Cynamonowiec

Składniki na ciasto cynamonowe:
• 4 jajka;
• 400 g cukru pudru (dałam 320 g);
• 200 g margaryny;
• 1 opakowanie cynamonu;
• 2 łyżecki prosku do piecenia;
• 2!0 m" m"eka;
• 200 g m#ki psennej;
$ykonanie:
%argaryn& utre' cukrem pudrem na gładki krem( )ast&pnie cały cas
ucieraj#c dodawa' po jednym całym jajku ora rest& składnik*w( +iasto
podie"i' na p*ł i upiec 2 p"acki w temperature 1,0
o
C przez 35 minut.
Składniki na wkładk&:
• , -iałek;
• , łyżek cukru;
• 1.3 sk"anki pokrusonyc/ -iskopt*w;
• 3.4 sk"anki maku;
• 1.2 łyżecki prosku do piecenia;
• 2 łyżki m#ki psennej;
• ki"ka krop"i aromatu migdałowego;
$ykonanie:
0-i' -iałka na stywn# pian&( 1oda' cukier i nada" u-ija' do casu2 aż cukier
nie -&die wycuwa"ny( )ast&pnie doda' poostałe składniki i de"ikatnie
wymiesa'( 3iec około 30 minut w temperature 1,0
o
C w tej samej formie, co
ciasto cynamonowe.
Składniki na mas&:
• , ż*łtek;
• 1 op( cukru wani"iowego;
• 3 łyżki m#ki psennej;
• 1 op( -udyniu 4mietankowego;
• !00 m" m"eka;
• 1!0 g cukru krystału;
• 200 5 2!0 g masła;
• 4 łyżki wani"iowej kawy cappucino;
$ykonanie:
Sk"ank& m"eka agotowa' cukrem krystałem i cukrem wani"iowym( $
poostałym m"eku roro-i' m#k&2 -udy6 i ż*łtka( 3owstał# miesank& w"a' do
gotuj#cego si& m"eka i cało4' agotowa'( 0gotowany -udy6 wystudi'( %asło
utre' na krem i cały cas ucieraj#c dodawa' stopniowo po troc/&
prestudonego -udyniu( )a ko6cu doda' kaw& cappucino i utre'( %ożna
doda' trosk& spirytusu d"a ostrenia smaku kremu(
1odatkowo:
• 1 słoik powideł 4"iwkowyc/;
• 3 płaty andruta (wa7"a);
8ndruty prycinamy odpowiednio na wie"ko4' ciasta2 smarujemy je powidłami(
)a powidło na"eży położy' ciasto cynamonowe i połow& kremu( )a krem
nakładamy wkładk& i nowu krem2 a nast&pnie ciasto cynamonowe2 powidło i
resta andruta( 9oki ciasta można posmarowa' odłożonym kremem(

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful