You are on page 1of 6

GARIS PANDUAN

MEMPROSES BUKU
1) Rujuk Senarai Buku yang telah disediakan oleh PNM
untuk mendapatkan maklumat berkenaan nombor
aksesan, nombor panggilan, nama pengarang dan
judul buku.
2) Semak buku sedia ada di perpustakaan yang sudah
diproses sebagai contoh.
3) Buku bertanda ‘R’ dan ‘KR’ iaitu buku Rujukan
Dewasa dan Rujukan Kanak-kanak tidak boleh
dipinjam, oleh itu tidak perlu disediakan kad
pinjaman, poket buku dan slip pemulangan.

(Ketetapan pada 12 November 2009, Kursus Pemantapan Pengurusan Perpustakaan Desa 2009, Bilik Syarahan 1, Ting. 5, PNM)
GARIS PANDUAN
MEMPROSES BUKU
4) Tugas yang perlu dilaksanakan bagi buku-
buku tambahan ini ialah seperti berikut:-
LANGKAH TUGAS PERATURAN

i. Cop hak milik (bulat) - Cop hak milik di bahagian


belakang muka surat judul
setiap buku (verso page)
ii. Cop nombor aksesan 5 - Cop nombor aksesan di
digit. (gunakan mesin bahagian belakang muka surat
aksesan) judul setiap buku (verso
page) .
- Rujuk Senarai Buku yang
telah disediakan oleh PNM
untuk nombor berkenaan.
GARIS PANDUAN
MEMPROSES BUKU
LANGKAH TUGAS PERATURAN

iii. Semak judul buku dalam - Catit nombor panggilan di


Senarai Buku yang telah bahagian belakang muka surat
disediakan oleh PNM dan judul setiap buku dengan pensil.
catitkan nombor panggilan/
kelas menggunakan pensil.
Ini perlu kerana ia dapat
membantu semakan
apabila menampal label
pada buku supaya tidak
silap.

iv. Tampal: - Tulis no. panggilan, nama


(a) Poket buku pengarang (jika ada) dan judul
buku di atas poket buku
berkenaan.
-Tampal di bahagian dalam kulit
GARIS PANDUAN
MEMPROSES BUKU
LANGKAH TUGAS PERATURAN

v. (b) Label nombor panggilan -Tulisno. panggilan di atas label


berkenaan dengan pen/marker.
- Tampal di bahagian depan kulit
buku (buku nipis) atau di bahagian
tulang buku (buku tebal).
-- ukuran :

- jarak dari tulang buku : 1.5 cm.


(buku nipis)
-jarak dari bawah : 2.5cm.

(buku tebal)
vi. (c) Cellotape di atas label - Tampal di atas label no. panggilan
nombor panggilan supaya ia lebih kukuh dan tidak
mudah lekang.
vii. (d) Slip tarikh pemulangan - Tampal di bahagian muka surat
terakhir.
GARIS PANDUAN
MEMPROSES BUKU
LANGKAH TUGAS PERATURAN

viii. Sediakan kad pinjaman -Tulisno. panggilan, nama


pengarang (jika ada) dan judul
buku di atas kad pinjaman
berkenaan.
- Bolehkan pendekkan judul
sekiranya panjang.
- Masukkan kad pinjaman ke
dalam poket setiap buku.
GARIS PANDUAN
MEMPROSES BUKU
Contoh Bahan-bahan/Barangan yang Diperlukan
Bagi Memproses Buku-buku:-

1. Cop hak milik (cop getah)


2. Cop no.Perolehan/ no. Pengkelasan
3. Poket buku
4. Kad pinjaman
5. Slip pemulangan
6. Label no. Kelas
7. Kod Jalur