You are on page 1of 5

S.C. Electrica S.A.

este o societate cu capital integral de stat, aflata n subordinea


Ministerului Economiei.
Obiectul de activitate l constituie distributia si furnizarea energiei electrice si asigurarea
infrastructurii de comunicatii si informatica, care sa permita utilizarea unui management
performant in conditiile deschiderii pietei si prezentei competitiei in aceste domenii.
Activitatile importante sunt cele de exploatare si dezvoltare a sistemelor de distributie,
comunicatii si tehnologia informatiei, precum si cele aferente furnizarii de energie electrica
catre clientii nostrii. Prin Electrica Serv, domeniul de activitate sa dezvoltat considerabil,
larginduse gama de servicii oferite clientilor, acestea constand in servicii de intretinere
mentenanta a instalatiilor electrice, proiectare si consultanta, reparatii echipamente energetice,
transporturi auto, comercial, activitati conexe. S! Electrica SA participa la la implementarea
unor proiecte in domeniul generarii energiei electrice care utilizeaza combustibili fosili,
resurse regenerabile si din domeniul energiei nucleare. S.!. Electrica S.A. poate desfasura si
alte activitati pentru sustinerea obiectului de activitate, n conformitate cu legislatia n vigoare
si cu statutul propriu. Obiectul de activitate al S.!. Electrica S.A. este detaliat n statutul
societatii, publicat ca anexa la "otar#rea de $uvern nr. %&'(&))) *completata cu dispozitiile
+egii ,-(-..) privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare/.
Evolutiile n procesul legislativ aferent desfasurarii activitatilor de baza din sectorul
electroenergetic au condus la reglementarea, de catre Autoritatea 0ationala de 1eglementare
n domeniul Energiei *A01E/, a producerii, transportului, distributiei si furnizarii energiei
electrice. S.!. Electrica S.A. presteaza activitatile sale economice n regim de monopol
natural, cu obligatia asigurarii accesului nediscriminatoriu la retele pentru toti consumatorii,
furnizorii si producatorii de energie electrica care solicita acest lucru. Obligatiile si drepturile
pe care le are S.!. Electrica S.A. sunt stabilite prin licentele de distributie si, respectiv,
furnizare, emise de A01E.
S.!. 2Electrica2S.A. este societatea comerciala de distributie si furnizare a energiei electrice,
are o arie de cuprindere nationala 3 cu organizare zonal4 in , zone, pentru distributia si
furnizarea energiei electrice5 6ransilvania 0ord *cu sediul la !lu70apoca/, 6ransilvania Sud
*cu sediul la 8rasov/, Muntenia 0ord *cu sediul la Ploiesti/ si pe cuprinsul intregii tari, in 9
zone, pentru intretinere si servicii energetice 3 :iliala Electrica Serv.
Electrica are in structura sa 7 filiale:
-. Filiala Electrica Distributie Muntenia Nord
&. Filiala Electrica Furnizare Muntenia Nord
,. Filiala Electrica Distributie Transilvania Nord
;. Filiala Electrica Furnizare Transilvania Nord
<. Filiala Electrica Distributie Transilvania Sud
%. Filiala Electrica Furnizare Transilivania Sud
'. Filiala Electrica Serv .
!a urmare a intrarii tarii noastre in =niunea Europeana, 1omania se aliniaza la reglementarile
si directivele =niunii Europene precum si a pietei interne de energie europeana. !onform
>irectivei &)),(<;(E! a Parlamentului European si a !onsiliului privind regulile comune
aplicabile pietei interne de energie, termenul de - iulie &))', a fost termenul final pentru
reorganizarea societatilor comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice prin
divizare partiala, in scopul separarii activitatii de distributie de cea de furnizare de energie. ?n
tara noastra, a fost emisa "$ nr. %'<(&9.)%.&))' privind reorganizarea prin divizare partiala a
societatilor comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice, filiale ale S.!.
2Electrica2 S.A.
Prin adoptarea "otararii nr. %'<(&))', sau infiintat societatile de furnizare a energiei electrice
3 filiale ale Electrica SA, avand ca obiect principal de activitate furnizarea energiei electrice5
-. Societatea comerciala :iliala de :urnizare a energiei electrice @Electrica Furnizare
Muntenia NordA, filiala a Societatii comerciale @ElectricaA S.A. avand in
componenta sa % Agentii de furnizareB
&. Societatea comerciala :iliala de :urnizare a energiei electrice @Electrica Furnizare
Transilivania NordA, filiala a Societatii comerciale @ElectricaA S.A. avand in
componenta sa % Agentii de furnizareB
,. Societatea comerciala :iliala de :urnizare a energiei electrice @Electrica Furnizare
Transilivania SudA, filiala a Societatii comerciale @ElectricaA S.A. avand in
componenta sa % Agentii de furnizare.
:ilialele de furnizare mai desfasoara si urmatoarele activitati5 realizarea de investitii pentru
dezvoltari si retehnologizariB masurarea energiei electriceB montarea echipamentelor de
masurare a energiei electriceB colaborarea cu agentii economici de specialitate in domeniul
telecomunicatiilor sau emisiilor radiotvB prestari de servicii in domeniul telecomunicatiilor
sau emisiilor radiotv pentru cerintele interne si internationaleB cercetareproiectare in
domeniul sau de activitateB audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii agentiilor
de comercilizarae si al instalatiilorB intocmirea de programe, studii, analize si audit pentru
reducerea impactului instalatiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii
tehnice, in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul de activitate al societatiiB masurarea,
aplicarea de tehnologii informatice si de telecomunicatii in unitatile proprii, precum si
realizarea de sisteme proprii noi.
Societatile comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice care au fost supuse
operatiunii de divizare continua sa existe ca societati de distributie a energiei electrice
modificandusi in acest sens denumirile si obiectul principal de activitate, ele numinduse5
-. :iliala de >istributie a energiei electrice @Electrica Distributie Muntenia NordA
S.A. si are in componenta % sucursale de distributieB
&. :iliala de >istributie a energiei electrice @Electrica Distributie Transilvania NordA
S.A. si are in componenta % sucursale de distributieB
,. :iliala de >istributie a energiei electrice @Electrica Distributie Transilvania SudA
S.A. si are in componenta % sucursale de distributie.
:ilialele de distributie a energiei electrice au ca obiect principal de activitate distributia
energiei electrice, tranzitul de energie electrica prin retele proprii, dispecerizarea energiei
electrice prin operator de distributie, modernizarea si retehnologizarea instalatiilor enrgetice
existente, extinderea automatizarii, precum si cercetareproiectare in domeniile lor de
activitate.
MO+>O
CA
M=06E0
?A 0O1>
>O81O$
EA
M=06E0
?A S=>
O+6E0?
A
8A0A
6
61A0S?+CA
0?A 0ord
61A0S?+CA
0?A Sud
?AS? $A+A6? !O0S6A0DA 8=!=1ES6? P?6EE6?
6?M?SOA
1A
!+=F S?8?=
8A!A= P+O?ES6? !A+A1AS? $?=1$?= !1A?OCA A1A> O1A>EA 81ASOC
8O6OSA0? 81A?+A S+O8OG?A ?+:OC 6$.F?= 1ES?6A 8?S61?6A A+8A
P.0EAM6 8=GA= 6=+!EA

>1.61.
SECE1?0
>ECA 8A?A MA1E S:.$"EO1$"E
S=!EACA 6A1$OC?S6E

A+EHA0>1?
A

SA6= MA1E M.!?=!
CAS+=? :O!SA0?

1M.CA+!EA

GA+I= 6$.M=1ES

1elatii publice si comunicare 55
?n contextul schimbarilor rapide si ma7ore din economia noastra si a necesitatii adaptarii
continue la explozia informationala, S.!. E+E!61?!A S.A. sia format o puternica structura
de 1elatii Publice si !omunicare, care contribuie la dezvoltarea moderna si eficienta a
companiei.
1ealizarea si promovarea imaginii unitare, distincte si favorabile Electrica S.A., dezvoltarea
comunicarii si a schimbului optim de informatii constituie principalele directii n domeniul
relatiilor publice.
Structura de 1elatii Publice si !omunicare, formata dintro echipa tanara, caracterizata prin
dinamism, creativitate si fidelitate, realizeaza, printro munca sustinuta, obiectivele propuse
cu realizari deosebite, reprezentative pentru S.!. E+E!61?!A S.A.
J Pliant de prezentare E+E!61?!A SA
J Strategia de 1elatii Publice si !omunicare
J 1aportul anual &))' *fisier pdf ,)
MegaOcteti/
J buletine informative
J pliante si materiale de informare
J 6ipuri de tarife pentru energia electrica5
fata(verso
J 8uletinul ?nfo *fisier pdf ,& MegaOcteti/
J Manualul de identitate
J Organizare de evenimente, intalniri si
manifestari *fisier ppt < MegaOcteti/
J Simpozionul 2Promovarea imaginii de firma2,
?nfo Morfologia ?deilor de succes
J !odul etic
J Sloganul 5