Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella.

Tämä julkaisu heijastaa vain kirjoittajiensa mielipiteitä,
eikä komissiota voida pitää vastuussa tavoista, joilla sen
sisältöä mahdollisesti käytetään.
P R O J E K T I N U M E R O :
U K / 1 3 / L L P - L D V / T O I - 6 1 5
T H E P R O J E C T N U M B E R :
U K / 1 3 / L L P - L D V / T O I - 6 1 5
Seuraa Info4migrants-projektia:
Työkalua tullaan soveltamaan
käyttöön Ruotsissa,
Isobritanniassa, Itävallassa,
Bulgariassa ja Espanjassa.
Maahanmuuttajien tehokkaampi integraatio on tärkeää EU:n
tuottavuuden parantamiseksi ja kilpailukykyisen, kestävän
yhteiskunnan rakentamiseksi. (Eurooppa 2020 strategia).
EU-maiden tulee parantaa sisäänpäin suuntautunutta
maahanmuuttoprosessia
 parantamalla vastaanottavan maan tietotarjontaa (esim.
työmahdollisuudet, kulttuuri, oikeudet),
 välttämällä konfliktia maan natiivin työvoiman kanssa ja
kertomalla maahanmuuttajille heidän oikeuksistaan.
Info4migrants-työkalu tukee näitä eurooppalaisia tavoitteita.
Projektikumppanit:
 Careers Europe, Part of Aspire-i, Iso Britannia
 BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung
Und Personaltraining GmbH - Itävalta
 Business Foundation for Eduation - Bulgaria
 Learnmera Oy - Suomi
 Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds
Universitetet - Ruotsi
 XXI INVESLAN, S.L. - Espanja

T H E P R O J E C T N U M B E R :
U K / 1 3 / L L P - L D V / T O I - 6 1 5
T H E P R O J E C T N U M B E R :
U K / 1 3 / L L P - L D V / T O I - 6 1 5
Jos olet kiinnostunut tukemaan meitä – tarjoamalla palautetta
tai osallistumalla kehitystyöpajoihimme, tai jos haluat saada lisää
tietoa projektista, ota meihin yhteyttä :
veronica@learnmera.com


Info for Migrants -projektin tavoitteena on saavuttaa
eurooppalainen tavoite tehokkaasta integraatiosta
parantamalla ja siirtämällä Careers Europen innovatiivinen
maahanmuuttajien verkkotyökalu ammattikoulutuksen
tarjoajille ja neuvontakeskuksille Euroopassa. Tällä
hetkellä tämä verkkotyökalu on käytössä kirjastoissa,
yliopistoissa ja uraneuvonta- keskuksissa Iso-Britanniassa, ja
se tarjoaa käytännön tietoa Iso-Britannian kulttuurista ja
työskentelystä 23 eri kielellä.

Kahden vuoden projektin aikana
kumppanit Itävallasta, Bulgariasta,
Ruotsista, Suomesta, Espanjasta ja Iso-
Britanniasta tulevat muokkaamaan ja
kehittämään tätä verkkotyökalua
omaa kansallista käyttöä varten sekä
uraohjaajille että maahanmuuttajille.
Verkkotyökalu on helppo ja
intuitiivinen käyttää. Se sisältää tietoa
kohdemaasta sekä myös
maahanmuuttajien kotimaista, jotta
uraneuvojat pystyisivät paremmin
ymmärtämään asiakkaidensa taustaa
ja kulttuuria.
Projektin tarkoituksena on 1) muokata ja
siirtää Iso-Britannian olemassa oleva
informaatiotyökalu Espanjan, Itävallan,
Bulgarian, Suomen ja Ruotsin käyttöön 2)
päivittää Iso-Britannian työkalun sisältö
kansallisten asiantuntijoiden avulla ja
projektikumppanien tuella (kolme heistä
olivat parhaan 10 joukossa
kotouttamispolitiikan vertailussa - Migrant
Integration Policy Index) 3) päivittää
verkkotyökalu teknisesti suomalaisen
kumppanin avulla, joka on asiantuntija
koulutussivustojen kehittämisessä.
Tämä työkalu tulee laajentamaan uraohjaajien,
ammattikoulutuksessa työskentelevien opettajien,
työnvälityskeskusten ja kumppanimaissa sijaitsevien muiden
organisaatioiden tietopohjaa, sekä levittäytyy myös muihin maihin
projektin päättymisen jälkeen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful