You are on page 1of 1

Mata pelajaran /

Masa / kelas Kandungan


Catatan / impak
Pend.Moral
6P/6I
8.00 8.30
Tajuk : Menyayangi anggota keluarga.
Nilai : Kasih saying terhadap keluarga.
Objekti ! "i ak#ir pembelajaran murid dapat !
I. Menerangkan cara-cara menunujukkan kasih sayang terhadap
keluarga.
II. Membantu keikhlasan dapat membantu keluarga.
$kti%iti !
a. Guru menunjukkan gambar ahli keluarga .
b. Guru mengaitkan dengan pdp hari in.
c. Guru dan murid berbincang mengenai dioalang di dalam buku
teks .
d. Murid membaca kandungan teks.
e. Guru dan murid berbincang untuk memahami kandungan teks.
f. Guru bersoaljaab dengan murid mengenali gambar tersebut.
g. Murid menyalin nota yang diberikan dan menjaap lembaran kerja