De  wrakken  in  de  Noordzee  zijn  rijke  oases  begroeid  met  anemonen.

  Ze  zijn  de  kraamkamers  en  schuilplaatsen  van  het  onderwaterleven. Helaas worden de wrakken steeds onveiliger voor de bewoners en de duikers. Een populaire vismethode is het  plaatsen van staand want netten rondom een wrak. Talloze afgescheurde warrelnetten blijven onderwater nutteloos doorvissen. Dit  wordt  spookvissen  genoemd.  Het  doel  van  het  project  ‘Duik  de  Noordzee  schoon’  is  de  bewoners  van  de  wrakken  hun  veilige  schuilplaats terug te geven. Met de resultaten vragen we ook aandacht voor de duurzaamheid van de Noordzee. Binnen het project  verwijderen we met ervaren duikers netten, lijnen, vishaakjes en vislood en snijden de honderden verstrikte dieren los. We maken  foto’s  en  films,  waardoor  we  het  grootste  natuurgebied  van  Nederland  zichtbaar  maken.  De  Vereniging  Kust  &  Zee  en  Get  Wet  Maritiem spannen zich samen in om het spookvissen onder de aandacht te brengen en om met de vissers oplossingen te realiseren.    Get  Wet  heeft  inmiddels  al  vele  jaren  ervaring  met  het  schoonmaken  van  wrakken  door  het  verwijderen  van  netten,  lijnen,  vishaakjes en vislood en met het lossnijden van de vele honderden verstrikte dieren. Het duikwerk kan alleen worden gedaan door  zeer ervaren duikers, gezien de lastige omstandigheden waarin het project moet worden uitgevoerd: 25 tot 35 meter diepte in koud  stromend  water  met  wisselend  zicht  (2  tot  15  meter).  We  stellen  hoge  eisen  aan  de  duikvaardigheden  van  een  deelnemer.  Zie  aanmeldstrook.    Goede ervaren Noordzee wrakduikers zijn welkom ongeacht de duikorganisatie waar ze zich aan conformeren.         

 

 
---------------------------------------------------------------------------

AANMELDSTROOK duik de Noordzee schoon ‐ duiker 
Ja,  ik  meld  me  aan  als  ervaren  Noordzeeduiker  en  wil  graag  meehelpen  om  de  Noordzee  schoon  te  duiken.  Ik  heb  het  volgende  duikportfolio:    Ik heb de volgende brevetten:       Ik heb in totaal      duiken gemaakt.  Ik heb in totaal       duiken gemaakt in de Noordzee.   Ik heb ervaring in de volgende werkzaamheden onder water:   gebruik decoballon     ja/nee  Ik duik op de Noordzee minimaal met een 15 liter fles  ja/nee  gebruik hefballon    ja/nee  Ik duik op de Noordzee met Nitrox       ja/nee  gebruik snijgereedschap     ja/nee   Ik duik op de Noordzee meestal met een vaste buddy   ja/nee  Ik heb de volgende trainingen bij Get Wet gevolgd:  Nettraining       ja/nee  Maritieme Outdoor Training        ja/nee  Wrakduikspecialty    ja/nee  Noordzee Training           ja/nee  Maritieme Indoor Training   ja/nee  Ik heb van bovenstaande trainingen de volgende bij een andere duikorganisatie dan Get Wet gevolgd, namelijk:       ja/nee  Ik zorg ervoor dat ik te allen tijde een geldige medische verklaring heb   Bij de antwoorden ‘nee’ ben ik bereid om in mezelf te investeren  ja/nee  Ik wil het volgende nog kwijt over mijn ervaring:           *Voorletters:          M / V  *Achternaam:                  Nummer:           Straatnaam:                      *Plaats:                     Postcode:             E‐mail adres:                           

Geen ervaren duiker, maar toch een bijdrage? 
Om het project ‘Duik de Noordzee schoon’ te kunnen realiseren en continueren, hebben we behalve goede duikers ook financiële  ondersteuning nodig.  • Adopteer voor € 140,‐ een duiker. U kunt een duiker voor een dag adopteren. Deze spant zich in om een deel van een wrak  schoon te maken. Hiervan worden foto’s gemaakt en op deze site gepubliceerd. De sponsor wordt op de site bedankt voor de  bijdrage.   • Adopteer  voor  €  1.800,‐  een  duikteam.  U  kunt  voor  een  dag  een  duikteam  bestaande  uit  11  duikers  adopteren.  Net  als  bij  ‘Adopteer een duiker’ worden foto’s gemaakt en op de site gepubliceerd. Zijn naam of logo plaatsen wij op de homepage. De  sponsor mag indien gewenst in totaal met maximaal twee mensen mee aan boord.  • Adopteer  voor  €  6.000,‐  een  compleet  wrak.  U  kunt  een  compleet  wrak  adopteren  om  schoon  te  laten  maken.  Hiervoor  worden meerdere dagen gepland. Uiteraard wordt deze sponsor het meest in het zonnetje gezet op de website en in de media.  De sponsor mag indien gewenst in totaal met maximaal drie mensen mee aan boord.                  

-------------------------------------------------------------------------

MACHTIGINGSSTROOK ‘Duik de Noordzee schoon’ 
Ja,  ik  ondersteun  het  project  ‘Duik  de  Noordzee  schoon’  en  machtig  de  Vereniging  Kust  &  Zee  tot  wederopzegging  om  het  aangekruiste bedrag af te schrijven van mijn Nederlandse bankrekening:    Ik adopteer een duiker voor één schoonmaakdag en betaal eenmalig € 140,‐.     Ik adopteer een duikteam voor één schoonmaakdag en betaal eenmalig € 1.800,‐.    Ik betaal het schoonmaken van een compleet wrak en betaal eenmalig € 6.000,‐.    Ik draag een ander eenmalig bedrag bij nl:    € 10,‐    €                 *Bank‐gironummer:                                *Voorletters:             M / V  *Achternaam:                  Nummer:           Straatnaam:                      *Plaats:                     Postcode:             E‐mail adres:                                 *Handtekening:                  *Datum:          

               
Deze strook in een gesloten envelop zonder postzegel sturen naar: Vereniging Kust & Zee, Antwoordnummer 10023, 2300 VB Leiden  *Verplichte velden   Weigeringsperiode machtiging: 30 dagen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful