VILÁGÍTÁSTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATI

JEGYZŐKÖNYV
Készült az MSZ EN 12464-1:2012 szabvány
alapján

Készítette: Ujváry Flóra
Dátum: 2014. 05. 01.
Ez a jegyzőkönyv 4 számozott oldalt, 1 db mellékletet tartalmaz.

1

/ A vizsgált berendezés ismertetése: A vizsgált fényforrás fénycső. a 60x60 cm-es.83 9 710 19./ A felülvizsgálat tárgyát képező intézmény pontos megnevezése: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.854 mérési pont 2 . Q épület 2. A helyiség két bejárata fölött 1-1 menekülési útvonaljelző lámpa volt. 2 db menekülési útvonaljelző lámpa és egy.9 6 881 23.037 egyenletesség 0.2 7 861 21. a táblát megvilágító belógatott lámpatest. április 11./ A mérés leírása A mérés a padok tetején./ A vizsgálat célja iskolai tanulmány.mérés 2. beosztás: hallgató 7.3 átlag 828 22. A tábla feletti lámpa nem volt bekapcsolva. 1117. tükrös kivitelű lámpatestek négy fénycsövesek (T8 -as típusúfénycső.2 4 870 24./ A felülvizsgálat helye: Budapest./ A mérés kezdete : 9óra15 perc. A fénycsövek a helyiség hosszabb oldalával párhuzamosan helyezkednek el a lámpatestekben. utána pedig lekapcsolt lámpákkal. (Lásd: Melléklet ) 10. 11. mérés 1 790 20.2 3 849 24.85 m. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.857 0. a mérési sík magassága: ~0. mérés világítástechnika tantárgyból 6. Először felkapcsolt lámpákkal. IB F11 3.4 5 865 23.9 2 782 22. 4. álmennyezetbe süllyesztett. A mérést kétszer végeztük el. összesen 20 db. A terem ablakait besötétítettük./ Egyéb adatok: Környezeti hőmérséklet: 21 °C Mért feszültség érték 230 V a fali elosztónál. Magyar Tudósok körútja 2. egy-egy ülésnek megfelelő helyen történt. 4x5 elrendezésben)./ Az alkalmazott megvilágításmérő típusa: MINILUX LB Az alkalmazott megvilágításmérő azonosítási száma: 0110203 Az alkalmazott megvilágításmérő utolsó hitelesítésének időpontja: nincs hitelesítve 8. 9.1. A helyiségben levő világítás: 20 db álmennyezeti lámpatest (mérendő). képzettség: villamosmérnök./ A felülvizsgálatot végezte:Ujváry Flóra. időtartama: 30 perc 5./ A felülvizsgálat időpontja : 2014./ Mért adatok megvilágítás [lx] 1.4 8 844 18. Q épület. 4x18W teljesítményűek.

Osztálytermek esti iskolában és felnőttoktatásban vagy a 6. számított értéke Kiértékelés e Megjegyzés 500 805.6 841. ill. ami a kialakításából adódóan (nincs káprázás) teljesül. optimalizálni lehetne a költségek csökkentése miatt)..96 lx A QBF11terem számított egyenletességi mutatója: 0. 10..mérés értékeit kivonva az elsőből kapjuk a vizsgálandó fényforrást jellemző megvilágítási értékeket..1 857..2..6 825. ÉRTÉKELÉS...8 845. mérés alapján: 0. Mindkét esetben az előírt átlagos megvilágítási érték 500 lux.17 690..96 Megfelelő Nagyobb az előírtnál 0.857 MÉRÉS.. ennek megfelel a mért értékek átlaga...8 824. a káprázás (UGR) értéke pedig 19. mérési pont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 átlag egyenletesség megvilágítás [lx] 769.854 A QBF11terem számított átlagos megvilágítása: 805.875 A QBF11terem átlagos megvilágítása a 2. hogy a terem világítástechnikája megfelel az MSZ EN 12464-1 szabványnak.12..96 0...2..2.857 A QBF11terem átlagos megvilágítása az 1.. 3 .....2.... Budapest Név: Ujváry Flóra Aláírás: ….8 0. A jegyzőkönyv készült: 2014..3.. (meg is haladja azt. mérés alapján: 828 lx A QBF11terem egyenletességi mutatója az 1. Előadóterem kategóriába esik.857 Megfelelő A felülvizsgáló összefoglaló véleménye a vizsgált berendezéssel kapcsolatban: Az MSZ EN 12464-1 szabvány oktatási épületekre vonatkozó besorolása alapján a vizsgált terem a 6.037 lx A QBF11terem egyenletességi mutatója a 2./ Számított adatok A 2. mérés alapján: 22.. Összegzésben elmondható..... mérés alapján: 0.1 759... MINŐSÍTÉS A vizsgált tevékenységre vonatkozó szabványpont sorszáma: 6..8 839. 05...3 A vizsgá lt fényte chnika i param éter Megvil ágítás E [lx] Térbel i egyenl etessé g Előírt értéke Mért.7 805.

Melléklet: A QB F11 terem alaprajzának vázlata 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful