdsarlval, amelynek rnyka a
nappal egytt vndorol llhatatossg, llandsg. Obeliszk hibaval kls szpsg. Obeliszk
a nem megrdemelt j hamar veszendbe megy. Obeliszk hazug ltszat. HenkelSchne: Emb-
lemata, 12221225.
51
Ausztriai Anna (16011666), XIII. Lajos (16101643) felesge, 1643-tl kezdve rgensn. Petitfils:
Louis XIV., 729730.
52
AN K 1000, Nr. 253. fol. 5470. A levltri forrs szerzje nincs kln feltntetve, de mivel a be-
szmol a prizsi Vroshza iratanyaga kztt tallhat, a vrosvezets felteheten megbzott egy
j fogalmazkszsggel rendelkez rnokot, hogy rktse meg az esemnyeket. Ugyanez vonatko-
zik a Saint-Antoine-i hdolsra s az nneplyes prizsi bevonulsra is.
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
68
hercegrt,
53
Prizs kormnyzjrt. A papsg, a szerzetesek s a vilgiak egyarnt, a Notre
Dame-hoz vonultak,
54
majd innen a ceremniamester ltal melljk ksretl adott testr-
grdval a Saint-Antoine klvrosban lev Charronne mezejre vonultak. A kancellr
a kirly s a kirlyn szmra fellltott trnushoz vonult, hogy ott vrja be ket. Reggel
nyolc rra a kirly ezsttel s bborszn selyemmel dsztett nnepi ltzket viselt, olda-
ln kardot, kalapjn pedig egy ragyog gymnttal kestett pomps tollbokrtt. A kirly-
n a francia hlgyekre jellemz ltzkben s hajviselettel jelent meg, fejn zrt koronval.
Ruhja annyira gazdagon volt hmezve s dsztve igazgyngykkel s drgakvekkel, hogy
maga a ruha anyaga nem is ltszott, s olyan tndklen ragyogtak, hogy mg a legdrgbb
brokt ragyogst is elhomlyostottk. A fensges s flttbb bjos hercegn a kirly bal-
jn foglalt helyet a trnemelvnyen fellltott trnszken. Bouillon herceg, a fkamars, de
Crqui, a kirly kzvetlen krnyezetnek els nemesura
55
s a testrkapitny a kirly tr-
nusa mgtt sorakoztak fel, mellette pedig Franciaorszg kancellrja nnepi ltzkben.
Ugyanazon az oldalon, a kirly kzelben llt Monsieur, a kirly egyetlen fivre,
56
majd
Cond herceg
57
s fia,
58
azutn Conti herceg,
59
du Plessis-Gungaud llamtitkr r. A kir-
lyi csald szintn a trnemelvnyen helyezkedett el, tovbb M. de Rhodes, a fceremnia-
mester is,
60
hogy fogadja, s bemutassa a hallgatsgnak a testleteket, akik sznoklatot
tartottak, miutn Saintot ceremniamester fogadta s bevezette ket a trnemelvny kr
vont kordon mg, a trnemelvny lpcsire. A kirlyn mgtt Mme de Noailles, az ud-

53
Alexandre-Hippolyte-Balthazar, Bournonville herceg (meghalt 1690-ben), tbornok. Bluche: Louis
XIV., 991.
54
Prizsban a legmagasabb rang egyhzi szemly a pspk volt, aki a vrosfalakon bell nagy ter-
leteket birtokolt, gy bri hatalommal is rendelkezett. A pspki hatalom szkhelye, a For-
lvque a kzpkor folyamn egyhzi brsgknt s brtnknt is mkdtt, a prizsi pspkk
azonban jobbra nem itt laktak, hanem a Szajna bal partjn elterl vrosrsz egyik elkel palo-
tjban. A prizsi pspksg alapveten politikai szerep volt, a pspkk tevkenyen rszt vettek a
ppai s a kirlyi diplomciban s kzigazgatsban, kvetsgeket vezettek, irnytottk a kancel-
lrit, rszt vettek a Kirlyi Tancsban. Msrszt terleti hatalommal is rendelkeztek, kormnyz-
knt vagy pspki rangjukra tmaszkodva kpviseltk a kirlyi hatalmat a kirly tvolltben.
A pspki szkesegyhz, a Notre Dame egy testletnek is otthont adott, mgpedig a 4050 fs
kptalannak, mivel egyhzjogilag a kanonokok vlasztottk a pspkt. A kanonokok kztt sz-
mos egyhzi szemly volt, kzlk mintegy a felnek volt egyetemi cme, s ugyanekkora rszk
vllalt valamilyen hivatalt, mint pldul parlamenti tancsos, szmvevszki tag, orvos vagy kir-
lyi tancsos. A kptalan tagjai gondoskodtak a Notre Dame politikai jelentsggel is br liturgikus
rendjnek, nnepeinek a fenntartsrl, s igyekeztek elteremteni az ehhez szksges anyagiakat.
Novk: Hrek, hatalom, trsadalom, 6061.
55
Franois de Blanchefort de Bonne de Crqui (16291687), a glyk tbornoka, Franciaorszg mar-
sallja. Petitfils: Louis XIV., 740741.
56
Flp, Anjou hercege, majd orlans-i herceg (16401701), XIV. Lajos fivre. Petitfils: Louis XIV.,
759.
57
II. Louis de Bourbon, Enghien herceg, majd Cond herceg, a Nagy Cond, Monsieur le Prince
(16211686). Apja II. Henri de Bourbon, Cond herceg, Monsieur le Prince (15881646), anyja
Charlotte Marguerite de Montmorency, Cond hercegn, Madame la Princesse (15941629).
Petitfils: Louis XIV., 739.
58
Henri Jules, Enghien herceg, azutn Cond herceg, Monsieur le Prince (16431709), a Nagy
Cond fia. Anyja Claire Clmence de Maill-Brz, Cond hercegn, Madame la Princesse (1628
1694). Petitfils: Louis XIV., 740.
59
Armand de Bourbon, Conti herceg (16291666), a Nagy Cond herceg ccse (16291666). Petit-
fils: Louis XIV., 740.
60
Charles Pot, Rhodes mrki (meghalt 1706-ban), fceremniamester. Petitfils: Louis XIV., 762.
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
69
varhlgye s Mme de Bthune,
61
a ruhatra gondozja helyezkedett el, bal oldaln pedig
Orlans,
62
Alenon
63
s Valois kisasszonyok,
64
Cond hercegn,
65
Longueville hercegn,
66

valamint tovbbi hercegnk s udvarhlgyek. Miutn gy elhelyezkedtek a trnemelvnyen,
Vincennes fell megjelent a ngy koldul szerzetesrend zszlikkal az len: elbb a ference-
sek, majd a jakobitk, aztn az goston-rendiek, vgl pedig a karmelitk. Majd ket k-
vettk az egyhzkzssgek kpviseli a keresztekkel s zszlikkal, a papok szmt egy-
hzkzssgenknt harminc fben korltoztk. Mly meghajlssal elvonultak a kirlyi pr
eltt, majd tovbb vonultak Saint-Antoine klvrosn. Ezutn az Egyetem kpviseli k-
vetkeztek,
67
a klnbz fakultsok klnbz sznekben, pldul a knonjogi, az orvosi,
blcsszeti fakults kpviseli dszes nnepi ltzkben, majd 152 licencitus a teolgiai
fakultsrl szgletes fejfedvel s fehr szrmvel bortott hossz fekete kpenyben. A b-
borvrs ruht s fehr karmelinkabtot visel rektor, miutn de Saintot fogadta t a trn-
emelvny kr vont korltnl, felment az emelvnyre, s kesszl beszdet mondott
felsgk tiszteletre. Ezt kveten a vrosi hadtest vonult fel. Elszr kilenc lovas ezst-
tel szeglyezett kk zubbonyban, oldalukon karddal, a nyeregkpn kt pisztollyal, a szzad
ln a hrom jsz lovagolt. A lovakat ezst rojtokkal gazdagon dsztett tzvrs nyeregta-
kar bortotta. Majd ngy trombits kvetkezett hasonl egyenruhban. A vros 300 j-
sznak parancsnoka, Dronart ezredes egy pompsan felszerszmozott fehr lovon rkezett,
kezben lovaglplcval, aranyszn broktba ltzve, s hat lakjtl krlvve. t a hrom
jsz szzad kapitnyai, ket pedig hrom zszls kvette, ugyancsak dszegyenruhban.
A 300 jsz szintn ezsttel szeglyezett, ezstgombokkal dsztett kk zubbonyt viselt, nye-
regkpjukban pisztoly, nluk pedig karably volt. Utnuk a vros kormnyzjnak, Bour-

61
Marie Fouquet, Bthune hercegn (16401716), Bthune (Charost) herceg felesge. Petitfils: Louis
XIV., 733.
62
Henriette dAngleterre, orlans-i hercegn, nevezik Madame-nak is, Orlans-i Flp felesge.
Petitfils: Louis XIV., 759.
63
lisabeth dOrleans, Alenon rnje, majd Guise hercegn (meghalt 1696-ban), Gaston dOrlans
(16081660) lnya. Petitfils: Louis XIV., 747.
64
Franoise Madelaine, Valois rnje, majd Savoie hercegn (16481664), Gaston dOrlans lnya,
II. Kroly Emnuel savoyai herceg els felesge. Petitfils: Louis XIV., 764.
65
Claire Clmence de Maill-Brz, Cond hecegn, Madame la Princesse (16281694). Petitfils:
Louis XIV., 740.
66
Anne Genevive de Bourbon, Longueville hercegn (16191679), Longueville herceg felesge.
Petitfils: Louis XIV., 753.
67
A vallsos intzmnyek kzl az egyetem gyakorolta a legnagyobb hatst Prizs szellemi s politi-
kai letre. Az egyhzszakads, tovbb a kirlysg s a ppasg kzdelme a 14. szzad elejtl
nagy lehetsgeket knlt az Egyetem szmra vlemnyre s tmogatsra a legfelsbb fru-
mokon is szmtottak. Az egyhz letbe a 15. szzad elejnek zsinatain szltak bele a prizsi ma-
giszterek, a Kirlysgon bell pedig tancsadi szerepet tlttt be az intzmny. Az Egyetem a f-
vros irnytsban is rszt vett, az 1410-es vektl a Parlament, a Kirlyi Tancs s a vrosvezets
oldaln szmos kzbiztonsgot vagy reformtervezetet megvitat gylsen hallatta a hangjt. Az in-
tzmny az idk sorn jelents privilgiumokra tett szert, amelyek komoly gazdasgi hasznot haj-
tottak az Egyetem tagjainak, pldul admentessg, illetve kiemeltk ket a vilgi brsgok jogha-
tsga all, amit gyakran kihasznltak a dikok. Az Egyetem folytonos harcban llt a jogait llan-
dan csorbtani kvn hatalmakkal, pldul Prizs elljr hatsgaival. A Prizsi Egyetem tekin-
tlye mely a 15. szzad els felben rte el cscspontjt az jonnan alaptott vidki egyetemek
ltrejttvel fokozatosan hanyatlott. Kivltsgait visszavontk, gyeinek intzsbe egyre inkbb
beleszlst nyert a prizsi elljr, a pspk s a Parlament, a kirlyi hatalom megersdse pedig
cskkentette politikai szerept. Novk: Hrek, hatalom, trsadalom, 6162.
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
70
nonville hercegnek a 12 aprdja kvetkezett, a herceg szneinek megfelelen ltzve, elt-
tk egyik istllmestere haladt, pomps lovt pedig kt lovszfi vezette. Majd a testrka-
pitnya s hadnagya vonult fel a kormnyz tven lovastestre ksretben. Ezutn pedig a
Vroshza vezetje (matre dhotel de la ville) s a tzrsgi kapitny tnt fel. A kormnyz
r gazdagon hmzett aranyszn ruhban, egy pazarul felszerszmozott, arany brokttal le-
takart lovon rkezett. De Seve r, a kereskedk elljrja
68
bal oldalon haladt gazdagon d-
sztett vrs s barna brsony ltzkben, mely fltt vrs szatn reverendt viselt, rajta
arany gombokkal s vvel, lovt pedig ezst s arany rojtokkal s bojtokkal dsztett fekete
brsony nyeregtakar bortotta. Az arannyal dsztett nyeregtakar az megklnbztet
sajtossga volt, mivel egyedl neki volt ehhez joga. Krltte pedig 16 lakj haladt. Titk-
ra a kzelben lovagolt, s kk selyemmel bortott ezst tlcn vitte a vros ezst kulcsait.
A vrosi tancsosok fekete szatn ruhban vagy kabtban, kettesvel lhton vonultak fel.
Ezutn a klnbz chek hat-hat kpviselje kvetkezett. A posztkereskedk fekete br-
sonyruhban s arany szalaggal dsztett lapos kerek kalapban, a fszerkereskedk barna,
a rfsk lila ruhban, a szrmekereskedk pedig farkasprmmel blelt kk brsonylt-
zkben, a szvk barna brsony ruhban, az aranymvesek karmazsinvrs brsonyban
vonultak fel. Mindegyikk arany szalagot viselt a lapos kerek kalapjn, ellenttben a borke-
reskedk ngy kpviseljvel, akik kk brsony ruht viseltek, kalapjukon pedig ezst sza-
lagot. Ezt a jogot tmenetileg kaptk meg, amg a msik hat chhel szemben folytatott pe-
rk el nem dl, k ugyanis nem akartk elfogadni, hogy a borkereskedk is chekbe tm-
rlhessenek. A menetet a szabk zrtk ezst brokt zekben lhton, elttk a hrom
ezstpaszomnnyal dsztett, kk zubbonyba ltztt trombits haladt. Egyikk arany lili-
omokkal hmzett fehr taft zszlt vitt, melyet felsgk arckpe dsztett. Amikor a v-
rosvezetk, tancsosok a trnemelvnyhez rtek, mlyen meghajoltak, majd trdre eresz-
kedtek. Majd a kereskedk elljrja nneplyes beszdet mondott, amelyben kifejezte,
hogy Prizs, a kulcsaival egytt teljes vagyont s egsz szvt is felsgk lbai el helye-
zi. A kirly ktelessgszeren vlaszolt a kereskedk elljrjnak a beszdre, majd tvet-
te tle a vros cizelllt ezst kulcsait, s tadta ket a testrkapitnynak. Ezt kveten,
mlyen meghajolva, a vros tisztsgviseli elhagytk a trnemelvnyt, lra szlltak, s foly-
tattk tjukat a Saint-Antoine kapuig. Ezutn a fgysz, a brk, gyvdek, kapurk,
rnokok, a Szmadsi Kamara kpviseli vonultak fel, majd a testletek hossz sort a Par-
lament zrta le. A Parlament els elnke, M. de la Moignon s a tbbi elnk hossz, herme-
lin blses skarltvrs palstban, arany szegllyel dsztett fekete brsony sapkban vo-
nultak. Ezenkvl sszesen 140 parlamenti tancsos vett rszt az nnepsgen. Miutn a ki-
rly s a kirlyn fogadta alattvali hdolatt, tmentek a trnemelvnyhez egy fedett gal-
rival kapcsold hzba, ahol megvacsorztak, mikzben ksretk megkezdte az elvonu-
lst.
69

A Theatrum Europaeum a levltri forrshoz hasonl rszletessggel rja le a klnb-
z intzmnyek kpviselinek a kirlyi pr eltti hdolatt Saint-Antoine-ban. Itt mr sok-
kal nagyobb a kt forrs kztti hasonlsg, mint a diadalvek esetben, ahol a Theatrum
Europaeum szerzje sokkal rvidebb terjedelemben ecsetelte a diadalvek kls megjele-
nst, mint a levltri forrst paprra vet rnok. A kvetkez tudsts viszont mr sokkal
rszletesebb, s a felvonulk sorrendjnek lersa szinte tkletesen megegyezik a kt for-
rsban, ahogy az Egyhz, az Egyetem, a testrsg, a chek kpviselinek ismertetse is. Eb-
ben az esetben is nyilvnval, hogy a Theatrum Europaeum beszmolja minden szem-

68
Nem azonos a korbban mr tbbszr is emltett Alexandre de Sve-vel.
69
AN K 1000, Nr. 253. fol. 3145.
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
71
pontbl hitelesnek tekinthet a kontrollforrssal sszevetve (mellklet: msodik forrs-
szveg).
A kirlyi udvar bevonulsa Prizsba, a Nagy Entre
Miutn a korabeli francia trsadalom illusztris kpviseli lerttk tiszteletket a kirlyi pr
eltt, kifejeztk jkvnsgaikat, Prizs Saint-Antoine elvrosbl visszatrtek a fvros-
ba, majd dlutn megkezddtt a kirlyi udvartarts bevonulsa Prizsba, a Nagy Entre,
amely igazi nnepi kavalkd jelleget lttt. A menet keresztlhaladt a vroson, aminek so-
rn nagyszm kapu s diadalv alatt vonult t. Ezek dekorcii a pireneusi bke (1659) je-
lentsgt emeltk ki szmos variciban.
70
Az egyik kapun pldul a kvetkez volt olvas-
hat: Lajosnak, a bkt teremtnek. Egy msik a Parnasszus kpre volt kialaktva, ahol
Apollo s a kilenc mzsa a mvszeteket s a tudomnyt reprezentltk, akik a bkekts
kvetkeztben kiszabadultak a fogsgbl. A March Neufn ll diadalven ez a felirat llt:
Lajosnak, aki elhozta a vilgnak a bkt. A dszt jelenet pedig XIV. Lajost Herkulesknt
brzolta, amint ppen tvesz egy olajfagat. A bevonuls alkalmbl ksztett klnbz
dekorcikon mindvgig kidomborodik XIV. Lajos szemlye, azonban nem kizrlagosan,
mivel gyakran szrevehetk utalsok els miniszterre, Mazarinre
71
s anyjra, Ausztriai
Annra vonatkozan is. Ausztria Anna aki a Prizsba val nneplyes bevonulst erk-
lyrl kvette nyomon egy diadalven Minerva istenasszonyknt tnik fel, s blcs tan-
csokat osztogat. Egy msik helyen Junknt brzoljk, de felbukkan peliknknt is, az
anyasg szimblumaknt, mint aki felldozta magt gyermekeirt. Mazarin aki tnylege-
sen vgigtrgyalta a pireneusi bkt kszvnye miatt nem tudott rszt venni az nnep-
lyes Entr-en, azonban jelkpes res diadalkocsija kitntetett helyet kapott az nnepi
menetben. Mazarin szimbolikus brzolsa tbb diadalven is szrevehet, mint pldul
Mercurius s Atlas, akinek vlln nyugszik a vilg minden terhe.
72

Az nneplyes prizsi bevonulst a prizsi Vroshza levltri forrsnak lersa nem
klnbzteti meg lesen a klvrosi hdolati ceremnitl, hanem folytatlagosan ismerte-
ti az esemnyeket. Mindkt forrs esetben klns figyelmet rdemel a klnbz nagy-
urak istllinak bemutatsa, ez esetben ugyancsak nagyfok azonossg mutathat ki.
Elsknt Mazarin bboros menete tnt fel, ln kt trombitssal, majd kt egyhzfival,
akiket 24 selyemmel dsztett, vrs takarval bortott szvr kvetett. Ezutn kt lovas
tiszt, mgttk pedig ismt 24 karmazsinvrs, arannyal s ezsttel hmzett brsonnyal
bortott szvr kvetkezett, fejkn pomps fehr tollbokrtval. Fontenelle s Moreau
urak, eminencija istllmesterei haladtak pompsan ltztt 24 aprdja eltt, akiket kt
jabb istllmester, majd 12 karmazsinvrs brsonnyal bortott spanyol l kvetett, ara-
nyozott lszerszmokkal, ktfken vezetve. Ezutn 11 hatlovas hint kvetkezett, az utol-
st kvlrl aranyozott ezstlemezek bortottk, eltte a bboros ksretnek 24 tagja ha-
ladt. A bboros utn a Monsieur ksrete vonult sszesen 36 lval. A kirlyn kt tisztjt 24

70
Ennek sorn llapodott meg Franciaorszg s Spanyolorszg, hogy IV. Flp spanyol kirly lnya,
Mria Terzia infnsn felesgl megy Lajoshoz, gy a diadalvek dsztsei a bkn keresztl a hzas-
sgra utaltak. Egyben kifejeztk a pireneusi bkben megnyilvnul francia nagyhatalmi sttust is.
71
Giulio Mazarini, Jules Mazarin bboros (16021661). Petitfils: Louis XIV., 756.
72
Burke: Die Inszenierung des Sonnenknigs, 6061. Mazarint ezek az brzolsok a kirlyhoz ha-
sonlan mintegy isteni szfrba emelik. A Mercuriushoz s Atlashoz val hasonltsa kifejezhetik
azt, hogy a kirlysg valdi tartoszlopa, aki igyekszik levenni a terhet a mg ifj s tapasztalat-
lan kirly vllairl, de hamarosan t fogja neki adni az llam valdi irnytst, az isteni eredet
uralkod elhrnke.
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
72
hmzett takarval bortott szvr kvette, a takar egyik oldaln Franciaorszg, a msik ol-
daln Spanyolorszg cmervel. A kirly szvrei ktszer 30-as csoportban vonultak, az els
30 szvrt aranyliliomokkal dsztett kk szvet takar fedte, a msodik harmincat pedig
brsonytakar, melynek kzepre a francia cmert hmeztk, sarkait pedig felsge monog-
ramja dsztette. Mindkt csapat eltt kt lovaskapitny haladt. A kirly szvreit a kirly
istllmestere, de Givry ltal vezetett Kis Istll kvette, majd 12 aprd kvetkezett, ezst-
tel szeglyezett kk szn dszltzkben. Ezutn 12 lhton l lovsz ktfken vezetett
12 lovat, melyeket jabb 12 pomps paripa kvetett. Utnuk a de La Noe ltal vezetett
Nagy Istll haladt, mgttk 18 aprddal, akik mindenkit bmulatba ejt gyessggel
mvszien lptettk lovaikat. Vgl kt msik istllmester s 12 inas ksretben, pomps
dszltzkben a kirly Nagy Istlljnak fistllmestere zrta a menetet. Ezutn a Kan-
cellria kpviseli kvetkeztek. Ell kt fekete szatn kpenybe ltztt pecstr haladt, fe-
jkn brsony kalappal, brsonnyal bortott lhton lve. Majd kt rnok kvetkezett, m-
gttk pedig kt kincstrnok. Ezutn a kirlyi testletek gyszei jttek fekete szatn ruh-
ba ltzve, arany szalaggal dsztett brsony kalapban, dszesen felszerszmozott, rojtokkal
kestett takarval bortott lovakon. Elttk s mgttk 15-15 lakj haladt, majd Francia-
orszg tisztsgviselinek kt felgyelje szatnba ltzve s a Kancellria ngy ffelgyel-
je kvetkezett. A kancellr aranyszn hossz kpenyben volt, szles arany szalaggal szeg-
lyezett fekete brsony kalapban, egy bborszn, hmzett brsonnyal letakart fehr kancn
lve. A kancellr titkra, akinek a kancellr mgtt kellett volna haladnia, betegsge miatt
nem vehetett rszt az nnepsgen. Ezt a szp menetet kt musktsszzad kvette, egyiket
de Marsat, a msikat pedig dArtagnan
73
vezette, s mindkt szzad ngyes sorban vonult.
Mgttk ngyesvel a Noailles herceg vezette lovas testrk haladtak aranypaszomnyos
zekjkben. A Kamara 12 aprdja fehr brokttal dsztett, aranypaszomnnyal szeglyezett
brsonykpenyben s a legpompsabb trdnadrgban s zekben vonult fel. A Kamara
trombitsai arany s ezst szegllyel dsztett kk brsony ltzetben vonultak fel. Ezutn
kvetkeztek kettesvel a Korona marsalljai, a ffegyvernk hozta a kirlyi kardot aranylili-
ommal hmzett brsony tokban, lova nyakra fektetve, s bal karjval megtmasztva. Ami-
kor a kirly megrkezett a Saint-Antoine kapuhoz, a kereskedk elljrja megmutatta ne-
ki a szmra elksztett baldachint, azonban ltvn az t ljenz s csodl hatalmas
tmeget, nem akart felmenni r, hogy ne rejtzzn el az t nneplk ell. gy a gazdagon
hmzett aranybroktbl kszlt, Franciaorszg s Navarra cmereivel, fell pedig a zrt ko-
ronval dsztett baldachint ell a posztkereskedk kt kpviselje, htul pedig az els s a
msodik tancsos vitte a Sully palotig, kt posztkeresked s kt tancsos pedig a kirly-
n baldachinjt vitte. felsge pedig egy hmzett nyeregtakarval bortott barna spanyol l-
ra szllt, eltte kt ajtnllja haladt, krltte pedig hat fegyvernke sarkantys csizm-
ban, tovbb nemesurak s 24 jsz testr. Kzvetlenl a kirly mgtt, egyvonalban lova-
golt Bouillon herceg fkamars, de Tresmes herceg testrkapitny,
74
de Bringhen fistl-
lmester
75
s de Crcy herceg a Kamara els nemesura. Majd pedig a hrom vr szerinti
herceg kvetkezett: Cond herceg, jobbjn a fia, Enghien herceg, baljn pedig a fivre,

73
Charles Ogier de Batz-Castelmore, dArtagnan grf (16111673), a szrke musktsok kapitnya.
Petitfils: Louis XIV., 730. (Alexandre Dumas regnyhsrl, a kzismert dArtagnanrl van sz.)
74
Ren Potier, Tresmes herceg (meghalt 1670-ben). Bluche: Louis XIV., 1028.
75
Henri de Bringhen (16031692), a kirly flovszmestere, a kirlyi szllsok nagy marsallja.
Petitfils: Louis XIV., 732.
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
73
Conti herceg. A hercegek utn ktszz nemes vonult dHumires mrki
76
vezetsvel. A ki-
rlyn kancjt kt gyalogos istllmestere vezette. A kirlyn baldachinja eltt a kirlyn
fistllmestere, de Hautefont mrki haladt ksr inasokkal krlvve. A kirlyn baldac-
hinjt a posztkereskedk kt kpviselje, valamint a harmadik s a negyedik tancsos vit-
te egszen a Sully palotig. A baldachint a kirlyn hatlovas hintaja kvette, melyben egye-
dl lt. A hat dn lovat, mely a kirlyn hintja el volt befogva, arannyal s ezsttel t-
sztt, gazdagon hmzett nyeregtakar bortotta. Maga a hint nyitott volt, leszmtva a h-
tuljban emelt kis pavilon formj baldachint, melyet kt knny oszlop tartott. A hint
mellett a jobboldalon ell Prizs kormnyzja, Bournonville herceg haladt, htul pedig a
spanyol kvet, Fuensaldagne grf, aki a hercegn udvarnak fudvarmestert kpviselte
ngy nemesr s hsz aprd ksretben. A hint bal oldaln Guise herceg lovagolt egy t-
rk lovon, mgtte pedig Elbouf herceg s LIslebonne, valamint dArmagnac de Lorraine
77

grfok haladtak. Ezutn kvetkeztek a kirlyn udvarhlgyeinek dszes, hatlovas hintajai.
A Sully palotbl a hatbl fennmaradt kt posztkeresked a fszerkereskedk hat kpvise-
ljvel tvettk a baldachinokat, s onnan a Baudoyer kapuig vittk, majd onnan hat rfs
s kt szrmekeresked vitte tovbb Saint-Denis de la Chartres-ig. Ezutn a maradk ngy
szrmekeresked s ngy szv a Place Dauphine-ig, onnan pedig a kt szv s hat arany-
mves egszen a Louvre-ig vitte, ahov felsgk este hat rra rkeztek meg. Itt az anya-
kirlyn fogadta ket. Az egsz nneplyes bevonuls pldtlan rendben s minden utcai
zavargs nlkl folyt le, felsge nagy megelgedsre, aki meg is dicsrte a vros elljrit
s a tancsosokat irnytsukrt, bersgkrt s pontossgukrt.
78

A Theatrum Europaeum ugyancsak rszletes tudstst kzl a Prizsba val nnep-
lyes bevonulsrl, amelynek sorn pratlan kpet kaphatunk a korabeli francia udvarrl, az
egyes hercegek, furak udvartartsainak felptsrl s Prizs vrosnak vezet tisztsg-
viselirl, intzmnyeirl (mellklet: harmadik forrsszveg).
A Theatrum Europaeummal ellenttben mely csak egy mondatot szn erre az Ar-
chives Nationales-ban tallhat levltri forrs hosszabban tudst az nnepsgsorozat be-
fejez esemnyeirl is, s a Nagy Entre lersa utn minden tmenet nlkl ttr a Notre
Dame-ban tartand Te Deumra.
1660. augusztus 27-n, dlutn kt rakor tartottk a Notre Dame-ban a Te Deumot,
mintegy hlaadsknt Istennek, hogy hzassgktse utn felsge visszatrt a vrosba.
A prizsi polgrok legfbb vezeti, a vrosi tancsosok, tisztsgviselk ugyanabban az lt-
zkben jelentek meg, mint amit felsgk nneplyes bevonulsakor is viseltek. A szen-
tly kzepn egy hrom lpcss emelvnyt lltottak fel, melyen kt karmazsinvrs sz-
nyeggel bortott imazsmolyt helyeztek el, fljk egy aranyliliomokkal dsztett nagy bal-
dachint emeltek. Az uralkodi pr hrom rakor rkezett meg a Notre Dame-ba a svjci
grdistk ltal szolgltatott trombita-, sp- s dobsz ksretben. A templom kapujban a
Notre Dame fpapja fogadta ket a kereszttel s szenteltvzzel. A kirly a szmra elksz-
tett jobb oldali imazsmolyon, a kirlyn pedig a baloldalin helyezkedett el. Az anyakirly-
nt Monsieur ksrte a szmra fellltott emelvnyhez, majd letrdelt mell egy sznyegre,
csakgy, mint a vr szerinti hercegek s hercegnk. A Korona ms hivatalos hercegei pedig
a baldachin alatt helyezkedtek el. A fkamars, a kirly els nemesura s a testrgrda ka-

76
Louis de Crevant, Humires mrki, majd herceg (16281694), Franciaorszg marsallja. Petitfils:
Louis XIV., 748.
77
Louis de Lorraine, dArmagnac grf, nevezik Monsier le Grand-nak is (16411718), Franciaor-
szg fistllmestere, Bourgogne nagy snchalja, Anjou kormnyzja. Petitfils: Louis XIV., 730.
78
AN K 1000, Nr. 253. fol. 4554.
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
74
pitnya pedig a kirly trnszke mgtt. A kirly lakosztlynak ajtnlli a kirly imazs-
molya eltt lltak. A Te Deumot csodlatos zene ksretben celebrltk, s miutn el-
mondtk a kirlyrt a szoksos imkat, felsgk elhagytk a templomot.
79

A levltri forrs kimert beszmolt kzl a kirlyi pr bevonulst kvet tzijtk-
rl is: Az nnepi bevonulst tzijtk s rmtzek kvettk. Ugyanis a kereskedk ell-
jrja s a vrosi tancsosok nem elgedtek meg azzal, hogy a polgrok a hzaik eltt tzet
gyjtsanak, s az gykbl dszlvseket adjanak le, hanem felsgk tiszteletre nnep-
lyes bevonulsuk napjn a Louvre eltt a Szajnn nagyszabs tzijtkot is rendeztek,
amit a Vroshza eltti tren folytattak. Azrt vlasztottk a tzijtk f sznterl a Szaj-
nt, mert ezzel az argonautk visszatrst akartk jelkpezni, miutn megszereztk az
aranygyapjt,
80
utalva arra, hogy felsge a szerelmvel hdtotta meg a spanyol infns-
nt, azonkvl pedig Prizs npnek val tiszteletadsnak is szntk, hiszen Prizs cmer-
ben egy haj lthat. ppen ezrt Liegeois mrnk r a vrosi legfbb tisztsgviselk s v-
rosi tancsosok utastsra egy hatalmas, 72 lb hossz kori hajt pttetett, rbocokkal,
vitorlkkal s ktlzettel. A haj orrt hatalmas szirn dsztette, fejn egy aranykoront vi-
sel, ezst pikkelyekkel bortott delfinnel. A haj klsejt tengeri diadalok dsztettk, tat-
jn pedig Franciaorszg cmere volt lthat. A frboc rbockosart liliomokbl ll koro-
na kpezte, a frboc cscst pedig egy 12 lb tmrj napkorong kestette, melynek k-
zppontjba mindenki szmra jl lthat mdon a kirlyi pr monogramjait rtk. A haj-
orrban, ahov egybknt a lmpst szoktk elhelyezni, most a fldgoly volt lthat, melyet
a Franciaorszgot s Spanyolorszgot jelkpez, az nemzeti szneikbe ltztt alakok tar-
tottak, utalva a bke elnyeire. A fedlzeten egy embernagysgnl magasabb, elegnsan
ltztt alakrl lertt, hogy lehet a parancsnok, de rajta kvl szmos, tengersztiszteket,
matrzokat s katonkat megtestest alak is lthat volt a fedlzeten. A vrosi polgrok
tisztsgviseli s a tancsosok megparancsoltk a tengerszeknek, hogy kt rakor a leg-
tisztbb fehr egyenruhjukban vonuljanak a Louvre el brkikkal trombita- s dobsz k-
sretben, s klnbz jtkokkal, versenyekkel szrakoztassk a nzket, amg nem kez-
ddik a tzijtk. Az est leszlltval a brkkon s hajkon kigyulladtak a sznes lampio-
nok, ami flttbb szemet gynyrkdtet ltvny volt. A hajorrban elhelyezett fldgolyt
ezernyi csillag ragyogta be, a kirlyi pr monogramjt pedig lngnyelvekbl raktk ki. Este
kilenc rakor felsge, a kirly megadta a jelet a Louvre kis galrijnak az erklyrl a t-
zijtk megkezdsre, mire a mrnk egy petrda segtsgvel jelezte a tzrsgi parancs-
noknak, hogy gyjtsa meg a parkban s a Pont Neufnl elhelyezett petrdkat. Ezt kvet-
en a nagy hajtl ngy l tvolsgra lev egyik kis brkrl kt tucat petrdt lttek fel, me-
lyekbl csillagok s kgyz tzcsvk repltek fel, mindenkit mulatba ejtve. Majd a nagy
hajrl, egy hatalmas gpezetbl mg 300 petrdt s raktt lttek fel, melyek a leveg-
ben babrkoszorkat, koronkat s csillagokat formltak, s gy tnt, mintha az egsz foly
is lngolna. A frbocon lev napkorongon 250 csillagbl rtk ki, illetve vilgtottk meg
a Lajos s Mria Terzia nevet, Franciaorszg egsz npe ezernyi jkvnsgot s ldst
mondott a dics hercegre s a fensges hercegnre, akik gy nztek ki, mint kt csillag, s
akiknek ksznheten bsg, nyugalom s rm, mint a bke gymlcsei, ksznttt alatt-
valikra.
81


79
AN K 1000, Nr. 253. fol. 7172.
80
A motvum Lipt 1666. vi, Margit Terzia spanyol infnsnvel kttt hzassga alkalmbl ren-
dezett lovasbalett sorn is felbukkan.
81
AN K 1000, Nr. 253. fol. 7375.
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
75
sszegezve: a prizsi Vroshza XIV. Lajos s Mria Terzia 1660. vi eskvi cerem-
nijra vonatkoz levltri forrsanyagt a Theatrum Europaeum lersaival sszevetve
egyrtelmen igazolhat a Theatrum Europaeum hiteles forrsjellege. Mindezt altmaszt-
ja a hrom vizsglt esemny (diadalvek lltsa, Saint-Antoine-i behdols, a prizsi bevo-
nuls) lersa sorn kimutathat nagyfok egyezs mind az esemnyek ismertetetsben,
mind pedig a szereplk szemlyt, sorrendjt, szmt illeten. Termszetesen mivel a kt
forrs szerzje ms szemly, nyilvnvalan ms szempontokat tartottak rdemesnek a ki-
emelsre, ms ragadta meg a figyelmket, s a Theatrum Europaeum krniksnak az
esetleges terjedelmi korltokat is figyelembe kellett vennie. Mindenesetre a francia levltri
forrsanyag s az annak alapjn kszlt msolatok kivl bzisnak bizonyultak a Theatrum
Europaeum szerzje szmra, hogy azokat felhasznlva hitelesen tjkoztassa olvasit.
Az nneplyes Entre a Prizsban tartzkod klfldi kveteknek, diplomatknak is
j alkalmat adott arra, hogy az uralkodt kzelrl lthassk. Mindannyian kiemeltk a hu-
szonkt ves kirly rettsgt, komolysgt, fellpsnek magabiztossgt.
82
rett viselke-
dse az eskvn azonban nem elzmnyek nlkli. 1643-ban amikor Lajos mg csak t-
ves volt a velencei kvet feljegyezte, hogy a gyermekkirly a nyilvnossg eltt alig
nevetett, s csak keveset mozgott. Elkpzelhet, hogy a kortrsak csak azt lttk, amit el-
vrtak, s tlzottan hangslyoztk, amit hittek, hogy ltnak, hiszen mgiscsak egy tves
kisgyermekrl volt sz. A 17. szzad sorn a spanyolok ismertek voltak mltsgteljes fell-
pskrl, XIV. Lajos pedig egy spanyol hercegn, Ausztriai Anna fia volt. Radsul Maza-
rinnek a kirlyhoz rott levelei alapjn felttelezhet, hogy XIV. Lajost Mazarin tantotta,
oktatta mindarra, hogyan kell a nyilvnossg eltt megfelelen fellpni s viselkedni.
83
La-
jos Mazarintl leshette el a szimulls, tettets s a sznszkeds mvszett is.
84
Mindezek
fnyben nem meglep a kirly magabiztos s rett viselkedse az nneplyes prizsi bevo-
nulson s a ksbbi ceremonilis esemnyek alkalmval.
85

Az nneplyes prizsi bevonuls politikai zenete mindenki szmra vilgos volt. A be-
vonuls kzpkori ritulja j eszkzl szolglt ahhoz, hogy emlkeztessen arra a klcsns
jogok s ktelessgek ltal ltrejtt szerzdsre, amely egyesti az uralkodt a npvel.
1660. augusztus 26-n a vrosatyk hossz sznoklatai, a testletek, chek kpviseli hitet
tettek a szerelem diadala, az jra megtallt bke mellett, melynek Lajos lett a garancija s
a vdelmezje. Tovbb hitet tettek az egysg, az sszhang, az engedelmessg jegyben egy

82
Lajos 1638. szeptember 5-n szletett, teht ekkor huszonkt ves volt.
83
Mazarin tevkenyen rszt vett XIV. Lajos nevelsben, formlta jellemt, tantotta a politikra s
az uralkodsra. A kis kirly magas sznvonal kikpzse nagyon hamar megkezddtt, amirl
tanskodik az a tny, hogy a bboros mr 1644-ben megkrte Jean Desmares (15951676) drma-
rt, hogy Lajos oktatsban hasznlja fel az akkoriban nagy npszersgnek rvend tantkr-
tykat. Ngy sorozat kszlt a leend uralkod kpzsben legfontosabb tmakrkbl: a nagy
francia kirlyokrl, a trtnelem hres asszonyairl, a geogrfirl (a ngy szn szerint az akkori-
ban ismert ngy fldrsz orszgairl, melyeket klnbz nalakok jellegzetes ltzeteikben jele-
ntettek meg) s a kora jkorban oly npszer Ovidius (Kr. e. 43 Kr. u. 17. v. 18.) mben, a Me-
tamorphosesben elbeszlt mitolgiai trtnetekrl. G. Etnyi Nra: Pamflet s politika. A hatalmi
egyensly s Magyarorszg a 17. szzadi nmet propagandban. Budapest, 2009. 321.
84
Ennek kes pldja volt, hogy amikor 1652-ben Lajos fogadta a Fronde egyik vezet alakjt, Retz
bborost, kedlyesen elbeszlgetett vele, gyhogy a bboros semmit nem rzett meg abbl, hogy le-
tartztatsa mr kszbn ll. Burke: Die Inszenierung des Sonnenknigs, 61.
85
Burke: Die Inszenierung des Sonnenknigs, 6061.
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
76
olyan kirly mellett, aki vget vetett a hborknak, s bkt hozott a kirlysgnak.
86
Az n-
neplyes bevonuls ceremnija felhvs volt egyfajta mrskelt monarchikus hatalomgya-
korlsra, eltvolodva az abszolutizmus gyakorlattl.
87FGGELK
Els forrsszveg
Theatrum Europaeum VIII. 1245.
Mivel csak kevs id maradt a bevonuls mlt elksztsre, hamarosan dntst hoztak,
hogy az j naptr szerinti augusztus 26-n lesz az nneplyes kirlyi bevonuls Prizsba.
Mindez olyan pompval, fnnyel s ragyogssal zajlott le, amelyet emberi szem mg nem
lthatott, s tollal lerni lehetetlen. Csakis a rzmetszk adhattak ebbl vissza valamennyit
is. Prizs Saint-Antoine elvrosnak a vgn egy kirlyi trnt emeltek, amelyet ngy ko-
rinthoszi mdra megformlt oszlop tartott, s amelyhez hsz lpcsfok vezetett. Mindez a
legpompsabban volt elksztve, s a legrtkesebb krpitokkal volt bevonva. A trnnal
szemkzt llt egy dr stlus diadalv, amelynek hat oszlopa jspiskvekkel volt kestve, s
az oszlopok f tmja az erny brzolsa volt. A Szent Jnos templom udvarn lltottk
fel a msodik diadalvet, amely a Parnasszus hegyhez volt hasonlatos, rajta kedves mzsa
s a kirly s a kirlyn kpe volt lthat. A Notre Dame-nl lev hdon llt a harmadik, jn
stlus, diadalv, amelynek a f tmja a szerelem volt. Ennek bemutatsra klnbz po-
gny mondkbl s kltemnyekbl mertett alakokat hasznltak fel. Mindez nagyon sz-
pen s kecsesen volt megformlva. Az j piacon llt a negyedik diadalv. Ezt Bke diadalv-
nek is neveztk,
88
klnbz arany dsztmnyekkel volt felkestve, s fehr mrvnybl
ksztettk. Az elz diadalvekhez hasonlan mindenfle kpmsokkal is feldsztettk. Az
utols diadalvet jn stlusban alaktottk ki, s a Dauphine tren llt. Fehr mrvnybl
kszlt, amelyen egy arany lombkoront ngy vrsrz oszlop tartott, s olyan pompsan
volt dsztve, hogy mindenkit mulatba ejtett. Ezenfell a kirly s a kirlyn tiszteletre
minden utct s ablakot, ahol a menet elhalad, a legrtkesebb krpitokkal vontk be.
89Msodik forrsszveg
Theatrum Europaeum 12451247.
Korn reggel, amikor a nap felkelt, Prizs vrosnak minden negyedben dobpergst lehe-
tett hallani. Ennek hatsra a dszltzket visel polgrsg, amely akkoriban 19 szzadbl
llt, maghoz vette fegyvereit. A tisztek lra ltek, s rendezett sorokba lltak az utck
mindkt oldaln. Ezutn a polgrrsg katoni is lra szlltak, szp egyenruhikban elfog-
laltk posztjaikat, egszen az elvrosban lev trntl a Prizs kzponti rszn tallhat j
hdig, s biztostottk a szabad thaladst. Ezutn a kancellr, a parlament urai, Prizs
kormnyzja s ms kirlyi tisztsgviselk, mindnyjan pompsan felltzve, kivonultak

86
Ekkor, 1660 augusztusnak a vgn mg senki sem sejtette, hogy Lajos uralkodsa hborkkal lesz
tele. Az alattvalk csak azt rzkeltk, hogy az ifj kirly rr lett a polgrhbors zrzavaron, s
sikeresen lezrta a spanyolokkal vvott hossz hbort.
87
Petitfils: Louis XIV., 186187.
88
Ez egyrtelm utals a pireneusi bkre.
89
TE VIII. 1245.
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
77
Prizsbl Saint-Antoine elvrosba, hogy fogadjk a kirlyt s a kirlynt. Hasonlkppen
tettek az egyhz kpviseli is. Reggel ht rakor rkezett a kirly s a kirlyn az udvar
nagyjaival a Vincennes-i kastlybl, s az itt elksztett trnon fogadtk a kancellr s m-
sok gratulciit. Nemsokkal ezutn megjelent ktszz bart a ngy prizsi koldulrendtl,
egy plbnos s harminc pap a harminchat prizsi plbniatemplombl nneplyes papi
ltzkben, keresztekkel s zszlkkal. Amikor elhaladtak felsge eltt, a kell tiszteletet
mutattk irnta, azutn azonnal visszatrtek Saint-Antoine elvrosn s utcin keresztl
Prizsba, krmenetszeren pronknt haladtak, amely mintegy fl rn t tartott. Utnuk
rkeztek az Egyetem ngy fakultsnak kpviseli. A rektor ibolyaszn kabtot viselt, mel-
lette voltak hivatalnak jellegzetes kellkei. Eltte vonult egy herold s ngy iskolaszolga,
akik egy sznaranybl ksztett jogart vittek. A rektor felsge el jrulva sznoklatot int-
zett hozz, majd az Egyetem kpviseli visszatrtek Prizsba. Ezt kveten Prizs vros-
nak a chei rkeztek a Saint-Antoine elvrosban fellltott trnhoz. dvzltk a kirlyt,
s kifejeztk jkvnsgaikat hzassga alkalmbl, majd a megfelel rendben elvonultak.
ket 300 testr kvette, akiknek kabtjra a kirly s Prizs cmereit hmeztk. Parancs-
nokuk, Dronart r ugyancsak ragyogan volt felltzve, lovnak nyergt pedig kprzatos,
tzvrs szn nyeregtakar bortotta. Eltte hat istllszolga mg hrom msik szp lovat
vezetett. ket kvette Bournonville herceg istllmestere, majd Prizs kormnyzja, vagy
mskppen nevezve helytartja, pompsan felszerszmozott lovakon, ezutn kvetkezett 12
lovasaprd, majd nhny kantrszron vezetett l. Ezutn a testrszzad kapitnya vonult
fel 50 testrrel, akiket az udvarmester, a tzrsg kapitnya s mg nhny ms vrosi
tisztsgvisel kvetett. Mindnyjan lovon ltek, mint ahogyan rmestereik is, akik tzen
voltak, s vrs s kk szn kabtokat viseltek, a bal ruhaujjukra pedig Prizs cmere volt
hmezve, egy ezst haj. A vrosi krniks egyedl lovagolt egy olyan kabtban, amelynek
az egyik fele vrs, a msik pedig barna-bborszn brsonybl kszlt. Ezutn lovagolt
Bournonville herceg arannyal tsztt ruhban, egy nagytest lovon, amely arannyal szeg-
lyezett nyeregtakarval volt bortva. Krltte nagyszm lakj haladt, akik librit visel-
tek. Bournonville herceg bal oldaln lovagolt a kereskedk elljrja, egy nagyon szp lo-
von lve, nyeregtakarja fekete brsonybl kszlt arannyal szeglyezve szles arany roj-
tokkal. Szorosan mgtte lovagolt a titkr, aki a vros kulcsait hozta, s akinek mindkt ol-
daln tizent, libriba ltztt lakj vonult. Mgttk kvetkezett ngy lnk s a kirlyi
gysz vrs s barna-bborszn brsony kabtokban, az intz egy olyan kabtban,
amelynek barna-bborszn brsonybl volt az ujja, arany zsinros kalapban olyan lovakon
lve, amelyeknek a nyeregtakarja fekete brsonnyal volt bortva, s selyem rojtjaik voltak.
A tbb mint tven vrosi tancsos atlaszselyembl kszlt kabtokat viselt. A szllsmester
kabtja hmzett brsonybl volt. Mindnyjan fekete nyeregtakarval bortott lovon ltek.
Mgttk haladt a gyapjszv ch hat kpviselje fekete brsony, hat fszerkeresked
barna-bborszn, azutn hatan a keresked chektl ibolyabarna kabtban, majd hatan a
szrme s brksztktl kk brsony s ugyancsak hatan az aranymvesektl vrs-
karmazsin kabtban s ngyen a borkeresked chektl kk-brsony ltzkben. Mindny-
juknak arany zsinrjaik voltak a fekete-barna kerek, lapos sapkikon, lovaikat pedig nye-
regtakark fedtk. Ezutn kvetkeztek a chmesterek s a chek femberei, majd tzen a
legelkelbb polgrok kzl, akik Prizs egy-egy negyedt kpviseltk. Fekete selyemruh-
kat viseltek, lovaikat pedig ugyanilyen szn nyeregtakarkkal bortottk. A szabk 150 fs
ltszm kldttsggel kpviseltettk magukat pompsan felltzve vlogatottan szp lo-
vakon. Hrom trombits s egy szzados vezette a szabk szzadt, akik hasonlkppen
szpen voltak kiltzve. A kereskedk elljrja trdre ereszkedve tolmcsolta jkvnsga-
it a kirlynak, majd tadta felsgnek a kulcsokat. Ezutn visszafel vettk tjukat a Sa-
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
78
int-Antoine kaputl a fvrosba. Ezutn kvetkeztek a Chtelet kpviseli, az a hely, ahol
a brsgi trgyalsok zajlanak,
90
elttk az rsg egy szzadosa lovagolt szzadval egytt,
mindegyikk egy fehr botot vitt a kezben, rajta egy liliommal (Sergans averges-nek is
neveztk ket, ppen botjaik miatt). A jegyzk brsonnyal dsztett fekete szvetkabtot vi-
seltek. A biztosok hasonlkppen voltak ltzve, azonban sveget viseltek, s lovaikat feke-
te nyeregtakar bortotta. ket Prizs elljrjnak rmesterei s ms tisztviseli kvettk,
azonban az elljr gyenglkedse miatt szemlyesen nem lehetett jelen. Ezutn jtt a b-
rsgi rnok egyedl, fekete szvetkabtban, tovbb a titkrok, akik hasonlkppen voltak
ltzve, majd a polgri gyekkel foglalkoz hadnagy s a bngyekkel foglalkoz hadnagy
vrs kabtban, fehr lszvren, fekete brsonyborts nyeregben. A kt kirlyi gyvd
szpen feldsztett brsonytakarval bortott lszvren haladt. Kettjk kztt lovagolt a
kirlyi gysz, egy fekete, jl felszerszmozott lszvren, mindhrman vrs kabtot visel-
tek. Ezutn helyetteseik jttek, majd az gyszek kabtban s sveggel a fejkn lovon, az
altisztek is lovon ltek, elttk pedig az rnok lovagolt, aki fehr ltzket viselt, s egy pl-
ct tartott a kezeiben liliomokkal. Miutn eladtk bkjaikat s gratulciikat a kirlynak,
amit a polgri gyekkel foglalkoz hadnagy vezetett, ugyanoda megrkezett a Cour de
Mannoyes, a pnzverk kpviseli. Elttk lovagoltak szolgik kabtjaikban s svegeik-
ben, mindnyjuknak fekete brsonytakarval voltak a lovaik bortva. Ezutn az rnok egye-
dl lovagolt atlaszselyem kabtban, akinek a lova hasonlan fekete brsony nyeregtakar-
val volt felkestve. A brsgi elnkk fekete brsonybl kszlt ltzkben lovagoltak,
a tancsurak pedig fekete atlaszselyem kabtokban s sveggel a fejkn. Nyeregtakarik
hasonlkppen fekete brsonnyal voltak bortva. ket kvette a Cour des Aides, vagyis a
vmtisztviselk kpviseli, akik a kirly adit s vmjait beszedik. Ell lovagoltak a vm-
vdk kkbrsony vszjaikkal, ket kvettk testreik kabtokban s svegekben. Az eln-
kk brsony kabtokban s fejkn hermelinnel blelt svegekkel jelentek meg. A tancso-
sok vrs kabtokban s svegekkel a fejkn lovagoltak, lovaik brsonytakarval voltak
bortva. Utnuk kvetkeztek a shz tisztviseli selyemkabtokban s fekete nyeregtakar-
val bortott lovaikon. A Szmvev Kamara (Chambre des Comptes) kpviseli egylovas fo-
gatokon, kabtban s svegben haladtak a menetben. Az elnkeiknek brsony kabtjaik s
hermelinnel blelt svegeik voltak. A magisztrtusok, javtk s titkrok kabtjaikban, a ce-
remnik szoksos viseletben kvetkeztek a sorban, mindnyjan lovaikon ltek, amelyek
nyeregtakari fekete brsonnyal voltak befedve. Ezutn a Parlament kpviseli vonultak.
Ell lovagolt Francine r, a Parlament bngyekkel foglalkoz hadnagya ragyogan kil-
tzve. Tbb mint nyolcvan szemlybl ll szzada eltte lovagolt. A trvnyszki szolgk
lovaikon ltek kabtjaikban vagy sapkikban, a brsgi rnok vrs kabtban, a trvny-
szki szolgk legelkelbb tagjai ugyancsak vrs kabtokat s sapkkat viseltek. A parla-

90
A Chtelet-ban Prizs elljrjnak (prvot de Paris aki nem azonos a kereskedk elljrjval,
aki a Htel de Ville-ben szkelt) igazsgszolgltatsi szkhelye volt. A Chtelet egyben vrosi br-
tnknt s igazsggyi hivatalknt is funkcionlt. A 15. szzad vgtl kezdve Prizs elljrjnak
nevben kzposztlybl szrmaz helyettesei trgyaltk a pereket. XIV. Lajos uralkodsa idejn
Prizs elljrjnak a kvetkez magisztrtusai voltak, akik tnylegesen vezettk a Chtelet-t: pol-
gri, bngyi s kt klnleges. Br eredetileg a Htel de Ville a vzi, a Chtelet pedig a szrazfldi
kereskedelmi gyekkel foglalkozott, a kt hivatal kztt gyakoriak voltak az sszetzsek s vitk,
olyannyira, hogy 1700-ban XIV. Lajos trvnyben megparancsolta, hogy kerljk a vitkat, illetve
prbljk azokat bksen elrendezni. Egybknt 1700-ban a vita az osztrigakereskedelem felgye-
lete miatt robbant ki, amit vgl a Chtelet nyert meg, br az a folyval llt kapcsolatban. A kt hi-
vatal kztti hatskri sszetkzsek megneheztettk a vros vezetst. Bernard: The emerging
city, 3335.
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
79
menti elnkk vrs, hermelinnel blelt kabtot viseltek, a fejkn pedig mortirt [ez egy
olyan sapkafajta, amelyet jellegzetesen a parlament elnkei szoktak a fejkn hordani].
A parlamenti tancsos urak s az ltalnos parlamenti gyvdek ugyancsak vrs kabtok-
ban s sapkkban jelentek meg, szpen feldsztett lovon lve, amelyek brsony nyeregta-
karkkal voltak bortva. A Prevost dIsle [a Cit elljrja] ragyogan felltzve egy nagyon
szp lovon lovagolt szmos testrvel egytt. Ezutn kvetkezett nhny kantrszron ve-
zetett l pomps nyeregtakarkkal bortva. A menetet libris istllszolgk zrtk le, akik
a lovakat vezettk. Miutn a menet tagjai megrkeztek a trn emelvnyhez, vezet kpvi-
seliket Vardes
91
s Saintot urak fogadtk, akik betltttk a nagy ceremniamester hivata-
lt, ezutn du Plessis de Gungaud llamtitkr felsghez vezette ket, aki eltt megtar-
tottk dvzl beszdeiket. Miutn ezt befejeztk, ugyanolyan rendben, mint ahogyan
megrkeztek, Saint-Antoine elvros utcin keresztl visszatrtek Prizsba. Ezutn a kir-
lyi pr egy erre a clra elksztett szomszdos hzban, amelybe a trntl egy tjr veze-
tett, megebdelt, majd dlutn kt rakor megkezddtt felsge udvartartsnak a bevo-
nulsa Prizsba.
92


Harmadik forrsszveg
Theatrum Europaeum VIII. 12471251.
Ell lovagolt kt trombits, akiket 72 lszvr szp rendben kvetett. A lszvreket
Desmonceaux kapitny ksrte, mint erre a feladatra kijellt szemly. A lszvreket hrom
csoportra osztottk fel. Az els csoportba tartozk a bboros r selyembl kszlt libriival
voltak betakarva, a msodik csoport eminencija cmereivel hmezett takarkkal, a har-
madik csoport pedig vrs karmazsinszn, s arannyal, ezsttel szeglyezett takarkkal
volt bortva, amelyekre a bkeidre jellemz bsgszarukat, virgokat, gabonakalszokat,
olajgakat hmeztek.
93
A lszvrek szemellenzi, flvdi s csengettyi ezstbl voltak,
fejket pedig fehr tollak kestettk. Ezutn kvetkezett Fontenelle s Moreau r, emi-
nencija els s msodik istllmestere, a legszebben felcicomzott lovaikkal. Svegeiken
szp tollbokrta dszelgett. Elttk 24 aprd haladt ragyogan ltzve, vlogatottan szp,
szalagokkal feldsztett lovakon. A menetben ezutn tizenkt spanyol l kvetkezett, ame-
lyeket a legszebbek kzl vlogattk ki. Mindegyiket kt istllszolga vezette kantrszron,
nyeregtakarik arannyal szeglyezett vrs-karmazsinszn brsonnyal voltak betakarva.
A lovak srnye pedig szp szalagokkal volt dsztve, zabljuk is aranyozott volt. Ezutn jtt
ht sznaranyhint, melyek az aranymves munka valsgos csodi voltak. Mindegyik el
hat szp l volt befogva. Mellettk negyven, pomps libriba ltztt lakj menetelt. Ezt
kvette harminc nemes, mindegyik a sajt hzbl. Nagyon pompsan voltak felltzve, s
szp lovaik voltak. Utnuk Besmaux kapitny
94
kvetkezett a testrszzadval. ket Anjou
herceg istlljnak felvonulsa kvette. Az istllt Gassion s Bordes urak ksrtk, elttk
pedig tizenkt pompsan kiltztt aprd s tizenkt ragyogan felkestett, kantrszron
vezetett l haladt. A kirlyn istlljnak istllmestere eltt ngy aprd lovagolt puszta

91
Ren Franois du Bec-Crespin, Vardes mrki (16211688), altbornagy, dAigues-Mortes kor-
mnyzja. Petitfils: Louis XIV., 768.
92
TE VIII. 12451247.
93
Mindezzel Mazarin a pireneusi bke tet al hozsban szerzett rdemeit ismertk el, mint akinek
ksznhet az orszg virgzsa, jlte, bsge. A gymlcs, bza s bsgszaru szimblumok erre
utalhattak.
94
Franois de Montlezun, Besmaux mrki (16111697), a Bastille kormnyzja. Petitfils: Louis XIV.,
733.
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
80
fvel, karmazsinszn, arannyal szeglyezett ruhba ltzve. A lovak nyergeit kitn nye-
regtakarkkal vontk be. A lovak kzl kett a kirlyn palstjt szlltotta, egy msik egy
ldcskt, amelybe a kirlyn drgakveit helyeztk. Mgttk ment mg kt lakj haja-
donftt s gyalogosan, akik egy pompsan felszerszmozott lovat vezettek, majd ugyancsak
kt lakj egy nagyon szpen felkestett ni htaslovat vezetett. Utnuk kvetkezett mg
hat msik l is szp tollakkal dsztve. Ezutn jtt felsge fistllmestere ezsttel s
arannyal szeglyezett ruhban egy pomps lovon lve felsges nyeregtakarval. A fistl-
lmestert libriba ltztt gyalogosszolgk vettk krl. A kirly lszvreit kt csoportra
osztottk. Mindkt csoportba 30 llat kerlt. Az els csoportba tartozkat kk brsonytaka-
rkkal bortottk, amelyek arannyal s ezsttel voltak dsztve. A takark kzepn a kirly
cmere ltszott, a sarkain pedig mindenfle fegyverek, bsgszaruk klnbz gymlcsk-
kel s virgokkal, amelyeket aranybl, ezstbl s selyembl hmeztek.
95
A kantrok, fej- s
flvdik ezstbl kszltek, fejket pedig tollakkal dsztettk. A ksr szolgk kk atlasz-
selyembe voltak ltzve. Ezutn kvetkezett a kirly Kis Istllja, ell lovagolt az istll-
mester, Givry r kt aprdjval egytt. Az istllszolgk 24 lovat vezettek kantrszron.
A Kis Istll eltt lovagolt La Noe r, a msik istllmester nagyszm, kantrszron ve-
zetett lovakkal, mindegyiken pomps nyeregtakarval. ket nhny aprd kvette. Utnuk
vonult M. Champflour s M. Vanteler istllmester s M. Fouquet, mint a Kis Istll leg-
fbb istllmestere, ragyogan kiltzve, pomps lovon lve. Majd a menetben a kancell-
riai alkalmazottak, a beadvnymesterek s klnbz parlamenti urak kvetkeztek. A fej-
kn redztt brsony kalapokat viseltek arany kalapszalagokkal. Kzlk tzen nagy arany-
lncot viseltek a nyakukban. Ezutn kvetkezett 24 r, fekete brsony kabtban, kalapjuk
arany kalapzsinrokkal volt dsztve. Utnuk ngy parlamenti elnk vonult bborszn br-
sony kabtokban, kvlrl vlluktl a knykkig fehr hermelin szrmvel bortva. Pom-
ps lovakon lovagoltak, amelyeknek nyergtl s egyb szerszmaitl nem sajnltk az
aranyat, a kezeikben pedig ngyszglet aranyplct vittek. Kzvetlenl mgttk egy szp
termet hfehr ni htasl haladt kk brsonytakarval bortva, a takarn csupa arany s
ezst hmzett liliom, arany rojtokkal s bojtokkal. A kantr s a zabla aranybl s kk se-
lyembl kszlt. A fejt fehr tollbokrta dsztette, s htn a kirlyi pecsteket vitte egy
ezst s aranyozott ldban. Mgtte haladt Franciaorszg kancellrja, ezsttel tsztt ka-
btban, arannyal hmzett fekete brsony kalapban. Arannyal hmzett brsony takarval bo-
rtott fehr lovon lt. Mellette kt aprd haladt, egyikk ibolyabarna szn, arany rojtokkal
dsztett napernyt tartott fl, hogy megvdje a hsgtl s az ers napststl. A kancel-

95
Mazarin lszvreihez hasonlan Lajos llatain is feltnnek a bsg s a jlt szimblumai, ezzel is
kifejezve, hogy az orszg virgzsa alapveten kt embernek ksznhet: a kirlynak s f tancs-
adjnak, szinte mr uralkodtrsnak, a bborosnak. Mgttk pedig anyaknt s bartknt ott
ll az anyakirlyn, Ausztriai Anna. Mivel Mazarin egy v mlva meghal, s halla utn Lajos tb-
b nem nevezett ki els minisztert, valsznsthet, hogy Lajos az eskvje idejn mr tehernek
rezte a bboros tlzott gymkodst. Anna ekkor mg nem rezhetett igazi veszlyt, gy gondol-
hatta, hogy a fiatal spanyol infnsnt, Mria Terzit mindenfle nehzsg nlkl befolysa alatt
tarthatja mr csak a kzeli rokoni kapcsolat miatt is. Anna pozcii igazn Mazarin hallval
rendltek meg. Azonban a szituci alapveten eltrt XIII. Lajos helyzettl. XIII. Lajosnak egsz
uralkodsa alatt szembe kellett nznie anyja, Medici Mria (15731642) gylletvel, aki helyette
ccst, Gastont szerette volna a trnon ltni, s egsz uralkodsa alatt tartania kellett kettjk ha-
talmi trekvseitl. Ezzel szemben XIV. Lajos szmra Ausztriai Anna ers tmaszt, htorszgot
teremtett, termszetesen gy, hogy is tagja volt a hatalomgyakorlk s valdi dntshozk tri-
sznak. Ennek ellenre XIV. Lajosnak ers ellenrzsei lehettek anyjval szemben, Mazarinnel
fenntartott szoros kapcsolata s a felmerl pletykk kvetkeztben.
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
81
lr r menete nagyon pomps volt. Az udvartarts mgtt menetelt egy szzad muskts
lovon, akiket a bboros r eminencija a kirlynak adott, s a kirly kk s ezst dsz-
egyenruhjt viseltk, az ujjt pedig felsge cmereivel kestettk. A musktsok vezeti
M. Marsac s Mont Gaillard mrki voltak. Marsac r pomps arannyal s ezsttel dsztett
ltzkben ell lovagolt egy szp szrksfehr lovon, amely nagyon sok szalaggal volt fel-
kestve. Mgtte lovagolt Mont Gaillard mrki, aki atlaszselyembl kszlt ltzket viselt
ezst csipkkkel, s egy gesztenyebarna lovon lt, amelynek a nyeregtakarja szintn arany
s ezst csipkkkel volt dsztve. ket a rgi musktsok szzada kvette kk brsony ka-
btban, amelyek ujjain s aljn ezst keresztek voltak. A rgi musktsok szzadt ngy
csoportra osztottk fel. Az els csoportnak fehr, a msodiknak fehr, fekete s srga, a har-
madiknak fehr s kk, a negyediknek pedig fehr s zld tollak voltak a kalapjaikon.
Mindnyjan pomps lovakon lovagoltak. A szzad ln M. dArtagnan lovagolt egy felsges
lovon, ragyog ltzkben. Ezutn kvetkeztek a knnylovasok, vrs kabtot viseltek,
arannyal s ezsttel dsztve. Ell lovagolt Navailles herceg,
96
akinek az ltzknek a csil-
logsa egszen lenygz volt, s lovt is a legcsodlatosabb mdon kestettk fel. A kny-
nylovas szzad s a Prevost de lhotel kztt haladt egy tucat aprd a kirlyi kamartl.
Mindegyik szerfelett pomps ruhban volt, s egytt lovagoltak a tisztekkel, nemesekkel,
udvarmesterekkel s szolglkkal. Ell lovagoltak a poroszlk kk kabtjukban, ezst sze-
glyekkel dsztve, s mindegyikk kk plct vitt a kezeiben. Mgttk egyedl jtt a br-
sgi rnok hossz ltzkben, amely fekete atlaszselyembl kszlt. Ezutn kvetkezett a
kirlyi hadnagy s az gysz atlaszselyembl kszlt kabtban, sveggel a fejkn, lovaik
nyeregtakarja fekete brsonybl kszlt. A menetben Sourches rgrf kvetkezett, a ki-
rlysg nagy prevostja szp fehr lovon lve,
97
hat aprd s nagyszm lakj vette krl.
Kzvetlenl utna lovagolt a fhadnagya, a testrsg rvezeti mellett, akik dszes kabtot
viseltek. Nem sokkal utnuk egy nagy csoport elkel urat lehetett ltni, akiknek az ltz-
knek a pompja a nzk szemt elkprztatta, s mindenki csodlkozott, hogyan lehets-
ges egyszerre ltni ekkora pompt, nagysgot s gazdagsgot. Ezutn a kirlyi tartomnyok
hadnagyai vagy mskppen helytarti vonultak, majd a kirlyi palota elkel tisztjei.
Mindnyjan a legpompsabban s a legfelsgesebben voltak felltzve, s csodaszpen fel-
kestett lovaikon lovagoltak. Utnuk haladt a svjci szzad dobokkal s spokkal. Mind-
nyjan j, ezsttel dsztett dszegyenruhban voltak. Elttk lovagolt Vardes rgrf, aki-
nek felsges mozdulatait, arckifejezst, rtkes ruhzatt s szp lovt ugyancsak sokan
megcsodltk. Ezutn jtt a Kirlyi Kamara ngy trombitsa, akik a kirlysg heroldjait k-
vettk (szm szerint 19-et). Mindnyjan ibolyabarna karmazsin brsonyba voltak ltzve,
kabtjukon liliomokat s cmereket lehetett ltni, a kabtok ujjn pedig a jelmondatukat.
Fekete brsony kerek s lapos sapkt viseltek. Sapkjukon fehr s ibolyabarna tollak vol-
tak, amelyhez arany zsinrt erstettek egy aranymedl mellett, rajta a kirly s a kirlyn
arckpvel. A kezkben tartottk ibolyabarna brsonybl kszlt s liliomokkal dsztett
heroldbotjaikat. Kettesvel ltek szp lovaikon, a lovak nyeregtakarja ugyancsak ibolya-
barna brsonybl kszlt, s arany rojtokkal s csipkkkel volt dsztve. A legfelsbb herold
s a tzrsg nagymestere kvetkezett ezutn, majd nagyon tekintlyes udvari tisztsgvise-
lk. Franciaorszg marsalljai arannyal s ezsttel dsztett ltzkeikben pompztak, cso-
dlatosan felszerszmozott lovaikon. Hozzjuk mlt pompval voltak kiltzve udvartar-

96
Philippe de Montault-Bnac, Navailles grf, majd herceg (16191684), Franciaorszg marsallja.
Petitfils: Louis XIV., 758.
97
Louis Francois de Bouschet, Sourches mrki (16451716), Franciaorszg felljrja, llamtan-
csos, emlkiratr. Petitfils: Louis XIV., 766.
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
82
tsuk tagjai is. Ezutn kvetkezett a kirlyi baldachin, amelyet ngy lnk vitt, majd a hol-
lcsrnek nevezett nemesemberek vonultak, tbb mint szzan. ket kvette Harcourt
grf, Franciaorszg nagy istllmestere, kt oldaln pedig a grf istllmesterei haladtak.
maga vitte a kirlyi kardot, amelynek tokja liliomokkal volt dsztve. Mgtte futott egy
sereg nagyobb s kisebb lakj. Ezutn kvetkezett felsge, a kirly ezsttel tsztt lt-
zkben, amely gyngykkel srn volt dsztve, a fejn fekete kalapot viselt egy pomps
testszn s fehr tollbokrtval, amely egy rtkes gymntbl kszlt kszerrel volt oda-
tzve. Oldaln egy felsges kard fggtt nagy rtk kardszjjal. A kirly mr szpen fel-
ntt, arca kerek volt, fehr parkt viselt, mozdulatai felsgesek, ugyanakkor illedelmesek
voltak. Egy pomps srga lovon lt, amelyet ezsttel s mvszi alakbrzolssal dsztett
takarval fedtek, a tbbi lszerszmok pedig klnbz drgakvekkel voltak kirakva.
A lova krl elkel nemesurak s hatvan aprd tartzkodott, akik kezeiket a l fel nyj-
tottk, hogy megrinthessk. A kirly ccse, Anjou herceg egyedl haladt. is ezsttel t-
sztt s sok gynggyel, gymnttal dsztett ltzket viselt, kardszjjal, s a kalapjn rt-
kes gymntokkal dsztett s odaerstett tollbokrtt hordott. Egsz ltzke magas rang-
jnak megfelelen ragyog volt. A lovt is pompsan felszerszmoztk. t legfbb istll-
mestere, Voillac grf s a testrsgnek szzadosa, Clerc grf kvette. Tbbi tisztje is kp-
rzatosan volt felltzve s felszerelkezve. A menetben egytt haladt Cond, Conti s
Enghien herceg. Cond kettejk kztt vonult. Mind a hrman a legcsodlatosabb mdon
voltak felltzve. ket Soissons grf kvette hasonl pompban, utna pedig szmos her-
ceg s nagyr. Ezutn jra kt szzad nemes jtt a kirlyi palotbl, akik si szrmazsuk
miatt nagyon hrnevesek voltak, s akiket Bec de Corbin-nak [hollcsr] neveznek. Elt-
tk haladtak a kirlyn testrei, akiket Bec de Faucon-knt [slyomcsr] emlegetnek.
A Bec du Faucon-ok szerepe a kirlyn vdelmben 1350-bl, Valois Flp uralkods-
nak idejbl ered. Mindnyjan pompsan voltak ltzve, s szp tollakkal s szalagokkal
feldsztve. Mgttk kvetkezett a kirlyn baldachinja, pomps libriba ltztt
aprdaival, nagyon sok bmszkod gyrjben. A kirly krl ezrek s ezrek nyzsgtek,
frtkben lgtak az ablakokban, de mg a hztetkn is, s akkora volt az dvrivalgs s uj-
jongs, hogy egyebet sem lehetett hallani, csak azt, hogy ljen a kirly! A hatalmas t-
megben a kirlyn szinte alig tudta a kirlyt kvetni, s amikor az ell lovagl ksrete er-
szakkal utat trt, oldalra szortva a tmeget, az szinte azonnal visszaramlott, mint a hul-
lmz tenger. A kirlyn egy kvl-bell arannyal bortott diadalkocsiban lt, egy nagy
arannyal szeglyezett prnn. Minden, aminek a kocsin vasbl kellett volna lennie, vrsre
volt festve s bearanyozva, a kerekek ppgy, mint ahogyan a duktokkal teli edny is szn-
aranybl volt verve. A kocsit nyolc gyngyszrke dn l hzta, amelyek olyan mvszien
hmzett takarkkal voltak bortva, hogy fest sem festhetett volna szebbet. A kirlyn ka-
btja olyan gazdagon volt arannyal, gyngykkel s drgakvekkel hmezve, hogy maga a
ruha anyaga egyltaln nem ltszott. A kirlyn fejt htul s kt oldalt ngy felbecslhetet-
len rtk gymnt kestette, a mellkasn is volt egy hatalmas gymnt, amelynek foglala-
tt is vlogatottan finom gymntok dsztettk, fehr kesztys kezben legyezt tartott,
amellyel hstette magt. Fejt egy kvl-bell gynyren hmzett, krs-krl arany roj-
tokkal dsztett ftyol bortotta. A hta mgtt egy aprd llt, aki egy gynyr napernyt
tartott a kirlyn feje fl, hogy a napsts ne akadlyozza t a tmeg szemllsben. Ko-
csija krl helyezkedett el sszes aprdja s lakja, akiket francia s spanyol nagyurak k-
vettek. Vgl mg nhny pomps francia hint kvetkezett elkel hlgyekkel, azutn a
testrezred s az egsz polgrrsg. sszessgben a bevonulson rszt vev jelenlev
szmt tbb mint 60 000-re becsltk. Az dvlvseket azonban megtiltottk. Az egyik di-
adalvnl egy kicsit meglltak, s ott tbbfle hangszeren jtszott kellemes zent hallgattak.
XIV. Lajos s Mria Terzia nneplyes prizsi bevonulsa Tanulmnyok
83
Azutn a kirly s a kirlyn hatalmas dvrivalgs s jkvnsgok kzepette vgre megr-
kezett a kirlyi palotba. Vgezetl ez a csodlatos nap rmtzek gyjtsval s ms sz-
rakozsokkal zrult, s egsz vre nyugalom kltztt a Francia Kirlysgba.
98

ZSOLT KOVCS
The ceremonial entry into Paris of Louis XIV and Maria Theresa (1660)
as described in Bureau de la Ville sources and Theatrum Europaeum
Using the Bureau de la Ville records held in the National Archives of Paris and the accounts
of the contemporary journal Theatrum Europaeum, the paper describes the splendid
wedding ceremony of Louis XIV and the elder daughter of Philip IV, Maria Theresa, the
magnificent royal entry (Grande Entre) into Paris in 1660. Theatrum Europaeum was a
collection of journals, edited between 1633 and 1738 in Frankfurt am Main, that provided
a successive recapitulation of Europes history between 1618 and 1718 in 21 volumes. First,
the journal describes the main events of a given year in each country with historical
authenticity. After an overview of wars and peace treaties, the reader can get a glimpse of
the everyday life of the royal, princely and ducal courts, the diplomatic and protocol events
and other curiosities. The archival sources of the Bureau de la Ville are of great importance
because they were edited in the Paris town-hall of the 17
th
century, that is at the location
and at the time of the great event, consequently they can be considered the most authentic
sources, giving first-hand information about the ceremonial events and the preparations
preceding them. Besides, we can get a glimpse of the everyday life of the city and the
institutional structure of the French capital. They also prove the authenticity of Theatrum
Europaeum. Both sources provide a detailed description of the royal couples magnificent
entry into Paris, which reflected Frances great power ambitions. The marriage of Louis
XIV and Maria Theresa was very important as far as later claims to the Spanish throne
were concerned, since through this marriage the French king obtained legal rights both for
himself and his successors to the Spanish throne.98
TE VIII. 12471251.
Tanulmnyok KOVCS ZSOLT
84

PRIZSI UTCAVZLAT A 17. SZZAD MSODIK FELBEN
Forrs: Bernard, Leon: The emerging city. Paris in the Age of Louis XIV.
Durham, Duke University Press, 1970.

AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 85
TTH SNDOR LSZL
Bthori Zsigmond politikja
s harmadik lemondsa (15991600)
1


A tanulmny Bthori Zsigmond (15721613) erdlyi fejedelem politikjt elemzi, klns
tekintettel harmadik lemondsra (1599) s erdlyi, majd lengyelorszgi emigrcis id-
szaknak tevkenysgre.
2
Zsigmond eddig feltratlan levelezsnek segtsgvel prblom
bemutatni Lengyelorszgba val tvozsa eltti rvid idszakt, politikjt 1599 ks tava-
sznnyarn. Kitrek 1600. vi politikai tevkenysgre, rviden trgyalom 1601. vi feb-
ruri visszatrst s vgs lemondst. Emigrcija kapcsn egy relisabb Zsigmond-
portr felvzolsra trekszem, amely politikjnak, tetteinek vals indtkait prblja
megvilgtani, s eltletek nlkl igyekszem felvzolni e bonyolult renesznsz szemlyi-
sget. Zsigmondot kortrsai tbbsge sem rtette; meggondolatlannak, llhatatlannak,
zsarnoknak tekintettk.
3
Alig volt kortrsai kzl kivtel, aki rdemeit (az Oszmn Biroda-
lomtl val elszakads) hangslyozta volna.
4
A trtneti kutats lelki, magnleti zavarok-
kal magyarzta Zsigmond negatvan megtlt politikjt. Elssorban ngy lemondsa s
hrom visszatrse, tovbb 1594-es kegyetlen fellpse, az ellenzk likvidlsa alapjn
alakult ki egyfajta fekete legenda szemlye krl.
5


1
A jelen tanulmny kibvtett, javtott vltozata az Eperjesen 2008. november 13-n megrendezett
Szlovkmagyar trtnsz konferencia II. rendezvnyen szerepl eladsomnak, Bthory Zsig-
mond emigrcis politikja (15991600).
2
Bthori Zsigmond fejedelem letnek rvid letrajzi sszefoglalsra v.: Oborni Terz: Erdly fe-
jedelmei. Budapest, 2002. 4660.
3
Istvnffy Mikls pldul Zsigmond 1599-es lemondsa kapcsn ezt rta: Noha volnnak olyak, kik
azt tlnk, hogy , amint rvid idn osztn az dolognak kvetkezse megmutat, a termszet szo-
kott llhatatlansgtl viseltetnk, s nem kellene az csalrdsginak hinni. Istvnffy Mikls ma-
gyarok dolgairl rt histrija. Tllyai Pl XVII. szzadi fordtsban. I/3. Sajt al rendezte
Benits Pter. Budapest, 2009. 317318.
4
Baranyai Decsi Jnos gy ltta, hogy egyesek az egekig magasztaljk majd Felsged tetteit, msok
alighanem tallnak bennk kivetnivalt. Baranyai Decsi Jnos magyar histrija (15921598).
Ford. Kulcsr Pter. Budapest, 1982. 32. Valjban a kortrsak s az utkor trtnetrsban szin-
te csak az utbbi fordul el.
5
Rvid historiogrfiai ttekintsre v.: Nagy Lszl: A rossz hr Bthoryak. Budapest, 1984. 79
82. Hzassgi kudarcaibl, testi bajaibl (eskr) vezeti le lemondsait, kptelen elhatrozsait
Acsdy Ignc. Szerinte a vgletek jellemzik, egyszer a lngsz, mskor a hlye flbolond. In:
A Magyar Nemzet Trtnete V. ktet. Szerk. Szilgyi Sndor. Magyarorszg hrom rszre oszl-
snak trtnete 15261608. Budapest, 1897. (rta Acsdy Ignc) (a tovbbiakban: MNT V.) 499
500., 538., 540. Zsigmond beteg egynisgt, hzassga ltal kivltott lelki betegsgt emltette
Szekf Gyula, s ennek tulajdontotta, hogy Erdly nem maradt meg a keresztny, nyugati kzs-
sgben. Hman Blint Szekf Gyula: Magyar Trtnet IV. ktet. Budapest, 1928. 323. Negatv,
Tanulmnyok TTH SNDOR LSZL
86
Zsigmond Bthori Istvn lengyel kirly jvoltbl apjt, Bthori Kristfot (15761581)
kvette kilencvesen az erdlyi trnon. Istvn kirly gondoskodott neveltetsrl, s meg-
bzottai tjn a trk vazallus Erdlyi Fejedelemsg tvirnytsrl. Istvn kirly halla
utn Zsigmond szokatlan helyzetbe csppent. Nagykorstsval (1588) egy dinasztia els-
szm emberv vlt, holott letkora folytn tapasztalatai nem lehettek, gy idsebb ta-
ncsadira kellett hallgatnia, s menetkzben megszerezni a politikai s katonai tapasztala-
tot. A fiatal Zsigmond nagyfok ambcival rendelkezett, a rendi korltozsokat le akarta
rzni, abszolt uralomra trekedett, s a Bthori-dinasztia ms tagjait httrbe akarta szo-
rtani.
6

A tizent ves hbor (15931606) kirobbansa kihvst jelentett Zsigmond szmra.
A fejedelem 1594-ben tancsadira, a hbors prt kpviselire (Alfonso Carrillo, Bocskai
Istvn s msok) hallgatva szorgalmazta, hogy forduljanak a trk ellen, mert a trk Er-
dlyt fogja megszllni Magyarorszg elfoglalsa utn. Az ellenzk (Bthori Boldizsr, Kendi
Sndor, Kovacsczy Farkas s msok) kockzatosnak tlte Erdly szvetkezst a Habs-
burg Birodalommal, mert gy vltk, Erdlyre pusztulst hoz, s trk megszllst ered-
mnyez.
7
Bthori Zsigmond jlius vgn bejelentette lemondst unokabtyja, Boldizsr
javra, de augusztus kzepn visszatrt, elfogatta az ellenzk vezetit, s trgyals nlkl
kivgeztette ket.
8
Zsigmond els lemondsa s gyors visszatrse mgtt bels hatalmi el-
lenttek hzdtak a hbors prt s az Erdlyt flt trkprti ellenzk kztt. Mivel
Gyr 1594-es elfoglalsval kzel kerlt a trk Bcshez, Erdly s a romn vajdasgok el-
szakadsa klpolitikailag fontos volt, hiszen a Porta az elprtolt vazallusok ellen fordult.
A kockzatot egyelre ellenslyoztk a diplomciai-katonai sikerek. Az 1595. januri els
prgai egyezmnyben Rudolf csszr, magyar kirly elismerte Erdly nllsgt, Zsig-
mond fejedelmi (princeps) cmt, s lemonds esetn az oppelni hercegsget grte Zsig-
mondnak.
9
A szvetsget Habsburg Mria Krisztierna s Zsigmond hzassgktse pecs-

llektani jellemzsre v. mg: Makkai Lszl: Erdly trtnete. Budapest, 1944. 302303., 314.
A sikertelen hzassg utn Zsigmond lelkileg s idegileg sszeomlott, kapkod intzkedseivel
sztzillta orszga bels rendjt. V.: Benda Klmn: Erdly vgzetes asszonya. Bthory Zsig-
mondn Mria Krisztierna. Budapest, 1986. 77. Beteges termszet s llhatatlan jelzkkel illeti
Zsigmondot Szilas Lszl: Alfonso Carrillo Erdlyben (15911599). Budapest, 2001. 7. Hisztri-
kus s kiszmthatatlan cselekedeteivel, ismtld lemondsaival s visszatrseivel sszezavarta
orszga lett s bels rendjt, sztzillta szvetsgeit. Oborni: Erdly fejedelmei, 56.
6
Oborni: Erdly fejedelmei, 4344., 4648.
7
Sinkovics Istvn, in: Magyarorszg trtnete tz ktetben, III/1. Magyarorszg trtnete 1526
1686. Fszerk. Pach Zsigmond Pl, szerk. R. Vrkonyi gnes. Budapest, 1985. (a tovbbiakban:
Magyarorszg trtnete III/1.) 662.
8
Baranyai Decsi Jnos magyar histrija, 169174.; Bethlen Farkas: Erdly trtnete IV. Bthory
Zsigmond uralkodsa (15941597) VIIIIX. knyv. Fordtotta Kasza Pter S. Varga Katalin.
Szerkesztette Jankovics Jzsef, a jegyzeteket rta Kruppa Tams. Budapest, 2006. 7684.; MNT V.
502504.; Makkai: Erdly trtnete, 307309.; Demny Lajos: A szkelyek s Mihly vajda. Bu-
karest, 1977. 1920.; Lele Jzsef: Erdly a 15 ves hborban s a Porta. Aetas, 6. vf. (1981) 3.
sz. 107109.; Nagy: A rossz hr Bthoriak, 106112.; Benda: Erdly vgzetes asszonya, 2125.;
Erdly trtnete hrom ktetben. I. ktet, A kezdetektl 1606-ig. Szerkesztette Makkai Lszl
Mcsy Andrs. Budapest, 1988.
3
(a tovbbiakban: Erdly trtnete I.) 524526.; Magyarorszg
trtnete III/1., 663.; Tth Sndor Lszl: A mezkeresztesi csata s a tizent ves hbor.
Szeged, 2000. 145147.; Szilas: Alfonso Carrillo Erdlyben, 5967.; Oborni: Erdly fejedelmei,
4850.
9
Az 1595. janur 28-i prgai szerzdsre lsd: Goos, R. (Hg.): sterreichische Staatsvertrage.
Frstentum Siebenbrgen. Wien, 1911. 226231.; Erdlyi Orszggylsi Emlkek. Szerk. Szilgyi
Bthori Zsigmond politikja s harmadik lemondsa Tanulmnyok
87
telte meg. A fejedelem havasalfldi hadjrata sorn vrakat vett vissza a trktl, Gyurgye-
vnl gyzelmet aratott Szinn nagyvezr felett.
10
Zsigmond a keresztnysg hsnek rez-
hette magt.
A keresztny sikerekre vlaszul a Porta nagyszabs hadjratot indtott, melynek lre
az j szultn, III. Mehmed llt. Erdly visszaszerzse s Bcs ostroma egyarnt felmerlt,
vgl mindkett elmaradt, s Egert foglalta el a szultni sereg.
11
A vr eleste utn egyeslt a
Miksa fherceg vezette csszri-kirlyi sereg s a Bthori Zsigmond irnytotta erdlyi had,
amely oktber 26-n Mezkeresztesnl megmrkztt a szultni haddal, de a kezdeti sike-
res hadmveletek utn vgl is veresget szenvedett a szvetsges sereg.
12
Bthori Zsig-
mond prblt ezek utn gyesen lavrozni a kt hatalom kztt. Kihasznlva a portai hbo-
r- s bkeprti frakciharcokat, Erdly s sajt szmra kedvez, st szinte teljesthetetlen
bkefeltteleket szabott. Kvetelte a Szulejmn kori llapotok visszalltst, Erdly hat-
rait a Tiszig s a Dunig szerette volna kiterjeszteni, visszakvetelte Gyult, Jent s Te-
mesvrt, tovbb az ad leszlltst krte tizentezer aranyrl tezer aranyra.
13
Hamaro-
san bekvetkezett azonban Zsigmond msodik lemondsa, amelyet a katonai veresgek
(Temesvr sikertelen ostromai, Mezkeresztes), a diplomciai erfesztsek, tovbb h-
zassgnak s dinasztia-alaptsnak lelki s fizikai okokbl szrmaz kudarcai vltottak
ki. Kortrs forrsok szerint a fejedelem gy vlte, hogy a trkkel szemben nem tudja meg-
vdeni orszgt, viszont Rudolf csszr kpes lesz r. Sajt jvjt buzg katolicizmusa s
nehezen meglt hzassgi kudarca miatt egyhzi plyn kpzelte el.
14
Az 1597 vgn meg-
kttt msodik prgai szerzdsben az oppelni hercegsgen kvl tvenezer aranyat kapott
krptlsul. Zsigmond az 1598. prilisi orszggylsen mondott le.
15
Msodik tvollte sem
volt hossz, hiszen augusztusban mr visszatrt az oppelni hercegsgbl, s visszavette a

Sndor. III. 15761596. Budapest, 1877. 345346.; Tth: A mezkeresztesi csata, 165166.; Szilas:
Alfonso Carrillo Erdlyben, 69.
10
A havasalfldi hadjratra lsd: Demny: A szkelyek s Mihly vajda, 5463.; Erdly trtnete I.,
527.; Magyarorszg trtnete III/1., 666667.; Tth: A mezkeresztesi csata, 182185.
11
Tth: A mezkeresztesi csata, 186190., 196199.
12
Egyrtelmen oszmn gyzelemknt rtkeli Tth: A mezkeresztesi csata, 203262. Oszmn ku-
darcknt, szerencss megmeneklsknt emlti Kelenik Jzsef, br a vgs keresztny veresget
szinte knyszeren elismeri, Kelenik Jzsef: A mezkeresztesi csata [1596. oktber 26.]. In: Her-
mann Rbert (szerk.): Fegyvert s vitzt A magyar hadtrtnet nagy csati. Budapest, 2003. 111
129.
13
Bthori Zsigmond fenti kvetelseire: a fejedelem 1596. jlius 7-i levele Haszn pasa szerdrhoz,
Kruppa Tams: Erdly s a Porta 15941597. vi bke alkudozsainak trtnethez. Szzadok,
137. vf. (2003) 3. sz. 646648.; v. mg: Bthori Zsigmond 1596. jliusi levele Ibrahim nagyve-
zrhez, in: Kruppa Tams: Okmnyok s iratok a tizent ves hbor trtnetbl (15941597).
Levltri Kzlemnyek, 76. (2005) 2. sz. 6162.; v. mg Ismeretlen beszmolja az erdlyi kve-
tek portai trgyalsairl, Konstantinpoly, 1597. prilis 28., in: uo. 7173.
14
Alfonso Carrillo 1614-ben Sacchini pter krdsre, hogy mi vitte r a nhai Bthori Zsigmondot
Erdly tadsra a csszrnak, azt felelte, hogy a fejedelem orszgt azrt adta t Rudolf csszr-
nak, mert az nla ersebb lvn, knnyebben megvdhette a trkkel szemben, br prblta er-
rl lebeszlni. V.: Carrillo Alfonz jezsuita-atya levelezse s iratai (15911618). Kzrebocstja
Veress Endre. II. ktet. Budapest, 1943. 401405. (256. sz. irat); a nagyhatalm Don Guilln San
Clemente, prgai spanyol kvet 1598. janur 3-i jelentse szerint a fejedelem kptelen a hzaslet-
re, s Erdlyt nem kpes megvdelmezni seregvel, ezrt hajland lemondani s tadni orszgt,
v.: Veress: Carrillo Alfonz jezsuita-atya levelezse, 452454. (291. sz. irat).
15
Makkai: Erdly trtnete, 315316.; Magyarorszg trtnete III/1., 673674.; Tth: A mez-
keresztesi csata, 379383.
Tanulmnyok TTH SNDOR LSZL
88
hatalmat. Zsigmond elgedetlen volt az oppelni viszonyokkal, a csszr nem fizette ki a
pnzt, a srgetett vls s a bborosi cm gye sem haladt elre. Zsigmond hvei httrbe
szorultak, ezrt a visszahvs kezdemnyezi lehettek, de elssorban Bocskai Istvn llha-
tott e lps htterben. Erdly csszri tvtele hzdott, Miksa fherceg nem vonult be
Erdlybe, s addig Mria Krisztierna s a hrom kirlyi biztos kormnyozta a fejedelems-
get. A trk Erdly tadsa miatt az orszgra tmadt, gy Zsigmond visszatrse tmeneti
megoldst jelentett. A fejedelem trgyalt a trkkel, ksleltette a tmadst. Szaturdzsi
Mehmed szerdr berte nhny kisebb vr bevtelvel s Vrad ostromval, amely trk
kudarccal zrult.
16

Zsigmond visszatrse dacra tisztban volt azzal, hogy mind Erdly, mind sajt helyze-
te meglehetsen remnytelen. Szamoskzy szerint ltta, hogy sem az nimettel, sem az t-
rkkel jl nincsen, mindenfell ellensget szerzett magnak, nem hihette, hogy az nimet
csszrt megengesztelhesse; az trkkel nem akart megbklleni.
17
Ekkor szinte minden-
kit megtveszteni akar sakkjtszmba kezdett. Az erdlyi rendeket sszehvta, s megbe-
szlte velk, hogy visszatrve 1597 eltti politikjhoz Erdlyt szuvern s Habsburg
szvetsges uralkodknt fogja irnytani. Ebben a szellemben fogalmazott levelet kldtt
a csszrhoz a Prgba deleglt kvetekkel, Bocskai Istvnnal, Nprgyi Demeter pspk-
kel s Trausner Lukccsal. A kveteknek azonban titkos kvetutastst adott, amely szerint
nevben kssenek Rudolf csszrral olyan szerzdst, amelyben kedvezbb felttelekkel, az
oppeln-ratibori hercegsgekhez csatolt cseh grfsgok s tvenezer forint vdj fejben le-
mond Erdlyrl.
18
Zsigmond azonban olyan jelltet tallt a fejedelmi szkbe Bthori And-
rs bboros, warmiai pspk szemlyben, aki fent akarta tartani a dinasztia uralmt, l-
vezte Lengyelorszg tmogatst, s szmthatott arra, hogy a Porta is elfogadja.
19
Zsig-
mond vlheten mr 1598-ban erre a megoldsra jutott, maga Andrs is arra krte, hogy ne
zrja ki a Bthori-csaldot a hatalombl.
20
Felmerlt a trtneti kutatsban, hogy azrt
Zsigmond trt vissza 1598 augusztusban s csak ksbb hvta haza Andrst Lengyelor-
szgbl, mert a bboros ppen beteg volt, teht nem tudta volna tvenni Erdly kormnyz-
st.
21
Valsznleg Zsigmond sgora, Jan Zamoyski lengyel kancellr keze is benne volt eb-
ben a felkrsben.
22
1599 februrjban Zsigmond behvta Andrst, s mrcius vgn a med-
gyesi orszggylsen tadta neki a hatalmat.
23
Zsigmond lemondsa fejben vi huszon-
ngyezer Ft-ot kttt ki, ngy birtok tizedjvedelmt, megkapta a krt Beszterce helyett
Vcs (Vech, Vethe) s Saj vrt, birtokok (Rusdi, Asszonyfalva, Bogth, Ekemez mezv-
rosok) tizedjvedelmeit, tovbb Andrs lengyel fennhatsg alatt lev poroszorszgi

16
Erdly csszri kormnyzsra, Zsigmond 1598-as visszatrsre s htterre lsd: Benda: Erdly
vgzetes asszonya, 6068.; Tth: A mezkeresztesi csata, 383387.
17
Szamoskzy Istvn trtneti maradvnyai IIV. ktet. 4. ktet, Vegyes fljegyzsek. 15421608.
Kiadta Szilgyi Sndor. Budapest, 1880. 8990.
18
Szamoskzy Istvn: Erdly trtnete 15981599, 1603. Fordtotta Borzsk Istvn. Budapest, 1977.
162164.; Istvnffy Mikls magyarok dolgairl rt krnikja, 317318.; Magyarorszg trtnete
III/1., 677.; Tth: A mezkeresztesi csata, 388389.
19
Erdly trtnete I., 529.; Szilas: Alfonso Carrillo Erdlyben, 101. A trkkel val kiegyezst ellen-
z Carrillt nem avatta be Zsigmond terveibe, hanem Kolozsvrra kldte.
20
MNT V: 542.; Makkai: Erdly trtnete, 317.
21
Horn Ildik: Bthory Andrs. Budapest, 2002. 210.
22
Magyarorszg trtnete III/1., 677.
23
Carrillo 1599. prilis eleji jelentse a spanyol udvarnak Madridba a Zsigmond 1598. augusztusi
visszatrstl 1599. mrciusi lemondsig terjed erdlyi esemnyekrl, Veress: Carrillo Alfonz
jezsuita-atya levelezse, 271274. (256. sz. irat)
Bthori Zsigmond politikja s harmadik lemondsa Tanulmnyok
89
(warmiai pspki) birtokait.
24
Utbbi helyre visszavonulni szndkozott mint bboros, sze-
repet cserlve unokabtyjval. Jllehet a korbbi trtnetrsban felmerlt, hogy Zsigmond
csupn ki akart bklni Andrs bborossal, s csak ksbb fogalmazdott meg benne a
gondolat, hogy tadja fejedelmi szkt neki,
25
valjban Zsigmond harmadik lemondsa
egyrtelmen a fejedelem jl tgondolt sakkhzsa volt. Mivel csaldott a csszrban,
gy vlte, hogy Erdlyt s sajt jvjt is gy biztosthatja. 1599. mrcius 21-re hvta ssze a
rendeket Medgyesre, s az elz lemondsaihoz hasonlan jl elksztette a terepet. Kato-
nasgot vont ssze az orszggyls sznhelyn, amivel megflemltette a korltozott szm-
ban meghvott rendeket.
26
Mieltt bejelentette volna lemondst Andrs javra, a rendek-
kel rehabilitltatta az 1594-ben eltlt Bthory-testvreket, a meglt Boldizsrt, valamint
Istvnt s Andrst.
27
Zsigmond ezutn jelentette be lemondst Andrs bboros javra,
akinek ernyeit rviden mltatta, kiemelve azt, hogy rett kornl s blcsessgnl fogva
alkalmas lesz arra, hogy bkt s nyugalmat szerezzen hazjnak, Erdlynek. Szamoskzy
szerint lemondst rviden azzal indokolta, hogy a krlmnyek, a slyos helyzet knysze-
rtette erre, tudvn, hogy ennyi gonddal elhalmozva, gyakori betegsggel kszkdve nem
kpes a nehzsgek kz sodrdott orszg terheinek hordozsra.
28
Zsigmond rendekhez
szl rvelsben az orszg nehz helyzetre s sajt betegsgre hivatkozott, de nem trt
ki arra, hogy e vltstl klpolitikai fordulatot reml, lengyel s portai elismerst, tmoga-
tst. Egy jelents szerint mrcius 29-n trtnt a hatalom tadsa Andrsnak,
29
ekkor ik-
tattk be az j fejedelmet. Zsigmond VIII. Kelemen pphoz intzett prilis 6-i levelben
hangslyozta, hogy a legnyomsabb kz- s magnokok miatt mondott le a fejedelemsg-
rl, amelyet mindenki egyetrtsvel adott t szeretett testvrnek, a bborosnak. Utalt ar-
ra, hogy az orszgot mindenfell fenyeget veszlyek kzepette az orszg lakinak nyugal-
mt s rdekeinek vdelmt tartotta szem eltt.
30

Zsigmond msodik emigrcis idszaka elejn, 1599 prilistl jnius-jliusig j, erd-
lyi birtokain idztt. E krlbell kt-hrom hnapos idszakrl jobbra kortrsai sem
vagy csak nagyon rviden emlkeztek meg. Bocskai Istvn 1599. jnius 5-i levelben azt r-
ta Pezzennek s Barvitiusnak, hogy mg az j fejedelem (Bthori Andrs) csapatait Kolozs-
vr kzelben tartja tborban, pedig tancsosaival s nhny ms embervel a vrosban
tartzkodik, Zsigmond [] a vcsi vrban idzik vivel.
31
Isolano grf feljegyzseiben azt

24
Istvnfi Mikls: Magyarorszg trtnete 14901606. 1. ktet. Fordtotta Vidovich Gyrgy. Deb-
recen, 18671868. 814.; Istvnffy Mikls magyarok dolgairl rt histrija, 318.
25
Lsd pldul: Szilgyi Sndor: Erdlyorszg trtnete tekintettel mveldsre. III. Pest, 1866. I.
461.
26
Szamoskzy: Erdly trtnete, 177.
27
Szamoskzy: Erdly trtnete, 178.
28
Szamoskzy: Erdly trtnete, 181182.
29
Hoffkirchen jelentse szerint den 29 Marty auf den Landtag Sigismund Battory habt seinen
Vetten Cardinal Andreas das ganze Landt und Frstenthumb bergaben. sterreichishes
Staatsarchiv, Wien, Haus- Hof- und Staatsarchiv (a tovbbiakban: HHStA) Turcica (Trkei) Kar-
ton 82 (1599- OktDez.) fol. 232r (sine dato); v.: Tth: A mezkeresztesi csata, 391. 85. jegyzet
30
Bthory Zsigmond 1599. pr. 16-i levele VIII. Kelemen pphoz, Magyar Tudomnyos Akadmia
Knyvtra, Kzirattr, Veress-hagyatk, M 491. 317318.; v.: Erdly s a Szentszk a Bthory
korszakban. Kiadatlan iratok (15741599). Sajt al rendezte Kruppa Tams. Szeged, 2004. 184
185.
31
Bocskai 1599. jnius 5-i levele Bartholomeus Pezzennek s Johannes Barvitiusnak Szentjobbrl:
Bocskai Istvn: Levelek. Vlogatta, a bevezet tanulmnyt rta s a jegyzeteket sszelltotta
Benda Klmn. BudapestBukarest, 1992. (a tovbbiakban: Bocskai, Levelek) 13. sz. 3132.
Tanulmnyok TTH SNDOR LSZL
90
emltette meg, hogy Zsigmond bejelentette lemondst, majd tment Lengyelorszgba a
bboros birtokaira, kevssel utbb pedig felesge is elhagyta az orszgot, s visszament
Horvtorszgba [sic!]
32
Valjban Mria Krisztierna mr prilis vgn elhagyta Erdlyt,
jval Zsigmond tvozsa eltt, s Stjerorszgba ment vissza. Illshzy Istvn hasonlkp-
pen arrl emlkezett meg, hogy lemondst kveten Zsigmond maga mene Lengyelor-
szgban.
33
Istvnffy Mikls lersa szerint Zsigmond lemondsa utn az orszgot gyorsan
elhagyvn, Moldvn t Lengyelorszgba, Zamoyskihoz ment, ki elbb nvrt, Grizeldt
tartotta nejl.
34
A kortrs Szamoskzy Istvn szerint Zsigmond rruhzvn a hatalmat a
kardinlisra, megtartvn ugyanakkor cmeit, elbcszott tle, nem sokig idzve itt s ott
Erdlyben, nem sokkal felesge tvozsa utn Lengyelorszgba vonult.
35
Ennek megfele-
len a trtneti kutatsban sem nagyon hagyott nyomott Zsigmond erdlyi idzse prilis
s jlius kztt. Horvth Mihly azt emltette meg, hogy Zsigmond is nem sokra sgor-
hoz, Bthory Grizeldisz frjhez, Zamoyski kancellrhoz Lengyelorszgba meneklt a ki-
trni kszl vihar ell.
36
Szilgyi Sndor utalt r, hogy mg egy ideig az orszgban ma-
radt, s azutn Lengyelorszgba bujdosott.
37
Acsdy Ignc azt rta, hogy Zsigmond mg
egy ideig Erdlyben maradt s csak a nyron tvozott Lengyelorszgba.
38
Bnlaky Jzsef
megemltette, hogy Zsigmond mrcius 29-i lemondsa utn nyron sgorhoz, Grizeldisz
frjhez, Zamojszki krakki kancellrhoz Lengyelorszgba ment, ahol magt a prgai udvar
rmnyai ell biztonsgban vlte.
39
Hasonlkppen csak Zsigmond Lengyelorszgba tvo-
zsrl emlkezett meg Sinkovics Istvn.
40
Legjabban Horn Ildik kifejtette, hogy Bthori
Andrs, az j fejedelem helyzett neheztette, hogy nem maradhatott ngyszemkzt orsz-
gval, mert Bthory Zsigmond mg jniusban is Erdlyben vendgeskedett, utazgatott, be-
jrta az unokatestvrtl kapott birtokokat.
41
Magam is csak utalsszeren emltettem
Bthori Zsigmond erdlyi tartzkodst Vcsen.
42

Zsigmond lemondsa utni erdlyi tartzkodsnak alapveten kt oka volt. Az egyik az
lehetett, hogy Lengyelorszgba val tvozsa eltt vlst is szerette volna elintzni, egy-
szersmind volt felesgt sszeboronlni unokabtyjval, a bboros-fejedelemmel.
43
Br a
prgai udvar ezt ellenezte, s Mria Krisztierna el is hagyta Erdlyt, a bboros-fejedelem
tovbbi trgyalsokat folytatott errl. A hzassgot augusztusban rvnytelennek mondta
ki a ppa, ami lehetsget teremtett Andrs szmra, jllehet a ksbbi fejlemnyek a b-
boros fejedelem tervezett hzassgt meghistottk. Zsigmond ugyanakkor megkapta a
tonzrt s a kisebb szentsgeket, ami tervezett egyhzi plyafutsa eltt megnyitotta az

32
Benda Klmn: Giovanni Marco Isolano grf ezredes feljegyzsei a magyarorszgi hborrl
15941602. Hadtrtnelmi Kzlemnyek, 30. vf. (j) (1983) 4. sz. 666.
33
Illshzy Istvn ndor fljegyzsei, 15921603. Kzli Kazinczy Gbor. Pest, 1863. 56.
34
Istvnffy: Magyarorszg trtnete, 814.; v. mg ms fordtsban (Tllyai Pl) Istvnffy Mikls
magyarok dolgairl rt histrija, 319.
35
Szamoskzy Istvn trtneti maradvnyai 15661603. Kiadta Szilgyi Sndor. 2. ktet 1598
1599. Budapest, 1876. 243.
36
Horvth Mihly: Magyarorszg trtnelme. III. Pest, 1861. 364.
37
Szilgyi: Erdlyorszg trtnete, I., 462.
38
MNT V. 543.
39
Doberdi Bnlaky (Breit) Jzsef: A magyar nemzet hadtrtnelme. 14. rsz. Budapest, 1940. 285
286.
40
Magyarorszg trtnete III/1., 677.
41
Horn: Bthory Andrs, 212213.
42
Tth: A mezkeresztesi csata, 392.
43
Benda: Erdly vgzetes asszonya, 6870.; Horn: Bthory Andrs, 213215.
Bthori Zsigmond politikja s harmadik lemondsa Tanulmnyok
91
utat.
44
A msik ok, amirt Zsigmond nehezen hagyta el Erdlyt, az itteni, Andrstl tvett
birtokainak megtekintse, sajt jvjrl val gondoskods volt.
j erdlyi birtokai kzl az Andrs ltal neki tengedett vcsi vrbl rta jnius eleji le-
veleit a fejedelemnek. E levelek tkrzik levlrjuk lelkialkatt: lendletesen fogalmaz,
gyakran keveri a latint s a magyart. Zsigmond rendkvl elzkenyen viselkedett unoka-
btyjval, alattvali engedelmessgt srn emlegetve. Ugyanakkor megtartotta s hasz-
nlta is alrsban sajt fejedelmi cmt (princeps), teht unokabtyjval megegyez titu-
lust hasznlt lemondsa ellenre. nmagt emellett testvrnek s szolgnak/szolglnak
(frater et servitor) is nevezte.
45
E levelezs kapcsn az a benyomsom, hogy Zsigmond
minden hajlkonysga, simulkonysga ellenre tanulni igyekezett j szerept, ami nem
lehetett knny, mert hozzszokott, hogy irnytja az esemnyeket. Az is rezhet, hogy
szerette volna Andrs politikjt befolysolni, ezrt egyfajta tancsadi szerepkrbe bjt.
Hangslyozni igyekezett azt, hogy ezt ppen fejedelmi parancsra, krsre teszi, jllehet, azt
rta, hogy higye Felsged igen vile subiectum (hitvny alany) uagyiok az felsgednek ualo
tanach adasra.
46
Valjban Zsigmond a politizlsrl egyltaln nem mondott le, st kife-
jezetten azt lehet rezni, hogy szinte mindenbe beleszlt, ami vlheten terhes lehetett a
bboros-fejedelem szmra. Hangslyozta ugyanakkor, hogy bzik unokabtyja blcsess-
gben s szorgalmban.
47
Kifejezte remnyt, hogy az trk kvetnek ide az Fel(seged)
orzagaban ivetele legien meg maradando bekessegnek fondamentoma.
48
Zsigmond teht
remlte, hogy Andrs szemlye meghozza a trkkel val megegyezst, Erdly nyugalmt,
bkessgt. Valban, tbb trk kvet is rkezett (Musztafa s Hszein csausok) Andrs-
hoz, aki igyekezett Zsigmondhoz hasonlan biztostani Erdly rdekeit; a jelen hatrok
(pldul Lippa s Jen) megtartst, az adhtralk elengedst.
49
Zsigmond kzbenjrt
prthvei rdekben is. gy pldul 1599. jnius 1-jei levelben krte, hogy mivel (az en
iteletem zerent) melto dologban talallia meg fel(segedet) rdg Boldisar, fel(seged) enis
knrgk mellette legien fel(seged) kegielmes tekinteti rea, hogy se az igassagaban (ha
valami uagion) se en ki felsegednek ualo trekedsemben meg ne fogiatkozzam, kit enis
telles eletemben zolgalhassak meg fel(segednek).
50
Zsigmond udvari familirist, peleskei
Erdg Boldizsrt tmogatta szemlyes krsvel, akit ksbb (16011602-ben) birtokok-
kal is megjutalmazott hsgrt.
51


44
Szilas: Alfonso Carrillo Erdlyben, 102.
45
Lsd pldul: Zsigmond 1599. jnius 1-jei levele Andrs fejedelemhez, HHStA Ungarische Akten,
(Hungarica) Allgemeine Akten (a tovbbiakban: HHStA Hungarica) Fasc. 134. fol. 30 r.
46
Zsigmond 1599. jnius 3-i levele Andrs fejedelemhez, HHStA Hungarica, Fasc. 134. fol. 45v.
47
felseged prudentiaja s industrija, v.: Bthori Zsigmond 1599. jnius 1-i levele Andrs fejede-
lemhez, v. HHStA Hungarica, Fasc. 134. fol. 30 r.
48
Bthori Zsigmond 1599. jnius 1-jei levele Andrs fejedelemhez, HHStA Hungarica, Fasc. 134. fol.
30 r.
49
V.: Tth: A mezkeresztesi csata, 392394.
50
Zsigmond 1599. jnius 1-jei levele Andrshoz, HHStA Hungarica Fasc. 134. fol. 32 r.
51
Peleskei Erdg Boldizsr udvari familirisnak Myragh/Mirag nev birtokot adomnyozta Zsig-
mond fejedelem, amely Belnyes mezvroshoz tartozott, tovbb Belnyesen lev nemesi udvar-
hzat, egy Gyulafehrvr szln lev sarokhzat s egy Kevy nev (Arad megye) birtok mindenf-
le tizedt. V.: Erdlyi fejedelmek kirlyi knyvei I. 15691602. Erdlyi trtnelmi adatok VII. 4.
Bthori Zsigmond kirlyi knyvei 15821602. Mutatkkal s jegyzetekkel elltva a regesztkat
ksztette Fejr Tams Rcz Etelka Szsz Anik. Kolozsvr, 2005. 1688., 1689., 1729., 1730.,
1806., 1975., 1983., 2012., 2013., 2014. sz. regesztk (16011602)
Tanulmnyok TTH SNDOR LSZL
92
Zsigmond kt jnius eleji levelben is emltsre kerl nagybtyja, Bocskai Istvn sze-
mlye, akivel a bboros-fejedelem szemben llt, elssorban btyja, Boldizsr 1594-es halla
miatt, amelyet elssorban neki rtt fel. Andrs fejedelem Bocskait nmetprtinak tekin-
tette s a csszr kiszolgljnak.
52
Az egyik levelet Bocskai felesge (Hagymsy Kata) k-
rsre rta meg Zsigmond, krve a fejedelem bocsnatt, s hangslyozva azt, hogy non
tam libenter quam reverenter (nem annyira szvesen, mint tiszteletbl) vllalkozott erre,
de ennek a levlnek meg rasara is maga iven ide (ti. Vcsre T. S. L.). Bocskain kt
dologban krte Zsigmond kzvettst. Az egyik az, hogy ha valami nehessege vagy az
urara vagy o rea volna, Felsged haragiat venne el rollok. Bocskain egyrszt abbl kvet-
keztetett Andrs fejedelem neheztelsre, hogy Somlyon borat is kit hazai szksegere kld
volt ki meg tartztattak volna, azaz az urnak kldtt bort visszatartottk. Msrszt Bocs-
kain azt hallotta, hogy mind uraval egyetemben elszkt nevet kltttek volna, azaz azt
hreszteltk rla s frjrl, hogy elprtoltak, elszktek volna. Ezt Bocskain cfolta, azt
mondta, hogy erre nem is gondolt, frje pedig a fejedelem engedelmbl ment volna fel,
azaz hagyta el Erdlyt. Bocskain krte a fejedelmet, hogy ha ez utn felllk affle hir
futamodnek, ne higgye el, s ket az uraval alazatos igaz hiuinek tarcha. Bocskain teht
prblta az ekkor Erdlyen kvl, partiumi vraiba hzd frje fell Andrs haragjt elh-
rtani, jllehet Bocskai s Andrs ellenttt sem , sem pedig Zsigmond nem oldhatta fel.
Bocskain abban is Zsigmond kzbenjrst krte, hogy Andrs fejedelem engedlyvel
Varkoch Miklssal kttt els hzassgbl szrmaz finak, Varkoch Gyrgynek Magya-
rorszgra pnzt kldhessen, mivel finak sok fogyatkozsa, kra van Zlyomi Mikls mi-
att, valamint a sok dl fosztogat nmetektl, mind az trknek s tatarnak s gondvise-
letlen szolgainak miatta. Fia kapcsn azt is megemltette Bocskain, hogy finak van egy
egyedll asszoni allat rokona (unokatestvre) Szilziban, aki rendelkezni akar vagyo-
nrl, kizrva a jogos rksgbl fit, ezrt is akar neki pnzt kldeni, hogy ezt felhasznl-
hassa rksge megszerzsre.
53

Egy msik, Andrs fejedelem levelre rt, jnius 3-ai vlaszlevelben is kitrt Zsigmond
Bocskai szemlyre. Bocskai Erdlybl val kimenetelrl gy vlekedett, hogy az rszben
valban fejedelmi engedllyel trtnt, azzal az indokkal, hogy nemet csaszart hiti es
ktelessege fell, vagy embere altal vagy maga szemelye szerent megtalalhatna. Zsigmond
gy vlte azonban, hogy ez a kimenetel olyan hirtelen s fonk mdon (repente et prae-
postero modo) trtnt, hogy oka nyilvnvalan a flelem lehetett.
54
Szerinte Bocskai flhet
a nmetektl,
55
magtl a fejedelemtl
56
vagy pedig rosszakaritl.
57
Szerinte ez utbbiak,
a rosszakark, a sok rulkod emberek sztottk a viszlyt Bocskai s Andrs fejedelem
kztt, mert mind Felsged fellle, mind Felsged fell neki olliakat kltttek s
montak, kit Felsged sem sem hogy cselekette volna vagy monta volna, de soha sem

52
Oborni: Erdly fejedelmei, 63., 66.
53
Zsigmond 1599. jnius 1-jei levelre v. HHStA Hungarica Fasc. 134. fol. 28r-v
54
Zsigmond 1599. jnius 3-ai levelre Andrshoz, HHStA Hungarica, Fasc. 45r7r.: okat egyebet az
felelemnel nem latok. 45r
55
Uo. 45r mert gondolhatta mind az nmetnek erre az orszagra valo dhssgt, es maganak
nemethez ual ktelesseget
56
Uo. 45r propter meram in animo illius diffidentiam nem ltok [annak lelkben lev puszta bizal-
matlansgon kvl]
57
Uo. 45 r. odia autem malevolorum [a rosszakark gyllett] kiket mind maga magnak mind
pedig ulla data causa [semmilyen adott okkal] concililt volt maganak
Bthori Zsigmond politikja s harmadik lemondsa Tanulmnyok
93
gondoltais.
58
Radsul Bocskai panaszalkodsit s szovait mind Felsgednek neki,
mind az spolodst Felsgednek meghozvn, ez lehetett az oka ily mdnlkl val ki
menetelinek.
59
Zsigmond teht vele s politikjval ppen 1599-ben szembekerl nagy-
btyjt bizonyos fokig mentette, amikor rosszakarinak tulajdontotta a fejedelemmel val
konfliktust. Az vatossg jegyben azonban azt is rja, hogy ha n felsged volnk []
mindjrt varaiban emberimet bochatanam, azaz megszlln Bocskai partiumi vrait,
megizennem nekiek az Bochkai uram cselekedetit s miuvelhogy immar fel(segednek) hi-
tesek az zolgai, hitekre es ktelessegekre emlekeztetuen ket.
60
Sajtsgos, hogy Zsig-
mond itt azt a mdszert ajnlja pusztn a gyan (Habsburg-prtisg?) alapjn unokabty-
jnak nagybtyjval szemben, amelyet majd Giacomo Barbiano, Belgiojoso grfja, a kassai
fkapitny 1604. oktber elejn fog alkalmazni a gyanba kerlt (trk-prtisg) Bocskai
ellen, partiumi, bihari vrainak megszllst. E levelben Andrs fejedelemnek ltalnos
tancsokat is ajnlott Zsigmond. Legfbb tancsa az volt, amelyet Bocskai esetben konk-
retizlt, hogy nihil credendo atque omnia cauendo, azaz semmit se higgyen, s minden-
ben vatos legyen, s persze alaposan tjkozdjon, mieltt dntene. Indoklsul hozztette,
hogy ha az erdely embereket nem esmernem az udvarnak allapatthiat nem tudnam, az fe-
jedelmek infelicitassat (szerencstlensgt) nem ertettem vollna, ezeket nem irnam.
61

Zsigmond teht sajt tapasztalatai alapjn ajnlotta a fokozott elvigyzatossgot Andrs
fejedelemnek. Sajtsgos, hogy ppen a kortrsai ltal llhatatlannak tartott Zsigmond
utalt az erdlyiek megbzhatatlansgra. Erdlyt kiszmthatatlan Tndrorszgnak te-
kintettk mr a 16. szzad kzepn, Frter Gyrgy hintapolitikja idejn. Ugyanakkor a
partiumi vraiban (Slyomk, Szentjobb s Kereki) meghzd Bocskai alig fl vvel k-
sbb David Ungnadhoz rt levelben unokaccshez hasonlan utalt az erdlyiek sajtos-
nak tekintett erklcseire s termszetre. Bocskai idzte sgora, Bthori Kristf erdlyi fe-
jedelem (15761581), valamint ccse, Bthori Istvn erdlyi fejedelem (15711575) s len-
gyel kirly (15761586) szavait: Ha erdlyi emberrel beszlsz, mindig gondolj r, hogy er-
dlyivel van dolgod; ha ugyanis ezt llandan szem eltt tartod, akkor kitnen hasznlsz
mind a mi gyeinknek, mind a sajtjaidnak.
62
Mindezek azt mutatjk, hogy az erdlyiek
sajtos mentalitst a Magyar Kirlysgbl szrmaz politikusok, mint Bthori Istvn,
Bocskai Istvn vagy ppen Bthori Zsigmond megrtettk ugyan, de teljesen nem tudtk el-
fogadni, mg ha jmaguk is alkalmaztk ezt a szeszlyesnek tn, a kt nagyhatalom kzti
helyzetet tkrz hintapolitikt.
Zsigmond tudatosan szvlyes viszonyt igyekezett polni unokabtyjval, Andrs bbo-
ros-fejedelemmel. Ezt jelzi, hogy olyan apr figyelmessgre is telt Zsigmondtl, hogy jnius
9-i levelben jelezte: ez ell er cheresnieben kldk az az minemt it az vechi iozagban
talaltatnak.
63
Zsigmond e rvid levelben utalt arra, hogy Andrs fejedelem paracholta
vala, hogy ha ualami uy giumolcht talalnank ide, kldjenek neki. Eddig azonban nem tu-
dott eleget tenni a krsnek, mert it az en foldemen sem termettek, olliak sem uoltak mint
ot Colosuarat. A most kldtt ajndk cseresznyvel kapcsolatban is megllaptja Zsig-
mond, hogy tudja, ot [ti. Kolozsvrott T. S. L.] immar iobbak uadnak, hanem chak hogy

58
Uo. 45r
59
Uo. 45r
60
Uo. 45v, 47r
61
Uo. 45v
62
Bocskai Istvn 1600. jan. 23-i levele David Ungnadnak, Bocskai, Levelek 30. sz. 70.
63
HHStA Hungarica Fasc. 134. fol. 72r; e levlre utaltam rviden, v.: Tth: A mezkeresztesi csata,
392. 90. jegyzet
Tanulmnyok TTH SNDOR LSZL
94
a fel(seged) parancholattthianak ualo engedelmemet megmutathassam.
64
Zsigmond e le-
vele is kivlan illusztrlja, hogy a volt fejedelem roppant szvlyesnek s alkalmazkodnak
mutatta magt, vlheten azrt is, mert a szerzdsben megkapott erdlyi birtokait csak
most vette t, lengyelorszgi birtokait pedig csak ezutn hajtotta tvenni. gy mindenkp-
pen rszorult Andrs fejedelem tmogatsra s jindulatra, amelyet e kedveskedsekkel
is prblt elnyerni.
Zsigmond 1599 nyarn, valamikor jniusban hagyhatta el Erdlyt.
65
Elszr a nagyte-
kintly Jan Zamoyski kancellrhoz, testvre, Grizeldis frjhez ment, s csak utna vonult
Poroszorszgba, Andrs lengyel birtokaira.
66
1599. jlius 5-n Lavoczkrl rt Andrs feje-
delemnek. Megrta, hogy embere, Szkely Mikls holnap megy a kancellrhoz, Zamoyski-
hoz. Bizonytalan volt mg ekkor abban, ahogy rta, megyek-e ki Lengyelorszgbl avagy
nem. Hozztette azt, hogy inkbb hiszem, hogy vagy Danckban (Gdansk) vagy vala-
mellik vrban Felsgednek leszen laksom, illetve utalt arra, hogy taln Prussiban
(Poroszorszgban) megtelepedik.
67
A nyugtalan Zsigmond vgyott valami llandsgra, ez
fejezdik ki hajtsban, hogy ha pedig valami helyecskt, hazt tallnk, s ha eccer le
tehetnm magam, nem vndorolnk imide-amoda.
68
Krte arra is Andrs fejedelmet,
hogy rabjait illeten Bodoni Istvnnal, a vcsi vrnaggyal srgsen zenjen, s a kt rab
sarczat komputalvan egy summban tven ezer magyar tallrra hattam vala.
69
A kt trk
rab vltsgdja komoly sszeget tett ki, amire Zsigmond bizonnyal szmtott. Szamoskzy
Istvn gy tudta, hogy Zsigmondnak jelents, ktszzezer forintnl is tbb rtk kincse
(ezst csebrek) volt Vcsen Bodoni Istvn keze alatt.
70
Gyanthat, hogy j helyzetben sem
rezte jl magt a nyugtalan exfejedelem. Szamoskzy ugyanis megemlt egy levelet,
amelyben Zsigmond tbbek kztt megrta Andrsnak, hogy n immr eleget bjdostam,
s haza is szllhatnk.
71
Szamoskzy szerint Andrs btyja, Istvn erre megjegyezte, hogy
abban ez s ez legyek, ha semmi kl; mi is eleget bujdosnk, nyugodni is akarnnk utna.
Ezrt megparancsoltk a huszti vrrsgnek, hogy ha jnne Zsigmond, fogjk el. St llt-
lag Szilvsi Boldizsrt el is kldtk in Prussiam, hogy mdot keresne benne, s Zsigmon-
dot azon lgyen minden okon, hogy elveszesse valamint lehet.
72
Amennyiben e trtnet
egyltaln helytll, a cmeit megtart, Andrs porosz birtokain megteleped Zsigmond
fontolgathatta a visszatrst ezttal is, 1599 szn.
Nem lett azonban Zsigmond esetleges visszatrsbl konfliktus, mivel Andrs bboros-
fejedelem csak rvid ideig tudta elhrtani Erdly fell a tmadst. Alkudozott a trkkel,
de a csszri fllel is. Rudolf csszr azonban nem akart trgyalni a bborossal, Malaspina
ppai nuncius is hiba kzvettett. A bboros-fejedelem hatalmnak megdntsre utastst
kapott Giorgio Basta kassai fkapitny-helyettes, s erre kszlt a birtokaitl megfosztott,
srtett Bocskai Istvn is, aki zsoldosokat toborzott. Leggyorsabban azonban Vitz Mihly

64
Uo. 72r
65
Szamoskzy Istvn trtneti maradvnyai, II., 243. adulta omnino aestate in Poloniam se
recepit
66
Szamoskzy Istvn trtneti maradvnyai, II., 243244. Ac primum ad Ioannem Zamoscium,
cancellarium eius regnise contulit. Inde in Prussiam ac nescio alio qui evagatus.
67
HHStA Hungarica Fasc. 134. fol. 91r-v
68
Uo.
69
Uo.
70
Szamoskzy Istvn trtneti maradvnyai, IV., 91.
71
Szamoskzy Istvn trtneti maradvnyai, IV., 91.
72
Szamoskzy Istvn trtneti maradvnyai, IV., 91.
Bthori Zsigmond politikja s harmadik lemondsa Tanulmnyok
95
havasalfldi vajda reaglt, aki gy vlte, hogy Moldva utn Havasalfldn is vajdacsert
akar a lengyel rdekeket kpvisel Andrs fejedelem, s vagy Istvn btyjt, vagy pedig
Simion Movilt ltetik be helybe. gy aztn Bastt be sem vrva, preventv akcira sznta
el magt, oktber vgn tmadott. Az oktber 28-i sellenberki csataveszts utn Moldva fe-
l menekl Andrs bborost a cski havasokban a Bthoriakat gyll szkelyek oktber
vgn megltk.
73

Erdlyben j helyzet llt el, Mihly helytarti cmmel tvette az Erdly feletti uralmat,
nvleg Rudolf csszr-kirly nevben kormnyozva valjban sajt hatalmi ambcijt
kielgtve az erdlyi rendek ltal elismert fejedelemknt uralkodott. Andrs hallrl
gyorsan rteslt Zsigmond. Mivel Poroszorszgban sem rezte magt jl, s az ltala feje-
delemm tett Andrs elbukott, gy vlte, jfent szksg van arra, hogy visszatrjen, neki
kell vgrehajtani a portai vazallitshoz visszatr, lengyel tmogatst lvez fordulatot.
Szemlyes srelem is rte rokona, Andrs bboros-fejedelem halln tl. Mihly vajda
ugyanis elkoboztatta Zsigmond birtokait, a vcsi vrban tallt kincsekre is rtette kezt, s
Gyulafehrvrra szlltatta azokat.
74
Zsigmond felvette a kapcsolatot az erdlyiekkel, abban
a remnyben, hogy a maga prtjra tudja ket lltani Mihllyal, illetve Rudolf csszrral
szemben. Megbzottak s levelek tjn kereste meg Erdly prominens szemlyeit, vrosait.
Mr 1599. december 29-n felkereste Bocskai Istvnt partiumi birtokain Zsigmond bizal-
mas embere, Huszr Istvn. Bocskai azonnal igyekezett magrl elhrtani a gyant, ma-
gnak a csszrnak s msoknak is hangoztatta, hogy az ltala ismert kvet nem hozott ne-
ki levelet Zsigmondtl, s hamar tadta t Nyry Pl vradi fkapitnynak.
75
Azt lltotta,
hogy unokaccse mindssze arra krte, hogy ne nehezteljen r, fogadja vissza rgi atyafi-
sgos szeretetbe, illetleg segtsen abban, hogy jra lvezhesse a csszr kegyt.
76
El-
lentmond ennek, hogy maga Huszr 1600. janur 9-i levelben arrl szmolt be, hogy
Bocskai uram jindulattal viseltetik az n uram irnt, Nyry uram nemklnben.
77
David
Ungnad janur 22-i s 23-i csszrnak rott jelentseiben ktkedst fejezte ki, hogy Bocs-
kai ne kapott volna levelet Zsigmondtl, s utalt arra a feltn szvlyessgre, amellyel
unokaccse szolgjt fogadta, lakomt rendezett, amelyen egytt vigadtak Nyry Pllal s
Bthori Istvnnal.
78
Jllehet Bocskainak lett volna oka neheztelni t megtveszt unoka-
ccsre, az vatos bihari nagyr nem zrkzott el Zsigmond kzeledstl, nyitva hagyta az
utat visszatrse esetre, ugyanakkor a csszr fel is fedezte magt, hangoztatva a csszr
irnti hsgt. Zsigmond ugyanakkor leveleket kldtt Erdlybe, amelyekben hangslyozta
trnignyt s a trk szultn tmogatst. 1600 vgn felszltotta az erdlyi rendeket,
hogy akaratotok fell bizonyoss tegyetek bennnket ksedelem nlkl, s utalt arra,
hogy az hatalmas trk csszr ereje velnk lvn, Erdlyt senkinek nem akarjuk enged-
ni.
79
Zsigmond tbb erdlyi vrost, Beszterct, Kolozsvrt is hasonl tartalm levllel ke-

73
Mihly vajda tmadsra s a sellenberki (sellemberki) csatra, Andrs fejedelem hallra lsd:
Demny: A szkelyek s Mihly vajda, 8798.; Tth: A mezkeresztesi csata, 396399.
74
Szamoskzy Istvn trtneti maradvnyai, IV., 9192.
75
Oborni: Erdly fejedelmei, 68.
76
Bocskai Istvn 1599. dec. 30-i levelei Rudolf csszrhoz, Johannes Barvitiushoz s Micatius Mik-
lshoz, 1600. jan. 23-i levele David Ungnadnak: Bocskai, Levelek, 5560. (235. sz. levelek), 67
70. (30. sz.)
77
Erdlyi Orszggylsi Emlkek IV. ktet. Szerk. Szilgyi Sndor. 15971601. Budapest, 1878.
475.; v. mg: Bocskai, Levelek, 255. (Benda Klmn jegyzete)
78
Szdeczky Lajos: Mihly havasalfldi vajda Erdlyben. Budapest, 1882. 160161.
79
Szdeczky Lajos: Erdly s Mihly vajda trtnete, 15951601. Temesvr, 1893. 398399. (CVIII.
sz. irat); Tth: A mezkeresztesi csata, 410411.
Tanulmnyok TTH SNDOR LSZL
96
resett meg. Ezekben hangoztatta, hogy br szerelmes atyafinak, Bthori Andrsnak ke-
zbe adta t hazjt, Erdlyt az megh maradsra val okoknak kedvrth, tulajdon ma-
gunk iusta pretensionkrl, sem magunkatt pretensioiatul meg nem fosztottuk volt. Min-
dez azt jelentette, hogy a magt termszet szerint val fejedelemnek tekint Zsigmond
lemondsa ellenre jogos trnignyt fenntartotta, s most ezt rvnyesteni hajtotta. Ki-
jelentette, hogy az Isten kegyelme s az hatalmas Terek csszr erje velnk levn Er-
dlyt senkinek nem akarjuk engedni.
80
Zsigmond egyrtelmv tette, hogy trk tmoga-
tssal hajt visszatrni a trnra, mindez burkolt fenyegetst jelentett engedetlensg, ellen-
lls esetn. Zsigmond a remnybeli trk tmogats mellett egyrtelmen szmthatott az
erdlyi Habsburg-uralmat ellenz sgora, Zamoyski kancellr tmogatsra.
81
A lengyel
kancellr politikjnak lnyege az volt, hogy Moldvban semmikppen sem, de Erdlyben
s Havasalfldn is veszlyes a Habsburg trnyers, mert rgyet szolgltat a trknek e
fejedelemsgek megszllsra, s kzvetlenl veszlyeztetheti Lengyelorszgot.
82
gy Zsig-
mond lengyel tmogatssal s csapatokkal vonult Moldvba, s Jeremis vajdval egytt
Mihly ellen kszldtt.
83
Mihly vajda 1600 mjusban legyzte Zsigmond s Jeremis
csapatait, elfoglalta Moldvt s Lengyelorszgba is benyomult.
84
Mihly vajda ellenfelei fe-
lett aratott gyzelmrl Rudolf csszrnak is beszmolt, s kijelentette, hogy az egsz tar-
tomnyt [ti. Moldvt T. S. L.] meghdtottam, s mr birtokomban van.
85
Mindez er-
teljes lengyel vlaszlpshez vezetett. Zamoyski s Zsigmond augusztusban nagy sereggel
vonult Moldvba, visszaltettk a trnra Jeremis vajdt.
86
A fellzad erdlyiek s a velk
szvetkez Basta kassai fkapitny szeptember 18-n a miriszli csatban legyztk s ki-
ztk Mihly vajdt.
87
Vitz Mihly Havasalfldre meneklt, ahol a lengyel csapatok tbb
csatban legyztk, s megszlltk Havasalfldet. Nyry Pl 1600. oktber eleji levelben
megrta, hogy Cancellarius, Zsigmonddal egytt, Moldvbl Zekel Mojzes ltal, ki 10000
lengyellel ment Erdlyben, azt izente, hogy az orszgot adgyuk lengyel kirlynak, k min-
denek ellen megoltalmazzk, az trkkel is megbkltetik, de ha nmetnek adjk, tzzel
vassal, tatrral rajtok leszen.
88
Zamoyski mr ekkor fontolgatta, hogy beviszi a vele lev

80
Zsigmond 1600. febr. 9-i levelre Beszterchez, HHStA Hungarica, Fasc. 137. fol. 67r-v
81
Makkai: Erdly trtnete, 327.
82
V.: Istvnffy Mikls magyarok dolgairl rt histrija, 339340. Zamoyski kancellr szerinte
azt is emltette levelben, hogy Erdly Lengyelorszgnak legkzelebb val kfala, arrakpest ,
s annak az orszgnak tancsa neki azt adn tancsul, hogy az gvn, Lengyelorszg is lngot ne
vessen.
83
Istvnffy Mikls magyarok dolgairl rt histrija, 336. Bthory Zsigmond az atyjval, ki egy
volt atyafinak, cardinlnak ldklst s Erdlybe val visszamenst kvnvn, Zamojskival ta-
ncskozvn, tle segt npet s parancsolatot moldvai Jeromos vajdra vtt vala, melyben hogy
haddal annak mellette lgyen, az hagyatik vala.
84
Istvnffy Mikls magyarok dolgairl rt histrija, 336.; Makkai: Erdly trtnete, 325.; De-
mny: A szkelyek s Mihly vajda, 117119.; Tth: A mezkeresztesi csata, 405.
85
V.: Mihly vajda 1600. mjus 23-i latin nyelv levele Rudolf csszrhoz, HHStA Hungarica, Fasc.
138. (JanuarDezember) fol. 80r
86
Tth: A mezkeresztesi csata, 408.
87
A miriszli csatra lsd: Szdeczky Lajos: A miriszli tkzet, az erdlyiek, Basta s Mihly vajda
kztt. Hadtrtnelmi Kzlemnyek, 1893. 425455.; Demny: A szkelyek s Mihly vajda, 119
131.; Tth: A mezkeresztesi csata, 407408.
88
Nyry Pl 1600. oktber 3-i levele Hadadrl Vrday Katnak: Benda Klmn: Nyry Pl s Vr-
day Kata levelezse 16001607. Kisvrda, 1975. 10. sz. 17.
Bthori Zsigmond politikja s harmadik lemondsa Tanulmnyok
97
Zsigmondot Erdlybe, s trnra lteti.
89
Errl egyelre letett, Zsigmond Moldvban ma-
radt, Jeremis vajda rizetben.
90
Erdlyi hvei 1601. februr elejn puccsszer akcival
megvlasztottk fejedelemnek a lengyeltrk tmogatst lvez Zsigmondot. A kalandos
let fejedelmet meg kellett szktetni moldvai hzi rizetbl, s 1601. mrcius vgn beik-
tattk.
91

Zsigmond harmadik visszatrsvel egyrtelmen visszakanyarodott a hbor eltti er-
dlyi politikhoz, a trk vazallits elfogadshoz, amelynek kvetkeztben III. Mehmed
szultn 1601 augusztusban szerzdslevelet, ahdnmt is kldtt neki, elismerve fejede-
lemsgt.
92
A fejedelem klvrija ezzel nem rt vget, hiszen Rudolf csszr csapatokat
kldtt ellene Basta s Vitz Mihly vezetsvel, akik 1601. augusztus 3-n Goroszlnl le-
gyztk t.
93
Zsigmond kzdtt mg egy ideig Bastval Erdly birtoklsrt, de a lengyelek
a svd hbor miatt nem tudtk tmogatni, s a trkk is csak kisebb sereggel segtettk.
gy Zsigmond belefradt az eredmnytelen harcba, 1602 tavaszn jabb egyezsget kttt
Rudolf csszrral, s jniusban vgleg elhagyta Erdlyt.
94
Csehorszgi birtokain lt negy-
venegy ves korban, 1613-ban bekvetkezett hallig, s br politikai konspircikba k-
sbb is belekevertk (elbb 1605-ben Bocskai ellen prbltk fellptetni ellenfejedelemknt
Erdlyben, majd Bthory Gborral szemben is prbltk kijtszani), e politikai akcikban,
tervekben aktv rszvtelt mr nem vllalt. 1611-ben felsgrulssal vdoltk, s a prgai
Hradzsinban tartottk fogsgban tizenngy hnapig.
95

Zsigmond bonyolult szemlyisg volt; nyugtalan, vibrl egynisg, aki ugyanakkor idn-
knt belefradva a politikai manverezsbe s kudarcaiba, nyugalomra is vgyott. Az ifj
fejedelmet kezdetben tancsadi (Bocskai, Carrillo) befolysoltk, st irnytottk, de bele-
tanulvn a diplomciba, egyre kevsb hallgatott rjuk, s 1598 utn egyrtelmen fgget-
lenedett tlk. Fejedelmi tisztsgt a kzvlekeds ellenre komolyan vette, dntseiben
egyszerre mrlegelte a keresztnysg, orszga, dinasztija s sajt rdekeit. Dntseit nze-
tem szerint fiatal kora ellenre egyltaln nem kapkodta el, vratlannak tn lpsei is va-
ljban tgondoltak voltak. Hintapolitikja Erdly helyzetbl fakadt, a kt nagy birodalom
kztt Erdly nem lehetett semleges s hossz ideig nll sem. Zsigmond elszr a cs-
szrral szvetkezett, tadta neki az orszgot, majd dinasztija egy tagjra ruhzta a hatal-
mat, hogy a trk oldaln biztostsa Erdlyt, vgl jra maga prblkozott ezzel. Zsigmond
ksrletei szksgszeren sorra kudarcot vallottak, de lnyegben az sszes lehetsget ki-
prblta. Bthori Andrs s Vitz Mihly hasonl hintapolitikra knyszerlt. A Bthori
Zsigmondot kezdetben kvet s befolysol, szrke eminencis szerepet betlt Bocskai
Istvn, a Habsburg-szvetsg kpviselje ksbb maga is a Habsburg-ellenes mozgalom
(16041606) vezetjv s trk vazallus uralkodv vlt. Zsigmond tehetsges politikus
volt, aki lvezte fejedelmi szerept, tudott hatni az emberekre, abszolt uralkodknt val-

89
Erdly trtnete I., 531.
90
MNT V. 554.
91
Szdeczky: Erdly s Mihly vajda trtnete, 223., 245.; Tth: A mezkeresztesi csata, 411.
92
Az ahdnmra v.: Lele: Erdly a 15 ves hborban, 123.; rszletes elemzsre, vizsglatra
Papp, Sndor: Die Verleihungs-, Bekraftigungs- und Vertragsurkunden der Osmanen fr Ungarn
und Siebenbrgen. Eine quellenkritische Untersuchung. Wien, 2003. 112113., magyar s nmet
szvegre: uo. 252258.
93
Szdeczky: Erdly s Mihly vajda trtnete, 252257.; Tth: A mezkeresztesi csata, 412415.
94
Makkai: Erdly s Mihly vajda trtnete, 330331.; Tth: A mezkeresztesi csata, 416417.
95
Nagy Lszl: Erdly s a tizentves hbor. Szzadok, 116. vf. (1982) 4. sz. 142.; Horn Ildik:
Bthory Zsigmond prgai fogsga (16101611). In: R. Vrkonyi gnes Emlkknyv. Szerk. Tusor
Pter. Budapest, 1998. 266280.; Oborni: Erdly fejedelmei, 60.
Tanulmnyok TTH SNDOR LSZL
98
ban kegyetlenl rvnyestette akaratt, morlis megfontolsok pedig egyltaln nem rv-
nyesltek politikjban. Korban szokatlan mdon le is tudott mondani hatalmrl, ha gy
ltta, hogy az adott helyzetben ez felel meg orszga s sajt rdekeinek; visszavette azonban
hatalmt, rvnyestette fenntartott trnignyt, ha gy vlte, hogy mind Erdly, mind pe-
dig sajt rdekei ezt kvnjk. Valban machievellista, renesznsz fejedelem volt, aki buzg
vallsossga ellenre minden eszkzt megragadott cljai elrsre: a megtvesztst, a meg-
flemltst s a kegyetlen leszmolst. Magnleti problmi, betegsge, hzassgnak ku-
darca csak annyiban befolysolhatta, hogy a dinasztia-alaptsrl le kellett mondania, ettl
kezdve hzassga nem rdekelte, felesgt tehernek rezte, akitl mindenron el akart vlni.
SNDOR LSZL TTH
Sigismund Bthorys Policy and His Third Abdication (15991600)
The paper discusses the policy and the personality of Sigismund Bthory (15721613),
Prince of Transylvania. The author analyzes the historical background of his abdications
and returns, with special emphasis on his third abdication in favor of his elder nephew,
cardinal Andrew Bthory. After his resignation in March 1599, Sigismund stayed for a
while on the Transylvanian estates given to him by Andrew, and then in the summer left
for Poland to the Prussian estates conceded to him. Analyzing the letters of Sigismund to
his nephew Andrew, one can have insight into Sigismunds mentality and policy. While Si-
gismund emphasized his loyalty to the new prince, he retained his own princely title. He
tried to give general advice on ruling to his nephew, and practical advice to his uncle Ste-
phen Bocskai. He admitted that the enmity between Prince Andrew and Bocskai was at-
tributable to some scheming people, but still suggested that Prince Andrew should occupy
Bocskais castles in case the charges turned out to be true. After his nephew Prince Andrew
had been defeated by the Wallachian voivode Michael and murdered (October 1599), Si-
gismund renewed his claim to the principality. After the fall of Michael (September 1600),
he returned to the Principality with Polish and Ottoman support and regained the country
(February 1601). Soon he was defeated by the Habsburg army, abdicated (1602) and left for
Bohemia.
Prince Sigismund Bthory was a complicated personality, an active and restless politi-
cian. In the beginning he had been influenced by his elder advisers (Stephen Bocskai, Al-
fonso Carrillo), but later he made his own decisions. He was regarded perfidious and ty-
rannical by most of his contemporaries. His policy was considered inconsistent and illogi-
cal due to his mental illness and the total failure of his marriage with Maria Christina of
Austria. In the authors opinion, Prince Sigismund tried to take into account in all of his
decisions the interests of both Christianity and Transylvania/Hungary as well as his own
interests and those of the Bthory family. At first he allied (1595) with Emperor Rudolf, the
Hungarian king against the Ottoman Empire in the 15 Years War (15931606). Then he
gave up Transylvania to Emperor Rudolf to defend the country from the Ottomans (1598).
Then after his return, he transferred the rule to his nephew Andrew to secure Transylvania
with Polish and Ottoman support (1599, and in the end he tried again to govern Transylva-
nia as a Turkish vassal (1601). He could not succeed but tried every way and method.

AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 99
SZCS ZOLTN GBOR
Termszet, jog, teolgia
Egy fejezet a politikai diskurzus trtnetbl
a 18. szzadi Magyarorszgon
*

A termszetjogi gondolkods 18. szzadi hazai szerepe nem tartozik a politikai eszmetrt-
neti kutatsok kzponti krdsei kz. Ha a npszer sszefoglal tanknyveket kzbe
vesszk, e krdsrl alig tallunk majd valamit.
1
S ami van, az is a szakirodalom meglla-
ptsaival sszhangban fknt kt terletre korltozdik. Szoks beszlni egyfell egy
igazibbnak tekintett s mindenekeltt termszetesen Rousseau nevvel fmjelzett, demok-
ratikus irnyultsg termszetjogrl, amely klnsen az 1790-es vek els felben zajl vi-
tkban jtszik komoly szerepet a rendi ellenzk s a majdani jakobinusok rveiben. Msfe-
ll szoks beszlni az gynevezett WolffMartini-fle termszetjogrl, amelyet a hazai
szakirodalom nem csupn a termszetjogi gondolkods kevsb autentikus vltozatnak,
2

de egyttal a terzinus s jozefinus korszak oktatspolitikja ltal terjesztett s a felvilgo-
sult abszolutizmus szolglatban ll ideolgiai eszkznek tekint (s mint ilyet, a sonnen-
felsi kameralisztikval egytt emlegeti
3
).
Ezek a beszmolk azonban kt szempontbl is fellvizsglatra szorulnak tnnek.
Egyrszt a modern termszetjogra vonatkoz kutatsok egy korbbi llapotn alapulnak,
s mr csak ezrt is komolyan rdemes fontolra venni jragondolsukat. Msrszt olyan,
inkbb felszni jelensgknt kezelik a termszetjog hatst, amely egy ideolgiai tekintet-
ben nem klnsebben sszetett, hagyomnyos rendi politikai kultra statusqujnak
megvltoztatsra irnyul ksrletekkel egyidben jelent meg a magyar politikusok szel-
lemi horizontjn.
4
A termszetjog mlyebb hatst paradox mdon inkbb hosszabb tvon,

*
Szeretnm megksznni Demeter Tamsnak, Kontler Lszlnak, Kovcs kos Andrsnak s
Vaderna Gbornak a tanulmny klnbz vltozataihoz fztt megjegyzseit.
1
Schlett Istvn: A politikai gondolkods trtnete Magyarorszgon I. Budapest, 2009.; Takts J-
zsef: Modern magyar politikai eszmetrtnet. Budapest, 2007.

2
Lsd Pruzsinszky Sndor: Termszetjog s trtnelem a XVIII. szzadi Magyarorszgon Batth-
yny Alajostl Martinovicsig. Budapest, 2001. Br annakidejn Mlyusz Elemr a legkorszerbb
szakirodalom alapjn mr rmutatott, mindmig meglehetsen vltozatos mrtkben kap figyel-
met, hogy II. Jzsef nevelsben Martini professzor s az wolffinus doktrinja nem kapott sze-
repet, annl inkbb Pufendorf. Lsd: Mlyusz Elemr: A trelmi rendelet: II. Jzsef s a magyar
protestantizmus. Budapest, 1939. 100102.; tovbbi pozitv plda Kosry Domokos: Mvelds
a XVIII. szzadi Magyarorszgon. Budapest, 1980. 389.; a legjabb irodalomhoz Beales, Derek:
Enlightenment and Reform in Eighteenth-Century Europe. London New York, 2005. 65.
3
Kosry: Mvelds a XVIII. szzadi Magyarorszgon, 277., 391., 399., 511.; Arzt Ilona: A Politi-
ka tudomnyok oktatsa a Budapesti Egyetem (ELTE) Jogi Karn s eldintzmnyeiben. Bu-
dapest, 2004. 1415.
4
H. Balzs va: Bcs s Pest-Buda a rgi szzadvgen, 17651800. Budapest, 1987.
Tanulmnyok SZCS ZOLTN GBOR
100
a reformkori liberalizmus kialakulsban jtszott szerepben szoks felfedezni, vagyis egy
olyan korszakban, amelyben a termszetjogi rvelsnek mr van egy kiss archaikus ze.
5

Vgs soron a termszetjog szerepnek lertkelse mgtt olyan elkpzelsek hzdnak,
amelyek maguk is megrtek az jragondolsra. Mindenekeltt az a kp szorul fellvizsg-
latra, hogy e korszak politikai eszmetrtneti szempontbl jformn rdektelen, pusztn a
megcsontosodott rendisg s a kvlrl jv, ertlennek bizonyul vltoztatsi s megju-
lsi ksrletek ideje lenne.
Az albbiakban
6
egy konkrt plda, Szentgyrgyi Istvn srospataki professzor Theolo-
gia naturalis cm munkja felhasznlsval
7
amellett fogok rvelni, hogy
1) a modern protestns termszetjog klnfle vltozatai mlyen bepltek a 18. sz-
zadi hazai politikai kultrba jelen esetben ugyanis a hazai klvinista szubkul-
trra gyakorolt hatst nylik alkalmunk kzelebbrl megvizsglni;
2) hogy nem szabad albecslnnk a 18. szzadi magyar politikai gondolkods komp-
lexitst olyan termszetjogi koncepci jelenik ugyanis meg Szentgyrgyi m-
vben, amely elssorban nem a jozefinus reformok, nem is a rousseauinus rendi
radikalizmus, de nem is egyfajta jakobinus politikai gondolkods kereteknt szolgl;
3) hogy a modern protestns termszetjog hazai recepcijnak legalbbis ez az irnya
nem mechanikus tvtele klfldn mr jl ismert gondolatoknak, hanem mlyen
begyazdott egy sajtosan hazai intellektulis kontextusba, s hogy az ebbl a hazai
termszetjogi diskurzusbl szlet gondolatmenetek is elvlaszthatatlanok a kora-
beli magyar politika intzmnyi, trsadalmi feltteleitl Szentgyrgyi mve pl-
dul egy regionlisan, felekezetileg, rendi rtelemben szttagolt s szubkultrk k-
lnfle szlakon sszekapcsold hlzataknt ltez politikai kultrn, illetve a po-
litikailag elszigetelt, de szak- s Nyugat-Eurpval sajt csatornkon keresztl fo-
lyamatos intellektulis kommunikcit fenntart klvinista intzmnyrendszeren
bell szletett meg.
Ennek megfelelen elbb igyekszem a kortrs szakirodalom segtsgvel felvzolni azt a t-
gabb eszmetrtneti kontextust, amelyen bell a protestns termszetjog hazai klvinista
iskolai recepcijt elssorban megrthetnek ltom. Aztn bemutatom azt az intzmnyi
politikai krnyezetet, amelyben a hazai termszetjogi diskurzus folyt, hogy annak aktulis
ttjei vilgosabbak lehessenek szmunkra. S vgl bemutatom, miknt formlta a modern
protestns termszetjog diskurzusa Szentgyrgyi munkjt. Clom ez utbbi esetben nem
egy tfog elemzs lesz, hanem nhny olyan motvum kzelebbi vizsglata, amelyek t-
mnk, a modern termszetjogi gondolkods hazai recepcija szempontjbl klnsen r-
dekesek lehetnek.

5
Kecskemti Kroly: Magyar liberalizmus 17911848. Budapest, 2008.; Miskolczy Ambrus: Car-
lowszky Zsigmond termszetjogi tantsa Eperjesen. In: Kalmr Jnos (szerk.): Eurpai szem-
mel: Tanulmnyok Kpeczi Bla tiszteletre. Budapest, 2007. 171177.

6
Tanulmnyomban nem foglalkozom a 18. szzadi magyar politikai eszmetrtnet-rs elmleti s
mdszertani krdseivel. Ezzel kapcsolatos llspontomat lsd: Kovcs kos Andrs Szcs Zol-
tn Gbor: Hogyan olvassuk a 18. szzadi magyar politikai irodalmat? Korall, 10. vf. (2009) 4.
sz. 147174. s Szcs Zoltn Gbor: Kontinuits s diszkontinuits a 189. szzad forduljnak
magyar politikai kultrjban. Szzadvg, 15. vf. (2010) 1. sz. 1942.
7
Szentgyrgyi Istvn: Theologia naturalis in usum auditorium suum. PozsonyKassa, 1784.
Termszet, jog, teolgia Tanulmnyok
101
Termszetjog s morlteolgia a kora-jkori protestns gondolkodsban
Az utbbi vtizedekben bizonyos mrtk megjulson ment keresztl a modern protes-
tns termszetjog rtelmezse az eszmetrtneti szakirodalomban. Mg ha komoly vitk is
folytak arrl, mennyiben tekinthet radiklisan klnbznek s eredetinek ez a Hugo
Grotius utn kiformld s magt a korbbi termszetjogi felfogsoktl ntudatosan meg-
klnbztet, virgkort a 17. szzad kzeptl a 18. szzad kzepig l diskurzus,
8
Ri-
chard Tuck, Knud Haakonssen, Horst Dreitzel, Ian Hunter s a fiatalabb szerzk kzl Tim
Hochstrasser vagy Thomas Ahnert s msok mveiben kirajzoldni ltszik egy olyasfle j
konszenzus, amely ilyen vagy olyan rtelemben elfogadja a korabeli termszetjogi irodalom
nrtelmezsnek, a korbbi nzetekkel val radiklis szakts tzisnek rvnyessgt.
A szakirodalomban vgbement szemlletvltozs egyik eleme, hogy jfajta rvekkel
hzta al a modern protestns termszetjog jelentsgt a humanista s poszthumanista
(neosztoikus, llamrezon, tacitista stb.) diskurzusok mellett,
9
holott ez utbbiak mr-mr a
modern eurpai politikakp legfontosabb elzmnynek kezdtek ltszani az utbbi vtize-
dekben.
10
E vltozs nmagban nem lett volna olyan jelents, ha nem jrt volna egytt a
termszetjog fogalmnak rtelmezsben bekvetkezett hangslyeltoldssal. Mert, amg
korbban a termszetjogban elssorban a liberlis s demokratikus elmletek elfutrait
volt szoks tisztelni (mg Hobbesnl is, de Locke s Rousseau esetben klnskppen),
s e perspektvbl nzve Grotius, de mg inkbb Pufendorf mvei tkletlen elzmnyek-
nek vagy szerencstlen torzulsnak ltszottak egy alapveten progresszv hagyomnyon be-
ll, jabban mind nagyobb figyelmet kap Pufendorfnak s tantvnynak, Christian
Thomasiusnak a jelentsge egyfell egy szekulris, hamistatlanul modern politikakp ki-
formlsban,
11
msfell pedig a skt felvilgosodsra tett hatson keresztl a civilizcis
diskurzusok megszletsben.
12
Nem is beszlve a Pufendorf-fordt Jean Barbeyrac szere-
prl a modern termszetjog elterjesztsben a hugenotta emigrci krben,
13
mg az
jabb kutatsok mr Rousseau-t sem e tradci kritikusaknt, hanem republiknus szelle-
m megjtjaknt rjk le,
14
s gyakran hvjk fel e 17. szzadban felvirgz termszetjogi

8
Haakonssen, Knud: German Natural Law. In: Goldie, Mark Wokler, Robert (eds.): The Camb-
ridge History of Eighteenth-Century Political Thought. Cambridge, 2006. 251.
9
Tuck, Richard: Natural Rights Theories: Their Origin and Development. Cambridge, 1981.
10
Gelderen, Martin van Skinner, Quentin: Republicanism: A Shared European Heritage. Vol. 1.
Cambridge, 2002.
11
Hunter, Ian: Rival Enlightenments: Civil and Metaphysical Philosophy in Early Modern Germa-
ny. Cambridge, 2001.; Hunter, Ian: The Secularization of the Confessional State: The Political
Thought of Christian Thomasius. Cambridge, 2007.; Dreitzel, Horst: The Reception of Hobbes in
the Political Philosophy of Early German Enlightenment. History of European Ideas, vol. 29
(2003) no. 3. 255289.
12
Hont, Istvn: The language of sociability and commerce: Samuel Pufendorf and the theoretical
foundations of the Four-Stages Theory. In: Pagden, Anthony (ed.): The Languages of Political
Theory in Early-modern Europe. Cambridge, 1987. 253276.
13
Hochstrasser, Timothy J.: Conscience and Reason: The Natural Law Theory of Jean Barbeyrac.
The Historical Journal, vol. 36 (1993) no. 2. 289308.
14
Silvestrini, Gabriella: Rousseau, Pufendorf and the Eighteenth Century Natural Law tradition.
History of Europan Ideas, vol. 36 (2010) no. 3. 280301.
Tanulmnyok SZCS ZOLTN GBOR
102
diskurzus ksbbi, 18. szzadi jelentsgre is a figyelmet, pldul Burlamaqui mvei kap-
csn.
15

Mindez egybknt jl illeszkedett abba a korbban indult folyamatba, ahogy a modern
politikai gondolkods trtnetrsnak fkusza fokozatosan eltoldott a 18. szzadrl a ko-
rbbi korszakok, mindenekeltt a 17. szzad fel, s egyttal a maga eszkzeivel hozzjrult
ahhoz is, hogy az eurpai politikai eszmetrtnet Itlira, Franciaorszgra, Hollandira s
a brit szigetekre korltozd rdekldse s annak rejtett elfeltevse (hogy minden jelen-
ts innovci ezekrl a helyekrl eredeztethet) mdosuljon. A Pufendorf, Thomasius s
Heineccius irnt felersd rdeklds rvn ugyanis a kora-jkori nmet politikai kultra
szmos mvnek jelentsge is j megvilgtsba kerlt (gy br Thomasius inkbb nmet
terleteken volt npszer, Pufendorf s Heineccius kora jkori olvasi kztt nagy szm-
ban tallunk francia, angol, skt stb. gondolkodkat). Ilyen mdon ennek a sokszor ko-
rai-felvilgosodsknt is aposztroflt idszaknak a vizsglata egyebek kztt ahhoz is
szmotteven hozzjrult, hogy a hagyomnyosan franciakzpont felvilgosods fogalmt
egy sokszn, ideolgiailag vltozatos s tbb kultra kztti kommunikciknt felfogott
felvilgosods kpe vltsa fel, amelyben Itlia, Skcia, Hollandia, Svjc, Anglia mellett
megvan a maga helye az ers nmet gykerekkel rendelkez modern protestns termszet-
jognak is.
16

Ez szmunkra azrt klnsen rdekes, mert a 18. szzadi magyar politikai kultrt
klnsen annak protestns rszt gyakorlatilag mindvgig ppen a nmet, holland s
svjci kulturlis kapcsolatok befolysoltk igen nagy mrtkben. Aligha vletlen, hogy
Szentgyrgyi mvben szinte oldalanknt rbukkanunk Grotius, Pufendorf, Thomasius,
Heineccius, Budde, valamint a pufendorfi nzetek olyan elsznt kritikusainak, mint Leib-
niznak, Wolffnak, Thmmignek, Blfingernek a neveire. Vagyis, br a szakirodalom rend-
kvl szkeptikus ezzel kapcsolatban, Szentgyrgyi mve mgis arrl ltszik tanskodni,
hogy Magyarorszgon vgbement egy olyan felvilgosods-recepci is, amely nem kthet
kzvetlenl a francia kultra terjedshez, sem a felvilgosult abszolutizmus indoktrincis
ksrleteihez, s amelynek a termszetjogi diskurzus jelentette, a korabeli magyar intellektu-
lis let szerkezetvel sszhangban, a mondhatni: termszetes kereteit. Ennek a szak-
irodalomban azrt nem teljesen ismeretlen, br nemigen hangslyozott tnynek a jelent-
sgt pedig akkor tudjuk igazn megrteni, ha elszakadunk a modern protestns term-
szetjoggal kapcsolatos korbbi negatv eltletektl. Szentgyrgyi mve pedig azrt rul el
sokat ennek a recepcinak a mlysgrl, mert kortrsai tbbsgtl eltren Szentgyrgyi
sohasem vett rszt hollandiai, svjci vagy nmetorszgi peregrincin, s gy tekintlyes ter-
jedelm s figyelemremlt tartalm mvei, amelyek sok vtizedes tanri tapasztalatait
sszegzik, kizrlag az itthon hozzfrhetv vlt irodalom ismeretn kellett, hogy alapul-
janak.
De hogyan ragadhatjuk meg a kortrs szakirodalom alapjn a modern protestns ter-
mszetjogi diskurzus jellemzit? A klnfle szerzk eltr kontextusba gyazva mutatjk
be megszletst, s gy ms s ms vonsait szoktk kiemelni, abban azonban meglehet-

15
Haakonsssen, Knud: The Moral Conservatism of Natural Rights. In: Hunter, Ian Saunders, Da-
vid (eds.): Natural Law and Civil Sovereignity: Moral Right and State Authority in Early Modern
Political Thought. London, 2002. 2742.
16
A felvilgosods fogalma krli vitk historiogrfiai ttekintshez, ms nzpontbl lsd: Robert-
son, John: The Case for the Enlightenment: Scotland and Naples 16801760. Cambridge, 2005.
151.
Termszet, jog, teolgia Tanulmnyok
103
sen szleskr egyetrts mutatkozik, hogy a termszetjog problmi elvlaszthatatlanok a
kora-jkori morlteolgia krdsfelvetseitl.
Nem vletlenl szoks idzni Hugo Grotius mersznek hat, br a 14. szzadban lt
Rimini Gergelynl mr megtallhat tzist, hogy a termszetjog akkor is rvnyes lenne,
ha nem ltezne Isten. A legelterjedtebb elkpzels szerint a grotiusi, hobbesi, pufendorfi,
thomasiusi tanok egy szekulris erklcsfelfogs s ennek htterben egy autonm morlfilo-
zfiai diszciplna megalapozi (mfaji rtelemben a Pufendorf-tantvnyokhoz ktdik az
erklcsk trtnetrl szl munkk megjelense is
17
). S valban, ppen ezrt rtk ket l-
land tmadsok az ortodox protestns llspontok hvei rszrl, akik ragaszkodtak az
arisztotelinus termszetjogi felfogshoz, amelyben sokkal knnyebben megvdhetnek
ltszottak nzeteik.
18
E szekulris erklcsfogalmat a grotiusi s pufendorfi tradcin bell
az emberi szociabilits tzise
19
s egy olyan klnfle szerzknl ms s ms, gy Pufen-
dorf esetben sztoikus, Hobbes s Thomasius esetben epikureus antropolgia alapozta
meg, amely a termszetjog mrcjv nem egy politikn tli morlt, hanem az emberi ter-
mszet deskriptv, pszichologizl felfogst s a politikai kzssg fennmaradsnak el-
segtst tette,
20
s a politikai kzssg mkdsnek rtelmezsben a szuverenits fogal-
mnak juttatott dnt szerepet.
21
E termszetjogi felfogs ppen azrt tnik szekulrisnak,
mert nem ttelez fel kontinuitst az isteni vilgrend univerzlis s a politikai kzssg
fennmaradsnak partikulris problmi kztt, s ugyanezrt tnhet a fejedelmi abszolu-
tizmus igazolsra klnsen alkalmasnak, hiszen a szuvern feladata, hogy garantlja a
moralitst egyltaln lehetv tev kzssg rendjt. (Egy msik lehetsges megfogalmaz-
sa ugyanennek, hogy az emberi bnk immron nem kikszblend problmi, hanem
integrns rszei a trsadalmaknak.) A pufendorfi beszdmd szekularitsa azonban nem
volt sszefrhetetlen azzal, hogy pldul Thomasius a pietizmus lelkes hve lehetett, hiszen
az termszetjogi nzeteivel egy emberi sszel belthatatlan isteni akarat s az evilgi let
kztti diszkontinuits gondolata tkletesen sszefrhetnek ltszott,
22
nem is beszlve
arrl, hogy a pietizmus maga is fontos szerepet jtszott a porosz fejedelmi abszolutiz-
mus legitimlsban.
23

S az sem vletlen, hogy az emltett protestns ortodoxik mellett ppen a maguk md-
jn szintn ers teolgiai rdeklds Leibniz s Wolff (valamint az szmtalan tantv-
nyuk) filozfija lett a pufendorfi thomasiusi termszetjog legelszntabb ellenfele, s leg-
nagyobb egyetemi rivlisa egy, a szakirodalomban gyakran neoskolasztikusnak nevezett s
szilrd termszeti teolgiai alapokon nyugv termszetjogi koncepci kidolgozsa rvn.
Leibniz platonizmusa s Wolff vonzalma az arisztotelizmus irnt ugyanis egyarnt harm-

17
Hochstrasser, Timothy J.: Natural Law Theories in the Early Enlightenment. Cambridge, 2004. 1.
18
Hochstrasser: Natural Law Theories in the Early Enlightenment, 40.
19
Tuck: Natural Rights Theories, 59., 60., 72., 80., 81.; Palladini, Fiametta: Pufendorf disciple of
Hobbes: The Nature of Man and the state of nature: The Doctrine of Socialitas. History of Euro-
pean Ideas, vol. 34 (2008) no. 1. 2660.
20
Hunter: The Secularization of the Confessional State, 24.
21
Hunter, Ian Saunders, David (eds.): Natural Law and Civil Sovereignity: Moral Right and
State Authority in Early Modern Political Thought. London, 2002.; Schrder, Peter: Thomas
Hobbes, Christian Thomasius and the Seventeenth-Century Debate on the Church and State.
History of European Ideas, vol. 23 (1997) no. 2. 5979.
22
Ahnert, Thomas: The Prince and the Church in the Thought of Christian Thomasius. In: Hunter,
Ian Saunders, David (eds.): Natural Law and Civil Sovereignity: Moral Right and State Authority
in Early Modern Political Thought. London, 2002. 91105.
23
Gawthrop, Richard L.: Pietism and the Making of Eighteenth-Century Prussia. Cambridge, 1993.
Tanulmnyok SZCS ZOLTN GBOR
104
nit ignyelt az isteni terv s a teremtett vilg tnyleges berendezkedse kztt. Ezt az rte-
lem egysge volt kpes megteremteni, vagyis azoknak az elveknek a kzssge, amelyek
egyarnt kell, hogy jellemezzk az isteni intellektust s a vilg mkdsnek szablyszer-
sgeit.
24
Innen s klnsen a ksbbi, kantinus ihletettsg filozfiatrtnetrs pers-
pektvjbl nzve a pufendorfi termszetjog jogfogalma tlsgosan voluntarista s sze-
kulris volt, hogy a wolffi racionalizmussal el lehessen fogadni. Ironikus mdon, a wolffi
termszetjognak mgsem csupn a protestns egyetemeken volt sikere (s ami igazn fontos
tmnk szempontjbl, a magyarorszgi klvinista szubkultrban is), ahol a 18. szzad-
ban mind erteljesebb ksrletek szlettek a wolffi nzetek s az egybknt inkbb a
thomasiusi felfogssal affinitst mutat pietizmus sszeegyeztetsre, hanem a katolikus
terleteken is, amiben valsznleg Wolff mveinek arisztotelinus nyelve jtszhatott nagy
szerepet, megnyugtatan ismerss tve megfogalmazsait.
25
A mr emltett Wolff
Martini-fle termszetjog a bcsi egyetemen (s ltalban a Habsburg Birodalomban) en-
nek a katolikus Wolff-recepcinak a termke, ami szmunkra azrt fontos, mert nyilvnva-
lan a minket rdekl klvinista szubkultra fejlemnyeivel prhuzamos jelensgrl van
sz, mgpedig gy, hogy a ktfle Wolff-olvasat eltr filozfiai s politikai eredmnyekhez
vezetett.
26

A termszetjog egyik legrdekesebb krdse, hogy milyen rtelemben rtend a kifeje-
zsben a termszet s a jog fogalma. Az elzekbl mr kvetkeztethetnk arra, hogy a
termszet mindenekeltt az ember erklcsi termszett jelenti, vagyis azokat a szablysze-
rsgeket, amelyek megfigyelhetk az emberek viselkedsben, idertve a mr emltett
szociabilitst ppgy, mint azt a krdst, hogy vajon az ember milyen mrtkben kpes r-
telemmel beltni sajt kzssgben megvalsthat rdekeit, vagy mennyire van al-
vetve sajt gyengesgeinek, szenvedlyeinek. A sokat emlegetett termszeti llapotra vo-
natkoz spekulcik valjban elssorban ez utbbi krdst cloztk, s Hobbes vagy
Pufendorf mr-mr horrorisztikus lersa a termszeti llapotban l emberekrl valjban
egy olyan antropolgia tformlsa egy fiktv trtneti narratvv, amely vilgoss teszi,
mirt jelent az emberek letben j minsget a politikai kzssg, s mirt legitim egy
olyan politikai berendezkeds, amelyben a kzssg normi knnyen konfliktusba kerl-
hetnek az egyes emberek ltszlagos rdekeivel vagy vgyaival. ppen ez teszi figyelemre-
mlt paradoxonknt a kzssget ltrehoz emberek egyttmkdsnek elveit tartalma-
z termszetjogot termszetiv hiszen az arra alapozd mestersges, pozitv jogrend-
szereknek vgs soron az emberi termszetbl fakad problmkra kell vlaszolniuk.
Ez a lers a modern protestns termszetjogrl persze meglehetsen sematikus, s a
szakirodalomban valjban sokkal konkrtabb kontextusokhoz szoks ktni ltrejttt.
Mint pldul a termszeti trvny fogalmnak tformldshoz s a korbbiakhoz kpest
pratlan npszersghez a termszettudomnyok, a teolgia s a termszetjog tern a 17.
szzadban.
27
Vagy a 16. szzadi konfesszionalizcis folyamat kvetkezmnyeknt elll s
felekezeti szempontbl patthelyzethez vezet vallshbor okozta sokkhoz s a vesztfliai

24
Hunter: The Secularization of the Confessional State, 126147.
25
Hochstrasser: Natural Law Theories in the Early Enlightenment, 3435.
26
Blanning, T. C. W: The Enlightenment in Catholic Germany. In: Porter, Roy Teich, Mikulas
(eds.): The Enlightenment in National Context. London New York, 1981. 118126.; Wanger-
mann, Ernst: Reform Catholicism and Political Radicalism in Austria. In: Porter, Roy Teich,
Mikulas (eds.): The Enlightenment in National Context. London New York, 1981. 127140.
27
Daston, Lorraine Stolleis, Michael (eds.): Natural law and laws of nature in early modern Eu-
rope: jurisprudence, theology, moral and natural philosophy. FarnhamBurlington, 2008.
Termszet, jog, teolgia Tanulmnyok
105
bkvel kialakul j eurpai statusquo problmihoz.
28
Esetleg a szkepticizmus valamilyen
formja ltal jelentett kihvshoz Hobbesnl vagy Grotiusnl.
29
Vagy az arisztotelinus or-
todoxival val elgedetlensghez, amire a modern termszetjogi szerzk sajtos eklektikus
szemllet segtsgvel kvntak vlaszolni.
30
Netn, mint Ian Hunter knyvben, a metafi-
zikai s llampolgri szemllet egyetemi szubkultrk kztti folytonos intellektulis
konfliktushoz a 17. szzadi msodik felnek Nmetorszgban.
31
E sokfle intellektulis be-
folys egymsra hatsa meglehetsen nehezen ttekinthet, vltozatos termszetjogi dis-
kurzust eredmnyezett, amelynek radsul az jabb szakirodalom rthet okokbl
ugyan, de mgis ersen szelektv mdon azokat a rszeit emelte ki s lltotta rdekldse
kzppontjba, amelyekkel egy modern, szekulris politikafelfogs jobban sszeegyeztet-
hetnek tnt. (Ezt a stratgit nmi rosszmjsggal a termszetjog jkelet whig interp-
retcijnak is nevezhetjk, s megemlthetjk, hogy vannak, akik kifejezetten szembe-
mennek ezzel a tendencival, s a ltszlag szekulris diskurzusok s az ortodox protestns
nzetek sszeegyeztethetsge mellett rvelnek.) Neknk azonban ezt az eljrst nem kell
felttlenl kvetnnk, hiszen a magyarorszgi recepci szellemi horizontjt a kortrs vitk
a maguk kuszasgban jelentettk, nem valamely utlag feltn, a tbbitl elklnl
diszkurzv tradci.
Szmunkra klnsen tanulsgos Ian Hunter knyve, amely a nmet egyetemek fent
emltett kt szubkultrjt a felvilgosods kt egymssal rivalizl beszdmdjnak tekin-
tette, s az egsz termszetjogi problematikt onnan kzeltette meg, hogy milyen eltr is-
meretelmleti s antropolgiai elfeltevseken nyugszik az ltala metafizikainak s l-
lampolgrinak tekintett diszkurzv tradci. gy vlte ugyanis, hogy mg a leibnizi s wolffi
filozfik vgs soron platonista elktelezettsg modellben kpzelik el a filozfival val
foglalatoskods rtelmt, amelyben az emberi rtelem rvn az ember kpes nmaga tk-
letestsre, addig a nagy egyetemi reformerknt is tevkenyked Pufendorf-tantvny,
Thomasius szekulris sztoikus, illetve epikureus emberkpen alapul filozfijban az
egyetemi kpzs rtelme a felkszts az egymssal gyakran konfliktusba kerl emberek-
bl ll trsadalom bkjnek fenntartsra kpes llam szolglatra. Hunter gy vli,
a wolffi filozfia npszersge ugyan igen nagy a 18. szzadban, de a thomasiusi termszet-
jog hvei sosem szorulnak ki az egyetemekrl, s gy voltakppen ez a kt kultra egszen
Kant idejig lnyegben tovbb l, s maga Kant sem jelent sok szempontbl radiklis szak-
tst azzal a tradcival, amelyben filozfijnak krdsei megfogannak, azaz a korbban a
wolffi filozfit is kitermel metafizikus kultrval. E gondolatmenetnek nem is elssorban
az a vonzereje, hogy sokkal kevsb mutatja diszkontinuitsokkal tarktottnak a korabeli fi-
lozfit, mint azt a fordulatokra s felismersekre pl filozfiatrtneti diskurzus sugall-
ja, hanem hogy nagyon izgalmas mdon vonatkoztatja egymsra a filozfiai nzeteket,
akadmiai szubkultrkat s tgabb trsadalmipolitikai krnyezetet, s ennek a hazai vi-
szonyok tekintetben is megvan a maga jelentsge.

28
Hunter: Rival Enlightenments, i. m.
29
Popkin, Richard H.: Political and Practical Answers to Scepticism: Thomas Hobbes. In: The His-
tory of Scepticism: From Savonarola to Bayle. Oxford, 2003. 189207.; Skinner, Quentin:
Hobbess changing conception of civil science. In Visions of Politics. Vol. 3. Hobbes and Civil Sci-
ence. Cambridge, 2002. 6686.
30
Hochstrasser: Natural Law Theories in the Early Enlightenment, i. m.
31
Hunter: Rival Enlightenments, i. m.
Tanulmnyok SZCS ZOLTN GBOR
106
Klvinizmus a 18. szzadi Magyarorszgon
Termszetesen abban az idszakban, amikor Szentgyrgyi Istvn (17361798) a srospata-
ki kollgium professzoraknt tevkenykedett (17701796), s vtizedeken keresztl tartotta
a ksbb a Theologia naturalisban (1784) s a Philosophia instrumentalisban (1793) sz-
szefoglalt eladsait, a magyarorszgi intellektulis letnek szmos olyan vonsa volt, ame-
lyet aligha lehet figyelmen kvl hagyni a modern protestns termszetjog hazai recepci-
jnak vizsglatakor.
A tgabb politikai krnyezetet a Rkczi-szabadsgharc lezrsa utn kialakul alkot-
mnyos egyensly jelentette a rendisg s a kirlyi hatalom kztt, amelyben a viszonylag
ritka ditk mellett fknt a vrmegyk s a sokig Pozsonyban, majd a szzad utols ne-
gyedtl Budn mkd orszgos kzigazgatsi szervek jelentettk a magyar politika in-
tzmnyi kereteit, s amely ennek megfelelen hlzatszeren: rendileg, nyelvileg, vallsilag
elklnl loklis kzpontok krl szervezdtt.
32

A protestnsok, esetnkben a klvinistk helyzete ebben a viszonylagos egyenslyi lla-
potban inkbb rossznak volt mondhat. Br a szzad utols harmadig tart rekatolizcis
trekvsek vgl nem tudtk felszmolni a hazai protestantizmust (igny ppensggel lehe-
tett volna r, mint az erszaktl az rks tartomnyokban ezekben az vtizedekben sem
tartzkod uralkod lpsei s a hazai katolikus egyhzfk megnyilatkozsai is mutatjk), de
a Carolina Resolutio szmos htrnyos rendszablyt lptetett letbe a protestnsok szem-
pontjbl (pldul kiszortotta ket a kzhivatalokbl), mg ha egyhzszervezeti tren seg-
tett is megszilrdtani egy viszonylag ers, az egyhzi s a vilgi elemek kzremkdst
felttelez regimen mixtum ecclesiaet. Emellett a szzad msodik felig szmos kedvezt-
len kormnyzati dnts s hatsgi nknyeskeds sjtotta a reformtusokat. Pldul 1752
s 1783 kztt a ppai reformtus kollgium adszteveli szmzetsben volt knytelen
tengdni, 1752-ben tiltotta meg Mria Terzia Debrecen vrosnak a hres kollgium finan-
szrozst, 1749-ben Gyrben szntettk meg a protestns vallsgyakorlatot. S a sort mg
lehetne folytatni erszakos ttrtsekkel, templomok elvtelvel, egsz falvak elzsvel,
gyermekrablsokkal, a peregrinci akadlyozsval, a nagy kollgiumok pnzgyi helyze-
tnek rontsval stb. E tnyek szmotteven hozzjrultak ahhoz, hogy a klvinista s a
luthernus kzssgek fokozatosan kisebbsgbe kerljenek, nemcsak az orszg lakossg-
nak egszn, de a magyar corpus politicumon bell is. S hogy radsul fknt az orszg
szaki s keleti rgiiba szoruljanak vissza, nvelve a korabeli magyar politika loklis
hlzatos jellegt.
33


32
A korszak politikai statusqujnak kpt a kvetkez munkkra tmaszkodva rajzoltam meg: Por
Jnos: A kompromisszumok kora. Budapest, 1992.; Szijrt M. Istvn: A dita: A magyar rendek
s az orszggyls, 17081792. Budapest, 2005.; Mlyusz Elemr: Magyarorszg trtnete a fel-
vilgosods korban. Budapest, 2002.; H. Balzs: Bcs s Pest-Buda a rgi szzadvgen, 1765
1800. i. m.; Grnwald Bla: A rgi Magyarorszg. 17111825. Budapest, 2000.; Szekf Gyula:
A tizennyolcadik szzad. In: Hman Blint Szekf Gyula: Magyar trtnet VI. Budapest, 1931.;
Kovcs Szcs: Hogyan olvassuk a 18. szzadi magyar politikai irodalmat? i. m.; Schlett: A poli-
tikai gondolkods trtnete Magyarorszgon I., i. m..
33
A klvinista szubkultra helyzett lnk sznekkel festi a magyar historiogrfia gazdag protestns
tradcija: pldul Benda Klmn: Emberbart vagy hazafi? Tanulmnyok a felvilgosods ko-
rnak magyarorszgi trtnetbl. Budapest, 1978.; Bucsay Mihly: A protestantizmus trtnete
Magyarorszgon, 15211945. Budapest, 1985.; Mlyusz: Magyarorszg trtnete a felvilgoso-
ds korban, i. m., Zovnyi Jen: A magyarorszgi protestantismus trtnete 1895-ig. Budapest,
2004.
Termszet, jog, teolgia Tanulmnyok
107
Ennek is ksznheten a klvinizmus egyfajta szubkultrv alakult, amelynek intz-
mnyi bzist a nagy reformtus kollgiumok s az azokhoz partikulkknt szorosan kap-
csold helyi iskolk, valamint a presbiterilis elven felpl reformtus egyhz szorosan
egymsba fond vilgi s egyhzi szervezetei alkottk. A korabeli viszonyok kztt, ami-
kor az oktats s a szocilis gondoskods, de mg az igazsgszolgltats bizonyos elemei is
egyhzi krdsek voltak, ezek az intzmnyek annak ellenre is szmottev trsadalmi s
politikai szerephez juttattk a reformtusokat, hogy a protestnsok hivatalviselst az eml-
tett Carolina Resolutio a dekretlis esk rvn gyakorlatilag fl vszzadra lehetetlenn
tette.
Ebben a trsadalmi krnyezetben az intellektulis let szksgkppen a kollgiumok
krl sszpontosult, s mr csak ezrt is elssorban a leend prdiktorok, tanrok kpzs-
re szolglt, br termszetesen minden rend s rang ember rszt vett az oktatsban.
34

Egy-egy kollgiumban korltozott szm (ltalban hrom-ngy) s tbbnyire Svjcot, Hol-
landit, Nmetorszgot megjrt professzor mellett fknt felsbb ves dikok oktattak.
A vgzettek kzl igen sokan vllalkoztak szak- s nyugat-eurpai peregrincira, hogy
aztn valamely helyi kzssgben tantsanak vagy prdiktorkodjanak. S ksbbi lloms-
helykn is fenntartottak bizonyos fok kapcsolatot az anyaintzmnnyel, amellett, hogy a
reformtus egyhz mkdse is egyfajta intzmnyes nyilvnossgot s lland kommuni-
kcis csatornt knlt a klnfle eszmk cirkulcija szmra. Mindez a knyvek sokig
katolikus egyhzi kzben lv cenzrjval s a korabeli kzlet kziratos s nnepi alkal-
mak kr szervezd jellegvel egytt ersen meghatrozta a klvinista szubkultra mk-
dst. Annak cljt elkerlhetetlenl az ostromlott vrnak tekintett reformtus egyhz or-
todoxijnak vdelme s az egyhzi rtelmisg jratermelse jelentette. (A kollgiumok
mondhatni: intzmnyi konzervativizmusa klnben nem magyar sajtossg, a 18. sz-
zadi francia s nmet egyetemekre is jellemz.
35
)
A termszetjogi diskurzus elmleti formban kollgiumi eladsokban s azok lejegy-
zett vltozataiban jelenhetett meg ebben a kzegben. Nagyrszt igaz volt ez a 18. szzadi
eurpai felsoktatsra ltalban is, amely mindvgig megrizte dominnsan orlis kultur-
lis jellegt.
36
Ismerjk pldul a Srospatakon 1744 s 1767 kztt termszetjogot tant,
korbban Franekerben s Leidenben tanult Bnyai Istvn eladsnak hallgatk ltal le-


34
A klvinista kollgiumokhoz lsd Szombathy Jnos: A Srospataki Reform. Kollgiomnak rvid
Histriji. Srospatak, 1809.; Szombathy Jnos: Historia scholae seu collegii reformatorum
Srospatakiensis. Srospatak, 1860.; Kdbcz Jzsef: Tantkpzs Srospatakon: A kollgiumi
s kzpfok kpzs ngy vszzada. Budapest, 1986. 3184.; Finczy Ern: A magyarorszgi
kzoktats trtnete Mria Therzia korban. 17731780. Budapest, 1902. 375401.; Bajk M-
tys: Kollgiumi iskolakultrnk a felvilgosods idejn s a reformkorban. Budapest, 1976.;
Benda Klmn: A kollgium trtnete 1703-tl 1849-ig. In: Tiszninneni Reformtus Egyhzker-
let Elnksge (szerk.): A Srospataki Reformtus Kollgium: Tanulmnyok alaptsnak 450. v-
forduljra. Budapest, 1981. 100101.; Koncz Sndor: A filozfia s a teolgia oktatsa 1703
1849 kztt. In: Tiszninneni Reformtus Egyhzkerlet Elnksge (szerk.): A Srospataki Re-
formtus Kollgium: Tanulmnyok alaptsnak 450. vforduljra. Budapest, 1981. 116154.;
Mszros Istvn: Az iskolagy trtnete Magyarorszgon 9961777 kztt. Budapest, 1981. 542
544., 544545., 556564.; Ugrai Jnos: nllsg s kiszolgltatottsg: A Srospataki Reform-
tus Kollgium mkdse, 17931830. Budapest, 2007.; Hrcsik Richard: A Srospataki Reform-
tus Kollgium dikjai, 16171777. Srospatak, 1988.
35
Hochstrasser, Timothy J.: The Institutionalisation of Philosophy in Continental Europe. In: Haa-
konssen, Knud (ed.): The Cambridge History of Eighteenth-Century Philosophy. Vol. 1. Cam-
bridge, 2008. 6996.
36
Hochstrasser: The Institutionalisation of Philosophy in Continental Europe, 75.
Tanulmnyok SZCS ZOLTN GBOR
108
jegyzett szvegt, ahogy a szintn Franekerben tanult Szentes Jnos 1767 s 1781 kztt
tartott termszetjogi eladsainak hasonlan fennmaradt kziratt. Mi tbb, Szentgyrgyi
morlfilozfiai jelleg, azaz a curriculumban msutt fellelhet eladsainak is ismert a le-
jegyzett vltozata.
37
Vagyis a tbbnyire egykori dikok hagyatkaiban megrztt szvegek
tansga szerint az eladsokon elhangz szavak nem szlltak el nyomtalanul a semmibe,
hanem a vizsgk utn is kzkzen forogtak, dikrl dikra szlltak. gy minden okunk meg-
van feltenni, hogy a modern termszetjog klnfle vltozatainak az oktatson keresztl
megjelen ttelei, alapfogalmai szksgkppen formltk a tanult klvinista szemlyek
egyb megnyilatkozsait, gy az nnepi prdikcik, hivatalos dokumentumok szvegt s
azok mondanivaljt is.
38
Mindez pedig azt jelenti, hogy br a magas absztrakcis szinten
rt teoretikus irodalom tmeges termeldsnek hinya nyilvn korltokat szabott a kln-
fle termszetjogi eszmk elterjedsnek, a kollgiumok centrlis szerepe a klvinista
szubkultra letben mgiscsak elsegtette a termszetjog koncepciinak popularizl-
dst.
A jelek szerint a hazai klvinista termszetjogi gondolkodst a 17. szzadtl nagymr-
tkben befolysolta a holland egyetemek konzervatv, a kartezianizmus s a modern term-
szetjog kztt kompromisszumot teremt uralkod beszdmdja, ahogy ez Bnyai s Szen-
tes letrajzbl is kikvetkeztethet. A wolffi filozfia recepcija is rgta jl ismert tny a
szakirodalomban, ami logikusan sszeegyeztethet azzal, hogy a harmadik irnyt (Alsted
s msok mveit) a 18. szzad elejre a kartzianizmus vltja fel a klvinista kollgiumok-
ban meghatroz filozfiai beszdmdknt. A wolffi terminolgia ugyanis nyelvileg sokkal
kevsb idegen a kartezinus filozfitl, mint a modern termszetjog ms irnyai.
39
Nem
kell teht meglepdnnk azon, ha Szentgyrgyi mvben Descartes, Cicero s Seneca mel-
lett Wolff s tantvnyai tnnek fel a legtbbszr. Mindezt gy is megfogalmazhatjuk, hogy
a Theologia naturalis referencii zmmel s a korabeli magyar viszonyok kztt nem is
meglep mdon, a nagyjbl 17. szzad kzeptl a 18. szzad kzepig tart idszakbl va-
lk, s fleg br messze nem kizrlag wolffinusokbl llnak. Olyan intellektulis hori-
zont rekonstrulhat teht Szentgyrgyi mvbl, amely vlheten hossz idn t dnten
meghatrozta e magyar klvinista rtelmisg gondolkodst, s amelyet majd csak a 18. sz-
zad utols vtizedben zavart ssze alaposan a kanti filozfia feltnse s az annak vlt
szubverzv tendenciira adott, tbb irnybl rkez, szinte mr-mr hisztrikus reakci.


37
Bnyai Istvn: Jus naturae et gentium quod in minus systema contractum scholae ejusdem
S. Patakiensis contra scriba Stephano Tsepel ad calamum dictavit suis discipulis auditoribus
anno Millesimo septingentesimo 65to diebus horaque solitis. 1765. 226 pp. 220180 mm. Kt.
237.; Bnyai Istvn: Questiones juris naturalis. 18. sz. vge. 70 ff. 210170 mm. Kt. 404.;
Szentesi Jnos: Syncope juridica seu conpendium juris 1776. 201 pp. 170110 mm. Kt. 397.;
Szentgyrgyi, Stephanus Connor, Bernard: Compendium anthropologiae philosophicae, theo-
logiae naturalis et juris Hungaricae. Antropologia philosophica. Theologia naturalis. A Ma-
gyar orszgi trvnyek rvid summja. Evangelium medici... Miskolc, 1793.; Szentgyrgyi
Istvn: De Philosophiae Moralis Natura et constitutione. 1771. die. 5. Julii dictatae a scriptae
a Samuele Ndaskai S. Patakiensi. 216 pp. 220180 mm. Kt. 1885. Br praktikus okokbl n
Srospatakra sszpontostom a figyelmem, de megjegyzend, hogy a hres debreceni professzor,
Hatvani Istvn, aki maga finoman szlva nem kifejezetten wolffinus, a legnagyobb magyarorszgi
reformtus kollgiumban 1752-tl Heineccius nyomn tantott termszetjogot, lsd: Tth Bla:
A kollgium trtnete a XVIII. szzadban. In: Barcza Jzsef (szerk.): A Debreczeni Reformtus
Kollgium trtnete. Debrecen, 1988. 102.
38
Szcs Zoltn Gbor: Hogy Isten fijai lgynk Egy reformtus kznemes lete a halottbcsz-
tatk tkrben. Egyhztrtneti Szemle, 11. vf. (2010) 3. sz. 4871.
39
Kosry: Mvelds a XVIII. szzadi Magyarorszgon, 397.
Termszet, jog, teolgia Tanulmnyok
109
A Kant okozta, tmnk hatrain tlmutat sokk erejre jellemz egybknt, hogy a kantia-
nizmus elleni folytatott harc ppgy szksgesnek tnt a Szentgyrgyi-utd Rozgonyi J-
zsef pataki professzor common sense filozfin alapul llspontjbl, mint a debreceni
Budai zsais gttingeni mveltsgbl s ortodox vallsi nzeteibl kiindulva.
Szentgyrgyi Theologia naturalisa azonban arra figyelmeztet, hogy ne egyszerstsk le
a wolffianizmus recepcijnak problmjt. Mindenekeltt annak neoskolasztikus jelle-
gt, az argumentci ahistorikus s nhny iskols panelbl ptkez voltt ne csak mint a
hazai intellektulis let elmaradottsgt vegyk figyelembe. gy tnik ugyanis, hogy a kon-
tinentlis Eurpa felsoktatsban ez a fajta diszkurzv keret a 18. szzad vgig mindentt
uralkod maradt.
40
Ugyangy nem rdemes a wolffi filozfia leegyszerstett rtelmezs-
bl sem kiindulni.
Ily mdon, megszabadulva egy pillanatra a hazai eszmetrtneti jelensgek szoksos, az
elmaradottsgot tematizl narrativizlsnak knyszertl, inkbb arra rdemes fordta-
nunk figyelmnket, hogy milyen intellektulis kontextusba gyazdik a termszetjog hazai
klvinista recepcija. Szmtalan figyelemremlt nv (mint a holland Jacob Ode, Vitringa
s a flamand Geulinx, a francia Mornay s Huet, a nmet Ernesti, a svjci Turretin s We-
renfels, az olasz Corsini s Muratori, az angol Bacon, King s Cudworth stb.) s a ktsgk-
vl dominns wolffinus beszdmd jelenlte mellett ugyanis nem elhanyagolhat szerepet
jtszanak a szmtalanszor idzett Pufendorf, a nha feltn Thomasius s Heineccius, va-
lamint olyan pietistk, mint Budde munki is.
Inkbb egyfajta korabeli szhasznlattal eklekticizmus bontakozik ki teht Szent-
gyrgyi hivatkozsrendszernek ttekintsbl, amelynek egyik lehetsges magyarzatt a
magyar kontextus sajtossgaival magyarzhatjuk. Azaz erteljes praxisorientltsgval (ez
jl indokolhat a hazai kollgiumok kpzsnek tnyleges cljval), a klvinista szubkult-
ra sajtos politikaitrsadalmi helyzetvel s a hazai klvinista szubkultrt is that szto-
ikus etikai diskurzus erteljes jelenltvel. E tnyezkbl ugyanis nem kvetkezett egy-
knnyen a termszetjognak sem a Hunter ltal emlegetett platonista htter wolffinus
metafizikai, sem a sztoikus elemei miatt ugyanakkor mgiscsak ismers thomasiusi
llampolgri irny felhasznlsa. Az elbbinek ugyanis egy tagolt s kiterjedt teoretikus
diskurzus, az utbbinak pedig az uralkodi szuverenitshoz val affirmatv viszony lett
volna az elfelttele. Annl inkbb pthet volt r viszont egy olyan, etikai jelleg gondo-
latmenet (ne feledjk, Szentgyrgyi maga is morlteolgit rt), amelyben a helyes megis-
mers rtelme s legitimitsnak alapja a helyes cselekvs volt, s amely annyiban minden-
kppen tl tudott lpni sajt szkebb rvnyessgi krn, hogy benne a megismers-
problma fokozott jelentsget kapott. Nem vletlen az sem, hogy Szentgyrgyinl sokan
fedeztek fel kanti hatst, mg ha ennek nem is volt filolgiai alapja. Innen nzve pedig j-
formn elkerlhetetlen lett a szmos elemben a magyar kontextusban jl rtelmezhet
pufendorfi s bizonyos elemeiben a magyar kontextussal szintn kompatibilis wolffi term-
szetjogi beszdmdok rplse a hagyomnyos termszetjogi diskurzusra.
Szentgyrgyi Theologia naturalisa
Mindezek utn mr knnyebb dolgunk van, ha Szentgyrgyi mvt a protestns termszet-
jog kontextusban prbljuk rtelmezni. A Theologia naturalisnak mr cme is elrulja,
hogy a szerz aligha tekintette feladatnak szekulris termszetjogi koncepci megfogal-
mazst. A szveg szkebb, mfaji rtelemben nem is termszetjogi munka, ezrt nem kell

40
Hochstrasser: The Institutionalisation of Philosophy in Continental Europe, 7379.
Tanulmnyok SZCS ZOLTN GBOR
110
meglepdnnk, ha a klnbz rszeiben idrl idre azzal tallkozunk, hogy a szerz,
mint pldul a stricto iure ktelessgek esetben, a termszetjoghoz mint kln diszcip-
lnhoz utastja az olvast.
41
Vagy, mint a szeretet ktelessge esetben, elutastja munkja
szempontjbl egy termszetjogi megklnbztets rvnyessgt, s azt mondja, a term-
szeti teolgiban a szeretetet ugyangy obligatio perfect-nak kell tekinteni, mint az
igazsgossgot.
42
Ezrt taln nem rt emlkeztetnnk r, hogy maga Szentgyrgyi nem is
termszetjogot tantott Srospatakon, hanem filozfit, s e knyvt is ilyen jelleg elad-
sok alapjn ksztette vgl a hallgatk hasznra.
A m krdsfelvetsei, megfogalmazsai, a felhasznlt fogalmi eszkzk ugyanakkor
mind-mind abban a diszkurzv kontextusban rtelmezhetk a leginkbb, amelynek ppgy
rsze volt a rszben egy autonm morlfilozfia, rszben a jog fel orientld, Pufendorf
s Thomasius nevvel jelzett termszetjogi tradci is, mint a Leibniz s Wolff nevhez k-
td tradci, ahogy egyb, pldul pietista szvegek is. S, mint lttuk, e diskurzusnak
a mfaji rtelemben felfogott termszetjog mellett a morlfilozfia s a morlteolgia is
meghatroz rsze maradt a 18. szzad vgig. A mfaji hatrok tjrhatsgnak kszn-
heten Szentgyrgyi teljesen magtl rtetden hasznlja Pufendorf munkit olyan kr-
dsekben, mint pldul az iszkossg
43
vagy az ateizmus ltal okozott krok.
44
De ugyanezt
teszi a szociabilits kapcsn, amikor Pufendorfra hivatkozva azt trgyalja, hogy miknt
tudnak az emberek egyms hasznra lenni.
45
Ugyangy jr el akkor is, amikor Pufendorfra
utalva elemzi, hogy milyen gyakorlati hibktl (errores practici) kell vakodnia az em-
bernek.
46
S a sort mg szmtalan pldval lehetne gyaraptani.
A knyv azonban nyilvnvalan tvol ll a pufendorfi s a thomasiusi intenciktl, s ezt
leginkbb azokon a krdseken lehet lemrni, amelyekben taln a legfeltnbben tkztek
ki e diszkurzv tradci s a leibnizi s wolffi elkpzelsek kztti klnbsgek. Szentgyr-
gyi knyvnek az isteni intellektusrl
47
s Isten akaratrl
48
szl rszei nylt llsfoglals-
ok Leibniz s Wolff racionalista koncepcija mellett, azt lltva, hogy az isteni akarat nem
elzheti meg az isteni idekat, mert egyfell Isten elmjben nincs egymsutnisg, s gy
msfell a dolgok idei rkkvalk s szksgszerek.
49
E krdsnek Szentgyrgyi
igen nagy teret szentel, nem csupn ltalnossgban, de az erklcsk elmletre val kiha-
tsa miatt is, s hosszas rvelst egszen oda vezeti vissza, hogy Isten bizonyosan tudat-
ban van sajt mindenhatsgnak, az errl szl tuds nlkl ugyanis nem rendelkezhetne
szabadsggal s potencival sem.
50
Azt is lltja, akarat sem kpzelhet el tuds nlkl,
51

s az ellentmonds elve sem lehetne rvnyes, ha a dolgok lnyegei nknyes vlasztsok
utlagos kvetkezmnyei volnnak, s nem rkkvalk s szksgszerek.
52


41
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 565566.
42
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 568.
43
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 112113.
44
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 129130.
45
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 569.
46
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 552.
47
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 199242.
48
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 242260.
49
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 209214
50
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 216219.
51
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 219.
52
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 220.
Termszet, jog, teolgia Tanulmnyok
111
Mindez Szentgyrgyi szmra azrt (is) rdekes, mert a belle levont kvetkeztetsek
elvezetnek a moralits (s gy a termszetjog) olyan fogalmhoz, amely szerint az emberi
cselekvseknek is vltozatlan, objektv s fundamentlis normi vannak.
53
S e normk
olyan vilgrend rszt kpezik, amelynek alapjt racionalits s akarat isteni sszhangja
(hiszen az isteni intellektusban minden egyszerre van jelen) jelenti, s amelynek hozzfrhe-
tsgt az ember szmra az Isten s ember kztti viszony garantlja a megismers k-
lnbz tjain keresztl (mindenekeltt a lelkiismeret segtsgvel). gy aztn a moralits
megelzi s mrceknt megtlhetv teszi az emberi cselekvs minden egyb normjt,
s ezrt a termszetjog sem autonm, evilgi szablyrendszert kzvett az ember szmra,
hanem olyan moralitst, amelynek Isten a vgs garancija.
Radsul, ha mindez nem lenne elg arra, hogy meggyzzn minket Szentgyrgyi kon-
cepcijnak wolffinus elktelezettsgrl, a Theologia naturalis mg nyltan vitba is szll
mindazokkal a doktrnkkal, amelyeket maga is expressis verbis Pufendorfnak tulajdont,
vagy mi a pufendorfi s thomasiusi tradcihoz ktnk. gy pldul azzal a nzettel, hogy a
moralits elgondolhatatlan volna a trvnyt megelzen.
54
Vagy hogy Pufendorfot idzi
ez alkalommal Isten az embert szabadon teremtette.
55
Vagy, hogy a jl ismert hobbesi
tzisnek megfelelen a trvny meglte eltti emberi tettek a vadllatokira emlkeztet-
nnek.
56
De szmunkra mg rdekesebb, hogy Szentgyrgyi szerint az az rv sem ll meg,
hogy a fejedelmek alattvalik moralitst maguk teremtik meg a trvnyhozs aktusa r-
vn, vagyis azltal, hogy normkat hatroznak meg szmukra. Szerinte ugyanis a trvny-
hozs nem a fejedelmi nkny eredmnye, hanem olyan ltalnos elvek kvetkezmnye,
mint hogy salus reipublicae suprema lex esto, s hogy a legitim uralkodnak engedelmes-
kedni kell.
57
Vgezetl elutastja azt a pufendorfi ellenvetst is, hogy az ltala is vdelme-
zett moralitsfogalom egy Istennel egyenrang s hozz kpest kls, rk princpiumot
vezetne be az elmletbe.
58

Taln mr ebbl is nyilvnval, hogy Szentgyrgyi gondolatmenete ezer szllal ktdik
a leibnizi s a wolffi tradcihoz, amit csak erst pldul a wolffinus beszdmd nagy si-
ker perfectio fogalmnak centrlis szerepe is Szentgyrgyi mvben.
59
Mgsem llthat-
juk, hogy a Theologia naturalis egyszer wolffinus trakttus volna. A legrulkodbb jel
ebbl a szempontbl az, hogy mr a knyv szerkezete sem illeszthet be problmamente-
sen a wolffi tudomnytaxonmiba. gy sszegezhetjk az ezzel kapcsolatos megfigyelse-
inket, hogy br a knyv terjedelmileg legnagyobb rsze megfeleltethet a termszeti teol-
gia Wolffnl egyrtelmen metafizikai trgyalsmdjnak, krdsfelvetseinek, feltn
anomlia, hogy az els rsz az emberi megismersrl szlva egy msik wolffi diszciplna,
a racionlis pszicholgia terletre merszkedik,
60
mg a harmadik, isten tiszteletrl szl
rsz valjban mr a gyakorlati filozfia krbe tartoz dolgokrl szl. S ezek a rszek lt-
hatan nem puszta fggelkek a termszeti teolgiai munkban, hiszen ahhoz strukturli-
san (pldul az emberi s az isteni megismers elemeit trgyal fejezetek prhuzamossgai-
ban) s tematikailag (a harmadik rsz az ember s Isten kztti viszony rszeknt rtelmezi

53
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 220222.
54
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 225226.
55
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 226.
56
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 227.
57
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 228229.
58
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 229231.
59
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 115128., 475503.
60
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 128.
Tanulmnyok SZCS ZOLTN GBOR
112
az emberi let klnfle terleteit) is szervesen illeszkednek. Mindebbl vilgosan kiolvas-
hat (Szentgyrgyi szemlyes rdekldse mellett) egy olyan koncepci, amelyben a terje-
delmileg ugyan legjelentsebb metafizikai problematika begyazdik egyfell az emberi
megismers termszetvel, msfell az emberi cselekvsekkel kapcsolatos krdsek ssze-
fggseibe, s ez az egsz metafizikai problematiknak sajtos antropolgiai s episz-
temolgiai sznezetet ad.
Ezzel kapcsolatban nehz nem szrevenni, hogy Szentgyrgyi munkja egy ciceroni-
nusnak, illetve bizonyos tren sztoikusnak mondhat rtelmezsi keretben vizsglja az ed-
dig emltett problmkat.
61
Szentgyrgyi mr a bevezetben hangslyozza, hogy minden
tudsnak ciceri formulval lve a beate ac bene vivere, vagyis a j s boldog let cl-
jt kell szolglnia, nem a disputt.
62
S ezt mg meg is ersti az iskolnak s az letnek ta-
nuls senecai szembelltsra val hivatkozssal.
63
Az egsz gondolatmenet teht arra a
feltevsre pl, hogy a megismers gyakorlati cloknak, a megfelel let lehetv ttelnek
van alrendelve, ennyiben eleve praktikus termszet, s gy a moralits krdsei centrlis
jelentsgek a szmra. Emellett hangslyozza a modern protestns termszetjognak s
az amgtt meghzd sztoikus antropolginak megfelelen az ember szocibilis ter-
mszett.
64
S e sztoikus antropolgival jl harmonizl Szentgyrgyi megismerskoncep-
cija ppgy, mint a sztoikus etika bizonyos fogalmainak (pldul constantia) jelenlte
(mg ha hinyzik is a sztoikus szenvedlytan mgle).
Akrhogy is, Szentgyrgyi gondolatmenetnek megklnbztet jegye a wolffi filozfi-
hoz kpest a metafizika krdseinek antropolgiai s episztemolgiai irny thangolsa,
amit valsznleg akkor tudnnk egszen a maga helyn kezelni, ha kpesek volnnk fel-
mrni a korabeli hazai politikai kultra s azon bell a klvinizmus lektelezettsgt a ci-
ceroninus s sztoikus filozfiai diskurzusoknak. Jelenleg ezzel kapcsolatban inkbb csak
ltalnos benyomsaink, mint hatrozott lltsaink lehetnek, az a feltevs mindenesetre
igen plauzibilisnek ltszik, hogy a viszonylag alacsony szint, tant- s prdiktorkpzsre
fkuszl, humanista hagyomnyait sokig megrz klvinista felsoktatsban egy ilyen
beszdmdnak eleve sokkal inkbb megvolt a helye, mint egy ersebben metafizikai jelle-
gnek.
Krds persze, hogy Szentgyrgyi imnt felidzett koncepcijnak volt-e politikai rele-
vancija, s ha igen, miknt. Mivel mind a pufendorfi, mind a wolffi termszetjog gyakran
szolglt abszolutista clokat, teoretikus rtelemben korntsem elre determinlt a vlasz.
A kisebbsgben mkd, a vilgi hatalomtl eltr felekezet s meglehetsen ortodox n-
zeteket vall, ugyanakkor a vilgi s az egyhzi elemek knyes egyenslyn alapul egyhz-
szervezetben tevkenyked klvinista rtelmisg szmra ez az opci azonban aligha volt
kzenfekv (ahogy valamilyen szigoran teokratikus elkpzels sem), legalbbis abban a
generciban, amelyhez Szentgyrgyi tartozott, s amelynek a jozefinus reformok s gy a to-
lerancia igen ksei tapasztalatot jelenthettek csak. Mrpedig a Theologia naturalis az
1760-as vek msodik feltl az egyik legjelentsebb hazai klvinista oktatsi intzmny-


61
A modern protestns termszetjogi diskurzus ciceroninus elemeihez lsd Hning, Dieter: From
the Virtue of Justice to the Concept of Legal Order: The Significance of the suum cuique tribuere
in Hobbes Political Philosophy. In: Hunter, Ian Saunders, David (eds.): Natural Law and Civil
Sovereignity: Moral Right and State Authority in Early Modern Political Thought. London, 2002.
139152.
62
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 8.
63
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 7.
64
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 563565.
Termszet, jog, teolgia Tanulmnyok
113
ben tartott eladsokon alapult. Igaz, a knyv utols oldala bszkn hirdette a cenzrtl
nyert imprimaturt, ez azonban legfeljebb azt sejteti, hogy egy meglehetsen semleges nze-
teket vall munka szlethetett. De ppen innen nzve klnsen feltn, hogy Szentgyr-
gyi teocentrikus vilgban mennyire nem szmottev a monarcha s ltalban a vilgi ha-
talom szerepe.
Lttuk, mg maga Isten sem nknyr Szentgyrgyinl az eszmk s az akarat isteni
sszhangjnak ksznheten, s a termszetjog mgtt is ott van a lelkiismeret s a morali-
ts. Jellemz, hogy amikor Szentgyrgyi Isten akaratt vizsglja, olyan politikai metafork-
kal l, mint az isteni auctoritas, amelynek Isten morlis tkletessge az alapja,
65
a iustitia
legislatoria, avagy a trvnyhozs (amelynek forrsa Isten nmaga irnti szeretete s gy
vgs soron a teremtmnyei irnti jindulata), valamint a iustitia exsecutoria kt formja:
a vindicativa s a remunatoria, azaz az isteni trvnyek jutalmaz s bntet szankcion-
lsa.
66
Vagyis, a vilg isteni berendezkedse a politikai metaforkra utalva akr alkot-
mnynak is mondhatjuk egy jindulat s igazsgos uralmi forma, amely racionalista
htternek s ezltal az isteni nkny kizrsnak ksznheten kifejezetten a korajkori
politikai gondolkods szabad, mert a trvnyen s nem az uralkodi akaraton alapul
kormnyformira emlkeztet.
S a vilgi fejedelmek sem jrnak jobban. Lttuk, Szentgyrgyi elutastja azt, hogy a mo-
ralits a fejedelmi trvnyhozsra legyen visszavezetve, s nla a vilgi politikai szfra bele-
simul az isteni vilgrend harmnijba, viszonylag kis helyet engedve a politikai cselekvs
sajt logikjnak. Az llam gyeivel val foglalatoskodst Szentgyrgyi Isten kzvetett tisz-
teleteknt trgyalja,
67
a polgri ernyeket mint a termszetes s a keresztyn ernyek k-
ztti kztes fokozatot emlti,
68
a helyes s hibs lelkiismeret kztti megklnbztetst az
llam normival val megfelels s tkzs esetvel lltja prhuzamba,
69
s egy egsz feje-
zet foglalkozik a ms emberek irnti ktelessgekkel mint Isten kzvetett tiszteletvel.
70

Vagyis a politiknak, ha egyltaln mondhatunk ilyet, csupn relatv autonmija van, hi-
szen ugyan megvan a maga helye a trsadalomnak az ember s Isten kztti viszonyban, de
mkdsnek megtlsre kls mrceknt mindig ott marad a vgs soron isteni eredet
vilgrenden alapul moralits. Szentgyrgyi knyvnek teocentrikus antropolgija szerint
ugyan az ember alapvet vgya a boldogsg s a szenveds elkerlse, s termszete szerint
az ember szocibilis, de mindkt tny isteni intencikbl kvetkezik, s pldul a szocia-
bilits alapelvei, az igazsgossg (iustitia) s a jtkonysg (charitas) jl felismerhet val-
lsi s morlis jelentseket hordoznak. Egy ilyen vilgban az llamnak s a fejedelemnek
termszetesen van szerepe, de ez a szerep semmikppen sem centrlis jelentsg.
Vagyis, br Szentgyrgyi knyve semmikpp sem nevezhet a vilgi hatalom kritikj-
nak, de azt sem llthatjuk, hogy a Habsburg Birodalomra jellemz irny, a felvilgosult
abszolutizmus szolglatban ll Wolff-recepci tipikus pldja volna. Elejtett megjegyz-
seibl s gondolatmenetnek felptsbl sokkal inkbb egy mrskelt (a temperantia a
knyv egyik kulcsfogalma amgyis), a trvnyen alapul, a vilgi hatalmat a moralitssal s
a vallssal sszeegyeztet felfogsra engedhetnk kvetkeztetni. Tbbet e knyvtl nem is
vrhatunk, mr csak mfajbl, a korabeli klvinizmus hazai helyzetbl s a cenzra t-

65
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 259.
66
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 252.
67
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 435.
68
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 435436.
69
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 455456.
70
Szentgyrgyi: Theologia naturalis in usum auditorium suum, 563567.
Tanulmnyok SZCS ZOLTN GBOR
114
nybl kvetkezen sem. Akrhogy is, Szentgyrgyi munkja a felvilgosods hazai recep-
cijnak egyik jellegzetes, ltalam msutt protokonzervatvnak nevezett tendencijhoz
ltszik tartozni: egy olyan felvilgosods-recepcihoz illeszkedik, amelyben a vallsossg,
a trsadalmi statusquo elfogadsa s a felvilgosods eszminek elsajttsa nem llnak ki-
bkthetetlen ellentmondsban egymssal.
71

Lezrs
Remlem, sikerlt megmutatnom, hogy a modern protestns termszetjog fontos szerepe a
hazai politikai gondolkods formlsban nem korltozhat a rendi ellenzk rousseau-i ra-
dikalizmusra, a jakobinizmusra, sem a felvilgosult abszolutizmus ideolgiai megalapoz-
sra. Szentgyrgyi Theologia naturalisa az sszetett 18. szzadi magyar politikai kultra
egyik, a szzad folyamn vgig meglehetsen knyes helyzetben lv rsznek, a hazai kl-
vinista szubkultrnak a jellegzetessgeibe engedett bepillantst. Mrpedig lthattuk, a ma-
gyar klvinistk szmra a szzad msodik felben egyltaln nem volt ismeretlen Pufen-
dorf, Thomasius, Wolff vagy Heineccius neve. St, ezek tekintlyknt szolgltak egy olyan
koncepci altmasztsaknt, amelyben valls, politikai rend s felvilgosult filozfia egy-
mst ersthettk, s nem gyengtettk. Szentgyrgyi tantvnyai azt tanulhattk meg pro-
fesszoruktl, hogy a vilg alapveten jl berendezett, hogy az ember termszete szerint
nem destruktv magra s trsaira nzve, s ezrt az emberi egyttls sem az emberi ter-
mszet kordban tartst, hanem az ember morlis tkletesedst szolglja. Megtudhat-
tk azt is, hogy a moralits megelzi s megalapozza a termszetjogot, s hogy az emberek
egyms kztti viszonyai vgs soron ugyangy az Isten s ember kztti viszonybl vezet-
hetk le, mint minden ms az emberrel kapcsolatban. Szentgyrgyinl ugyan nyoma sincs
alanyi jogoknak, sem trsadalomkritiknak, de a fejedelmi hatalom altmasztsnak sem.
Annl tbbet tanulhattak Szentgyrgyitl tantvnyai arrl, hogy az uralom nem alapulhat
nknyen, hiszen maga Isten sem nknyrknt uralkodik a teremtett vilg fltt.
Minden okunk megvan felttelezni, hogy nagyon hasonl dolgokat tanulhattak a tbbi
korabeli hazai klvinista kollgium dikjai is. S br azt gondolhatnnk, hogy egy fl vsz-
zadon t a politikai intzmnyekbl kiszortott kisebbsg tagjainak politikai gondolkodst
majdhogynem flsleges kutatni, ezzel azonban ersen tlbecslnnk a dekretlis esk al
es intzmnyek jelentsgt a mindennapi letre. Hasonlkppen kr lenne albecslni a
hazai klvinista szubkultra intellektulis aktivitst. A pataki kollgiumot pldul a kuta-
tk hajlamosak kt nagy kivonul, a ksbb katolizl Bessenyei Gyrgy s a jozefinista
Kazinczy Ferenc visszaemlkezsei alapjn megtlni, holott taln mg esetkben sem el-
hanyagolhat szerepet jtszott mindaz, amit Srospatakon hallottak s olvastak. A szzad
msodik felnek tlagt kitev prdiktori, tanti s nemesi csoportokat pedig vlheten
nluk is jobban befolysoltk azok a (konzervatv) felvilgosult eszmk, amelyekhez a
Szentgyrgyi-fle Theologia naturalishoz hasonl eladsokon keresztl jutottak hozz.
Mindez pedig arra figyelmeztet, hogy ne menjnk el a jelensg mellett tovbbi vizsglds
nlkl.

71
Szcs Zoltn Gbor: Magyar protokonzervatvok. Kommentr, 4. vf. (2009) 4. sz. 1731.
Termszet, jog, teolgia Tanulmnyok
115
ZOLTN GBOR SZCS
Nature, law, theology a chapter from the history of political discourse
in 18
th
-century Hungary
In his paper the author focuses on a seldom spotlighted thread from the history of natural
law in Hungary, the 18
th
century reception of modern Protestant natural law theories in
Calvinist colleges. Providing an analysis of Theologia naturalis written by Istvn Szent-
gyrgyi, one-time professor of the Srospatak College, he wants to demonstrate that politi-
cal culture in the early modern period in Hungary was more complex in terms of language
than we usually think, and that within this political culture modern Protestant (Pufen-
dorfian and Wolffian) natural law had some role. Also, he argues that the reception of
modern Protestant natural law theory was not necessarily a mechanical acceptance but
much rather an adoption determined by the local socio-cultural circumstances.
First, the author reconstructs what the latest English-language literature says about
modern Protestant natural law theory, then he provides an overview of Calvinism in 18
th
-
century Hungary and only after that, referring to these contexts, does he discuss Szent-
gyrgyis book. The conclusions he arrives at seem important in many respects.
On the one hand, they call attention to the fact that the reception of modern Protestant
natural law theory was not necessarily connected to the educational program of enlight-
ened absolutism, either in institutional or in an ideological sense. On the other hand, they
remind us that not only reform movements threatening the social-political status quo had
a role in the dissemination of Enlightenment thought in Hungary but also such institutions
that were conservative in character. This way, the moderate or conservative movements of
the Enlightenment seem to have been present in Hungary, too, in their peculiar localized
versions.
AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 116
NEDIM ZAHIROVI
A hatrvidkben rejl lehetsg
Thry Gyrgy halla s Berzencei Mehmed aga felemelkedse
Az oszmn hatrt illeten rgta uralkod az a nzet, mely szerint az oszmn fl s szom-
szdai kztt hzd hatrvonalak elmosdottak, s nem definilhatk vilgosan. A hatr
ezen felfogst rendre az oszmn expanzi knyszervel hozzk sszefggsbe.
1
ppen
ezrt az oszmn hatrt az Oszmn Birodalom kialakulstl a 16. szzad vgig terjed id-
szakban a trsadalmi felemelkedsre lehetsget biztost trsgnek is tekintettk. Ez k-
lnsen azokra a katonkra vonatkozott, akik a hatrvidkeken harcoltak vagy az erdt-
mnyekben llomsoztak, hiszen az rintett terleteken az rvnyben lv bke dacra is
kisebbfajta hbork dltak. Ezekben a rtermettek igen hamar kitntethettk magukat,
akr a hatr megrohansa, cseklyebb lptk hadmveletek, foglyok ejtse s rabszolga-
sgba hurcolsa rvn, fggetlenl attl, hogy az ellensges terletre vezetett tmadsrl
vagy egy onnan rkez elhrtsrl volt-e sz.
2
Az effle akcikat nem ritkn zsoldemels-
sel vagy javadalombirtokbl szrmaz jvedelmek gyaraptsval honorltk. A harcban
vagy egyb szolglatban btornak s sernynek bizonyul katonkat a hatron szolglatot
teljest parancsnokok terjesztettk fel a jutalmazsra. A javaslatot a szandzsk lovassgi
elljrja (alaybegi), maga a szandzskbg, st nha a beglerbg is tovbbthatta a Portra.
3

A bcsi Osztrk Nemzeti Knyvtrban tallhat az a rznme-defter,
4
melyben bs-
ges informci ll rendelkezsnkre a hatr menti harcokrl s az ahhoz kapcsoldan tett
zsoldemelsi javaslatokrl. Az Mxt. 571 jelzet defter 384 oldalt tesz ki, bejegyzsei a
hidzsra szerinti 980983 kztti idszakbl szrmaznak. A defter lnyegben az adriai
tengernl kezdd, Horvtorszgon, Szlavnin, Magyarorszgon t egszen Erdlyig h-
zd fldrajzi terletre vonatkozik. Bejegyzseiben azon katonkra vonatkozan tesznek
javaslatokat, akik mr Szigetvr 1566-os meghdtsa sorn kitntek, de tallunk benne

1
Koller, Markus: Eine Gesellschaft in Wandel. Die osmanische Herrschaft in Ungarn im 17. Jahr-
hundert (16061683). Stuttgart, 2010. 22. Az oszmn hatr jellege csupn a tizent ves hbor
vgt kveten vltozott meg. A defenzvba szorul oszmnok arra knyszerltek, hogy hatrv-
delmket a Habsburg katonai hatrrendszer mintjra szervezzk t.
2
A hatr msik oldaln is hasonl lehetsgek addtak a trsadalmi felemelkedsre, illetve a sze-
gnysgbl val megmeneklsre. Ez az esly sokakat vonzott Magyarorszgra Nmetorszgbl
(Stuttgartbl, Regensburgbl, Nrnbergbl, Mnchenbl, Ingolstadtbl stb.). Lsd: Plffy, Gza:
Gemeinsam gegen die Osmanen. Ausbau und Funktionen der Grenzfestungen in Ungarn im 16.
und 17. Jahrhundert (az Osztrk llami Levltr killtsi katalgusa, 2001. mrcius 14. mjus
31.) Wien, 2001. 12.
3
Dvid, Gza: Administration in Ottoman Europe. In: Studies in Demographic and Administra-
tive History of Ottoman Hungary. Istanbul, 1997. 197198.
4
Bvebben errl a defter-fajtrl lsd: Fekete, Ludwig: Die Siyqat-Schrift in der trkischen Fi-
nanzverwaltung. Bd. I. Budapest, 1955. 105.
A hatrvidkben rejl lehetsg Mhely
117
olyan adatokat is, melyek az 15701573 kztti oszmnvelencei hborra hivatkoznak.
Termszetesen a legtbb esetben olyan zsoldemelsekrl van sz, amelyek a katonk k-
lnfle magyarorszgi sszetzsekben val eredmnyes rszvtelnek eredmnyei.
5

A defter nhny bejegyzse lehetv teszi, hogy jobban megvilgtsuk azokat a krl-
mnyeket, amelyek kztt a magyar hs, Thry Gyrgy lett vesztette. Thry Gyrgy tipi-
kus hatrvidki ember volt. Nem tudjuk, pontosan mikor s hol kezddtt a plyafutsa. Az
1540-es vekben kapcsoldott be aktvan a trk ellenes harcokba, karrierjnek fbb llo-
msai a lvai, palotai, vgl pedig kanizsai kapitnyi tisztsgek voltak. Diadalai rvn is-
mert hss vlt, mg a trkk elismerst is kivvta.
6
Valamennyi gyzelme kzl a
legdicsbb az volt, amelyet 1566-ban Palota kapitnyaknt Arszln pasa budai beglerbg
fltt aratott. Thry Gyrgy kzvetlenl a Szlejmn szultn ltal Magyarorszgra vezetett
oszmn sereg megrkezse eltt aratott gyzelmet Arszln pasa fltt. A szultn olyannyira
felhborodott Arszln eljrsn, aki szemlyes becsvgytl vezrelve sajt hatskrbl fo-
gott neki Palota ostromnak, hogy Szokollu Mehmed pasa nagyvezr srgetsre ki is v-
geztette t.
7
A hadi szerencse 1571-ben hagyta el Thry Gyrgyt, amikor Kanizsa kapit-
nyaknt lett vesztette. A szakirodalom kt vltozatot ismer Thry Gyrgy hallra vonat-
kozan. A Forgch Ferenc ltal kzvettett els szerint Ali szigetvri szandzskbg a kvet-
kez cselhez folyamodott: az lltlagos konvertita azzal a szndkkal lpett kapcsolatba
Thryval, hogy szeretne visszatrni rgi keresztny vallshoz. A bg vgl Thry hisz-
kenysgt kihasznlva tette el t lb all.
8
Az Istvnffy Miklstl szrmaz msik verzi
szerint az egyik, Sziget, Pcs s Segesd vagy Koppny ellen vezetett hadjrata sorn ltk
meg. A trkk a hatrvidken szoksos taktikt alkalmaztk, mely arra irnyult, hogy ki-
csalogassk a katonkat az erssgbl. Ha a vrkatonk mr a falakon kvl voltak, s ld-
zbe vettk tmadikat, azok a httrben vrakoz trk seregrsz el vezettk ket. Ennek
megfelelen Thry, miutn ltta, hogy oszmn katonk egy kisebb csapata a kanizsai vr
krnykt prdlja, kijtt az erdbl, s lovas katonival ldzbe vette az elrst. Csak-
hogy az ldzs kzepette belefutott azokba az oszmn katonkba, akik htvdknt Orosz-
tony kzelben llomsoztak, s az igazi harc ott bontakozott ki a kt fl kztt. A kzde-
lemben Thry lett vesztette, a fejt levgtk s Isztambulba kldtk.
9

Dvid Gza, aki egyik munkjban rszletesen is foglalkozott a szigeti szandzsk ellj-
rival, arra hvta fel a figyelmet, klns, hogy ez a jelentsebb hatrincidens Ali szigeti
szandzskbg szigeti hivatalviselsnek idejre esik, mgis semmilyen vagy igen csekly
javadalombeli kiegsztst kaphatott csupn rte: 350.000 akcsval kezdte Szigeten, majd
kt v s kt hnap elteltvel 355.000 akcsval tvozott, ezttal Szolnokra.
10
Valban,
a Thry elleni harcban val rszvtelrt Ali csupn azutn kapott 40 000 ezst fizets-

5
Flgel, Gustav: Die arabischen, persischen und trkischen Handschriften der kaiserlich-knig-
lichen Hofbibliothek zu Wien. Bd. II. Wien, 1865. Nr. 1384., 467.
6
V.: Takts Sndor: A nagy Thry Gyrgy. In: Bajvv magyarok. Kpek a trkvilgbl. Bu-
dapest, 1979. 217254.
7
Arszln pasval kapcsolatban lsd: Khbach, Markus: Die Eroberung von Flek durch die Osmanen
1554. Eine historisch-quellenkritische Studie zur osmanischen Expansion im stlichen Mittel-
europa. WienKlnWeimar, 1994. 220224.
8
Forgch Ferenc: Emlkirat Magyarorszg llapotrl Ferdinnd, Jnos, Miksa s II. Jnos erd-
lyi fejedelemsge alatt. Ford. Borzsk Istvn. Budapest, 1977. 10381039.
9
Istuanfi, Nicolai: Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV. Coloniae Agrippinae: Hieratus.
1622. 513514.
10
Dvid, Gza: Die Bege von Szigetvr im 16. Jahrhundert. Wiener Zeitschrift fr die Kunde des
Morgenlandes, Bd. 82. Wien, 1992. 73.
Mhely NEDIM ZAHIROVI
118
emelst, hogy Szigetrl Szolnokra kerlt.
11
Egy ilyen veszlyes ellenfl kiiktatsa klnsen
kitntet volt. A bejegyzsek egyikben azonban azt olvashatjuk, hogy egy bizonyos Meh-
med a hatrvidken trtnt kt akciban val sikeres kzremkdse folytn jelentsen
nvelte jvedelmeit. volt Berzence erssgben a lovasok agja (frisn), napi zsoldja 29
ezstt (akcst) tett ki. A szbanforg akcik utn 25 000 ezst rtk nagyobb zimet-
birtokot (zemet) tltek oda neki. Az sszeg Pevr (Pcsvrad), Qapvr (Kaposvr) s
z (Szsz) kerletek (niye) jvedelmeibl llt ssze. A Mehmed jvedelmeinek felsoro-
lst kvet megjegyzsben a zsoldemels f okt is megadjk: Thry Gyrgy halla, mely-
nek Mehmed aga nll okozja volt. Ezenkvl 1571-ben Szentgyrgynl rszese volt egy
sszetkzsnek a csszri csapatokkal, amelyben Gyulaffy Mihly lett vesztette. A vo-
natkoz megjegyzs gy hangzik:

Mekr fevt olub zemeti mall olman qale-i Berezene frislerine aa olub
yevm 29 aqe ulfeye mutaarrf iken uri Grg nm melnu qatline mstaqll sebeb
olub ve Maar beglerinden Gulf Ml nm melnu dil almaq qadine gelb me-
ran an da utub getrrken mrd olub bunlardan ayr yararlnu nihyeti ol-
mayub mezd-i inyet-i pdihden ibtiddan 25 000 aqeliq zemet emr olunub sene-i
id ve semnn ve tisamie Reb l-irin eviri triyle mverre km-i erf-i
ln rd den Mehmed aaya emr-i l mibine ber-veh-i tekml 25 000 aqelik
zre tevh olund tarren f 14 abn sene-i 981.
12


Mivel a nevezett szemly
13
meghalt, s nagy zimetbirtoka megresedett, megparan-
csoltatott, hogy a szultn kegybl az eredeti, 25 000 ezst rtk javadalmat a berzencei
erssg lovas katoni agjnak, a napi 29 ezst zsoldban rszesl Mehmednek adjk.
Mehmed felmutatott egy, a 981. esztend Reb u l-hir hnapjnak utols dekdjban
[1573. augusztus 2029.] keltezett magasztos parancsot, mire teljes nvrtken egy 25 000
akcse rtk nagy zimetbirtokot utaltak ki neki. Mehmed, akinek sernysge klnben
nem ismer hatrokat, egyedli okozja volt az tkozott Thry Gyrgy hallnak, valamint
foglyul ejtette az tkozott Gyulaffy Mihlyt,
14
aki az oszmn felsgterletre jtt, hogy musz-
lim foglyokat ejtsen. a harcban megsebeslt s ksbb belehalt sebeibe. Feljegyezve
a hidzsra 983. vben, abn hnap 17. napjn [1573. december 9.].

Ha igazat adunk Istvnffynak, s az verzijt fogadjuk el, gy Mehmed aga vagy a csa-
liknt Kanizsa al kldtt katonk, vagy pedig az Orosztonynl vrakoz htvdek pa-
rancsnoka lehetett. A megjegyzs tartalma nem segt a krds vgleges megoldsban, m
az rnok ltal vlasztott mstaqll sebeb (nll vagy egyedli ok) kifejezs egyrtelmen
arra utal, hogy Mehmed agnak egszen nagy szerep jutott a veszedelmes ellenfl kiiktat-
sban. Istvnffy, aki az esemnyekkel egy idben lt, szintn megemltette azt a frfit, aki
kioltotta Thry Gyrgy lett. Szerinte Meminek hvtk az illett,
15
ami arra utal, hogy

11
sterreichische Nationalbibliothek (a tovbbiakban: NB) Mxt. 571. fol. 115r.
12
NB Mxt. 571. fol. 169r.
13
Egy bizonyos Qurd bgrl van sz, aki az elzetes javadalmi jogosultsgok biztosa (tezkere emni)
volt, s akinek a jogn Mehmed aga megszerezte a nevezett nagy zimetbirtokot.
14
Az ismert Gyulaffy Lszl fivrrl van sz, v.: Nagy Ivn: Magyarorszg csaldai czimerekkel
s nemzedkrendi tblkkal. IV. kt. Pest, 1853. 481.
15
a quodam Memio fauciatus corruit et interiit. In: Istuanfi: Historiarum de rebus Ungaricis
libri XXXIV, 514.
A hatrvidkben rejl lehetsg Mhely
119
szemlye azonos lehet Mehmeddel.
16
Az emltett defterben mg tallunk nhny emltst
Thry Gyrgy hallval kapcsolatban, m ezek inkbb a Forgch-fle vltozat mellett szl-
nak. A 16. lap rektjn egy olyan nagy zimetbirtok jvedelmeit soroljk fel, amelyek egy
bizonyos Dervisre, Mehmed bg fira vonatkoznak. A ksr megjegyzsben az ll, hogy az
illet rszt vett a Thry Gyrgy elleni harcban, ezrt pedig a hidzsra 979. vben, Mu-
harrem hnap utols dekdjban (1571. jnius 1524.) keltezett parancs rtelmben 2000
ezstnyi javadalombvtst kapott. Nyomban ezutn egy tovbbi megjegyzs kelti fel a fi-
gyelmnket, melyben az ll, hogy ugyanebben az akciban val rszvtelrt Musztafa nev
testvre is zsoldemelst kapott.
17
Mindkt megjegyzst a hidzsra 980. vben, Safer hnap
13. napjn rgztettk a defterben (1572. jlius 25.).
18
A hidzsra 980. vben, abn hnap
29. napjn (1573. janur 4.) azt vezettk fel a defterbe, hogy egy Pete (Pest) kerletbe tar-
toz nagy zimetbirtok Mehmed nev tulajdonosa (zam), egy bizonyos Mahmud bg fia,
2000 ezst jvedelembvtst kapott, ismt csak a fent vzolt vllalkozsban val rszvte-
lrt.
19
Mindezekbl vilgosan kitnik, hogy k hrman kt klnbz bgnek a fiai voltak.
Vajon Mehmed bg s Mahmud bg szemlyesen is ismertk a magyar hst? Ez nem lehe-
tetlen, hiszen valsznleg mindketten Magyarorszgon ltk le letk legnagyobb rszt.
Ennek megfelelen azt gyanthatjuk, hogy a kt bg kapcsolatban llt Thryval, s taln fia-
ik rvn csaltk csapdba t. Mi sem termszetesebb annl, hogy ez mind csupn Ali szi-
getvri szandzskbg kzremkdsvel valsulhatott meg. Mi mgis afel hajlunk, hogy a
szakirodalom ltal is megbzhatbbnak tartott Istvnffy-fle vltozatnak van vals alapja,
Mehmed aga karrierjnek meredek emelkedse pedig szintn ezt ersti meg.
20

Fordtotta: CZIRKI ZSUZSANNA

16
Egy 1570-bl szrmaz tmrdefterbe (Babakanlk Osmanl Arivi, stanbul, Tapu defteri No.
503.) valsznleg utlag jegyeztk be azt, hogy egy bizonyos Mehmed, aki a berzencei erssgben
az azeb-katonk agja volt, s korbban napi zsoldot kapott, a tovbbiakban egy 10 000 ezst r-
tk tmrbirtok lvezje. Taln ez a jvedelememels is Thry Gyrgy hallval llt sszefggs-
ben. Ezzel kapcsolatban lsd: Hegyi Klra: A trk hdoltsg vrai s vrkatonasga. II. ktet.
Budapest, 2007. 1324. Jelenleg nem lehet eldnteni, hogy ez a Mehmed, akit ebben a defterben az
azeb-katonk agjaknt emltenek, megegyezik-e a mi Mehmednkkel, aki az Mxt. 571. fol. 16r.
szvegben a frisn-katonk agjaknt szerepel.
17
A kt testvr jvedelmei a pcsvradi, szszi s szentlrinci kerletekbl szrmaztak.
18
NB Mxt. 571. fol. 16r. a defter kvetkez oldaln (fol. 16v.) tallhatk azok a jvedelmek, amelyek
Ahmed, Mehmed bg harmadik finak nagy zimetbirtokt tettk ki. A korbbi esetekhez hasonl-
an itt is megjegyeztk, hogy rszt vett a Thry Gyrgy elleni harcban. Azonban, valamely ismeret-
len okbl addan, t nem rszestettk hasonl jvedelembvtsben. Az egsz bejegyzst thz-
tk, s a vrs betkkel rt myesser ne-d (nem valsult meg) kifejezssel egsztettk ki.
19
NB Mxt. 571. fol. 62v. Nagy javadalombirtoka jvedelmei Pest, Vc, Buda, Nagyfalu (Szolnok)
kerletekbl szrmaztak.
20
Az sem zrhat ki, hogy mg tovbbi szemlyek is kaptak zsoldemelst ugyanezen akciban val
rszvtelkrt. E rvid munka alapjul olyan jegyzetek szolglnak, melyek 2005-ben kszltek. Az
idei v februrjban ismt szerettem volna tnzni az emltett deftert, de erre nem kerlhetett sor,
mivel az ppen restaurls alatt ll kzirat pillanatnyilag nem kutathat.

AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 120
BORUS GYRGY
Az angolholland hbork valdi okai

Az angolok s a hollandok 1652 s 1674 kztt hrom hbort is megvvtak egyms ellen.
A trtnszek tbbsge a legutbbi idkig ezen katonai konfliktusok mgtt gazdasgi, ke-
reskedelmi okokat sejtett,
1
pedig ha alaposan szemgyre vesszk a kt orszgban a hbork
kirobbansakor uralkod politikai, ideolgiai s kulturlis viszonyokat, ms kvetkeztets-
re kell, hogy jussunk. A legfrissebb kutatsokat vgz trtnszek mr egyetrtenek abban,
hogy az angolholland hbork elssorban nem kereskedelmi hbork voltak.
2

Az albbiakban arra vllalkozunk, hogy megvilgtsuk az angolholland hbork politi-
kai, ideolgiai httert. Figyelmnket az els kt konfliktusra kell sszpontostanunk, hi-
szen kzismert tny, hogy a harmadik sszecsapsnak (16721674) diplomciai okai vol-
tak: XIV. Lajos s II. Kroly az 1670 mjusban megkttt titkos doveri szerzdsben egye-
zett meg arrl, hogy Franciaorszg s Anglia kzsen indt hbort az Egyeslt Tartom-
nyok ellen.
A 17. szzad sorn az angolok vgig attl tartottak, hogy valamelyik kontinentlis hata-
lom hegemn helyzetbe kerlhet. I. Erzsbet uralkodsnak msodik feltl kezdve a spa-
nyol Habsburgok jelentettk a f veszlyt. A harmincves hbort lezr vesztfliai bke
(1648) mrskelte ezeket a flelmeket, m Oliver Cromwell mg mindig a spanyol tlsly-
tl tartott. Az Egyeslt Tartomnyok, amely a spanyolok ellen vvott nmetalfldi szabad-
sgharc (15681609) sorn ltrejtt utrechti unibl ntt ki, 1648-ban formlisan is fg-
getlen kztrsasgg vlt. A hollandok gyesen hasznltk ki azt a rvid idszakot a szzad
kzepn, amikor Ausztria s a nmet hercegsgek a harmincves hbor okozta kimerlt-
sgtl szenvedtek, Angliban s Franciaorszgban pedig polgrhbor dlt. Az Egyeslt
Tartomnyok szdten gyors gazdasgi fejldst elsegtette (a kezdetben legalbbis)
elnys fldrajzi elhelyezkeds. A fderci kt legersebb tartomnya Holland s Zee-
land ellenrzse alatt tartotta a Rajna, a Maas s a Scheldt folyk torkolatt, s nagy
hasznot hzott abbl, hogy a Balti- s szaki-tenger, valamint az Atlanti-cen kereske-
delmi tvonalainak tallkozsnl fekdt. Holland hajk szlltottk a Baltikum gabonjt
s fjt, a svdorszgi vasat s rezet a Fldkzi-tenger kiktibe, ahol aztn st vettek fel,
hogy azt az szaki halszkiktkbe vigyk a hal feldolgozshoz. Kzben sajt maguk ksz-
tette vagy Anglibl hozott textlikkal lttk el a Baltikumot. A holland hajsok azonban
ennl sokkal tvolabbi vizekre is elmerszkedtek. szak-Amerikban megalaptottk j-

1
Lsd pldul Wilson, Charles H.: Profit and Power. London, 1957. 5659.; Farnell, J. E.: The Nav-
igation Act of 1651, the First Dutch War, and the London Merchant Community. The Economic
History Review, vol. 16. (19634) no. 3. 439454.; Ferguson, Niall: Empire. London, 2003. 21.
2
Lsd Pincus, Steven C. A.: Protestantism and Patriotism. Ideologies and the Making of English
Foreign Policy, 16501668. Cambridge, 1996.; Jones, J. R.: The AngloDutch Wars of the Seven-
teenth Century. New York, 1996.
Az angolholland hbork valdi okai Mhely
121
Amszterdam vrost. Eljutottak Afrika, Dl-Amerika, India, Kna, Nyugat-India st mg
Ausztrlia partjaira is. Japnnal az eurpai orszgok kzl (a 17. szzad kzeptl egszen
1854-ig) egyedl a hollandoknak volt kereskedelmi kapcsolata.
3

Franciaorszg igazi nagyhatalomm vlsa 1661-ben kezddtt, amikor a fiatal XIV. La-
jos Mazarin bboros halla utn sajt maga vette t a kormnyzst. Lajos csupn huszonkt
ves volt, de a Fronde viszontagsgos vei sorn sokat tapasztalt, els minisztertl pedig
jl mkd abszolutista rendszert rklt. A rgi kard-nemessg-et politikai szempont-
bl a httrbe szortotta, a mindssze t-hat miniszterbl ll llamtancs felett pedig
szemlyesen elnklt. Jean Baptist Colbert pnzgyi fellenr merkantilista gazdasgpoli-
tikjval megteremtette Franciaorszg katonai nagyhatalomm vlsnak anyagi felttele-
it. Colbert egysges normkat vezetett be a hazai ipar szablyozsra, manufaktrkat s
kereskedelmi trsasgokat alaptott, nvelte az exportot, s vmokkal korltozta a klfldi
ruk behozatalt. A francik a katonai fejleszts s szervezs tern len jrtak. Hadgymi-
nisztriumot s katonai akadmikat hoztak ltre, a hatalmas lland hadsereg szmra
pedig kaszrnykat, gyakorltereket, katonai raktrakat s krhzakat ptettek, mikzben
a flotta bvtst sem hanyagoltk el.
4

Franciaorszg katonai felemelkedshez korbban Oliver Cromwell is hozzjrult, ami-
kor a harmincves hbor utn is folytatd spanyolfrancia hborban az utbbi oldalra
llt. 1655-ben elfoglalta Jamaict, tbb spanyol flottt tnkretett, majd 1658-ban a franci-
kkal egytt tmadta meg a Spanyol-Nmetalfldet. A francik az 1659-es bkektst kve-
ten tovbb gyengtettk a hanyatl Spanyolorszgot azzal, hogy a fggetlensgk vissza-
nyersrt kzd portuglokat tmogattk. A portugl hadsereg ln az a Schomberg her-
ceg llt, aki harminc vvel ksbb a boyne-i csatban vesztette lett a III. Vilmos ellen v-
vott rorszgi hborban.
5

Az angolok meglehetsen ksn ismertk fel a francia veszlyt. Hrom hbort is meg-
vvtak a hollandok ellen, mire a tbbsg rdbbent, hogy 17. szzadi terminolgival lve
nem a hollandok, hanem sokkal inkbb a francik ltalnos egyeduralmtl (universal
monarchy) kell tartani. A hollandokkal szembeni ellenrzsnek szmos, a kt orszg bel-
politikai viszonyainak megfelelen vltoz oka volt.
II. Vilmos herceg, az Orniai-hz feje aki I. Kroly angol kirly idsebbik lnyt, M-
rit vette felesgl 1650 novemberben halt meg, s ezzel elkezddtt az Egyeslt Tarto-
mnyok trtnetnek els helytartnlkli idszak-a (Stadholderless Period), amely az
1672-es forradalomig tartott. II. Vilmos fia a ksbbi III. Vilmos, a dicssges forrada-
lom kulcsfigurja apja halla utn egy httel szletett. Az orszg vezetst Johan de Witt
fpenzionrius vette t, aki az Orniai-hzzal szembenll kzposztlybeli republiknus
oligarchia rdekeit kpviselte. De Witt clja a decentralizlt kormnyzati rendszer s az oli-
garchia ln ll holland rendek vezet szerepnek a fenntartsa volt. Ellenezte a hbort,
mivel az a kereskedelemnek rtott, megnvelte az adkat, s nvelte az Orniai-hz eslyeit
is, amely az alsbb nprtegek, a radiklis klvinista papsg s a fldbirtokosok tmogat-
st lvezte.
Angliban ekkor mr majdnem kt ve az independensekbl ll csonka parlament
(Rump) volt hatalmon (16491653). A legfeljebb hatvan fbl ll csonka parlament tagjai
ideolgiai szempontbl nem voltak egysgesek, de sok volt kzttk az olyan fanatikus pu-

3
Williams, E. N.: The Ancien Rgime in Europe. Singapore, 1984. 4243.
4
Kennedy, Paul: A nagyhatalmak tndklse s buksa. Ford.: Bojtr Pter, Csillag Gbor, Varga
Zsuzsanna. Budapest, 1992. 72.
5
Clark, Sir George: The Later Stuarts, 1660714. 2. ed. Oxford, 1987. 60.
Mhely BORUS GYRGY
122
ritn, aki az tdik monarchistk (Fifth Monarchy Men) nzeteit osztotta. Ez a szlss-
ges szekta Jzus Krisztus fldi kirlysgnak kszbnll eljvetelt hirdette, s az arra
val felkszlst szorgalmazta. Mindezek ismeretben rthet, hogy a csonka parlament
II. Vilmos hallhrt kitr rmmel fogadta, st, abban az isteni gondvisels egyrtelm
megnyilvnulst vlte felfedezni. A holland helytart ugyanis az angol kztrsasgot nem
volt hajland elismerni, s legszvesebben csapatokat kldtt volna a szigetorszgba a roya-
listk megsegtsre.
6

A csonka parlament tagjai annyira fellelkesltek az Egyeslt Tartomnyokban bekvet-
kezett kedvez politikai fordulat hallatn, hogy nyomban trgyalsokat is kezdemnyeztek
az j republiknus vezetssel. Oliver St. John s Walter Strickland szemlyben rendkvli
kveteket kldtek Hgba, akiknek nem kisebb feladat jutott, mint a kt orszg politikai
unijnak az elksztse. A szpremny protestnsrepubliknus egyeslsbl a cson-
ka parlament nagy csaldsra vgl nem lett semmi. A kldtteket tntet tmegek fo-
gadtk, amibl az angolok azt a kvetkeztetst vontk le, hogy a holland nptmegek a ve-
zetvlts ellenre mg mindig a Stuartokat tmogat s azokkal vrsgi kapcsolatban is
lv Orniai-hz mgtt llnak. Miutn hosszas trgyalsok utn a fggetlensgt flt kis
Egyeslt Tartomnyok elutastotta az unira vonatkoz kptelen tletet, a csonka parla-
ment vezeti gy dntttek, meg kell leckztetni a protestns sszefogs gyt elvet hol-
landokat.
A kt kvet hazarkezst kveten az angol sajt az istentelen, nz s profithes hol-
landusok kemny brlatval volt tele. A csonka parlament ebben a hangulatban szavazta
meg 1651 oktberben az els hajzsi trvnyt (Navigation Act), amely egyrtelmen a
hollandok kzvett-kereskedelme ellen irnyult. A trvny kikttte: gyarmati rut csak
angol hajkban vagy az adott gyarmat hajiban lehet szlltani, feltve, hogy a legnysg
hromnegyede angol. Br a hajzsi trvny hossz tvon vitathatatlanul nagy elnykhz
juttatta az angol gyarmati kereskedelmet, megalkotit nem ez motivlta, hanem a hollan-
dok irnt rzett ellenszenv. A trvny mgtt nem kereskedk, hanem fanatikus puritn
politikusok lltak, akiket a protestns s republiknus unit elutast hollandok megbnte-
tse vezrelt. A trtnszek hagyomnyos rvelse teht, hogy az els angolholland hbo-
r (16521654) a hajzsi trvny miatt volt elkerlhetetlen, pontostsra szorul. A hbo-
rt az angolok provokltk. A mrskelt holland vezets pusztn a hajzsi trvny miatt
nem is akart hborzni. Az igazi feszltsget nem a hajzsi trvny gerjesztette. Valjban
a trvny a mr eleve meglv ers hollandellenes rzs kvetkeztben szletett meg.
7

A hbort lezr bkt 1654 prilisban mr Oliver Cromwell mint Lord Protector k-
ttte meg. A viszlykods befejezst az angol katonai sikerek mellett az tette lehetv,
hogy a csonka parlament s az azt kvet Barebones-parlament feloszlatsval a szlss-
ges, az tdik monarchistkkal is szimpatizl puritnok httrbe szorultak. Cromwellt sok
brlat rte a bketrgyalsok sorn tanstott engedkenysge miatt. Tny, hogy a hollan-
dok felett aratott egyrtelm gyzelmet az angolok nem hasznltk fel jelents kereske-
delmi elnyk kicsikarsra. Cromwell legfbb kvetelse az volt, hogy a hollandok ismer-
jk el a protektortust, s Johan de Witt rje el az Orniai-hz hatalombl val kizrst

6
Pincus: Protestantism and Patriotism, 1619.; Groenveld, Simon: The English Civil War as the
Cause of the First Anglo-Dutch War, 16401652. The Historical Journal, vol. 30 (1987) no. 3.
551552.
7
Pincus: Protestantism and Patriotism, 2351.; Groenveld: The English Civil War, 555566.
Az angolholland hbork valdi okai Mhely
123
(Act of Seclusion). Ezt vgl is az Egyeslt Tartomnyok ht rendi gylse kzl egyedl
a Holland Tartomny (a legbefolysosabb) fogadta el.
8

Lssuk ezek utn a msodik angolholland hbor (16651667) kirobbansnak okait,
krlmnyeit. Az interregnum zrzavaros llapotait Angliban a restaurci, a kirlysg
helyrelltsa szntette meg. II. Kroly 1660 mjusban, harmincadik szletsnapjn trt
haza az Egyeslt Tartomnyokbl, kzel egy vtizednyi szmzets utn. Mg ugyanebben
a hnapban holland kldttsg rkezett Londonba, s trgyalsok kezddtek a kt orszg
kztti vits krdsek rendezse rdekben. Hamar vilgoss vlt, hogy a megegyezs nem
lesz egyszer. A kzvett kereskedelemben utaz holland fl rthet mdon rossz nven
vette, hogy az anglikn royalista tbbsg angol parlament jra trvnybe iktatta az 1651-es
hajzsi trvnyt. 1660 szeptemberben a hollandok eltrltk az Orniai-hz hatalombl
val kizrsrl szl trvnyt, 1661 janurjban viszont, amikor meghalt II. Vilmos zve-
gye (II. Kroly hga), feszltsgekhez vezetett a tizenegy vesen rvn maradt Vilmos her-
ceg neveltetsnek krdse.
9
Nem javtotta a kt orszg viszonyt az sem, hogy 1661 nyarn
jra azt a Sir George Downingot kldtk hgai nagykvetnek, aki 1658 s 1660 kztt mr
megmutatta, nem nagyon kedveli a hollandokat. Az veken t tart trgyalsok sorn mg
a rgi srelmeket sem sikerlt rendezni. Az 1654-es bkeszerzds rtelmben a hollan-
doknak t kellett volna engednik az indonziai Mlukk-szigetek egyikt, de erre nem ke-
rlt sor.
10
Idkzben jabb konfliktusok is kialakultak. A hollandok Dlnyugat-India part-
jainl akadlyoztk az angol kereskedelmet, az angolok pedig Guineban prbltk meg-
trni a holland kereskedelmi hegemnit.
Trtnelmnkben a msodik angolholland hbor volt a tisztn kereskedelmi hbor
legvilgosabb pldja jelentette ki nagy magabiztossggal Sir George Clark.
11
Ebben va-
lsznleg nincs igaza. 1664 prilisban a parlament alshza bizottsgot hozott ltre Ang-
lia ipari s kereskedelmi problminak a feltrsra. A bizottsg felkrte a kereskedelmi
trsasgokat, szmoljanak be klkereskedelmk llapotrl, valamint arrl, kik s milyen
formban akadlyozzk tevkenysgket. A begyjttt panaszoknak csupn az egyharmada
utalt hollandok ltal elkvetett obstrukcira.
12

A Levantei Trsasg most ugyan megemltett nhny hollandokra vonatkoz srelmet,
1664-ig viszont egyszer sem panaszkodtak rjuk. F ellenfeleiknek az algriai kalzokat tar-
tottk, akikkel szemben az angolok s a hollandok idnknt kzsen lptek fel. A Trsasg
kpviseli ugyanakkor szksgesnek tartottk a velencei s francia kereskedk visszalseit
is megemlteni. Az els angolholland hbor slyos krokat okozott a mediterrn trsg
angol kereskedelmnek, gy a Levantei Trsasg tartott egy jabb sszecsapstl.

8
Pincus: Protestantism and Patriotism, 169184. Kereskedelmi elnynek szmtott, hogy az ango-
lok tbb szz hajt zskmnyolva jelentsen nvelni tudtk flottjuk nagysgt, s a bke rtelm-
ben a hollandoknak ettl kezdve fizetnik kellett az angol vizeken trtn halszatrt.
9
Vilmost kezdetben Heer van Zuylestein, Frigyes Henrik (Vilmos nagyapja, helytart s fvezr
1625 s 1647 kztt) trvnytelen fia nevelte szigor klvinista szellemben. 1666 prilisban aztn
maga Johan de Witt kezdte el bevezetni Vilmost a kzgyekbe. 1666 augusztusban a Holland Tar-
tomny rendi gylse kimondta, hogy Vilmos huszonkt ves korig nem lehet fvezr, valamint
hogy egyszerre nem lehet fvezr s helytart is.
10
Itt trtnt az a mszrls is, amelyet a holland kegyetlensg pldjaknt sokat emlegettek az ango-
lok. 1623-ban a hollandok tz angol kereskedt knoztak hallra Amboina szigetn. Clark: The
Later Stuarts, 63.
11
Clark: The Later Stuarts, 63.
12
Seaward, Paul: The House of Commons Committee of Trade and the Origins of the Second Anglo-
Dutch War, 1664. The Historical Journal, vol. 30 (1987) no. 2. 446448.
Mhely BORUS GYRGY
124
A Kelet-indiai Trsasg kifejezetten ellenezte a hbort. A holland Egyestett Kelet-
indiai Trsasg termszetesen nagy konkurencit jelentett, az angolok mgis a tisztes ver-
sengs, a trgyals hvei voltak, s a kormnyzat figyelmt a hbor vrhatan katasztrof-
lis kvetkezmnyeire hvtk fel. A Trsasg kpviselinek nem csak a hollandokkal gylt
meg a baja. Megjelent a trsgben a frissen alaptott francia Kelet-Indiai Trsasg is. A por-
tuglok nem voltak hajlandak tengedni Bombayt, mely II. Kroly portugl felesgnek
hozomnyhoz tartozott. A spanyolok ugyanakkor megakadlyoztk, hogy kiktikben
a Kelet-Indiai Trsasg is rtkesthesse ruit.
A hollandok elleni hbort leginkbb az Afrikai Trsasg (hivatalos nevn Company of
Royal Adventurers) vezeti akartk. gy tnik, a Trsasg kifejezetten kereste a hollan-
dokkal val konfliktust. Szemben a francikkal, akik eurpaiak ltal mg el nem foglalt
nyugat-afrikai terleteken vetettk meg a lbukat, az angolok a hollandok guineai terletei-
re trtek be (amelyeket aztn a hollandok mg 1664-ben vissza is foglaltak). Az Afrikai Tr-
sasg vezetinek lpseit nem annyira a profit utni vgy, mint a hollandok irnt rzett
gyllet vezrelte. Anglikn royalista vezetsgrl van itt sz, amely akrcsak a parla-
menti alshz tbbsge a hollandokban a kztrsasgi eszme, valamint a vallsi plura-
lizmus s tolerancia kpviselit lttk, akik az angliai nonkonformista s republiknus erk
f tmaszai voltak. A hollandokkal szembeni anglikn royalista ellenrzst tovbb erstet-
te az a szzad kzepn megfogant gondolat, hogy az ltalnos egyeduralmat nem annyira
katonai, mint gazdasgi ervel lehet megvalstani. Az anglikn royalistk szemben a spa-
nyol vilguralmi trekvsek rksei a hollandok voltak, akik eldeikhez hasonlan keres-
kedelmi monoplium tjn akartk cljaikat elrni.
13

A kereskedelmi bizottsg jelentst Thomas Clifford 1664. prilis 21-n ismertette az
alshzzal. A szmos igazsgtalansg, becstelensg s mltatlansg szlt a dokumentum
, amelyet az Egyeslt Tartomnyok llampolgrai kvettek el felsge ellen azltal, hogy
Indiban, Afrikban s mshol srtettk jogait; s a krok, srelmek s ronglsok, ame-
lyeket kereskedinknek okoztak, a klkereskedelem legnagyobb obstrukcii.

A hz nagy
tbbsggel elfogadta a jelentst, s hatrozatban mondta ki: Hogy a jvben hasonl ne
trtnhessen meg, s, hogy tegyenek is ennek rdekben, e Hz kpviseli gy dntttek,
letkkel s vagyonukkal segtik felsgt mindenfle oppozcival szemben.
14

Clarendon grf lordkancellr, II. Kroly els minisztere elhatrolta magt a parlamenti
hatrozattl. gy ltta, a hbors uszts egyes kereskedk rdeke volt, akik mgtt Jakab,
yorki herceg s az t krlvev ambicizus politikusok lltak. Ezek kz tartozott Jakab tit-
kra, William Coventry, Sir Henry Bennet (1663-tl Arlington grfja) llamtitkr, valamint
Sir George Downing hgai nagykvet is.
15
Clarendonnak igaza lehetett, hiszen a meglehet-
sen agresszv Afrikai Trsasg kormnyzja maga Jakab volt. A Trsasg tagjai kztt Co-
ventry s Arlington mellett ott talljuk a haditengerszet kincstrnokt, Sir George Car-
teretet, a skt gyekrt felels Lord Lauderdale-t, Buckingham hercegt s Lord Ashley
pnzgyminisztert is.
16
A sors irnija, hogy az utbbi hrom politikus s Arlington a m-

13
Pincus, Steven C. A.: Popery, Trade and Universal Monarchy: The Ideological Context of the
Outbreak of the Second Anglo-Dutch War. The English Historical Review, vol. 107 (1992) no. 422.
326.
14
Journal of the House of Commons, 1742. vol. VIII. 547548.
15
Seaward: The House of Commons Committee of Trade, 437438.
16
Seaward: The House of Commons Committee of Trade, 441. A kereskedelmi bizottsg tagjai kzl
tbben is szorosan ktdtek Arlingtonhoz s Jakabhoz. A bizottsg elnke, Thomas Clifford,
Arlington embere volt.
Az angolholland hbork valdi okai Mhely
125
sodik angolholland hbor utn bekerlt a kirly ttag tancsadi testletbe (Cabal),
mg a hbort ellenz Clarendonnak tvoznia kellett.
Az 1663 szeptembere ta foly angolholland trgyalsok nem hoztak eredmnyt.
Downing gy ltta, a hollandok bels megosztottsguk s pnzgyi nehzsgeik miatt min-
denkppen szeretnk elkerlni a hbort. Engedmnyeket mgsem lehetett kicsikarni t-
lk, mivel a hollandok arra szmtottak, hogy az angol parlament gysem fogja megszavaz-
ni a kirly szmra a hbors felkszlshez szksges pnzsszegeket. Valban gy tnt,
hogy nincs meg a kell harmnia az uralkod s a parlament kztt. 1662 decemberben
Kroly megprblt enyhteni a Clarendon Code els kt trvnynek szigorn.
17
Kiadta els
engedkenysgi nyilatkozat-t (Declaration of Indulgence), amelyben azt krte a parla-
menttl, hozzon trvnyt diszpenzcis joga (dispensing power) amely lehetv tette
szmra, hogy egyeseket felmentsen a trvny hatlya all szlesebb kr alkalmazs-
rl. Az alshz dhsen utastotta vissza a krst. A parlament gyanakvan figyelte a kor-
mny pnzgyi tevkenysgt is. Bristol grfja eljrst kezdemnyezett Clarendon ellen a
felshzban. A felsgruls vdjt a lordok alaptalannak talltk, de az gyet teljesen nem
zrtk le.
Ezek a fejlemnyek bizakodssal tltttk el a hollandokat. Downing meg volt gyzdve
arrl, hogy addig nem fogjk igazn komolyan venni a trgyalsokat, amg nem ltjk az
angolok elszntsgt. A kereskedelmi bizottsgra azrt volt teht szksg, hogy sszegyjt-
sk a hollandoktl elszenvedett srelmeket, felkorbcsoljk az ellenk irnyul rzelmeket,
s egy hatrozott parlamenti llsfoglalssal nyomst gyakoroljanak De Witt kormnyra.
Downing szmtsa, hogy a hollandok az angol fegyvercsrtets hrre majd meghtrlnak,
s jelents engedmnyeket tesznek, nem vlt be. De Witt az egyeslt rendi gyls (Staaten
Generaal) jvhagysval j hajkat pttetett, s utastotta De Ruytert a guineai terletek
s tmaszpontok visszafoglalsra. Miutn oktber vgn bebizonyosodott, hogy De Ruyter
sikerrel jrt, a hbor elkerlhetetlenn vlt. A parlament hatalmas sszeget, 2,5 milli
fontot szavazott meg a hbors felkszlsre.
Az angol kereskedk tbbsge nem akarta ezt a hbort. Tudtk, hogy a fegyveres sz-
szecsaps mg ha sikerrel is vvjk azt rvidtvon mindenkppen krt okoz a kereske-
delemnek. A msodik angolholland hbort az anglikn royalista kereskedk s politiku-
sok provokltk ki. Az angol parlament prilisi hatrozata sokak szmtsval ellenttben
egysgbe kovcsolta a hollandokat, a hbor lefolysa pedig azt mutatta, hogy az angolok
slyosan albecsltk az Egyeslt Tartomnyok ellenllsi erejt.
Az angolok csak 1665 mrciusban zentek hadat az Egyeslt Tartomnyoknak. A yorki
herceg ltal irnytott angol flotta mr hnapokkal korbban elfoglalta j-Amszterdamot,
a ksbbiek sorn viszont vltakoz sikerrel folyt a kzdelem. Egyre inkbb gy tnt, a sze-
rencse elprtolt az angoloktl. 1665 nyarn az angolok a dn kirllyal trtnt megllapo-
dst kveten Bergen kiktjbl akartak a Skcia megkerlsvel hazatr holland keres-
kedelmi flottra lecsapni, m valami fatlis flrerts folytn a dnok tzet nyitottak a k-
zeled angol hajkra. A tbb szz ldozatot kvetel baleset vgl oda vezetett, hogy Anglia
hadat zent Dninak, amely gy a hollandok szvetsgese lett. Franciaorszgot 1662 ta
vdelmi szvetsg kttte a hollandokhoz,
18
gy II. Kroly hiba brndozott a francikkal
val egyttmkdsrl, nem lehetett ket megnyerni. Anglia egyetlen szvetsgese Bern-

17
A Corporation Act a hith nonkonformistkat kizrta a vrosi vezet testletekbl, az Act of
Uniformity pedig az ltalnos imaknyvet el nem fogad papsg ellen irnyult.
18
Johan de Witt republiknus prtja szmra ez volt a magtl rtetd orientci, hiszen az ellen-
lbas Orniai-hz II. Kroly Anglijval kereste a kapcsolatot.
Mhely BORUS GYRGY
126
hard von Galen mnsteri pspk volt, ezt azonban a hollandok nmet szvetsgesei bven
ellenslyoztk.
19
1665 tavaszn pestisjrvny trt ki Angliban, amely egyedl Londonban
68 000 ldozatot kvetelt.
20
1666 szeptemberben a londoni tzvsz szinte az egsz Cityt
elpuszttotta. Oktberben az egyre elgedetlenebb parlament megszavazott mg a hadi kia-
dsok fedezsre egy nagyobb sszeget, de csak az utn, hogy Kroly engedlyezte a hadi-
tengerszet szmliba val betekintst. 16661667 teln zavargsok trtek ki az orszg
szmos pontjn. A tmegek elgedetlensgt a hbors vek rossz termseredmnyei is fo-
koztk.
21
Az utols katasztrfrt mr magt a kormnyzatot terhelte a felelssg. A klts-
gek cskkentse rdekben 1667 februrjban gy dntttek, a nagy hadihajkat vissza-
tartjk, s csak cirklkat kldenek ki a kereskedelmi hajk vdelmre. Jniusban ami-
kor mr javban folytak a bketrgyalsok a hollandok felhajztak a Medway folyn,
Chatham kiktjben ngy hajt felgyjtottak, a kirlyrl elnevezett zszlshajt (Royal
Charles) pedig elvontattk.
A gyors bkektst amellett hogy a hbor az angolokat s a hollandokat egyarnt
kimertette, s sszessgben mindkt fl szmra kedveztlenl alakult Franciaorszg
agresszv klpolitikja tette szksgess. A francik holland szvetsgeseiknek csak mini-
mlis katonai segtsget nyjtottak, s titokban Spanyol-Nmetalfld lerohansra kszl-
tek fel, amelyet XIV. Lajos mondvacsinlt indokkal sajt felesgnek kvetelt. Miutn Lajos
apsa, IV. Flp spanyol kirly meghalt, a francik megindtottk a tmadst.
22

A hollandok attl rettegtek, hogy Franciaorszg teljesen bekebelezi a Spanyol-Nmet-
alfldet, az Egyeslt Tartomnyok kzvetlen, fenyeget szomszdjv vlik, s jra felvir-
goztatja a korbban nagy rivlis Antwerpen vrost. Az angolok, akik szmra mindig is el-
sdleges szempont volt, hogy a hozzjuk legkzelebb es kontinentlis terletek semleges
vagy barti kzben legyenek, szintn megrettentek a francia ambciktl. I. Lipt magyar s
cseh kirly, nmet-rmai csszr kptelen volt a spanyolok segtsgre sietni. Erit tls-
gosan lektttk a francikkal szvetsges nmet hercegek, a Kprl nagyvezrek restau-
rcija nyomn jra megersd trkk,
23
valamint a magyarok Habsburg-ellenes rendi
mozgalma. Lipt gy jobb hjn szerzdst rt al XIV. Lajossal. Nem csak arrl egyeztek
meg, hogy Franciaorszg mekkora rszt szakthat ki magnak a Spanyol-Nmetalfldbl.
A spanyol birodalom egyms kztti felosztsrl is megllapodtak arra az esetre, ha a be-
teges II. Kroly utd nlkl halna meg. Ilyen krlmnyek kztt nagyon is ideje volt, hogy
az angolok s a hollandok flretegyk ellentteiket. A bkektsre 1667 jliusban kerlt

19
Clark: The Later Stuarts, 6465.
20
Ashley, Maurice: England in the Seventeenth Century. 3. ed. London, 1968. 128.; Holmes, Geoffrey:
The Making of a Great Power. London New York, 1995. 5.
21
Prest, Wilfrid: Albion Ascendant: English History, 16601815. Oxford, 1998. 40.
22
Brabant tartomny szoksjoga szerint az els hzassgbl szrmaz lenygyermekek az rkls te-
rn elnyt lveztek a msodik hzassgbl val figyermekekkel szemben. XIV. Lajos azzal rvelt,
hogy ezen trvny alapjn felesge, Mria Terzia aki Flp els hzassgbl szrmazott volt
a dl-nmetalfldi terletek jogos rkse, s nem II. Kroly, akinek Flp msodik felesge adott
letet.
23
Mehemed s Ahmed Kprl nagyvezrek hszves kormnyzst (16561676) a trtnetrs res-
taurcinak nevezi. A kt pasa a korbbi rendet lltotta vissza azltal, hogy kemny kzzel felsz-
molta az anarchit s korrupcit, rendbe tette a pnzgyeket s kivezette a birodalmat a katonai
vlsgbl. A trk birodalom annyira megersdtt, hogy Kara Mustafa pasa mr Bcs elfoglalst
is tervbe vehette.
Az angolholland hbork valdi okai Mhely
127
sor.
24
1668 janurjban aztn megszletett Anglia, az Egyeslt Tartomnyok s Svdorszg
hrmas szvetsge is. A felek megllapodtak, hogy kzvettknt lpnek fel Franciaorszg
s Spanyolorszg kztt, s erfesztseket tesznek a hbor lezrsa rdekben. Francia-
orszg megtarthatja 1667-es hdtsainak egy rszt, de korntsem mindent. Amennyiben
Franciaorszg ezt nem lenne hajland elfogadni, Anglia s az Egyeslt Tartomnyok kz-
sen hbort indt ellene, hogy rknyszertse a korbbi hatrok helyrelltsra. Ez utbbit
mr a szerzdshez csatolt titkos zradkokban mondtk ki.
25

A hollandok ellen vvott hbor kudarca Angliban slyos belpolitikai vlsghoz veze-
tett. A Korona ktsgbeejt pnzgyi helyzetbe kerlt. A parlament 1660-as dntse alap-
jn a kirlynak vi 1 200 000 fontnyi jvedelem jrt. Az elssorban vmokbl s fogyaszt-
si adkbl ered bevtel amelyet taln szndkosan becsltek tl 250300 ezer fonttal
mindig elmaradt a megszavazott sszegtl. A hiny ptlsra 1662-ben bevezettk a fst-
pnzt minden tzhely (hztarts) utn kt shillingnyi adt , ez azonban kezdetben mg
100 ezer fontot sem hozott. A hbors vek sorn a bevtel 700 ezer fontra esett vissza.
A msflmillira duzzadt hbors adssggal egytt ez egyet jelentett az llamcsddel.
26

Mindezek ismeretben rthet, hogy II. Kroly 1670-ben mirt ment bele a Napkirllyal
kttt titkos doveri szerzdsbe, amely a harmadik angolholland hborhoz (16721674)
vezetett.
27
Az angol kirlynak hrmas clja lehetett. Egy sikeres hbor segtsgvel szeret-
te volna stabilizlni uralkodi pozcijt, francia pnzseglyekhez kvnt hozzjutni, s meg
akarta dnteni a holland republiknus rezsimet. Kroly abban bzott, hogy a Johan De Witt
helyett hatalomra kerl fiatal unokaccst, Orniai Vilmost majd knye-kedve szerint ir-
nythatja.
28
XIV. Lajos cljai mg ennl is nyilvnvalbbak. A francikat igen rzkenyen
rintette a hrmas szvetsg ltrejtte s klnsen Johan de Witt rulsa. XIV. Lajos
nemcsak arra jtt r, hogy elszr az Egyeslt Tartomnyok ellenllst kell megtrnie, ha
meg akarja szerezni a Spanyol-Nmetalfldet, de arra is, hogy a hrmas szvetsggel egy
hatalmas franciaellenes koalci alapjai teremtdtek meg. A kt jelents tengeri hatalom
sszefogsa nagy stratgiai problmt jelentett Franciaorszg szmra. Nem szmthatott
sikerre a kontinensen, ha erit meg kellett osztania az egyszerre vvott szrazfldi s tenge-
ri hadjratok kztt.
29
Ezen j veszly kialakulsrt XIV. Lajos szemlyesen Johan de
Wittet okolta. Meggyzdse volt, hogy a hrmas szvetsg az mve volt. Az elkvetkez

24
Anglia megtarthatta j-Amszterdamot, viszont le kellett mondania Suriname-rl, Pulo Runrl,
a nyugat-afrikai erdkrl, j-Skcirl s az angol kereskedk ltal ignyelt jvttelekrl.
25
Lsd Holmes: The Making of a Great Power, 434.
26
Holmes: The Making of a Great Power, 8889., 100103.; Hill, Christopher: Az angol forrada-
lom vszzada, 16031714. Ford.: Litvn Gyrgy. Budapest, 1968. 180.
27
Holmes: The Making of a Great Power, 434. A szerzds rtelmben a szrazfldi hadmveletek
f terht Franciaorszg vllalta magra, a tengeri harcokt pedig Anglia. A hollandoktl elfoglalt
terletekbl Anglinak jrt a Scheldt foly torkolatnl lv hrom sziget. II. Kroly gretet tett,
hogy amint az orszgnak gyei lehetv teszik, ttr a katolikus hitre.
28
Orniai Vilmos 1672 nyarn valban hatalomra kerlt, br nem egszen gy, ahogy azt II. Kroly
elkpzelte. Az Egyeslt Tartomnyokban forradalom zajlott le. A francia invzitl pnikba esett
tmegek a de Witt testvreket felkoncoltk, s kiharcoltk, hogy a republiknus prt f tmaszai,
Holland s Zeeland oligarchii is fogadjk el Vilmost helytartknt, valamint a hader fparancs-
nokaknt. II. Kroly feleltlen klpolitikt folytatott, de senki sem volt, aki ebben megakadlyoz-
hatta volna. A parlament a dicssges forradalomig (16881689) ritkn s rendszertelenl lse-
zett, s tl kevs informcival rendelkezett ahhoz, hogy ellenrizni tudta volna a klpolitikai dn-
tseket. Mi tbb, az orszg alkotmnyos hagyomnyai alapjn ehhez nem is volt joga.
29
Kennedy: A nagyhatalmak tndklse s buksa, 8586.
Mhely BORUS GYRGY
128
veket ezrt az Egyeslt Tartomnyok elleni bntethadjratra val felkszlssel tlttte,
s kzben mindent elkvetett, hogy alaknzza a hrmas szvetsget.
30

sszegzsknt megllapthatjuk, hogy br a kereskedelmi rivalizls tagadhatatlanul
hozzjrult Anglia s az Egyeslt Tartomnyok kztti feszltsgekhez, a hrom angol
holland hbor kirobbansa mgtt sokkal inkbb politikai s ideolgiai okokat kell keres-
nnk. A kt orszg kztti ellensgeskedst vgl az angol kzvlemny teljes megvltozsa
zrta le. A ktmillis kis Egyeslt Tartomnyok 1672-ben kis hjn sszeroppant. A tenge-
ren ugyan a hollandok ellen tudtak llni az angolfrancia nyomsnak, a szrazfldn a
francik megllthatatlanul nyomultak elre. Hollandot s Zeelandot csak hatrterleteik
vzzel val elrasztsa mentette meg. Az angolok tbbsge vgre felismerte, hogy nem a ka-
tasztrfa szlre sodrdott hollandok jelentettk orszgukra a f veszlyt, hanem a Napki-
rly vezette francik. A hollandellenessget felvltotta a francia hegemnitl val rettegs,
ami szorosan sszekapcsoldott a katolicizmustl s a kirlyi nknyuralomtl val fle-
lemmel is.
3130
Rowen, Herbert H.: John de Witt and the Triple Alliance. The Journal of Modern History, vol. 26
(1954) no. 1. 1314.
31
Lsd errl rszletesen Pincus, Steven C. A.: From Butterboxes to Wooden Shoes: The Shift in Eng-
lish Popular Sentiment from Anti-Dutch to Anti-French in the 1670s. The Historical Journal, vol.
38 (1995) no. 2. 333358.

AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 129
FERIDUN M. EMECEN
I. Szelim szultn s a keleti krds
*


Az oszmnok s a keleti krds, Csaldirn 1514
Miutn Szelim szultn mg ha erszakkal is megoldotta a szmra ltfontossg kr-
dst, vagyis a trnrt foly harc problmjt, elhagyta Burszt. Galippolin t Isztambulba
ment, itt tartzkodott nhny napig. Ezid alatt a kosz uralta anatliai szandzskok lre
j vezetket nezevett ki, fleg azokon a terleteken, amelyeket Ahmed herceg s a tbbi
testvrnek fiai uraltak. Fit, Szlejmnt Szaruhanba/Maniszba kldte, ahol btyja,
Korkut volt a szandzskbg. Miutn a fit kinevezte ott szandzskbgnek, elvonult a leg-
kedvesebb tartomnyba, Edirnbe.
1
Leginkbb a krnykbeli vadszterleteken akart va-
dszni s pihenni. Az egsz telet ott tlttte.
2
A szrakozs s pihens mellett nem veszte-
gette az idt, hanem jabb s jabb hadjratok elksztsvel foglalatoskodott, fogadta
a szne el rkez kvetek gratulciit, egyben tjkozdott a nyugati fejlemnyekrl is.
Vitathatatlan, hogy ekkor szmra a legsrgetbb krds az Iszmail sah ltal okozott
problma megoldsa volt. Az utbbi tz v harcai teljesen feldltk Anatlia vilgt, a soro-
zatos zendlseknek s felkelseknek ksznheten az anatliai kzigazgatsi rendszer sz-
szeomlani ltszott. Radsul tbb olyan terlet is akadt, amely jelents mrtk npessg-
cskkenst szenvedett el, a falvakbl s a tbbi trsgbl elvndorl lakossg egy rsze pe-
dig Iszmail sahnl tallt menedket. Ebben a teljesen felforgatott helyzetben vallsi szoli-
daritsra hivatkozva a trkmenek mg tmogattk is a lzadsokat. Iszmail sah pedig az
Akkojunlu
3
llam rkseknt az Anatlibl hozzcsatlakoz erkre tmaszkodva egy val-
lsi alapokon szervezett birodalom ltrehozsrl lmodozott.
I. Szelim vetlytrsa, Iszmail sah sznrelpse s vallsi elkpzelsei
Az Akkojunlu llam ltal uralt fldrajzi terleten megjelen s az llamalapthoz szorosan
ktd, a sejk csaldjrl elnevezett szafavidk a trk trtnelem taln egyik legrdeke-
sebb politikai kpzdmnyei. Az llam alaptja Iszmail sah volt. A sah a kezdetekkor mg
a szunnita felfogs hve volt, de a ksbbiekben, Dzsnejd sejk s Hajdar idejn a tizenkt
imm
4
sizmust kvet Erdebilli sejki csaldhoz tartozott.
5
Ennek a csaldnak a mltja

*
A fordts Feridun M. Emecen isztambuli egyetemi professzor I. Szelim szultn lett feldolgoz
knyvnek kt fejezetbl kszlt. (Zamann skenderi, arkin fatihi. Yavuz Sultan Selim.
stanbul, 2010
2
. 416 old. szmozatlan lapokon 32 miniatra, a fordtott kt fejezet: 8794., 349
362.)
1
Drinpoly trk neve Edirne (a ford.).
2
bn Kemal: Tevrih-i l-i Osman. IX. Defter. S. a. r. Uur, A. Berlin, 1985.
3
A sz jelentse: fehr juhos (a ford.).
4
Vallsalapt (a ford.)
Mhely FERIDUN M. EMECEN
130
akrcsak az v trk gykereket tudhatott magnak. Ahogyan mr korbban is eml-
tettk, Dzsnejd sejk, amikor II. Murd uralkodsa idejn Anatliban jrt, nzeteit elter-
jesztette az ottani oszmn ulemk
6
krben, st maga mell gyjttte a Szamszun krnyki
Csepni kzssget is, amelyet arra buzdtott, hogy foglalja el a trapezuni rum (biznci)
utdllamot.
7
Mindezeknek ksznheten Dzsnejd sejk e csoportok krben nagy megbe-
cslsnek rvendhetett. Erre az idszakra tehet a Csepni kzssg letelepedse fleg a Fe-
kete-tenger szaki terleteire; azon bell is Trapezun krnykn voltak jelen nagy szm-
ban. Ksbb Dzsnejd unokja, Iszmail sah az Akkojunlu fennhatsg alatt a kr gyleke-
z trkmen npek nagy vallsi vezetjv ntte ki magt. A sah a rgi vallsi hagyomnyo-
kon alapul, de az iszlm nzeteivel vegytett meggyzdsvel tudta megszltani a kr
gylekezket. Iszmail sah egy vallsi felekezet sejkjeknt ugyanolyan gyesen tudta kiak-
nzni a hit adta lehetsgeket, mint ezt annak idejn nagyapja, Dzsnejd tette. Iszmail sah
s utdai sohasem tekintettk magukat a rgi szaszanida birodalom rkseinek.
Ekkor mg nem sok jel mutatkozott arra, hogy az oszmnok egykor majd a szunnita isz-
lm kpviseljeknt fognak fellpni. Iszmail sah nagy hatst gyakorolt az oszmnok gazda-
sgi s trsadalmi nyomsa alatt l nomd kzssgekre, aminek kvetkeztben az osz-
mn rendszer ellenben kibontakoz vallsi misszi lre tudott llni. A kelet- s dl-
anatliai rszeken, a Fekete-tenger szaki fennskjain s bels terletein a szabadsghoz
szokott nagy trkmen npcsoportok alig vrtk, hogy valaki felszabadtsa ket az oszmnok
elnyomsa all, ugyanis nagyon nyugtalantotta ket az oszmnok adszed tevkenysge,
de azzal sem voltak kibklve, hogy egy behatrolt kzigazgatsi rendszer rszeseiv kell
vlniuk, s nem osztottk az oszmnok tmr-rendszerrl alkotott nzeteit sem. Ez a fel-
szabadt pedig nem lehetett ms, mint Iszmail sah, aki a sajt nyelvkn szlt hozzjuk, s
egy smnizmussal kevert iszlm vallst kvetett.
E npek nagy rsze valban tvol llt az iszlm fennkltsgtl, sokkal inkbb maguk-
nak reztk azt az egyszer iszlmot, amely tele volt a smnizmus idejbl megrzdtt
motvumokkal s hagyomnyokkal.
8
Ugyan az oszmnok is hasonl vallsi hagyomnyokra
tekintettek vissza, sokig mgsem tudtak megbartkozni az j vallssal. Gykeresen
megvltoztatta azonban az oszmnok nzeteit az a tny, ahogyan Iszmail sah vallsi larcot
ltve politikai clokra hasznlta fel a hitet, s radsul cljnak tekintette Anatlia meg-
szerzst is. Erre vlaszul az oszmn ulemk s az intellektulis vezetk egy sokkal szigo-
rbb vallsi alapokon szervezdtt politikai rendszert keltettek letre. Ez a gyakorlat azon-
ban elengedhetetlenl letre hvta a vallsi misszi sszeomlst is a 16. szzadi oszmn bi-
rodalomban.
Iszmail sah mesterien, a flnomd letmdot folytat trkmenek nzeteinek megfelel-
en, az Igazhit karaktert magra ltve kezdett el siita propagandt folytatni. Ezek a pro-
pagandistk, akik kalifnak neveztk magukat, Anatliban felkerestk a hasonl hitet val-
l trkmenek lakhelyeit, s klnfle ajndkokkal leptk meg ket. Egy sokkal szaba-
dabb s boldogabb letet grtek nekik. Errl a misszirl szl trtnteket Iszmail sah
Hataji nven a trkl nefes-nek
9
nevezett verseiben rktette meg. Divnjban, amiben

5
A vallsi felekezetrl bvebben: ngren, R: Safeviyye. Diyanet Vakf slm Ansiklopedisi. Cilt 35.
stanbul, 2008. 460462.
6
Az iszlm vallstudsok (a ford.)
7
Hinz, W.: Uzun Hasan ve eyh Cneyd. Ford.: Byklolu, T. Ankara, 1992. 6296.
8
Sohrweide, H.: Der Sieg der Safaviden in Persien und seine Rckwirkungen auf die Schiiten
Anatoliens im 16. Jahrhundert. Der Islam, Jg. 41 (1965) 95223.
9
A bektsik s levik nzeteit megrkt vers (a ford.)
I. Szelim szultn s a keleti krds Mhely
131
a verseit gyjttte ssze, a kvetkezkpp mutatta be nmagt: Olyan, mint aki megvlt
kpt veszi magra olyan formn, mint Ali szentsge, akinek testt Allah tlttte be.
10
Az
iszlm felvtele eltt Kzp-zsiban egyltaln nem volt meglep, hogy az Isten ember-
brbe bjva jelenik meg. A vallsi vezetk pedig elszeretettel terjesztettk ezt a hitet.
A trkmen csoportok szmra ez a lehetsg az iszlm felvtele utn sem volt kizrt. A trk-
menek babons hittel megfszerezett iszlm vallsi nzetei kisebb rszben a siita motvu-
mokat hordoz Szent Ali s a tizenkt imn kultuszbl, a Kerbela-gyszbl s hasonl hie-
delmekbl alakultak, amibl vgl kintte magt a kizilbas
11
s az alevi
12
felekezet. Holott
ktsg sem frhet hozz, hogy ennek a hitnek a tizenkt imm doktrnjhoz nem sok kze
volt. gy ltszlag az si tengrizmus a HakMohamedAli hrmasban lt tovbb, valj-
ban azonban leegyszersdtt egy olyan hitre, mely Szent Alin kvl ms istensget nem
fogadott el.
13
Vagyis nem maradt semmi kapcsolata a tizenkt imm sizmusval vagy
egyb ms sita irnyzattal. Ilyen szemszgbl nzve semmikppen nem lenne helyes az
Anatliban megjelen kizilbasokat vagy rafiziket sitnak minsteni. Ez a hitrendszer
ugyanis a szafavidk szfizmusn alapul, ezrt helyesebb lenne npi iszlm-nak nevezni.
Annak ellenre, hogy az oszmn kzponti vezets a rafiziket vagy szafavidkat kizilbas-
nak nevezte, mivel tizenkt gerezdre formzott vrs szn fejfedt hordtak , k sajt
magukat egy id utn levi-nek kezdtk hvni. Itt meg kell jegyeznnk, hogy a kizilbas
elnevezsnek nem volt pejoratv rtelme. Az oszmnok ugyanis a Sirvansahokat jesilbas-
nak
14
hvtk zld fejfedjk miatt. Az oszmnokat pedig gyakran akbas-nak
15
neveztk,
mivel az ulemik fehr fejfedt hordtak.
A fentebb rszletezett vallsi hitvilggal rendelkez Iszmail sah-mozgalom valjban
kzvetlenl az anatliai nomd npeket clozta meg. Iszmail sah az igazi forradalmat Ana-
tliban akarta kirobbantani.
16
Fkpp a karamnok terletein, Antlia s Icsil hegyvid-
kein l trkmen tmegek tmogattk a mozgalmat.
17
A karamnok lakta vidk akkor mg
gysem llt teljesen az oszmnok irnytsa alatt. Ezenkvl a rgi tmrbirtokok tulajdo-
nosait, a karamn szphikat igencsak nyugtalantotta, hogy az oszmnok kivettk a kezk-
bl fldjeiket, ezrt minden alkalmat megragadtak arra, hogy az oszmnok elleni mozgal-
makhoz csatlakozhassanak. Azok a csoportosulsok, amelyek nyugtalanok voltak a ke-
mnykez oszmn vezets, valamint a magas adkvetelsek miatt, szintn Iszmail sah fel
fordultak. 1501 s 1510 kztt, amikor I. Szelim Trapezunban jrt, kzelrl is szlelhette a
fenyeget helyzetet. Sahkulu s Nur Ali kalifa felkelse (15111512) kvetkeztben a vros
csaknem teljesen megsemmislt. Ekkor mr I. Szelim szksgesnek tartotta egy vrosfal
felptst, hogy az oszmn llam meg tudja magt vdeni a mind vallsi, mind politikai
szempontbl veszlyt jelent szafavidk ellen.
A korszak oszmn trtnetrsa nagyon kemnyen s vdl hangon szmol be Iszmail
sah cselekedeteirl s vallsi nzeteirl. Ezzel szemben a sah tevkenysgt gy is rtkel-
hetnnk, mint az oszmnokkal szembeni vallsi-politikai s vilgnzeti vdekez mecha-

10
Ocak, A. Y.: Din. Osmanl Devleti ve Medeniyeti Tarihi. Cilt 2. stanbul, 1998. 142.
11
Vrsfejt jelent (a ford.)
12
Szent Ali kvetit nevezik gy (a ford.)
13
Ocak: Din, 142.
14
Zld fejt jelent (a for.)
15
Fehr fejt jelent (a ford.)
16
Emecen, Feridun M.: Osmanl Devletinin ark Meselesinin Ortaya k: lk Mnasebetler ve
Yansmalar. Tarihten Gnmz Trk-ran likileri Sempozyumu. Ankara, 2003. 3348.
17
Smer, F.: Safevi Devletinin Kuruluunda Anadolu Trklerinin Rol. Ankara, 1976.
Mhely FERIDUN M. EMECEN
132
nizmust. Klnsen nagy ksztetst rzett a ksbbiekben a sejhliszlm cmet meg-
szerz s a szafavidk elleni kzdelem legalizlsra igen kemny hang fetvt kibocst
Ibn Kemal trtnetr arra, hogy a Szelim nevben rt mvben vallsi larcba bjtatva be-
szmoljon az ellensgeskeds kiindulpontjairl, mikzben szksgesnek ltta, hogy tj-
koztasson az Erdebil gylekezet megjelensrl, Dzsnejd sejk sznre lpsrl s unoki-
nak tevkenysgrl is. Iszmail sah szerinte a rosszakar termszet, istentelen rossz hit s
hasonl megnyilvnulsaival elksztette a talajt a vallsi ellensgeskeds szmra. De
ahogy a tbbi oszmn trtnetr, sem riadt meg attl, hogy a vallsi vitkon tl az ese-
mnyek trsadalmi s gazdasgi oldalait is kiemelje. A sahhoz csatlakozk mind tmrbir-
tokosok lettek, vagy ms rangot kaptak, ezrt a trkmenek kztt elterjedt, hogy aki a
sahhoz szegdik, az bg lesz, aminek kvetkeztben Iszmail sahnak sikerlt hrnevt meg-
nvelnie.
18
Az I. Szelim mellett fontos szerepet betlt Idrisz-i Bitliszi rendkvl rdekes in-
formcikkal tudott szolglni Iszmail sah sznre lpst, vallsi nzeteit illeten, hiszen j-
ratos volt ebben a fldrajzi krnyezetben. Nagy rszletessggel elemezte az erdebili gyle-
kezet, illetve az Iszmailijje hvk, azaz Iszmail sah hvinek anatliai kapcsolatait. Be-
szmolt arrl is, hogy mennyivel nagyobb jelentsget tulajdontottak az alval, gald
emberekkel val leszmolsnak, mint a szent hbornak.
19

Ezek az adatok ktsgkvl el fognak vezetni minket annak a krdsnek a megolds-
hoz, hogy mi volt az igazi indoka I. Szelim s Iszmail sah ellensgeskedsnek. A politikai
ok ugyanis csak egy volt a sok kzl.
Csaldirn fel: Okok s rgyek
Miutn I. Szelim lesprte testvreit a trtnelem sznpadrl, mr teljes erbedobssal
Iszmail sah ellen fordulhatott, aki radsul befogadta az uralkodi csald egyes tagjait. Fo-
kozta az indulatokat, hogy Iszmail sah, mivel nem tudta, hogyan vgzdik majd a trnvi-
szly, jobbnak ltta nem elsietni a dolgot, s gy az j szultn trnra lpsekor nem kldtt
kvetet, hogy dvzlje az uralkodt. Amikor megtudta, hogy Ahmed herceg tbbet nem
jhet szmtsba, tovbbra sem mutatott bartsgot a szultn fel. pp ellenkezleg: Ah-
med herceg fit, Murd herceget vette szrnyai al. 1513 teln fogadta a herceget, s rgtn
nhny perzsa viljet lre helyezte.
20
A mameluk malatjai bg, Mamaj levele arrl szmol
be, hogy Iszmail sah megbzta Murd herceget s Dev Ali szultnt, hogy vonuljanak be
Anatliba. Murd herceg gy gondolta, hogy az ottani np majd meghdol eltte, amit
rgtn kzlt is a sahhal. Ezutn bevonult Csukurszaadba, de Iszmail sah jabb parancsot
kldtt neki, melyben azt az utastst adta, hogy maradjanak ott s vrakozzanak.
21
Ez a
krlmny minden bizonnyal I. Szelim diplomciai tehetsgrl tanskodik. Nhny forrs
szerint ugyanis I. Szelim kvetet kldtt Iszmail sahhoz, hogy adja ki neki Murd herceget,

18
bn Kemal: IX. Defter. 4344.
19
dris-i Bitlisi: Selimahname. Ford.: Krlang, H. Ankara, 2001. 121., 127130.
20
Handmir: Habibs-siyer. Kiad.: Siyaki, S. M. Debir. Vol. 4. Tahran, 1362/1983. 530. Murd akkor
halt meg, amikor kinevezsnek helyre utazott. A halla minden bizonnyal kzvetlenl 1513 tele
utn kvetkezett be.
21
Topkap Saray Mzesi Arivi (a tovbbiakban: TSMA) E. 8758: A fordtst s azt eredeti szveget
lsd: Bacque-Grammont, J. L.: Les Ottomans, Les Safavides et Leurs Voisins. stanbul, 1987.
4041.
I. Szelim szultn s a keleti krds Mhely
133
az oszmn kvetet azonban a szafavidk kivgeztk.
22
Iszmail sah teljes mrtkben tmo-
gatta a szkevnyeket vdelmbe fogad Nur Ali kalifa felkelst,
23
ami egyrtelmen bizo-
nytja valdi szndkt az oszmnok orszgval kapcsolatban, hiszen azon mesterkedett,
hogy egyms ellen usztsa a testvreket. A sah, miutn I. Szelim trnra lpett, a Turguto-
luknak titkos leveleket kldtt. Egy 1512. mjus 23-i keltezs levlben, amelynek cmzettje
Turgutolu Musza volt, azt krte tle, hogy Karamanli Ahmeddel egytt akit a sah kl-
dtt oda lpjenek akciba, s maradjanak hek hozz.
24
Ma ez a levl a Topkapi Szerj-
ban tallhat, ami azt jelenti, hogy az oszmn vezets megszerezte s elkldte Szelimnek.
Ez s a hasonl esemnyek csak mg jobban megerstettk a Szelim fejben mr amgy is
rleld hbor gondolatt. Amennyire biztosak lehetnk benne, hogy Szelim hadjratot
akart elkszteni a szafavidk ellen, annyira biztosan tudhat az is, hogy Szelim eredetileg
nem tervezett hbort, br Iszmail sah ellensgesen kzeledett a szultnhoz. Pontosan erre
az idszakra tehet az, amikor Iszmail sah szvetsgesnek, Bbrnak segdkezett vissza-
szerezni Szamarkandot s Buhart. Ez a vllalkozs azonban nem vezetett eredmnyre.
Nhny kisebb siker utn 1512 novemberben csapatai a szvetsgesekkel egytt Gdzsd-
vnban teljes veresget szenvedtek az zbegektl.
25
Ettl kezdve Iszmail sahot folyamato-
san zaklattk az zbegek Horaszan fel vonul hadai. Radsul Iszmail mostoha testvre,
Mirza Szlejmn Tebriz fel vonult, hogy megszerezze az ottani hatalmat, azonban mg
mieltt sikereket rt volna el, elfogtk s megltk.
26
Ilyen krlmnyek kztt, amikor az
t krlvev ellensgei csak a megfelel alkalomra vrtak, nem kockztathatta, hogy nyu-
gati, ers szomszdjval, az oszmnokkal kzvetlenl vegye fel a harcot. gy ht azrt, hogy
az oszmnok erejt meggyengtse, igyekezett flgyorstani az esemnyeket, s az t tmoga-
tkat akarta aktivizlni. Vagyis az oszmnokat sajt bels ellenzkket felhasznlva prbl-
ta megsemmisteni.
Ahogy a szafavida forrsokbl kitnik, I. Szelim a csaldirni csata eltt lnk politikai
manverekbe fogott. A szafavida palotba kldtt egy kvetet, aki egyrszt azt kvetelte,
hogy adjk ki Murd herceget, msrszt rkls jogn adjk vissza neki Diyarbekir tarto-
mnyt. A kvetek Iszmail sahhal a gyztes horaszani tkzetbl visszatrve Iszfahanban
tallkoztak (1513 tele). Magyarzatra szorul az, hogy a forrs ltal emltett rksdsnek
milyen alapjai voltak. Megvan annak az eslye, hogy I. Szelim az oszmn palotban tartz-
kod Akkojunlu Murdhoz fzd szlakra hivatkozva kvetelte az rksget. Murd
ugyanis elksrte a szultnt a csaldirni csatba is. A jelek szerint ezzel a lpsvel azt akar-
ta bemutatni, hogy Iszmail sah jogt megkrdjelezi az Akkoyonlu rksg tekintetben.
Iszmail sah azonban a kvetelsekre elutastan reaglt. Tudatta, hogy Murd herceg az
vendge, s egy hozz meneklt vendget nem adhat ki, az rksg krdst pedig rvidre
zrta, hangslyozta, hogy a terletre azrt van joga, mert meghdtotta azt.
27


22
Hammer[-PURGSTALL, Joseph]: Devlet-i Osmanye Tarihi. Vol 4. stanbul, 1330. 130.; Tansel, S:
Yavuz Sultan Selim. Ankara, 1969. 32. A kvetet Murd herceggel vgeztette ki, lsd: Felsefi,
Nasrullah: Ceng-i aldran. end Makale-i Tarihi. Tahran, 1331. 62.
23
Sah Iszmail elkldte Nur Ali kalift, hogy gyjtse ssze az anatliai szfikat, errl lsd: Hasan-i
Rumlu: Ahsent-tevarih. Kiad.: Seddon, C. N. Tahran, 1345/1968. 134136.; Rumlu, Hasan:
Ahsent-tevrih: Sah smail Tarihi. Ford.: Cevan, Cevat. Ankara, 2004. 164165.
24
TSMA, E. 5460; fakszimilt lsd: Tansel: Yavuz, 13. szm mellklet.
25
Handmir: Habibs-siyer, 523530.; Rumlu: Ahsent-tevarih, 162164.
26
Rumlu, Ahsent-tevrih, 172.
27
Alemr-y ah smail. Kiad.: Sahib, A. Muntazar. Tahran, 1967. 511513. Egyb megjegyzsekrt
lsd: Allouche, A.: Osmanl-Safevi likileri: Kkenleri ve Geliim. Fford.: Da, A. Emin. stanbul,
2001. 120122.
Mhely FERIDUN M. EMECEN
134
Amennyiben ezek az oszmn forrsok ltal meg nem erstett kvetelsek hitelesnek
fogadhatk el, I. Szelim igyekezett politikai rgyeket tallni a hbor kirobbantshoz,
amelyet maga mr gyakorlatilag elhatrozott. Ezt az 1513 teln trtnt esemnyek is al-
tmasztjk. Amikor a kvetek visszatrtek kldetskbl, az oszmn llam vezet mlts-
gai a szultn jelenltben klnfle vallsi s politikai intzkedseken kvl mr katonai
elkszleteket is tettek, amirl az oszmn forrsok rszletesen beszmolnak. Klns
gonddal hangslyozzk, hogy I. Szelim mg a hadba szlls eltt, az Iszmail sahhal val
sszecsapssal kapcsolatban kikrte a tudsok vlemnyt, amit mindenkinek hrl is adott.
Anatliban Iszmail sah embereinek ellenrzsre is parancsot adott ki, st mindegyikk
nevt feljegyeztette, s vagy megletsket, vagy szmzetsket kvetelte.
I. Szelim szemlyisge s imzsa
28

I. Szelim nyolc vig tart uralkodsa az oszmn trtnelem szmra fordulpontot jelen-
tett. Kormnyzsa ugyan nem volt hossz let, mgis e rvid idszak alatt jelents terle-
teket tudott elfoglalni, hiszen csaknem minden idejt a csatatren tlttte, aminek kszn-
heten az oszmnok trtnelmben klnleges helyet foglalt el, emlkezetkben pedig
mly nyomot hagyott. Klnsen figyelemremlt az a md, ahogyan a keleti krdst ke-
zelte, illetve ahogyan megoldst igyekezett tallni r. Jelents politikai s trsadalmi fordu-
latot hozott az az esemny, amikor sikerlt a szafavida veszlyt elhrtania, ugyanis ez azt
jelentette, hogy a tovbbiakban az oszmn vallsi vilgnzetben meghatrozan ers szun-
nita irnyzat rvnyeslt.
A mameluk szultantus leverse volt az els lps azon az ton, amelynek vgcljaknt
az egsz iszlm vilgot egy zszl al akarta lltani. Az oszmnok egy fontos vallsi misszi
kpviseliknt ekkpp szereztek dicssget. Szelim elnyerte az iszlm vilgot egysgbe ko-
vcsol vezet cmt, de kirdemelte azt is, hogy a korabeli forrsok a kaliftus szultnja-
knt szljanak rla, a hivatalos okmnyok pedig mint Mekka s Medina vdelmezjt em-
ltsk. Lteznek olyan vlemnyek is, amelyek szerint a szultnnak nem voltak politikai t-
rekvsei a Vrs-tenger s az Indiai-cen trsgben,
29
azonban ezek a nzetek figyelmen
kvl hagyjk, hogy uralkodsa milyen rvid let volt. Nem szabad megfeledkeznnk ar-
rl, hogy cljai kztt tartotta szmon a szent helyek meghdtst is, ami pedig termszet-
szeren a Vrs-tengert is magban foglalta.
Ahhoz, hogy az oszmn llam fel tudjon llni a kvetkez lpcsfokra, elsknt sziszte-
matikus kzigazgatsi rendszer alapjait kellett lefektetnie. Meggyz bizonytkok tmaszt-
jk al, hogy Szelim szultn a gyakorlatban j gazdasgi s kzigazgatsi eljrsokat veze-
tett be. Semmi ktsgnk nem lehet azonban afell, hogy a bevezetett kereskedelmi em-
barg nemcsak az irni s arab kereskedk, hanem az oszmn kereskedelem szmra is
nyugtalant hats volt. Vitathatatlan, hogy Egyiptom s a hozz tartoz terlet meghd-
tsa jelents mrtkben hozzsegtette az oszmnokat ahhoz, hogy megszerezzk az vilg
nemzetkzi kereskedelmi thlzata feletti ellenrzst. Viszont ahhoz, hogy kivehessk r-
szket a haszonbl, s kamatoztathassk pozcijukat, mg meg kellett vrniuk az elkvet-
kez korszakot. Egyrtelm, hogy I. Szelim katonai reformokat vezetett be. A hadiflotta ar-
zenljnak (tersne) nvelse, egy j hadiflotta kiptse, a knny tzfegyverek hatkony
hasznlata mind e korszakbl szrmaz hagyatk volt, ami az oszmn szrazfldi s tengeri
hader szmra a ksbbiekben is irnymutatst jelentett.

28
Emecen: Yavuz Sultan Selim, 349362.
29
Aubin, J.: La politique oriaentale de Selim Ier. Res Orintalies, 4, (1994) 197215.
I. Szelim szultn s a keleti krds Mhely
135
A rettegett ragadvnynv elvesztette eredeti gazfick, szvtelen jelentst, amikor
Szelim szultn nevhez kapcsoldott, s kemny, trhetetlen rtelemben valamivel pozi-
tvabb jelentst vett magra. Szelim szultn a forrsok tansga szerint kzpmagas, rn-
colt szemldk, szrs tekintet, szakll nlkli, viszont sz, hossz bajusz, kerekarc,
sasorr uralkod volt, aki egsz lett a npnek ldozta, nem volt sem a hremnek, sem
pedig az alkoholnak rabja, napjait a vadszatnak s a fegyverforgatsnak szentelte. Ez a fi-
zikumra vonatkoz lers leginkbb a miniatrk brzolsain kvethet nyomon. A nyu-
gati forrsok szerint rvid lb, magas felstest, kerek arc, nagy s fnyes szem, fekete,
sr szemldk, hossz, pdrt bajusz ember volt.
30
Mindemellett ltezett egy, a szul-
tnnak tulajdontott tizenkt szeletes koronval s flbevalkkal illusztrlt kpe is, ez azon-
ban Iszmail sah brzolsaival val keveredst mutat. A szafavidk miniatrin ugyanis a
sah rdekes mdon Rettegett Szelim szultnhoz hasonlatosan szakll nlkl s hossz, p-
drt bajusszal jelenik meg. Ez a tves azonosts minden bizonnyal csak a nyugati festk
kpzeletnek termke lehetett, ugyanis anlkl festettk meg kpket, hogy valaha is lttk
volna ket. Az lland msolgatsnak ksznheten aztn megszaporodtak az brzolsok,
gy vgl a miniatrkbl egy teljesen ms Szelim szultn-portr szletett meg. Az els fl-
bevals kp ugyanis egy nyugati medlionra vsett portrn, az 1530-as vekben Erhard
Schoen ltal ksztett metszeten jelenik meg. Ksbb jra felbukkan ez a minta. Szinte az
sszes kpen szakll nlkl brzoltk. Giovio (Paolo Giovio vagy latinosan Paulus Jovius),
a 16. szzad els felben mkd hres trtnsz azt lltotta, hogy semmire se val sr
szakllat hagyott, aztn azzal a felkiltssal, hogy nehogy ezen tartsatok przon, jelezve,
hogy nem kerl a krnyezete befolysa al, az egszet levgatta.
31
Teljesen vilgos, hogy az
r ezt csak politikai propaganda clzattal llthatta, hiszen azt akarta rzkeltetni, hogy a
szultnra senki sem kpes hatst gyakorolni. Ibn Ijasz ltta a szultnt, amikor lhton Kai-
rba tartott, s a kvetkezket jegyezte fel rla: a szultnnak nincs szaklla, barns bre,
hossz/szles orra, nagy szeme van, alacsony, a hta kiss grbe, s nagyon talpraesett.
A fejn fejvdt hord, magn pedig selymes kaftnt visel.
32

Azt is fljegyeztk rla, hogy nagyon j fegyverforgat s kitn vadsz volt. Kzismert,
hogy nha elvonult hosszabb ideig, akr hnapokig tart vadszatokra is. Ezt az lvezett
fira, Szlejmnra is rkl hagyta. A forrsok arrl is szmot adnak, hogy a szultn szn-
telen nyomon kvette az llamgyeket, nem nyughatott, amg eltervezett dolgait vghez
nem vitte, rendkvl fegyelmezett s hatrozott volt, termszetnl fogva nem rettent meg a
vrldozattl sem, viszont adott szavt megtartotta, udvarias volt, s intelligensen beszlt.
Nhny anekdota kering arrl, hogy mennyire irtzott a pomptl s fnyzstl. Egy
rendkvl npszer beszmol szerint pldul, amikor egy nap megltta, hogy fia, Szlej-
mn dszes ruht lttt, nyomban megdorglta, s arra intette, hogy jobban figyeljen oda
ltzkdsre. Msrszt gy tudjuk, hogy a krnyezetben lv llami vezetkkel szinte
mindig vitba keveredett. A 16. szzadi trtnetrk ezt a krlmnyt klns hangsllyal
emelik ki, amivel valjban sajt koruknak kvntak zenni. Miutn a Szelimet ismer
nagyvezrt s trtnetrt, Ltfi past Nagy Szlejmn uralkodsa idejn elbocstottk a
nagyvezri mltsgbl, nekiltott az safnme cm mve megrshoz, melyben egy kis-
s bosszs hangon emelte ki pldaknt I. Szelim szultn kapcsolatt vezreivel. Elmesl egy
trtnetet Szelim idejbl, amely arrl szl, hogy egy padisahnak nem szabad tl kzel ke-

30
Hammer: Devlet-i Osmanye, 100.
31
Ezt az brzolst s a klnbz kpeket lsd: Padahn Portresi: Tesaviri-i l-i Osman.
stanbul, 2000. 7576., 95.
32
bn Iyas: Bedyi z-zuhr. Kiad.: Mustafa, Muhammed. Cilt 5. Kahire, 1984. 150.
Mhely FERIDUN M. EMECEN
136
rlnie udvartartshoz.
33
Ez a clzs egybknt Nagy Szlejmn meggyilkolt rgi nagy-
vezre, Ibrahim pasa esetre utal, akinek a sorst szemlyesen is nyomon kvethette a pasa.
A szerz lejegyzi azt is, hogyan reaglt a padisah arra, amikor valakit a dvnban egy proto-
kollris helyre ajnlottak. Szerinte a szultnnak nem volt ereje ahhoz, hogy megvltoztassa
a rgi rendszert. Az albbi idzet a rgi elrsokrl szl trtnet egy rszlete:
Egy nap a nagyvezr a megboldogult Szelim szultn knnak jelentst tett.
Padisahom, a kdiaszker hvei knyrgtek neki, hogy adja nekik a rumliai s az anat-
liai beglerbgsget, de n azt krem tled, hogy adjuk ms uraknak.
Erre a szultn megparancsolta, hogy az sszes beglerbgsg kinevezst bzzk a kdiasz-
kerre, mert azt mondta, neki nincs elg ereje ahhoz, hogy a trvnyt megvltoztassa.
34

A fenti idzet valjban a szerz szemlyes vlemnyt tkrzi. Ltfi pasa a katonai elit
tagja volt, ezrt llandan lekicsinylen beszlt az ulemkrl, a kltkrl s a mvszekrl
is. Egybknt I. Szelim kzismerten kemnykezen bnt a vezreivel; ha valaki nem vagy
ksn teljestette kvnsgait, azt nem bocstotta meg egyknnyen, nem volt elnz a hi-
bkkal szemben. Tbb dokumentum is altmasztja azt az lltst, miszerint a szultn nem
vonakodott megbntetni azokat, akik a szmukra kiszabott feladatok vgrehajtsra alkal-
matlannak bizonyultak. A fenti kijelents helytll voltt tbb eset is igazolja. Tbbek k-
ztt Hemdem pasa, Hszam pasa, Kodzsa Musztafa pasa, Dukakinzde Ahmed pasa, Ju-
nusz pasa is csak nagy nehezen tudta megmenteni lett a szultn haragjtl. Herszekzde
Musztafa pasa s mg sokan msok pedig szemlyesen is ki voltak tve a padisah mrg-
nek. Kztudott, hogy az uralkodk Eurpban is sokszor kegyetlen stlust engedtek meg
maguknak, mint pldul a szultn kortrsa, VIII. Henrik angol kirly. Ennek ellenre a for-
rsok kivltkppen szeretik hangslyozni I. Szelim ebbli termszett, olyannyira, hogy a
korszak nyugati forrsaiban az oszmnokrl alkotott vlemnyt tekintve ez taln az egyik
legmeghatrozbb elem. Mindemellett az oszmn forrsokban sokszor tallkozhatunk a
padisah s a vezrei kztti viszonyt elbeszl beszmolkkal is. A legismertebbet Galippoli
Musztafa Ali rktette meg a 16. szzad vgn keletkezett mvben. Ali a nagyvezr, Piri
pasa krnyezetben lv s a dvni jegyzknyvezst vgz Dzsellzde Musztafa
Cselebitl szemlyesen hallott s munkjban megrktett beszmolt a kvetkezkppen
mesli el:
A Dzsellzde nven hress vlt nisndzsi,35 Piri pasa jegyzje volt, s egsz lett
a dvn szolglatnak szentelte, majd Kodzsa Nisandzsi36 nven hrnevet szerzett magnak.
Alacsony rangja ellenre kzel kerlt a szeraj lakihoz, s igen gyakran tisztes beszlgetseket
folytatott az ottaniakkal, gy megbecslst szerzett magnak. A szerjban foly esemnyekrl
kzvetlenl tle rtesltem. A kvetkezkppen tjkozdtam rla: A megboldogult Piri Pasa
nagyvezrsge alatt minduntalan egyedl volt s magra maradt, mert akik a vezri cmet visel-
tk, nem rtettek a politikhoz. A megboldogult Szelim szultn idejn a szultantus odig ju-
tott, hogy amikor az urak tkoztk, szidtk egymst, azt kvntk, br Szelim szultn vezre
lettl volna. Amikor a legfbb kormnyhivatalba jttek, elbb vgrendelkeztek, s minden al-
kalommal, amikor a szultn el jrultak, tvoztukban gy reztk, mintha jraszlettek volna.
gy hrlik, Piri pasa gy adta tudtra flelmt az orszg kapujnak, a szultnnak: Ha majd
egyszer egy indokkal engem is meg akarsz lni, nagyon rlnk, ha egy nappal eltte tudatnd
velem. Nagyot nevetett erre a szultn felsge: Nekem egyelre nincsenek ilyen terveim, be-

33
Ktkolu, M. S.: Ltfi Paa safnmesi (Yeni Bir Metin Denemesi).

stanbul, 1991. 6364.
34
Ktkolu: Ltfi Paa, 75.
35
A szultni kzjel rajzolja, a dvn tagja, az eurpai forrsokban a kancellrnak megfelel tisztsg.
36
Nagy nisndzsi (a ford.)
I. Szelim szultn s a keleti krds Mhely
137
cses helyedet senki nem tudn elfoglalni, nincs senki, aki helyetted a nagyvezri szerepre r-
demes lenne, klnben mr rg megcselekedtem volna mondta irnival a hangjban.
37

Ez a trtnet nmi tlzssal tulajdonkppen Piri pasa jelentsgt akarja kiemelni,
ppen ezrt nem lenne helyes minden sort sz szerint elfogadni. Mindenesetre a legenda
hen brzolja a szultn hozzllst, illetve a vezrek helyzett is. Ali azzal, hogy a trtnet
lejegyzse sorn sszeveti kornak vezreit, valjban szintn zenetet fogalmaz meg. A le-
genda a ksbbi oszmn trtnetrk krben is rendkvl elterjedt volt, fleg az a monds
vlt nagyon hress, amit a vezrek hasznltak egyms szidsra: Azt kvnom, br Szelim
szultn vezre lettl volna. Taln ebben a mondatban rejlik az egyik legfigyelemfelkeltbb
plda arra, hogy a trtnelem hogyan rkt tovbb egy morlis tartsrl szl tantst
a jv nemzedk szmra.
Msrszt viszont tudjuk, hogy Szelim szultn nha egyltaln nem nevezett ki egy vezrt
sem, st elfordult, hogy hossz ideig a nagyvezri mltsgot sem tlttte be senki. gy
tnik, a trtnetrk minden alkalmat megragadtak arra, hogy j trtneteket kltsenek a
szultnrl s precizitsrl, mely az llam embereinek kivlasztsa sorn jellemezte. Szin-
tn a trtnetr Ali tesz kzz egy anekdott arrl is, hogy a szultn milyen kritriumokat
lltott fl a vezrekkel szemben, amivel szintn kornak akart zenni. A trtnet a kvet-
kezkppen hangzik:
Egy nap Piri pasa azt krte jegyzjtl, Dzsellzdtl, hogy rjon egy hatsos levelet a
szultnnak arrl, hogy az llamgyek intzsben magra maradt, s ezrt szksge van egy
vezrre. Majd ezt a levelet elkldette a szultnnak. Msnap hvatta is a szultn: gy tudom,
hogy szeretnl magad mell venni egy vezrt. Ha ismersz olyan embert, aki mlt e szerepre,
megadom, amit kvnsz. Piri pasa megrlt, s gy vlaszolt: A rumliai beglerbg, Musztafa
pasa kszen ll erre. Amint ezt meghallotta a szultn, hirtelen ideges lett, s gy szlt: n,
Szelim szultn, tn csak nem rltem meg, hogy egy ilyen fleszt tegyek meg vezrnek. gy
telt el egy-kt hnap. Piri pasa ismt rt egy levelet, amelyben jra krelmezte annak a vezrr
val kinevezst. Erre a szultn gnyosan a kvetkez szavakat intzte Piri pashoz: Ha mr
annyira akarod, hogy vezr legyen, akkor legyen ht a te vezred! Ily mdon Musztafa pasa
elnyerte a vezri mltsgot. Eltelt t-hat hnap, amikor Musztafa past a sajt emberei kzl
nhny krdre vonta az gyekben mutatott illetkessge fell. Erre a pasa azt mondta, hogy
minden feladatt a nagyvezr, Piri pasa ltja el, s a vezri mltsga is tle fgg. Nincs is senki,
aki hozz fordulna az gyeiben, ezrt nem is tekintenek r gy, mint egy vezrre. Ezek a szavak
nagyon megrintettk [Piri past]. Msnap Piri pasa a dvnban mindent tagadott, amit a fenti
gyre vonatkozan [Musztafa pasa] felterjesztett, amikor azonban a megoldsrl kellett volna
nyilatkoznia, elhallgatott. A szultn erre nagy haragra gerjedt, s elkezdte [Musztafa pasa] fe-
jt tgetni a kezben lv jjal: , te tkozott, ez a h trk [Piri pasa] mr egy j ideje szol-
gl nlunk. Taln nem ismerem a hsgt vagy a tvedseit? Vagy taln nem rtem-e a hozzd
hasonl eszetlenek rtelmetlen szavait? Radsul te nem is vagy az n vezrem, hanem annak
vagy a megbzottja, akarta, hogy erre a hivatalra jussl. Piri pasa pedig gy vlaszolt: Szul-
tnom, ez egy bntelen ember. Bocsss meg neki, hogy gy beszlt. Ne is hallgasd meg, amit
beszlt! Piri pasa ekpp mentette meg a past ezeregy bajtl.
38

A nyugati forrsok sokkal nagyobb hangslyt fektetnek a szultn kegyetlensgre s
vrszomjassgra, de szletett nhny olyan kveti jelents is, amely kiemeli jl ismert
igazsgossgt is. Mg 1512-ben egy velencei kvet rja, hogy a szultn csak akkor boldog
igazn, ha hdtsokkal s hborkkal tltheti idejt.
39
A szultn kemny termszet s hir-

37
l: Knhl-ahbr. Kiad.: Uur. A. uhadar, M. et alii. Cilt. I/2. Kayseri, 1997. 12051206.
38
l: Knhl-ahbr, 12061207.
39
Hammer: Devlet-i Osmanye, 9697.
Mhely FERIDUN M. EMECEN
138
telenharag ember volt. Jellemnek ksznheten, ha szrevette, hogy valaki hibzott, k-
pes volt azonnal kivgeztetni, amire szintn ismernk pldt. Azonban ennek ellenkezje is
megtrtnt, ugyanis a forrsok egy rszben legendkhoz ill stlusban lert trtnetekre
bukkanhatunk arra vonatkozan, hogy Szelim mennyire nagyra becslte azokat, akik a
szultn kemny szavai ellenre kitartottak igazsguk mellett. Figyelemfelkelt trtnetek
szlnak pldul Zembilli Ali efendirl. Az egyik beszmol szerint a szultn kincstra szol-
gi kzl 150-re annyira megharagudott, hogy nyomban ki akarta ket vgeztetni. Amikor
ezt Zembilli Ali mufti megtudta, rgtn a szultn szne el sietett, s krte a szultnt, hogy
knyrljn meg rajtuk. A padisah erre azt vlaszolta, hogy ez llami gy, s semmi kze
nincs hozz. Erre a mufti gy rvelt, hogy az lelkiismerete nem engedi meg, hogy ilyen
bnnel menjen a msvilgba, muftiknt pedig az feladata az gy rendezse (szavaim
nem a szultnsg parancsa ellen szlnak, hanem a te gyilkos parancsod ellen, mert ezt ne-
kem kell majd vgrehajtanom, s az n lelkemen szrad majd). Ekpp sikerlt a muftinak
a szultn haragjt lecsillaptania.
40
Azt is elrte, hogy ezeket a szemlyeket ismt kinevez-
zk a hivatalukba.
41
Idetartoz trtnet az is, amikor a szultn ngyszz kereskedt akart
kivgeztetni azrt, mert nem tartottk be a selyemkereskedelmi tilalmat, de vgl a szultn
egy hasonl rvelst meghallgatva megkegyelmezett nekik. Az igazmond Zembilli Ali
efendi lett, aki a szultntl sem riadt meg, tlzsokkal ugyan, de szmos r feljegyezte.
42

Egy msik esetet, amelynek forrsa Dzsellzde volt, Ali jegyzett le. A trtnet fhse
Gmsloglu Mehmed sejk efendi, aki az Amasyaban felbukkan l-Murd hercegnek
nyjtott segtsget. A sejkhez, aki a halveti rend fontos szemlyisgei kz tartozott, a szul-
tn elkldte egy embert. S mivel az azt a hrt terjesztette, hogy Korkut herceg (felteheten
inkbb Murd herceg) jl van, a szultn elrendelte a lefogatst, Amasyabl Isztambulba
szlltst s brtnbe vetst. Piri pasa krsre azonban a szultn hvatta Dzsellzdt,
hogy meghallgassa, mivel ismerte az igazsgot az ggyel kapcsolatban. Ali lejegyzi a
Dzsellzde s a szultn kztt folytatott beszlgetst, s bemutatja, hogy a szultn hogyan
mltnyolta azokat, akik igazat mondtak. A divn lse utn a szultn lakosztlyba hvatta
Dzsellzdt. Amikor belpett a szobba, a szultn szemveggel az orrn ppen knyvet ol-
vasott. Amikor a szultn megpillantotta, megkrdezte tle, hogy -e Dzselloglu Musztafa.
Ezutn az irnt rdekldtt, hogyan ismerte meg Gmsloglut, s hogy valban olyan
ember-e, mint amilyennek mondjk. Dzsellzde erre elmeslte, hogy milyen nagy ember,
s mennyi jt cselekedett. A szultn akarata ellenre sem mondott rla semmi rosszat. V-
gl a szultn megnyugodott, majd jra hvatta azzal, hogy egy alacsony rang embertl
nem vrta volna, hogy ekpp cselekszik, s a fizetse fell rdekldtt. Amikor megtudta,
hogy naponta tz akcst kap, nagyon csodlkozott, s mg azt is hozztette: Megteszlek ve-
zremnek. Ezek utn elkldte abba a fogdba, ahol a sejket tartottk: Add t neki dvz-
letemet, hogy j kedvre derljn! Dzsellzde, amikor bert a brtnbe, nagy szenveds
kzepette tallta a sejket. Elszr hogylte fell rdekldtt, hiszen rgi bartja volt, majd
nyugtatgatta, s tadta a padisah dvzlett, majd azt is hozztette, hogy az ellensgek
rosszakaratnak ksznheten fajult idig az gy. A sejk pedig elmondta, hogy nem tudja
elfelejteni azt a sok igazsgtalansgot, amit ellene elkvettek, hogy megbilincseltk a kezt,
hogy knoztk, s a bilincseket mg ima idejre sem vettk le, ezrt nem tudta elmondani a
napi imt. Keser rzseivel megtkozta a szultnt, s kzlte, hogy azt kvnja, br halna

40
Takprzde: akaik-i Numaniye ve Zeylerri. Hadik akaik. I1. kt. Kiad.: zcan, A. stan-
bul, 1989. 305306.
41
Hoca Sadeddin: Tct-tevrih. Cilt. 2. stanbul, 1280. 551.
42
Takprzde: akaik-i Numaniye, 306307.
I. Szelim szultn s a keleti krds Mhely
139
meg a szultn. Elmeslte, hogy lmban azt ltta, hogy Szent Ali egy handzsrral mellbe
vgta a szultnt, s amikor belehastott, fekete kels jtt ki belle. Szerinte az lom azt je-
lenti, hogy hamarosan t a szultn utols rja. Rvidesen vge szakad a szultn let-
nek.
43

Nem fr ktsg ahhoz, hogy ez a trtnet jrszt a fantzia szlemnye, azonban jl r-
zkelteti Szelim szultn valdi termszett. Emellett ismernk olyan adatokat is, amelyek
arrl tudstanak, hogy Szelim szultn milyen kemnyen bnt a keresztnyekkel, st pa-
rancsot adott arra, hogy teljesen irtsk ki ket, amit nagy erfesztsek rn tudtak csak
megakadlyozni. Az egyik trtnet szerint a szultn egy nap megkrdezi Zembilli Ali mufti
efendit, hogy szerinte mi lenne a jobb: ha elfoglaln az egsz vilgot, vagy ha az sszes
nemzetet az iszlm hitre trten. A mufti nem tudta, mi slhet ki a dologbl, ezrt inkbb
azt vlaszolta, hogy a msodik lehetsg a jobb vlaszts. Erre a szultn megparancsolta,
hogy az orszgban minden keresztny vegye fl az iszlm vallst, aki pedig nem tr meg, az
haljon meg. Zembilli Ali efendi nem tudta, mitv legyen, vgl szvetkezett Piri Mehmed
pasval, s a rumliai patrirka vezetsvel Edirnbe mentek a szultn szne el. A ptrir-
ka emlkeztette a szultnt arra, hogy amikor Fatih (II.) Mehmed szultn meghdtotta Isz-
tambult, a keresztnyek szmra biztostva volt a vallsszabadsg, s senkit sem kteleztek
arra, hogy ttrjen az iszlm hitre. Csakhogy a szabad vallsgyakorlst biztost szultni
parancs elgett a tzvszben, ezrt hvattk azt a hrom reg janicsrt tanskodni, akik
rszt vettek a hdt hborban. Az tansguknak ksznheten a szultn vgl lemon-
dott tervrl.
44

Valjban a fenti trtnet alapjt egy msik esemny adja: 1490 krnykn a Pamma-
kriasztosz templomnak (Fethije Dzsmi) nem maradt mr keresztny hvje, ezrt dzsmi-
v akartk talaktani, ami azonban Isztambulban hatalmas vitkat szlt. Az gy mg Sze-
lim szultn idejn sem zrult le. Ez idtjt a szafavidkkal folytatott kzdelmek nyomn
nagy volt a vallsi rzkenysg, s mg a keresztny egyhz ltt is megkrdjeleztk. I. Theo-
leptusz ptrirka a Ftih szultntl kapott jogok alapjn a templomokat vdelmez szultni
parancsra hivatkozott. Amikor kiderlt, hogy a szultni parancs elgett a tzben, csak a h-
dtsban rszt vett janicsrok tanvallomsnak segtsgvel sikerlt lezrniuk az gyet.
45

I. Szelim egy adomnylevllel megerstette jogaikat, amelyet tadott a ptrirknak. Ami-
kor aztn Nagy Szlejmn alatt az gy jra napirendre kerlt, I. Jeremis ptrirka ismt
emlkeztette az uralkodt erre a parancsra. Ltezik azonban olyan rumliai forrs is, ame-
lyik pozitvan emlkezik vissza I. Szelim szultn keresztnyekhez val viszonyrl. A kvet-
kez feljegyzsek klnsen figyelemremltak:
...rettenthetetlen s btor volt, okos dntseket hozott, sohasem vitatta el a jogokat, na-
gyon szerette a templomokat s a keresztnyeket, az idejben nagyon sok templom plt.
Megparancsolta, hogy minden szentlyt szptsenek s jtsanak fel, ami istennek van szentel-
ve, a rgi templomok mell pedig jakat ptsenek...
46

gy tnik, Szelim szultn nemcsak a muzulmn kzssgre volt nagy hatssal, hanem
a keresztnyekre is. Komoly trtnszek is elfogadjk azokat a legendkat, amelyek szerint

43
l: Knhl-ahbr, 11941197.
44
Hammer kzli az esetet, viszont egyetlenegy forrst sem jell meg: Hammer: Devlet-i Osmanye,
255256.
45
A tmval kapcsolatban lsd: Emecen, F. M.: stanbulun Fethi Olay ve Meseleleri. stanbul,
2003. 4849.
46
Emlti: Balivet, M.: Bizans ve Osmanl. Ford.: Demirta, N. stanbul, 2009. 99.
Mhely FERIDUN M. EMECEN
140
a szultn megltogatta az Athosz hegyi kolostort, jrt Jeruzslem, Sina s Egyiptom kolos-
toraiban, st a Trapezun melletti Sumela kolostornak mg segtsget is nyjtott. Egy okirat
szerint, amelyet az Athosz hegyi Xeropotamu kolostorban riznek, a szultn sajt szemvel
ltta a Negyven Szentet, ezrt a nevezett kolostort a vdelme al vette, s amikor az egyip-
tomi hadjrat idejn egy tzvsznek esett ldozatul, elrendelte, hogy lltsk helyre. Ezen-
kvl sok kedvezmnyben rszestette a kolostort, ennek ksznheten gy emlkeztek meg
rla, mint a kolostor alaptjrl. Egyszer egy Margarid nev szerzetes a szultntl segt-
sget krt, s a nevt azrt dicstette, mert jindulat s kegyes volt vele szemben. Ksbb a
Szerezben lv Hagiosz Ioannsz Prodromosz kolostor ennek a szerzetesnek a nevrl
Margarid kolostornak neveztk.
47
Mindez azonban nem bizonytja, hogy Szelim szultn k-
lnsebb rdekldst mutatott volna a keresztnyek irnt. Valjban a tbbi szultnhoz
hasonlan sem viszonyult mskpp a keresztny kzssghez, mint ahogy az a trv-
nyekben le volt fektetve.
Miutn a szultn elfoglalta Egyiptomot, ott egy addig teljesen ismeretlen trsadalmi s
igazgatsi rendszert kezdett kipteni, ami szemlyvel kapcsolatban vltozatos legendk
szletshez jrult hozz. Mindenekeltt megemltend, hogy Egyiptomban gy tekintettek
r, mint egy Messisra. Lerombolta a Mameluk dinasztia uralmt, amely ktszztven
ve uralta Egyiptomot. Gykeresen megvltoztatta az uralmi rendszert. Az egyiptomi kr-
nikk Szelim szultnrl mint a trtnelmet megvltoztat nagy hsk egyikrl emlkez-
nek meg. Egybknt ez nem sokban klnbzik az oszmn forrsokban megjelen Szelim-
kptl. Sohasem volt ugyanis egyetlen vesztes hborja sem, olyan uralkodknt ismertk,
mint aki Allah jindulatt lvezi. Ahogyan Isztambul meghdtsrl emlkeztek, gy r-
zdtt meg az emlkezetben az is, ahogyan I. Szelim elfoglalta Kairt, vdnksge al he-
lyezte Mekkt s Medint. Sikereinek ksznheten Szelim szemlye igazi legendv vlt.
Szelim, klnsen az egyiptomi hadjrat sorn, gyakran ltogatta meg az t melletti
vagy a vrosokban lv jelents muszlimok trbit, srjait, kifejezte irntuk rzett tisztele-
tt, ami egyiptomi imzsnak kialaktsa szempontjbl rendkvl jelents befolyssal brt.
Figyelemremlt, hogy t mintegy a messzi fldrl jtt, Egyiptomban igazsgos rendszert
teremt modern Bajbarsz-nak (egy hres mameluk szultn) tartottk. gy hittk, az
szemlyben feltmadt a rgi mameluk er. Rszese lett az egyiptomi prtok kialakulst
trgyal mtoszok szletsnek is. Tbb trtnetet is ismernk arrl, hogy Egyiptom kt
nagy prtja, a Zlfikrije s a Kszimije akkor szkkent szrba, amikor Szelim Kairban
jrt. A Szelim szultn szne eltt egymsnak es Zlfikr s Kszim bg alaptja lett az el-
kvetkez idszakban megszlet kt ellensges frakcinak. Ebben a mtoszban Szelim k-
lnleges helyet foglal el. Egyrszt, amikor betette a lbt Egyiptomba, gykeresen megvl-
toztatta az addigi rendszert, msrszt pedig mert gy lltottk be szemlyt, mint aki egy-
sget teremt szerepet jtszott. Ennek jele megnyilvnult abban is, hogy gy vonult be a
nagy fejedelmek sorba, mint egy trtnelmet teremt, legends nagy uralkod. Nemcsak
Nagy Sndorhoz, hanem az igazsgszeretetrl hres szaszanida uralkodhoz, Anusirnn-
hoz is hasonltottk. Ezen tulajdonsgainak ksznheten Szelim az egyiptomi kt prt,
a Fikriak s a Kszimiak kialakulsrl szl trtnetekben alapt atyaknt szerepel.
48

Msrszrl az is rdekes, hogy Ibn Ijsz I. Szelim uralkodst az egyiptomi mameluk
dinasztia uralmnak folytatsaknt rtkelte. Alapjban vve a mameluk uralom idejn na-
gyon knnyen vlhatott szultnn egy rabszolga szrmazs, de jelents httrrel br bg

47
Balivet: Bizans ve Osmanl, 99100.
48
A mtoszok szletsrl lsd: Hathaway, J.: ki Hizbin Hikyesi: Osmanl Msr ve Yemeninde
Mit, Bellek ve Kimlik. Ford.: Boyraz, C. stanbul, 2009. 154167.
I. Szelim szultn s a keleti krds Mhely
141
is, ugyanis a mameluk rendszer nem egyetlen uralkodhzra plt. Ezt szem eltt tartva
egyltaln nem volt meglep, hogy Szelim sajt erejbl lett uralkodv Egyiptomban. gy
azon sincs mit csodlkozni, hogy Szelimrl ltalban elutast nzeteket vall kortrs tr-
tnetrk, gy pldul Ibn Ijsz szerint is az uralkodst az egyiptomi szultnok kzl a
negyvennyolcadiknak knyveltk el, s a Hoskdem s Temrboga utn trnra lp anat-
liai szultnok kzl a harmadikknt tartottk szmon, br Ibn Ijsz hangslyozta, hogy
maga ezzel nem rt egyet.
49

A szultn mdfelett szeretett tudsokkal trsalogni, alapelvnek tekintette, hogy a poli-
tikai gyekben kikrje az s ms llami mltsgok vlemnyt, ugyanakkor nagyon so-
kat olvasott, knyvtrnak minden knyvt a-tl z-ig egyszer elolvasta, sokszor ks jsza-
kkig gondolataiba merlt.
50
Figyelemremlt, hogy amikor Kairban jrt, a medresze
51

knyvtrakban lv sszes knyvet elhozatta, hogy elolvashassa ket. Klnsen a trtne-
lem irnt tanstott nagy rdekldst (amikor Egyiptomban volt, Kemlpasazdval lefor-
dttatta Ibn Tagribirdi Ncumz-zahire cm mvt, s tbbszr is kiolvasta a Vassaf
Tarihit), nagyon jl tudott perzsul, de jl ismerte az arab s a tatr nyelvet is. A perzsa
nyelven rt verseit tartalmaz verses gyjtemnyt (divn) ktszer is kiadtk (Isztambul
1306 AH / 18881889 s Berlin 1904). Nhny tezkirben
52
fellelhetk trkl rt versei is.
Mg ha a forrsok gy lltjk is be, hogy sohasem rt trkl verseket, nhny alkotst
mgis az mveknt tartanak szmon. Ugyan Latifi tezkirjben (versgyjtemnyben) a h-
siessgt, igazsgossgt s nemessgt dicsr versek kzl nagyon kevs a trk nyelv,
ennek ellenre gy tnik, j nhny trk verse forgott kzkzen, melyek kzl az egyik gy
szl:
Fekszem, s mlt-e, hogy llva vrjon/
Kiresedtem, mondjtok meg neki, ha meghalok, ne mondjon rtem imt.
53

A kvetkez hres versrl szintn gy vlik, hogy a szultn rta:
Emberi valmat nem tudom, mikppen bvlte el, , egek,
Knnyem hullattam, s a varzstl vrr vlt a knny, , egek,
Az oroszlnok a karmom erejtl rettegnek,/
Engem pedig egy gazella szemei rabjaiv tettek, , egek.
A trtnsz Solakzade szintn a szultnnak tulajdont egy trkl rt versszakot, amit
nagy gondok kzepette a janicsr felkels alkalmval rhatott. . H. Uzunarl fellelt tbb
perzsul klttt verset s gzelt
54
a Topkapi Szerj archvumban, melyek kzl az albbi
trk nyelven paprra vetett gzelt idzi pldaknt:
55

Jaj, Szelim, ha a srs forrsbl vr folyik/
a nma kedvesnek nyelvet adk nma kincsen haladnak t.
A szultn perzsul rt dvnjt trkre tltet Ali Nihat Tarlan eszmei rtket vlt fel-
fedezni a kltemnyekben. Szerinte kimutathat bennk az irni kltk, Hfiz, Szdi,

49
bn Iyas: Bedyi, 151.
50
Hoca Sadeddi: Tct-tevrih, 398399.
51
Iszlm iskola (a ford.)
52
A Divn kltinek lett s verseit szubjektv nzpontbl rtkel m (a ford.)
53
Tezkiret-uara ve Tabsratn-nuzem. Canm, R. Ankara, 2000. 147151.
54
Versforma, szerelmesvers (a ford.)
55
Uzunarl, . H.: Osmanl Tarihi. Vol. 2. Ankara, 1995. 306.
Mhely FERIDUN M. EMECEN
142
Szelmn s Dzsmi ers hatsa. A szban forg versek tele vannak szenvedllyel, nhol iga-
zn szpek, s rzkeny szemlyisgrl rulkodnak.
56

A knyvek irnt rzett nagy vonzalmrl rulkodik az is, hogy testvre, Korkut herceg
maniszai knyvtrt Isztambulba vitette, valamint az irni s az egyiptomi hadjratok al-
kalmval szmba vette a szerjokban, vrakban, illetve nhny magnosnl tallhat
knyvtrat. Figyelemremlt, milyen nagy gonddal kutatta fl a hadjratok alatt eltnt
knyveket, s az aleppi vr knyvtrnak knyveirl listt is kszttetett.
57

Szvesen tartott megbeszlseket az ltala nagyra becslt tudsokkal, mint pldul
Zembilli Ali mufti efendivel, Kemlpasazdvel, Idriszi Bitliszivel, a tantjval, Halimi
efendivel, de mellettk nem utolssorban nagyra rtkelte Tadzsizde Dzsfer Cselebi, Ahi
s Revni kltket is. Klnsen Revnival kapcsolatos trtnetei ismertek. Mg herceg
korban Revnit megtette fszakcsnak, majd ezt kveten a Mekkba s Medinba kl-
dend pnzekrt felels tiszttel jutalmazta, br az utbbi tisztsge alatt visszalt hatalm-
val, vgl megmeneklt az ellenrzstl, amikor a herceg padisah lett. Ksbb az ajaszfia
alaptvnynak felelsv tettk. Ekkor Kirkcsesme krnykn mecsetet s tanulszobkat
pttetett. Egy nap a szultn ppen arra jrt, s amikor megtudta, hogy ezeket mind Revni
alaptotta, gy szlt: Kedves Ajaszfia, te minden hnapban egy mecsetet fiadzol.
58
Ezzel
a szultn megbocstotta Revninak rgi visszalseit. A forrsok nem szlnak arrl, hogy a
kltkn s a tudsokon kvl mg kik voltak a szultn krnyezetben. Piri past s Ferd
past mint a krnyezetben lv llamfrfiakat emltik. Az korbl a mellette szolgl ve-
zrek kzl a kvetkezket ismerjk: Kodzsa Musztafa pasa, Szinn pasa, Junusz pasa,
Hszam pasa, Dukkin Ahmed pasa, Herszekzde Ahmed pasa, Iszkender pasa, Zejnel pasa,
Hodzsazde Mehmed pasa, Piri pasa, Musztafa pasa, Ferhd pasa s Bijikli Mehmed pasa,
akik kzl nhnyat kivgeztetett, nhnynak pedig a bszkesgt trte meg.
Szinte semmit sem tudunk Szelim szultn magnletrl. Ezen a ponton a forrsok
hallgatnak. Hallakor az egyetlen fia, aki letben maradt, Szlejmn volt. A trtnetr Ali
lejegyzett egy legendt, mely szerint mg herceg korban a szultnnak szletett egy fia egy
szolgltl, akit eltitkoltak. Ez a fi volt vejsz pasa, akirl lltlag mg maga Szlejmn is
tudott. Az egyetlen felesge, akinek neve fennmaradt, Hafsza szultna, de sz esik mg egy
Ajse szultna nevezet hlgyrl is vele kapcsolatban. Lnyai Bejhn szultna, aki Ferhd
pashoz ment frjhez, Fatma szultna, aki Kara Ahmed pasa, majd ksbb Hdim Ibrahim
pasa felesge lett, Hafsza szultna, akit Iszkender pasa, Hatidzse szultna, akit Makbul Ib-
rahim pasa, Sah szultna, akit Ltfi pasa s Hanim Hatun, akit Csobn Musztafa pasa vett
nl.
Fordtotta: SZIGETI BOGLRKA


56
Yavuz Sultan Selim Divan. stanbul, 1946.
57
Az aleppi vr knyveinek listja: TSMA, D. 9101; a knyvek irnti rdekldsrl lsd: Ernsal .:
Osmanl Vakf Ktphaneleri. Ankara, 2008. 129131. A tebrizi palota leltrknyvben harminc
darab, gynyren bekttt knyvre tallhat. Ezek kzl a legtbb irodalmi alkots, dvnok:
Divan- Lami, Kitb Hseyni, Divan- Emir, Kitb- Hsrev, Divan- Muhammednme, Kitb-
eyh Sadi, Divan- Hasan, Kitb- Muhammediye, Rznme, Kitb- Nizam, Divan- Ahmed
Paa, Divan- Nevay, Zafernme, ehnme, Kitb- Bostan, Kitb- Tarihnme stb. (TSMA, D.
9608)
58
l: Knhl-ahbr, 1255.

AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 143
Hszves
a Bizantinolgiai Intzeti Alaptvny
Interj Ban Istvnnal, az Alaptvny atyjval

Ban Istvn grg katolikus pap. Teolgiai doktortust 1974-ben, doktori fokozatt
1997-ben szerezte Krisztolgia s theszisz Palamasz Szent Gergely teolgijban cm
dolgozatval a Pzmny Pter Katolikus Egyetemen. A grg nyelv ismerete hivatsval
jrt, ez irnytotta figyelmt elszr a grg nyelv forrsok fel, melynek kapcsn rszt
vett a Vany Lszl szerkesztette keresztny rk-sorozat kteteinek kiadsban ford-
tknt.
Utbb a biznci trtnelem s forrsok fel fordult figyelme. Ennek rvn hozta ltre a
Bizantinolgiai Intzeti Alaptvnyt 1990-ben, melynek gondozsban jelennek meg ma-
gyar nyelven bizantinolgiai tmj mvek, a Varia Byzantina Biznc Vilga sorozat
ktetei. Ezen munkjt nagyban segti szmos nyelv ismerete (angol, nmet, francia,
orosz, olasz, latin nyelveken r, olvas, beszl). Elnke a 2001-ben alaptott Magyar Pat-
risztikai Trsasgnak. Szmos egyetemen oktatott vagy oktat mg ma is: a Szent Atha-
nz Grg katolikus Hittudomnyi Fiskoln (19861994), a Miskolci Egyetem Blcs-
szettudomnyi Karn (19922008), a Pzmny Pter Katolikus Egyetem Hittudomnyi
Karn (1992 ta), a Zenemvszeti Akadmia Egyhzzenei Tanszkn (1993 ta) s a Sa-
pientia Szerzetesi Hittudomnyi Fiskoln (2005 ta). A tavaly letre hvott Magyar Bi-
zantinolgiai Trsasg elnksgi tagja. Legfbb tevkenysge azonban mindvgig papi
hivatsa, 2008 ta a magyar grg katolikus egyhzban a Maktl Gyrig terjed szr-
vny pspki helynkeknt tevkenykedik, budapesti szkhellyel.
A papi plya mennyiben irnytott a teolgia, az egyhztrtnet, avagy akr a grg s
biznci forrsok fel?
Felntt letemet grg katolikus papknt kezdtem, ami termszetesen nem jelentette azt,
hogy kizrlag a teolgia rdekelt volna. Mr gyerekkoromtl kezdve, fleg gimnziumban
kiemelt rdekldst mutattam a trtnelem irnt. rdekes problmaknt vetdtt fel, hon-
nan ered a magyar grg katolikussg, s Ivnka Endrnek az 1940-es vekben megjelent
cikkei adtk a lkst, hogy a biznci forrsok fel forduljak, br ez nem sok remnnyel biz-
tatott.
Nlam az els volt a papsg, s emellett amire lehetsgem addott, azzal foglalkoztam
mg mellette.
Els kutatsaid a patrisztika, a grg egyhzatyk tanulmnyozsa krben folytattad.
Ebbl fejldtt ki a disszertcid tmja is?
Lelkipsztorknt vidkre kerltem, ahol a csndben lehetsgem nylt r, hogy sok-sok do-
loggal foglalkozzak. Elssorban patrisztikval, ksbb biznci dogmatrtnettel. Mr az
Mhely Hszves a Bizantinolgiai Intzeti Alaptvny
144
egyetemen is Palamasz Gergely teolgijt tanulmnyoztam, ebbl rtam a disszertcimat.
Persze a korbbi forrsok is rdekeltek.
Patrisztikai kutatsaidnak ksznhet, hogy Vany Lszl bevont az keresztny rk
sorozat munklataiba is. Honnan az ismeretsg?
Amikor Vany Lszl, akivel egy idben folytattunk tanulmnyokat a teolgin, elhatroz-
ta, hogy tjra bocstja az keresztny rk sorozatot, emltette, hogy szmt a rszvt-
elemre a sorozat munklataiban. Le akarta fordttatni az els egyhztrtnet-rkat. El-
szr csak Eusebiosra gondoltunk, mivel a kiads nehzsgekbe tkztt, s ktsges volt,
hogy ez a munka elkszthet. Igyekeztem a feladatot lelkiismeretesen elvgezni, a munk-
ra knyelmesen volt id. Nagyon szvesen elbogarsztam vele. Ez is s az utbb ksztett
Szkratsz-kiads is a mai napig vllalhat, fleg, hogy Szkratsznak mai napig sincs
megfelel jegyzetappartussal elltott kritikai kiadsa.
A forrskzls sorn milyen nehzsgekkel, problmkkal szembesltetek? Milyen ta-
pasztalatokra pthettetek?
Munkm sorn igyekeztem a kollgk eredmnyeit, tapasztalatait is felhasznlni, bepte-
ni. Palamasz Gergelyrl ksztett disszertcimhoz pldul szerettem volna felhasznlni
Meyendorff ktnyelv, grgfrancia kiadst, amelyet Palamasz fmvrl akkoriban k-
sztett. Fel is vettem vele a kapcsolatot, de csak jval disszertcim elkszlte utn jutottam
hozz munkjhoz, gy br akkor mg nem tudtam hasznostani, a munka mai napig na-
gyon jl hasznlhat m szmomra.
A magyar nyelvezetet szerencsre nem neknk kellett kialaktani, hiszen ez mr min-
denkppen adva volt a szzad elejtl fogva. gy pldul mrvad a Keresztny remekrk
sorozat, mely a mai napig helytll.
Az volt a clunk, hogy teljes mveket jelentessnk meg, ne csupn rszleteket. Emellett
az is fontos volt, milyen arnyban szerepeljenek a sorozaton bell a latin s grg szerzk.
A 60-as, 70-es vekig ugyanis szinte kizrlag a latin szerzk voltak olvashatk magyarul,
azok kzl is elssorban Szent goston. A sorozattal kapcsolatban is felmerlt a krds:
mirt szerepel a sorozatban olyan sok grg szerz. A vdat azzal tudtuk kivdeni, hogy ki-
egyenslyozottabb ismereteket szeretnnk biztostani az olvask szmra.
A grg atyk, fknt a IVV. szzadi atyk a vilgirodalom rszt kpezik, gy rtelem-
szeren nemcsak a teolgia oktatsban kell hogy helyet kapjanak, hanem szlesebb kr-
ben is hasznlhatk akr a trtnelem, a klasszika-filolgia vagy a vilgirodalom oktat-
sban is.
Oktati tevkenysged tbb felsoktatsi intzmnyhez is ktdik. Vgigtekintve rajtuk,
gymlcsz klcsnhatsnak ltszik-e munkssgod: korbbi kutatsaid, tapasztalata-
id jelentek meg kurzusaidban, s egyben tovbbi j kutatsokra sztnztt?
Tantottam Nyregyhzn grgt meg latint. 1992-tl Miskolcon megindult a blcssz
kpzs, n pedig pp akkor kerltem oda lelksznek. Ott vallstrtnetet oktattam, aminek
keretben sokat lehetett beszlni Bizncrl is. Ksbb a Magyar Kzpkori s Korajkori
Tanszken voltam, itt behatbban foglalkozhattunk a magyarbiznci kapcsolatokkal. A
felsoktatsban igyekeztem nagyobb slyt adni a biznci irny ismeretek tadsnak, de
ennek lehetsge egyre jobban szklt. Termszetesen ennek a nyelvi korltok is hatrt
szabtak.
Interj Ban Istvnnal, az Alaptvny atyjval Mhely
145
rdekelt a magyarorszgi biznci szertarts liturgikus zene, ennek a szlv kzvetts
egyhzi zennek hazai trtnetvel is foglalkoztam egy kiss, felesgemmel egytt. A zenei
gyjtst ms vgezte el, s ennek a kziratos vagy nyomtatott formjban is kutathat ze-
nnek a feltrkpezse s ismertetse volt a Zenemvszeti Egyetemen tartott nhny kur-
zus clja. Az a kzssgi nekls, ami 3040 ve mg ltezett, mra megkopott, s ezt az
egyhzzenei elszegnyedst szeretn meglltani a Nyregyhzn beindtott egyhzzenei
kpzs ebben azonban mr nincs aktv szerepem.
Mi motivlta kutati munkssgod?
Grg katolikus papi plym nmagban is sztnzst jelent kutatsaimhoz. A biznci
egyhzra jellemz a gazdag liturgia, melynek mlyebb megrtshez, meglshez elenged-
hetetlenl szksges a grg atyk ismerete. Emellett magyar vonatkozsban ahhoz is hoz-
zsegt, hogy feltrhassuk liturgink biznci, szlv kzvettssel tvett, valamint sajtosan
helyi jellegzetessgeit, azok eredett.
A munklatok kzben lassan kialakult a sajt rdekldsem, ami egyrtelmen Biznc
volt. Azt szerettem volna, hogy ezek az ismeretek ne csupn a teolgiai oktatsban, hanem
ltalban vve a felsoktatsban, illetve a nagykznsg szmra is hozzfrhetk legye-
nek.
Moravcsik Gyula munkssgt folytatod a biznci forrsok kutatsban. Ismerted t
szemlyesen is, vagy csupn a munkssgt?
n magam teolgit vgeztem, nem blcssz kpzsben rszesltem. s br ebben az id-
ben Moravcsik professzor mg oktatott az egyetemen, n a teolgira jrtam, ami trben
egszen kzel volt ugyan, de a Hittudomnyi Akadmia elszigetelt intzmny volt.
Moravcsik Gyulval nem tallkoztam soha szemlyesen, de nevt elg hamar megis-
mertem a szakirodalombl. Tanultam Nyregyhzn, majd Budapesten, 19701973 kztt a
Teolgiai Akadmin, gy vele elvileg tallkozhattam volna, de ez nem trtnt meg.
Elssorban Biznc s magyarsg cm mve rdekelt, aztn ksbb kerltek kezembe
tovbbi mvei, mint a Byzantinoturcica vagy a Studia Byzantina tanulmnyktete, sokkal
ksbb pedig maga az rpd-kori trtneti forrsok ktete. Azt kell mondjam, hogy m-
kedvelknt rdekelt a tma, de aztn hosszabb ideig nem volt alkalmam azzal foglalkozni.
Moravcsik munkssga, mve adta az sztnzst jelen mvedhez, mely egyben nagydok-
tori disszertcid is.
Az ifjkori brndokhoz, rdekldshez visszatrve kezdtem el a biznci forrsokkal foglal-
kozni. Az rpd-kor utni biznci forrsokat szerettem volna rszletesebben feltrni, ami-
nek Moravcsik mr az 1920-as vekben felvzolta a kerett, s a kutatsok jelents rszt el
is vgezte, de ennek eredmnyei a hborban megsemmisltek. Termszetesen azta is ke-
rltek el jdonsgok. A munka mostanra nagyjbl kszen van, remlem, sokan tudnak
majd belle profitlni.
A kutatsok sokszor elre nem tervezett akadlyokba tkzhetnek, mint pldul amikor
kziratos anyagot prbltam gyjteni Konstantinpolyban, azaz Isztambulban, ahol vra-
kozsaim fiaskban vgzdtek. Az thosz-hegyi monostorok kziratait viszont akadlytala-
nul lehet tanulmnyozni, magyar vonatkozs anyagaik zmkben hozzfrhetk mra.
Miknt az athni Nemzeti Knyvtrban, Rmban is volt mdom rszismereteket ad
anyagokat gyjteni. A Vatikni Knyvtrban 2800 grg kzirat van, a 18. szzadban kezd-
tk el katalogizlsukat, s mg napjainkban is tart. Van teht anyag bven meg munka is.
Mhely Hszves a Bizantinolgiai Intzeti Alaptvny
146
Az imnt emltetted, hogy fontosnak tartod ezen eredmnyeket szles krben kzztenni,
npszerstenit.
Ez volt az oka, hogy bartaimmal kitalltuk: szksg lenne egy Bizantinolgiai Intzetre.
Ennek rdekben alakult meg az Alaptvny 1992-ben. Pnz ugyan nem volt, gy az Intzet
a mai napig sem jtt ltre. Egy amerikai professzortl viszont azt az tletet kaptam, hogy
prbljunk fordtani s olyan knyveket kiadni, melyek az alapvet ismereteket teszik hoz-
zfrhetv a nagykznsg szmra: gy a kvetkez generci mr jobban fog rdekldni
a biznci trtnelem irnt. A Varia Byzantina Biznc vilga sorozatban lttak e mvek
napvilgot, eleddig tizenhrom ktet,
1
s idn tovbbi hrom ktet jelenik meg. Ezek alap-
jn mr lehetsg nylik Biznc jobb megismersre, stabil ismeretek szerzsre: ezzel va-
lamelyest kitlthet az az r, amely Moravcsik utn biznci tmk megtlsben jelentke-
zett.
A bizantinolgival szemben eltletek ltek, melyek nagyban neheztettk a tudomny
mvelst. Ennek napjainkig is rezhet a hatsa, rszben azrt, mert a mvelshez szk-
sges nyelvi oktatst visszaszortottk. Grg tanszk csupn egyetlen magyar egyetemen
van, mikzben a bizantinolgia Nyugaton nagy megbecslsnek rvend.
A bizantinolgia npszerstst, az eltletek lekzdst s a kutatk, kutatsok ssze-
hangolst is clozza a tavaly letre hvott Magyar Bizantinolgiai Trsasg.
Sokakban felmerlt a krds, vajon hogyan lehetne a bizantinolgit mvelni, intzmnye-
sen kpviselni Magyarorszgon, hogyan lehetne javtani helyzetn, megtlsn. A kutat-
sok elmlytsre s npszerstsre lenne szksg. E sokakban felmerl igny hozta lt-
re tavaly a Magyar Bizantinolgiai Trsasgot. Jvje a bizantinolgusok kezben van,
mert ahol eredmnyeket tudnak felmutatni, ahol egyttmkdsre kpesek, ott a siker nem
marad el.
A Trsasg tervezi konferencik, felolvas lsek tartst, melyek egy-egy jelentsebb
bizantinolgusunk munkssgt leli majd fel.
Mi az, amit fontosnak tartasz a bizantinolgia helyzetnek javtsa szempontjbl mg?
Az Intzet mindig kln histria a brsgi bejegyzstl a jogi szemlly vlsig: ez az ad-
minisztratv rsz, ami elhagyhatatlan. De ami fontosabb, s ez sszefgg pldul a grg
nyelv mvelsnek helyzetvel is, hogy lesz-e elg utnptls, elg httrismeret, hogy e
kutatsokat komolyabban lehessen venni. Jelenleg a Szegedi Tudomnyegyetemen indul
egy bizantinolgiai trgy OTKA, de korbbi forrskutatsom is egy OTKA keretben val-
sult meg.


1
A sorozat eddig megjelent ktetei: Brhier, Louis: Biznc tndklse s hanyatlsa, A biznci bi-
rodalom intzmnyei, valamint A biznci civilizci, Ban Istvn: Justinianus csszr teolgija,
Obolensky, Dimitri: A Biznci Nemzetkzssg. Kelet-Eurpa 5001453, Meyendorff, John: Bi-
rodalmi egysg s keresztny szakadsok. Az egyhz 450 s 680 kztt, illetve A biznci teolgia.
Trtnelmi irnyzatok s tanttelek, Papadakis, Aristeids Meyendorff, John: A keresztny Ke-
let s a ppasg felemelkedse. Az egyhz 1071 s 1453 kztt, Schreiner, Peter: Biznc. Bevezets
a bizantinolgiba, Regnault, Lucien: gy ltek a 4. szzadi egyiptomi szerzetesek, Classen, Peter
Liutprand, Cremonai: A Nyugat s Biznc a 810. szzadban, Taft, Robert Schultz, Hans-
Joachim: A biznci liturgia, Sephard, Jonathan Franklin, Simon: A biznci diplomcia segtik a
magyar olvaskat is a bizantinolgia terletn szlesebb kr, elmlyltebb ismeretek megszerz-
sben.
Interj Ban Istvnnal, az Alaptvny atyjval Mhely
147
Ki a bizantinolgus?
Sok olyan ga van a bizantinolginak, ahol nem tnik szksgesnek, hogy valaki tudjon
grgl, br alapszinten ez mgiscsak nlklzhetetlen. Azt mondanm: bizantinolgus az,
aki jrszt Biznccal foglalkozik. Igen fontos, hogy ne elszigetelten, hanem koordinltan
folyjanak a kutatsok, nehogy olyanra pazaroljuk energinkat, amit esetleg mr msutt el-
vgeztek. Ezen a helyzeten javt majd a Trsasg. Emellett a ngyvente megrendezsre ke-
rl Bizantinolgiai Vilgkongresszus, melyet jvre Szfiban rendeznek, tudomnyos se-
regszemljvel a kutatsok aktulis llapotba s tematikjba ad betekintst.
Ksznm az interjt!
2010. jnius
Interjt ksztette: RVSZ VA


AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 148
KOVCS ADRIENN
Fejr megye legkorbbi nemzetisgi s
vallsfelekezeti adatai Bl Mtys orszglersnak
kziratvltozataiban
1


A 18. szzadi npesedstrtnet kutatsban, fknt a volt hdoltsgi terletek esetben,
a szzad els felre igen gyr forrsadottsgokkal rendelkeznk. A korai beteleplsek s
beteleptsek npessghozadka a Rkczi szabadsgharc hadmozgsai sorn elenysztek,
a folyamat a szatmri bkekts utn indulhatott jra. Az 17151720-as sszersok nv-
anyagnak Acsdy Ignc s munkatrsai ltal elvgzett,
2
a nevek hangzsa alapjn trtnt
etnikai besorolsrl Dvid Zoltn bebizonytotta, hogy az teljesen hibs eredmnyekhez s
arnyokhoz vezetett.
3
gy ez a kt forrsunk a megye nemzetisgi viszonyaira vonatkoz
kutatshoz csak korltozottan hasznlhat fel, illetve ms jelleg forrsokkal val sszeve-
tsk nlklzhetetlen tovbbi kiaknzsukhoz. Jelen tanulmnyunkban a 18. szzad els
harmadban Fejr megye nemzetisgi s vallsfelekezeti viszonyait vizsgltuk, az eddig l-
talunk ismert legkorbbi, az egsz megye terlett lefed forrs alapjn. A forrs kt sz-
vegvltozatban elfordul adatok kirtkelse sorn fontos szempont volt, a lehetsgek-
hez mrten, az etnikai s felekezeti csoportok egymssal val megfeleltetse. A vizsglat to-
vbbi tmakreit, az etnikai-felekezeti csoportok beazonosthatsgn tl azok fldrajzi el-
helyezkedse, illetve egy-egy teleplsen bell megjelen nemzetisgi s/vagy vallsi ho-
mogenits, illetve heterogenits adtk.
Az egsz megyre kiterjed adatokkal elssorban Bl Mtys Notitia Hungariae no-
vae cm munkja szolglhat a kutat szmra.
4
Bl s munkatrsai a szzad els har-
madban megynknt gyjtttk ssze az adatokat. Ez egyfell szemlyes adatgyjtst je-
lentett, illetve a vrmegyei hatsgok tjn val adatkrst is. Az adatgyjtst, mint Tth
Gergely kimutatta, nem maga Bl, hanem Fejr megye esetben Matolai Jnos vgezte el,

1
A tanulmny a Fejr megye 18. szzadi jranpestsvel foglalkoz PhD kutats eltanulmnya-
knt kszlt. A tmban bvebben lsd: Kovcs Adrienn: Fejr megye etnikai s vallsi viszonyai
a XVIII. szzadi orszgos forrsok tkrben. Honismeret, 38. (2010) 4655. http://www.hnm.hu/
honismeret/folyoirat/2010_honism.pdf
2
Magyarorszg npessge a Pragmatica Sanctio korban, 17201. Magyar Statisztikai Kzlem-
nyek. j Folyam XII., Budapest, 1896. (a tovbbiakban: Magyarorszg npessge) Acsdy mun-
kjt Dvid Zoltn vizsglta fell, s elemezte a forrst. Dvid Zoltn: Az 17150-as sszers. In:
Kovacsics Jzsef (szerk.): A trtneti statisztika forrsai. Budapest, 1957. 145199.
3
Dvid: Az 17150-as sszers, 156157.
4
A m keletkezsnek trtnett s a fennmaradt kziratokat Tth Gergely elemezte s trta a nyil-
vnossg el doktori disszertcijban. Tth Gergely: Bl Mtys Notitia Hungariae novae
cm mvnek keletkezs trtnete s kziratainak ismertetse. Doktori disszertci, III. Buda-
pest, 2007., http://doktori.btk.elte.hu/hist/tothgergely/diss.pdf., 2010. janur 20.
Fejr megye legkorbbi nemzetisgi s vallsfelekezeti adatai Mlidz
149
felteheten 1731-ben. Matolai munkja sorn trkpet is ksztett, amelyen nhny Fejr
megyei teleplst is feltntetett.
5
Az els szvegvltozatot az 1720-as vek vgre fejezte be
a szerz, majd ezt kvette Matolai jegyzeteinek beemelse.
6
Annak ellenre, hogy Bl kuta-
tsa a kzponti hatsgok s az udvar tmogatst is lvezte, ami abban is megnyilv-
nult, hogy a megyei hatsgokat utastottk a segtsgnyjtsra, a nemessg rszrl m-
gis heves ellenrzs ksrte ezt a tevkenysget.
7
E mgtt fknt Blnek az evanglikus fe-
lekezethez tartozsa llt, msrszt a megye jogsrtnek rezte a birtokosok utni tudako-
zdst.
8
A vrmegyk a Helytarttancson keresztl kaptk meg a kziratokat, s gyakran
vekig tartott, amg javtsaikat visszakldtk a szerznek. Fejr megye esetben 1736. au-
gusztus s 1737. februr kztt zajlott ez az ellenrzs.
9
A keletkezstrtnetbl megtudtuk,
hogy a szvegben az 1720-as vek s 1749 (Bl Mtys halla) kztt tbb mdosts, jav-
ts, illetve az id elrehaladtval aktualizls is trtnt, valamint msolatok is kszltek az
anyagrl.
10

Fejr vrmegye lersnak megjelent fordtsa
Az albbiakban az 1977-ben Prokopp Gyula bevezetjvel s fordtsban megjelent Fejr
vrmegye lerst,
11
valamint a Tth ltal a legkorbbinak tlt fellelhet kziratban tallhat
nemzetisgi s vallsfelekezeti adatok sszevetst szeretnm ismertetni. A magyar nyelv
fordts alapjt az 1746 utn Bl ltal javtott szveg 1772-es, Szarka Ferenc ltal ksztett
msolata
12
kpezte, gy ez termszetesen mr nem tartalmazhatta az 1732-ben Bl ltal ki-
hzott, a vallsfelekezeteket szmba vev rszeket.
Az els fejezetben ltalnossgban a termszetfldrajzi adottsgokrl, a npessgrl s
a megyei hatsgokrl szl ismereteket sszegezte, a msodikban pedig jrsonknt a te-
leplsekrl beszerzett informcikat trta az olvas el rendszerezett formban.
13
Nem
maradt ki a korszakban szoksos nemzetkarakterolgiai ismertets sem, amely a lakossg
jellemzst adta. A magyarokrl javarszt kls tulajdonsgaik alapjn adott lerst, illetve
a folyamatos harcok miatt komornak s kemnynek jellemezte ket. A beteleplt lakoss-
got illeten a nmetekrl feljegyezte, hogy nem azonos eredetek, a nmet csapatokbl ma-

5
Tth: Bl Mtys, I. 84.
6
Tth: Bl Mtys, I. 75.
7
A Magyar Udvari Kancellrival, a Helytarttanccsal s a vrmegykkel val kapcsolatrl lsd
bvebben: Tth: Bl Mtys, I. 134149.
8
A falvakkal kapcsolatos krdvet Fejr vrmegye anyagbl szintn kzz teszi Tth: Bl Mtys,
I. 70.
Describendorum pagorum methodus.
Sectio, de vicis huius Processus.
ubi observanda
. 1. Vici situs, et distantia a principaliore Processus loco.
. 2. Vici dominus, sive sit haereditarius, sive hypothecarius.
. 3. Vici ager, fructus, vineae, etc.
. 4. Incolae, et horum peculiares mores.
. 5. Quales circa unumquemque pagum sint traditiones, fata, etc.
9
Tth: Bl Mtys, I. 143.
10
Lsd: Tth: Bl Mtys, II. 152159.
11
Bl Mtys: Fejr vrmegye lersa. Ford., bev.: Prokopp Gyula. In: Farkas Gbor (szerk.): Fejr
megyei trtneti vknyv 11, Szkesfehrvr, 1977. 83117. (a tovbbiakban: FMT)
12
Tth: Bl Mtys, II. 158.
13
Bl: Fejr vrmegye lersa, 8687.
Mlidz KOVCS ADRIENN
150
radtak itt, vagy nemrg kltztek az orszgba a svb, illetve a frank tartomnybl, s meg-
tartottk hazai szoksaikat.
A megyben tisztn nmet lakossg telepls nem volt.
14
A szlv
15
lakossgot szor-
galmasnak mutatta be, akik knnyebben alkalmazkodnak a nmeteknl, s sok fldesr
emiatt szvesen ltta ket. Ez utbbi azrt rdekes, mert Bl a megemltett 56 teleplsnl
csupn 39 esetben jegyezte fel az ott l nemzetisgeket. Ezek kzl csak ht teleplsen
rt szlovk
16
etnikumrl, mg ht helysgben szerb vagy rc
17
lakossgrl.
18
A korabeli for-
rsokban jobb alkalmazkod kszsggel inkbb a szlovk jobbgyokat szoktk jellemezni.
Ezzel szemben ms forrsokbl a dlszlv etnikummal kapcsolatban inkbb azt olvashat-
tuk, hogy nem szeretnek fldet mvelni, megmaradsuk bizonytalan.
19

A nemzetisgek feljegyzsnl gyakran csak visszautalt az elz teleplsre: a lakossg
megegyezik vagy majdnem megegyezik az eltte lertakkal. Ez jellemzen a magyarlakta
falvaknl fordult el, ahol hrom-ngy telepls esetben is ezt olvashattuk egyms utn:
Kloz, Soponya lakossga megegyezik Tcval, de az utbbi teleplsnl nem volt feltn-
tetve a nemzetisg megjellse. A Tc eltt ll Polgrdinl ugyanez a meghatrozs szere-
pelt, teht arra kvetkeztethettnk, hogy az egyms utn kvetkez ngy falu npessge
magyar volt, mint Fle kzsg, amely a felsorolsban megelzte azokat.
20
Ez ismtldik
meg Csurg s Keresztes falvaknl is, ahol szintn az elttk ll Inota magyar lakossgt
valsznstettk a felsorols alapjn. De tbb esetben elfordult, mint Cskbernynl,
hogy egyltaln nincs utals a lakossg etnikai sszettelre, csupn annyi, hogy az a j-
rs
21
legnpesebb kzsge.
22
Ugyanez a helyzet Ptka, Sukor, Nadap, Virt, Mny, Szz-
halom vagy a srrti jrsban lv Srkeresztr, Aba, Alms vagy Csr esetben is.
A megye szaki, npesebb harmadban, a vrtesaljai jrs terletn tallhat szmos
vegyes etnikum telepls kzl kiemelkedett Ercsi, ahol mind a ngy nemzetisg megta-
llhat volt: szerbek, nmetek s kisebb szmban magyarok s szlovkok is. Trnokon ma-
gyarok, szlovkok s rcok ltek egytt. Hat teleplsen pedig kt-kt nemzetisg lakott,
gy magyarnmet teleplsek voltak: Mr, Lovasberny s Acsa, magyarszlovk: Gyr
s Etyek, valamint szerbmagyar: rd. A srrti jrs terletn, amely a megye jval rit-
kbban benpeslt terlett jelentette, csak a megye nyugati feln tallunk kt magyar

14
Lsd mellkletek: 1. sz. tblzat
15
Bl: Fejr vrmegye lersa, 88. Prokopp szhasznlata.
16
Pzmnd, Ercsi, Etyek, Gyr, Rckeresztr (korbban szerbek), Trnok, Tordas. (A fordtsban a
tt megjells szerepel.)
17
Ercsi, rd, Sskt, Trnok, Pentele, Perkta ide kell mg szmtanunk Adonyt is, ahol vegyes la-
kossgrl beszl, de ismereteink szerint ortodox valls dlszlv npessg is lakott ott.
18
sszesen 56 teleplst tartalmaz a lers, illetve Szkesfehrvrt.
19
1720-ban a megye egyik felterjesztsben Ercsi, rd, Adony, Perkta, Batta, Rcalms, Pentele,
Rckeresztr lakossgt rcnak vagy vndorl idegennek, nem lland lakosnak jellemzi, akik
ademels esetn tovbb kltznek. Magyarorszg npessge, 326.
20
Bl: Fejr vrmegye lersa, 114.
21
Vrtesaljai jrs, 1693-ban a megyeszervezet visszalltsakor kt jrst hoztak ltre: a megye
szaki rszt Alsjrsnak, dli rszt Felsjrsnak neveztk, ez a kt jrs rvidesen a vrtesaljai
s srmellki nevet kapta. Az 1767. decemberi kzgyls megvltoztatta a felosztst keletnyugati
irnyban, a bicskei, cskvri s srmellki jrst hoztk ltre, s ez a feloszts marad a 18. szzad
folyamn. Pesty Frigyes helysgnvtra, Fejr megye. Bevezett rta Prniczky Jzsefn. In:
FMT 11., 164.
22
Bl: Fejr vrmegye lersa, 109.
Fejr megye legkorbbi nemzetisgi s vallsfelekezeti adatai Mlidz
151
nmet vegyes lakossg falut: Ladnyt s Cskvrt, msik nevn Szabadbatthynyt. A Duna
mentn, Penteln a szerbek mellett magyar npessget is feltntetett.
Orszg-lersaink fogalomhasznlatnak vizsglatnl egy-egy szvegen bell is bizony-
talan vagy tnyszeren rtelmezhetetlen kategrikba tkztnk (kevs, kevert, elegyes),
illetve a szmszer adatok hinya miatt nem tudtunk egyrtelm kvetkeztetst levonni
egy-egy telepls nemzetisgi, illetve felekezeti sszettelnek arnyaira vonatkozan. Bl
Mtysnl ez ritka, csupn kt esetben fordult el ilyen jelz hasznlata az etnikummal
kapcsolatban: Ercsi esetben a szerb s nmet lakossg mellett kevs magyarrl s kevs
ttrl r, de ennl jval homlyosabb az Adonynl hasznlt vegyes megjells, amivel a la-
kossg kevert etnikai sszettelre utalt. Tovbbi bizonytalansgot rejtenek az egyes np-
csoportok elnevezsnek klnbz formi, illetve azok hasznlatnak kvetkezetlen gya-
korlata. A fordtsban az egyes nemzetisgi csoportok feltntetsekor az eredeti latin for-
mkra nincs utals, gy a szlovk lakossg megjellsre kvetkezetesen a tt elnevezst
hasznlta a fordt, a nmetek esetben a nmet npnv szerepelt, csupn egy esetben, Lo-
vasbernynl volt olvashat a svb megjells. Tbb krdst vetett fel a dlszlv npcso-
portok megnevezsre szolgl szerb kifejezs. rd esetben valban biztosak lehetnk
abban, hogy szerb lakossgrl van sz, ugyanis ennl a teleplsnl az ortodox felekezeti
besorols is szerepelt, amely valsznleg vletlenl maradt a kziratban. Az ugyancsak
dlszlvok esetben hasznlatos rc gyjtnv csak Trnoknl volt megtallhat. Rcke-
resztron Bl Mtys a korbbi szerb lakossg helyre kltz szlovkokat emltett.
A vallsfelekezetek feljegyzsei segthetnk a nemzetisgi csoportok pontosabb megha-
trozst, de a fordtsban ezeknek az adatoknak a teljes hinyba tkztnk.
23
Ennek oka
a kancellria 1728-ban hozott dntse volt, mely a protestnsokra vonatkoz mindennem
adat kzlsnek tilalmt rendelte el.
24
Ezek utn Bl kihzta Fejr megye kziratbl szinte
valamennyi felekezetre vonatkoz feljegyzst, amire felteheten 1732-ben kerlt sor.
25

Mint feljebb utaltunk r, ebben a szvegben vletlenl maradhatott meg az rden lak
szerb ortodoxok emltse s Cecnl a magyar nemzetisg katolikusokra vonatkoz be-
jegyzs. Ez utbbi teleplsnl a megfogalmazs sokat sejtet: Lakossga magyar. Kzlk
a katolikusoknak templomuk is van,
26
joggal felttelezhetjk teht, hogy vagy reform-
tusok, vagy evanglikusok, vagy mindkt felekezethez tartozk szintn ltek a faluban.
sszevetve a kt kzirat tartalmt, sem a szmba vett teleplsek, sem a nemzetisgek
tekintetben nem mutathat ki klnbsg. Az eltelt majd hsz v sorn vagy nem trtnt
jelents betelepls, s nem jttek ltre j falvak, vagy a megyei fellvizsglat ellenre sem
kerltek be az jabb adatok a npessgrl s a teleplshlzat vltozsairl. Valsznbb
inkbb, hogy az adatgyjts nehzsgbe, illetve a megyei hatsgok ellenllsba s rdek-
telensgbe tkztt Bl.
27
Br Fejr megye esetben Tth azt llaptotta meg, hogy az elle-
nrzs sorn egy vrmegyei tisztvisel nemcsak a teleplsek nvalakjait javtotta, hanem
olyan helyesbtseket is tett, mint Cskvr esetben, ahol a magyar s nmet lakossgrl

23
Csupn rdnl olvashatunk ortodox vallsrl, s Cecnl tallhat meg a katolikus valls lakos-
sg megnevezse.
24
Tth: Bl Mtys, I. 137.
25
Tth: Bl Mtys, II. 154.
26
Bl: Fejr vrmegye lersa, 114.
27
A vrmegyknek a kziratok javtsval kapcsolatos magatartsrl lsd: Tth: Bl Mtys, I.
146148.
Mlidz KOVCS ADRIENN
152
szl feljegyzst tisztn magyar lakossgra javtotta,
28
de ez a javts nem kerlt bele az
1772-es msolatba.
29

Nemzetisgek s vallsfelekezetek az 1730-as vek elejn
A fordtsban megjelent, fentiekben trgyalt szvegnl korbban, felteheten az 1720-as
vek vge s 1731 kztt
30
keletkezett az a kzirat,
31
amelyben az tsatrozott vallsra vo-
natkoz jegyzetek szerepeltek. Ez szmunkra azrt brt nagy jelentsggel, mivel a megye
npessgnek felekezeti viszonyairl a szzad els harmadbl a katolikus egyhzltogatsi
jegyzknyvek nem maradtak fenn.
32
Ezrt dntttnk gy, hogy a mindenki szmra hoz-
zfrhet fordts utn trgyaljuk a korbban keletkezett verzit.
Azoknl a teleplseknl, ahol a kihzott rszeket el tudtuk olvasni, szintn szerepeltek
olyanok, amelyek lakossgnak nemzetisgi sszettelre a korbbi teleplsekre vissza-
utalva hivatkozott a szerz.
33
Ilyen volt a vrtesaljai jrsban Mny esetben a bicskei la-
kossggal egyez, lakossgrl s vallsrl szl bejegyzs,
34
amely a ksbbi szvegbl tel-
jesen kimaradt.
35
Valamint megtallhat ez a fordulat a srrti jrs falvai kzl korbban
mr emltett teleplseknl, Polgrdi, Tc,
36
Soponya,
37
Kloz,
38
Csurg s Keresztes eset-
ben. Ezek kivtel nlkl magyar kzsgek voltak, a kihzott szvegrszekbl az is kiderlt,
hogy egytl egyig a reformtus felekezethez tartoztak.
A nemzetisgek elfordulsnl egy esetben tapasztalhat eltrs a kt kzirat kztt:
rdnl a kihzott rszben katolikus svbokrl rt a szerz.
39
A megnevezskre kvetkeze-
tesen hasznlt latin alakok miatt az etnikumok azonostsa els pillantsra knnyebbnek
tnt, ennek ellenre tovbbi ktsgek merltek fel. A nmetek feljegyzsekor a Germani

28
Tth: Bl Mtys, II. 157.
29
Tth: Bl Mtys, II. 158.
30
Tth: Bl Mtys, II. 154.
31
Ezton szeretnnk ksznetet mondani Tth Gergelynek a kzirat olvassa sorn nyjtott barti
segtsgrt. A kzirat jelzete: Esztergomi Fszkesegyhzi Knyvtr, Hist. I. e.
32
Az els, az egsz megye valamennyi plbnijra kiterjed sszers Padnyi Br Mrton pspk
nevhez fzdik. Az 1745. december 8-n kelt kirlyi rendelet a luthernus s reformtus imah-
zak ltogatst is magba foglalta. A vizitcira a megye terletn 1747 janurjtl kerlt sor. B-
vebben lsd: Dka Klra (szerk.): Segdanyag az egyhzltogatsi jegyzknyvek feldolgozs-
hoz. Budapest, j Magyar Kzponti Levltr, 1991.; MOL mikrofilmtr. 10492 d. (Fle, Ladny),
10493 d., 10494 d. A dunntli reformtus szuperintendens, Torkos Jakab vizitcijra 1747 m-
justl kerlt sor, de ez a Fejr megyei falvakat nem rintette. Hudi Jzsef Jakab Rka (bev.,
jegyzetek): Dunntli egyhzltogatsok a XVIII. szzadbl. A Dunntli Reformtus Egyhz-
kerlet 1774-ben. Ppa 2002. 10. A Dunamellki Reformtus egyhzkerletben nem kerlt sor
egyhzltogatsra.
33
A tovbbiakhoz lsd az 1. sz. tblzatot.
34
Lsd: Hist. I. e. 81. r.
35
25. Mny Bicske alatt fekszik, ugyanazon t mentn. Jelentktelenebb az elbbinl, de ugyano-
lyan termkeny. Bl: Fejr vrmegye lersa, 111.
36
colonia et religo heic etiam eadem Hist I. e. 85. r.
37
Tczo haud multum dissimilis Hist I. e. 85. r.
38
pari incolarum, religione, et agricolationis solique conditione. Hist I. e. 85. r.
39
Hist I. e. 82. v. Az Illshzy kastly kzelben nhny vvel korbban plt templomrl szl rsz
utn kisatrozva. inferius est templum annis Superioribus pro Suevis Catholicis
Fejr megye legkorbbi nemzetisgi s vallsfelekezeti adatai Mlidz
153
szerepelt,
40
kivve Lovasbernyt s rdet, ahol a Suevi sz jellte a svbokat. A szlovkok
lakta teleplseknl
41
a Slavi volt olvashat. A dlszlv npcsoportok esetben pedig az or-
todox valls szerbekre a Thracicust hasznlta,
42
illetve Trnoknl a Rascianus, vagyis rc
megjells llt. Adonynl az ugyangy kibogozhatatlan vegyes meghatrozsba tkznk.
43

Illetve Etyeknl
44
s Pentelnl
45
is hangslyozta a szerz, hogy a nemzetisgek keverve,
vegyesen ltek.
A nemzetisgi megnevezsekkel s a mgttk ll etnikai csoportokkal kapcsolatos,
fent emltett ktsgek kifejtsre a vallsfelekezeti adatokkal egytt az albbiakban szeret-
nnk kitrni.
46
A kzirat 56 teleplsnl 31 esetben sikerlt a klnbz egyhzkzsgek-
re vonatkoz adatokat elolvasni vagy a visszautalsok miatt valsznsteni. A legszembe-
tnbb az, hogy a 39 magyarlakta teleplsek kzl 25-rl rulta el ez a forrs, hogy refor-
mtus magyarsg lt ott, s ezek kzl is 21 volt az, ahol elmondhat, hogy a magyar nyelv
lakossg kizrlagosan ehhez a felekezethez tartozott. Csak 4 olyan magyar telepls volt,
ahol tbb felekezet lt egyms mellett: a megye szaki terletn Zmoly a maga reformtus
s evanglikus lakossgval, s igen rdekes mdon a megye legdlebbi cscskn lv h-
rom telepls: Egres, Cece s Vajta. Az utbbi teleplsekrl tudni kell, hogy a szzad els
vtizednek vgn kezdtk meg beteleptsket,
47
valsznleg ez llhatott a vallsi sokfle-
sg htterben is. Fknt igaz ez Vajtra, ahol reformtusok, katolikusok s evanglikusok
ltek egytt. A kziratban Lovasbernynl szintn elfordult a vegyes valls meghatro-
zs, ami egy magyarnmet vegyes lakossg falu esetben nem volt kivteles jelensg.
Termszetesen elhamarkodott lenne egyetlen korai forrsbl a megye 1617. szzadi re-
formtus hitre trt lakossgnak s a forrsban szerepl magyar reformtus falvak npes-
sgnek kontinuitsra kvetkezni. De azoknl a teleplseknl, amelyek a trk idk s az
azt kvetkez hbors idszakok alatt is fennlltak s ez fknt a megye szaki felre r-
tend , elfelttelezsknt megengedhetnek tnhet.
48


40
Bodajk Hist I. e. 78. v., Acsa Hist I. e. 80. r., rd Hist I. e. 82. v., Ercsi Hist I. e. 84. r., Ladny Hist
I. e. 84. v., Cskvr (Szabadbattyn) Hist I. e. 85. r.
41
Pzmnd Hist I. e. 79. v., Rckeresztr Hist I. e. 80. v., Tordas Hist I. e. 80. v., Gyur Hist I. e. 81.
r., Etyek Hist I. e. 81. r., Trnok Hist I. e. 81. r., Ercsi Hist I. e. 84. r.
42
Sskt Hist I. e. 81. r., rd Thraces ritu Graeci Hist I. e. 82. r., Ercsi Hist I. e. 84. r., Pentele Hist
I. e. 86. v., Perkta Hist I. e. 87. v.
43
incolis mixtis Hist I. e. 87. v.
44
Etyek Colonia Hungarica Slavis mixta Hist I. e. 81. r.
45
Colonia Thracica, non tamen sine Hungaris inter mixtis Hist I. e. 86. v.
46
Lsd a 2. trkpet!
47
Cece 1719-ben s 1720-ban, Vajta 1720-ban teleplt. Magyarorszg npessge, 326.
48
A megyben az 16961720 kztti adsszersok nvanyagnak sszehasonltsval vgzett vizs-
glatbl Nagy Lajos azt llaptotta meg, hogy 36 sszehasonltott helysg kzl 15-ben az sszer-
tak 7080%-a, 7-ben 6070%-a, 9-ben 5060%-a s 5 teleplsen 3050%-a lt tovbb. Nagy La-
jos: Adatok a Fejr megyei jobbgysg trtnethez (15431768). In: Fitz Jen (szerk.): Alba
Regia I. Szkesfehrvr, 1960. 87. Nagy Lajos tanulmnyban nem tr ki mdszernek ismertet-
sre, ezrt a fenti adatokat egyelre, az sszehasonlt vizsglatok elvgzsig fenntartssal kell
kezelnnk. Ahogy Dvid Zoltn is kiemelte az 17150-as adsszers Acsdy ltal kzlt forrskia-
dsnak kritikja kapcsn, a forrsokban szerepl nvazonossg korntsem takarhatja ugyanazt a
szemlyt vagy csaldot, s egyb kzsgtrtneti forrsokkal is ssze kell vetni az eredmnyeket.
Dvid: Az 17150-as sszers, 145199.
Mlidz KOVCS ADRIENN
154
A katolikus valls leginkbb a nmet
49
s a szlovk
50
beteleplkhz kthet a forrs
alapjn. Ez all kivtelt jelent Tordas, br a forrsban a kihzott rsz nem olvashat, de
ennek a szlovk teleplsnek a lakossga az evanglikus egyhzhoz tartozott az 1773-ban
kszlt Lexicon Locorum adatai alapjn.
51
A legszembetlbb, hogy sehol nem jelent meg a
katolikus dlszlvok, horvtok s bosnykok elklntse. A 18. szzadban s a 19. szzad
elejn a Slavi kifejezs az szaki szlvokra vonatkozott, s kizrlagosan a szlovkokat je-
llte
52

Ktsgeink merltek fel a megyben l negyedik vallsfelekezet, az ortodox s a hozz
kapcsolhat npnv viszonylatban. A szvegben egy teleplsnl sikerlt azonostani az
ortodox vallst, s ez rd volt. A szerz a Thracicus szval lejegyzett nemzetisghez kttte
npessgt. A tbbi helysgben azonban, ahol szintn dlszlv npcsoport lt, Sskt, Er-
csi, Pentele s Perkta, valamin Trnok rc lakinl nincs egyrtelm bizonytk arra, hogy
csak a grgkeleti egyhzhoz tartozkat rejtette ez a megjells.
sszegzs
A kt kzirat keletkezsi idejhez kpest a fordtott sorrend trgyalst tettk indokoltt a
korbbra datlhat vltozat vallsfelekezetekkel foglalkoz rszletei. Ezek az adattredkek
megvilgtottk Fejr megye vallsfelekezeti sszettelt a 18. szzad els felben. De tre-
dkessge miatt tovbbra is nyitva maradtak olyan krdsek, mint a betelepl szlovkok
egyes csoportjainak vallsi hovatartozsa vagy a dlszlv npessg etnikai s felekezeti el-
hatrolhatsga.
A felmerlt problmk mellett is ki kell emelnnk Bl Mtys s munkatrsai tevkeny-
sgnek fontossgt s annak jelentsgt, hogy a kziratok fennmaradtak a kutatk sz-
mra. Szmunkra is kiindulpontot jelentettek a trgyalt korszakban keletkezett egyhztr-
tneti forrsokkal val sszevetshez s az idben elrehalad folyamatok elemzshez.

49
Mr Hist I. e. 87. r., Acsa Hist I. e. 80. r., rd lsd fent. Cskvr esetben a magyar lakossg refor-
mtus volt, a kln kiemels miatt valsznnek tnik, hogy a nmetek itt is a katolikus egyhzhoz
tartoztak. Hist I. e. 85. r.
50
Pzmnd Hist I. e. 79. r. Ide 1715-tl teleptenek szlovkokat. Acsdy Hist I. e., Rckeresztr Hist
I. e. 80. v., Gyr Hist I. e. 81. r.
51
Lexicon Locorum Regni Hungariae Populosorum anno 1773 officiose confectum. Budapest, 1920.
52
Ez magyarzn a bevezet rszben a nemzetkarakterolgia keretben a szlvokrl megfogalmazott
vlemnyt, amennyiben a Slavi kifejezst a szlovkokra vonatkoztatjuk. Lsd: Bl ltal a szlv la-
kosokra vonatkoz ltalnos jellemzst, 147. oldal.
Fejr megye legkorbbi nemzetisgi s vallsfelekezeti adatai Mlidz
155
MELLKLETEK
1. tblzat
Nemzetisgek s vallsfelekezetek Bl Mtys Notitia Hungariae novae c. mvnek Fejr megyre
vonatkoz szvegvltozataiban
Nemzetisgek s
vallsfelekezetek
174649
Nemzetisgek
172931
Vallsfelekezetek
172931
Vrtesaljai jrs teleplsei
Mr magyar, nmet magyar, nmet
ref. (magyar), kat.
(nmet)
Bodajk magyar magyar ref.
Berny (Csk-)
Zmoly magyar magyar ref., ev.
Cskvr magyar magyar ref.
Berny (Lovas-) magyar, svb magyar, svb vegyes valls
Ptka
Pkozd magyar magyar ref.
Sukor ref.
Nadap
Pzmnd tt szlovk kat.
Vereb magyar magyar ref.,
Acsa magyar, nmet
nmet., magyar
kat. (nmet), ref.
(magyar)
Csut (Al-) magyar magyar ref.
Csut (Fel-) magyar magyar ref.
Tabajd magyar magyar ref.
Vl magyar magyar ref.
Szent Pter (Kajsz-) magyar magyar
Keresztr (Rc-) (korbban szerb) tt szlovk kat.
Tordas tt szlovk
Gyur magyar, tt magyar, szlovk kat.
Virt
Etyek tt, magyar magyar, szlovk keverve
Bicske magyar magyar ref.
Mny magyar ref.
Sskt szerb szerb
Trnok magyar, tt, rc magyar, szlovk rc
rd szerb-ortodox, magyar
magyar, nmet, szerb
kat. (svb), ortodox
(szerb)
Szzhalom (-Batta)
Ercsi szerb, nmet, kevs
magyar, kevs tt
szerb, nmet, magyar,
szlovk

Srrti jrs teleplsei
Ladny (Ndasd-) magyar, nmet magyar, nmet
Szent Mihly magyar magyar ref.
Kiskeszi magyar magyar
Battyn magyar magyar ref.
Mlidz KOVCS ADRIENN
156
Batthyny (Szabad-)
/Cskvr magyar, nmet magyar, nmet ref. (magyar)
Fle magyar magyar ref.
Polgrdi magyar magyar ref.
Tc magyar magyar ref.
Soponya magyar magyar ref.
Kloz magyar magyar ref.
Egres magyar magyar kat, ref.
Vajta magyar magyar kat., ev., ref.
Cece
magyar- kat. (s ms
valls?) magyar ref., kat.
Keresztr (Sr-)
Aba
Sereglyes magyar magyar ref.
Pentele (Duna-) szerb, magyar szerb, magyar
Alms (Rc-)
Adony vegyes vegyes
Perkta szerb szerb
Moha magyar
Szent Gyrgy magyar magyar
Csr
Inota magyar magyar
Keresztes magyar
Csurg magyar magyarFejr megye legkorbbi nemzetisgi s vallsfelekezeti adatai Mlidz
157
1. trkp

Szerk. Kovcs Adrienn. Alaptrkp: Felh Ibolya: Az rbres birtokviszonyok Magyarorszgon
Mria Terzia korban. 1. kt., Dunntl. Budapest, 1970.
Mlidz KOVCS ADRIENN
158
2. trkp

Szerk. Kovcs Adrienn. Alaptrkp: Felh Ibolya: Az rbres birtokviszonyok Magyarorszgon
Mria Terzia korban. 1. kt., Dunntl. Budapest, 1970.

AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 159
gy beszlsz, mint a kzpkorban
Interj Gernot Nussbcher brassi levltros-trtnsszel
Gernot Nussbcher 1939. augusztus 22-n szletett Brassban, rgi barcasgi szsz csa-
ld gyermekeknt. Alsbb iskolit szlvrosban vgezte, majd a kolozsvri egyetemre
kerlt, ahol bekapcsoldott az erdlyi trtnettudomny vrkeringsbe. 1962-tl nyug-
djba vonulsig egy rvid megszaktstl eltekintve a Brassi llami Levltr levltro-
saknt, majd flevltrosaknt mkdtt, gy btran llthatjuk a napjainkban is rend-
kvli gazdagsg brassi levltri anyag legavatottabb ismerjt tisztelhetjk benne.
Mint tudomnyos munkatrs s levltri szakrt a mai napig aktvan rszt vesz a kt
nagy brassi gyjtemnyben, az llami levltrban s a brassi evanglikus egyhz Hon-
terus-Arhvumban zajl tudomnyos letben, szmos fiatal kutat munkjhoz nyjtva
nlklzhetetlen segtsget. Gyermekkortl elktelezte magt a szsz, azon bell is a
barcasgi s brassi kzssg mltja irnt, s egsz munkssgt e tmknak szentelte.
Klnsen kedves terlet azonban szmra a nagy brassi reformtor, Johannes Hon-
terus tevkenysge, illetve a vros kzpkori cheinek trtnete, de kisebb barcasgi s
szszfldi helysgekre vonatkoz kutatsai rvn is ptolhatatlan rsokkal regbtette az
erdlyi szsz trtnetrs hrnevt. Tudomnyos tevkenysgt szmos nemzetkzi szak-
mai djjal is elismertk. Interjnkban gazdag munkssga mellett tanulmnyairl, az er-
dlyi trtnszvilgban szerzett tapasztalatairl, valamint a magyar nyelvhez s tudo-
mnyossghoz fzd lmnyeirl krdeztk.

Elsknt arra krem, mesljen a nevrl! Honnan ez a szp s klnleges nv, Gernot
Nussbcher?
Mg sosem jellemeztk szpnek s klnlegesnek a nevem, magam sem gondoltam gy
r. De Isten kegyelmbl s segtsgvel mindig arra trekedtem, hogy ne valljak szgyent
vele. A Nussbcher vezetknv arra utal, hogy a csald valamikor Nubach (Szszmagya-
rs) falubl szrmazott el. A szsz Barcasg legszakibb teleplsrl van sz, 31 kilomter-
re szaki irnyban Brasstl, az Olt foly bal oldali mellkereknt ismert Nubach patak
partjn. Az els fennmaradt, 1377-bl szrmaz okleveles adat villa nucum, vagyis Mo-
gyorfalvaknt emlti a helysget. A magyar elnevezs Monyaros legrgibb emltse
1427-bl val, ugyanis ekkor idztt a teleplsen Luxemburgi Zsigmond magyar kirly, s
oklevelet is bocstott itt ki. A magyar elnevezs alapjn nyilvnval, hogy eredetileg Mo-
gyorpatakrl lehetett sz, a romn Maierus (Majerusch) helynv pedig a magyar megfe-
lelbl szrmazik. A nmet elnevezst elsknt egy 1476-ban kelt oklevlben emltik
Nozbach formban. A Nussbcher csald jelenlte Brassban a 18. szzad elejig vezethe-
t vissza (br a nv mr sokkal rgebben feltnik), az els ismert szemly e nv alatt egy
mszros volt.
A Gernot keresztnevet a szleim a Nibelungenlied alapjn vlasztottk, Kriemhild h-
rom fivre kzl a kzps viselte ezt a nevet. Az felnmet nyelvben a Gernot lndzsval
Hatrainkon tl gy beszlsz, mint a kzpkorban
160
vvott harcot vagy azzal felfegyverzett harcost jelentett, ami klns mdon az angol
shakespeare sz jelentshez hasonl. Azonban van egy msodik keresztnevem is, Kurt, az
desapm utn.
Hol ntt fel, s milyen kapcsolat fzte a csaldjt Brasshoz?
1939. augusztus 22-n szlettem Brassban, a belvrosi Vr utca 120. szm alatt ll hz
els emeletn. A gyermekkoromat Brassban tltttem, a Nussbcherek ga mr legalbb
ktszz ve l itt. Mg nem vllalkoztam arra, hogy csaldom rgebbi trtnetvel is rszle-
tesebben foglalkozzam, azt azonban biztonsggal llthatom, hogy rokonsgom msik szla
egszen a 17. szzadig vezethet vissza.
Hogyan emlkszik vissza gyermekkora Brassjra, illetve Barcasgra?
Gyermekkoromban nem sokat ismertem a Barcasgbl. 1944 nyarn, a Bombesommer ide-
jn a szvetsgesek Brass elleni lgitmadsa miatt egy idre Barcarozsnyra menekl-
tnk, 1951 utn pedig a nyri szneteket Szszvolknyban tltttk. Ms helysgeket csak
1955 utn ismertem meg, ekkor kaptam els kerkpromat, amivel bebarangoltam a kr-
nyket, leginkbb a templomerdket keresve fel. Akkoriban kevs aszfaltozott t volt mg
a Barcasgban, csak az 1. szm orszgt Feketehalom fel, illetve a keresztnyfalvi t egy
szakasza.
1944 sztl a nagyanym brassi hzban laktunk, a Vr utca als rszn. A hzhoz
tartozott egy ktezer ngyzetmtert is meghalad kert gymlcsssel, ahol a hbort k-
vet sanyar vekben mezgazdasgi termnyeket is termesztettnk. Jl emlkszem mg
a Brassba rkez nmet csapatokra, akiket a rgi honvd kaszrnyban szllsoltak el
Bolonyban, hiszen akkoriban mg a kzelben, a Jancsirten laktunk. Ksbb, az 1944-es
sszeomlst kveten a nagyanym hzhoz orosz katonkat kvrtlyoztak be, a Fekete ut-
cai Fekete kaszrnyba pedig orosz csapatokat helyeztek, akik emlkeim szerint 1947-ig
voltak itt.
vodba az rvahz utcai rgi rvahzba jrtam 19451946 folyamn, ltalnos iskol-
ba pedig a belvrosi evanglikus iskolba, a Fekete templom tern.
Milyen krlmnyek kztt ltek a szszok ezen a vidken akkortjt? Mennyiben volt le-
hetsgk rszt vllalni Brass kulturlis s tudomnyos letben?
A hbor utn a szszokat ltalban a hitleristk cinkosainak tekintettk, jllehet ppen
Brassban heves ellenlls bontakozott ki ellenk. Msodrang llampolgroknak tekintet-
tk ket, nem voltak politikai jogaik, sokakat a Szovjetuniba deportltak az jjptsi
munkkra, a parasztok fldjeit az agrrreform keretn bell elidegentettk, ksbb az
zemeket, krhzakat, iskolkat is nacionalizltk vagy llamostottk. A helyzet 1950
utn javult nmileg. A nmet kulturlis let szntere abban az idben a nmet lceum volt,
egyb szervezsekre nem emlkszem.
Hol szerezte iskolai vgzettsgeit?
Az ltalnos iskolt 19461953 kztt jrtam ki a templomtren, a mai Honterus Lceum
A pletben. Remek tanraink voltak, akik kellkppen megalapoztk a tudsunkat. K-
lnsen Carl Langot szeretnm kiemelni, hiszen ltette belm a trtnelem irnti rdek-
ldst, illetve els szaktanromat, dr. Maja Philippit, akitl tovbbi sztnzseket nyertem
e tren.
Interj Gernot Nussbcher brassi levltros-trtnsszel Hatrainkon tl
161
Egyetemre viszont Kolozsvrra jrt. Mirt ppen ezt az intzmnyt vlasztotta? Milyen
emlkeket riz a kolozsvri egyetemi vekrl?
Erdlyi emberknt termszetes volt szmomra, hogy trtnelmet Kolozsvrott fogok tanul-
ni, s azt is tudtam, sok brassi s erdlyi szsz lesz mg ott rajtam kvl. A tanulmnyaim
tulajdonkppen teljesen htkznapi mederben zajlottak. Az volt benne klnleges, hogy az
ismert heraldikai szakember, Kpeczi Sebestyn Jzsef rvn korn bebocstst nyertem
az Akadmiai Levltr Farkas utca 8. szm alatt ll pletbe, amely lnyegben az Erd-
lyi Mzeum utdintzetnek szmtott. Ott ismerkedtem meg azzal a szabadpolcos knyv-
trral, amelyet dr. Jak Zsigmond professzor pldamutat alapossggal rendezett be. gy
mr viszonylag korn megfelel ttekintst nyertem a legfontosabb trtnelmi tmj pub-
likcikra vonatkozan. Ott kerltem kapcsolatba az akkori idk szmos vezet magyar ku-
tatjval, Kelemen Lajossal, Jak Zsigmonddal, Szab T. Attilval, Pataki Jzseffel, Benk
Samuval, Benk Nagy Margittal, Csetri Elekkel, Magyari Andrssal s msokkal. Nagy tan-
tmesterem Dani Jnos levltri megbzott volt, kln hlval tartozom neki azrt, hogy
bevezetett az oklevlolvass s a datls rejtelmeibe.
Hamarosan az llami Levltrba is bejuthattam, az Egyetemi Knyvtrban pedig a bras-
si szlets igazgathelyettes, Tth Klmn tmogatott. Akkoriban, a hideghbor idejn
sok olyan rgi knyv volt, amely egyltaln nem vagy csak klnleges engedllyel volt hoz-
zfrhet a hallgatk szmra, de Tth r barti szvessgknt mindig elhrtotta utambl
az effle akadlyokat. Mivel az eladsokon tl fennmarad idmet levltrakban s
knyvtrakban tltttem, a kolozsvri dikletrl nem sokat mondhatok. Rszt vllaltam
azonban az akkor alaptott Deutscher Studentenkulturkreis (nmet hallgatk kulturlis
kre mintegy ktszz taggal) munkjban, egy vig n voltam a szervezsi gyekrt felels
megbzott. Ezenkvl nekeltem a Kurt Mild professzor vezetse alatt ll nagy Bach-
krusban, amely 1957 hsvtjn a Farkas utcai reformtus templomban Bach Jnos-
passijt adta volna el. Sajnos az eladst betiltottk. Ezt kveten egy kisebb Bach-
krusba kerltem, amelyet Klaus Knall hallgat vezetett, s 1957 augusztusban egy mese-
szp turnra is sikerlt eljutnom velk.
gy ismerjk nt, mint aki remekl boldogul a magyar nyelvvel, s magyar kollgkkal is
j kapcsolatokat pol. Hol tanulta meg a nyelvet?
A magyar nyelv letem egyik legszebb kalandjnak bizonyult. Szleim mg az els vilg-
hbor eltt szlettek, a rgi Magyarorszgon, gy jl beszltek magyarul. A msodik vilg-
hbort kveten egyfajta titkos nyelvknt hasznltk a magyart a gyerekek eltt, hogy ne
rthessk, mirl is beszlnek, s ne tudjunk rdemi vlaszokat adni, ha az llami hatsgok
esetleg faggatnnak. Ksbb laktak nlunk magyarok is, m k jl tudtak romnul, gy a
magyarra mint kzvett nyelvre mr nem volt szksg. pp ellenkez volt a helyzet Ko-
lozsvron, ahol akkor mg a magyar lakossg volt tbbsgben. Egyfell trtnszknt fel-
ttlenl brnom kellett a nyelvet, msfell a gyakorlati letben is hasznosnak bizonyult a
magyar nyelvtuds. Akkoriban mg jegyre adtk a kenyeret, kizrlag ennek ellenben ru-
sthattk volna, m ha magyarul mondtuk Krek szpen egy fl kenyeret!, akkor nem volt
szksg a jegyre, ami egybknt neknk, egyetemistknak nem is volt.
Kolozsvrra trtnelmet tanulni voltakppen els nagy szerelmem, a brassi Fekete
Templom miatt jttem. Az akadmiai levltrban, illetve annak kziknyvtrban ismer-
kedtem meg az erre a memlkre vonatkoz gazdag magyar irodalommal, s sz szerint le-
msoltam mindent. gy elsknt a magyar rskpet tanultam meg. A nyelvtanuls kvet-
kez lpcsfoka az volt, amikor nmi zsebpnz remnyben bejegyzseket msoltam Ko-
Hatrainkon tl gy beszlsz, mint a kzpkorban
162
lozsvr 16. szzadi magyar nyelv szmadsknyveibl. A tbb szempontbl is nehz mun-
krt tbb pnzt krtem, s meg is kaptam. gy betrl betre sajttottam el a magyar
nyelv kzpkori helyesrst, mikzben erre vonatkozan igen alapos ismeretekre tettem
szert. gy ksbb Jak professzort kveten n lettem a magyar hallgatk szmra a mso-
dik legfontosabb illetkessgi frum. Magyar nyelvi ismereteim vgs sztnzje az volt,
hogy 1959-ben egyestettk a romn Victor Babe Egyetemet a magyar Bolyai Egyetemmel.
Ekkor a kollgiumokat is sszevontk, az n szobmbl hrom trsam a magyar kollgi-
umba kltztt, onnan pedig szintn jtt hozznk hrom magyar hallgat. Mr a kezdet
kezdetn megmondtam nekik, hogy tlem aligha tanulhatnak meg romnul, n viszont sz-
vesen tanulnk tlk magyarul. s ezzel nylt meg szmomra az eleven magyar nyelv. Per-
sze gyakran tvesztettem, s kacagsra is bven volt ok, m hatrozottan fejldtem. Egy-
szer pldul a mz helyett medvt mondtam, amit hiba kentnk a kenyrre, csak nem
akart rajta maradni. Mg 1964-ben is azt mondta nekem egy akkor felvett magyar kollga-
n, Korodi Anna, hogy gy beszlsz, mint a kzpkorban.
1965-ben tettem els felfedezseimet a magyar mveldstrtnet tern, ekkor foglal-
koztam magyar kalendriumokkal s a Trk csszrok krnikja cm magyar klte-
mnnyel, ami a segesvri vrosi szmadsok ktsbl kerlt el. Bak Gza brassi trt-
nsz volt segtsgemre abban, hogy megjelentethessek rla egy cikket a brassi magyar he-
tilapban, az j id-ben, majd tovbbi kisebb cikkeket is rtam egy-egy flekk, vagyis k-
rlbell ktezer lets terjedelemben a folyirat szmra. n pedig cserben neki segtet-
tem trtnelmi trgy cikke nmet vltozatnak elksztsben a brassi nmet hetilap,
a Karpatenrundschau szmra. Bak Gztl rengeteget tanultam, s msoktl is, akik k-
zl Mikls Istvn kollgmat emelnm ki, hiszen vekig tkletesthettem vele magyar
nyelvtudsomat. A magyar nyelvhasznlat cscspontjt jelentette szmomra a Montreali
Nemzetkzi Levltri Kongresszus 1992-ben. A Nemzetkzi Levltri Tancs gyvezetje
egy Franciaorszgban l magyar, Kecskemti Kroly volt. Mivel sem akkori felettesem,
sem pedig n nem rendelkeztnk a szksges francia nyelvi ismeretekkel, gy elfogadtk
a javaslatomat, hogy a magyar szveget romnra, a romnt pedig magyarra fordtsam.
Magyar nyelvi ismereteim megkoronzsnak mondhat az a ht budapesti tartzko-
ds, amelyet a Domus Hungarica Scientiarum et Artium alaptvny sztndjasaknt nagy-
lelk tmogatm, dr. Borsa Gedeon, az Orszgos Szchnyi Knyvtr munkatrsa jvolt-
bl kaptam. Rviden megjegyeznm, hogy rendkvl hls vagyok ezekrt a lehetsgekrt,
amelyekrl rengeteget meslhetnk, m ez most nem tartozik szigoran vve a trgyhoz.
Szegedi ltogatsaimrl sem szeretnk megfeledkezni, ahol Keser Blint professzorral,
Font Zsuzsa docens asszonnyal s msokkal kerltem kapcsolatba. A 2005 oktberben
Czirki Zsuzsanna ltal szervezett szegedi tartzkodsom gyszlvn Finale con brio ma-
gyarorszgi utazsaim tekintetben.
Mikor s hogyan alakult ki tudomnyos rdekldse?
Mint mr emltettem, tanrom, Carl Lang mr msodik osztlyban felkeltette rdekld-
semet a trtnelem irnt. gy vlem, vonzalmamban szerepet jtszik kt ddapm, Franz
Obert (18281908) s Friedrich Wilhelm Seraphin (18611909) rksge is, hiszen mind-
ketten trtnszek voltak.
A dnt pillanat azonban 1954. oktber 10-n jtt el, amikor a Fekete Templom Arany
Kapuj melletti pillrbe karcolva 1617. szzadi vszmokat s feliratokat fedeztem fel s
msoltam le. A feliratok ismeretlenek voltak a Fekete Templom trtnetnek akkori leg-
jobb ismerje, Hermann Tontsch professzor szmra, s tovbbi kutatsokra buzdtott, pl-
dul arra, hogy msoljam le a Fekete Templom nyugati helyisgbe befalazott rgi srkvek
Interj Gernot Nussbcher brassi levltros-trtnsszel Hatrainkon tl
163
feliratait. Hozzlttam az Adalkok a Fekete Templom monogrfijhoz kzrsos lejegy-
zshez, majd 1955-ben legpeltem a Tjkoztat a Fekete Templomrl cm munkm el-
s vltozatt. Ngy vtizednl is tbb telt el, mg a templomrl szl idegenvezet fzetem
javtott s bvtett kiadsa nyomtatsban is megjelent. 1997-ben magyar nyelven is napvi-
lgot ltott, Gyenge Gabriella fordtotta magyarra, br n is tnztem.
A Fekete Templom tmjban folytatott tevkenysgem olyannyira meghatrozta tr-
tneti rdekldsemet, hogy nagybtym, dr. Richard Reichart meggyzte szleimet, kld-
jenek trtnelmet tanulni. A kolozsvri egyetemi vek alatt trtnettudomnyi ltkrm
kiszlesedett, s a csupn egyetlen memlkkel foglalkoz helytrtnszbl lnyegben az
egsz Erdly trtnetre koncentrl trtnssz vltam.
Tudomnyos plyja szorosan ktdik a brassi levltrhoz. Mikor llt az intzmny al-
kalmazsban? Milyen feladatokat ltott el ott?
1955-ben lptem be elszr a brassi levltr kapujn, ugyanis trtnelemtanrom, Franz
Killyen megkrt, vigyek vissza egy ltala kiklcsnztt knyvet. Az akkori levltr-igazgat,
dr. Constantin Stoide s a rangids levltros, Melania Runceanu egyarnt kvncsiak vol-
tak a tudomnyos rdekldsemre, majd felajnlottk, kitlthetek egy kutatsi krelmet,
hogy hozzfrhessek a levltrhoz s kincseihez. 1960. nyri sznetben a brassi levltr-
ban vgeztem el a levltri gyakorlatomat is. 1961 nyarn, amikor megszereztem trtne-
lem szakos diplommat, ppen nem volt szabad hely az intzmnyben, gy elszr a kolozs-
vri levltrban helyezkedtem el, ahonnan 1962. prilis 1-jn helyeztek t a brassi levl-
trba. 1967-ig levltrosknt alkalmaztak, majd letettem a flevltrosi vizsgt. 1986-ban
klfldi rokonsgomra hivatkozva nknyesen thelyeztek a brassi kerleti knyvtrba,
de az 1989 decemberben bekvetkez rendszervlts utn, 1990 mrciusban ismt f-
levltrosknt dolgozhattam a brassi levltrban, 1996-ban pedig levltros szakrtnek
neveztek ki. A levltrban lnyegben mindenfle munkt vgeztem, a takartstl a doku-
mentumok ide-oda szlltsn keresztl az igazgathelyettesi feladatokig. A legszebb meg-
bzatsok kztt tartom szmon a segesvri vrosi levltr iratanyagnak rendezst s
sszerst, valamint a brassi vrosi levltr okleveleinek rendezst, majd a legrgibb
brassi ches oklevelek kiadst, ami a Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt kilen-
cedik kteteknt 1999-ben nyomtatsban is megjelenhetett. Munkm fontos elemt kpez-
te a levltrat felkeres kutatk tmogatsa, j tancsokkal val elltsa.
A brassi levltr mindig is az egyik legjelentsebb erdlyi szsz gyjtemnynek szm-
tott. Hogyan alakult ki, s milyen intzmnyi vltozsok kvetkeztek be az elmlt id-
szakban?
A brassi levltr igen rdekes mltra tekint vissza, erre vonatkozan tbb cikket is rtam.
A levltr kivltsgleveleinek els sszerst Christian Pomarius vgezte el 15521553 fo-
lyamn, a 17. szzad vgn Martin Seewald vrosi jegyz vette lajstromba a legfontosabb
okleveleket. A 18. szzad elejn dr. Johann Albrich vezetsvel jra rendszereztk a vrosi
levltrat, melynek legfontosabb okleveleit a Palladium Coronense (Brass pajzsa) c-
met visel nagy regal folio ktetbe msoltk, hogy megvjk az eredeti pldnyokat. Georg
Michael Gottlieb von Hermann 1765-ben jbl rendszerezte az okleveleket, de a rgebbi
magisztrtusi jegyzknyveket s mutatkat is rendezte. A 19. szzad els felben Eduard
Fronius s Friedrich Schnell levltrosok rgi okleveleket gyjtttek, s ktetekbe ktttk
ket. j korszak vette kezdett Friedrich Stenner vrosi levltros idejn, aki 18791903
kztt tlttte be ezt a tisztsget. A rgi tancshz pletben most mr nll szervezeti
Hatrainkon tl gy beszlsz, mint a kzpkorban
164
egysgknt mkd vrosi levltrat az akkori idk halad elvei alapjn rendezte, s munk-
jnak nagy rsze a mai napig irnyad. 1923-ban a rgi vrosi levltrat a tancshz ple-
tbl thelyeztk a nhai Kovcs-bstyba, itt tallhat mindmig. 1930-tl a Brass
Municipium Trtneti Levltra nevet viselte. Azutn 1939-ben Brassban szerveztk meg
a Romn llami Levltrak regionlis igazgatsgt, amely 1951-tl az llami Levltrak
sztlinvrosi brassi regionlis szolglati egysgv alakult t. Az 1968-as kzigazgatsi
rendezst kveten a Brassi llami Levltr krzeti fikintzet lett, s ennek ksznheten
19691970 folyamn j raktri szrnnyal toldottk meg a rgi Kovcs-bstya keleti oldalt.
Az 1996-os j levltri trvny rtelmben az intzmny az llami Levltrak Brassi Kr-
zeti Igazgatsga nevet kapta. A nyugdjba vonulsom utn bekvetkez vltozsokrl
mr inkbb a fiatalabb kollgk tudnnak felvilgostst adni.
Mennyiben befolysoltk az llami szervek az n s ltalban vve a szsz kutatk mun-
kjt az 1989-es vltozsokat megelzen? Korltozta a kzponti hatalom a tudomnyos
kutatsok ltszgt?
Az 1989 eltti idkben a kutats teljes mrtkben al volt rendelve a Romn Kommunista
Prt ltal megszabott irnyelveknek, 1977-ig pedig a Sajtigazgatsg is ltezett, minden
megjelentetsre vr anyagot e szervezettel kellett ellenriztetni s engedlyeztetni. Alap-
elveinek egyike az volt, hogy semmi sem lthat napvilgot, ami nincs benne a Romnia tr-
tnetrl szl hivatalos trakttusban. Ilyen krlmnyek kztt nem volt knny j tu-
domnyos eredmnyeket felmutatni, emellett kifejezett felvilgost tevkenysgre volt
szksg a Sajtigazgatsg embereinek meggyzse rdekben. Mgis, ltalban kpzett s
eszes emberek ltek ott, akikkel sikerlt zld gra vergdni. 1977 utn felszmoltk ezt az
intzmnyt, ettl fogva a kiadk sajt magukat kellett hogy cenzrzzk. Ksbb bizonyos
tmkra vonatkozan ltezett mg egyfajta prtcenzra, amely rezheten inkbb a nemze-
ti kisebbsgek sajtjt vette clba. Voltakppen az egsz sajt a Romn Kommunista Prt
propaganda osztlynak volt alrendelve. Az elrsok az llami levltrakhoz ktd kuta-
tsi lehetsgeket is ersen beszktettk. A kutatknak intzmnyi ajnlsokat kellett fel-
mutatniuk, ezzel igazolva, hogy munkltatjuk felelssget vllal publikcijukrt. Az egy-
hzi levltrakban csupn a bukaresti kultuszminisztriumi rszleg megfelel engedlyvel
lehetett kutatni. m ahol a szndk megvolt, ott rendre md is knlkozott arra, hogy a lt-
szat megrzse mellett legalbb rszben sikerljn megkerlni ezeket a korltoz szablyo-
zsokat.
Milyen kutatsi lehetsgekkel szolgl ma a brassi levltr? Mit gondol, melyek ma
a legnpszerbb kutatsi tmk?
A brassi levltr llomnya szinte kimerthetetlen lehetsgeket rejt magban. Disszert-
cik szzaira elegend anyag alussza csipkerzsika-lmt benne, arra vrva, hogy valaki
letet leheljen az egyes tmkba. Egyetlen emberlet mg ahhoz is kevs, hogy teljes mly-
sgben megismerjk a levltr anyagt. A brassi levltrban tbb mint 10 000 folym-
ternyi forrsanyag tallhat, jllehet ezek meglehetsen eltr rtket kpviselnek. A ma
npszer tmkrl igazn nem tudok nyilatkozni, hiszen nyugdjasknt s egyszer levlt-
ri kutatknt nem tjkozdtam efell.
A brassi levltri szakemberek s trtnszek jelents, a tmban nlklzhetetlennek
szmt tudomnyos teljestmnyeknt ismerjk a Quellen zur Geschichte der Stadt
Kronstadt forrskzl sorozatot. Ha jl tudom, folytatsa is van a 19. szzadban elindult
kezdemnyezsnek
Interj Gernot Nussbcher brassi levltros-trtnsszel Hatrainkon tl
165
Igen, 1999-ben jelent meg a sorozat kilencedik ktete, 2002-ben a nyolcadik ktet msodik
fzete, az Arbeitskreis fr Siebenbrgische Landeskunde tmogatsval. A tovbbi ktetek
is kszlben vannak.
n eurpai szinten is elismert szaktekintly, aki szmtalan kapcsolatot pol klnbz
tudomnyos krkkel. Milyen viszonyban van pldul a magyarorszgi s nmetorszgi
kollgkkal?
Ksznm a bkot s a rlam alkotott kedvez vlemnyt. Mindazonltal meg kell mond-
jam, nagyon visszahzd ember vagyok, az is voltam mindig. A kapcsolataimat fknt e-
mailek tjn polom, idnknt pedig elkldk egy-egy publikcit is.
Hogyan tli meg a szsz trtnetrs jvjt? Mit gondol, beszlhetnk interregionlis
egyttmkdsrl az erdlyi szsz tmk kutatsa kapcsn?
vakodnk attl, hogy tletet mondjak a szsz trtnetrs jvjrl, hiszen az ifjabb gene-
rcit s lehetsgeiket csak kevss ismerem. A magam rszrl annyit teszek, hogy a leg-
jobb tudsom szerint segtsget nyjtok minden hozzm fordul fiatal trtnsznek, br
tisztban vagyok vele, hogy mindenkinek nem llhatok szolglatra. Ami a rgikon tvel
egyttmkdst illeti, az folyamatban van a Studium Transylvanicum intzmnyn keresz-
tl. Ez fiatal kutatk s egyetemistk szervezete, amely huszont ve foglalkozik az erdlyi
orszgismeret irnt elktelezett tudomnyos utnptls tmogatsval. A Studium Tran-
sylvanicum az Arbeitskreis fr Siebenbrgische Landeskunde holdudvarba tartozik,
amely j kapcsolatokat pol egyb hasonl tudomnyos intzmnyekkel Nmetorszgban,
Ausztriban, Magyarorszgon s Romniban a felsorols csupn a Duna folysirnyt
kveti.
Remlem, valamennyi krdsre kielgt vlaszt adtam s nem vettem ignybe tlsgo-
san a trelmket olvass kzben. Ha valakinek tovbbi krdsei tmadnnak, btran for-
duljon hozzm e-mailben az albbi cmen: gernotnussbacher@yahoo.de, idm s lehets-
geim szerint szvesen vlaszolok.
Brass, 2010. szeptember 5.
Az interjt ksztette: CZIRKI ZSUZSANNA

AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 166
Gernot Nussbcher mveinek
vlogatott bibliogrfija

Gernot Nussbcher sszesen 1462 munkt, kzttk 35 nll knyvet s fzetet tudhat
magnak. Ezenfell 71 ktet s fzet trszerzje, 140, szakfolyiratokban publiklt tanul-
mny s tbb mint 1200 kisebb jsgcikk szerzje nmet, romn s magyar nyelven, me-
lyek kzl mintegy 200 foglalkozik elssorban dl-erdlyi helysgekkel, klnsen Brass-
val s a Barcasggal, 100-nl is tbb pedig hres erdlyi ktds szemlyekkel, mindenek-
eltt Johannes Honterusszal. Az 19442007 kztti idszakra vonatkoz Romn Nemzeti
Bibliogrfiban (Bibliografia istoric a Romniei) ezek kzl 148 cm szerepel. Albb mo-
nogrfiibl s nagyobb llegzet tanulmnyaibl vlogattunk, elssorban jabb munkira
helyezve a hangslyt.
nll ktetek
1. Johannes Honterus. Sein Leben und Werk im Bild, Bukarest 1973, 1974, 1978, Hermannstadt,
1999.
2. Johannes Honterus. Viaa i opera n imagini, Bucureti, 1977, Sibiu, 1999.
3. Aus Urkunden und Chroniken, I. Bukarest, 1981; 2. Bukarest, 1985; 3. Bukarest, 1990, 4. Aldus
Kronstadt, 1994; 5. Aldus Kronstadt, 2000; 6. Heidelberg, 2006; 7. Aldus Kronstadt, 2008; 8.
Aldus Kronstadt, 2009. 9. Aldus Kronstadt, 2010.
4. Din cronici i hrisoave. Contribuii la istoria Transilvaniei, Bucureti, 1987.
5. Johannes Benkner. Sein Leben und Wirken in Wort und Bild, Bukarest, 1988.
6. Das Kronstdter Rathaus, Aldus Kronstadt, 1996.
7. Kleiner Fhrer durch die Schwarze Kirche in Kronstadt, Aldus Kronstadt, 1997 (romn s magyar
nyelven is).
8. Johannes Honterus (14981549), Aldus Kronstadt, 1997 (romn nyelven is).
9. Documente privind meteugurile din Sighioara. Catalog de documente (13761598), Aldus
Braov, 1998.
10. Bstyk, rkok, vrfalak. Sta a kzpkori Brassban (Basteien, Grben, Stadtmauern. Spaziergag
im mittelalterlichen Kronstadt), Aldus Kronstadt, 1998, bvtett kiadsa 2001-ben s 2005-ben.
11. Caietele Corona. Contribuii la istoria Braovului. Aldus Kronstadt, 1. 2002; 2. 2003; 3. 2004;
4. 2005; 5. 2006.
12. Liceul teoretic Theoretisches Lyzeum Johannes Honterus. Aldus Kronstadt, 2002.
13. Beitrge zur Honterus-Forschung 19661989. Aldus Kronstadt, 2003.
14. Fhrer durch die Schwarze Kirche in Kronstadt. Aldus Kronstadt, 2004 (romn nyelven is),
bvtett kiadsa 2007-ben.
15. Beitrge zur Honterus-Forschung 19892004. Aldus Kronstadt, 2005.
16. Wer war Honterus? Cine a fost Honterus? Aldus Kronstadt, 2009.
Trsszerzknt jegyzett ktetek
17. Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbrgen. VI. s VII. ktet. Bukarest, 1981
1991.
18. Odae cum harmoniis 1548 (Honterus). Bukarest, 1983.
19. Braov 1900. Braov, 1996.
20. Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt. VIII.2. s IX. ktet. Aldus Kronstadt, 19992002.
Gernot Nussbcher mveinek vlogatott bibliogrfija Hatrainkon tl
167
21. Braov. Scurt istorie a evoluiei urbane. Braov, 2003.
22. Braov. Monografie comercial. Braov, 2004.
23. Alt-Kronstadt. Bilder einer Stadt. Heilbronn-Hermannstadt, 2006.
24. Plastiken an der Schwarzen Kirche. Kronstadt, 2007.
25. Fhrer durch die Schwarze Kirche in Kronstadt. Kronstadt, 2007. Msodik kiads 2008-ban
(romn s angol nyelven is).
26. Hlchiu Heldsdorf Hltvny. O istorie n imagini. Braov, 2007.
27. Judeul Sibiu. Istorie i imagini. Braov, 2007.
28. Kreis Hermannstadt. Geschichte und Bilder. Kronstadt, 2007.
29. Bronzegegenstnde in der Schwarzen Kirche in Kronstadt. Kronstadt, 2008 (romn nyelven is).
30. Zehn Tugenden. Bilder aus der Schwarzen Kirche. Kronstadt, 2009 (romn nyelven is).
Tanulmnyok
31. Die Schulreform des Honterus und die Ausstrahlung der Honterusschule im 16. Jahrhundert. In:
Walter Knig (szerk.): Beitrge zur Schulgeschichte Siebenbrgens. Siebenbrgisches Archiv. 32.
KlnWeimarWien, 1996. 141169.
32. Neue Ergebnisse in der Honterusforschung aus den letzten Jahren. In: Siebenbrgisch-schsi-
scher Hauskalender, Jahrbuch 1998. 43 vf. Mnchen, 1997. 6163.
33. Honterus (Honter) Johannes, Siebenbrgisch schsischer Humanist und Reformator In: Ost-
deutsche Gedenktage, 1998. Persnlichkeiten und historische Ereignisse. Bonn, 1997. 1520.
34. Contribuii la istoria administraiei oraului Braov n perioada medieval (secolele XVIIXVIII).
In: Historia Urbana. tom. 4. 1996. nr. 12. 4961.
35. Arhiva Magistratului oraului Braov n al doilea sfert al secolului al XIX-lea. In: Revista Arhi-
velor. anul 74. vol. 59. nr. 2/1997/. 3746.
36. Contribuii la istoria cultural a trgului Reghin n a doua jumtate a secolului al XVII-lea. In: Dr.
Grigore Ploeteanu Marin ara (szerk.): Reghinul cultural. Studii i articole IV. Reghin, 1999.
4045.
37. ncercare pentru o bibliografie a ediiilor din strintate a operelor umanistului braovean
Johannes Honterus. In: Iacob Mrza Ana Dumitran (szerk.): Spiritualitate transilvan i istorie
european. (Bibliotheca Musei Apvlensis X.) Alba Iulia, 1999. 363391.
38. Johannes Honterus, tipografiul [sic!] i geograful. In: Astra. Revista Asociaiunii transilvane
pentru literatura romn i cultura poporului romn. anul 2. nr. 5. (9.) Braov, 1999. 7377.
39. Aus der urkundlich berlieferten Ortsgeschichte bis zum Ende des 16. Jahrhunderts In: Uwe
Konst (szerk.): Weidenbach. Eine siebenbrgisch-schsische Gemeinde im Burzenland. Mainz,
1999. 1529.
40. Cercetri arhivistice la Budapesta. In: Revista de arhivistic. tom. 4. nr. 12/1998. Cluj-Napoca,
1998. 149156.
41. Dimensiuni europene: Johannes Honterus. In: Astra. Revista Asociaiunii Transilvane. anul 3. nr.
9. (25.) Braov, 2000. 3437.
42. Hri i planuri preluate de la Biserica Neagr din Braov Karten und Plne aus dem Archiv-
bestand der Schwarzen Kirche. In: Cumidava. Anuarul Muzeului de Istorie Braov, XXIIXXIV.
Braov, 19982000. 237251.
43. Diplomatarium Regnense 12281585. Contribuii pentru un corpus de documente privind istoria
oraului Reghin. In: Dr. Grigore Ploeteanu Marin ara (szerk.): Reghinul cultural. Studii i
articole V. Reghin, 2001. 1585.
44. Johannes Honterus tipograful i geograful. In: Academia Romn. Memoriile Seciei de tiine
istorice i arheologie. Seria 4. tom. 24. (1999) Editura Academiei Romne. Bucureti, 2001. 6775.
45. Versuch einer Bibliographie der auslndischen Ausgaben der Werke des Kronstdter Humanisten
Johannes Honterus (Stand 25. April 2000), In: W. Salg gnes Stemler gnes (szerk.): Hon-
terus emlkknyv Honterus-Festschrift. Budapest, 2001. 150190.
46. Din istoria liceului Johannes Honterus (II) Aus der Geschichte der Honterusschule (II). In:
Liceul Honterus Lyzeum. Anuar 2001/2003 Jahrbuch. Braov-Kronstadt, 2002. 23.
47. Diplomatarium Regnense 12281585 (Completri). In: Dr. Grigore Ploeteanu Marin ara
(szerk.) Reghinul cultural. Studii i articole VI. Reghin, 2002. 2739.
48. Stenner, Friedrich Wilhelm. Stadtarchivar, Lokalhistoriker. In: Ostdeutsche Gedenktage
2001/2002. Persnlichkeiten und Historische Ereignisse. Bonn, 2003. 102106.
Hatrainkon tl Gernot Nussbcher mveinek vlogatott bibliogrfija
168
49. Der groe Stadtbrand von Schburg 1676. In: Ostdeutsche Gedenktage 2001/2002. Persn-
lickeiten und Historische Ereignisse. Bonn, 2003. 324328.
50. 1377 Der Bau der Trzburg. In: Ostdeutsche Gedenktage 2001/2002. Persnlickeiten und His-
torische Ereignisse. Bonn, 2003. 354360.
51. 1427 Knig Sigismund von Luxemburg weilt in Kronstadt. In: Ostdeutsche Gedenktage
2001/2002. Persnlickeiten und Historische Ereignisse. Bonn, 2003. 360367.
52. Der Beitrag von Gedeon Borsa zur Honterus-Forschung. In: P. Vsrhelyi Judit (szerk.): Fata
libelli. A nyolcvanves Borsa Gedeonrl rtk bartai s tantvnyai. Budapest, 2003. 7782.
53. ncercare de cronologie a oraului Braov. In: Dana Jenei-Anca Maria Zamfir-Gruia Hilohi-Gernot
Nussbcher: Braov, Scurt istorie ilustrat a evoluiei urbane. Braov, 2003. 3335.
54. Din istoria liceului Johannes Honterus Aus der Geschichte der Honterusschule (III); Date din
istoria Liceului Johannes Honterus din Braov Daten zur Geschichte des Honterus-Lyzeums
in Kronstadt; Rektoren an der Schule des Honterus von den Anfngen bis 1948; Direktoren der
Honterusschule nach 1948. In: Liceul Honterus Lyzeum. Anuar 2002/2003 Jahrbuch. 28.
55. Das Verzeichnis der Privilegien des Burzenlnder Kapitels aus dem Jahre 1493. In: Emlkknyv
Kiss Andrs szletsnek nyolcvanadik vforduljra. Kolozsvr, 2003. 411416.
56. Documente privind istoria oraului Reghin n Arhiva Bisericii Negre Braov. In: Dr. Grigore
Ploeteanu Marin ara (szerk.): Reghinul cultural. Studii i articole, VII. Reghin, 2004. 2027.
57. Din istoria liceului Johannes Honterus Aus der Geschichte der Honterusschule (IV); Date din
istoria Liceului Johannes Honterus din Braov Daten zur Geschichte des Honterus-Lyzeums
in Kronstadt. In: Liceul Honterus Lyzeum. Anuar 2003/2004 Jahrbuch. 45., 89.
58. Dr. Paul Binder 9. Mrz 1935 9. Juni 1995. In: In memoriam dr. Binder Pl Emlkknyv
Festschrift Volum omagial. Brass-Kronstadt-Braov, 2005. 3134.
59. Die Dokumentarbibliothek der Honterusgemeinde. In: Lebensrume in der Honterusgemeinde.
Nr. 3. Juni 2005. 1012.
60. Din istoria liceului Johannes Honterus Aus der Geschichte der Honterusschule (V); Date din
istoria Liceului Johannes Honterus din Braov Daten zur Geschichte des Honterus-Lyzeums
in Kronstadt. Rektoren der Schule des Honterus von den Anfngen bis 1948. Direktoren der
Honterusschule nach 1948. In: Liceul Honterus Lyzeum. Anuar 2004/2005 Jahrbuch. 412.
61. Tipograful braovean Johann Gtt (18101888). In:ara Brsei. Anul IV (XV), serie nou, Nr. 4.
913.
62. Zur Geschichte der Honterusschule. In: Gudrun Tellmann Ursula Kocs (szerk.): Erinnerungen
an Vergangenes Blick in die Zukunft. Festschrift zum 50. Jubilum unseres Abiturs am Hon-
terusgymnasium in Kronstadt 19562006. Mnchen, 2006. 2034.
63. Din istoria liceului Johannes Honterus Aus der Geschichte der Honterusschule (VI); Date din
istoria Liceului Johannes Honterus din Braov Daten zur Geschichte des Honterus-Lyzeums
in Kronstadt. In: Liceul Honterus Lyzeum. Anuar 2005/2006 Jahrbuch. 49.
64. Notarius Publicus Reipublicae Schaesburgensis. Vierhundert Jahre seit der Geburt von Georg
Kraus. In: Deutsches Jahrbuch fr Rumnien 2007. Bucureti-Sibiu, 2006. 8083.
65. Schuller, Gnther. Architekt, Denkmalpfleger. 10. Todestag. In: Ostdeutsche Gedenktage 2005/
2006. Persnlichkeiten und historische Ereignisse. Bonn, 2006. 128130.
66. Croner David [sic! recte Daniel]. Organist, 350. Geburtstag. In: Ostdeutsche Gedenktage 2005/
2006. Persnlichkeiten und historische Ereignisse. Bonn, 2006. 289291.
67. Saxones in Siebenbrgen 1206800. Gedenkjahr. In: Ostdeutsche Gedenktage 2005/2006.
Persnlichkeiten und historische Ereignisse. Bonn, 2006. 461464.
68. Nagyszebeni dikok a brassi Honterus Gimnaziumban a 16. szzadban. In: Korunk. 3. sor. 18/1.
vf. 2007. janur. Kolozsvr. 7476.
69. Zur Biographie von Thomas Bomelius. In: Zeitschrift fr Siebenbrgische Landeskunde. 29. (100),
Heft 2/2006. 137141.
70. Entomologul Friedrich Deubel (18451933). In: ara Brsei. Anul VI (XVII). Serie nou. Nr. 6.
Braov, 2007. 8891.
71. Eine Heltauer Steuertrgerliste von 1594. In: Siebenbrgische Familienforschung, 24. 2007. 63
68.
72. Contribuii privind cldirea Muzeului Memorial Casa Mureenilor. In: Anuarul de Muzeul
Judeean de Istorie Braov. Cumidava, XXX. Braov, 2007. 8289.
73. Aus der Geschichte der Honterusschule 15911600 (VIII) Din istoria Liceului Johannes Hon-
terus 15911600 (VIII). In: Liceul Honterus Lyzeum. Anuar 2007/2008 Jahrbuch. 47.
Gernot Nussbcher mveinek vlogatott bibliogrfija Hatrainkon tl
169
74. Ein Grabstein auf dem Martinsberg In: Lebensrume der Honterusgemeinde. Nr. 9 Advent
2008. 1417.
75. Urkunden zur Szekler Geschichte im Archiv der Honterusgemeinde Kronstadt. In: Harald Roth
(szerk.): Die Szekler in Siebenbrgen. Siebenbrgisches Archiv. 40. Bhlau Verlag, KlnWie-
marWien, 2009. 8589.
76. Ein Nachtrag zu Band VII des Urkundenbuches zur Geschichte der Deutschen in Siebenbrgen.
In: Ioan Marian iplic Konrad Gndisch (Hrsg.): Studia in honorem Dr. Thomas Ngler.
Editura Altip, Alba Iulia, 2009. 9193.; illetve in: Zeitschrift fr Siebenbrgische Landeskunde.
32. (103) nr. 2/2009. 191194.
77. Adalkok Brass vros s krnyke kzigazgatsi trtnethez a XVI. szzad vgeig. In: Radics
Klmn (szerk.): Vrmegyk s szabad kerletek. III. A Hajd-Bihar Megyei Levltr Kzlem-
nyei. 27. Debrecen 200. 293302.
78. Aus der Geschichte der Honterusschule 16011610 (IX) Din istoria Liceului Johannes Hon-
terus 16011610 (IX). In: Liceul Honterus Lyzeum. Anuar 2008/2009 Jahrbuch. 47.
79. Michael Teutsch (18551940), autorul primului manual braovean de limb romn pentru
germani. In: ara Brsei, revista de cultur. Anul VIII (XIX). Serie nou. Nr. 8. Braov, 2009.
165169.
80. Corona 775. Eine Stadtgeschichte Kronstadts in Halbjahrhundertschritten. In: Deutsches Jahr-
buch fr Rumnien 2010. ADZ Bukarest, 2010. 108112.
81. Aus der Geschichte der Honterusschule 16111629 (X) Din istoria Liceului Johannes Honterus
16111620 (X). In: Liceul Honterus Lyzeum. Anuar 2009/2010 Jahrbuch. 49.
82. Melitta Seidner Gernot Nussbcher: Johannes Honterus publicat la Mallorca 1625. In: ara
Brsei. Anul IX (XX). Serie nou. Nr. 9. 2010. 222224.
83. Gernot Nussbcher Melitta Seidner: Johannes Honterus auf Mallorca. Das vierte Buch der
Kosmographie wurde 1625 nachgedruckt. In: Stemler gnes Varga Bernadett (szerk.) mint az
gymlczs s termett szlveszszc Tanulmnyok P. Vsrhelyi Judit tiszteletre. Orszgos
Szchnyi Knyvtr Balassa Kiad, Budapest, 2010. 112115.
84. 1559450. Gedenkjahr: Das Katharinentor in Kronstadt. In: Ostdeutsche Gedenktage 2009.
Persnlichkeiten und historische Ereignisse. Bonn, 2010. 345351.
85. 10. Dezember 200. Geburtstag: Gtt Johann Buchdrucker, Verleger, Brgermeister. In: Ost-
deutsche Gedenktage 2010. Persnlichkeiten und historische Ereignisse. Bonn, 2010. 263267.
86. 1235775. Gedenkjahr Erste schriftliche Erwhnung von Kronstadt. In: Ostdeutsche Gedenk-
tage 2010. Persnlichkeiten und historische. Bonn, 2010. 283287.


AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 170
GERNOT NUSSBCHER
Brass s a Barcasg kzigazgatsa
a korajkor kszbn
1


A Havasalfld s Moldva fel fut kereskedelmi utak csompontjban elhelyezked Brasst
Erdly egyik legfontosabb vrosaknt ismerjk. Ez az elssorban gazdasgi szempontbl
elnys fekvs hatrozta meg a vros jelentsgt a trtnelem folyamn. Brassrl szlva
felttlenl ki kell emelni, hogy hrom orszg szmra is fontos ipari s kereskedelmi kz-
pontot jelentett, komoly szerepet jtszott a hatrokon tvel politikai kapcsolatokban, to-
vbb messzire kisugrz kulturlis centrumknt is mkdtt a trsgben.
2
A rgi brassi
trtneti irodalom inkbb a vros politikai, gazdasgi s mveldstrtneti fejldsvel
foglalkozott, m a kzigazgatsra vonatkozan is tallhatunk nhny rtkes adalkot.
3
Az
intzmnytrtnet irnt rdekld levltrosknt azonban mg sok eredeti forrs kerlt a
kezem kz, melyek segtsgvel nagyobb vonalakban brzolhat a helyi kzigazgats.
A msodik vezred kezdetn a mai Brass terletn eredetileg tbb kisebb romn tele-
pls volt: a mai Bolgrszeg negyedben, a Spreng hegynek nyugati oldaln a mai vrosi
sportplya kzelben , a Fellegvr szaki oldaln s a Rakad vlgyben. E teleplsekrl
csupn rgszeti leletek rulkodnak, rsos emlkek nincsenek rluk. A 13. szzad elejn az
akkor mg nem Brass, hanem Fldvr kzpont Barcasgot II. Andrs magyar kirly a
Nmet Lovagrendnek adomnyozta, akik nmet telepeseket hoztak a vidkre. k a vros
mai terletn hrom teleplst alaptottak: az egyiket Corona nven a mai Fekete templom
krl, egy msikat, Brasst a Fellegvr nyugati oldaln s egy harmadikat, Bertalant a Spreng
keleti oldaln. Ezek a telepek felteheten a korbbi helysgek szomszdsgban jttek

1
A szveg az albbi, romn nyelv tanulmny tdolgozsa: Nussbcher, Gernot: Contribuii la
istoria administraiei oraului Braov n perioada medieval (secolele XIIXVI). In: Historia
Urbana. Tomul II. 1994. Nr. 1. A magyar szveg egy korbbi vltozata megjelent a Hajd-Bihar
Megyei Levltr gondozsban is, melyet most javtott kiadsban adunk kzre, dr. Radics Klmn
szves hozzjrulsval. V.: Radics Klmn (szerk.): Vrmegyk s szabad kerletek. Hajd-
Bihar Megyei Levltr kzlemnyei. Debrecen, 2001. 293302. A jelen vltozat Czirki Zsuzsanna
kzremkdsvel kszlt, a szerz kiegsztsei alapjn.
2
Brass vros trtnetre vonatkoz rvid ttekints: Nussbcher, Gernot: Johannes Honterus.
Sein Leben und Werk im Bild. 4. Szeben, 1999. 713.; Idem. Caietele Corona. Contribuii la
istoria Braovului. Caietul 5. Editura Aldus. Braov, 2006.
3
Herrmann, Georg Michael Gottlieb von: Das alte und neue Kronstadt. III. Hermannstadt, 1883
1887.; jabban: von Herrmann, G. M. G.: Das alte Kronstadt. Eine siebenbrgische Stadt- und
Landesgeschichte bis 1800. Herausgegeben von Bernhard Heigl und Thomas indilariu. Kln
WeimarWien, 2010.; Trausch, Joseph: bersichtliche Darstellung der lteren Gemeinde-Ver-
fassung der Stadt Kronstadt. Kronstadt, 1865.; Stenner, Friedrich: Die Beamten der Stadt Brass
(Kronstadt) von Anfang der stdtischen Verwaltung bis auf die Gegenwart. Brass, 1916.; Phi-
lippi, Maja: Die Brger von Kronstadt im 14. und 15. Jahrhundert. Bukarest, 1986.
Brass s a Barcasg kzigazgatsa a korajkor kszbn Hatrainkon tl
171
ltre.
4
Brass els rsos emltse 1235-bl val, Corona premontrei kolostorra vonatkozik.
A kolostor lte arra utal, hogy Corona inkbb vrosias jelleg telepls volt, jobbra iparos
lakossggal, hiszen a Cenk szk vlgyben a fldmvels szmra nem volt elegend hely.
5

A civitas quae vocatur Burza teleplst az 1241-es tatrjrs elpuszttotta.
6
Az els, Bras-
s vidki kzigazgatsra vonatkoz hrads 1288-bl szrmazik, ekkor emltik a barcasgi
megyt comitatus de Burcia magyar nemesi, szkely, szsz s romn lakossggal.
7

A korai oklevelekben a nvhasznlat tekintetben sajtos jelensgre figyelhetnk fel. Jel-
lemz, hogy a 1314. szzadi iratokban a Brass elnevezst inkbb hasznljk az egsz Bar-
casgra vonatkoztatva, mint magra a vrosra.
8

Corona, a kzponti telepls fejldst helyrajzi elemzs alapjn kvethetjk nyomon.
Valsznsthet, hogy Corona 1235 krl harminc gazdasgbl llt, azaz hrom tizedbl
(decuria), vagyis hromszor tz szomszdos gazdasgbl. A 14. szzad elejre a telepls
kt szzadra (centuria), azaz ktszz gazdasgra ntt.
9
A vros oly mrtkben gyarapodott,
hogy a domonkos rend 1323-ban j kolostor alaptst hatrozta el.
10
Felttelezheten a
vros ekkorra mr kapott egy vrosi kivltsglevelet Kroly Rbert kirlytl, amelynek egy
ksbbi tatrjrs idejn nyoma veszett. Ugyanezen kirly hasonl kivltsgleveleket bo-
cstott ki Medgyes, Selyk , Berethalom (1315, 1318, 1331) szsz szkek, Kolozsvr vros
(1316, 1331), a Szebeni szsz provincia (1317) s a Besztercei Vidk (1331) szmra lthat-
juk, a felsorolsbl egyedl Brass hinyzik.
11

Az els kifejezetten kzigazgatsi vonatkozs okirat Coronra vonatkozan 1342-bl
szrmazik, ekkor a vrosvezets feladatt ngy polgr (cives) ltta el.
12
Ez az adat lehet az
els utals arra, hogy a vros mr akkor ngy vrosnegyedre volt osztva.
13
Ebbl az id-
szakbl a 14. szzad derekrl szrmazik Brass vros els ismert pecstje S[igillum]
CIVIVM DE CORONA CIVI[tate] krirattal, mely kt oklevlrl is ismert, 1396-bl s
1408-bl.
14
A vros 1353-bl szrmaz nagy kivltsglevelben hallunk elszr a vrosi

4
V.: Nussbcher, Gernot: Aus Urkunden und Chroniken. Beitrge zur siebenbrgischen Heimat-
kunde. Bukarest, 1981. (a tovbbiakban: Aus Urkunden) 1922.
5
Nussbcher Gernot: Aus Urkunden und Chroniken. Beitrge zur siebenbrgischen Heimatkunde.
Bd. III. Bukarest, 1990. 121123.
6
Kisch, G.: Aus der Echternacher Klosterbibliothek. In: Korrespondenzblatt des Vereins fr sie-
benbrgische Landeskunde, Bd. XXVII. (1904) 18.; Wattenbach, W.: Zum Mongoleneinfall. In:
Korrespondenzblatt des Vereins fr siebenbrgische Landeskunde, I. (1878) 93.
7
Jak Zsigmond: Erdlyi Okmnytr. I. 10231300. Budapest, 1997. 273.
8
Nussbcher, Gernot: Das Burzenland und Kronstadt in den Urkunden des 13. und 14. Jahrhun-
derts. Karpatenrundschau, 43. (54.), Nr. 10. (3060). 2010. mrcius 11. III.
9
Nussbcher, G. Bak, G.: Block-Struktur Anno 1300. Zur Siedlungsgeschichte des Burzenlan-
des. Karpatenrundschau, IV. (XV.) Nr. 51. (1027.) 1971. december 24. 11.
10
Ivnyi, Bla: Geschichte des Dominikanerordens in Siebenbrgen und in der Moldau. Siebenbr-
gische Vierteljahrsschrift, Bd. LXII. (1939) 42.
11
Nussbcher: Aus Urkunden, 15.
12
Zimmermann, Franz Werner, Carl: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbr-
gen (a tovbbiakban: Urkundenbuch) I. Hermannstadt, 1892. Nr. 571., 521522.
13
Bak, G. Nussbcher, G.: Quartale und Geschworene im mittelalterlichen Kronstadt. Karpa-
tenrundschau, XII. (XXIII.) Nr. 31. (1424.) 1979. augusztus 3. 6.
14
Zimmermann, Franz: Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Kronstadt und des Burzenlnder Dis-
triktes. In: Korrespondenzblatt des Vereins fr Siebenbrgische Landeskunde. I. 1878. (a tovbbi-
akban: Zimmermann: Die mittelalterlichen Siegel) 109110.; Nussbcher: Aus Urkunden, 124
126.
Hatrainkon tl GERNOT NUSSBCHER
172
folnagyrl vagy falunagyrl (villicus), aki a vros gazdasgi gyeit irnytotta.
15
Nhny
vvel ksbb, 1358-ban emltik elszr a brt s az eskdt polgrokat (iudex et iurati), ami
a vrosi tancsnak a ksbbi magisztrtusnak els okleveles feltnse.
16
A vrosbr el-
nevezssel elsknt 1360-ban tallkozunk,
17
mg a vrosi tancstagok els teljes nvjegyz-
ke 1397-bl szrmazik.
18
Ms vrosokban tizenkt eskdt polgr volt jellemz, ezzel szem-
ben Brassban minden negyedre ngy kpvisel, teht sszesen tizenhat f jutott a vrosi
tancsban. A vrosbr hatskrbe tartoztak mg Botfalu, Vidombk, Szszhermny s
Szentpter barcasgi helysgek, melyek valamennyien Brass trvnyhatsgi jogkre alatt
lltak. Brass vrosa a tizenhrom barcasgi szabad szsz faluval egytt alkotta Brass Vi-
dkt (districtus), ms nven provincit, melyet 1355-ben emltenek elszr.
19
A Brassi
Vidk els ismert pecstje S[igillum] civium et provincialium de Brascho krirattal
1368-bl val.
20
A Brass vros s a tizenhrom barcasgi falu kztt fennll kzigazgat-
si kapcsolatot 1377-ben erstettk meg a seniores, iudices, iurati totaque communitas
Saxonum sedis Brassouiensis szmra.
21

A 14. szzad harmadik negyedben Brass vrosa szmos fontos kereskedelmi kivlt-
sglevelet nyert, melyek tovbb erstettk szerept a Vidkben s a vrmegykben. Bras-
sval kapcsolatban felttlenl emltst rdemel az a tny, hogy a vrmegye illetkessge
ebben az idszakban igencsak korltozott volt a terletn. Nagy Lajos magyar kirly ural-
kodsa idejn tovbb bvlt a vros jogkre, a vrmegyei hatsgok rovsra. A kirly tr-
vnyhatsgi s kzigazgatsi reformja eredmnyeknt Brass a Szeben kzpont Ht
Szsz Szkhez hasonlan felsfok trvnyhatsgi kzpont rangjra emelkedett.
22
Az el-
s, e trvnyhatsgi kapcsolatra utal adat 13711372-bl szrmazik,
23
amelyet Zsigmond
kirly 1428-ban erstett meg jabb kivltsglevllel.
24

A 15. szzad kezdettl a vroson bell is jelents vltozsok kezddtek. 1419-ben j
kzigazgatsi tnyezknt jelenik meg az oklevelekben a vrosi jegyz (notarius).
25
A gya-
rapod kzs gyek, a rendszeres s jl szervezett sszejvetelek ignye arra indtotta a v-
rost, hogy alkalmas teret biztostsanak a legfelsbb vrosi gyintzs szmra. A brassi
vrosi tancs s a barcasgi vidk gylse a kvetkez esztendben, 1420-ban hatroztk
el, hogy kln hivatali helyisget ptenek. Kezdetben ezt a stuba pro reddendi iustitia
cuilibet quaerulanti nven emlegettk, s a szcs ch boltja felett helyezkedett el.
26
Ez volt
a ksbbi tancshz magja. A vros negyedeire vonatkozan 1475-bl szerezhetnk ponto-
sabb rteslseket: a ngy vrosrszt egy vrosi kapu s hrom kpolna utn Portica, Cor-

15
Urkundenbuch II. Nr. 677., 9396.
16
Urkundenbuch II. Nr. 736., 152153.
17
Urkundenbuch II. Nr. 522., 755756.
18
Urkundenbuch II. Nr. 1391., 175176.
19
Documenta Romaniae Historica. Seria C. Transilvania. Volumul X (13511355). Bukarest, 1977.
Nr. 326. 340341.
20
Zimmermann: Die mittelalterlichen Siegel, 108.
21
Urkundenbuch II. Nr. 1085., 479481.
22
Nussbcher: Aus Urkunden, 16.
23
Urkundenbuch II. Nr. 963. 970. 979., 364365. 368369. 375376.
24
Urkundenbuch IV. Nr. 2051., 356.
25
Urkundenbuch IV. Nr. 1858. 185961. 1863. 1864., 9395. 97. 101102.
26
Urkundenbuch IV. Nr. 1886.; 130131.
Brass s a Barcasg kzigazgatsa a korajkor kszbn Hatrainkon tl
173
pus Christi, Catharina s Petri nven emltettk.
27
A vrosi levltrrl elszr 1476-ban
esik sz a vrosi jegyz egyik levelben, melyben megemlti, hogy a kivltsgleveleket egy
ldban riztk, jllehet ekkor mg nyilvntartsi rendszer nlkl.
28
A 15. szzad vge
egyb rdekessggel is szolgl: ebbl az idbl szrmazik az az adat, mely romn jegyz
(logoft) jelenltrl tanskodik a vrosi hivatalnokok kztt. Kzremkdst a vros
lnk levelezse indokolta a Krptokon tli romn fejedelemsgekkel.
29

1450 utn kibvlt a brassi vrosi tancs s a barcasgi vidki gyls trvnyhatsgi
illetkessge. Egy 1455-s kivltsglevl alapjn a brassi s barcasgi lakosok kizrlag a
brassi tancs joghatsga al tartoztak, fggetlenl attl, hogy ppen az orszg mely ter-
letn tartzkodtak.
30
Hunyadi Jnos ugyanezen vben parancsolta meg a brassiaknak,
hogy tiszteljk a vrosi brt, a tancsosokat s a vrosi tancsot.
31
A brassi kirlyi vrme-
gye s a Brassban, illetve a Barcasgban vrmegyei ispnknt illetkes szkely ispn ha-
tskrnek korltozsa ezzel prhuzamosan zajlott.
32
Teljesen j helyzet alakult ki Mtys
kirly uralkodsa idejn, ekkor ugyanis megszntettk a brassi s a besztercei vrmegy-
ket. Ez elfelttele volt annak, hogy Brass hozz hasonlan Beszterce ms erdlyi
szsz terletekkel egysgbe tmrlhessen. A folyamat jelents lpseknt Hunyadi M-
tys 1471-ben kiterjesztette a kivltsgolt szszok ltal fizetett kzs adt ezen terletekre
is,
33
majd ezt az adprivilgiumot 1473-ban tovbb bvtette a Ht, illetve a Kt Szk
34
s a
tbbi szsz terlet tekintetben.
35
Mindezek eredmnyeknt a Ht Szk, a Kt Szk, a Bras-
si Vidk s a Besztercei Vidk kpviseli 1473. mrcius 26-n els zben gyjthettk ssze
az egyetemes szszsg adjt.
36
A kvetkez vekben jabb lendletet kapott a kivltsgolt
szszok lakta a rgi szebeni, medgyesi, brassi s besztercei provincik rkbe lp te-
rletek kztti kapcsolat kiplse, melynek egyik legfontosabb mozzanata egy olyan kzs
gyls ltrehozsa volt, ahol a kzssg egszre rvnyes szablyokat alkothattak. Az
Universitas Saxonum, azaz Szsz Egyetem nven ismert j kzigazgatsi egysg valjban
az egy kzssgbe tartoz szszsg egszt testestette meg. Mindazonltal ez a fogalom
csak a kivltsgolt szszokat foglalta magban, azokat, akik az gynevezett Kirlyfldn

27
Az adatok az 14751500 kztti adjegyzkekbl szrmaznak. V.: Quellen zur Geschichte der
Stadt Kronstadt (a tovbbiakban: Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt) III. Kronstadt,
1896. 61417.
28
Nussbcher, Gernot: Contribuii la istoria arhivei Braovului n secolele XVXVIII. In: Muzeul
Judeean Braov, Cumidava IV. Braov, 1970. 559660.
29
Bogdan, I.: Documente privitoare la relaiile arii Romneti cu Braovul i cu ar Ungureasc
n sec. XV i XVI. I. Bucureti, 1905. Nr. 243. 298299.; Tocilescu, Gr.: 534 documente slavo-
romne din ar Romneasc i Moldova privitoare la legturile cu Ardealul. Bucureti, 1931.
Nr. 463., 461.
30
Urkundenbuch V. Nr. 2965., 490492.
31
Urkundenbuch V. Nr. 2980., 500501.
32
Mller, G. E.: Die Grafen des Kronstdter Ditriktes, bzw. des Kronstdter Provinzialverbandes.
Archiv des Vereins fr siebenbrgische Landeskunde. Neue Folge. XLII. Hermannstadt, 1925.
307311., 352353.
33
Urkundenbuch VI. Nr. 3869., 498499.
34
Szsz kzigazgatsi egysgek. A Ht Szk (Sieben Sthle) nven ismert egysg Szszvrost
(Bross), Szszsebest (Mhlbach), Szerdahelyet (Reumarkt), Szebent (Hermannstadt), jegyhzat
(Leschkirch), Nagysinket (Groschenk), Segesvrt (Schburg) s Khalmot (Reps) foglalja mag-
ban, melyek valamennyien Szeben kzvetlen fennhatsga alatt lltak. A Kt Szk (Zwei
Sthle) elnevezs Medgyest (Mediasch) s Selyket (Schelk) takarja.
35
Urkundenbuch VI. Nr. 3945., 543.
36
Urkundenbuch VI. Nr. 3949., 545546.
Hatrainkon tl GERNOT NUSSBCHER
174
laktak. Trsadalmi helyzetktl fggetlenl nem szmtottak ide azok a szszok, akik a ne-
mesi irnyts vrmegyei terleten ltek. A Szsz Egyetem terletn romn lakosok is l-
tek, k azonban semmifle politikai jogokkal nem rendelkeztek. A Szsz Egyetem kialaku-
lst Hunyadi Mtys 1486-os kivltsglevele pecstelte meg. A kirly kiterjesztette az
1224-ben II. Andrs kirly ltal a szebeni szszoknak adott, Andreanum nven ismert ki-
vltsglevl hatskrt a korbbi privilgiumokban rszesl valamennyi erdlyi szsz te-
rletre.
37
Brass vros s vidke kldttei rvn aktv rszt vllalt a Szsz Egyetem mk-
dsben, viszont gazdasgi erejre alapozott autonmijt sok tekintetben megrizte. Ez a
ketts helyzet az idk folyamn sok ellentmondshoz vezetett, m a Szsz Egyetem mindig
megfelel keretet biztostott az ellenttek elsimtshoz. A kzpkori Erdlyben a brassi
autonm vidk ln ll Brass az erdlyi orszggylsre is kldtt kpviselket, mr a
Szsz Egyetem megalakulsa eltt is. k az gynevezett Szsz Nemzet rszeknt vettek
rszt az orszggyls munkjban. m az els egyezmnyben, mely az erdlyi rendi nemze-
tek kztt kttetett 1437-ben (unio trium nationum), Brass nem szerepel.
38
Csupn a
msodik uninl, 1459-ben tallkozunk Brass vidkiekkel a jelenlvk kztt.
39

A 15. szzad msodik fele ismt fordulpontot jelentett a brassi kzigazgats fejld-
sben. A vros ugyanis fldesri jogon brt javak birtokba jutott, gy szmos j feladat el-
ltst kellett megoldani. 1462-ben a korbbi vrosi br, Petrus Gref jfalu s Komls bir-
tokokat adomnyozta a vrosnak.
40
1471-ben jabb birtokokkal, ezttal a forgalmas, Foga-
rast s a Barcasgot sszekt kereskedelmi t mentn fekv Parrval s Srknnyal lett
gazdagabb a vros.
41
A legfontosabb szerzemny azonban ktsgkvl a trcsvri uradalom
volt, mely 1498-ban zlogbirtokknt jutott Brass kezre. Ezzel az Erdlybl Havasalfld
fel vezet legjelentsebb kereskedelmi t kerlt a vros kzvetlen ellenrzse al.
42

Brass irnytsban a 15. szzadtl tallkozunk a szzatyk (communitas centum
virorum) intzmnyvel. Nevbl is kitnik, a testletet szz frfibl llt, minden vrosne-
gyedbl 25 f. Kinevezsk jogt a vrosi tancs megtartotta magnak. A szzatyk vlasz-
tottk a vrosi ftiszteket, a brt s a folnagyot, megegyezve a tancsosokkal, akiknek szin-
tn beleszlsi joguk volt e kt f tisztsg betltsbe. A szzatyk tagjai hallukig megtart-
hattk posztjukat, reseds esetn a vrosi tancs nevezett ki jabb tagot. A vlaszts sorn
azt tartottk szem eltt, hogy a vrosi polgrok kztt kik azok, akik kpzettsgket s ta-
pasztalatukat tekintve a leginkbb hozzjrulhatnak a kzs gyek megfelel menethez.
A szzatyk vrosi stattumok megalkotsban is rszt vettek, s feladataik kz tartozott a
vrosi szmadsok ellenrzse is. A szzatyk els rsos emltse 1495-bl szrmazik,
43
va-
lszn azonban, hogy ms szervezeti formban ugyan, de mkdtek korbban is val-
sznleg kzsgknt, ahogyan egy 1491-es vrosi vdszablyzat rgztette.
44

A 16. szzadtl kezdve mr jval tbbet tudunk a brassi kzigazgatsrl, hiszen tbb
levltri anyag ll rendelkezsnkre. Az adsok knyvnek (Regestrum debitorum

37
Urkundenbuch VII. Nr. 4623., 412423.
38
Urkundenbuch IV. Nr. 2293., 638640.
39
Urkundenbuch VI. Nr. 3198., 6468.
40
Urkundenbuch VI. Nr. 3296., 127128.
41
Nussbcher, Gernot: Posesiunile oraului Braov n ar Fgraului n secolele XVXVII. In:
Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie din Cluj-Napoca. XXIV. Cluj-Napoca, 1981. 325.
42
Philippi: Die Brger von Kronstadt, i. m.
43
Mller, G. E.: Sthle und Distrikte als Unterteilungen der Siebenbrgisch Deutschen Nationsuni-
versitt. Hermannstadt, 1941. 76.
44
Philippi: Die Brger von Kronstadt, 26.
Brass s a Barcasg kzigazgatsa a korajkor kszbn Hatrainkon tl
175
civitatis) els bejegyzse 1504-bl szrmazik, a vros jvedelmeit rendszerez knyvet
(Liber proventuum) 1506-ban nyitottk meg. 1504-tl llnak rendelkezsnkre a trcsvri
uradalom szmadsknyvei, melyeket a brassi tancsbl kijellt kt vrnagy (castellani)
kezelt.
45
A kzs ptkezsekre kt sfr (procurator) gyelt, rluk elszr egy 1476-os adat
rulkodik.
46
Brassban tbb vrosi alkalmazott is volt, akik negyedvente fizetst kaptak
szolglataikrt. A legrgibb fennmaradt brassi sfrszmads 1520-bl a fizetett alkalma-
zottak sszettelrl tanskodik: hrom kapur, egy muskts mester (balistarius), egy
gymester (bombardarius), egy fegyvermester (politor armorum), az egyhz orgonistja
s harangozja, a vrosi s a bertalani iskola rektorai, illetve egy kpln szerepel a listn.
47

Fentebb mr sz volt arrl, hogy a vros s a vidk gazdasgi gyeirt a folnagy (vil-
licus) felelt. Az adk is az felgyelete alatt kerltek begyjtsre. Brass vidkre a sz-
szokra kirtt kzponti adbl szz adegysget osztottak, ebbl a vros harminchetet vl-
lalt, a vidk helysgeire jut adegysgek szma kett s kilenc kztt mozgott.
48
Brass
vrosban az adt egy sajtos kulccsal osztottk el a lakosok kztt kisebb egysgekre
(lotones).
49
A folnagy keze alatt egyesltek a vros birtokaibl Trcsvrrl, Parrrl, Sr-
knyrl, Barcajfalubl, valamint az egyhzi tulajdonban lv, m vrosi igazgats alatt l-
l Zernyestrl s Tohnybl befoly jvedelmek is. A vros s a vidk kzs alkalmazot-
tainak, a jegyz, az orvos s a romn jegyz illetmnynek kifizetse szintn a folnagy ha-
tskrbe tartozott.
50

Nagy kzigazgatsi reformra Brassban Johannes Benkner vrosbrsga idejn (1547,
1548, 15501552, 15551560, 1565) kerlt sor.
51
Elszr a szmadsi rendszert alaktottk
t 1551-ben, majd 1552-ben a vrosi jegyz, Christian Pomarius vezetse alatt zajlott le a
vrosi irattrban rztt kivltsglevelek rendezse.
52
A vrosi stattumok sszegyjtse
1555-ben kezddtt meg a Decretale Coronensium cmen ismert ktetben.
53
Ugyanebben
az vben jjszerveztk, mdostottk a vrosnegyedek rendszert,
54
tovbb bevezettek
egy jegyzknyvet is az rkfelosztsokrl (registrum divisorale).
55
Ugyanezen vbl
szrmazik a Parr, Barcajfalu s Srkny jvedelmeire s kiadsaira vonatkoz els szm-
adsknyv.
56
A vros gyeinek rsos rgztse az igazsgszolgltatsban is megjelent, hi-
szen 1558-tl mr a bri jegyzknyvet (Liber actuarius) is ismerjk, amelybe a vrosi ta-
ncshoz fellebbezett gyekben hozott tleteket jegyeztk le.
57
A fellendl nyilvntartsi
rendszert egszti ki az 1573-bl fennmaradt, vrosi hzak rtknek felbecslst megrz

45
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt I. 82., 174., 177.
46
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt III. 793. 794. (1478) 795. (1479)
47
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt I. 229., 300., 500.
48
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt I. 255.
49
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt III. 636637.
50
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt I. 274. (notario in salario 1520) 280. (physico in
salario 1520) 369. (popae in salario 1521)
51
Nussbcher, Gernot: Johannes Benkner. Sein Leben und Wirken in Wort und Bild. Bucureti,
1988. 6061.
52
Nussbcher, Gernot: Din activitatea arhivistic a lui Christian Pomarius. In: Revista Arhivelor.
III. Nr. 2/1965. 171.
53
Arhivele Naionele Braov. Colecia de manuscrise II/8. folio 3766.
54
Arhivele Naionele Braov. Fond Primria Braov. Registre de impozite III.D.7a (15551558,
15621566)
55
Arhivele Naionele Braov. Fond Primria Braov. Socoteli alodiale Braov. V/9. folio 135.
56
Arhivele Naionele Braov. Fond Primria Braov. Socoteli alodiale Braov. VIII/1.
57
Arhivele Naionele Braov. Fond Primria Braov. Registre IV.D.1. folio 1.
Hatrainkon tl GERNOT NUSSBCHER
176
jegyzknyv is.
58
A funkcik bvlsre, illetve jabbak megjelensre utal az az 1577-es
adat a vros stattumaibl, mely elszr emlti a folnagynak alrendelt vsrbrt (Markt-
Richter).
59
A 16. szzad msodik felben vltozsok kvetkeztek be a vrosi tancs szerve-
zetben is: 1560-tl kelti fel figyelmnket az a jelensg, hogy a vrosi tancs nvjegyzkei-
ben reg tancsosokat is feltntetnek, kzvetlenl a br neve utn s a folnagy eltt.
60

Az 1600-as esztend vrosi tancsi tisztviselinek nvsort nmagban is rdemes
szemgyre venni. A felsorolsbl ugyanis remekl kitnik az, hogy a kzigazgatsi funkcik
tbbsgt egyszerre mindig kt tancsosra osztottk:
1. Valentin Hirscher vrosbr s trcsvri vrnagy (castellanus)
2. Cyrillus Greissing, reg tancsos (senior) s trcsvri vrnagy (castellanus)
3. Sebastian Zompolius, reg tancsos (senior) s vmszed (vigesimator)
4. Johann Draudt, reg tancsos (senior), vizsglbr
5. Johannes Hirscher, folnagy (villicus)
6. Petrus Draudt, vmszed (vigesimator)
7. + 9. Andreas Schwartz s Jacon Vielp, zernyesti s tohnyi felgyelk (procurator)
8. Lassel Blsch, vizsglbr
10. + 11. Stephan Kemmel s Johannes Schoppel, srknyi s parri felgyelk
12. + 13. Rosen Gerg s Michael Grff, barcajfalvi felgyelk
14. + 15. Lucas Entz s Mathias Fronius, vladnyi s sznyogszegi felgyelk
16. Marcus Schunckanunck, a kutak felgyelje
17. + 18. Michael Weiss s Georg Schranen, sfrok (procuratores)
61


Utols szempontknt nhny gondolat erejig a rgi Brass fldrajzi helyzetre s el-
rendezsre is rdemes kitrni. A vros magja a Belvros volt, melyet tornyokkal, bstyk-
kal srn szabdalt vrfal vett krl. Itt laktak a hztulajdonnal s polgrjoggal rendelkez
vrosi polgrok, iparosok s kereskedk. A vrosfalakon kvl extra muros hrom kl-
vros helyezkedett el: nyugatra az gynevezett Bolgrszeg terlt el,
62
melyet zmben ke-
reskedsbl l romnok laktak. szak fel brasst talljuk,
63
ahol szsz parasztcsaldok
ltek. Kelet fel terlt el a Bolonya nven ismert klvros,
64
ahol magyar lakossggal tall-
kozunk. Az ad beszedse szempontjbl a Belvros volt irnyad, amelyet a mr emltett
ngy negyedre osztottak fel, az ad begyjtse is ezek szerint zajlott. rdekessg, hogy
minden adnegyednek volt egy rsze a Belvrosban s egy msik rsze valamelyik klv-
rosban is: Catharina s Corpus Christi a Bolgrszegben, Petri brassban, Portica pedig
Bolonyban.
A Barcasg egyrtelmen Brass irnytsa alatt llt, e vros volt a Vidk szkhelye.
Mg ngy jelentsebb, mezvrosi rang telepls fekdt a trsgben, Rozsny,
65
Fekete-

58
Arhivele Naionele Braov. Fond Primria Braov. Registre IV.G. 1. folio 3.
59
Dr. Kolozsvri Sndor vri Kelemen: Corpus statutorum Hungariae municipialum. I. Budapest,
1885. 539540.; Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt. Neunter Band. Zunfturkunden 1420
1580. Hrsg, von Gernot Nussbcher s Elisabeta Marin. KronstadtHeidelberg, 1999. 348352.
60
Arhivele Naionale Braov. Colecia Biserica Neagr Braov. IV.E.18. (1560); IV.E.29. (1590);
IV.Hd.16/1. (1595)
61
Quellen zur Geschichte der Stadt Brass. VI. Brass, 1915. 6.
62
nm. Obere Vorstadt, rom. cheii Braovului
63
nm. Altstadt, rom. Braov Vechi
64
nm. Blumenau, rom. Blumna
65
nm. Rosenau, rom. Rsnov
Brass s a Barcasg kzigazgatsa a korajkor kszbn Hatrainkon tl
177
halom,
66
Fldvr
67
s Przsmr
68
. Tovbbi kilenc szabad szsz falu helyezkedett el szt-
szrva a Barcasg terletn: Keresztnyfalu
69
s Volkny
70
Rozsny tvnyhatsgi krze-
tben, Vidombk,
71
Szentpter,
72
Botfalu
73
s Szszhermny
74
Brass igazsgszolgltatsa
al rendelve, Hltvny,
75
Veresmart
76
s Szszmagyars
77
pedig Fldvrhoz tartozott.
Mindezt kiegsztettk Brass fldesri jogon brt birtokai, melyekrl a 16. szzadtl fogva
van tudomsunk. A legfontosabb ezek kzl ktsgkvl a trcsvri uradalom volt, melyhez
Trcsvr mint caput bonorum mellett hozztartozott Apca,
78
Krizba
79
s a Htfalu nven
ismert teleplsegyttes: Bcsfalu,
80
Trks,
81
Cserntfalu
82
s Hosszfalu
83
e ngy falu
alkotja a mai Szecselevrost
84
, tovbb Tatrang,
85
Prkerec
86
s Zajzon
87
helysgek.
88

Ezenfell a korajkorban mg vrosi birtok volt Barcajfalu,
89
Vledny
90
s Sznyogszeg
91

a Barcasgban,
92
illetve Srkny
93
s Parr
94
a Fogaras vidkn.
95
Szintn Brass gazdags-
gt gyaraptotta a nhai egyhzi birtokok, Zernyest
96
s Tohny
97
jvedelme.

66
nm. Zeiden, rom. Codlea
67
nm. Marienburg, rom. Feldioara
68
nm. Tartlau, rom. Prejmer
69
nm. Neustadt, rom. Cristian
70
nm. Wolkendorf, rom. Vulcan
71
nm. Weidenbach, rom. Ghimbav
72
nm. Petersberg, rom. Snpetru
73
nm. Brenndorf, rom. Bod
74
nm. Honigberg, rom. Hrman
75
nm. Heldsdorf, rom. Hlchiu
76
nm. Rothbach, rom. Rotbav
77
nm. Nubach, rom. Mieru
78
nm. Geist, rom. Apaa
79
nm. Krebsbach, rom. Crizbav
80
rom. Baciu
81
rom. Turche
82
rom. Cernatu
83
rom. Satulung
84
rom. Scele
85
rom. Trlungeni
86
rom. Purcreni
87
rom. Zizin
88
Nussbcher, Gernot: Contribuii la istoricul cettii Bran i a domeniului ei n secolele XIVXVI.
In: Muzeul Judeean Braov. Cumidava IX/1. Braov, 1976. 2533.
89
nm. Neudorf, rom. Satu Nou
90
nm. Wladein, rom. Vldeni
91
nm. Schnakendorf, rom. nari, ma Dumbrvia
92
Nussbcher, Gernot: Date din trecutul comunei Dumbrvia (satele nari i Vladeni) n secolele
XVXVI. In: Muzeul Judeean Braov. Cumidava XIV. Braov, 1990. 105111.
93
nm. Schirkanyen, rom. Sercaia
94
rom. Pru
95
Nussbcher, Gernot: Posesiunile oraului Braov n ara Fgraului n secolele XVXVI. In:
Anuarul Institutului de istorie i arheologie din Cluj-Napoca. XXIV. Cluj-Napoca, 1981. 325336.
96
nm. Zernen, rom. Zrneti
97
nm. Tauchen, rom. Tohan; Nussbcher, Gernot: Date din trecutul localitailor Zrneti i Tohan.
Cumidava XIII. Tom. 2. Braov, 1982. 5763.

AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 178
zek s illatok kultrtrtnete

Csoma Zsigmond: Ks renesznsz, kora
jkori kertek s borok Erdlyben.
Budapest, Magyar Mezgazdasgi Mze-
um s Agroinform Kiad, 2009. 256 oldal,
Szakmai lektor: Oborni Terzia


Az 1990-es vekben az kolgiai szemllet
gykeres talakulsa kvetkeztben Magya-
rorszgon is elfogadott vlt a trtneti ko-
lgia kutatsa, mely nem a korbban meg-
szokott mederben, hanem korbbi korokra
vonatkoztatva is a maga komplexitsban
elemezte a termszeti krnyezet adottsgait
s az abban l ember lehetsgeit s korl-
tait. A tj s krnyezet klcsnhatsnak
vizsglata a kora jkori kutatsoknak is j
lendletet adott, hiszen a kis jgkorszak
idszaka nmagban is nagy kihvst jelen-
tett az akkori trsadalomnak, amit a politi-
kai krzis mg inkbb felerstett: az orszg
hrom rszre szakadsa, a hadszntr s a
htorszg kettssge, a hbors llapotok
fenyeget kzelsge, a hadsereg s a vgvr-
rendszer elltsnak kiptse, mikzben
mindhrom orszgrszben a gazdasgi lehe-
tsgekkel is sszefgg ltvnyosan gyors
trsadalmi talakulsok zajlottak le.
1
Kl-
nsen fontos az Erdlyi Fejedelemsg vizs-
glata agrrtrtneti, trtneti kolgiai
megkzeltsben: a hegyvidki terleteken
mg inkbb hvss vl ghajlaton miknt
lehet alkalmazkodni az j viszonyokhoz, s a
trk politikai fennhatsg ellenre meny-
nyire tudnak egyttmozogni az eurpai vl-

1
R. Vrkonyi gnes Ksa Lszl (szerk.):
Eurpa hres kertje. Trtneti kolgiai
tanulmnyok Magyarorszgrl. Budapest,
1993.; Petercsk Tivadar Pet Ern (szerk.):
Vgvr s krnyezet. Studia Agriensia. Eger,
1995.; R. Vrkonyi gnes (szerk.): Tj s tr-
tnelem. Tanulmnyok a trtneti kolgia
vilgbl. Budapest, 2000.
tozsokkal, megjulsokkal, vagy ppen j
nvnyfajtk meghonostsval. A magas
sznvonal trk kertkultra hatst is r-
demes vizsglni, mg akkor is, ha a trk
szoksok terjedst a keresztnyi normk
megsrtsnek tekintettk. Csoma Zsig-
mond knyve is felhvja a figyelmet, hogy
kimutathat a keleti hatsok jelenlte, k-
lnsen a rzsalugasok, a fszernvnyek
kzl a paprika elterjedse vagy ppen a
borfajtk tekintetben a kadarka megjele-
nsvel kapcsolatosan.
A fennmaradt nagyszm s sokfle le-
vltri forrs: vgrendeletek, peres gyek,
illetve egy-kt vtizedeken keresztl tbb
birtokon is rendszeresen vezetett sszer-
sok remek lehetsget teremtenek nemcsak
egyedi jellemzk, hanem egy ltalnos r-
vny krkp megrajzolshoz is.
Izgalmas krds, hogy mennyire beszl-
hetnk Barlay . Szabolcs 16. szzadi erd-
lyi udvari kultrt vizsgl knyvhez ha-
sonlan egyfajta Romon virg helyzetrl a
kert- s borkultra terletn is. Csoma Zsig-
mond ktetnek mintegy ktharmada az er-
dlyi kertkultra krdseit vizsglja, szisz-
tematikusan egymsra ptve az elemzend
problmkat.
A szerz mr a nyit fejezetekben, a gaz-
dasgi s trsadalmi krnyezet megrajzol-
sakor jelzi a Magyar Kirlysg, illetve az Er-
dlyi Fejedelemsg nemesi trsadalmnak
eltr politikai s gazdasgi lehetsgeit, il-
letve eltr hierarchizltsgt, ami a birtok-
gazdlkodsra is jelentsen kihatott. A kert-
kultra terletn is ltvnyosan kimutatha-
t, hogy Erdlyben nincsenek olyan jelents
fri udvarok, melyek egymssal is ver-
sengve, reprezentcis, de gazdasgi kny-
szerbl is a korabeli modernizls meg-
hatroz kzpontjai lennnek, ami szintn
fontos oka annak, hogy br pldul Bor-
nemissza Anna renesznsz kertje szp s h-
zek s illatok kultrtrtnete Figyel
179
res nincs olyan fajta cscsteljestmny az
Erdlyi Fejedelemsg terletn, mint a po-
zsonyi rseki kert Lippay Gyrgy esztergomi
rseksge idejn, illetve nincs is olyan tpu-
s lers, mint Lippay Jnos, ki hrom k-
tetben foglalta ssze a pozsonyi rseki kert
virgos, vetemnyes s gymlcss kertje-
ink szpsgt, technikai s tudomnyos
sznvonalt, szimbolikus jelentsgt.
2
Lip-
pay Jnos mvnek szerept Csoma Zsig-
mond ktete is behatan elemzi, gondosan
vizsglva a m kertszeti szakirodalmi for-
rsait s hivatkozsait, azt is mrlegelve,
hogy Lippay tnylegesen ismerte-e a korban
elvrt kori, kzpkori s kortrs szerzket,
illetve, hogy kimutathat-e a jezsuita Lip-
pay Jnos esetben egyfajta felekezeti elfo-
gultsg. Csoma Zsigmond arra a kvetkezte-
tsre jut, hogy mg a kertszeti kifejezsek-
ben is szlelhet eltrs a protestns s a
katolikus szerzk kztt, ezrt is korholja
indokolatlanul Lippay Jnos Szenczi Mol-
nr Albert (15741633) sztrt. Lippay J-
nos nyitottsgt s j irnti fogkonysgt
rzkelteti azonban, amint a Calendarium
Oeconomicum cm mve is mutatja hogy
a paraszti ismeretanyagot is nagyra becsl-
te, de az 1662-es pozsonyi orszggylsen
egy matematikus ltal szerkesztett s I. Li-
pt csszrnak bemutatott vetgp szenz-
cijrl is beszmolt. A Magyar Kirlysg
terletn szletett Lippay-m szerepe mg
akkor is fontos az erdlyi kertkultra vonat-
kozsban, ha knyvtrlistk alapjn in-
kbb csak a 17. szzad vgn, mg inkbb a
18. szzad elejn lehet kzvetlen erdlyi ha-
tsrl beszlni. Hasonlan tudatos szerep-
vllalst azonban az erdlyi fejedelemi ud-
var vonatkozsban is lthatunk, jelezve,
hogy a kortrsak is rzik: a kert kialakts-
nak kpessge sokfajta, nemcsak anyagi,
hanem szellemi tudst, kpessget is tk-
rz. Csoma Zsigmond is tbb aspektusbl,

2
Surnyi Dezs s Stirling Jnos j kiadvnyai
mellett lsd legjabban: Fatsar Kristf: Ma-
gyarorszgi barokk kertmvszet. Budapest,
2008.
rszletesen elemzi Bornemissza Anna sok-
oldal mecnsi tevkenysgt, aki az erd-
lyi kertkultra sznvonalnak nvelse r-
dekben egy francia kertszeti munkt for-
dttat le Nadnyi Jnossal, mely Kerti dol-
gok lersa cmmel meg is jelent 1669-ben.
E lpsben rzkelhet a Lippay Jnos ltal
adott minta kvetse, s XIV. Lajos 1660-tl
nagy lpsekkel megindul Versailles-i
kertptsre val viszonylag gyors reagls.
St, Bornemissza Anna rzi az idk szavt
azzal is, hogy tkrzi az Erdlyi Fejedelem-
sg politikai irnyvltst, amelynek sorn
a francia kapcsolatok felersdnek, hiszen
XIV. Lajos nagyhatalmi politikja szmra
is egyre fontosabb vlik az Erdlyi Fejede-
lemsg. A tudomnyos, technikai jdonsg
irnt azonban gy tnik nem volt fog-
kony Bornemissza Anna, hiszen egy 16. sz-
zadi munkt fordttat le a 17. szzad kze-
pn, ami rdemben nem hatott a korabeli
Erdlyben. Pedig, amint Csoma Zsigmond
knyvnek sznvonalas s beszdes kp-
anyaga is bizonytja, mr nagyon jl hasz-
nlhat kertszeti szakknyvek lltak volna
rendelkezsre, akr a kzvetlenebb kultur-
lis hatst mutat nmet kertszeti munkk-
bl, melyekben k- s hastkoltsok, szem-
zsek rajzai (131. old.), uradalmi kertszek
hzban rztt specilis kertszszerszmok
gyjtemnye (126. old.), fagyvd vegha-
rangok, talajmvel kertszeszkzk (133.
old.) szintn megjelentek. (A knnyebb t-
tekinthetsg rdekben rdemes lett volna
egy rszletes kpjegyzket is kzlni.)
Az erdlyi fejedelmek, klnsen a je-
lents magyarorszgi birtokokkal is rendel-
kez Rkczi-csald, I. Rkczi Gyrgy s
felesge, Lorntffy Zsuzsanna szerept kell
kiemelnnk az erdlyi kertkultra cscstel-
jestmnyei tekintetben. A magyarorszgi
birtokkzpontok mint pldul a napja-
inkban is elemzsek kzppontjban s fel-
trs alatt ll srospataki vr s kertjei
mellett az erdlyi birtok- s fejedelmi kz-
pontokban is nagy gondot fordtottak repre-
zentatv kertek kialaktsra. De nemcsak a
fejedelmi kertek jelentsek, hanem a feje-
Figyel G. ETNYI NRA
180
delmi udvar meghatroz politikai elitje r-
szrl is lthatunk trekvst a kertkultra
korszerstsre. Legplasztikusabban szki
Teleki Mihly szmadsknyvei alapjn le-
het megrajzolni az erdlyi fri kertek szn-
vonalt. Teleki Mihly birtokain gondosan
vezetett szmadsok sokoldalan kiaknz-
hat levltri forrsoknak bizonyultak
Csoma Zsigmond knyvben, nemcsak az
bontakozik ki elttnk, hogy milyen sokfle
zldsg s gymlcs termesztsvel foglal-
koztak birtokain, hanem az is, hogy mi-
lyen hatkonyan mkd udvart irnytott.
A 2007-ben Kolozsvron Fehr Jnos ltal
kiadott Teleki Mihly udvartartsi naplja
(16731681) is azt bizonytja, hogy nemcsak
csaldi kapcsolatrendszere, hanem tudato-
san szervezett gazdasga, udvara is segtette
politikai felemelkedst. A fejedelmi, fri
udvarok mintaadst, hatst B. Nagy Mar-
git erdlyi udvarhzak leltrait feltr kuta-
tsai s kznemesi birtokok kertkultrjra
vonatkoz szrvnyosabb adatok is bizo-
nytjk. Kznemesi vgrendeletek is azt tk-
rzik, hogy a vetemnyes-, gymlcss-, vi-
rgoskerteknek nagy rtkk van, az inven-
trak precizitsa a kertek lersakor, krte-,
meggy-, mogyor-, almafk, a ribizli, egres,
bors, eper, valamint a fszernvnyek
(zslya, bazsalikom) rszletezse, mint a
nagysaji udvarhz 1681-es sszegzse ese-
tben (31. old.) e nvnyek jelents korabeli
rtkt bizonytjk. A vegyes jelleg kertek
azonban azt is mutatjk, hogy alapveten a
kzpkori hagyomnyt viszik tovbb, ezt bi-
zonytja a kertek formja, a kertsek tpu-
sai, a lugasok elrendezse is. A ktet VI. fe-
jezetben (Kertekparkok, klns tekin-
tettel Szkelyfldre cmmel) a szkelyfldi
kertkultrt Tds S. Kinga mutatja be.
Vizsglatai azt bizonytjk, hogy a nvekv
jlt eredmnyeknt a 17. szzad harmincas
veitl, elssorban I. Rkczi Gyrgy ural-
kodsai idejn a kertek reprezentcis sze-
repe is n, klnsen a gyulafehrvri fg-
gkert szerept kell kiemelni. A magyaror-
szgi pldkhoz hasonlan a kertek repre-
zentcis trknt val kialaktsa a fri
asszonyok feladata, nemcsak Lorntffy Zsu-
zsanna, hanem Lnyai Anna, Szchy Mria,
Bornemissza Anna s Ver Judit kertteremt
tevkenysge is nyomon kvethet. A ma-
gyarorszgi minta hatsa, st Lippay Jnos
Pozsonyi rseki kert cm mvnek ismere-
te Klnoky Smuel kertjnl kimutathat.
Az Erdlyi Fejedelemsgbe rkez kvetek,
illetve az erdlyi fejedelmek eurpai udva-
rokba kldtt kvetei nemcsak rzkletes
beszmolkat ksztenek a kertekrl, ha-
nem diplomciai ajndkknt oltvnyokat,
facsemetket s olykor kertszeket is hoznak.
A kertek reprezentcis eszkztrhoz s a
kertnek mint trnek a hasznlathoz a fila-
grik, stnyok elterjedtsge ad tmpon-
tokat. A marosillyei vr 1685-os lersa bi-
zonytja a kerti stnyok, filagrik megje-
lenst, mg Szkelyfldn sszessgben
nem jellemzek a dszkertek ebben az id-
szakban. A haszonnvnyek mellett a vir-
goskertek, virggysok jelenlte mutatja a
reprezentcis elvrsokat. Elssorban
azonban a szeglydszt virgok elterjedt-
sge mutathat ki. Teleki Mihly gernye-
szegi kastlynak 1685-s lersa pedig azt
bizonytja, hogy mg a szeg, dszt virgok
kztt is sok a praktikus funkcival is
rendelkez gygynvny: viola, brsonyvi-
rg, levendula, bazsalikom. (63. old.) Nem
vletlen, hogy e fejezetben Csoma Zsigmond
a virgok szerept elssorban nem dszn-
vnyknt elemzi, hanem sokkal inkbb a
gygyszatban jtszott szerepket emeli ki.
A korban bbafvekknt ismert virgok-
nak a modern orvostudomny ltal is elfo-
gadott hatst a klnbz ni bajokra
meggyz tblzat szemllteti, sajtos pr-
beszdknt a termszetes gygyszat korai
jkori szksgessgvel s mai npszers-
gvel. A kzpkori s kora jkori bbk ltal
hasznlt nvnyek rszletes feltrsa a b-
bk tevkenysgnek kutatst is j aspek-
tusbl vilgtja meg.
A fri udvarok mintaad szerepe sok
szempontbl kerl vizsglat al Csoma Zsig-
mond knyvben. Els pillanatban meg-
lep, hogy mirt is kerl rszletes elemzsre
zek s illatok kultrtrtnete Figyel
181
az erdlyi kerteket bemutat ktetben a
napjainkban ismt a tudomnyos rdekl-
ds kzppontjban ll Batthyny Boldi-
zsr, akirl Bobory Dra knyve nemrgi-
ben jelent meg.
3
Batthyny Boldizsr n-
metjvri birtokainak a 16. szzadi nemzet-
kzi viszonyokat tekintve is nagyon magas
sznvonal a kertkultrja technikai s tu-
domnyos szempontbl is. Nemcsak a nem-
zetkzi hr Carolus Clusiust hvja meg ud-
varba, hanem a reformtus szuperinten-
dens, Beythe Istvn (15321612) s fia, Bey-
the Andrs (1564?) is ott tevkenykedett.
Carolus Clusius Pannnia flrjrl Ams-
terdamban 1583-ban megjelent ktete, il-
letve a magyarorszgi gombafajokat bemu-
tat mve nagy nemzetkzi hrnevet hozott
nemcsak a botanikusnak, hanem a szmra
htteret biztost frnak is. Csoma Zsig-
mond ht logikus pontban foglalja ssze,
hogy ppen Batthyny Boldizsr vallsi to-
lerancijval szorosan sszefgg mecnsi
tevkenysge jelenthetett volna mintt az
erdlyi politikai elitnek, hiszen az erdlyi fe-
jedelemsg vallsi tolerancija s a klfldi
vallsldzttek vonatkozsban mindvgig
meghatroz fellpse logikus prhuzamo-
kat jelent. Ezzel szemben az rzkelhet,
hogy br klnsen az jkeresztny hab-
nok befogadsa, elssorban 16321648 k-
ztt, jelents hatssal volt az erdlyi kert-
mvelsre, amikor viszonylag nagy szm-
ban kertszek (huszonhatra van adat) is r-
keznek (124. old.), mg sincs olyanfajta tu-
domnyos teljestmny, mint ami Clusius
esetben kimutathat. De Beythe Andrs
1595-ben Nmetjvron megjelent fves-
knyve, mely 275 nvnylerst tartalmaz,
kziratos orvoslknyvekben is lnken l
Erdlyben, st Kjoni Jnos csksomlyi fe-
rences szerzetes Hasznos knyv cm 1656-
os knyvbe is beplt. Csoma Zsigmond

3
Bobory Dra: The Sword and the Crucible.
Count Boldizsr Batthyany and Natural
Philosophy in Sixteenth-century. Newcastle
upon Tyne, Cambridge Scholars, Publishing,
2009.
azt is hangslyozza, hogy Clusius munki-
ban Beythe Istvn s Andrs hatsa is jelen
van. Ebben az sszefggsben Mliusz Ju-
hsz Pter 1578-ban Kolozsvron megjelent
fvesknyve is irnyt mutat, akinek a m-
ve szintn orszgos, nemcsak Erdlyre ki-
terjed ismertsget mutat. (136. old.) Ht-
trknt azonban fontos ltni, hogy pldul a
Heltai Gspr ltal kiadott kalendriumok-
ban, cszikban sok praktikus gazdasgi is-
meret megtallhat, gy nem meglep, hogy
ppen Heltai zvegye veszi meg Meliusz Ju-
hsz Pter zvegytl a Herbarium kziratt
s adja is ki. (136. old.)
Az erdlyi s kirlysgbeli mveltsgbeli
klcsnhatsok elemzse ppen a protes-
tns erklcsbotanikai mvek korabeli elfo-
gadottsga miatt is indokolt. A knyv for-
rsknt is jelents metszetanyaga jrszt
ppen Pcsi Lukcs 1591-ben megjelent
mvbl szrmazik, aki olvasjnak rszle-
tesen elemzi, hogy a virgoskert szimboli-
kus jelentsei kztt milyen fontos a kertet
anyaszentegyhzknt s a virgokat egyhz-
tagokknt rtelmezni.
A kertkultra sznvonalt az egyes fajok
fajtagazdagsga is rzkelteti a ktet impo-
nl rszben, mikor egy nagy tfog vizs-
glatra ptve azt mutatja be a szerz, hogy
milyen ma is jelenlv fajtkra tallhatk
trtneti adatok akr az alma, szilva vagy a
korban igen npszer krte esetben, mi-
lyen tipikusan erdlyi fajtkat lehet kimu-
tatni (pldul almk esetben: tnyralma,
erdlyi fszeres alma, daru alma, pnyik
alma, fekete tnyralma, orbai alma), illetve
a szki, blvnyosvraljai, magyardcsei,
ozsdolai cseresznye (116117. old.), s az
aszalvnyok, liktriumok, savanytsok r-
vn milyen specilis eljrsok jellemzek.
A szleskr forrsbzison nemcsak az
egyes nvnyfajtk termesztsnek elter-
jedtsge vizsglhat, hanem a jellegzetes
felhasznlsi mdok is, kalendriumi be-
jegyzsek, szakcsknyvek vagy szmads-
knyvek alapjn, mint pldul nemrgiben
tette Rsz-Fogarasi Enik, aki a kolozsvri
tkezsi szoksokat, lelmezsi szinteket
Figyel G. ETNYI NRA
182
sszegezte egy tanulmnyban. Csoma Zsig-
mond tbb sszefggsben is hangslyozza,
hogy a felhasznlsi eljrsok is feltrhatk
az inventrak rszletes lersai alapjn, a
sokfle gyalu szintn a kposztaflk elter-
jedtsgt, az aszalszerkezetek a gymlcs,
klnsen a szilva aszalsi mdjait rzkel-
tetik, de az sszerk ltal is megcsodlt ha-
talmas, ajtnagysg stmb sem csak a Te-
lekiek gazdasgi lehetsgeit, hanem a sval
val tartsts mreteit, jelentsgt is jelzi.
Nem vletlenl olvashat e ktetben Szent-
mrtoni Bod Jnos: A snak dicsretirl
val magyar rigmusok cm 1645-ben szle-
tett verse. Napjainkban a trtneti tpllko-
zskutats is sok j eredmnyt mutat fel, s e
folyamatba is bekapcsoldott Csoma Zsig-
mond kutatsa. Ktete azrt fontos, mert
nemcsak a fri vilgba enged bepillantst,
hanem a szlesebb krben elterjedt szok-
sok s eljrsok is rekonstrulhatk az
egyes nvnyek npszersge (klnsen a
kposzta), jellegzetes felhasznlsi mdjaik
(szs, savanyts mikntje), de mg a ked-
velt fszerek s tartstsi eljrsok, pldul
borsozs vizsglata kapcsn.
Kln elemzs mutatja be a szakcs-
knyvek alapjn, hogy az erdlyi tpllkoz-
si kultra a 17. szzad vgig csak lass vl-
tozst tkrz, s a 17. szzad vgn gyorsul-
nak fel a vltozsok, amit Apor Pter Meta-
mophosis Transylvaniae cm mvben is
sokat emlegetett, a Naj mdi gyors trh-
dtst elutastva. A szakcsknyvek nem-
csak az nnepi tkezsek soksznsgt s
pompjt mutatjk be, hanem a tartstsi
technikknak is nagy teret szentelnek. A ked-
vez forrsadottsgok miatt tbb idmet-
szetben is vizsglhat a vltozs, br az
1600 krl keletkezett, az erdlyi fejedelmi
udvar tkezsi szoksait tkrz szakcs-
knyv kziratban maradt. Az els nyomta-
tott nmet szakcsknyv, az 1581-ben Max
Rumpolt Frankfurt am Mainban kiadott
mvt fordttatta le Bornemissza Anna
1680-ban, ismt jelents idbeli ksssel.
Tthfalusi Kis Mikls pedig 1695-ben jelen-
tette meg a Szakcsmestersgnek knyvecs-
kjt, ami szintn a kposzta s a vgrendele-
tekben is sokszor felbukkan hagyma jelen-
tsgt, a gymlcsk kzl pedig a krte
kiemelt szerept mutatja. S roppant besz-
des, hogy az 1690-es vektl lehet ltvnyo-
san rzkelni a kukorica, burgonya, ameri-
kai bab s a paprika hatst, ami mr in-
kbb a 18. szzadra jellemz a paradicsom-
mal, padlizsnnal, napraforgval egytt.
(145. old.)
A ktet utols nagy fejezete a Szlk s
borok szlhegyek cmmel sokfle aspek-
tusbl elemzi a szlmvels s borkszts,
borkereskedelem krdst. Az els nagy
krdskr a szlbirtokls trsadalmi s
gazdasgi szerepnek rtheten meghatro-
z vizsglata. A szlbirtok s a bor kln-
legesen j eladhatsga miatt nagy szerepet
kapott. A szkely trsadalom minden rtege
igyekezett szlterlettel rendelkezni, de a
magyarorszgi viszonyokhoz kpest ezek
kevsb j minsgek, s maga a terlet is
kevs, ezrt havasalfldi s moldvai keres-
kedelmvel is foglalkoztak, Bethlen Gbor
pedig Tokaj szlhegyn is vett szlt. A sa-
jtos forrsadottsgok miatt a borivs szo-
ksnak elterjedtsgt ppen a tiltsok tk-
rzik, vgrendeletekben a rszeges fik ki-
zrsa, a rszegsg miatt kitrt verekedsek
vizsglati jegyzknyve vagy ppen a kr-
felmrsek. A dszes, finoman kidolgozott
ivkszletek, nemesfmbl kszlt kupk,
kkuszbl kszlt boroskehely s a pohr-
szkeken felsorakoztatott ivednyek sokf-
lesge, elterjedtsge is azt tkrzi, hogy egy-
fajta trsadalmi sttust is jelzett a borivs
gyakorisga, mikntje, s (155. old.) persze
a mdja is. A filagrikra is gyakran futtat-
tak szlt, ahol mulatsgokat is tartottak,
amint egy 1694-es kvri adat bizonytja.
A borok jelents mennyisg fogyasztsa,
akr 35 liter naponta Erdlyben is bizo-
nythat. E ktetben is szerepel Apor Pter
visszaemlkezse Apafi Mihly fejedelem
borivsi szoksairl, ami a borivs nagy
mrtkt s nem mindig kifinomult mdjt
tkrzi, br a kora jkori borok szesztar-
talma kisebb volt, mint manapsg. Nemcsak
zek s illatok kultrtrtnete Figyel
183
a fejedelmi udvart jellemezte nagy mennyi-
sg borfogyaszts, hanem a fri udvaro-
kat is. Beszdes adatsor maradt fent: Teleki
Mihly 1689. szeptember 29-n kelt rendel-
kezse szerint az udvartartsban 29 veder
bort (329 litert) mrtek ki, a fldesr csa-
ldjnak, rvknak, inasoknak, reg ker-
tsznek, rfi inasainak, hajdknak, mester-
embereknek, szakcsoknak, kuktknak, var-
rknak, pusksoknak jrszt jrandsg-
knt. (158. old.) Teleki udvarnak 36 tele-
plsen voltak majorsgi szlei, csak a gr-
gnyi majorsgi szl termse a Horgas hz
alatti pincben 1688-ban 10 hordt, 359
vedret tett ki. A gondos inventrak alapjn
kszthet sszegzs szerint 1688-ban csak
a karki majorsgban 96 hordban 3045
vedernyi bora volt, ami 34 416 liternek felet
meg. (Az erdlyi veder krlbell 10,9 s
11,3 liternek felelt meg, s ezzel mrtk a
hordkat is, melyek ltalban 40 vedresek
voltak.) Csoma Zsigmond gondosan elem-
zi jrszt ismt Teleki Mihly pldsan
kzben tartott inventrai alapjn , hogy a
szl nemcsak a tulajdonosnak jelentett
meglhetst, hanem a megmvelknek is,
klnsen azrt, mert ignyelt nmi szak-
tudst is. Nemcsak a majorsgi szlkben,
hanem az uradalmi pinckben is szakembe-
rekre volt szksg, st nagy szakrtelmet
ignyelt a kdrok is. Sokoldal vizsglatra
ad lehetsget, hogy a brezsre fordtott
adatsorok is elemezhetk, st a munkaesz-
kzkre s technolgira: karzsra, szre-
telsre, tapossra, prselsre, knezsre vo-
natkozan is vannak adatok. rdemes lenne
a vizsglatokat Berlsz Jen erdlyi gazda-
sg- s trsadalomtrtneti kutatsaival is
sszekapcsolni. Az adatsorok azt mutatjk,
hogy sokfle szlfajta volt jelen Erdlyben
is, melyeknek ismertk a specilis metszsi
mdjait. A kpletek alatt kbl ptett
pinck jelzik, hogy a kevsb idtll, fbl,
illetve fldbe ptett pinck helyett tarts s
az rtkeket jl vd pinck kialaktsra
trekedtek, ahol a munkaeszkzk mellett
bort, srt, ecetet is troltak. Teleki Mihly
birtokainak borkszletrl ismernk teljes-
nek mondhat adatsorokat tbb v vonat-
kozsban is, mert vente tbbszr is fel-
mrtk a kszleteket az j ednyszksglet
megllaptshoz.
A ktet nagy ernye az interdiszciplina-
ritsra val trekvs, nemcsak trtneti ko-
lgiai, gazdasgtrtneti, hanem nprajzi,
mveldstrtneti s trsadalomtrtneti
olvasata is jelents. Taln ebbl is addik a
felvets, hogy a knyv imponlan gazdag
ismeretanyaga, meggyzen sokfle adatb-
zisa taln msfajta struktrban is megje-
lenhetett volna, br ez a felvets valsznleg
a msfajta, inkbb trtneti sszefggsben
gondolkod olvas szemllettl is fgg.
sszegzsknt rdemes mg egyszer ki-
emelni a ktet gondosan vlogatott, 1617.
szzadi kiadvnyokra tmaszkod metszet-
anyagt, mely nem egyszeren illusztrci,
hanem a kora jkori kertkultra ltvnyos
bizonytka. A ktet fggelkeknt megjelen
sznes kpmellklet is beszdes, informatv
kpek gyjtemnye, Ttrai Zsolt munkjt
dicsrik, akinek sikerlt napjainkban, 2008-
ban is elkapnia az erdlyi renesznsz l
emlkeit, jelezve, hogy milyen fontos sze-
repe van a kontinuitsnak, mirt is fontos
a kert- s borkultra trtneti kutatsa s a
modern mindennapi letben is kitapinthat
trtneti elzmny feltrsa. ppen ez a to-
vbbl hagyomny tette volna rthetv a
rvidebb s taln frappnsabb cmet, mely
csak a ks renesznsz kertek jelenltt
hangslyozza, nem utal kln is a megid-
zett kora jkorra, azzal az eljrssal lve,
melynek szellemben a Mtys rksgt a
kora jkorban trgyal kivl katalgus s
tanulmnygyjtemny is kszlt.
A Magyar Mezgazdasgi Mzeum s az
Agroinform Kiad s Nyomda ltal megje-
lentetett, angol sszefoglalval kiegsztett,
sok kppel illusztrlt, gondosan jegyzetelt
256 oldalas ktet megrdemelten kapta a
2009-es v Legszebb Borszati Szakkny-
vet illet kitntetst.
G. ETNYI NRA

AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 184
Knyelmes rdektelensg
A vilg j nagyhatalmnak vlemnye Magyarorszgrl, 19141918

Glant Tibor: Ketts tkrben: Magyaror-
szg helye az amerikai kzvlemnyben s
klpolitikban az els vilghbor idejn.
Kossuth Egyetemi Kiad, Debrecen, 2008.
307 oldal


Kilencven vvel Trianon utn az ltala oko-
zott trauma tovbb l, s gy tnik, tovbb-
ra is a kzp-eurpai trsgben l orszgok
egymssal szembeni ellenrzseinek forr-
sa. Minl tbbet tudunk meg az els vilg-
hborrl s abban Magyarorszg szerep-
rl, annl kzelebb kerlnk Trianon meg-
rtshez is. Glant Tibor knyve, ahogy meg-
fogalmazza az elszban, nem mtoszokat
gyrt, hanem mtoszokat rombol. (23. old.)
Munkja kzel hsz ves kutatmunkn
alapszik, Magyarorszg s az j nagyhata-
lom, az Egyeslt llamok kapcsolatait vizs-
glja az els vilghbor idejn. A kibvtett
magyar kiadssal a szerz clja a hinypt-
ls.
1

A ktoldal kapcsolatok kzponti elemei
az 1918. szi fegyversznetet kvet trsa-
dalmi mozgalmak s az 1920-as Trianoni
Bkeszerzds voltak. Az elzmnyek azon-
ban termszetesen ppen ennyire fontosak.
A knyv szmos prominens alakot vonultat
fel. De a magtl rtetd arckpcsarnokon
kvl (Woodrow Wilson, House ezredes,
George Creel, Apponyi Albert, aki lthatan

1
A knyv eredetije angol nyelven megelzte a
magyar vltozatot. Glant, Tibor: Through the
Prism of the Habsburg Monarchy: Hungary
in American Diplomacy and Public Opinion
During the First World War. Social Science
Monographs: War and Society in East Cent-
ral Europe vol. XXXVI. Highland Lakes, NJ:
Atlantic Studies on Society in Change, At-
lantic Research and Publications Inc., 1998.
372.
Glant kedvenc politikusa e korszakban, vagy
Krolyi Mihly) szmos kevsb ismert, de
fontos szerepl is megjelenik ([Alexander]
Konta Sndor, Bdy-Schwimmer Rza, Bag-
ger-Szekeres Jen vagy Mr Cukor.) Ezeken
a szemlyeken keresztl a szerz megfele-
len illusztrlja a szemlyisg fontossgt
a diplomciban.
A knyv rvid ismertetvel indul, amely
sszefoglalja a kt orszg kzvlemnynek
egymsrl alkotott kpt: az amerikaiak gy
gondoltak Magyarorszgra, mint a husz-
rok, a romantikra hajlamos nemesek haz-
jra, s termszetesen mint Kossuth orsz-
gra, mg a magyarokban az a kpzet lt leg-
inkbb, hogy Amerika a (gazdasgi) lehet-
sgek orszga. Ahogy a szerz sszegzi,
ngy lnyeges elem befolysolta a magya-
rokrl alkotott nzeteket: a Kossuth-m-
tosz, a kortrs magyar politika, a bevndor-
lk amerikai megtlse, valamint a Magya-
rorszgon megfordult amerikaiak vlem-
nye. (55. old.) Az sszkpet mindkt irny-
ban a romantikus sztereotpik hatroztk
meg, ami Glant szerint a kt orszg kzti
knyelmes rdektelensg-re vezethet
vissza. (5859. old.)
Korbban mr megjelent knyvekhez
hasonlan Glant is ismerteti, miknt jutott
a nagypolitika arra az elhatrozsra, hogy
az OsztrkMagyar Monarchit fel kell da-
rabolni s az addig elnyomott nemzeti ki-
sebbsgeknek j hazt kell biztostani. Ha-
br az Egyeslt llamok nem kvnta Ma-
gyarorszgot megfosztani magyar lakta te-
rleteitl, mivel megrtette ennek hossz
tv hatsait, az orszgot krlvev j utd-
llamok egyrtelm elnyben voltak magyar
ellensgkkel szemben. 1918-ban a magyar-
ellenes hangok egyre jobban felersdtek,
rszben az Amerikban kifejtett sikeres
szlv propagandnak ksznheten. A Pro-
Knyelmes rdektelensg Figyel
185
paganda cm fejezet kln rdekessge,
hogy kiderl belle, a legjelentsebb ilyen
irny tevkenysget a britek vgeztk az
Egyeslt llamokban, sokszor a szlv ki-
sebbsgek javra (!), de Magyarorszg val-
jban csak a hbor utols vben lett szlv
terletszerzsi clpont.
Egy msik izgalmas fejezet bemutatja
azt a kpet, amit az amerikai sajt a Mo-
narchirl s kifejezetten Magyarorszgrl
festett. Azonnal figyelmeztet is azonban a
szerz arra, hogy a forrsok igen szksek.
Ezek hatsa a kzvlemnyre s ennek k-
vetkeztben a klpolitikai dntshozatalra
csekly volt, s a Magyarorszgrl kialak-
tott nzetek sokszor hatatlanul sszeolvad-
tak a Monarchirl megrajzolt kppel. Mind-
ezek ellenre a vgkvetkeztets helytll:
a hbor eltti, romantikus, idealizlt
magyarsgkp 1918 sorn teljesen talakult,
nyltan magyarelleness vlt. (104. old.)
Magyar szempontbl a legpozitvabb hatst
Apponyinak a New York Timesban megje-
lent t cikke jelentette. A szerz megfogal-
mazsban, 1915-ben Apponyi egymaga
tbbet tett az amerikai kzvlemny meg-
nyersrt, mint a kzponti hatalmak sszes
politikusa s propagandistja egyttvve.
(107. old.) A kt els cikk radsul vasrna-
pi klnkiadsban jelent meg, mrpedig az
amerikai lapkiadsi gyakorlatban a vasr-
napi szm megklnbztetett helyet foglalt
el, sokszor akr millis pldnyszmot is el-
adtak belle. Noha lehet, hogy Apponyi he-
ves oroszellenes nzetei megrt olvaskra
talltak, az amerikai l-semlegessg elleni
kirohansa azonban azt jelentette, hogy
megsznt szmra a publiklsi lehetsg,
s elvesztette korbbi bartja, az ex-elnk
Theodore Roosevelt tmogatst is. sszes-
sgben Apponyi cikkei is csak nagyon cse-
kly barti rzst vltottak ki Amerikban,
s propagandartke elhanyagolhat.
Az amerikai lapok nha jzan gondol-
kodsnak rtk le a magyarokat, az egyik
lap szerint a tipikus magyar gy gondol a
balkni npekre, mint az eurpaiak Afrik-
ra. (114., 112. old.) Lnyeges s fontos
szempont a kortrs amerikai kzvlemny
elemzse kapcsn, hogy a hrom amerikai
jsgr (kzlk a leghresebb William
Bullitt volt, aki egyarnt tallkozott Tisz-
val, Andrssyval s Apponyival), aki Magya-
rorszgon s Budapesten jrt 1916-ban,
semmit sem tett annak rdekben, hogy a
magyarokrl elterjedt klisket eloszlassa.
St rsaikbl azt a kvetkeztetst vonja le a
szerz, hogy munkjukkal ppen megers-
tettk a fennll szeterotpikat. (115118.
old.)
Glant vizsglata a hbor alatti propa-
gandrl kiterjed a kormnyzati szintre is.
Kzppontba kerl a George Creel vezette
propagandaminisztrium (Committee on
Public Information), mely csakgy, mint a
sajt, szinte kizrlag Nmetorszgra kon-
centrlt. Habr rendelkezett egy magyar
szekcival, amelyet Konta Sndor vezetett,
aki az Amerikai Magyar Hsgliga (Ameri-
can Hungarian Loyalty League, amit 1918-
ban hvtak ltre, de csak rvid ideig llt
fenn) vezetje volt, a szekci gyakorlatilag
semmilyen szerepet sem jtszott a kt or-
szg kztti kapcsolatokban. A kinti magya-
rok szmra a legkritikusabb problma j
hazjukhoz fzd hsgk demonstrlsa
volt. 1915 vge fel szmos magyart rtek
atrocitsok a Dumba-incidens nyomn. Mi-
utn a nmetek megtorpedztk az angol
Lusitania cenjrt, s 128 amerikai lett
vesztette, a Monarchia nagykvete azt jelen-
tette, hogy Bryant klgyminiszter szerint a
Nmetorszgnak kldtt Lusitania-jegyz-
kek ers hangvtele csakis az amerikai kz-
vlemny lecsillaptsra szolglt. A jelents
tartalma kituddott, s ez hozzjrult mind
Bryant lemondshoz, mind Dumba kiuta-
stshoz.
2
Az eset utn az Amerikban l
magyaroknak valamilyen formban bizony-
taniuk kellett hsgket. A Creel-fle pro-
pagandaminisztrium is prblta befoly-
solni az etnikai csoportokat azok lapjain ke-
resztl, s sikeresen elrte, hogy minl tbb

2
A legjobb knyv a Lusitaniarl: Simpson, Co-
lin: Lusitania. London, 1972.
Figyel PETERECZ ZOLTN
186
hbors ktvnyt vegyenek, ami a hsg
egyik legegyrtelmbb megnyilvnulsi for-
mjnak szmtott. A Wilson s propagan-
daminisztriuma kztti viszonyrl Glant
megllaptja, hogy nem a szeparatista
kampny gyzte meg az elnkt, hanem az
elnk dnttte el, hogy mikor s milyen fel-
ttelekkel szabad Amerikban szeparatista
nzeteket hangoztatni. (177. old.) (Itt az
Egyeslt llamokban kifejtett szlv, els-
sorban cseh szeparatizmusrl van sz.) Te-
ht az elnk volt az, aki irnytsa alatt tar-
totta a helyzetet.
Glant egy tovbbi mtoszt is megksrel
lednteni, mgpedig az Inquiry politikai
fontossgnak mtoszt. Ez a Wilson ltal
letre hvott szakrti csoport volt hivatott
megtervezni a hbor utni Eurpa trkp-
t. Mint kiderl, a testlet Wilson tleteit
kvette, s noha szmos javaslattal llt el,
nem rendelkezett politikai dntshoz man-
dtummal. Ennek ellenre a bizottsg tev-
kenysgnek hatsa s jelentsge megke-
rlhetetlen. Magyar szempontbl a legfon-
tosabb az Inquiry utols jelentse volt,
melybl kiderl, hogy Magyarorszg j ha-
trai gyakorlatilag mr 1918 mjusban ki-
rajzoldtak. gy egy msik jellemz tvhit is
megkrdjelezdik, nevezetesen, hogy a p-
rizsi amerikai bkekldttsg Magyarorszg
vdelmezje lett volna a bkekonferencin.
Az elbb emltett mjusi jelents ugyanis
kt milli magyarnak az utdllamokba va-
l elcsatolsval szmolt, s Magyarorszg
majdani terlett krlbell 112 ezer ngy-
zetkilomterre becslte, csak nmileg na-
gyobbra a Trianoni Bkeszerzdsben meg-
fogalmazottnl. A teljes kphez hozztarto-
zik, hogy a jelents kszti tisztban voltak
azzal, hogy nagyszm magyar lakossg
idegen fennhatsg al helyezse minden
bizonnyal elgedetlensget s valszn-
leg irredentizmust fog szlni, ami a jv-
ben komoly problmk forrsa lehet. (193.
old.) Mivel az Inquiry s az azon bell m-
kd osztrkmagyar szekci nem tekintet-
te szksgesnek, hogy akr egy szakrtvel
is rendelkezzk, aki pontosan ismerheti a
magyar nzpontot, Glant arra a megllap-
tsra jut, hogy a bizottsg munkja eleve
prtos volt, hiszen a magyar llsponttal
nem foglalkoztak rdemben. (196. old.)
A Monarchira vonatkoz megfelelen gya-
korlatias s tfog tervek hinyban viszont
a tudomnyos bke amerikai terve mr a
hbor idejn megbukott. (197. old.) A m-
lyen gykerez nemzeti feszltsgekre nem
lehetett megoldst tallni egy tollvonssal,
ami viszont nem az Egyeslt llamok kor-
mnyzatnak a hibja.
Glant kitr arra is, hogy az amerikai k-
lgyminisztrium, a hadgyminisztrium s
a hadsereg, illetve a haditengerszet hr-
szerzse nem gyakorolt klnsebb hatst
Wilson klpolitikai dntseire a Monarchit
s Magyarorszgot illeten. Mg legfbb bi-
zalmasa, House ezredes sem rendelkezett
komoly befolyssal az elnkre, radsul
Wilson alteregjt a kzp-eurpai terlet
egyltaln nem rdekelte. Leszmtva azt a
nem elhanyagolhat tnyt, hogy a Monar-
chit fel kell darabolni Magyarorszggal
egytt, a trsg mindvgig a httrben ma-
radt, s szinte csak a nmet krds volt na-
pirenden. Sem a Bcsben tevkenyked
amerikai kvet, Frederick C. Penfield, sem a
Budapesten konzulknt mkd William
Coffin nem mutatott rdekeldst Magyar-
orszg irnyba, s ennek kvetkeztben
nem is kldtek hasznlhat jelentseket a
klgyminisztriumnak.
Mindezek utn elrkeztnk a knyv
minden szempontbl legizgalmasabb fejeze-
teihez, amelyek Woodrow Wilson amerikai
elnk Magyarorszghoz s a magyarokhoz
fzd viszonyt trgyaljk. Glant igyekszik
eloszlatni azt a rgi mtoszt, hogy Wilson
nem szerette a magyarokat. Habr tett ne-
gatv lltsokat a magyar bevndorlkrl
(is), mieltt mg elnkk vlasztottk volna,
s a magyarsgban valban a szlv kisebb-
sgek elnyomjt ltta, tlzs lenne lltani,
hogy ellensges volt Magyarorszggal szem-
ben az els vilghbor eltt vagy alatt.
Nmileg leegyszerstve a krdst, Magyar-
orszg s a magyarok nem igazn rdekel-
Knyelmes rdektelensg Figyel
187
tk az amerikai elnkt. Az orszg nem v-
vott ki rdemleges helyet Wilson politikai
trkpn. A politikai tuds, flig-meddig te-
olgus s az angol-szsz intzmnyi s
egyb felsbbrendsgben hv elnk sz-
mra ms orszgok voltak igazn fontosak.
Mg ha Wilson szmos amerikai szakrt-
nl tjkozottabb is volt az OsztrkMagyar
Monarchia jellegrl s problmirl, ettl
mg nem vlt Magyarorszg valdi, szak-
avatott ismerjv egy msik kzkelet
vlemny, amit Glant cfolni igyekszik.
Lnyeges tnyez, hogy Wilson klpoliti-
kai dntseit gyakorlatilag egymaga hozta.
A szerz, miutn nagyon alaposan jellemzi
Wilson politikai vilgkpt, rmutat, hogy
az elnk Habsburg Birodalom irnti politi-
kja 1918 tavaszig lland vltozsokon
ment keresztl. Egszen azon v prilisig,
habr nem egyrtelm formban, de mgis
a Monarchia feldarabolsa ellen foglalt l-
lst. m az Oroszorszgban lezajlott bolse-
vik forradalom akr mg a hbor kimene-
telre is gyakorolt hatsval, de Wilson n-
zpontjbl mindenkppen fenyeget ideo-
lgijval j helyzetet teremtett. Glant v-
lemnye szerint a csehszlovk lgi s a
fggetlen Csehszlovkia krdse adta Wil-
son szmra a lkst, akinek ettl kezdve
meggyzdsv vlt, hogy etikai nzetei az
nrendelkezsrl s a regionlis egyttm-
kds a kzp-kelet-eurpai trsgben csa-
kis Csehszlovkia megteremtsvel jhet
ltre a magyarok krra. Jnius vgre
Wilson vgrvnyesen az OsztrkMagyar
Monarchia feldarabolsa s a kis nemzetl-
lamok vilgra segtse mellett dnttt, ez-
zel gyakorlatilag felsorakozott brit s fran-
cia kollgi mell. Magyarorszg szmra
sajnlatos mdon az amerikai sajtban fes-
tett kp ettl kezdve mg negatvabb vlt,
ami jl elrevettette a hbor utni bke-
konferencia Magyarorszgot rint trtn-
seit. A magyarsg sokat vesztett azzal, hogy
Wilson kzp-eurpai diplomcija mind-
vgig kiegyenslyozatlan maradt, s a ma-
gyar krdst fekete-fehren kezelte. (248.
old.)
Glant Tibor kvetkeztetsei meggyz-
ek, gazdag forrsbzis tmasztja al kijelen-
tseit. A Fggelkben az olvas ttelesen
megtekintheti az idszakra vonatkoz sz-
szes Magyarorszggal, illetve az Osztrk
Magyar Monarchival kapcsolatos amerikai
vonatkozs anyagot: az Egyeslt llamok-
ban terjesztett pamfletek s knyvek jegy-
zkt, az Inquiry magyar vonatkozs jelen-
tseit, valamint az Inquiry s a Klgymisz-
trium vgs rendezsi terveit, amelyek
egyrtelmen az alapos hozzrts hiny-
rl tanskodnak, ellenben bsgesen tkr-
zik a magyarellenes propagandt.
Ahogy Glant is emlti az utszban, a kt
orszg kzti kapcsolatok j szakaszba lptek
a vilghbor lezrtval, mely a Tancskz-
trsasgtl a Versailles-i s trianoni bke-
szerzdseken t egszen 1921 nyarig tar-
tott, amikor is Washington s Budapest al-
rta a kln bkeszerzdst. gri, hogy er-
rl az idszakrl is knyvet r, rdekldssel
vrjuk a folytatst.
PETERECZ ZOLTN


AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 188
Aranyhullm

Guido Thiemeyer: Internationalismus und
Diplomatie. Whrungspolitische
Kooperation im europischen
Staatensystem 18651900. R. Oldenbourg
Verlag, Mnchen, 2009. 255 oldal


Eurpban a 19. szzad msodik felben az
gynevezett szabad kereskedelem ltal-
noss vlt, ami szoros sszefggsben llt
a vilggazdasgot nemzetkziv forml
rendszerrel, az aranystandard bevezets-
vel. Az els nemzetkzi pnzrendszer virg-
kort az els vilghbort megelz har-
minc-negyven vvel lte, amikor az arany-
valuta rendszer nemzetgazdasgokat tfog
vilggazdasgi rendszerknt funkcionlt.
Mindemellett ltalnos volt az ezstarany
kzs hasznlata, amelyet ketts vagy bi-
metallizmusnak hvnak. A 19. szzad mso-
dik felben egsz Eurpban megjelen,
szinte minden llamot rint monometal-
lista s bimetallista irnyzatok kzdelmrl
szletett Guido Thiemeyer, a Kasseli Egye-
tem docensnek mve, mely 2004-ben
megvdett habilitcis dolgozatnak bv-
tett s tdolgozott vltozata.
Thiemeyer a tma nemzetkzileg is
szmon tartott kutatja, munkssga igen
szertegaz. A szerz 1997-ben szerezte meg
a doktori fokozatot, disszertcija a Vom
Pool Ver zur europischen Wirtschafts-
gemeinschaft. Europische Integration,
Kalter Krieg und die Anfnge der gemein-
samen Europischen Agrarpolitik cmet
viselte, s szintn az Oldenbourg Verlag adta
kzre 1999-ben. Valutapolitika tmban
szmos tanulmnya jelent meg rangos n-
met szakfolyiratokban.
1


1
Die Whrungsfrage und die Anfnge US-
amerikanischer Europapolitik im Jahre 1878.
In: Thomas Clark (Hrsg.): Die Vereinigten
Staaten und Europa. Festschrift fr Horst
Thiemeyer mve szleskr forrsfel-
dolgozson alapul, a szerz a hazai levlt-
rakon kvl Prizsban, Londonban, Rm-
ban s nem utolssorban az Amerikai Egye-
slt llamokban, Washingtonban is kuta-
tott. Monogrfijt kilenc fejezetre osztotta
fel, a bevezets s az utols egysg mellett
ht nll rszben fejti ki kutatsainak
eredmnyeit.
Elszr az 1850-es vekben jelent meg a
nemzetkzi pnz gondolata. Az 1860-as
vekben Franciaorszg alternatv megolds-
sal prblkozott az aranyvaluta helyett.
1865. december 23-n belga kezdemnye-
zsre Franciaorszg, Belgium, Olaszorszg
s Svjc ltrehozta az gynevezett Latin
rmeunit. A trgyalsok kezdeti szakasz-
ban nmi nzeteltrs addott, mivel Fran-
ciaorszg kivtelvel valamennyi alapt
tagllam az aranyrtket kvnta alapul
venni. A francia szakemberek azonban ra-
gaszkodtak a ketts rtkhez, vagyis a bi-
metallizmushoz. A megllapods szerint a
pnzrendszer ezst alap maradt, viszont

Dippel. Kassel 2009. 159183.; Die interna-
tionalen Whrungsbeziehungen und der
Wandel des europischen Staatensystems in
der zweiten Hlfte des 19. Jahrhunderts. In:
Francia Bd. 33/3 (2006) 2946.; Italien und
die Lateinische Mnzunion. In: Jnemann,
Annette Richter, Emanuel Thiemeyer,
Guido (Hrsg.): Italien in Europa. Festschrift
fr Hartmut Ullrich. Frankfurt, 2008. 55
74.; Une Rvolution Montaire Gnrale en
Europe. Die deutschen Nationalliberalen
und die Entscheidung fr den Goldstandard
im Deutschen Reich 1871/73. In: Conze,
Eckart Lappenkper, Ulrich Mller,
Guido (Hrsg.): Geschichte der internationa-
len Beziehungen. Erneuerung und Erweite-
rung einer historischen Disziplin. Kln
WeimarWien, 2004. 139168.; Otto von
Bismarck, Napoleon III. und die Lateinische
Mnzunion 18651869. Bankhistorisches
Archiv, Bd. 28 (2002) 120.
Aranyhullm Figyel
189
a pnzvers a frankrendszer mintjra tr-
tnt. Ezekben az orszgokban nvlegesen
bimetallikus pnzrendszer volt ugyan, de a
kaliforniai s ausztrliai aranylz megemel-
te az ltalnos rsznvonalat, ami az ezst-
hz viszonytva olcsbb tette az aranyat.
A Latin rmeuni egyfajta megoldsi prog-
ramknt funkcionlt az arany ringadozs-
ra, a tagllamok de facto ttrtek az ezst
valutra. Az rmeuni llamai stabilizltk
az ezst valutt, ami ltens mdon Francia-
orszg nagyhatalmi trekvseit biztostotta
az eurpai kontinensen. Franciaorszg a
szerzds megktse utn felszltotta az
eurpai orszgokat s az Amerikai Egyeslt
llamokat a csatlakozsra, ksbb valban
csatlakoztak ms llamok is nvlegesen,
mint pldul Spanyolorszg, Grgorszg,
Szerbia, Romnia.
A harmadik fejezetben a Nmet Biroda-
lom valutareformjrl tjkozdhat az ol-
vas. A Latin rmeuni megalakulst k-
vet negyedik esztendben fordulat llt be
a nagypolitika szntern. Kitrt a nmet
francia hbor. 1871 janurjban egy j eu-
rpai nagyhatalom szletett, s megsznt
Franciaorszg hegemnija. Nmetorszg
gyzelmvel j pnzpolitikai irnyvonal
bontakozott ki, amely nem prtolta a nem-
zetkzi rme gondolatt. A birodalom egy-
sgestse eltt a partikularizmus a pnz-
gyekben is megmutatkozott, a Nmet Sz-
vetsgen bell 17 klnbz arany- s 66 f-
le ezstpnz volt forgalomban. Az egysg
megszletsvel a pnzgyekben is a cent-
ralizcira trekedtek: az ezstnek mint
csereeszkznek a kiszortsra, az gyneve-
zett demonetizlsra, s helybe az arany
pnzt korltlan uralomhoz juttatni. A N-
met Birodalom Franciaorszgot Elzsz s
Lotaringia megszerzsn tl 5 millirdos
hadisarc megfizetsre ktelezte, melynek
egy rszt aranyban, msik rszt londoni
bankokba szl, aranyra brmikor tvltha-
t vltban krte megtrteni. A befoly
sszeget Berlin arra hasznlta fel, hogy t-
trjen az aranyalapra. 1871 mrciusban
Bismarck kancellr a birodalmi gyls el
terjesztette a valutareformra vonatkoz m-
sodik trvnyjavaslatot. A nmet kormny
az ezstvsrlst mr 1871 jliusban be-
szntette, s mg ugyanazon v december
4-n a csszr szentestette az aranyalapra
val ttrsrl szl trvnyt. Elindtottk
az arany 10 s 20 mrksok veretst. Az
1873. jlius 9-i trvny vglegestette a bi-
rodalmi arany mrka forgalomba hozatalt.
Thiemeyer kiemeli annak diplomciatrt-
neti jelentsgt is, hogy a Nmet Biroda-
lom a monometallizmus vlasztsval Eu-
rpa pnzgyi centrumba kerlt, gy valu-
tapolitikai tekintetben felsorakozott Anglia
mell. A kvetkez vekben Nmetorszg
monetris politikja az eurpai llamok
szmra mintaknt szolglt.
Az Amerikai Egyeslt llamok valutapo-
litikjval s az 1878. vi prizsi nemzetkzi
rmegyi konferencival foglalkozik a szer-
z a negyedik fejezetben. A bimetallizmus
az Egyeslt llamokban maradt fenn a leg-
tovbb. Az amerikai trvnyhozs 1873-ban
fogadta el az aranystandardot, 1878-ban
azonban visszatrtek a bimetallizmusra, s
az ezstre vonatkozan bizonyos korltoz-
sokat vezettek be. A Kongresszus 1878-ban
elfogadta a Bland-Allison Actet, az elnk,
Rutherford B. Hayes vtja ellenre, mely a
pnzgyminisztrium szmra elrta a ha-
vonta 2 milli dollr rtkben az ezstv-
srlst az llamokban. Az amerikai kor-
mnyzat ettl az intzkedstl vrta az
ezst rnak a nemzetkzi piacon trtn
mestersges emelkedst.
A Latin rmeuni tagllamai nem tud-
tk kezelni az ezst beramlsval jr inf-
lcit, elszr korltoztk, majd beszntet-
tk az ezstvsrlst. 1878-ban felfggesz-
tettk az 5 frankos rme veretst. A csk-
kens mrtke 1873 utn felgyorsult, s a
folyamat magra vonta Anglia s az Ameri-
kai Egyeslt llamok figyelmt. Mindkt l-
lam bizottsgot lltott ssze, amelynek fe-
ladata az ezst rcskkensnek vizsglata
volt. Az Egyeslt llamok elnke felhatal-
mazst kapott arra, hogy a kt fm kztti
rtkarny megllaptsa cljbl lpjen
Figyel KRBIN KOS
190
rintkezsbe a Latin rmeuni llamainak
kormnyval. Ennek nyomn konferencia
lt ssze Prizsban 1878. augusztus 5-n.
Az Egyeslt llamok megbzott kvete azt a
javaslatot terjesztette el, hogy az ezst sza-
bad veretst az orszgok ismt engedjk
meg, jbl alkalmazzk korltlan fizetsi
eszkzknt, s a kt fm kztti arnyt
nemzetkzi megegyezs keretben llapt-
sk meg. Anglia Nmetorszggal egyetem-
ben a konferencitl val tvolmaradsval
tntetett, az elbbi a ketts pnzrendszert
nem fogadta el, de nem tmogatta a tiszta
aranyvaluta bevezetst sem. Prizs ismt a
monometallista s a bimetallista irnyzat
sszecsapsnak helysznl szolglt.
Az tdik fejezetben az 1870-es vek vi-
lggazdasgi vlsgrl s az 1881. vi nem-
zetkzi rmegyi konferencikrl szl
Thiemeyer. Az 1878. vi konferencia utn a
pnzgyi helyzetben tovbbra is vlsgos je-
lek mutatkoztak. Az ezst ra ismt csk-
kent, Nmetorszg 1879-ben beszntette az
ezsteladst. Az Egyeslt llamokban a
kszfizets megkezdse utn folyamatosan
ramlott be az arany Eurpbl, aminek
Franciaorszg ltta a legnagyobb krt.
A Bland-Allison Act eredmnytelen maradt.
A francia s amerikai kormnyok mindent
megtettek annak rdekben, hogy nemzet-
kzi pnzknt lehessen hasznlni az aranyat
s az ezstt. Francia s amerikai kezdem-
nyezsre 1881. prilis 19-n Prizsban ismt
pnzgyi rtekezletet rendeztek. Az 1878.
vi konferencihoz kpest jval tbb orszg,
sszesen tizent kpviseltette magt. A f
krds jbl a kt fm kztti viszonylagos
rtkarny megllaptsnak tmja ma-
radt. A konferencia kezdetn arrl tancs-
koztak, hogy a nmet mrkt vissza kell
vonni. Beolvasztani, majd rmv veretni
gy, hogy az aranyezst rtk arnyt
1:15,5-ben llaptsk meg az akkori 1:14 he-
lyett. Azoknak az llamoknak, amelyek nem
rendelkeztek snta aranyvalutval,
2
a mes-

2
Snta aranyvaluta: (nmetl hinkende
Goldwhrung) az a valuta, melynl a trv-
tersges arnyszm vltoztats nem llt r-
dekkben. 1881-ben mg hrom jelents
eurpai orszg brt paprvalutval, neveze-
tesen Oroszorszg, Olaszorszg s az Oszt-
rkMagyar Monarchia. Az emltett lla-
mok rdemben nem is befolysoltk a kon-
ferencia alakulst. Vgl a tancskozs
rsztvevi akceptltk az rtekezlet ered-
mnyeit, s krtk a kormnyok beavatko-
zst. Thiemeyer kiemeli, hogy 1870 s
1900 kztt az amerikai pnzgyi szakem-
berek rendkvl produktvak voltak, s az
eurpai szakrkhoz kpest jval tbbet
publikltak a tmban. Samuel Dana Hor-
ton (18441895) nevt emlti a legtbbet,
aki hosszabb idre Eurpba kltztt a
bimetallizmus npszerstse rdekben.
A hatodik fejezet a Latin rmeuni tag-
llamaiban 1878 s 1885 kztt lejtszd
krzisrl tjkoztatja az olvast. A tagllam-
ok kztti rmegyi szerzds eredetileg
1879 vgn jrt volna le, de a felek 1878.
november 5-n hat vvel meghosszabbtot-
tk. Az Uni alkalmazkodva az ezst vilg-
piaci rnak cskkenshez, az 5 frankos
rmk veretst felfggesztette. 1885. no-
vember 6-n a szerzdst ismt megjtot-
tk, vgl 1891. janur 1-jig maradt r-
vnyben. Mindegyik orszg meghatrozott
sly ezstben rgztette a valutjt, Belgi-
umban s Svjcban addig is frankot hasz-
nltak, Olaszorszg pedig az j lrt a frank
ekvivalenseknt hatrozta meg. Az aranyva-
lutra val ttrs hullma folytatdott. Az
olasz kirlysg Agostino Magliani (1824
1891) javaslatra 1881-ben az aranyvaluta
mellett dnttt. Az ttrs fedezeteknt 644
millis klcsnt vett fel klfldn, ebbl
444 millit aranyban. 1883. prilis 12-n
megkezdtk a kszfizetst. A ksrlet azon-
ban kudarcba fulladt az zsi 1887-es jbli
megjelense s nvekedse kvetkeztben.

nyes fizetsi eszkz csak egy fmbl kszl,
de valamely rgebbi pnzrendszerbl meg-
maradt, msik fmbl kszlt rme is korlt-
lan mennyisgben van forgalomban. Rvai
Nagy Lexikona, 16. kt. Budapest, 1924. 547.
Aranyhullm Figyel
191
gy 1894-ben visszalltottk a lra kny-
szerforgalmt.
A monogrfia hetedik fejezetben a
nemzetkzi valutapolitika 1890 s 1900 k-
ztti esemnyeit vzolja fel a szerz, kl-
ns tekintettel az Amerikai Egyeslt lla-
mokra. Amerika a Bland-Allison Actet nem
tartotta elgsgesnek ezstkszlete gyarap-
tsnak szavatolsra. A Kongresszus nem
engedlyezte a szabad s korltlan veretst.
John Sherman (18231900), aki Hayes el-
nk alatt pnzgyminiszterknt (1877
1880) vitte keresztl a kszfizets folyst-
snak megkezdst, vdte a mezgazdasgi
termelk s a bnyszok rdekeit. A gazdl-
kodk ugyanis hatalmas adssgot halmoz-
tak fel, amit nem tudtak visszafizetni a tl-
termels okozta inflci kvetkeztben. gy
a kormny srgette az ezst felvsrlsi tr-
vny megalkotst, amitl a gazdasg fel-
lendlst vrtk, mivel a dollr olcsbb
lett. 1890-ben a Kongresszus Sherman el-
terjesztsre megszavazta a Sherman-billt,
amely havi 2 millirl 4,5 millira emelte az
ezstvsrlsra fordthat sszeget. Az
ezstvsrlsi trvny sokszorosra nvelte
a pnzversre fordtott ezst mennyisgt,
ezzel megnyugtatta a farmereket, akik ettl
a mezgazdasgi rak emelkedst vrtk.
A kincstr a Sherman-bill hatsra havi
127 800 kilogramm ezstt vsrolt fel, s
ezstre vagy aranyra tvlthat bankjegyek-
kel fizetett rte.
A nemzetkzi pnzgyekben a rendezet-
lensg tovbbra is fennllt, ami az Egyeslt
llamok akkori elnkt, Benjamin Harri-
sont (18891893) arra sarkallta, hogy jabb
pnzgyi konferencit hvjon ssze. Az r-
tekezlet 1892. november 22-n Brsszelben
lt ssze, melynek f tmja annak megvi-
tatsa volt, hogy az ezst jra szerephez jut-
e a pnzrendszerekben. Az amerikai kvet
azt a javaslatot terjesztette a konferencia
el, hogy az arany s ezst kztt llaptsa-
nak meg lland rtkarnyt, s a konferen-
cia ismerje el mindkt rc rtkmr funk-
cijt. A krdsrl ismtelten heves vita
alakult ki, ami azonban medd maradt. Az
egyes llamok kldttei kijelentettk, hogy
olyan konferencin nem vesznek rszt tb-
bet, amelynek feladata nemzetkzi bimetal-
likus egyezmny mrlegelse. Viszont az
ezst kiterjedtebb monetris alkalmazsra
vonatkoz krds megvizsglst clszer-
nek tltk. A konferencia ismt komoly
eredmnyek nlkl rt vget, azzal az elha-
trozssal, hogy egy v mlva jra folytatjk
a trgyalsokat. Erre azonban mr nem ke-
rlt sor. Amerika beltta, hogy a mono-
metallikus irnyzatnak nincs kell tmoga-
tottsga, s a Kongresszus 1893. november
1-jn felfggesztette a Sherman-billt. Az in-
tzkedst az 1893-ban kirobbant gazdasgi
vlsg kzepette a felhborodott kzvle-
mny erszakolta ki. Az ezsttel fedezett
treasury note-ok legal tender (trvnyes fi-
zetsi eszkz) jelleggel brtak, azokat a vm-
fizetsnl is elfogadtk. Ennek kvetkezt-
ben, William McKinley (18431901) vd-
vmtarifjnak ellenre mind kevesebb
arany kerlt az orszgba. Az Egyeslt lla-
mokban az 1900-as veket megelzen mg
folytak a monometallikus s bimetallikus
irnyzatok kztti harcok. 1897-ben McKin-
ley lett az elnk, s sikerlt elejt venni a
gazdasgi vlsgnak, majd a gazdasgi pros-
perits, az j amerikai aranybnyk felfede-
zse kvetkeztben 1900-ban az Egyeslt
llamok is ttrt az aranyalapra. A Kong-
resszus 1900. mrcius 13-n fogadta el a va-
lutareformmal kapcsolatos trvnyjavasla-
tot.
A nyolcadik fejezetben Thiemeyer szisz-
tematikus sszegzst ad kzre a nemzetk-
zi monetris kzssgrl a 19. szzad m-
sodik felben.
Guido Thiemeyer kontinenseken tvel
kutatst s eredmnyes munkt vgzett,
zig-vrig diplomciatrtneti munkt alko-
tott, melynek forrsait eredeti krnyezetk-
ben tanulmnyozta. Az olvas szmra k-
ln izgalom bngszni a Forrsok s iroda-
lom cm utols fejezetet. A forrsok re-
gisztere pontos betekintst enged a szerz
klfldi levltri kutatsaiba. A felhasznlt
irodalom tagolt s jl elklnthet rszek-
Figyel KRBIN KOS
192
bl ll, az olvas tjkozdst jelentsen
megknnyti a hrom oldalas nvmutat.
Az ismertetett monogrfia felleli a 19.
szzad msodik felnek eurpai s az Ame-
rikai Egyeslt llamok valutapolitikjnak
trtnett. A korbbi nmet nyelv szakiro-
dalomhoz kpest szlesebb spektrumon ke-
resztl lttatja a pnzgyi s diplomciai fo-
lyamatokat. A knyv bvebb forrsbzist
hasznl fel a tmban mr megjelent mun-
kkhoz kpest. Ennek ksznheten j
megvilgtsba helyezi a nemzetkzi arany-
pnzrendszer trtnett. Nemcsak trtn-
szek, hanem kzgazdszok s politolgusok
is haszonnal forgathatjk a knyvet.
KRBIN KOS


AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 193
A reformkori vrosok s a polgrsg
kollektv reprezentcii

Czoch Gbor: A vrosok szverek.
Tanulmnyok Kassrl s a reformkori
vrosokrl. Kalligram, Pozsony, 2009.
210 oldal


Czoch Gbor tanulmnyktetete a magyar-
orszgi reformkori vrosiasods problmit
a korbbiaktl eltr, jszer s egyben j
eredmnyeket is hoz megkzeltsben
vizsglja. A szerz ugyanis nagyrszt jrar-
tkeli a korbbi reformkori eredet trt-
netri diskurzusnak azon, tbbnyire kriti-
kus megllaptsait, amelyek a 19. szzad
els felnek magyarorszgi vrosait s vele a
polgrsgot rintik. A korbbi szakirodalom
tudniillik leggyakrabban csak azt hangs-
lyozta, hogy a gyakran egybknt is ideali-
zlt nyugat-eurpai vrosfejldssel szem-
ben a magyarorszgi vrosoknak a polgri
talakulsban jtszott szerepe elmarad at-
tl, amit a trtnsz szakma sokszor nor-
maknt fogalmaz meg. A krds kapcsn
bevett trtnetri fordulatnak, kzhelynek
tnik a magyarorszgi egyenetlen moderni-
zcit, illetve az orszg gazdasgitrsa-
dalmi alulfejlettsgt a vrosiasods s a
polgrsg gyengesgvel magyarzni. A fen-
ti, sokszor somms elmarasztal vlem-
nyek alaposabb mrlegelse, historiogrfiai
elzmnyeik s politikatrtneti kontextu-
saik rdemi feltrsa azonban nagyrszt
elmaradt. Ezrt is fontos Czoch Gbor kte-
te, amely a fenti mulasztst problmacentri-
kusan, alapos elmleti felkszltsggel s a
fogalmak precz elemzsvel ptolja.
Czoch Gbor, aki kandidtusi rtekez-
st a Vroslakk s polgrok. Kassa tr-
sadalma a XIX. szzad els felben (1997)
cmmel rta, jelen ktetben a magyarorsz-
gi reformkori urbanizci problminak
szakrtjeknt a tmhoz kapcsold, 1998
s 2008 kztt szletett tanulmnyait gyj-
ttte ssze. A szerzt egybknt a szlesebb
szakmai nyilvnossg az utbbi idben
megjelent vros- s trsadalomtrtneti ta-
nulmnyktetek szerkesztjeknt, illetve
trsszerkesztjeknt is ismerheti.
1

Czoch ktetnek f tmja a magyaror-
szgi vrosfogalomnak a 19. szzad els fe-
lben tapasztalhat talakulsa. A tbb v-
szzados tradcival br jogi vrosfogalom
ugyanis a politikai s a tudomnyos kzbe-
szdben az 1840-es vekre a demogrfia, a
terlet s az etnicits krdseivel egszlt
ki. A szerz ktetnek kzponti, a tanulm-
nyokat sszefz problematikja az, hogy
milyen mdon ment vgbe ez az talakuls,
s a vrosokat rint diskurzusok milyen
trben s milyen szereplk ltal artikulld-
tak. A ktetben kzlt rsok kt, egymssal
szorosan rintkez krds kr csoporto-
sulnak. A tanulmnyok egy rsze a politikai
vitkat s a krds historiogrfiai elzm-
nyeit elemezve a vros s a polgrsg re-
formkori orszgos reprezentciit teszi vizs-
glat trgyv. A ktet msik rsze pedig az
elemzsi szint megvltoztatsval, elssor-
ban Kassra koncentrlva a reformkori v-
rosok bels viszonyait s polgrsguk ssze-
ttelt (etnikaifelekezeti httr, rendi jog-
lls, a vrosi trszerkezet stb.) elemzi.

1
Pldul: Czoch Gbor Klement Judit
Sonkoly Gbor (szerk.): Az Atelier-iskola:
tanulmnyok Granaszti Gyrgy tisztelet-
re. Budapest, 2008.; Atelier; Czoch Gbor
Horvth Gergely Krisztin Pozsgai Pter
(szerk.): Parasztok s polgrok. Tanulm-
nyok Tth Zoltn 65. szletsnapjra. Buda-
pest, 2008.; Czoch Gbor Kocsis Aranka
Tth rpd (szerk.): Fejezetek Pozsony tr-
tnetbl magyar s szlovk szemmel. Po-
zsony, 2005.
Figyel KOSRK LSZL
194
A reformkori urbanizci s a polgr-
sg megtlsnek krdse cm rs az els
nagyobb terjedelm, a ktet tmjba beve-
zetst nyjt rtekezs. A tanulmny a re-
formkori vrosi krds kapcsn mely
magban foglalja a szabad kirlyi vrosok
bels igazgatsa, felsbb llami ellenrzse
s az orszggylsi jogllsuk krdskrt
a magyarorszgi vrosok s a polgrsg rep-
rezentciinak a 19. szzad els felben tr-
tn talakulsra koncentrl: a korabeli
urbanizci fbb jellemzit ismerteti, felv-
zolja a reformkori vrosokrl szl vita ht-
tert s a polgrsg nemzetisgi sszettel-
nek problematikjt. A szerz szerint a
polgrsg nemzetisgi hovatartozsnak
krdse marknsabban az 1830-as vek vi-
tiban jelentkezett elszr, s az 1840-es
vekre kapott nagyobb hangslyt, nagyrszt
a liberlis reformrtelmisg s a vrmegyei
magyar nemessg trekvseinek ksznhe-
ten.
A ktet msodik fontos s tmavlaszt-
sban is jszer tanulmnya Hogyan hat-
rozhat meg a vros terlete? Az 1843/
1844-es vrosi trvny viti cmet viseli.
Czoch az 1790/91-es orszggyls ltal ki-
kldtt kzjogi bizottsg 1793-as vrosmeg-
hatrozsa s az 1843-as vrosi trvnyter-
vezet els paragrafusa kapcsn a magyaror-
szgi vrosfogalomnak a fl vszzad sorn
trtnt jelents mdosulst llaptja meg,
s azt a kvetkeztetst vonja le, hogy az
1840-es vekre a jogi sttuszon s privilgi-
umokon alapul vrosfogalom trbeli s
demogrfiai dimenzikkal is bvlt. A v-
rosi tr, terlet fogalmi megragadsnak a
korszakban tapasztalhat problmi pedig
rszben abbl is szrmazhattak, hogy a v-
rosok trbeli, fldrajzi kiterjedse s a vro-
si hatsg hatskre a reformkorban mg
eltrt egymstl. Vagyis a vrosi tr jogi
szempontbl ersen tredezett volt, egyni
s kollektv privilgiumok szabtk t.
A ktet harmadik tanulmnya a vro-
sokrl szl reformkori diskurzus j etni-
kai s demogrfiai tartalmaira hvja fel
a figyelmet. A Pozsony s a vrosi krds a
reformkorban cm dolgozat egyben a v-
rosok orszggylsi szavazati jogval kap-
csolatos vitkba is betekintst enged, min-
tegy esettanulmnyknt mutatja meg a ko-
rabeli orszggylsi alkumechanizmusokat,
a dntshozatali folyamatot s legfkppen
azt, hogy milyen volt az orszggylsnek is
helyet ad Pozsony kollektv reprezentci-
ja a magyar ditn. Az 1843/44-es orszg-
gylsen a vrosokrl szl trvnyjavaslat
kapcsn Ngrd megye kvete vetette fel azt
a javaslatot, mely szerint vonjanak el fl
szavazatot Pozsonytl, mert a vros npes-
sge a fl szavazat birtoklshoz szksges
30 ezres llekszmot csak a kzigazgatsilag
nem hozz tartoz Vralja teleplssel
egytt ri el, tovbb Pozsony elleni rvknt
felmerlt a vros nem magyar etnikai jelle-
ge is. Czoch llspontja szerint a szavaza-
tokrl kialakult ezen vita is mr egy j, a ko-
rbbi rendi vrosfelfogson tlmutat v-
rosfogalom megjelenst jelzi. Vagyis azt,
hogy a magyarorszgi vrosok reformkori
reprezentcija a 19. szzad kzepre kt j
elvvel, a demogrfiai, illetve a vrosok etni-
kai sszettelnek az eszmjvel is gyarapo-
dott.
A ktet negyedik, a Terleti s trszer-
kezeti vltozsok Kassn cm tanulmnya
mindenekeltt a 19. szzadi Kassa kls k-
pnek, terleti sajtossgainak s trszerke-
zeti jellemzinek talakulsrl szl. Ehhez
a tematikhoz legfkpp a vrosrl fennma-
radt kpi brzolsokat, trkpeket, illetve
vroslersokat s statisztikai forrsokat
hasznl a szerz. Vlemnye szerint a 19.
szzad els felben Kassa trszerkezetben
a legfontosabb vltozs a vrosfalak, kapuk
s bstyk lerombolsa, tovbb a klvros-
ok jelents mrtk kiplse volt. A bel-
vros s a klvrosok mind szorosabb il-
leszkedst pedig a szhasznlatnak a kor-
szakban megfigyelhet vltozsai is kpesek
rzkeltetni. Vagyis a 19. szzadban a leg-
fontosabb, a vrosi tr szemantikai tagolt-
sgt rint talakuls az, hogy a vros
klvros feloszts helyt tveszi a szoro-
A reformkori vrosok s a polgrsg kollektv reprezentcii Figyel
195
sabb jogi s trbeli kapcsolatot megjelent
belvros klvros kifejezsek hasznlata.
A ktet legnagyobb terjedelm tanul-
mnya A polgrsg s a polgrjog Kassn
a 19. szzad els felben cm rs, mely a
19. szzad els felnek a vrosi polgrjog
krdsvel kapcsolatos korbbi szakirodal-
mi megllaptsait mdostja. A korszakra
vonatkozlag a polgrjoggal rendelkez ha-
gyomnyos rendi vrosi rteg httrbe szo-
rulst, pozcivesztst szoktk megllap-
tani, s mindenekeltt e rteg elzrkzst
emltik az gymond feltrekv jabb polg-
ri vllalkozi rtegekkel szemben. Azonban
a fenti, nagyrszt a pesti reformkori trsa-
dalom vizsglatn alapul megllaptsok a
szerz szerint Kassra nem rvnyesek.
Czoch a kassai polgrjegyzkben jonnan
felvettek adatait elemezve megllaptja,
hogy a kassai polgrjogak trsadalmi sz-
szettele a korszakban meglehetsen hete-
rogn kpet mutat. Egyarnt tallkozhatunk
a polgrknyvbe felvett arisztokrata, manu-
faktratulajdonos, rtelmisgi s kzmves
j kassai polgrral. Egyben megfigyelhet a
kzmves elem visszaszorulsa is, s hely-
ket az egyre nagyobb szmban polgrjogot
nyer kereskedk, vrosi rtelmisgiek s
tisztviselk veszik t. Mindezek nyomn
Czoch inkbb a polgrjog szerepnek tala-
kulsrl s nem annak eljelentktelened-
srl r, s azt hangslyozva, hogy a polgr-
jog a kzssg ltali megbecsls kifejez-
je maradt. (144. old.) Ugyanakkor is el-
ismeri, hogy nincs sz a rendi normk vl-
tozatlan tovbblsrl, inkbb csak arrl,
hogy a polgri talakuls a hagyomnyos
rendi keretek trtelmezsvel trtnik.
Czoch Gbornak A nemzetisgi megosz-
ls krdsei s trsadalmi dimenzii Kas-
sn az 1850/51-es sszers alapjn cmet
visel rsa az etnikai identitsok loklis
(Kassn megjelen) alakzatait elemzi. A szer-
z abbl a tnybl kiindulva, hogy a refor-
morszggylseken a liberlis ellenzk s a
sajt magyarorszgi vrosokkal szembeni
kritikjban meghatroz rvknt szerepelt
a polgrsg idegen, tbbnyire nmet erede-
te, a kutatsi lptk megvltoztatsval a
mindennapi trsadalmi gyakorlatok szint-
jn vizsglta a vrosokban megjelen nem-
zeti identitsok krdst. Mivel az 1850/51-
es orszgos sszers a nemzeti identitsra
is rkrdezett, gy ezen krdsben a kassai
adatsorok loklis kutatsokra is alkalmat
adnak. Kassn a szerz megllaptsa sze-
rint a korszakban a szlovkok relatv tbb-
sgben (41%) voltak, ket kvettk szm-
arnyukat tekintve a magyarok (33%), majd
harmadikknt a nmetek (12%). A vrosban
azonban a nemzetisgi besorols bizonyos
fok kplkenysgt is meg lehet llaptani.
Egyrszt tbb esetben szrmazsi helyet ad-
tak meg nemzetisgknt, gy pldul lem-
bergi, stjer vagy tiroli szrmazs kassai
polgrt is sszertak. Msrszt a vegyes
nemzetisg csaldok (ami egyltaln nem
ritka jelensg) esetben a gyermekeknek
nem egy esetben eltr nemzetisget adtak
meg, valsznleg tudatos csaldi stratgi-
val sszhangban. Ezen jelensgeket Czoch a
nemzeti identits kiforratlansgaknt r-
telmezi, s leginkbb azt igyekszik kiemelni,
hogy a felekezeti nyitottsg mellett a nem-
zeti hovatartozs szerinti vlasztvonalak
kztti tjrs is gyakorinak tnik. (161.
old.)
A ktet utols eltti tanulmnya: A re-
formkori kzigazgats az hnsggel szem-
ben (18451847) Kassa pldja. Az 1845-
ben pusztt burgonyavsz s az 1847-es
rossz gabonaterms nyomn keletkezett
hnsg miatt a szabad kirlyi vrosokra s
gy Kassra is risi terhek hrultak. A v-
ros tbbek kztt lelmet osztott, kzmun-
kt szervezett, ellenrzs al vonta a helyi
piacot. A szerz szerint tbb oka is volt an-
nak, hogy nem a kzponti kormnyszervek,
hanem a helyi hatsgok vllaltk magukra
a munka oroszlnrszt az hnsg kvet-
kezmnyeinek az enyhtsben. Egyrszt
nyilvnvalan nem llt rendelkezsre kell
forrs, msrszt hinyoztak a megfelel
szervezetiintzmnyi keretek (a kzigazga-
ts gyengesge), harmadrszt az a tnyez
is szerepet jtszott, hogy a kzponti kor-
Figyel KOSRK LSZL
196
mnyzat a vlsg kezelst elssorban hely-
hatsgi gynek tekintette.
A ktet zr tanulmnya A reformkori
polgrsg trtneti emlkezete a 19. szzad
msodik felben cm rs, amely elssor-
ban arra keresi a vlaszt, hogyan alakult a
reformkori vrosok s polgrsg trtneti
emlkezete a 19. szzad msodik felben. Az
elemzs a kollektv trtneti emlkezet kt
terlett rinti: Czoch vizsglta a kzpfok
trtnelemtanknyveket, majd elemezte a
szzadforduln megjelent nagyobb trtneti
sszefoglalkat. Eredmnyei szerint a tan-
knyvek a 19. szzad els felnek magyar
trtnelmt trgyalva nem foglalkoznak r-
demben a vrosokkal s a polgrsggal. Mi-
vel a magyar trtnelem korbbi idszakra
kiterjesztett vizsglata sem hozott a vroso-
kat alapveten pozitv sznben feltntet
eredmnyeket, Czoch joggal jegyzi meg ta-
nulmnynak ezt a rszt lezrva: A tan-
knyvek alapjn teht a vrosok s a pol-
grsg trtnete [] tulajdonkppen nem
vagy csak alig tartozik a nemzet trtnet-
hez. (189. old.) Ezek utn termszetesen
felvetdik az a krds, hogy a szzadfordul
nagy trtneti sszefoglalsaiban milyen
kp trul elnk a magyarorszgi vrosokrl
s a polgrsgrl. Czoch hrom trtnsz
reprezentatv alkotst vizsglata meg a fen-
tebb ismertetett szempontok szerint. Hor-
vth Mihly munki, Grnwald Bla: A rgi
Magyarorszg (17111825) cm monogr-
fija s a Szilgyi Sndor fszerkesztse alatt
megjelent tz ktetes A Magyar nemzet tr-
tnete sorozat Ballagi Gza ltal rt 9. ktete
vlt a vizsglat trgyv. Noha a trtnettu-
domnyi munkkra az rnyaltabb, tbbol-
dal rtkelsek jellemzek, mgis a vro-
sokrl s a polgrsgrl kialaktott kpk
alapveten kritikus, a vrosok idegensgt
s viszonylagos fejletlensgket hangslyoz-
zk, s szerepket a magyar trtnelemben
negatvknt rtkelik. A szerzk legyen
sz trtnelem tanknyvet rkrl vagy
szaktudomnyt mvelkrl tbbnyire t-
veszik a 19. szzad els felbl szrmaz
ismertetseket, elemzseket, anlkl, hogy
azokat reflexi trgyv tennk.
A ktet utols tanulmnya nyomn vlik
leginkbb vilgoss az olvas szmra az,
hogy mirt is van szksg a szerz ltal fel-
vetett problmk, a vrosok s a polgrsg
kollektv reprezentciinak a vizsglatra.
A ktetben ugyanis Czoch Gbor a magyar-
orszgi vrosreprezentcik keletkezsnek
s talakulsnak dinamikjt a reformkori
politika- s trsadalomtrtnet kontextus-
ba illesztve trja fel, s ezzel egy a vrosokrl
s a polgrsgrl kialakult s nem egy vonat-
kozsban mra mr megkvesedett trtne-
ti knont, interpretcis hagyomnyt tesz
idzjelbe. Ugyanakkor azt is fontos hang-
slyozni, hogy kutatsainak elmleti kiindu-
lpontja, a reprezentci fogalmi bzisa a
Marcel Mauss s mile Durkheim neve ltal
is fmjelzett francia trsadalomtudomnyi
hagyomnyba illeszkedik. A ktet elmleti
alapvetseknt mindenekeltt ahogy a
szerz a ktet els bevezet jelleg tanul-
mnyban is kifejti a Roger Chartier a Vi-
lg mint reprezentci cm 1989-es Anna-
les-beli, j utakat mutat cikkre
2
kell gon-
dolni, amelyben a neves francia trtnsz a
kimerlben lv trsadalomtudomnyi pa-
radigmk osztly fogalma helyett a trsa-
dalmi identitst helyezi az elemzs fkusz-
pontjba. A trsadalmi identits reprezent-
ciinak (megjelentseinek) vizsglata egy-
ben a korbbi, sokszor csak ler szemllet
vrosbiogrfik s a honismereti irodalom
meghaladsra is alkalmas eszkz. A trsa-
dalmi identits elismertetse, megjelentse
ugyanis a mindenkori diszkurzv harcok tt-
jeknt funkcionl, s egyben a trtnsz
szmra elsrend elemzsi kategria is.
Czoch Gbor ktetben teht elssorban ar-
ra keresi a vlaszt, hogy az uralmon lvk a
(reformkor rendi orszggylse) milyen
mdon kpesek a trsadalom osztlyozs-
ra, vagyis pontosabban sajt, a vrosokat

2
Chartier, Roger: Le monde comme reprsen-
tation. Annales. Histoire, Sciences Sociales
44e. Anne, No. 6. (Nov.Dec.) 15051520.
A reformkori vrosok s a polgrsg kollektv reprezentcii Figyel
197
rint reprezentciikat a rendi polgrsg-
gal elfogadtatni, illetve a vrosok mennyi-
ben kpesek ezzel szemben az nmagukrl
kialaktott kpet megvdeni, rvnyesteni.
A szerz tulajdonkppen a vrosok s a pol-
grsg kapcsn kialakult reformkori iden-
titsdiskurzus trsvonalainak a feltrst,
elemzst vgezte el. Ez a reprezentci fo-
galmra pl alapvets teszi lehetv azt
is, hogy a kutats sorn a szerz a diskur-
zuselemzs s a statisztikai alapon ll tr-
sadalomtrtneti analzis szempontjait szo-
rosan egymsra ptve rvnyestse. gy a
ktetet a narratv forrsok (tbbek kztt
orszggylsi naplk, helytarttancsi s
kamarai iratok), trkpek s kvantitatv
elemzsek (adatbzisok, trtneti statiszti-
kai kiadvnyok) Czoch ltali magabiztos,
szakmai erudcit tkrz felhasznlsa jel-
lemzi. Noha egyetlen tanulmnyktet rt-
kelse kapcsn sem merlhet fel ignyknt
a mfajbl adddan az adott probl-
ma mindenre kiterjed trgyalsa, hiszen
egy tanulmnyktet szksgszeren tred-
kes, mgis a szerz azzal, hogy csak Kasst
(s kisebb rszben Pozsonyt) vlasztotta lo-
klis kutatsnak f tmjul, felvet egy
problmt. Mivel a magyarorszgi vros-
rendszernek a reformkorban mr egyre fon-
tosabb vl alfldi s dunntli elemei hi-
nyoznak a ktetbl, Kassa s Pozsony n-
magukban valsznleg nem az egsz re-
formkori vrosi krds loklis szintjt
reprezentljk, hanem annak csak egy regi-
onlis varinst.
sszegzskppen megllapthat, hogy
Czoch Gbor ktete fontos hozzjruls a
magyar vrostrtnet szakirodalmhoz, mind
mdszertanilag, mind vlasztott tmjt te-
kintve hinyptl, tbb szempontbl pedig
inspirl, tovbbgondolsra sztnz alko-
ts. Mindenkppen meg kell emlteni a ko-
rbban ismertetett tartalmi ernyek mellett
a ktet formai erssgeit is, elssorban a
szerkesztsbeli koherencijt, illetve azt,
hogy a jl kivlasztott brzolsok, metsze-
tek s trkpek nagyban megknnytik a
szvegek rtelmezst, s nem utolssorban
vizulis lmnyt is jelentenek az olvask-
nak.
KOSRK LSZL


AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 198
j trtneti potikk nyomai

Kisantal Tams (szerk.): Narratvk 8. El-
beszls, kultra, trtnelem. Kijrat, Bu-
dapest, 2009. 314 oldal

Hartmut Rosa nmet szociolgus nhny
ve komoly visszhangot kivlt knyvet je-
lentetett meg, melyben a modern kor id-
struktrjt tfog jelleggel kvnta rtel-
mezni, s amellett rvelt, hogy a globaliz-
cinak is nevezett korral a vilg felgyorsul-
snak minsgileg j, szmos korbbi ten-
dencit rvnytelent fzisba lptnk.
1

E tzis tkrben is rdemes szemgyre ven-
nnk a trtnetrs jelenkori fejlemnyeit,
konkrtabban azt, hogy az elmlt vtizedek
sorn srn jelentettek be tudomnyos for-
dulatokat, akrcsak (br mg szernytele-
nebbl) pratlan innovcikat.
2
Mikzben
Rosa ltalnos idelmlete e diszkurzv vl-
tozsok ltalnos kontextusnak megrt-
shez jrul hozz, az innovci rendszeres
hangslyozsnak alighanem meglehetsen
przai oka is van, mgpedig a tudomnyos
szfrval szembeni elvrsok s a kutatsok
finanszrozsi bzisnak talakulsa, konk-
rtan a plyzsi knyszer jval akutabb
vlsa br ez utbbi is tekinthet a fel-
gyorsulsi folyamat rsznek, mivel a telje-
stsi ciklusok rvidlshez vezet.
A trtnettudomnyos fejlemnyek be-
mutatsakor a Narratvk sorozat nyolca-
dik, Elbeszls, kultra, trtnelem alcm
ktetnek (tbbek kztt) irodalomtudo-
mnyos mveltsg szerkesztje, Kisantal
Tams hangslyozza, hogy az jdonsgok

1
Rosa, H.: Beschleunigung. Die Vernderung
der Temporalstrukturen in der Moderne.
Frankfurt, 2005.
2
A kultratudomnyokban megfigyelhet for-
dulatok rszletes (s taln legmlyenszn-
tbb) elemzsvel szolgl: Bachmann-Me-
dick, D.: Cultural Turns. Neuorientierungen
in den Kulturwissenschaften. Reinbek, 2006.
bejelentsnek gyakorisga a nyelvhaszn-
lat alapszintjn mindssze annyit jelent,
hogy a trtnetrsrl folytatott kortrs
nemzetkzi elmleti-reflexv diskurzusban
vissza-visszatrnek bizonyos jelzk, retori-
kai eszkzk.
3
(9. old.) A ktet sszesen ti-
zenhrom tanulmnynak ltalnos kon-
textust felvzolni igyekv bevezetjben
Kisantal tovbb azt fejti ki, hogy a korb-
biak tagadsnak, tlhaladsnak ignye
gy kap klns szerepet gyorsul korunk-
ban, hogy e rszben sszecseng retorikkat
szttart irnyokban alkalmazzk: a kln-
fle ntpozcionlsokat s jragondolso-
kat lehetetlen tartalmilag egysges mozga-
lomknt koncipilni.
Nem csupn az elmozdulsok alapvet
irnya tnik beazonosthatatlannak, a tr-
tnetrsban sok esetben inkbb visszaka-
nyarodsoknak lehetnk tani. A tllps s
a meghalads rendszeres hangslyozsnak
fnyben ez utbbi mdfelett ironikusnak
tnik. A meglehetsen absztrakt, mnyel-
ven eladott s fellnzetbl megfestett
nagypanormk, a braudeli histoire totale
gretnek kergetse helyett ismt gyakran
kerl sor esemnyek, lokalitsok, egynek
(helyenknt ktsgkvl jszer) elemzs-
re. (15. old.) Lionel Gossman ktetben sze-
repl Anekdota s trtnelem cm inspi-
ratv anekdotaelmleti s -trtneti tanul-
mnya remekl illusztrlja a visszakanya-
rods s jragondols lehetsgeit. Goss-
man amellett foglal llst, hogy az intzm-
nyestett, konvencionalizldott s kreatv
potenciljt nagyrszt elveszt makrotrt-
neti beszdmddal szemben az anekdota
nemcsak ltalnosan elfogadott nzetekre
plhet, nemcsak azokat srtheti ssze s

3
Tudottnak tekintem, hogy Kisantal a leggaz-
dagabb trtnetelmleti olvasknyv szer-
kesztje: Gyurgyk Jnos s Kisantal Tams:
Trtnetelmlet III. Budapest, 2006.
j trtneti potikk nyomai Figyel
199
erstheti meg, hanem meglep, nyugtalan-
t s meghkkent tudstsknt jragon-
dolsra is ksztethet. Az oly gyakran lesaj-
nlt anekdotk ezrt a nagyfok narrativi-
zci, a rendszerez szemllet, a totalizci,
az ideolgiai rtelmezs ellentteiknt is fel-
foghatk, knnyen megtehetk alternatv
trtnetek vagy akr kisszer ellentrtne-
tek kifejezsnek eszkzv. (226. old.) Az
anekdota lehetsgeinek gossmani tgon-
dolsa a trtneti elbeszls tudomnyos
berkekbeli relegitimldsnak keretbe il-
leszthet mikzben (tbbek kztt eladsi
adatokbl) az is tudhat, hogy az elssorban
elemz jelleg trtneti szvegek npszer-
sge a modernits idbeli cscspontjakor se
mlta fell a trtneti elbeszlsekt.
A retorikai sszecsengsek, szttart
irnyok s jragondolsra kihegyezett visz-
szakanyarodsok htterben jelents trt-
netelmleti fejlemnyekre figyelhetnk fel.
A klnbz elmleti radikalizmusok meg-
ltsai azonban sokszor alkalmazhatatla-
noknak bizonyulnak, gy egyes markns tr-
tnetelmleti szvegek posztultumai s a
dominns kutati gyakorlatok kztt beval-
lottan tovbbra is thidalhatatlannak ltsz
szakadk ttong. Olyannyira, hogy a ktet
egyik szerzje, Robert A. Rosenstone szerint
a posztmodern trtnelem kezdeteit nem is
a hagyomnyos trtnetri mvekben, ha-
nem sokkal inkbb hibrid jelleg filmekben
ildomos keresnnk. Szmomra meggyz
mdon Kisantal Tams ennek ellenre gy
foglal llst, hogy a trtneti nreflexi egy-
rtelmen jelentsebb vlt. Az elgondolt s
bejelentett fordulatok, legalbbis kzvetett
mdon, szles krben hatottak.
4
(20. old.)
Ezen elmleti megfontolsok nemcsak
korbban szilrdnak tn trtnetri kon-

4
Ennek izgalmas pldjt nyjtja az albbi
elemzs: Nagy-Csere, .: A mltfeltrk esete
a posztmodernnel. Tabajdi Gbor s Ung-
vry Krisztin knyvrl. Betekint, 2. vfo-
lyam (2008) 2. sz. Elrhet: http://epa.
oszk.hu/01200/01268/00006/nagy-csere_
aron.htm. Utols letlts: 2011. mrcius 25.
vencikat krdjeleztek meg, hanem a mo-
dern trtnettudomny alapvet elfeltev-
seit is megingattk. A konstruktivizmus be-
folysa ltvnyosan megnvekedett: a t-
nyek konstrultsgnak felismerstl a
trtnelem, a hagyomny vagy a nemzet fel-
tallsig szles spektrumban hatnak konst-
ruktivista elkpzelsek. Ez idelis krnyeze-
tet teremtett a nagyobb elmleti tudatossg,
az nreflexis s a metakritikus beszd-
mdok szlesebb kr meghonosodsnak
s nem csak elmleti, mdszertani, pro-
gramatikus vagy a trtnszek ltal tovbb-
ra is elszeretettel ltrehozott, megkzelt-
seiket retrospektve legitiml szvegekben
(amilyen e ktetben Thomas V. Cohen az
elbeszls problmjt konkrt kutati l-
mnyei alapjn trgyal szvege).
St, a korbban dominns normatv tu-
domnykp elbizonytalanodsa a ksrleti
felvetseknek is tgasabb teret biztost: Da-
niel S. Milo tanulmnya, az Egy ksrleti
trtnettudomnyrt, avagy a vidm trt-
nettudomny e jelensg feltrkpezst
nyjtja gy, hogy a ksrletezs hat archet-
pusra knl pldkat. (56. old.) A trgyon
vett erszak szerepe mellett Milo a szellem
jtkossgnak nlklzhetetlensge mel-
lett foglal llst. A szerz szerint ennek gya-
korlati tja az externalista logika radikali-
zlsa, a trtnsz kvlll pozcijnak
felvllalsn tl a realizmus hatrain val
tlps lehetsgnek kihasznlsa. (64.
old.) Mivel a mltat eleve lehetetlen kzvet-
lenl elrni, a trtnsznek a feltteles
mdot kell alkalmaznia, amikor elgondolja
azt. Alapproblmv gy az idzjel nlkli
valsg, a lteznek elismert, de nem tisz-
telt mlt vlik. (75. old.)
gy tnik, az effajta jtkosan szub-
verzv felvetsek mellett a modern tudom-
nyos gyakorlatok (fogalom)trtneti erede-
tnek, sajtos elfeltevseinek, mdszertani
preferenciinak feltrkpezsre komoly
igny tmadt. Ettl nem fggetlenthet
mdon jelentsen megnvekedett az intel-
lectual history presztzse. A ktet rsai k-
zl ennek hatst mutatja az j historizmus
Figyel LACZ FERENC
200
egyik legfontosabb kpviseljnek, Stephen
Greenblattnak az irodalomfogalom jelent-
snek s hasznlatnak szentelt, Francis
Bacon irodalomtrtneti elkpzelsei hosz-
sz tv, br sajnlatosan rszleges tovbb-
lst tematizl rdekfeszt tanulmnya
(Mi az irodalomtrtnet?).
5
Greenblatt
szerint sok veszett azzal, hogy ksbb a sza-
vakbl alkotott dolgok egsz mezejvel val
foglalatoskods csbt lehetsgnl az
irodalom fogalmt jval szkebben rtel-
meztk, azaz az irodalom modern trtnetei
jellemzen idrendben elrehalad, els-
sorban okokat keres, eszttikai tleteket
kerl, ersen lehatrolt terletet tfog
mvek. A greenblatti fogalomtrtneti elem-
zs ily mdon korbban el nem jv, de pre-
ferland jvk (azaz szlesebb alapokra
helyezett kutatsi programok) kpnek fel-
vzolshoz jrul hozz.
Az intellectual history olykor kifejezet-
ten szuggesztv gyakorlata mellett a trt-
netelmleti szvegekben is eltrbe ltsza-
nak kerlni nyelvfilozfiai krdsek. A rep-
rezentci, a mdium s a jelents egyms-
sal sok szlon sszefgg problematikja
hangslyoss vlt. A Narratvk 8. lapjain
olvashatjuk pldul Stephen Bann repre-
zentcitrtneti fejtegetseit (A trtnsz
mint prepartor). Bannt a reprezentci
problmjnak modern trtnettudomny-
beli kvetkezetes mellzse, azaz az letsze-
r reprezentci, a jelenlt ellenllhatatlan
illzija (konvencionlis felfogs szerint)
ranke-i idelja rdekli. Bann tanulmnyai
lapjain ezen idel elzmnyeit s analgiit
boncolgatja. Azt mutatja ki, hogy mikzben
rett formjban a mdium (a nyelv) taga-
dsban, a jell ttetszsgnek fikcij-
ban lt testet, ekzben az ilyesfajta bellts
beazonosthat nyelvi kdokat alkalmaz.

5
A j historizmusrl lsd Pieters, J.: j histo-
rizmus: posztmodern trtnetrsa a narra-
tolgia s a heterolgia kztt. Aetas, 18. vf.
(2003) 3. sz. Elrhet: http://www. ae-
tas.hu/2003_3/2003_35.htm#P1890
_5705871. Utols letlts: 2011. mrcius 24.
Ekzben Aleida Assmann a ktetben sze-
repl lenygz esszisztikus ttekintse
az rstl a nyomokon t a hulladkig ve-
zet, s az emlkezet mdiumainak szerept
gy vilgtja meg, hogy a hozzjuk kapcso-
ld kulturlis elvrsokat, remnyeket s
rezigncikat is szemlzi. (159. old.). Ass-
mann ezltal mdium s jelents intim kap-
csolatt historizlja.
Tovbb elfogadottabb vlt az iroda-
lomelmleti eszkztr alkalmazsa, mely a
modern kori trtnetrs termkeinek gy-
mlcsz vizsglatt tette lehetv. Ennek
indiktoraknt tekinthetnk pldul a soro-
zatcmben is szerepl narratva sz nagy-
szabs karrierjre.
6
A Narratvk 8. rsai
kzl A kultrtrtnet s a narrativits ki-
hvsa cm tanulmnyban Karen Halt-
tunen direkt prbl szembenzni azzal a
komoly kihvssal, amelyet a narratv br-
zols problmjnak trtnettudomnyos
felismerse jelent. Halttunen a fentebb id-
zett Milohoz hasonlan a realizmushoz val
grcss ragaszkods ellen emel szt.
Konkrtan a kulturlis brzols mesl
mdszereknt vizsgl rgebbi elbeszlse-
ket, klnsen a 19. szzad bngyi reg-
nyeit, melyek a gyilkossg mint rejtly kul-
turlis konstrukcijn alapultak s nyjtot-
tak kpzeletbeli megoldst a gyilkossgok-
kal kapcsolatos bizonytalansg modern li-
berlis problmjra. (292. old.)
Ezzel prhuzamosan az jonnan intz-
mnyesl (br az antropolgia modern
trendjeihez, akrcsak a marxizmusban gy-
kerez hagyomnyokhoz sok szllal ktd)
cultural studies elgondolsai is komoly be-
folysra tettek szert, jelentsen kitgtva a
kultra sz jelentst. j kultrtrtnet-
rsbeli perspektvk nylnak meg, melyek
rszleges szttartst Roger Chartier s
Richard Biernacki egyttes itteni szerepel-
tetse megtlsem szerint kivlan illuszt-

6
A narratva sz gyakori hasznlata miatt is fi-
gyelemremlt az albbi munka: Horvth
Sndor: Kdr gyermekei. Ifjsgi lzads a
hatvanas vekben. Budapest, 2009.
j trtneti potikk nyomai Figyel
201
rlja. E kt, egyarnt a knyv els rszben
megszlal tuds ugyanis marknsan eltr
megkzeltsmdot s rtktleteket fo-
galmaz meg. Chartier ktetbe felvett rsa,
az 1989-es A vilg mint reprezentci az
Annales hagyomnyait kritikusan kvetve
a trsadalmi megosztottsg differenciltabb
megrtse rdekben a mvek, a reprezen-
tcik s a gyakorlatok vizsglatnak el-
vgzst propaglja. (54. old.) A francia tr-
tnsz explicit clkitzse a kulturlis szo-
ksok s trsadalmi klnbsgek j megvi-
lgtsba helyezse a kultra olyasfajta tr-
sadalomtrtnetnek megrsa ltal, mely a
trsadalmi kzegek heterogenitsnak fel-
trkpezsbl indul ki Chartier ugyanis
amellett rvel, hogy miutn a trsadalmi to-
talits lersnak ambcijval szemben
szkeptikuss vltunk, a trsadalmat rde-
mesebbnek ltszik kapcsolatok s feszlts-
gek kusza egytteseknt rtelmezni. A kul-
tra effajta trsadalomtrtnetnek eszkze
lehet a hasznlatok, jelentsalkots s in-
terpretcik klnbz forminak feldolgo-
zsa, akrcsak a hatalomgyakorls, a repre-
zentcik krli harcok vizsglata. (4344.
old.)
Az ppen tz vvel ksbb, 1999-ben
megjelentetett Mdszer s metafora az j
kultrtrtnet utn cm tanulmny a k-
tet egyik legrszletesebb, ugyanakkor filoz-
fiailag is ignyes, br alapvet lltsaiban
nem tl meggyz rsa. Richard Biernacki
amerikai szociolgusnak az j kultrtrt-
netrs eredmnyeivel s elmleti gyenges-
geivel val kritikus szmvetst tartalmaz-
za. Biernacki kezdetben a kultrtrtnet sa-
jtosan negatv, a trsadalomtrtnet elm-
leti kritikjban testet lt nmeghatro-
zsra hvja fel a figyelmet, mikzben amel-
lett rvel, hogy ezen elhatrolds ellenre
sok be nem vallott folytonossgot tallni
mikzben a francia Chartier (akire nem
mellesleg Biernacki tbbszr is utal szve-
gben) nemcsak folytonossgokat ismer el,
hanem kifejezetten a gymlcsz fuzion-
ls lehetsgei mellett rvel. (78. old.)
Biernacki legfbb, anti-fundacionalista
rve az, hogy az j kultrtrtnszek ma-
gyarzatai a trtnelem vals s megmst-
hatatlan, eleve adott alapjnak elkpzels-
vel dolgoznak, mg ha ezt nem is trsadal-
migazdasginak, hanem nyelvikulturlis-
nak tartjk. A kultra munkikban nem
pusztn hasznos konstrukciknt kerlt t-
lalsra, hanem jellemzen az ltalnos s
szksges igazsg szerept veszi fel. E tel-
jessgigny Biernacki szerint eleve kizrja a
hat okok keresst, st a kultrtrtnszek
eme fundacionalizmusa maximlis filozfiai
kijelentsekben lt testet, mely szerint a
kultra mindent magban foglal. Ennek k-
vetkeztben pedig minimlis magyarza-
tokkal llnak el: rtelmezseiket rgvest
magyarzatokknt prbljk eladni. (85.
old.) Biernacki mdfelett gyanakvnak mu-
tatja magt: szerinte nreflexiik eleve cini-
kusak, mivel let s magyarzat kztt
rendszerint metafizikai kapcsolatot ttelez-
nek. Biernacki pp ezrt jabb fordulatokat
reml s prognosztizl, melynek kvetkez-
tben a kultra mkdsnek hogyanja, az
informlis s gyakorlati sszefggsek, pl-
dul a kultra mint a gyakorlat testbe
gyazott ismerete, mint a gyakorlat szervez
ereje s mint a gyakorlat lmny-jelleg ho-
zadka is vizsglat trgyv vlhatnnak.
(97. old.) lltsa szerint ennek legalapve-
tbb hozadka annak kutatsbeli figyelem-
bevtele lenne, hogy a kultra nem redu-
klhat a jelek olvassval analg tevkeny-
sgre, hanem aktv stratgiai tevkenysg
ltal ltezik s termeldik jra. Vgs felve-
tse szerint a kutatk j nzpontokat ve-
zethetnnek be, melyek egymssal veteked-
ve firtatnk a jelents gyakorlatt. (106.
old.)
E szveg szmomra tbb szinten is iro-
nikusnak hat, az jdonsg retorikja tlfe-
sztettsgnek jeleit mutatja. Mikzben elvi-
tatja az j kultrtrtnet sokszor hangozta-
tott jdonsgrtkt s trsadalomtrtnet-
tl val elszakadtsgt, maga is igen ers l-
ltsokat fogalmaz meg nzetei jdonsg-
val kapcsolatban, csak ppensggel nem
Figyel LACZ FERENC
202
igazn sikerl ezeket bizonytania, felvet-
seinek a rgi-j kultrtrtnettl val jelen-
ts eltrseit meggyzen felvzolnia
azon tl, hogy az ltala preferlt kultrtr-
tnet nyitottabb s prbeszdkpesebb
lenne. Mikzben a korbbi j kultrtrtn-
szeknek szemre veti, hogy a trsadalom-
trtnet fantomjval vitatkoztak, maga is
megkonstrulja az j kultrtrtnet olyas-
fajta kpt, amivel szemben aztn szalma-
bbszer rveket sorakoztathat. Biernacki
tbb konkrt krdsben leslt tanulm-
nya vgl nylt nlegitimcis diskurzusba
torkollik, aminek eltveszthetetlen jele a
szerz tbbszri pozitv hangnem nhivat-
kozsa.
Kisantal Tams bevezetjben helyesen
jelzi, a trtnetrs lehetsgei gy tgul-
nak, hogy a szak kzben szt is aprzdik.
Az tfog valsgrtelmezsi ignnyel fell-
p modern megkzeltsmdok leldozsa
utni talakulsok sorn a trtnetrs to-
vbb oly mdon pluralizldik, hogy egy-
ttal a tudomnyos diszciplnk hatrai is
fellazulnak, st helyenknt kifejezetten el-
mosdnak. Denis Saint-Jacques s Alain
Viala ktetbeli rsa pp ilyen, konkrtan a
trtnelem, a trsadalomtudomny s az
irodalomkutats kztti, st a diszcipln-
kat elvlaszt hatrokat maga mgtt hagy
(azaz transzdiszciplinris) prbeszd el-
remozdtsra vllalkozik (Az irodalmi me-
zrl. Trtnelem, fldrajz, irodalomtrt-
net). A szerzk az irodalmi mez szlet-
snek s szerkezetnek jelentsre reflek-
tlnak, a bourdieu-i elkpzelst trtneti
perspektvbl rtelmezik, rvnyessgt
idben gy terjesztik ki, hogy ms (kanadai
francia) krlmnyek kztti alkalmazhat-
sgnak mdjt is vgiggondoljk.
A tartalmak fentebbi additv jelleg fel-
sorolsa nemcsak a trtnetrs, elssorban
a ktet fkuszban ll kultrtrtnet ten-
denciit hivatott rzkeltetni (melyet az
irodalommal kapcsolatos megfontolsok
ugyancsak nagy szma egszt ki), hanem
egyben a kivlasztott szvegek sokszns-
gt is. A Narratvk 8. tizenhrom szvege
ugyanis szertegaz, maximum laza s
egymst rszben fed tematikai egysgekbe
illeszthet. Ennek illusztrlsul megemlt-
het, hogy mg pldul az els rsz cme
alapjn az j trtnetrs szemlletmdjai
mellett mdszereirl kvn informlni, a har-
madik cmben is szerepel j metdusok ki-
fejezs.
Br Kisantalnak ktsgkvl igaza van
abban, hogy a kortrs trtnetelmleti fej-
lemnyek igencsak heterognek, s nem r-
telmezhetk egysges mozgalom rszeiknt,
az ltala felvzolt szttarts megtlsem
szerint a ktet vlogatsi elveire, pontosab-
ban kiforrott elvek alkalmazsnak hiny-
ra szintgy vall. A megjelen tanulmnyok
eleve hrom nyelvbl (angolbl, francibl,
nmetbl) lettek lefordtva, a szerzk kztt
francia, nmet s amerikai kutatk mellett
kanadai, izraeli s olasz llampolgrsgak
is szerepelnek. A lefordtott szvegek kzl
ugyan nyolc angolul szletett, de heterogn
clokbl: kett egyszerzs ktet fejezeteknt
jelent meg, kett a Beyond the Cultural
Turn cm, sokszerzs tanulmnyktetben
ltott napvilgot, a tovbbi ngy pedig h-
rom klnbz folyiratban (kzlk kett
a trtnetelmlet kimagasl elismersnek
rvend orgnumban, a History and
Theoryban). A hrom francia szveg egy-
formn az Annales lapjain volt eredetileg
olvashat, a kt nmet szveget viszont ta-
nulmnyktetek fejezeteknt publikltk.
7

Mindegyik itt megjelen rs 1984 s
2003 kztt rdott, tbbsgk (sszesen
nyolc) a kilencvenes vek sorn. Elmondha-
t teht, hogy a ktet elssorban a kilenc-
venes vek nyugati tudomnyos irodalmba
enged betekintst, amikor is az erszakolt
modernizci szlssges formjt megva-
lst kommunista rezsimek sszeomlsval
s a hideghbor lezrultval a trtnetfilo-
zfit elvet posztmodern, akrcsak a trt-
netfilozfiai alapon a trtnelem vgt hir-

7
Bonnell, V. E. Hunt, L. (eds.): Beyond the
Cultural Turn: New Directions in the Study
of Society and Culture. Berkeley, 1999.
j trtneti potikk nyomai Figyel
203
det poszthistorikus gondolkodsmdok vi-
rgkorukat ltk. A magyar tudomnyos
let ekkor pp vtizedes kimaradsokat
prblt buzgn ptolni, melybl nagyszab-
s, de (mondhatni szksgszeren) eklekti-
kus recepcihullm kvetkezett.
8
A hsz v-
vel a rendszervlts utn megjelen Narra-
tvk 8. ezen 1989 ta jl ismert eklekticiz-
mus szellemben szletett, s nem pusztn
azrt, mert tizenngy fordt s ht szakmai
lektor munkjnak gymlcse br a ford-
tsok jelents minsgbeli eltrseit nyilvn
fknt ez magyarzza. Hogy ki felel a mr-
mr megszmolhatatlan ktetbeli nyomda-
hibrt, azt taln jobb nem is feszegetni
E heterogenits nmagban vdhet
lenne, hiszen sok s sokfle kulcsszveg hi-
nyzik magyarul. A magyar kultra csak
szelektven kivlasztott trendek recepcij-
ra fkuszl fejlesztse melletti rvek ugyan
megfontolandk, de (enyhn szlva) nem
perdntek. A bajok akkor kezddnek, ami-
kor ktetekben szvegek mintegy mlesztve
jelennek meg, azaz megjelensk szkebb,
konkrtabb kontextusrl tl kevs rdemi
informcit kapunk. A Narratvk 8. Kis-
antal kompetens, de fknt ltalnos fejle-
mnyeket taglal bevezetje s az ezen fell
ltrehozott minimlis extra tudomnyos ap-
partus folytn sajnos ilyennek nevezhet.

8
Niethammer, L.: Posthistoire. Ist die Ge-
schichte zu Ende? Hamburg, 1989.
A szerzk listja a (rossz) szoksoknak
megfelelen hinyzik, gy a vilghln elr-
het informcik alapjn derlhet csak ki,
hogy kzlk mindssze ketten szereztk
doktori fokozatukat 1980 utn.
9
Hetket,
azaz a tizenhrom doktor (vagy azzal egye-
nrtk tudomnyos fokozatot szerz) mr-
skelt tbbsgt pedig a hatvanas vekben
avattk doktorr. Ebbl az is kvetkezik,
hogy a ktetben megszlalk jelents tbb-
sge a nyugdjkorhatrhoz immron jval
kzelebb ll (vagy mr el is rte azt), mint
hszas-harmincas veihez: a ktet lapjain
nemhogy nem a legkurrensebb, aktulisan
komoly visszhangot kivlt fiatal trtnet-
elmletszek szlalnak meg magyarul, ha-
nem az aktulis kzpgenercibl (a negy-
venesek s tvenesek kzl) is csak nh-
nyan. Flrertsek elkerlse vgett: sem-
mikppen sem szereznm azt a ltszatot
kelteni, hogy e szerzk magyar nyelv meg-
jelentetse tlzottan megksett vagy neta-
lntn flsleges volna. Pusztn ezen alap-
vet szndka szerint aktulis trendeket
psztz ktet sszelltsakor is megfi-
gyelhet aszinkronitsra kvntam mg v-
gezetl felhvni a figyelmet.
LACZ FERENC

9
A tizenngy szerz kzl csak egy nem ren-
delkezett ilyen fokozattal. Nem mellesleg az
egyedli, aki mr nincs az lk kztt: a
csernovici szlets, ksbb a mvszettr-
tnet izraeli intzmnyestsben ttr sze-
repet jtsz Moshe Baraschrl van sz.

AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 204
Uni s perspektvi

Allan I. Macinnes: Union and Empire: The
Making of the United Kingdom in 1707.
Cambdrige University Press, 2007.
398 oldal


A Union and Empire: The Making of the
United Kingdom in 1707 cm m szerzje,
Allan I. Macinnes a skciai University of
Strathclyde professzora, a kora jkori trt-
nelem neves kutatja. Szmos tudomnyos
cikk, tanulmny, illetve ltala rt vagy szer-
kesztett knyv fzdik a nevhez.
1

A Union and Empire beilleszthet azon
knyvek, tanulmnyok, eladsok s meg-
emlkezsek sorba, melyek az angolskt
uni hromszzadik vforduljnak lltot-
tak emlket. Egyrszt a szerz is fejet kvnt
hajtani a jeles esemny eltt, msrszt a
legjabb kutatsok alapjn megprblta j
fnyben megvilgtani azt. Valjban ppen
ebben rejlik Macinnes megkzeltsnek j-
szersge: Skcia korabeli gazdasgi kap-
csolatait feltrva bekapcsolta az unit a vi-
lgkereskedelem fejldsnek rendszerbe,
elhelyezte a Brit Birodalom ltrehozsa s
azon tlmenen a brit gyarmatosts folya-
matban. A szvevnyes diplomciai szlak
kibogozsval bemutatta, milyen fontos
szerepet jtszott az Egyeslt Kirlysg meg-
szletse a szigetorszg eurpai nagyhata-
lomm vlsban. Ez utbbihoz kapcsol-
dan kiemelte a klfldi levltrakban vg-
zett kutatsokat, melyek fnyt vethetnek az
uni fogadtatsra az eurpai udvarok r-
szrl. Itt elssorban Gyrgy dn herceg s
angliai kvete, Ivan Rosenkrantz 1702
1705 kztt folytatott levelezsre utalt.

1
Clanship, Commerce And the House of Stu-
art, 16031788 (2001), The British Revolu-
tion, 162960 (2004), Shaping the Stuart
World, 16031714: The Atlantic Connection
(2005)
A Macinnes ltal hasznlt forrsok mind
tpusukat, mind szrmazsi helyket te-
kintve rendkvl vltozatosak. Megtallha-
tk kzttk a korszak kiemelked szem-
lyisgeinek levelei, visszaemlkezsei, nap-
li s jelentsei; klnfle llami levltrak
s csaldi magnlevltrak iratai; parla-
menti jegyzknyvek s trvnyek; gazda-
sgi iratok s politikai vitairatok.
A forrsokhoz hasonlan a felhasznlt
irodalom listja is arra utal, hogy a szerz
rendkvl komplex, minden rszletre kiter-
jed munkt vgzett. Felhasznlta a tma
klasszikusainak szmt munkkban lefek-
tetett alapokat, ugyanakkor a szakirodalom
tekintlyes rszt az elmlt tizent-hsz v-
ben keletkezett mvek tettk ki. Felhasznl-
ta a helytrtneti munkkat, valamint a
Skcia diplomciai s gazdasgi kapcsolata-
irl rt legjabb knyveket, hazai s klfldi
szerzk tollbl egyarnt. A dniai trnr-
kssel folytatott levelezs ismertetse jabb
kutatsi eredmnyt is hozott Skcia szak-
Eurpval s az angol gyarmatokkal polt
kapcsolataira vonatkozan.
A m t rszbl s minden rsz tbb fe-
jezetbl ll. A bevezet fejezetben a szerz
ismerteti a m megrsnak cljait, s szn-
dkt, hogy tfog kpet szeretne alkotni.
A holisztikus szemllet kialaktst nagy-
mrtkben megknnytette, hogy a forrsok
tekintlyes rsze ma mr digitalizlt form-
ban is a kutatk rendelkezsre ll.
A bevezett egy historiogrfiai fejezet
kveti. A kortrsak kzlk taln a legh-
resebbek: Daniel Defoe, George Lockhart,
John Clerk s Gilbert Burnet munki-
nak nhny soros bemutatsn t egszen
a 2007-ben megjelent mvekig tekinti t a
szerz a tma irodalmt. A felsorolt mvek-
hez fztt kommentrokbl rezhet, hogy
jabb kutatsokra tmaszkodva nmileg
szembehelyezkedik a whig llsponttal, s
Uni s perspektvi Figyel
205
trekszik az uni s a 17. szzadi skt gaz-
dasg hagyomnyos megtlsnek cfola-
tra.
A msodik szerkezeti egysgben az uni
lehetsges 17. szzadi alternatvit elemzi.
A klnfle alternatvk rtkelsnl hrom
elembl ll sklt alkalmaz; attl fggen
osztlyozza az adott alternatvkat, hogy
azok teljes, fderatv vagy egyrtelmen an-
gol vezets unit knlnak-e fel. A msodik
rsz utols, harmadik fejezete a hagyom-
nyostl eltr szemlletmdrl tanskodik:
arra hvja fel a figyelmet, hogy az reknek is
voltak unis trekvseik, gy a hrmas sk-
lt ki lehet egszteni egy negyedik term-
szetesen r fokozattal. Ebben a fejezetben
azt vizsglja, hogy az rek s a sktok ho-
gyan reagltak egyms s az angolok ltal
kezdemnyezett unis trekvsekre.
A harmadik rsz egyrtelmen gazdas-
gi oldalrl kzelt az uni krdshez, s
szintn hrom fejezetre oszlik. Elsknt
Macinnes azt mutatja be, hogy a sktok mi-
lyen sikeresen ki tudtk venni rszket az
angol, illetve a Stuartok ltal britnek neve-
zett gyarmatostsbl. Ennek ksznheten
egy az egsz ismert vilgra kiterjed, csaldi
ktelkekkel tsztt skt kereskedelmi h-
lzat alakult ki. A kvetkez fejezetben a
sktok nll gyarmatalaptsi ksrlett
veszi grcs al, mely voltakppen a Com-
pany of Scotland Trading to Africa and the
Indies nev rszvnytrsasg tevkenysg-
vel rte el a cscsot. Vgezetl Macinnes azt
elemzi, hogy mekkora eslye volt egy esetle-
ges hollandskt fderatv trekvsnek, il-
letve a kilenc ves hbor dacra miknt
lendlt fel Skcia 17. szzadi szaki keres-
kedelme.
A negyedik rsz a skciai prtok sszet-
telt, ideolgijt s politikai motivcit,
valamint az Egyeslsi Trvny keresztlvi-
telt taglalja. Az els fejezet a Stuartok visz-
szatrst tmogat politikai irnyzat lehe-
tsgeinek bemutatsrl szl. A msodik
fejezet mr az unis trgyalsokkal, a kt
orszg ltal deleglt megbzottak kztti
megbeszlsekkel, az unis cikkelyek ke-
resztlvitelt megknnyt kormnyprti
politizlssal foglalkozik.
Az utols, tdik rszben kerl sor a k-
vetkeztetsek levonsra. Macinnes pontrl
pontra megvizsglja, hogy az Egyeslsi
Trvny cikkelyei Skcia fejldst vagy p-
pen ellenkezleg, az angol rdekeket szol-
gltk-e. Nem tekinthet szerencssnek,
hogy elssorban a rvidtvon jelentkez
eredmnyek alapjn tli meg az unit.
sszegzsknt megllapthat, hogy a
szerznek valban sikerlt tfog kpet raj-
zolnia az 1707-es unirl. A legjabb kuta-
tsok eredmnyeinek felhasznlsa mellett
sajt levltri kutatsra alapozza llspont-
jt. A sktok eurpai s amerikai kapcsola-
tainak vizsglatval rendkvl lnk, pros-
perl kereskedelmi s kapcsolati hlt tr
elnk. Ezltal igyekszik megcfolni a ha-
gyomnyos llspontot, mely szerint Skcia
17. szzadi gazdasga rendkvl rossz hely-
zetben volt, ami az uni elfogadsra kny-
szertette a sktokat. Mindezzel Macinnes
voltakppen a tory trtnszek tborhoz
csatlakozik.
SZAB TIBOR


AETAS 26. vf. 2011. 2. szm 206
Egyoldal Pozsony-kpek

Pieter C. van Duin: Central European
Crossroads. Social Democracy and Natio-
nal Revolution in Bratislava (Pressburg)
18671921. International Studies in Social
History, vol. 14. Berghahn Books, New
York Oxford, 2009. 466 oldal

Filep Tams Gusztv: Fhatalomvlts
Pozsonyban 19181920. Esemnyek, trt-
nsek egy hrlap kzlemnyeinek tkrben.
Kalligram, Pozsony, 2010. 188 oldal


Pozsony vrosa mindig is hls terep volt a
nemzeti krdssel foglalkoz trtnszek
szmra hagyomnyos tbbnyelvsge, re-
gionlis jelentsge, gazdag polgrsga s a
mindenkori llami hatalom szmra is ki-
emelt fontossga miatt. A Pozsonnyal fog-
lalkoz kutatsok kt friss darabja ugyanaz-
zal a korszakkal, az els vilghbort kvet
tmenettel foglalkozik, meglehetsen eltr
szempontbl.
Az els m szerzje Pieter C. van Duin
holland trtnsz, aki vaskos knyvet rt a
pozsonyi szocildemokrcia s a naciona-
lizmus kapcsolatrl az els vilghbort
kvet llamfordulat idejn. A knyv clja
az, hogy sszekapcsolja a pozsonyi szocil-
demokrcia s a nacionalizmus trtnett:
bemutassa, hogy mennyire nemzetiesedett
el a magt gyakran nemzetek flttinek lt-
tat munksmozgalom, s ezzel kapcsolat-
ban megvizsglja, hogy a pozsonyi munk-
sok trsadalma(i) hogyan viszonyult(ak) az
1919 elejn bekvetkez hirtelen hatalom-
vltshoz.
Az els vilghbor Pozsonya ktsgte-
lenl kivl terep a nemzetpts s a mun-
ksmozgalom kapcsolatnak tanulmnyo-
zsra: a vros komoly gyriparral rendel-
kezett, ennek megfelelen tbb tzezerre r-
gott a munksok szma, akik kztt egya-
rnt megtallhatk voltak nmet, magyar,
szlovk s cseh anyanyelvek, illetve ezek
tetszleges kombincii. De a pozsonyi
munksok nemcsak nagy szmuk s nyelvi
soksznsgk folytn biztostanak idelis
terepet a kutatnak, hanem kiemelkeden
jl szervezett szocildemokrata intzmny-
rendszerk miatt is. Bcs kzelsge ltv-
nyosan j hatssal volt a pozsonyi mun-
ksmozgalomra: Pozsony szocildemokrati
sajt jsgokat adtak ki, kiterjedt egyesleti
lettel brtak, komoly oktatsi, npnevelsi
tevkenysget folytattak. Ekzben naponta
szembesltek mind a magyar llam nemze-
tiest politikjval, mind a Magyarorszg
irnt hagyomnyosan lojlis, de a helyi ha-
gyomnyokat s a nmet nyelv magas
presztzst rz pozsonyi polgrsggal. Eb-
ben a kontextusban a demokratikus ma-
gyarorszgi forradalom, illetve a magyar
nemzetiest kzpont hirtelen csehszlovk
kzpontt val vlsa nyilvnvalan tbbf-
le vlaszt hvott el a munksmozgalom r-
szrl, amelyek nagy rszben fggtek a ma-
gyar nemzetptshez fzd korbbi vi-
szonytl. Ennek a viszonynak a rszleteire,
illetve az j hatalommal szembeni magatar-
tsra kvncsi van Duin annak rdekben,
hogy rekonstrulni tudja a nemzetpts si-
kert a pozsonyi munkstrsadalom kr-
ben.
Van Duin mvnek els rsze elszr a
tmt s a mdszereket definilja, ezutn a
dualista Magyarorszg nemzetpts-
trtnett mutatja be, majd a pozsonyi v-
rosi kontextusrl szl, vgl a szocilde-
mokrcia s a nacionalizmus kapcsolatt
vizsglja Habsburg birodalmi perspektv-
ban. A msodik rsz a pozsonyi esemnyek
igen rszletes, mr-mr napi szint elemz-
st adja 1918 oktbere s 1919 mrciusa k-
ztt, majd a harmadik rsz a csehszlovk
Egyoldal Pozsony-kpek Figyel
207
uralom els veit elemezve jut el a konkl-
zihoz.
A knyv forrsbzist alapveten a n-
met nyelv szocildemokrata s polgri
sajt, emellett emlkiratok, illetve nhny
szlovk jsg kpezi. Szakirodalomknt
nagyrszt a munksmozgalom trtnett
feldolgoz kommunista csehszlovk histori-
ogrfia jelenik meg a hivatkozsokban, amit
helyenknt frissebb szlovk, nmet s angol
nyelv munkk is kiegsztenek. Kritikai
megjegyzssel a szerz mg a kommunista
idszak alatt kiadott munksmozgalmi m-
veket sem illeti, ezeket a szvegeket is
egyenrangknt kezeli a tbbi hivatkozs-
sal. Magyar nyelv forrst vagy szakirodal-
mat a szerz nem hasznlt fel, s mg szlo-
vkiai levltri forrsok is alig bukkannak
fel a lbjegyzetekben. A knyv bibliogrfija
s forrskezelse gy mr elrevetti az ala-
possg s kiegyenslyozottsg hinyt.
A szerz a politikai diskurzuson s veze-
t politikusok cselekedetein keresztl pr-
bl trsadalomtrtnetet rni. A forrs- s
szakirodalmi bzis sajnos nem teszi lehet-
v, hogy a szerz a politikai diskurzus mg
tekintve olyan mlysgi vizsglatot vgezzen
el, mint pldul kapcsolathls elemzs,
prozopogrfiai vizsglat, vagy brmely
olyan technikt alkalmazzon, amely alkal-
mas lenne a tma mikrotrtneti jelleg
megkzeltsre. Pedig a vizsglt trgy mik-
ro-feldolgozsra knlkozik: egy relatven
kis npessgrl van sz, amelyrl a szocia-
lista idszak tudomnypolitikjnak k-
sznheten mr szmtalan eltanulmny
szletett. Ugyan az jsgok feldolgozsnak
nyomn van Duin knyve gy is szmtalan
jdonsggal br, a tmban rejl lehets-
geket a ktet vaskos terjedelme ellenre
nem sikerlt kiaknznia.
A politikai diskurzusok s a vezet poli-
tikusok mkdsnek vizsglata alapjn is
lehet alapos trsadalomtrtneti elemzst
nyjtani, ha a kutat megfelel elmleti
kpzettsggel br. Els ltsra van Duin
megfelel ennek az elvrsnak, mivel kny-
vnek bevezet fejezetben felsorolja a kur-
rens angolszsz nacionalizmus-elmleti iro-
dalom megllaptsait. Csakhogy a poszt-
modern angolszsz nacionalizmus-elmleti
irodalom hatsnak az els fejezet vgn,
konkrtan a 24. oldalon vge szakad; a knyv
htralev, csaknem 450 oldaln sz sem
esik a nemzetpts dinamikus jellegrl, az
identitsok kontextus-fggsgrl vagy a
nem-nemzeti identitsok Pozsonyban olyan
gyakori jelensgrl. Van Duin fittyet hny-
va sajt bevezet fejezetre, knyve rdemi
rszben idszaktl fggetlenl a nemzet
kemny kategriiban gondolkozik: a Cent-
ral European Crossroads alapjn a dualista
Pozsony laki vagy magyarok, vagy nme-
tek, vagy szlovkok voltak, akik sszessg-
ben nemzeti kollektvumknt viselkedtek.
Egyb identitsformkrl, lojalitsokrl
szinte nem hajland tudomst venni, ami
klnsen nagy hiba Pozsony esetben, mi-
vel ez a vros hres volt arrl, hogy pldul
nmet laki egyszerre voltak lojlis s bsz-
ke magyarorszgiak, illetve nmet nyelvek
s kultrjak.
gy aztn az sem meglep, hogy van
Duin rtelmezsben a magyarorszgi naci-
onalizmus trtnete a gonosz magyar llam
elnyom politikjrl szl, ahogy a magyar
politikusok el akartk nemzetietlenteni a
nem magyar npessget. A pozsonyi lakos-
sg tbbsgben nem nemzeti identitst
van Duin ezrt nem is tudja megrteni,
mint ahogy az is meghaladja ennek az r-
telmezsnek a hatrait, hogy a pozsonyi
nmetek, belertve a munksokat is, mirt
voltak a trgyalt korszakban vgig lojlisak
az elnyom Magyarorszghoz, s mirt
nem dvzltk a szintn elnyomott szlo-
vkok hatalomra jutst. Persze ha egy ku-
tat nagyrszt a csehszlovk munksmoz-
galmi trtnszek mveit veszi alapul, ak-
kor ennl szofisztikltabb eredmnyre ne-
hezen juthat. Flrerts ne essk: nem kte-
lez rajongani a dualista magyar llam
nemzetpt politikjrt, azt nyugodtan le-
het krhoztatni vagy akr szidni. De csak
akkor elfogadhat ez az eljrs, ha a szerz
az elmleti keretek, a forrsok s a szakiro-
Figyel VARGA BLINT
208
dalom alapos ismeretben teszi meg ezt.
Van Duin pedig elbukott ezen a prbn. St,
a szerz a magyarorszgi kontextust bemu-
tat fejezetnek a Legsttebb Magyaror-
szg cmet adta, ezzel nkntelenl is ko-
molytalann tette a kutats objektivitsra
val trekvst.
Ezek utn a naiv olvas legalbb azt
vrn, hogy a cmben megadott idszakot s
trgyat alaposan bemutatja a szerz. Azon-
ban az 1867 s 1918 kztti idszakrl csak
azrt esik sz, hogy kontextusba helyezze a
vilghbor utni rvid idszakot. Ez lenne
a kisebbik baj, csakhogy az alcmben sze-
repl, teht a hangzatos fcmet pontost
nemzeti forradalom kifejezs teljes mr-
tkben rtelmezhetetlen terminus. Po-
zsonyban 1918-ban valban lezajlott egy
forradalom, ami demokratikus volt, de k-
lnsebb nemzeti trekvsekkel nem pro-
sult. 1918 vgn a demokratikus Pozsony
lakossgnak nagy rsze ugyangy Magya-
rorszghoz akart tartozni, mint korbban
vagy a kvetkez idszakban. A nemzeti
szempontbl komoly vltozst a csehszlo-
vk uralom megjelense hozta 1919 elejn;
ez viszont nem nevezhet forradalminak,
mivel a vros lakossgnak elspr tbbs-
ge kereken elutastotta, s hossz ideig re-
mnykedett egy alternatv megoldsban
ahogy ez egybknt a knyvbl rszletesen
kiderl. Ennyi kvetkezetlensg utn a
knyvben elfordul trgyi tvedsek (pl-
dul a Magyar Tancskztrsasg kezdet-
nek konzekvensen rossz datlsa) mr szin-
te fel sem tnnek.
Van Duin knyve teht sajnlatosan
gyenge ksrlet arra, hogy megrtsk, ho-
gyan itatdott t nemzeti szellemmel az in-
ternacionalizmussal is ksrletez munks-
sg. A ktet ugyanakkor felhvja a figyelmet
a mg sok jdonsgot rejt tmra, s taln
jabb kutatsokat generl. A munksmoz-
galom trtnetvel ugyanis rthet okok-
nl fogva igen kevs kutat foglalkozik a
rendszervlts ta, gy a rendelkezsre ll
szakirodalom jelents rsze az ideologikus
1989 eltti korszakban szletett. Klnsen
a szocildemokrcia s a nacionalizmus
kapcsolata lehet gymlcsz tma, hiszen
a kommunista idszak historiogrfija nyil-
vnvalan nem hasznlt tl bonyolult nem-
zetrtelmezst. Mindenesetre kicsi a val-
sznsge annak, hogy brmely trtnsz is
neki merjen vgni ugyanennek a tmnak,
amikor mr szletett egy igencsak hossz,
angol nyelven, radsul egy vezet kiadnl
publiklt knyv. gy a leend kutatk sz-
mra inkbb ms vrosok feldolgozsa ke-
csegtethet eredmnnyel. Ehhez van Duin
knyvt kiindulsknt mindenkppen fel
lehet majd hasznlni, mivel a pozsonyi n-
met jsgokat a szerz alaposan feldolgozta,
csak ezeknek a kontextusba helyezsvel s
megfelel mlysg elemzskkel maradt
ads.
Sajnos a msodik knyv szerzje, Filep
Tams Gusztv sem ezt az utat vlasztotta.
Filep mr szmtalan kisebb tanulmnnyal
bizonytotta, hogy jl ismeri a kt vilgh-
bor kztti csehszlovkiai magyar trsada-
lom s mvelds trtnett, ezrt knyv-
hez mindenkppen nagy remnyt fzhet az
olvas. Filep knyvnek clja a pozsonyi
magyar polgrsg mentalitsvltozsnak
megrtse az llamfordulat idejn. Krdse,
idbeli s trbeli keretei teht nagyon ha-
sonltanak van Duinhez. Mg azonban van
Duin a magyar forrsokat s szakirodalmat
ignorlta, Filep ppen ellenkezleg csupn a
pozsonyi magyar nemzetpt elit napilapja,
a Nyugatmagyarorszgi Hrad alapjn dol-
gozta fel a vros fltti uralomvlts trt-
nett. Filep rthetetlen mdon szigoran
ragaszkodik knyve alcmhez, s munkj-
nak forrsbzist gyakorlatilag szinte csak
ez az jsg kpezi. Ez az eljrs csak abban
az esetben lehetne indokolt, ha ltezett vol-
na olyan trsadalmi csoport, amely kizr-
lag a Hradbl tjkozdott, gy a vros
tbbi sajttermke nem hatott volna gon-
dolkodsra. A Hrad azonban polgri lap
volt, olvasi kztt gy bizonyra elspr
tbbsgben voltak azok, akik nmetl is
tudtak, gy szinte biztosra vehet, hogy az
egybknt sokkal magasabb sznvonal n-
Egyoldal Pozsony-kpek Figyel
209
met nyelv pozsonyi sajttermkeket is fo-
gyasztottk. Filep gy mr forrsainak n-
kntes leszktsvel is elrhetetlen tvol-
sgba tolja a sajt maga ltal kitztt clt.
Nem is beszlve arrl, hogy tovbbi slyos
krdsek merlnek fel a forrsokkal kapcso-
latban: vajon a szerz mirt nem hasznlta
fel a virgz Pozsony-kutats eredmnyeit?
A bibliogrfiban egyltaln nem szerepel-
nek az egybknt igen knnyen hozzfrhe-
t, a magyar mellett szlovk, nmet s angol
nyelven megjelent munkk.
Sajnos Filep szk forrsbzisa gy nem
tette lehetv egy jl felptett kutats el-
vgzst. Mivel nem tett fel alaposan meg-
indokolt krdst, s hinyzik egy elmletileg
is jl krbebstyzott hipotzis, knyve
szmtalan sebbl vrzik. Vilgos koncepci
hinyban munkja csupn helytrtneti
adalkok hosszas felsorolsban merl ki. A
szerz annyira elmerlt a Hradban, hogy
knyvnek nagy rsze csupn jsgcikkek
sz szerinti tvtelbl ll: az 5759. olda-
lakon pldul kt oldalon keresztl csupn
egy tiltakoz beadvny alrit sorolja fel
brmilyen rtelmezsi ksrlet nlkl. A jl
meghatrozott koncepci hinya radsul
ahhoz is vezet, hogy rthetetlen rszek ke-
rltek be a knyvbe: gy rszletesen olvas-
hatunk arrl, hogyan internltak magyar
politikai vezetket Rimaszombatrl (!), s
az orosz hadifogsgba esett pozsonyiakrl is
szmtalan informcit tudunk meg. Az vi-
szont nem derl ki, hogy ezek a rszletek
hogyan befolysoltk a pozsonyi polgrok
mindennapjait az llamfordulat idejn.
Fjan hinyzik tovbb a pozsonyi pol-
grsgra olyan hossz ideig jellemz tbbes
identitsok rtelmezse, amit nyilvnvalan
komolyan segtett volna, ha a szerz lega-
lbb minimlisan megprblja mvt elhe-
lyezni a nemzetptsrl szl elmleti vitk
keretei kztt. A korbbi kutatsok ugyanis
egyrtelmv tettk, hogy 1918 eltt a vros
polgrsga ppen egy slakos, magyaror-
szgi lojalitssal br, de nmet kultrj,
illetve a magyar nemzetpt llam szolg-
latban ll, gyakran a vrosba frissen bete-
leplt csoportra oszthat. Filep azonban ezt
a kt kategrit gondolkods nlkl egy ka-
lap al veszi, radsul nem ejt szt a pozso-
nyi zsid polgrsgrl sem. Ugyan szmta-
lanszor jelzi, hogy merev nemzeti kategri-
k gyakran nem alkalmazhatk knyve sze-
replinek jellemzsre, mgsem tesz ksr-
letet arra, hogy talljon egy olyan szem-
pontrendszert s terminolgit, ami alapjn
mgis rtelmezhetk lennnek az llamfor-
dulat idejn l pozsonyi polgrok.
Kisebb ambcival, szernyebb mret-
ben ugyan, de Filep reproduklta van Duin
knyvnek gyengit, azaz a nem kielgt
elmletimdszertani kereteket s forrs-
bzist. Filep knyvnek gy hasonl ernyek
jutnak csupn, mint van Duinnek: a kor-
szak Pozsonyra kvncsi olvasnak nem
kell vgigolvasnia a vros magyar sajtjt,
mivel a fontosabb cikkeket megtallja Filep
lbjegyzeteiben.
A pozsonyi llamfordulat rtelmezse
teht kt monogrfia megszletse utn is
vrat magra. Kr rte.
VARGA BLINTSzmunk szerzi

BORUS GYRGY trtnsz, Debreceni Egyetem
CZIRKI ZSUZSANNA trtnsz, SZTE BTK, Hdoltsgkori kutatcsoport
FERIDUN M. EMECEN trtnsz, Isztambuli Egyetem
G. ETNYI NRA trtnsz, Kroli Gspr Reformtus Egyetem
KRBIN KOS segdlevltros, Heves Megyei Levltr ELTE BTK
KOSRK LSZL doktorjellt, ELTE BTK Atelier
KOVCS ADRIENN levltros, PhD hallgat, PTE Egyetemi Levltr, Pcs
KOVCS ZSOLT doktorjellt, ELTE BTK, Kora jkori magyar trtneti program
LACZ FERENC trtnsz, Friedrich Schiller Egyetem, Jna
GERNOT NUSSBCHER levltros-trtnsz, Brass
PETERECZ ZOLTN adjunktus, Eszterhzy Krolya Fiskola, Eger
RVSZ VA trtnsz, SZTE BTK
SZAB TIBOR egyetemi hallgat, Debreceni Egyetem
SZCS ZOLTN GBOR politolgus, Miskolci Egyetem BTK
TTH SNDOR LSZL trtnsz, SZTE BTK
VARGA BLINT trtnsz, doktorjellt, ELTE BTK Atelier Universitt Mainz
VATAI GBOR doktorjellt, SZTE BTK
NEDIM ZAHIROVI tudomnyos munkatrs, Geisteswissenschaftliches Zentrum fr
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Universitt
Leipzig

A fordtsokat BARNA JZSEF, CZIRKI ZSUZSANNA s SZIGETI BOGLRKA ksztette.
Contents
Essays
ZSUZSANNA CZIRKI
Gbor Bethlens visit in Brass as reflected in the financial registers
of the city ............................................................................................... 5
GBOR VATAI
Only those enter the army... (The living conditions and the motiva-
tion of the warrior estate in the second half of 17
th
century) ................ 32
ZSOLT KOVCS
The ceremonial entry into Paris of Louis XIV and Maria Theresa
(1660) as described in Bureau de la Ville sources and Theatrum
Europaeum ............................................................................................ 53
SNDOR LSZL TTH
Sigismund Bthorys Policy and His Third Abdication (15991600) .. 85
ZOLTN GBOR SZCS
Nature, law, theology a chapter from the history of political dis-
course in 18th-century Hungary ........................................................... 99
Workshop
NEDIM ZAHIROVI
The chances near the borders: the death of George Thry and the rise
of Aga Mehmed of Berzence (Translated by Zsuzsanna Czirki) ......... 116
GYRGY BORUS
The real reason behind the Anglo-Dutch Wars .................................... 120
FERIDUM M. EMECEN
Sultan Selim I and the Eastern question (Translated by Boglrka Szi-
geti) ........................................................................................................ 129
Celebrating the 20th birthday of the Bizantinolgiai Intzeti Alapt-
vny (Byzantinological Institute Foundation). Interview with the fa-
ther of the foundation, Istvn Ban. (By va Rvsz) ........................ 143
Evoking the past
ADRIENN KOVCS
The earliest ethnic and denominational data from Fejr county in the
manuscript copies of Mtys Bls description of Hungary ................. 148
Beyond our borders
...you speak like in the Middle Ages. Interview with Gernot Nuss-
bcher, archivist-historian from Braov. By Zsuzsanna Czirki .......... 159
A selected bibliography of Gernot Nussbchers works ....................... 166


GERNOT NUSSBCHER
The public administration of Brass and the Barcasg at the dawn of
the early modern era ............................................................................. 170
Reviews
The cultural history of flavors and fragrances
(Csoma Zsigmond: Ks renesznsz, kora jkori kertek s borok Er-
dlyben. Budapest, Magyar Mezgazdasgi Mzeum s Agroinform
Kiad, 2009. 256 pages)
NRA G. ETNYI ...................................................................................... 178
Comfortable indifference: as the new world power views Hungary,
19141918
(Glant Tibor: Ketts tkrben: Magyarorszg helye az amerikai
kzvlemnyben s klpolitikban az els vilghbor idejn. Kos-
suth Egyetemi Kiad, Debrecen, 2008. 307 pages)
ZOLTN PETERECZ ................................................................................... 184
The golden wave
(Guido Thiemeyer: Internationalismus und Diplomatie. Whrungs-
politische Kooperation im europischen Staatensystem 18651900.
R. Oldenbourg Verlag, Mnchen, 2009. 255 pages)
KOS KRBIN .......................................................................................... 188
The collective representations of towns and citizens in the Reform Era
(Czoch Gbor: A vrosok szverek. Tanulmnyok Kassrl s a re-
formkori vrosokrl. Kalligram, Pozsony, 2009. 210 pages)
LSZL KOSRK .................................................................................... 193
Traces of new historical poetics
(Kisantal Tams [ed.]: Narratvk 8. Elbeszls, kultra, trtne-
lem. Kijrat, Budapest, 2009. 314 pages)
FERENC LACZ ........................................................................................ 198
Unio and its perspectives
(Allan I. Macinnes: Union and Empire: The Making of the United
Kingdom in 1707. Cambdrige University Press, 2007. 398 pages)
TIBOR SZAB ........................................................................................... 204
One-sided pictures of Bratislava
(Pieter C. van Duin: Central European Crossroads. Social Democ-
racy and National Revolution in Bratislava [Pressburg] 18671921.
New York Oxford, 2009. 466 pages)
(Filep Tams Gusztv: Fhatalomvlts Pozsonyban 19181920.
Esemnyek, trtnsek egy hrlap kzlemnyeinek tkrben. Kal-
ligram, Pozsony, 2010. 188 oldal)
BLINT VARGA ........................................................................................ 206
Authors ....................................................................................................... 210