You are on page 1of 1

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine


Sarajevski Kanton
Opina Stari Grad Sarajevo
Sluba za imovinsko pravne,
geodetske poslove i katastar
UR BROJ: ____________________-1
DATUM: 08.10.2013
Katastarska opina: SARAJEVO III
Broj plana: 2
Razmjera plana 1:1000
KOPIJA KATASTARSKOG PLANA - samo za internu upotrebu
Razmjera 1:1000
290
289/1
U
lic
a

B
r
d
o
v
it
a
U
l
i
c
a

e
f
.

K
a
u
k
Naknada za koritenje podataka izmjere i katastra (Slubene novine Federacije BiH, broj 69/2005), po tarifnom broju 11.2.1 u iznosu od 11.00 KM
Podaci o nosiocima prava
PL/KKU Naziv Adresa Pravo Udio
1437 ZEC NURIJE SEJFO SARAJEVO BRDOVITA 2 Posjednik 1/1
Podaci o parceli
PL/KKU Parcela Nain koritenja Naziv Povrina [m2]
1437 290 Kua i zgrada BRDOVITA 52
1437 290 Dvorite BRDOVITA 108
Izradio POMONIK NAELNIKA M.P.
Saudin Ali Mulali Nevzeta dip.prav.