You are on page 1of 4

1.

DESCRIEREA LIMBAJULUI FOXPRO


Odata cu trecerea timpului si dezvoltarea informaticii, calculatorul s-a
implicat in tot mai multe domenii de activitate, o multitudine de probleme
gasindu-si astfel rezolvarea prin intermediul sau.
Datorita diversitatii problemelor rezolvate cu ajutorul calculatorului nu s-a
putut realiza un program care sa rezolve (orice problema), realizandu-se in
schimb mai multe programe (sau pachete de programe), fiecare specializat in
rezolvarea unui anumit tip de problema. In functie de problema pe care o are de
rezolvat, utilizatorul unui calculator alege acel program care se potriveste cel
mai bine in realizarea scopului propus.
S-a ajuns astfel la o specializare foarte accentuata a sistemelor
informatice, orientate spre rezolvarea diverselor tipuri de probleme.
O clasificare a problemelor rezolvate cu ajutorul calculatorului, tinand
cont de volumul datelor si al prelucrarilor implicate in rezolvare ar putea fi
urmatoarea
probleme care implica prelucrari putine asupra unui volum mare de date
probleme a caror rezolvare presupune un volum mediu de prelucrari asupra
unui volum mediu de date
probleme in rezolvarea carora intra un volum mic de date asupra lor
efectuandu-se un volum mare de prelucrari.
Sistemele de gestiune a bazelor de date (S!"D) reprezinta sisteme
informatice specializate in stocarea si prelucrarea unui volum mare de date, in
rezolvarea problemelor de primul tip, din clasificarea anterioara. #ermenul de
$ baza de date % se va referi la datele de prelucrat, la modul de organizare a
acestora pe suportul fizic de memorat iar termenul de $ gestiune % se va referi la
actiunea de memorare si prelucrare a acestor date.
&n S!"D trebuie sa asigure urmatoarele functiuni elementare, referitoare la
bazele de date
definirea bazei de date
introducerea datelor (adaugarea de noi date la baza de date)
modificarea unor date e'istente in baza de date
stergerea unor date
interogarea bazei de date, adica e'tragerea informatiilor stocate in aceasta
(e masura dezvoltarii acestor sisteme lista s-a completat cu facilitati
importante cum ar fi
generare de rapoarte
modalitati noi de interogare a bazei de date (de e'emplu un limbaj de tip
S)*)
noi tipuri de organizare a bazelor de date si noi tipuri de acces (de e'emplu
accesul inde'at)
+O,(-O ../ este un sistem de gestiune al bazelor de date relational iar in
comparatie cu concurentii sai directi se mentine in frunte datorita performantelor
sale. (rincipalele sale atuuri sunt modul relaiv simplu de lucru si limpezimea
sinta'ei, ceea ce il face si utilizat si in scop didactic.
0omenzile +O,(-O permit descrierea tuturor functiunilor generale ale
unui S!"D, anume
1. gestionarea structurii conceptuale a bazei de date separat de structura
fizica (0-23#2, 4ODI+5 S#-&0#&-2, 0O(5 S#-&0#&-2,
DIS(*35 S#-&0#&-2, 0-23#2 #3"*2)
6. gestionarea datelor : incarcare (3((27D, I7S2-#), modificare
(-2(*302, 2DI#, 0837!2), stergere (D2*2#2, 93(, (30:, -203**)
;. satisfacerea cerintelor de regasire rapida a datelor, fie prin specificarea
unor criterii comple'e de selectie, cit si prin folosirea unor chei de acces
(+I7D, S22:, *O03#2)
<. afisarea datelor in diferite modalitati (0-23#2=4ODI+5 -2(O-#,
0-23#2=4ODI+5 *3"2*, 0-23#2=4ODI+5 S0-227)
>. programare structurata (I+, 03S2, DO ?8I*2, S037)
@. modularizare si parametrizare ((-O02D&-2, +&70#IO7)
A. facilitati ale utilizatorilor in organizarea mediului de lucru (S2#
0O*O-, D2+I72 ?I7DO?, D2+I72 427&).
B. protectie (S2# *O0:, S2# 2,0*&SIC2, S2# 270-5(#IO7)
Elemente ale limbajului Foxpro folosite in aplicatie
&n element important al mediului +o'(ro este formularul, care reprezinta
o portiune a ecranului tratata ca un unic element, cu anumite caracteristici ce
determina actiunile ce se pot e'ecuta asupra acesteia. +ormularele sunt definite
de catre utilizator de catre utilizator, care pot fi utilizate in programele de
aplicatii create sub mediul +o'(ro.
4odul de lucru cu aceste formulare este urmatorul
mai intai acestea se creeaza, cu ajutorul comenzii 0-23#2 +O-4,
moment in care se precizeaza si atributele lor( poza de fond,
dimensiunea ferestrei modul de deschidere)D
dupa definire se vor creea pe ecran, folosind modelul grafic propus de
+O, (-O, butoane care sa faca legatura intre formulare
aceasta legatura se formeaza prin secventa de instructiuni
thisform.release()
do form Enume formularF
se vor crea de asemenea si tabele in care se vor depunde informatiile
cu privire la abonatii firmei, abonamentele acestora ( clientii pot sa
aiba mai multe abonamnete fiecare), costul suplimentar (pe langa cel al
abonamntului)
3laturi de formulare, rapoartele +o'(ro dau acestui mediu si acestui
limbaj o putere deosebita, atat datorita eficientei si comoditatii cu care se
lucreaza cu aceste elemente, ci si datorita aspectului deosebit de placut pe care
cele doua elemente il ofera programelor de aplicatii si mediului +o'(ro.
+ormularul reprezinta un element +o'(ro prin care se ofera utilizatorului
posibilitatea selectarii unei anumite optiuni, dintr-o multime finita de optiuni
posibile, afisata pe ecran total sau partial, urmand ca, in functie de selectarea
facuta, sa se declanseze anumite actiuni, corespunzatoarea optiunii alese.