You are on page 1of 23

coala cu clasele I-VIII Ploscueni, Jud Vrancea

RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA METODICA A DIRIGINILOR
AN COLAR 2011- 2012

COMISIA METODICA A DIRIGINI!OR "i-a des#$"ura% ac%i&i%a%ea 'n con#or(i%a%e cu )lanul
(ana*erial al ac%i&i%$ilor educa%i&e ela+ora% la 'nce)u%ul anului "colar ,-..-,-.,/ Princi)alele ac%i&i%$i
derula%e0
Cons%i%uirea noii Co(isii Me%odice a Diri*inilor
Ela+orarea )lani#ic$rilor )en%ru consiliere si orien%are )ro#esionala con#or( )ro*ra(elor in
&i*oare
Dis%ri+uirea, co()le%area si se(narea acordului cadru de )ar%eneria% )en%ru educaie in%re
"coala, ele& si )$rin%e
Or*ani1area de sedine cu )$rinii, cen%rali1area si in%er)re%area da%elor din )rocesele &er+ale
ale "edinelor si )ro)unerea unor (asuri de re(ediere a )unc%elor sla+e/
Or*ani1area de "edine de cerc (e%odic )e %e(e care au a&u% ca sco) e#icien%i1area ac%i&i%$ii
diri*in%elui, co()le%$rii corec%e a docu(en%aiei s)eci#ice, consolidarea )ar%eneria%ului ele&-
diri*in%e-)$rin%e
Cons%i%uirea Co(i%e%ului Re)re1en%a%i& al P$rinilor
Ela+orarea de )ar%eneria%e cu #ac%orii deci1ionali locali "i cu #a(ilia, 'n &ederea e&i%$rii
a+andonului "colar, )recu( "i )en%ru (oni%ori1area "i o#erirea de consiliere ele&ilor )ro&enii
din (ediu #a(ilial de1or*ani1a% sau (ono-)aren%al
A%ra*erea Co(isiei Diri*inilor "i i()lici% a ele&ilor 'n ac%i&i%$i "i )ro*ra(e "colare si
e2%ra"colare de sociali1are, in%errelaionare, cul%urali1are/
In reali1area )lani#icarilor, diri*in%ii au res)ec%a% in (are )ar%e s%ruc%ura curriculu(ului, +a1a%a )e 0
3 Co()e%en%e *enerale
3 Valori si a%i%udini
3 Co()e%en%e s)eci#ice si con%inu%uri
3 Su*es%ii (e%odolo*ice

Con%inu%urile 'n&a%arii au res)ec%a% de ase(enea ur(a%oarele cinci (odule %e(a%ice0
1. Autocunoastere si dezvoltare personala
2. Comunicare si abilitati sociale
3. Managementul informatiilor si al nvatarii
4. Planificarea carierei
5. Calitatea stilului de viata
De%alierea aces%ora la ni&elul #iecarui an de s%udiu al 'n&a%a(4n%ului *i(na1ial a #os% reali1a%a
as%#el 'nc4% sa ncores)unda ne&oilor educa%ionale si s)eci#icului de &4rs%a a ele&ilor, o#erind, 'n acelasi
%i() con%e2%e %e(a%ice adec&a%e )en%ru de1&ol%area co()e%en%elor s)eci#ice/
Su*es%iile (e%odolo*ice au o#eri% e2e()le de de(ersuri didac%ice care )o% #i u%ili1a%e )en%ru
de1&ol%area co()e%en%elor s)eci#ice &i1a%e de aria curriculara Consiliere si orien%are, )ar%iculari1a%e la
ni&elul #iecarui (odul %e(a%ic si al #iecarui an de s%udiu al 'n&a%a(4n%ului *i(na1ial/
O a%en%ie deose+i%a s-a acorda% con%inuarii (oni%ori1arii ele&ilor cu )ro+le(e in in&a%are din #iecare
colec%i& , i()licandu-i in ac%i&i%a%i didac%ice di&erse in &ederea )ar%ici)arii ac%i&e si cons%ien%e la )ro)ria
#or(are , a%a% )e )lan in%elec%ual, dar si a#ec%i& si )si5ic/
Ac%i&i%a%ea Ariei Curriculare 6Consiliere si Orientare7a ince)u% oda%a cu cons%i%uirea co(isiei
diri*in%ilor la ince)u%ul anului scolar in sedin%a co(isiei (e%odice in care au #os% no(inali1a%i %o%i )ro#/
Diri*in%i/ To% in cadrul sedin%ei s-au %rasa% direc%ii care %re+uie ur(a%e )en%ru o +una des#asurare a co(isiei
s-a discu%a% (odelul de )lani#icare )en%ru ora de Consiliere si su*es%ii de %e(e )en%ru aceas%a ora as%#el
inca% %o%i diri*in%ii sa )re1in%e la %i() )lani#icarile,s-a s%a+ili% in%er&alul in care sa ai+a loc sedin%ele cu
)arin%ii si anu(e as%#el inca% sa se )oa%a %ine sedin%a COMITET8!8I DE PARINTI PE SCOA!A/
S-a alca%ui% *ra#icul in%alnirilor in cadrul Ariei si %e(ele ce &or #i discu%a%e, s-a s%a+ili% )ro*ra(ul de
ac%i&i%a%e al ac%i&i%a%ilor e2%rascolare si e2%racurriculare/
Ac%i&i%a%ea de Consilere si orien%are, a #os% cen%ra%a )e #or(area la ele&i a unor a%i%udini si
co()or%a(en%e ce%a%enes%i ra)or%a%e la &alorile au%en%ice ale de(ocraiei/
In con%e2%ul #acili%arii co(unicarii ele&-ele&, (unca in )erec5i, in *ru) res%rans si de ase(enea in
colec%i&e e%ero*ene, a da% re1ul%a%e deose+i%e , aces%ia do&edind ca s%iu sa res)ec%e in (are )ar%e re*ulile
*ru)ului/ Concre%i1area aces%or ac%iuni s-a #acu% )rin conce)erea , reali1area si )re1en%area unor ac%iuni cu
carac%er #or(a%i& si educa%i& la ni&elul scolii cu di&erse oca1ii 0
- SERARI SCOLARE C! OCA"IA # "ILEI NATIONALE A ROMANIEI$ SARATORILOR
DE CRACI!N$ DRAGOETE$ "I!A COPIL!L!I %Or&ani'atori# (ro)*+,+ian+ Cons+ela$ (ro)*
Panaite Diana$ (ro)* Car-ara+ G.eor&.e %/oor0onator1$ (ro)* ere2 Irina et/*
- VI"IONARI DE 3ILME ED!CATIVE (re/+4#
$$ALCOOL!L N! TE 3ACE MARE5%toate /lasele1$
$$SA SP!NEM STOP VIOLENTEI SCOLARE5
PRIETEN!L ME! - CALC!LATOR!L%(ro)* Cristea Doina1
C!M NE 3ERIM IN CA" DE INCENDII - %(ro)* Petro6i/i Ci(rian1 et/*
- E7/+rsii# Arena Cit8 4all a/9+$ a'in+l Oli4(i/ a/9+ : %Pro)* +,+ian+ Cons+ela* Petro6i/i
Ci(rian1$ e7/+rsie in S+-/ar(a,ii Mol0o6ei- (ro)* ere2 Irina$ (ro)* +,+ian+ Cons+ela et/*
De un real #olos a #os% co(unicarea in%re noi, cole*ii, cola+orand )en%ru o (ai lar*a si %e(einica
#or(are a ele&ilor nos%ri, in ac%iunile claselor ,co()le%andu-ne reci)roc/ E#icien%i1area de(ersului didac%ic
s-a reali1a% (ai ales )rin%r-o a+ordare in%er si %ransdisci)linara ,li(+a9ul u%ili1a% #iind s)eci#ic unor
do(enii cone2e/
!a clasa a VI- a :, s-a )us (are accen% )e ac%i&i%a%ile de consiliere ,ca )ar%e in%e*ran%a a
ac%i&i%a%ilor de in&a%are, dar si ca (i9loace de consolidare si de recreere, %re1ire a in%eresului, de1&ol%are a
i(a*ina%iei crea%oare/ Din%re ac%i&i%aile des#a"ura%e de doa(na )ro#/ Cons+ela +,+ian+ a(in%i(0
- reali'area /aiet+l+i /ole/ti6 0e 0iri&entie in /are )ie/are ele6 si-a e7(ri4at
&an0+rile si s-a+ /onse4nat a/ti6itatile /e a+ a6+t lo/ la ora 0e 0iri&entie;
- /oala no+a$ ,in+ta no+9;
S(+ne4 <STOP VIOLENEI AS!PRA 3EMEII=5
- La s9ni+2*
Ma9ori%a%ea diri*in%ilor au cola+ora% cu )ro#esorii de la clasa si cu cole*ii de co(isie, do&ada ,
ac%i&i%aile de in%er-asis%en$ in &ederea iden%i#ic$rii celor (ai e#icien%e s%ra%e*ii de )redare ;in&a%are si
e2)loa%are a )o%en%ialului in%elec%ual si crea%i& al ele&ilor/
Ac%i&i%a%ea de )er#ec%ionare con%inua a )ro#esorilor diri*in%i, a i(+raca% #or(e di&erse cu %ri(i%ere
direc%a ca%re o+iec%i&ele (a9ore s%a+ili%e0
- de1+a%eri si co(unicari
- a%eliere de lucru
- sc5i(+uri de e2)erien%a
- cerce%ari con%a%a%i&e si a(eliora%i&e
- (ese ro%unde
- ac%i&i%a%i educa%i&e< %e(a%ica, #iind &aria%a in #unc%ie de o+iec%i&ele
s%a+ili%e si de necesi%a%ile de (o(en%=
In &ederea i()licarii ca% (ai ac%i&e a )arin%ilor in &ia%a scolii , in cadrul sedin%elor cu )arin%ii au
#os% i()ar%asi%e e2)erien%e )ersonale in aceas%a direc%ie #oar%e i()or%an%a si )en%ru ele&i, dar si )en%ru
)arin%i/
S%raduindu-ne #iecare din%re noi sa #or(a( la ele& a%i%udini sana%oase &i1a&i de (unca in colec%i&,
s-a des#asura% (asa ro%unda cu %e(a%ica 0 6 Rolul si e#icien%a )ro#esorului in educa%ia ele&ilor/
!a ni&elul co(isiei a #os% de1+a%u%a %e(a 6S)ec%acolele7 ;(i9loc de de1&ol%are a in%eli*en%elor
(ul%i)le reali1andu-se ser+ari e2%raordinare cu oca1ia sar+a%orilor de iarna/
Pen%ru a (en%ine rela%ia #a(ilie- scoala, a( o#eri% in cadrul sedin%elor cu )arin%ii in#or(a%ii
)eriodice si c5iar 1ilnic <la ne&oie= se(nalandu-se orice nere*ula de a(+ele )ar%i/ Se )o% (en%iona
lec%ora%ele cu )arin%ii in care s-au i()lica% (a9ori%a%ea diri*in%ilor claselor V-VIII, in%alniri care au a+orda%
di#eri%e %e(a%ici s)eci#ice )u+er%a%ii "i adolescenei/
In e&ala 4as+ra $ a4 0e'6oltat la ele6ii nostri si4t+l artisti/ (rin i4(li/area lor in )or4a,ii 0e
0ans$ 4+'i/a$ (iese 0e teatr+ /oor0onatori ai a/estor a/ti6itati )iin0 (ro)esorii # ere2 Irina$
Car-ar9+ G.eor&.e$ +,+ian+ Cons+ela$ Panainte Diana Maria*
3or4area 0e(rin0erilor (ra/ti/e s-a+ reali'at (rin )olosirea 0e 4eto0e 2i (ro/e0ee /are sa
/ontri-+ie la /re2terea &ra0+l+i 0e ori&inalitate si in0e(en0en,a in re'ol6area sr/inilor 0e l+/r+ * De
re4ar/at in a/este a/ti6itati$ ar )i# (ro)* +,+ian+ Cons+ela$ (ro)* Panainte Diana Maria$ (ro)*
Cristea Doina 2i al,ii*
Pen%ru ca (o%i&aia s$ e2is%e din %oa%e )unc%ele de &edere , #iecare diri*in%e a a(ena9a% s)a%iul de
lucru la ni&elul clasei sale, res)ec%and a(+ien%ul cores)un1a%or0 condi%iile de i*iena, as)ec% in#or(a%i& ,
#or(a%i&,es%e%ic, %oa%e aces%ea #acili%nd di&ersi#icarea #or(elor de or*ani1are a ins%ruirii con#or(
)ar%iculari%a%ilor de &ars%$ si indi&iduale /
De1&ol%area ca)aci%aii de in&a%are s-a reali1a% )rin a+ordarea unei di&ersi%a%i de #or(e de
in&a%are0 in&a%area reci)roca, (e%oda cu+ului, ciorc5inelui, c5es%ionrului, o+ser&a%iei direc%e, sus%inerea si
e2)licarea unor no%iuni )e +a1a s%udiului indi&idual/
A)recierea re1ul%a%elor scolare s-a #acu% )rin ela+orarea descri)%orilor de )er#or(an%a )en%ru uni%a%i de
con%inu% *ru)a%e in di&erse (oduri, inca% sa cors)unda s%andardelor de )er#or(an%a, s%a+ilirea )ro+elor de
e&aluare con#or( o+iec%i&elor, s%a+ilirea ul%erior <ca ur(are a conclu1iilor in ur(a anali1ei aces%ora = a
(odali%a%ilor de a(eliorare si de1&ol%are, inso%irea e&aluarilor de o+ser&a%ii si a)recieri, #olosi%oare
ele&ilor, dar si )arin%ilor in ideea s%i(ularii la ele&i a ACT8!8I DE INVAARE/
S%udiul indi&idual a cons%i%ui% de ase(enea o (odali%a%e e#icien%a de #or(are con%inua cu a)licarea in
de(ersul didac%ic a nou%a%ilor (e%odolo*ice/
Parti/i(area la si4(o'ioane$ 4ese rot+n0e$ /on/e(erea si 0es)as+rarea +nor (arteneriate
e0+/ationale $ a+ /onstit+it 4i>loa/e e)i/iente 0e )or4are /ontin+a #
- /+rs+ri 0e (er)e/tionare
- (arti/i(area la /er/+rile (e0a&o&i/e (e /ate0re 0es)as+rate la ni6el lo/al si >+0etean
- (roie/te 0e (arteneriat e0+/ational#
- /oala 0e 6ar9 - (ro)* ene0i/ Moni/a$
- DAR DIN DAR SE 3ACE RAI- (ro)* +tnar+ Mariana
- Contra/t 0e /ola-orare 2i (arteneriat /+ teatr+l$ $$Vi/tor Ion Po(a?? @rla0- Pro)* ere2
Irina$ or2 Vasili/a$ Car-ar9+ G.eor&.e*
-L9sa,i Co(iii s9 6in9 la 4ine : (arteneriat e0+/a,ional Gr90ini,9- iseri/9 %(ro)*
Postola/.e Maria$ e0* Solo4on Elisa-eta1
- AC-+l /ir/+la,iei E0+/* S+san+ L+/ia
Pen%ru ac%i&i%a%ea educa%i&a in anul ,-.,-,-.> se &or lua in considerare ur(a%oarele as)ec%e0
- In%oc(irea (ai a%en%a a docu(en%elor de lucru ale )ro#/ diri*in%i <)lani#icarea se(es%riala si anuala = "i
corelarea %e(elor )ro)use cu cerinele clasei de ele&i/
- 8%ili1area unor s%ra%e*ii didac%ice in cadrul orelor de diri*en%ie as%#el inca% ele&ul sa se )oa%a e2)ri(a,sa
#ie ascul%a% si indru(a% e#icien%/
- I()licarea %u%uror diri*in%ilor si a conducerii scolii in ac%i&i%a%i educa%i&e e2%rascolare
<%ea%rul,s)ec%acole,concursuri,e2cursii,e%c= as%#el inca% aces%e ac%i&i%ai sa )oa%a #i &alori#ica%e din )unc% de
&edere educa%i&/
- A%ra*erea in%r-o (ai (are (asura a )arinilor in &ederea reali1arii unui )ar%eneria% real Scoala -?a(ilie
-Sc5i(+area (en%ali%a%ilor si a%i%udinilor unor )ro#/ diri*ini #a%a de )ro+le(ele ele&ilor si )osi+ili%$ilor
lor de a #ace #aa aces%or )ro+le(e )recu( si #aa de i()or%ana orei de diri*enie <care uneori s-a
%rans#or(a% in%r-o ora de curs=/
- I()licarea %u%uror diri*in%ilor in )ro*ra(ul ini%ia% de conducerea scolii, acela de a sc5i(+a as)ec%ul
claselor, curii si a scolii in *eneral/
Diri*in%e0 )ro#/ Consuela uuianu
?o%o*ra#ii reali1a%e cu oca1iaac%i&i%$ilor des#$sura%e 'n anul "colar ,-..-,-.,
Pri4a ora 0e 0iri&en,ie# < 3a/e4 /+nostin,95

Clasa noastr9$ )a4ilia noastr9
De'-atere (ri6in0 (ro-le4ele or&ani'atori/e

Mini (li4-are la A0>+0


S(+ne4 <STOP VIOLENEI AS!PRA 3EMEII=5
La sani+2


/oal9 no+a$ ,in+t9 no+9A/ti6ita,i 0e DRAGOETE


A/ti6itati in /a0r+l (ro&ra4+l+i $$/oala Alt)el??
A/ti6itati 0e 1 I+nie
Res)onsa+il0 )ro#/ Car+ar$u G5eor*5e