KONTROLEN TEST I-GRUPA

ime i prezime
oddelenie
_______________________
________
1.Kakva e zaemnata polo!a na dve ramnini"
#.$a ko%a prizma velime deka e pravilna prizma"
&.'to e ko(ka"
).'to e apotema na piramida i kako *e !elei"
+. Pre*meta% ,i plo-tinata i vol.menot na kvadar *o dimenzii cm 2
/ cm 3 i cm 4 .
0. Pre*meta% ,o vol.menot na pravilna -e*ta,olna prizma *o
o*noven ra! cm 6 i vi*ina cm 10 .
1. Pre*meta% %a plo-tinata na pravilna 2etiria,olna piramida *o
o*noven ra! cm 14 i !o2en ra! cm 25 .
KONTROLEN TEST II-GRUPA
ime i prezime
oddelenie
_______________________
________
1.Kakva e zaemnata polo!a na prava i ramnina"
#.$a ko%a prizma velime deka e prava prizma"
&.'to e kvadar"
).$a ko%a piramida velime deka e pravilna piramida"
+. Pre*meta% ,i plo-tinata i vol.menot na ko(ka *o o*noven ra!
cm 3 .
0. Pre*meta% %a plo-tinata na pravilna tria,olna prizma *o
o*noven ra! cm 4 i vi*ina cm 5 .
1. Pre*meta% ,o vol.menot na pravilna 2etiria,olna piramida *o
o*noven ra! cm 12 i apotema cm 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful