You are on page 1of 10

ANALISIS PEMBAHAGIAN SOALAN & CONTOH SOALAN PTK

ANALISIS PEMBAHAGIAN SOALAN KERTAS 1 (KOMPENTENSI UMUM)
 KOMPENTENSI

soalan )

TERAS( 20 - 22

A. PENGURUSAN PERSONEL i. Urusan Pengambilan/lantikan/naik pangkat/persaraan – 1 soalan ii. Tatakelakuan & tatatertib – 1 soalan iii. Elaun-elaun – 2 soalan

KOMPENTENSI TERAS
B. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI – 6 Soalan C. DASAR-DASAR NEGARA i. Wawasan 2020 – 1 soalan ii. Dasar Pendidikan – 1 soalan iii. Dasar Sains & Teknologi – 1 soalan iv. Bersih, Cekap & Amanah – 1 soalan

KOMPENTENSI TERAS
D. KEUTUHAN PRIBADI i. Nilai-nilai utama – 1 soalan ii. Tonggak 12 – 1 soalan iii. Etika Perkhidmatan Awam – 1 soalan iv. Keutuhan dalam Perkhidmatan Awam – 1 soalan

KOMPENTENSI TERAS
E. KOMUNIKASI i. Kemahiran Komunikasi – 1 soalan ii. Komunikasi Interpersonel – 1 soalan iii. Menghadapi halangan Komunikasi – 1 soalan F. PERUNDINGAN BERKESAN – 1 Soalan

KOMPENTENSI PROFESIONAL – 18 - 20 Soalan
A. B. C. D. E. F.

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN – 2 Soalan AKTA PENDIDIKAN – 2 Soalan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN – 3 Soalan KURIKULUM KEBANGSAAN – 2 Soalan STRUKTUR/ORGANISASI/BIDANG KUASA/TUGAS – 5 Soalan ETIKA KEGURUAN – 4 Soalan

CONTOH PERNYATAAN SOALAN

En. Sahri yang telah dilantik ke jawatan Penolong Pegawai Tadbir pada 1.1.1997 masih belum disahkan dalam perkhidmatan kerana gagal 2 kertas peperiksaan perkhidmatan. Setelah tempoh percubaannya dilanjutkan tanpa denda, beliau telah lulus kertas 1 pada 1.4.2000 dan kertas 2 pada 1.9.2000. Pada tarikh bilakah beliau layak mendapat pengesahan dalam perkhidmatannya A. 1.10.1997 B. 1.8.1998 C. 1.8.1999 D. 1.10.2000

CONTOH PERNYATAAN SOALAN
Seorang pegawai dikecualikan daripada membayar bayaran wad apabila dimasukkan di hospital sekiranya jatuh sakit semasa : A. Menjalankan tugas rasmi di pejabatnya B. Berada di rumah C. Melakukan kerja lebih masa di pejabatnya D. Menjalankan tugas rasmi di luar ibu pejabatnya

BAHAN-BAHAN RUJUKAN LAIN YANG PERLU DIBACA
 SISTEM

MERITOKRASI  SEKOLAH WAWASAN  WAWASAN 2020 ( 9 CABARAN )  PELAN PEMBANGUNAN NEGARA 2001 2010  RUKUN NEGARA ( PERINCIANNYA )  DASAR PEMBANGUNAN NEGARA -RRJPd & RRJPj

BAHAN-BAHAN RUJUKAN LAIN PERLU DIBACA
 RANCANGAN

MALAYSIA KE -8 (TUMPUKAN PADA SEKTOR PENDIDIKAN )  KONSEP EKUITI (sama rata/seimbang), AKSES (mudah dapat/mudah capai/ada peluang), KUALITI (kecemerlangan/mutu/piawaian)  UCAPAN-UCAPAN MENTERI PENDIDIKAN (INTERNET)  BUKU PERINTAH AM  PERATURAN-PERATURAN AM KERAJAAN (PINDAAN 2002)