You are on page 1of 2

Mata pelajaran /

Masa / kelas Kandungan


Catatan /
impak
Pend. Moral
6P/6I
7.30-8.30
Tajuk : Bersikap Sederhana .
Nilai : Keserdahanaan.
Ojekti! " #i ak$ir pemelajaran murid dapat "
I. Menyatakan kebaikan menyelesaikan sesuatu masalah dengan
mengambil kira kepentingan diri dan orang lain.
ii. Bertimbang rasa terhadap perasaan dan keperluan
orang lain
%kti&iti "
a. Guru meminta semua murid dan bersoaljawab denagn murid
perasaan murid mengalami masalah.
b. Guru mengaitkan dengan pdp hari in.
. Guru dan murid berbinang mengenai hidup dalam kesederhanaan
dan menyelesaikan masalah .
d. Guru menerangkan kepentingan berkhemah
e. Murid membaa kandungan teks.
!. Guru dan murid berbinang untuk memahami kandungan teks.
g. Guru bersoaljawab dengan murid mengenali gambar tersebut.
Murid menyalin nota yang diberikan dan menjawap lembaran kerja.
Pend.'asmani
()
8.30-*.00
"nit #$: Manipulasi alatan
+ajuk " ,alingan atas kepala
-tandard Prestasi " ,3#().
)MK " Kreati&iti
-tandard Kandungan "
$.% Berkebolehan melakukan kemahiran balingan atas kepala dengan lakuan
yang betul.
-tandard Pemelajaran "
%.$.# Melakukan balingan atas kepala.
#.&.% Mengenalpasti orak pergerakan yang melibatkan kemahiran balingan
atas kepala.
Ojekti! " #i ak$ir pemelajaran murid dapat "
I. Melakukan balingan atas kepala dengan betul.
%kti&iti"
a. 'emanasan badan.
b. 'enyampaian standard pembelajaran
. Mengena sasaran.
d. Balingan sasaran.
e. Siapa jauh pundi kaang .
!. Menyejukkan badan.
e. 'entaksiran.
Pend.'asmani
(P
*.00-*.30
"nit #$: Manipulasi alatan
+ajuk " ,alingan atas kepala
-tandard Prestasi " ,3#().
)MK " Kreati&iti
-tandard Kandungan "
$.% Berkebolehan melakukan kemahiran balingan atas kepala dengan lakuan
yang betul.
-tandard Pemelajaran "
%.$.# Melakukan balingan atas kepala.
#.&.% Mengenalpasti orak pergerakan yang melibatkan kemahiran balingan
atas kepala.
Ojekti! " #i ak$ir pemelajaran murid dapat "