You are on page 1of 2

PERTANDINGAN MEWARNA SEMPENA JOGATHON

TERBUKA SK.LKTP.BUKIT BESAR


SEMPENA HARI KEMERDEKAAN 2007
1. Nama Program : Pertandingan Mewarna Sempena Jogathon Terbuka Sk.LKTp Bukit
Besar.

2. Matlamat : Memberi kesedaran dan menanam sifat taat setia kepada Negara Malaysia.

3. Objektif :
3.1. Membentuk kemahiran memilih warna yang sesuai dengan gambar yang diberi.
3.2 Mengasah dan membentuk bakat dan potensi murid dalam bidang senilukis.
3.3 Menanam sikap patriotisme.
3.4 Membina minda yang cergas dan cerdas.

4. Penyertaan :
Pertandingan ini terbuka kepada murid-murid Prasekolah,Kemas dan Tadika Swasta yang
berumur 5 dan 6 tahun.

5. Tema Pertandingan :
Kemerdekaan Negara Kita.

6. Syarat Pertandingan :

6.1 Penyertaan :
6.1.1 Penyertaan terbuka kepada semua murid Prasekolah,Kemas dan tadika swasta
yang berumur 5 hingga 6 tahun.
6.1.2 Setiap sekolah boleh menghantar seberapa ramai peserta.
6.1.2 Setiap peserta dikenakan bayaran RM 3.00 untuk kos makanan dan cenderahati.

6.2 Bahan :
6.2.1 Semua peserta dikehendaki membawa peralatan sendiri dan hanya jenis bahan warna
sahaja yang dibenarkan iaitu:
a) Krayon.
b) Pensil warna atau campuran kedua-duanya.

7.Hadiah : Tempat Pertama hingga Sepuluh.

8.Tarikh : 18.Ogos 2007 ( Sabtu )

9. Masa : 8.30 pagi

10.Tempat : Kantin SK.LKTP Bukit Besar.

11.Borang Penyertaan hendaklah dikembalikan ke SK LKTP Bukit Besar sebelum atau pada 3 Ogos
2007.
( Sebarang masalah sila hubungi Pn.Ruzita Bt. Ashak Guru Prasekolah SK.Bukit Besar .
019-7936548 )
BORANG PENYERTAAN

SAYA (
Ibubapa/Penjaga/Guru )........................................................................................
membenarkan anak /murid

saya …………………………………………………………………………………………………………… dari


Prasekolah/Kemas

/Tadika………………………………………... untuk menyertai Pertandingan Mewarna


Sempena Jogathon Terbuka Sk.LKTp

Bukit Besar .Bersama-sama ini disertakan sekali bayaran RM 3.00.

Sekian .Terima Kasih.

…………………………………………..