You are on page 1of 2

Bazen behin mutil bat DEUSTUKO

IKASTOLAKO liburutegian denbora


guztia pasatzen zuena. Egun batean
liburu bat idatzi zuen. Liburu hori bi
mutilez zihoan. Egun batean liburutegi
batera zihoazela eta mamu bat
aurkitu zuten eta tranpatik korrika
joan ziren etxera. Bi hilabete eta
gero berriro joan ziren liburutegira
liburua uztera eta bat- batean mamu
berdina ikusi zuten eta berriro joan
ziren tranpatik etxera. Urte bat eta
gero berriro joan ziren aitarekin eta
aita eta bi mutilak mamua hil egin
zuten eta umeak aberatsak izan
ziren eta lasai joan ziren
liburutegira eta liburu hori oso
famatua izan zen.
IÑIGO ETA MARTIN