You are on page 1of 6

GARIS PANDUAN

MEMPROSES BUKU
1) Rujuk Senarai Buku yang telah disediakan oleh PNM
untuk mendapatkan maklumat berkenaan nombor
aksesan, nombor panggilan, nama pengarang dan
judul buku.
2) Semak buku sedia ada di perpustakaan yang sudah
diproses sebagai contoh.
3) Buku bertanda ‘R’ dan ‘KR’ iaitu buku Rujukan
Dewasa dan Rujukan Kanak-kanak tidak boleh
dipinjam, oleh itu tidak perlu disediakan kad
pinjaman, poket buku dan slip pemulangan.

(Ketetapan pada 12 November 2009, Kursus Pemantapan Pengurusan Perpustakaan Desa 2009, Bilik Syarahan 1, Ting. 5, PNM)
GARIS PANDUAN
MEMPROSES BUKU
4) Tugas yang perlu dilaksanakan bagi buku-
buku tambahan ini ialah seperti berikut:-
LANGKAH TUGAS PERATURAN

i. Cop hak milik (bulat) - Cop hak milik di bahagian


belakang muka surat judul setiap
buku (verso page)
ii. Cop nombor aksesan 5 - Cop nombor aksesan di
digit. (gunakan mesin bahagian belakang muka surat
aksesan) judul setiap buku (verso page) .
- Rujuk Senarai Buku yang telah
disediakan oleh PNM untuk
nombor berkenaan.
GARIS PANDUAN
MEMPROSES BUKU
LANGKAH TUGAS PERATURAN
iii. Semak judul buku dalam - Catit nombor panggilan di
Senarai Buku yang telah bahagian belakang muka surat
disediakan oleh PNM dan judul setiap buku dengan pensil.
catitkan nombor panggilan/
kelas menggunakan pensil.
Ini perlu kerana ia dapat
membantu semakan apabila
menampal label pada buku
supaya tidak silap.
iv. Tampal: - Tulis no. panggilan, nama
(a) Poket buku pengarang (jika ada) dan judul
buku di atas poket buku berkenaan.
-Tampal di bahagian dalam kulit

buku belakang.
-Lekat mengikut ukuran label no.

panggilan.
GARIS PANDUAN
MEMPROSES BUKU
LANGKAH TUGAS PERATURAN

v. (b) Label nombor panggilan -Tulis no. panggilan di atas label


berkenaan dengan pen/marker.
- Tampal di bahagian depan kulit buku

(buku nipis) atau di bahagian tulang


buku (buku tebal).
-- ukuran :

- jarak dari tulang buku : 1.5 cm. (buku


nipis)
-jarak dari bawah : 2.5cm.

(buku tebal)
vi. (c) Cellotape di atas label - Tampal di atas label no. panggilan
nombor panggilan supaya ia lebih kukuh dan tidak mudah
lekang.

vii. (d) Slip tarikh pemulangan - Tampal di bahagian muka surat


terakhir.
GARIS PANDUAN
MEMPROSES BUKU
LANGKAH TUGAS PERATURAN

viii. Sediakan kad pinjaman -Tulisno. panggilan, nama


pengarang (jika ada) dan judul
buku di atas kad pinjaman
berkenaan.
- Bolehkan pendekkan judul

sekiranya panjang.
- Masukkan kad pinjaman ke dalam

poket setiap buku.


GARIS PANDUAN
MEMPROSES BUKU
Contoh Bahan-bahan/Barangan yang Diperlukan
Bagi Memproses Buku-buku:-

1. Cop hak milik (cop getah)


2. Cop no.Perolehan/ no. Pengkelasan
3. Poket buku
4. Kad pinjaman
5. Slip pemulangan
6. Label no. Kelas
7. Kod Jalur

You might also like