Składniki

• CIASTO

• 5 jaj
• ¾ szklanki cukru kryształu
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• ¾ szklanki mąki pszennej
• szklanki mąki ziemniaczanej
• 2 łyżki kakao
• ! cukier "anilio"y

• #ASA

• $ szklanki mleka pełnotłuste%o
• ! szklanka cukru kryształu
• ! cukier "anilio"y
• ! & kostki masła
• 2 & łyżki mąki pszennej
• & łyżki mąki ziemniaczanej

• 'O()*A

• ! czekolada mleczna
• 2 łyżki mleka pełnotłuste%o
• ! łyżeczka masła

• +O+AT,I
• $-. paczki /er0atnik1"
• 25-$5 da% o"oc1" 2ja%ody3 czarna porzeczka3 maliny4
• 2 %alaretki zielone lu0 do"olne
• !55 ml alko/olu

Opis przygotowania
6 przepisu na ciasto3 oddzieli7 0iałka od ż1łtek8 6 0iałek u0i7 na szty"no pian93
a potem "ciąż u0ijając doda"a7 cukier kryształ3 cukier "anilio"y3 ż1łtka3 a na
ko:cu "ymiesza7 z mąką połączoną z proszkiem do pieczenia8 'iec około !5-25
minut " temperaturze !;5<C i odsta"i7 do osty%ni9cia8 6 przepisu na krem3
zosta"i7 & szklanki mleka i rozmiesza7 " nim o0ie mąki3 a reszt9 mleka
za%oto"a7 z cukrem kryształem i cukrem "anilio"ym8 =a %otujące si9 mleko
"la7 rozmieszaną "cze>niej mąk9 i u%oto"a73 mieszając3 a p1?niej ostudzi78
=ast9pnie masło rozkr9ci7 mikserem3 dodając do nie%o stopnio"o po łyżce
zimne%o 0udyniu8 @alaretki rozpu>ci7 " ! litrze %orącej "ody i odsta"i7 do
osty%ni9cia8 =a 0iszkopt "yłoży7 mas9 0udynio"ą3 na masie rozłoży7 o"oce3 a
na o"oce kła>7 t9żejącą %alaretk93 na kt1rą kolejno kła>7 maczane " alko/olu
/er0atniki3 a cało>7 pola7 pole"ą "ykonaną z rozpuszczonej czekolady z
dodatkiem masła i mleka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful