‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.

com‬‬
‫‪SPONSORED BY:‬‬

‫מיטוואך פר’ במדבר כ”א אייר תשע”ד לפ”ק ולמס’ ‪May 21 ‘14‬‬
‫עלות השחר‪4:21 :‬‬
‫‪5:33‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‪837 :‬‬

‫סוזק"ש גר"א‪9:12 :‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:02 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:26 :‬‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫‪12:52‬‬
‫‪8:11‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫יסודי התורה‬

‫ברכות סא‪ .‬פסחים כ"ח‬

‫‪1575‬‬

‫התאחדות אברכים דקהל יטב לב דסאטמאר ‪718.387.7008‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫מיטוואך‬

‫‪°71 - °59‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫דאנערשטאג‬

‫פרייטאג‬

‫רעגן‬

‫רעגן‬

‫‪°66 - °55‬‬

‫תורתך שעשועי‬

‫‪°65 - °55‬‬

‫שב"ק‬

‫‪°67 - °55‬‬
‫רעגן‬

‫זונטאג‬

‫‪°72 - °56‬‬
‫זונטאג‬

‫מאנטאג‬

‫‪°75 - °61‬‬
‫זונטאג‬

‫ל וויליאמסבורג • גוט מארגן‪ ■ 718-388-7744 :‬קרית יואל • היום יום‪ ■ 845-662-6122 :‬ירושלים • מבשר ואומר‪011-972-2-5810-342 :‬‬

‫ספירת העומר היום ששה ושלושים יום שהם חמשה שבועות ויום אחד לעומר‬

‫ך‬

‫(חסד שביסוד)‬

‫שידוכים‬
‫מו"ה דוד אליעזר וויינגארטן‬
‫מו"ה אברהם יוסף פריעדמאן הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה משה אליעזר שווארטץ הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה יצחק אהרן שפילמאן הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫הי"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫מו"ה יוסף הערש ברייער‬
‫מו"ה ירמי' שמואל שווארטץ הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה עמרם סאבאוויטש הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה אלימלך דאסקאל הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הבה"ח כמר יואל צבי‬
‫הבה"ח כמר דוד שלמה נ"י‬
‫הבה"ח כמר קלמן מתתי' נ"י‬
‫הבה"ח כמר אברהם נ"י‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫נ"י‬

‫אידן רחמנים בני רחמנים האט רחמנות!‪...‬‬
‫אויף אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובצוקה‬

‫אין איראן‪:‬‬

‫אין אוקריינא‪:‬‬

‫ווי עס שרייבט אב"ד קיעוו‬
‫אין א בריוו צו "רב טוב"‪:‬‬

‫אידן אנטלויפן טאג טעגליך‬
‫מחמת המציק אין איראן‬

‫לכבוד‪ ...‬רב טוב‬
‫רציתי להודות לכם על רצונכם הטוב להיות לעזר ואחיסמך‬
‫לאחב"י היושבים באוקראינא‪ .‬המצב לע"ע הוא גרוע וכל‬
‫יום מחכים ומצפים לישועה‪ ....‬היינו צריכים סכומים גדולים‬
‫להוריד השמירה‪ ....‬אבל העיקר הוא הבית הכנסת‪ .‬שם יש ‪3‬‬
‫בנינים‪ ,‬כולל גם הישיבה גדולה וכולל אברכים‪ ,‬דארמיטארי‪,‬‬
‫החדר‪ ,‬ודירות‪ .‬גם מקוה טהרה ובית מלון‬
‫ומרכז ליהודים‪.‬‬
‫אם תוכלו לעזור נא להעביר הכסף‪.‬‬
‫תזכו למצוות ויישר חילכם‬
‫לאורייתא‪.‬‬

‫אונזערע פעולות פאר איראנער‬
‫פליטים גייען אן תמידין כסדרן אין‬
‫אונזער בנין אין וויען‬
‫וואו עס ווערט צוגעשטעלט‬

‫מטה – כסא – שולחן – מנורה‬
‫– שיעורי תורה – תשמישי‬
‫קדושה – מאכלי כשרות –‬
‫בגדי צניעות‪ ,‬און נאך‬

‫קיעוו‪ ,‬אוקראינא‬

‫העלפט און שטיצט "רב טוב"‬
‫ביד רחבה וברוח נדיבה!‬
‫ביטע שיקט אריין אייער באשטייערונג‬

‫‪Rav Tov‬‬
‫‪60 Rutledge St. suite 206‬‬

‫‪Brooklyn NY 11249‬‬
‫אדער ביטע אריינרופן מיט די קרעדיט קארד‬

‫‪718-963-1992‬‬

‫איר קענט איבערלאזן‬

‫בדיקת תפילין‬

‫אין דעם בארימטן‬

‫‪ 13‬הופפער סט‪.‬‬

‫יעדן טאג פון ‪10:30‬‬

‫גלייטאיןונג פונעם ■ געשמאקע אטמאספערע‬
‫בא ב ימטן‬
‫■ רייכע פראגראם‬
‫אר דרשן‬
‫על‬
‫ב הרב ר‘ נגער ■ נארהאפטיגע מאכלים‬
‫לייבוש לא‬
‫שליט“א‬
‫■ הערליכע בעלי תפלה‬

‫ראלי האטעל‬

‫‪IR‬‬

‫שבועות‬

‫אין ביהמ"ד הגדול דקיט"ל‬

‫‪O‬‬

‫‪H‬‬
‫‪SHI‬‬
‫‪RA C‬‬

‫הרב אפרים‬
‫פריעדמאן שליט"א‬
‫‪347-587-0781‬‬

‫‪TH‬‬

‫בו ביום!‬

‫פראוועט דעם יו“ט‬

‫אדער ביי‬

‫שטוב‬
‫ביים מקוה איד ביי מיר אין‬
‫‪172 Lee Ave.‬‬

‫נבדק ע"י‬

‫‪E‬‬

‫א יום טוב צו געדענקען!‬

‫ונשמרתם מאוד לנפשותיכם!‬
‫אזוי ווי ס'טרעפט זיך ליידער אז מ'הערט מענטשן האבן ל“ע די געפערליכע מחלה ה“י אין די קישקעס‪.‬‬
‫דאס איז א זאך וואס מ'קען בכל אופן אויף א גרינגע וועג פארמיידן און בעז“ה פארעכטן‪ ,‬דורכ'ן נעמען א‬
‫סקא ּפי וואס ווערט רעקאמאנדירט ביי אלע דאקטורים‪ ,‬אז העכער די ‪ 40‬יאר איז גאר וויכטיג‬
‫נא ָ‬
‫לא ָ‬
‫קא ָ‬
‫ָ‬
‫דאס צו מאכן‪ ,‬ספעציעל די אידן וואס האבן ל“ע געהאט די פראבלעמען אין די פאמיליע‬
‫ס'איז אונז ב“ה געלונגען אריינצוברענגען דא אין וויליאמסבורג‬

‫‪Dr. Saul G. Agus‬‬

‫פון די וועלט'ס‪-‬גרעסטע ספעציאליסטן פון מאונט‪-‬סיני שפיטאל אינעם פעלד פון ‪Gastroenterology‬‬

‫)מאגן פראבלעמען‪ :‬ברענעריי‪ ,‬ווייטאגן א‪.‬א‪.‬וו‪(.‬‬
‫אין צוגאב צו די נייע זונטאג זמנים‬

‫אויך יעדן מיטוואך אין די נאכמיטאג שעה'ן‬

‫‪Community Heal‬‬

‫‬

‫מיר נעמען אן אלע ערליי אינשורענס‬

‫‪Community Health Network‬‬

‫‡Œ…Ž‰‡‹ƒƒ~‚~Ž~‰Ž‡—†‬
‫~•ƒŒ•‡‡†‡•†’ƒ„‡‡–‬
‫Œƒ•Ž~•ƒŒ‡‡‡‬
‫’~Š€ŽŠ~•~”‡‬

‫~–~’~–•‬
‫‪1621-44 St.‬‬
‫]‪[Side Entrance‬‬

‫ƒƒ‡Š‡~Œƒ–€‬
‫ƒƒ‡‡Ž—†~•
’–‡‹†~–‬
‫‪650 Bedford ave.‬‬

‫ה‬
‫י‬
‫~Š~•~”‡‬
‫י‬
‫נ‬
‫ט!‬

‫‡’”‡Š”ƒ€—†Š†~”ƒ‹‬
‫‰‡Žƒ~‡’˜Œ…Ž‰‡‹ƒƒŠ~–ƒ‡’~–‬
‫’ƒ‡’~Š€ŽŠ~•~”‡‬

‫~–~’~–•‬
‫‪18th ave.‬‬
‫‪and 56th st.‬‬

‫—‚ ‪5:45‬‬

‫’Š†ƒ—‬

‫‪Coney island‬‬
‫‪and avenue J‬‬

‫Œ~Ž‡‬
‫Œ—–
„–Š‡—‡ƒ˜

‫—‚ ‪5:45‬‬

‫Š‡‡‚Œ‡~ƒƒ~„—Ž~‬

‫‪1 Jeffrey Pl.‬‬

‫ƒƒ‡Š‡~Œƒ–€‬

‫‚–…‡‡‹‡ƒ~‬
‫~–‡ 
–ƒ‡–‬

‫—‚ ‪5:45‬‬

‫‪Bedford ave.‬‬
‫‪at the highway‬‬

‫•ƒƒ‡–~‬
‫‪51 Reagan Rd.‬‬

‫Š‡•ƒƒ~‬

‫•–‡˜‡ƒ~Š‬

‫‪Courtney and‬‬
‫‪Clifton Ave.‬‬


ƒ–ƒ 
’–‡‹†~–‬

‫—‚ ‪6:15‬‬

‫‪2 Eahal Ct.‬‬

‫~–‡‡Ž†–‡†”ƒ‹„~Š~ƒ~ƒ‡’~~‡„Ž~–Œ‡†‡†‡•†‬

‫•–‡˜‡ƒ~Š‬

‫‪Shopping Center‬‬

‫—‚ ‪5:35‬‬

‫‬
‫Œ~Ž‡‬

‫‪Rt. 306 and‬‬
‫‪Maple Ave‬‬
‫—‚ ‪5:45‬‬

‫•ƒƒ‡–~‬

‫‪91 Washington ave.‬‬
‫—‚ ‪5:45‬‬

‫א קלאסיפייד אין "גוט מארגן" ;‬

‫ל קלאסיפיידס‬

‫ך‬

‫ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן!‬

‫היינט נאכט פאנגט זיך אי"ה אן די שיעורים אויסצולערנען עברי פאר מלמדים מנהלים א‪.‬ד‪.‬ג‪ .‬רופט שוין ‪718-541-8586‬‬
‫בית נאמן שידוכים ליין ‪ 590 -‬שדכנים פון אלע שיכטן און קרייזן זענען גרייט אייך צו באדינען‪,‬‬
‫מיט א ליסטע פון איבער ‪ 7,500‬נעמען‪ ,‬צייגט אייך איבער און רופט אריין ‪ - 845-492-7882‬צופרידנהייט גאראנטירט!‬
‫צו פארקויפן ‪ ,03' Dodge Grand Caravan $3,900. 03' Chevy Venture $2,900 -‬רופט ‪347-499-0031‬‬

‫געזוכט ‪ -‬א ‪ Chair Lift‬פאר א ‪ disabled‬עלטערע איד‪ ,‬פאר איין שטאק ארויף גראדע טרעפ‪ ,‬ביטע רופט ‪718-858-0876‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬שיינע גרויסע אפיס צו פארדינגען אין ניי‪-‬וויליאמסבורג‪ ,‬רופט ‪718-930-9357‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬דירה צו פארדינגען פאר א יונג פארפאלק אויף ‪OPEN HOUSE TODAY 5pm-6pm - 689 Park Ave. #3-L‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬אפיס ספעיס געזוכט ‪ -‬בערך ‪ 300‬ס"פ מיט א פריוואטע אריינגאנג‪ ,‬ביטע רופט ‪917-586-4505‬‬
‫איחוד געזוכט ‪ -‬געזוכט ‪ 2‬באנגעלויס פון ‪ 1‬בעדרום אין איחוד פאר די ערשטע ‪ 2‬וואכן‪ ,‬ביטע רופט ‪917-588-5089‬‬
‫איחוד ‪ -‬צו פארדינגען א באנגעלוי פאר די ‪2‬טע העלפט‪ ,‬רופט ‪718-388-7845 - 917-613-0583‬‬
‫איחוד ‪ 2 -‬איין בעדרום באנגעלאו'ס צו פארדינגען אין די ‪ - H Section‬פאר די ערשטע ‪ 4‬וואכן‪ ,‬רופט ‪718-935-0538 - 718-797-0128‬‬
‫וואודרידזש ‪ -‬א רחבות'דיגע דירה מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר שבתים‪ ,‬נאנט צו ביהמ"ד‪ ,‬רופט ‪718-852-8573‬‬
‫נארט מיאמי ‪ -‬פריוואטע הויז צו פארדינגען‪ ,‬מעגליך אויף וועכנטליך‪ ,‬קאפל פארגעצויגן‪ .‬נאנט צו שוהל‪/‬מקוה‪,‬‬
‫שיינע גראונד'ס‪ ,‬פארמאגט גרעניט קאונטער‪ ,‬פול מיט מחיצה‪ ,‬צוגענגליכע פרייז‪ ,‬ספעשל פרייז פאר ‪ 30‬טעג‪917-586-4505 .‬‬

‫השבת אבידה ‪ -‬אויב האט איר בטעות פארטוישן א שבת טלית דעם ווינטער אין קראלי ביהמ"ד‪ ,‬ביטע רופט ‪347-385-9204‬‬
‫השבת אבידה ‪ -‬פארלוירן א אויעררינגל‪ ,‬מעגליך אויף די גאס אדער ביי די עקשטיין‪/‬ראזענבערג חתונה‪ ,‬רופט ‪347-675-9059‬‬

‫‪FULL RENOVATION Kitchens. Bath. Basements. Chusen Kallah Apt. Yrs. Experienced. H. Fogel 917-586-3774‬‬
‫מיר פארעכטן קרעדיט שנעל ‪ -‬ווייניגער ווי ‪ 30‬טעג‪ ,‬מיר נעמען נישט קיין געלט נאר אויב מיר זענען סוקסעספול! ‪718-306-9314‬‬
‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ ,diamonds-platinum‬צופרידנהייט גאראנטירט! ‪718-782-0285‬‬
‫היימישע אינגערמאן נעמט אן מעסענדשער ‪ -‬לאקעל ‪ -‬לאנג דיסטענס ‪ -‬עיר פארט פיקאפ'ס רופט ‪347-219-4846‬‬
‫זוכט איר א דירה אין א"י? ירושלים ‪ -‬גאולה ‪ -‬בעלזא ‪ -‬מאה שערים‪ ,‬פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‬
‫אויף שבועות‪ ,‬סוכות‪ ,‬שמחה אדער וואקאציע‪ ,‬מיר האבן שיינע דירות אין אלע געגנטער ‪011-972-52-715-6761‬‬

‫‪Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400‬‬
‫‪Form a Corporation, LLC etc. to incorporate the SAME DAY - any State. Call: 914-222-3699‬‬
‫‪Did you know? Brooklyn is a good place to live if you are a plaintiff in a medical malpractice suit.‬‬
‫‪Michael M. Bast, Silverstein & Bast • 217 Broadway, New York, NY 10007 • 212-608-4040‬‬

‫‪Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service. Call 718-513-9896 HANDYMAN‬‬

‫‪ELECTRIC‬‬

‫צו באקומען דעם "גוט מארגן" און "עקרת הבית" יעדן אינדערפרי אין אייער אימעיל‪ ,‬שיקט א פארלאנג צו ‪subscribe@gitmorgen.com‬‬

‫צו הערן א וויכטיגע שיעור פון וויאזוי ארויסצוגיין פון רופט ‪212-444-1100‬‬
‫די אייגענע תפיסה‬
‫דריקט ‪169# ,5 ,3‬‬
‫הרב נפתלי שטיין שליט"א‬
‫‪ UNLIMITED VERIZON SERVICE‬מיר האבן כשר'ע ענדרויד‬
‫פאוןס מיט אימעיל‬
‫‪ONLY $30 PER MONTH‬‬
‫און כשר'ע עפפס‪.‬‬
‫‪TALK & TEXT‬‬

‫‪Sprint Unlimited. Talk & Text $25‬‬

‫‪ | Prepaid Refills‬קרן שמואל ישעי' ‪Accessories | Headsets | Audio Cables | Loadings‬‬

‫אריבער צוויי טויזנט תלמידים ותלמידות בליעה"ר‬
‫וואס ווערן נתחנך על טהרת הקודש אין די הייליגע‬

‫מוסדות יטב לב דרב"י מסאטמאר‬
‫אין ירושלים און בני ברק‬
‫קוקן ארויס אויף אייער חיזוק און שטיצע‬
‫מארגן דאנערשטאג נאכט אין זאל פון קאנטינענטאל‬
‫מארגן דאנערשטאג נאכט קומט פאר דער יערליכער דינער פאר די‬
‫מוסדות יטב לב דרב"י מסאטמאר בארה"ק אין זאל פון קאנטינענטאל אין‬
‫וויליאמסבורג‪ ,‬וואו תלמידי וחסידי סאטמאר וועלן ארויסקומען אין די מאסן‬
‫מחזק צו זיין און שטיצן די הייליגע ירושה וואס רביה"ק זי"ע האט אונז‬
‫איבערגעלאזט לדורות‪ ,‬די מוסדות יטב לב בארצינו הקדושה וואו עס ווערן‬
‫נתחנך די בני ציון היקרים זרע ברך ה'‪ .‬די מוסדות הק' וועלכע שטייען ווי א‬
‫אינזל אינמיטן דעם ים פון כפירה ומינות וואס ווערט ליידער פארשפרייט‬
‫בפלטרין של מלך‪.‬‬
‫די הייליגע מוסדות יטב לב איז דער פך שמן טהור פון ארגינעלע ריינע‬
‫תורה על טהרת הקודש וואס רופט אויס דעם זאת התורה לא תהא מוחלפת‪,‬‬
‫וואס דאס פארמאגט אויף זיך דער חותמו של כהן גדול רבינו הק' בעל דברי‬
‫יואל זי"ע וועלכער האט דאס מייסד געווען בדם לבבו‪ ,‬און אנגעפירט מיט‬
‫מסירת נפש עד יומו האחרון‪.‬‬
‫אט די הייליגע מוסדות קענען נישט עקזיסטירן אן די הילף פון דעם‬
‫ברייטן ציבור וואס וועלן שטיצן די הייליגע מוסדות מיט גרויסע סכומים‪ .‬דעם‬
‫דאנערשטאג נאכט וועלן תלמידי וחסידי סאטמאר זיך באטייליגן ביים יטב לב‬
‫דינער און זיך משתתף זיין מיט סכומים אדירים און דערמיט זיך איינהאנדלען‬
‫דעם זכות פון ישוב ארץ ישראל כמבואר בספה"ק ויואל משה‪ ,‬ווי אויך דער‬
‫געוואלדיגער זכות פון צדקת רבי מאיר בעל הנס‪.‬‬

‫אלקא דמאיר עננו‬
‫אפען ביז ‪ 1100‬ביינאכט‬
‫‪By Appointment 718-336-9500‬‬

‫‪AHAVA MEDICAL‬‬

‫‪Transportation Available.‬‬
‫‪FREE Parking.‬‬
‫‪All insurance accepted.‬‬
‫‪16 Sumner Pl. Flushing & Broadway‬‬

‫‪Dental & Therapy‬‬
‫‪2 Therapy Pools‬‬
‫עקסטער פאר מענער און פרויען‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful