P. 1
Teste Ortografie

Teste Ortografie

|Views: 24|Likes:
Published by Victoria Georgescu

More info:

Published by: Victoria Georgescu on May 18, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2015

pdf

text

original

TEST 1

1. Duceteai de unde ai venit, că după ce că nu ţiai adus nici un aport la rezultatele
clăşii, ai şi fost copărtaş cu ceilalţii doi la conflictul ce sa iscat!
2. Cartea mea luatoai de l-a bibliotecă?
3. Văzutumiai copii la ştrand?
4. Propri noştriii copii ne crează probleme.
5. Procentul licemiei !n s"ne este foarte ridicat.
#$%# &
1. 'n ce privesc soluţiile aceleaşi probleme, ele constituie o varietate de obţiuni
eronate.
2. (emeilor acestea nu li se cuvenea o asemenea primire?
3. )oii-veniţi sau interat perfect, convieţuind laolaltă cu membrii mai vec*ii.

4. %au rostit scurte alocuţiuni cu ocazia festivităţii de absolvire a liceului.
5. +sistatam la un incident neplăcut şi ne-aşteptat.
TEST 3
1. ,ntenţionaveţi să urmaţi !n continuare acelaşi drum?
2. $puizase datele p"nă la secătuire !n cea ce priveşte problema.
3. -evăzu-se iarăşi satul unde sa nnăscut.
4. Primisem un procent de zece la sută din suma cerută.
5. +cest detaliu prezintă o mare importanţă !n acest problemă.
#$%# .
1. ,mpresionatuma entuziasmul tineresc studenţesc pe carel văzusem !n acest oraş.
2. (ăcutusea adesea imputarea că opera mea nu avuse-se o evoluţie şi că
protaonişti principalii din romanele cele mai bine scrise, nu au acele convineri ferme
pe care aş dorii să le imprim.
3. /ii tare foame, dar m-ai ieste mult p"nă voi a0une acasă.
4. Pentru a prevenii răceala, folositam mu0dei de usturoi şi nu mam !nbolnăvit.
5. /amă, batemă, ucidemă, sp"nzurămă, fă ce ştii cu mine, numai dămi ceva
dem"ncare că mor de foame.

TEST 5
1. $levi au !ncercat să aducă la acelaşi numitor comun.
2. Crezii că v-a ploua m"ine? %ar putea, dar nui siur, nici cert
3. C"nd v-a avea loc următoarea sărbătoare festivă?
4. +duţi aminte de bani pe care ţi iam !mprumutat şi dăii !napoi.
5. )eai anunţat prea t"rziu, de nam avut nici măcar timp să ne preătim pentru cea
ce a urmat.
#$%# 1
1. C"nd lam văzut c"t de ne-a0utorat ieste, m-i sa părut că nu v-a a0une niciodată
să priceapă ce are de făcut.
&. /iar place să vizitez rădina zoloică.
2. 3i-e? 4i mi-e, evident.
4. Poate, vom a0ue vreo dată.
5. )oul preşedinte a fost anunţat de către mi0loacele massmedia.
#$%# 6
1. Votatai pe cineva?
2. Da, votatam.
3. #rebuie să ane7ezi alăturat această cerere.
4. #u nu ai o calirafie frumoasă.
5. (ăcutuşia planurii de vitor. .

TEST 8
1. '-mi crez eu destule complicaţi, numi m-ai creea şi tu, fiari tu să fi.
2. /ii 0enă mai mult de iel, dec"t de propri copiii.
2. Dacă a-ţi fii m-ai interiii, dec"t asprii aceea de arbitrii, nu maşi fi sfiiit să vă
accord tuturor aceiaşi atenţie.
.. Dei vedea pe vecini mei, spunele că nu mii teamă de loc de iei
5. Din cauza efortului, a făcut o *emoraie de s"ne.
TEST 9
1. C*iar un preten bine-cunoscut de-al nostru nu se sfiii să declare, !ntro scurtă
alocuţiune, că nu miam ăsit !ncă drumul, concluzia finală find acea că căutările
mele nau dus la soluţi m-ai variate şi mai diverse.
2. '-şi aminti de ce se petrecu-se !n urmă cu mulţii anii.
3. Plecatau la cumpărături s-au sau dus la strand, cine ne poate spune.
4. )u ma supărat reacţia !n sine, ci şia motivato ulterior.
5. %ăţi baţi 0oc de alţii şi să nu te implici !n nimic, deasta !-ţi arde de c"nd te ştiu.
#$%# 89
1. /aş fii bucurat săţi fi venit idea sămi scri.
2. /ia trimis o carte laolaltă cu ceia ce mia promis.
3. Ce sa !nt"mplat de nai m-ai a0unse unde trebuia?
4. C*iar ţi sa părut reu să te duci săl vizitezi?
5. Venindui să plece şi păr"ndui rău că na apucat să neanunţe, lăsa-se un mesa0 scris
TEST 11
1. Din cauza efortului, a făcut o *emoraie de s"ne.
2. De v"nzare ţii ăinuşa cea...., măi băiete?
2. ,-a adoncoace la moşul, so drămăluiască!
.. +lcolemia din s"ne era prea mare !n cazul fratelui meu.
5. $u, mam "ndit sămi i-au o 0antă din piele pentru sărbători.
#$%# 8&
1. +fla-şi vestea cu acidentul? +fl-ai. De unde?
2. De la mi0loacele mass-media şi mi0loacele de informare.
3. :a concurs, prezentatusau c"ţiva anonimi pe care nu iam văzut.
4. )umi m-ai vorbii despre şcoală, fincă mam c-am săturat.
5. Cei doi conlucratau bine laolaltă şi au avut succes.
#$%# 82
8. Duc"nduvil, mă v-oi !ntoarce repede acasă.
2. :uavăv-a banii pentru acest lucru?
3. 'ntrebat-u-lai despre ceia ce făcu-se zilele trecute? 'ntrebatu-lam, dar nu mia
răspuns.
4. Candidatul !ncerca 0enat şi stin*erit să dea răspunsuri la !ntrebările puse de
profesor.
5. Copii aceştia promisumiau că v-or fi cuminţi, dar nu şiau respectat cuv"ntul.
#$%# 8.
1. ;ocul anost şi plicticos al ec*ipei ia supărat pe spectatori.
2. (ăcutuşia planurii de vitor
3. <Draa tati, ia-ca cemi tot spune măta de tien= că no asculţii, că ieşti rea de ură şi
că nu este c*ip să mai stai la casa mea> de acea dute şi tu !ncotro tea !ndrepta
Dumne-zeu, ca să nu se mai facă at"ta "lceavă la casa asta din pricina ta> d-ar te
sfătuiesc, ca un tată ceţi sunt, că> ori şi unde tei duce, să fi supusă, blaină şi
*arnică, căci la casa mia tot a-i duso cum ai duso, ca m-ai fost şi mila părintească
la mi0loc, dar prin străini Dumnezeu ştie peste ce soii de oamenii !-i da şi nu ţior
putea răbda c"te ţiam răbdat noi?.
#$%# 85
1. )ea 0initi profund, fără ca ulterior săi treacă prin cap săşi ceară scuze.
2. C*iar ţi sa părut reu să te duci săl vizitezi?
3. '-şi amintii de ce se petrecu-se !n urmă cu mulţii anii.
4. /ii 0enă m-ai mult de iei, de-c"t de propri copiii.
5. %ă şti, căţi v-oi trimite o felicitare de sărbători
#$%# 81
1. %ubiectul despre etoneneza poporului rom"n mi sa părut acesibil deşi c"teva
doamne, ale căror copii susţinuseră şi ei deasemenea e7amenul, !l considerau
dificil.
2. Păr"ndumise că e7aerează leam replicat că asta este un leitmotiv a acelor care nu
sau preătit iar acuma, poz"nd !n victime, recur la aceliaşi refrenuri obositoare şi
stupide.
3. /edici iar asiurat că !n procent de 69@, era vindecat, deşi licemia s"nelui era
mult peste medie, fapt al cărui cauză era prea multele abuzuri de dulciuri.
#$%# 86
1. Văzutulai ru"nduse vre o dată?
2. $u nu, fincă nici o dată nu ia trecut asta prin cap.
3. %punele cu cuvintele tale, numai folosii sinonime neoloice ce nu pot fii !nţelese.
4. <+vuse-se dreptate Aoet*e c"nd susţinea că ci-ne pretinde a nu fii !nvăţat nimic
de la !naintaşii premerători e un nebun pe propriai socoteală.
5. ,mainatuţiai vreo dată că el ar putea fii cel m-ai mare duşman al tău? )umi
iminasem.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->