Testul Familiei

CUPRINS
INTRODUCERE..........................................................................
ISTORICUL ŞI CONTRIBUŢIA TESTULUI............................
1. Istoric.......................................................................................
2. Contribuţie...................................................................:..........
CALITŢI !SI"O#ETRICE ŞI UTILI$RI...........................
1. Stu%iu& c'&it(ţi&or )si*o+etrice..............................................
Sensibilitate genetică......................................................
Diferenţele legate de sex.................................................
Validitate...........................................................................
Fidelitate...........................................................................
2. E,'&u're' re&'ţii&or intr'-.'+i&i'&e..........................................
/. E,'&u're' %i.erite&or )o)u&'ţii...............................................
0. Descriere' %i.erenţe&or &e1'te %e cu&tur(.............................
CONSE#NE DE AD#INISTRARE ŞI DE COTARE..............
Administrare.....................................................................
Cotare.................................................................................
1. Obser,'ţii 2n ti+)u& ')&ic(rii..................................................
2. Co+)o3iţi' .'+i&iei %esen'te 2n r')ort cu .'+i&i' re'&(......
/. As)ectu& %e3,o&t(rii................................................................
0. As)ect 1&ob'&..........................................................................
Amplasare..........................................................................
Dimensiunea......................................................................
Linia.........:..........................................................................
Dispunerea........................................................................
Perseverarea.....................................................................
Factori regresivi...............................................................
Dispunerea fiecărui personaj.........................................
Culoare..............................................................................
xpresia.............................................................................
4. As)ect %et'&i't....................................................................
!ipuri de detalii................................................................
Detalii corporale..............................................................
Sexuali"are........................................................................
Adăugiri............................................................................
5. As)ect c&inic........................................................................
Valori"are sau devalori"are...........................................
#dentificări.........................................................................
$rgani"area personalităţii............................................
Anali"a relaţiilor dintre personaje...............................
Alte remarci.......................................................................
6. I)ote3e %i'1nostice 2n &e1(tur( cu ce&e&'&te %'te................
INTER!RETAREA SAU ANALI$A !RO!RIU-$IS............
1. Obser,'ţii )e ti+)u& '%+inistr(rii.........................................
2.Co+)o3iţi' .'+i&iei %esen'te 2n r')ort cu .'+i&i' re'&(.......
Descrierea familiei desenate..........................................
Personaje adăugate sau omise.......................................
/. As)ectu& %e3,o&t(rii................................................................
0. As)ect 1&ob'&..........................................................................
Amplasare..........................................................................
%nălţimea............................................................................
!rasaj..................................................................................
Dispunerea........................................................................
Perseverarea.....................................................................
Factori regresivi...............................................................
Dispunerea fiecărui personaj.........................................
Culoarea............................................................................
xpresia.............................................................................
4. As)ect %et'&i't........................................................................
!ipuri de detalii................................................................
Detalii corporale..............................................................
Sexuali"are........................................................................
Adăugiri.............................................................................
5. As)ect c&inic............................................................................
Valori"are sau devalori"are...........................................
#dentificările.....................................................................
2
$rgani"area personalităţii............................................
Anali"a relaţiilor dintre personaje...............................
6. I)ote3e %i'1nostice 2n &e1(tur( cu ce&e&'&te %'te................
Bibliografie.................................................................................
Anexe: Grila de cotare..............................................................
/
INTROUC!R!
Testu& %esenu&ui .'+i&iei este uti&i3't 2n +'7orit'te' ţ(ri&or %in &u+e. De .')t8 se re+'rc(
uti&i3're' s' 't9t 2n Euro)'8 c9t :i 2n A+eric' %e Nor% :i %e Su%8 2n A.ric' :i 2n Asi'. De:i )ub&ic'ţii&e
%is)onibi&e uti&i3e'3( %i.erite ti)uri %e cot'ţii e&'bor'te8 )9n( 'cu+8 %u)( cuno:tinţe&e no'stre8 nici o
&ucr're nu &e-' co+)'r't :i 1ru)'t8 2n ciu%' e&e+ente&or )e c're &e 'u 2n co+un.
;n cursu& su)er,i3(ri&or )e c're &e re'&i3(+ )entru )si*o&o1ii c&inicieni s'u )entru stu%enţii &'
)si*o&o1ie :i 2n c'%ru& cursuri&or )re%'te &' s.9r:itu& )ri+u&ui cic&u s'u 2n ti+)u& +'ster'tu&ui8 '+ .ost
ne,oiţi s( re.&ect(+ &' instru+ente&e %e e,'&u're :i &' c'&it(ţi&e 'cestor'. #'i )recis8 re.eritor &' %esenu&
.'+i&iei8 ni s-' )(rut i+)ort'nt s( e&'bor(+ o +eto%o&o1ie )er+iţ9n% o 'n'&i3( %et'&i't( ' %'te&or
obţinute. Totu:i8 'ce'st' n-' .ost )osibi&( %ec9t cu oc'3i' str9n1erii %e %'te 2n cursu& cercet(ri&or.
!re3entu& +'nu'& :i 1ri&' 'ne<'t( ,or )ute' - s)er(+ - s( '7ute stu%enţii s( %esco)ere ')ortu& %esenu&ui
.'+i&iei. Acest +'nu'& se '%rese'3( %e'se+ene'8 c&inicieni&or c're %oresc s( ')ro.un%e3e re3u&t'te&e
obţinute &' 'cest test :i cercet(tori&or c're ,or %is)une 'st.e& %e o 1ri&( )er+iţ9n% o ')&ic're +'i
uni.or+( ' cot(rii. =ri&' )ro)us( se ,re' ri1uro's( :i o.er( e&e+ente %e inter)ret're .',ori39n%
inte1r're' 's)ecte&or %e3,o&t(rii 2n c'%ru& conce)te&or )si*'n'&itice. Inter)ret're' i' 2n consi%er're
%i.eriţii in%ici cu&e:i8 'ce:ti' .iin% inter)ret'ţi 2ntr-o 'bor%'re c&inic( intuiti,(8 c're inte1re'3( %'te&e
co+)ort'+ent'&e :i ,erb'&e const't'te 2n ti+)u& ')&ic(rii.
Uti&i3're' %'te&or )ro,enin% %in %esenu& .'+i&iei trebuie '+)&'s't( 2n c'%ru& e<'+enu&ui
)si*o&o1ic. !entru ' e&'bor' un )si*o%i'1nostic8 )si*o&o1u& trebuie s( recur1( &' %i.erite instru+ente8
2n '.'r' 'n'+ne3ei. C*i'r %'c( 1ri&' %e cot're )ro)us( este ri1uro's(8 nu este nici%ecu+
reco+'n%'bi&( uti&i3're' unui sin1ur %esen. Ar .i o nes(buinţ( s( st'bi&i+ un %i'1nostic %e or1'nicit'te
b'39n%u-ne )e re3u&t'te&e unui sin1ur %esen. Este uti& 2ntr-o )ri+( .'3(8 s( ne 19n%i+ s( e&i+in(+
)rob&e+e&e ,i3u'&e s'u 1r'.o+otorii8 :i8 ')oi8 s( con.ir+(+ i)ote3' e+is( 2n ur+' 'n'&i3ei %esenu&ui
.'+i&iei )rin con.runt're' cu re3u&t'te&e '&tor teste - cu+ 'r .i Rorsc*'c*8 Ben%er8 un test %e
inte&i1enţ(8 etc. - '&ese 2n .uncţie %e i)ote3' .or+u&'t(. #'i +u&t8
Or%ine' ')&ic(rii teste&or 2n c'%ru& unei b'terii %e e,'&u're este i+)ort'nt(. Trebuie ţinut cont
%e obose'&' subiectu&ui >%'c( 2i cere+ s( .'c( trei %esene8 '& trei&e' ,' .i %e o c'&it'te +'i s&'b(? :i %e
in.&uenţ' testu&ui )rece%ent %esenu&ui .'+i&iei >%e e<e+)&u8 @ISC-R ,' ',e' c' e.ect re)ri+'re'
)rocesu&ui )ri+'r8 2n ti+) ce !'tte Noire s'u Rorsc*'c* ,' ',e' un e.ect contr'r?. In c'3u& 2n c're
+oti,u& consu&t'ţiei este o )rob&e+( .'+i&i'&( >s'u c9n% )(rinţii co)i&u&ui sunt %es)(rţiţi?8 este
)re.er'bi&8 %u)( )(rere' no'str(8 s( '+9n(+ ')&ic're' %esenu&ui .'+i&iei c're este 2n &e1(tur( %irect( cu
)rob&e+'tic'8 )entru s.9r:itu& b'teriei %e e,'&u're )si*o&o1ic(8 'tunci c9n% s-' st'bi&it &e1(tur' %e
2ncre%ere cu e<'+in'toru& :i co)i&u& este +'i )uţin %e.ensi,.
!re3ent(+ conce)ţi' no'str( 'su)r' inter)ret(rii %'te&or %esenu&ui .'+i&iei8 conce)ţie ce se
s)ri7in( )e nu+ero'se cit'te. A%ese'8 %'te&e )ro,enin% %in )ub&ic'ţii&e %is)onibi&e se re.er( &' %esene
re'&i3'te %e '%u&ţi. C9n% &ucr(+ cu co)iii8 este i+)ort'nt s( ne '+inti+ 'cest &ucru :i s( .i+ +'i )uţin
c'te1orici 2n ')&ic're' 'nu+itor criterii8 2n 's)eci'& ce&e su1er9n% )re3enţ' unei )'to&o1ii. Aco&o un%e
'+ consi%er't neces'r8 '+ .(cut '%(u1iri. !r'ctic' no'str( .iin% '<'t( 2n s)eci'& )e tu&bur(ri&e
co)i&(riei8 'ceste '%(u1iri ,i3e'3( +'i '&es co)i&(ri'.
De '&t.e&8 noi 2n1&ob(+ %i.erite&e conse+ne :i 'cce)ţiuni '&e testu&ui: %esenu& unei .'+i&ii8 '&
.'+i&iei subiectu&ui8 '& .'+i&iei 2n 'cţiune8 '& unei .'+i&ii i+'1in're8 '& .'+i&iei s'&e %e ori1ine8 etc.
C*i'r %'c( ne '.ir+(+ 2n 'ce'st( &ucr're )re.erinţ' )entru conse+nu& ADesenu& unei .'+i&iiB8 1ri&'
e&'bor't( :i inter)ret're' s' )ot .i uti&i3'te8 cu '%')t(ri +ini+e8 2n c'3u& ce&or&'&te +o%uri %e
'%+inistr're ' testu&ui. Nu+ero'se )ub&ic'ţii cit'te )ro,in %in St'te&e Unite :i se re.er( &' %esenu&
.'+i&iei 2n 'cţiune. Conse+nu& )ro)us8 .o'rte r(s)9n%it 2n A+eric' %e Nor%8 este +'i structur't %ec9t
conse+nu& )entru ADesenu& unei .'+i&iiB. 2n .ine8 )re3ent(+ 2n 'ce'st( &ucr're %o'r c'%ru& %e
'%+inistr're in%i,i%u'&(8 2ntruc9t '%+inistr're' co&ecti,( s(r(ce:te %'te&e cu&ese.
!ri+' )'rte ' 'cestei &ucr(ri conţine un istoric '& testu&ui %esenu&ui .'+i&iei )recu+ :i o
)re3ent're ' ')ortu&ui c&inic '& teste&or %e %esen :i8 +'i )recis8 '& testu&ui %esenu&ui .'+i&iei. O %iscuţie
' c'&it(ţi&or )si*o+etrice '&e 'cestui test8 ur+'t( %e o )re3ent're ' %i.erite&or s'&e uti&i3(ri constituie
)'rte' ' %ou'. Conse+ne&e %e
A%+inistr're :i cot're .or+e'3( )'rte' ' trei'. 2n s.9r:it8 ' )'tr' )'rte8 :i ce' +'i i+)ort'nt(8
este constituit( %e c(tre un 1*i% %e inter)ret're ' %'te&or obţinute cu '7utoru& 'cestui test. 2n 'ne<( este
.urni3't( 1ri&' %e cot're co+)&et't( cu '7utoru& unui e<e+)&u.
0
Lucr're' %e .'ţ( nu inc&u%e noi&e nor+e re.erito're &' testu& %esenu&ui .'+i&iei8 c*i'r %'c(
u&terior8 'ceste' 'r .i interes'nt %e )re3ent't. Sunte+ con:tienţi c( 1ri&' )ro)us(8 c' :i 1*i%u& s(u %e
inter)ret're )ot .i 2+bun(t(ţite. Din 'ce'st( )ers)ecti,(8 ne-'r )&'ce s( )ri+i+ co+ent'rii&e
)erso'ne&or c're &e-'u uti&i3't. Acestor' &e +u&ţu+i+ 'ntici)'tC
Dori+ s( sub&inie+ s)ri7inu& i+)ort'nt )e c're ni 1-' %'t =ene,ie,e #'rtine'u8 +'ster'n% 2n
)si*o&o1ie &' Uni,ersiteB %u Duebec 9 Trois-Ri,ieres. #u&ţu+it( co+ent'rii&or s'&e8 1ri&' no'str( '
)utut .i 2+bun(t(ţit( consi%er'bi& 2n cursu& ce&or nou( &uni '&e s'&e %e %e3,o&t're AuEuteri'n(B ...
Ţine+8 %e 'se+ene'8 s( ne e<)ri+(+ ,ii&e +u&ţu+iri )entru "eUene ='u%ette8 %ocu+ent'ristF
1r'ţie 'cestei'8 nu+ero'se cercet(ri bib&io1r'.ice 'u )utut .i ter+in'te8 2n ciu%' %i+ensiuni&or 'cestor'.
#u&ţu+i+8 2n .in'&8 co)ii&or c're 'u 'cce)t't s( i&ustre3e 'ce'st( c'rte.
4
ISTORICU" #I CONTRIBU$IA T!STU"UI
1. Istoric
Se )'re c( Tr'ube >1G/H? ' .ost ce& c're8 )ornin% %e &' &ucru& s(u cu co)ii %i.ici&i8 ' uti&i3't
)entru )ri+' o'r( %esenu& 2n sco) %i'1nostic. Ur+'re ' e<)erienţei s'&e8 e' ' su1er't re'&i3're' unei
'n'&i3e siste+'tice cu sco)u& %e-' sco'te 2n e,i%enţ( 'nu+ite c'r'cteristici '&e %esenu&ui8 )entru o
)o)u&'ţie %'t(. Aceste tr(s(turi trebui'u8 %u)( e'8 s( .ie si+i&'re 2n )ri,inţ' conţinutu&ui8 sti&u&ui :i '
te*nicii. E' ' %ec&'n:'t8 'st.e&8 o cercet're re.erito're &' 'n'&i3' %esenu&ui.
;ntr-un istoric '& uti&i3(rii )si*o&o1ice ' %esenu&ui )erso'nei8 Debienne >1G5H? este cit't( %e
I'ren #'c*o,er >1G0G? c' .iin% )ri+' c're ' sub&ini't ,'&o're' )roiecti,( ' 'cestei )robe 1r'.ice.
Abr'*'+ >1G66? re'+inte:te c( #'c*o,er ' %esco)erit8 uti&i39n% testu& &ui =oo%enou1* >1G46? )entru
e,'&u're' inte&i1enţei8 c( %i.eriţi co)ii %e 'ce&':i ni,e& inte&ectu'& )ute'u s( re'&i3e3e %esene %i.erite.
Din 'cest .')t8 e' ' conc&u3ion't c( )r)%ucţii&e &or e<)ri+'u ce,' %in )erson'&it'te' &or. Abr'*'+ 'r't(
c( 'ce'st( obser,'ţie nu er' c*i'r o %esco)erire8 2ntruc9t )si*'n'&i3' e<)&or'se %e7' 'ce'st( %i+ensiune
' %esene&or. Totu:i8 #'c*o,er ' siste+'ti3't 'n'&i3' %i.erite&or 's)ecte c're &e co+)une'u8 2n s)eci'&
2n c'%ru& %esenu&ui )erso'nei.
Acu+ ')ro')e cinci3eci %e 'ni8 BucJ >1GH08 1G50? - c're ' )us &' )unct )rob' %esenu&ui C's(-
Co)'c-!erso'n( - ' enunţ't trei )rinci)ii %e inter)ret're c're 'u r(+'s esenţi'&e:
K inter)ret're' trebuie s( se re.ere si+u&t'n &' e&e+ente&e %esenu&ui :i &' 'soci'ţii&e .(cute %e
subiect. Aceste' sunt neces're )entru 2nţe&e1ere' %esenu&uiF
K .iec're e&e+ent trebuie stu%i't 2n re&'ţie cu structur' 1&ob'&( ' %esenu&uiF
K re3u&t'te&e 'n'&i3ei trebuie r')ort'te &' %'te&e istorice s'u 'n'+nestice '&e subiectu&ui.
Unii 'utori 'u sub&ini't ')ortu& s)eci.ic '& %esenu&ui .'+i&iei 2n r')ort cu '&te teste %e %esen.
Cit(+8 2n )ri+u& r9n%8 )entru c( sunt ce&e+'i ,ec*i8 &ucr(ri&e &ui C'in :i =o+i&' >1G4/?8 c're 'u
i%enti.ic't )'tru e&e+ente %e 'n'&i3( s)eci.ice %esenu&ui .'+i&iei:
K nu+(ru& )erson'7e&or %esenu&ui 2n co+)'r'ţie cu nu+(ru& %e
)erson'7e '& .'+i&iei re'&e. Ei 'u 'cor%'t i+)ort'nţ( :i )erson'7e&or uit'te s'u res)inseF
K structur' intern( ' %esenu&ui8 %u)( or%ine' %e re'&i3're :i &e1(turi&e %intre )erson'7eF
K r')ortu& .i1ur(-.on%F
K 's)ectu& %in'+ic '& .iec(rui )erson'7.
=ri&' %e cot're st'bi&it( %e Bore&&i-Lincent8 2n 1G548 2n ,e%ere' e<'+in(rii +'nierei )'rticu&'re
' .'+i&iei ':' cu+ este )re3ent't( %e subiect8 este re&'ti, 'se+(n(to're. E' inc&u%e 2n .')t:
K 'n'&i3' 1&ob'&( ' co+)o3iţiei 1ru)u&ui .'+i&i'& >e,'&u're' structurii .'+i&i'&e8 or1'ni3're'
1ener'&( ' )erson'7e&or8 'bsenţ' s'u )re3enţ' .iec(rui +e+bru '& .'+i&iei8 )re3enţ' str(ini&or?F
K or1'ni3're' 1ener'&( ' )ro%ucţiei >structur're' %esenu&ui?F
K 'n'&i3' s)eci.ic( ' )erson'7e&or8 cu )'rticu&'rit(ţi&e 'cestor'F
K re&'ţii&e inter)erson'&e %in c'%ru& .'+i&iei.
Este ,orb' 'ici %e un )ri+ ni,e& %e 'n'&i3( 1&ob'&(. Dre)t ur+'re8 'utoru& ' stu%i't %esene&e
.'+i&iei %intr-o )ers)ecti,( tri)'rtit(8 'n'&i39n% )&'nuri&e '%')t'ti,8 )roiecti, :i e<)resi,. !&'nu&
'%')t'ti, .'ce tri+itere &' +'nier' 2n c're subiectu& se '%')te'3( &' re'&it'te :i8 +'i )recis8 cu+
re'cţione'3( &' so&icit(ri&e testu&ui. !&'nu& )roiecti, e,oc( e<)resi' tr(iri&or co)i&u&ui8 2n .uncţie %e
i+'1ine' cor)or'&(. 2n .ine8 )&'nu& e<)resi, este &e1't %e 1r'.is+u& subiectu&ui.
Bore&&i-Lincent >1G54? s-' interes't8 2n c'%ru& %esenu&ui .'+i&iei8 2n s)eci'& %e con.&icte&e
subiectu&ui. Debienne >1G5H?8 c're s-' ins)ir't %in noţiuni&e &ui Bore&&i-Lincent8 cre%e c( este
i+)ort'nt s( st'bi&i+
%'c( 'ceste con.&icte se 2nscriu 2n c'%ru& nor+'& '& %e3,o&t(rii s'u 'u o conot'ţie )'to&o1ic(. E'
re'+inte:te c( Bore&&i-Lincent insist' 'su)r' ,erb'&i3(ri&or subiectu&ui8 )recu+ :i 'su)r' 'nu+itor
's)ecte '&e %esenu&ui8 )recu+ or%ine'8 %is)unere' )erson'7e&or 2n )'1in(8 .or+' :i %i+ensiune'
'cestor'8 )recu+ :i :ters(turi&e.
Debienne +enţione'3(8 %e '&t.e&8 :i cercet(ri&e &ui Stor' >1G5/?. Ace'st' ' re'&i3't un stu%iu
nor+'ti, )e 0H/2 %e %esene '&e b(ieţi&or :i .ete&or cu ,9rste cu)rinse 2ntre 0 :i 14 'ni. Acest stu%iu i-'
)er+is s( conce')( un ti) %e %esen re)re3ent'ti, )entru .iec're ni,e& %e ,9rst(8 ţin9n% cont %e ,'ri'bi&'
se<. Stor' ' 2ncerc't s( re'&i3e3e 2n 'ce&':i ti+) un stu%iu st'tistic :i %in'+ic '& %esenu&ui8 b'3't )e
')ro<i+'ti, 125 %e conste&'ţii )si*o&o1ice %es)rinse %in '%+inistr(ri&e s'&e. 2n c'%ru& stu%iu&ui
%esenu&ui8 Stor' ,i3e'3( sco'tere' 2n e,i%enţ( ' %in'+is+u&ui )ro)riu in%i,i%u&ui8 ' tr(iri&or 'cestui' :i
' re&'ţii&or s'&e cu +e%iu& 2ncon7ur(tor.
5
S( not(+8 %e 'se+ene'8 contribuţi' &ui !orot >1G54? c're ' e&'bor't testu& .'+i&iei8 ',9n% c'
)re%ecesori )e #inJo,sJ' >1G42? :i #or1enstern >1G/6?. !orot in%ic( .')tu& c( 'cestor 'utori &e
')'rţine i%ee' %e-' uti&i3' %esenu& )entru 2nţe&e1ere' )rob&e+e&or ne,rotice '&e co)i&u&ui :i )entru
inter,enţi' 'su)r' 'cestor co)ii. E& '+inte:te c( #inJo,sJ' cere' subiecţi&or )e c're 2i e,'&u' s( se
%esene3e )e ei 2n:i:i :i s(-:i %esene3e c's' :i .'+i&i'. !orot ' stu%i't ,'&o're' )roiecti,( ' %esenu&ui
.'+i&iei. E& consi%er(8 %e .')t8 c( 'ce'st( +eto%( constituie un test )roiecti, 2n 'cce)ţiune' %e)&in( '
ter+enu&ui8 .',ori39n% )roiecţi' )(rţi&or con:tiente :i incon:tiente '&e )erson'&it(ţii. Este ,orb' %e o
)rob( se+i-structur't(8 c're &'s( c9+) ? &iber e<)ri+(rii8 )er+iţ9n% toto%'t( :i 'n'&i3' st'tistic(. !orot
' re&u't ')ro')e 'ce&e':i criterii c' :i Bore&&i-LincentF e& s-' interes't8 2n ce )ri,e:te ni,e&u& 1&ob'&8 %e
co+)o3iţi' .'+i&iei )re3ent'te 2n %esen8 %e )re3enţ' .iec(rui )erson'78 c' :i %e )erson'7e&e '%(u1'te
s'u o+ise. E& ' tr't't ')oi 's)ecte&e %e ,'&ori3're :i %e %e,'&ori3're '&e )erson'7e&or )rin inter+e%iu&
or%inii ')'riţiei8 )o3iţiei8 'tribute&or8 cu&ori&or uti&i3'te8 )recu+ :i 2n .uncţie %e ne1&i7enţ' s'u
)er.ecţiune' %esenu&ui :i %e o+isiuni. !orot 'n'&i3e'3( 2n .in'& )o3iţi' )e c're subiectu& :i-o 'tribuie 2n
r')ort cu cei&'&ţi8 :i %ist'nţ' 2ntre e& :i .iec're %intre ce&e&'&te )erson'7e. RoMer >1GG4? sub&ini'3(
contribuţi' i+)ort'nt( ' &ui !orot &' st'n%'r%i3're' testu&ui :i &' cre:tere' interesu&ui cercet(tori&or :i '
c&inicieni&or )entru 'ce'st( )rob(.
Din )unctu& s(u %e ,e%ere8 @i%&oc*er >1G54? %istin1e )'tru ni,e&e %e 2nţe&e1ere ' %esenu&ui:
1. e& tr'te'3( +'i 2nt9i ni,e&u& n'r'ti,8 tr'ns+itere' )rin inter+e%iu& %esenu&ui ' interese&or8
)reocu)(ri&or co)i&u&ui8 ' ne&ini:ti&or s'&e8 ' 1usturi&or :i '+biţii&or 'cestui'F
2. @i%&oc*er e,oc( :i un ni,e& e<)resi,8 c're ,i3e'3( +o%'&it(ţi&e %e 'bor%'re ' )'1inii8
cu&ori&e8 .or+e&e '&ese8 c' re.&ect9n% e+oţii&e co)i&u&ui. In 'ce'st( )ri,inţ(8 e& cite'3( &ucr(ri&e &ui
A&sc*u&er :i "'ttNicJ >1G0/?8 c're 'u co+)'r't sti&u& 1r'.ic :i st're' e+oţion'&( ' co)ii&orF
/. e& 2n.(ţi:e'3( 2n continu're un )ri+ ni,e& )roiecti, re.eritor &' ,i3iune' )e c're co)i&u& o
're %es)re &u+e. Este ,orb' %e re.erire' &' sti&u& %esenu&ui8 '%ic( e.ectu& )e c're-1 )ro,o'c( 'cest' 2n
+o% 1&ob'&. Din 'ce'st( )ers)ecti,(8 e& .'ce tri+itere &' ti)uri&e )re3ent'te %e #inJoNsJ'8 res)ecti,
ti)uri&e sen3ori'& :i r'ţion'&F
0. '& %oi&e' ni,e& )roiecti, %istins este incon:tient :i .'ce tri+itere &' conţinuturi&e re.u&'te %e
c're co)i&u& nu este con:tient :i %es)re c're nu %ore:te s( :tie ni+ic. Aceste conţinuturi .'c obiectu&
+'ne,re&or %e.ensi,e or1'ni3'te. Uti&i3're' 'cestor 'soci'ţii '&e co)i&u&ui - 2n c'%ru& unei )o,estirii )e
c're o conce)e e& 2nsu:i s'u 2n co+ent'rii&e s)ont'ne - ,' .i %eter+in'nt( )entru ' sesi3' +obi&uri&e
incon:tiente.
!entru @i%&oc*er8 trebuie stu%i't s)'ţiu& uti&i3't8 cu&ori&e8 .or+e&e %esen'te8 %i+ensiune'8
%i.erenţe&e 2ntre %i,erse&e e&e+ente '&e %esenu&ui8 bi3'rerii&e :i %et'&ii&e str'nii. An'&i3' %esenu&ui
Atri+ite &' re&'ţii&e '.ecti,e >'&e subiectu&ui? cu &u+e' 2ncon7ur(to're8 &' +i:c(ri&e %e ')ro)iere s'u %e
retr'1ere8 %e ')etenţ( s'u te'+( c're +'rc*e'3( r')orturi&e s'&e cu .iinţe&e :i cu &ucruri&eB.
;n sco)u& e&'bor(rii unei +eto%e %e 'n'&i3( ' %esene&or c're s( nu .ie 2n )rinci)'& intuiti,(8
Osterriet* :i C'+bier >1G5G? 'u '%un't o +'re c'ntit'te %e %esene '&e co)ii&or. Ei 'u 2ncerc't s(
%eosebe'sc( ,'ri'bi&e&e se+ni.ic'ti,e %u)( ,9rst(8 se<8 s'u %i,erse&e 1ru)(ri '&e co+)ort'+ente&or. Ei
%ore'u s( .un%'+ente3e conste&'ţii c'r'cteristice ,9rste&or8 se<e&or8 et')e&or %e %e3,o&t're8 tr(s(turi&or
%e )erson'&it'te s'u co+)ort'+ente&or. Aceste conste&'ţii s-'r .i )utut %o,e%i +'i
E.ic'ce %ec9t cot(ri&e si+)&i.ic'to're s'u intuiti,e. Ei 'u reţinut8 'st.e&8 HO %e rubrici )e c're &e-
'u 1ru)'t 2n 12 +o%'&it(ţi %i.erite8 :i 'u stu%i't %esene&e ' +'i +u&t %e 26OO %e co)ii. Au reu:it s(
i3o&e3e conste&'ţii '&e in%ici&or c're re)re3ent'u c'te1orii %e )erson'&it'te8 %'r r(+9ne o +unc( %e
')ro.un%'re )entru co+)&et're' ' cee' ce s-' 2nce)ut 2n c'%ru& 'cestei cercet(ri.
Un 'n +'i t9r3iu8 Burns :i I'u.+'n >1G6O? 'u )ub&ic't c'rte' &inetic Famil' Dra(ings >s'u
%esenu& .'+i&iei 2n 'cţiune? 2n c're tr't'u conce)tu& %e +i:c're8 )e c're &-'u intro%us 2n conse+nu&
,ersiunii &or ' %esenu&ui .'+i&iei A2n 'cţiuneB. Stu%iu& &or8 c're ,i3' 'cţiune' :i sti&u& %esenu&ui8
)re,este' o nou( e<tin%ere' inter)ret(rii %esenu&ui .'+i&iei.
S( +enţion(+8 %e 'se+ene'8 +eto%' 'n'&itic( ' &ui Cor+'n >1G548 1G6O?8 res)ecti, 'n'&i3'
1r'.is+u&ui8 ' structuri&or .or+'&e :i %e conţinut. !rin 1r'.is+8 Cor+'n 2nţe&e1e +'nier' 2n c're
%esene'3( un subiect8 cu re.erire &' )ostu&'tu& con.or+ c(rui' c'&it'te' :i c'r'cteru& 1r'.is+u&ui
cores)un% ni,e&u&ui s(u )si*o+otor8 :i8 2n consecinţ(8 or1'ni3(rii '.ecte&or 'cestui'. Atenţi' este
2n%re)t't( 'su)r' .orţei s'u s&(biciunii &iniei8 1rosi+ii8 '+)&itu%inii 'cestei'8 rit+u&ui %e tr's're8 s'u
s)'ţiu&ui uti&i3't.
6
Structur' .or+'&( - )entru Cor+'n8 sc*e&etu& unui %esen8 &e1(turi&e interne8 ,ii s'u ri1i%e8
bo1'te s'u s(r'ce - ,' .i )us( 2n &e1(tur(8 +'i 2nt9i8 cu sc*e+' cor)or'&( ' subiectu&ui >+'nier' 2n c're
2:i tr(ie:te cor)u&?8 2n '& %oi&e' r9n% cu se+ni.ic'ţi' '.ecti,( ' 'cestei tr(iri8 :i8 2n .ine8 2n '& trei&e' r9n%8
cu siste+u& ')(r(ri&or 'cestui'. Ast.e&8 se ,' 'cor%' 'tenţie 's)ectu&ui cor)u&ui :i '& %i.erite&or s'&e
)(rţi8 %i,erse&or )ro)orţii :i con.i1ur'ţiei 'ccesorii&or >,esti+ent're s'u %e '&t( n'tur(?. Cor+'n
.or+u&e'3( c9te,' %'te %e %i'1nostic %i.erenţi'&8 2ntre e&e+ente&e c're se re.er( .ie &' ni,e&u&
inte&ectu'&8 .ie &' ce& '.ecti, >%e e<e+)&u8 2n c'3u& unei )uternice in*ibiţii '.ecti,e?8 .ie &' o 'nu+it(
%i.icu&t'te8 cu+ 'r .i %is&e<i'.
!entru conţinut8 Cor+'n uti&i3e'3( 2+)(rţire' .or+u&'t( %e #inJoNsJ' %es)re ce&or %ou( ti)uri
%e )ro%ucţii: un' nu+it( Asen3ori'&(B s'u Ae)i&e)toi%(B8 :i ce'&'&t( nu+it( Ar'ţion'&(B8 Asc*i3oi%(B. In
)ri,inţ' ,'&orii )roiecti,e ' %esenu&ui .'+i&iei8 e& se interese'3( %e e&e+ente&e s)eci.ice )e c're 'ce'st(
)roiecţie ne )er+ite s( &e %esco)eri+: 's)ecte&e ,'&ori3're-%e,'&ori3're8 i%enti.ic're'8 %e)&'s(ri&e :i
re&'ţii&e &' %ist'nţ(.
#or,'& >1G6/? ' uti&i3't )entru 'n'&i3' ' 01H )rotoco'&e '&e %esene&or co)ii&or cu ,9rste 2ntre 4
:i 11 'ni8 structur' %e e,'&u're ' &ui Cor+'n b'3't( )e c'r'cteristici&e 1ener'&e8 )e structuri&e .or+'&e
:i )e conţinutu& %esene&or. E' s-' re.erit &' nor+e&e %e ,9rst(8 %e se< :i %e +e%iu. Din 'n'&i3' s' reiese
c( ,'ri'bi&e&e %e se< :i %e ,9rst( 'u o i+)ort'nţ( consi%er'bi&(8 2n ti+) ce ,'ri'bi&' A+e%iuB 're o
in.&uenţ( +'i re%us(.
!e %e '&t( )'rte8 =en%re8 C*etrit :i Du)ont >1G66? 'u st'bi&it )ro)rii&e criterii %e 'n'&i3(
)&ec9n% %e &' %ou( sc'&e8 un' inte&ectu'&( >c'&it'te' %esenu&ui? :i o sc'&( '.ecti,( >or1'ni3're intern( :i
conţinut?. Ei ,oi'u s( esti+e3e in.&uenţ' unor criterii cu+ 'r .i ,9rst'8 se<u& :i inte&i1enţ' 'su)r' ce&or
%ou( sc'&e. Ei 'u '7uns &' conc&u3i' c( se<u& nu 're in.&uenţ( 'su)r' sc'&ei '.ecti,e8 2n ti+) ce ,9rst'
este &e1't( %e sc'&' inte&ectu'&(. Ei 'u 'r(t't8 %e 'se+ene'8 c(8 2n 1ener'&8 c'&it'te' )ro%ucţiei este
&e1't( %e inte&i1enţ(.
2n .ine8 RoMer >1GH0? ' stu%i't %esenu& sub %ou( 's)ecte. Ni,e&u& 1&ob'& cores)un%e '+)&'s(rii8
%i+ensiuni&or :i )ro)orţii&or )erson'7u&ui8 &iniei8 )o3iţiei :i si+etriei8 )osturii :i +i:c(rii8 cu&orii8
)erson'&i3(rii >,9rst(8 se< :i i%entit'te? )erson'7u&ui :i e<)resiei 'cestui'8 )recu+ :i +e%iu&ui s(u
2ncon7ur(tor. E' tr'te'3( ')oi 2n +o% 'n'&itic :i e<'+ine'3( )(rţi&e cor)u&ui - c')u&8 trunc*iu&8
+e+bre&e - :i ce&e&'&te e&e+ente i+)ort'nte cu+ 'r .i8 %e e<e+)&u8 *'ine&e.
Testu& .'+i&iei8 '& &ui Ios :i Bier+'nn >1G66?8 ')'rţine unei &un1i &iste %e +eto%e nu+ite
in%irecte c're )er+it e<)&or're' incon:tientu&ui co)i&u&ui s'u ' )erso'nei 2n 1ener'&. !rin incon:tient8
ei 2nţe&e1 conţinuturi&e re.u&'te8 19n%uri&e ţinute secrete8 '.ecte&e :i .'nt's+e&e ne+(rturisite8 c're 'u o
i+)ort'nţ( '.ecti,( )ri+or%i'&( 2n re&'ţii&e .'+i&i'&e. Ios :i Bier+'nn '&c(tuiesc un bi&'nţ '& teste&or ce
e<)&ore'3( )erce)ţi' )e c're o 're subiectu& %es)re .'+i&i' s'. Ei cite'3( )e R'+bert >1G5G? c're '
cre't8 )entru %i'1nostic :i ter')ie8 o te*nic( %e 7oc )roiecti, uti&i39n% +'rionete. A&ţi 'utori 'u uti&i3't
%esenu& &iber8 2n sco) %i'1nostic s'u ter')eutic: 2ntre '&ţii8 !orot :i #or1enstern. Ios :i Bier+'nn
+enţione'3( :i )e Cor+'n8 c're8 2n 1G518 ' cre't testu& Patte )oire >L(buţ( Ne'1r(?8 c're i&ustre'3(
%i.erite&e .'ţete '&e ,ieţii unei .'+i&ii %e )orci. Cor+'n s-' ins)ir't %in testu& B&'cJM !ictures '& &ui
B&u+8 c're i&ustr' c9ini 2n %i,erse situ'ţii. Ios :i Bier+'nn >1G66? se re.er( :i &' '&te te*nici )ri,in%
istorii %e co+)&et't8 2ntre '&te&e8 .'bu&e&e &ui Dttss >1G61?. #'i recent8 un '&t test re.eritor &' .'+i&ie '
.ost cre't %e
Bene :i Ant*onM >1GH4?: P'+i&M Re&'tion Test. Autorii 'u %orit s( r(s)un%( unei ne,oi 'ctu'&e8
c&inice :i %e cercet're8 res)ecti, %e ' ',e' un instru+ent obiecti, :i .i'bi& c're s( )er+it( in%ic're'
r')i%( ' orient(rii :i intensit(ţii senti+ente&or co)i&u&ui .'ţ( %e +e+brii .'+i&iei s'&e8 )recu+ :i
)erce)ţi' 'cestui' 'su)r' ')recieri&or .'+i&iei &' '%res' s'.
Ur+e'3( ')oi te*nici&e 1r'.ice re.erito're &' .'+i&ie. Le )ute+ c&'si.ic' %u)( %i.erite conse+ne
c're sunt %'te &' e<ecut're' %esenu&ui:
• ADesene'3( .'+i&i' t'B8 %u)( in%ic'ţii&e &ui "u&se >1G41?8 C'in :i =o+i&' >1G4/?8
Re3niJo.. :i Re3niJo.. >1G45? :i !orot >1G54?F
• ADesene'3( o .'+i&ieB8 conse+n su1er't %e Cor+'nF
• ADesene'3( toţi +e+brii .'+i&iei t'&e8 inc&usi, )e tine8 .(c9n%
• ce,'B s'u conse+nu& %esenu&ui .'+i&iei 2n 'cţiune >Burns :i I'u.+'n8 1G6O?F
• ADesene'3( o .'+i&ie tr'ns.or+'t(B8 conse+n ,i39n% 'ni+'&e&e
• :i uti&i3't %e Bre+-=r(ser8 2n 1G46 >' se ,e%e' Ios :i Bier+'nn8 1G66?. Teste&e .'+i&iei
,r(7ite .'c )'rte %in 'ce'st( c'te1orieF
H
• ADesen'ţi .'+i&i' %u+ne',o'str( %e ori1ineB >)entru '%u&ţi8 B'rJer8 1GG1? s'u
ADesen'ţi .'+i&i' %u+ne',o'str( 'ctu'&(B >)entru '%u&ţi ',9n% un co)i& c're )re3int(
tu&bur(ri %e co+)ort'+ent s'u )entru .'+i&ii&e re-constituite8 Qour%'n-Ionescu :i
!'&'cio-Duintin8 1GG4?F
• ADesene'3( o .'+i&ieB >cu creio'ne co&or'te )use &' %is)o3iţie?. L' ter+in're' %esenu&ui
se cere subiectu&ui s( '&e'1( >'r(t9n% creio'ne&e co&or'te? cu&o're' s' )re.er't( :i
cu&o're' c're 2i )&'ce ce& +'i )uţin >#'1i8 1G6O?F
• ADesene'3( o ,i3it( ' bunici&or s'u &' bunicii t(iB >N'n)on8 1GH5?.
C9n% se uti&i3e'3( te*nic' &ui Ios :i Bier+'nn ' %esenu&ui .'+i&iei ,r(7ite8 RoMer >1GG4?
re+'rc( .')tu& c(8 ne2ncre3(tor8 co)i&u& nu este )(c(&it %e obicei %e conse+n8 :tiin% )re' bine c( ,'
%esen' )ro)ri' s' .'+i&ie. E' su1ere'3(8 2n consecinţ(8 s( inte1r(+ %esenu& .'+i&iei ,r(7ite 2ntr-un
'ns'+b&u %e )robe8 2n continu're' %esenu&ui .'+i&iei subiectu&ui. RoMer )reci3e'3( c( e' )re.er(
conse+nu& +'i )recis '& &ui !orot8 c're cere subiectu&ui s( %esene3e )ro)ri' s' .'+i&ie8 ce&ui +'i ,'18
'& &ui Cor+'n8 c're isc( s( s)ore'sc( ne2ncre%ere' 'nu+itor subiecţi :i tr',esti-u& %esenu&ui 'cestor'.
Conse+nu& %esenu&ui .'+i&iei 2n 'cţiune o.er(8 %in )unctu& s(u %e ,e%ere8 +'i )uţin( &ibert'te
subiectu&ui8 so&icit9n% %esen're' tuturor +e+bri&or .'+i&iei .(c9n% ce,' >.(r( ' uit' ,reunu&?.
Testu& %esenu&ui .'+i&iei ' suscit't un interes %eosebit %in )'rte' cercet(tori&or :i c&inicieni&or.
E& ' .(cut obiectu& stu%ii&or re'&i3'te %in %i.erite )ers)ecti,e8 nu 2ntot%e'un' co+)&e+ent're.
Cercet(torii :i c&inicienii insist( 'su)r' necesit(ţii %e ' re'&i3' o sinte3( ' %'te&or e<istente 'su)r'
%esenu&ui .'+i&iei :i ' %i+ensiunii %i'1nostice ' 'cestui'.
%. Contrib&'ie
Nu+ero:i 'utori 'u +enţion't c( stu%iu& %esene&or e.ectu'te %e un subiect )er+ite cuno':tere'
'cestui'. !entru Ii+ C*i >1GHG?8 .o'i' %e *9rtie 2n sine constituie un sti+u& %e b'3( 2n c'%ru&
%esenu&ui. Acest sti+u& 're o )ro)riet'te 'nu+e %e )'si,it'te8 )entru c( e<'+in'toru& nu 2&
+enţione'3( c9n% .or+u&e'3( conse+nu& :i )entru c( .o'i' %e *9rtie este %e u3 curent :i8 c' 't're8
b'n'&(. Ace'st( A)'si,it'teB este esenţi'&( )entru c( e' incit( &' e<)ri+'re' %e sine.
!entru ' e<)&ic' recur1ere' &' %esen 2n c(ut're' unei +'i bune cuno':teri :i 2nţe&e1eri ' &u+ii
co)i&u&ui8 Bou&'n1er >1GGO? re'+inte:te c(8 )entru co)i&8 %esenu& este un +i7&oc n'tur'& %e ' se
e<)ri+'. E' rei' const't're' istoric( 'su)r' re&'ţiei %intre subiect :i %esenu& s(u8 'cest' %in ur+( .iin%
re'&i3't 2n cores)on%enţ( cu se+n.ic'nţii subiectu&ui. 2n .')t8 'ce'st' e<teriori3e'3( )rin c'&it(ţi&e
%esenu&ui s(u s)eci.icit'te' %e3,o&t(rii s'&e8 tent'ti,e&e s'&e %e '%')t're :i %e re3o&,'re ' con.&icte&or
s'&e8 :i8 2n .ine8 or1'ni3're' )ro)riei )erson'&it(ţi. E& .'ce cu +u&t +'i +u&t %ec9t s( re)ro%uc( .i%e& un
+o%e& 'tunci c9n% %esene'3( un obiect s'u un )erson'7 'nu+e8 e& 2& +o%e&e'3( 2n .uncţie %e )ro)rii&e
s'&e c'r'cteristici )si*ice. Ace'st' este cu 't9t +'i ,'&'bi& 'tunci c9n% %esene'3( un )erson'7 s'u un
obiect i+'1in't. Aubin >1G6O? '.ir+(8 :i e&8 c( )rin %esen co)i&u& e<teriori3e'3( ce,' %in ,i'ţ' &ui
interio'r(. Ace'st( e<)ri+'re se re&i3e'3( )rin inter+e%iu& si+bo&uri&or8 i+'1ini&or c're r(+9n .o'rte
)erson'&e8 :i c're 'u o se+ni.ic'ţie s)eci.ic(. Desenu& )o'te .i %e.init c' )urt(tor '& unei re)re3ent(ri '
)rocesu&ui )si*ic re&'t9n% ','t'ruri&e unei re&'ţii %e obiect >Decobert :i S'cco8 1GG4?.
;n 'ce'&':i sens8 Cor+'n >1G6O? 2nţe&e1e %esenu& co)i&u&ui - 2n s)eci'& %esenu& &iber8 .(r( +o%e&
- c' )re3ent're ' )erce)ţiei s'&e %es)re &u+e' c're-1 2ncon7o'r( :i c' e<)resie ' uni,ersu&ui s(u
interior. Desenu& )er+ite8 'st.e&8 'ccesu& &' )erson'&it'te' inte1r'&( ' co)i&u&ui. Cor+'n '+inte:te c(
Qu&iette Boutonnnier >1G4G? scri' c( %esenu& co)i&u&ui 'r't( +'nier' )erson'&( ' co)i&u&ui %e ' se si+ţi
:i %e '-:i si+ţi +e%iu& 2ncon7ur(tor. Ast.e&8 'n'&i3' )ro%ucţii&or 1r'.ice o.er( 'cces &' %i.icu&t(ţi&e c're
7'&one'3( %e3,o&t're' '.ecti,( ' subiectu&ui :i &' i+)'ctu& 'cestor' 'su)r' ,ieţii s'&e 'ctu'&e :i 'su)r'
+'nierei s'&e %e-' 2nţe&e1e re'&it'te'. Cor+'n '.ir+( c( %esenu& &iber8 .ie e<ecut't %e c(tre un co)i&8 .ie
%e c(tre un '%u&t8 o.er( 'cces &' ,i'ţ' con:tient( :i incon:tient(. E& consi%er(8 %eci8 tot'& 2n%re)t(ţit(
e<'+in're' ce&or %ou( ni,e&e :i )osibi&it'te' %istincţiei 'cestor' )e b'3' 'n'&i3ei %esenu&ui.
Du)( Debienne >1G5H?8 te*nici&e )roiecti,e )er+it +'ni.est're' tr(iri&or interio're '&e
)erso'nei8 ' +o%'&it(ţii s'&e unice :i )erson'&e %e ' )erce)e &u+e' :i %e ' o inter)ret'. Cei ce uti&i3e'3(
te*nici&e )roiecti,e 2nce'rc( s(-:i croi'sc( %ru+ c(tre cee' ce este +'i inti+ :i unic 2n c'%ru& )erso'nei
>#u&&er8 1G4H?.
;ntr-o co+)'r'ţie 2ntre situ'ţi' 'n'&itic( :i teste&e )roiecti,e8 An3ieu >1G6/? note'3( c( 'ce&
conse+n c're &'s( subiectu&ui o &ibert'te consi%er'bi&( 2& 'ntrene'3(8 .ie c( 'cest' %ore:te s'u nu8 .ie c(
:tie s'u nu8 s( se 'uto-%e3,(&uie. Ace'st( &ibert'te i+)us( 2& )&'se'3( 2n .'ţ' %orinţei s'&e8 :i ' 'n1o'sei
re.erito're &' e<)ri+'re' 'cestei'8 %'te .iin% constr9n1eri&e +e%iu&ui :i '&e Su)r'-Eu&ui. An3ieu
G
,orbe:te %es)re 'ce'st( situ'ţie A,i%(B8 A)e c're subiectu& o 're %e 2n.runt't ')e&9n% nu 't9t &'
')titu%ini&e :i &' inte&i1enţ' s'8 c9t &' resurse&e )ro.un%e '&e )erson'&it(ţii. Ace'st( situ'ţie ,i%( 're c'
e.ect 'su)r' subiectu&ui test't 2nsu.&eţire' con.&icte&or )si*o&o1ice subi'cente8 %ec&'n:'re' 'n1o'sei :i '
re1resieiB >An3ieu8 1G6/8 ). 1H?. E& %e.ine:te trei .e&uri %e )roiecţii: )roiecţi' s)ecu&'r(8 2n c're
subiectu& re)re3int( 2n %esen o tr(s(tur( s'u un '.ect c're %e .')t 2i ')'rţine8 s'u o c'&it'te8 s'u ce,'
cee' ce %ore:teF )roiecţi' c't*'rtic(8 2n c're subiectu& re)re3int( 2ntr-un )erson'78 '&tu& %ec9t ce& cu c're
se i%enti.ic(8 tr(s(turi c're 2i ')'rţin8 %'r )e c're &e res)in1eF 2n .ine8 )roiecţi' co+)&e+ent'r( 2n c're
subiectu& 'tribuie unui '&t )erson'7 intenţii&e c're 2i )er+it s(-:i 7usti.ice s'u s(-:i scu3e )ro)rii&e s'&e
'.ecte.
@i%&oc*er >1G54? %istin1e8 con.or+ &ui #uc*ie&&i >1G5/?8 )roiecţi' 2n sens .reu%i'n >4? %e
ter+enu& A)roiecţieB )e c're 2& re1(si+ 2n te*nici&e 1r'.ice :i 2n ce&e&'&te +eto%e )roiecti,e. E& )une
'ccent )e ,'&o're' )roiecti,( ' %esenu&ui8 2n )&'nu& conţinutu&ui +'ni.est >res)ecti, cee' ce este in%us
+'i +u&t s'u +'i )uţin con:tient %e co)i&? :i 2n conţinutu& &'tent cores)un3(tor >res)ecti, +'teri'&u&
incon:tient?. In 'ce'st( )ri,inţ(8 +eto%' inter)ret'ti,( ' %esene&or )re3int( o 'se+(n're cu ce' '
,ise&or. 2n '+be&e c'3uri8 nu trebuie s( se)'r(+ %esenu& s'u ,isu& %e restu& e&'bor(ri&or s'u
+'ni.est(ri&or )si*ice '&e subiectu&ui. @i%&oc*er scrie 2n continu're c( %esene&e co)ii&or 'u nu 't9t o
,'&o're in.or+'ti,(8 c9t se+ni.ic'ţi' unei co+unic(ri )erson'&e. Ace'st' ,i3e'3( e<)ri+'re'
)erson'&it(ţii8 ten%inţ' st(ri&or %e s)irit :i 'titu%ini&e '.erente 'cestor'.
Continu9n%u-1 )e S'+i Aii >1G60?8 Ii+ C*i >1GHG? s)une c(8 2n re)re3ent(ri&e 1r'.ice8 se
+'ni.est( un 's)ect '& incon:tientu&ui. E<ist( o &e1(tur( 2ntre %esen8 2n conţinutu& :i .or+' s'8 :i tr(ire'
cor)or'&(8 re)re3ent9n% %orinţ' incon:tient( ' %esen'toru&ui. Ast.e&8 %e:i )ro%ucţi' 1r'.ic( )une 2n
e,i%enţ( un 's)ect ,i3ibi&8 e' conţine :i un ni,e& 'scuns. Ii+ C*i '%'u1(8 )ornin% %e &' 'ce'st'8 c(
3one&e '&be '&e )'1inii sunt &' .e& %e se+ni.ic'ti,e c' :i 3one&e %esen'te. #'i +u&t8 cu+ %esenu& - &' .e&
c' :i ,isu& - )o'te .i 'n'&i3't )e %ou( ni,e&e8 +'ni.est :i &'tent8 'cest' este su)us &e1i&or )rocesu&ui
)ri+'r: %e)&'s're :i con%ens're. Desenu& %e,ine A+et'+or.o3' )ro)riu&ui cor)B. Ii+ C*i
conc&u3ione'3( c( %esenu&8 c' :i testu& &u+ii s'u c' '&te )robe )roiecti,e8 ser,e:te %re)t )roiecţie '
cor)u&ui .i3ic :i ' ce&ui tr(it c' )urt(tor '& %i+ensiuni&or '.ecti,e8 inte&ectu'&e :i .i3ice.
AO)er'ţie )rin c're subiectu& e<)u&3e'3( 2n &u+e' e<terio'r( 19n%uri&e8 '.ecte&e8 %orinţe&e )e
c're &e contest( s'u )e c're &e re.u3( 2n e& :i )e c're &e 'tribuie '&tor )erso'ne s'u &ucruri %in +e%iu&
s(u 2ncon7ur(torB >Ionescu8 L*ote :i Q'cEuet8 1GG6?.
Re&u9n% )unctu& %e ,e%ere '& &ui #'c*o,er 'su)r' uti&it(ţii %i'1nosticu&ui )rin %esen8 Abr'*'+
scrie c(8 )rin %esen8 subiectu& A2:i re&e,( )rob&e+e&e8 senti+entu& )e c're 2& 're %es)re e& 2nsu:i8
'n<iet'te' s' :i +'nier' %e-' re'cţion'8 +ec'nis+e&e s'&e %e.ensi,eB >Abr'*'+8 1G668 ). 0/?. E'
+enţione'3( c(8 2n %esen8 e<ist( o )roiecţie 2n )'1in( ' i+'1inii cor)u&ui As'tur't %e e<)erienţe&e
e+oţion'&e :i i%e'tice tr(ite %e c(tre in%i,i%B >). 42?. !entru Abr'*'+ :i #'c*o,er8 i+'1ine' cor)u&ui
este e+in'+ente o re)re3ent're subiecti,( ' )erso'nei. #u&ti)&e8 conţinuturi&e &'tente subi'cente s'u
si+bo&i3'te 2n conţinuturi&e +'ni.este8 sunt &e1'te %e i+'1ine' cor)u&ui8 %e i+'1o-uri&e )'rent'&e :i %e
+'ni)u&'re' '.ecte&or >Bour1es8 1GH0?.
An%erson :i An%erso.i >1G54? re,in 'su)r' )ostu&'tu&ui c're st( &' ori1ine' %e3,o&t(rii 'cestui
instru+ent %i'1nostic c're este testu& %esenu&ui .iinţe&or u+'ne. Acest' se enunţ( 2n .e&u& ur+(tor:
)erson'&it'te' nu )ro1rese'3( .(r( su)ort8 ci )rin inter+e%iu& unui 'ns'+b&u %e e<)erienţe cor)or'&e8
cu+ 'r .i )ro)rioce)ti,it'te' :i sen3'ţii&e interne8 +i:c're'8 )recu+ :i senti+ente&e :i 19n%uri&e. #'i
+u&t8 cor)u& este un &oc '& con.&icte&or 2ntre %i,erse&e trebuinţe. Din c'u3' 'cestor tensiuni interne8
cor)u& re&e,( ce,' %in )erson'&it'te. !entru cei %oi 'utori8 A%esenu& unui )erson'7 re)re3int( e<)resi'
%e sine :i ' cor)u&ui8 2n +e%iuB >An%erson :i An%erson8 1G548 ). /66?. Autorii in%ic( .')tu& c( este
,orb' %e i+'1ine' cor)u&ui8 '%ic( Are.&e<i' co+)&e<(8 conce)ţi' i+'1inii %e sineB >). /HO?. Con.or+
&ui Sc*i&%er >1G5H?8 c're ' %e3,o&t't o 2ntre'1( teorie 'su)r' i+'1inii cor)or'&e8 'utorii cre% c( 'ce'st'
este construit( )ornin% %e &' tr(ire' cor)or'&( %in +ic' co)i&(rie8 %e &' .i<'ţii&e or'&e8 'n'&e :i 1enit'&e8
:i %e &' 'n<iet'te' re.erito're &' .uncţion're' cor)u&ui. An%erson :i An%erson +enţione'3( :i .')tu& c(
+e%icin' )si*oso+'tic( ' %esco)erit c( %i,erse&e )(rţi '&e cor)u&ui tin% s( 'ib( o se+ni.ic'ţie '.ecti,(.
Ei '%'u1( c( i+'1ine' cor)u&ui este )&'stic( :i in.&uenţ't( %e 'rbitr'riu& %e3,o&t(rii: tr'u+'tis+e&e8
bo&i&e8 su.erinţe&e :i re1resii&e in%use %e 'nu+ite e,eni+ente.
An%erson :i An%erson scot 2n e,i%enţ( c( subiectu& c're )ri+e:te conse+nu& %e ' %esen' un
)erson'7 ')e&e'3( 2n +o% neces'r8 2n e<ecuţi' %esenu&ui s(u8 &' to'te i+'1ini&e )e c're &e )ose%( %es)re
e& 2nsu:i :i %es)re cei&'&ţi. Desenu& )re3int(8 %eci8 o .i1ur( co+)&e<( 2n c're Eu& %eţine o +'re )'rte. Ei
1O
scriu: AI+'1ini&e )ro,enin% %in )ro)ri' no'str( e<)erienţ( inti+(8 c're este unic( :i )erson'&(8 se
co+bin( cu i+'1ini&e soci'&eB >). /H1?.
Ei %istin1 %esene&e .i1urii u+'ne %e '&te ti)uri %e %esen8 re.eritor &' &'tur' &or e<)resi,(.
AAs)ectu& e<)resi,8 '%ic( %istribuţi' ener1iei 1r'.ice re&e,'t( 2n o+isiuni8 )erturb(ri&e tr's'7u&ui8
e.ecte&e %e )ers)ecti,(8 2nt(rituri&e8 :ters(turi&e s'u u+bre&e8 trebuie inter)ret't 2n &u+in'
se+ni.ic'ţii&or 't':'te %i.erite&or )(rţi '&e cor)u&ui. Desenu& &oc'&i3e'3( con.&ictu&B >). /H1?. Desenu&
)o'te re)re3ent' 's)ir'ţii&e :i %orinţe&e ce&e +'i )ro.un%e '&e subiectu&ui8 +'ni.est're' unei &i)se8
+'sc're' 'cestei'8 s'u %orinţ' %e o co+)ens'. C9n% st()9nire' %e sine este s&(bit(8 se 2nt9+)&( c'
%esenu& s( )er+it( e<teriori3're' '.ecte&or %e 2nstr(in're8 )rin %istorsiuni8 %is)ro)orţii8 &'cune '&e
or1'ni3(rii construcţiei. C9n% %esenu& )re3int( un )erson'7 c're8 2n )&'nu& 'se+(n(ri&or8 este .o'rte
2n%e)(rt't %e subiect8 'ce'st' )o'te se+ni.ic' %i.icu&t(ţi&e 2n )&'nu& i%enti.ic(ri&or s'u re.erito're &'
'cce)t're' ro&u&ui s(u.
Do&to >1G6G? :i @innicott >1G5G8 1G61? st'bi&esc o &e1(tur( 2ntre re&'ţi' subectu&ui cu +e%iu&
s(u '.ecti, )ri+'r :i i+'1ine' s' cor)or'&(8 2n .')t8 co)i&u& introiecte'3( re&'ţi' )e c're ' st'bi&it-o
iniţi'& cu )erso'ne&e se+ni.ic't,e )entru e&. D'c( obiectu& :i re&'ţi' interiori3'te sunt )erce)ute c' .iin%
bune8 re)re3ent're' )e c're o ,' ',e' %es)re sine ,' ',e' c'&it(ţi ec*i,'&ente. 2n 'cest +o% cei %oi
'utori 2nţe&e1 noţiune' %e i%enti.ic're %e b'3( cu obiectu& introiect't. !&ec9n% %e &' sen3ori'&it'te' :i
'.ecti,it'te' s'8 &' co)i& se .or+e'3( o i+'1ine %e b'3( ' obiectu&ui8 .i1ur( c're8 2n ce&e +'i bune
c'3uri8 este tr(it( c' 1r'ti.ic'nt( :i co)&e:ito're8 :i )e 'ce'st( i+'1ine se ,' s)ri7ini re)re3ent're'
ce&ui&'&t :i %es)re sine ' co)i&u&ui. I+'1ine' cor)or'&( ' co)i&u&ui se constituie )ro1resi,F e' este
tribut'r( )ri+ei re&'ţii :i8 c' ur+'re8 ,icisitu%ini&or re&'ţii&or c're ,or 7'&on' %e3,o&t're' s' '.ecti,(.
Co)i&u& c're ,' .i introiect't re&'ţii )o3iti,e cu +e%iu&8 ,' %e3,o&t' o re)re3ent're s'tis.(c(to're '
'cestui'. D'torit( 'cestui .')t ,' .i +'i )uţin 'n1o's't 2n re&'ţii&e s'&e cu )erso'ne&e nou 2nt9nite.
Ace'st' ,' ',e' o in.&uenţ( 'su)r' re)re3ent(rii s'&e 'su)r' &u+ii e<terio're8 c're ,' .i +'i con.or+(
cu re'&it'te'. Bou&'n1er >1GGO? '%er( &' 'ce'st( )ers)ecti,( :i '.ir+( c( %esenu& se %o,e%e:te ' .i o
)roiecţie ' i+'1ini&or co)i&u&ui )e c're 'cest' o e%i.ic( 'su)r' +e%iu&ui :i 'su)r' &ui 2nsu:i.
A!erso'ne&e s'u &ucruri&e %esen'te sunt %eci re)re3ent(ri&e si+bo&ice '&e tr(iri&or co)i&u&ui8 '&e &u+ii
s'&e )si*o&o1iceB >Bou&'n1er8 1GGO8 ). H/?.
Abr'*'+ >1GG2? se 2ntre'b( %es)re cee' ce se 2nt9+)&( c9n% )roiecţi' se e.ectue'3( )rin %esen8
'%ic( )rin re)re3ent're' cor)u&ui 2n 1r'.is+. E' .or+u&e'3( i)ote3' c(8 2ntot%e'un'8 cor)u&8 +'i )recis
i+'1ine' cor)or'&(8 este r(s)un3(tor %e se<u'&i3're8 .e+inin( s'u +'scu&in(. Asu)r' 'cestui cor) :i
'su)r' 'cestui se< se 1re.e'3( :i &ui 2i sunt 'tribuite 's)ecte&e structur'&e '&e )erson'&it(ţii8 Aconce)ţii8
%orinţe8 con%uite :i )u&siuni )ro)rii se<u&ui co)i&u&uiB. E' '%'u1( c( e<ist( un .e& %e senti+ent %e ' .i
nor+'&8 c're securi3e'3(.
E' const't( c( +otricit'te'8 c' :i siste+u& neuro,e1et'ti,8 sunt %irect i+)&ic'te 2n re'&i3're'
%esenu&ui. =r'.is+u& se situe'3(8 %eci8 &' ni,e&u& in.r'-,erb'& :i )re-,erb'&8 ce& +'i ')ro')e %e cor)u&
tr(it. E& este r(s)un3(tor %e tu&bur(ri&e structur(rii i+'1inii cor)or'&e. E& )une 2n %iscuţie cor)u& tr(it 2n
re&'ţi&e ce&e +'i 'r*'ice '&e 'cestui' cu obiectu& +'tern8 cu 'n1o'se&e :i cu .'nt's+e&e 1ener'te %e
c'&it'te' 'cestor re&'ţii.
!entru Abr'*'+8 construcţi' i%enti.ic(rii este inti+ &e1't( %e i+'1ine' cor)or'&(8 :i 'ici
re1(si+ ur+e&e %in co+)o3iţi' 1r'.ic( ' %esenu&ui )erson'7u&ui. E' ' cercet't &e1(turi&e %intre
i%enti.ic're' se<u'&( :i i+'1ine' cor)or'&( :i )roiecţi' 'cestei' 2n 1r'.is+. E' %istin1e '&e1ere' se<u'&(
s'u co+)ort'+entu& se<u'&8 %e i%enti.ic're' se<u'&(8 c're )une 2n 7oc o reţe' co+)&ic't( %e re&'ţii cu
sine 2nsu:i :i cu ce&(&'&t se<. Ace'st( i%enti.ic're se construie:te8 e,o&ue'3( :i se structure'3( %e o
+'nier( '%ese' ire,ersibi&(8 :i 'ce'st' 2ntr-un cor) c're nu este ec*i,'&entu& or1'nis+u&ui.
;n )&us8 e' %i.erenţi'3( i+it'ţi'8 c're ,i3e'3( sc*i+b(ri&e +'ni.este 2n co+)ort'+ent8 %e
i%enti.ic're8 c' inte1r're ' obiectu&ui-+o%e&8 )rintr-un tr','&iu )si*ic. E' recuno':te c( i%enti.ic're'
i+)&ic( Ae+oţii&e8 re&'ţii&e :i .uncţii&e con:tiente s'u incon:tiente8 &e1'te %e i+'1ini&e interiori3'te '&e
ce&ui&'&tB >Abr'*'+8 1GG28 ). 22?. !rocesu& i%enti.ic'tor8 re.eritor &' .i1uri&e )'terne :i +'terne8
%e+'re'3( 2nc( %in )ri+' )erio'%( %e ,i'ţ(. ACor)u& nu )o'te %e,eni cor) se<u'&8 :i s( .ie re)re3ent't
c' 't're8 %'c( e& n-' .ost in,estit cu o re&'ţie cu ce&(&'&t8 %'c( nu ' .ost 'tins %e sti+u&entu& n'rcisic '&
obiectu&ui8 %e ce&(&'&t interiori3't8 :i 'ce'st' 2nc( %e &' )ri+e&e e<)erienţe tr(ite %e nou-n(scutB
>Abr'*'+8 1GG28 ). 22?. Nu este ,orb'8 %eci8 nu+'i %e i%enti.ic're' c' re3u&t't '& re3o&,(rii oe%i)iene8
ci %e un )roces c're se %ec&'n:e'3( .o'rte %e,re+e 2n ,i'ţ' co)i&u&ui. Inte1r're' )ro1resi,( '
i%enti.ic(ri&or8 ')oi %et':'re' .'ţ( %e 'ceste' )er+it8 res)ecti, sunt sin1ur' con%iţie8 )entru re'&i3're'
11
i%entit(ţii se<u'&e ' subiectu&ui.
Abr'*'+ sco'te 2n re&ie. %ou( .e&uri %e i%enti.ic(ri: )ri+'8 )o3iti,(8 este i%enti.ic're'
'n'c&itic(8 contr'st9n% cu i%enti.ic(ri&e %e %e.ens(. 2n '& %oi&e' c'3 este ,orb' )entru co)i& %e-' c(ut' o
)rotecţie :i %e ' nu .i co)&e:it %e senti+ente&e %e ne)utinţ(. I%enti.ic're' )o3iti,( ur+(re:te )re1(tire'
s' 2n .'ţ' 'bsenţei recurente ' obiectu&ui :i ' contribuţiei securi3'nte :i 1r'ti.i'nte ' 'cestui'8 :i e,it're'
r(niri&or %e or%in n'rcisic. E' 'ntrene'3( o +'i +'re 'cce)t're %e sine8 :i o st()9nire ' ten%inţe&or
'1resi,e. C9t )ri,e:te i%enti.ic're' %e.ensi,(8 o cit(+ )e ce' +'i i+)ort'nt(8 i%enti.ic're' cu
'1resoru&. Ace'st' sur,ine 2n ur+' unei intru3iuni8 '1resiuni s'u .rustr(ri intense %in )'rte' obiectu&ui8
contr' c(ror' co)i&u& +ic nu 're '&t siste+ %e )rotecţie %ec9t s( )rei' 2n interioru& s(u c'r'cteristici&e
'1resoru&ui8 %e ' :i &e 2nsu:i. Ace'st( introiecţie8 continu( Abr'*'+8 con%uce &' o i%enti.ic're
'+bi,'&enţ(8 :i &' '.ecte s'%ice :i +'3oc*iste8 2n re&'ţi' cu sine 2nsu:i :i cu ce&(&'&t. !e %e '&t( )'rte8
'&te i%enti.ic(ri sunt .o'rte )ri+iti,e :i 2:i 'u surs' 2n con.&icte&e or'&e.
;n )&'nu& to)icii )si*ice8 e' )reci3e'3( c( re1(si+ &' ni,e&u& Eu&ui i%enti.ic(ri )o3iti,e cu
c'&it(ţi&e obiectu&ui8 :i %e 'se+ene'8 i%enti.ic(ri re'cţion'&e cu obiectu&. Su)r'-Eu& ,' .i se%iu&
introiecţiei inter%icţii&or c're ţin +'i )uţin %e in%uceri&e re'&e '&e )(rinţi&or %ec9t '&e Su)r'-Eu&ui
'cestor'8 '%ese' %eosebit %e re)resi,8 c're ,' sub7u1' Eu&. E' +'i %i.erenţi'3(8 2n s)iritu& &ui #e&'nie
I&ein8 i%enti.ic(ri&e cu obiectu& tot'&8 :i ce&e ,i39n% obiecte )'rţi'&e.
Acest )roces i%enti.ic'tor se %eru&e'3( 2n cor)8 2n )&'nu& i+'1inii cor)or'&e8 c're ,' .i
+o%i.ic't( %e 'cest'8 co&or't(8 2n une&e c'3uri '&ter't(8 'tunci c9n% re&'ţii&e co)i&u&ui cu )(rinţii8 :i 2n
consecinţ( e,o&uţi' i%enti.ic(ri&or8 sunt tu&bur'te %e intru3iuni )'rent'&e8 %e +icrotr'u+'tis+e
re&'ţion'&e.
I%enti.ic(ri&e )erturb'te ,or .i +'rc'te %e o serie %e tr(s(turi8 c' senti+ente&e intense %e
cu&)'bi&it'te8 .'nt's+e&e s'%ice :i +'3oc*iste8 in.&uenţ'te %e c(tre un Su)r'-Eu ri1i% :i se,erF
re+'rc(+ %e 'se+ene' 'n1o'se %e c'str're8 con.u3ii 2n %i.erenţiere' se<u'&(.
Sti+' %e sine :i 2n%oi'&'8 %e,in i+)ort'nte8 i+'1ine' %e sine este c&(tin't(8 cee' ce 'ntrene'3(
o ,'&ori3're ' cee' ce )ose%( ce&(&'&t8 2ntre '&te&e se<u& 'cestui'. An<iet'te' este 'st.e& +'i +'rc't(8
+'i '&es 2n &e1(turi&e cu sine 2nsu:i :i cu cei&'&ţi. 2ntre'1' %e3,o&t're ' 'utono+iei8 +'turi3're' Eu&ui
sunt .r9n'te8 :i uneori o)rite8 2n .',o're' unei %e)en%enţe %e ce&(&'&t.
I%enti.ic(ri&e %e.ensi,e8 +'i )recis i%enti.ic're' cu '1resoru&8 1enere'3( o +'i +'re
%istructi,it'te ' subiectu&ui8 c're se ,' i+)ri+' 2n i+'1ine' cor)or'&(. Re1(si+ 'ici re)ercusiuni&e 2n
i&ustr're' 1r'.ic(.
!entru @'&&on8 C'+bier :i En1e&*'rt >1GGO?8 %esenu& e<)ri+( ce,' ce ţine %e subiect :i ce,' ce
ţine %e obiect. Re.eritor &' subiect8 8%esenu& )o,este:te cee' ce sunt eu )entru c( 1esturi&e +e&e 2+i
')'rţin :i )entru c( &inii&e )ro%use 'st.e& sunt e<)resi' :i tr'%ucere' %e +o+ent ' e<istenţei +e&e8 '
19n%irii +e&e8 ' interiorit(ţii +e&eB >@'&&on R Co.8 1GGOF ). 15?. Este ,orb' %es)re o co+unic're
si+bo&ic(F este e<)resi' unei st(ri )si*ice8 ' unei st(ri c're este )re3ent(8 %'r 2n c're se re1(sesc in%ici
'i istoriei subiectu&ui. Desenu& se re.er( &' obiect )entru c( este ,orb' %e ' co+unic' ce,' ce&ui&'&t8 :i
)entru c( e&e+ente&e uti&i3'te )entru ' %esen'8 '+intiri&e8 )erce)ţi'8 i+'1ini&e8 sunt 2+)ru+ut'te %e &'
obiect. A%ese'8 %esenu& 2nce'rc( s( re)ro%uc( re'&it'te'8 %eci s( )rei' unu& s'u +'i +u&te 's)ecte '&e
obiectu&ui :i s( &e re%e' re'&it(ţii 2n +o% +'i +u&t s'u +'i )uţin con.or+.
!orot >1G54? consi%er( c( testu& %esenu&ui .'+i&iei subiectu&ui8 %e o uti&i3're si+)&( :i &'
2n%e+9n(8 o.er( 'cces &' '%e,(r'te&e senti+ente )e c're subiectu& &e 're .'ţ( %e .'+i&i' s' :i &' &ocu& )e
c're e& cre%e c( 2& ocu)( 2n c'%ru& 'cestei'. De .')t8 )ute+ 2nţe&e1e cu+ 2:i re)re3int( co)i&u& .'+i&i'8
s'u cu '&ţi ter+eni8 re'&it'te' )si*ic( ' 'cestei' &' co)i&. !ute+ %esco)eri8 %eci8 1r'ţie %esenu&ui
.'+i&iei re'&it'te' subiecti,( ' subiectu&ui :i i+'1ine' .'+i&iei s'&e ':' cu+ ' re+o%e&'t-o 2n
.'nt's+e&e s'&e.
Ce' +'i +'re )'rte %intre co)ii ,or %esen' o .'+i&ie %u)( criterii subiecti,e8 o .'+i&ie
cores)un39n% unei %orinţe. Co+)'r're' 'cestei .'+i&ii subiecti,e cu .'+i&i' re'&( ,' .i re,e&'to're
)entru +oti,'ţii&e interne '&e co)i&u&ui8 )entru Aten%inţe&e '.ecti,eB8 %u)( e<)resi' &ui Cor+'n. E&
%istin1e %ou( .e&uri %e ten%inţe '.ecti,e: ten%inţe&e )o3iti,e c're se+ni.ic( in,estire' :i ,'&ori3're' %e
c(tre co)i& ' obiectu&ui ,i3't :i ten%inţe&e ne1'ti,e c're %uc &' %e3in,estire8 :i &' %e,'&ori3're.
#or,'& >1G60? s-' ins)ir't %in 'ce'st( structur( %e 'n'&i3( 2ntr-o 1ri&( %e cot're c're cu)in%e
114 criterii. E' ' stu%i't8 2ntre '&te&e8 2n secţiune' AconţinutB8 ,'&ori3're' :i %e,'&ori3're' unui
)erson'78 )erson'7e&e %e i%enti.ic're8 c' :i )re3enţ' :i ti)u& %e 'cţiune. E' )une 'ccent )e ,'&o're'
)roiecti,( ' testu&ui %esenu&ui unei .'+i&ii i+'1in're8 c're )er+ite subiectu&ui o +'i +'re &ibert'te %e
12
e<)ri+'re8 :i )roiecţi' c't*'rtic( ' .'nt's+e&or incon:tiente.
De '&t.e&8 Bou&'n1er >1GGO? cre%e8 c' :i #or,'& >1G64?8 c( %esenu& .'+i&iei )er+ite 2nţe&e1ere'
.e&u&ui 2n c're subiectu& 2:i re)re3int( interior )ro)ri' .'+i&ie8 2n )&'nu& or1'ni3(rii :i '& re&'ţii&or.
Desenu& ne )er+ite %e 'se+ene' s( ne %(+ se'+' %e 'nu+ite c'r'cteristici '&e .'+i&iei subiectu&ui.
Anu+ite cercet(ri 'u )er+is con.ir+'re' 'cestei contribuţii ' testu&ui. De e<e+)&u8 stu%iu& 2ntre)rins
%e #or,'& 2n 1G6/8 )e %ou(3eci %e co)ii %e se< +'scu&in )ro,enin% 7u+(t'te %in .'+i&ii
+ono)'rent'&e :i 7u+(t'te %in .'+i&ii tr'%iţion'&e >cu cei %oi )(rinţi? 'r't( c( e<ist( o &e1(tur( 2ntre
.')tu& c( )erson'7u& ce& +'i ,'&ori3't este +'+' :i )ro,enienţ' co)i&u&ui %intr-o .'+i&ie
+ono)'rent'&(.
Un '&t stu%iu '& &ui #or,'& >1GH5? ne )er+ite s( .'ce+ o &e1(tur( 2ntre 'nu+ite c'&it(ţi '&e
%esenu&ui :i tr(s(turi '&e .'+i&iei subiectu&ui. E' ' co+)'r't :'i3eci %e co)ii %in .'+i&ii se)'r'te cu
:'i3eci %e co)ii %in .'+i&ii int'cte. Re3u&t'te&e 'cestui stu%iu 'r't( o re&'ţie 2ntre ni,e&u& %e 'n<iet'te '&
co)i&u&ui8 cre:tere' '1resi,it(ţii 2+)otri,' t't(&ui :i ' ')ro)ierii .'ţ( %e +'+(8 )e %e o )'rte8 :i
se)'r're' )(rinţi&or )e %e '&t( )'rte. Auto're' re&ie.e'3( :i '&te const't(ri '&e stu%iu&ui %esenu&ui
.'+i&iei: .ete&e %in .'+i&ii se)'r'te 'u o i+'1ine %e sine +'i s&'b ,'&ori3't(F 'bsenţ' t't(&ui ')'re +'i
ne.'st( )entru i+'1ine' %e sine ' b(ieţi&or %ec9t )entru ce' ' .ete&or 2ntruc9t 'ce:ti' 'u +'i .rec,ent o
i%enti.ic're re1resi,(8 2n sco)u& re,'&ori3(rii n'rcisice. Din contr(8 .ete&e cu )(rinţi se)'r'ţi 'u
i%enti.ic(ri )ro1resi,e8 %'r )'r +'i %e)en%ente %e +'+(. 2n 'ns'+b&u& )o)u&'ţiei co)ii&or %in .'+i&ii
se)'r'te8 .i1ur' %e i%enti.ic're re&e,'t( 2n c'%ru& %esenu&ui nu este un )erson'7 %e o ,9rst( ec*i,'&ent(
cu ' subiectu&ui :i .i1ur' )'tern( tre3e:te senti+ente %e '1resi,it'te.
Burns >1GGO? '.ir+( c( orice )erso'n( )o'te 2+br(c' %i,erse +(:ti8 :i )o'te ',e' %i,erse
Astr'turi '&e )erson'&it(ţiB. Str'tu& ce& +'i )ro.un%8 c9n% to'te +(:ti&e 'u .ost sco'se8 trebuie s( se+ene
sine&ui8 ':' cu+ s-' constituit 'cest' 2n )ri+ii 'ni %e ,i'ţ( 2+)reun( cu .'+i&i' s'. Autoru& .or+u&e'3(
i)ote3' c( %esenu& .'+i&iei 2n 'cţiune este un instru+ent c're re&e,( :ine&e interior. E& cre%e c( %esenu&
)erso'nei re.&ect( +'i %e1r'b( un str't '& )erson'&it(ţii c're +'sc*e'3( '%e,(r'tu& sine. Desenu&
.'+i&iei 2n 'cţiune )re3int(8 %u)( 'utor8 o i+'1ine ' sine&ui ':' cu+ ' .ost construit 'cest' 2nc( %in
)ri+' )erio'%( %e ,i'ţ( 2n .'+i&ie. E& e,oc( cu )rec(%ere :ine&e co)i&u&ui. Cu )rob' s' %e %esen '&
.'+i&iei 2n 'cţiune 2ntr-un cerc8 Burns >1GGO? re&e,( 's)ecte %in'+ice 2n inter'cţiuni&e %in c'%ru&
.'+i&iei. C' ur+'re8 e& ' &ucr't cu noţiuni&e %e A)(rinţi interioriB. E& cre%e c( %esene&e )(rinţi&or8
sin1uri s'u 2+)reun(8 :i %esenu& subiectu&ui sin1ur8 ne )er+it s( 2nţe&e1e+ +'i c&'r re&'ţii&e %in s9nu&
.'+i&iei.
;n )re3ent' &ucr're8 2n.(ţi:(+ %e+ersu& 'n'&i3ei %esenu&ui .'+i&iei %in trei )ers)ecti,e: ce' '
%e3,o&t(rii8 ce' socio-cu&tur'&( :i ce' )roiecti,(. Ni se )'re neces'r s( %istin1e+8 2n )ri+u& r9n%8 2n
c'%ru& %esenu&ui ce 'nu+e ţine %e ni,e&u& %e %e3,o&t're 'tins %e subiect :i cores)un3(tor ,9rstei s'&e8
)&ec9n% %e &' sc'&e&e e&'bor'te %e %i,er:i 'utori. Ni se )'re i+)ort'nt s( nu con.un%(+ cee' ce
constituie o c'r'cteristic( ' unei et')e %e %e3,o&t're %'te - %e e<e+)&u +(ri+e' %is)ro)orţion't( '
c')u&ui - cu o tr(s(tur( )'to&o1ic( &' 'ce&':i ni,e& %e ,9rst(. L' .e& :i )entru %esenu& tr'ns)'rent8 c're
este e<ecut't 2n +o% nor+'& )9n( &' H-1O 'ni.
;n continu're8 trebuie s( e,i%enţie+ tr(s(turi&e ce&e +'i s)eci.ice %in )unct %e ,e%ere soci'& s'u
cu&tur'&8 %e e<e+)&u 'nu+ite in%ic'ţii se<u'&e secun%'re %e or%in +'i +u&t cu&tur'&8 c're )ot .i re1(site
2n 'ccesorii :i *'ine. 2n )&us8 ti)u& %et'&ii&or8 .or+e&e *'ine&or8 e&e+ente&e %e +e%iu ,'ri'3( 2n .uncţie
%e +e%iu :i %e )erio'%' 2n c're tr(ie:te subiectu&. Un '&t 's)ect '& i+)'ctu&ui soci'& este ten%inţ'
1ener'&(8 +'i +u&t s'u +'i )uţin +'rc't( &' subiect8 %e ' se con.or+' &' cee' ce cre%e c( sunt
':te)t(ri&e +e%iu&ui8 :i 2n )'rticu&'r8 2n situ'ţi' %e e,'&u're )si*o&o1ic(8 ':te)t(ri&or c&inici'nu&ui.
Ace'st( ten%inţ( +'i +u&t s'u +'i )uţin 'ccentu't( in.&uenţe'3( in,estire' s'rcinii :i 's)ectu& .in'& '&
%esenu&ui.
;n .ine8 )ute+ e,'&u' 's)ectu& )roiecti,8 c're r(+9ne )entru noi obiectu& )rinci)'& %e &ucru8 :i
ce& 'su)r' c(rui' ne-'+ 2n%re)t't 'tenţi'. Nu trebuie s( uit(+ c( trebuie s( %e&i+it(+ 's)ecte&e
)roiecti,e i%enti.ic9n% 2n )re'&'bi& )e ce&e&'&te %ou(. 2n 'ce'st( )ri,inţ(8 '&e1e+8 ce& )uţin )entru
+o+ent8 s( e&i+in(+ %in c9+)u& nostru %e cercet're subiecţii c're su.er( %e %e.icienţe +otrice s'u
,i3u'&e.
Re.&ecţii&e c're s-'u str9ns 2n ur+' e<)erienţei no'stre c&inice8 cu+ 'r .i ce&e %in &ecturi&e
'su)r' te*nici&or 1r'.ice :i noţiuni&or %e )roiecţie8 +'i '&es ce&e ce ,i3e'3( %esenu& .'+i&iei8 ne-'u
.(cut s( ne contur(+ )o3iţi' no'str( teoretic(. E&e ne-'u )er+is s( .or+u&(+ i)ote3e 'su)r' e%i.ic(rii
+'teri'&u&u
1/
!ro%ucţii&e 1r'.ice8 +'i '&es %'c( 'ceste' nu ,i3e'3( s( re)ro%uc( un +o%e&8 .'c ')e& &' o
&ibert'te c're &e .'ce cu %eosebire re,e&'to're )entru &u+e' interio'r( ' subiectu&ui8 )entru +'nier' s'
)erson'&( :i ori1in'&( %e-' conce)e re'&it'te' e<terio'r(8 :i )entru )o3iţi' s' .'ţ( %e 'ce'st'.
Conse+nu& %esenu&ui &iber e%i.ic( o Asitu'ţie ,i%(B8 )entru ' re&u' e<)resi' &ui An3ieu >1G6/?8 c're
.',ori3e'3( 'tenu're' re.u&(rii :i o 'nu+it( re1resie. Din 'ce&':i +oti,8 e' o.er( 'cces &' conţinuturi&e
re.u&'te8 &' con.&icte&e :i &' %orinţe&e incon:tinete. Cu c9t Eu& este +'i s&'b8 cu 't9t situ'ţii&e ,i%e
%ec&'n:e'3( +i:c(ri re1resi,e :i )er%eri '&e contro&u&ui8 c're se +'ni.est( 2ntre '&te&e )rin %istorsiuni 2n
%esen. Un Eu )uternic :i structur't 're +'i +u&t( coe3iuneF este +u&t +'i )uţin )er+e'bi& :i re1resii&e
sunt +'i nu'nţ'te.
Cre%e+ %e 'se+ene' c( 'tunci c9n% subiectu& %esene'3( o )erso'n(8 s'u c*i'r un obiect8 e& este
)uternic tribut'r i+'1inii )e c're :i-o .'ce %es)re 'cest'8 'ce'st' .iin% &e1't( %e i+'1ine' s' cor)or'&(.
Piec're 's)ect '& re)re3ent(rii unui' s'u '&tui' %intre )erson'7e )o'rt( +'rc' i+'1inii incon:tiente '
cor)u&ui. An1o'se&e8 con.&icte&e interne8 .'nt's+e&e8 sunt tr(ite8 2n )ri+u& r9n%8 2n )&'n cor)or'&. S(
cit(+ c' e<e+)&u 'n1o'se&e )ri+iti,e %e %e,or're8 %e intru3iune8 ce&e %e-' .i 1o&it %e conţinut8 c're
sunt coro&'ru& ce&or %e %e,or're8 %e ' se intro%uce 2n cor)u& +'+ei )entru '-:i 2nsu:i conţinutu&
'cestui'. Aceste .'nt's+e 2:i 'u r(%(cini&e 2n )ri+e&e e<)erienţe obiect'&e :i e,o&ue'3( 2n r')ort cu
%e3,o&t're' &ibi%ou&ui8 tr',ers9n% %i.erite st'%ii8 or'&8 'n'& :i .'&ic-oe%i)i'n. Ori8 'ceste .'nt's+e
,i3e'3( cor)u& co)i&u&ui8 ce& '& +'+ei8 ce& '& t't(&ui. #'i t9r3iu 'n1o'se&e )ri+iti,e ,or .i ur+'te %e
'n1o'se&e %e c'str're8 c're 2nc( se re.er( &' o )'rte %in cor)u& co)i&u&ui8 %'r 2ntot%e'un' inser't 2n
re&'ţi' cu ce&e %ou( .i1uri )'rent'&e.
Por+u&(+ i)ote3' c( 'n1o'se&e :i .'nt's+e&e8 introiecţii&e i%enti.ic'to're8 i+'1o-uri&e Su)r'-
Eu&ui8 obiecte&e interne bune s'u re&e c're i'u n':tere8 sunt 'ncor'te 2n cor) :i .'c )'rte %in i+'1ine'
cor)u&ui tr(it( 2n )'rte con:tient :i 2n )'rte incon:tient %e c(tre subiect8 ,or .i re)re3ent'te 2ntr-o
'nu+it( +'nier( c9n% subiectu&ui i se ,' cere s( %esene3e un )erson'7 u+'n. In %esenu& .'+i&iei8 cu+
subiectu&ui i se cere s( %esene3e +'i +u&t %e un )erson'78 )ute+ s( ne 19n%i+ c( .iec're )erson'7
%esen't )o'te re)re3ent' un 's)ect '& &u+ii s'&e interne8 +'i '&es %'c( subiectu& ' 'tins un 'nu+it ni,e&
%e %i.erenţiere. L' subiecţii c're se con.runt( cu %i.icu&t(ţi&e %i.erenţierii 2ntre interior :i e<terior8 c're
tr(iesc con.u3ii 2ntre Eu :i non-Eu8 s'u c're 'u .i<'ţii se,ere8 )erson'7e&e ,or .i )re' )uţin s'u %e&oc
%i.erenţi'te :i 'ns'+b&u& )erson'7e&or8 +'i )recis 's)ectu& &or8 )erse,er're' :i .'ctorii re1resi,i )e c're
2i re1(si+ 'ici8 ,or i&ustr' +'si,it'te' con.&ictu&ui :i ' A'r*'icit(ţiiB &or.
Ast.e&8 i+'1ine' cor)or'&(8 2n )'rte con:tient(8 %'r 2n 'cee':i +(sur( :i incon:tient(8 se
constituie )&ec9n% %e &' e<)erienţe&e cor)or'&e '&e co)i&u&ui8 )recu+ :i 2n c'%ru& re&'ţiei )e c're '
st'bi&it-o cu +e%iu& :i cu obiecte&e iubite. Co)i&u& :i-' 2nsu:it :i ' tr(it 'ce'st( re&'ţie cu 3one&e cor)u&ui
s(u c're sunt %e .')t &ocuri %e sc*i+b cu +'+'8 cu t't(& :i cu +e%iu&: 1ur'8 )ie&e'8 urec*i&e8 +9ini&e8
'nusu& :i or1'ne&e 1enit'&e. Tr'n3'cţii&e c're 'u ',ut &oc )rin inter+e%iu& 'cestor 3one cor)or'&e 'u un
i+)'ct 'su)r' +'nierei 2n c're co)i&u& 2:i tr(ie:te cor)u& :i se tr(ie:te )e e& 2nsu:i. In +ic' co)i&(rie
tr(ire' cor)or'&( :i tr(ire' '.ecti,( sunt str9ns 2ntre)(trunse. Co)i&u& 2:i construie:te 'st.e& o
re)re3ent're ' &u+ii re&'ţii&or. Sen3'ţii&e cor)or'&e :i sc*i+buri&e cu +e%iu& sunt tr(ite %e c(tre co)i& c'
e<)erienţe e+'n9n% %in )ro)riu& s(u cor). Aceste e<)erienţe se e&'bore'3( )ro1resi, 2n re)re3ent(ri
)ro)riu-3ise.
C' :i @innicott >1G5G?8 cre%e+ c( )rin 2n1ri7iri :i co+unic're8 un cont'ct +'+( - nou-n(scut :i
t't( - nou-n(scut8 cont'ct c're este )&(cut8 t'n%ru8 ,ioi8 ,' suscit' &' co)i& o tr(ire %e secuţit'te8
s'tis.'cţie8 con.ort8 %e continuit'te. Con.&icte&e recurente 2ntre )(rinţi8 s'u un A*o&%in1B in'%ec,'t >o
Aţinere 2n br'ţeB ne'%')t't(? %in )'rte' unui )(rinte 'n<ios8 '1resi,8 .ebri&8 nes'tis.(cut8 )ot %' n':tere
&' tr(iri %e .urie8 ins'tis.'cţie8 2n .uncţie %e c'r'cteristici&e )ro)rii co)i&u&ui8 2ntre '&te&e %e .r'1i&it'te'
s' +'i +'re s'u +'i re%us(. Trebuie not't c( nou-n(scutu& e,o&ue'3( 2ntr-un uni,ers ne%i.erenţi't8 Eu&
s(u ne.iin% constituit :i )(rinţii ne.iin% 2nc( )erce)uţi c' obiecte e<terio're8 in%e)en%ente8 :i ',9n% o
e<istenţ( )ro)rie.
Ast.e&8 nou-n(scutu& nu este +(sur( s( %istin1( %'c( '.ecte&e )e c're &e conţine sunt )ro,oc'te
%in e<terior s'u %'c( e&e )ro,in %in e& 2nsu:i8 res)ecti, %in )ro)riu& s(u cor). 2n )&us8 'ce'st(
ne%i.erenţiere trone'3( :i 2n )ri,inţ' interioru&ui s(u8 cee' ce nu-i )er+ite s( se)'re tr(iri&e cor)or'&e
%e ce&e e+oţion'&e :i '.ecti,e8 :i s( &e i%enti.ice se)'r't. E& este )ri3onieru& sti+u&i&or8 e<cit'ţii&or c're8
2n .uncţie %e intensit'te' :i c'&it'te' &or8 sunt '1re'bi&i s'u %urero:i8 .(r( s( :tie c're este )ro,enienţ'
'cestor'. In 'cest .e&8 e& ,' ',e' senti+entu& %e-' se si+ţi8 s'tis.(cut :i bine,oitor8 s'u %e-' .i %ur8
nes'tis.(cut8 res)ecti, r(u8 2n .uncţie %e sen3'ţii&e c're 2:i 'u r(%(cini&e8 .ie 2n 'rbitr'riu& cor)or'&8 .ie
10
2n re&'ţi' c're se 2nno'%( cu +e%iu& u+'n.
Aceste e<)erienţe c're sunt 'ncor'te 2n +ic' co)i&(rie8 se 'cu+u&e'3(8 se sinteti3e'3( :i se
se%i+ente'3( )entru ' constitui tre)t't8 2n str'turi succesi,e8 re)re3ent(ri&e %e sine :i 'su)r' &u+ii.
!iere Au&'1nier >1G64? su1ere'3( ter+enu& %e re)re3ent(ri )icto1r'.ice8 '+'&1'+ co+)o3it '& tr(iri&or
cor)or'&e :i '.ecti,e8 c're ,' ser,i %re)t +u&'7 )entru to'te re)re3ent(ri&e u&terio're c're &e ,' obţine
subiectu& %in e<)erienţ' s' cu re'&it'te' intern( :i e<tern(.
D'te .iin% 'ceste'8 c9n% )erso'n' ,' uti&i3' o )'rte %in cor)u& s(u8 %e e<e+)&u +9ini&e8 )entru
'-:i re)re3ent' s'u )entru ' %esen' '&te )erson'7e - %e e<e+)&u +e+brii .'+i&iei s'&e - 2ntre'1' s'
+otricit'te :i i+'1ini&e )e c're :i &e-' .(urit 'su)r' cor)u&ui s(u8 ,or )urt' ur+e&e tr(iri&or s'&e '.ecti,-
cor)or'&e8 :i 'ce'st' oric're 'r .i re3istenţe&e s'&e :i +'sc' sub c're &e 'co)er(. De e<e+)&u8 introiecţi'
unei re&'ţii cu +'+' resi+ţit( c' &i)sit( %e c(&%ur(8 ,' )ute' .i re)re3ent't( 2n %esen )rintr-un 1r'.is+
2n 1ener'& un1*iu&'r8 ri1i%8 &i)sit %e su)&eţe :i %e nu'nţ(8 s'u )rintr-o %ist'nţ( 2ntre +e+brii .'+i&iei. O
re&'ţie )ri+'r( )re3ent9n% un %e.icit 2n sensu& continuit(ţii8 :i oc'3ion9n% re)re3ent(ri 1o'&e :i %e
%iscontinuit'te )si*ic( :i cor)or'&(8 ,' )ute' .i re)re3ent't( 2n %esen )rin )erson'7e %esc*ise8
ne'ncor'te )e so&8 cu )(rţi %et':'te une&e %e ce&e&'&te.
Din 'ce'st( )ers)ecti,(8 .or+u&(+ i)ote3' c(8 %e re1u&(8 cu c9t un '.ect este +'i 'r*'ic8 cu 't9t
e& se 2nscrie +'i )ro.un% 2n i+'1ine' cor)or'&(. E& este re)re3ent't +'i %e1r'b( c' .(c9n% )'rte %in
cor)u& )ro)riu :i 2n consecinţ( %in sti&u& 2nsu:i '& %esenu&ui8 s'u este +'ni.est't %e o +'nier(
ne%i.erenţi't( 2n .iec're )erson'7. Cu totu& '&t.e& se )etrec &ucruri&e cu tr(iri&e8 2n s)eci'& con.&icte8 c're
sur,in +'i t9r3iu 2n %e3,o&t're' '.ecti,(8 %u)( ce obiecte&e se+ni.ic'ti,e 'u .ost %esco)erite 2n
e<teriorit'te' :i 2n '&terit'te' &or. E<)resi' tr(iri&or este +'i %i.erenţi't(8 'ceste' )(str9n%u-:i inserţi' 2n
creu3etu& iniţi'& inst'ur't 2n +ic' co)i&(rie. A.ecte&e :i con.&icte&e sunt 'tunci re)re3ent'te 2n c'%ru&
%istincţii&or 2ntre )erson'7e8 '& ')ro)ieri&or :i %e)(rt(ri&or 'cestor'.
A+ '&es c' :i c'%ru %e 'n'&i3( +o%e&u& )si*'n'&itic %e inter)ret're ' ,isu&ui8 res)ecti, un
)roces %e 2nţe&e1ere c're +er1e %e &' conţinutu& +'ni.est )9n( &' o se+ni.ic'ţie 'scuns(8 conţinutu&
&'tent8 +'sc't )rin )roce%ee&e %e %e)&'s're8 con%ens're :i %e .i1ur're c're sunt )rocese )ri+'re.
An'&i3' )e ni,e&e ne )er+ite8 )ornin% %e &' in%ici e,i%enţi c're reies %intr-o )ri+( &ectur( siste+'tic( '
%esenu&ui8 s( e<)&or(+ conţinuturi&e '.ecti,e incon:tiente. 2n Pi1ur' 1 '+ %i.erenţi't )'tru et')e '&e
+uncii inter)ret'ti,e. Se&ect're' e&e+ente&or obser,'te 2n %esen - 1ru)'te 2n )ri+e&e cinci )(rţi '&e
1ri&ei )e c're o )re3ent(+ -constituie )ri+' %in 'ceste et')e. Obţine+ o )ri+( sc*iţ( or1'ni3't( '
in%ici&or se+ni.ic'ti,i. 2ntr-o ' %ou' et')(8 c're cores)un%e )(rţi&or :'se :i :')te '&e 1ri&ei8 )roce%(+ &'
un )ri+ )'&ier inter)ret'ti, :i8 conco+itent8 &' e&'bor're' con,er1enţe&or interne )un9n% 2n &e1(tur(
i)ote3e&e )resu)use8 :i reţin9n% )e ce&e c're re')'r s'u se re)et(. I)ote3e&e i3o&'te nu sunt e&i+in'te
i+e%i't8 ci sunt conser,'te )entru ' .i c9nt(rite :i co+)'r'te cu i)ote3e&e %e &' ni,e&uri&e ur+(to're.
Pi1ur' 1: Et')e&e %e inter)ret're ' %'te&or %esenu&ui .'+i&iei
;n ' trei' et')(8 )roce%(+ &' o 2ncerc're %e con.runt're ' i)ote3e&or e&'bor'te 2n ti+)u& 'n'&i3ei
%esenu&ui .'+i&iei8 cu ce&e )ro,enin% %in '&te instru+ente %i'1nostice: teste %e %e3,o&t're8 inte&ectu'&e8
)roiecti,e8 etc. Acest )roce%eu 1enere'3( noi i)ote3e8 s'u ,ine s( s'ncţione3e )e ce&e %e7' .or+u&'te.
2n .ine8 o ' )'tr' et')( ,i3e'3( )unere' 2n &e1(tur( ' %'te&or %i'1nostice cu&ese8 cu istori' subiectu&ui8
%e un%e )o'te )ro,eni o '&t( reţe' inter)ret'ti,(. 2n 'cest +o+ent .in'& '& 'n'&i3ei8 i)ote3e&e r(+'se
14
i3o&'te )ot .i 'b'n%on'te8 )rin &i)s' %e ,'&i%'re.
I)ote3e&e se e&'bore'3(8 %eci8 )&ec9n% %e &' %'te&e %e b'3( '&e %esenu&ui .'+i&iei 2n et')e
succesi,e. Nici un +o+ent nu '.ir+(+ c( subiectu& AesteB ':'8 ci +'i %e1r'b( c( ne ')'re c' )ose%9n%
o c'r'cteristic( %e or1'ni3're intern( s'u %e re&'ţion're s'u '&t'8 )e b'3' e&e+ente&or not'te.
Acest +o%e& )ro)us8 cu ce&e )'tru et')e '&e s'&e8 )o'te .i 'soci't cu +o%e&u& ecosiste+ic ':'
cu+ este %e.init %e Bron.enbrenner 2n scrieri&e s'&e >%in c're 1G6G8 1GG5?. 2n .')t8 i)ote3e&e .or+u&'te
cu '7utoru& %esenu&ui .'+i&iei sunt )ro1resi, con.runt'te cu siste+e&e i+)&ic9n% '&te +o%'&it(ţi %e
.uncţion're '&e subiectu&ui8 cu istori' s' :i cu conte<te&e ,ieţii s'&e >.'+i&i'&e8 :co&'re s'u )ro.esion'&e8
soci'&e?.
Dinco&o %e uti&i3're' s' c' )rob( )roiecti,(8 Stein >1GG6? +enţione'3( uti&i3're' 2n )r'ctic'
)e%i'tric( ' %esenu&ui .'+i&iei8 c're )er+ite obţinere' %e in%ici 'su)r' co+)ort'+ente&or in%i,i%u'&e
:i re&'ţii&or .'+i&i'&e8 %'r :i 7u%ec're' +'turit(ţii c')'cit(ţi&or ,i3u'&e8 +otrice :i s)'ţi'&e. Acest test '&
%esenu&ui .'+i&iei )o'te .'ce )'rte %intr-o b'terie %e ,eri.ic're ' 1r'%u&ui %e )re1(tire )entru :co'&(
s'u )entru e,'&u're' neuro&o1ic( s'u ' )rob&e+e&or %e 2nţe&e1ere. Bor1es :i Loureiro >1GGO? 'u
sub&ini't %e7' uti&it'te' %esenu&ui .'+i&iei 2n c'%ru& consi&ierii )si*o)e%'1o1ice.
Desenu& .'+i&iei )o'te .i uti&i3't 2ntr-un conte<t %e inter,enţie. Co+uni'n >1GH0? )une 2n
e,i%enţ( s)ri7inu& )e c're %esenu& .'+i&iei )o'te s(-1 constituie )entru o .'+i&ie 2n c&'ri.ic're' re&'ţii&or
.'+i&i'&e :i ' e<)ri+(rii 'cestor'. De e<e+)&u8 e& )er+ite +e+bri&or unei .'+i&ii se)'r'te s'u re-
co+)use s( i&ustre3e )erce)ţi' &or 'su)r' situ'ţiei 'ctu'&e >)e cine re)re3int( eiS cine nu este inc&usS
etc.? :i s( %e+'re3e o %iscuţie )&ec9n% %e &' re)re3ent(ri&e &or 1r'.ice. SourJes >1GG1? )ro)une
uti&i3're' %esenu&ui sc*i+b(ri&or 2n .'+i&ie 2n c'%ru& unei ter')ii )entru co)iii bo&n',i %e c'ncer :i
)entru .r'ţii 'cestor'.
!rintre te*nici&e )er+iţ9n% inser're' %esenu&ui .'+i&iei 2n c'%ru& ter')eutic8 cit(+ te*nic' %e
e,'&u're uti&i39n% 'rt' .'+i&i'&( c're const( 2n reunire' in.or+'ţii&or 2ntr-o 2nt9&nire %e )si*oter')ie
A%&eri'n( >DeOrne&&'s8 Iott+'n :i #i&&ic'n8 1GG6?. Este ,orb' 2n 'cest c'3 %e 'cti,it(ţi %e %esen8
.'+i&i' &ucr9n% 2n ec*i)e )e .oi %e *9rtie se)'r'te8
')oi &ucr9n% toţi 2+)reun( )e 'cee':i .o'ie. De not't c( ter')eutu& )o'te 'st.e& obţine in.or+'ţii
+'i r')i% 't9t %es)re in%i,i3i c9t :i %es)re 2ntre'1' .'+i&ie. Acest 's)ect '& r')i%it(ţii obţinerii
in.or+'ţii&or este sub&ini't :i %e CooJ >1GG1?.
!ute+ cit' :i )e S)otts :i BrooJs >1GG/? c're8 2n c'%ru& unei ter')ii 'n'&itice8 uti&i3e'3( %esenu&
.'+i&iei )entru ' construi continuit'te' &' un co)i& %e :')te 'ni c're ' tr(it )ier%ere' )(rinţi&or s(i :i
este e<tre+ %e s(r'c. P')tu& %e-' %eter+in' %esen're' 2n +o% re)et't ' %esenu&ui .'+i&iei 'r constitui
un %e+ers ter')eutic )entru 'nu+ite )erso'ne c're %esen9n% con:tienti3e'3( cee' ce sunt )e c'&e s(-:i
re)re3inte. @or%en >1GH4? uti&i3e'3( %esenu& .'+i&iei 2n c'%ru& ter')iei unui co)i& %e uns)re3ece 'ni
c're se re.'ce %u)( o ence.'&it( ,ir'&(. I'r P&euri%'s >1GHH?8 +(so'r( 1r'ţie %esenu&ui .'+i&iei 2n
'cţiune8 e.ecte&e &e1'te %e ti+)u& %e inter,enţie 2n c'%ru& ter')ii&or .'+i&i'&e scurte.
15
CA"IT($I PSI)O*!TRIC! #I UTI"I+(RI
In ,irtute' c'&it(ţi&or s'&e )roiecti,e8 testu& %esenu&ui .'+i&iei este uti&i3't %e nu+ero:i
c&inicieni :i cercet(tori )e %i.erite )o)u&'ţii. D'c( +'7orit'te' stu%ii&or 'u .ost re'&i3'te 'su)r' co)ii&or
%e ,9rst( :co&'r(8 e<ist( :i c9te,' stu%ii 'su)r' co)ii&or +'i +ici :i '&te&e 'su)r' '%o&escenţi&or s'u
'%u&ţi&or.
Te+'tici&e 'bor%'te )rin inter+e%iu& %esenu&ui .'+i&iei sunt8 %e 'se+ene' %i,erse. 2n .')t8 o
recen3ie ' )ub&ic'ţii&or 2nscrise 2n )rinci)'&e&e b'3e %e %'te bib&io1r'.ice %u)( ori1ine' &or >ERIC8
!sMLIT8 Dissert'tion Abstr'cts Intern'tion'&? )er+ite %e1'7're' ' )'tru te+e )rinci)'&e:
1. %escriere' %i.erenţe&or &e1'te %e ,9rst( s'u se< :i stu%iu& c'&it(ţi&or )si*o+etrice '&e
testu&ui %esenu&ui .'+i&iei >,'&i%it'te8 .i%e&it'te?F
2. e,'&u're' re&'ţii&or intr'-.'+i&i'&e8 2n s)eci'&8 '&e co)ii&or cu )(rinţi se)'r'ţi8 rec(s(toriţi
s'u '&e co)ii&or c're 'u )ier%ut un )(rinteF
/. e,'&u're' )o)u&'ţii&or )re3ent9n% %i.erite tu&bur(riF
0. %escriere' %i.erenţe&or &e1'te %e cu&tur(.
,. St&di&l calit-'ilor .si/ometrice
Sensibilitate genetică
DubucJ :i Du%eJ >1GH0? 'u 'r(t't c( )rocesu& %e cre'ţie %intr-un %esen este +'i e&'bor't o%'t(
cu cre:tere' ,9rstei. Di.erite )o)u&'ţii %e co)ii 'u )er+is )unere' 2n e,i%enţ( ' sensibi&it(ţii 1enetice '
%esenu&ui .'+i&iei. De e<e+)&u8 Orte1' :i !ereir' %os S'ntos >1GH6? 'u stu%i't 'ce'st( sensibi&it'te
1enetic( )e /OO %e co)ii br'3i&ieni cu ,9rste 2ntre 6 :i G 'ni8 b'39n%u-se )e 42 %e c'r'cteristici '&e
%esenu&ui ţin9n% %e trei ni,e&e: c'r'cteristici 1ener'&e8 structuri&e .or+'&e :i conţinutu&8 )en%re8 C*etrit
:i Du)ont >1G66? 'u e,i%enţi't8 %e 'se+ene'8 in.&uenţ' ,9rstei 'su)r' cot(rii )e sc'&' inte&ectu'&(
conce)ut( %e ei )entru %esenu& .'+i&iei.
#or,'& >1G6/? ' .(cut o cercet're )e un e:'ntion %e 01H :co&'ri %in #ontre'& >b(ieţi :i .ete cu
,9rste cu)rinse 2ntre 4 :i 11 'ni?. Re3u&t'te&e cercet(rii s'&e 'r't(8 %e 'se+ene'8 sensibi&it'te' 1enetic(
' %esenu&ui .'+i&iei8 re&'ţi' s' cu e,o&uţi' 1r'.is+u&ui &' co)i&. 2ntr-un 'rtico& )ub&ic't 2n 1G608 #or,'&
)re3int( 1r'.ic e,o&uţi' &oc'&i3(ri&or %esene&or %u)( ,9rst' co)ii&or >%e &' 4 &' 11 'ni?. 2n )&us8 e' '
'r(t't >1G6/? c(8 %e re1u&(8 co)iii +ici >sub H 'ni? re)re3int( )ro)ri' .'+i&ie8 2n ti+) ce co)iii +'i +'ri
%esene'3( %e obicei o A.'+i&ie-ti)B cu trei s'u )'tru +e+bri. Uti&i39n% %esenu& .'+i&iei 2n 'cţiune8
BreNer >1GHO? 'r't( c(8 '%ese'8 co)iii +ici >5-H 'ni? se %esene'3( 2n inter'cţiune cu +e+brii .'+i&iei8
s)re %eosebire %e co)iii +'i +'ri >G-12 'ni?.
Prec,enţ' 'nu+itor in%ici - recunoscuţi c' in%ic9n% )re3enţ' unei )'to&o1ii - ,'ri'3( cu ,9rst'.
De e<e+)&u8 co+)'rti+ent're'8 2ncercuire'8 .')tu& %e-' tr's' bor%uri s'u &inii 2n )'rte' %e sus :i %e 7os8
e,i%enţi'te %e ReMno&%s >1G6H? c' :i tr(s(turi se+ni.ic'ti,e8 'u .ost not'te %e T*o+son >1G64? c' .iin%
.o'rte .rec,ente &' '%o&escenţi. !ute+ e<)&ic' 2n +o% s)eci'& 'ce'st( .rec,enţ( )rin ne,oi' nor+'&( %e
'utono+ie8 %e se)'r're-in%i,i%u're ' '%o&escentu&ui 2n r')ort cu .'+i&i' s'. De '&t.e&8 St'n%'r% >1GG0?
' 'r(t't c( %i+ensiune' re&'ti,( ' )erson'7e&or re.&ect( 2n '%o&escenţ( 'cest )roces %e se)'r're-
in%i,i%u're. Un '&t e<e+)&u %e in%ice ,'riin% cu ,9rst' 2& constituie o+isiune' )(rţi&or cor)u&ui
%e+onstr't( %e Q'cobson >1G6/? c' re&'ti, .rec,ent( &' co)iii %e 5 &' G 'ni - 2n s)eci'& &' b(ieţi >2O &'
24T?.
C'+bier :i !*'+ "o'n1 Duoc Lu >1GH4? 'u 'r(t't8 %e 'se+ene'8 c( %esenu& .'+i&iei este
sensibi& .'ţ( %e e,o&uţi' '.ecti,( ' co)i&u&ui %e &' st'%iu& )re-oe%i)i'n &' ce& )ost-oe%i)i'n. Co)i&u& se
'n1'7e'3( 2ntr-o +'nier( +'i )uternic( 2n )rob&e+'tic' re&'ţion'&( ' .'+i&iei. Ast.e&8 %e-' &un1u&
'ni&or8 %esenu& .'+i&iei re.&ect( %in ce 2n ce +'i +u&t )erturb(ri&e '.ect9n% .'+i&i'.
Diferenţele legate de sex
!e b'3' ' 506 %e %esene '&e .'+i&iei 2n 'cţiune obţinute %e &' co)ii %e 4 )9n( &' 1/ 'ni8 Ab'te
>1GG0? )une 2n e,i%enţ( %i.erenţe&e &e1'te %e se<. Pete&e 'r't( o su)eriorit'te c'ntit'ti,( 2n .rec,enţ'
%et'&ii&or i'r b(ieţii o e<ce&enţ( c'&it'ti,( 2n s)eci'& 2n uti&i3're' u+bre&or :i ' )ro.i&uri&or. Du)(
#or,'& >1G6/?8 b(ieţii %esene'3( t't(& 2n )ri+ )&'n :i +'i +'re8 'r(t9n% 'st.e& c( 2& ,'&ori3e'3(.
Di+)otri,(8 .ete&e %esene'3( 2n )ri+ )&'n +'+' i'r %ist'nţ' ce se)'r( +'+' %e .'t( cre:te cu ,9rst'8
re&e,9n% c( )ro<i+it'te' %e,ine +'i )uţin neces'r( o%'t( cu cre:tere' ,9rstei.
Co+)'r'ţi' 2ntre %'te&e obţinute %e OU Brien :i !'tton >1G60? :i ce&e '&e &ui "o&t38 #or'n :i
Br'nni1'n >1GH5? sco'te 2n e,i%enţ( %i.erenţe&e &e1'te %e se< 2ntre co)ii :i '%u&ţi tineri stu%enţi &'
16
&iceu. OU Brien :i !'tton 'u not't c( cei 6G %e co)ii stu%i'ţi >%e 1O )9n( &' 10 'ni? se %esene'3( +'i
')ro')e %e .i1ur' +'tern( %ec9t %e .i1ur' )'tern( :i se re)re3int( c' .iin% +'i +ici. Di+)otri,(8 "o&t3
'r't( c( tinerii %e se< +'scu&in se re)re3int( &' .e& %e .rec,ent ')ro')e %e .i1ur' +'tern( c' :i %e ce'
)'tern(8 2n ti+) ce .ete&e se %esene'3( 2ntr-un nu+(r +'i +'re &9n1( .i1ur' +'tern(. Aceste %i.erenţe
re.&ect( )rob'bi& sc*i+b(ri&e &e1'te %e ,9rst( :i %e se< 2n )rocesu& %e i%enti.ic're :i %e se)'r're-
in%i,i%u're &' co)ii8 '%o&escenţi :i '%u&ţi tineri.
Acce)t're' soci'&( %e c(tre co-,9rstnici este o ,'ri'bi&( c're in.&uenţe'3( %i.erit .ete&e :i b(ieţii
2n re'&i3're' %esenu&ui .'+i&iei. 2n .')t8 %i+ensiune' .i1uri&or )'rent'&e '&e .ete&or 'cce)t'te soci'& este
+'i +'re %ec9t ce' ' b(ieţi&or 'cce)t'ţi %e co-,9rstnici8 i'r %i+ensiune' .i1urii +'terne este su)erio'r(
&' .ete&e 'cce)t'te 2n r')ort cu ce&e res)inse >R'binoNit38 1GG2?.
Validitate
L'&i%it'te' %esenu&ui .'+i&iei ' .ost )us( 2n e,i%enţ( uti&i39n% %i.erite te*nici. In re3u+'tu&
unei )ub&ic'ţii8 %in ne.ericire 2n &i+b' %'ne3(8 Soes >1GH0? 'r't( c( ' %o,e%it ,'&i%it'te' %esene&or
.'+i&iei 2n 'cţiune &' uns)re3ece co)ii 2ntre 11 :i 1/ 'ni8 )rin e,'&u(ri&e 2n,(ţ(to're&or. Deren >1G64?
'r't( ,'&i%it'te' inter)ret(ri&or %esene&or re'&i3'te %e 2/G +e+brii %in G1 %e .'+i&ii.
L' r9n%u& s(u8 Con'nt >1GHG? %e+onstre'3( ,'&i%it'te' %e construct ' %esenu&ui .'+i&iei 2n
'cţiune uti&i39n% %ou( siste+e %e cot're8 unu& obiecti, :i ce&(&'&t subiecti,. Cu o Scală semantică
diferenţială a familiei *Semantic Differential Famil' Scale+, S*'N >1GGO? 'r't( ,'&i%it'te' %esenu&ui
.'+i&iei 2n 'cţiune8 :i 'ce'st' )entru co)iii %e cu&o're '+eric'ni %in centru& St'te&or Unite.
Lieber+'n :i B'er >1GG2? 'u stu%i't )erce)ţii&e ' cinci3eci %e subiecţi cu ,9rste 2ntre G :i 16
'ni8 co+)'r9n% %esene&e .'+i&iei 2n 'cţiune cu %ou( +(suri obiecti,e: o sc'&( ' +e%iu&ui .'+i&i'&8
Famil' nvironment Scale :i un instru+ent ,i39n% 2n1ri7iri&e :i 't':'+entu& )'rent'&8 Parental
-onding #nstrument. Scoruri&e 'st.e& obţinute sunt core&'te cu scoruri&e c'nti.ic'te '&e %esenu&ui
.'+i&iei 2n 'cţiune. C'r'cteristici&e %esenu&ui se %o,e%esc ' .i 2n re&'ţie cu c'&it(ţi&e re&'ţii&or )'rent'&e8
cee' ce concor%( cu teori' )si*o%in'+ic( ' %e3,o&t(rii.
!rintre stu%ii&e ce '%uc %o,e3i 'su)r' ,'&i%it(ţii %esenu&ui .'+i&iei cit(+ )e ce& '& &ui OU Brien
:i !'tton >1G60?. Ace:ti %oi 'utori 'u co+)'r't %esene&e .'+i&iei 2n 'cţiune cu scoruri&e &' Sc/ool
-e/avior C/ec0list >un instru+ent co+)&et't %e 2n,(ţ(to're %estin't %escrierii co+)ort'+entu&ui
:co&'r '& co)i&u&ui?8 &' C/ildren1s 2anifest Anxiet' Scale >o sc'&( %e 'n<iet'te ' co)i&u&ui? :i &'
Coopersmit/ Selfsteem #nventor' >un in,ent'r '& sti+ei %e sine?. Re3u&t'te&e &or 'r't( c( )entru co)iii
c're re)re3int( .i1ur' )'rent'&( .o'rte 'cti,( :i )uternic(8 ni,e&u& %e 'n<iet'te +'ni.est( este ri%ic't :i
scoru& )e sc'&' sti+ei %e sine este sc(3ut. Di+)otri,(8 c9n% .i1ur' )'rent'&( este )erson'7u& cu c're se
i%enti.ic( co)i&u&8 sti+' %e sine ' co)i&u&ui este ri%ic't(. Cercet're' &ui T*'rin1er :i St'rJ >1GGO? 'r't(
c( 'bor%'re' c'&it'ti,( ' %esenu&ui .'+i&iei 2n 'cţiune este core&'t( 2n +o% se+ni.ic'ti, cu 'uto-
e,'&u're' :i sti+' %e sine8 c' :i cu 's)ecte&e .uncţion'&e '&e .'+i&iei.
;n sco)u& e,'&u(rii )re1(tirii )entru :co'&( ' co)ii&or +ici >4 :i 5 'ni?8 Lon1+'i% >1GG0? '
str9ns 2OO %e %esene '&e .'+i&iei. Cot're' uti&i3't( este c&'si.ic're' %esene&or ' &ui I')&'n :i #'in
>1GH5? b'3't( )e teori' 't':'+entu&ui. A)reciere' 2n,(ţ(to'rei8 re.erito're &' co+)ort'+entu& e&e,i&or
s(i8 este 2n re&'ţie cu 'ce'st( c&'si.ic're ' %esene&or8 &' .e& c' :i +otricit'te' .in(8 ')titu%ini&e co1niti,e
:i st'tutu& socio-econo+ic. D'te&e )un 2n e,i%enţ( o bun( ,'&i%it'te ' 'cestei c&'si.ic(ri )entru
)o)u&'ţi' stu%i't(.
#'7orit'te' stu%ii&or re&i3'te cu %esenu& .'+i&iei s'u cu %esenu& .'+i&iei 2n 'cţiune 'r't(8 %eci8
c( %'te&e obţinute sunt ,'&i%e 'tunci c9n% se i' 2n consi%er're 'ns'+b&u& %'te&or obţinute.
An'&i3' in%ici&or i3o&'ţi8 %i+)otri,(8 este %escur'7'nt(. De e<e+)&u8 Acost' >1GGO? )une 2n
&e1(tur( %ou( ,'ri'bi&e '&e %esenu&ui .'+i&iei 2n 'cţiune8 in%ic9n% )ro<i+it'te' inter)erson'&( >b'riere
2ntre )erson'7e :i %ist'nţ' 2ntre +e+brii .'+i&iei? cu o +(sur( %e 'utoe,'&u're ' re&'ţii&or .'+i&i'&e :i
cu un c*estion'r co+)&et't %e 2n,(ţ(to're :i %e c(tre )(rinţi. Ce&e %ou( ,'ri'bi&e in%ici '&ese 2n %esenu&
.'+i&iei 2n 'cţiune )entru ' re)re3ent' )ro<i+it'te' inter)erson'&( nu se %o,e%esc ' .i 2n &e1(tur( cu
ce&e&'&te +(suri '&e re&'ţii&or .'+i&i'&e. Un '&t e<e+)&u 2& constituie stu%iu& re'&i3't %e "o&t38 Br'nni1'n
:i Sc*o.ie&% >1GHO? 'su)r' 2H %e e&e,i :i 00 %e e&e,e %e &iceu. "o&t3 :i co&'bor'torii 'u '%+inistr't trei
instru+ente )e b'3' %esenu&ui .'+i&iei 2n 'cţiune. Ei 'u 'r(t't c( nu e<ist( o core&'ţie se+ni.ic'ti,(
2ntre %ist'nţ' ce se)'r( subiectu& %e cei&'&ţi +e+bri 'i .'+i&iei 2n %esen :i ce&e %ou( sc'&e uti&i3'te
)entru e,'&u're' %ist'nţei inter)erson'&e.
Ce&e %ou( e<e+)&e %e cercet're ' in%ici&or uni,oci 'r't( c9t %e inuti& 'r .i s( 2ncerc(+ s( .'ce+
o 'n'&i3( si+)&i.ic't( ' in%ici&or )ro,enin% %in %esenu& .'+i&iei. Acest test 2:i re&e,( 2ntre'1' bo1(ţie
1H
%o'r 'tunci c9n% se i' 2n consi%er're 2ntre1u& 'ns'+b&u %e in%ici 1r'.ici :i c9n% ne construi+ tre)t't
inter)ret're': in%icii trebuie 'rticu&'ţi 2ntre ei %e c(tre c&inici'n )entru c' 'cest' s( e+it( i)ote3e &' un
)ri+ ni,e&F ')oi8 2n con7uncţie cu in%icii %e ni,e& su)erior se )reci3e'3( i)ote3e&eF :i8 tot ':'8 %i.erite&e
ni,e&uri 2nc'str9n%u-se une&e 2n '&te&e8 )entru c' 2n .in'& s( se '7un1( &' o inter)ret're 1&ob'&( >' se
,e%e' Pi1ur' 1?. Sub&inie+ c( %i.erenţe&e %e .uncţion're 2ntre ni,e&uri&e con:tient :i incon:tient sunt
re.&ect'te %e co+)&e<it'te' inter)ret(rii. Este8 %eci8 %e 2nţe&es c( e:ecuri&e su.erite %e cercet(tori 2n
+unc' &or %e ,'&i%'re sunt 2n )'rte &e1'te %e %i.icu&t(ţi&e 2n st'bi&ire' unei %istincţii 2ntre ni,e&uri&e
+'ni.este :i &'tente :i %e tr's're' &e1(turi&or %e &' c'u3( &' e.ect 2ntre 'ceste ni,e&e.
Fidelitate.
Uti&i39n%8 2n te3' s' %e %octor't8 %ou( siste+e %e cot're >unu& obiecti, :i ce&(&'&t subiecti,?8
Con'nt >1GHG? %e+onstre'3( c( %esenu& .'+i&iei 2n 'cţiune )o'te .i cot't .i%e& cu ce&e %ou( siste+e.
Din )unctu& s(u %e ,e%ere8 #or,'& >1G60? ' cerut %e &' trei 7u%ec(tori s( corecte3e )'tru3eci %e %esene
'&e .'+i&iei. Qu%ec(torii nu %is)une'u %ec9t %e in.or+'ţii %e b'3(: se<u& :i ,9rst' co)i&u&ui8 ni,e& socio-
econo+ic :i co+)o3iţi' .r'triei. Qu%ec(torii 'u obţinut o concor%'nţ( ri%ic't( 2n c'3u& 2n c're co)i&u& '
%esen't .'+i&i' s' '%e,(r't( >%i+)otri,(8 concor%'nţ' este +'i re%us( c9n% este ,orb' %e .'+i&i'
i+'1in'r(?. !entru ' con.ir+' 'cest re3u&t't8 s( +enţion(+ c( 2n trecere' 2n re,ist( ' )ub&ic'ţii&or
re.erito're &' %esenu& .'+i&iei 2n 'cţiune8 "'n%&er :i "'benic*t >1GG0? note'3( c(8 %u)( stu%ii&e
re'&i3'te8 .i%e&it'te' 2ntre 7u%ec(tori este .o'rte ri%ic't( >)rocent'7e&e 'cor%u&ui ,'riin% 2ntre H6 :i
G4T?.
Stu%ii&e %e .i%e&it'te test-retest sunt +'i )uţin nu+ero'se :i '7un1 &' re3u&t'te +'i ,'ri'te. 2n
1G658 #or,'& :i L'roc*e 'u obţinut )'tru %esene '&e .'+i&iei %e &' nou(s)re3ece .ete %e 6 :i H 'ni8 &'
inter,'& %e )'tru s()t(+9ni. Re3u&t'te&e s-'u %o,e%it st'bi&e 2n )&'nu& c'r'cteristici&or 1ener'&e8 '&
structuri&or .or+'&e :i '& conţinutu&ui. Stu%iu& &ui #or,'& :i L'3'rus >1GH/? re'&i3't )e cinci3eci %e
co)ii %in cic&u& )ri+'r %e :co'&(8 e,'&u'ţi &' inter,'& %e %ou( s()t(+9ni cu %esenu& .'+i&iei 2n 'cţiune8
'r't( c( .i%e&it'te' ,'ri'3( 2ntre 05 :i GOT. D'r8 s( nu uit(+ c( %esenu& .'+i&iei i' 2n c'&cu&
senti+ente&e :i )erce)ţii&e co)i&u&ui &' un +o+ent %'t8 ce& '& re'&i3(rii %esenu&ui. Di+)otri,(8
.i%e&it'te' 2n ti+) este +'i +'re )entru ce&e&'&te ,'ri'bi&e8 .iin% ,orb'8 %e e<e+)&u8 %e o+isiuni '&e
)(rţi&or cor)u&ui s'u %e %esene re'&i3'te )e %osu& .oii >1O &' GOT?.
%. !0al&area rela'iilor intra1familiale
Re)re3ent're' conste&'ţiei .'+i&i'&e ' co)i&u&ui )rin inter+e%iu& %esenu&ui .'+i&iei este
consi%er't( c' unu& %in ce&e +'i bune teste )roiecti,e. Este +oti,u& )entru c're +'i +u&te stu%ii
e.ectu'te cu 'cest test se re.er( &' re&'ţii&e .'+i&i'&e 'tunci c9n% &e1(turi&e cu)&u&ui )'rent'& sunt
%i3o&,'te. Cob&' :i Br'3e&ton >1GG0? +enţione'3( interesu& uti&i3(rii testu&ui %esenu&ui .'+i&iei )entru
%esco)erire' )erce)ţii&or co)ii&or 'su)r' rec(s(toririi )(rinţi&or &or. Ber1er >1GG0? note'3( c( %esene&e
re.&ect( '+bi'nţ' .'+i&i'&(8 n'tur' re&'ţii&or8 ro&uri&e8 '&i'nţe&e :i .'ctorii %e stres :i %escrie cu+ se
si+te co)i&u& .'ţ( %e cei&'&ţi +e+bri 'i .'+i&iei. Teste&e %esenu&ui .'+i&iei )er+it co)ii&or s(-:i
e<)ri+e 2ntr-o +'nier( 'cce)t'bi&( )erce)ţi' &or 'su)r' .'+i&iei. Obţinere' 'cestei in.or+'ţii )er+ite
:i )&'ni.ic're' inter,enţii&or )entru %i+inu're' con.&icte&or8 cre:tere' senti+entu&ui %e ')'rtenenţ( &'
nou' .'+i&ie8 )recu+ :i '+e&ior're' c'&it(ţii ,ieţii 'cestor co
T
ii.
Co+)'r'ţi' ' %ou(3eci :i %oi %e co)ii %e 5 )9n( &' H 'ni cu )(rinţi %i,orţ'ţi :i ' %ou(3eci :i %oi
%e co)ii %e 'cee':i ,9rst( %in .'+i&ii int'cte8 &e-' )er+is &ui C'r1o :i !est'&o33i >1GGO? s( 'r'te c(8 2n
.uncţie %e ')'rtenenţ' &' o .'+i&ie int'ct( s'u %i,orţ't(8 conce)tu& %e .'+i&ie este )erce)ut %i.erit. De
e<e+)&u8 b(ieţii %in .'+i&ii se)'r'te 'u +'7i .rec,ent ten%inţ' %e-' uit' t't(& 2n %esene&e &or.
Cu '7utoru& %esenu&ui .'+i&iei8 #or,'& >1G64? ' re'&i3't trei stu%ii 'su)r' co)ii&or .(r( t't(.
!ri+' conc&u3ie reie:in% %in 'ceste stu%ii este c( 'ce:ti co)ii 'soci'3( ti+)u& 2n c're cei %oi )(rinţi
tr(i'u 2+)reun( unei )erio'%e +'i .ericite 2n ,i'ţ' &or. Cei 'i c(ror )(rinţi s-'u se)'r't %o,e%esc o
i+'1ine %e sine +'i )erturb't(8 +'i +u&t( 'n<iet'te :i +'i +u&t( '+bi,'&enţ( .'ţ( %e t't(. 2n .ine8 cei
'& c(ror t't( este +ort re&e,( +'i +u&t( '+bi,'&enţ( .'ţ( %e +'+( :i .'ţ( %e ei 2n:i:i.
Lucr're' %e %octor't re'&i3't( %e Sin%ou8 :i )ub&ic't( 2n 1GG1-1GG28 se re.er( &' i+'1ine' %e
sine :i &' reu:it' :co&'r( ' o)t3eci %e co)ii %e G )9n( &' 12 'ni. Acest stu%iu ' .ost e.ectu't 2n s)eci'& cu
'7utoru& '& %esenu&ui .'+i&iei8 )e co)ii cu )(rinţi %i,orţ'ţi s'u ne%i,orţ'ţi. Re3u&t'te&e 'cestei cercet(ri
'r't( %es)re co)iii cu )(rinţi %i,orţ'ţi c( e<)ri+( o re)re3ent're %e sine +'i s&'b ,'&ori3't( 2n %esenu&
.'+i&iei8 nu+'i %'c( 'u un e:ec &' :co'&(.
S)i1e&+'n8 S)i1e&+'n :i En1e&son >1GG2? 'u stu%i't %esene&e .'+i&iei ' 40 %e co)ii %in .'+i&ii
1G
%i,orţ'te :i tot 't9ţi' co)ii %in .'+i&ii int'cte. B(ieţii cu )(rinţi %i,orţ'ţi o+it .r'trii&e +'i .rec,ent
%ec9t .ete&e s'u b(ieţii cu )(rinţi ne%i,orţ'ţi. !entru toţii co)iii8 t't(& 're un ro& i+)ort'nt. E<)ri+'re'
)rob&e+e&or .'+i&i'&e '&e co)ii&or c're 'u tr(it e<)erienţ' %i,orţu&ui se re'&i3e'3( )rin o+isiune' %e
+e+bri 'i .'+i&iei8 )rin se)'r're' unui' s'u +'i +u&tor +e+bri %e restu& .'+i&iei8 )rin %isi+u&'re' s'u
'bsenţ' %e +9ini s'u )icio're.
L' o sut( trei3eci :i :'se %e co)ii %in c&'se&e ' %ou'8 ' )'tr'8 ' :'se' :i ' o)t' ' .ost '%+inistr't(
o b'terie %e teste )entru e,'&u're' senti+entu&ui %e sin1ur(t'te >%ou( c*estion're :i trei %esene '&e
.'+i&iei?. Co)iii cu un senti+ent re%us %e so&itu%ine .'ţ( %e )(rinţi &or 'u obţinut scoruri +'i ri%ic'te 2n
ter+eni %e inte1r're ' )ro)riei &or re)re3ent(ri 2n %esenu& .'+i&iei %ec9t cei cu scoruri ri%ic'te %e
so&itu%ine .'ţ( %e )(rinţii &or >"'&,orsen8 1GG5?. Aceste re3u&t'te con.ir+( c( %esenu& .'+i&iei 2n
'cţiune se %o,e%e:te o +(sur( uti&( )entru e,'&u're' )ro<i+it(ţii .i1uri&or )'rent'&e .'ţ( %e
re)re3ent're' %e sine >"o&t38 #or'n :i Br'nni1'n8 1GH5?.
O cercet're con%us( &' Uni,ersit'te' Tu&'ne8 %e Ioeni1 2n 1G6G8 'r't( c(8 2n co+)'r'ţie cu
b(rb'ţii *eterose<u'&i8 cei *o+ose<u'&i 'u %esen't o .i1ur( +'tern( +'i +'re %ec9t ce' ' t't(&ui 2n
c'%ru& %esenu&ui .'+i&iei. Acest re3u&t't 'r't( c( 2n 'nu+ite c'3uri %e *o+ose<u'&it'te8 i%enti.ic're' cu
+'+'8 structur' .'+i&i'&( :i soci'&i3're' )ot .i i+)ort'nte.
De7' e,oc'te 2n )'rte' )rece%ent(8 'nu+ite stu%ii ')'rţin unui nou curent %e cercet're centr't
)e 't':'+entu& e,'&u't )rin %esenu& .'+i&iei8 curent ce )'re ' se concreti3' 2n cursu& u&ti+i&or 'ni.
Cercet're' re'&i3't( %e !i'nt'8 Lon1+'i% :i Per1uson >1GGG? )e 2OO %e co)ii '+eric'ni %e 4 )9n( &' 6
'ni cu %i,erse ori1ini r'si'&e :i socio-econo+ice8 )er+ite )unere' 2n re&'ţie ' siste+u&ui %e c&'si.ic're
b'3't )e teori' 't':'+entu&ui )entru inter)ret're' %esenu&ui .'+i&iei :i c&'s'+entu& re'&i3't %e
2n,(ţ(to're re.eritor &' .uncţion're' socio'.ecti,( :i co+)ort'+ent'&( ' co)i&u&ui. I')&'n :i #'in
>1GH5? su1ere'3( c( or1'ni3're' 't':'+entu&ui se re.&ect( 2n re)re3ent(ri&e re&'ţii&or .'+i&i'&e 2n
%esenu& .'+i&iei )rin inter+e%iu& ' o)t %i+ensiuni s'u constructe: 1r'%u& %e +i:c're )re3ent 2n
)erson'7e8 in%i,i%u're' )erson'7e&or8 )&enitu%ine' .or+ei u+'ne8 c'&it'te' sur9su&ui8 %i+ensiune'
)erson'7e&or8 centr're' 2n c'%ru& .oii8 i+)resi' 1&ob'&( %e ,u&ner'bi&it'te s'u %e in,u&ner'bi&it'te.
I+)resi' 1&ob'&( ' %esene&or .'+i&iei re'&i3'te %e co)ii c&'si.ic'ţi c' ',9n% un 't':'+ent ce %o,e%e:te
securit'te este c( .'+i&i' re)re3ent't( >s'u co)i&u&? este 2n +o% esenţi'& .ericit(. Aceste %esene conţin
e&e+ente re'&iste :i %escriu '%ese' )erso'ne 2n inter'cţiune une&e cu ce&e&'&te. 2n +o% contr'r8 %esene&e
co)ii&or c&'si.ic'ţi c' ',9n% un 't':'+ent ce %o,e%e:te o &i)s( %e securit'te :i e,it'nt8 &'s( o i+)resie
1ener'&( %e .ericire ire'&ist( cu )erson'7e ne%i.erenţi'te >'cee':i %i+ensiune8 'cee':i ')'renţ(8 'ce&':i
sur9s e<'1er't? :i .(r( o &e1(tur(. Di+)otri,(8 %esene&e co)ii&or %o,e%in% &i)s( %e securit'te :i
'+bi,'&enţ( %'u o i+)resie 1ener'&( %e ,u&ner'bi&it'te8 co)i&u& )ut9n% ')(re' c' i3o&'t %e 1ru)u&
.'+i&'& s'u s)eri't8 ne&ini:tit. Desene&e neinter)ret'bi&e s'u sinistre8 cu e&e+ente %e )resiune cu+ 'r .i
nori s'u s9n1e8 s'u 2n c're co)i&u& este 'bsent8 re&e,( re)re3ent(ri %e3or1'ni3'te.
Re3u&t'te&e &ui !i'nte :i co&'bor'torii 'r't( c( ')reciere' re)re3ent(ri&or 1r'.ice '&e .'+i&iei este
2n &e1(tur( cu ce' ' 2n,(ţ(to'rei8 re'&i3't( cu !eac/er3C/ild 4ating Scale :i c( .i%e&it'te' 'cestei
c&'si.ic(ri )o'te .i %e+onstr't(. Lere8 ='rci' :i Ace,e%o >1GG4? 'u 'r(t't c( %esene&e .'+i&iei re'&i3'te
un &' 'n %u)( )ri+' e,'&u're con.ir+( 2n 66T %in c'3uri c'te1ori' %e 't':'+ent 2n c're co)i&u& .usese
c&'si.ic't %'torit( )ri+e&or %esene '&e .'+i&iei.
Un '&t stu%iu ' .ost .(cut )e co)ii '+eric'ni %e %i,erse ori1ini r'si'&e8 %e H-G 'ni8 cu risc 2n'&t.
PurM8 C'r&son :i Srou.e >1GG6? 'u 2+bun(t(ţit in%icii c&'si.ic(rii &ui I')&'n :i #'in8 %e e<e+)&u8
uti&i39n% %re)t in%ici %e 't':'+ent 'n<ios e,it9n% o &i)s( %e in%i,i%u're8 's)ecte )recu+ %ist'nţ're'
co)i&u&ui %e +'+(8 o+isiune' +'+ei >s'u ' co)i&u&ui?8 br'ţe cobor9te8 &i)ite %e cor)8 e<'1er're'
c')ete&or8 &i)s' %e cu&ori :i .')tu& c( +e+brii .'+i&iei sunt %e1*i3'ţi. PurM :i co&'bor'torii 'u 'r(t't8 c'
:i '&ţi cercet(tori cit'ţi 'nterior8 c( in,esti1're' in%ici&or in%i,i%u'&i nu )o'te )er+ite %iscri+in're'
%esene&or %u)( ti)u& %e 't':'+ent '& co)i&u&ui. Di+)otri,(8 cu+u&u& %e se+ne este .o'rte uti&.
;n s.9r:it8 Ii%% :i Ii%% >1GG4? 'u stu%i't 't':'+entu& .'ţ( %e 'ni+'&e re)re3ent't 2n %esene
>re)re3ent're' )ro)riei )erso'ne8 ' unui 'ni+'& :i ' unui +e+bru '& .'+i&iei? :i 'u 'r(t't c( 'cei co)ii
ce )ose%( un 'ni+'& 2& %esene'3( +'i ')ro')e %e ei %ec9t )e +e+brii .'+i&iei.
2. !0al&area diferitelor .o.&la'ii
2n %escriere' &or 'su)r' testu&ui .'+i&iei 2n 'cţiune8 Ino.. :i !rout >1GH4? cite'3( cinci )o)u&'ţii
)e c're 'u uti&i3't testu& %esenu&ui .'+i&iei 2n 'cţiune:
K co)ii :i '%o&escenţi Anor+'&iBF
2O
K co)ii :i '%o&escenţi ',9n% tu&bur(ri '.ecti,e s'u co+)ort'+ent'&eF
K )o)u&'ţii cu ne,oi e%uc'ţion'&e s)eci'&e >%e.icienţi +int'&i8
co)ii cu tu&bur(ri %e 2nţe&e1ere s'u cu ret'r% )erce)ti,o-+otor?F
K co)ii %i'beticiF
3 co)ii +'&tr't'ţi.
Trecere' 2n re,ist( ' 'cestei )rob&e+e )e c're '+ re'&i3't-o re.eritor &' %esenu& .'+i&iei )er+ite
re&e,'re' %e stu%ii e.ectu'te %es)re:
K 't':'+entu& co)ii&or .'ţ( %e 'ni+'&e >Ii%% :i Ii%%8 1GG4?F
K co)ii bi&in1,i >"'+i&ton8 1GH0?F
K co)ii cu tu&bur(ri '.ecti,e >#c!*ee :i @e1ner8 1G65F #Mers8 1G6HF Peuer8 1GHG?F
K co)ii 'st+'tici >!ec'n*'8 1GG6?F
K co)ii cu %i.icu&t(ţi %e 2nţe&e1ere >!e&&ettieri8 1G61F R'sJin :i !itc*er-B'Jer8 1GG6F R'sJin :i
B&oo+8 1G6G?F
K i%enti.ic're' co)ii&or %intr-un +e%iu .'+i&i'& stres'nt )rintr-un )ro.i& %e %esen >Br'J'rs*8
1GHG?F
K i%enti.ic're' co)ii&or 'bu3'ţi se<u'& >"'cJb'rt*8 #ur)*M :i #cD'r'M8 1GG1?F I')&'n8
1GG1FRo%1ers8 1GG2F BristoN8 1GG0? s'u ' i+)'ctu&ui 'su)r' '%u&ţi&or c're 'u .ost 'bu3'ţi se<u'& 2n
co)i&(rie >=&'ister8 1GG0?F
K co)ii 2n situ'ţi' %e %o&iu >Porrest :i T*o+'s8 1GG1?F
K i+)'ctu& c'nceru&ui 'su)r' co)i&u&ui :i 'su)r' .r'triei >SourJes8 1GG1? s'u 'su)r' .'+i&iei
>Corn+'n8 1GG/?F
K '%o&escenţi cu tu&bur(ri co+)ort'+ent'&e >r(s)unsuri '&e
+'+e&or &' %esene&or .'+i&iei 2n 'cţiune re'&i3'te %e co)ii8 =o&%sc*+i%t8 1GG1?8 '%o&escenţi
)si*otici >C'rneiro8 1GHH?F
K .e+ei '&coo&ice >Sou&estroNsJ'8 BienicJ' :i Aren%'rsJ'8 1GH6?8
co)ii )ro,eniţi %in .'+i&ii '&coo&ice >#'te7ceJ :i Stro*b'c*o,'8 1GH1F='r%'no8 1GHH?F
K .e+ei cu tu&bur(ri '&i+ent're >Lin%Euist8 1GG2?F
K )'cienţi cu sc*i3o.renie )'r'noi%( >=r3MN' :i Iuc*'rsJ'-!ietur'8 1GGH?F
K )'cienţi %e)resi,i >@ri1*t :i #c&ntMre8 1GH2?.
!entru ' %et'&i' un e<e+)&u %in 'ce'st( &un1( &ist( ' uti&i3(ri&or %esenu&ui .'+i&iei8 ,o+
)re3ent' re3u&t'te&e ' )'tru stu%ii )ri,in% 'bu3u& se<u'& '& co)ii&or. Aceste stu%ii 'r't( c( %esenu&
.'+i&iei >uti&i3't %e c&inicieni e<)eri+ent'ţi? constituie un bun +i7&oc %e %etect're ' 'bu3u&ui. #'i
+u&t8 se )'re c( +'i %e1r'b( '+bi'nţ' .'+i&i'&( %e +'&tr't're este ce' c're '.ecte'3( %e3,o&t're'
co)i&u&ui %ec9t 'ctu& %e 'bu3 2nsu:i >BristoN8 1GG0?. "'cJb'rt* :i co&'bor'torii >1GG1? 'u 'r(t't c( nu
nu+'i %esene&e .'+i&iei 2n 'cţiune '&e co)ii&or 'bu3'ţi se<u'& 2i %i.erenţi'3( %e co)iii c're nu 'u su.erit
un 'bu38 ci8 c( :i %esene&e +'+e&or co)ii&or 'bu3'ţi re)re3int( situ'ţii .'+i&i'&e se+ni.ic'ti,e +'i
)uţin %e3ir'bi&e %ec9t ce&e '&e ce&or&'&te +'+e. L' r9n%u& s(u8 Ro%1ers >1GG2? ' 'r(t't )entru co)ii :i
'%o&escenţi i+)&ic'ţi 2n 'bu3u& se<u'& - c' ,icti+e s'u c' '1resori - c( o 'n'&i3( ' re1resiei +u&ti)&e
)une 2n e,i%enţ( %i.erenţe&e 2n r')ort cu 1ru)u& %e contro&. 2n .')t8 ,icti+e&e -c' :i '1resorii -
%esene'3( )'turi8 )erson'7e 2+br(c'te cu &en7erie %e cor) s'u %e3br(c'te8 o+it bustu&8 %esene'3( ,'1
+9ini&e :i re)re3int( obiecte 2n 1ur' )erson'7e&or +u&t +'i .rec,ent %ec9t co)iii %in 1ru)u& %e contro&.
Subiecţii 'bu3'ţi s'u 'bu3'tori .'c %esene c're inc&u% +u&te %et'&ii8 cu conot'ţie se<u'&(8 s'u .'c
%esene ru%i+ent're .(r( %et'&ii. Ace'st' con.ir+( re3u&t'te&e &ui I')&'n >1GG1? c're ' 'r(t't c( 'tunci
c9n% co)iii %esene'3( o .'+i&ie 2n c're se ,e%e o 'cti,it'te inti+( s'u se<u'&(8 e<ist( b(nui'&'
)re3enţei unui 'bu3 se<u'&.
=ri&' %e 'n'&i3( )e c're '+ e&'bor't-o >1GG6? )entru 'n'&i3' %esenu&ui .'+i&iei ' .ost uti&i3't(
2n c'%ru& +'i +u&tor cercet(ri )e c're &e ,o+ )re3ent' )e scurt. Ce' +'i +'re )'rte ne.iin% ter+in'te8
,o+ )re3ent' +'i '&es conte<tu& 'cestor' :i s)eci.icit'te' contribuţiei &or &' %esenu& .'+i&iei.
#'i 2nt9i8 2ntr-o cercet're 2n curs8 Ou&&ette8 C*'rbonne'u8 Qour%'n-Ionescu :i co&'bor'torii
>1GGG? e<)&ore'3( tr'iectorii&e co)ii&or )&'s'ţi 2n .'+i&ii %e )&'s'+ent %in c'u3' +'&tr't(rii. 2n 'cest
c'%ru8 un' %in +o%'&it(ţi&e %e-' stu%i' &e1(turi&e .'+i&i'&e :i 't':'+entu& co)ii&or .'ţ( %e .'+i&i' &or %e
)&'s'+ent const( 2n c&'si.ic're' )ro%ucţii&or &or 1r'.ice. 2n .')t8 %esenu& .'+i&iei ni se )'re )er.ect
in%ic't )entru stu%iu& i+)'ctu&ui situ'ţii&or %e se)'r're 'su)r' co)ii&or. Ast.e&8 '+ cerut .iec(rui co)i&
2nt9&nit )entru 'cest )roiect >nV14? s( %esene3e .'+i&i' s'. I%enti.ic're' )erson'7e&or re)re3ent'te 2n
'cest %esen ne )er+ite' s( :ti+ c're %in .'+i&ii&e co)i&u&ui ' .ost re)re3ent't( +'i 2nt9i >.'+i&i' %e
21
ori1ine s'u ce' %e )&'s'+ent?. C9n% ' ter+in't8 i s-' cerut s( %esene3e ce'&'&t( .'+i&ie. D'te&e8 2n curs
%e 'n'&i3(8 'r't( c( +'re' +'7orit'te ' 'cestor co)ii )&'s'ţi %esene'3( 2n )ri+u& r9n% .'+i&i' %e
ori1ine. 2n 'nu+ite c'3uri8 i+)'ctu& %e3or1'ni3(rii situ'ţiei .'+i&i'&e 'su)r' co)i&u&ui este .o'rte ,i3ibi&
2n %esene&e s'&e8 2n ti+) ce co+)ort'+entu& s(u >+'i '&es ce& %e retr'1ere? nu ')'re c' .iin% 't9t %e
%er'n7'nt )entru &ucr(torii soci'&i. Desenu& .'+i&iei )er+ite 2n 'cest c'3 )unere' 'ccentu&ui )e
)erce)ţi' )e c're o 're co)i&u& 'su)r' situ'ţiei )e c're o tr(ie:te 'ctu'&+ente8 )e i+)'ctu& )rob&e+e&or
%e +'&tr't're )e c're &e-' tr(it :i )e %i.icu&t(ţi&e %e 't':'+ent c're 'u .ost %eter+in'te %e c(tre
)&'s'+ente&e 2n &e1(tur( cu +'&tr't're'.
;n sco)u& cuno':terii )erce)ţiei &or 'su)r' .'+i&iei 2n c're un co)i& )re3int( tu&bur(ri8 %esenu&
.'+i&iei ' .ost re'&i3't %e c(tre +'+e '&e co)ii&or +ici c're risc( s( .rec,ente3e un ser,iciu %e
inter,enţie )re,enti,( >Qour%'n-Ionescu8 !'&'cio-Duintin8 Des'u&nier :i Couture8 1GGH?. 2n 'cest c'3
este ,orb' %e ' cere )(rinţi&or >2n +'re' &or +'7orit'te +'+e? co)ii&or %e ,9rst( )re:co&'r( c're 'u
tu&bur(ri %e co+)ort'+ent s( .'c( un %esen '& .'+i&iei &or 'ctu'&e. D'te&e c&inice )ro,enin% %in
%esene&e re'&i3'te 'u )er+is .or+u&'re' reco+'n%(ri&or %e inter,enţie. #'i +u&t8 uti&i3't 2n c'%ru&
'te&iere&or %e inter,enţie )re,enti,(8 %esenu& .'+i&iei )o'te ser,i )entru ' %eter+in' con:tienti3're'
)(rinţi&or c're )'rtici)'u &' 'te&ier.
!entru ' 2nţe&e1e +'i bine i+)'ctu& +'&tr't(rii8 Bru&e co+)'r( in%icii %e intern'&i3're :i %e
e<tern'&i3're 2n testu& %esenu&ui .'+i&iei ' /O %e co)iii 2ntre 5 :i 11 'ni cu si+)to+e in%ic'te %e
2n,(ţ(to're >cu !eac/er report forme+ :i %e c(tre )(rinţii &or >cu Ac/enbac/+ :i cu scoruri&e ' trei3eci
%e co)ii %e contro&.
Des.(:ur't 2n c'%ru& Ser,iciu&ui )entru stu%enţi %in Uni,ersite %u Duebec 9 Trois-Ri,ieres 2n
to'+n' 'nu&ui 1GGH %e c(tre L'be&&e8
L'c*'nce :i LeLei&&ee8 s-' re'&i3't un stu%iu )e stu%enţii c're so&icit'u ser,icii %e consi&iere
)si*o&o1ic(. Obiecti,u& 'cestei cercet(ri8 c're se %ore' e<)&or'torie8 er' %e ' st'bi&i +'i %e1r'b(
)ro.i&u& stu%enţi&or consi&i'ţi %ec9t )rob&e+'tic' 'cestor'8 cu re.erire &' '&te cercet(ri e.ectu'te 2n '&te
+e%ii uni,ersit're. Stu%enţi&or c're 'u 'cce)t't s( )'rtici)e &i s-'u ')&ic't +'i +u&te )robe8 )rintre c're
:i testu& .'+i&iei. D't .iin% nu+(ru& i+)resion'nt %e teste '%+inistr'te8 %o'r o )'rte %in 'ceste' ' .ost
corect't( :i 'n'&i3't( )9n( 2n )re3ent. 2n +o+entu& 'cestei e%iţii ' &ucr(rii %e .'ţ(8 ce&e c9te,' )robe
cot'te 'u )er+is const't're' 2n )ri+u& r9n% ' &e1(turi&or %intre e&e+ente&e %e %i'1nostic re&e,'te 2n
c'%ru& %esenu&ui :i ce&e reie:in% %in '&te )robe8 )rintre c're :i )rob' 'tribuţiei c'u3'&e ' Iui Lebe&
>1GH5?8 Rorc*'c*8 SCID I :i II >S)it3er8 @i&&i'+s :i =ibbon8 1GGO?8 )recu+ :i c*estion're '&e sti+ei %e
sine :i su)ortu&ui soci'&.
4. escrierea diferen'elor legate de c&lt&r-
Nu+ero'se stu%ii s-'u .(cut cu sco)u& %e-' 'r(t' cu+ se e<)ri+( ,'&ori&e cu&tur'&e 2n c'%ru&
%esene&or co)ii&or. An%erson >1GG4? &e-' cerut &' 6O %e co)ii sue%e3i8 10O %e e&e,i t'n3'nieni :i 42 %e
co)ii su%-'.ric'ni e<i&'ţi 2n T'n3'ni' s( %esene3e ,iito're' &or .'+i&ie. Stu%iu& ' re&e,'t %i.erenţe
cu&tur'&e &' ni,e&u& re&'ţii&or s)'ţi'&e >%ist'nţ' 2ntre )erson'7e8 oc&u3iuni8 1r'%'ţi' %i+ensiuni&or?.
Co)iii sue%e3i re)re3int( co)iii &' o %ist'nţ( +'i +'re %e )(rinţi :i %ecore'3( +'i %e1r'b( obiecte&e
%ec9t .iinţe&e u+'ne. Co)iii %in T'n3'ni' '&ini'3( +e+brii .'+i&iei cu %ist'nţe re%use 2ntre )erson'7e
:i '%'u1( %et'&ii *'ine&or. C9t %es)re co)iii su%-'.ric'ni8 'ce:ti' 'u .(cut %esene c're se )&'se'3( &' un
ni,e& inter+e%i'r 2ntre ce&e&'&te %ou( 1ru)e %e co)ii.
Di%i&&on :i L'n%erNie&e >1GHH? 'u re'&i3't o &ucr're i+)ort'nt( %es)re %ou( sute %e .ete :i %ou(
sute %e b(ieţi cu ,9rste 2ntre 6 :i 10 'ni %e &' o :co'&( )ri+'r( %in Br'3',iUe. Re3u&t'te&e &or 'u 'r(t't
c( 'nu+ite %'te trebuie inter)ret'te %u)( cu&tur' c(rei' ')'rţin 'ce:ti co)ii. De e<e+)&u8 %'torit( -
)rintre '&te&e - %i+ensiuni&or .'+i&ii&or '.ric'ne8 2/T %intre subiecţi nu se re)re3int( )e ei 2n:i:iF %'c(
se %esene'3(8 o .'c 2n s)eci'& c' )ri+u& )erson'7 >%o'r 5T?. Re3u&t'te 'se+(n(to're 'u .ost obţinute 2n
$'ir. Pete&e re'&i3e'3( %esene +'i ru%i+ent're %ec9t b(ieţii. Di+ensiune' )(rinţi&or 'r ',e' o
se+ni.ic'ţie '.ecti,( 2n ti+) ce or%ine' 2n c're sunt re)re3ent'ţi )(rinţii 'r ',e' o &e1(tur( cu
'utorit'te'. 2n .')t8 t't(& este re)re3ent't )ri+u& %e c(tre 4OT %intre co)ii >00T %intre .ete :i 45T
%intre b(ieţi?8 +'+' %e c(tre 1GT %intre co)ii >22T %intre .ete :i 15T %intre b(ieţi?. Di+)otri,(8
b(ieţii 2:i %esene'3( t't(& +'i +'re %ec9t +'+' 2n 41T %in c'3uri >/1T %intre .ete? :i +'+' +'i +'re
2n //T %in c'3uri >04T %intre .ete?. De not't c( Di%i&&on :i L'n%erNie&e re+'rc( .')tu& c(8 2n 1ener'&8
t't(& este cu '%e,(r't +'i +'re %ec9t +'+'. 2n .ine8 %'te&e obţinute %e 'ce:ti 'utori 'r't( c( e,o&uţi'
1enetic( este +'i &ent( %ec9t &' co)iii occi%ent'&i8 )rob'bi& %eo'rece co)iii '.ric'ni nu %is)un %e
22
+'teri'& %e %esen 2n ti+) ce co)iii occi%ent'&i sunt su)r'-sti+u&'ţi8 2nc( %e &' ,9rst' )re-:co&'r(8 2n
)&'nu& 1r'.iei.
;ntr-o cercet're )ub&ic't( 2n 1GGH8 Nutt'&&8 C*ie* :i Nutt'&& >1GHH? 'u co+)'r't %esene&e
.'+i&iei 2n 'cţiune '&e co)ii&or %e :co'&( e&e+ent'r( )ro,enin% %in C*in' cu ce&e '&e co)ii&or %in
St'te&e Unite. Co)iii '+eric'ni e<)ri+( 2n %esene&e &or +'i +u&t in%i,i%u'&is+ :i in%e)en%enţ( 2n
r')ort cu .'+i&i' &or %ec9t co)iii c*ine3i c're inc&u% +'i .rec,ent cei %oi )(rinţi :i bunicii. De
'se+ene'8 2n te3' s' %e %octor't8 C*u'* >1GG/? ' co+)'r't %esene&e .'+i&iei 2n 'cţiune ' 105 %e co)ii
c*ino-'+eric'ni cu ce&e '&e 61 %e '+eric'ni-c'uc'3ieni. Ans'+b&u& subiecţi&or er'u co)ii .(r( tu&bur(ri
c&inice %in c&'s' 2nt9i )9n( 2ntr-' :'se'. Co)iii c*ino-'+eric'ni se %istin1 )rin %esene&e &or
re)re3ent9n% cu&tur' c*ine3(. Ni,e&u& tot'& %e co+unic're este sc(3ut :i +'+' constituie )rinci)'&'
.i1ur( e%uc'ti,(. !(rinţii se 7o'c( r'r cu co)iii8 ce& +'i '%ese' t't(& cite:te 3i'ru& :i +'+' 1(te:te.
B(ieţii se %esene'3( 7uc9n%u-se cu +in1e'8 .ete&e .(c9n%u-:i te+e&e. Di+)otri,(8 co)iii '+eric'ni-
c'uc'3ieni re)re3int( .'+i&ii c're co+unic( +'i +u&t :i sunt +'i inter'cti,i. Cu to'te 'ceste'8 b(ieţii se
7o'c( '%ese' cu +in1e'8 i'r .ete&e citesc s'u +(n9nc(. C*u'* ' 'r(t't8 %e 'se+ene'8 c( &ocu& %e
n':tere8 nu+(ru& %e 'ni )etrecuţi 2n St'te&e Unite :i )re.erinţ' &in1,istic( sunt &e1'te %e )rocesu& %e
'cu&tur'ţie ' 'cestor co)ii. C*u'* conc&u3ione'3( c( %esenu& .'+i&iei 2n 'cţiune re.&ect( ,'&ori&e
co)ii&or8 cu&tur' 'cestor' :i )o'te .i uti& )entru co+)'r'ţii&e inter-cu&tur'&e.
Stu%iu& %esene&or .'+i&iei ' 412 co)ii cu ,9rste 2ntre 6 :i 11 'ni %in B'rb'%os8 e.ectu't %e
!'Mne >1GG5? ' 'r(t't c( ,'&ori&e cu&tur'&e ,i39n% structur' unit(ţii .'+i&i'&e :i ro&uri&e )'rent'&e se
re.&ect( 2n re)re3ent(ri&e )e c're co)iii &e 'u %es)re )(rinţii &or 2n c'%ru& %esenu&ui .'+i&iei.
2/
CONS!*N! ! A*INISTRAR! #I ! COTAR!
A*INISTRAR!
Co'&' %e *9rtie trebuie )re3ent't( subiectu&ui ori3ont'&. E<'+in'toru& 2i )une &' %is)o3iţie
creio'ne co&or'te %in &e+n8 %'r nu )'ste&uri8 nici c'rioci s'u creio'ne cer'te. Trebuie s( %is)une+ %e
un ce's cu secun%'r s'u %e un crono+etru )entru ' not' ti+)u& %e e<ecuţie.
Conse+nu& trebuie .or+u&'t %u)( cu+ ur+e'3(: ADesene'3( o .'+i&ieB. In .uncţie %e
obiecti,e&e '%+inistr(rii8 'cest conse+n )o'te .i +o%i.ic't s'u co+)&et't 'st.e&: ADesene'3( .'+i&i'
t'B. 2n ti+)u& '%+inistr(rii8 trebuie s( not(+ or%ine' 2n c're sunt %esen'te e&e+ente&e. E<'+in'toru&
obser,( :i note'3( %'c( subiectu& este %re)t'ci s'u st9n1'ci8 )recu+ :i orient're' +i:c(rii 1r'.ice >2n
sensu& scrisu&ui8 %e sus 2n 7os8 etc?. E<'+in'toru& 2:i note'3(8 %e 'se+ene'8 obser,'ţii&e 'su)r' +i+icii8
1esticii8 ,erb'&i3(ri&or subiectu&ui8 )recu+ :i .')te&e c're sunt s'u nu &e1'te 2n +o% +'ni.est %e %esen.
C9n% %esenu& este ter+in't8 e<'+in'toru& so&icit( )erso'nei s( %e' un nu+e .'+i&iei %esen'te8
:i s( scrie )e %esen8 %e'su)r' .iec(rui )erson'78 nu+e&e8 ,9rst'8 se<u& 'cestui'8 )recu+ :i &e1(tur' cu
restu& .'+i&iei. E<'+in'toru& cere &' s.9r:it subiectu&ui s( 'r'te cu ce )erson'7 se i%enti.ic(8 ce )erson'7
i-'r )&'ce s( .ie e&. Ace'st( 2ntreb're r(+9ne ,'&'bi&( c*i'r %'c( subiectu& %ec&'r( sin1ur c( ' %esen't
)ro)ri' s' .'+i&ie. C9n% este ,orb' %e un co)i&8 i se )ot )une :i 2ntreb(ri&e su1er'te %e Cor+'n >1G6O?:
K AC're este ce& +'i %r(1uţ %intre toţi %in .'+i&i' 'st'SB ADe ceSB
K AC're este ce& +'i )uţin %r(1uţ %intre toţi %in .'+i&i' 'st'SB ADe ceSB
K AC're este ce& +'i .ericit %intre toţi %in .'+i&i' 'st'SB ADe ceSB
K AC're este ce& +'i ne.ericit %intre toţi %in .'+i&i' 'st'SB ADe ceSB
K AD'c( 'i .'ce :i tu )'rte %in 'ce'st( .'+i&ie8 cine 'i .iSB ADe ceSB
Subiectu& trebuie ')oi s(-:i scrie nu+e&e )e s)'te&e %esenu&ui8 )recu+ :i %'t'. 2n c'3u& co)ii&or
+ici c're 2nc( nu :tiu s( scrie8 e<'+in'toru& note'3( 'ceste e&e+ente.
COTAR!
2n +o% re)et't8 '+ &(s't s)'ţii 2n c'%ru& 1ri&ei )entru ' scrie re+'rci&e :i i+)resii&e c&inice )e
c're ce& ce corecte'3( &e )o'te e+ite )e +(sur( ce 'n'&i3e'3( un )rotoco&. Ace'st' )er+ite not're'
e&e+ente&or )ertinente c're nu 'u .ost inc&use 2n 1ri&(8 )recu+ :i o )ri+( +unc( %e sinte3(.
,. Obser0a'ii 5n tim.&l a.lic-rii
Une&e obser,'ţii8 re.erito're &' ,erb'&i3(ri&e subiectu&ui :i &' +'nier' s' %e ' %esen'8 sensu&
&inii&or :i et')e&e construirii %esenu&ui s(u8 sunt conse+n'te 2n ti+)u& '%+inistr(rii. E<'+in'toru&
note'3( +i:c're' &inii&or8 %e<tro1ir( s'u sinistro1ir(F %escrie )ro1resi' %esenu&ui8 c're )o'te .i continu(
>c')8 cor) s'u +e+bre %esen'te %intr-o sin1ur( +i:c're? s'u %iscontinu( >+'i +u&te &inii '&tern'ti, &'
st9n1' :i &' %re')t' )entru ' .'ce c')u&8 cor)u& :i +e+bre&e8 s'u +'i 2nt9i c')ete&e tuturor )erson'7e&or8
')oi cor)u& 'cestor'8 etc?8 &o1ic( >%e e<e+)&u c')u&8 cor)u&8 br'ţe&e8 )icio're&e? s'u nu >o )'rte '
c')u&ui8 un br'ţ8 o )'rte ' cor)u&ui8 un )icior8 ')oi )(ru&8 %e e<e+)&u?. Orice '&t( obser,'ţie 'su)r'
+'nierei )erson'&e ' subiectu&ui %e-' %esen' trebuie .(cut( )e &oc.
Ce&e&'&te obser,'ţii sunt scrise c9t +'i re)e%e )osibi& %u)( '%+inistr're )entru ' nu uit'
in.or+'ţii&e. Se note'3( )re3ent're' subiectu&ui8 +'nier' %e-' se e<)ri+'8 tent' '.ir+'ţii&or s'&e :i
re'cţi' '%')t'ti,( &' situ'ţi' %e test8 &' .e& c' :i i+)resi' 1ener'&( )e c're o %e1'7( )entru e<'+in'tor.
Acest' note'3(8 2ntre '&te&e8 %'c( ')'renţ' subiectu&ui este .o'rte 2n1ri7it( s'u 2n +o% %eosebit
ne1&i7ent(8 %'c( ,oce' s' este si1ur( s'u s&'b(8 %'c( %ebitu& ,erb'& este .&ui% s'u 2ntret(i't. E& in%ic(
%'c( 'titu%ine' este ri1i%(8 .u1iti,(8 re3er,'t(8 %'c( subiectu& este o)o3'nt s'u su)us8 contro&'t s'u
s)ont'n. E& ,' 2nscrie obser,'ţii&e 'su)r' ni,e&u&ui %e 'tenţie '& subiectu&ui8 )re3enţ' 'n<iet(ţii :i
re'cţii&e 2n .'ţ' %i.icu&t(ţi&or ce ')'r 2n cursu& test(rii. 2n .ine8 'n'&i3' )ro)rii&or senti+ente '&e
c&inici'nu&ui .'ţ( %e 'titu%ine' subiectu&ui )er+ite obţinere' %e in.or+'ţii 'su)r' 'nu+itor
%eter+in'nţi interni 'i 'cestui' %in ur+(8 )rin e.ectu& &or 'su)r' re&'ţiei inter)erson'&e c're se
constituie 2n ti+)u& '%+inistr(rii testu&ui. Acest )unct trebuie corobor't cu '&ţi in%ici c&inici.
Ti+)u& %e e<ecuţie ' %esenu&ui este conse+n't :i co+ent't8 )entru ' '%uce %'te su)&i+ent're
'su)r' c'r'cteristici&or )si*o+otrice :i '.ecti,e '&e subiectu&ui.
E<'+in'toru& e+ite ')oi i)ote3e c&inice 'su)r' obser,'ţii&or )e c're &e-' .(cut 2n ti+)u&
'%+inistr(rii8 )recu+ :i 'su)r' ,erb'&i3(ri&or subiectu&ui.
20
%. Com.o6i'ia familiei desenate 5n ra.ort c& familia real-
K C&inici'nu& note'3( 2n t'be&8 sub rubric' AC'r'cteristiciB nu+e&e
)erson'7e&or %esen'te8 %u)( or%ine' 2n c're 'u .ost %esen'te. E& in%ic( ')oi ,9rst'8 se<u& :i ro&u&
.iec(rui' 2n c'%ru& .'+i&iei >t't(8 +'+(8 co)i&u& ce& +'i +'re8 +e3in8 unc*i8 etc?.
K E<'+in'toru& scrie ')oi +e+brii .'+i&iei re'&e8 nu+e&e 'cestor'8 ,9rst'8 se<u&8 )recu+ :i
%i.erenţe&e obser,'te 2ntre .iec're %intre +e+brii .'+i&iei re'&e :i 'i ce&ei %esen'te8 %e e<e+)&u 2ntre
t't( :& )erson'7u& At't(B %esen't. Aceste %'te )ro,in 2n-)rinci)'& %in 'n'+ne3( .(cut( 'nterior
'%+inistr(rii %esenu&ui-.'+i&iei. 2n c'3u& co)ii&or8 obser,'ţii&e obţinute %in %i,erse 2nt9&niri cu )(rinţii
,in s( co+)&ete3e 'ceste %'te.
K Se in%ic( ')oi %'c( ,reun )erson'7 ' .ost '%(u1't s'u o+is 2n %esen8 2n r')ort cu .'+i&i'
re'&(.
K A)oi8 se note'3( cu c're %intre )erson'7e se i%enti.ic( subiectu&.
2. As.ect&l de60olt-rii
Acest )unct ,i3e'3( st'bi&ire' ni,e&u&ui %e %e3,o&t're ' %esenu&ui )erson'7u&ui ce&ui +'i bine
e<ecut't. !entru ' %eter+in' 'cest .')t8 su1er(+ 2nce)(tori&or c're nu sunt .'+i&i'ri3'ţi cu e,'&u're' 2n
ter+eni %e ,9rst( +int'&( ' %esenu&ui )erso'nei8 s( uti&i3e3e sc'&' &ui =oo%enou1* >=oo%enou1*8
1G46F "'rris8 1G5/F Se1ers :i LiW1eois8 1G60? )entru ' %eter+in'Uni,e&u& %e %e3,o&t're ' .iec(rui
)erson'78 :i ' reţine ni,e&u& ce& +'i ri%ic't. Cu+ 'cest )roce%eu %ure'3( %estu& %e +u&t8 su1er(+
c&inicieni&or +'i e<)eri+ent'ţi s(-:i ,eri.ice esti+(ri&e cu '7utoru& ,ersiunii )rescurt'te :i i&ustr'te %e
Stor' >1G5/? s'u ' 1ri&ei Rou+'8 !'rtri%1e :i Sc*utten >' se ,e%e' =ui&&'r+S8 1GH/F ). HG?. Du)( 'cee'
se )o'te trece &' e,'&u're' %i+ensiuni&or '.ecti,e '&e %esenu&ui8 2n &u+in' :i 2n )ers)ecti,' e,'&u(rii
%e3,o&t(rii 'cestui'.
4. As.ect global
Amplasare
K Corectoru& ,eri.ic( %'c( .o'i'8 )re3ent't( )e &(ţi+e ' .ost
)(str't( 'st.e& s'u ' .ost 2nto'rs(. E& )o'te in%ic' sensu& rotirii :i '+)&itu%ine' 'cestei'.
C&inici'nu& e<'+ine'3( c'&it'te' co+)o3iţiei: sunt )erson'7e&e
%istribuite 2n +o% re1u&'t 2n .o'ieF re)'rti3're' )erson'7e&or )re3int( nere1u&'rit(ţi8 s'u este
con.u3(8 'st.e& 2nc9t nu se %ece&e'3( nici o &o1ic( s'u )&'ni.ic'reS
E& in%ic( ')oi un%e se situe'3( %esenu& 2n c'%ru& .oii.
C&inici'nu& )o'te not' +'i +u&te '+)&'s(ri. De e<e+)&u8 un %esen )o'te .i .oc'&i3't 2n )'rte'
%e sus ' .oii8 %e &' st9n1' &' %re')t'. Se '&e1e 'tunci 2ntre secţiuni&e ASus-St9n1'B8 ASus-Centr'&B :i
ASus-Dre')t'B. C' e<e+)&u8 2n desen&l ,7 "u1o >G 'ni :i 5 &uni? ' situ't )erson'7e&e .'+i&iei 2n st9n1'
:i 2n )'rte' %e sus ' .oii. Pr'ncois >4 'ni :i 0 &uni? ' )&'s't )erson'7e&e 7os :i 2n st9n1' .oii8 2n ce&e %ou(
%esene '&e .'+i&iei s'&e 8desen&l %7 %esenu& .'+i&iei 2n 'cţiune8 desen&l 27 %esenu& .'+i&iei?.
Desenu& ,: )&go7 9 ani :i ; l&ni
24
Dimensiunea
Di+ensiune' e<'ct( ' .iec(rui )erson'7 se c'&cu&e'3( cu '7utoru& unei ri1&e8 %u)( in%ic'ţii&e
+enţion'te 2n 1ri&(. C')u& este +(sur't .(r( 1rosi+e' )(ru&ui8 trunc*iu& se +(so'r( %e &' u+(r >s'u %e
&' 7u+(t'te' %intre cei %oi u+eri %'c( 'ce:ti' sunt &' 2n(&ţi+i ine1'&e? )9n( &' 1'+be. Br'ţe&e sunt
+(sur'te %e &' u+(r &' %e1ete :i 1'+be&e %e &' )unctu& %e unire ' 1'+be&or )9n( &' )icio're.
Re+'rc(+ c( Pr'n:ois8 2n ,9rst( %e 4 'ni :i 0 &uni 8desen&l 2?8 ' e<ecut't +e+brii .'+i&iei s'&e %e
2n(&ţi+i %i.erite8 ',9n% 1ri7( s(-:i %esene3e .r'te&e +'i +ic8 +'i +ic %ec9t e'8 :i t't(& +'i +'re %ec9t
+'+'.
K !ro)orţii&e trunc*i :i c')8 br'ţe :i 1'+be trebuie in%ic'te8 2+)(rţin% succesi, trunc*iu& cu
c')u&8 ')oi br'ţe&e :i 1'+be&e cu trunc*iu&. D'c( e<ist( o %is)ro)orţie 2ntre %ou( +e+bre8 c'&cu&u& se
.'ce )&ec9n% %e &' +e%i' %i+ensiunii ce&or %ou( +e+bre. !ro)orţi' consi%er't( c' nor+'&( )entru
r')ortu& trunc*i-c') se situe'3( 2ntre 184 :i 280 c+8 2ntre 1824 :i 2 c+ )entru r')ortu& br'ţ-trunc*i :i
O864 :i 1824 c+ )entru r')ortu& 1'+be trunc*i. D'c( )ro)orţi' se situe'3( %inco&o %e 'ceste ci.re8 e'
trebuie 2ncercuit( )entru ' .i ')oi 'n'&i3't(. Un se+n ,' in%ic' sensu& r')ortu&ui: A-B %'c( r')ortu& este
+'i +ic %ec9t nor+' :i AXB %'c( r')ortu& este +'i +'re.
Linia
Lini' se c'r'cteri3e'3( %u)( c'&it(ţi&e c're reies %in %esen. E<'+in'toru& )o'te not' 2n s)eci'&
c'&it(ţi&e %i.erite '&e &inii&or. !o'te sub&ini' o &inie 'nu+e8 %'c( o rubric( co+)ort( +'i +u&te &inii. E&
,' .'ce 2n .in'& o ')reciere )erson'&( ' bo1(ţiei s'u s(r(ciei 2n re'&i3're' %esenu&ui )&ec9n% %e &'
e&e+ente&e cu&ese 'su)r' &iniei. Un %esen re'&i3't ,' .i re+'rc'bi& )rin c'&it'te' &iniei8 )rin c'ntit'te'
%e %et'&ii8 uti&i3're' 7u%icio's( ' cu&orii :i +inuţio3it'te' &ucru&ui. Subiectu& se ,' %o,e%i 'tent .(r( s(
.ie obsesion'&8 :i )reocu)'t %e 's)ectu& estetic '& %esenu&ui s(u. Acest ti) %e %esen ,' .i cot't AXB.
esen&l 0 )re3int( %esenu& bine e&'bor't %e An%ree-Anne8 G 'ni :i 11 &uni. De '&t.e&8 un %esen e<ecut't
r')i%8 res)ecti, co+)ro+is8 cu o uti&i3're )ri)it( ' cu&orii8 %e c(tre un subiect +'i +u&t s'u +'i )uţin
'tent &' s'rcin(8 ,' in%ic' un %esen neter+in't8 o ciorn(. Acest' ,' .i cot't A-B. Desene&e situ'te 2ntre
un &ucru +inuţios :i un %esen +931(&it ,or .i not'te AXY-B.
Desenu& 2: <rancoise7 = ani :i 4 l&ni 8desen&l familiei 5n ac'i&ne>
25
Desenu& /: <rancoise7 = ani :i 4 l&ni 8desen&l familiei>
Desenu&0:Andree1Anne79 ani :i ,, l&ni
Este )osibi& c' un %esen s( %e+ostre3e conco+itent un bun .inis'7 .(r( s( .ie ter+in't co+)&et.
De e<e+)&u8 un subiect )o'te %esen' o .'+i&ie '&e c(rei )erson'7e sunt re)re3ent'te .(r( )icio're >%e:i
'r .i s)'ţiu %is)onibi& )entru e<ecuţi' &or?8 2n ti+) ce )'rte' %e sus ' cor)u&ui este +inuţios e<ecut't(.
In 'cest c'38 trebuie not'te ce&e %ou( e&e+ente: %esen %o,e%in% un bun .inis'78 %'r neter+in't.
;n s.9r:it8 e<'+in'toru& conse+ne'3( )ri+e&e s'&e i)ote3e %i'1nostice re.erito're &' c'&it'te'
&iniei subiectu&ui.
Dispunerea
K C&inici'nu& note'3( '&iniere' )erson'7e&or. E& in%ic( %'c( e&e
se situe'3( )e o &inie re&'ti, %re')t(8 s'u 'ns'+b&u& co+)o3iţiei 't9rn( s)re %re')t' s'u s)re
st9n1'8 :i %'c( 'ce'st( 2nc&in're 2ntr-o )'rte este +o%er't( s'u 'ccentu't(. !entru 'ce'st'8 se uti&i3e'3(
un r')ortor :i se consi%er( c( un un1*i +'i +'re %e 14Z este se+ni.ic'ti,: +inor )9n( &' HOZ :i +'7or
%inco&o %e 'cest'. 2n desen&l =7 A+e&ie >1/ 'ni :i 0 &uni? ' %is)us )erson'7e&e s'&e )e un '&ini'+ent
%re)t.
A)oi8 c&inici'nu& obser,( %'c( %ist'nţe&e 2ntre )erson'7e sunt
re1u&'te s'u nere1u&'te. E& e,'&ue'3( %ist'nţe&e &u9n% c' et'&on &un1i+e' ')ro<i+'ti,( '
br'ţu&ui ce& +'i &un18 :i note'3( %'c( %ist'nţe&e sunt +'i +'ri :iYs'u +'i re%use. E& cote'3( Are%usB
c9n% s)'ţiu& 2ntre %ou( )erson'7e este in.erior %ist'nţei unui br'ţ &' un un1*i %e 04Z8 res)ecti, o
7u+(t'te %e &un1i+e %e br'ţ. 2n c'3u& 2n c're )erson'7e&e se 'tin18 e& cote'3( A'tin1ereB.
3 E<'+in'toru& in%ic(8 2n .ine8 %'c( e<ist( un' s'u %ou( 'tin1eri 2ntre )erson'7e8 %es)re ce
)erson'7e este ,orb' :i %'c( 'tin1ere' este 7usti.ic't( s'u nu >%e e<e+)&u8 )rintr-un 1est %e '.ecţiune '&
26
unui %intre )erson'7e?. Se )o'te obser,' c( 2n desen&l 47 %ist'nţe&e ,'ri'3( 2ntre )erson'7e&e .'+i&ei.
C&inici'nu& +'i note'3( ti)u& %e )erson'7e8 %u)( ,9rst(8 2n(&ţi+e8 se<8 .'+i&ie >2n c'3u& .'+i&iei
re-constituite?8 1ener'ţie s'u %te c&'si.ic(ri. D'c( nu se const't( nici o &o1ic( 2n or%ine' )erson'7e&or8
este i+)ort'nt s( se )reci3e3e 'cest &ucru.
Desenu& 4: Amelie7 ,2 ani :i 4 l&ni
In %esene&e 1 :i 48 )re3ent9n% %esene e<ecut'te %e .r'te8 :i res)ecti, %e sor(8 .'+i&ii&e sunt
re)'rti3'te )e 1ener'ţii: )(rinţii se '.&( &' st9n1' :i cei %oi co)ii sunt 2n %re')t' .oii.
Perseverarea
C&inici'nu& in%ic( )re3enţ'8 )recu+ :i ti)u& %e )erse,er're ,i3ibi& 2n %esen. Dou( ti)uri %e
)erse,er're )ot .i 1(site:
K un stereoti) +'7or8 res)ecti, re)ro%ucere' ri1i%(8 rit+ic( :i siste+'tic( ' +'i +u&tor
&inii :i .or+e. Ace'st( )erse,er're se e<tin%e 2n 2ntre1u& 'ns'+b&u '& %esenu&ui :i )o'te +er1e )9n( &'
in%istincţi' 2ntre )erson'7e8 %esen'te 'st.e& 2n +o% si+i&'r >'ce&e':i &inii )entru c')8 br'ţe8 1'+be8
'cee':i '&ur(8 'cee':i e<)resie?.
K un streoti) +inor8 +'i )uţin +'si,8 +'i %i.erenţi't :i &oc'&i3't.
De e<e+)&u8 )erse,er're' )o'te ,i3' nu+'i un )erson'7 s'u un sin1ur e&e+ent &' +'i +u&te
)erson'7e. 2n desen&l ; >E++'nue&&e8 6 'ni? :i 2n desen&l , >"u1o8 G 'ni :i 5 &uni?8 re1(si+ e<e+)&e
%e stereoti)ii +inore &' 'ce'st( ,9rst( >u+erii :i br'ţe&e sunt %esen'te 2n 'cee':i +'nier(?.
Factori regresivi
Corectoru& e,'&ue'3( .'ctorii re1resi,i )re3enţi 2n %esen. A)reciere' unui c'r'cter re1resi, s'u
'r*'ic +'7or s'u +inor trebuie e,'&u't( subiecti,. Trebuie8 totu:i8 s( not(+ c( o si+)&i.ic're +'7or(
trebuie s( .ie )re3ent( 2n 2ntre1u& %esen8 2n .iec're )erson'7. De e<e+)&u8 subiectu& ,' recur1e &' .or+e
+'i u:or %e re)ro%us8 cu &inii si+)&e >o+u&eţi ci&in%rici8 %e e<e+)&u?8 un1*iuri&e ,or .i rotun7ite s'u
'tenu'te8 .or+e&e ,or .i %i.ici& %e recunoscut. Ans'+b&u& %esenu&ui ,' .i in.'nti&8 )ri+iti,8 cu +u&t sub
,9rst' re'&( ' subiectu&ui. O re1resie s'u si+)&i.ic're +inor( nu ,' .i e<tins( &' 'ns'+b&u&
)erson'7e&or8 s'u ,' .i +'i )uţin i+)ort'nt(. Por+e&e ,or .i reco1noscibi&e. C9n% e<ist( o .r'1+ent're8
)erson'7e&e sunt 2+buc(t(ţite8 res)ecti, e&e+ente&e cor)u&ui nu se 'tin1 :i 'ce'st' 2ntr-o +'nier(
+o%er't( s'u +'i 'ccentu't(. S'u8 'nu+ite )(rţi '&e cor)u&ui unui' s'u +'i +u&tor )erson'7e sunt
o+ise. Not(+8 %e 'se+ene'8 2ntre .'ctorii re1resi,i bi3'rerii&e re&e,'te 2n %esen: obiecte s'u .or+e
str'nii8 neobi:nuite8 %e e<e+)&u br'ţe 2n .or+( %e :'r)e8 o .i3iono+ie non-u+'n(8 s'u obiecte
necunoscute ':e3'te '&(turi s'u 'su)r' )erson'7e&or.
2H
Desenu& 5: !mman&elle7 ? ani
Dispunerea fiecărui personaj
K Ec*i&ibru& .iec(rui )erson'7 este c'&cu&'t cu '7utoru& unui r')ortor. D'c( este )re3ent( o
2nc&in're8 ,' .i in%ic't sensu& 'cestei 2nc&in(ri >%e<tro1ir( s'u sinistro1ir(?8 c' :i '+)&itu%ine' 'cestei'.
Se consi%er( c( o 2nc&in're trebuie in%ic't( %'c( este +'i +'re %e 14Z. E' este +inor( )9n( &' 04Z :i
+'i +'re %inco&o %e 'ce'st( ,'&o're.
K Corectoru& note'3( 2n ce )o3iţie se )re3int( si&uet': este %esen't( %in .'ţ(8 %in )ro.i&8 %in
s)'te8 ':e3't( s'u cu&c't(S Este )osibi& s( trebui'sc( in%ic'te %ou( )o3iţii: %e e<e+)&u8 ':e3't :i %in
)ro.i&. 2n desen&l 47 An%re-Anne8 G 'ni :i 11 &uni8 ' )&'s't trei )erson'7e ':e3'te8 :i8 )'rţi'&8 %in )ro.i&.
Do'r +'+' este ,(3ut( %in .'ţ(.
K !o3iţi' br'ţe&or :i 1'+be&or .iec(rui )erson'7 este &u't( ')oi 2n consi%er're8 'r(t9n%
un1*iu& sub c're sunt %esen'te. De e<e+)&u8 e<'+in'toru& )o'te %esen' un1*iu& obser,'t: br'ţ 2ntins8
br'ţ &i)it %e cor)8 br'ţ 2n un1*i %re)t. Un e<e+)&u '& unei re)re3ent(ri ' br'ţe&or 2n ALB este %'t 2n
desen&l 68 i&ustr9n% )entru #'t*ieu >6'ni :i 0 &uni? o scen( %e i'rn( 2n .'+i&ie.
K Se r')orte'3( :i )ostur' :i +i:c're' >s'u 'bsenţ' 'cestei'?.
C&inici'nu& )reci3e'3( c'&it'te' )osturii: %e3in,o&t(8 '.ect't(8 si1ur(8 ri1i%(8 su)&(8 etc. Desenu&
&ui #'t*ieu 8desen&l 6? o.er( o i+)resie %e +i:c're )o'te %in c'u3' .or+ei %'te .u&'re&or :i c(ciu&i&or
)erson'7e&or.
K Se stu%i'3( si+etri' 2ntre ce&e %ou( 7u+(t(ţi '&e cor)u&ui .iec(rui )erson'7. E<'+in'toru&
,' sub&ini' )re3enţ' )rob&e+e&or +inore %e si+etrie >%issi+etrie u:o'r(? s'u +'7ore >'si+etrie
+'rc't(8 c're %( o i+)resie %e bi3'rerie?8 %'c( este c'3u&.
Desenu& 6: *at/ie&7 ? ani :i 4 l&ni
2G
Culoare
K L' ni,e&u& cu&orii8 e<'+in'toru& note'3( +'i 2nt9i %'c( %esenu& este +onocro+F 2n 'cest
c'3 e& in%ic( ce cu&o're este uti&i3't(. D'c( sunt )re3ente +'i +u&te cu&ori8 e& note'3( nu+(ru& %e
cu&ori uti&i3'te. In desen&l ;7 E++'nue&&e8 6 'ni8 ' &ucr't cu 3ece cu&oriF e' ' uti&i3't c9te o cu&o're
%i.erit( )entru .iec're )erson'78 &' .e& c' :i #'t*ieu 8desen&l 6? c're s-' ser,it %e o)t cu&ori )entru
%esenu& s(u. "u1o8 G 'ni :i G &uni8 ' '&es :')te cu&ori )entru %esenF e& ' co&or't *'ine&e sorei :i +'+ei
s'&e cu 'cee':i cu&o're 8desen&l ,>7 2n ti+) ce 2n %esenu& &ui An%ree-Anne8 G 'ni :i 11 &uni8 )(rinţii 'u
'+9n%oi cu&o're' '&b'str(8 un' %in ce&e uns)re3ece cu&ori uti&i3'te 8desen&l 4>.
K E<'+in'toru& e,'&ue'3( ')oi ti)u& %e cu&ori '&ese %e c(tre %esen'tor: cu&ori c'&%e >ro:u8
1'&ben8 )ortoc'&iu8 etc?8 reci >'&b'stru8 '&b8 1ri8 ,io&et8 ne1ru8 etc.? s'u +i<te. Trebuie not't c( 'nu+ite
cu&ori cu+ este ,er%e )ot )(re' +'i +u&t s'u +'i )uţin c'&%e8 %u)( c'ntit'te' %e 1'&ben :i %e '&b'stru
c're intr( 2n co+)o3iţi' nu'nţei '&ese.
K A)oi8 e& se interese'3( %e nu'nţe&e %e cu&o're: sunt e&e intense8 )uternice8 s'u8 %i+)otri,(8
'tenu'te8 cu tent( %e 'cu're&(S E++'nue&&e8 6 'ni8 uti&i3e'3( cu&ori intense 8desen&l ;>7 2n ti+) ce
A+e&ie8 1/ 'ni :i 0 &uni8 8desen&l =>7 )re.er( cu&ori&e +'i %u&ci8 +'i )uţin )entru )erson'7u& t't(&ui.
K E& note'3(8 %e 'se+ene'8 %et'&ii&e )'rticu&'re re.erito're &' cu&ori: re)'rti3're' 'cestor' 2n
.o'ie :i )e )erson'7e. 2n e<e+)&u& )rece%ent8 se )o'te not' c( to'te )erso'ne&e 'u *'ine co&or'te8 cu
e<ce)ţi' unui sin1ur +e+bru '& .'+i&iei8 ' c(rui ')'renţ( trist( este sub&ini't( )rin uti&i3're' sin1u&'r(
' ne1ru&ui )entru *'ine&e s'&e.
xpresia
C&inici'nu& 'r't( c're este e<)resi' .iec(rui )erson'7: sur93(to're8 trist(8 ne&ini:tit(8 '1resi,(8
%e3')rob'to're8 )&'ci%(8 str'nie. E& )o'te '%(u1' o '&t( e<)resie8 %'c( 'ce'st' nu este in%ic't( 2n &ist(
>%e e<e+)&u8 .ric' s'u 1ro'3'?. Re+'rc(+ c( 2n desen&l 27 Pr'ncois8 4 'ni :i 0 &uni8 ' %'t )erson'7e&or
e<)resii %i.erite: t't(& :i subiectu& 'u o e<)resie sur93(to're 2n ti+) ce +'+' :i nou-n(scutu& 'u 1ur'
%esc*is(F 'ce'st( tr(s(tur( )o'te .i cot't( c' A'&t'B8 )reci39n% c( .or+' 1urii %( i+)resi' %e
co+unic're ,erb'&(. "u1o8 G 'ni :i G &uni8 ' %'t )erson'7e&or s'&e e<)resii %estu& %e 'se+(n(to're8
sur93(to're 8desen&l ,>.
=. As.ect detaliat
!ipuri de detalii
E<'+in'toru& se+n'&e'3( ti)u& %e %et'&ii uti&i3'te %e subiect Este )rob'bi& c( 'cest' ' %esen't
+'i +u&te .e&uri %e %et'&ii. 2n acest c'38 e<'+in'toru& &e in%ic( )e .iec're.
Detalii corporale
C&inici'nu& 2n.(ţi:e'3( ni,e&u& %e 'ns'+b&u '& %et'&ii&or: sunt re&'ti, 'ce&e':i %e &' un )erson'7
&' ce&(&'&t s'u )re3int( %i.erenţeS C're sunt 'ceste %i.erenţeS 2n %esenu& s(u8 An%re-Anne8 G 'ni :i 11
&uni8 ' sub&ini't )erson'7u& )'tern '%(u19n% cu&ori *'ine&or s'&e 8desen&l 4>. "u1o8 G 'ni :i G &uni8 '
'%(u1't +oti,e tricou&ui s(u :i ce&ui '& sorei s'&e :i %ecor'ţiuni 2nc(&ţ(+intei .iec(rui +e+bru '&
.'+i&iei 8desen&l ,>.
C&inici'nu& stu%i'3( ')oi )(rţi&e cor)u&ui .iec(rui )erson'7: )(ru&8 c')u&8 s)r9ncene&e8 oc*ii8
%irecţi' )ri,irii8 n'su&8 1ur'8 urec*i&e8 b'rb' s'u +ust'ţ'8 b(rbi'8 19tu&8 u+erii8 trunc*iu& s'u )ie)tu&8
buricu&8 or1'ne&e se<u'&e s'u ce&e interne8 )recu+ :i +e+bre&e su)erio're :i in.erio're8
!entru .iec're %in )(rţi&e cor)u&ui8 e<'+in'toru& cote'3( %et'&ii&e %in )unctu& %e ,e%ere '&
c'&it(ţii 'cestor': +inuţio3it'te8 'ccentu're8 bi3'rerii. !re3enţ' 'nu+itor %et'&ii 're o se+ni.ic'ţie
c&inic( 2n sine: co')se&e8 or1'ne&e se<u'&e >+'i )uţin &' co)iii +ici? :i or1'ne&e interne >6?.
Sexuali"are
E<'+in'toru& note'3( %'c( este su1er't( %e c(tre %esen'tor ')'rtenenţ' &' unu& %intre se<e8 )rin
sub&iniere' 'nu+itor %et'&ii8 &' ni,e&u& )(ru&ui8 'r )erciuni&or8 '& +ust(ţii s'u b(rbii8 '& 'ccesorii&or curo
'r
.i cure'u'8 )o:et'8 bi7uterii&e8 :i8 2n s.9r:it8 '& *'ine&or !ot .i re&e,'te :i s)eci.ic'te :i '&te %et'&ii.
Adăugiri
Se conse+ne'3(8 %e 'se+ene'8 '%(u1iri&e &' %esen8 %'c( e<ist(: *'ine8 'ni+'&e8 e&e+ente %in
n'tur(8 s'u '&te&e8 )reci39n% c're sunt 'ceste'. 2n desen&l 68 #'t*ieu8 6 'ni :i 0 &uni8 :i-' %esen't
c9ine&e :i ' '%(u1't e&e+ente %in n'tur(: 'rbore8 so're8 o+ %e 3()'%(.
;. As.ect clinic
;n 'ce'st( )'rte8 c&inici'nu& conse+ne'3( %i.erite obser,'ţii .(cute 2n ti+)u& '%+inistr(rii s'u
'& cot(rii )uncte&or )rece%ente '&e 1ri&ei :i .or+u&e'3( i)ote3e inter)ret'ti,e8 2n .uncţie %e e&e+ente&e
%e7' re&e,'te. Piec're %in te+e&e tr't'te 2n 'ce'st( secţiune se re.er( &' 'n'&i3' con7u1't( ' +'i +u&tor
/O
e&e+ente s)eci.ice '&e 1ri&ei8 c're sunt 'st.e& con%ens'te 2ntr-o sin1ur( )rob&e+( )entru ' .'ce o 'n'&i3(
c'&it'ti,(.
Valori"are sau devalori"are
C&inici'nu& se interese'3( %e )erson'7e&e c're sunt ,'&ori3'te s'u %e,'&ori3'te8 %e 'nu+ite
c'r'cteristici '&e %esenu&ui: &ini'8 %i+ensiuni&e8 'bun%enţ' s'u r'rit'te' %et'&ii&or. Este ,orb' %e-'
','ns' i)ote3e 'su)r' sensu&ui ,'&ori3(rii :i '& %e,'&ori3(rii unui s'u '&tui' %intre )erson'7e.
#dentificări
C&inici'nu& )reci3e'3( i%enti.ic(ri&e subiectu&ui8 2nce)9n% %e &' ,erb'&i3(ri&e 'cestui' :i %e &'
in%icii %e ,'&ori3're :i %e %e,'&ori3're. E& enunţ( i)ote3e 'su)r' ,'&ori&or 'cor%'te :i ' )rob&e+e&or %e
i%enti.ic're.
$rgani"area personalităţii
!&ec9n% %e &' obser,'ţii&e s'&e8 e<'+in'toru& 2nce'rc( s( %eter+ine c're este ti)u& %e or1'ni3're
)si*ic( ' subiectu&ui: %'c( este ,orb' %e o )erson'&it'te r'ţion'&(8 +'i %e1r'b( rece8 inte&ectu'&(8
or1'ni3't(8 ri1i%(8 s'u %e o )erson'&it'te sen3ori'&(8 %in'+ic(8 e+oti,(8 &'bi&(8 sen3iti,(S
C&inici'nu& stu%i'3(8 %e 'se+ene'8 c'r'cteristici&e )erson'7e&or :i ce'rc( s( %isce'rn(
+o%'&it(ţi&e %e .uncţion're )si*ic( '&e subiectu&ui8 ti)u& %e 'n1o's( cu c're se &u)t(8 +ec'nis+e&e %e
%e.ens( )e c're &e )une 2n 'cţiune )entru ' co+b'te 'ce'st( 'n1o's(8 +'turit'te' '.ecti,(8 c'&it'te'
cont'ctu&ui cu re'&it'te' :i %is)o3iti,e&e )si*ice neces're )entru ' .'ce .'ţ( 'cestei'8 .orţ' :i s&(biciune'
AEu&uiB8 c'&it'te' ASu)r'-Eu&uiB.
Analiza relaţiilor dintre personaje
E<'+in'toru& 'n'&i3e'3( re&'ţii&e %intre )erson'7e: )o3iţii&e res)ecti,e :i interre&'ţii&e %intre e&e8
)&ec9n% %e &' %'te&e %e7' cu&ese s'u %e &' '&te e&e+ente %e obser,'ţie r')ort'te. E& .or+u&e'3( i)ote3e
'su)r' re&'ţii&or obiect'&e '&e subiectu&ui8 'su)r' ri,'&it(ţii .r'terne8 ' )re3enţei s'u 'bsenţei
con.&ictu&ui oe%i)'i8 )recu+ :i 'su)r' re3o&,(rii 'cestui' s'u 'su)r' .or+ei :i intensit(ţii 'cestei
)rob&e+'tici.
Alte remarci
D'c( este c'3u&8 note'3( '&te obser,'ţii :i &e co+ente'3(.
?. I.ote6e diagnostice 5n leg-t&r- c& celelalte date
2n 'ce'st( u&ti+( secţiune8 e<'+in'toru& .'ce o sinte3( ' tuturor %'te&or :i i)ote3e&or c're 'u
reie:it %in 'n'&i3( :i e&'bore'3( i)ote3e&e s'&e .in'&e. E& rei'8 2ntre '&te&e8 'n'&i3' re.erito're &' cont'ctu&
cu re'&it'te'8 ni,e&u& 1r'.ic8 1r'%u& %e in,estire8 re&'ţii&e .'+i&i'&e8 %in'+ic' '.ecti,(8 +o%'&it(ţi&e %e
')(r're :i e&e+ente&e )'to&o1ice. Tr(ire' contr'-tr'ns.erenţi'&( este i+)ort'nt( 2ntruc9t 'ce'st' ')'re
c' unu& %in in%ic'torii c'&it(ţii re&'ţion'&e %e c're este c')'bi& subiectu&8 :i ' %in'+icii )si*ice c're '
co&or't 2n +'nier( )erson'&( re&'ţi' %in ti+)u& '%+inistr(rii testu&ui.
D'te&e 'st.e& obţinute :i i)ote3e&e .in'&e trebuie con.runt'te :i con7u1'te cu %'te&e 'n'+ne3ei :i
cu re3u&t'te&e '&tor +(sur(tori co1niti,e :i )roiecti,e re.erito're &' subiect8 :i cu obser,'ţii&e cu&ese
'su)r' '%')t(rii s'&e &' %i,erse +e%ii %e ,i'ţ(.
/1
INT!RPR!TAR!A SAU ANA"I+A PROPRIU1+IS(
Nu )o'te .i .(cut( o inter)ret're ,'&'bi&( ' %esenu&ui .'+i&iei %ec9t ţin9n% cont %e +e%iu& :i %e
re'&it'te' 'ctu'&( :i istoric( ' subiectu&ui. Cuno':tere' 2n )re'&'bi& ' 'n'+ne3ei )er+ite consi%er're'
c' .iin% nor+'&e :i re&'ti,e ' e&e+ente&or c're8 2n '&te circu+st'nţe8 'r .i se+ni.ic'ti,e )entru o
)'to&o1ie. Concret8 este ,orb' %e c'r'cteristici c're cores)un% re'&it(ţii8 cu+ 'r .i %e e<e+)&u
%i+ensiuni&e res)ecti,e '&e )(rinţi&or :i co)ii&or8 )re3enţ' )'rticu&'rit(ţi&or 2n c'%ru& .'+i&iei
>*'n%ic')8 bo'&(8 +ort'&it'te s'u '&te&e?. Ast.e&8 +'i +u&te tr(s(turi c'r'cteristice '&e %esenu&ui nu sunt
se+ni.ic'ti,e 'tunci c9n% sunt )&'s'te 2n )ers)ecti,' con.i1ur'ţiei unui 'nu+it subiect %intr-o 'nu+it(
.'+i&ie. De e<e+)&u8 2n desen&l 47 e&e+ente&e %e 'n'+ne3( )er+it 2nţe&e1ere' 'nu+itor e&e+ente:
t't(& - )ro.esor :i cercet(tor >c'rte? - +unce:te 7u+(t'te %in s()t(+9n( 2ntr-o 3on( %e)(rt't( %e
%o+ici&iu >%e)(rt're' %e .'+i&ie?8 An%r5-Anne 're o sor( >2n %esen sunt re)re3ent'te %ou( .ete?. A&te
tr(s(turi sunt +'i )uţin &e1'te 2n +o% %irect %e )ro.i&u& :i istori' .'+i&i'&(.
,. Obser0a'ii .e tim.&l administr-rii
D',i%o >1G65? su1ere'3( s( .i+ 'tenţi 2n ti+)u& '%+inistr(rii testu&ui8 &' cee' ce s)une
subiectu& :i &' co+ent'rii&e s'&e. Lerb'&i3(ri&e8 '%not(ri&e s'u tit&uri&e '%(u1'te %esenu&ui sunt un '7utor
)reţios )entru 'n'&i3' 'cestui'. A:' cu+ s)une' Pr'ncoise Do&to >1G6G?8 e&e oriente'3( 'su)r' sensu&ui
%esenu&ui :i constituie8 )rin 2ns(:i c'&it'te' &or 'soci'ti,( cu %esenu&8 un )ri+ ni,e& %e inter)ret're.
S)re e<e+)&u8 o %irecto're %e :co'&( :i-' %'t se'+' c( o .etiţ( %e 4 'ni ' %esen't un so're :i o
&un( )e 'ce&':i %esen. Directo're' i-' 'tr's 'tenţi' c( %esenu& s(u re)re3int( o scen( %iurn(8 %in c'u3'
cu&orii ceru&ui8 :i c(8 2n 'cest c'38 &un' nu-:i 1(se:te &ocu& 2n )eis'7. Co)i&u& ' r(s)uns c( e' ,(3use &un'
3iu'8 2n 'ce'&':i ti+) cu so're&e8 .eno+en )e c're-1 obser,'se %e c9te,' ori8 2n 'nu+ite con%iţii. O
'se+ene' re)re3ent're cores)un%e unei %escrieri ori1in'&e ' re'&it(ţii8 nu nu+'i unei cre'ţii i+'1in're8
:i nu este sesi3'bi&( %ec9t %'c( &u(+ 2n consi%er're ,erb'&i3(ri&e co)i&u&ui
Abr'*'+ >1G66?8 c' :i #'c*o,er >1G0G?8 sub&ini'3( 's)ectu& '%')t'ti, '& %esenu&ui8 res)ecti,
.e&u& 2n c're subiectu&8 2n 'cest c'3 co)i&u&8 re'cţione'3( &' so&icit're' %e ' %esen'. Ace'st( re'cţie
re.&ect( 'nu+ite c'r'cteristici '&e subiectu&ui. Obser,'re' co)i&u&ui :i ' r(s)unsu&ui 'cestui'8 s'u '
'bsenţei r(s)unsu&ui8 ,or .i re,e&'to're. Unii in%ici )ot .i &(+uritori: si+)&it'te' >s'u co+)&e<it'te'?
r(s)unsu&ui subiectu&ui8 s)ont'neit'te' >s'u &i)s' 'cestei'? 2n re'cţii8 u:urinţ' >s'u %i.icu&t'te'?
e<ecut(rii s'rcinii :i +'ni.est(ri&e '.ecti,e )re3ente 2n cursu& '%+inistr(rii >S'tt&er8 1GGO?.
Ii+ C*i >1GHG? sub&ini'3( i+)ort'nţ' in%ici&or c&inici re&e,'ţi 2n c'&it'te' %esenu&ui8 2n .uncţie
%e ti+)u& %e e<ecuţie.
%. Com.o6i'ia familiei desenate 5n ra.ort c& familia real-
Descrierea familiei desenate
!orot >1G54? ' st'bi&it o re&'ţie 2ntre ,'&ori3're' s'u %e,'&ori3're' unui )erson'7 :i 'nu+iţi
in%ici 'i %esenu&ui: )o3iţi'8 or%ine'8 %i+ensiune' .iec(rui'. !entru e&8 or%ine' 2n c're subiectu&
%esene'3( .iec're )erson'7 re.&ect( ,'&o're' )e c're o 'cor%( 'cestor'8 2n 1ener'&8 )ri+u& )erson'7
%esen't este consi%er't c' ce& +'i i+)ort'nt )entru subiect8 2n )&'n '.ecti,. 2n 1ener'&8 re+'rc( !orot8
e& este %esen't 2n )'rte' st9n1(.
=ri+'r% >1GH2? cite'3( &ucr(ri&e &ui "'rs'nMi >1G54? c're 'n'&i3e'3( %esene&e ' 60O %e co)ii8
b(ieţi :i .ete cu ,9rste 2ntre 1O :i 15 'ni8 :i c're re&e,( trei ten%inţe: %esen're' )ri+' o'r( ' t't(&ui8
%esen're' )ri+' o'r( ' +'+ei >ten%inţ( c're %i+inue'3( cu ,9rst'? :i %esen're' )ri+' o'r( ' )ro)riei
)erso'ne. Cercet(toru& ' conc&u3ion't c( subiectu& or%one'3( )erson'7e&e %esenu&ui s(u 2n .uncţie %e
e,'&u're' subiecti,( )e c're o .'ce 2n )&'nu& in,estiţii&or i%enti.ic'to're8 obiect'&e8 s'u %u)( un '&t
re1istru %e se+ni.ic'ţie >%e e<e+)&u8 n'rcisic?.
#or,'& >1G6/? '.ir+( c( in%icii %e ,'&ori3're )ot .i %e%u:i )&ec9n% %e &' se<u& )ri+u&ui
)erson'7. !entru An3ieu >1G6/?8 .')tu& c( )ri+u& )erson'7 %esen't este %e se< o)us %esen'toru&ui8
'%(u1't &' o %i.erenţ( +'re %e ,9rst(8 se+ni.ic( o tu&bur're 2n )&'nu& i%enti.ic(rii.
Du)( Abr'*'+ >1GG2?8 '&e1ere' se<u&ui )ri+u&ui )erson'7 %esen't se r')orte'3( &' i%enti.ic're'
cu ro&uri&e soci'&-se<u'&e +'scu&ineB :i A.e+inineB8 cu ,'&ori&e re)re3ent'te 2n societ'te' no'str(
%es)re ce 2nse'+n( un b(rb't s'u o .e+eie. Este ,orb'8 2ntruc9t,'8 %e un ni,e& i%e'& '& Eu&ui.
I%enti.ic're' se<u'&( :i 'cce)t're' nu 'r .i sin1ure&e +oti,'ţii interne i+)&ic'te 2n '&e1ere. Cu+
'ce'st' tine %e ro&uri&e soci'&e8 %e,ine +'i %e 2nţe&es c( i%entit(ţi&e .e+inine sunt +'i )uternice 2n
/2
)erio'%' %e &'tenţ(8 c9n% +'+' :i substitutu& s(u8 2n,(ţ(to're'8 %eţin un ro& e%uc'ti, i+)ort'nt 2n
)&'nu& i%enti.ic(rii :i '& +o%e&e&or.
E' re+'rc( .')tu& c(8 2n .')t8 &' cei %e 5-12 'ni8 b(ieţii %esene'3( +'i .rec,ent un )erson'7 %e
se< o)us8 :i 'ce'st( ten%inţ( %escre:te &' '%o&escenţ(. L' .ete se obser,( contr'riu&. E&e %esene'3( +'i
2nt9i )erson'7e %e 'ce&':i se< cu e&e8 :i 'ce'st( ten%inţ( %escre:te )9n( &' ,9rst' '%u&t(. Abr'*'+ cre%e
c(8 2n '%o&escenţ(8 se i+)un ,'&ori&e +'scu&ine: s)iritu& %e iniţi'ti,(8 in%e)en%enţ'8 co+)etiţi'8
)riorit'te' r'ţion'&it(ţii 'su)r' e+oţiei8 cores)un39n% unei +o%i.ic(ri 2n i%e'&u& Eu&ui.
Personaje adăugate sau omise
Debienne >1G5H? ' re&u't 'r1u+ent'ţi' &ui Cor+oi"iG54? 2n cee' ce )ri,e:te )erson'7e&e
'%(u1'te. Aceste' in%ic(8 %u)( ei8 o )roiecţie ' unei )(rţi +'sc'te ' subiectu&ui. De .')t8 subiectu& se
tr',este:te8 +'i +u&t s'u +'i )uţin8 2n to'te )erson'7e&e8 %'r 2ntr-un +o% +'i s)eci'&8 +'i )roiecti,8 2n
'ceste )erson'7e '%(u1'te. Din c'u3' 'cestei ten%inţe8 %esenu& .'+i&iei ne )er+ite8 2ntr-o +'nier(
)ri,i&e1i't(8 s( co+)&et(+ o e,'&u're8 s( '%(u1(+ nu'nţe c're 2+bo1(ţesc 2nţe&e1ere' %in'+ic( '
subiectu&ui.
Du)( !orot >1G54?8 'n'&i3' co+)o3iţiei .'+i&i'&e o.er( in.or+'ţii 'su)r' re&'ţii&or 2ntre
+e+brii s(i8 cu+ 'r .i ce&e inter)ret'te %e subiect. O+isiune' unui +e+bru in%ic( '%ese' un '.ect %e
res)in1ere re.eritor &' 'ce'st( )erso'n(. D'c(8 %e e<e+)&u8 un co)i& uit( s( se %esene3e8 ne )ute+
19n%i &' un senti+ent %e e<c&u3iune %in .'+i&i' s'. Un )erson'7 '%(u1't )o'te .'ce tri+itere &' o
re)re3ent're '&ter't( ' subiectu&ui 2nsu:i.
L' un co)i& c're ' .ost '%o)t't8 +'i '&es %'c( 'ce'st( '%o)ţie s-' .(cut %u)( ,9rst' %e un 'n8
re)re3ent're' .'+i&iei )o'te %uce &' c'&it'te' 't':'+entu&ui co)i&u&ui .'ţ( %e .'+i&i' s' %e '%o)ţie. 2n
%esenu& &ui Bern'r%8 6 'ni8 '%o)t't &' ,9rst' %e / 'ni8 re+'rc(+ 'bsenţ' re)re3ent(rii .'+i&iei8 %e:i
conse+nu& ' .ost .o'rte bine 2nţe&es %e c(tre co)i&. Bern'r% co+)ense'3( 'ce'st( %i.icu&t'te %e-'
%esen' o .'+i&ieW c're )o'te in%ic' .')tu& c( .'+i&i' nu ' %ob9n%it su.icient( se+ni.ic'ţie si+bo&ic(
)entru co)i&8 )rin %esen're' unei c'se i+ense8 'ni+'te8 c're )'re s(-1 ţin( 2n br'ţe cu &inii&e ce
re)re3int( %ru+u&. Se )o'te conc&u3ion' c( Bern'r% este )e c'&e %e-' se inte1r' 2n 'ce'st( .'+i&ie :i %e
' o inter''&i3'8 %'r c( 're 2nc( ne,oie s( .ie s)ri7init8 c' un co)i& +i'[U >%esenu& H?
Du)( Cor+'n >1G6O?8 o ten%inţ( incon:tient( se ,' e<)ri+' '%ese' cu o 'nu+it( %e1*i3're8
%'torit( cen3urii. Subiectu& )o'te cre' 'tunci un )erson'7 %in to'te )iese&e8 un nou-n(scut8 un co)i& +'i
+'re8 s'u o %ub&ur( c're re)re3int( un .e& %e 1e'+(n.
2. As.ect&l de60olt-rii
!entru RoMer >1GH0?8 +'turit'te' s'u i+'turit'te' inte&ectu'&iW con.er( in%ici 'su)r' +'turit(ţii
s'u i+'turit(ţii '.ecti,e.
Tr'ube >1G/H? conc&u3ion'se %in 'n'&i3' %esene&or co)ii&or %e 5 'ni :i 7u+(t'te )9n( &' 10 'ni8
c( nu e<ist( o &e1(tur( 2ntre %in'+ic' %esenu&ui :i ,i,'cit'te' .i3ic(8 %'r c( se )ute' st'bi&i o re&'ţie cu
'1i&it'te' inte&ectu'&(. Ast.e&8 )robe&e %e %esen )er+it re'&i3're' unei e,'&u(ri ' ni,e&u&ui inte&ectu'& '&
co)ii&or >=ui&&'r+e8 1GH/?.
En1e&*'rt >1GHO? ' re'&i3't un t'b&ou '& %e3,o&t(rii %esenu&ui &' co)i&8 continu9n% 'utori )recu+
LuEuet >1G56?. E' note'3( c( intenţi' re)re3ent'ti,( ')'re 2ntre %oi :i trei 'ni. Co)i&u& con.er( 'tunci o
se+ni.ic'ţie +931(&ituri&or in%esci.r'bi&e )e c're &e %esene'3(8 .'ce o 'n'&o1ie 2ntre +931(&itur' s' :i
un obiect re'&. Ace'st )roce%eu se nu+e:te Are'&is+ .ortuitB. En1e&*'rt )reci3e'3( c( intenţi'
re)re3ent'ti,( nu )rece%( %esenu&8 ci 2i succe%e.
C(tre trei 'ni :i 7u+(t'te8 co)i&u& ,re' s( re)ro%uc( un +o%e&. E& 2nce'rc( s( res)ecte o 'nu+it(
'se+(n're8 %'r 2i &i)se:te c')'cit'te' +otrice %e ' o .'ce. Este .'3' )e c're LuEuet o %ese+ne'3( sub
nu+e&e %e Are'&is+ %e.icit'rB. #'i +u&t8 co)i&u& 're o 'tenţie &i+it't( :i %iscontinu(8 c're se re.&ect( 2n
%esenu& s(u: %'c( se )reocu)( %e un %et'&iu8 uit( ce ' %esen't +'i 2n'inte. En1e&*'rt note'3( c( 'ce:ti
co)ii
'
u o ,i3iune sincretic( :i c( )erce) +'i %e1r'b( 'ns'+b&u& .or+e&or %ec9t %et'&ii&e. D'r8 %'c(
.or+' este )re' co+)&e<( nu )ot sesi3' %ec9t %et'&ii&e.
S)re )'tru 'ni8 co)i&u& %e3,o&t( Are'&is+u& inte&ectu'&B. Co)i&u& re)ro%uce obiecte re'&e8 cu
e&e+ente&e 'cestor'8 %'r .(r( s( ţin( cont %e )unctu& %e ,e%ere %in c're este 2n.(ţi:'t obiectu&. E& '%o)t(
+'i %e1r'b( o %i,ersit'te %e )uncte %e ,e%ere >cu+ 'r .i8 %e e<e+)&u8 ')&ec're' 'rbori&or ':e3'ţi %e
.iec're )'rte ' unui %ru+?. Co)i&u& )o'te s( inc&u%(8 %e 'se+ene'8 e&e+ente in,i3ibi&e )entru oc*i8 cu+
'r .i interioru& unei c'se. Tot 'st.e&8 c9n% cee' ce ,re' s( re)re3inte este .o'rte i+)ort'nt8 e& uti&i3e'3(
+'i +u&te )uncte %e ,e%ere8 %isoci'3( %et'&ii&e8 %esene'3( 2n tr'ns)'renţ(8 uti&i3e'3( 2nc&in're'.
//
Ace'st' %ure'3( )9n( 2n 7uru& ,9rstei %e 3ece 'ni. ='r%ner >1GH2? sub&ini'3(8 %e 'se+ene'8 c(8 %e
re1u&(8 co)i&u& %esene'3( )&ec9n% %e &' cee' ce cuno':te :i nu %e &' cee' ce ,e%e.
;ntre o)t :i 3ece 'ni8 co)i&u& trece 2n +o% )ro1resi, %e &' Are'&is+u& inte&ectu'&B &' Are'&is+u&
,i3u'&B. 2n%'t( ce %e,ine critic :i 2:i %( se'+' %e %e.ecte&e %esenu&ui s(u8 2ntre '&te&e %e i+)osibi&it'te'
%i,ersi.ic(rii )uncte&or %e ,e%ere8 se ,' &i+it' &' un )unct %e ,e%ere unic. E& ,' trebui s( uite cee' ce
:tie %es)re obiect8 )entru '-1 obser,' :i '-1 re%' ':' cu+ se )re3int( ,e%erii s'&e.
;ntre 1/ :i 14 'ni8 '%o&escentu& 're +'i +u&te resurse 1r'.ice )entru i+it're' re'&it(ţii8 %'r 2:i
)ier%e %orinţ' %e ' se e<)ri+' )rin %esen8 %e .ric( s( nu se %e3,(&uie )re' +u&t. !o'te este :i %in c'u3(
c(8 )entru ' re)re3ent' ce este e&8 ' 2nce)ut s( uti&i3e3e 2n +o% )re.erenţi'& ,orbire' s'u scriere'. !ute+
','ns' :i i)ote3' c( t'&entu& 1r'.ic '& '%o&escentu&ui nu este &' 2n(&ţi+e' 's)ir'ţii&or s'&e8 ' %orinţe&or
s'&e %e re)re3ent're.
;n &ucr're' &ui =ui&&'u+e >1GH/?8 )ute+ 1(si8 &' )'1in' HG8 o re)ro%ucere ' 1ri&ei &ui Rou+' :i
co&'bor'torii8 'r(t9n% e,o&uţi' %esenu&ui 2n .uncţie %e ,9rst' co)ii&or. D'r cot're' &ui =oo%enou1* :i
et'&onu& s(u %i.erenţi'& )e se<e >Se1ers :i Lie1eois8 1G60? se %o,e%esc +'i )recise c9n% este ,orb' %e
%eter+in're' ni,e&u&ui inte&ectu'&.
Desenu& H: Bern'r%8 6 'ni
4. As.ect global
Amplasare
Sensul foii de /5rtie
!entru %esenu& .'+i&iei8 .o'i' este )re3ent't( )e ori3ont'&. D'c( subiectu& rote:te u:or .o'i'8
)ute+ .or+u&' i)ote3' c( '%')te'3( sti+u&u& )entru '-i .i +'i u:or. D'c( rotire' .oii este %e GO %e
1r'%e s'u +'i +u&t8 ne )ute+ i+'1in' c( 'ce'st( re'cţie 're o se+ni.ic'ţie %e o)o3iţie .'ţ( %e
conse+n.
Calitate
Du)( in%ic'ţii&e 'n'&i3ei &ui Ben%er8 o %is)unere .o'rte ri1i%( cores)un%e unei .uncţion(ri
inte&ectu'&e contro&'te8 unui Eu co+)u&si, :i unui Su)r'-Eu strict. !o'te .i subi'cent un con.&ict 'n'&.
O %is)unere +eto%ic( su1ere'3( o .uncţion're nor+'&(8 su)&(8 o inte&i1enţ( bun(. D'c( %is)unere' este
nere1u&'t(8 ne )ute+ 19n%i &' un Eu c're se su)une 1reu8 &' o)o3iţie :i i+)u&si,it'te. O %is)unere
*'otic( )o'te in%ic' o %e.icienţ( +'7or( ' Eu&ui8 uneori o )si*o3(8 s'u o 'n<iet'te c're co)&e:e:te
in%i,i%u&. In 'nu+ite c'3uri8 'cest' )o'te .i in%ice&e unei %e.icienţe inte&ectu'&e. Din )unctu& s(u %e
,e%ere8 En1e&*'rt >1G6/? conc&u3ione'3( %in stu%iu& s(u 'su)r' 1HO %e b(ieţi %e G )9n( &' 12 'ni8 %in
c're GO )re3ent'u tu&bur(ri %e co+)ort'+ent8 c( %esene&e 'cestor' %in ur+( co+)ort'u &'cune 2n
coerenţ( :i or1'ni3're.
Situarea desenului %n cadrul foii
#'i +u&ţi 'utori s-'u ')&ec't 'su)r' )rob&e+ei '+)&'s(rii %esenu&ui 2n .o'ie. !rintre ei8 Ioc*
>1G5G? se ins)ir( %in noţiuni&e &ui =riinN'&% >1G508 ' se ,e%e' Ioc*8 1G5G? %es)re su)r'.'ţ' %e
)roiecţie8 )entru ' st'bi&i sc*e+' inter)ret'ti,( ' s)'ţiu&ui 1r'.ic8 %in c're '+ reţinut &e+ente&e
i&ustr'te 2n .i1ur' 2.
/0
Pi1ur' 2: Sc*e+' s)'ţiu&ui 1r'.ic %u)( Ioc* >1G5G?
L' r9n%u& s(u8 Ii+ C*i >1GHG? se interese'3( %e +'nier' 2n c're subiectu& uti&i3e'3( s)'ţiu& 2n
%esen8 res)ecti,8 cu+ 'nu+e interioru& s(u 2nt9&ne:te re'&it'te' e<terio'r( re)re3ent't( %e .o'ie. E& rei'
i%ee' &ui Abr'*'+ >1G66? %u)( c're in%i,i%u& 2:i ,' )&'s' %esenu& 2n )'1in( str9ns &e1't %e &ocu& )e
c're :i-1 con.er( 2n re'&it'te. Ii+ C*i >1GHG? se)'r( ti)uri&e %e uti&i3're ' s)'ţiu&ui 2n %ou(: uti&i3're'
centru&ui8 :i '&te '+)&'s'+ente >3one ,ertic'&e :i 3one ori3ont'&e?. E& este %e 'cor% cu RoMer >1GH0? :i
BucJ >1G0H? re.eritor &' inter)ret're' '+)&'s'+ente&or sus-7os :i %r'')t'-st9n1'8 %'r '%u1( o
)on%er're8 &' ni,e&u& '<ei st9n1'-%re')t'. P')tu& c( %esen'toru& este st9n1'ci s'u %re)t'ci in.&uenţe'3(
uti&i3're' 'cestei '<e. Ii+ C*i >1GHG? insist( 'su)r' .')tu&ui c( un %esen nu )o'te .i %ec&'r't c' situ't
sus s'u 7os %ec9t %'c( este )&'s't co+)&et %e'su)r' s'u %e%esubtu& &inie +e%iene. E& in%ic( .')tu& c(
'ce&':i &ucru este ,'&'bi& :i 2n situ'ţi' st9n1'-%re')t'.
L' r9n%u& s(u8 Stor' >1G5/? ' re&u't teori' &ui Qo+)o&sJM >1G0O8 ' se ,e%e' Stor'8 1G5/? 'su)r'
construcţiei s)'ţiu&ui. 2n 'ce'st( conce)ţie8 orice obiect %esen't se situe'3( 2n s)'ţiu& .oii %u)( o &inie
ori3ont'&( :i un' ,ertic'&(. Ace'st' se .'ce ,o&unt'r s'u nu. Pr'isse :i Duru) >1G458 ' se ,e%e' Stor'8
1G5/? 'tribuie o i+)ort'nţ( %eosebit( )unctu&ui situ't 2n centru& c9+)u&ui ,i3u'&. E<ist( o orient're '
'tenţiei c(tre cee' ce constituie centru& )erce)ţiei no'stre ,i3u'&e.
Ios :i Bier+'nn >1G66? re'+intesc8 %e 'se+ene'8 c( Abr'*'+ >1G5/? ' )us 'ccent )e
se+ni.ic'ţi' &oc'&i3(rii e&e+ente&or %esenu&ui 2n s)'ţiu& 1r'.ic. Dis)unere' 'cestor' este 2n &e1(tur( cu
)o3iţi' 2n c're se situe'3( subiectu& :i cu ce' )e c're cre%e c( o 're 2n re&'ţie cu cei&'&ţi. A&e1ere'
'+)&'s'+entu&ui ,' .i se+ni.ic'ti,( )entru situ'ţi' 2n c're se )&'se'3( subiectu&. De '&t.e&8 Ios :i
Bier+'nn >1G66? s-'u interes't %e 'nu+ite criterii re.erito're &' 7u<t')unere' e&e+ente&or 2n s)'ţiu 2n
.uncţie %e ,9rst(8 %e ni,e&u& inte&ectu'&8 %e c')'cit'te' 1r'.ic( :i %e %i'1nostic. Ei 'u re&e,'t )re3enţ'
'&tor ti)uri %e '&ini'+ente: 7u<t')unere' %u)( o &inie +e%i'n(8 7u<t')unere' 2n )'rte' %e sus ' .oii8
re)'rti3're' )e to't( .o'i'8 %is)unere' 2n %i'1on'&(8 %is)unere' tri'n1u&'r( ori3ont'&(8 %is)unere'
tri'n1u&'r( )e %ou( r9n%uri8 %is)unere' ,ertic'&(8 )re.erinţ' &'ter'&(8 )re.erinţ' 2n 2n(&ţi+e8 :i8 2n .ine8
'cu+u&(ri&e. De:i nu '+ uti&i3't 'ceste criterii 2n 1ri&' no'str(8 ni se )'re i+)ort'nt s( &e +enţion(+ cu
sco)u& %e-' &e ,eri.ic' )ertinenţ'8 ce& )uţin 2n 'n'&i3' c'&it'ti,(.
Abr'*'+ scrie c( or1'ni3're' s)'ţi'&( ' %esenu&ui se re.er( &' un 2ntre1 construct interior8 o
structur're c're inte1re'3( sen3'ţii&e interne +u&ti)&e8 2n &e1(tur( cu inter'cţiuni&e cu &u+e' e<terio'r(.
Subiectu& )o'te ',e' senti+entu& unei st()9niri +'i )uternice s'u +'i s&'be ' 'cestui s)'ţiu tr(it. E'
'%'u1( c( &ocu& 2n c're se '.&( )erson'7u& )e .o'ie %( se'+( %e situ'ţi' subiecti,( )e c're e& :i-o 'cor%(
2n &u+e8 :i %e con%iţii&e 2n c're 're &oc re'&i3're' s' )erson'&(: res)ecti,8 s)'ţiu& )e c're Eu& cre%e c(-1
're )entru ' se 2+)&ini8 'n1o'se&e s'&e8 con.&icte&e interne :i %orinţe&e s'&e. Orice 'nor+'&it'te 2n
)o3iţion're' )erson'7e&or 'r )ute' se+ni.ic' o i+'1ine %e sine '&ter't( s'u %e.icit'r(.
!entru Abr'*'+8 c' :i )entru #'c*o,er8 '<' ,ertic'&( con.er( in%icii 'su)r' )o&'rit(ţii
o)ti+is+-)esi+is+. Abr'*'+ sub&ini'3( c( 'ce'st( '<( %( se'+( %e cor)u& tr(it8 2n )&'nu&
senti+entu&ui %e &e7erit'te :i %e 2n(&ţ're8 2n c'3u& o)ti+istu&ui8 s'u %e 1reut'te :i %e ')(s're 2n 7os8 &'
%e)resi,.
A<' ori3ont'&( +'ni.est( 's)ectu& re&'ţiei subiectu&ui cu 'ntur'7u& s(u.
/4
K Centrul
Ii+ C*i >1GHG? s-' ins)ir't %in %i,erse conce)ţii %es)re s)'ţiu& 1r'.ic )entru ' e<tr'1e 'nu+ite
)uncte %e concor%'nţ(. !entru e&8 &oc'&i3're' %esenu&ui 2n centru& )'1inii este )ri+or%i'&(F 2n .')t8 este
&ocu& )roiecţiei Eu&ui. E& note'3( c(8 '%ese'8 centru& %esenu&ui nu coinci%e cu +i7&ocu& 1eo+etric '&
.oii. E& este %ec'&'t )uţin &' st9n1' :i 2n sus. Ii+ C*i >1GHG? reitere'3( conce)ţi'8 %e7' ','ns't( %e '&ţi
'utori8 c(8 %e re1u&(8 co)i&u& uti&i3e'3( cu )rec(%ere +i7&ocu& )'1inii8 :i c( 'ce'st( te%inţ( r(+9ne
1ener'&( 2n +(sur' 2n c're toţi co)iii %e 12 'ni 2:i situe'3( %esene&e 2n 'cest '+)&'s'+ent. #'c*o,er
>1G0G? :i Abr'*'+ >1GG2? %in e<)erienţ' &or c&inic(8 'u 'r(t't c( +i7&ocu& )si*o&o1ic este ce& c're 're
i+)ort'nţ(8 :i nu ce& 1eo+etric. Acest +i7&oc se %e)&'se'3( )e b'n%' ,ertic'&( 2n .uncţie %e ,9rst(8
con.or+ &ucr(ri&or &ui Qo&&es :i BecJ >1G4/?. S( not(+8 %e '&t.e&8 c( Abr'*'+ >1G5/? obser,( c(
uti&i3're' in.&e<ibi&( ' centr(rii :i ' si+etriei re&e,( o )erson'&it'te ri1i%( :i nesi1ur(. BucJ >1G0H?
note'3(8 %e 'se+ene'8 c( %esene&e )re' centr'te )ot .i 'si+i&'te unei )erson'&it(ţi nesi1ure :i ri1i%e8
+'i '&es 2n re&'ţii&e inter)erson'&e.
K Sus
Ii+ C*i >1GHG?8 rei' inter)ret're' &ui BucJ >1G0H? 2n cee' ce )ri,e:te uti&i3're' )'1inii:
%esene&e e<ecut'te co+)&et. 2n 3on' su)erio'r( )ot .i )use 2n &e1(tur( cu un '.ect %e &u)t(8 s'u %e
re.u1iu 2n i+'1in'r. E& i%enti.ic(8 %e 'se+ene'8 '+)&'s're' s)iritu'&u&ui 2n )'rte' %e sus. 2n testu&
s'tu&ui >#uc*ie&&i8 1G5O?8 )'rte' %e sus cores)un%e )roiecţiei Eu&ui8 2n %i+ensiune' s' +'i
inte&ectu'&(. E' )o'te re)re3ent' cee' ce este %e)(rt't8 :i8 toto%'t(8 riscu&8 iniţi'ti,'8 e.ortu&8 )recu+ :i
'ntici)'re'. Ace'st' )o'te se+ni.ic' :i .u1' %e )re3ent8 e,'%'re' c(tre ire'&8 2n%e)(rt're' %e sine.
Cor+'n >1G6O? :i RoMer >1GH0?8 ,(% :i ei )'rte' %e sus ' )'1inii c' &ocu& %e3,o&t(rii i+'1in'ţiei8
i%e'&i3(rii :i '& ,isu&ui. !entru A&sc*u&er :i "'tNicJ >1G0/?8 uti&i3're' )(rţii %e sus .'ce tri+itere &'
or1o&iu.
K 6os
Ii+ C*i >1GHG? %e 'cor% cu BucJ >1G0H? )resu)une c( un 1r'.is+ re'&i3't 2n 2ntre1i+e 2n 3on'
in.erio'r( e,oc( o ten%inţ( %e)resi,(. C' :i RoMer >1GH0?8 e& situe'3(8 %e 'se+ene'8 +'teri'&is+u& 2n
7osu& )'1inii. !entru #uc*ie&&i8 uti&i3're' restricti,( ' )(rţii %e 7os este 'si+i&'t( +'teri'&is+u&ui :i
re'&i3(rii8 )recu+ :i )ro<i+it(ţii8 &i+it(rii 'cti,it(ţii &' cee' ce este ')ro')e :i e<i1enţe&or )erson'&e.
Ace'st' )o'te se+n'&' :i un recu& 2n .'ţ' riscu&ui s'u obst'co&u&ui8 :i .ric' %e iniţi'ti,(. !entru Cor+'n
>1G6O?8 )'rte' %e 7os 'r .i +'i %e1r'b( &ocu& instincte&or b'3'&e8 ,i39n% conser,'re'. Ar .i8 %e
'se+ene'8 3on' )re%i&ect( )entru subiecţii su.erin% %e ne,ro3(8 'stenie s'u %e)resie. Din )unctu& &or %e
,e%ere8 A&sc*u&er :i "'tNicJ >1G0/? &e'1( uti&i3're' )(rţii %e 7os ' .oii %e st'bi&it'te.
K Dreapta
Abr'*'+ >1G5/? 'si+i&e'3( )'rte' %re')t( cu %o+in're' inte&ectu&ui. #uc*ie&ii8 :i ')oi Ii+
C*i >1GHG? su1ere'3( c( )'rte' %re')t( e,oc( e<)'nsiune'8 e&'nu& 2ns)re +e%iu8 s)re 'cţiune8 s)re
ce&(&'&t :i c(tre ,iitor. E' se re.er( :i &' 'n1o's' %e so&itu%ine :i .'ţ( %e 19n%uri&e inti+e.
K St5nga
!entru Abr'*'+ >1G5/?8 st9n1' 're o conot'ţie +'i )erson'&(. E' re.&ect( trecutu&8 Şine&e :i
sensibi&it'te'. Ii+ C*i >1GHG? 'si+i&e'3( st9n1' '.ecti,it(ţii :i trecutu&ui. St9n1' e,oc( ,i'ţ'
interio'r(8 inti+it'te'8 '+intiri&e :i ,ise&e8 %'r :i .u1' .'ţ( %e +e%iu& 2ncon7ur(tor8 %e 'cţiune8 %e
ce&(&'&t :i %e ,iitor >#uc*ie&&i8 1G5O?. Du)( Stor' >1G64? uti&i3're' ,(%it( ' st9n1ii re&e,( o %e)en%enţ(
:i un 't':'+ent '+bi,'&ent .'ţ( %e +'+(.
K Alte ipote"e
!entru A&sc*u&er :i "'ttNicJ >1G0/?8 .')tu& %e-' u+)&e 2ntre'1' .o'ie )o'te .i 'si+i&'t
i+'turit(ţii8 2n ti+) ce uti&i3're' unei )(rţi neobi:nuite e<)ri+( un %e3ec*i&ibru. RoMer >1GH0? note'3(
c( 2nce)9n% %e &' 6 'ni8 este o 'no+'&ie %'c( centru& %esenu&ui este )&'s't 2n 3one&e e<terio're. Din
)unctu& nostru %e ,e%ere .or+u&(+ i)ote3' c( %'c( centru& .oii este &(s't 1o&8 trebuie s( ne 19n%i+ &' o
)rob&e+'tic( serio's( &' ni,e&u& Eu&ui.
;n .ine8 %u)( ReMno&%s >1G6H?8 '&ini'+entu& %esenu&ui )e b'3' .oii con.er( subiectu&ui o .or+(
%e securit'te8 .'ţ( %e tensiune' :i inst'bi&it'te' )e c're o tr(ie:te 2n s9nu& .'+i&iei. A&un1ire'
)erson'7e&or s)re )'rte' su)erio'r( ' .oii in%ic( 'n<iet'te'8 'n1o's' %i.u3(8 %is)unere' )erson'7e&or 2n
)(rţi&e %in &'ter'& '&e .oii )o'te in%ic' o re3istenţ( )uternic( %in )'rte' co)i&u&uiF %e 'cor%8 2ntre '&ţii8
cu BucJ >1G0H?8 ReMno&%s cre%e c( 'ce'st( tr(s(tur( e,oc(8 %e 'se+ene'8 %e)en%enţ' :i c(ut're'
structurii8 .'ţ( %e insecurit'te :i .'ţ( %e o s&'b( 2ncre%ere 2n sine.
/5
7nălţimea
Dimensiuni
!entru cei +'i +u&ţi 'utori8 2n(&ţi+e' .iec(rui )erson'7 este &e1't( %e i+)ort'nţ' in,estirii %e
c(tre subiect. E' in%ic(8 %e 'se+ene'8 )entru unii8 tr(s(turi %e )erson'&it'te )'rticu&'re.
;n .')t8 Io))it3 >1G50? ,e%e 2n cre:tere' )ro1resi,( ' 2n(&ţi+ii %esenu&ui8 2n testu& Ben%er
=est'&t8 in%icii unui )r'1 sc(3ut %e to&er'nţ( &' .rustr're8 :i i+)u&si,it'te. Desene&e +'ri sunt 'si+i&'te
2n 1ener'& cu &i)s' %e contro& :i cu tr'ns)unere' 2n 'ct8 2n ti+) ce %esene&e +ici .'c tri+itere &'
'n<iet'te8 ti+i%it'te :i &' re)&iere' 2n sine 2nsu:i )rin constricţie. C9n% %esene&e ocu)( +'i )uţin %e
7u+(t'te %in su)r'.'ţ' .oii %e *9rtie8 'cest .'ctor este &e1't %e %e)resie8 %e retr'1ere. 2n cee' ce )ri,e:te
%esenu& .'+i&iei8 cre:tere' )ro1resi,( ' 2n(&ţi+ii )erson'7e&or 2n +o% ne7usti.ic't >)rin ,9rst( s'u
2n(&ţi+e' re'&(? .'ce tri+itere &' o &i)s( %e contro&.
!orot >1G54? st'bi&e:te o re&'ţie 2ntre ,'&ori3're' s'u %e,'&ori3're' unui )erson'7 :i 'nu+ite
c'&it(ţi '&e %esenu&ui8 2ntre '&te&e 2n(&ţi+e' .iec(rui )erson'7. E& cre%e c( 2n(&ţi+e' :i cu&o're' o.er(8
toto%'t(8 in.or+'ţii 'su)r' se+ni.ic'ţiei 'cestui )erson'7 )entru subiect.
Osterriet* :i C'+bier >1G5G? 'u 'r(t't )rin 'n'&i3' %esene&or ' 1/5/ %e co)ii cu ,9rste 2ntre 0 :i
16 'ni8 c( 2n(&ţi+e' )erson'7e&or tin%e s( cre'sc( 2n .uncţie %e ,9rst(. L' r9n%u& s(u8 An3ieu >1G6/?
'.ir+( c( ,'&ori3're' se<u&ui unui )erson'7 este '%ese' )us( 2n e,i%enţ( )rin 2n(&ţi+e' +'i +'re '
'cestui'. Acest' rei' conc&u3ii&e &ui =ri+'r% >1GH2?8 2n 'cor% cu #or,'& >1G6/?8 c're note'3( c( in%icii
%e ,'&ori3're )ot .i %e%u:i )&ec9n% %e &' 2n(&ţi+e' )ri+u&ui )erson'7.
Ios :i Bier+'nn >1G66? 'u re+'rc't8 c' :i '&ţi 'utori8 c( '%ese'8 co)i&u& se i%enti.ic( cu
)erson'7u& ce& +'i 2n'&t. D'c( t't(& este %esen't .o'rte +'re8 2n 26T %in c'3uri este ,orb' %e
i%enti.ic're' cu '1resoru&. Desenu& unui t't( %e t'&ie re%us( )o'te se+ni.ic' %orinţ' co)i&u&ui %e-'
2n&ocui un t't( 'bsent. 2n ce )ri,e:te )erson'7u& +'tern8 %'c( este %esen't +'re8 2n 02T %in c'3uri este
,orb' %e i%enti.ic're' cu 'ce'st'.
Di+ensiuni&e +'ri e,oc( )entru RoMer >1GH0? 2ncre%ere' 2n sine8 si1ur'nţ'8 %'r :i 'bsenţ' s'u
%e.icienţ' i*nibiţiei :i ' contro&u&ui %e sine8 in,'3iune'8 '%ese' co+)ens'torie8 :i o &i)s( %e res)ect
)entru ce&(&'&t. !erson'7e&e +ici8 '%ese' situ'te 2n re1iuni&e e<terio're8 su1ere'3( ti+i%it'te :i te'+(.
Abr'*'+ se+n'&e'3( o cercet're re'&i3't( 2n 1G4G %e St'rr :i #'rcuse8 c're 'u %e+onstr't
.i%e&it'te' ,'ri'bi&ei A2n(&ţi+eB )e o )o)u&'ţie %e 1G/ %e stu%enţi. L' .e& este c'3u& :i )entru =un%erson
:i Le*ner >1G4/?. S-' %e+onstr't 'st.e& c( e<ist( o re&'ţie 2ntre ,'ri'bi&e8 )recu+ se<8 ,9rst(8 :i
2n(&ţi+e' )erson'7e&or. Lun1i+e' %esenu&ui )o'te .i inter)ret't( re.eritor &' i+'1ine' cor)or'&( :i %e
sine8 &' i%e'&u& 1u&ui8 &' n'rcisis+ :i &' 'n1o's(. AAns'+b&u& conce)te&or se 2n,9rte 2n F
u
ru& '<ei
e<)'nsiune-retr'1ere8 re'cţii&e u+'ne c're co&ore'3( to'te e<)erienţe&e %e ,i'ţ(B >). 146?. 2n(&ţi+e'
%esenu&ui )o'te .i )us( 2n &e1(tur( cu cee' ce Abr'*'+ nu+e:te Ae,'&u're' %e sineB :i e<)'nsi,it'teB.
E' %( c' e<e+)&u %esene&e +u&t +(rite '&e )'r'noi'ci&or8 :i ce&e .o'rte +ici '&e sc*i3o.reni&or
re1res'ţi. Ast.e& %e %esene +'ri )ot .i se+nu& unei in.&'ţii ' Eu&ui re&e,9n% i&u3i'8 2n ti+) ce %esene&e
+ici re.&ect( '.ecte %e in'%ec,'re :i ten%inţ' s)re intro,ersie. O cercet're ' &ui Lu%Ni1 >1G5G?
i&ustre'3( 'ce'st( '.ir+'ţie: '%o&escenţii c're 'u .ost e,'&u'ţi ne1'ti, )ri,in% c'&it(ţi&e &or .i3ice 'u
%esen't )rin ur+'re )erson'7e +'i +ici %ec9t 1ru)u& cores)un3(tor %e co&e1i c're 'u )ri+it e,'&u(ri
)o3iti,e. Din )unctu& s(u %e ,e%ere8 Io))it3 >1G5H? ' in%ic't c(8 2n 1ener'&8 co)iii ti+i3i :i 'n<io:i
%esene'3( .i1uri +'i +ici %ec9t co)iii nor+'&i.
Abr'*'+ >1GG2? .'ce un ',ertis+ent )entru cei ce ,or s( uti&i3e3e )entru 'n'&i3' %esenu&ui
nu+'i un e&e+ent8 cu+ 'r .i 2n(&ţi+e' )erson'7u&ui. E' '.ir+( 2n 'ce'st( )ri,inţ( c( un sin1ur 's)ect '&
%esenu&ui8 )recu+ 2n(&ţi+e'8 nu este &e1't 2n +o% s)eci.ic %e un 's)ect 'nu+e '& )erson'&it(ţii. !ute+
1(si sensuri %i.erite &' .ete :i &' b(ieţi. Subiecţii )ot uti&i3' %i+ensiuni %i.erite8 e&e+ente %i.erite '&e
%esenu&ui )entru '-:i )roiect' %orinţe&e :i con.&icte&e. I3o&'re' unui sin1ur e&e+ent8 scrie e'8 u:ure'3(
.o'rte +u&t cercet're'8 %'r risc( s( %en'ture3e 'n'&i3' c&inic(. 2n 'ce'st( situ'ţie8 %o'r A'n'&i3' 1&ob'&(
)o'te 'si1ur' %i'1nosticu& 2ntre1ii )erson'&it(ţiiB >). 145?.
Burns >1GGO? re&e,( )rintre in%icii c&inici %e obser,'t 2n %esenu& .'+i&iei 2n c'%ru& unui cerc8
2n(&ţi+e' re&'ti,( ' .iec(rui )erson'7 c' e,oc9n% +(sur' )si*o&o1ic( :i ni,e&u& %e in,estiţie '&
.iec(rui'. E& rei'8 2ntre '&te&e8 enunţuri&e 'utori&or )rece%enţi :i c're 'u sub&ini't c( un %esen neobi:nuit
%e +'re este un se+n %e ten%inţe '1resi,e >BucJ8 1GH0F #'c*o,er8 1G0G?8 %e e<)'nsiune8 %e .'nt's+e
%e 1r'n%o're8 %e tr(s(turi %e *i)er'cti,it'te :i )o'te +'ni'c'&e8 2n ti+) ce %esene&e .o'rte +ici
su1ere'3( senti+ente %e in.eriorit'te8 %e in'%ec,'re :i %e ine.icient( >#'c*o,er8 1G0G?8 o )erson'&it'te
cu)rins( %e ti+i%it'te :i %e ten%inţe I' constr9n1ere8 %e senti+ente %e insecurit'te >BucJ8 1G0HF
/6
A&sc*u&er :i "'ttNicJ8 1G0/?. ;n .ine8 'ce'st' )o'te %enot' ten%inţe %e)resi,e :i re1resi,e >#'c*o,er8
1G0G?. ReMno&%s >1G6H? st'bi&e:te o &e1(tur( 2ntre 2n(&ţi+e' unui )erson'7 :i senti+entu& %e )utere :i %e
%o+in're. O 2n(&ţi+e +ic( .'ce tri+itere &' un senti+ent %e in'%ec,'re.
;n(&ţi+e' )re' +'re ' )erson'7e&or )o'te %uce &' o %e)(:ire ' +'r1ini&or )'1inii. De)(:ire'
c'%ru&ui se+ni.ic(8 %u)( A&sc*u&er :i "'ttNicJ >1G0/?8 ten%inţ' s)re )ier%ere' contro&u&ui :i )o'te
re&e,'8 i+'turit'te :i o)o3iţionis+.
Proporţii
Ii+ C*i >1GHG? re&e,( %ou( 1enuri %e )ro)orţii: 2ntre %esen :i )'1in(8 :i 2ntre %esen c' 2ntre1 :i
%et'&iu >%et'&ii?. E& .urni3e'3( +(suri&e ur+(to're: )entru %esen8 e& 2& consi%er( +ic %'c( ocu)(
+'<i+u+ ' nou' )'rte %in )'1in(. E& e,'&ue'3( %esenu& c' .iin% +'re %'c( 'co)er(
1
+'i +u&t %e %ou(
trei+i %in su)r'.'ţ(. 2n )ri,inţ' r')ortu&ui %esen-
C
%et'&iu8 e& in%ic( .')tu& c( %is)ro)orţi' este ce' c're
,' re&e,' un e&e+ent +'i +u&t s'u +'i )uţin )'to&o1ic.
!ornin% %e &' 'ce'st( in%ic'ţie8 )ute+ .or+u&' i)ote3' c(7 e&e+entu& c're ,' .i )ro)orţion'&
%esen't .o'rte +ic s'u .o'rte +'re 2n8 r')ort cu 'ns'+b&u& )erson'7u&ui ,' in%ic' o 3on( con.&ictu'&(8
s'u8 %eF 'se+ene'8 %e,'&ori3't( s'u su)r','&ori3't( 2n )&'n si+bo&ic.
!rasaj
E,'&u're' tr(s(turii trebuie s( i' 2n consi%er're )e %e o )'rte )re3enţ' c'r'cterisitici&or stu%i'te
+'i sus8 :i )e %e '&t( )'rte instensit'te' 'cestor'. !entru RoMer >1GH0?8 +9n' e,o&ue'3( %u)( O\
tr'iectorie8 2ntr-o or1'ni3're c're este &e1't( %e +otricit'te8 :i8 2n s)eci'&8 %e c'&it'te' 'cestei'. E'
re&e,( .uncţion're' neuro&o1ic(i nor+'&( s'u )'to&o1ic(. Se )o'te8 %e e<e+)&u8 .'ce o &e1(tur( 2ntre8
st9n1(cie :i %i.icu&t'te' st()9nirii &inii&or %re)te :i curbe8 s'u '\ si+etriei. Autoru& '%'u1( c( e<ist( :i o
re&'ţie 2ntre ti)u& %e &inie :: .uncţion're' '.ecti,(. De '&t.e&8 o &inie %e<tro1ir( %( se'+( )entru o8 bun(
'%')t're &' re1u&i&e :i con,enţii&e soci'&e8 :iYs'u o bun(? %e<terit'te ' +otricit'tii .ine. Un tr'seu
sinistro1ir )o'te in%ic' o
F
%i.icu&t'te )si*o+otric(8 :iYs'u o ten%inţ( s)re o)o3iţie. Uti&i3're'? ce&or
%ou( sensuri '&tern'ti, )o'te )er+ite )resu)unere' %i.icu&t(ţi&orF %e or1'ni3're8 2n )&'n co1niti,8 s'u
)si*o+otor.
!entru L'.r'nce >1G6G?8 ins)ir9n%u-se %in &ucr(ri&e &ui Sc*'c*ter :i Cotte >1G4/?8 &ini' e<)ri+(
2n +o% %eosebit e+oţi'8 inte&ectu& :i +'turit'te' )si*o.i3ic(. Autorii c're 'u stu%i't &ini' s-'u 2ntreb't
'su)r' ,'&orii %i'1nostice ' 'cestui criteriu. L'.r'nce 2+)'rte 'cest 's)ect 2n trei e&e+ente: .orţ' :i
c'r'cteristici&e tr(s(turii8 ')oi ti)u& %e &inie.
!rasaj continuu 8i discontinuu
A&sc*u&er :i "'ttNicJ >1G0/?8 re&u'ţi %e Burns >1GGO?8 'u su1er't c( tr(s(turi&e continue )ot
in%ic' un co+)ort'+ent contro&'t8 '%ese' )9n( &' in*ibiţie8 2n ti+) ce &inii&e scurte e,oc( +'i %e1r'b(
ten%inţe i+)u&si,e. L' .e& c' :i BucJ >1G0H?8 ei 'u not't c( &inii&e .o'rte scurte8 rotun7ite :i sc*iţ'te )ot
se+ni.ic' 'n<iet'te8 incertitu%ine :i %e)resie. L'.r'nce >1G6G? ,orbe:te %e &inii&e continue :i
%iscontinue :i re'+inte:te c( 2n stu%ii&e &ui BucJ >1G0H?8 Cor+'n >1G54? :i "o&t3ber1 :i @e<&er
>1G4O?8 si+bo&is+u& &iniei %iscontinue este 'si+i&'t cu 'n1o's'8 +eticu&o3it'te'8 '+biţi'8 s'u cu
)u&siuni&e '1resi,e. !entru ReMno&%s >1G6H?8 o &inie %iscontinu( in%ic( insecurit'te' :i te'+'. Inst'bi&(
:i ,'1(8 e' )o'te su1er' :i o %is.uncţie cerebr'&(.
Ii+ C*i >1GHG? %istin1e :i e& &inii&e continue :i si1ure - c're constituie un se+n '& bunei
.uncţion(ri - %e &inii&e %iscontinue8 ru)te8 c're trebuie 'n'&i3'te +'i +inuţios. Io)i33 >1G50? s)une8 %in
)unctu& s(u %e ,e%ere8 c( o &inie tre+ur(to're este 'soci't( &i)sei %e st'bi&it'te.
!entru Aubin >1G6O?8 '+)&itu%ine' tr's'7u&ui se re.er( &' un c'r'cter %e ti) )ri+'r8 &'
e<)'nsiune8 &' e<tr',ersie. Tr(s(turi&e +'i scurte :i *':ur'te sunt re'&i3'te +'i '&es %e )erso'ne
intro,ertite8 secun%'re :i c're se contro&e'3( e<cesi,.
!rasajul apăsat 8i u8or
Aubin >1G6O? '.ir+( c( )erso'ne&e ener1ice8 '1resi,e :i si1ure )e e&e 'u un tr's'7 +'i ')(s't.
Subiecţii c're 'u un inte&ect s&'b 'u ten%inţ' %e-' e<ecut' &inii +'i 1reo'ie8 .(r( r'.in'+ent. !erso'ne&e
c're sunt in*ib'te8 ti+i%e :i nesi1ure 'u un tr's'7 &e7er8 cu creionu& 'bi' ')(s't )e .o'ie. Io)i33 >1G50?
i%enti.ic( &inii&e .ine i' co)ii8 cu ti+i%it'te' :i cu retr'1ere'.
RoMer >1GH0? i%enti.ic( &ini' 1ro's( :i susţinut(8 cu cee' ce este instinctu'&8 sen3u'&F %'c( este
.u1'ce8 c' un 1est %e +931(&itur(8 )o'te in%ic' '1resi,it'te' :i ins'tis.'cţi'. E' in%ic( %e '&t.e& c(
'tunci c9n% este &e7er(8 &ini' e,oc( %e&ic'teţe8 sesibi&it'teF 2n 'nu+ite c'3uri .'ce tri+itere &' o &i)s( %e
si1ur'nţ(8 in%eci3ie8 ti+i%it'te. Di.erenţe&e %e c'&it'te 2ntre 'nu+ite &inii sub&ini'3( re1iuni&e
con.&ictu'&e. Ii+ C*i >1GHG? +enţione'3(8 %e 'se+ene'8 )resiune' tr's'7u&ui c're8 %'c( este )uternic(8
/H
e,oc( o tensiune interio'r(8 2n ti+) ce tr(ire' %e)resi,( :i &i)s' %e si1ur'nţ( )ot .i e<)ri+'te )rintr-o
&inie s&'b ')(s't(. !entru ReMno&%s >1G6H?8 o &inie u:o'r( se+ni.ic( insecurit'te'8 2n ti+) ce o &inie
)uternic( :i cu re,eniri in%ic( 'n<iet'te :i i+)u&si,it'te.
L' .e& c' :i BucJ >1G0H? :i #'c*o,er >1G0G?8 Burns >1GGO? in%ic( .')tu& c( &ini' ')(s't( 2n +o%
neobi:nuit %enot( o )erson'&it'te )uternic(8 '+biţio's(8 '.ir+'ti,(8 e<tre+ %e tension't(8 s'u '1resi,(
:i i+)u&si,(F 2n 'nu+ite c'3uri e<tre+e8 'ce'st' )o'te constitui un in%ice %e or1'nicit'te. O )resiune
%eosebit %e s&'b( ' tr's'7u&ui )o'te .i 'si+i&'t( cu un in%i,i% in'%')t't8 o )erson'&it'te e3it'nt(8
in%ecis(8 ti+i%( :i .rico's(8 s'u cu ten%inţe %e)resi,e. Burns >1GGO? 2i cite'3( )e A&tsc*u&er :i "'ttNicJ
>1G0/? c're 's)ci'3( 'cest ti) %e &inie cu &i)s' %e ener1ie.
!rasaj sigur, direct sau reluat
RoMer >1GH0? sub&ini'3( c( un tr's'7 si1ur :i .er+ %enot( 2ncre%ere 2n sine8 s)irit %e %eci3ie.
!ute+ %ece&' :i o &i)s( 2n )&'nu& %esc*i%erii :i '& intuiţiei8 contr'r .'ţ( %e c'3u& &iniei re&u'te8 c're
%enot( )er.ecţionis+8 intuiţie8 in%eter+in're. !entru Io)i33 >1G50?8 &inii&e re&u'te :i 2nt(rite in%ic(
i+)u&si,it'te :i '1resi,it'te. O ' %ou' 2ncerc're )entru e<ecut're' unui %esen )o'te se+ni.ic' 'n<iet'te
:i i+)u&si,it'te.
Burns >1GGO? sub&ini'3( c( un tr's'7 .er+8 si1ur8 %eter+in't8 %enot( o )erson'&it'te '+biţio's(8
%o,e%in% securit'te8 2n ti+) ce &ini' osci&'nt(8 2n ,'&uri8 este un se+n %e insecurit'te.
Striuri, umbre, carotaje, tăieturi, estompări 8i griuri 9/a8uri+
Aubin >1G6O? 'si+i&e'3( u+bre&e :i striuri&e cu 'n<iet'te'8 +931(&ituri&e s'u 2nne1riri&e cu
)rob&e+'tic' 'n'&(. !entru e&8 t(ieturi&e )rin un' s'u +'i +u&te &inii )ot su1er' o ins'tis.'cţie
re.erito're &' sine 2nsu:i. E& '%'u1( c( erori&e )ot .i 'si+i&'te '%ese' cu 'cte&e r't'te.
An%erson :i An%erson >1G54? sub&ini'3( :i ei c( 'nu+ite c'r'cteristici '&e %esenu&ui sunt
re,e&'to're )entru %i.icu&t(ţi. T(ieturi&e :i &inii&e 2nt(rite8 s'u e&e+ente&e u+brite8 %e e<e+)&u8 )ot
e,oc' un con.&ict 2n 7uru& se+ni.ic'ţiei '.ecti,e ' )(rţii )use 'st.e& 2n e,i%enţ(.
!entru RoMer >1GH0?8 &inii&e 2nt(rite8 u+brite e,oc( o tensiune interio'r(. E' in%ic( .')tu& c(
%un1i&e8 u+bre&e :i c'roi'7u& sunt &e1'te %e 'n<iet'te8 2n ti+) ce cu&ori&e 2n%u&cite8 stinse >+'i '&es
c9n% subiectu& re,ine 'su)r' %esenu&ui s(u? re.&ect( %e)resi'. E' note'3(8 %e 'se+ene'8 c(
)er)&e<it'te'8 ne+u&ţu+ire' .'ţ( %e sine 2nsu:i8 senti+entu& %e ne)utinţ(8 se re+'rc( )rin corecturi8
)rin 1esturi&e %e ' :ter1e. E' note'3( c( senti+entu& %e cu&)'bi&it'te )o'te .i re&e,'t )rin '%(u1iri :i
u+briri. ReMno&%s >1G6H? su1ere'3( c( :ters(turi&e cu 1u+' in%ic( '+bi,'&enţ'8 con.&ictu&8 s'u
co+)u&si,it'te'8 nesi1ur'nţ'. Acest' )o'te .i :i un se+n %e re3istenţ( s'u o %e.icienţ( ,i3u'&-+otrice.
U+briri&e s'u &inii&e *':ur'te )ot in%ic' )reocu)(ri8 'n<iet'te8 s'u in*ibiţie s'u o .i<'ţie .'ţ( %e
)erson'7u& res)ecti,.
Liniile curbe sau drepte, liniile fr5nte, ung/iulare sau buclate
L'.r'nce 'r't( c( Preu% '.ir+'se c( e<ist( o &e1(tur( si+bo&ic( 2ntre .or+' obiecte&or :i
or1'ne&e se<u'&e +'scu&ine :i .e+inine. Less&er :i EriJson >1G5H? 'u se+n'&'t stu%ii&e c're 'u 'n'&i3't
:i 'u con.ir+'t conce)ţii&e .reu%iene. A&sc*u&er :i "'ttNicJ >1G0/? 'u .(cut :i ei &e1(tur' 2ntre
')'rtenenţ' &' un se< :i ti)u& %e &inie.
Lucr(ri&e &ui Lu%*o&+ >1G21F ' se ,e%e' =i&bert :i IirJ&'n%8 1G66? 'u st'bi&it o &e1(tur( 2ntre
.urie8 '1resi,it'te :i uti&i3're' &inii&or %re)te 2n .or+( %e )(tr'te >'tribuite subiecţi&or +'scu&i?8 )e %e o
)'rte8 :i 2ntre &inii&e curbe :i senin(t'te :i 1r'ţie >re)re3ent9n% +'i ti)ic .e+init'te'?8 )e %e '&t( )'rte.
A&sc*u&er :i "'ttNicJ >1G0/?8 'u not't c( subiecţii c're er'u 2n )ri+u& r9n% re'&i:ti8 '.ir+'ti,i8 +'i
%e1r'b( '1resi,i :i o)o3'nţi8 ',e'u tr's'7e cu )rec(%ere recti&inii. Subiecţii %e&ic'ţi8 sensibi&i8
%e)en%enţi8 nesi1uri :i c're c'ut( con.ir+'re' %in )'rte' ce&or&'&ţi8 s'u c're 'u ten%inţe .e+inine8 'u
+'i +u&te &inii curbe. Subiecţii +'i ec*i&ibr'ţi uti&i3e'3( %ou( ti)uri %e &inii. Un1*iuri&e .'c tri+itere &'
'1resi,it'te8 &inii&e .r9nte &' inst'bi&it'te.
RoMer >1GH0? sub&ini'3( c( tr's'7e&e recti&inii %enot( )on%er're8 ri1i%it'te8 2n ti+) ce
curbi&ini'rit'te' este +'i )ri+iti,(. E' scrie c( &inii&e %is7uncte8 )&ine %e un1*iuri sub&ini'3(
%in'+is+u&8 '1resi,it'te'8 ner,o3it'te' :i +'scu&init'te'F &inii&e curbe8 )e c're 'uto're' &e c'&i.ic(
%re)t )ri+iti,e8 e,oc( .e+init'te'8 su)unere'8 bun(,oinţ'8 2nţe&e1ere'8 %'r :i ten%inţe&e n'rcisice :i
non:'&'nţ'. D'c( &inii&e curbe 'u o ten%inţ( )uternic( %e rotire 2n 7uru& unui '<8 cee' ce este nor+'&
)9n( I' 0 'ni8 e&e su1ere'3( %u)( 'cee' sc*i3o.reni'.
Burns >1GGO? rei' i%ee' &ui BucJ >1G0H? %u)( c're tr's'7u& curbi&iniu su1ere'3( o )erson'&it'te
s(n(to's(8 c(rei' nu-i )&'ce con.or+is+u&8 2n ti+) ce )re.erinţ' )entru tr's'7e recti&inii in%ic( o
)erson'&it'te +'i %e1r'b( ri1i%( :i '1resi,(.
/G
Accentuarea liniei centrale verticale sau ori"ontale
RoMer >1GH0? in%ic( .')tu& c(8 %e re1u&(8 co)i&u& 2nce)e s( 'ib( contro&u& 'su)r' ten%inţei
,ertic'&e 2n'inte' ce&ui 'su)r' ten%inţei ori3ont'&e. Orient're' %escen%ent( su1ere'3( %e)resi'8
obose'&'8 neur'steni'F orient're' 'scen%ent( e,oc( bucuri' %e-' tr(i :i intensit'te' senti+ente&or.
D'c( subiectu& )une 2n e,i%enţ( &ini' centr'&( ,ertic'&(8 'ce'st' )o'te %enot' un e.ort %e
ec*i&ibr're ' unei '.ecti,it(ţi .r'1i&eF )e %e '&t( )'rte8 )unere' 2n e,i%enţ( ' ori3ont'&ei sub&ini'3(
,'&ori3're' cont'cte&or re&'ţion'&e. A&sc*u&er :i "'ttNicJ >1G0/?8 re&u'ţi %e Burns >1GGO? 'u obser,'t8
%e 'se+ene'8 c( &inii&e ,ertic'&e %o+in'nte er'u s)eci.ice subiecţi&or 'cti,i :i constructi,i8 uneori
*i)er'cti,i8 :i +'ni.est9n% o 'nu+it( ,iri&it'te. D'c( %o+in( &inii&e ori3ont'&e8 este se+nu& unei
s&(biciuni8 '& unei te+eri8 '& unei ten%inţe %e 'uto)rotecţie :i %e con.&inte interne. Ace'st' )o'te s( .ie
:i se+nu& ten%inţe&or .e+inine. Orient'te %e o +'nier( coerent(8 &inii&e e,oc( subiecţi %eci:i8 2n ti+) ce
%'c( 'ceste' nu 'u o orient're constituie in%icii i+)u&si,it(ţii.
Pete 8i %nnegriri, aspect murdar, ciornă sau exces de preci"ie %n detalii, pointilism
RoMer >1GH0? re+'rc( .')tu& c( 'cei co)ii '.ect'ţi %e )rob&e+'tic' 'n'&( .'c %esene cu 'stect
+ur%'r8 s'u8 )'r'%o<'&8 %esene .o'rte or%on'te8 re'&i3'te +inuţios. !entru A&sc*u&er :i "'ttNicJ
>1G0/?8 +u&ţi+e' %e )uncte e,oc( +eticu&o3it'te'.
Porţiuni lăsate albe
RoMer >1GH0? sub&ini'3( c( 3one&e 1o'&e su1ere'3( inter%icţii&e :i ţinere' &' %ist'nţ(. Ii+ C*i
>1GHG? '%'u1( c( 3one&e '&be '&e )'1inii sunt &' .e& %e se+ni.ic'ti,e c' :i ce&e %esen'teF %u)( )(rere'
no'str(8 )ut9n% %o,e%i '.ecte c&i,'te.
-ogăţie sau sărăcie %n reali"area desenului
RoMer >1GH0? scrie c( ni,e&u& %e .inis're ' %esenu&ui este in.&uenţ't %e intenţion'&it'te'
co)i&u&ui8 %e 2nc&in'ţi' s'8 c're )o'te .i te+)or'r(8 %e-' r(s)un%e 'tenţiei '%u&tu&ui c're 2i '%rese'3(
so&icit're'. Ace'st' con%uce &' A1re:ire'B s'u Ar'.in're'B &ucru&ui8 :i )ro%usu& .in'& ,' .i '.ect't %e
'ce'st' 2ntr-un +o% s'u '&tu&. !orot >1G54? in%ic( .')tu& c( un subiect )o'te ,'&ori3' s'u %e,'&ori3' un
)erson'7 )rin +o%u& 2n c're 2& %esene'3(. O &inie i+)er.ect(8 )&'s't( 2n &'ter'& )o'te in%ic'
%e,'&ori3're'.
;n cee' ce )ri,e:te bo1(ţi' :i s(r(ci' %esenu&ui8 Ios :i Bier+'nn >1G66? tri+it cititoru& I'
sc*e+' )ro)us( %e Bu*&er8 2n testu& s'tu&ui >#uc*ie&&i8 1G5O?. E' %istin1e: &u+i 1o'&e8 c're 'r't(
%i.icu&t'te' '.ecti,( c're co)&e:e:te )erso'n'F &u+i con.u3e :i *'otice8 c're in%ic( o )erturb're '
&e1(turii cu re'&it'te'F 2n .ine8 &u+i ri1i%e8 2n c're o %is)unere .o'rte sc*e+'tic( sub&ini'3( tr(s(turi&e
obsesion'&e :i ri1i%e.
Autorii8 c' :i '&ţi cercet(tori8 note'3( c( s)'ţiu& este uti&i3't 2n +o% %i.erit %u)( ,9rst'
subiectu&ui. Ei cite'3( &ucr(ri&e &ui Ioc* >1G5G?8 c're ' re+'rc't c(8 )9n( &' 12 'ni8 co)iii %esene'3( 2n
ce&e +'i +u&te c'3uri )e +'r1ine' .oii. Ei )un )rob&e+' &u+i&or 1o'&e :i )reci3e'3( c( 'cei co)ii +'i
+ici %e 5 'ni sunt8 2n 1ener'&8 s(r'ci %in 'cest )unct %e ,e%ere.
Dispunerea
Aliniamentul global al desenului
An'&i3' )robei Ben%er =est'&t ' ins)ir't 'cest )unct %e stu%iu. Se in%ic( .')tu& c( rotire'
1ener'&( ' %esenu&ui %( in%ic'ţii 'su)r' )erturb(ri&or cu c're 're %e-' .'ce subiectu&. O rotire
%e<tro1ir(8 2n .uncţie %e '+)&o're' s'8 su1ere'3( ten%inţe %e)resi,e u:o're8 +e%ii
s'u +'7ore. O rotire sinistro1ir(8 2n .uncţie %e '+)&o're8 in%ic( ten%inţe %e o)o3iţionis+ - %e o
intensit'te cores)un3(to're '+)&itu%inii rotirii -%'c( subiectu& +'ni.est( c( este con:tient %e 'ce'st'.
A&t.e&8 )ute+ sus)ect' o or1'nicit'te. L' co)ii8 o rotire u:o'r( s)re %re')t' su1ere'3( c( '.ecte&e :i
)u&siuni&e sunt %i+inu'te. S)re st9n1'8 rotire' .'ce tri+itere &' '.ecte crescute :i &' o)o3iţionis+.
Distanţa
Dist'nţ' e<)ri+( %orinţ' subiectu&ui s'u res)in1eri&e 'cestui' >Aubin8 1G6O?. Acest' 're
ten%inţ' s( )un( 2n ')ro)iere cee' ce 2i con.er( si1ur'nţ( :i s( %e)(rte3e cee' ce-1 'n1o'se'3(. Aubin
,orbe:te %e s)'ţii c're e,oc( .u1' .'ţ( %e cee' ce s)erie. !ers)ecti,' )e c're o 're 2n r')ort cu %esenu&
s(u ne )er+ite s( e,'&u(+ %'c( subiectu& si+te c( st()9ne:te s'u %o+in( situ'ţi'8 s'u %'c( este stri,it
%e 'ce'st'. !entru Cor+'n >1G6O?8 %ist'nţ're' este o e<)resie %e osti&it'te s'u %e ')(r're. O %ist'nţ(
+ic:or't( )o'te %o,e%i )reocu)(ri oe%i)iene8 co.u3i' 2ntre 1ener'ţii.
0O
Clasarea personajelor
Stu%iu& ti)u&ui %e c&'s're ' )erson'7e&or )er+ite re&e,'re' or1'ni3(rii )e c're subiectu& o
con.er( .'+i&iei8 1ru)(ri&e s'u c&'nuri&e %in s9nu& 'cestei'8 se)'r(ri&e inter1ener'ţion'&e s'u %e '&t .e&8
con.&icte&e8 '&i'nţe&e8 'r'n7'+ente&e oe%i)iene. !orot >1G54? sub&ini'3( c( )o3iţi' )erson'7u&ui c're
re)re3int( subiectu& )o'te tr(%' 'nu+ite senti+ente- %e e<e+)&u8 un co)i& te+(tor .'ţ( %e .r'te&e &ui se
)o'te %esen' 2ntre cei %oi )(rinţi. Absenţ' tot'&( ' or%inii 2n %esen su1ere'3( o %i.icu&t'te s'u o
.r'1i&it'te &' ni,e&u& structurii Eu&ui.
Perseverarea
#or,'& >1G6/? ' const't't c( e<ist( o )ro)ensiune s)re stereoti)ie s'u s)re )erse,er're &' co)iii
%e 4 )9n( &' 6 'ni :i 'ce'st( ten%inţ( %i+inue'3( %e &' 6 &' 11 'ni. Sc*i&%Jrout8 S*enJer :i Sonnenb&icJ
>1G62? 'u conc&u3ion't 2n &ucr(ri&e &or c( stereoti)i' %i+inue'3( 2ntr-un )rotoco&8 o%'t( cu Jineste3i'.
A:' cu+ s-' +enţion't 2n )'rte' re.erito're &' cot're8 e<ist( %ou( .or+e %e )erse,er're:
stereoti)i' +'7or(8 rit+ic(8 ri1i%( :i +'si,(8 s'u8 cu '&ţi ter+eni8 re)et're' siste+'tic( ' +'i +u&tor
e&e+enteF 2n '& %oi&e' r9n%8 stereoti)i' +inor(8 %i.erenţi't(8 c're este re)ro%ucere' u:or %i.erenţi't( 2n
)&'nu& .or+ei8 %irecţiei s'u '& %ist'nţei >Sc*+i%&-@'e*ner8 1G02?. Co)iii nor+'&i uti&i3e'3( ' %ou'
.or+( %e stereoti)ie8 i'r )si*oticii 'u o )re.erinţ( )entru .or+' +'7or( >Bore&&i-Lincent8 1G54?. !entru
Aubin >1G6O?8 %'c( stereoti)i' este +'7or(8 e' )o'te .i o tr(s(tur( %e sc*i3o.renie.
Factori regresivi
4egresia3simplificare
Trei conce)te 'u .ost e,i%enţi'te %e c(tre Aubin >1G6O?: &i)s' %e .inis'78 re1resi' :i
)ri+iti,is+u&8 s'[u recur1ere' &' +'1ie. Li)s' %e .inis'7 se re.er( &' )ro%ucţii&e c're %'u o i+)resie %e
%i3'r+onieF e&e %is)&'c8 cu+ scrie Aubin. Re1(si+ 2n tr's'7 1roso&(nie8 ne2n%e+9n're e,i%ent( :i
'%ese' o b'n'&it'te tot'&(. Re1resi' este +'i %e1r'b( o +o%'&it'te %e.ensi,( )ri+iti,(. Este ,orb' %e o
retro1r'%'re &' )r'ctic' s'u co+)ort'+entu& %intr-o )erio'%( 'nterio'r(. 2n s.9r:it8 )ri+iti,is+u&8 s'u
recursu& &' +'1ie se+n'&e'3( uti&i3're' )e c're o %( co)i&u& .'nt's+ei :i +'1iei )entru ' re3o&,' o
)rob&e+(8 )entru ' 2nţe&e1e o re'&it'te c're 2& )reocu)(.
Du)( Abr'*'+ >1G66?8 se 2nt9+)&( c' 'cei co)ii cu )(rinţi 'n<io:i .'ţ( %e )er.or+'nţe&e &or
+otrice8 s( e<ecute %esene cu )erson'7e c're 'u +e+bre )ri+iti,e8 s&'b re'&i3'te.
Ben%er >1G46? cre%e c( &' sc*i3o.reni e<ist( o ten%inţ( s)re %istorsiune' .or+ei :i s)re
%e3or1'ni3're' structurii. E' ' const't't8 %e 'se+ene'8 o ten%inţ( %e '1&o+er're ' .or+e&or. U&terior8
Io)i33 >1G50? ' '.ir+'t c( )uncte&e 2n &ocu& cercuri&or8 2n Ben%er =est'&t &' '%u&ţi8 e,oc( o )erturb're
1r',(F &' co)ii8 este +'i %e1r'b( 2n re&'ţie cu o &i)s( %e interes :i %e 'tenţie8 )recu+ :i cu
i+)u&si,it'te'. 2n %esenu& .'+i&iei8 recur1ere' &' .or+e si+)&i.ic'te s'u re1res'te8 2n 'bsenţ'
%e.icienţei inte&ectu'&e s'u ' or1'nicit(ţii8 'r constitui - 'tunci c9n% este con.ir+'t( :i %e '&ţi in%ici
c&inici - un in%ice '& tu&bur(ri&or 1r',e '&e )erson'&it(ţii8 )o'te '& )si*o3ei.
Fragmentarea
O tr(s(tur( i+)ort'nt( ' or1'ni3(rii ,i3u'&-+otrice ' sc*i3o.renu&ui este8 %u)( Ben%er >1G46?8
sci3iune'8 %isociere'. 2n 'bsenţ' %e.icienţei inte&ectu'&e s'u ' or1'nicit(ţii8 un )erson'7 .o'rte
.r'1+ent't 'r .i se+nu& unei )erturb(ri 1r',e ' Eu&ui8 2n 'nu+ite c'3uri '& )si*o3ei.
Scotomi"area
Du)( An3ieu >1G6/?8 3one&e ,u&ner'bi&e '&e )erson'&it(ţii se re&e,(8 2ntre '&te&e8 )rin o+isiuni8
s'u +o%i.ic(ri. ReMno&%s >1G6H? 'soci'3( )(rţi&e &i)s( cu un con.&ict8 cu ne1're' )si*o&o1ic( :i cu
%e)en%enţ'.
Acest &ucru este con.ir+'t %e D',i%o >1G65? c're note'3( c( o+isiuni&e )ot ',e' o se+ni.ic'ţie
i+)ort'nt( c're re&e,( )rob&e+e&e subiectu&ui8 &' ni,e& '.ecti, :i soci'&. Uit're' 1urii )o'te re.&ect'
&i)s' %e co+unic're soci'&( s'u un t'bu %e or%in se<u'&. #uti&'re' unui )erson'7 )o'te ',e' o .uncţie
%e %e,'&ori3're8 s'u %e esc*i,( ' re1iuni&or un%e se '.&( con.&ictu'&it'te' 2n )&'n .'nt's+'tic.
!orot >1G54? cre%e8 2n 'nu+ite c'3uri8 c( 'bsenţ' br'ţu&ui )o'te .i o +o%'&it'te %e ' se %eb'r's'
&' ni,e& si+bo&ic %e br'ţu& unui )(rinte ce 're ten%inţ' %e '-:i &o,i co)i&u&. Absenţ' +9inii .'ce
tri+itere8 %i+)otri,(8 &' o te'+( %e c'str're s'u &' o ne,oie %e )e%e')s( %'torit( cu&)'bi&it(ţii. 2n
'ce&':i sens8 Abr'*'+ >1G66? ' in%ic't c( 'ce&e cor)uri +uti&'te s'u ,(t(+'te .'c tri+itere &' o
'n1o's( %e c'str're.
-i"arerii
ReMno&%s >1G6H? su1ere'3( c( %esen're' %e roboţi8 %e )erson'7e cu tr(s(turi %e 'ni+'&e8 s'u
,e%ere' 2n tr's)'renţ( ' or1'ne&or interne8 )ot e,oc' %istorsiuni 2n cont'ctu& cu re'&it'te'8 tu&bur(ri '&e
01
19n%irii8 res)ecti, o )osibi&( )si*o3(. Din )unctu& s(u %e ,e%ere8 RoMer >1GH0? in%ic( .')tu& c(
)si*oticii 'u ten%inţ' %e-' )ro%uce )erson'7e bi3're8 incoerente8 'ce'st' %'tor9n%u-se s&(biciunii Eu&ui
&or.
Dispunerea fiecărui personaj
c/ilibrul
ReMno&%s >1G6H? cre%e c( o 2nc&in're %e 04 %e 1r'%e s'u +'i +u&t este un in%ice '& %is.uncţiei
cerebr'&e s'u '& senti+entu&ui %e-' .i %i.erit8 res)ins. S( +enţion(+8 totu:i8 c( RoMer >1GH0? in%ic(
.')tu& c( %esenu& o+u&eţu&ui nu 2nce)e s( .ie orient't )e ,ertic'&( %ec9t 2nce)9n% %e &' ')ro<i+'ti, 0
'ni.
Pre"entarea siluetei
;n cee' ce )ri,e:te %is)unere' cu .'ţ' s'u %in )ro.i&8 RoMer >1GH0? ' 'r(t't c( o+u&eţii sunt8 2n
+'re' &or +'7orit'te8 %esen'ţi %in .'ţ(. 2n ce )ri,e:te %esen're' %in )ro.i&8 r'r e<ecut't( corect8 'ce'st'
)o'te sub&ini' .u1' :i 2n 'nu+ite c'3uri +i:c're'. L' co)i&u& +ic8 este totu:i8 un se+n %e +'turit'te
inte&ectu'&(.
Du)( Abr'*'+ >1GG2?8 )ro.i&u& este uti&i3't )entru ' e,oc' +i:c're'8 'cţiune'8 2ncur'7'te 2n
s)eci'& &' b(ieţi. E' re+'rc(8 %e 'se+ene'8 c( 4OT %intre '%o&escenţi 2:i %esene'3( )erson'7e&e %in
)ro.i&8 2n ti+) ce %intre b(rb'ţi 6GT %esene'3( 'st.e& :i %intre .e+ei 0GT. Abr'*'+ e+ite i)ote3' c(
'tunci c9n% o )erso'n( %e,ine '%u&t(8 constr9n1eri&e :i e<i1enţe&e soci'&e o %eter+in( s( %isi+u&e3e o
)'rte %in sine8 )e %e o )'rte )entru ' se )rote7'8 )e %e '&t'8 )entru ' se con.or+'8 :i c( 'ce'st( ten%inţ(
este +'i )uternic( &' b(rb'ţi %ec9t &' .e+ei. Ne )ute+ totu:i 2ntreb' 'su)r' )re3enţei unei 'se+ene'
%eosebiri 2n 3i&e&e no'stre8 c9n% .e+ei' este +u&t +'i inser't( 2n societ'te %ec9t er' 2n'inte.
!ro.i&u& 'bso&ut >)erson'7u& %esen't 2n 2ntre1i+e %in )ro.i&? )o'te in%ic' totu:i o re'cţie
)'r'noic( s'u o %ub&( )erson'&it'te. !ostur' %in s)'te conţine o conot'ţie n'rcisic(8 si+bo&i39n%
)ri,ire' ce&ui&'&t 'su)r' s'. !o3iţi' ':e3't s'u cu&c't8 este &e1't( %e o &i)s( %e ener1ie8 %e )'si,it'te8 %e
%e)resie8 %e bo'&(8 )recu+ 2n %esene&e s'u .'nt's+e&e %es)re +o'rte.
Po"iţia membrelor
D'c( br'ţe&e sunt .o'rte ')ro')e %e cor)8 res)ecti, ')ro')e inc&use 2n 'cest'8 'ce'st' )o'te
se+ni.ic' %u)( An%erson :i An%erson >1G54? :i RoMer >1GH0?8 c( ener1i' este s&(bit( s'u c( nu este
orient't( s)re 'ntur'7. Atunci c9n% br'ţe&e sunt 2ntinse8 se .'ce tri+itere &' o tensiune .'ţ( %e 'ntur'7.
Br'ţe&e 2n ALB sunt )entru RoMer >1GH0? in%iciu& unei e+oţii intense8 '& bucuriei s'u c*e+(rii 2n '7utor.
!o3iţi' 2n ALB 2ntors8 este %u)( e' o )o3iţie nor+'&(. Br'ţe&e rotun7ite con.er( +i:c're si&uetei. !entru
e'8 1'+be&e 2n ALB 2ntors sunt in%ic'torii st'bi&it(ţii s'u 'i +i:c(rii8 2n .uncţie %e )o3iţi' )icio're&or.
Burns >1GGO? rei' '.ir+'ţii&e &ui #'c*o,er >1G0G? 'su)r' )o3iţiei 1'+be&or. L'r1 %esc*ise8
'ce'st( )o3iţie )o'te in%ic'8 +'i '&es %'c( )erson'7u& este centr't8 '1resi,it'te cu )osibi&it'te'
tr'ns)unerii 2n 'ct8 neutr'&i3't( %e insecurit'te. D'c( 1'+be&e 't9rn( 2n s)'ţiu .(r( cont'ct cu so&u& :i
.i1ur' este 2nc&in't(8 'ce'st' )o'te in%ic' o insecurit'te i+)ort'nt( :i %e)en%enţ(8 c' &' '&coo&ici.
Postura 8i mi8carea
An%erson :i An%erson >1G54? scriu c( )ostur' )erson'7u&ui )er+ite %ece&'re' 'titu%inii s'&e 2n
cee' ce 2ntre)rin%e: si1ur'nţ( s'u nesi1ur'nţ(. E' este 2n &e1(tur( :i cu +i:c're'8 cu %in'+is+u& se<u'&
:i cu '.ir+'re' %e sine.
!ostur'8 scrie RoMer >1GH0? %( in%ic'ţii 'su)r' %is)o3iţiei interne ' subiectu&ui. Ri1i%(8 e'
e<)ri+( uneori 'n<iet'te' :i in*ibiţi' .'ţ( %e +i:c(ri&e )u&sion'&e8 '&teori nes'tis.'cere' ne,oi&or :i
'%ese' '1resi,it'te'. Per+( :i so&i%(8 e' se+ni.ic( ec*i&ibru& :i si1ur'nţ'. A)&ec't(8 e' )o'te in%ic'
'n<iet'te' %e ' se si+ţi %e3ec*i&ibr't. !entru Ii+ C*i >1GHG?8 o +i:c're )re3ent't( cu intensit'te este
un in%ice '& tensiunii.
Simetrie
RoMer >1GH0? in%ic( .')tu& c( 'bi' I' H 'ni este c')'bi& co)i&u& %e si+etri' ce&or %ou( )(rţi '&e
cor)u&ui :i %e &' G 'ni )entru ce' ' .eţei. E' +enţione'3( c( trebuie s( %escri+in(+ 2ntre %issi+etrii&e
%'tor'te e.ecte&or %e )ers)ecti,( :i %i.icu&t(ţi&e e,i%ente 2n )&'nu& si+etriei c're sunt se+ni.ic'ti,e
)entru )erturb(ri %e or%in '.ecti, :i .rec,ent neuro&o1ic. E' ' re+'rc't c(8 2n %esen8 co)iii tr'%uc
)'rticu&'rit(ţi&e *'n%ic')u&ui &or. Di+)otri,(8 e<'1er're' si+etriei )o'te .i 'si+i&'t( unui contro&
obsesion'& :i co+)u&si, >An%erson :i An%erson8 1G54F Aubin8 1G6O? s'u )rob&e+e&or %e tensiune
)si*ic( :i %e in*ibiţie.
02
Culoarea
Co&oritu& ne o.er( in.or+'ţii 'su)r' se+ni.ic'ţiei )erson'7uui )entru subiect >!orot8 1G54?.
A&e1ere' cu&ori&or ,' .i in%ic'toru& '.ecti,it(ţii8 intense s'u %e&ic'te8 %u)( cu+ cu&ori&e sunt %ure s'u
%u&ci >Ii+ C*i8 1GHG?. L'n Ire,e&en >1G64? 'r't( c(8 %e re1u&(8 cu&o're' o.er( in%ic'ţii )entru
2nţe&e1ere' senti+ente&or. A se co&or' )e sine :i '-:i co&or' )(rinţi uti&i39n% 'ce&e':i cu&ori %enot( o
i%enti.ic're c(&%uro's(.
@i%&oc*er >1G54? in%ic( .')tu& c( orice cu&o're 're o ,'&o're e<)resi,(: ton'&it(ţi&e o)'ce
e,oc( +'teri' so&i%(8 2n ti+) ce ton'&it(ţi&e ,ii 'u o conot'ţie 'eri'n(. !e %e '&t( )'rte8 or1'ni3're'
cu&ori&or &'s(8 %u)( c'38 o i+)resie %e 'r+onie s'u %e %i3'r+onie. Se )ot citi e+oţii&e re.&ect'te %e un
%esen )rin cu&ori&e c're sunt inc&use 2n 'cest'.
!entru RoMer >1GH0?8 uti&i3're' creionu&ui ne1ru )entru contururi )o'te in%ic' )riorit'te'
.or+ei 'su)r' cu&orii8 :i8 %eci8 ' r'ţion'&it(ţii 'su)r' e+oţiei. Ace'st' %in ur+( este tr'%us( )rin
uti&i3're' unei )'&ete restr9nse %e cu&ori. RoMer rei' c'te1orii&e &ui #inJoNsJ' >1G42? 2n cee' ce
)ri,e:te uti&i3're' unui nu+(r +'i +'re s'u +'i restr9ns %e cu&ori8 %u)( ti)u& %e )erson'&it'te.
Sc*i3oi%u& este reticent 2n uti&i3're' cu&ori&or8 2n ti+) ce e)i&e)toi%u& &e uti&i3e'3( )e sc'r( &'r1(.
Intensit'te' cu&ori&or re&e,( o '.ecti,it'te bo1't(8 %'r ti+i%( :i nu'nţ't( %'c( sunt cu&ori %u&ci8
s'u o '.ecti,it'te intens( %'c( sunt cu&ori ,ii. RoMer %escrie cu&ori&e cu si+bo&istic' 'soci't( 'cestor'
2n 1ener'&. Ast.e&8 '&b'stru& e,oc( t'n%reţe'8 c'n%o're'8 senin(t'te'8 %'r :i inte&ectu'&is+u& rece :i )ur.
Ro:u& este 'si+i&'t intensit(ţii8 )'siunii8 iubirii8 '1resi,it(ţii :i %in'+is+u&ui. ='&benu& re.&ect( ,ese&i'8
2nţe&e)ciune'8 su)eriorit'te'8 %'r :i sen3iti,it'te' :i tr(%'re'. Ler%e&e este cu&o're' s)er'nţei :i '
ren':teriiF este o ton'&it'te re&'<'nt( %'r )o'te e,oc' :i '+(r(ciune'8 +9ni'. Lio&etu& este se+nu&
%o&iu&ui8 '& tristeţii8 %'r :i '& +isteru&ui :i i+'1in'ţiei 'ber'nte. #'ronu& este in%ic'toru& constr9n1erii8
in*ibiţiei8 serio3it(ţii8 %'r :i '& rebutu&ui. Ne1ru& .'ce tri+itere &' 'n<iet'te8 &' %o&iu8 &' cu&)'bi&it'te8 2n
ti+) ce '&bu& este se+nu& 'bso&utu&ui8 '& )urit(ţii :i '& r(ce&ii8 s'u '& in%ice '& 1o&iciunii.
Cu&o're' )er+ite8 :i +'ni.est're' e+oţii&or contr'st'nte &' 'ce&':i )erson'7. Desenu& &ui !ierre-
Luc8 1O 'ni8 o.er( un e<e+)&u %e uti&i3're ' cu&orii )entru ' e<)ri+' un con.&ict intern 2ntre st(ri
e+oţion'&e o)use. 2n .')t8 e& ' co&or't *'ine&e u&ti+u&ui )erson'7 %in %re')t'8 c're 2& re)re3int(8 2n %ou(
cu&ori. E& e<teriori3e'3( 'st.e& o %u'&it'te 2ntre %orinţ' %e-' %esen' un co)i& iubit :i s'tis.(c(tor8 :i ce'
%e ' se o)une :i %e ' se e+'nci)' 8desen&l 9>.
Desenu& G: Pierre1"&c7 ,@ ani
xpresia
Burns >1GGO? +enţione'3( c( e<)resi' c*i)u&ui .iec(rui )erson'7 )re3int( o se+ni.ic'ţie
c&inic(: 're un 'er sur93(tor s'u trist8 %e3')rob'torS Cu+ 're )ri,ire'S
Du)( RoMer >1GH0?8 )si*o&o1ii sunt %e 'cor% 2n ' '.ir+' c( e<)resi' )erson'7e&or %esen'te
re)re3int( )ro)rii&e senti+ente '&e ce&ui ce %esene'3(. E' e,oc( 'titu%ine' '.ecti,( ' %esen'toru&ui8 ce&
)uţin senti+ente&e ce&e +'i intense.
0/
=. As.ect detaliat
!ipuri de detalii
Lucr(ri&e &ui Perr'ris >1G6/? )un 2n e,i%enţ( .')tu& c( +u&ţi+e' %e %et'&ii '%(u1'te )entru '
)une 2n ,'&o're un )erson'7 cre:te o %'t( cu ,9rst' subiectu&ui. D'r8 %u)( ReMno&%s >1G6H?8 o 'tenţie
e<'1er't( .'ţ( %e %et'&ii )o'te se+ni.ic' insecurit'te8 co+)u&si,it'te :i uti&i3're' inte&ectu'&i3(rii 2n
sco) %e.ensi,.
L' .e& c' :i BucJ >1G0H?8 Ii+ C*i >1GHG? %istin1e )'tru ti)uri %e %et'&ii: esenţi'&e8 'ccesorii8
'%iţion'&e :i )'to&o1ice. !rin %et'&ii esenţi'&e8 e& 2nţe&e1e )e ce&e c're sunt neces're )entru c' .or+'
%esenu&ui s( .ie recu+oscut(. D'c( unu& %in 'ceste e&e+ente esenţi'&e &i)se:te8 'ce'st' trebuie
inter)ret't 2n +o% scru)u&os %e c(tre c&inici'nF 2n .')t8 c9n% &i)sesc +'i +u&te e&e+ente8 )ute+ b(nui
)re3enţ' unei )'to&o1ii. Su)r','&ori3're' unui' s'u '&tui' %intre )erson'7e )rin %et'&ii esenţi'&e este :i
e' se+ni.ic'ti,(. E&e+ente&e 'ccesorii8 c're sunt str9ns &e1'te %e te+' %esenu&ui8 'u o .uncţie %e
2+bo1(ţire8 %e e<e+)&u %et'&iu& unei 2+br(c(+inţi. Det'&ii&e '%iţion'&e8 cu+ 'r .i norii8 )ietre&e8 +unţii
sunt 2n%e)(rt'te .'ţ( %e te+' %esenu&ui. Nu+(ru& +'re '& 'cestor'8 &i)s' &or %e coerenţ( cu te+' )ot
',e' o se+ni.ic'ţie +'i +u&t s'u +'i )uţin )'to&o1ic(. U&ti+u& ti) %e %et'&iu )re3ent't %e Ii+ C*i
>1GHG?8 este %et'&iu& neobi:nuit s'u )'to&o1ic. E& nu+e:te )rintre '&te&e %ou(: %esen're' 2n tr'ns)'renţ(
' or1'ne&or interne8 :i %esen're' or1'ne&or se<u'&e. E& o cite'3( )e RoMer >1GH0? c're in%ic( .')tu& c(
'ceste' %in ur+( sunt re)re3ent'te %e c(tre co)iii c're 'u )reocu)(ri se<u'&e +'7ore8 %e c(tre
sc*i3o.reni :i %e c(tre )ri+iti,i. Cu to'te 'ceste'8 RoMer +enţione'3( o cre:tere ' re)re3ent(rii
or1'ne&or se<u'&e c're 'r .i %'tor't( &iber'&i3(rii +or',uri&or.
#'7orit'te' subiecţi&or 2:i e<ecut( %esene&e8 2n 1ener'&8 2ntr-o or%ine %'t(8 res)ect9n% o 'nu+it(
continuit'te >Ii+ C*i8 1GHG?. 2n c'3 contr'r :i %'c( subiectu& trece %e &' un %et'&iu &' '&tu& .(r( ' .i
)osibi&( %ece&'re' unei &o1ici o'rec're8 trebuie s( ne 2ntreb(+ 'su)r' ' ce )o'te se+ni.ic' 'ce'st':
%e3or%ine s'u con.u3ie. Ans'+b&u& .in'& ne ,' )er+ite s( e,'&u(+ cu+ 'nu+e .'ce .'ţ( subiectu&
'cestui 's)ect: '7un1e &' +'sc're' con.u3iei s'u 'ce'st' )re%o+in(S
Si+bo&uri&e e<ecut'te %irect 'su)r' )erson'7e&or constituie in%icii c&inici :i su1ere'3( ce& +'i
'%ese' senti+ente .un%'+ent'&e: ur( s'u iubire >Burns8 1GGO?. L' .e& este :i 2n c'3u& n'sturi&or
e,oc9n% 't':'+entu& )entru unu& s'u '&tu& %intre )erson'7e. Burns sub&ini'3( i+)ort'nţ' c'&i.ic(rii
si+bo&uri&or %in 7uru& )erson'7e&or: sunt 'ceste' )o3iti,e s'u ne1'ti,eS
Detalii corporale
Părul
Aubin >1G6O?8 c're rei' 2n +'re inter)ret(ri&e .or+u&'te %e #'c*o,er >1G0G?8 sub&ini'3(
&e1(tur' %intre co'.ur(8 )i&o3it'te :i se<u'&it'te8 e&e constituin% 'tribute&e secun%'re '&e 'cestei'.
An%erson :i An%erson >1G54? +enţione'3( c( %esen're' )(ru&ui )o'te .'ce tri+itere &' in%icii
trebuinţe&or sen3u'&e :i &' )roiecţii se<u'&e +'i )ri+iti,e %ec9t 2n c'3u& %esen(rii n'su&ui. Burns >1GGO?
rei' enunţuri&e 'utori&or )recu+ BucJ >10H? :i #'c*o,er >1G0G?8 %u)( c're un 'ccent )us )e co'.ur(
)o'te in%ic' ten%inţe ,iri&e s'u )reocu)(ri se<u'&e.
!erson'&it(ţi&e n'rcisice 'r ',e' ten%inţ' s( %esene3e co'.uri buc&'te >Aubin8 1G6O?. RoMer
>1GH0? re+'rc( .')tu& c( .ete&e &e re'&i3e'3( cu +'i +u&t( +inuţio3it'te %ec9t b(ieţii8 :i 'ce'st' +'i
'&es &' '%o&escenţi. Ace'st' si+bo&i3e'3( trebuinţe&e sen3u'&e :i se re.er( &' 's)ecte )ri+iti,e.
Co'.uri&e &ucr'te8 cu buc&e8 )ot %enot' ten%inţe n'rcisice &' '%o&escenţi8 :i8 )osibi&8 o orient're c(tre
%e&ic,ent( >Burns8 1GGO?. Ace'st( tr(s(tur( )o'te .i 2n re&'ţie :i cu tu&bur(ri&e )si*oso+'tice s'u +'i
s)eci.ic cu )rob&e+e&e %e 'st+. #'c*o,er in%ic'se c( 'bsenţ' re)re3ent(rii )(ru&ui )o'te .i un se+n '&
&i)sei %e .orţ( .i3ic(.
Capul
!entru Aubin >1G6O? :i )entru Abr'*'+ >1G66?8 c')u& se+ni.ic( 2n 1ener'& se%iu& Eu&ui8 &ocu&
inte&ectu&ui8 '& st()9nirii. !re' ,'&ori3't8 se+n'&e'3( o )rob&e+( n'rcisic(. An3ieu >1G6/? '.ir+( c( &'
ni,e&u& c')u&ui se re1(sesc ten%inţe&e %e contro&8 %e inte&ectu'&i3're8 c(tre i+'1in'r8 %'r :i ne,oi&e
soci'&e. RoMer >1GH0? conce)e8 %e 'se+ene'8 c')u& c' &ocu& un%e este situ't si+bo&ic %e c(tre subiect
Eu&. Aici re3i%( 's)ir'ţii&e inte&ectu'&e8 ,oinţ' :i st()9nire' )u&siuni&or. D'c( este 'ccentu't8 )o'te
in%ic'8 %u)( 'ce'st( 'uto're8 o ten%inţ( n'rcisic( s'u )o'te .i in%ice&e unei su)r','&ori3(ri '
inte&i1enţei %e c(tre in in%i,i% '.ect't %e ret'r% s'u %e )rob&e+e co1niti,e. An%erson :i An%erson
>1G54? consi%er(8 :i ei8 c')u& %re)t &ocu& )roiecţiei 's)ir'ţii&or inte&ectu'&e8 '& ,oinţei :i '& i+'1in'ru&ui.
Ei re+'rc( .')tu& c(8 '%ese'8 c')u& este %esen't cu o 1ri7( s)eci'&(8 )rob'bi& )entru c( e& este
re)re3ent're' Eu&ui.
00
!ro)orţii&e c')Y2n(&ţi+e ,'ri'3( 2n .uncţie %e ,9rst' subiectu&ui: %i'+etru& c')u&ui trebuie
'n'&i3't ţin9n% cont %e 'ce'st( ,'ri'bi&( >RoMer8 1GH0?. E' 're o se+ni.ic'ţie s)eci'&(: se+n %e
,'&ori3're ' inte&i1enţei8 %in c'u3' unui ret'r% s'u ' unei e%uc'ţii in'%ec,'te )entru bun' .uncţion're
co1niti,( >An%erson :i An%erson8 1G54?. Ace'st( tr(s(tur( )o'te in%ic' :i o %is.uncţie or1'nic(8 s'u8 o
,'&ori3're ' i+'1in'ru&ui. 2n 'nu+ite c'3uri %e %e)en%enţ(8 c')u& este +(rit )entru c( este se+nu&
co+unic(rii soci'&e. O .runte sub&ini't( )o'te e,oc' 'ccentu& )us )e )otenţi'&u& inte&ectu'&. Burns
>1GGO? cite'3( '.ir+'ţii&e &ui BucJ8 %u)( c're un c') 'nor+'& %e +'re )o'te %enot' o su)r'e,'&u're '
inte&i1enţei :i ' 's)ir'ţii&or inte&ectu'&e 2n'&te. Ace'st( tr(s(tur( )o'te in%ic'8 %e 'se+ene'8 :i o
ins'tis.'cţie .'ţ( %e cor). E& rei' enunţuri&e &ui #'c*o,er >1G0G? c're su1ere'3( c( 'ce'st' )o'te in%ic'
o %e.icienţ( inte&ectu'&(8 2n ti+) ce un c') %esen't 'nor+'& %e +ic 'r )ute' in%ic' senti+ente %e
in'%ec,'re8 %e ne)utinţ(8 :i %e in.eriorit'te.
Desenu& 1O: amien7 %9 ani
xpresia feţei
E<)resi' .eţei tr'%uce con.i1ur'ţi' e+oţion'&( ' )erso'nei 2n +o+entu& %esen(rii >Aubin8
1G6O?. RoMer >1GH0? cre%e c( tr(s(turi&e .eţei %enot( in%ic'ţii 'su)r' +o%u&ui %e co+unic're '
subiectu&ui cu ce&(&'&t. Aceste tr(s(turi 2n c'3u& )si*otici&or )ot .i %e.or+'te8 'bsente s'u str'nii.
Burns >1GGO? este %e 'cor% cu #'c*o,er >1G0G? 2n ' sub&ini' c( 'bsenţ' tr(s(turi&or .eţei8 'tunci
c9n% restu& %esenu&ui este e<ecut't nor+'&8 .'ce tri+itere &' un cont'ct in'%ec,'t cu +e%iu& :i &'
su)er.ici'&it'te. Ace'st( c'r'cteristic( '1r',e'3( )ro1nosticu&. Desenu& &ui D'+ien8 2G %e 'ni8
re)re3int( o .'+i&ie 'i c(ror )(rinţi nu 'u .eţe 8desen&l ,@>. E& e<)&ic( 'bsenţ' tr(s(turi&or )rin
inc')'cit'te' s' %e ' re%' )erson'7e&or .ru+useţe' )e c're &e-o 'tribuie. Ori8 D'+ien nu 're8 c' s(
s)une+ ':'8 .'+i&ie8 e& ' .ost )&'s't succesi, 2n +'i +u&te .'+i&ii %e '%o)ţie :i 2n centre %e )ri+ire
)entru '%o&escenţi cu tu&bur(ri. E& %o,e%e:te o osti&it'te 'ccentu't( .'ţ( %e societ'te :i 're o +'re
%i.icu&t'te 2n '-:i 1(si &ocu& 2n 'ce'st'. E& se i+'1ine'3( tr(in% 2ntr-un &oc 2n%e)(rt't8 %e)'rte %e
2ntre'1' societ'te8 &' ţ'r(8 .(r( constr9n1eri8 cee' ce este sub&ini't )rin %ebor%'re' )u&sion'&( ce reiese
%in %esen're' 'rbore&ui8 :i )rin tit&u& )e c're 2n %( %esenu&ui s(u: ACu e<ce)ţi' o+u&ui8 totu& este
sinoni+ cu &ibert'te'CB. Re)re3ent're' intern( )erson'&i3't( 2i &i)se:te 2n +o% tr'1ic8 :i e& nu )o'te
%ec9t s( o i%e'&i3e3e8 re)re3ent9n%-o c' i+)erson'&( 8desen&l 1O?.
Spr5ncene
Tr's'te cu 1ri7(8 s)r9ncene&e )ot re)re3ent'8 )entru #'c*o,er >1G0G?8 Aubin >1G6O?8 RoMer
>1GH0? :i Burns >1GGO?8 1ustu& )entru estetic8 )rob'bi& )entru ' )re2nt9+)in' ten%inţe&e re.u&'te.
Desen'te 1roso&'n8 e&e se+n'&e'3( o 'nu+it( 's)ri+e. RoMer in%ic( .')tu& c( 2n(&ţi+e'
s)r9ncene&or se+ni.ic( &e %is)reţu&.
$c/ii
Oc*ii %e3,(&uie su.&etu& >Aubin8 1G6O?8 ei e<)ri+( st're' e+oţion'&( ' subiectu&ui >RoMer8
1GH0?. !entru An%erson :i An%erson >1G54?8 oc*ii +'ri 'bsorb +e%iu& 2ncon7ur(tor8 oc*ii +ici 2i
re.u3(. Ei )ot e<)ri+'8 %u)( .or+' &or8 tot .e&u& %e senti+enteF %e e<e+)&u8 .ric' s'u curio3it'te' %'c(
sunt rotun7iţi.
04
RoMer >1GH0? )une 2n &e1(tur( +(ri+e' &or cu c'&it(ţi&e %e e<tr',ersie :i intro,ersie.
Accentu're' e,oc( .ie '1resi,it'te8 .ie se,erit'te. An<iet'te' :i cu&)'bi&it'te' )ot %eter+in'
%esen'toru& s( 'ccentue3e s'u s( o+it( 'ce'st( )'rte ' .eţei. Desen'ţi rotun3i8 2n .uncţie %e e<)resi'
1ener'&(8 )ot re.&ect' ,o'ioris+u& s'u .ric' )si*otic(. C' :i #'c*o,er >1G0G?8 :i +'i t9r3iu Abr'*'+
>1G66?8 An%erson :i An%erson >1G54? note'3( c( oc*ii )ot e<teriori3' ne2ncre%ere' )'r'noi%(8 %'c(
)u)i&' este sub&ini't( 2n +o% %eosebit s'u %orinţ' %e ' se )une 2n ,e%ere8 %'c( oc*ii sunt +(r1iniţi %e
1ene &un1i.
#'c*o,er >1G0G? ' in%ic't c( oc*ii +'ri %enot( ne2ncre%ere8 tr(s(turi )'r'noi%e :i ten%inţe
'1resi,e8 +'i '&es %'c( sunt '%9nciţi :i 'u un 'er '+eninţ(tor. Ei )ot in%ic' :i 'n<iet'te'8 %'c( sunt
u+briţi8 o *i)ersensibi&it'te .'ţ( %e o)ini' 'ntur'7u&ui :i ten%inţe %e ,o'ioris+. Oc*ii %esen'ţi +ici
in%ic(8 %i+)otri,(8 ten%inţe %e intro,ersie8 %e intros)ecţie. D'c( oc*iu& este .o'rte +ic8 2n contr'st cu o
orbit( %estu& %e +'re8 'ce'st' )o'te %enot' o )uternic( curio3it'te ,i3u'&( cu&)'bi&i3'nt(. C9n% se o+it
)u)i&e&e8 'ce'st' )o'te in%ic' un %e3interes s'u o con.u3ie 2n )erce)ere' +e%iu&ui 2ncon7ur(tor
>#'c*o,er8 1G0GF Burns :i I'u.+'nn8 1G6O?.
Privirea
Ios :i Bier+'nn >1G66? .or+u&e'3( i)ote3' c( 'cei co)ii c're nu :i-'u %e3,o&t't o i%entit'te
so&i%( 'u o ten%inţ( +'i crescut( %e-' .'ce %esene cu )erson'7e ' c(ror )ri,ire 'tr'1e 'tenţi'8 2n
)rocent'7 %e 66T8 .'ţ( %e 51T %intre co)iii bine i%enti.ic'ţi. C9n% 2n %esenu& .'+i&iei )erso'ne&e se
)ri,esc8 'ce'st' i+)&ic( re&'ţii se+ni.ic'ti,e 2n 'ce:ti +e+bri 'i .'+i&iei.
)asul
!entru #'c*o,er >1G0G?8 un n's sub&ini't 2n +o% %eosebit )o'te se+ni.ic' %i.icu&t(ţi se<u'&e
s'u te+eri %e c'str're. L' b(rb'ţii +'i 2n ,9rst( 'ce'st( tr(s(tur( )o'te in%ic' senti+ente %e ne)utinţ(.
C9n% n(ri&e sunt %esen'te :i 'ccentu'te8 'ce'st' )o'te in%ic' ten%inţe '1resi,e s'u tu&bur(ri %e or%in
)si*oso+'tic s'u8 +'i '&es8 'st+'tice.
N'su& este un si+bo& se<u'& :i ,' .i sub&ini't 2ntr-o +'nier( )'rticu&'r( c9n% su1ere'3( o
%i.icu&t'te &' 'cest ni,e& >An%erson :i An%erson8 1G54F Aubin8 1G6OF RoMer8 1GH0?. RoMer '%'u1( c(
b(ieţii 2i con.er( '%ese' o .or+( +'i e,o&u't(8 uneori u+oristic(. An%erson :i An%erson >1G54?
)reci3e'3( c( tr(s(turi&e u+brite s'u 'nu&'re' n'su&ui cu creionu& )ot e,oc' con.&icte %e or%in se<u'&.
2n ti+) ce o t(ietur( )o'te in%ic' o .'nt's+( %e c'str're8 'ccentu're' 'cestui or1'n )o'te re&e,' o
cre%inţ( e<'1er't( 2ntr-o )utere ,iri&(.
Pomeţii
!entru RoMer >1GH0?8 )o+eţii sunt un se+n %e s(n(t'te :i %e bucurie %e ,i'ţ(.
:ura
!entru #'c*o,er >1G0G?8 'ccentu're' 1urii )o'te %enot' ten%inţe re1resi,e s'u )ri+iti,e8 o
)erson'&it'te cu ten%inţe or'&e s'u )rob&e+e %e &i+b'7. D'c( 1ur' este o+is(8 'ce'st' )o'te in%ic'
ten%inţe %e)resi,e s'u )rob&e+e )si*oso+'tice. BucJ >1G0H? ' e+is i)ote3' c( 'ce'st' su1ere'3( o
re3istenţ( .'ţ( %e co+unic're.
Aubin >1G6O? note'3( c( %'c( 1ur' este ')(s't(8 sub&ini't( 2n ,reun .e&8 s'u este o+is(8 e'
su1ere'3( o su)r'in,estire ' s.erei or'&e8 2n s)eci'& ' erotis+u&ui or'&8 :i8 2n 'nu+ite c'3uri8 '
s'%is+u&ui or'&. RoMer >1GH0? ,e%e 2n 'ce'st' o se+ni.ic'ţie %eosebit(8 2n &e1(tur( cu e<)erienţe&e
)ri+iti,e '&e or'&it(ţii. E' scrie c( .or+' 1urii ,'ri'3( %u)( 'nu+ite )rob&e+'tici: e' este +ic( s'u
'bsent( &' 'nore<ici s'u &' cei ce 2nce'rc( o cu&)'bi&it'te or'&(8 s'u %eosebit %e +'re &' bu&i+ici.
An%erson :i An%erson >1G54? in%ic( :i ei c( 'ccentu're' 1urii )o'te .i )us( 2n r')ort cu tu&bur(ri&e %e
'&i+ent'ţie8 '&e ,orbirii8 '&e %e)en%enţei or'&e8 s'%is+u&ui or'& s'u ,erb'&. Ei '%'u1( c( e' )o'te .i
re)re3ent're' tr(s(turi&or sen3u'&e s'u erotice8 uneori )er,erse.
RoMer sub&ini'3( .rec,enţ' 'ccentu(rii 1urii )rin cu&o're :i &ini' %ub&( ' bu3e&or8 c' un in%ice
%e .e+init'te. E' in%ic(8 %e 'se+ene'8 '&te )'rticu&'rit(ţi '&e 1urii: str9ns(8 e,oc( tensiune'F subţire :i
ri1i%(8 .'ce tri+itere &' '1resi,it'te. D'c( este +'i %e1r'b( rotun%(8 se+ni.ic( un c'r'cter in.'nti&.
Burns >1GGO? 'r't( c( )entru #'c*o,er >1G0G?8 o 1ur( %esen't( %o'r )rintr-o tr(s(tur( 1reo'ie :i scurt(
)o'te in%ic' )u&siuni '1resi,e )uternice8 2nsoţite %e o te'+( %e re)resiune >%e o re'cţie )uniti,(?. 2n
.ine8 %e 'cor% cu BucJ >1G0H?8 #'c*o,er >1G0G? :i Burns :i I'u.+'nn >1G6O?8 RoMer >1GH0? note'3(
c( )re3enţ' %inţi&or in%ic( '%ese' '1resi,it'te :i .i<'ţi' &' st'%iu& s'%ic or'&.
;rec/ile
Urec*i&e +'ri8 )uternic 'ccentu'te s'u ,(3ute 2n tr'ns)'renţ( )rin )(r )ot in%ic' un *'n%ic')
'u%iti,8 o sensibi&it'te .'ţ( %e critic( s'u i%ei %e re.erinţ( >#'c*o,er8 1G0GF Burns :i I'u.+'nn8 1G6O?.
05
RoMer >1G0H? - c' :i Aubin >1G6O? :i An%erson :i An%erson >1G54? - se+n'&e'3( c( urec*i&e
sunt )use 2n e,i%enţ( &' %i,erse ti)uri %e )erson'&it'te :i 'ce'st' %in +oti,e %i.erite: &' )'r'noici8 &'
*'&ucin'toriF &' co)iii curio:i8 cu sete %e cuno':tere8 :i &' sur3i. Aubin >1G6O? note'3( c( %e.or+'re'
urec*i&or este +'i se+ni.ic'ti,( 2n )&'n c&inic %ec9t )re3enţ' s'u %i+ensiune' &or.
-arba 8i mustaţa
Du)( RoMer >1GH0?8 b'rb' :i +ust'ţ' sub&ini'3( +'scu&init'te' unui )erson'7 :i )reocu)(ri&e
se<u'&e.
-ărbia
O b(rbie 'ccentu't( 2n +o% 'nor+'& )o'te su1er' )entru BucJ >1G0H? :i #'c*o,er >1G0G?
ten%inţe %o+in'to're :i '1resi,e. #'c*o,er >1G0G? ,e%e 2n 'ce'st' :i in%ice&e unei ,oinţe )uternice :i
)osibi&' co+)ens'ţie )entru senti+ente %e s&(biciune. !entru Aubin >1G6O? :i RoMer >1GH0?8 b(rbi'
este 'si+i&'t( cu o 'titu%ine ,iri&( s'u ,o&unt'r(. E' .'ce tri+itere &' '.ir+'re' %e sine.
:5tul
Aubin >1G6O? in%ic( c( 19tu&8 c're se '.&( 2ntre cor) :i c')8 ser,e:te %re)t &e1(tur( 2ntre ,i'ţ'
instinctu'&( :i ce' r'ţion'&(. An%erson :i An%erson >1G54? sub&ini'3( :i ei c( 19tu& re)re3int( trecere'
2ntre c')u& c're contro&e'3( :i cor)u& )u&sion'&. Ace'st( re1iune )o'te e<teriori3' con.&ictu& 2ntre
'ceste %ou( 3one.
!re' &un18 19tu& )o'te se+ni.ic' &i)s' %e contro&. RoMer >1GH0? note'3( c( 'ce'st(
)'rticu&'rit'te )o'te se+ni.ic' :i '+biţi'. Scurt :i 1ros8 )o'te e,oc' o )erson'&it'te )oso+or9t( :i
)ri+'r(. RoMer >1GH0? sub&ini'3(8 %e 'se+ene'8 c( &' co)iii 'st+'tici8 )o'te .i %esen't 2n1ust8 %9n% o
i+)resie %e str'n1u&'re. O &inie t(in% 19tu& )o'te .'ce tri+itere &' c'str're' si+bo&ic(. In .ine8 orice
'rti.iciu )'rticu&'r 2n 7uru& 19tu&ui re)re3int( o tent'ti,( %e ' %eturn' 'tenţi' %e &' un con.&ict.
!runc/iul 9umeri, piept, buric+
RoMer >1GH0? ,e%e 2n truc*i 3on' si+bo&ic( ' instincte&or. Du)( Aubin >1G6O?8 trunc*iu& este
re)re3ent't %i.erit %'c( este ,orb' %e un b(i't s'u %e o .'t( c're %esene'3(: &inii curbe &' .ete8 &inii +'i
un1*iu&'re &' b(ieţi. D'c( este %esen't cu %ou( )'r'&e&e :i 1o&8 )o'te in%ic' o re1resie8 o %isociere :i
'r*'is+. Po'rte subţire8 .'ce tri+itere &' o st're %e s&(biciune8 &' ne+u&ţu+ire .'ţ( %e cor)8 &' te'+' %e
s'rcin(8 s'u &' %orinţ' %e-' r(+9ne co)i&.
!ie)tu& :i u+erii se+ni.ic(8 &' b(ieţi8 .orţ' >Aubin8 1G6O?. !entru BucJ >1G0H?8 u+erii )(tr'ţi
)ot %enot' ten%inţe osti&e8 2n ti+) ce %'c( sunt +ici8 'ce'st' )o'te .i se+nu& unui senti+ent %e
in.eriorit'te. #'c*o,er >1G0G? ' re+'rc't c( :ters(turi&e :i 2nt(riri&e &' ni,e&u& u+eri&or )ot in%ic' un
interes )entru +uscu&'tur' cor)u&ui :i +'scu&init'te. Ace:ti in%ici )ot .i 1(siţi &' )erso'ne&e tension'te
s'u su.erin% %e )rob&e+e )si*oso+'tice.
L' .ete8 )ie)tu& su1ere'3( )reocu)(ri or'&e s'u se<u'&e >Aubin8 1G6O?. RoMer >1GH0? in%ic(
.')tu& c( b(ieţii c're %esene'3( s9ni 'u '%ese' con.&icte or'&e i+)ort'nte. Pete&e c're %esene'3( s9ni
)ot ',e' 'ce&e':i con.&icte8 %'r 'ce'st( tr(s(tur( )o'te8 %e 'se+ene'8 constitui %o'r un in%ice %e
.e+init'te. !entru #'c*o,er >1G0G?8 .or+e&e rotun7ite &' ni,e&u& trunc*iu&ui su1ere'3( ten%inţe
.e+inine8 %e)en%ente :i re1resi,e8 2n ti+) ce .or+e&e un1*iu&'re su1ere'3( ten%iţe +'scu&ine. BucJ
>1GH0? se+n'&e'3( c( un trunc*i +ic8 %is)ro)orţion't8 )o'te constitui un in%ice %e ne1're ' )u&siuni&or8
:iYs'u '& senti+ente&or %e in.eriorit'te. !entru Aubin >1G6O? :i RoMer >1GH0?8 %esen're' buricu&ui este
un in%ice %e %e)en%enţ(8 %'r :i %e obsesion'&it'te s'u '& )reocu)(ri&or re.erito're &' n':tere.
!alia 9ba"inul, fesele+
Aubin >1G6O? note'3( c( .ese&e :i co')se&e sunt '%ese' sub&ini'te &' *o+ose<u'&i. E& '%'u1( c(
b'3inu&8 &' .e+eie8 se+ni.ic( .ecun%it'te'. O t'&ie .in( su1ere'3( o st()9nire .r'1i&( ' se<u'&it(ţii.
An%erson :i An%erson >1G54? in%ic( .')tu& c( o t'&ie .o'rte str9ns( )o'te e,oc' o in*ibiţie s'u o
constr9n1ere8 2ntre )utere' .i3ic( ' b(rb'tu&ui8 s'u .uncţi' nutriti,( ' .e+eii8 :i 3on' 1enit'&(. Ace'st'
se+ni.ic( un con.&ict. Ei 'u in%ic't c( '%ese' con.&icte&e ce&e +'i 1r',e se e<)ri+( )rin tr'ns)'renţ' 2n
re)re3ent're' 'nu+itor or1'ne '&e cor)u&ui.
$rganele interne
Re)re3ent(ri&e ,iscer'&e 'u o se+ni.ic'ţie )'to&o1ic( >RoMer8 1GH0?8 %e +'nie s'u %e
sc*i3o.renie >Aubin8 1G6O?. 2n .ine8 subiecţii ne&ini:tiţi %e .uncţion're' cor)u&ui &or8 sc*i3oi3ii8
n'rcisicii8 i)o*on%rii insist( 'su)r' %et'&ii&or 'rticu&'ţii&or8 2ntre '&te&e %'torit( i+'turit(ţii s'u )entru '
se )rote7' %e o 'n1o's( %e %e3or1'ni3're >Aubin8 1G6O?.
$rganele sexuale
Re.eritor &' or1'ne&e se<u'&e8 RoMer >1GH0? in%ic( .')tu& c( sunt %esen'te %e c(tre co)iii c're
06
'u )reocu)(ri se<u'&e8 :i %e c(tre sc*i3o.reni. E' '%'u1( c( %e obicei 'ce'st( re)re3ent're este
%e)&'s't( 'su)r' unei '&te )(rţi ' cor)u&ui s'u 'su)r' unui %et'&iu ,esti+ent'r.
-raţe 8i m5ini
#9ini&e :i br'ţe&e trebuie inter)ret'te si+bo&ic c' or1'ne %e cont'ct cu 'ntur'7u& :i %e st()9nire
' +e%iu&ui >An%erson :i An%erson8 1G54?. Por+' br'ţe&or in%ic( 's)ir'ţii&e subiectu&ui8 2ncre%ere'8
si1ur'nţ'8 s'u8 )e %e '&t( )'rte8 insecurit'te'8 '1resi,it'te'8 cu&)'bi&it'te'. !entru BucJ >1G0H? :i
#'c*o,er >1G0G?8 br'ţe&e 2nţe)enite su1ere'3( ri1i%it'te' :i o )erson'&it'te co+)u&si,( :i in*ib't(.
#'c*o,er >1G0G? .'ce obser,'ţi' c( br'ţe&e +oi %enot( o )erson'&it'te 2n 1ener'& ine.ic'ce8 2n ti+) ce
)u+nii 2n :o&%uri se+n'&e'3( ten%inţe n'rcisice s'u %o+in'to're bine %e3,o&t'te. E' in%ic( .')tu& c(
br'ţe&e 2n un1*i %re)t 2n r')ort cu cor)u& su1ere'3( o )erson'&it'te si+)&(8 re1res't(8 cu un cont'ct
su)er.ici'& :i &i)sit( %e '.ecti,it'te .'ţ( %e 'ntur'7. L' .e& c' :i BucJ >1G0H?8 e' cre%e c( br'ţe&e
)&()9n%e8 u:o're8 re.&ect( s&(biciune .i3ic( :i un senti+ent %e in'%ec,'reF br'ţe&e &un1i :i )uternice
in%ic( '+biţie co+)ens'torie8 ne,oi' %e .orţ( .i3ic( :i %e cont'ct 'cti, cu +e%iu&. Aubin >1G6O?
consi%er(8 %e 'se+ene'8 c( br'ţe&e %esc*ise %enot( soci'bi&it'te. D'c( sunt c(3ute .(r( tonus8 )ot
in%ic' o 'titu%ine %e renunţ're. O &inie si+)&( su1ere'3( in.'nti&is+. RoMer >1GH0? '%'u1( c( %irecţi'
:i .or+' br'ţe&or e,oc( intensit'te' ener1iei. A+biţi' )o'te .i si+bo&i3't( )rin br'ţe &un1i :i so&i%e.
As)ectu& s&(biciunii br'ţe&or )o'te e,oc' i+)osibi&it'te' re'&i3(rii )erson'&e. ReMno&%s >1G6H? ,e%e 2n
br'ţe&e 2ntinse o ne,oie %e contro& '& +e%iu&ui. BucJ >1G0H? :i Burns :i I'u.+'nn >1G6O? note'3( c(
br'ţe&e scurte su1ere'3( &i)s' %e '+biţie8 'bsenţ' ,oinţei. #'c*o,er >1G0G? se+n'&e'3( c( 'bsenţ'
br'ţe&or :i ' +9ini&or )o'te in%ic' senti+ente %e cu&)'bi&it'te8 s'u %e)resi' e<tre+(. O+itere' br'ţe&or
2n %esen're' )erson'7e&or %e se< o)us su1ere'3( c( subiectu& se si+te res)ins %e c(tre )(rinte&e %e se<
o)us. Burns >1GGO? sub&ini'3( c( uit're' s'u su)r'in,estire' unei )(rţi ' cor)u&ui este o tr(s(tur(
c&inic( se+ni.ic'ti,( 2n %esenu& .'+i&iei 2n +i:c're.
Aubin >1G6O? scrie8 %e 'cor% cu )re%ecesorii s(i8 c( +9ini&e :i br'ţe&e sunt +e+bre %e cont'ct
cu cei&'&ţi :i cu +e%iu&. Aceste' sunt or1'ne %e e<)&or're ' &u+ii e<terio're. Uit'te s'u tr's'te 2ntr-o
+'nier( ,'1(8 +9ini&e in%ic( o &i)s( %e si1ur'nţ( 2n cont'cte&e soci'&e. E&e )ot .i u+brite8 s'u 'scunse
2n bu3un're 2n c'3 %e cu&)'bi&it'te se<u'&( s'u %e %e&ic,ent(. C9t %es)re %e1ete8 %'c( sunt %esen'te sub
.or+( %e 1*e're8 si+bo&i3e'3( '1resi,it'te' s'u o tr(s(tur( c'r'cteri'&( s'u )'r'noic(. 2n .ine8 re,o&t'
este '%ese' e<)ri+'t( )rin )u+nu& 2nc*is. Burns :i I'u.+'nn >1G6O? note'3( c( +9ini&e neobi:nuit %e
+'ri )ot se+ni.ic' '1resi,it'te. #9ini&e %esen'te ,'1 su1ere'3( )entru #'c*o,er >1G0G? o &i)s( %e
2ncre%ere s'u %e co+)etenţ( 2n situ'ţii&e soci'&e. E' este %e 'cor% cu BucJ >1G0H? 2n ' '.ir+' c(
+9ini&e u+brite )ot %enot' senti+ente %e cu&)'bi&it'te 2n re&'ţie cu .'nt's+e '1resi,e s'u
+'sturb'torii. De 'se+ene'8 %'c( +9ini&e 'co)er( 3on' 1enit'&(8 'ce'st' )o'te se+ni.ic' )r'ctici
+'sturb'torii. #'c*o,er >1G0G? in%ic( .')tu& c( +9ini&e u+.&'te )ot %enot' )u&siuni in*ib'te. BucJ
>1G0H? se+n'&e'3( c( o+itere' +9ini&or )o'te .i uneori in%ice&e senti+ente&or %e in'%ec,'re8 '&
te+eri&or %e c'str're8 %e cu&)'bi&it'te +'sturb'torie s'u %e or1'nicit'te. E' in%ic( :i .')tu& c( +9ini&e
%esen'te &' s)'te )ot su1er' senti+ente %e in'%ec,'re :i o reticenţ( 2n ' &u' cont'ct cu +e%iu&.
:ambe 8i picioare
Aubin >1G6O? este %e 'cor% cu An%erson :i An%erson >1G54? 2n cee' ce )ri,e:te sensu& con.erit
1'+be&or :i )icio're&or8 :i 'su)r' se+ni.ic'ţiei )'to&o1ice ' %e.or+(ri&or :i 'ccentu(ri&or 'cestor
+e+bre. !entru ei8 )icio're&e 'u i+)&ic'ţii se<u'&e %'r :i '1resi,e. ='+be&e :i )icio're&e )o'rt( cor)u&
:i )er+it +i:c're' 'cestui' :i %e)&'s're' s'. Aubin note'3( c( )erso'ne&e %e)ri+'te s'u retr'se tin% s(
%esene3e )erson'7e ':e3'te8 s'u 'u o re3istenţ( 2n ' %esen' 1'+be&e. #'c*o,er >1G0G? ' in%ic't 'su)r'
'cestui )unct c( re.u3u& %e-' %esen' 1'+be&e 2nce)9n% %in t'&ie su1ere'3( o )erturb're se<u'&(
i+)ort'nt( s'u un senti+ent %e constr9n1ere )'to&o1ic(. RoMer >1GH0? in%ic( .')tu& c( 1'+be&e e,oc(
&e1(tur' cu +e%iu&8 securit'te' )erson'&( :i 'cti,it'te'8 2n(&ţi+e' &or e,oc( %in'+is+u& %esen'toru&ui:
e&e sunt +'i scurte &' subiecţii )'si,i :i +'i &un1i &' cei ce sunt 'cti,i. Asu)r' 'cestui )unct8 e'
con.ir+( re+'rci&e &ui BucJ >1G0H?. !re3enţ' 'rticu&'ţii&or )o'te %enot' 'n1o'se *i)ocon%ri'ce. Aubin
>1G6O? re+'rc( .')tu& c( :o&%uri&e %esen'te 2n tr'ns)'renţ( .'c re.erire '%ese' &' o 'n<iet'te &e1't( %e
*o+ose<u'&it'te.
;n )ri,inţ' )icio're&or8 %'c( 'ceste' sunt e,i%enţi'te8 sunt 2n &e1(tur( cu se<u'&it'te'
subiectu&ui8 cu te+eri&e s'&e %e c'str're s'u cu )reocu)(ri&e +'sturb'torii. E&e )ot .i8 %e 'se+ene'8
in%icii insecurit(ţii8 'i .ricii :i 'n1o'sei %e cu&)'bi&it'te .'ţ( %e 'ntur'7 >RoMer8 1GH0?. E&e constituie
si+bo&uri .'&ice :i BucJ >1G0H? note'3( c( &un1i+e' &or )o'te .i 'soci't( cu ne,oi' %e securit'te :i8 2n
'nu+ite c'3uri8 cu te+eri&e %e c'str're. De 'cor% cu #'c*o,er >1G0G?8 e' se+n'&e'3( c( )icio're&e
0H
+ici )ot in%ic' insecurit'te'8 constr9n1ere'8 %e)en%enţ' s'u tu&bur(ri %e or%in )si*oso+'tic. #'c*o,er
note'3( c( reticenţ' 2n ' %esen' )icio're&e )o'te in%ic' ten%inţe %e)resi,e8 %e tescur'7're. !entru Aubin
>1G6O? %e1ete&e )icio're&or 2n .or+( %e 1*e're .'c tri+itere &' '1resi,it'te.
Sexuali"are
L'&ori3're' se<u&ui unui )erson'7 este '%ese' )us( 2n e,i%enţ(8 2ntre '&te&e8 )rin '%(u1're' %e
%et'&ii 'tribuite 'cestui se< >An3ieu8 1G6/?. Une&e %et'&ii8 cu+ 'r .i +ust'ţ'8 b'rb'8 cr','t'8 cure'u'8
tr'%uc8 %u)( !orot >1G54?8 &' b(ieţi8 o %orinţ( %e +'ni.est're ' i%enti.ic(rii s'&e se<u'&e. !entru .'t(8
.e+init'te' )o'te .i re)re3ent't( )rin bi7uterii8 roc*ii8 &ini' s9ni&or8 tocuri 2n'&te.
Adăugiri
%mbrăcămintea
An%erson :i An%erson >1G54? ,(% 2n 2+br(c(+inte 's)ectu& su)er.ici'& :i con,enţion'& '&
)erson'&it(ţii. "'ine&e sunt :i re)re3ent're' ' cee' ce )erso'n' ,re' s( 'r'te s'u s( %isi+u&e3e.
D',i%o >1G65? sub&ini'3( c( )re3ent're' ,esti+ent'r( ' )erson'7e&or e<)ri+( senti+ente&e
%esen'toru&ui. !entru RoMer >1GH0?8 *'ine&e 'u .uncţi' %e-' )rote7' cor)u&. E' &e consi%er( c' Ao '
%ou' )ie&e c're )(stre'3( ce,' %in cor)u& )e c're-1 'co)er(B >). 16/?. E' in%ic( .')tu& c( e&e sub&ini'3(
se<u& )erson'7u&ui :i c( 'u o ,'&o're n'rcisic( i+)ort'nt(. E' rei' i%ee' &ui #'c*o,er >1G0G? %u)( c're
e<ist( %ou( ti)uri %e n'rcisis.n &e1't %e 2+br(c(+inte: un n'rcisis+ ,esti+ent'r8 &' subiecţii c're
so&icit( o ')rob're soci'&(8 :i un n'rcisis+ co)or'&8 &' subiecţii c're ne1&i7e'3( *'ine&e )entru ' nu se
)reocu)' %ec9t %e ei 2n:i:i.
;+br(c(+inte' c(&%uro's( re)re3int( )entru RoMer %orinţ' %e c(&%ur( '.ecti,(8 +'i '&es %in
)'rte' +'+ei. !(&(ri' re)re3int( '%ese' +eseri' s'u ro&u&. E' )o'te ',e' uneori o se+ni.ic'ţie se<u'&(8
2n .uncţie %e .or+(. !'nt'&onu& este +'i +u&t s'u +'i )uţin 'soci't se<u'&it(ţii. Pust'8 %'c( este
2+)o%obit(8 )o'te in%ic' ten%inţe n'rcisice. "'ine&e c're 'co)er( )'rte' su)erio'r( ' cor)u&ui ser,esc
)entru ' )erson'&i3' %esenu& :i re.&ect( '.ecti,it'te' subiectu&ui.
!entru RoMer8 bu3un're&e se+ni.ic( secretu& :i )osesiune'. Du)( &ocu& 2n c're sunt situ'te8 )ot
',e' o ,'&o're or'&( s'u se<u'&(. N'sturii sunt 'soci'ţi cu su)unere'8 cu %e)en%enţ' in.'nti&( >Aubin8
1G6O?F cr','t' este un 'tribut .'&ie >'%')t't( &' societ'te8 c' )i)' s'u )u:c'?F cure'u' +'rc*e'3(
constr9n1eri&e 2n )&'n se<u'&8 2n ti+) ce +(nu:i&e8 no%uri&e8 b'rete&e :i :ireturi&e e<)ri+( reţinere'8
in*ibiţi' s'u st()9nire' >%u)( An%erson :i An%erson8 1G54?. 2nc(&ţ(+inte' 're un sens .'&ie. 2n .ine8
bi7uterii&e )ot .i se+nu& coc*et(riei :i '& n'rcisis+u&ui.
2ediul %nconjurător
L'.r'nce >1G6G? ','nse'3( %ou( i)ote3e %e inter)ret're ' '%(u1(rii )eis'7u&ui 2n co+)&et're &'
%esenu& .'+i&iei: subiectu& 're o con:tiinţ( soci'&( +'i crescut(8 s'u 're ne,oie %e ' se 2ncon7ur'8 %e '-
:i .'ce +e%iu& 2ncon7ur(tor securi3'nt. Ric*'r%s :i Ross >1G56? 'u obser,'t c( b(ieţii %e )9n( &' 11 'ni
%esene'3( +'i )uţine )eis'7e8 %'r %i.erenţe&e nu sunt se+ni.ic'ti,e 2ntre .ete&e :i b(ieţii %e )9n( &' 6
'ni. Di+)otri,(8 #or,'& >1G6/? ' re&e,'t 2n cercet(ri&e s'&e c( b(ieţii %esene'3( +'i %es un )eis'78 %'r
c( .ete&e %esene'3( +'i +u&te e&e+ente.
An%erson :i An%erson >1G54? in%ic( .')tu& c( 'tunci c9n% sunt )re' +u&te e&e+ente 2n .un%'&u&
%esene&or '%u&ţi&or8 'ce'st' )o'te se+ni.ic' o ,i'ţ( i+'1in'r( )re' 'bsorb'nt(. RoMer >1GH0? in%ic(
.')tu& c( u+)&ere' unui %esen cu e&e+ente re.&ect( o .ric( %e ,i% :i %e i3o&'re. Du)( ,9rst' %e 1O 'ni8
'ce'st' )o'te 2nse+n' insecurit'te' :i o ,i'ţ( i+'1in'r( )re' intens(. D'c( subiectu& 2:i 2ncon7o'r(
%esenu& cu un .e& %e A+'n%'&(B >%i'1r'+( 1eo+etric( uti&i39n% cercuri concentrice :i ',9n% o conot'ţie
si+bo&ic(?8 'ce'st' )o'te in%ic' o te'+( %e ' .i r(nit :i ne,oi' %e ' se )rote7'. E' rei' i%ee' &ui
Abr'*'+ >1G5/?8 %u)( c're '%(u1're' unui +e%iu 2n 7uru& unui )erson'7 'r .i c'r'cteristic co)i&u&ui cu
r'n%'+ent :co&'r bun. RoMer cre%e :i c( )re3enţ' si+bo&uri&or +'terne s'u )'terne 2ntr-un %esen '&
unui co)i& )o'te se+ni.ic' i+)ort'nţ' )(rinţi&or )entru co)i&8 %'torit( '.ecţiunii s'&e s'u %'torit(
c(ut(rii re'si1ur(rii. Un +e%iu %ecor'ti,8 scrie e'8 )o'te se+ni.ic' ne,oi' %e securit'te s'u
&i)s' i+'1inii )'terne %e s)ri7in.
;. As.ect clinic
Valorizare sau devalorizare
Osterriet* :i C'+bier >1G5G? 'u conc&u3ion't 2n &ucr(ri&e &or c( subiecţii c're %esene'3( 'u
ten%inţ' %e-' ,'&ori3' )erson'7u& %e 'ce&':i se< cu ei :i %e-' %e,'&ori3' )e ce& %e se< o)us8 uti&i39n%
2n(&ţi+e' 'cestor'. D',i%o >1G65? sub&ini'3( c( un )erson'7 )o'te .i ,'&ori3't 2n %i.erite .e&uri8 2ntre
'&te&e )rin '%(u1're' %e %et'&ii )e 2+br(c(+inte' 'cestui'. Ii+ C*i >1GHG? cite'3( %i,erse e&e+ente %e
0G
,'&ori3're: 'bun%enţ' e&e+ente&or neesenţi'&e8 2nt(rire' s'u )erse,er're' 'su)r' 'cestor'8 or%ine'
e<ecut(rii 'cestor'8 se+ni.ic'ţi' tr'u+'tic( ' unui %et'&iu. Ii+ C*i %( c' e<e+)&u )re3enţ' unui no%
)e un 'rbore8 &inii&e re.(cute :i tr'ns)'renţ'. Ace'st( u&ti+( c'r'cteristic( nu este ,'&'bi&( %ec9t )entru
%esene&e '%u&ţi&or. Se :tie8 %e .')t8 c( tr'ns)'renţ' este Anor+'&(B )9n( 2n 7uru& ,9rstei %e 1O 'ni
>En1e&*'rt8 1G6/?.
L'&ori3're' 're &oc %u)( Cor+'n >1G6O? 'su)r' )erson'7u&ui )rinci)'&8 ce& ce 're )entru co)i& o
i+)ort'nţ( )'rticu&'r( :i ce& ce este s)eci'& in,estit 2n )&'n '.ecti,. Cor+'n obser,( c( 'cest )erson'7
're c'r'ctere %istincte: e& este '%ese' e<ecut't )ri+u&8 este %esen't cu +'i +u&t( +inuţio3it'te8 're +'i
+u&te e&e+ente :i ocu)( +'i +u&t s)'ţiu 2n .o'ie8 '%ese' 2n centru. C9n% %esenu& unui )(rinte este
)ri+u& e<ecut't8 'ce'st' se+ni.ic( .')tu& c( 'ce'st( .i1ur( )'rent'&( este con.or+( cu 's)ir'ţii&e
co)i&u&ui. D'c( subiectu& se %esene'3( )ri+u&8 trebuie s( )une+ 'ce'st( orient're )e se'+' unei
)rob&e+e n'rcisice &e1't( %e %i.icu&t'te' %e-' in,esti .i1uri&e )'rent'&e.
De,'&ori3're'8 )reci3e'3( Cor+'n8 ,i3e'3( esc'+ot're' unei re'&it(ţi in'cce)t'bi&e :i
%urero'se. E' se )o'te e.ectu' )rin oniitere' unui )erson'7 s'u ' unei )(rţi ' 'cestui'8 cee' ce
cores)un%e Ascoto+i3(riiB )e c're o 1(si+ 2n testu& Patte3)oire >Cor+'n8 1G51?. A&t(%'t(8
%e,'&ori3're' se +'ni.est( )rin '&ţi in%ici: %esenu& )erson'7u&ui %e,'&ori3't este +'i +ic8 este situ't
+'i 2n s)'te8 e<ecut't u&ti+u&8 +'i r(u .(cut8 ri%icu&i3't8 ne)erson'&i3't s'u )erson'7u& %e,'&ori3't este
)ur :i si+)&u t(i't cu o &inie. Cor+'n cre%e c( 2n 'cest %in ur+( c'38 e<ist( un con.&ict 2ntre %ou(
ten%inţe re.erito're &' )erson'7u& b'r't: este e<)ri+'t( +'i 2nt9i un' %in e&e8 ')oi este contr'c'r't( )rin
ce'&'&t(8 '%ese' cu ori1ine 2n Su)r'-Eu.
=ri+'r% >1GH2? rei' te3' &ui Dennis :i Ur's >1G54? c're 'u .or+u&'t i)ote3' c( un subiect c're
)ri+e:te conse+n s( %esene3e un )erson'7 ,' %esen' 2n 1ener'& )e cine,' )e c're 2& '%+ir( )erson'&.
Ei 'u %e+onstr't 'ce'st' 2ntr-o +(n(stire %e c(&u1(ri. Din 'cest stu%iu reiese c( %esenu& este in.&uenţ't
%e ,'&ori&e )erson'&e :i %e senti+ente. ='&ectic-!irotte >1G61? ' tr's conc&u3i' %intr-un stu%iu .(cut )e
%ou(3eci %e co)ii cu ,9rste 2ntre 5 :i 1O 'ni8 c( e<ist( o &e1(tur( se+ni.ic'ti,( 2ntre reu:it' :co&'r( :i
,'&ori3're' .i1urii )'terne.
!orot >1G54? st'bi&e:te o re&'ţie 2ntre ,'&ori3're' s'u %e,'&ori3're' unui )erson'7 :i 'nu+iţi
in%ici %in %esenF )o3iţi'8 or%ine'8 2n(&ţi+e' .iec(rui'. !orot cre%e c( 2n(&ţi+e' :i co&oritu& .urni3e'3( :i
in.or+'ţii 'su)r' se+ni.ic'ţiei )erso'nei )entru subiect. Ast.e&8 un subiect )o'te ,'&ori3' s'u
%e,'&ori3' un )erson'7 )rin +o%u& 2n c're 2& %esene'3(. O &inie i+)er.ect(8 )&'s're' 2n +'r1ine )o'te
in%ic' %e,'&ori3're'. 2n '&te c'3uri8 un )erson'7 %e,'&ori3't )rintr-un 's)ect ,' .i )us 2n e,i%enţ( &' un
'&t ni,e&8 cee' ce %enot( o '+bi,'&enţ( '.ecti,(. Perr'ris >1G6/? ' not't c( )erson'7u& ,'&ori3't este
'%ese' )&'s't 2n centru s'u 2n )'rte' st9n1(8 c( )ose%( +'i +u&te 'ccesorii :i c( )ri,iri&e sunt 2nto'rse
s)re e&. D',i%o >1G65? sub&ini'3( c( )re3ent're' ,esti+ent'r( ' )erson'7e&or e<)ri+( senti+ente&e
ce&ui ce %esene'3(.
#dentificările
Cor+'n >1G6O? su1ere'3( 2n testu& s(u s( 2ntreb(+ subiectu&8 &' s.9r:itu& %esenu&ui8 cu cine se
i%enti.ic(. E& )ro)une s( 2+)(rţi+ i%enti.ic(ri&e 2n trei .or+e: i%enti.ic(ri re'&iste8 c9n% subiectu& se
%esene'3( 2n +'nier( re'&ist(F i%enti.ic(ri '&e %orinţei8 c9n% 2:i )roiecte'3( ten%inţe&e 2ntr-un '&t
)erson'7F i%enti.ic(ri %e %e.ens(8 s'u '&e Su)r'-Eu&ui8 c're-i )er+it s( e,ite cu&)'bi&it'te'8 )un9n% 2n
scen( )u&siune' inter3is(8 :i i%enti.ic9n%u-se cu ce& ce re)re3int( inst'nţ' )uniti,(. Cor+'n '%'u1( c(
e<ist( i%enti.ic(ri +'i )ro.un%e8 )e c're trebuie s( &e e,'&u(+ )rin 'n'&i3(8 %u)( ,'&ori3're' unui
'nu+it e&e+ent s'u )erson'7.
D',i%o >1G65? in%ic( .')tu& c(8 %'c( 2n %esenu& .'+i&iei8 co)i&u& se i%enti.ic( cu un )erson'7 %e
'cee':i ,9rst( :i %e 'ce&':i se<8 )ute+ conc&u3ion' c( i%enti.ic're' este nor+'&(. D'c( se i%enti.ic( cu
cine,' +'i t9n(r8 )ute+ %ece&' 2n 'ce'st' o nost'&1ie ' unei ,9rste i%e'&e8 %e e<e+)&u ,9rst' )e c're o
',e' 2n'inte %e n':tere' unui ri,'&.
Ios :i Bier+'nn >1G66? 'u in%ic't c( )erson'7u& ce& +'i +'re re)re3int( .i1ur' cu c're se
i%enti.ic( co)i&u&. C9n% t't(& este %esen't %eosebit %e +'re8 este ,orb' %e o i%enti.ic're cu '1resoru& 2n
o )(tri+e %in c'3uri.
Din )unctu& s(u %e ,e%ere8 Abr'*'+ >1GG2? ' 'n'&i3't %i,ersit'te' i%enti.ic(ri&or )recoce '&e
co)i&u&ui :i ' stu%i't-o %intr-o )ers)ecti,( re&'ţion'&(. E' s-' interes't %e %i.erenţiere' se<u'&( c're
in%ic(8 %u)( e'8 1r'%u& %e inte1r're ' )erson'&it(ţii8 +'i %e1r'b( %ec9t i%enti.ic're' se<u'&(.
E' cre%e c( i%enti.ic're' se<u'&( )o'te .i %e%us( %in +'i +u&te e&e+ente8 )entru c( este ,orb'
%e un .eno+en co+)&e<. E' se 2ntre'b( %es)re n'tur' e&e+ente&or %e i%enti.ic're %es)re c're este
4O
,orb' :i conc&u3ione'3( c( 'ce'st' este &e1't( %e i+'1ine' cor)or'&( :i %e )roiecţi' 'cestei' 2n %esen.
E' +enţione'3( su)r'co+)ens're' :i 'ccentu& )re' +'re )us )e 'ccentu're' %i.erenţierii.
E' ' 'n'&i3't +'nier' 2n c're se 'rticu&e'3( )rocesu& i%enti.ic'tor: '&e1ere' se<u&ui )ri+u&ui
)erson'7 %esen't8 +'nier' s)eci.ic( 2n c're tr'te'3( )erson'7e&e +'scu&ine :i .e+inine8 )ostur'
'cestor'8 )ro)orţii&e +e+bre&or cor)u&ui &' unu& :i I' ce&(&'&t se<8 1r'.is+u& c' 't're8 situ're'
)erson'7e&or :i ' %i.erenţierii se<u'&e )re3ent( &' )erson'7e&e %in %esen. Intre '&te&e8 e' re&e,( c(
i%enti.ic(ri&e %e.ensi,e8 +'i )recis i%enti.ic(ri&e cu '1resoru&8 1enere'3( o +'i +'re %istructi,it'te '
subiectu&ui8 c're se ,' i+)ri+' 2n i+'1ine' cor)or'&(. Re1(si+ 'ici resenti+ente&e 2n i&ustr're'
1r'.ic(8 :i 'ce'st' &' %i.erite ni,e&uri. Abr'*'+ &e %escrie 2ntr-o +'nier( %et'&i't( >). /2?: %in .'ctur'
%esenu&ui se %e1'7e'3( o i+)resie %e '1resi,it'te8 s'u %e )utere8 .ie 2n '&ur' 1ener'&(8 .ie &' ni,e&u&
)(rţi&or cor)u&ui >%e1ete&e8 )icio're&e8 1ur'8 e<)resi' .eţei?. Ori 'nu+ite )(rţi '&e cor)u&ui ,or .i
scoto+i3'te8 s'u %e.or+'te8 s'u %i+inu'te s'u +(rite8 2n orice c'38 re3u&t'tu& ,' .i o .i1ur(
%e3ec*i&ibr't(.
$rgani"area personalităţii
Anu+iţi 'utori8 )recu+ #'c*o,er >1G0G? :i Abr'*'+ >1G66?8 'u sub&ini't ,'&o're' e<)resi,( '
%esenu&ui8 2n c'&it'te %e re'&i3're ' 1estu&ui )erson'&8 )rin rit+8 &inie8 e<)resi' %'t( )erson'7e&or8
uti&i3're' s)'ţiu&ui :i %is)unere' )erson'7e&or8 .'ţ' :i e<)resi' 'cestei'8 ţinut'8 1esturi&e8 si+etri' :i
+(ri+e'. E<)resi' .'ce tri+itere &' sti&u& )ro)riu subiectu&ui8 &' cee' ce-1 %e.ine:te :i 2& %istin1e c9n%
re'&i3e'3( %i,erse s'rcini. Ace'st' re.&ect( +'nier' s' )erson'&( %e-' .'ce &ucruri&e.
Re.erin%u-se &' Pr'ncoise #inJoNsJ'8 Cor+'n >1G6O? re'+inte:te c( e' ' re&e,'t %ou( ti)uri
%e )ro%ucţii8 un' nu+it( Asen3ori'&(B8 2n c're c'r'cteristic( este nu e<ecuţi'8 ci +'i %e1r'b(
%in'+is+u& %esenu&ui :i 's)ectu& s(u ,iu8 :i ce'&'&t(8 nu+it( Ar'ţion'&(B8 2n c're re'&i3're' este
%e.init(8 ri1uro's(8 res)ecti, ri1i%(8 %'r i+obi&(8 :i '&e c(rei e&e+ente r(+9n - une&e +'i +u&t %ec9t
ce&e&'&te - se)'r'te 2ntre e&e. Cor+'n scrie c( subiectu& sen3ori'& este recunoscut )entru sensibi&it'te'
s' .'ţ( %e 't+os.er(8 )rin s)ont'neit'te' s'8 )rin interesu& )entru cee' ce este ,iu8 cee' ce +i:c(8 cee'
ce %e1'7( c(&%ur(. Sen3ori'&u& )ri,i&e1i'3( tr(s(turi&e curbi&inii. R'ţion'&u& este +'i in*ib't. =9n%ire'
s' este +'i )uţin .&e<ibi&(8 +'i %isci)&in't(8 +'i orient't(8 +'i or%on't(. Re'&i3(ri&e s'&e se
c'r'cteri3e'3( )rin i3o&'re8 +obi&it'te re%us(8 )ro.un3i+e' %et'&ii&or8 &inii&e %re)te :i un1*iu&'re.
Aubin >1G6O? ' re&u't &ucr(ri&e &ui #inJoNsJ'8 %istin19n% %ou( ti)uri %e subiecţi. Ti)u&
sen3ori'&8 concret8 .o'rte sen3iti,8 '%e3i,8 &' c're cu&o're' :i +i:c're' 'bun%( 2n %esenu& s(u.
Di+)otri,(8 ti)u& r'ţion'& se c'r'cteri3e'3( )rin ec*i&ibru8 ri1o're8 'bstr'cţie :i o o'rec're i+obi&it'te.
RoMer >1GH0? %( in%ic'ţii 'su)r' 'nu+itor tr(s(turi '&e )erson'&it(ţii 2n r')ort cu .'ctur' %e-'
%esen'. E' 'si+i&e'3( e+oti,it'te' unei &inii u:o're :i e3it'nte8 unor )erson'7e %escentr'te8 +e+bre&or
in.erio're scurte8 c(ut(rii %e s)ri7in8 cu&ori&or %u&ci esto+)'te8 .eţe&or e<)ri+9n% ne&ini:te. Subiecţii
+'i )uţin e+oti,i %esene'3( cu &inii re1u&'te8 %esenu& .iin% centr't :i cu&ori&e inter+e%i're.
P'ctur' )erson'7e&or - i+)resi' %e .orţ(8 %e so&i%it'te s'u %e .r'1i&it'te )e c're o %e1'7( - )ot .i
)use 2n r')ort cu tr(iri&e subiectu&ui .'ţ( %e +e%iu& s(u :i .'ţ( %e re'&it'te. !erson'7e&e i+'teri'&e
su1ere'3( o &e1(tur( %e.icient( cu re'&it'te'. I+'turit'te' &or8 se+n'&e'3( RoMer >1GH0?8 )o'te ',e' o
&e1(tur( cu o .uncţion're inte&ectu'&( %e.icient(8 %'r :i cu c'r'cteristici '&e Eu&ui8 2n ter+eni %e
i+'turit'te '.ecti,(8 %e re1resie.
!entru Cor+'n >1G6O?8 este )osibi& s( %e%uce+ %in )ro%ucţii&e 1r'.ice '&e unui subiect )o3iţi'
Eu&ui s(u8 re.eritor &' )rinci)iu& )&(cere-ne)&(cere8 2n r')ort cu )rinci)iu& re'&it(ţii c(rui' i se su)une.
2n .')t8 Eu& trebuie s( co+bine e<i1enţe&e &u+ii s'&e interne )u&sion'&e8 :i ce&e '&e re'&it(ţii e<terio're.
E& trebuie s( cree3e ce& +'i bun co+)ro+is8 :i 'ce'st' %e,ine .o'rte %i.ici& %'c( e<i1enţe&e interne sunt
)re' +'ri8 s'u %'c( re'&it'te' este )re' ne)&(cut(. Eu& .'ce 'tunci '7ust(ri8 cre'3( %e.ense )entru '-:i
)(str' ec*i&ibru&. Desene&e subiectu&ui e<teriori3e'3( c9te ce,' %in 'ceste +ec'nis+e. Cor+'n '.ir+(
c( une&e %in 'ceste %e.ense8 c're 2nce'rc( s( r(s)un%( unei 'n1o'se into&er'bi&e8 sunt )re' +'si,e :i
%(une'3( 'st.e& '%')t(rii co)i&u&uiF ne1're'8 c're se )o'te +'ni.est' )rin uit're' unui +e+bru '&
.'+i&iei8 este un e<e+)&u %e 'cest .e&. E& %( '&te e<e+)&e %e %e.ense '&e Eu&ui '&e c(ror +'ni.est(ri se
re1(sesc 2n %esen. E& e,oc( 2ntre '&te&e )e ce&e c're sunt &e1'te %e 'n1o'se&e ' c(ror )ro,enienţ( )'re
s( e+'ne %in e<terior: in,ersiune' ro&uri&or8 s'u i%enti.ic're' cu ri,'&u&8 2n c'3u& 1e&o3iei .r'terne8 %e
e<e+)&u8 re1resi' s'u %e)&'s're'8 2n 'nu+ite c'3uri %e 'n1o's( %e )e%e)sire >Cor+'n8 1G6O?.
;n '&te c'3uri8 %e.ens' ,ine s( r(s)un%( 'n1o'se&or %e ori1ine intern(: re1(si+ 'ici ne1're'
'.ectu&ui s'u ' )u&siunii8 re.u&'re' 2n incon:tient )rin %e)&'s're :i )roiecţie. 2n s.9r:it8 e<ist( re'cţii %e
')(r're 2n .'ţ' 'n1o'sei suscit't( %e Su)r'-Eu: este ,orb'8 2n )rinci)'&8 %e cu&)'bi&it'te. De.ens' i'
41
'%ese' '&ur' .or+'ţiuni&or re'cţion'&e.
Autoru& conc&u3ione'3( c(8 :i %'c( 'ceste .or+'ţiuni %e.ensi,e nu )'r &' )ri+' ,e%ere s( se
con.or+e3e )rinci)iu&ui )&(cerii8 %in c'u3' cu&)'bi&it(ţii c're este '%ese' )re3ent( :i c're 'ntrene'3(
+ec'nis+e %e 'uto-)e%e)sire8 'ce'st' %in ur+( )er+ite :ter1ere' 1re:e&ii :i8 'st.e&8 'nu&'re' 'n1o'sei.
Du)( Cor+'n >1G6O? o ten%inţ( incon:tient( se ,' e<teriori3' '%ese' cu un 'nu+it 1r'% %e
%e1*i3're8 )entru 2n:e&'re' cen3urii: %e)&'s're' )o'te .i uti&i3't( 'tunci )entru re'&i3're' unei %orinţe
inter3ise .'ţ( %e un '&t )erson'7 c're 're un cores)on%ent 2n re'&it'te.
RoMer >1GH0? in%ic( .')tu& c( se 2nt9+)&( '%ese' s( re1(si+ 2n %esen e.ecte '&e %e)&'s(rii unei
)rob&e+e8 'soci'te i+)&icit unei )(rţi ' cor)u&ui8 'su)r' unei '&te )(rţi ' cor)u&ui. De e<e+)&u8
%i.icu&t(ţi&e se<u'&e )ot .i %e)&'s'te :i e<teriori3'te )rin 'ccentu're' unei '&te )(rţi ' cor)u&ui cu+ 'r .i
n'su& s'u cr','t'.
Anali"a relaţiilor dintre personaje
Cor+'n >1G6O? '.ir+( c( %ist'nţ' )e c're subiectu& o inter)une 2ntre %i,erse )erson'7e8 +'i
)recis 2ntre )erson'7e&e c're nu 2& re)re3int( :i ce&e&'&te8 este se+ni.ic'ti,( )entru re&'ţi' )e c're o
2ntreţine cu 'ce:ti' 2n &u+e' s' intern(8 :i )entru %orinţ' s' incon:tient( .'ţ( %e ei. !ro<i+it'te' re&e,(
o %orinţ( %e inti+it'te8 un 't':'+ent crescutF %e)(rt're' re.&ect( con.&icte8 res)in1ere. C9n% subiectu&
se re)re3int( &' %ist'nţ(8 'ce'st' )o'te .i inter)ret't c' o %i.icu&t'te 2n re&'ţii&e cu restu& .'+i&iei.
D',i%o >1G65? rei' '.ir+'ţi' &ui Cor+'n. E' scrie c( )o3iţi' co)i&u&ui 2n r')ort cu .iec're %in )(rinţii
s(i )o'te re.&ect' situ'ţi' s' oe%i)i'n( :i con.&icte&e cu c're se con.runt(.
Du)( !orot >1G54?8 'n'&i3' co+)o3iţiei .'+i&iei ne ,' %' in.or+'ţii 'su)r' re&'ţii&or 2ntre
+e+brii .'+i&iei8 ':' cu+ sunt inter)ret'te %e c(tre subiect. O+isiune' unui +e+bru in%ic( un '.ect
%e res)in1ere .'ţ( %e 'ce'st( )erso'n(8 res)ecti, un senti+ent %e e<c&u%ere %in )ro)ri' .'+i&ie8 %'c(
este subiectu& 2nsu:i. Un )erson'7 '%(u1't )o'te .'ce tri+itere &' o re)re3ent're '&ter't( ' subiectu&ui.
Burns >1GGO? ' obser,'t8 &' subiecţii '&e c(ror .i1uri )'rent'&e introiect'te sunt re&e8 c(
)erson'7e&e sunt %esen'te cu tr(s(turi s'u )(rţi '&e cor)u&ui o+ise. T't(&8 +'+' :i )erson'7e&e
re)re3ent9n% subiectu& sunt %e 2n(&ţi+i %is)ro)orţion'te. Subiectu& re)re3int( .eţe ne)rieteno'se8
+e+brii .'+i&iei sunt &i)iţi s'u )re' %e)(rt'ţi. Li+b'7u& cor)or'& 2n %esen in%ic( .')tu& c( )(rinţii s'u
re)re3ent're' )ro)rie sunt %et':'te s'u contro&'nte. !(rinţii )ot8 %e 'se+ene'8 s(-:i 2nto'rc( )ri,ire' %e
&' subiect. A%ese'8 si+bo&uri&e ce 2ncon7o'r( %esenu& sunt ne1'ti,e. 2n '&te c'3uri +i7&ocu& este 1o&. In
conc&u3ie8 %esenu& )re3int( 'tunci o &u+e 2n c're )erson'7e&or nu &e-'r )&(ce' s( tr(i'sc(.
Dist'nţ' su1ere'3( res)in1ere' :i i3o&'re'8 2n ti+) ce )ro<i+it'te' .'ce tri+itere &' 'cce)t're :i
&' susţinere '.ecti,( >ReMno&%s8 1G6H?. D'c( 2ntre )erson'7e sunt %esen'te obst'co&e8 'ce'st' se+ni.ic(
o %orinţ( %e )rote7're s'u o %e.ens( s'u un con.&ict.
;ncercuire' unui )erson'7 )rin contur )o'te in%ic' res)in1ere' s'u su)ri+'re' )erson'7e&or
'+eninţ(to're. !erson'7e&e &i)s( sunt 'soci'te cu res)in1ere'8 cu '.ecte %e i3o&'re s'u %e ne1're. Ce&e
%esen'te )e %osu& )'1inii )ot se+ni.ic' .')tu& c( e<ist( un con.&ict 2ntre subiect :i )erso'n'
re)re3ent't( )rin 'cest %esen. I3o&'re' )erson'7u&ui re)re3ent9n% subiectu& )o'te se+ni.ic' %e)resi'8
senti+entu& %e-' nu .i 'cce)t't. Co+)'rti+ent're' .oii8 cu )erson'7e&e %esen'te 2n secţiuni %i.erite8
se+ni.ic(8 )entru ReMno&%s >1G6H?8 'n<iet'te' &e1't( %e re&'ţii&e )erturb'te %in c'%ru& .'+i&iei. E& '
in%ic't c( 'cest' tr(s(tur( este )uternic se+ni.ic'ti,(.
?. I.ote6e diagnostice 5n leg-t&r- c& celelalte date
As)ectu& c&inic constituie )entru noi o )ri+( sinte3( ' 'n'&i3ei testu&ui8 :i o e&'bor(+ )&ec9n%
%e &' %'te&e cu&ese 2n )(rţi&e )rece%ente '&e testu&ui. 2n 'ce'st( )ri,inţ(8 '+ 'r(t't ite+ii testu&ui c're ni
se )'r ' .i cei +'i &e1'ţi %e .iec're )'rte ' 's)ectu&ui c&inic. De e<e+)&u8 )entru ' %istin1e +'i bine
or1'ni3're' )erson'&it(ţii8 ne ins)ir(+ %in to't( 1ri&'8 %'r +'i '&es %in 'n'&i3' co+)'r'ti,( :i con7u1't(
' 'nu+itor )uncte %in 'ce'st'8 ce&e c're ni se )'r c( %'u ce&e +'i +u&te in%ic'ţii 'su)r' 'cestei te+e.
I't( sc*e+' %e re.erinţ( )e c're o uti&i3(+:
' - !entru te+' Valori"are sau devalori"are, ne ser,i+ %e e&e+ente&e ur+(to're:
- Ite+u& Y.: $bservarea subiectului pe timpul situaţiei de testare: )unctu& <j= >%eru&'re' testu&ui
&' ni,e&u& sec,enţei ,erb'&e :i non-,erb'&e?.
- Ite+u& >. ? Aspectul de"voltării
- Ite+u& 4.4: Dispunerea, )unctu& <c= >c&'s'+entu& )erson'7e&or?.
- Ite+u& @.A? Dispunerea fiecărui personaj, )unctu& <a= >ec*i&ibru& )erson'7e&or?8 <b=
>)re3ent're' si&uetei? :i <e= >si+etri'?.
42
- Ite+u& B.C? Detaliile corporale, )unctu& <b= >ni,e&u& s)eci.ic?.
b - !entru te+' #dentificare, ne ser,i+ %e:
- Ite+u& L? $bservarea subiectului pe timpul situaţiei de testare? )unctu& <j= >%eru&'re'
testu&ui &' ni,e&u& sec,enţei ,erb'&e :i non-,erb'&e?.
- Ite+u& C.? Compo"iţia familiei %n raport cu familia reală,
)unctu& AcB >cu c're )erson'7 se i%enti.ic(S?.
c - !entru te+' $rgani"area personalităţu, ne ins)ir(+ %in ur+(to're&e %'te:
- Ite+u& L? $bservarea subiectului pe timpul situaţiei de testare? )unctu& <e= >'%')t're' &'
situ'ţi' %e test're?8 AYB >1r'%u& %e 'tenţie?8 <g= >ni,e&u& %e 'n<iet'te :i re'cţi' &' %i.icu&t(ţi?8 88YrB >'&te
e+oţii obser,'te )e ti+)u& '%+inistr(rii testu&ui?8 <j= >%eru&'re' testu&ui &' ni,e&u& sec,enţei ,erb'&e :i
non-,erb'&e?.
- Ite+u& @.D? Aspectul global, +'i '&es )uncte&e <b= >c'&it'te? :i <c= >situ're' %esenu&ui 2n
c'%ru& .oii?.
- Ite+u& @.>? !rasaj.
- Ite+u& @.@? Dispunerea.
- Ite+u& @.B? Perseverarea.
- Ite+u& @.E? Factori regresivi.
- Ite+u& @.A.? Dispunerea pesonajelor.
- Ite+u& @.F. Culorile.
- Ite+u& @.F? xpresia.
3 Ite+u& B.? Aspect detaliat, +'i '&es )uncte&e B.C >%et'&ii cor)or'&e? :i B.> >se<u'&i3're?.
% - !entru te+' Anali"a relaţiilor dintre personaje, ne ins)ir(+ +'i '&es %in:
- Ite+u& Y.: $bservarea subiectului pe timpul situaţiei de testare? )unctu& AcB >'titu%ine'
subiectu&ui?8 :i <d= >+'nier' %e re&'ţion're?.
- Ite+u& C.? Compo"iţia familiei %n raport cu familia reală.
- Ite+u& @.C? %nălţimea.
- Ite+u& @.@? Dispunerea, +'i '&es )uncte&e <b= >%ist'nţ'? :i AcB >c&'s'+entu& )erson'7e&or?.
- Ite+u& @.B? Perseverarea.
3 Ite+u& @.A.? Dispunerea fiecărui personaj.
3 Ite+u& B.D? !ipuri de detalii.
Ii+ C*i >1GHG? su1ere'3( o 'n'&i3( c're ţine cont %e .')tu& c( )erson'&it'te' 're o %i+ensiune
s)'ţi'&(8 2n sensu& 2n c're %i.erite&e )(rţi sunt 2n re&'ţie continu( une&e cu ce&e&'&te8 :i o %i+ensiune
te+)or'&(8 c're .'ce tri+itere &' .')tu& c( )erso'n' este re)re3'nt't( cu trecutu& :i cu ,iitoru& s(u.
An'&i3' %esenu&ui8 s)une e&8 Ac'ut( +'i '&es s( 2nţe&e'1( %i.erite&e )rob&e+'tici c're 'ni+( in%i,i%u&
cu+ 'r .i +ec'nis+e&e %e %e1'7're8 %e 'co+o%'re :i %e '%')t're &' situ'ţii %i.ici&eB >Ii+ C*i8 1GHGF ).
65?.
Debienne >1G5H? rei' i%ee' &ui BucJ >1G0H? 'su)r' ' trei )rinci)ii %e inter)ret're c're r(+9n
i+)ort'nte:
K Inter)ret're' trebuie s( se re.ere 't9t &' e&e+ente&e %esenu&ui8 c9t :i &' 'soci'ţii&e subiectu&ui.
Aceste' sunt neces'reF
K Piec're e&e+ent trebuie s( .ie stu%i't 2n re&'ţie cu structur' 1&ob'&( ' %esenu&uiF
K Re3u&t'te&e 'n'&i3ei trebuie )use 2n r')ort cu %'te&e istorice s'u 'n'+nestice '&e subiectu&ui.
@'&&on8 C'+bier :i En1e&*'rt >1GGO? su1ere'3( :i ei 'n'&i3're' %esenu&ui .(c9n% &e1(tur' 2ntre
e&e+ente&e s'&e :i or1'ni3're' s' 1&ob'&(. An%erson :i An%erson >1G54? scriu c( e&e+ente&e e<)resi,e8
2ntre '&te&e o+isiuni&e8 %istorsiuni&e tr(s(turi&or8 e.ecte&e %e )ers)ecti,(8 'ccentu(ri&e8 trebuie 'n'&i3'te
2n .uncţie %e &oc'&i3're' &or 2n c'%ru& cor)u&ui )erson'7e&or :i ' si+bo&is+u&ui %e c're sunt &e1'te.
Desenu& )o'te re)re3ent' %orinţe&e +(rturisite :i ne+(rturisite '&e subiectu&ui8 )recu+ :i &i)suri&e :i
s&(biciuni&e8 s'u e.orturi&e %e co+)ens're ' 'cestor'. Un Eu s&'b structur't )o'te )er+ite e<teriori3're'
'.ecte&or %e 2nstr(in're8 2n c'%ru& %istorsiuni&or :i &'cune&or 2n construcţi' %esenu&ui.
Osterriet* :i C'+bier >1G5G? 'u re&e,'t %i.icu&t'te' cu c're se con.runt( cei ce %oresc re'&i3're'
unei 'n'&i3e serio'se ' %esenu&ui. Sunt )re3ent'te %ou( orient(ri: .ie cot're' %esenu&ui )&ec9n% %e &'
.iec're %in e&e+ente&e s'&e8 2n +o% +inuţios8 %'r )ier39n% %'torit( 'cestui .')t e&'bor're' e<)resi,( :i
)roiecti,( ' %esenu&ui. O '&t( %irecţie '%o)t't( %e 'nu+iţi c&inicieni este %e ' se &'ns' 2ntr-o
inter)ret're c're )o'te )(re' &i)sit( %e ri1o're :tiinţi.ic( )rin subiecti,it'te' s'. Ei .',ori3e'3( o
'titu%ine inter+e%i'r(. 2n &oc %e ' cu+u&' e&e+ente&e8 ei 2nce'rc( stu%iu& structur(rii ,'ri'bi&e&or
4/
)re3ente. #'i +u&t8 ei consi%er( c( )ri+u& %e+ers const( 2n ' cuno':te ,'ri'bi&e&e 2n %iscuţie :i '<e&e
%e %i.erenţiere ' e&e+ente&or.
#or,'& >1G60? %istin1e trei et')e 2n )rocesu& %e inter)ret're ' unui %esen8 2n c'3u& %e .'ţ(8 '&
%esenu&ui .'+i&iei. E' i%enti.ic( +'i 2nt9i in%icii8 cee' ce e' %enu+e:te Ase+ne&eBF 'ce'st' 2i )er+ite
'ccesu& &' sensu& +'ni.est8 &' Ase+ni.ic'ţi' e<)&icit(B. An'&i3' ,i3e'3( ')oi sensu& 'scuns8
Ase+ni.ic'ţi' &'tent(B. A& trei&e' ni,e& cores)un%e inter)ret(rii )ro)riu-3ise. E' '7un1e &' 'cest' s(
)ro)un( o Ai)ote3( inter)ret'ti,(B. Noi su1er(+ '%o)t're' unui 'se+ene' %e+ers %e sinte3( &' .in'&u&
&ucru&ui e<)&or'tor :i inter)ret'ti, ':' cu+ este )re3ent't 2n 'ce'st( &ucr're.
Inser(+ un e<e+)&u '& unei e&'bor(ri inter)ret'ti,e. 2n Pi1ur' /8 cit(+ te<tu'& &ucr're' &ui
#or,'& >1G648 ). 04H?.
Ace'st( +unc( %e sinte3( ' %esenu&ui .'+i&iei se 2nscrie 2n structur're' unui e<'+en
)si*o&o1ic. 2n 'ce'st( o)tic(8 sub&inie+ c( scrieri&e Iui Cor+'n >1G62? :i RoMer >1GG/? 'su)r'
e<'+enu&ui )si*o&o1ice )ot .i %eosebit %e uti&e c&inicieni&or :i stu%enţi&or.
Pi1ur' /: Sc*e+' inter)ret'ti,( ' %'te&or obţinute cu '7utoru& %esenu&ui .'+i&iei
40
BIB"IOGRA<I!
1. Ab'te8 #.A. >1GG0?. Iinetic P'+i&M Dr'Nin1. Dissertation Abstracts #nternational, BB >/B?8
1164.
2. Abr'*'+8 A. >1GG2?. Les identiflcations de l1enfant a travers son dessin. Tou&ouse: !ri,'t.
/. Abr'*'+8 A. >1G66?. Le dessin d1une personne 3 le test de 2ac/ovG !'ris: EA!.
0. Abr'*'+8 A. >1G5/?. Le test d1une personne. Neuc*9te&: De&'c*eu< et Niest&e
4. Acost'8 #.L. >1GGO?. T*e Iinetic .'+i&M Dr'Nin1: A %e,e&o)+ent'& 'n% ,'&i%itM stu%M.
Dissertation Abstracts #nternational, BH >H-B]\ /5HO.
5. A&sc*u&er8 R.".8 "'ttNicJ8 L.A. >1G0/?. !'intin1 's 'n in%e< o. )erson'&itM in )resc*oo&
c*i&%ren. American 6ournal of $rt/ops'c/iatr', 648515-524.
6. A&,es8 I.A.8 Loureiro8 S.R. >1GG0?. Re)resent'c'o 1r'.ic' %' .'+i&i' '+ iun 1ru)o %e )'cientes
esEui3o.renicos >Desenu& .'+i&iei &' un 1ru) %e )'cienţi sc*o3o.renici?. !sico8 24 >1?8 64-HG.
H. An%erson8 ".8 An%erson8 I. >1G54?. !ec/niIues projectives. !'ris: E%itions uni,ersit'ires.
G. An%erson8 S.B. >1GG4?. Soci'& sc'&in1 in c*i&%renUs .'+i&M %r'Nin1s: A co+)'r'ti,e stu%M in
t*ree cu&tures. C/ild Stud' 6ournal, CB >2?8 G6-121.
1O. An3ieu8 D. >1G6/?. Les met/odes projectives. !'ris: !.U.P.8 Co&&ection S.U.!.
11. Aubin8 ". >1G6O?. Le dessin de l1enfant inadapte. Tou&ouse: !ri,'t.
12. Au&'1nier8 !. >1G64?. La violence de l1interpretation. !'ris: !.U.P.
1/. B'rJer8 C.L. >1GG1?. T*e )erce)tion o. ei1*t tM)e o. '+eric'n +i%%&e c&'ss No+en toN'r%
t*ose c*i&%*oo% .'ctors Nic* +ost in.&uence% t*eir %e,e&o)+ent >No+en?. Dissertation
Abstract #nternational, BC >/-B?8 1604.
10. Ben%er8 L. >1G64?. ;n test visuo3moteur. !'ris: !.U.P.
14. Bene8 E.8 Ant*onM8 Q. >1GH4?. Famil' 4elation !est. N.er. @in%sor: Ne&son !ub&is*in1 co.
15. Ber1er8 R. >1GG0?. C*i&%ren %r'N t*eir ste).'+i&M. 6ournal of Famil' Ps'c/ot/erap' B >0?8 //-
0H.
16. Bore&&i-Lincent8 #. >1G54?. LUe<)resion %es con.&icts %'ns &e %essin %e &' .'+i&ie. 4evue de
)europs'c/iatrie #nfantile, D>, >1-2?8 04-54.
1H. Bor1es8 L.A.8 Loureiro8 S.R. >1GGO?. O %esen*o %' .'+i&i' co++o instru+ento %e ','&i'c'o
c&inic' %e u+ 1ru)o %e cri'nc's enc'+in*'%'s )'r' 'ten%i+ento )sico)e%'1o1ico >Testu&
%esenu&ui .'+i&iei c' instru+ent c&inic %e e,'&u're ' unui 1ru) %e co)ii re.er'ţi )entru
consi&iere )si*o)e%'1o1ic(?. ArIuivos -rasileiros de Psicologia, @C, >2?8 1O5-110.
1G. Bou&'n1er8 N. >1GGO?. tude comparative entre #es dessins de la maison, de l1arbre et du
c/emin d1enfants de familles traditionnelles, 5ges entre F et D> ans. #S+oires %e +'2trise.
Trois-Ri,ieres: Uni,ersiteB %u Du5bec 9 Trois- Ri,ieres.
2O. Bour1es8 S. >1GH0?. Approc/e genetiIue et ps'c/anal'tiIue de l1enfant. !ome D. Neuc*'te&:
De&'c*eu< et Niest&e^
21. Boutonnier8 Q.P. >1G4G?. L' si1ni.ic'tion %u co+)&e<e %Uoe%i)e. volution Ps'c/iatriIue, C,
1G6-2O2.
22. Br'J'rs*8 Q. >1GHG?. T*e c*i&%Us .'+i&M %r'Nin1 's ' +e'sure o. stress.u&& .'+i&M en,iron+ent.
Dissertation Abstract #nternational, 0G>6-B?82H00.
2/. BreNer8 P. >1GHO?. C/ildren1s interactionpatterns in &ineticFamil' Dra(ing. Te3( %e %octor't
ne)ub&ic't(. Unite% St'tes Intern'tion'& Uni,ersitM.
20. BristoN8 I.I. >1GG0?. T*e i+)'ct o. +'&tre't+ent 'n% se<u'& 'buse on c*i&%renUs %r'Nin1s.
2a8ter Abstracts #nternational, >C, >/?8 1O6O.
24. Bro.enbrenner8 U. >1G6G?. !/e c/olog' ofJuman Development? xperiments b' nature and
design. C'+bri%1e8 #'ss.: "'r%,'r% Uni,eritM !ress.
25. Bro.enbrenner8 U. >1GG5?. Le +o%e&e A!rocessus-!ersonne-Conte<te-Te+)sB %'ns &' rec*erc*e
en )sMc*o&o1ie %u %W,e&o))e+ent: )rinci)es8 '))&ic'tions et i+)&ic'tions. 2n R. Tessier et =.
#.
26. T'r'bu&sM >E%itori?8 Le modele ecologiIue dans l1etude du developpement de l1enfant.
Co&&ection DUen.'nce. S'inte-PoM8 Dir9bec: Les !resses %e &UUni,ersite %u Duebec.
2H. Bru&s8 D. >2n )re1(tire?. Les +'ni.est'tions co+)ort'+ent'&e %Uintern'&is'tion et
%Ue<tern'&is'tion c*e3 &es en.'nts +'&tr'its.
2G. BucJ8 Q.N. >1G0H?. T*e "T! Test. 6ournal ofClinical Ps'c/olog', @, 141-14G.
/O. BucJ8 Q.N. >1G50?. !/e Jouse3!ree3Person 9J!P+ 2anual supplement. Los An1e&es: @estern
44
!sMc*o&o1ic'& Ser,ices.
/1. Burns8 R. C. >1GGO?. A guide to Famil'3Centered Circle Dra(ings 9F.C.C.D.+. NeN _orJ:
BrunnerY#'3e& !ub&is*ers.
/2. Burns8 R.C.8 I'u.+'nn8 ". >16O?. &inetic Famil' Dra(ings. NeN _orJ: Brunner #'3e&.
//. C'in8 Q.8 =o+i&'8 Q. >1G4/?. Le %essin %e &' .'+i&ie c*e3 &Uen.'nt8 criteres %e c&'ssi.ic'tion.
Annales 2edico3Ps'c/ologiIues, @ >1?8 4O2-4O5.
/0. C'+bier8 A.8 !*'+ "o'n1 Duoc Lu >1GH4?. !rob&e+'tiEue oe%i)ienne et re)r9sent'tion %e &'
.'+i&ie. -ulletin de Ps'c/ologie, >F,216-22G.
/4. C'r1o8 A.!. >1GGO?. C*i&%renUs conce)t o. .'+i&M: e'r&M &'tencM '1e% c*i&%ren in %i,orce% 'n%
int'ct .'+i&ies. Dissertation Abstracts #nternational, CF >1?8 152.
/5. C'rneiro8 P. >1GH5?. A si+bo&i3'c'o no teste %o Desen*o %' P'+i&i'. 6ornai de Psicologia,
4>1?8 1/-16.
/6. C'rneiro8 P. >1GHH?. O %esen*o %' .'+i&i' %e '%o&escentes )sicoticos >Desenu& .'+i&iei &'
'%o&escenţi )si*otici?. 6ornal de Psicologia, A >0?8 H-12.
/H. C*u'*8 L.N.-P. >1GG/?. Iinetic P'+i&M Dr'Nin1s o. c*inese-'+eric'n c*i&%ren. Dissertation
Abstracts #nternational, B> >6-B?8 /H/1.
/G. Cobi'8 D.C.8 Br'3e&ton8 E.@. >1GG0?. T*e '))&ic'tion o. P'+i&M Dr'Nin1 Test Nit* c*i&%ren in
re+'rie1e .'+i&ies: Un%erst'n%in1 .'+i&i'& ro&es. lementar' Sc/ool :uidance and
Counseling, CK >2?8 12G-1/5.
0O. Co+uni'n8 A.L. >1GH0?. TN'r% t*e ,'&i%'tion o. t*e Iinetic P'+i&M Dr'Nin1. Dissertation
Abstracts #nternational, BH >2-B?8 60/.
01. CooJ8 #.S. >1GG1?. Inte1r'tin1 Jinetic .'+i&M %r'Nin1 into A%&eri'n &i.e-sti&e inter,ieNs.
#ndividual Ps'c/olg'? 6ournal of Adlerian !/eor', 4esearc/ and Practice, @A >0?8 421-425.
02. Cor+'n8 L. >1G51?. Le test P). !'ris: !.U.P.
0/. Cor+'n8 L. >1G54?. Le test %u %essin %e &' .'+i&ie8 Si1ni.ic'tion %es )ersonn'1es sur'7outWs.
4evue de )euro3Ps'c/iatrie #nfantile, D> >1-2?8 54-56.
00. Cor+'n8 L. >1G6O?. Le test du dessin de la familie. !'ris: !.U.P.
04. Cor+'n8 L. >1G62?. L1examenps'c/ologiIue d1un enfant. Bru<e&&es: =. Dess'rt.
05. Corn+'n8 BQ. >1GG/?. C*i&%*oo% c'ncer: %i..erenti'& e..ects on t*e .'+i&M +e+bers. $ncolog'
)ursing Forum, 2O>1O?8 144G-1455.
06. D',i%o8 R. >1G65?. Le langage du dessin c/e" l 1enfant. !'ris: !.U.P.
0H. Debienne8 #.C. >1G5H?. Le dessin c/e" Venfant. !'ris: !.U.P.
0G. Decobert8 S.8 S'cco8 P. >1GG4?. Le dessin dans le travail ps'c/anal'tiIue avec l1enfant.
R'+on,i&&e S'int-A1ne: E%ition Eres.
4O. Dennis8 @.8 Ur's8 A. >1G54?. T*e re&i1ious content o. *u+'n .i1ure %r'Nin1s +'%e bM nuns.
6ournal ofPs'c/olog', ED, 25/-255.
41. DeOrne&&'s8 I.8 Iott+'n8 T.8 #i&&ic'n8 L. >1GG6?. Dr'Nin1 ' .'+i&M: P'+i&M 'rt 'ssess+ent in
A%&eri'n t*er')M. #ndividual Ps'c/olog'? 6ournal of Adlerian !/eor', 4esearc/ and Practice,
B> >0?8 041-05O.
42. Deren8 S. >1G64?. An e+)iric'& e,'&u'tion o. t*e ,'&i%itM o. t*e Dr'N-A-P'+i&M Test. 6ournal
of Clinical Ps'c/olog', >D, >/?8 402-405.
4/. Di%i&&on8 ".8 L'n%erNie&e8 #. >1GHH?. Le test %u %essin %e &' .'+i&ie c*e3 Ies %co&iers
con1o&'is. 4evue -elge de Ps'c/ologie et de Pedagogie, 4O>2O1?8 1-15.
40. Do&to8 P. >1G6G?. L1image inconsciente du corp. !'ris: Seui&.
44. Dubuc8 B.8 Du%eJ8 S. >1GH0?. Le %e,e&o))e+ent %e )ro%uction %Uun %essin c*e3 Ies en.'nts %e
&U5co&e e&e+ent'ire. nfance, C,1HG-2OO.
45. Dtiss8 L. >1G61?. La met/ode desfables en ps'c/anal'se infantile. !'ris: LU'rc*e.
46. En1e&*'rt8 D. >1G6/?. Etu%e %i+ensione&&e %es in%ices %e )ersonn'&it5 %e &Uen.'nt. 4evue de
Ps'c/ologie AppliIuee, C> >2? G1-1O0.
4H. En1e&*'rt8 D. >1GHO?. Dessin et personnalite c/e" l1enfant. 2onograp/ies francaises de
ps'c/ologie, !'ris: CNRS.
4G. Perr'ris8 O.A. >1G6/?. Les dessins d1enfants et leur signification. Ler,iers: #'r'bout.
5O. Peuer8 #. >1GHG?. AE&rontottB cs'&'%r'73oc s3ere)e ' 1Mer+eJ-)s3ic*o%i'1nostiJ'b3'n
>Se+ni.ic'ţi' %esenu&ui .'+i&iei Ar(s.(ţ'teB 2n )si*o%i'1nosticu& co)i&u&ui?. 2ag'ar
Ps"ic/ologiai S"elme, @B >0?8 /6O-/H5.
45
51. P&euri%'s8 C.L. >1GHH?. Tre't+ent co+)onent 'n'&Msis o. t*e #i&'n sMste+ic +o%e&: A .'+i&M
t*er')M outco+e stu%M. Dissertation Abstracts #nternational, @F >11-B?8 0/12.
52. Porest8 #.8 T*o+'s8 =L. >1GG1?. An e<)&or'torM stu%M o. %r'Nin1s bM bere',e% c*i&%ren.
-ritis/ 6ournal ofClinical Ps'c/olog', >H >0?8 /6/-/60.
5/. PurM8 =8 C'r&son8 E.A.8 Srou.e8 L.A. >1GG6?. C*i&%renUs re)resent'tion o. 'tt'c*e+ent
re&'tions*i)s in .'+i&M %r'Nin1s. C/ild Develpment, EF9E+, 1140-1150.
50. ='&Ric-!irotte8 #. >1G61?. I+'1e )'terne&&e etr9ussite sco&'ire. -ulletin de Ps'c/ologie
Scolaire et d1$rientation, CH >/?8 12O-1/H.
54. ='r'%no8 A.C. >1GHH?. A re,ise% scorin1 +et*o% .or Jinetic .'+i&M %r'Nin1s 'n% its '))&ic'tion
to t*e e,'&u'tion o. .'+i&M structure Nit* 'n e+)*'sis on c*i&%ren .ro+ '&co*o&ic .'+i&ies.
Dissertation Abstracts #nternational, @K >0-B?8 1/H4. K
55. ='r%ner8 ". >1GH2?. :ribouillages et dessins d1enfants, leur signification. Bru<e&&es: !.
#'r%'1'.
56. =en%re8 P.8 IirJ&'n%8 I.D. >1G66?. Unobtrusi,e 'ssess+ent o. inter)erson'& '..ect t*rou1
e<)ressi,e &ine %r'Nin1s. Perceptual and 2otor S0ills, @@,02/-02H.
5H. =&'ister8 Q.A. >1GG0?. !ro7ecti,e %r'Nin1s. : *e&)in1 sur,i,ors o. c*i&%*oo% 'buse reco1nise
bou%'ries. 6ournal of Ps'c/osocial and)ursing 2ental Jealt/ Services, >C >1O?8 2H-/0.
5G. =o&%sc*+i%t8 ".L. >1GG1?. #ot*erUs )sMc*o&o1ic'& res)onses to t*e Jinetic .'+i&M %r'Nin1s o.
con%uct-%isor%ere% '%o&escents >)ro7ecti,e %r'Nin1s?. Dissertation Abstracts #nternational, BC
>/-B?8 1616.
6O. =oo%enou1*8 P. >1G46?. L1intelligence d1apres le dessin. !'ris: !.U.P.
61. =ri+'r%8 L. >1GH2?. Le contenu du dessin de la familie aupres d1adolescents, garcons etfilles
5ges de DC a DA ans. #e+oires %e +'2trise. Trois-Ri,ieres: Uni,ersite %u Dir9bec 9 Trois-
Ri,ieres.
62. =r3MN'8 A.8 Iuc*'rsJ'-!ietur'8 I. >1GGH?. DMn'+iJ' obr'3u ro%3inM N )r'c'c* 1r'.ic3nic*
c*orMc* n' sc*i3o.renie )'r'noi%'&n' >Din'+ic' i+'1inii .'+i&iei 2n &ucr(ri&e 1r'.ice '&e
)'cienţi&or cu sc*i3o.renie )'r'noi%(?. Ps'c/iatria Pols0a, >C >1?8 06-46.
6/. =ui&&'r+e^ Q.Q. >1GH/?. Ps'c/ologie et education, !ome >? l1examen ps'c/ologiIue de l1enfant
et de l1adolescent. !'ris: Pern'n% N't*'n.
60. "'cJb'rt*8 S.=.8 #ur)*M8 ".D.8 #cDu'rM8 Q.!. >1GG1?. I%enti.Min1 se<u'&&M 'buse% c*i&%ren bM
usin1 Jinetic .'+i&M %r'Nin1s. lementar' Sc/ool :uidance and Counseling, CB >0?8 244-25O.
64. "'&,orsen8 #. >1GG5?. C*i&%renUs %r'Nin1s 'n% &one&iness: T*e conce)t o. &one&iness in +i%%&e
c*i&%*oo%. 2a8ter Abstracts #nternational, >@9D+, @CD.
65. "'+i&ton8 L.S. >1GH0?. "u+'n .i1ure %r'Nin1s 's +e'sure o. se&.-conce)t %e,e&o)+ent in
bi&in1u'& c*i&%ren. 6ournal of #nstructional Ps'c/olog', DD >1?8 2H-/5.
66. "'n%&er8 L.8 "'benic*t8 D. >1GG0?. T*e Jinetic .'+i&M %r'Nin1 tec*niEue: A re,ieN o. t*e
&iter'ture. 6ournal of Personalit' Assessment, EC >/?8 00O-050.
6H. "'rris8 D.B. >1G5/?. :oodenoug/3Jarris Dra(ing !est. NeN _orJ: "'rcourt8 Br'ce R @or&%
inc.
6G. "'rs'nMi8 I. >1G54?. Sc*oo& c*i&%renUs %r'Nin1 in N*ic* is re)resente% 's ' +e'n .or re,e'&in1
.'+i&M re&'tion 'n% se&.-conce)t. Ps'c/ological Abstract.
HO. "o&tM8 R.8 #or'n8 !.@.8 Br'nni1'n8 =. >1GH5?. Soci'& sc*e+'s in t*e Iinetic P'+i&M Dr'Nin1
o. Moun1 '%u&ts. 6ournal of Social Ps'c/olog', DCE >4?8 5HG-5GO.
H1. "o&t3ber18 Q.D.8 @e<&er8 #. >1G4O?. T*e ,'&i%itM o. *u+'n .or+ %r'Nin1s 's ' +e'sure o.
)erson'&itM %e,i'tion. 6ournal of ProjectivLi !ec/niIues, D@, >0?8/0/-/51.
H2. "u&se8 @.C. >1G41?. T*e e+oţion'& %isturbe% c*i&% %r'Ns *is .'+i&M. Muartel' 6ournal of C/ild
-e/avior, >, 142.
H/. Ionescu8 S.8 L*ote8 C8 Q'cEuet8 #.-#. >1GG6?. Les mecanismes de defence? t/eorie et cliniIue.
!'ris: N't*'n Uni,ersite
H0. Q'cJson8 L. >1G4O?. A stu%M o. s'%o-+'soc*istic 'ttitu%es in ' 1rou) oţ %e&inEu'nt 1ir&s bM
+e'ns o. ' s)eci'& %esi1n )ro7ection test >P'+i&M Attitu%e Test?. T*e Britis* 6ournal of
2edical Ps'c/olg'N CC, 4/-54.
H4. Q'cobson8 A. >1G6/?. A stud' of &inetic Famil' Dra(ings of public sc/ool c/ildren, ages six
troug/ nine. Te3( %e %octor't ine%it(F Cincinn'ti Uni,ersitM.
H5. Qo&&es8 L.8 BecJ8 ".S. >1G4/?. A stu%M o. t*e ,'&i%itM o. so+e *M)ot*esis .or t*e Eu'&it'ti,e
46
inter)ret'tion o. t*e "T! .or c*i&%ren o.8 e&e+ent'rM sc*oo&'1e: ,ertic'& )&'ce+ent. 6ournal of
Clinica% Ps'c/olog', K, 150-156.
H6. Qour%'n-Ionescu8 C8 !'&'cio-Duintin8 E. >1GG4?. Etu%e %e &Uinter'ction %es .'cteurs %e risEue et
%e )rotection c*e3 &es 7eunes en.'nts .reEuent'nt un ser,ice %Uinter,ention )recoce. Cerere %e
sub,enţie c(tre Consi&iu& %in DuWbec )entru Cercet're Soci'&(.
HH. Qour%'n-Ionescu8 C8 !'&'cio-Duintin8 E8 Des'u&niers8 R.8 Couture8 =. >1GGH?. tude de
l1interaction des facteurs de risIue et de protection c/e" les jeunes enfants freIuentant un
service d1intervention precoce. R')ort %e cercet're )re3ent't Consi&iu&ui L %in Duebec )entru
Cercet're Soci'&(. Trois-Ri,ieres: Uni,ersite %u Duebec 9 Trois- Ri,ieres.
HG. I')&'n8 B.Q. >1GG1?. =r'.ic in%ic'tors o. se<u'& 'buse in %r'Nin1s o. se<u'&&M 'buse% se,ere&M
e+otion'&M %isturbe% c*i&%ren 'n% non%isturbe% c*i&%ren >c*i&% se<u'& 'buse?. Dissertation
Abstract #nternational, BC >2-B?8 1O54.
GO. I')&'n8 N.8 #'in8 #. >1GH5?. A s'stem for classif'ing c/ildren1s dra(ings in term oft/e
representation of attac/ment. #'nuscris ne)ub&ic't: BerJe&eM Uni,ersitM.
G1. Ii%%8 A.".8 Ii%%8 R.#. >1GG4?. C*i&%renUs %r'Nin1s 'n% 'tt'c*+ent to )ets. Ps'c/ological
4eports, AA9D+, 2/4-201.
G2. Ii+8 C*i8 N. >1GHG?. La personalite et l1epreuve de dessin multiple. !'ris: RU.P.
G/. Ino..8 ".#.8 !rout8 ".T. >1GH4?. T*e Iinetic Dr'Nin1 SMste+: Are,ieN 'n inte1r'tion o.t*e
Jinetic .'+i&M 'n% sc*oo& %r'Nin1 tec*niEues. Ps'c/olog' in t/e Sc/ool, CC >1?8 4O-4G.
G0. Ioc*8 C. >1G5G?. Le test del1arbre. LMon: Litte e%.8 Co&&ection 'ni+us et 'ni+'.
G4. Ioeni1*8 P. >1G6G?. Do+in'nt )'rent 's )ro7ecte% bM *o+ose<u'& 'n% *eterose<u'& +'&es.
6ournal of Sex 4esearc/, DB >0?8 /15-/2O.
G5. Io)i338 E. >1G50?. !/e -ender :estalt test for 'oung c/ildren. Lon%on: =rune R Str'tton inc.
G6. Io)i338 E.#. >1G5H?. Ps'c/ological evaluation of c/ildren1s /uman figure dra(ings. NeN
_orJ: =rune R Str'tton.
GH. Ios8 #.8 Bier+'nn8 = >1G66?. La familie enc/antee. !'ris: Centre %e !sMc*o&o1ie A))&iEuee.
GG. L'.r'nce8 D. >1G6G?. tude des caracteristiIues generales du dessin de la familie c/e" #es
adolescents de DC ă DA ans. #e+oires %e +'2trise. Trois-Ri,ieres: Uni,ersite %u DuWbec 9
Trois- Ri,ieres.
1OO.L'r'8 A.8 ='rci'8 T.8 Ace,e%o8 #. >1GG4?. E,'&u'cion %e J's reoresebt'tuibes %e &'s )et's %e
')e%o en ninos #e<ic'nos )or +e%io %e %ibu7o %e &' .'+i&i'& Se1ui+ento ' un 'no >E,'&u're'
)'ttern-uri&or %e 't':'+ent &' co)ii +e<ic'ni cu '7utoru& %esenu&ui .'+i&iei: Stu%iu )e %ur't'
unui 'n?. Salud 2ental, DF >1?8 45-5O.
1O1.Le*ner8 =R8 =un%erson8 E.I. >1G4/?. "ei1* re&'tions*i)s in t*e D.A.! test. 6ournal
ofPersonalit', CD, /G2-/GG.
1O2.Less&er8 I.8 EriJson8 #.T. >1G5H?. Res)onse to se<u'& sM+bo&s bM e&e+ent'rM sc*oo& c*i&%ren.
6ournal of Counsulting and Clinical Ps'c/olog', >C,06/-066.
1O/.Lieber+'n8 P.R. B'er >1GG2?. L'&i%itM o. t*e Iinetic P'+i&M Dr'Nin1s 's ' +e'sure+ent o. t*e
)erce)tion o. .'+i&M re&'tions*i)s 'n% .'+i&M %Mn'+ics >)'rent'& c're?. Dissertation Abstracts
#nterational, B> >5-B?8 /2O/.
1O0.Lin%Euist8 N.C. >1GG2?. Pi1ure 'n% .'+i&M %r'Nin1s o. e'tin1 %isor%ere% .e+'&es. 2a8ter
Abstracts #nternational, >H, >2O?8 /H0.
1O4.Lon1+'i%8 I.Q. >1GG0?. Re)resent'tion o. re&'tions*i)s in c*i&%renUs .'+i&M %r'Nin1s 'n%
)re%iction o. e'r&M sc*oo& outco+es. Dissertation Abstracts #nternational, B@ >H-B?8 0/G4.
1O5.Lu%Ni18 DQ. >1G5G?. Sei. )erce)tion 'n% t*e %r'N-'-)erson test. 6ournal of Projectives
!ec/niIues, >>, 246-25/.
1O6.LuEuet8 =.". >1G56?. Le dessin enfantin. Neuc*9te&: De&'c*eu< R Niest&e^
1OH.#'c*o,er8 I. >1G0G?. Personalit' projection in t/e dra(ing of/uman figure. S)rin1.ie&%:
T*o+'s !ub&is*ers.
1OG.#'11i8 A. >1G6O?. !este do de sen/o em cores da familia. S'o !'u&o: Instituto %e !sMc*o&o1ie
%e Uni,ersi%'%e %e S'o !'u&o >I!US!?8 Dissert'c'o %e #estr'%o.
11O.#'te7ceJ8 $.8 Stroc*b'c*o,'8 I. >1GH1?. Iresb' 3'c'ro,'ne ro%inM >Desenu& .'+i&iei ,r(7ite?.
Ces0oslovens0a3Ps'c/olgie, CB >0?8 /15-/2G.
111.#c!*ee8 Q.!.8 @e1ner8 I.@. >1G65?. Iinetic .'+i&M %r'Nin1 stM&es 'n% e+otion'&M %isturbe%
c*i&%*oo% be*',ior. 6ournal ofPesonalit' Ossessment, @H >4?8 0H6-0G1.
4H
112.#inJoNsJ'8 P. >1G42?. L' tM)o&o1ie constitutione&&e ,ue 9 tr',ers &e Rorsc*'c* et Ies %essins
%Uen.'nts. 4evue de 2orp/op/'siologie /umaine, >, 121.
11/.#or1enstern8 S. >1G/6?. Laps'c/anal'se infantile. !'ris: Denoe&.
110.#or,'&8 #. >1G6/?. Etu%e %u %essin %e &' .'+i&ie %es Wco&2i7.e +ontre'&'is. 4evue de
Ps'c/ologie et des palpliIuee, C> >2?8 `16-A9
114.#or,'&8 #. >1G60?. A)ro)os %e !inter)ret'tion %u %essin %e .'+i&ie. 4evue de Ps'c/ologie et
des Sciences de l1ducation, K >0?8 046-06/.
115.#or,'&8 #. >1G64?. Le %essin %e &' .'+i&ie %Uen.'nts )ri,Ws %e )ere. nfance, D, /6-04.
116.#or,'&8 #. >1GH5?. Stress et familie? vulnerabilite, adaptation. #ontrRi&: !.U.#.
11H.#or,'&8 #.8 L'roc*e8 Q.-L. >1G65?. Const'nce %u %essin %e .'+i&ie. 4evue de Ps'c/ologie
AppliIuee, CE >2?8 064-0H1.
11G.#oetJo..8 D.8 L'3'rus8 !. >1GH/?. T*e Iinetic P'+i&M Dr'Nin1: T*e re&i'bi&tM o. 'n ob7ecti,e
scorin1 sMste+. Ps'c/olog' in t/e Sc/ools, CH, 15-2O.
12O.#uc*ie&&i8 R. >1G5O?. Lejeu du monde. !'ris: !.U.P.
121.#uc*ie&&i8 R. >1G5/?. L' notion %e )ro7ection. -ulletin de Ps'c/ologie, PV##9CCD+,C3D.
122.#u&&er8 !. >1G4H?. 4ec/erc/es sur le d'namisme enfantin. Berne: E%. "'ns "uber.
12/.#Mers8 D.L. >1G6H?. ToN'r%s 'n ob7ecti,e e,'&u'tion )roce%ure o. t*e Iinetic P'+i&M
Dr'Nin1s >IPD?. 6ournal of Personalit' Assessment, @C >0?8 /4H-/54.
120.N'n)on8 !. >1GH5?. Les )'rents et &es 1r'n%-)'rents %'ns &e %essin %e &' .'+i&ie. Statut familial
et statut linguistiIue. nfance, >K >0?8 /56-/66.
124.Nutt'&8 E.L.8 C*ie*8 L.8 Nutt'&8 R.L. >1GHH?. LieNs o. t*e .'+i&M bM C*inese 'n% U.S. c*i&%ren:
A co+)'r'ti,e stu%M o. Jinetic .'+i&M Dr'Nin1s. 6ournal of Sc/ool Ps'c/olog', CE >2?8 1G1-
1G0.
125.OUBrien8 R.!.8 !'tton8 @.P. >1G60?. De,e&o)+ent o. 'n ob7ecti,e scorin1 +et*o% .or Iinetic
P'+i&M Dr'Nin1s >IPD?. 6ournal of Personalit' Assessment, >F9C+, 145-150.
126.Orte1'8 A.C.8 !ereir' %os S'ntos8 #.!. >1GH6?. O %esen*o s' .'+i&i' co+o tecnic' %e
in,esti1'c'o )sico&o1ic': In.&uenci's %' i%'%e8 se<o e or%e+%e n'sci+ento >Desenu& .'+i&iei c'
te*nic( %e e,'&u're )si*o&o1ic(: In.&uenţ' ,9rstei8 se<u&ui :i or%inii n':terii?. Psicologia !eoria
e PesIui8a, > >/?8 2/G-20G.
12H.Osterriet*8 !.A.8 C'+bier8 A. >1G5G?. Ess'i %Uin,esti1'tion ri1oureuse %u %essin c*e3 &Uen.'nt.
4evue de )europs'c/iatrie #nfantile, DA >5-6?8 /G/-0OG.
12G. Ou&&ette8 P.-R.8 C*'rbonne'u8 Q.8 Qour%'n-Ionescu8 C8 !'&'cio-DuintuM E.8 N'%e'u8 !8
#et*ot8 C8 #oore8 Q.8 !'ten'u%e8 C8 Streit8 _. >1GGG?. Tr'7ectoires %Uinter,ention et &ien .'+i&i'&
%'ns %es situ'tions %e7 )&'ce+ent en .'+i&ie %U'ccuei&: Ies )oints %e ,ue %es %i..erents 'cteurs.
L'bor'tor )re3ent't &' '& 4-&e' Si+)o3ion %in Duebec %e cercet(ri 'su)r' .'+i&iei. Trois-
Ri,ieres.
1/O.!'Mne8 #.A. >1GG5?. So+e e..ects o. se<8 '1e8 'n% *ouse*o&% structure o. .'+i&M %r'Nin1s o.
B'rb'%i'n c*i&%ren. 6ournal of Social Ps'c/olog', D>E >4?8 456-45H.
1/1.!ec'n*'8 D.L. >1GG6?. A reciprodidade de desevolvimental entre a crianca corn ama e sia
familia. S'o !'u&o: Instituto %e !sMc*o&o1iei %e Uni,ersi%'%e %e S'o !'u&o >I!US!?8 Te3( %e
%octor't.
1/2. !e&&etieri8 A.Q. >1G61?. P'+i&M in 'ction %reNin1s o. )oor re'%ers. Co+unic're
)re3ent't( &' Con1resu& N'ţion'& %e Lectur(8 T9+)'8 %ece+brie.
1//.!i'nt'8 R.C.8 Lon1+'i%8 I.8 Per1uson8 Q.E. >1GGG?. Att'c*+ent-b'se%8 c&'ssi.ic'tion o.
c*i&%renUs .'+i&M %r'Nin1s: !sMc*o+etric )ro)erties re&'tions Nit* c*i&%renUs '%7ust+ent in
Jin%er1'rten. 6ournal ofClinical C/ildPs'c/olog', CF >2?8 200-244.
1/0.!orot8 #. >1G54?. Le %essin %e &' .'+i&ie. 4evue de Ps'c/ologie AppliIuee, 64 >/?8 16G-1G2.
1/4.R'binoNit38 A. >1GG2?. Acce)t'nce-re7ection 'n% *ei1*t o. )'rent'&8 .i1ures on t*e Iinetic
P'+i&M Dr'Nin1s. Perceptual and 2otor S0ills, A@ >1?8 /2G-//O.
1/5.R'+bert8 #. >1G5G?. Das puppenspiel inder 0inder ps'c/oterapie, 2n Ios8 #.8 Bier+'nn8 =.
>1G66?. La familie enc/antee. !'ris: Centre %e !sMc*o&o1ie A))&iEWe.
1/6.R'sJin8 L.#.8 B&oo+8 A.S. >1G6G?. Iinetic P'+i&M Dr'Nin1s bM c*i&%ren Nit* &e'rnin1
%is'bi&ities. 6ournal of Pediatric Ps'c/olog', @ >/?8 206-241.
1/H.R'sJin8 L.#.8 !itc*er-B'cJer8 = >1G66?. Iinetic .'+i&M %r'Nin1s bM c*i&%ren Nit* )erce)tu'&-
+otor %e&'Ms. 6ournal of Learning Disabilities, DH >5?8 /6O-/60.
4G
1/G.ReMno&%s8 C.R. >1G6H?. A EuicJ-scorin1 1ui%e to t*e inter)ret'tion o. c*i&%renUs Iinetic P'+i&M
Dr'Nin1s >IPD?. Ps'c/olog' in t/e Sc/ools, DB >0?8 0HG-0G2.
10O.Re3niJo..8 #8 Re3niJo..8 ".R. >1G45?. T*e P'+i&M Dr'Nin1 test: A co+)'r'ti,e Stu%M o.
C*i&%renUs Dr'Nin1s. 6ournal ofClinical Ps'c/olog', /6>1?8 6/-HO.
101.Ro%1ers8 !. >1GG2?. A correlational developmental stud' of sexual s'mbols, actions, and
t/emes in c/ildren 1s &inetic Famil' and Juman Figure Dra(ings. Te3( %e %octor't ine%it(:
Uni,ersit'te' An%reNs.
102.RoMer8 Q. >1GH0?. La personnalite de l1enfant a travers le dessin du bon/omme. Bru<e&&es:
E%itest8 2e+e e%ition.
10/.RoMer8 Q. >1GG/?. ;examen ps'c/ologiIue de l1enfant. #'rsei&&e: "o++es et !ers)ecti,es.
100.RoMer8 Q. >1GG4?. T*eorie et )r'tiEues )sMc*o&o1iEues concern'nt &e %essin %Uen.'nt.
Ps'c/ologie et Ps'c/ometrie, DE >0?8 6G-G6.
104.S'+i-A&i8 #. >1G60?. L1espace immaginaire. !'ris: ='&&i+'r%.
105.S'tt&er8 Q. >1GGO?. Assessment of c/ildren. S'n Die1o: Qero+e #. S'tt&er8 !ub&is*er.
106.Sc*'c*ter8 Q.8 Cotte8 S. >1G4/?. Les %i,ers tests %e %essin. Sauvgarde de l1enfance, F, 52O-5//.
10H.Sc*i&%er8 !. >1G5H?. L1image du corps. !'ris: ='&&i+'r%.
10G.Sc*i&%Jrout8 #8 S*enJer8 R.8 Sonnenb&iJ8 #. >1G62?. "u+'n .i1ure %r'Nin1s in '%o&escence.
Australian Ps'c/ologist, F, 66-6H.
14O.Sc*+i%&-@'e*ner8 T. >1G02?. Por+'& criteri' .or t*e 'n'&Msis o. c*i&%renUs Dr'Nin1s. American
6ournal of $rtops'c/iatr', DC, G4-1O/.
141.Se1ers8 Q.-E.8 Lieo1eois8 #. >1G60?. A))&ic'tion %u A=oo%enou1*-"'rris Dr'Nin1 TestB. 4evue
-elge de Ps'c/ologie et de Pedagogie, /4>104-105?8 1-2O.
142.S*')iro8 T.8 Stine8 Q. >1G54?. T*e .i1ure %r'Nin1s o. t*ree-Me'rs-o&% c*i&%ren. A contribution to
t*e er'&M %e,e&o)+ent o. bo%M i+'1e. 2n R.S. Eiss&er8 A. Preu%8 ". "'rt+enn :i #. Iris
>e%itori?8 !/e
1!. "#$1
140.ps'c/oanal'tic stud' oft/e c/ild, PP. NeN _orJ: Intern'tion'& Uni,ersities !ress. Inc.
144.S*'N8 Q.=. >1GGO?. A %e,e&o)+ent'& stu%M on t*e Jinetic .'+i&M %r'Nin1 .or nonc&inic8 b&'cJ
c*i&% )o)u&'tion in t*e #i%Nestern re1ion o. t*e Unite% St'tes. Dissertation Abstracts
#nternational, BH >1O-B?8 06G6.
145.Sin%ou8 =. >1GG1-G2?. I+'1es %e soi et '%')t'tion sco&'ire c*e3 %es en.'nts %e )'rents
%i,orcWs. Ps'c/ologie et ducation, F, G-/H.
146.Soes8 B. >1GH0?. O+ AIinetic .'+i&M Dr'Nin1B: Testens8 'n,e&%e&se8 %ens be1r'ensnin1er o1
+u&i1*e%er >ADesenu& P'+i&iei 2n #i:c'reB: Uti&i3(ri8 &i+ite :i )osibi&it(ţi?. S0oleps'0ologi, CD
>4-5?W 04O-054.
14H.SourJes8 B.#. >1GG1?. Trut* to &i.e: Art t*er')M Nit* )e%i'tric onco&o1M )'tients 'n% t*eir
sib&in1s. 6ournal of Ps'c/osocial $ncolog', K >2?8 H1-G5.
14G.S)i1e&+'n8 =8 S)i1e&+'n8 A.8 En1e&son8 I.L. >1GG2?. An'&Msis o..'+i&MB %r'Nin1s: A
co+)'rison betNeen c*i&%ren .ro+ %i,orce 'n% non[ l %i,orce .'+i&ies. 6ournal of Divorce
and 4emariage, DF >1-2?8 /1-
40. C
15O.S)i3er8 R.L.8 @i&&i'+s8 Q.B.8 =ibbon8 #. >1GGO?. SC#D versions # et ## 9Structural Clinical
#ntervie( for DS23###34 Personalit' Disorders+. A+eric'n !sMc*i'tric !ress.
151.S)otts8 Q.8 BrooJs8 Q. >1GG/?. O* no8 not '1'inC 2n L.B. =o&%en :i #.La NorNoo% >e%itori?8
Case studies in c/ild counselig. NeN _orJ: #erri&-#'c+i&&'n !ub&is*in1.
152.St'n%'r%8 ".C.III. >1GG0?. An in,esti1'tion o. nor+'ti,e '%o&escent se)'r'tion-in%i,i%u'tion
.e'tures in t*e Iinetic P'+i&M Dr'Nin1s o. '%o&escents. Dissertation Abstracts #nternational,
B@ >H-B?8 00OH.
15/.St'rr8 S.8 #'rcuse8 P.L. >1G4G?. Re&i'bi&tM in t*e %r'N-'-)erson test. 6ournal ofProjectives
!ec/niIues, C>, H/-H5.
150.Stor'8 R. >1G5/?. Etu%e *istoriEue sur &e %essin co++e +oMen %Uin,esti1'tion )sMc*o&o1iEue.
-ulletin de Ps'c/ologie, CCB >16?8 255-/O6?.
154.Stor'8 R. >1G64?. Le test du dessin del1arbre. !'ris: Qe'n-!ierre De&'r1e.
155.Su&estroNsJ'8 ".8 BienicJ'8 A.8 Aren%'rsJ'8 B. >1GH6?. !ro7ecJ7i' N&'sne7 ro%3inne7
NMc*oN'nJoN %o+u %3iecJ' N tescie rMsunJoNi+ A$'c*'roN'n' ro%3in'B >!roiecţi' unei
5O
situ'ţii .'+i&i'&e )rin inter+e%iu& +e+bri&or %in c's' 2n c're &ocuie:te co)i&u& )e b'3' unui test
%e %esen: P'+i&i' Lr(7it(?. Ps'c/iatria3Pols0a, CD >2?8 1O/-1OG.
156.T*'rin1er8 D.Q.8 St'rJ8 I.D. >1GGO?. AEu'&it'ti,e ,ersus Eu'ntit'ti,e '))ro'c* to e,'&u'tin1 t*e
Dr'N A !erson 'n% Iinetic P'+i&M Dr'Nin1: A stu%M o. +oo% 'n% 'n<ietM %isor%er c*i&%ren.
Ps'c/ological Assessment, C >0?8 /54-/64.
15H.T*o+)son8 L. >1G64?. &inetic Famil' Dra(ings ofadolescents. Te3( %e %octor't ine%it(: S'n
Pr'ncisco8 Şco'&' C'&i.orni'n( %e !si*o&o1ie !ro.esion'&(.
15G.Tr'ube8 T. >1G/H?. L' ,'&eur %i'1nostiEue %es %essins %es en.'nts %i..ici&es. Arc/ives de
Ps'c/ologie, CE,2H4-/OG.
16O.L'n Ire,e&en8 D.A. >1G64?. On t*e use o. t*e .'+i&M %r'Nin1 test. Acta Paedops'c/iatrica, @D
>/?8 1O0-1OG.
161.@'&&on8 !.8 C'+bier8 A. En1e&*'rt8 D. >1GGO?. Le dessin de l1enfant. !'ris: !.U.P.8 !'i%ei'.
162.@i%&Sc*er8 D. >1G54?. L1interpretation des dessins d1enfant. Bru<e&&es: Dess'rt et #'r%'1'8
Co&&ection !sMc*o&1ie et sciences *u+'ines.
16/.@i&ner8 R.S.8 R'u8 =.". >1G65?. P'+i&M sMste+s %r'Nin1s. Famil' !'/erap', > >/?8 204-256.
160.@innicott8 D.@. >1G5G?. De la pediatrie a la ps'c/anal'se. !'ris: !'Mot.
164.@innicott8 D.@. >1G61?. La consultation t/erapeutiIue de l1enfant. !'ris: ='&&i+'r%.
165.@or%en8 #. >1GH4?. A c'se stu%M co+)'rison o. t*e Dr'N-A-!erson 'n% Iinetic P'+i&M
Dr'Nin1. 6ournal ofPersonalit' Assessment, @K >0?8 026-0//.
166.@ri1*t8 Q.".8 #c&ntMre8 #.!. >1GH2?. T*e P'+i&M Dr'Nin1 De)ression Sc'&e. 6ournal of
Clinical Ps'c/olog', >F >0?8 H4/-H52.
51
Anex-:
GRI"A ! COTAR!
!B!*P"U ! COTAR! A UNUI !S!N A"UNUI COPI" <(R( PROB"!*!
!re3ent(+ un e<e+)&u %e %esen '& .'+i&iei re'&i3't %e c(tre un co)i& %e :')te 'ni Anor+'&B. L-
'+ '&es %'torit( 'nu+itor %i.icu&t(ţi %e cot're. 2n .')t8 Pr'ncis 8desen&l ,,> ' re'&i3't un %esen
necon,enţion'&8 c's' s' ocu)9n% o +'re )'rte .'ţ( %e .'+i&i' s'. !entru cot're8 '+ inc&us :i )'rte' cu
%esenu& .'+i&iei 2n +(ri+e re'&( 8desen&l ,, bis>. Pr'te&e s(u +'i +ic Si+on >5 'ni :i G &uni? ' .(cut
un %esen c're )re3int( 'cee':i structur( >%esene&e 'u .ost re'&i3'te .(r( c' cei %oi co)ii s( ,'%(
%esene&e unu& ce&ui&'&t? :i 'cest' este +oti,u& )entru c're &-'+ '%(u1't %esenu&ui &ui Pr'ncis8 totu:i8
.(r( '-1 cot' s'u 'n'&i3' 8desen&l ,%>. An'+ne3( &ui Pr'ncis8 re'&i3't( cu '7utoru& +'+ei8 este inc&us(
2n )ri+' )'rte. =ri&' %e cot're co+)&et( :i inter)ret(ri&e ce %ecur1 %in 'ce'st' .or+e'3( )'rte' ' %ou' '
e<e+)&u&ui.
Acest e<e+)&u ,' )er+ite .(r( 2n%oi'&( 2nţe&e1ere' +o%u&ui cu+ se cote'3( un %esen '&
.'+i&iei8 %'r :i sesi3're' i+)ort'nţei 'n'+ne3ei )entru inter)ret're' %'te&or %esenu&ui. Re'+inti+ c(
1ri&' %e cot're ' .ost conce)ut( )entru ' )er+ite o uti&i3're re&'ti, su)&(F este ,orb'8 cu+ se )o'te
,e%e' :i %in %esenu& &ui Pr'ncis8 :i +'i e<'ct %in situ'ţi' %esenu&ui .'+i&iei8 %e '%')t're' &' necesit(ţi.
!o'te c( 'r .i interes'nt )entru sesi3're' 's)ecte&or &e1'te %e %e3,o&t're :i ' ce&or )roiecti,e8
e,i%enţi'te )rin %esenu& .'+i&iei8 s( co+)'r(+ %esenu& &ui Pr'ncis cu ce&e '&e '&tor co)ii %e 'cee':i
c'te1orie %e ,9rst(8 c're i&ustr'3( &ucr're' %e .'ţ( >E+'nue&&e8 #'t*ieu8 #e&o%M?.
!ro,enin% %intr-o .'+i&ie bi)'rent'&( int'ct(8 %e ni,e& socio-econo+ic +e%iu8 Pr'ncis8 6 'ni :i
6 &uni8 're un .r'te %e 5 'ni8 Si+on. #'+'8 /0 %e 'ni8 c're st( 'c's( )entru '-:i cre:te co)iii8 este 2n
)re3ent 2ns(rcin't( 2n &un' ' )'tr'. T't(&8 01 %e 'ni8 &ucre'3( c' te*nici'n &' o .'bric( %e *9rtie8 un%e
're )ro1r'+ 2n trei sc*i+buri8 cee' ce nu este tot%e'un' u:or )entru ,i'ţ' %e .'+i&ie. Bunicii +'terni :i
)'terni8 &' .e& c' :i unc*ii8 +(tu:i&e :i ,erii &ocuiesc 2n 'ce&':i or':. P'+i&i' &(r1it( se reune:te ce& )uţin
o %'t( &' %ou( s()t(+9ni.
S'rcin' :i n':tere' 'u %ecurs 2n bune con%iţiuni >e<ce)t9n% 1reţuri&e %in )ri+e&e cinci &uni %e
s'rcin(8 &' .e& c' :i 2n ce&e&'&te s'rcini?. Pr'ncis ' ',ut o %e3,o&t're .(r( )rob&e+e8 ' ,orbit %e,re+e8 '
+ers &' ')ro<i+'ti, un 'n8 :i 'tunci :i-' 2nsu:it contro&u& s.incteri'n 2ntr-o s()t(+9n(. Do'r+e :i
+(n9nc( .o'rte bine. Este s(n(tos :i n-' ',ut %ec9t %e %ou( s'u trei ori otit(8 c9n% er' +'i +ic >2n
ti+)u& )ri+i&or %oi 'ni %e ,i'ţ(?. Pr'ncis n-' ',ut ,reo re'cţie 'nu+e &' n':tere' .r'te&ui s(uF %e obicei
'%o)t( .'ţ( %e e& o 'titu%ine )rotecti,(.
P'+i&i' s-' +ut't %e %ou( ori %e &' n':tere' &ui Pr'ncis. U&ti+' +ut're s-' %'tor't 'c*i3iţion(rii
c'sei socri&or8 c's( 2n c're Pr'ncis :i .r'te&e s(u 2+)'rt 'cee':i c'+er(.
Pr'ncis este 2n c&'s' 2nt9i >ec*i,'&entu& 'nu&ui )re1(titor? :i 2n,(ţ(to're' ' re+'rc't c( &'
2nce)utu& 'nu&ui8 er' &i)sit %e 2ncre%ere 2n sine. #'+' ' re+'rc't :i e' c( este s)eri't '%ese' %e
necesit'te' 'co+o%(rii :i nu este 'tent &' :co'&(. Di+)otri,(8 unu& %in )uncte&e .orte '&e &ui Pr'ncis
este %e '-:i .'ce )rieteni cu u:urinţ( :i %e ' .i .o'rte soci'bi&.
Pr'ncis 're o )isic(8 .r'te&e s(u 're :i e& un'8 %'r 'titu%ine' &or .'ţ( %e 'ni+'&e este tot'&
%i.erit(. Pr'ncis8 c9n% nu )o'te '%or+i8 )re.er( s(-:i str9n1( )isic' 2n br'ţeF &' .e& cu+ ' r(+'s 't':'t :i
%e ursu& %e )&u: )e c're-1 )o'rt( )este tot. Di+)otri,(8 .r'te&e s(u +'i +ic este +'i )uţin 't':'t %e
ursu& s(u :i r'r 2:i ţine +u&t ti+) 2n br'ţe )isic'. C9n% se 7o'c(8 Pr'ncis )o'te r(+9ne 'bsorbit %e
'ce&':i 7oc +u&t ti+). Quc(rii&e s'&e )re.er'te sunt +':inuţe&e8 7ocuri&e ti) &e1o :i ninten%o. 2i )&'ce8 %e
'se+ene'8 s( ur+(re'sc( %ocu+ent're &' TL. In 1ener'&8 este un co)i& c(rui' 2i )&'ce s(-:i )i'r%(
ti+)u&8 s( )un( 2ntreb(ri :i c're este c')'bi& s( .'c( co+)ro+isuri. Du)( +'+' s'8 Pr'ncis este .o'rte
')ro)i't %e )(rinţii s(i. #'+' .'ce o )'r'&e&( 2ntre )ro)ri' s' situ'ţi' .'+i&i'&( >' %ou' n(scut(8 %intre
cei trei .r'ţi?8 c'r'cteru& s(u %e c9n% er' co)i&8 )e %e o )'rte8 :i ce& %e-'& %oi&e' co)i& '& s(u8 )e c're-1
%escrie c' .iin% +'i %i.ici& %ec9t Pr'ncis >.r'te&e s(u +'ni.est9n% u:o're tu&bur(ri '&e so+nu&ui8 %e
'&i+ent'ţie8 su.erin% %e 'st+8 inst'bi&8 etc.?
Not- .reliminar- la cotarea desen&l&i familiei
2n 1ener'&8 et')' .in'&( ' cot(rii este ur+'t( %e o 'n'&i3( ,i39n% st'bi&ire' %e &e1(turi 2ntre
in.or+'ţii&e %in 'n'+ne3(8 obser,'re' co)i&u&ui 2n +e%iu& s(u %e ,i'ţ(8 re3u&t'te&e '&tor )robe
)roiecti,e :i e,'&u(ri&e ni,e&u&ui co1niti,8 :i sinte3' %'te&or reie:in% %in %esenu& .'+i&iei. Or8 noi '+
cu&es )entru i&ustr're' uti&i3(rii testu&ui %esenu&ui .'+i&iei %o'r o 'n'+ne3( :i %esenu& .'+i&iei unui
co)i&. A+ )utut obţine :i un %esen '& .'+i&iei %in )'rte' .r'te&ui subiectu&ui8 cee' ce constituie o %'t(
52
su)&i+ent'r( )entru 2nţe&e1ere' %in'+ic( ' )erson'&it(ţii &ui Pr'ncis. A:' cu+ s-' in%ic't 'nterior8 '&te
obser,'ţii :i +(suri %e e,'&u're 'r )er+ite con.ir+'re' s'u in,'&i%'re' i)ote3e&or )e c're &e-'+
.or+u&'t 2n sinte3' )e c're o 1(si+ 2n )'rte' 6 ' 1ri&ei.
Desenu& 11: <rancis7 ? ani :i :a.te l&ni
Desenu& 11 bis
Desenu& 12: Simon7 ; ani :i % l&ni7 fratele l&i
5/
esen&l familiei
Colette 6ourdan3#onescu 8i 6oan Lac/ance
50
54
55
56
5H
5G
6O
61
62
6/
60
64
65
66
6H
?. I.ote6e diagnostice 5n leg-t&r- c& celelalte date
8Contact c& realitatea7 ni0el grafic7 grad de in0estire7 rela'ii familiale7 dinamic- afecti0-7
a.-r-ri7 elemente .atologice7 contratransfer7 etc.>
Anamnez% relev% c% dezvoltarea timpurie a lui Francis s&a realizat '%r% di'icultate: a 'ost
s%n%tos, n&a avut nici un retard de cre(tere ţi dezvoltare motorie, a lim)ajului sau co*nitiv%, a
prezentat o reacţie adecvat% la na(terea 'ratelui s%u. +n 'ine, din spusele mamei, reiase c% Francis
este 'oarte apropiat a'ectiv de p%rinţii s%i. Din analiza desenului 'amiliei reiese la Francis un nivel
al dezvolt%rii ,inelui uţor mai mic, iar atitudinea 'aţ% de 'ratele lui este impre*nat% de am)ivalenţ%,
ceea ce ne apare ca 'iind +n con'ormitate cu ideea pe care o avem despre un copil normal +n situaţia
rivalit%ţii 'raterne.
+n anamnez% este vor)a despre a'ecţiunea aparte a lui Francis 'aţ% de pisica sa ţi 'aţ% de
ursul de pluţ. Animalul ţi ursul constituie pentru el o)iecte recon'ortante, +n momentele de
sin*ur%tate sau de tranziţia, +n desen ţi +n ver)aliz%ri o)serv%m c% pisica ocup% o poziţie privile*iat%
pentru copil: ea este utilizat% ca un su)stitut matern disponi)il, care accept% aceasta necondiţionat,
ţi, din acest motiv, reasi*urator, +nţele*em c% relaţia cu mama r%m-ne 'oarte important%, central%
+n viaţa a'ectiv% a copilului. .e de alt% parte, el se identi'ic% cu pisica, care are acces pe )i)lioteca
mamei sale, care a cucerit +ntruc-tva aceast% reprezentare a cunoa(terii. /l se identi'ic% '%r%
+ndoial% ţi cu pisicile c%rora nu le pale constr-n*erile 0a 'i ţinute1, dar se o)i(nuiesc cu aceasta, la
'el ca ţi el.
2e'eritor la tat%, remarc%m c% spusele lui Francis corespund descrierii prezentate de c%tre
mam%: e'ectiv, este puţin disponi)il pentru 'amilia sa, ţin-nd cont de o)li*aţiile lui pro'esionale.
Francis a +nv%ţat s% 'in% cont de aceasta, ţi, dup% mintea lui de copil, s% nu&i cear% prea mult.
Aceast% dispoziţie dovede(te o pro)% a realit%ţii adecvat% la acest copil. .ercepem +n comentariul
copilului ţi dorinp unei prezenţe ţi a unei disponi)ilit%ţi mai pre*nante a tat%lui, pentru a r%spunde
unei necesit%ţi de identi'icare, +n aceast% etap% de viaţ%.
De alt'el, mama lui Francis a o)servat c% acesta are o )un% capacitate de concentrare atunci
c-nd se joac%3 el pre'er% jocurile care necesit% capacit%ţi de or*anizare spaţial%, atenţie, ima*inaţie
ţi de4teritate motrice. /a a'irm% c% este curios, r%)d%tor ţi adaptat, posed-nd o lume interioar%
)o*at% Ct dezvoltat% ţi un ,upra&/u e'icace, '%r% a 'i prea sever.
5nv%ţ%toarea a o)servat c% Francis este uneori neatent, lipsit de +ncredere +n sine si c%
mani'est% o oarecare team% c+nd este con'runtat cu cuno(tinţe noi. /a remarc%, pe de alt% parte, c%
este socia)il 'i lea*% cu u(urinţ% noi prietenii. ,n desen, remarc%m c% Francis posed% resurse
pentru a sta)ili relaţii 'amiliale 'i sociale satis'%c%toare 'i mulţumitoare. /l este +n c%utarea
a'ecţiunii 'i caut% s% se comporte ast'el +nc-t s% 'ie apro)at de cel%lalt, mai ales de adulţi.
6oncluzion%m, de asemenea, din analiz%, prezenţa la Francis a an4iet%ţii 'i a c%ut%rii
compensatorii a unui mediu protector. Acest cadru securizeaz% /ul copilului care poate pro*resa
ast'el +n mod optim. Aceast% securitate +i permite s% 'ie mai activ 'i mai e4pansiv. Formul%m ipoteza
c% el +ncearc% o insecuritate a'ectiv% minor% care incomodeaz% maturizarea sa 'i +l determin% s%
caute susţinere, la 'i*urile de autoritate, pentru recon'ortare. .utem emite ipoteza c% scoal%, mai
ales +n primele luni de 'colaritate, constituie un mediu nou care solicit% adapt%ri importante din
partea copilului. Francis este o)li*at s% ias% din cadrul s%u protector o)i(nuit. An4ietatea sa. )ine
st%p-nit% +n mediul s%u o)i'nuit, reiese cu putere 'i cauzeaz% mici di'icult%ţi de atenţie o)servate de
pro'esoar% si de team% 'aţ% de noile cuno(tinţe +nv%ţate.
Dac% vom compara acum desenul lui Francis cu cel al 'ratelui s%u mai mic, vom o)serva c%
acesta din urm% a desenat o cas%, ca r%spuns 7 consemnul de&a desena o 'amilie. 6asa, de o 'orm%
oarecum mai rudimentar% dec-t cea a lui Francis, este situat% apro4imativ +n acela(i loc pe 'oaie 'i
are aceea'i structur% ca 'i casa 'ratelui s%u. 6u toate acestea, el nu a v%zut desenul lui Francis.
.utem crede c% aceast% cas% sim)olizeaz% +n ima*inarul celor doi copii aceea(i c%utare a unui
mediu reasi*urator. 6oncluzion%m, deci, din aceast% analiz%, c% Francis este un copil cu totul
normal, care are un )un nivel de dezvoltare, un *rad de activitate adecvat, precum 'i un sentiment
de securitate personal% 'i de stim% de sine relativ )une, dar condiţionate de anumiţi 'actori, c% el
posed% o lume interioar% vie 'i su'icient de )o*at% pentru a se simţi +n lar*ul s%u.
/ste un )%iat care are un )un contact cu realitatea. .osed% un /u su'icient de suplu 'i de
structurat, un ,upra&/u e'icace, '%r% a 'i prea sever. .are, de alt'el, s% ai)% nevoie, pentru ca /ul
s% 'uncţioneze optim 'i in si*uranţ%, de un cadru proiector, reprezentat +n desen de casa sa. In 'apt,
6G
apro)area adultului 'i con'ormarea 'aţ% de e4i*enţele ,upra&/ului, par pentru el ceva mai
importante dec-t pentru ceilalţi copii de aceea(i v-rst%. /l se dovede(te activ, resimte o u'oar%
an4ietate, percepe c% are un loc +n mediul s%u 'i este e4pansiv. 8ecesitatea acestei apro)%ri relev%,
poate, o imaturi tale a'ectiv% minor%, care nu permite ca sentimentul de sine, relaţia cu p%rinţii 'i
identi'ic%rile s% 'ie su'iciente pentru structurarea unui /u solid.
.ersonajele 'amiliei sunt investite mai mult +n planul verl9il dec-t +n cel *ra'ic. ,e poate ca
aceast% caracteristic% s% se datoreze unei pro)leme de a)ilitate motrice sau pre'erinţei pentru un alt
mod de e4primare dec-t desenul Dar este posi)il 'i ca aceasta s% 'ie le*at% 'i de calitatea investirilor
sale 'i:sau de tipul s%u de personalitate mai senzorial%, a'ectiv% 'i concret%. .e de alt% parte,
di'erenţierea minim%, +ntre ceilalţi, pe plan se4ual. +n trasajul diverselor personaje, ţtoate indica o
lacun% minor% +n planul identi'ic%rii, ceea ce este contrazis de 'aptul c% s&a desenat primul, ceea ce
reprezint%, +n *eneral, un indice identi'icator )ine sta)ilit. Acest punct merit% l%murit prin alte
instrumente de evaluare, +n ciuda acestui 'apt, este vor)a de un copil capa)il de relaţii
satis'%c%toare cu 'amilia si cu anturajul s%u social. .are s% ocupe un loc valorizat +n mediul s%u de
viaţ%. 6aut% a'ecţiunea 'i este capa)il s% se comporte ast'el +nc-t s% 'ie apreciat. Are uneori tendinţa
de a se culţ;a)iliza dac% nu este si*ur c% r%spunde solicit%rilor. Fi*ura matern% are pentru Francis
o 'uncţie alimentar% 'i protectoare, 'i el a dezvoltat le*%turi cu alte o)iecte 0pisicile sale1 care au
pentru el o valoare tranzi'ional% 'i, care, +n aceast% calitate. +l reasi*ur% 'i +l consoleaz%, +n
prelun*irea mamei. Fi*ura patern% este asociat% cu jocul dar si cu limita pe care Francis tre)uie s%
si&o impun% re'eritor la a(tept%rile sate 'aţ% de tat%. 2eamintim c% tat%l are un serviciu condiţionat
de intervale orare: jum%tate din lun% el lucreaz% de noapte 'i atunci este cu si*uranţ% mai puţin
disponi)il pentru 'amilia sa. +n 'ine, relaţia lui Francis cu 'ratele s%u este a'ectuoas%, dar este
prezent% si o anumit% am)ivalenţ%3 de'i Francis apreciaz% poziţia sa +n 'amilie, i se +nt-mpl% s% 'i&o
doreasc% pe cea a 'ratelui s%u, care i&ar permite s% se apropie de mam%. /ste un copil care nu are o
patolo*ie ca atare, care nu are nevoie de o or*anizare de'ensiv% important%, dar c%ruia i se
+nt-mpl% s% raţionalizeze c-nd tre)uie s% +ntreprind% o acţiune de care se +ndoie(te c% ar
corespunde a(tept%rilor adultului, sau c% ar 'i con'orm% realit%ţii. .utem, totu(i, emite ipoteza c%
proeminenţa casei +n desenul 'amiliei lui Francis arat% c% acesta este pe cale s% rezolve con'lictul
oedipian 'i c% introiectarea ima*inilor parentale necesare identi'ic%rii copiilor de aceast% v-rst% nu
este terminat%. Aceast% ipotez% tre)uie pus% +n le*%tur% cu nevoia de apro)are de c%tre adult
mani'estat% de Francis.
In 'ine, s% not%m c% Francis tr%ie'te +n prezent o perioad% de tranziţie care corespunde cu
rezolvarea comple4ului oedipian 'i cu or*anizarea ,ura&/ului post&oedipian. <r, tipul de
recunoa(tere 'i de +ncurajare pe care +l con'er% 'coala, cere copilului mai +nt-i s%&'i su)lime
cerinţele a'ective directe, 'i ca acesta s% 'ie capa)il s% se mulţumeasc% cu apro)area de la distanţ%,
mai rar, mai punctual, +n cadrul unui *rup de copii cu care el +mparte atenţia aceluia(i adult. +n
*eneral, consemnele, comentariile, sunt adresate *rupului 'i nu individului, 'i au o conotaţie relativ
impersonal%, '%r% a 'i direct *rati'ica:oare pentru copil. Trecerea de la un mediu 0'amilie1 +n care
atenţia 'i comunicarea sunt mai personale, la acest cadru nou, mai puţin individualizat va 'i cu at-t
mai u(oar% cu c-t copilul +si va 'i sta)ilit +n el o si*uranţ% de )az% adecvat%, cu c-t va 'i do)-ndit o
anumit% autonomie +n plan a'ectiv, (i cu c-t posed% o convin*ere intim% 'i realist% re'eritoare la
competenţele sale si la valoarea sa, toate acestea +n 'uncţie de v-rsta sa. Insecuritatea, totu(i
minor%, pe care am o)servat&o la Francis, 'i c%utarea sa consecutiv% de protecţie, 'ac aceast% etap%
mai di'icil%, dar '%r% a compromite adaptarea sa. .utem crede c% atunci c-nd acest mediu de viaţ%
+i va deveni 'amiliar, va putea transpune aici o structur% protectoare +n a'ara lui, sau, si mai )ine,
va +nv%ţa treptat sa o sta)ileasc% +n e# ceea ce constituie una din 'uncţiile ,upra&/ului. Atunci se va
estompa 'i lipsa sa de atenţie, precum 'i temerile sale.
HO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful