You are on page 1of 19

Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei

210
CAPITOLUL 9

APLICAII LA METODELE RAYLEIGH I FEM PENTRU
ANALIZA VIBRAIILOR LIBERE ALE CORPULUI NAVEI
N PLAN VERTICAL


9.1. Date de intrare nav (Fig.9.1.a,b)

L = lungimea ntre perpendiculare [m]
B = limea maxim [m]
d = pescajul mediu [m]
c
B
= coeficientul bloc
= 1.025 [t/m
3
] densitatea apei de mare
n = 20 numrul de elemente pe lungime
n L x = [m]
seciunea maestr cu elemente de osatur dimensionate conform GL.

Ipotez. Cu scop didactic, considerm planul de forme al navei simplificat, avnd
bordurile verticale, plutirea parametrizat folosind relaia lui Van der Fleet, simetric n raport
cu planul diametral i cuplul maestru.
B W W WL B
c c LBd c d A LBd c = = = = ; [ ] 2 L , 2 L x 1 ) x ( c
T
=
( )

=

2
L
,
2
L
x
L
x 2
1 B x b ; ( ) ( ) ( )
1
LB dt t 1 LB dx x b 2 dx x b A
1
0
2 L
0
2 L
2 L
WL
+

= = = =


W
W
c 1
c

= ; ( ) 0 x 0 dx x b x
F
2 L
2 L
= =

; d A V
WL
=
Obs. Pentru a simplifica calculul integralelor prin metoda trapezelor vom considera
seciunile transversale semnificative amplasate la mijlocul celor n elemente.
1 n , 1 i x x x , x
2
L
x
i 1 i 1
= + = + =
+
; ( ) ( )

=
n
1 i
i
2 L
2 L
x f x dx x f
Obs. Pentru a compensa erorile numerice de calcul (< 0.5%) n aproximarea curbei
limii b(x) pe cele n elemente, se impune efectuarea unei corecii liniare:
( ) ( ) ( ) x b x b x b + =
( ) [ ] 2 L , 2 L x x x b = ; ( )
( )
2
WL WL
2
2 L
0
WL WL
L
A A 4
4
L
dx x b 2 A A

= = =


( )
V
I
R ; b x x dx x b x I
y
n
1 i
i
2
i
2 L
2 L
2
y
= = =

;
( )
V
I
r ; b
12
x
dx
12
x b
I
x
n
1 i
3
i
2 L
2 L
3
x
=

= =9.2. Diagrama de mase (Fig.9.2)

Pe baza diagramei zimate a maselor pentru nava din proiect se obine diagrama n
trepte pe cele n elemente de discretizare.
Obs. Cu scop didactic, putem considera diagrama maselor aproximat n 3 trepte:
pupa, zona central i prova.
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
211
6 1 i ,
L 30
27
x 6
1
100
27
p
1
=

=

= ; 14 7 i ,
L 4
5
x 8
1
100
50
p
2
=

=

=
20 15 i ,
L 30
23
x 6
1
100
23
p
1
=

=

= ;
L
500
7
x 7
100
23
x 7
100
27 1
x
G
=Obs. Pentru calcule preliminare se poate considera 4 p p
2 1
= = i 0 x
G
= .

9.3. Grinda echivalent. Caracteristicile de rigiditate (Fig.9.3)

Nr.elem. Denumire element b
i
h
i
n
i
d
i
A
i
d
i
A
i
I
i
A
i
(d
i
-e)
2

1
.
.
.
.
.
n
e1

2

3

4i
b limea elementului longitudinal ,
i
h nlimea elementului longitudinal

i
n numrul elementelor longitudinale identice aflate la aceiai cot d
i


i
d distana de la centrul de greutate a seciunii elementului pn la planul de baz PB

e
3
i i i i i i i i
n , 1 i 12 / h b n I n h b A = = = ,
1
n
1 i
i 0
2 A 2 A
e
= =

=
aria total
Obs. Dac considerm doar elementele cu
i i
b h > , obinem valoarea aproximativ a
ariei de forfecare pe direcie vertical
0 fz
A .

2
n
1 i
i i y
2 A d 2 M
e
= =

=
momentul static

1 2 0 y
A M e = = poziia axei neutre n raport cu planul de baz PB
( ) [ ] ( )
4 3
n
1 i
2
i i i 0 y
2 e d A I 2 I
e
+ = + =

=
momentul de inerie total
e z z I W
f f 0 y f
= = modulul de rezisten la fund
e D z z I W
p p 0 y p
= = modulul de rezisten la punte
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
212
Obs. Momentul de inerie al seciunii maestre I
y0
se poate estima preliminar folosind
relaia de registru GL , Chapter 1, Section 5.C:
( ) [ ]
2 3
0
4 8
B
3
0 0 y
100
L 300
75 . 10 c m 10 7 . 0 c B L c 3 I


= + =


Pentru distribuia caracteristicilor de rigiditate ale grinzii nav pe lungime se pot folosi
urmtoarele relaii de aproximare:
( ) [ ] L , 0 x
L
x
1
L
x
3
8
3
1
I x I
0 y

+ =
sau varianta distribuiei trapezoidale:
( )

+
=
L ,
10
L 7
x
10
7
L
x
3
20
3
3
I
10
L 7
,
10
L 3
x I
10
L 3
, 0 x
L
x
3
20
1
3
I
x I
0 y
0 y
0 y


9.4. Determinarea modurilor proprii de vibraie ale grinzii nav n plan vertical,
prin metoda Rayleigh (Fig.9.4.1 - Fig.9.4.3 , Fig.9.5.1 Fig.9.5.4)

Mase adiionale la vibraii n plan vertical
Pe baza diagramei Fig.9.5.1.a sau tabelul Fig.9.5.1.b, se determin coeficientul
adimensional a masei adiionale la vibraie folosind metoda interpolrii liniare pentru cele n
seciuni transversale caracteristice:
( ) n , 1 i
d 2
b
H , 1 c , H , c f c
i
i
i Ti i Ti zi
= = = = .
( )
1 i
1 2
1 2
1 zi 2 2 1 1 2 i 1 Ti
H H
H H
c c
c c c H c H H H H 1 c

+ = < < =
Masa adiional la un mod j de vibraie are expresia:
( ) ... 3 , 2 , 1 j n , 1 i
L
B
j
1
2 . 1 3 02 . 1 J ; J c c ,
8
b
c x m
zj zj zi ij 33
2
i
ij 33 i j 33
= =

= =

=
Masa total pe un mod de vibraie are expresia:
( ) ( ) ( ) [ ] ... 3 , 2 , 1 j L , 0 x x m x m x m
j 33 j
= + =

Determinarea modurilor proprii de vibraie n plan vertical
Considerm urmtoarele variante:
a) fr considerarea maselor adiionale Fig.9.4.1-9.4.3
b) cu includerea maselor adiionale Fig.9.5.2-9.5.4
Pe baza funciilor de form ale grinzii prismatice libere la capete, se pot aproxima
funciile de form necorectate ale grinzii nav cu urmtoarele relaii:
( ) [ ] ... 3 , 2 , 1 j L , 0 x C x
L
x j
sin x y
j j j
= + +

=
Parametrii de echilibrare
j j
, C rezult din condiiile de echilibru a forelor i
momentelor de inerie pe grinda nav:
( ) ( ) ( ) ( ) 0 dx x y x m x 0 dx x y x m
L
0
j j
L
0
j j
= =


Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
213
de unde rezult sistemul algebric liniar:
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) dx
L
x j
sin x m x dx x m x dx x m x C
dx
L
x j
sin x m dx x m x dx x m C
L
0
j
L
0
j
2
j
L
0
j j
L
0
j
L
0
j j
L
0
j j
care se rezolv numeric printr-o procedur tip Gauss sau metoda matricei inverse:
( ) ( ) ( )
( ) ( )

=
= = = =
L
0
j 2
L
0
j 1
L
0
j
2
22
L
0
j 21 12
L
0
j 11
dx
L
x j
sin x m x b dx
L
x j
sin x m b
dx x m x a dx x m x a a dx x m a


2 22 j 21 j
1 12 j 11 j
b a a C
b a a C
= +
= +
... 3 , 2 , 1 j C ,
j j
=
Coeficientul de rigiditate la ncovoiere are relaia ( ) ( ) x I E x k
y 1
= , [ ] L , 0 x .
Abscisele seciunilor transversale se obin din urmtoarele relaii:
1 n , 1 i x x x ,
2
x
x
i 1 i 1
= + =

=
+

Modul j=1 de vibraie
( ) ( ) ( ) ( )
L
x
sin
L
x y x y x y ; , C C x
L
x
sin x y
2
c 1 1 c 1 1 1 1 1 1


= = + +

=
( ) ( ) [ ]
( ) ( ) [ ]

2
f
dx x y x m
dx x y x k
1
1
L
0
2
c 1 1
L
0
2
c 1 1
2
1


Modul j=2 de vibraie
( ) ( ) ( ) ( ) x y x y x y ; , C C x
L
x 2
sin x y
c 1 21 2 c 2 2 2 2 2 2
= + +

=
Din condiia de ortogonalitate a modurilor 1 i 2 rezult:
( ) ( ) ( )
( ) ( ) [ ]

=
L
0
2
c 1 1
L
0
2 c 1 1
21
dx x y x m
dx x y x y x m
( ) ( ) x y
L
x 2
sin
L
2
x y
c 1 21
2
c 2


=
( ) ( ) [ ]
( ) ( ) [ ]

2
f
dx x y x m
dx x y x k
2
2
L
0
2
c 2 2
L
0
2
c 2 1
2
2


Modul j=3 de vibraie
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x y x y x y x y ; , C C x
L
x 3
sin x y
c 2 32 c 1 31 3 c 3 3 3 3 3 3
= + +

=
Din condiiile de ortogonalitate a modurilor 1, 2 i 3 rezult:
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
214
( ) ( ) ( )
( ) ( ) [ ]

=
L
0
2
c 1 1
L
0
3 c 1 1
31
dx x y x m
dx x y x y x m
;
( ) ( ) ( )
( ) ( ) [ ]

=
L
0
2
c 2 2
L
0
3 c 2 2
32
dx x y x m
dx x y x y x m

( ) ( ) ( ) x y x y
L
x 3
sin
L
3
x y
c 2 32 c 1 31
2
c 3


=
( ) ( ) [ ]
( ) ( ) [ ]

2
f
dx x y x m
dx x y x k
3
3
L
0
2
c 3 3
L
0
2
c 3 1
2
3


9.5. Determinarea modurilor proprii de vibraie ale grinzii nav n plan vertical,
prin metoda elementului finit 1D-FEM i relaii empirice

Pe baza modelului teoretic din capitolul 5.8 s-a elaborat programul VIBV in varianta
cu i fr mase adiionale, ce permite determinarea modurilor proprii de vibraie ale corpului
navei n plan vertical prin metoda elementului finit, model 1D-FEM (20 de elemente, 42 de
grade de libertate).
n tab.9.5.1 i tab.9.5.2 se prezint datele de intrare pentru analiza modurilor proprii de
vibraie ale navei cu datele din Fig.9.1 i Fig.9.2. Se neglijeaz ineria la rotaie i deformaiile
din forfecare.
n tab.9.5.3 se prezint primele trei frecvene proprii ale grinzii nav test calculate prin
metoda Rayleigh, metoda elementului finit 1D-FEM (program VIBV) i relaia empiric a lui
Schlick.

Tab.9.5.3 Frecvenele proprii ale navei test
Metoda Rayleigh Metoda 1D-FEM Schlick Mod propriu
m
33
=0 m
33
0 m
33
=0 m
33
0 m
33
0
1 0.804 0.606 0.796 0.681 0.727
2 2.130 1.655 2.097 1.731 1.454
3 4.104 3.200 4.018 3.250 2.908Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
215

Tab.9.5.1 Fiierul ship.in1 pentru programul VIBV
SHIP Units:[t,m,s]
.Ne....................E...................G.
20 2.10E+08 8.10E+07
.ie...............L...............Iy..........Af............Nu........Jy.
1 11.000 88.960 1.0E+5 428.409 0.1
2 11.000 118.614 1.0E+5 428.409 0.1
3 11.000 148.267 1.0E+5 428.409 0.1
4 11.000 177.921 1.0E+5 428.409 0.1
5 11.000 207.574 1.0E+5 428.409 0.1
6 11.000 237.228 1.0E+5 428.409 0.1
7 11.000 266.881 1.0E+5 595.013 0.1
8 11.000 266.881 1.0E+5 595.013 0.1
9 11.000 266.881 1.0E+5 595.013 0.1
10 11.000 266.881 1.0E+5 595.013 0.1
11 11.000 266.881 1.0E+5 595.013 0.1
12 11.000 266.881 1.0E+5 595.013 0.1
13 11.000 266.881 1.0E+5 595.013 0.1
14 11.000 266.881 1.0E+5 595.013 0.1
15 11.000 266.881 1.0E+5 364.941 0.1
16 11.000 237.228 1.0E+5 364.941 0.1
17 11.000 207.574 1.0E+5 364.941 0.1
18 11.000 177.921 1.0E+5 364.941 0.1
19 11.000 148.267 1.0E+5 364.941 0.1
20 11.000 118.614 1.0E+5 364.941 0.1

Tab.9.5.2 Fiierul ship.in2 pentru programul VIBV
SHIP Units:[t,m,s]
.Ne...........ro...........ag.
20 1.025 9.81
.....po1..........po2..........po3.........po4.........po5.
0.000 0.000 1.000 0.950 0.900
.ie.............alfa.....beta..............b..........d........ct.
1 0.001 0.001 7.976 13.500 1.000
2 0.001 0.001 20.554 13.500 1.000
3 0.001 0.001 29.395 13.500 1.000
4 0.001 0.001 35.324 13.500 1.000
5 0.001 0.001 39.065 13.500 1.000
6 0.001 0.001 41.237 13.500 1.000
7 0.001 0.001 42.355 13.500 1.000
8 0.001 0.001 42.832 13.500 1.000
9 0.001 0.001 42.978 13.500 1.000
10 0.001 0.001 43.000 13.500 1.000
11 0.001 0.001 43.000 13.500 1.000
12 0.001 0.001 42.978 13.500 1.000
13 0.001 0.001 42.832 13.500 1.000
14 0.001 0.001 42.355 13.500 1.000
15 0.001 0.001 41.237 13.500 1.000
16 0.001 0.001 39.065 13.500 1.000
17 0.001 0.001 35.324 13.500 1.000
18 0.001 0.001 29.395 13.500 1.000
19 0.001 0.001 20.554 13.500 1.000
20 0.001 0.001 7.976 13.500 1.000
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
216

Fig.9.1.a


Fig.9.1.b
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
217

Fig.9.2


Fig.9.3
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
218

Fig.9.4.1.a


Fig.9.4.1.b
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
219

Fig.9.4.2.a


Fig.9.4.2.b
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
220

Fig.9.4.1.c

Fig.9.4.2.c

Fig.9.4.3.d
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
221

Fig.9.4.3.a


Fig.9.4.3.b
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
222

Fig.9.4.3.c
Fig.9.5.1.aCapitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
223

Fig.9.5.1.b


Fig.9.5.1.c
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
224

Fig.9.5.2.a


Fig.9.5.2.b
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
225

Fig.9.5.3.a


Fig.9.5.3.b
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
226

Fig.9.5.2.c

Fig.9.5.3.c

Fig.9.5.4.d
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
227

Fig.9.5.4.a


Fig.9.5.4.b
Capitolul 9 Aplicaii la metodele de analiz a vibraiilor libere ale corpului navei
228

Fig.9.5.4.c