You are on page 1of 12

COMPORTAMENTUL COLECTIV I VIOLENA SOCIAL

1
Intr-o lucrare ale crei reten!ii nu "e #or $incolo $e "inte%a nece"ar entru &n!ele'erea (i
or$onarea $i)eritelor co*onente ale co*orta*entului colecti#+ Turner (i ,ilian ne un &n
Collective Behavior -1./01 &n )a!a unei a$e#rate 23r!i4 a 5e3a#iori"*ului la #re*ea re"ecti#6
7eclara!ia $e inten!ie a autorilor e"te *ai $e'ra5 *o$e"t+ entru c+ &n realitate+ atunci c8n$
aare ne#oia $e 'enerali%ri e*irice entru anu*ite )eno*ene "ociale (i co*orta*ente $e 'ru
9care $e o5icei nu "unt ri#ite &*reun9+ ei ie" $e:a &n c8*ul ino#a!iei "ociolo'ice+ c3iar $ac
nu &n )or*a "a creatoare $e teorie "au $e ara$i'*6 Alic8n$ acu* "i"te*ul concetual al lui
,3un+ ei "unt iticii care reu(e"c " #a$ $incolo $e c&t oate #e$ea uria(ul6 E a$e#rat+ a"ta
toc*ai entru c "tau e u*eri $e uria(i6 S #e$e* &nt8i ino#atorii (i creatorii $e ara$i'*6
1. De la studiul mulimii la studiul comportamentului colectiv
Turner (i ,ilian "e raortea% la cla"icii cercetrii co*orta*entului colecti# re%ent8n$ $in
er"ecti#a rorie (coala ira!ionali(tilor+ e 7ur;3ei*+ coala $e la C3ica'o (i rere%entan!ii
interac!ioni"*ului "i*5olic6 Pri#ite &n er"ecti# i"toric+ cercetarea (i con"tituirea $o*eniului
co*orta*entului colecti# au o erioa$ $e &nceuturi e care o i$enti)ic* &n ceea ce a* nu*it
$e:a coala iraionalist6 Aici "unt la"a!i ca rere%entan!i Le <on+Tar$e+ 7ur;3ei*6
Con"oli$area unor a"t)el $e reocuri entru cercetarea co*orta*entului $e 'ru a arut &n"
la &nceutul "ecolului trecut+ o $at cu rin!ii )on$atori ai "ociolo'iei+ care au in$i#i$uali%at un
c8* $e cercetare nou rintr-o re#olt &*otri#a a5or$rii in$i#i$uali"te a co*orta*entului
u*an6 Re#olta lui Au'u"te Co*te (i =er5ert Sencer+ $e e>e*lu+ au $at un 7ur;3ei* (i un
Tar$e &n cercetarea co*orta*entului tran"in$i#i$ual+ lucru ce a )cut o"i5il intro$ucerea $e
concete noi (i $e anali% a unei realit!i care "e con"tituie ca o5iect $e cercetare al "ociolo'iei6
7e la ra!iune (i "en%a!ii ? $o*eniu re$ilect $e e>lica!ie re-"ociolo'ic a co*orta*entului
u*an+ "e #a a:un'e rin 7ur;3ei* la 9)ate "ociale9 (i 9rere%entri colecti#e9+ care $e#in arte a
rinciiilor $e &n!ele'ere (i e>licare a co*orta*entului colecti#6 7ar+ 97in ricina accentului
u" e realitatea rere%entat $e 'ruul "ocial (i ro$u"ele "ale+ 7ur;3ei* e"te a$e"ea cla"i)icat
ca teoretician al "u)letului 'ruului9+ con"i$er8n$u-"e c are un )el $e conce!ie *i"tic $e"re
1
Ace"t caitol e"te e>tra" $in cur"ul ro)6 Ste)an Stanciu'elu - Para$i'*el #iolentei
'ruul ri#it ca o entitate "uerin$i#i$ual cu o e>i"ten! e $e-a &ntre'ul "earat $e cea a
in$i#i%ilor care &l co*un69 E"te a$e#rat c o a"t)el $e critic la a$re"a "ociolo'iei $ur;3ei*iene
e"te )oarte 'reu $e accetat6 In )on$+ ceea ce a )cut rintele neconte"ta5il al "ociolo'iei+ nu a
)o"t altce#a $ec8t " "e*nale%e (i " anali%e%e *ecani"*e "ociale (i )eno*ene - fapte sociale+
care "e con"tituie ca realit!i $e "ine "tttoare &n raort cu co*orta*entele in$i#i$uale6 Un 'ru
e"te altce#a $ec8t "u*a in$i#i%ilor iar ro$u"ele "ociale ale ace"tuia nu ot )i anali%ate $ec8t
in$een$ent $e co*orta*entul in$i#i$ual care )ace o5iectul $e anali% al "i3olo'iei6 In "a!iul
)rance% un alt $i"ciol al lui Au'u"te Co*te+ care a u" ro5le*a co*orta*entului colecti# a
)o"t @a5riel Tar$e6 Accentul u" $e ace"ta e co*orta*entul $e 'ru (i anali%ele "ale au $at
acea Les lois de l'imitation+ -1.AA1 care ri$ic ro5le*a $i)u%iunii culturale &ntre "a!ii "ocio-
culturale $intre cele *ai $i#er"e+ &n 'eneral+ a $i)u%iunii )or*elor co*une $e co*orta*ent
colecti#+ &n articular6 Princiiul $e 5a% al unei a"t)el $e teorii a imitaiei e"te acela c in$i#i%ii
(i 'ruurile tin$ " &*ru*ute co*orta*ente "ociale ree>i"tente &n alte "a!ii culturale6 Te%a
lui Tar$e e"te aceea c exist o tendin universal de imitare social6 A#e* i*ita!ii $e *o$+
i*ita!ii $e o5iceiuri+ $e $i)erite co*orta*ente in$i#i$uale (i $e 'ru+ "une Tar$e6 E>i"t+ $e
a"e*enea+ o $i)eren! "e*ni)icati# &ntre un public (i o mulime+ $in er"ecti#a aceleia(i
ten$in!e uni#er"ale $e i*ita!ie "ocial6 7ar+ o5"er# Turner (i ,illian+ teoria co*orta*entului
colecti# la Tar$e e"te &nc in$i#i$uali"t+ $ac o raort* la cea a lui 7ur;3ei*+ cci 9ino#a!iile
care $e#in 9"ociali%ate9 rin i*ita!ie+ r*8n totu(i ro$uc!iile unor *in!i in$i#i$uale6
Interac!iunea in$i#i%ilor &n ca$rul unui 'ru are rolul toc*ai $e a r"8n$i ace"te ro$uc!ii
in$i#i$uale (i &n nici-un ca% $e a le ro$uce96
Bon$atorul teoriei comportamentului colectiv e"te &n" )r &n$oial @u"ta#e Le <on6 7ac
7ur;3ei* (i Tar$e au u" *ai $e'ra5 ro5le*a ac!iunii "ociale (i a co*orta*entelor 'ruului+
Le <on i$enti)ic un a'ent colecti# "eci)ic+ urttorul rin e>celen! al ace"tui ti $e
co*orta*ent colecti#C *ul!i*ea6 Vor5in$ $e"re 9"i3olo'ia *ul!i*ii9+ el '"e(te &n ace"t ti
$e a'ent "ocial 9rototiul tuturor )or*elor $e co*orta*ent colecti#69 Turner (i ,illian "unt
rintre u!inii care accet $u cel $e-al $oilea r%5oi *on$ial teoria lui Le <on+ $e"re care
#or5e"c+ &n *o$ critic+ totu(i6 Pentru ei+ caracteri%area *ul!i*ii )cut $e Le <on ca )iin$ *arcat
$e co*orta*ent i*ul"i#+ necontrolat+ $e conta'iune (i "u'e"ti5ilitate r*8ne una #ali$C
97e"crierile "ale ri#in$ co*orta*entul *ul!i*ilor au )o"t $e"criti#e -'ra3ic1 (i corecte
-accurate196 Cu toate ace"tea el r*8ne #a' (i aroae *i"tic ri#in$ con$i!iile &n care "e ro$uce
co*orta*entul colecti#6 Comportamentul colectiv (i-a c8(ti'at calitatea $e $o*eniu $e "ine
"tttor (i a $e#enit o5iect $e "tu$iu &n cercetarea "ociolo'ic a5ia la &nceutul anilor DAE ai
"ecolului no"tru+ rin coala de la Chicago6 Rutura ei"te*olo'ic a*erican &n cercetarea
ace"tui ti $e ac!iune "ocial e"te cu at8t *ai *are cu c&t &n ace"t "a!iu "ociolo'ic i$eea $e
ac!iune-ro$uc!ie colecti# e>lica5il alt)el $ec8t rin articiri in$i#i$uale era aroae total
re"in"6 7e e>e*lu+ tra$i!ia "ociolo'ic a*erican re"in'ea i$eea $e incontient colectiv "au
$e co*orta*ente noi care ot lua na(tere $in interac!iunea in$i#i%ilor &n ca$rul *ul!i*ii (i a
'ruurilor &n 'eneral6 Fillia* Mc7ou'all nu reu(e(te " articule%e i$eea $e con(tiin! colecti#
&ntr-o lucrare care "e intitulea% c3iar The Group indC entru el co*orta*entul *ul!i*ii (i
e>ce"ele ei "unt re%ultatul unor "enti*ente ri*are (i i*ul"uri care "unt e>ri*ate $e ctre
in$i#i%i &n ca$rul *ul!i*ii6 Cu* e>lic tra$i!ia in$i#i$uali"t a*erican aari!ia lor &n ca$rul
*ul!i*iiG R"un"ul era "i*luC ace"tea "unt e>ri*ate *ai $e'ra5 &n *ul!i*e $ec8t &n 'ruuri
or'ani%ate6 Mani)e"trile $e a're"i#itate (i in"tinctele ri*are "coa"e la lu*in $e articiarea
in$i#i$ului la o ac!iune "ocial aarent $e%or'ani%at ? *ul!i*ea+ !in )ie $e )atul c in$i#i$ul
ier$e "enti*entul con(tiin!ei $e "ine &n *ul!i*e+ )ie entru c &n ca$rul ace"teia+ "re $eo"e5ire
$e 'ruurile "trati)icate (i or'ani%ate+ "e $i*inuea% "enti*entul re"on"a5ilit!ii er"onale (i "e
rela>ea% atitu$inile o5i(nuite $e autocritici"* (i autocontrol6
Hncercrile $e anali% (i e>licare a co*orta*entului colecti# nu "-au orit &n" la a5or$ri $e
ti "i3olo'i"t-in$i#i$uali"te6 Intr-o )a% $e &nceuturi ale "i3olo'iei "ociale+ $e e>e*lu+ BloI$
Allort &ncerca"e " con"truia"c "i3olo'ia "ocial 5a%at "trict e rinciiile 5e3a#iori"*ului+
e#it8n$ co*let 9"enti*entul $e 'ru+ con(tiin!a $e 'ru96 Allort alic ace"te rinciii la
co*orta*entul colecti#+ )r a acceta &n" )atul c &n ca$rul unui 'ru ot " aar )or*e noi
$e co*orta*ent6 Anali%a lui *er'e a"t)el e i$eea co*orta*entului colecti# ri#it ca "u*a a
reac!iilor in$i#i$ualeC4I$entitate $e reac!ii &n"e*na c to!i *e*5rii 'ruului "unt e>u(i la acela(i
"ti*ul6 Mul!i*ea inten"i)ic reac!iile )iecrui in$i#i$ $in cau%a "ti*ulrii care aare atunci c8n$
in$i#i$ul &i #e$e e al!ii r"un%8n$ &n acela(i )el6 Allort (i-a "inteti%at teoria co*orta*entului
colecti# &n ur*toarea $eclara!ieC 9In$i#i$ul "e co*ort &n ca$rul *ul!i*ii &ntr-un *o$ ce#a *ai
accentuat $ec8t "ar co*orta &n con$i!iile &n care ar )i "in'ur99 Pe acea"t tra$i!ie a*erican care
re)u% co*orta*entul colecti# ca un )at "ocial $e "ine "tttor (i o5iecti#at $e reac!iile (i
co*orta*entele )iecrui in$i#i$ luat &n arte+ Par; (i <ur'e"" roun o teorie articulat a
co*orta*entului colecti# ri#it $in er"ecti#a contri5u!iei "ale ino#ati#e &n ca$rul 'ruului (i
&n ca$rul "ociet!ii ca &ntre'+ &n con$i!iile &n care acea"t )or* $e *ani)e"te "ocial nu $e(e(te
li*itele &n care "ocietatea " "e oat re'enera "in'ur+ $u ce o *i(care "ocial i-a u" "u5
"e*nul &ntre5rii "tructura+ *ecani"*ele $e )unc!ionare "au anu*ite )or*ule $e or'ani%are
"ocialJin"titu!ional6 In ace"t ca$ru teoretic aare anali%a e care )on$atorii colii de la Chicago
o )ac co*orta*entului colecti# &n ca$rul *ul!i*ii+ "ectelor+ u5licului (i *i(crilor "ociale+
relun'in$+ corect8n$ (i a$u'8n$ concete noi tra$i!iei *o(tenite $e la ira!ionali"*ul euroean
al ")8r(itului $e "ecol nou"re%ece (i &nceutului $e "ecol $ou%eci6
7e acelea(i )or*e $e co*orta*ent colecti# "e #a ocua *ai t8r%iu (i <lu*er+ care a "ta5ilit o
$at entru tot$eauna co*orta*entul colecti# ca arte a "ociolo'iei+ $i"tinct $e alte
o5iecteJ$o*enii $e cercetare (i anali% &n ca$rul (tiin!ei "ociolo'ice ce &(i "tructura ro're"i# aria
$e cercetare (i "u5$o*eniile+ e $e o arte+ *eto$ele $e lucru (i "trate'iile $e cercetare+ e $e alt
arte6 Pentru calitatea "a $e K$i#i%iune "earat "ociolo'iei9+ <lu*er i$enti)ic co*orta*entul
colecti# $ret acea form de comportament social care nu este deteminat de tradiie sau
prestabilit de alte forme de comportament social6 O a"t)el $e $eli*itare a $o*eniului $e cercetat
ne $uce &n ro>i*itatea acelor )or*e $e *ani)e"tareJac!iune "ocial ale unui 'ruJ*ul!i*e care "e
)or*ea% *ai $e'ra5 &n *o$ "ontan (i )r "tructur (i ca$ru nor*ati# re"ta5ilit+ $eci6 Mai
*ult+ 9Cercettorul co*orta*entului colecti# caut " &n!elea' )elul &n care o nou or$ine
"ocial ia na(tere+ entru c aari!ia unei noi or$ini "ociale e"te ec3i#alent cu aari!ia unor noi
)or*e $e co*orta*ent colecti#69
7u o trecere &n re#i"t a celor *ai i*ortante teorii a"ura co*orta*entului colecti#+ la care
a$au' (i er"ecti#a "i3analitic "ta5ilit $e Breu$ &n "i3olo'ia 'ruului (i anali%a E'o-ului+
entru care *ul!i*ea e"te o roiec!ie a )i'urii tatlui+ autorii ace"tei a$e#rate 3r!i a anali%elor
co*orta*entului colecti# &ncearc " &(i "ta5ilea"c "e*ni)ica!ia ter*enului cu care #or oera &n
anali%a $i)eritelor $i*en"iuni ale ace"tuia6 Re)u%8n$ o $e)inire $e ti cla"ic+ ei &ncearc "
roun
c8te#a etae care " e#i$en!ie%e $i*en"iunea *ulti"ta$ial &n care e"te con"truit o5iectul $e
anali%at6
Hn ri*ul r8n$+ concetul $e comportament colectiv "e re)er *ai $e'ra5 la 'ru $ec8t la
caracteri"tici ale in$i#i%ilorC in$i#i$ul oate intra &n anic+ $e"i'ur+ $ar nu*ai 'ruul oate intra
&n anic &ntr-un co*orta*ent colecti#+ eli*in8n$u-"e a"t)el $in concet $i*en"iunea
"i3olo'i"t-in$i#i$uali"t6 In al $oilea r8n$+ comportamentul colectiv "e re)er la "tu$iul
in$i#i%ior care interac!iona% &n ca$rul unui 'ru6 Accentul u" e in$i#i$ "e roiectea% &n
anali%a 5e3a#iori"t $eci e rela!iile $intre in$i#i%i+ e $e o arte+ e ro$u"ele ace"tor
interac!iuni+ e $e alt arte6 In al treilea r8n$+ comportamentul colectiv e"te $e)ini5il &n aria
'ruurilor care nu "unt or'ani%ate (i care nu )unc!ionea% $u re'uli re"ta5ilite+ cu* ar )i cele
ale tra$i!iei+ $e e>e*lu6 In acea"t er"ecti#+ comportamentul colectiv e"te acea form de
interaciune !n cadrul uni grup social care se guvernea" dup norme sau reguli aprute !n mod
spontan iar nu dup unele formali"ate sau stabilite !n timp ca reguli de interaciune de tip
informal6 In al atrulea r8n$+ comportamentul colectiv tre5uie $i)eren!iat $e co*orta*entul
in"titu!ional+ &n "en"ul c el $e%#olt nor*e care nu "e re'"e"c la ni#elul "ociet!ii ca &ntre'6 La
un *o*ent $at+ co*orta*entul colecti# "e oate c3iar oune "au oate *o$i)ica ace"te nor*e
colecti#e care )unc!ionea% la ni#elul "ociet!ii ca &ntre'6 Intr-o ulti* aro>i*are+ teoria
comportamentului colectiv tre5uie " )ie $i"tinct $e "i3olo'ia "ocial6 In ca%ul
co*orta*entului colecti#+ a5"en!a unei "ta5ilit!i tra$i!ional-i*u"e la" loc entru atternuri
co*orta*entale $e 'ru+ care " oat )i "ta5ilite $e atitu$inea unora $intre *e*5ri+ lucru care
"e &nt&*l *ai rar &n 'ruuri or'ani%ate6
O5"er#* cu*+ &ntr-o a"t)el $e $e)inire+ o5iectul $e $e)init ? comportamentul colectiv+ e"te tratat
$in er"ecti#a con$i!iilor $e e*er'en! (i ale con"ecin!elor "ale &n e'al *"ur6 Ne ute*
a(teta la co*orta*ent "ocial $e 'ru care nu are nor*e $e interac!iune "ta5ilite &n ca$rul "u (i
care e"te *ai $e'ra5 o a"ociere "ontan a in$i#i%ilor+ &n con$i!iile &n care aar "c3i*5ri
"e*ni)icati#e &n $i#i%iunea *uncii+ or$inea nor*ati#+ co*unicarea+ toate ace"tea )iin$ ri#ite ca
tr"turi interacti#e ale or'ani%rii "ociale6 Comportamentul colectiv aare $eci c#nd avem de$a
face cu schimbri sociale ma%ore !n organi"area social& care pot duce la cderea sistemului de
control social6 Lucrul oate cel *ai "e*ni)icati# &n anali%a e care o )ac Turner (i
,illianco*orta*entului colecti# "t &n )atul c+ renun!8n$ la #aria5ile teoretice Kira!ionali"te4
recu* in"tinctul $e tur* "au la co*orta*entul $e *ul!i*e+ leac $e la re*i"a c un a"t)el
$e )eno*en "ocial "e con"truie(te6 Ve$e* aici cu* coe%iunea "ocial a *ul!i*ii aare rintr-o
"inte% "ontan a unor )or!e "i3olo'ice+ incon(tiente+ neo5i(nuite6 Un a"t)el $e )eno*en "e
"tructurea% e o re'ul otri#it creia rela!iile $in ca$rul unui 'ru or'ani%at "ontan "unt cu at8t
*ai "oli$are cu c&t 'ruul ac!ionea% &n a)ara "au &n contra$ic!ie cu nor*ele tra$i!ional acre$itate
ale unei "ociet!i "au colecti#it!i *ai lar'i6 Ter*enul cel *ai otri#it entru a $e"crie o a"t)el $e
"itua!ie e"te cel lan"at $e <ur'e"" (i Par;C 9*illin'96 El "e re)er la 9666cutarea $e &n!ele"uri
"anc!ionate "ocial &ntr-o "itua!ie relati# in"ta5il (i ne"tructurat96 Ea e"te a"e*ntoare cu o
cirea$ $e #ite care "e a)l &ntr-o "itua!ie $e *i(care )i%ic+ ne"tructurat+ &nt8*ltoare (i $e
co*orta*ent "u'e"ti#6 7e *ulte ori co*orta*entul unei cire%i $e #ite "au al unei tur*e $e
ani*ale a )o"t a"ociat cu co*orta*entul in$i#i%ilor &n ca$rul *ul!i*ii6 In realitate+ entru ca
"itua!ia u*an " $e#in oera!ional &n ter*eni $e co*orta*ent colecti# e"te ne#oie $e aari!ia
*oti#a!iei entru ac!iune $e un ti "au $e altul+ "au+ &n cel *ai "la5 ca%+ artician!ii " articie
la o $e)inire "ontan (i " ai5 o anu*it &n!ele'ere a "itua!ieiC 9In ace"te con$i!ii+ millling e"te
le'at $e $e%#oltarea unei $e)ini!ii co*une+ care " o)ere o nou 5a% entru coe%iunea "ocial (i
care " )ac o"i5il ac!iunea "ocial9 Ru*oarea+ $e e>e*lu+ e"te o )or* a ace"tui milling6 El
oate )i $e)init &n ri*ul r8n$ ca -un )el $e1 roce" #er5al+ &n care oa*enii #or " a)le ceea ce "e
&nt8*l6 Mi(carea unora atra'e *i(carea celorlal!i6 Hncet-&ncet+ "e )or*ea% con$i!iile entru
r"&n$irea unei "tri co*une la ni#elul 'ruului6 Se con"truie(te a"t)el un o5iect $e intere" care
nu e"te )oarte 5ine $e)init6 Mi(carea unora oate )ace ca al!ii " )ie $i"tra(i $e la roria acti#itate
(i " "e an'a:e%e &n ace"t roce" $e interac!iune &n ca$rul *ul!i*ii6 Se con"truie(te a"t)el o "tare
co*un care oate )i $e)init rin ter*enul $e Kconta'iune "ocial46 7ac e(ti "in'ur+ te oate
)ace ne"i'ur ne"i'uran!a celor $in :ur+ $u cu* $ac e(ti an>io" te oate )ace "i'ur "i'uran!a
celor $in :urul tu6 In ace"t )el articii la "tarea co*un a unui 'ru care $e)ine(te "itua!ia &ntr-
un anu*e )el+ a:ut8n$u-te " a:un'i la aceea(i $e)ini!ie a "itua!iei6 Un a"t)el $e roce" e"te unul $e
$e%#oltare 'ra$ual a ac!iunii &n ca$rul *ul!i*ilor care re%int o $i#er"itate $e care tre5uie "
!in "ea*a orice anali"t al co*orta*entului colecti#6 O ri* cla"i)icare a *ul!i*ilor ne tri*ite
la tiuri olareC in$i#i$uali"t-"oli$ar+ cu tiul *i:lociu ? )ac!ionalL *ul!i*i cu o5iecti# clar
$e)init "au cu o5iecti# 9)ocu"-#olatil9L *ul!i*i acti#eJe>re"i#e+ &n "en"ul c ri*ele ac!ionea%
a"ura unui o5iect e>tern+ e c8n$ cele $in ur* &(i $e)ine"c co*orta*entul rin e>erien!a
"u5iecti# "au rintr-un co*orta*ent ro$u" &n ca$rul *e*5rilor *ul!i*ii+ accentuarea unui
"enti*ent "au in$ice al unei "tri $e "irit+ o #i%iune etc6
Mul!i*ile ot+ $e a"e*enea+ " )ie "ontane+ con#en!ionale+ *aniulate6 Cu* ute* e>lica
*i(carea in$i#i%ilor (i co*orta*entul lor &n ca$rul unei $i#er"it!i tiolo'ice $e *ul!i*iG E>i"t
cu*#a un *o$el 'eneral care ne oate e>lica *ecani"*ele $e )unc!ionare (i $i*en"iunile
ace"tui ti $e ac!iune colecti#G
2. Comportamentul mulimii i formele lui
I6 Intre caracteri"ticile co*une ale *ul!i*ilor+ una $intre cele *ai i*ortante e"te aceea c ele
"unt grupuri emergente+ nu tra$i!ionale6 Co*orta*entul $e *ul!i*e "e $e%#olt atunci c8n$
e>i"t o "tare $e co*unicare+ o conce!ie a ceea ce ac!iunea e"te " "e arorie6 Ace"tea "unt
ro$u"ele unei interac!iuni &n "itua!ii articulare6 Toate *ul!i*ile &*rt(e"c ur*toarele
caracteri"ticiC ne"i'uran!a+ "enti*entul ur'en!ei+ co*unicarea unei "tri $e "irit (i a unei i*a'erii
"eci)ice+ con"tr8n'erea+ "u'e"ti5ilitate in$i#i$ual "electi# (i o"i5ilitateaJer*i"i#itatea6
Turner (i ,illian )or*ulea% o teorie a interac!iunii &n ca$rul *ul!i*ii+ l"8n$ la o arte conce!ii
oulare+ otri#it crora+ oate cu e>ce!ia unor li$eri+ *e*5rii unei *ul!i*i "unt in$i#i%i cu
"tatu" "ocial *ar'inal (i li"i!i $e e$uca!ie6 Teoria rou" are ca unct no$al anali%a interac!iunii
$intre in$i#i%ii a)la!i &n ca$rul *ul!i*ii6 Ei &ncearc " anali%e%e inclu"i# $ru*ul e care un
in$i#i$ &l arcur'e $in *o*entul &n care $eci$e " intre &ntr-o *ul!i*e+ 8n &n *o*entul &n care
ace"ta $e#ine arte inte'rant a *ul!i*ii6 Interac!iunea $in interiorul *ul!i*ii+ "un autorii
ace"tei "inte%e teoretice+ !ine $e tiul $e *oti#e e care )iecare in$i#i$ &l a"ocia% articirii &n
co*orta*entul colecti#+ ceea ce la" i*re"ia $e unitate a *oti#a!iei6 Mer'8n$ e )iliera
teoretic a lui <lu*er+ Turner (i ,illian "ta5ile"c $ret unct %ero &n roce"ul $e inte'rare &n
*ul!i*e+ un e#eni*ent care ar utea "t8rni intere"ul *ai *ultor in$i#i%i+ o i$ee+ o i*a'ine+ un
)at care ie" &n a)ara a(tetrilor o5i(nuite ale in$i#i%ilor6 Un a"t)el $e inci$ent - 9t3e e>citin'
e#ent9 -<lu*er1 - )ace ca in$i#i$ul " ercea "itua!ia ca cer8n$ ac!iune i*e$iat+ lucru ce trece
$incolo $e "i*la curio%itate "au intere"ul $e *o*ent6 E"te o"i5il ca &n *ulte ca%uri o
*a:oritate " ai5 un a"t)el $e "enti*ent al ac!iunii i*e$iate+ $ar nu e"te (i o5li'atoriu6
O a $oua cate'orie $e in$i#i%i "i*t c 9tre5uie )cut ce#a9 &n a"t)el $e "itua!ii+ o *oti#a!ie 'reu $e
$e"cri" (i $e anali%at6 O a treia cate'orie $e in$i#i%i (i $e *oti#a!ii !in $e "ati")ac!ia $irect $e a
articia la un a"t)el $e e#eni*ent+ cel *ai a$e"ea cate'oria acea"ta a#8n$u-(i "u5iec!ii &n
"e'*entul tinerilor "au a$ole"cen!ilor care 9rere%int $e *ulte ori o cate'orie i*ortant $intre
cei care "unt &n centrul $e ac!iune al unei *ul!i*i64 7ar o *ul!i*e a a#ut &ntot$eauna o aur $e
ira!ionalitate (i i*re$icti5ilitate6 7e aici ten$in!a $e a e>lica co*orta*entul *ul!i*ii &n
ter*eni $e "i3o% colecti# "au $e in"tinct $e tur*+ $e in$i#i%i li"i!i $e e$uca!ie etc6 O
o"i5il e>lica!ie a ace"tui co*orta*ent oate #eni e rinciiul "i*5olicii interac!ionale6
Sti*ulii care 'enerea% co*orta*entul $e 'ru nu "unt nu*ai o5iecte entru $e)inirea "coului+
ci (i "i*5oluri6 Ceea ce &n"ea*n c tre5uie " $e)ini* co*orta*entul *ul!i*ii &n ca$rul unui
act $e "i*5oli%are (i re"i*5oli%are6 Pentru a &n!ele'e co*orta*entul *ul!i*ii tre5uie $eci "
anali%* "i*5olic o5iectele care o)er "ti*ulii+ cu* e"te ca%ul unui loc $e)init colecti# ca centru
al unei rere"iuni6 A"t)el+ co*orta*entul unei *ul!i*i "e oate "c3i*5a &n ti*+ lucru
$eter*inat $e "c3i*5area o5iectului-"ti*ul "au $e "c3i*5are unei "tri+ "itua!ie ce ar utea
$eter*ina inclu"i# "c3i*5area co*o%i!iei *ul!i*ii6 Mi(carea e"te a"t)el una $u5l la ni#elul
*ecani"*elor *oti#a!ionale &n ca$rul ac!iunii "ociale i$enti)ica5il &n ace"te con$i!iiC "e
tran")or* "iritul+ entru c "e tran")or* i*a'eria (i "i"te*ul $e "e*ne (i "i*5oluri cu #aloare
rele#ant entru "oli$aritatea 'ruului "ontan con"truit6
II6 Co*orta*entul colecti# nu "e re$uce la co*orta*entul *ul!i*ii6 Turner (i ,ilian *er' *ai
$earte+ e ur*ele coliii $e la C3ica'o+ la *i(crile "ociale care oart cu ele "c3i*5area
"ocial (i care atentea% la o anu*it or$ine "ocial+ un&n$ "u5 "e*nul &ntre5rii "ta5ilitatea unui
ca$ru in"titu!ional+ $e e>e*lu6 7in acea"t er"ecti#+ ne#oia $e nuan!are &n "tu$ierea
co*orta*entului colecti# $e#ine o nece"itate &nte*eiat &ntr-o re#olt &*otri#a
re$uc!ioni"*ului $e tiul celui a)i(at $e un Le <on "au un Si'3ele+ care #or5e"c $e"re *ul!i*e
(i co*orta*ent colecti# ca $e"re entit!i "ociale "ontane a cror ac!iune e"te &n *o$ nece"ar
$i"tructi#6 Co*orta*entul colecti# oate )i "tu$iat $eci $in *ai *ulte uncte $e #e$ere6
E"teo"i5il " ai centrul $e aten!ie e *oti#a!iile in$i#i$uale+ a(a cu* ace"tea &(i '"e"c e>re"ia
rin *ul!i*i+ u5licuri (i *i(cri "ociale6 E"te+ $e a"e*enea+ o"i5il " e>a*ine%i colecti#it!ile
ca 'ruuri+ caracteri%ate $e o "tructur anu*e (i $e roce"e $e e#olu!ie6 Co*orta*entul colecti#
oate )i "tu$iat (i $intr-un al treilea unct $e #e$ere+ anu*e acela al "ociet!ii &n care e>i"t (i "e
ro$uce6 E#i$ent+ &n ace"t $in ur* ca% "e une ro5le*a e)ectelor e care ace"ta le oate a#ea
a"ura "ociet!ii ca &ntre'6 Per"ecti#a analitic rou" leac $e la i$eea c r!ile unei "ociet!i
au roria lor )unc!ie &n ca$rul ace"teia6 Bunc!ia e"te aici $e)init $ret contri5u!ia e care )iecare
$intre ace"te r!i o are la *er"ul &ntre'ului "ocial6 Cu* co*orta*entul colecti# e"te o arte
inte'rant a "ociet!ii+ "e oate a#an"a iote%a c el are o anu*it contri5u!ie la *en!inerea unei
)unc!ionalit!i "ociale+ ceea ce &n"ea*n c el e"te un )at "ocial care+ $ac aare+ tre5uie '8n$it
&n ter*enii unei cerin!e "ociale6 Iar $ac a(a "tau lucrurile+ &ntre5area cu ri#ire la rolul
co*orta*entului colecti# &n *en!inerea "ta5ilit!ii "au &n $eter*inarea "c3i*5rii "ociale aare
acu* $ret una nece"ar6
3. Comportament colectiv i schimbare cultural
Un ri* unct $e #e$ere e"te acela c o a"t)el $e cate'orie a ac!iunii "ociale e"te un )el $e boal
a societii+ ea atent8n$ la "ta5ilitatea ace"teia (i la or$inea "ocial6 Cea $e-a $oua er"ecti#
e"te aceea c "c3i*5area "ocial oate #eni $oar rin inter*e$iul co*orta*entului colecti#6
Intre ace"te $ou e>tre*e+ co*orta*entul colecti# oate )i anali%at ca o "ur" $e "c3i*5are+ nu
unica (i nu &ntot$eauna cu )unc!ia $e $e%or'ani%are (i $e"ta5ili%are a "ociet!ii6 O ri* anali% a
ace"tui tren$ $e '8n$ire "ociolo'ic ne $uce ctre "ociolo'ia "c3i*5rii la Pitiri* Soro;in (i la
Mar>+ rin =e'el6
Pentru Soro;in+ $e e>e*lu+ co*orta*entul colecti# ca *otor al "c3i*5rii oerea% &ntr-o
teorie 'eneral a "c3i*5ului ciclic (i inerent la ni#elul "ociet!ii6 Cultura o"cilea% &ntre "en%a!ie
(i "atura!ie i$eatic6 O cultur 3e$oni"t e"te $o*inat $e naturali"*+ reali"* (i atternuri
*ecanice -*ecanical contri#ance16 O cultur i$ea!ional e"te $o*inat $e *i"tici"*+ $een$en!
$e reli'ie (i "i*5oli"*6 Biecare $intre ace"te culturi oat &n "ine "*8n!a roriei $i"tru'eri6
Cul*ea e#olu!iei unei culturi i$ea!ionale "-a ro$u" &n E#ul *e$iu6 Pentru e>e*lul $e cultur $e
ti 3e$onic+ "e oate o)eri ca e>e*u SUA "ecolului MM6 Hnainte $e a "e a:un'e la cli*a>ul
e#olu!iei )iecrui ti $e cultur+ "e ro$uce un cli*a> al inte'rrii+ "ocietatea )unc!ion8n$ cel *ai
5ine atunci c8n$ e>i"t &nc o"i5ilitate entru $e%#oltare6 Soli$aritatea (i inte'rarea "ocial intr
&n $eclin &n *o*entul &n care cultura $e ti 3e$onic (i cea $e ti i$ea!ional a:un' la roria
"atura!ie6 In ace"t cli*a> al e#olu!iei unei culturi aare in"ati")ac!ia "ocial (i ne*ul!u*irea ce
la" loc entru co*orta*ent colecti# (i "c3i*5are "ocial+ a"t)el $e "itua!ii $e "atura!ie e>tre*
5loc8n$ acti#itatea $e ti creati# la ni#elul culturii ri#ite ca &ntre'+ $eoarece te*a *a:or a
culturii e"te eui%at6 Co*orta*entul colecti# "e e>ri* acu* &n acti#itate creatoare (i ac!iuni
e>loratoare+ rin inter*e$iul crora "e )ace trecerea ctre olul cultural ou"6 7ac accet*
teoria "c3i*5rii culturale a lui Soro;in+ co*orta*entul colecti# e"te a'entul "c3i*5rii "ociale
*a:ore rin e>celen!6 El e"te *ecani"*ul rin care "c3i*5uri re$ete*inate+ *ai $e'ra5+
'enerea% Sc3i*5area6 Con!inutul co*orta*etului "ocial+ $e e>e*lu+ tiul $e #alori e care el
le e>ri*+ "unt re$eter*inate $e i*inen!a "c3i*5ului cultural+ ne "une Soro;in6 O a"t)el $e
teorie ri#in$ co*orta*entul colecti# oate )unc!iona &n con$i!iile &n care accet* "c3i*5area
"ocial ca a#8n$u-(i ori'inea &n ne*ul!u*irea "ocial+ ea &n"(i re%ultat $in i*o"i5ilitatea
"tructurilor "ociale $e a "e a$ata (i $e a "ati")ace ne#oi "ociale6 Pentru c 9acti#itatea &n ca$rul
#aloric tra$i!ional $e#ine *ai u!in "ati")ctoare+ aare ne*ul!u*irea9 "ocial ce 'enerea%
ne#oia $e cutare a unor *ecani"*e noi $e reco*en"are a *uncii "au acti#it!ii "ociale &n
'eneral $e ctre ca$rul "ocial "tructurat &n care acea"ta "e $e")(oar6
O a $oua teorie *a:or a "c3i*5rii "ociale e"te cea *ar>i"t+ otri#it creia acu*ularea $e
contra$ic!ii $uce la con)lict &ntre 'u#ernan!i (i 'u#erna!i+ &ntre cei care $e!in *i:loacele $e
ro$uc!ie (i cei care "unt ne#oi!i "-(i #8n$ )or!a $e *unc e ia!6 Mai *ult+ la ni#elul
*ateriali"*ului $ialectic (i i"toric+ "c3i*5ul ciclic e"te arte a )ilo"o)iei i"toriei+ &n care "i"te*ul
"ocial-)or*a!iunea "ocial $eter*inat oart &n "ine 'er*enele roriei $i"tru'eri6 Te%a $
na(tere roriei anitite%e+ %ic8n$ cu =e'el+ iar luta $intre cele $ou ro$uce "inte%a6 7ialectica
i"toriei care "-a ro$u" rin inter*e$iul lutei $e cla" ? loco*oti# a i"toriei+ cu* "une Mar>+
ne &n)!i(ea% o e#olu!ie continu cu "c3i*5ri )un$a*entale &n "tructura $e #alori+ "ocial+
co*orta*ental+ $e ro$uc!ie+ "c3i*5ri care "unt 'enerate $e e#olu!ia )or!elor $e ro$uc!ie6
Co*orta*etul colecti# e"te+ $in nou+ )or*a &n care "e e>ri* a"t)el $e "c3i*5ri $e )or*a!iune
"ocial6 Teoria lui Mar> e"te alica5il &n 5un *"ur la eoca *o$ern (i cote*oran+ $ac
e"te " "ocoti* re#olu!iile a"t)el $e ei"oa$e $e co*orta*ent colecti# care $e#ine a'entul
"c3i*5rii )un$a*entale la ni#el "ocietal6 Hn ter*eni *ar>i(ti tran"u" i$eea+ co*orta*entul
colecti# &n"o!e(te $e%#oltarea con(tiin!ei $e cla" (i re%ult $in inec3itatea "ocial (i $i"crean!a
"ocial )un$a*ental+ olari%area e>tre* a "ocialului6 E"te la )el $e a$e#rat+ o5"er# anali(tii
co*orta*entului colecti#+ cu* e"te ca%ul lui N6<6Rule+ care une "u5 "e*nul &ntre5rii #aloarea
re$icti# (i "tructura tuturor teoriilor #iolen!e colecti#e -Theories of Civil 'iolence+ 1.O.1+ "e
ro$uce co*orta*ent colecti# at8t &n erioa$e $e *are olari%are+ c&t (i &n erioa$e $e 5un"tare
"ocial6 In erioa$e $e *are cri% econo*ic "au "ocial+ *i(crile $e "tra$ (i *i(crile "ociale+
&n 'eneral+ nu &(i a"u* &n *o$ o5li'atoriu "c3i*5area "i"te*ului oliticC 9Con$i!ii "ociale
e>tre*e "u5 raortul inec3it!ii "unt a"ociate &n i"torie *ai $e'ra5 cu aatia (i re"e*narea &n
cla"ele $e :o"69
7incolo $e teoriile "c3i*5ului ciclic (i ale "c3i*5rii $ialectice+ Turner (i ,illian a#an"ea%
iote%e *ai u!in a*5i!ioa"e ri#in$ )unc!iile (i con$i!iile &n care "e ro$uce co*orta*entul
colecti#6 Co*orta*entul colecti# aare+ $e e>e*lu+ atunci c8n$ a#e* $e-a )ace cu o c$ere a
controlului "ocial )or*al "au in)or*al+ con)lict $e #alori+ )ru"trare (i co*unicarea "ocial6 A"t)el+
co*orta*entul "ocial aare atunci c8n$ a#e* o ina$ec#are a culturii (i o c$ere a or'ani%rii
"ociale -patternuri "ta5ilite $e '8n$ire (i ac!iune+ alturi $e atternuri $e interac!iune "ocial iar
a'en!iile $e control "ocial &ncetea% " *ai )unc!ione%e16 Lr'in$ teoria lui Le <on a"ura
)unc!iei *ul!i*ilor+ "e oate o5"er#a c *i(crile "ociale ot $uce at8t la $i"tru'erea unei or$ini
"ociale )r a une o alta &n locul celei #ec3i+ c&t (i la o $i"tru'ere rin crearea unei or$ini noi care
"e acor$ cu noile "c3i*5ri etrecute la ni#elul "ociet!ii ca &ntre'6 O )unc!ie ne'ati# rin
e>celen! e care o oate a#ea co*orta*entul colecti# e"te &n"o!it acu* $e o )unc!ie o%iti# la
ni#elul con"ecin!elor ei6 Intr-o "inte% ri#in$ rela!ia $intre co*orta*entul colecti# (i
"c3i*5area "ocial ute* a#ea ur*toarele ca%uri $e $eter*inare (i )or*e $e *ani)e"tareC
16 Co*orta*ent colecti# "ora$ic (i i%olat ce oate caracteri%a (i cea *ai "ta5il "ocietate+ el
nea#&n$ i*lica!ii i*ortante entru "c3i*5areL
A6 Co*orta*entul colecti# care "e ro$uce &ntr-o erioa$ *ai lun' $e ti* (i care nu e"te
"i'ur un )actor al "c3i*5rii+ $e(i e"te un a#erti"*ent entru "ocietate ca &ntre'+ "i"te*e $e #alori+
atternuri $e interac!iune+ " "e "c3i*5e (i " "e a$ate%e la noile con$i!iiL
P6 Co*orta*entul colecti# $e#ine #e3icol i*inent al "c3i*5rii atunci c8n$ contactul $intre
$i#er"e culturi "au $e%#oltarea interioar a uneia a$uce la "ura)a! #alorile noi a"ura crora
co*orta*entul colecti# "e centrea%L
Q6 Co*orta*entul colecti# oate $e a"e*enea $e#eni *e$iul rin care "e te"tea% noi alternati#e
(i ci $e "c3i*5are+ 8n "e i$enti)ic una *a:or &ntre ace"teaL
/6 Conclu%ia care aare acu* e"te aceea c+ in$i)erent $e con"ecin!e $irecteJin$irecte+ )or*e e
care le &*5rac+ etc6 co*orta*entul colecti# e"te arte inte'ral a roce"ului $e "c3i*5are
cultural (i "ocial6
Comportamentul colectiv are $e a"e*enea o )unc!ie &n "ta5ilitatea "ocial6 Mul!i*ile (i
co*orta*entul colecti#+ a(a cu* a )o"t "u'erat $e:a+ au rolul $e a re#i'ora or$inea "ocial (i $e
a atra'e aten!ia la ni#elul "ociet!ii ca &ntre'+ c #ec3ile atternuri $e interac!iune (i *o$uri $e
'8n$ire intr &n con)lict cu noile )or*ule nece"are entru "ta5ilitate6 7e )at+ anu*ite )or*e $e
co*orta*ent colecti# "unt c3iar in"titu!onali%ate6 Mul!i*ea "e oate ri$ica entru "trarea unui
"tatu"-Ruo+ "au entru $i"tru'erea ace"tuia6 Mul!i*ile in"titu!ionali%ate (i "e*ior'ani%ate recu*
$e*on"tra!iile (i 're#ele le'i)erate $e orice "i"te* $e*ocratic+ "unt )or*e $e co*orta*ent
colecti# care a$uc cu ele "ta5ilitatea (i $e%or$inea $eootri#6 Anali%a (i $o*eniul
co*orta*entului colecti# &n" e"te *ai aroiat $e o "ociolo'ie a "c3i*5rii "ociale+ cci ele
e#i$en!ia%9666$ina*ica (i calitatea )lui$ a co*orta*entului care aare ca re%ultat al
interac!iunilor in$i#i%ilor cu )actori "ociali *ai lar'i6 O )ocali%are a"ura $e%#oltrilor &n ti*
e"te central9 entru ace"t $o*eniu $e anali%+ cu* "un @6T6Mar> (i 76McA$a* &n Collective
Behavior and (ocial ovements) Intr-o lucrare ce "e centrea% e anali%a co*orta*entului
colecti# &n io"ta%ele %#onului (i ru*orilor+ a co*unicrii (i a *i(crilor "ociale+ ace(tia reu(e"c
" $e*on"tre%e c $o*eniul nu nu*ai c a )o"t in"u)icient "tu$iat 8n acu* ci+ &n contra
criticilor a$u"e concetului (i $o*eniului $eootri#+ ei $e*on"trea% c "tu$iul
co*orta*entului colecti# e"te (i tre5uie " )ie arte a e$uca!iei e care tre5uie "-o a#e* &n
anu*ite "itua!ii+ &n "ecial cele &n care autorit!ile tre5uie " )ac )a! unor *i(cri $e *a"6
Multe $intre ciocnirile unor *ani)e"tan!i cu oli!ia+ $e e>e*lu+ ")8r(e"c cu #icti*e $e o arte (i
$e alta entru c oli!ia "au ar*ata nu (tiu " a5or$e%e o a"t)el $e rela!ie cu *ul!i*ea6 E>e*lar
entru ei e"te ca%ul *i(crilor $e *a" $e la ")8r(itul anilor (ai%eci+ c8n$ 966re#oltele ur5ane au
a#ut cea *ai *are arte a #icti*elor nu $in ricina rote"tatarilor+ ci $in cau%a a'en!ilor $e
or$ine care+ li"in$u-le e>erien!a &n controlul *ul!i*ii (i a#8n$ i$ei $i"cre$itate "au neotri#ite
$e"re *ul!i*e+ au e>a'erat &n *o$ )rec#ent69 Ne#oia $e a &n!ele'e co*orta*entul *ul!i*ii &n
ti*ul unui $e%a"tru+ cutre*ur+ acci$ent nuclear+ etc6 $e#ine a"t)el e#i$ent6 Hn!ele'erea
co*orta*entului colecti# e"te &n e'al *"ur un atri5ut e care tre5uie " &l ai5 er"oanele
care artici la roce"ele $e $ele'are $e utere $in ca$rul unei $e*ocra!ii6 Rela!ia cu 'ruurile
*ari create "ontan "au cu co*unit!i e*er'ente (i ne"tructurate ? *ul!i*i (i u5licuri
$eootri# ? cere o "ociolo'ie a co*orta*entului colecti#6 Ea te oate &n#!a *o5ili%area
'eneral+ )or*ele $e e#itare ale con)lictului6 7ar te oate &n#!a (i *aniularea6 Hn )on$+ o
c3e"tiune a5"olut $e*ocratic e care o citi* %ilnic &n in)or*a!ia care 5o*5ar$ea% con"tant (i
"u"!inut &n $i)erite )or*e ale *a"" *e$ia+ $e un$e a)l* c ne#oile noa"tre $e con)ort e>i"t+ $ar
nu le ute* recunoa(te6 i $ac tot e>i"t in potentia+ $e ce nu (i-ar "c3i*5a &n lin
o"t*o$ernitate con$i!ia ontolo'ic cu cea in actuG
Pentru lmuriri putei consulta:
Ral3 A6Turner+ LeSi" M6,illian+ Collective Behavior+ Prentice-=all+ En'leSoo$ Cli))"+
N6N6+ 1./0L
@arI T6Mar>+ 7ou'la" McA$a*+ Collective Behavior and (ocial ovements) *rocess
and (tructure+ Prentice =all+ En'leSoo$ Cli)"+ NN+ 1..QL
@u"ta#e Le <on+ *sihologia mulimilor+ Ani*a+ <ucure(ti+ 1..E+ $u e$i!ia 1Q-a $in
1.P0+ Beli> Alcan+ Pari"6
N6<6 Rule+ Theories of Civil 'iolence+ Uni#er"itI o) C3ica'o Pre""+ C3ica'o+ 1.O.L