Învăţături de acum 100 de ani ale ţăranilor

români. Cum să-ţi alegi soţia, cum să
mănânci sănătos şi cum să scapi de boli
Data publicarii: 21.02.2014 08:28:00

La începutul secolului trecut, statul român ducea o muncă intensă pentru a-i
convinge pe ţărani cât de ene!ică este "tiinţa de carte. #ocmai de aceea, tinerii din
mediul rural care ie"eau de pe ăncile "colii erau încura$aţi să împărtă"ească "i
celorlalţi din e%perienţa lor.
&st!el au apărut pulicaţii precum '(alendarul sătenilor), o ro"ură de câteva *eci
de pagini scrisă de 'mai mulţi !eciori de săteni) "i tipărită în anul 1+0,, care
conţinea, pe lângă in!ormaţii detaliate despre "colile din !iecare regiune, o serie de
s!aturi practice culese din viaţa de *i cu *i a ţăranilor. (alendarul începea cu un
mesa$ către săteni: „Multe mai trage omul în viaţa lui şi în bună parte le trage
pentru că nu ştie. De aceea s-au făcut şcoli, ca omul să-şi deschidă capul, să
priceapă ce-i bine şi ce-i rău şi să trăiască mai omeneşte. Cartea şi şcolile nu
trebuiesc numai slubaşilor, ci la tot omul, fie el ce-ar fi. Cărţile ţi-s cei mai buni
prieteni, căci te sfătuiesc fără să te r!dă"

(alendarul începea cu un mesa$ către săteni: „Multe mai trage omul în viaţa lui şi
în bună parte le trage pentru că nu ştie. De aceea s-au făcut şcoli, ca omul să-şi
deschidă capul, să priceapă ce-i bine şi ce-i rău şi să trăiască mai omeneşte.
Cartea şi şcolile nu trebuiesc numai slubaşilor, ci la tot omul, fie el ce-ar fi.
Cărţile ţi-s cei mai buni prieteni, căci te sfătuiesc fără să te r!dă". &poi se !ăcea o
evaluare a ispitelor care îi pândesc pe cei tineri: „Cinstiţi săteni# $edeţi singuri că
lumea, de la o vreme, a început să se schimbe şi halal ar fi dacă s-ar schimba în
bine. $edeţi că tineretul de a%i a pierdut ruşinea, nu cată în cinstea bătr!nilor şi nu
le mai iau în seamă vorbele, iar r!nduielile noastre din vechime nu le mai plac. &n
schimb, fuduliile şi păcatele cele mai grele le fură minţile".

emeia leneşă, o di!anie

-n virtutea acestei constatări, 'calendarul) venea cu
o listă de îndrumări menite să perpetue*e
deprinderile înţelepte ale ţăranilor, dar să le "i
alunge proastele oiceiuri. . atenţie deoseită era
acordată !emeii, pe care 'tinerii cu gândul
însurătoarei) treuiau să o aleagă cu mare gri$ă.

„'emeia e sufletul gospodăriei. $edem gospodari
nepricepuţi care lipsesc veşnic de la gospodărie,
altora le plac petrecerile, însă dacă au fericirea de
a avea soţie o bună gospodină, ei tot merg înainte.
Dacă dimpotrivă gospodarul e deştept, muncitor,
harnic, dar soţia e nepricepută sau leneşă, el se va ruina măcar orice-ar face".
/upă ce se cunoa"te o proastă gospodină0 „(ste leneşă, se scoală t!r%iu,
îmbrăcată prost, murdară, rău pieptănată) bărbatul şi copiii sunt rupţi, murdari)
ea e mereu îmbufnată, se sfădeşte în v!nt, e nemulţumită de ea însăşi. *ă vă
ferească Dumne%eu de asemenea dihanie în casă#".

"#ac!iul ne $ace neoameni%

&lt aspect important din viaţa ţăranilor era considerat sănătatea omului, c1eia
acestei proleme !iind „hrănirea cum se cade, căci cele mai multe boale, cele mai
multe morţi cu %ile vin din pricina hranei proaste şi nepotrivite". '(alendarul
sătenilor) scria: „+oi hrănim cu munca noastră şi cu păm!ntul nostru o lume
întreagă şi la urmă păţim ca ciobotariu, care face la toţi încălţăminte bună şi el
umblă cu cine ştie ce scoabe rele şi c!rpite. ,are să nu fie ale c!nd se face at!ta
gr!u în ţara noastră şi ai noştri măn!ncă mămăligă- ,are nu-i păcat c!nd ve%i că
ai noştri v!nd oule, untul, păsările şi măn!ncă m!ncări fără putere în ele- .i cum
s-or lupta cu nevoile acei ce n-au nici o putere în ei- Ce putere şi ce deşteptăciune
îţi poate da mămăliga cu moare de curechi, ori cu un borş lung- (i, da/ acuma nu-
i vorba numai dec!t de cărnării şi de grăsimi, căci nici ele nu-s bune, dec!t doar
din c!nd în c!nd".

2!atul de căpătâi era ca ţăranii să o lase mai moale cu mămăliga "i să mănânce mai
multă pâine: „0ucrul cel mai de seamă în hrana omului este p!nea. .i în rugăciuni
tot de p!ne se vorbeşte, nu de mămăligă. 1aca peste munţi, în 2ara 3ngurească,
rom!nii de acolo măn!ncă p!ne. 'ac c!te un cuptor pe săptăm!nă, iar mămăliga
o măn!ncă mai mult de gust. .i-s rom!ni chipeşi, tot unul şi unul#".

3u putea lipsi, dintr-o asemenea ro"ură, prolema ăuturii, nărav greu al ţăranului
român de ieri "i de a*i. „4e c!t de bine face trupului o hrană bună, pe at!ta de rău
ne fac băuturile spirtoase. (ste foarte greşită credinţa că rachiul e bun pentru
orice boală. Căldura şi puterea rachiului se aseamănă cu focul de paie. Căldura
ce-o simţim ne arde trupul, ne ucide g!ndul, ne face neoameni. 5achiul duce pe om
unde nu e voia lui. &n loc să daţi paraua voastră pe otravă de băutură, daţi-o
pentru carne, ouă, lapte şi alte lucruri trebuitoare. Cea mai bună băutură este apa
curată".


&$aturi medicale culese din
"Calendarul sătenilor% '1(0)*

(ând nu mistuie stomacul: (u un
ceas înainte de !iecare mâncare să ei
o cea"că de ceai rece, !ăcut din
vâr!uri de pelin uscat la umră. -n
lipsa ceaiului să pise*i pelin, să-l
cerni "i să pui un vâr! de cuţit în
mâncare în loc de piper.

/acă ai durere la ie"ire: (u un ceas înainte de masă, să ei în toate *ilele câte un
pa1ar de ceai, !ăcut din !run*e de soc uscat la umră.
4iros de gură: 2eara "i dimineaţa să ei câte o cea"că de ceai !ăcut in ismă 5 mintă6
!iartă în apă cu o $umătate de litru de vin al. 7iatră în ă"ica udului: -n loc de apă
să ei ceai rece de oae de măcie"e 5cacadâre6, !ierte cu troscot uscat la umră.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful