You are on page 1of 2

Cresterea si dezvoltarea economica

Teoriile cu privire la cresterea economica ocupa un loc insemnat in stiinta economica cu


deosebire in ultima perioada de timp.
In sens larg , cresterea economica semnifica ansamblul modificarilor care au loc in
dimensiunile rezultatelor macro-economice.
Din aceasta perspectiva ea ne apare ca un fenomen ireversibil , autointretinut prin modificari
si ameliorari ale performantelor factorilor de productie care pot fi sa sustina dezvoltarea.
In sens restrans, cresterea economica este o miscare ascendenta a unor mariri economice
globale ( masurat de obicei prin produs intern brut) pe o perioada indelungata de timp.
Cerinta fundamentala a cresteri economice este ca aceasta sa fie realizata pe o perioada
indelungata de timp si sa urmareasca o finalitatea sociala.
Exista mai multe tipuri de crestere economica, in functie de evolutia indicatorilor macro-
economici. Daca acestia se mentin la acelasi nivel avem crestere economica zero iar daca
scad avem de a face cu o crestere economica negativa (la negativ). Cresterea economica
urmareste indeosebi aspectele cantitative ale dezvoltari. Esenta ei poate fi relevata mai clar
daca se analizeaza in legatura cu alte concepte cum ar fi dezvoltarea economica si progresul
economic.
Dezvoltarea economica reprezinta ansamblul scimbarilor in structurile sociale si mintale care
genereaza o relatie de antrenare reciproca intre aparatul de productie si populatie, punand
astfel economia nationala in stare sa creasca cumulativ si durabil produsul sau global real.
!ezultatul cresteri economice si dezvoltari economice il constituie progresul economico-
social.
"rogresul economic inseamna sporirea productivitati factorilor nationali , cresterea
dimensiuni potentialului economic, in paralel cu modernizarea structurilor economice.
"rogresul social exprima evolutia progresiva a societati care conduce la imbunatatirea
conditiei umane, ridicarea pe o treapta superioara a modului de viata a oamenilor.
"rogresul social are la baza progresul economic (daca creste "I# avem crestere economica).
$"I# % valoarea nou creata la nivelul economiei nationale (ceea ce se creeaza in plus fata de
ceea ce se consuma).
Cresterea economica este rezultatul activitati din economia nationala.
&ceasta presupune un consum de resurse pt realizarea unor obiective precise , aspect care nu
poate fi realizat la intamplare, de aceea factori de conducere macroeconomica formeaza
anumite politici de crestere economica care reprezinta actiunile si masurile intreprinse de stat
pt cresterea "I#-ului pe o perioada indelungata de timp.
"olitica de crestere economica este o problema de alocare a resurselor la nivelul societatii in
vederea dezvoltarii economico-sociale.
Elementele definitori ale politici de crestere economica la nivel national sunt urmatoarele'
(tabilirea tintelor de dezvoltare pe termen lung a caror atingere permite realizarea
bunastarii materiale si spirituale a oamenilor.
Identificarea, orientarea si dimensionarea resurselor materiale cat si cele umane,
financiare si informationale. &vand in vedere caracterul limitat al resurselor ,
politicile de crestere economica urmaresc utilizarea resurselor pe baza rationalitatii
economice si a ecitatii intre generatii.
Elaborarea strategiilor si a programelor de actiune in concordanta cu tintele propuse.
&ceste strategii stabilesc obiectivele, directiile de actiune, programele si proiectele
prioritare carora li se acorda resursele necesare pentru atingerea tintelor de desvoltare.
&utoritatea statala care urmareste realizarea politici de crestere economica la nivel
national. "entru initierea si realizarea acesteia se apeleaza la organisme specializate,
)
agentii economici publici si privati, parteneriate sociale care pot influenta prin
opiinile lor politica de crestere economica.
*entinerea unui ecilibru intre efectele imediate si cele de durata ale cresteri
economice , in sensul ca aceasta trebuie sa fie rezultatul armonizari intereselor
imediate cu cele de perspectiva.
"olitica de crestere economica necesita un cadru institutional adecvat care vizeaza nu
doar organisme, institutii, organizatii ci si reglementari +uridice, reguli de
comportament si de participare la viata economico-sociala, un anumit sistem de
educatie , norme etice si morale.
"olitica de crestere economica este o componenta prioritara a politici economice. Ea
reprezinta ansamblul de principii si norme, obiective, strategii si actiuni de promovare a
cresteri durabile la nivel national, regional sau global. !ealizarea acesteia are loc printro serie
de politici sectoriale (politica industriala, agrara, comerciala, monetara, fiscala, sociala). Intre
aceste politici exista raporturi de complementaritate avand in vedere finalitatea urmarita, dar
si raporturi concurentiale de mecanismul alocari resurselor.
,