You are on page 1of 3

Mengumumkan ketiban Yang Berhormat, Datuk Rozman bin Datuk Haji Isli,

Ahli Parlimen P166, W.P. Labuan


Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, Salam sejahtera dan Salam
1Malaysiia.
Yang Berhormat, Datuk Rozman Datuk Haji Isli, Ahli Parlimen P166, W.P.
Labuan, __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
seterusnya hadirin yang dikasihi sekalian.
Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan izinNya jua, kita dapat
berkumpul pada hari ini untuk majlis perasmian, pencawang pembahagion
utama (PPU) Pulau Enoe, W.P. Labuan.
Untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, dijemput En. Mohd Faizal Mohd
Nawi untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan penuh takzimnya
mempersilakan.
Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada En. Mohd
Faizal Mohd Nawi di atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita
pada hari ini lebih diberkati oleh Allah S.W.T.
Seterusnya, majlis menjemput ______________________________________________
___________________________________________________________________________
untuk menyampaikan

taklimat ringkas

mengenai projek Pencawang

Pembahagian Utama (PPU Enoe) W.P. Labuan. Majlis dengan sukacitanya


mempersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada ___________________________________________
___________________________________________________________________________

Di atas taklimat sebentar tadi.


Seterusnya, majlis ingin menjemput Tuan Ir. Haji Abdul Razak Sallim, Pengarah
Urusan SESB untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala
hormatnya mempersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada Tuan Ir Haji Abdul Razak Sallim di atas
ucapan alu-aluan beliau sebentar tadi.
Sekarang, majlis ingin menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk
Rozman Bin Datuk Haji Isli, Ahli Parlimen Labuan untuk menyampaikan
ucapan Perasmian Pencawang Pembahagian Utama (PPU Enoe), W.P.
Labuan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Rozman Bin Datuk
Haji Isli di atas ucapan perasmian beliau.
Kini, tibalah kita ke kemuncak majlis iaitu upacara perasmian Pencawang
Pembahagian Utama (PPU Enoe), W.P. Labuan. Dijemput Yang Berhormat
Datuk Rozman Bin Datuk Haji Isli diiringi oleh Tuan Ir. Haji Abdul Razak Sallim
untuk upacara perasmian.
Majlis diteruskan lagi dengan upacara penyampaian cenderakenangan.
Dijemput _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dengan berakhirnya penyampaian cenderakenangan itu tadi, maka
berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Segala yang baik itu datangnya
daripada Allah S.W.T, yang buruk itu datangnya daripada diri kami sendiri.
Akhir kata, Wabillahitaufik Walhidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarokatuh.