You are on page 1of 4

Minggu 1 ( 31/4/2014 4/4/2014 )

Hari/
Tarikh
Kelas Masa Topik Objektif
Pembelajaran
Hasil
Pembelajaran
Isnin
31/4/2014

5 Cemerlang

-

-


-

-
Selasa
1/4/2014

5 Maju

10.55
-
11.55

Pecahan

Shadowing

Shadowing
Rabu
2/4/2014

5 Cemerlang


-


-

-

-

5 Maju
11.55
-
12.55

Pecahan

Shadowing

Shadowing
Khamis
3/4/2014

5 Cemerlang
8.05
-
9.05

Perpuluhan

Shadowing

Shadowing
Jumaat
4/4/2014

5 Maju


-


-

-

-

Minggu 3 ( 14/4/2014 18/4/2014 )

Hari/
Tarikh
Kelas Masa Topik Objektif
Pembelajaran
Hasil
Pembelajaran
Isnin
14/4/2014

5 Cemerlang
10.55
-
11.55

Wang

Mengguna dan
mengaplikasi
konsep matematik
yang melibatkan
wang sehingga
RM 100 000
Menolak
sejumlah wang
dalam ringgit
dan sen
sehingga
RM 100 00
Selasa
15/4/2014

5 Maju

10.55
-
11.55

Wang

Mengguna dan
mengaplikasi
konsep matematik
yang melibatkan
wang sehingga
RM 100 000
Menolak
sejumlah wang
dalam ringgit
dan sen
sehingga
RM 100 00
Rabu
16/4/2014

5 Cemerlang

9.35
-
10.35

Wang

Mengguna dan
mengaplikasi
konsep matematik
yang melibatkan
wang sehingga
RM 100 000
Menolak
sejumlah wang
dalam ringgit
dan sen
sehingga
RM 100 00

5 Maju
11.55
-
12.55

Wang

Mengguna dan
mengaplikasi
konsep matematik
yang melibatkan
wang sehingga
RM 100 000
Menolak
sejumlah wang
dalam ringgit
dan sen
sehingga
RM 100 00
Khamis
17/4/2014

5 Cemerlang
8.05
-
9.05

Wang

Mengguna dan
mengaplikasi
konsep matematik
yang melibatkan
wang sehingga
RM 100 000
Mendarab
sejumlah wang
dalam ringgit
dan sen dengan
nombor bulat
satu digit
Jumaat
18/4/2014

5 Maju

9.35
-
10.35

Wang

Mengguna dan
mengaplikasi
konsep matematik
yang melibatkan
wang sehingga
RM 100 000
Mendarab
sejumlah wang
dalam ringgit
dan sen dengan
nombor bulat
satu digit

Minggu 4 ( 21/4/2014 25/4/2014 )

Hari/
Tarikh
Kelas Masa Topik Objektif
Pembelajaran
Hasil
Pembelajaran
Isnin
21/4/2014

5 Cemerlang
10.55
-
11.55

Wang

Mengguna dan
mengaplikasi
konsep matematik
yang melibatkan
wang sehingga
RM 100 000
Mendarab
sejumlah wang
dalam ringgit
dan sen dengan
nombor bulat
satu digit
Selasa
22/4/2014

5 Maju

10.55
-
11.55

Wang

Mengguna dan
mengaplikasi
konsep matematik
yang melibatkan
wang sehingga
RM 100 000
Mendarab
sejumlah wang
dalam ringgit
dan sen dengan
nombor bulat
dua digit
Rabu
23/4/2014

5 Cemerlang

9.35
-
10.35

Wang

Mengguna dan
mengaplikasi
konsep matematik
yang melibatkan
wang sehingga
RM 100 000
Mendarab
sejumlah wang
dalam ringgit
dan sen dengan
nombor bulat
dua digit

5 Maju
11.55
-
12.55

Wang

Mengguna dan
mengaplikasi
konsep matematik
yang melibatkan
wang sehingga
RM 100 000
Mendarab
sejumlah wang
dalam ringgit
dan sen dengan
nombor bulat
dua digit
Khamis
24/4/2014

5 Cemerlang
8.05
-
9.05

Wang

Mengguna dan
mengaplikasi
konsep matematik
yang melibatkan
wang sehingga
RM 100 000
Membahagi
sejumlah wang
dalam ringgit
dan sen dengan
nombor bulat
satu digit
Jumaat
25/4/2014

5 Maju

9.35
-
10.35

Wang

Mengguna dan
mengaplikasi
konsep matematik
yang melibatkan
wang sehingga
RM 100 000
Membahagi
sejumlah wang
dalam ringgit
dan sen dengan
nombor bulat
satu digit
Minggu 2 ( 7/4/2014 11/4/2014 )
Hari / Tarikh Kelas Masa Topik Objektif
Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Isnin
7/4/2014


5 Cemerlang
10.55
-
11.55

Wang
Memahami dan
menggunakan istilah
berkaitan wang
Menulis dan
membaca nilai
wang dalam ringgit
dan sen sehingga
RM 100 000
Selasa
8/4/2014


5 Maju
10.55
-
11.55

Wang
Memahami dan
menggunakan istilah
berkaitan wang
Menulis dan
membaca nilai
wang dalam ringgit
dan sen sehingga
RM 100 000
Rabu
9/4/2014


5 Cemerlang
9.35
-
10.35

Wang
Mengguna dan
mengaplikasi konsep
matematik yang
melibatkan wang
sehingga RM 100 00
Menambah
sejumlah wang
dalam ringgit dan
sen sehingga
RM 100 000

5 Maju

10.55
-
11.55

Wang
Mengguna dan
mengaplikasi konsep
matematik yang
melibatkan wang
sehingga RM 100 00
Menambah
sejumlah wang
dalam ringgit dan
sen sehingga
RM 100 000
Khamis
10/4/2014


5 Cemerlang
8.05
-
9.05

Wang
Mengguna dan
mengaplikasi konsep
matematik yang
melibatkan wang
sehingga RM 100 00
Menambah
sejumlah wang
dalam ringgit dan
sen sehingga
RM 100 000
Jumaat
11/4/2014


5 Maju
9.35
-
10.35

Wang
Mengguna dan
mengaplikasi konsep
matematik yang
melibatkan wang
sehingga RM 100 00
Menambah
sejumlah wang
dalam ringgit dan
sen sehingga
RM 100 000