LEGISLATIE INTERNATIONALA 

Conventia unica  asupra stupefiantelor din 1961, adoptata  la New York, la 30  martie 1961.  (Romania a  aderat  la aceasta 
conventie si la Protocolul de modificare prin Decretul Consiliului de Stat nr.626/1973, publicat in B.Of. nr.213/1973) 
Conventia  Natiunilor  Unite  din  1971  asupra  substantelor  psihotrope.  (Romania  a  aderat  la  aceasta  conventie  prin  Legea 
nr.118/1992, publicata in M.Of. nr.341/1992). 
Conventia din  1988 contra  traficului  ilicit  de  stupefiante  si substante  psihotrope (Romania  a  aderat  la  aceasta  conventie 
prin Legea nr.118/1992, publicata in M.Of. nr.341/1992). 
Acordul european  referitor  la traficul ilicit pe  mare,  adoptat la Strasbourg  la 31 ianuarie  1995, in aplicarea articolului 
17 din Conventia Natiunilor Unite impotriva traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, intocmita la Viena la 
20 decembrie 1988 (Romania a aderat la acest acord prin Legea nr.394/2002, publicata in M.Of. nr.494/2002). 
Regulamentul  (CE)  nr.  273/2004  al  Parlamentului  European  si  al  Consiliului  din  11  februarie  2004  privind  precursorii  de 
droguri, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L47/18.02.2004 
Regulamentul  (CE)  nr.  111/2005  al  Consiliului  din  22  decembrie  2004  pentru  stabilirea  regulilor  de  supraveghere  a 
comertului cu precursori intre Comunitate si statele terte, publicat in  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L22/26.01.2005 
Regulamentul  (CE)  nr. 1277/2005  al Comisiei  din 27  iulie 2005 privind modalitatile  de  aplicare  a Regulamentului  (CE) nr. 
273/2004  al Parlamentului European si al Consiliului privind precursorii de droguri si  a Regulamentului (CE)  nr. 111/2005 al 
Consiliului  pentru  stabilirea  regulilor  de  supraveghere  a  comertului  cu  precursori intre  Comunitate  si  statele  terte,  publicat in 
Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 202/03.08.2005 
LINK http://www.ana.gov.ro/rom/leginternationala.htm