P. 1
Test econometric de verificare a legaturii dintre PIB si ISD

Test econometric de verificare a legaturii dintre PIB si ISD

|Views: 1,260|Likes:
Published by Elena
In cele ce urmeaza este prezentata evolutia a doi indicatori macroeconomici si anume, PIB-ul (variabila endogena y) si ISD (investitiile straine directe-variabila exogena x). Analiza a fost facuta pentru perioada 1998-2007. Sursa pentru cei doi indicatori este: Anuarul Statistic al Romaniei 2005 si 2006, Agentia Romana pentru Investitii Straine (ARIS), Comisia Nationala de Prognoza (CNP), Banca Nationala a Romaniei (BNR).
In cele ce urmeaza este prezentata evolutia a doi indicatori macroeconomici si anume, PIB-ul (variabila endogena y) si ISD (investitiile straine directe-variabila exogena x). Analiza a fost facuta pentru perioada 1998-2007. Sursa pentru cei doi indicatori este: Anuarul Statistic al Romaniei 2005 si 2006, Agentia Romana pentru Investitii Straine (ARIS), Comisia Nationala de Prognoza (CNP), Banca Nationala a Romaniei (BNR).

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Elena on Nov 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

variabila exogena x). Analiza a fost facuta pentru perioada 1998-2007.

Sursa pentru cei doi indicatori este Anuarul Statistic al !o"aniei 200# si 200$%
Agentia !o"ana pentru &nvestitii Straine 'A!&S)% (o"isia )ationala de *rognoza '()*)% +anca )ationala a !o"aniei '+)!).
)r.crt. An
1 1998 1.81 37.38
2 1999 1.6 54.57
3 2000 2.23 80.4
4 2001 3.31 116.8
5 2002 3.79 151.5
6 2003 7.35 197.6
7 2004 16.87 246.4
8 2005 18.81 287.2
9 2006 19.52 330.3
10 2007 22.45 372.3
total - 97.7, 187,.,#
In continuare vom crea un model in care PIB-ul este variabila endoena iar I!" re#re$inta variabila e%oena& intrucat PIB-ul de#inde de nivelul investitiilor straine directe.
-edia indicatorilor
x.'180/10). 9.77
0.'2#0/10). 187.,#
In continuare vom vedea cat de #uternica este corelatia dintre cei doi indicatori& in ce masura modelul ne e%#lica variatia variabilei endoene& cat de corect este modelul
res#ectiv cat de semni'icativi sunt #arametrii alesi. (otodata vom veri'ica i#ote$a de )omoscedasticitate #entru modelul liniar uni'actorial& i#ote$a li#sei autocorelarii
erorilor& #recum si i#ote$a de normalitate a erorilor . *nali$a s-a 'acut #entru o #robabilitate de 95+.
1 . 2 3 b4x . #$%917#2,$# 315%5#,#$0$6x
7 7
b 7 8'x-x)'0-0) 7
, 8'x-x)9 :
7 7
2 . 0 - b4x . #$.92
cov'x%0) 7
: ;x6;0 :
;x . <8'x-x)9 = n . $#.85
;0 . <8'0-0)9 = n . 12$02.##
7
&n cele ce ur"eaza este prezentata evolutia a doi indicatori "acroecono"ici si anu"e% *&+
&S>-x *&+-0
-alorile sunt in "ld !?).
.oe'icientul de corelatie/ r'x0) 7
.oe'icientul de corelatie este de 0%00010# .@ leatura directa si mai #utin #uternica
8'1-0)9 7
: 8'0-0)9 :
.orectitudinea modelului/
A
-ariatia totala/ 8'0-0)9
A
-ariatia modelului/ 8'1-0)9

-ariatia erorilor/
B 7 S90=x 7 ,10%20 7
: S9u : #127%,7#8 :
01 modelul este corect si util #rono$ei
!emni'icatia #arametrilor/

S9a.S9u'1=n3x9=8'x-x)9 . 12#$.8#

S9b . S9u=8'x-x)9 . 7.79
ta . 2=<S9a . 0
tb . b4=<S9b . ,.79

#robabilitate de 95+ 01 b este semni'icativ di'erit de 0& #entru o #robabilitate de 95+ 01 #arametrul b si valoarea atasata lui sunt semni'icative
#entru model.
Im#artim esantionul in doua subesantioane/
x 0
1.81 10
1.6 13
2.23 16
3.31 20
total1 8.9# #9
16.87 30
18.81 34
19.52 36
22.45 40
total2 77.$# 1,0
.oe'icientul de determinare !9 7
.oe'icientul de determinare este de 0%52#,89812 .@ modelul ne e%#lica variatia variabilei endoene 2 in #ro#ortie de 32&5+.
8'0-1)9
B
tabelat
.B13830&05 . #.52
4
calculat
1 4
tabelat
01 ne a'lam in ca$ul i#ote$ei 51& re$ulta ca dis#ersia modelului este semni'icativ mai mare decat dis#ersia erorilor
t830.05 . 2.250$
ta 6 t tabelat si tb 1 t tabelat t tabelat t8C0%0#.2%250$ 01 ne a'lam in ca$ul i#ote$ei 5
(estarea )omoscedaticitatii / Doldfeld Euandt
2.2,
19.,1
7
1,.7#
5#
1 . 2 3 b4x
2 .0 - b4x b 7 8'x-x)'0-0)
: 8'x-x)9
S9u . 8'0-1)9 = n-2 .@
"eoarece !7u21!7u1 vom inversa dis#ersiile in calcularea lui 4/
S9u2 7
: S9u1 :
)omoscedasticitate.
(estarea autocorelarii erorilor/(estul "urbin 8atson.
Pentru "100&60 si "201&00 date9in tabelul de mai :os acestea
nu a#ar deoarece s-au luat in
consideratie 10 variante ale variabilelor e%oene;


*m e%tras 20+ din observatii& res#ectiv cele cores#un$atoare anilor 2002-2003.
7x1.8%9#=, .
x2.77%$#=, .
701.#9=, .
02.1,0=, .
S9u
1
. 8'0-1
1
)9 = n-2 .
S9u
2
. 8'0-1
2
)9 = n-2 .
.alculam #e/ B 7
4
tabelat
0 4
13130&05
0 1$1
4
calculat
6 4
tabelat
0 413130&05 0 161 01cele doua dis#ersii nu sunt semni'icativ di'erite 01 dis#ersia erorilor este constanta #e cele doua esantioane 01
0&60 1&00 3&00 3&40
0 "1 "2 2 4-"2 4-"1 4
DW
+
.oe'icientul de asimetrie/
.oe'icientul de a#lati$are/
.oe'icientul <ar=ue-Berra/
distributiei asemanatoare celei normale 01 consideram ca erorile sunt normal
distribuite.
(estarea normalitatii erorilor/ .oe'icientul FarGue-+erra.
S
2
. H
5
2
=H
2
5
. '8u
5
=n)
2
= '8u
2
=n)
5
.
I . H
,
=H
2
2
. '8u
,
=n) = '8u
2
=n)
2
.
F+ . nJS
2
=$ 3 'K-5)
2
= 2,L .
2
M.#%99
*vem <B 6 > 01#utem aranta cu o #robabilitate de 95+ ca erorile au o 'orma a
variabila exogena x). Analiza a fost facuta pentru perioada 1998-2007. Sursa pentru cei doi indicatori este Anuarul Statistic al !o"aniei 200# si 200$%
Agentia !o"ana pentru &nvestitii Straine 'A!&S)% (o"isia )ationala de *rognoza '()*)% +anca )ationala a !o"aniei '+)!).
7 7
x9 09 x0 'x-x) '0-0)
3.28 1397.26 67.66 -7.96 -150.07
2.56 2977.88 87.31 -8.17 -132.88
4.97 6464.16 179.29 -7.54 -107.05
10.96 13642.24 386.61 -6.46 -70.65
14.36 22952.25 574.19 -5.98 -35.95
54.02 39045.76 1452.36 -2.42 10.16
284.6 60712.96 4156.77 7.1 58.96
353.82 82483.84 5402.23 9.04 99.76
381.03 109098.09 6447.46 9.75 142.86
504 138607.29 8358.14 12.68 184.86
1$15.$ ,77581.7, 27112.01 0 0
In continuare vom crea un model in care PIB-ul este variabila endoena iar I!" re#re$inta variabila e%oena& intrucat PIB-ul de#inde de nivelul investitiilor straine directe.
In continuare vom vedea cat de #uternica este corelatia dintre cei doi indicatori& in ce masura modelul ne e%#lica variatia variabilei endoene& cat de corect este modelul
res#ectiv cat de semni'icativi sunt #arametrii alesi. (otodata vom veri'ica i#ote$a de )omoscedasticitate #entru modelul liniar uni'actorial& i#ote$a li#sei autocorelarii
erorilor& #recum si i#ote$a de normalitate a erorilor . *nali$a s-a 'acut #entru o #robabilitate de 95+.
8791.15 01 b are valoarea/ 15.5#
$#8.29
7 7
8'x-x)'0-0) 7 8791%151# 7 0
<8'x-x)9 <8'0-0)9 : $#8%2878612$02#%,# :
&n cele ce ur"eaza este prezentata evolutia a doi indicatori "acroecono"ici si anu"e% *&+-ul 'variabila endogena 0) si &S> 'investitiile straine directe-
leatura directa si mai #utin #uternica
,1020 7 0.55
12$02#%,# :
?radele de libertate
n-I.n-1 S90 . 8'0-0)9 = n-1 . 1,002.85

K.1 S90=x . 8'1-0)9 = 1 . ,1020

n-K-1.n-1-1.n-2 S9u . 8'0-1)9 = n-2 . #127.,8
8
#robabilitate de 95+ 01 b este semni'icativ di'erit de 0& #entru o #robabilitate de 95+ 01 #arametrul b si valoarea atasata lui sunt semni'icative
7 7 7 7 7
x-x 0-0 'x-x)9 'x-x)'0-0) 1
-0.43 -4.75 0.18 2.03 9.12
-0.64 -1.75 0.41 1.12 8.06
-0.01 1.25 0 -0.01 11.24
1.07 5.25 1.15 5.63 16.68
0 0 1.7, 8.77 ,#.11
-2.54 -5 900 12.71 0.10
-0.6 -1 1156 0.6 0.11
0.11 1 1296 0.11 0.11
3.04 5 1600 15.19 0.13
0 0 ,9#2 28.$1 0
modelul ne e%#lica variatia variabilei endoene 2 in #ro#ortie de 32&5+.
& re$ulta ca dis#ersia modelului este semni'icativ mai mare decat dis#ersia erorilor
01 ne a'lam in ca$ul i#ote$ei 51 tb nu contine in intervalul sau de incredere valoarea 0& #entru o
7 7
.@ 8%7$7# 7 #.0,
1%759,7# :
7 7
.@ 28%$1 7 0.00#78
,9#2 :
7 7
.@ 5.,7
7 7
.@ 5,.89
29.59
2,$0.1$
85.7
0.25
*m e%tras 20+ din observatii& res#ectiv cele cores#un$atoare anilor 2002-2003.
b41 7 8'x-x1)'0-01) 7
: 8'x-x1)9 :
b42 7 8'x-x2)'0-02) 7
: 8'x-x2)9 :
21 . 01 - b41x1 .
22 . 02 - b42x2 .
0 413130&05 0 161 01cele doua dis#ersii nu sunt semni'icativ di'erite 01 dis#ersia erorilor este constanta #e cele doua esantioane 01
>N 7 8'u
t
- u
t-1
)
2
7
: 8u
t
2 :
01 "8 a#artine intervalului 903"
1
; 01 autocorelare #o$itiva.
1.$1

1.72
5.57
distributiei asemanatoare celei normale 01 consideram ca erorile sunt normal
01#utem aranta cu o #robabilitate de 95+ ca erorile au o 'orma a
7 7 7 7
'x-x)9 'x-x)'0-0) '0-0)9 ŷ=56,91752465 +13,3545606*x
63.43 1195.12 22519.5 24.17
66.81 1086.12 17655.77 21.37
56.91 807.55 11458.63 29.78
41.78 456.65 4990.72 44.2
35.81 215.09 1292.04 50.61
5.88 -24.62 103.12 98.16
50.35 418.34 3475.69 225.29
81.65 901.39 9951.06 251.2
94.98 1392.26 20407.55 260.68
160.68 2343.22 34171.37 299.81
$#8.29 8791.15 12$02#.,$ 150#.27
0-1
0.88 0.77
4.94 24.36
4.76 22.66
3.32 11
15.89 #8.79
29.90 894.16
33.89 1148.62
35.89 1287.89
39.87 1589.64
1,0 ,920.52
'0-1)
2

7 7
'0-1)9 0-1 '1-0)9
13.21 174.46 13.21 174.46 - 174.46
33.2 1102.42 33.2 1102.42 13.21 1102.42
50.62 2562.32 50.62 2562.32 33.2 2562.32
72.6 5270.24 72.6 5270.24 50.62 5270.24
100.89 10178.03 100.89 10178.03 72.6 10178.03
99.44 9889.11 99.44 9889.11 100.89 9889.11
21.11 445.57 21.11 445.57 99.44 445.57
36 1296.05 36 1296.05 21.11 1296.05
69.62 4846.8 69.62 4846.8 36 4846.8
72.49 5254.82 72.49 5254.82 69.62 5254.82
0 ,1019.81 0 ,1020 ,9$.$9 ,1019.81
u
t
.0-1 u
t-1
u
t
2
- - 2304.28 30435.5
19.99 399.78 36603.31 1215328.73
17.42 303.34 129702.75 6565466.13
21.98 482.99 382600.32 27775407.86
28.29 800.31 1026822.77 103592262.91
-1.44 2.08 983411.96 97794399.08
-78.34 6136.44 9405.37 198533.89
14.89 221.78 46658.78 1679749.45
33.62 1130.19 337429.39 23491489.22
2.87 8.24 380922.26 27613098.44
#9.28 9,8#.1# 555#8$1.2 2899#$171.21
u
t
- u
t-1
u
t
- u
t-1
2
u
5
u
,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->