You are on page 1of 40

JULES VERNE

Descoperirea Americii
CUPRINS:
Prefa
Descoperirea Madeirei, a insulelor Capului Verde, a Azorelor, a uineei !i a
Con"oului#
$ar%olo&eu Dias#
Ca'o%o !i (a'radorul#
Aspiraiile "eo"rafice !i co&erciale )n *+ul &ediu#
*roarea "eneral ad&is )n le"%ur cu dis%ana care desprea *uropa de Asia#
Na!%erea lui Cris%ofor Colu&'#
Pri&ele sale cl%orii#
Proiec%ele sale respinse#
,i&pul pe%recu% de el )n &ns%irea franciscanilor#
*s%e pri&i%, )n fine, de -ernando !i Isa'el#
.nele"erea din /0 aprilie /123#
-raii Pinz4n#
,rei cara+ele ar&a%e )n por%ul Palos#
Plecarea din 5 au"us% /123#pa"# /6II#7Pri&a cl%orie: ran Canaria#
o&era#
Variaie &a"ne%ic#
Si&p%o&e de re+ol%#
P&8n%9 P&8n%9
San Sal+ador#
(uare )n s%p8nire#
Concep%i4n#
-e&andina sau rande *:u&a#
Isa'ela sau Insula (un"#
Insulele Mucare#
Cu'a#
Descrierea insulei#
Ar;ipela"ul Nues%ra Senora#
Insula *spanola sau San%o Do&in"o#
Insulia ,or%u"a#
Cacicul la 'ordul <San%a Mriei=#
Cara+ela lui Colu&' e!ueaz !i nu poa%e fi ranflua%#
Insulia Mon%e Cris%i#
.n%oarcerea#
1
-ur%un#
Sosirea )n Spania#
>&a"ii aduse lui Cris%ofor Colu&'#pa"# 3?III#7A doua cl%orie: o flo% de
!ap%esprezece na+e#
Insula @ierro#
Do&inica#
Maria alan%e#
uadalupe#
Cani'alii#
Mon%serra% A San%a Maria la Redonda#
San Mar%Bn !i San%a Cruz#
Ar;ipela"ul (as >nce Mil Vir"enes#
Insula San Cuan *+an"elis%a sau Puer%o Rico#
Insula *spanola#
Pri&ii coloni!%i &asacrai#
.n%e&eierea ora!ului Isa'ela#
,ri&i%erea )n Spania a dou cor'ii )ncrca%e cu 'o"ii#
-or%ul San%o ,o&Ds, ridica% )n pro+incia Ci'ao#
Don Die"o, fra%ele lui Colu&', nu&i% "u+erna%or al insulei#
Ca&aica#
Coas%a Cu'ei#
Re&ora#
.n%oarcerea la Isa'ela#
Cacicul lua% prizonier#
Re+ol%a indi"enilor#
-oa&e%e#
Colu&' calo&nia% )n Spania#
,ri&i%erea co&isarului Cuan de A"uado la Isa'ela#
Minele de aur#
Plecarea lui Colu&'#
Sosirea lui la CDdiz#pa"# 1EIV#7A %reia cl%orie: Madeira#
San%ia"o din ar;ipela"ul Capului Verde#
,rinidad#
Pri&a o'ser+are a coas%ei a&ericane a Venezuelei, dincolo de >rinoco, ac%ual&en%e
pro+incia Cu&ana#
olful Paria#
(os Cardinos#
,o'a"o#
renada#
Mar"ari%a#
Cu'a"a#
Insula *spanola )n perioada a'senei lui Colu&'#
.n%e&eierea ora!ului San%o Do&in"o#
Sosirea lui Colu&'#
Nesupunerea coloniei#
Pl8n"eri )n Spania#
$o'adilla %ri&is de re"e s cerce%eze co&por%area lui Colu&'#
2
Colu&' pus )n lanuri !i e:pedia% )n Spania )&preun cu cei doi frai ai si#
Aducerea lui )n faa lui -ernando !i a Isa'elei#
Redo'8ndirea 'un+oinei re"ale pa"#E6V#7A pa%ra cl%orie: o flo%il alc%ui% din
pa%ru cor'ii#
ran Canaria#
Mar%inica#
Do&inica#
San%a Cruz#
Puer%o Rico#
Insula *spanola#
Ca&aica#
Insulele ,or%u"as#
Insula de (os Pinos#
Insula uanaFa#
Capul @onduras#
Coas%a a&erican de la ,ruFillo la "olful DariGn#
Insulele (i&onare#
Insula @uer%a#
Coas%a Vera"ua#
,erenuri aurifere#
Re+ol%a indi"enilor#
Visul lui Colu&'#
Por%o'elo#
(os Mula%as#
*scal )n Ca&aica#
Mizerie#
Re+ol%a spaniolilor )&po%ri+a lui Colu&'#
*clipsa de lun#
Sosirea lui Colu&' )n insula *spanola#
.n%oarcerea lui Colu&' )n Spania#
Moar%ea lui, la 36 &ar%ie /H6E#pa"# E?
PR*-AIJ#
Prezen%8nd )n <Ma"asin dKGduca%ion e% de rGcrGa%ion=, nu&rul /, din 36 &ar%ie /?E1,
*n"lezii la Polul Nord Lpri&ul +olu& al ro&anului Cl%oriile !i a+en%urile cpi%anului @a%%erasM,
edi%orul @e%zel )i )n!%iina pe ci%i%ori: <Con%rac%ele )nc;eia%e cu do&nul Cules Verne asi"ur
coleciei noas%re o Nou cl%orie )n Furul lu&ii !i o Is%orie "eneral a cl%oriilor !i a
descoperirilor "eo"rafice, realiza%e po%ri+i% unui plan cu %o%ul nou, de )n+a%ul scrii%or=#
Descoperirea P&8n%ului, pri&a par%e a anuna%ei Is%orii, a+ea s apar a'ia )n &ai /?06,
cuprinz8nd !i un capi%ol consacra% lui Cris%ofor Colu&'# Nu es%e )ns %e:%ul a crui %raducere +7o
ofer, "raie *di%urii Ne&ira, ca un o&a"iu adus ilus%rului na+i"a%or, la )&plinirea unei Fu&%i de
&ileniu de c8nd "eniul, cu%ezana !i p%i&irile sale au fcu% ca pe ;rile "lo'ului s se i+easc un
nou con%inen%# Din%r7o scrisoare adresa% lui @e%zel )n &ai /?0?, !%i& c <)n+a%ul scrii%or= lucra
la o nou +ersiune a Descoperirii P&8n%ului, care a +zu% lu&ina %iparului )n luna oc%o&'rie a
aceluia!i an# Iar )n /??3, capi%olul VII al aces%ei noi +ersiuni +a fi pu'lica% )n <Pe%i%e $i'lio%;eNue
3
$lanc;e=, su' du'lul %i%lu Descoperirea A&ericii A Cris%ofor Colu&', ceea ce & face s cred c
s7a ur&ri% o discre% cele'rare a e+eni&en%ului, c;iar dac %rei su%e nouzeci de ani nu es%e o
cifr foar%e ro%und# Volu&ul A <%o%ale&en% in%rou+a'le=, & asi"ur prie%enii de la <Cen%re de
docu&en%a%ion Cules Verne= din A&iens A &i7a fos% drui%, cu &ai 'ine de un deceniu )n ur&, de
CacNues +an @erp, cruia )i aduc aici preacu+eni%ele &ulu&iri#
-i"ura lui Colu&' a e:erci%a% o s%a%ornic fascinaie asupra lui Cules Verne# * ade+ra% c
&arele cl%or ar fi pu%u% sluFi drep% &odel celor &ai pres%i"io!i eroi ai <Cl%oriilor
e:%raordinare=# Nu are de ce s ne &ire, deci, fap%ul c nu&ele, )&plinirile !i ;i&erele lui sun%
e+oca%e )n opera +ernian, uneori su' se&nul ipo%ezei care sc;ieaz o +ir%ual reali%a%e paralel#
.n Copiii cpi%anului ran% L/?E0M, si&pa%icul Pa"anel o'ser+ c <Dac Dias, )n /1?E, cu !ase
ani )nain%ea pri&ei cl%orii a lui Cris%ofor Colu&', ar fi %recu% de Capul $unei Sperane,
descoperirea A&ericii ar fi pu%u% )n%8rzia cu o perioad nedefini%# .n%r7ade+r, dru&ul Capului
era cel &ai scur% pen%ru a aFun"e )n Indiile >rien%ale# >r, na+i"8nd spre +es%, nu cu%a oare &arele
&arinar "eno+ez %oc&ai s scur%eze cl%oriile spre Iara MirodeniilorO Deci, dac Dias ar fi
%recu% de Cap, e:pediia lui Colu&' n7ar &ai fi a+u% sens !i, pro'a'il, el n7ar &ai fi )n%reprins7o#=
.n %reac% fie zis, a!a cu& se ara% )n %e:%ul de fa, Dias a %recu% de Cap, ce7i drep% fr s aFun"
)n Indii# Dar, la dis%an de nu&ai o pa"in, se susine c <a'ia )n /120, deci dup cinci ani de la
descoperirea A&ericii, +8rful aus%ral al Africii a fos% dep!i% de Vasco da a&a=9 Pi au%orul
con%inu, relu8nd, cu al% pro%a"onis%, ipo%eza a&in%i%: <Se poa%e deci afir&a c dac aces%a din
ur& l7ar fi preceda% pe Colu&', descoperirea noului con%inen% ar fi )n%8rzia%, pro'a'il, cu &ai
&ul%e secole#=
> al% ipo%ez, decur"8nd din ceea ce s7ar pu%ea nu&i eroarea funda&en%al a &arelui
na+i"a%or: <Crez8ndu7se pe coas%ele Asiei, Colu&' considera )n &od lo"ic Cu'a ca fc8nd par%e
din con%inen%# *l nu se &ai "8ndi, deci, s7i dea ocol, lu8nd ;o%r8rea de a re+eni spre es%# >r,
dac nu s7ar fi )n!ela%, dac ar fi con%inua% s ur&eze direcia iniial, rezul%a%ele e:pediiei sale ar
fi fos% cu %o%ul al%ele# .n%r7ade+r, sau ar fi aFuns )n -lorida, la e:%re&i%a%ea A&ericii de Nord, sau
ar fi &ers drep% spre Me:ic# .n aces% ul%i& caz, pe cine ar fi )n%8lni%, )n locul unor '!%ina!i
i"norani !i sl'a%iciO Pe locui%orii &arelui i&periu al az%ecilor, ai aces%ui re"a% pe Fu&%a%e
ci+iliza% al lui Moc%ezu&a# Ar fi "si% acolo ora!e, ar&a%e, i&ense 'o"ii !i rolul su ar fi
de+eni%, fr )ndoial, cel al lui @ernDn Cor%Gs#= Colu&' conc;is%ador9 > ipos%az nea!%ep%a%,
c;iar dac, uneori, co&por%a&en%ul "u+erna%orului noilor posesiuni spaniole las s se )n%re+ad
escalada re"re%a'ilelor e:cese de &ai %8rziu#
Con+in"erea nes%r&u%a% a A&iralului c periplul su nu poa%e a+ea ca %er&inus dec8%
Asia cons%i%uie un cen%ru de in%eres nara%i+ al aces%ei 'io"rafii ro&ana%e# Confi"uraia "eo"rafic
a p&8n%urilor descoperi%e, +e"e%aia, 'o"iile solului !i ale su'solului, )nfi!area !i o'iceiurile
'!%ina!ilor sun% %o% a%8%ea ar"u&en%e )n fa+oarea unei false iden%ificri# Pi cu&, )n <Cl%oriile
e:%raordinare=, docu&en%ul es%e u%iliza% ca supor% !i s%i&ul al ficiunii, naufra"iaii din Cpi%an la
cincisprezece ani A ro&an apru% )n /?0?, c8nd Cules Verne defini%i+a noua +ersiune a
Descoperirii P&8n%ului A )!i )nc;ipuie c au aFuns )n A&erica de Sud, afl8ndu7se, de fap%, )n
Africa#
.n sf8r!i%, scrii%orul ne a%ra"e nu o da% a%enia c eroul su es%e &o%i+a% !i de al%e
consideren%e dec8% cele pri+ind realizarea unei co&unicaii &ai lesnicioase )n%re *uropa !i Asia#
*:plora%orul +izionar r&8ne ancora% )n &iraFele %i&pului# Descoperirea nisipurilor aurifere pe
insula *spanola )i )n%re!%e con+in"erea c a aFuns )n +es%i%ul >fir din $i'lie# Ca&aica i se pare a
fi C;ersonesul de Aur al "eo"rafilor an%ici# Iar fru&useea !i 'el!u"ul p&8n%ului care a+ea s fie
nu&i% Venezuela )l de%er&in s considere !i s )ncerce s de&ons%reze c <acolo a fos% odinioar
lea"nul nea&ului o&enesc, paradisul %eres%ru )n care Ada& !i *+a au locui% +re&e a%8% de
4
)ndelun"a%=# Aceas% u%opie colu&'ian +a fi e+oca% )n Super'ul >rinoco, ro&an +ernian din
/?2?: <>rinoco iz+or!%e din Paradisul %eres%ru, a!a se spune )n rela%rile lui Cris%ofor Colu&'#
C8nd Cean a a&in%i% pri&a oar opinia &arelui na+i"a%or "eno+ez )n faa ser"en%ului Mar%ial,
aces%a s7a &ulu&i% s rspund: <Vo& +edea9= Pi poa%e c era )ndrep%i% s pun la )ndoial
aseriunea ilus%rului descoperi%or al A&ericii#=
Rezer+a e:pri&a% )n r8ndurile de &ai sus nu )nsea&n c scrii%orul s7ar fi de%a!a% de
personaF, ale crui e:cese in%erpre%a%i+e le pri+e!%e cu )nele"ere, )n defini%i+, pen%ru a7!i ur&ri
cu a%8%a no'il o's%inaie ;i&era, )n pofida ad+ersi%ii oa&enilor !i a na%urii, Colu&' %re'uia s
posede nu nu&ai clar+iziunea "eniului, ci !i r%cirile luiQ .n acela!i spiri% %oleran% sun%
conse&na%e !i nscocirile <da%ora%e i&a"inaiei ro&ancierilor epocii=, pen%ru c, spune Cules
Verne, <ni&ic din ceea ce )l pri+e!%e pe na+i"a%orul "eno+ez nu %re'uie o&is, !i un s%rop de
le"end se po%ri+e!%e cu i&pun%oarea fi"ur a lui Cris%ofor Colu&'=#
C8%e+a cu+in%e despre aceas% +ersiune a celui de7al !ap%elea capi%ol din Descoperirea
P&8n%ului Lediia /?0?M# Posesorii pri&ului +olu& al Is%oriei &arilor descoperiri L*di%ura
P%iinific, /2E5M +or cons%a%a e:is%ena unor deose'iri no%a'ile )n%re cele dou %e:%e# Unele in de
&o&en%ul apariiei Is%oriei, c8nd in%er+enia )n scrisul celor +ii !i celor &ori era o prac%ic des%ul
de rsp8ndi%# A dispru%, deci, o 'un par%e din referirile la reli"iozi%a%ea lui Colu&' !i a
ec;ipaFelor sale, ci%i%orul fiind as%fel +du+i% de )nele"erea unui i&por%an% &o'il al a+en%urii
%ransoceanice# Pen%ru c A&iralul !i <sponsorii= si, su+eranii ca%olici -ernando !i Isa'el
ur&reau s o'in nu nu&ai aurul !i &irodeniile Indiilor, ci !i con+er%irea indienilor# Din pca%e,
aces% zel cre!%inesc a de+eni%, cur8nd, pre%e:%ul scrierii uneia din%re cele &ai )n%uneca%e pa"ini din
is%oria o&eniriiQ
Cu& s ne e:plic& )ns o&isiunile !i adu"irile u!or de depis%a% la o al%urare a %e:%elor,
unele nea+8nd ni&ic de7a face cu cenzura L!i au%ocenzura9M la care &7a& referi%O Pe dosul pa"inii
de %i%lu a Is%oriei se precizeaz: <*diie co&ple%a% !i adno%a% de redacia ro&8n=# Dar raiunile
eli&inrii unor pasaFe, fraze !i propoziiuni, ca !i ale in%erpolrii al%ora, sun% cu des+8r!ire
o'scure# ,raducerea pe care sper c o +ei ci%i are cel puin &eri%ul de a fi )n%ru %o%ul fidel
ori"inalului#
V +ei )n%re'a, poa%e, )n ce &sur rezis% lucrarea de fa unei confrun%ri cu ceea ce se
!%ie as%zi despre Colu&' !i despre cl%oriile sale# * ade+ra% c, +r8nd s7!i asi"ure o solid
'az docu&en%ar, Cules Verne a recurs la ser+iciile unui repu%a% specialis%, dup cu& recunoa!%e
el )nsu!i )n <A+er%is&en%ul= la ediia din /?0? a Descoperirii P&8n%ului: <Pen%ru a da aces%ei
opere, necesar&en%e e:%ins da%ori% ul%i&elor descoperiri ale cl%orilor &oderni, %oa%e "araniile
pe care %re'uie s le prezin%e, a& c;e&a% )n spriFinul &eu un o& pe care7l consider pe 'un
drep%a%e ca fiind unul din%re cei &ai co&pe%eni "eo"rafi ai %i&pului nos%ru: do&nul a'riel
Marcel, a%a!a% la $i'lio%eca Naional# raie fap%ului c do&nia sa cunoa!%e c8%e+a li&'i s%rine
care7&i sun% necunoscu%e Lrepe%iia )i aparine au%orului A I# @#M, a& pu%u% &er"e drep% la surse,
nerecur"8nd dec8% la docu&en%e a'solu% ori"inale#= Precauia nu a pre+eni% cu des+8r!ire erorile
!i inad+er%enele, unele da%or8ndu7se c;iar surselor consul%a%e, al%ele docu&en%elor infir&a%e de
cerce%ri ul%erioare# .n No%e a& se&nala% doar ceea ce &i s7a pru% a fi indispensa'il, )n pri&ul
r8nd ade+rul )n le"%ur cu da%a na!%erii &arelui na+i"a%or#
Sun% con+ins )ns c nu +ei cu%a )n aceas% car%e infor&aii !i aprecieri )n%ru %o%ul
+ala'ile, dup o su% zece ani de la apariia ei# Ase&eni celorlal%e <Cl%orii e:%raordinare=, )n a
cror sui% &eri% s fie )nscris, Cris%ofor Colu&' !i7a pierdu% )n &are par%e u%ili%a%ea didac%ic
+oi% de au%or !i de edi%or, de+enind o oper de Lc+asiM ficiune# -i"ura eroi%ra"ic a
descoperi%orului A&ericii )!i afl as%fel locul )n "aleria unor personaFe i&a"inare de %alia lui
@a%%eras, (iden'rocR, Ne&o, Ro'ur#
5
Ar &ai fi de spus c, )n aces% an Fu'iliar, edi%area crii lui Cules Verne do'8nde!%e !i
se&nificaia asocierii, pes%e %i&p, a doi din%re cei &ai pasionai cl%ori )n Necunoscu% pe care i7a
z&isli% specia u&an# Prin fap%ele !i +isele lor, ei au desc;is orizon%uri ne'nui%e "8ndirii !i
aspiraiilor &ul%or "eneraii# Ia% de ce, parafraz8nd finalul +i'ran%ului elo"iu adus de scrii%or
o&ului de aciune, pu%e& afir&a cu deplin )ndrep%ire: nu&ele !i "loria lor fiineaz
pre%u%indeni#
Ion @o'ana#
I#
Descoperirea Madeirei, a insulelor Capului Verde, a Azorelor, a uineei !i a Con"oului#
$ar%olo&eu Dias#
Ca'o%o !i (a'radorul#
Aspiraiile "eo"rafice !i co&erciale )n *+ul &ediu#
*roarea "eneral ad&is )n le"%ur cu dis%ana care desprea *uropa de Asia#
Na!%erea lui Cris%ofor Colu&'#
Pri&ele sale cl%orii#
Proiec%ele sale respinse#
,i&pul pe%recu% de el )n &ns%irea franciscanilor#
*s%e pri&i%, )n fine, de -ernando !i Isa'el#
.nele"erea din /0 aprilie /123#
-raii Pinz4n#
,rei cara+ele ar&a%e )n por%ul Palos#
Plecarea din 5 au"us% /123#
/123 es%e un an cele'ru )n analele "eo"rafice# *s%e &e&ora'ila da% a descoperirii
A&ericii# eniul unui o& a+ea s )n%re"easc "lo'ul %eres%ru, )ndrep%ind aces% +ers al lui
a"liuffi: <Unus era% &undusS duo sun%, ai% is%e: fuere#=/
(u&ea +ec;e %re'uia, deci, s ia asupra ei )nda%orirea educrii &orale !i poli%ice a celei
noi# *ra ea la )nli&ea aces%ei o'li"aii, a+8nd )n +edere ideile )nc &r"ini%e, pornirile ei pe
Fu&%a%e 'ar'are, conflic%ele ei reli"ioaseO -ap%ele +or rspunde de la sine# Ce se pe%recuse )n%re
anul /16H, la sf8r!i%ul cruia Cean de $G%;encour% )nc;eia colonizarea Canarelor, !i anul /123O >
+o& rela%a )n c8%e+a r8nduri#
> re&arca'il &i!care !%iinific, da%ora% ara'ilor, care a+eau s fie cur8nd iz"onii din
Spania, se produsese )n )n%rea"a peninsul# .n %oa%e por%urile, dar &ai ales )n cele por%u";eze, se
+or'ea despre Africa !i despre rile de dincolo de &ri, a%8% de 'o"a%e !i de e:%raordinare# <Mii
de po+es%iri, spune Mic;ele%, a8au curiozi%a%ea, 'ra+ura !i lco&iaS %oi +oiau s +ad acele
inu%uri &is%erioase unde na%ura nscuse nenu&rai &on!%ri !i se&nase aurul la suprafaa
solului=# Un %8nr prin, infan%ele do& @enric, duce de Viseu, al %reilea fiu al lui Coo I, care se
consacrase s%udiului as%rono&iei !i al "eo"rafiei, a e:erci%a% o pu%ernic influen asupra
con%e&poranilor siS lui )i da%oreaz Por%u"alia dez+ol%area i&periului su colonial !i e:pediiile
repe%a%e ale cror rela%ri en%uzias%e !i rezul%a%e "randioase a+eau s )nflcreze i&a"inaia lui
Cris%ofor Colu&'#
S%a'ilindu7se la e:%re&i%a%ea sudic a pro+inciei Al"ar+e, la Sa"res, de unde pri+irile lui
cuprindeau i&ensi%a%ea oceanului !i preau s cau%e acolo p&8n%uri noi, do& @enric cons%rui un
o'ser+a%or, )nfiin un cole"iu &ari%i& )n care sa+anii %rasau ;ri &ai corec%e !i )i )n+au pe
discipoli cu& s foloseasc 'usola, se )nconFur de oa&eni de !%iin !i s%r8nse infor&aii
preioase pri+ind posi'ili%a%ea de a ocoli Africa !i a aFun"e )n Indii# -r s fi lua% par%e la +reo
e:pediie &ari%i&, )ncuraFrile lui, pro%ecia acorda% &arinarilor, i7au adus lui do& @enric
supranu&ele Na+i"a%orul, su' care e cunoscu% )n is%orie#
6
Capul Non, aceas% li&i% fa%al a na+i"a%orilor an%ici, fusese dep!i% )n /1/?, c8nd doi
"en%ilo&i de la cur%ea lui @enric, Coo onTal+es Uarco !i ,ris%o VDz ,ei:eira, se +zuser du!i
de fur%un )n lar" !i aruncai pe o insuli creia )i ddur nu&ele de Por%o San%o#3 (a c8%+a %i&p
dup aceea, na+i"8nd spre un punc% ne"ru care r&8nea ne&i!ca% la orizon%, ei aFunser la o
insul +as%, acoperi% de pduri &a"nifice# *ra Madeira#
.n /155, capul $oFador, care7i oprise a%8%a +re&e pe e:plora%ori, fu dep!i% de por%u";ezii
il *anes !i onTal+es $aldaiaS ei na+i"ar p8n la pes%e pa%ruzeci de le";e dincolo de el#
.ncuraFai de aces% e:e&plu, An%o onTal+es !i Nuno ,ris%o )nain%ar, )n /11/, p8n la
capul $ranco, si%ua% la al douzeci !i unulea "rad, <ispra+, spune -aria V Souza, care )n opinia
"eneral nu e deloc &ai preFos de cele &ai "lorioase &unci ale lui @ercule= !i aduser la
(isa'ona o anu&i% can%i%a%e de pul'ere de aur, pro+enind din Rio de >uro# .n%r7o a doua
cl%orie, ,ris%o e:plor c8%e+a din%re insulele Capului Verde !i aFunse p8n la Sierra (eone# .n
cursul aces%ei e:pediii, el cu&prase de la %raficanii &auri, pe coas%a uineei, zece ne"ri pe
care7i aduse la (isa'ona !i pe care7i +8ndu foar%e scu&p, cci %reziser o &are curiozi%a%e# A!a s7a
nscu% co&erul cu ne"ri, care, %i&p de pa%ru +eacuri, a+ea s7i rpeasc Africii a%8%ea &ilioane
de locui%ori, de+enind ru!inea o&enirii#
.n /11/5, CD da Mos%o dep!i Capul Verde !i e:plor o par%e a coas%ei inferioare# Pe la
/11E, por%u";ezii, )nain%8nd )n ocean &ai depar%e dec8% predecesorii lor, cerce%ar ar;ipela"ul
Azorelor# De a%unci )nain%e, %ea&a fu alun"a%# Se %recuse pes%e acea linie redu%a'il unde se
credea c aerul arde ca focul, e:pediiile se succedau fr )n%rerupere !i fiecare se )n%orcea dup
ce sporise nu&rul inu%urilor descoperi%e# Se prea c r&ul Africii n7a+ea s se sf8r!easc
nicioda%# Cu c8% se )nain%a spre sud, cu a%8% aces% cap a%8% de cu%a%, aceas% e:%re&i%a%e a
con%inen%ului care %re'uia dep!i% pen%ru a se aFun"e )n &area Indiilor prea s se )ndepr%eze9
De un %i&p, re"ele Coo al II7lea adu"ase %i%lurilor sale pe acela de senior al uineei#
>da% cu Con"oul, na+i"a%orii descoperiser un nou cer !i s%ele necunoscu%e, c8nd Dio"o Co, )n
%rei cl%orii succesi+e, duse cunoa!%erea Africii &ai depar%e dec8% o fcuser predecesorii si !i
aproape c7i rpi lui Dias cins%ea de a aFun"e pri&ul la +8rful aus%ral al con%inen%ului# Punc%ul
e:%re& pe care7l a%inse se afl la 3/W H6K la%i%udine sudic# *s%e capul Cross, unde el ridic,
po%ri+i% o'iceiului, un padrao sau padron, adic o coloan co&e&ora%i+, re"si% &ai %8rziu# (a
)n%oarcere, )l +izi% pe re"ele Con"oului )n capi%ala lui !i aduse la (isa'ona un sol nu&i% Cacu%a,
cu o nu&eroas sui% de africani, +enii s fie 'o%ezai !i s )n+ee do"&ele credinei pe care
ur&au s7o propo+duiasc )n ara lor#
(a scur% %i&p dup )n%oarcerea lui Dio"o Co, )n luna au"us% /1?0, %rei cara+ele prsir
flu+iul ,a"o, su' )nal%a co&and a unui ca+aler al casei re"elui, $ar%;olo&eu Dias, +e%eran al
&rilor uineei# Su' ordinele sale se aflau un &arinar e:peri&en%a%, Coo Infan%e !i propriul su
fra%e, Pedro Dias, co&andan%ul celei &ai &ici din%re cele %rei na+e, care era )ncrca% cu pro+izii#
Nu cunoa!%e& a&nun%e despre pri&a par%e a aces%ei &e&ora'ile e:pediii# P%i& doar,
dup Coo de $arros, la care %re'uie s recur"e& &ereu pen%ru %o% ceea ce pri+e!%e e:pediiile
por%u";eze, c, dincolo de Con"o, a ur&a% linia r&ului p8n la paralela 32 !i a ancora% )n%r7un
"olf nu&i% de el An"ra das Vol%as, din pricina &ane+relor necesare pen%ru a7l a%in"e !i unde a
lsa% cea &ai &ic na+, su' paza a nou &a%eloi# Dup ce a fos% reinu% de +re&ea rea cinci zile
)n aces% adpos%, Dias a ie!i% )n lar" !i a lua%7o spre sudS dar fur%una l7a scu%ura% %i&p de
%reisprezece zile#
Cu c8% co'ora spre sud, cu a%8% %e&pera%ura scdea !i de+enea rela%i+ aspr# .n sf8r!i%,
furia ele&en%elor po%olindu7se, Dias porni spre es%, unde spera s dea de usca%# Dar, dup c8%e+a
zile, afl8ndu7se la 13W H1K la%i%udine sud, co%i spre nord !i ancor )n "olful dos VaNueiros, nu&i%
as%fel din pricina cirezilor de +i%e cornu%e !i a +carilor care, de pe plaF, fu"ir )n in%eriorul
7
inu%ului la +ederea celor dou cara+ele# .n &o&en%ul acela, Dias se afla la pa%ruzeci de le";e es%
de Capul $unei Sperane, de care %recuse fr s7l zreasc# *:pediia fcu pro+izii de ap, in%r
)n "olful San $raz Las%zi MosselM !i urc de7a lun"ul coas%ei p8n la "olful Al"oa !i p8n la
insula da Cruz, unde fu ridica% un padrao# Dar acolo, ec;ipaFele, is%o+i%e de pri&eFdiile prin care
%recuser, lipsi%e de +la" da%ori% ali&en%elor puine !i de proas% cali%a%e, declarar c nu +or s
&ear" &ai depar%e# <De al%fel, spuneau &arinarii, de+re&e ce r&ul urc acu& spre es%, e cazul
s cerce%& capul pe care l7a& dep!i% fr s ne d& sea&a#=
Dias )n%runi consiliul !i )l con+inse s &ai na+i";eze spre nord7es% dou sau %rei zile#
raie %riei sale &orale, el pu%u s aFun", la douzeci !i cinci de le";e de da Cruz, la un r8u
cruia )i ddu nu&ele secundului su, Rio Infan%e# Dar, ec;ipaFele refuz8nd s &ai )nain%eze, fu
ne+oi% s reia dru&ul *uropei#
<C8nd se despri de s%8lpul pe care7l ridicase acolo, spune $arros, o fcu cu o ase&enea
a&rciune, cu o ase&enea durere, )nc8% s7ar fi zis c prsea un fiu e:ila% pen%ru %o%deauna, &ai
ales c8nd se "8ndea prin c8%e pri&eFdii %recuser, el !i oa&enii lui, din ce re"iune )ndepr%a%
+eniser, nu&ai pen%ru a plan%a aceas% 'orn, de +re&e ce Du&nezeu nu le )n"duise s
)nfp%uiasc lucrul cel &ai de sea&#=
.n sf8r!i%, descoperir &arele cap, <ascuns a%8%ea su%e de ani !i pe care na+i"a%orul,
)&preun cu )nsoi%orii lui, )l nu&i Capul -ur%unilor LCa'o ,or&en%osoM, )n a&in%irea pri&eFdiilor
!i a fur%unilor pe care %re'uiser s le )nfrun%e )nain%e de a7l dep!i=#
Cu acea in%uiie care es%e apanaFul oa&enilor de "eniu, Coo al II7lea )nlocui aces% nu&e
cu cel de Capul $unei Sperane# *l considera c dru&ul Indiilor fusese desc;is !i c +as%ele lui
proiec%e de e:%indere a co&erului !i a influenei pa%riei sale a+eau s se poa% realiza#
(a 31 au"us% /1??, Dias rein%ra )n An"ra das Vol%as# Pase din%re cei nou oa&eni pe care7
i lsase acolo &uriserS un al !ap%elea se s%inse de fericire, re+z8ndu7!i co&pa%rioii# .n%oarcerea
se s+8r!i fr inciden%e de&ne de a%enie# Dup o escal pe coas%a $eninului, unde fcur ne"o,
!i o al%a la (a Mina, unde pri&ir de la "u+erna%or 'anii pro+enii din co&erul coloniei,
e:pediia aFunse )n Por%u"alia )n dece&'rie /1??
Ui&i%or lucru9 Dias nu nu&ai c nu pri&i nici o reco&pens pen%ru aceas% )ndrznea
cl%orie )ncununa% de succes, dar se pare c a fos% diz"raia%,1 cci +reo zece ani nu s7a &ai
recurs la ser+iciile lui# Mai &ul% )nc, e:pediia a+8nd ca scop dep!irea capului descoperi% de el
l7a a+u% drep% co&andan% pe Vasco da a&a, Dias )nsoindu7l doar, su' ordinele lui, p8n la (a
Mina# *l ascul% rela%area &inuna%ei ca&panii a norocosului su e&ul )n India !i pu%u s
aprecieze i&ensa influen pe care un as%fel de e+eni&en% a+ea s7o e:erci%e asupra des%inelor
pa%riei sale#
Dias fcea par%e din%re &e&'rii e:pediiei lui Ca'ral, care a descoperi% $raziliaS dar n7a
a+u% nici &car 'ucuria de a con%e&pla r&urile spre care desc;isese dru&ul# -lo%a a'ia prsise
p&8n%ul A&ericii c8nd se dezlnui o %eri'il fur%un# Pa%ru cor'ii se scufundar !i, prin%re ele,
cea co&anda% de Dias# -c8nd aluzie la aces% sf8r!i% %ra"ic, Ca&oes pune )n "ura lui Ada&as%or,
du;ul Capului -ur%unilor, aceas% su&'r prezicere: <Pri&a flo% care +a %rece pe l8n" s%8ncile
aces%ea )&i +a sluFi pen%ru a da o cu&pli% pild, !i rz'unarea &ea se +a a'a%e asupra aceluia
care, )n%8iul, a +eni% s & )nfrun%e )n sla!ul &eu=#
-ap% es%e c a'ia )n /120, dup cinci ani de la descoperirea A&ericii, +8rful aus%ral al
Africii a fos% dep!i% de Vasco da a&a# Se poa%e deci afir&a c dac aces%a din ur& l7ar fi
preceda% pe Colu&', descoperirea noului con%inen% ar fi fos% pro'a'il )n%8rzia% cu &ai &ul%e
secole#
.n%r7ade+r, na+i"a%orii acelui %i&p erau foar%e %e&%oriS ei nu )ndrzneau s porneasc )n
lar"ul oceanuluiS prea puin dornici s )nfrun%e &ri necunoscu%e, ur&au precaui coas%a african
8
fr s se dezlipeasc de ea# Dac, deci, Capul -ur%unilor ar fi fos% dep!i%, &arinarii ar fi deprins
o'i!nuina de a na+i"a spre Indii pe aces% dru& !i ni&nui nu i7ar fi da% prin "8nd s aFun" )n
<Iara Mirodeniilor=, adic )n Asia, a+en%ur8ndu7se )n A%lan%ic# Cui i7ar fi +eni% ideea de a cu%a
>rien%ul pornind spre >cciden%O
>r, %oc&ai !i din as%fel de &o%i+e, aceas% idee era la ordinea zilei# <Principalul o'iec%i+ al
e:pediiilor &ari%i&e ale por%u";ezilor )n secolul al cincisprezecelea, spune CooleV, )l cons%i%uia
cu%area unui dru& spre Indii, pe ocean#= Nici oa&enii cei &ai )n+ai nu )ndrzneau s
presupun e:is%ena unui nou con%inen%, din necesi%i de ec;ili'ru !i de pondere ale "lo'ului
%eres%ru# Vo& spune c;iar &ai &ul%# C8%e+a zone ale aces%ui con%inen% a&erican fuseser )n &od
efec%i+ descoperi%e# .n /1?0, un na+i"a%or i%alian, Se'as%iano Ca'o%o, ar fi aFuns pe coas%a
(a'radorului#H Nor&anzii scandina+i de'arcaser )n &od cer% pe aces%e r&uri ne!%iu%e#
Coloni!%ii din roenlanda e:ploraser inu%ul Vinlandei# Dar da%e fiind concepiile do&inan%e ale
epocii !i i&pro'a'ili%a%ea e:is%enei unei lu&i noi, aceas% roenland, aceas% Vinland, aces%
(a'rador erau considera%e doar drep% prelun"iri ale p&8n%urilor europene#
Na+i"a%orii din secolul al cincisprezecelea nu cu%au deci dec8% s s%a'ileasc le"%uri &ai
facile cu r&urile Asiei# .n%r7ade+r, dru&ul Indiilor, al C;inei !i al Caponiei, ri cunoscu%e
da%ori% &inuna%elor rela%ri ale lui Marco Polo, aces% dru& care %ra+ersa Asia Mic, Persia,
Mon"olia, era lun" !i pri&eFdios# De al%fel, aces%e <ci %eres%re= nu po% de+eni +reoda% fa+ora'ile
co&eruluiS %ranspor%urile sun% prea ane+oioase !i prea cos%isi%oare# ,re'uia "si% o co&unicaie
&ai prac%ic# A!a c %oa%e popoarele de pe li%oralul european, din An"lia p8n )n Spania, %oa%e
populaiile ri+erane ale Medi%eranei, +z8nd cu& se desc;id &arile ci ale A%lan%icului )n faa
cor'iilor lor, %re'uiau s se )n%re'e !i c;iar se )n%re'au dac aces%e ci nu duceau p8n la
r&urile Asiei#
Sferici%a%ea P&8n%ului fiind de&ons%ra%, aces% raiona&en% era )n%e&eia%# Mer"8nd
&ereu spre +es%, %re'uia ne"re!i% s se aFun" )n es%# C8% despre dru&ul pes%e ocean, el nu pu%ea fi
dec8% li'er# .n%r7ade+r, cine ar fi 'nui% e:is%ena aces%ui o's%acol lun" de %rei &ii dou su%e
cincizeci de le";e, a!eza% )n%re *uropa !i Asia !i care a fos% nu&i% A&ericaO
,re'uie s re&arc&, de al%fel, c )n+aii *+ului &ediu nu credeau c r&urile Asiei ar
fi si%ua%e la &ai &ul% de dou &ii de le";e de r&urile *uropei# Aris%o%el )!i i&a"ina "lo'ul
%eres%ru &ai &ic dec8% es%e )n reali%a%e# <Ce dis%an poa%e fi )n%re coas%ele Spaniei !i cele ale
IndieiO spunea Seneca# Un dru& de foar%e puine zile, dac +8n%ul e prielnic cor'iei#= Aceas%a
era !i opinia lui S%ra'on# Dru&ul )n%re *uropa !i Asia %re'uia s fie scur%# Mai &ul%, escalele
posi'ile, cu& ar fi Azorele !i Canarele, a cror prezen )n%re *uropa !i Asia era ad&is )n secolul
al cincisprezecelea, ar fi )nlesni% co&unicaiile %ransoceanice#
Se poa%e deci afir&a c aceas% eroare pri+ind dis%ana, acredi%a% )n &od a%8% de "eneral, a
a+u% rolul fa+ora'il de a7i )ncuraFa pe na+i"a%orii acelei epoci s )ncerce %ra+ersarea A%lan%icului#
Dac ar fi cunoscu% ade+ra%a dis%an care despar%e *uropa de Asia, adic cinci &ii de le";e, ei
nu s7ar fi a+en%ura% pe &rile din +es%#
,re'uie spus c anu&i%e fap%e ddeau, sau &ai cur8nd preau s dea drep%a%e adepilor lui
Aris%o%el !i S%ra'on, care credeau )n +ecin%a%ea r&urilor orien%ale# As%fel, un pilo% al re"elui
Por%u"aliei, na+i"8nd la pa%ru su%e cincizeci de le";e )n lar" de capul So Vicen%e, afla% la
e:%re&i%a%ea pro+inciei Al"ar+e, a "si% o 'uca% de le&n )&podo'i% cu sculp%uri +ec;i, care nu
pu%ea pro+eni dec8% de pe un con%inen% apropia%# (8n" Madeira, pescarii dduser pes%e o "rind
sculp%a% !i lun"i %ulpini de 'a&'us care, prin for&a lor, le a&in%eau pe cele din peninsula
indian# Pe deasupra, locui%orii Azorelor "seau deseori pe plaFele lor pini "i"an%ici de o esen
necunoscu% !i se po&enir )n%r7o zi cu dou %rupuri o&ene!%i, <cada+re cu faa la%, spune
cronicarul @errera, care nu se&nau cu cele ale cre!%inilor=#
9
Aces%e diferi%e fap%e a8au i&a"inaia oa&enilor# Pi cu&, )n secolul al cincisprezecelea,
nu era cunoscu% e:is%ena ulfs%rea&ului, care, apropiindu7se de coas%ele europene, le aduce
epa+e a&ericane, era )n%e&eia% pornirea de a le a%ri'ui aces%ora o ori"ine pur asia%ic# Deci, Asia
nu se afla depar%e de *uropa !i co&unicaiile )n%re aces%e dou e:%re&e ale +ec;iului con%inen%
%re'uiau s fie lesnicioase#
As%fel, nici un "eo"raf nu se "8ndea c ar pu%ea e:is%a o lu&e nouS e un lucru care
%re'uie s%a'ili% )n &od ca%e"oric# Nu se punea nici &car pro'le&a e:%inderii cuno!%inelor
"eo"rafice, oda% cu cu%area dru&ului spre +es%# Nu: ne"us%orii au fos% aceia care s7au a!eza% )n
frun%ea aces%ei &i!cri !i au preconiza% %ra+ersarea A%lan%icului# *i nu se "8ndeau dec8% la %rafic !i
la cu& s o fac pe dru&ul cel &ai scur%#
,re'uie adu"a% c 'usola, in+en%a%, po%ri+i% opiniei celei &ai rsp8ndi%e, pe la /563, de
un anu&e -la+io ioFa dKA&alfi,E )n"duia na+elor s se )ndepr%eze de coas%e !i s se orien%eze
fr s +ad usca%ul# Mai &ul%, Mar%in $e;ai& !i doi &edici ai lui @enric de Por%u"alia "siser
&iFlocul de a se cluzi dup )nli&ea soarelui !i de a adap%a as%rola'ul la ne+oile na+i"aiei#
>da% cu aces%e )nlesniri, pro'le&a co&ercial a dru&ului spre +es% era discu%a% zilnic )n
Spania, )n Por%u"alia, )n I%alia, ri )n care !%iina es%e alc%ui% pe %rei sfer%uri din fan%ezie# Se
discu%a !i se scria# Ne"us%orii, suresci%ai, )i ;ruiau pe sa+ani# Prindea for& un "rup de fap%e,
de sis%e&e, de doc%rine# Venise %i&pul ca o sin"ur in%eli"en s le cuprind )n sine !i s le
asi&ileze# *s%e ceea ce s7a )n%8&pla%# ,oa%e aces%e idei rzlee au sf8r!i% prin a se )n&nunc;ea )n
&in%ea unui o& )nzes%ra%, )n%r7o &sur rar )n%8lni%, cu "eniul perse+erenei !i al )ndrznelii#
Aces% o& a fos% Cris%ofor Colu&', nscu%, pare7se, aproape de eno+a, pe la /15E#0
Spune& <pare7se=, pen%ru c sa%ele Co"oreo !i Ner+i )!i dispu% cu Sa+ona !i eno+a cins%ea de
a7l fi +zu% nsc8ndu7se# C8% despre anul e:ac% al na!%erii ilus%rului na+i"a%or, el +ariaz, po%ri+i%
di+er!ilor co&en%a%ori, de la /156 la /11HS dar anul /15E pare s concorde &ai precis cu
docu&en%ele cele &ai puin discu%a'ile#
-a&ilia lui Cris%ofor Colu&' era de condiie &odes%# ,a%l su, Do&enico Colu&',
fa'rican% de linuri, se 'ucura %o%u!i de o anu&i% 'uns%are, ceea ce i7a )n"dui% s dea copiilor si
o educaie &ai aleas# ,8nrul Colu&', pri&ul nscu%, fu %ri&is la uni+ersi%a%ea din Pa+ia, ca s
)n+ee "ra&a%ica, li&'a la%in, "eo"rafia, as%rono&ia !i na+i"aia#
(a paisprezece ani, Cris%ofor Colu&' prsi 'ncile !colii ca s urce pe pun%ea unei
cor'ii !i %re'uie s &r%urisi& c, de a%unci p8n )n /1?0, aceas% perioad a +ieii sale a r&as
foar%e o'scur# S ci%& )n aceas% pri+in o re&arc a lui @u&'old%, rela%a% de do&nul
C;ar%on, care e:pri& re"re%ul sa+an%ului <)n le"%ur cu incer%i%udinea referi%oare la Colu&',
c8nd )!i a&in%e!%e de%aliile ps%ra%e de cronicari despre +iaa c8inelui $ecerillo sau a elefan%ului
A'ula'a'a%, %ri&is de @arun7al7Ra!id lui Carol cel Mare9=
Mai de crezu% pare, in8nd sea&a de docu&en%ele de epoc !i de scrierile lui Colu&'
)nsu!i, c %8nrul cl%or a +izi%a% (e+an%ul, >cciden%ul, Nordul, de &ai &ul%e ori An"lia,
Por%u"alia, coas%a uineei, insulele africane, poa%e c;iar roenlanda, na+i"8nd, p8n la pa%ruzeci
de ani, <pre%u%indeni unde se na+i"ase )nain%ea lui=#
Cris%ofor Colu&' de+enise un 'un &arinar# Repu%aia lui solid )n%e&eia% a fcu% s fie
ales drep% co&andan% al "alerelor "eno+eze )n %i&pul rz'oiului repu'licii sale cu Veneia# Noul
cpi%an fcu apoi o e:pediie pe coas%ele Africii de nord, afl8ndu7se )n sluF'a re"elui RenG de
AnFou !i, )n fine, )n /100, porni s cerce%eze re"iunile de dincolo de ";eurile Islandei#
Sf8r!ind cu 'ine aceas% cl%orie, Cris%ofor Colu&' re+eni la (isa'ona, unde se s%a'ilise#
Acolo, se cs%ori cu fiica unui "en%ilo& i%alian, $ar%olo&eo Muniz Peres%rello, &arinar ca !i el !i
foar%e la curen% cu ideile "eo"rafice# Soia lui, dona -ilipa, era lipsi% de zes%reS el n7a+ea ni&icS
%re'ui deci s &unceasc pen%ru a %ri# Vii%orul descoperi%or al noii lu&i )ncepu s confecioneze
10
cri cu poze, "lo'uri p&8n%e!%i, ;ri "eo"rafice, planuri nau%ice, %oa%e aces%ea p8n )n /1?1, dar
fr a7!i a'andona lucrrile !%iinifice !i li%erare# Se pare c;iar c )n aceas% perioad !i7a fcu% din
nou %oa%e s%udiile !i c a iz'u%i% s do'8ndeasc o ins%rucie &ul% superioar celei a &arinarilor
%i&pului su#
.n acea epoc s fi )ncoli% )n &in%ea lui <&area idee=O Pu%e& s7o presupune&# Cris%ofor
Colu&' ur&rea cu asidui%a%e discuiile despre dru&urile spre +es% !i despre u!urina s%a'ilirii
unor co&unicaii prin >cciden% )n%re *uropa !i Asia# Corespondena lui do+ede!%e c )&pr%!ea
opinia lui Aris%o%el pri+ind dis%ana rela%i+ &ic din%re e:%re&ele +ec;iului con%inen%# *l scria
deseori celor &ai dis%in!i )n+ai ai %i&pului, lui Mar%in $e;ai&, despre care a& &ai +or'i%,
cele'rului as%rono& floren%in ,oscanelli, ale crui preri le7au influena% pe cele ale lui Cris%ofor
Colu&'#
(a +re&ea aceea, po%ri+i% descrierii is%oricului su Xas;in"%on Ir+in", Cris%ofor Colu&'
era un 'r'a% )nal%, ro'us%, cu un aer dis%ins# A+ea faa alun"i%, nasul ac+ilin, u&erii o'raFilor
proe&ineni, oc;ii li&pezi !i )nfocai, %enul +iu !i presra% cu c8i+a pis%rui# *ra un cre!%in
profund con+ins, care )!i )ndeplinea cu o credin sincer )nda%oririle le"a%e de reli"ia ca%olic#
.n epoca )n care Cris%ofor Colu&' coresponda cu as%rono&ul ,oscanelli, el afl c aces%a,
la cererea lui Alfonso al V7lea, re"ele Por%u"aliei, )i %ri&isese un &e&oriu aprofunda% asupra
posi'ili%ii de a aFun"e )n Indii prin +es%# Consul%a%, Colu&' spriFini cu )n%rea"a sa au%ori%a%e
ideile lui ,oscanelli fa+ora'ile aces%ei %en%a%i+e# Dar propunerea nu a+u nici un rezul%a%, pen%ru c
re"ele Por%u"aliei, renun8nd la proiec% din pricina rz'oaielor cu Spania, &uri fr s se poa%
orien%a spre descoperirile &ari%i&e#
Succesorul su, Coo al II7lea, )!i )nsu!i cu en%uzias& planurile co&'ina%e ale lui Colu&'
!i ,oscanelli# ,o%u!i, cu o perfidie care %re'uie denuna%, el )ncerc s7i pri+eze pe cei doi
sa+ani de 'eneficiul propunerii lor !i, fr s7i pre+in, %ri&ise o cara+el care s realizeze
aceas% &are )nfp%uire !i s aFun" )n C;ina %ra+ers8nd A%lan%icul# Dar nu pusese la soco%eal
lipsa de e:perien a piloilor, nici fur%una care se dezlnui )&po%ri+a lor !i, la c8%e+a zile de la
plecare, un ura"an )i readucea la (isa'ona pe &arinarii re"elui Por%u"aliei#
Rni% de aceas% necu+iin, Cris%ofor Colu&' )nelese c nu &ai pu%ea con%a pe aces% re"e
care7l %rdase )n &od a%8% de nede&n# R&as +du+, el prsi Por%u"alia )&preun cu fiul su
Die"o, spre sf8r!i%ul anului /1?1# Se crede c s7a dus la eno+a, apoi la Veneia, unde proiec%ele
sale de na+i"aie %ransoceanic fur pri&i%e des%ul de pros%#
>rice7ar fi fos%, )l re"si& )n Spania )n anul /1?H# Sr&anul o& &are era lipsi% de
&iFloace# Cl%orea &er"8nd pe Fos, duc8ndu7l )n 'rae pe &icul Die"o, care a+ea zece ani# Dar,
din acel &o&en% al +ieii sale, is%oria )l ur&re!%e pas cu pas, nu7l &ai pierde din +edere !i +a
ps%ra pen%ru pos%eri%a%e cele &ai &run%e inciden%e ale aces%ei &ari e:is%ene#
Cris%ofor Colu&' se afla a%unci )n Andaluzia, la o Fu&%a%e de le";e de por%ul Palos# -r
de nici unele, &urind de foa&e, el '%u la poar%a unei &ns%iri franciscane consacra%e sfin%ei
Maria de RD'ida, cer!ind o 'ucic de p8ine !i ap pen%ru 'ie%ul lui copil !i pen%ru el#
S%areul &ns%irii, Cuan PGrez de Marc;ena, )i acord ospi%ali%a%e neferici%ului cl%or# .i
puse )n%re'ri# Surprins de +or'irea lui aleas, 'unul prin%e fu !i &ai ui&i% de )ndrzneala ideilor
lui, cci Cris%ofor Colu&' )i )&pr%!i aspiraiile sale# ,i&p de &ai &ul%e luni, &arinarul r%ci%or
r&ase )n aceas% &ns%ire ospi%alier# Clu"ri )n+ai se in%eresar de el !i de proiec%ele lui# .i
s%udiar planurileS cerur infor&aii de la na+i"a%ori cunoscui !i, %re'uie s su'linie&, fur cei
din%8i care au crezu% )n "eniul lui Cris%ofor Colu&'# Cuan PGrez fcu !i &ai &ul%S )i propuse
%a%lui s se ocupe de educaia fiului su !i )i ddu o presan% scrisoare de reco&andare c%re
confesorul re"inei Cas%iliei#
11
Aces% confesor, s%are al &ns%irii Prado, se 'ucura de )ncrederea deplin a su+eranilor
-ernando !i Isa'elS dar el nu )nelese proiec%ele na+i"a%orului "eno+ez !i nu7l spriFini )n nici un
fel pe l8n" re"ala sa peni%en#
Cris%ofor Colu&' %re'ui din nou s se rese&neze !i s a!%ep%e# Se s%a'ili deci la Cordo'a,
unde ur&a s +in !i cur%ea !i, ca s7!i c8!%i"e e:is%ena, )!i relu &eseria de +8nz%or de s%a&pe#
S7ar pu%ea ci%a )n is%oria oa&enilor ilu!%ri o +ia &ai c;inui% dec8% aceea a &arelui na+i"a%orO
Ar fi pu%u% des%inul s7l lo+easc &ai crun%O Dar aces% o& de "eniu, ne)nfr8n%, neo'osi%, rezis%8nd
%u%uror )ncercrilor, nu7!i pierdea sperana# *l a+ea focul sacru, lucra fr odi;n, +izi%8nd
personaFele influen%e, rsp8ndind !i apr8ndu7!i ideile, lup%8nd fr )nce%are cu cea &ai eroic
ener"ie# >'inu )n cele din ur& pro%ecia &arelui cardinal, ar;iepiscopul de ,oledo, Pedro
onzales de Mendoza !i, da%ori% lui, fu pri&i% de re"ele !i re"ina Spaniei#
Cris%ofor Colu&' crezu pro'a'il, a%unci, c a aFuns la li&an# -ernando !i Isa'el )i pri&ir
cu in%eres proiec%ul, care fu supus e:a&inrii de c%re o co&isie de oa&eni de !%iin, prelai !i
&ona;i reunii ad ;oc )n%r7o &ns%ire do&inican din Sala&anca#
Dar sr&anul solici%an% nu se afla la cap%ul +icisi%udinilor# .n aceas% adunare, %oi
Fudec%orii )i fur )&po%ri+# Ideile sale a+eau a%in"ere, )n%r7ade+r, cu pro'le&ele reli"ioase, a%8%
de p%i&a!e )n secolul al cincisprezecelea# Prinii $isericii ne"aser sferici%a%ea P&8n%ului !i, )n
consecin, de +re&e ce P&8n%ul nu era ro%und, circu&na+i"aia de+enea cu %o%ul po%ri+nic
%e:%elor 'i'lice !i nu pu%ea fi, lo"ic, )n%reprins# <De al%fel, spuneau %eolo"ii, dac a& iz'u%i
+reoda% s co'or8& )n cealal% e&isfer, cu& a& pu%ea urca din nou )n aceas%aO=
*ra un ar"u&en% foar%e serios pen%ru acea epoc# .nc8% Cris%ofor Colu&' fu aproape
acuza% de cea &ai i&pardona'il cri& pen%ru acele ri in%oleran%e, cri&a de erezie# Iz'u%i s se
sus%ra" in%eniilor defa+ora'ile ale co&isiei, dar s%udiul proiec%ului su fu din nou a&8na%#
,recur &uli ani# Pierz8ndu7!i sperana c +a reu!i )n Spania, sr&anul o& de "eniu )!i
%ri&ise fra%ele la re"ele An"liei, @enric al VII7lea, ca s7!i ofere ser+iciile# Pro'a'il c re"ele nu
i7a rspuns#
Cris%ofor Colu&' se )n%oarse a%unci !i &ai insis%en% spre -ernando# Dar aces%a era a%unci
an"aFa% )n rz'oiul de e:%er&inare a &aurilor !i a'ia )n /123, dup ce7i iz"onise din Spania, )!i
plec din nou urec;ea la cu+in%ele "eno+ezului#
De da%a as%a, c;es%iunea fu e:a&ina% )n &od %e&einic# Re"ele se declar de acord# Dar,
a!a cu& e firesc pen%ru spiri%ele se&ee, Cris%ofor Colu&' +ru s7!i i&pun condiiile# Se %oc&ir
cu cel care a+ea s )&'o"easc Spania9 Indi"na%, Colu&' era "a%a s prseasc pen%ru
%o%deauna aceas% ar in"ra%S dar Isa'el, &i!ca% la "8ndul necredinco!ilor asia%ici pe care spera
s7i con+er%easc la ca%olicis&, )l rec;e& pe cele'rul na+i"a%or !i )i sa%isfcu %oa%e cerinele#
A!adar, a'ia la op%sprezece ani dup ce7!i concepuse proiec%ul !i la !ap%e ani dup ce
prsise &ns%irea din Palos, Colu&', )n +8rs% de cincizeci !i !ase de ani,? se&n la San%a -e,
la /0 aprilie /123, o )nele"ere cu re"ele Spaniei#
Prin%r7o con+enie sole&n, i se a%ri'ui lui Cris%ofor Colu&' %i%lul de &are a&iral al
%u%uror p&8n%urilor pe care le +a descoperi# Aceas% de&ni%a%e ur&a s fie %rans&is
&o!%eni%orilor !i succesorilor si, pe +ecie# Cris%ofor Colu&' era nu&i% +icere"e !i "u+erna%or al
noilor posesiuni pe care spera s le do'8ndeasc )n 'o"a%a Asie# A+ea s7i re+in, de ase&enea, a
zecea par%e din perlele, pie%rele preioase, aurul, ar"in%ul, &irodeniile !i orice al%e &rfuri
o'inu%e, indiferen% de &odali%a%e, )n li&i%ele Furisdiciei sale#
,o%ul era )n ordine !i Cris%ofor Colu&' a+ea s7!i realizeze, )n fine, proiec%ele# Dar,
repe%&, el nu se a!%ep%a s )n%8lneasc aceas% lu&e nou a crei e:is%en nici &car nu o
'nuia# Nu +oia dec8% <s cau%e >rien%ul prin >cciden% !i s aFun", prin +es%, acolo de unde +in
&irodeniile=# Se poa%e c;iar afir&a cu cer%i%udine c a &uri% con+ins fiind c a%insese r&urile
12
Asiei !i fr s fi !%iu% c descoperise A&erica# Dar as%a nu7i &ic!oreaz cu ni&ic "loria#
.n%8lnirea cu noul con%inen% n7a fos% dec8% o )n%8&plare# Ceea ce )i asi"ur lui Colu&' o fai&
ne&uri%oare es%e "eniul cu%ez%or care l7a )nde&na% s )nfrun%e pri&eFdiile unui ocean ne!%iu%, s
se )ndepr%eze de r&urile pe care na+i"a%orii nu se )ncu&e%aser p8n a%unci s le prseasc, s
se a+en%ureze pe )nal%ele +aluri cu na+ele fra"ile ale acelei epoci, "a%a s fie )n";ii%e de pri&a
fur%un, s se a+8n%e, )n fine, )n su&'rul necunoscu% al &rilor#
Cris%ofor Colu&' )!i )ncepu pre"%irile# Se )n+oi cu ni!%e 'o"ai na+i"a%ori din Palos, cei
%rei frai Pinz4n, care a+ansar su&ele necesare pen%ru co&ple%area ar&rii#
,rei cara+ele fur ec;ipa%e )n por%ul Palos# *le se nu&eau <alle"a=, <Nina= !i <Pin%a=#
Pe <alle"a= ur&a s se )&'arce Colu&' !i el o 'o%ez <San%a Maria=# <Pin%a= era co&anda% de
Mar%in Alonso Pinz4n, iar <Nina= de fraii si, -rancisco Mar%in !i Vicen%e Yanez Pinz4n#
Alc%uirea ec;ipaFelor nu fu o %rea' u!oar, proiec%ul )nfrico!8ndu7i pe &a%eloi# Iz'u%ir %o%u!i
s reuneasc un efec%i+ de o su% douzeci de oa&eni#
Vineri 5 au"us% /123, %rec8nd la orele op% di&ineaa 'ara Sal%es, afla% )n faa ora!ului
@uel+a din Andaluzia, A&iralul se a+en%ur cu cara+elele sale pe +alurile A%lan%icului#
II#
Pri&a cl%orie: ran Canaria#
o&era#
Variaie &a"ne%ic#
Si&p%o&e de re+ol%#
P&8n%9 P&8n%9
San Sal+ador#
(uare )n s%p8nire#
Concep%i4n#
-e&andina sau rande *:u&a#
Isa'ela sau Insula (un"#
Insulele Mucare#
Cu'a#
Descrierea insulei#
Ar;ipela"ul Nues%ra Senora#
Insula *spanola sau San%o Do&in"o#
Insulia ,or%u"a#
Cacicul la 'ordul <San%a Mriei=#
Cara+ela lui Colu&' e!ueaz !i nu poa%e fi ranflua%#
Insulia Mon%e Cris%i#
.n%oarcerea#
-ur%un#
Sosirea )n Spania#
>&a"ii aduse lui Cris%ofor Colu&'#
.n pri&a zi a cl%oriei sale, A&iralul A cu aces% %i%lu apare )n rela%ri A A&iralul,
na+i"8nd drep% spre sud, s%r'%u cincisprezece le";e p8n la apusul soarelui# Sc;i&'8nd a%unci
ru%a spre sud7es%, el se )ndrep% spre Canare, pen%ru a o repara acolo pe <Pin%a=, a crei c8r& se
defec%ase, poa%e din reaua +oin a %i&onierului, pe care cl%oria )l )nfrico!a# Uece zile &ai
%8rziu, Cris%ofor Colu&' ancora )n faa ran Canariei, unde repara a+aria cara+elei# Dup
nousprezece zile, el arunca ancora )n faa o&erei, ai crei locui%ori )i confir&ar e:is%ena unui
p&8n% necunoscu%, )n +es%ul ar;ipela"ului#
13
Cris%ofor Colu&' nu prsi aceas% insul )nain%e de E sep%e&'rie# Pri&ise +es%ea c %rei
na+e por%u";eze )l a!%ep%au )n lar", cu in%enia de a7i %ia calea# Dar, fr a lua )n sea& aces%
a+er%is&en%, )n%inse p8nzele, e+i% cu di'cie con%ac%ul cu ina&icii, se )ndrep% e:ac% spre +es% !i,
)n sf8r!i%, pierdu din +edere usca%ul# .n %i&pul cl%oriei, A&iralul a+u "riF s ascund
)nsoi%orilor si dru&ul s%r'%u% )n fiecare ziS )l scur%a )n )nse&nrile co%idiene, pen%ru a nu7!i
)nspi&8n%a !i &ai &ul% &a%eloii, fc8ndu7le cunoscu% dis%ana real fa de coas%ele *uropei# .n
fiecare zi, de ase&enea, )!i o'ser+a cu a%enie 'usolele !i, cu si"uran, lui i se da%oreaz
descoperirea declinaiei &a"ne%ice, de care a inu% sea&a )n calculele sale# Dar piloii erau foar%e
nelini!%ii +z8nd aces%e 'usole <nord7+es%ind=, cu& spuneau ei#
(a /1 sep%e&'rie, &a%eloii de pe <NinaK zrir o r8ndunea !i un fae%on# Prezena aces%or
psri pu%ea fi se&nul e:is%enei unor p&8n%uri apropia%e, cci ele nu se depr%eaz, de o'icei, la
&ai &ul% de douzeci !i cinci de le";e de usca%# ,e&pera%ura era foar%e plcu%, +re&ea
&a"nific# V8n%ul sufla dinspre es%, pur%8nd cara+elele )n direcia dori%# Dar %oc&ai aceas%
persis%en a +8n%urilor de es% )i )nfrico!a pe &arinari, care +edeau )n ea, a%8% de prielnic acu&,
un o's%acol la )n%oarcere#
(a /E sep%e&'rie, )n%8lnir c8%e+a %ufe de +arec )nc proaspe%e, le"na%e de +aluri# Dar
p&8n%ul nu +oia s se ara%e# Aces%e ier'uri se desprinseser pro'a'il de pe s%8ncile su'&arine !i
nu de pe r&urile unui con%inen%# (a /0 sep%e&'rie, la %reizeci !i cinci de zile dup plecarea
e:pediiei, +zur )n &od frec+en% ier'uri plu%ind la suprafaa &riiS pe un as%fel de &nunc;i se
afla p8n !i un rac +iu, ceea ce cons%i%uia un se&n al +ecin%ii usca%ului#
.n zilele ur&%oare, un &are nu&r de psri, pescru!i, fae%oni, r8ndunele de &are,
z'urar )n Furul cara+elelor# Colu&' se )n%e&eia pe prezena aces%or psri pen%ru a7!i )&'r'%a
oa&enii, din ce )n ce &ai )nfrico!ai de fap%ul c nu )n%8lneau nici o fr8& de p&8n%, dup !ase
sp%&8ni de na+i"aie# .n ceea ce7l pri+e!%e, se ar%a foar%e s%p8n pe sine, pun8ndu7!i )n%rea"a
ndeFde )n Du&nezeu# .i )ncuraFa deseori pe ceilali !i, )n fiecare sear, le cerea s c8n%e Sal+e
Re"ina sau un al% i&n )nc;ina% Sfin%ei -ecioare# (a )nde&nul aces%ui o& eroic, a%8% de fai&os,
a%8% de si"ur de sine, afla% deasupra %u%uror sl'iciunilor o&ene!%i, ec;ipaFele )!i recp%au curaFul
!i &er"eau )nain%e#
* u!or de )neles c &a%eloii !i ofierii de la 'ordul cara+elelor de+orau cu pri+irile
orizon%ul +es%ic spre care se )ndrep%au# ,oi a+eau in%eresul 'nesc de a se&nala noul con%inen%,
cci re"ele -ernando f"duise celui din%8i care7l +a descoperi o su& de zece &ii de &ara+edis,
adic apro:i&a%i+ op% &ii de franci )n &oneda noas%r#
Ul%i&ele zile ale lui sep%e&'rie fur )nsuflei%e de prezena unui anu&i% nu&r de pe%reli,
fre"a%e, al'a%ro!i, &ari psri z'ur8nd deseori perec;e, ceea ce ar%a c nu se r%ciser# Cris%ofor
Colu&' susinea deci cu neclin%i% con+in"ere c usca%ul nu pu%ea fi depar%e#
(a / oc%o&'rie, A&iralul )!i )n!%iin )nsoi%orii c s%r'%user cinci su%e op%zeci !i pa%ru
de le";e )n &ersul lor spre +es%, de la insula @ierro# De fap%, dis%ana parcurs de cara+ele era de
pes%e !ap%e su%e de le";e, !i Cris%ofor Colu&' o !%ia 'ine, dar persis%a )n a ascunde ade+rul#
(a 0 oc%o&'rie, ec;ipaFele flo%ilei fur cuprinse de e&oie la auzul sal+elor de &usc;e%
de pe <Nina=# Co&andanii, cei doi frai Pinz4n, crezuser c au zri% p&8n%ul# Dar se l&uri
cur8nd c se )n!elaser# ,o%u!i, cu& susineau c +zuser papa"ali z'ur8nd spre sud7+es%,
A&iralul consi&i s sc;i&'e ru%a cu c8%e+a "rade c%re sud# Aceas% sc;i&'are a+u ur&ri
ferici%e &ai %8rziu, cci, con%inu8nd s )nain%eze drep% spre +es%, cara+elele s7ar fi iz'i% de &arele
'anc al insulelor $a;a&a !i, pro'a'il, s7ar fi scufunda%#
Dar p&8n%ul dori% cu a%8%a ardoare nu aprea# .n fiecare sear, co'or8nd la orizon%,
soarele se cufunda dincolo de o in%er&ina'il )n%indere de ap# Cele %rei ec;ipaFe, de &ai &ul%e
ori +ic%i&e ale unor iluzii op%ice, )ncepur s c8r%easc )&po%ri+a lui Colu&', <un "eno+ez, un
14
s%rin=, care )i dusese a%8% de depar%e de ara lor# Se declan!ar c8%e+a si&p%o&e de re+ol% !i, la
/6 oc%o&'rie, &a%eloii declarar c nu +or &er"e &ai depar%e#
Unii is%orici ca& fan%ezi!%i, care au rela%a% cl%oria lui Cris%ofor Colu&', scriu c pe
cara+ela lui s7ar fi pe%recu% scene "ra+e# Po%ri+i% lor, +iaa i7ar fi fos% pri&eFdui% de re+ol%aii de
pe <San%a Maria=# *i &ai susin c, drep% ur&are a aces%or pro%es%e !i prin%r7un fel de %ranzacie,
A&iralului i7ar fi fos% acorda%e %rei zile de "raie, dup care, dac p&8n%ul nu s7ar fi ar%a%, flo%a
%re'uia s reia dru&ul *uropei# Se poa%e afir&a c aces%e rela%ri sun% nscociri da%ora%e
i&a"inaiei ro&ancierilor epocii# Ni&ic din )nse&nrile lui Colu&' nu ne )n"duie s le d&
crezare# Dar se cu+ine s le a&in%i&, cci ni&ic din ceea ce )l pri+e!%e pe na+i"a%orul "eno+ez nu
%re'uie o&is, !i un s%rop de le"end se po%ri+e!%e cu i&pun%oarea fi"ur a lui Cris%ofor Colu&'#
>ricu&, nu )ncape )ndoial c la 'ordul cara+elelor se c8r%eaS dar ec;ipaFele, )&'r'%a%e
de cu+in%ele A&iralului, de a%i%udinea lui d8rz )n faa Necunoscu%ului, nu refuzau s7!i
)ndeplineasc o'li"aiile#
(a // oc%o&'rie, A&iralul o'ser+ l8n" cara+ela sa o %ulpin de %res%ie )nc +erde, care
plu%ea pe o &are des%ul de a"i%a%# .n acela!i %i&p, ec;ipaFul <Pin%ei= ridica la 'ord o al% %res%ie, o
&ic sc8ndur !i un 'as%ona! care prea s fi fos% ciopli% cu o scul de fier# > &8n de o& )!i
lsase )n &od e+iden% ur&a pe aces%e epa+e# Aproape )n aceea!i clip, &a%eloii de pe <Nina=
zreau o cren"u de &rcine )nflori%# ,oa%e ini&ile fur cuprinse de o &are 'ucurie# Apropierea
coas%ei era acu& )n afar de orice )ndoial#
Noap%ea )n+lui apoi oceanul# <Pin%a=, cel &ai 'un +elier al flo%ilei, se afla )n frun%e#
Cris%ofor Colu&' !i un anu&e Rodri"o Sanc;ez, con%rolor al e:pediiei, crezuser c +d o
lu&in care se deplasa )n %ene'rele de la orizon%, c8nd &a%elo%ul Rodri"o, de pe <Pin%a=, fcu s
se aud s%ri"%ul <P&8n%9 P&8n%9=
Ce s7a pe%recu% a%unci )n sufle%ul lui Colu&'O A &ai si&i% +reoda% un o&, de la apariia
rasei noas%re pe P&8n%, o e&oie ase&n%oare celei )ncerca%e de &arele na+i"a%orO Poa%e c;iar
ne es%e )n"dui% s afir&& c oc;iul care a descoperi% noul con%inen% a fos% cel al A&iraluluiO
Dar nu as%a con%eaz: "loria lui Colu&' nu cons% )n a fi aFuns, ci )n a fi porni%#
P&8n%ul fu o'ser+a% )n &od efec%i+ la orele dou din noap%e# Cara+elele se aflau la o
dis%an nu &ai &are de dou le";e de el# ,oa%e ec;ipaFele in%onar Sal+e Re"ina, cu +oci
p%runse de e&oie#
C8nd se i+ir pri&ele raze de soare, +zur o &ic insul la dou le";e su' +8n%# *a fcea
par%e din ar;ipela"ul $a;a&a# Colu&' o nu&i San Sal+ador !i )nda%, )n"enunc;ind, )ncepu s
spun, ase&eni sfinilor A&'roziu !i Au"us%in, <,e Deu& (auda&us, %e Do&ine& confi%e&ur=#2
.n &o&en%ul acela, c8i+a '!%ina!i, cu %o%ul "oi, )!i fcur apariia pe r&# Cris%ofor
Colu&' co'or) )n !alup )&preun cu Alonso !i YDnez Pinz4n, cu con%rolorul Rodri"o, cu
secre%arul *sco'edo !i cu ali c8i+a# A&'arcaia acos% !i el puse piciorul pe usca%, in8nd )n
&8n s%indardul re"al, pe c8nd cei doi cpi%ani pur%au 'aniera crucii +erzi, pe care se )&ple%eau
iniialele lui -ernando !i a Isa'elei# Apoi, A&iralul lu )n posesie )n &od sole&n insula, )n
nu&ele re"elui !i al re"inei Spaniei !i puse s se )n%oc&easc procesul7+er'al conse&n8nd aces%
ac%#
.n %i&pul cere&oniei, indi"enii )i )nconFurau pe Colu&' !i pe )nsoi%orii si# Ia% cu&
descrie scena do&nul C;ar%on, prelucr8nd rela%area lui Colu&': <Vr8nd s le inspir Lindi"enilorM
prie%enie pen%ru noi !i fiind con+ins, +z8ndu7i, c ar a+ea &ai &are )ncredere )n noi !i ar fi &ai
dispu!i s )&'ri!eze sf8n%a noas%r credin dac ne7a& fi pur%a% cu 'l8ndee pen%ru a7i
con+in"e, dec8% dac a& fi recurs la for, a& pus s li se )&par% 'one%e colora%e !i &r"ele de
s%icl, pe care !i le7au pus la "8%# A& adu"a% diferi%e al%e lucruri de &ic +aloareS ei &anifes%ar
o 'ucurie ade+ra% !i se ar%ar a%8% de recunosc%ori, )nc8% ne7a& &inuna%# C8nd ne7a&
15
)&'arca%, +enir )no% s ne ofere papa"ali, ";e&e de fir de 'u&'ac, sulie !i &ul%e al%e lucruriS le7
a& da%, )n sc;i&', &ici &r"ele de s%icl, clopoei !i al%e &runi!uri# *i ne aduceau %o% ce a+eau#
Dar &i se pru c sun% foar%e sraci# $r'aii !i fe&eile sun% "oi ca )n clipa )n care s7au nscu%#
Prin%re cei pe care i7a& +zu%, o sin"ur fe&eie era des%ul de %8nr !i niciunul din%re 'r'ai nu
a+ea &ai &ul% de %reizeci de ani# Al%fel, erau 'ine fcui, cu %rupuri fru&oase !i fi"uri plcu%e#
-irele de pr, "roase ca acelea din coada cailor, le cdeau p8n pes%e spr8nceneS la spa%e, a%8rna o
!u+i lun" pe care nu o %aie nicioda%# Unii se pic%eaz cu o +opsea ne"ricioasS dar culoarea lor
na%ural es%e ca aceea a locui%orilor insulelor Canare# Nu sun% nici ne"ri, nici al'iS sun% !i unii care
se pic%eaz )n al', sau )n ro!u, sau cu o al% culoare, fie %rupul )n%re", fie nu&ai c;ipul, sau oc;ii,
sau doar nasul# Nu au ar&e ca ale noas%re !i nu le cunosc )n%re'uinarea# C8nd le7a& ar%a% ni!%e
s'ii, le apucau de %i!, %indu7se la de"e%e# Nu cunosc fierul# Suliele lor sun% ni!%e 'ee# V8rful
nu e de fier, ci fcu% din%r7un din%e de pe!%e sau din%r7un al% corp dur# >a&enii ace!%ia au "raie )n
&i!cri# >'ser+8nd c &ai &uli a+eau cica%rice pe %rup, i7a& )n%re'a%, prin se&ne, cu& fuseser
rnii !i &i7au rspuns, )n acela!i &od, c locui%orii insulelor +ecine )i a%acau, ca s7i duc )n
ro'ie, !i c ei se aprau# Credea& !i cred !i acu& c a%aca%orii +eneau de pe con%inen% pen%ru a7i
face prizonieri !i scla+iS %re'uie s fie ser+i%ori credincio!i !i foar%e 'l8nzi# Au darul de a repe%a
i&edia% ceea ce aud# Sun% con+ins c s7ar con+er%i la cre!%inis& cu u!urin, cci nu cred s
aparin +reunei sec%e#=
C8nd Cris%ofor Colu&' se )n%oarse la 'ord, un oarecare nu&r de indi"eni )i ur&ar
!alupa )no%# A doua zi, /5 oc%o&'rie, &uli indi"eni se apropiar de cara+ele# Se aflau )n &ari
piro"i ciopli%e din %runc;iuri de copaci, unele pu%8nd pur%a pa%ruzeci de oa&eniS le diriFau cu un
fel de lopa% de 'ru%ar# Mai &uli din%re ace!%i sl'a%ici a+eau plcue de aur prinse de sep%ul
nazal# Preau foar%e surprin!i de sosirea s%rinilor !i, dup %oa%e aparenele, "8ndeau c ace!%i
oa&eni al'i czuser din cer# A%in"eau +e!&in%ele spaniolilor plini de respec% !i curiozi%a%e,
lu8ndu7le fr )ndoial drep% un penaF na%ural# Ad&iraia le fu %rezi% &ai ales de cos%u&ul
s%acoFiu al A&iralului# *ra e+iden% c7l considerau pe Colu&' drep% un papa"al aparin8nd unei
specii superioare# De al%fel, )!i ddur sea&a i&edia% c el es%e cpe%enia s%rinilor#
Cris%ofor Colu&' !i oa&enii si +izi%ar apoi insula San Sal+ador# Nu se &ai s%urau s7i
ad&ire a!ezarea fa+ora'il, &a"nificele u&'rare, apele li&pezi, c8&piile )n+erzi%e# -auna nu se
dis%in"ea prin +arie%a%e# Papa"alii cu pene lucioase forfo%eau pe su' ar'ori, fiind sin"urii
reprezen%ani ai ordinului psrilor# Pla%oul insulei era puin acciden%a%S )n par%ea cen%ral se afla
un &ic lacS nici un &un%e nu se ridica de pe sol# ,o%u!i, San Sal+ador %re'uia s ascund &ari
'o"ii &inerale, de +re&e ce locui%orii pur%au podoa'e de aur# Dar era oare aces% &e%al preios
e:%ras din &run%aiele insuleiO
A&iralul se adres unuia din%re indi"eni !i, prin se&ne, iz'u%i s )nelea" c, d8nd ocol
insulei !i na+i"8nd spre sud, ar descoperi o ar al crei re"e poseda &ari +ase de aur !i i&ense
'o"ii# A doua zi, )n zori, Cris%ofor Colu&' porunci s se ridice ancorele !i se )ndrep% spre
con%inen%ul po&eni%, care, dup el, nu pu%ea fi dec8% Cipan"o#
Aici se cu+ine s face& o o'ser+aie foar%e i&por%an%, cci ea decur"e din s%area
cuno!%inelor "eo"rafice ale epocii: Colu&' credea c aFunsese )n Asia# Cipan"o es%e nu&ele da%
de Marco Polo Caponiei# Aceas% eroare a A&iralului, )&pr%!i% de %oi )nsoi%orii si, +a fi
recunoscu% dup des%ui ani !i, a!a cu& a& &ai spus, dup pa%ru cl%orii succesi+e )n insule,
&arele na+i"a%or +a &uri fr s !%ie c a descoperi% o lu&e nou# Nu )ncape )ndoial c &arinarii
lui Colu&' !i Colu&' )nsu!i )!i i&a"inau, )n acea noap%e de /3 oc%o&'rie /123, c au aFuns fie )n
Caponia, fie )n C;ina, fie )n Indii# As%a e:plic de ce A&erica a pur%a% a%8% de &ul% +re&e nu&ele
de <Indiile occiden%ale= !i de ce '!%ina!ii aces%ui con%inen% sun% )nc dese&nai su' denu&irea
"eneral de <indieni=, )n $razilia !i )n Me:ic, la fel ca !i )n S%a%ele Uni%e#
16
Cris%ofor Colu&' se "8ndea deci doar s a%in" r&urile Caponiei# *l na+i" de7a lun"ul
San Sal+adorului, as%fel )nc8% s7i e:ploreze par%ea occiden%al# Aler"8nd spre r&, indi"enii )i
ofereau ap !i un fel de p8ine fcu% din%r7o rdcin nu&i% Vucca# A&iralul de'arc )n diferi%e
punc%e ale coas%ei !i, %re'uie s7o &r%urisi&, )nclc8nd o'li"aiile o&eniei, porunci s fie luai
c8i+a indieni, cu in%enia de a7i duce )n Spania# .ncepeau deFa s7i s&ul" pe ace!%i nenorocii de
pe p&8n%urile lor, cur8nd a+eau s7i +8nd9 .n sf8r!i%, pierz8nd din +edere San Sal+adorul,
cara+elele se a+en%urar )n lar"ul oceanului#
Soar%a )l fa+orizase pe Cris%ofor Colu&' cluzindu7l as%fel )n &iFlocul unuia din%re cele
&ai fru&oase ar;ipela"uri de pe "lo'# ,oa%e inu%urile noi pe care a+ea s le descopere se aflau
parc )n%r7un sipe% cu pie%re preioase, din care nu %re'uia dec8% s ia cu a&8ndou &8inile#
(a /H oc%o&'rie, )n asfini%, flo%ila arunc ancora l8n" e:%re&i%a%ea +es%ic a unei a doua
insule, care fu nu&i% Concep%i4n !i care se "sea la o dis%an de nu&ai cinci le";e de San
Sal+ador# A doua zi, A&iralul se apropie de r& cu a&'arcaii )nar&a%e !i pre"%i%e pen%ru orice
surpriz# $!%ina!ii, aparin8nd rasei celor din San Sal+ador, )i pri&ir foar%e 'ine pe spanioli#
Dar cu& )ncepuse s 'a% un +8n% dinspre sud7es%, Colu&' re+eni la flo%ila sa !i, )nain%8nd )nc
nou le";e spre +es%, descoperi o a %reia insul, creia )i ddu nu&ele de -ernandina# *s%e rande
*:u&a de as%zi#
R&aser %oa% noap%ea )n pan !i a doua zi, /0 oc%o&'rie, &ari piro"i )&presurar
cara+elele# Relaiile cu '!%ina!ii erau e:celen%e# Sl'a%icii sc;i&'au )n &od pa!nic fruc%e !i &ici
";e&e de 'u&'ac cu &r"ele de s%icl, %a&'urine, ace, care le plceau foar%e &ul%, !i &elas, de
care nu se &ai s%urau# Ace!%i indi"eni din -ernandina, &ai )&'rcai dec8% +ecinii lor din San
Sal+ador, erau !i &ai ci+ilizaiS locuiau )n case ca ni!%e pa+ilioane, pre+zu%e cu ;ornuri )nal%eS
aces%e coli'e erau foar%e cura%e )n in%erior !i foar%e 'ine )n%reinu%e# Coas%a occiden%al a insulei,
ad8nc sco'i%, ar fi pu%u% sluFi drep% por% )ncp%or !i &a"nific pen%ru o su% de na+e#
Dar -ernandina nu le oferea spaniolilor 'o"iile la care r8+neau !i cu care doreau a%8% de
&ul% s se )n%oarc )n *uropaS solul ei era lipsi% de &ine de aur# $!%ina!ii urcai la 'ordul
cara+elelor +or'eau )ns de o insul &ai &are, afla% spre sud !i nu&i% Sa&oe%o, unde se
e:%r"ea preiosul &e%al# Colu&' porni deci )n direcia indica%# Vineri /2 oc%o&'rie, el ancor )n
%i&pul nopii l8n" aceas% Sa&oe%o, pe care o nu&i Isa'ela A Insula (un" de pe ;rile
&oderne#
Po%ri+i% indi"enilor de pe San Sal+ador, aici ar fi %re'ui% s dea pes%e un re"e foar%e
pu%ernicS dar A&iralul )l a!%ep% )n +an c8%e+a zileS i&por%an%ul personaF nu se ar%# Insula
Isa'ela a+ea o )nfi!are e:%re& de plcu%, cu lacurile sale li&pezi !i pdurile dese# Spaniolii nu
se &ai s%urau s ad&ire aces%e specii noi, a cror +e"e%aie 'o"a% ui&ea oc;ii europeni# S%oluri
fr nu&r de papa"ali z'urau su' ar'orii s%ufo!i, !op8rle &ari !i foar%e iui, fr )ndoial i"uane,
lunecau prin ier'urile )nal%e# Insularii, care fu"iser &ai )n%8i la +ederea spaniolilor, se
fa&iliarizar cur8nd cu ei !i %raficar produsele solului lor#
Cris%ofor Colu&' nu a'andon, %o%u!i, ideea de a aFun"e )n Caponia# Cu& indi"enii )i
spuseser c la +es% se afl, des%ul de aproape, o &are insul nu&i% de ei Cu'a, A&iralul
presupuse c ea %re'uia s fac par%e din re"a%ul Cipan"o !i nu se )ndoi c +a da cur8nd pes%e
ora!ul C;insai, al%fel spus @anciFou, care a fos% c8nd+a capi%ala C;inei#
Ia% de ce, )nda% ce +8n%urile )i )n"duir, flo%ila ridic ancora# Coi 3H oc%o&'rie, aFunser
la !ap%e sau op% insule e!alona%e )n linie, pro'a'il Mucarele# Cris%ofor Colu&' nu se opri acolo !i,
du&inic, se apropie de coas%ele Cu'ei# Cara+elele ancorar la "ura unui flu+iu cruia spaniolii )i
ddur nu&ele de San Sal+adorS dup un scur% popas, relu8ndu7!i na+i"aia spre apus, in%rar )n%r7
un por% si%ua% la +rsarea unui &are flu+iu, care de+eni &ai %8rziu por%ul (as Nue+i%as del
Principe#
17
Pe r&urile insulei cre!%eau nu&ero!i pal&ieri !i frunzele lor erau a%8% de la%e, )nc8% una
sin"ur era de aFuns pen%ru a acoperi o coli' a '!%ina!ilor# Ace!%ia fu"iser la i+irea spaniolilor,
care "sir pe plaF un fel de idoli cu c;ip de fe&eie, psri do&es%ici%e, ose&in%e de ani&ale,
c8ini &ui !i ins%ru&en%e de pescui%# Sl'a%icii din Cu'a fur a%ra!i prin &iFloacele o'i!nui%e !i
fcur sc;i&'uri cu spaniolii#
Cris%ofor Colu&' crezu c se afl pe con%inen%, la nu&ai c8%e+a le";e de @anciFou#
Aceas% idee era a%8% de )nrdcina% )n &in%ea lui !i )n cele ale ofierilor lui, )nc8% se ocup de
%ri&i%erea unor daruri &arelui ;an al C;inei# (a 3 noie&'rie, el porunci unui "en%ilo& !i unui
e+reu care +or'ea e'raica, ara'a !i caldeeana, s se )nfi!eze aces%ui &onar; indi"en# Pur%8nd
!ira"uri de &r"ele, drep% daruri, solii, crora li se acordar !ase zile ca s7!i )ndeplineasc
&isiunea, se )ndrep%ar spre re"iunile din in%eriorul presupusului con%inen%#
.n%re %i&p, Cris%ofor Colu&' urc, pre de +reo dou le";e, pe un fru&os flu+iu care
cur"ea su' 'olile de frunzi! ale unor &ari pduri pline de &ires&e# (ocui%orii fceau sc;i&'uri
cu spaniolii !i +or'eau adesea despre un loc nu&i% $o;io, unde aurul !i perlele pu%eau fi "si%e
din 'el!u"# *i adu"au c acolo %riau oa&eni cu cap de c8ine, care se ;rneau cu carne
o&eneasc#
,ri&i!ii A&iralului se )n%oarser )n por% la E noie&'rie, dup o a'sen de pa%ru zile#
Dou zile de &ers le fuseser de aFuns pen%ru a aFun"e )n%r7un sa% alc%ui% din cincizeci de coli'e,
)n care fur pri&ii cu &ari de&ons%raii de respec%# Indi"enii le sru%au &8inile !i picioareleS erau
luai drep% zei co'or8i din cer# Prin%re al%e de%alii pri+ind o'iceiurile s%enilor, ei rela%ar c
'r'aii !i fe&eile fu&au %u%un cu un %u' 'ifurca%, %r"8nd fu&ul pe nri# P%iau s o'in focul
frec8nd ener"ic, una de al%a, dou 'uci de le&n# $u&'acul s "sea )n &are can%i%a%e )n case
dispuse )n for& de cor%uri, una din%re ele cuprinz8nd aproape unsprezece &ii de li+re# C8% despre
&arele ;an, nici ur&#
Se&nal& aici o a doua eroare co&is de Cris%ofor Colu&', eroare ale crei ur&ri,
po%ri+i% lui Ir+in", au sc;i&'a% )n%rea"a serie a descoperirilor sale# Crez8ndu7se pe coas%ele Asiei,
Colu&' considera )n &od lo"ic Cu'a ca fc8nd par%e din con%inen%# *l nu se &ai "8ndi, deci, s7i
dea ocol, lu8nd ;o%r8rea de a re+eni spre es%# >r, dac nu s7ar fi )n!ela%, dac ar fi con%inua% s
ur&eze direcia iniial, rezul%a%ele e:pediiei sale ar fi fos% cu %o%ul al%ele, )n%r7ade+r, sau ar fi
aFuns )n -lorida, la e:%re&i%a%ea A&ericii de Nord, sau ar fi &ers drep% spre Me:ic# .n aces% ul%i&
caz, pe cine ar fi )n%8lni%, )n locul unor '!%ina!i i"norani !i sl'a%iciO Pe locui%orii &arelui
i&periu al az%ecilor, ai aces%ui re"a% pe Fu&%a%e ci+iliza% al lui Moc%ezu&a# Ar fi "si% acolo
ora!e, ar&a%e, i&ense 'o"ii, !i roul su ar fi de+eni%, fr )ndoial, cel al lui @ernDn Cor%Gs# Dar
n7a fos% s fie a!a !i A&iralul, perse+er8nd )n eroarea sa, re+eni spre es% cu flo%ila care ridic
ancora la /3 noie&'rie /123#
Cris%ofor Colu&' na+i" de7a lun"ul coas%elor Cu'ei, )&po%ri+a +8n%uluiS el iden%ific
&unii Cris%al !i MoaS e:plor un por% pe care7l nu&i Puer%o del Principe !i un ar;ipela" 'o%eza%
Nues%ra Senora# .n fiecare noap%e, focurile pescarilor se aprindeau pe aceas% puzderie de insule,
ale cror locui%ori se ;rneau cu pianFeni !i cu +ier&i# Spaniolii acos%ar )n di+erse punc%e ale
r&ului !i plan%ar cruci, )n se&n de luare )n posesie#
Indi"enii )i +or'eau deseori A&iralului despre o anu&e insul $a'eNue, unde aurul se
"sea din 'el!u"# A&iralul ;o%r) s &ear" acolo# Dar Mar%in Alonso Pinz4n, cpi%anul <Pin%ei=,
cea &ai iu%e cara+el a flo%ilei, o lu )nain%e !i, la 3/ noie&'rie, )n zori, dispruse cu %o%ul#
A&iralul se ar% foar%e con%raria% de aceas% separare !i do+ada poa%e fi "si% )n rela%area
sa: <Pinz4n &i7a spus !i a fcu% &ul%e al%e lucruri neplcu%e=# .!i ur& dru&ul, e:plor8nd coas%a
Cu'ei !i descoperi "olful Moa, capul Man"le, capul Vaez, por%ul $aracoaS dar nu )n%8lni nicieri
18
cani'ali, cu %oa%e c adpos%urile '!%ina!ilor erau deseori )&podo'i%e cu cranii o&ene!%i, lucru de
care indi"enii )&'arcai la 'ordul su se ar%ar foar%e )nc8n%ai#
.n zilele ur&%oare, cara+elele %recur pe l8n" "ura flu+iului $o&a !i, dep!ind capul
(os Azules, aFunser )n par%ea orien%al a insulei a crei coas% o cerce%aser pe o dis%an de
douzeci !i cinci de le";e# Dar )n loc s7!i reia dru&ul spre sud, Colu&' se depr% spre es% !i, la
H dece&'rie, )n%8lni o &are insul nu&i% de indieni $o;io# *ra @ai%i sau San%o Do&in"o#
Seara, la ordinul A&iralului, <Nina= p%runse )n%r7un por% care fu 'o%eza% Puer%o Maria#
*s%e ac%ualul por% San Nicolas, si%ua% aproape de capul cu acela!i nu&e, la e:%re&i%a%ea nord7
+es%ic a insulei#
A doua zi, spaniolii descoperir un foar%e &are nu&r de capuri !i o insuli nu&i%
,or%u"a# .nda% ce apreau, cara+elele fceau ca piro"ile indiene s se )ndepr%eze cu iueal#
Insula pe l8n" care na+i"au prea foar%e )n%ins !i foar%e )nal%, de unde i7a +eni% &ai %8rziu
nu&ele @ai%i, care )nsea&n inu% )nal%# Recunoa!%erea r&urilor sale fu e:%ins p8n la "olful
MosNui%o# Psrile care z'urau pe su' fru&o!ii copaci ai insulei, +e"e%aia, c8&piile, colinele,
%oa%e aces%ea le a&in%eau peisaFele Cas%iliei# Cris%ofor Colu&' 'o%ez deci aces% p&8n% nou
Insula *spanola# (ocui%orii ei erau foar%e %e&%ori !i foar%e suspicio!iS nu se pu%ea in%ra )n
le"%ur cu ei, pen%ru c fu"eau spre in%eriorul insulei# Ma%eloii iz'u%ir %o%u!i s pun &8na pe o
fe&eie !i s o aduc la 'ord# *ra %8nr !i des%ul de dr"u# A&iralul )i drui inele, &r"ele !i
+e!&in%e de care ea a+ea neapra% ne+oieS )n sf8r!i%, o %ra% cu "enerozi%a%e !i o %ri&ise )napoi, pe
usca%#
Aceas% co&por%are a+u drep% rezul%a% )&'l8nzirea '!%ina!ilorS a doua zi, nou &a%eloi
'ine )nar&ai, a+en%ur8ndu7se p8n la pa%ru le";e de r&, fur pri&ii cu deferen# Indi"enii
+eneau de pre%u%indeni !i le ofereau %oa%e roadele p&8n%ului# Ma%eloii re+enir )nc8n%ai de
e:cursia lor# In%eriorul insulei li se pruse a fi 'o"a% )n plan%aii de 'u&'ac, aloe, ar'ori de fis%icS
un flu+iu &aFes%uos, nu&i% &ai %8rziu al celor ,rei7R8uri, )!i ros%o"olea apele li&pezi#
(a /H dece&'rie, Colu&' porunci s se ridice p8nzele !i +8n%ul )l duse c%re insulia
,or%u"a, unde o'ser+ un r8u na+i"a'il !i o +ale a%8% de fru&oas, )nc8% o nu&i Valle del Paraiso#
A doua zi, na+i"8nd )n%r7un "olf ad8nc, +zu un indian care &ane+ra cu iscusin o &ic lun%re,
cu %o% +8n%ul foar%e pu%ernic# Indianul fu pof%i% s +in la 'ordS Colu&' )l cople!i cu daruri, apoi )l
depuse )n%r7un por% al insulei *spanola, nu&i% Puer%o de Paz#
Aces%e 'une co&por%ri )i apropiar pe %oi indi"enii de A&iral !i, din ziua aceea, ei
)n%8&pinar cara+elele )n nu&r &are# Re"ele lor )i )nsoea# *ra un %8nr de douzeci de ani, 'ine
fcu%, +i"uros, ca& "ras# U&'la "ol, ca !i supu!ii !i supusele sale, care7i ar%au &ul% respec%, dar
fr nici o ur& de u&ilin# Colu&' )i ddu onorurile cu+eni%e unui su+eran !i, drep%
recuno!%in, re"ele, sau &ai cur8nd cacicul, )i dez+lui A&iralului c pro+inciile din es% erau
pline de aur#
A doua zi, un al% cacic +eni s pun la dispoziia spaniolilor %oa%e 'o"iile rii sale# *l
asis% la sr'%oarea Sfin%ei -ecioare, pe care Colu&' o cele'r cu po&p pe na+a sa, pa+oaza%
pen%ru aceas% )&preFurare# Cacicul lu loc la &asa A&iralului !i onor pr8nzulS dup ce "us%a
diferi%ele &8ncruri !i 'u%uri, %ri&i%ea cupele !i farfuriile oa&enilor din sui%a sa# Aces% cacic
ar%a 'ineS +or'ea puin !i era foar%e poli%icos# (a sf8r!i%ul ospului, )i oferi A&iralului c8%e+a
foie de aur# Aces%a din ur& )i drui c8%e+a &onede pe care erau "ra+a%e c;ipurile lui -ernando
!i al Isa'elei !i, dup ce7i e:plic prin se&ne c erau cei &ai pu%ernici prini de pe "lo', desf!ur
)n prezena re"elui indi"en s%indardele re"ale ale Cas%iliei# (a cderea nopii, cacicul se re%rase
foar%e &ulu&i% !i sal+e de ar%ilerie )i salu%ar plecarea#
.n ziua ur&%oare, oa&eni din ec;ipaF plan%ar o &are cruce )n cen%rul a!ezrii !i prsir
aceas% coas% ospi%alier# Ie!ind din "olful for&a% de insula ,or%u"a !i insula *spanola,
19
descoperir &ai &ul%e por%uri, capuri, "olfuri !i r8uriS la +8rful (i&'e, o &ic insul care fu
nu&i% San ,o&as, )n sf8r!i% un por% foar%e cuprinz%or, si"ur !i adpos%i%, ascuns )n%re insul !i
"olful A"uFa, la care se aFun"ea prin%r7un canal !erpuind )n%re &uni )nali acoperii cu pduri#
A&iralul de'arca deseori pe coas%# $!%ina!ii )l pri&eau ca pe un %ri&is al cerului !i7l
ru"au s r&8n cu ei# Colu&' le )&prea cu drnicie clopoeii, inelele de ala&, 'o'iele de
s%icl !i al%e Fucrioare care le plceau a%8% de &ul%# Un cacic nu&i% uacana"ari, su+eran al
pro+inciei Marien, )i %ri&ise lui Colu&' o cin"%oare orna% cu o fi"ur de ani&al cu urec;i &ari,
li&'a !i nasul aces%uia fiind din aur '%u%# Aurul prea s se "seasc din 'el!u" )n insul !i
'!%ina!ii aduser cur8nd o anu&i% can%i%a%e# (ocui%orii aces%ei pri a insulei *spanola preau
superiori celorlali prin in%eli"en !i fru&usee# Colu&' credea c +opseaua ro!ie, nea"r sau
al' cu care7!i un"eau %rupurile sluFea &ai ales la a7i apra de +paia soarelui# Casele lor erau
fru&oase !i 'ine cons%rui%e# C8nd Colu&' )i )n%re'a despre locul unde se afla aur, indi"enii ar%au
spre es% un inu% pe care7l nu&eau Ci'ao !i pe care A&iralul se )ncp8na s7l considere drep%
Cipan"o#
.n ziua de Crciun, cara+ela A&iralului suferi un "ra+ acciden%# *ra pri&a a+arie )n
aceas% e:pediie p8n a%unci a%8% de norocoas# Un %i&onier lipsi% de e:perien se afla la c8r&a
<San%a Mriei=, )n %i&pul unei ie!iri )n afara "olfului San ,o&as: la cderea nopii, se ls
an%rena% de cureni, care7l )&pinser pe s%8nci# Cara+ela fu i&o'iliza% !i %i&ona se 'loc# ,rezi%
de iz'i%ur, A&iralul se npus%i pe pun%e# *l porunci s se arunce o ancor )n faa na+ei, pen%ru a
%ra"e la edec !i a o ridica de pe s%8nci# Con%ra&ais%rul !i c8i+a &a%eloi care %re'uiau s e:ecu%e
ordinul srir )n !alupS dar, cuprin!i de %ea&, +8slir din %oa%e pu%erile spre <Nina=#
.n%re %i&p, &area scdea# <San%a Maria= se )nepenea din ce )n ce &ai &ul%# ,re'uir s7i
%aie ca%ar"ele ca s7o u!ureze !i, cur8nd, se i+i necesi%a%ea de a7i %ranspor%a ur"en% ec;ipaFul la
'ordul celeilal%e na+e# .nele"8nd si%uaia dispera% a cara+elei, cacicul uacana"ari +eni )n "oan
cu fraii !i nea&urile sale, )nsoii de un &are nu&r de indieni !i aFu% la descrcarea cor'iei#
Da%ori% &surilor lua%e de el, nici un o'iec% din )ncrc%ur nu fu sus%ras !i, )n%rea"a
noap%e, indi"eni )nar&ai pzir depozi%ele de pro+izii#
A doua zi, uacana"ari se duse la 'ordul <Ninei= ca s7l consoleze pe A&iral !i7i puse la
dispoziie %oa%e 'o"iile sale# ,o%oda%, )i oferi o "us%are alc%ui% din p8ine, cre+e%e, pe!%i,
rdcini !i fruc%e# Colu&', &i!ca% de aces%e do+ezi de prie%enie, se "8ndi s )n%e&eieze o a!ezare
pe insul# Se s%rdui deci s7i c8!%i"e pe indieni prin daruri !i "es%uri de prie%enieS apoi, +r8nd s
le dea o idee !i despre pu%erea lui, puse s se descarce o ar;e'uz !i un %ro&'lon, ale cror
de%un%uri )i speriar de &oar%e pe 'ieii oa&eni#
(a 3E dece&'rie, spaniolii )ncepur s cons%ruiasc o for%rea )n acea re"iune a coas%ei#
In%enia A&iralului era de a lsa acolo un anu&i% nu&r de oa&eni, cu pro+izii de p8ine, +in !i
"r8ne pen%ru un an, )ncredin8ndu7le !alupa de pe <San%a Maria=# (ucrrile se desf!urar )n &od
in%ens#
.n ziua aceea, pri&ir +e!%i despre <Pin%a=, care se desprise de flo%il de la 3/ noie&'rieS
ea se afla ancora%, dup spusele '!%ina!ilor, )n%r7un r8u la cap%ul insuleiS dar o lun%re %ri&is de
uacana"ari se )n%oarse fr s o fi pu%u% descoperi# A%unci Colu&', ne+r8nd s7!i con%inue
e:plorrile )n condiiile da%e !i dispun8nd de o sin"ur cara+el de c8nd o pierduse pe <San%a
Maria=, care nu pu%use fi ranflua%, ;o%r) s re+in )n Spania !i )!i )ncepu pre"%irile de plecare#
(a 3 ianuarie, Colu&' )i oferi cacicului spec%acolul unui &ic rz'oi, re"ele !i supu!ii si
ar%8ndu7se )nc8n%ai# Apoi, alese %reizeci !i nou de oa&eni care s pzeasc for%reaa )n %i&pul
a'senei lui !i )l nu&i co&andan% pe Rodri"o de *sco'edo# Cea &ai &are par%e a )ncrc%urii de
pe <San%a Maria= le r&8nea lor !i %re'uia s le aFun" &ai &ul% de un an# Prin%re ace!%i pri&i
coloni ai noului con%inen% se nu&rau un copis%, un a"en% de poliie, un do"ar, un &edic !i un
20
croi%or# Ace!%i spanioli a+eau &isiunea de a cu%a &inele de aur !i de a &arca un a&plasa&en%
fa+ora'il )n%e&eierii unui ora!#
(a 5 ianuarie, dup un sole&n r&as 'un adresa% cacicului !i noilor coloni!%i, <Nina=
ridic ancora !i ie!i din por%# Cur8nd se i+i o insuli do&ina% de un &un%e foar%e )nal%, pe care7l
'o%ezar Mon%e Cris%i# Cris%ofor Colu&' na+i"a de7a lun"ul coas%ei de dou zile c8nd fu
se&nala% apropierea <Pin%ei=# Cur8nd cpi%anul ei, Mar%in Alonso Pinz4n, +eni la 'ordul <Ninei=
!i )ncerc s7!i Fus%ifice pur%area# Ade+rul es%e c Pinz4n o luase )nain%e doar pen%ru a aFun"e )n
aceas% presupus insul $a'eNue, a%8% de 'o"a% po%ri+i% rela%rilor indi"enilor#
A&iralul +ru s se &ulu&easc cu e:plicaiile necon+in"%oare ale cpi%anului Pinz4n !i
afl c <Pin%a= nu fcuse dec8% s na+i";eze de7a lun"ul *spanolei, fr s fi descoperi% +reo al%
insul#
(a 0 ianuarie, se oprir ca s as%upe o "aur i+i% )n carena <Ninei=# Colu&' profi% de
aces% popas pen%ru a e:plora un &are flu+iu afla% la o le";e de Mon%e Cris%i# Paie%ele an%rena%e de
flu+iu )l fcur s7i dea nu&ele de Rio de >ro# A&iralul ar fi +ru% s +izi%eze &ai )ndelun"
aceas% par%e a insulei *spanola, dar ec;ipaFele sale se "r'eau s re+in )n pa%rie !i, su' influena
frailor Pinz4n, )ncepeau s7i con%es%e au%ori%a%ea#
(a 2 ianuarie, cele dou cara+ele ridicar p8nzele !i se )ndrep%ar spre es%7sud7es%# *le
na+i"au pe l8n" coas%ele crora le 'o%ezau cele &ai &ici sinuozi%i, pro&on%oriul Isa'ela, capul
Roca, apoi capul -rancGs, capul Ca'r4n !i )n sf8r!i% "olful Sa&ana, si%ua% la e:%re&i%a%ea orien%al
a insulei# Acolo se desc;idea un por% )n care, reinu% de acal&ie, flo%ila arunc ancora# Pri&ele
con%ac%e cu '!%ina!ii fur e:celen%eS dar si%uaia se &odific su'i%# Sc;i&'urile )nce%ar !i
anu&i%e de&ons%raii os%ile nu &ai lsar nici o )ndoial )n pri+ina relelor in%enii ale indienilor#
.n%r7ade+r, la /5 ianuarie, sl'a%icii se npus%ir pe nea!%ep%a%e asupra spaniolilor# Cu %oa%e c
erau puini la nu&r, ace!%ia nu7!i pierdur cu&p%ul !i, cu aFu%orul ar&elor, )!i puser ina&icii
pe fu", dup c8%e+a &inu%e de lup%# Pen%ru pri&a oar, &8inile europene fceau s cur" s8n"e
indian#
A doua zi, Cris%ofor Colu&' reinu la 'ord pa%ru %ineri indi"eni !i, cu %oa%e pro%es%ele lor,
ridic p8nzele# *c;ipaFele lui, posace !i e:%enua%e, )i pricinuiau &ari neplceri !i, )n rela%area
cl%oriei sale, aces% o&, afla% &ai presus de %oa%e sl'iciunile o&ene!%i !i pe care soar%a nu7l
pu%ea do'or), depl8n"e aces% lucru cu a&rciune# (a /E ianuarie, )ncepu cu ade+ra% cl%oria de
)n%oarcere, !i capul Sa&ana, de la e:%re&i%a%ea insulei *spanola, dispru la orizon%#
,ra+ersarea fu rapid !i, p8n la /3 fe'ruarie, nu se produse nici un inciden%# (a acea da%,
cara+elele fur asal%a%e de o fur%un %eri'il, care inu %rei zile, cu +8n%uri %ur'a%e, +aluri uria!e !i
ful"ere spre nord7nord7es%# De %rei ori, &arinarii )nfrico!ai fcur Fur&8n% de pelerinaF la San%a
Maria de uadalupe, la Nues%ra Senora de (ore%o !i la San%a Clara de Mo"uer# .n sf8r!i%, %o%
ec;ipaFul Fur c +a &er"e s se roa"e, cu picioarele "oale !i nu&ai )n c&a!, la o 'iseric
)nc;ina% Sfin%ei -ecioare#
-ur%una se )n%eea# ,e&8ndu7se de o ca%as%rof, A&iralul scrise repede pe un per"a&en% o
scur% rela%are a descoperirilor sale, ru"8ndu7l pe cel care ar "si7o s o fac s7i par+in re"elui
SpanieiS apoi, in%roduc8nd aces% docu&en%, )n+eli% )n%r7o p8nz cerni%, )n%r7un 'u%oia! de le&n, )l
z+8rli )n ocean#
(a /H fe'ruarie, la rsri%ul soarelui, ura"anul se do&oliS despri%e de fur%un, cele dou
cara+ele se re"sir !i, dup %rei zile, ancorau )n faa insulei San%a Maria, una din%re Azore#
I&edia%, A&iralul +ru s )&plineasc Fur&in%ele fcu%e )n %i&pul fur%uniiS )!i %ri&ise deci
Fu&%a%e din oa&eni pe usca%, dar ace!%ia fur reinui prizonieri de por%u";ezi, care nu7i eli'erar
dec8% dup cinci zile, )n ur&a pro%es%elor ener"ice ale lui Colu&'#
21
A&iralul )!i relu dru&ul pe &are la 35 fe'ruarie# .&piedica% de +8n%uri !i iz'i% )nc o
da% de fur%un, el fcu noi Fur&in%e, )&preun cu %o% ec;ipaFul, le"8ndu7se s pos%easc )n pri&a
s8&'% de dup sosirea )n Spania# .n sf8r!i%, la 1 &ar%ie, piloii si recunoscur "ura flu+iului
,aFo, unde <Nina= pu%u s se refu"ieze, )n %i&p ce <Pin%a= era dus de +8n%uri p8n )n "olful
$iscaVa#
A&iralul fu 'ine pri&i% de por%u";ezi# Re"ele )i acord c;iar o audien# Dar Colu&' se
"r'ea s aFun" )n Spania#
.nda% ce %i&pul )i )n"dui, <Nina= ie!i )n lar" !i, la /H &ar%ie, la pr8nz, ancora )n faa
por%ului Palos, la cap%ul a !ap%e luni !i Fu&%a%e de na+i"aie, )n %i&pul crora descoperise
insulele San Sal+ador, Concep%i4n, -ernandina, Isa'ela, Mucare, Cu'a !i San%o Do&in"o#
-ernando !i Isa'el se aflau a%unci la $arcelona# A&iralul fu c;e&a% acolo# *l porni
i&edia%, cu indienii pe care7i aducea din (u&ea Nou# *n%uzias&ul pe care7l %rezi fu
ne&ai)n%8lni%# Pre%u%indeni, oa&enii aler"au s7l )n%8&pine pe &arele na+i"a%or, aduc8ndu7i
onoruri re"ale# In%rarea lui Cris%ofor Colu&' )n $arcelona a fos% &a"nific# Re"ele, re"ina,
"ranzii de Spania )l pri&ir cu &are po&p la Palacio de la Depu%a%ion# Acolo, )!i po+es%i
e:%raordinara cl%orie, apoi prezen% e!an%ioanele de aur pe care le adusese !i )n%rea"a adunare,
cz8nd )n "enunc;i, in%on un ,e Deu&#
III#
A doua cl%orie: o flo% de !ap%esprezece na+e#
Insula @ierro#
Do&inica#
Maria alan%e#
uadalupe#
Cani'alii#
Mon%serra% A San%a Maria la Redonda#
San Mar%Bn !i San%a Cruz#
Ar;ipela"ul (as >nce Mil Vir"enes#
Insula San Cuan *+an"elis%a sau Puer%o Rico#
Insula *spanola#
Pri&ii coloni!%i &asacrai#
.n%e&eierea ora!ului Isa'ela#
,ri&i%erea )n Spania a dou cor'ii )ncrca%e cu 'o"ii#
-or%ul San%o ,o&Ds, ridica% )n pro+incia Ci'ao#
Don Die"o, fra%ele lui Colu&', nu&i% "u+erna%or al insulei#
Ca&aica#
Coas%a Cu'ei#
Re&ora#
.n%oarcerea la Isa'ela#
Cacicul lua% prizonier#
Re+ol%a indi"enilor#
-oa&e%e#
Colu&' calo&nia% )n Spania#
,ri&i%erea co&isarului Cuan de A"uado la Isa'ela#
Minele de aur#
Plecarea lui Colu&'#
Sosirea lui la CDdiz#
22
Rela%area a+en%urilor &arelui na+i"a%or "eno+ez as&uise spiri%ele# I&a"inaia oa&enilor
)n%rezrea con%inen%e de aur, dincolo de &ri# .n ini&i cloco%eau pasiunile pe care le na!%e
cupidi%a%ea# Su' presiunea opiniei pu'lice, A&iralul nu pu%ea s nu porneasc iar, )n cel &ai scur%
%i&p# De al%fel, el )nsu!i se "r'ea s re+in pe scena cuceririlor sale !i s adau"e ;rilor +re&ii
p&8n%uri noi# Declar deci c e "a%a de plecare#
Re"ele !i re"ina )i puser la dispoziie o flo% alc%ui% din %rei na+e &ai &ari !i
paisprezece cara+ele# > &ie dou su%e de oa&eni a+eau s se )&'arce pe ele# Un nu&r de no'ili
cas%ilieni nu ezi%ar s se )ncread )n s%eaua lui Colu&' !i ;o%r8r s7!i )ncerce norocul dincolo
de &ri# Calele cor'iilor fur u&plu%e cu cai, +i%e, %o% felul de ins%ru&en%e pen%ru e:%ra"erea !i
purificarea aurului, diferi%e se&ine, )n%r7un cu+8n%, %o% ceea ce es%e necesar pen%ru )n%e&eiera
unei colonii i&por%an%e# Din%re cei zece indieni adu!i )n *uropa, cinci se )n%orceau acu& )n ara
lor, %rei, 'olna+i, r&8neau )n Spania, iar doi &uriser# Cris%ofor Colu&' fu nu&i% cpi%an7
"eneral al escadrei, cu pu%eri neli&i%a%e#
(a 3H sep%e&'rie /125, cele !ap%esprezece na+e ie!ir din CDdiz, cu %oa%e p8nzele sus, )n
aplauzele unei &uli&i i&ense# (a / oc%o&'rie, ele ancorau )n apele insulei @ierro, cea &ai
occiden%al din ar;ipela"ul Canarelor# Dup douzeci !i %rei de zile de na+i"aie fa+oriza%
cons%an% de +8n% !i de &are, Cris%ofor Colu&' )n%8lni p&8n%uri noi#
.n%r7ade+r, la 5 noie&'rie, )n du&inica de dup sr'%oarea %u%uror sfinilor, la rsri%ul
soarelui, pilo%ul na+ei7a&iral, <Maria alan%e=, s%ri": <Ves%e 'un9 Ia% p&8n%ul9=
P&8n%ul era o insul )&pduri%# A&iralul, crez8nd7o nelocui%, o ls )n ur&, )n%8lni
c8%e+a insulie risipi%e )n dru&ul su !i aFunse )n faa unei a doua insule# Pri&a fu nu&i%
Do&inica, a doua Maria alan%e A nu&e pe care le &ai poar% !i as%zi# A doua zi, o a %reia
insul, &ai &are, le apru spaniolilor# Pi, spune rela%area aces%ei cl%orii, da%ora% lui Pierre
Mar%Vr,/6 con%e&poran cu Colu&', <c8nd aFunser aproape, )!i ddur sea&a c era insula
infa&ilor cani'ali sau carai'i, despre care auziser +or'indu7se )n %i&pul pri&ei cl%orii=#
$ine )nar&ai, spaniolii de'arcar pe aces% r&, unde se aflau ca& %reizeci de coli'e din
le&n, ro%unde !i acoperi%e cu frunze de pal&ier# .n in%eriorul lor erau suspenda%e ;a&acuri de
'u&'ac# .n spaiul li'er din%re ele se )nlau doi copaci sau s%8lpi, )n Furul crora zceau )ncolcii
doi &ari !erpi &ori# (a apropierea s%rinilor, '!%ina!ii fu"ir &8nc8nd p&8n%ul, renun8nd la
prizonierii pe care se pre"%eau s7i de+oreze# Ma%eloii sco%ocir prin coli'e !i ddur pes%e oase
de &8ini !i de picioare, cape%e %ia%e de cur8nd, )nc pline de s8n"e !i al%e r&!ie o&ene!%i care
nu lsau nici o )ndoial )n le"%ur cu &odul de ali&en%are al aces%or carai'i#
Insula, pe care o e:plorar )n par%e, )nse&n8nd pe ;ar% principalele r8uri, fu 'o%eza%
uadalupe, da%ori% ase&nrii ei cu o pro+incie din *:%re&adura# C8%e+a fe&ei prinse de
&a%eloi fur %ri&ise pe usca%, dup ce fuseser 'ine %ra%a%e pe na+a7a&iral# Cris%ofor Colu&'
spera c aceas% condui% )i +a de%er&ina pe indieni s +in la 'ord# Dar sperana )i fu spul'era%#
(a ? noie&'rie, A&iralul ddu se&nalul de plecare !i porni cu )n%rea"a escadr spre
insula *spanola, ac%ual&en%e San Do&in"o, unde lsase %reizeci !i nou de oa&eni care7l
)nsoiser )n pri&a cl%orie# Urc8nd spre nord, el descoperi o &are insul nu&i% Madanino de
c%re indienii r&a!i la 'ord dup ce fuseser sal+ai de pof%a carai'ilor# *i pre%indeau c e locui%
doar de fe&ei !i, cu& rela%area lui Marco Polo &eniona un inu% asia%ic ocupa% de o populaie
e:clusi+ fe&inin, Cris%ofor Colu&' a+u )nc un &o%i+ s cread c na+i"a de7a lun"ul coas%elor
Asiei# A&iralul dorea foar%e &ul% s e:ploreze aceas% insul, dar +8n%ul po%ri+nic )l )&piedic s
acos%eze#
(a o dis%an de zece le";e, )n%8lnir o al% insul, )nconFura% de &uni )nali, care fu
nu&i% Mon%serra%S a doua zi, )nc una, 'o%eza% San%a Maria Redonda !i, )n ziua ur&%oare, al%e
dou, San Mar%in !i San%a Cruz#
23
*scadra ancor )n faa insulei San%a Cruz, ca s ia ap de 'u%# Acolo se pe%recu un
e+eni&en% "ra+, rela%a% de Pierre Mar%Vr )n %er&eni care &eri% s fie reprodu!i pen%ru
e:presi+i%a%ea lor: <A&iralul ordon ca %reizeci de oa&eni de pe na+a sa s co'oare pe usca%
pen%ru a e:plora insulaS aFun!i pe r&, ei "sir pa%ru c8ini !i %o% a%8ia 'r'ai %ineri !i fe&ei care
)i )n%8&pinar )n%inz8nd 'raele, parc ru"8ndu7i !i cer8nd aFu%or pen%ru a fi sal+ai din ";earele
celor cruzi# Vz8nd aces%ea, cani'alii, ase&eni celor din insula uadalupe, fu"ir, ascunz8ndu7se
%oi )n pduri# Pi oa&enii no!%ri r&aser dou zile pe insul, ca s o cerce%eze#
.n%re %i&p, cei r&a!i pe cora'ie +zur +enind de depar%e o lun%re a+8nd la 'ord op%
'r'ai !i %o% a%8%ea fe&eiS oa&enii no!%ri le fcur se&neS dar, apropiindu7se, a%8% 'r'aii c8% !i
fe&eile )ncepur s7i )&proa!%e cu s"ei pe ai no!%ri, pro+oc8ndu7le rni u!oare dar foar%e
dureroase, )nain%e ca ei s se fi pu%u% acoperi cu scu%urile, a!a c un spaniol fu ucis de o fe&eie
care, cu o al% s"ea%, s%rpunse )nc unul#
Ace!%i sl'a%ici a+eau s"ei cu +8rfurile de fier )n+enina%eS prin%re ei se afla o fe&eie
creia i se supuneau %oi, plec8ndu7se )n faa ei# Cu& se pu%ea presupune, era o re"in, )nsoi% de
un fiu cu pri+ire feroce, ro'us%, cu c;ip de leu#
Soco%ind c e &ai 'ine s lup%e corp la corp, dec8% s ai' pierderi !i &ai &ari rz'oindu7
se de depar%e, ai no!%ri %raser la ra&e cu a%8%a pu%ere, )nc8% cora'ia iz'i lun%rea celorlali !i o
scufund#
Dar ace!%i indieni, foar%e 'uni )no%%ori, fr s se &i!%e nici &ai )nce%, nici &ai repede,
con%inuar s arunce &ul%e s"ei )&po%ri+a alor no!%ri# *i reu!ir s aFun" )no% la o s%8nc
acoperi% de ap, pe care se urcar, con%inu8nd s lup%e cu 'r'ie# P8n la ur&, fur %o%u!i
cap%urai, unul din%re ei fiind ucis, iar fiul re"inei rni% )n dou locuriS du!i pe na+a A&iralului, ei
<se ar%ar nu &ai puin feroci !i cu c;ipuri nu &ai puin fioroase dec8% dac ar fi fos% leii din
(i'ia c8nd se si&% prin!i )n la# Pi ar%au as%fel )nc8% ni&eni nu i7ar fi pu%u% pri+i fr ca ini&a !i
&run%aiele s7i %resar de "roaz, )n%r7a%8% le era pri+irea de ;idoas, cu&pli% !i infernal#=
Dup cu& se +ede, conflic%ul )n%re indieni !i europeni )ncepea s ia proporii# Cris%ofor
Colu&' )!i relu na+i"aia spre nord, prin%re insule <plcu%e !i fr nu&r=, acoperi%e de pduri
do&ina%e de &uni colorai )n fel !i c;ip# Aceas% )n"r&dire de insule fu nu&i% (as >nce Mil
Vir"enes# Cur8nd apru insula San Cuan *+an"elis%a, care nu e al%a dec8% Puer%o Rico, p&8n%
infes%a% a%unci de carai'i, dar cul%i+a% cu "riF !i )n%r7ade+r super', cu pdurile sale i&ense#
C8i+a &a%eloi co'or8r pe r& !i nu "sir dec8% +reo duzin de coli'e nelocui%e# A&iralul
porni a%unci din nou !i na+i" de7a lun"ul coas%ei &eridionale a insulei, pe o dis%an de cincizeci
de le";e#
Vineri /3 noie&'rie, Colu&' a'orda )n sf8r!i% pe insula *spanola# Ne pu%e& )nc;ipui c8%
de e&oiona% %re'uie s fi fos% re+z8nd scena pri&elor sale succese, cu%8nd din oc;i for%ul )n
care7!i lsase )nsoi%orii# Ce li se )n%8&plase %i&p de un an europenilor a'andonai pe aces%e
p&8n%uri sl'a%iceO .n &o&en%ul acela, o lun%re &are, a+8ndu7l la 'ord pe fra%ele cacicului
uacana"ari, se apropie de <Maria alan%e= !i indi"enul, urc8ndu7se pe cora'ie, )i oferi
A&iralului dou &!%i din aur#
.n aces% %i&p, Cris%ofor Colu&' )ncerca s zreasc for%ul !i, cu %oa%e c ancorase )n faa
locului unde pusese s fie cons%rui%, nu +edea nici cea &ai &ic ur&# -oar%e nelini!%i% de soar%a
)nsoi%orilor si, co'or) pe usca%# Acolo, r&ase )ncre&eni% +z8nd doar o "r&ad de cenu!# Ce
se alesese de co&pa%rioii siO Pl%iser cu +iaa lor aceas% pri& %en%a%i+ de colonizareO
A&iralul puse s %ra" )n acela!i %i&p %oa% ar%ileria de pe na+e, pen%ru a7!i +es%i p8n depar%e
sosirea )n faa insulei *spanola# Dar nu se ar% niciunul din%re cei cu%ai#
Dispera%, Colu&' %ri&ise )nda% &esa"eri la cacicul uacana"ari# Ace!%ia )i aduser +e!%i
funes%e# Po%ri+i% spuselor lui uacana"ari, al%i cacici, iri%ai de prezena s%rinilor pe insula lor, )i
24
a%acaser pe sr&anii coloni !i7i &asacraser p8n la cel din ur&# uacana"ari ar fi fos% !i el
rni% apr8ndu7i !i, drep% do+ad, )!i ar%a piciorul le"a% cu o f8!ie de 'u&'ac#
Cris%ofor Colu&' nu crezu )n in%er+enia cacicului, dar ;o%r) s nu ara%e aces% lucru !i, a
doua zi, c8nd uacana"ari +eni la 'ord, )l pri&i 'ine# Cacicul accep% o i&a"ine a -ecioarei, pe
care !i7o a%8rn pe piep%# Pru foar%e ui&i% la +ederea cailorS aces%e ani&ale le erau necunoscu%e,
lui !i )nsoi%orilor lui# .nc;eindu7!i +izi%a, cacicul se )n%oarse pe r&, se )ndrep% spre &uni !i nu7
l &ai +zur nicioda%#
A&iralul %ri&ise a%unci pe unul din%re cpi%anii si, cu %rei su%e de oa&eni, s
scor&oneasc insula !i s pun &8na pe cacic# Cpi%anul p%runse )n in%eriorul insulei, dar nu "si
nici o ur& a cacicului sau a nefericiilor coloni# .n %i&pul e:plorrii, descoperise un &are flu+iu
!i un fru&os por% 'ine adpos%i%, pe care7l nu&i Puer%o Real#
Cu %o% insuccesul pri&ei sale %en%a%i+e, Colu&' ;o%r8se s )n%e&eieze o nou colonie pe
aceas% insul, care prea 'o"a% )n aur !i ar"in%# $!%ina!ii +or'eau &ereu despre &inele din
pro+incia Ci'ao# .nsrcinai s +erifice aces%e afir&aii, doi "en%ilo&i, Alonso de @oFeda !i
Car'aFal, pornir )n luna ianuarie cu o nu&eroas escor%S ei descoperir pa%ru flu+ii ale cror
nisipuri erau aurifere !i aduser o pepi% c8n%rind nou uncii#
(a +ederea aces%or 'o"ii, A&iralul )!i soco%i confir&a% "8ndul c insula *spanola
%re'uie s fie cele'rul >fir din Car%ea Re"ilor# Cu% un a&plasa&en% pen%ru a cldi un ora! !i, la
zece le";e spre es% de Mon%e Cris%i, puse %e&eliile Isa'elei# .n ziua de $o'o%eaz, %reisprezece
preoi of8ciar )n 'iseric, )n prezena unui i&ens nu&r de '!%ina!i#
Colu&' ;o%r) a%unci s %ri&i% +e!%i din colonie re"elui !i re"inei Spaniei# Dousprezece
cor'ii, )ncrca%e cu aurul s%r8ns de pe insul !i cu diferi%e produse ale solului, se pre"%ir de
)n%oarcere )n *uropa, su' co&anda cpi%anului ,orres# Aceas% flo%il ridic p8nzele la 3 fe'ruarie
/121 !i, cur8nd dup aceea, Colu&' %ri&ise )nc una din%re cele cinci na+e care7i r&seser, cu
loco%enen%ul $ernal de Pisa, de care a+ea &o%i+e s fie ne&ulu&i%#
.nda% ce ordinea fu s%a'ili% )n colonia Isa'ela, A&iralul )l ls acolo pe fra%ele su, don
Die"o, )n cali%a%e de "u+erna%or !i porni cu cinci su%e de oa&eni, +r8nd s cerce%eze el )nsu!i
&inele din Ci'ao# Iinu%ul pe care7l %ra+ers aceas% &ic %rup era de o ui&i%oare fer%ili%a%eS
le"u&ele se coceau )n %reisprezece zileS "r8ul se&na% )n fe'ruarie ddea spice ne&aipo&eni%e )n
aprilie !i fiecare an aducea dou recol%e super'e# Piruri de &uni !i +i fur lsa%e )n ur&, pe
r8ndS adesea %re'uir s foloseasc %8rncopul pen%ru a7!i croi dru& pe aces%e p&8n%uri )nc
+ir"ine !i aFunser, )n sf8r!i%, )n pro+incia Ci'ao# Acolo, pe o colin, aproape de &alul unui &are
flu+iu, A&iralul puse s se cons%ruiasc un for% din pia%r !i din le&nS )l )&preF&ui cu un !an
ad8nc !i7i ddu nu&ele de San%o ,o&Ds, pen%ru a7i lua pes%e picior pe unii din%re ofierii si, care
nu credeau )n e:is%ena &inelor de aur# Pi ei +deau rea7+oin )ndoindu7se, cci, de pre%u%indeni,
indi"enii aduceau pepi%e, "rune de aur pe care le sc;i&'au 'ucuro!i cu &r"ele !i &ai ales cu
clopoei, al cror sune% ar"in%iu )i )nde&na s danseze# Pi7apoi, acolo nu era doar ara aurului, era
!i ara &irodeniilor !i a aro&a%elor, ar'orii care le produceau alc%uind ade+ra%e pduri#
Spaniolii nu pu%eau, deci, dec8% s se felici%e c puseser s%p8nire pe aceas% insul opulen%#
(s8nd for%ul San%o ,o&Ds )n paza a cincizeci !i !ase de oa&eni, su' co&anda lui Pedro
Mar"ari%, Cris%ofor Colu&' porni spre Isa'ela pe la )ncepu%ul lui aprilie# Ploi %oreniale )i
)n"reuiar )n%oarcerea# (a sosire, "si colonia a'ia nscu% )n%r7o dezordine e:%re&S era pericol
de foa&e%e din lips de fin, iar fina lipsea pen%ru c nu erau &oriS soldaii !i &unci%orii cdeau
din picioare de o'oseal# Colu&' +ru s7i sileasc pe "en%ilo&i s le +in )n aFu%orS dar &8ndrii
;idal"o, a%8% de dornici de 'o"ii, nu +oiau nici &car s se aplece ca s le ridice !i refuzar s
efec%ueze &unci &anuale# Preoii )i susinur !i Colu&', o'li"a% s7i pedepseasc, %re'ui s
)nc;id 'isericile# ,o%u!i, el nu pu%ea s7!i prelun"easc prezena la Isa'elaS se "r'ea s
25
descopere al%e p&8n%uri# -or&8nd un consiliu care s "u+erneze colonia, alc%ui% din %rei
"en%ilo&i !i din !eful &isionarilor, su' prezidenia lui don Die"o, Colu&' ie!i )n lar" cu %rei
cor'ii, la 31 aprilie, pen%ru a7!i )n%re"i ciclul descoperirilor#
-lo%ila co'or) spre sud# Descoperir cur8nd o nou insul, pe care '!%ina!ii o nu&eau
Ca&aica# Relieful aces%ei insule cons%a din%r7un &un%e cu pan%e foar%e line# (ocui%orii ei preau
in"enio!i !i )nzes%rai pen%ru ar%ele &anuale, dar cu )nclinaii rz'oinice# *i se opuser de &ai
&ul%e ori de'arcrii spaniolilorS fur )ns respin!i !i )n cele din ur& )nc;eiar un %ra%a% de alian
cu A&iralul#
Pornind din Ca&aica, ilus%rul na+i"a%or )!i con%inu e:plorarea c%re apus# *l credea c
aFunsese )n punc%ul )n care "eo"rafii din +ec;i&e considerau c se afl C;ersonesul, aces% inu% de
aur al occiden%ului# Cureni foar%e pu%ernici )l )&pinser )napoi spre Cu'a, silindu7l s plu%easc
de7a lun"ul coas%elor ei pe o dis%an de dou su%e douzeci !i dou de le";e# .n aces% periplu
foar%e pri&eFdios, prin locuri cu ap puin !i s%r8&%ori )n"us%e, el 'o%ez pes%e !ap%e su%e de
insule, no% a&plasa&en%ul unui &are nu&r de por%uri !i s%a'ili deseori le"%uri cu indi"enii#
.n luna &ai, oa&enii de car% se&nalar nu&eroase insule ier'oase, fer%ile !i locui%e#
Apropiindu7se de usca%, Colu&' p%runse )n%r7un flu+iu ale crui ape erau a%8% de fier'ini, )nc8%
ni&eni nu pu%ea s7!i cufunde &8na )n eleS fap%ul, neconfir&a% de e:pediiile ul%erioare, es%e,
e+iden%, rodul unei e:a"erri# Pescarii de pe coas% u%ilizau un pe!%e nu&i% re&ora, <care
)ndeplinea, pen%ru ei, rolul )ndeplini% de c8ine pen%ru +8n%or#
Aces% pe!%e a+ea o for& necunoscu%, corpul lui se&n8nd cu cel al unei an";ile &ari,
iar par%ea de deasupra capului fiind pre+zu% cu o piele foar%e adezi+, de felul plasei pen%ru
prins pe!%i# Pi ei in aces% pe!%e le"a% cu o sfoar de &ar"inea lun%rii, nu&ai )n ap, cci el nu
poa%e supor%a pri+irea aerului# Pi c8nd +d un pe!%e sau o 'roasc7es%oas, care acolo sun% &ai
&ari dec8% &arile scu%uri, dau dru&ul re&orei, sl'ind sfoara# Iar re&ora, sinindu7se &ai li'er
)n &i!cri, se repede &ai iu%e ca o s"ea% asupra pe!%elui sau a 'roa!%ei7es%oase, arunc pielea
aceea ca o plas !i )!i ine prada cu a%8%a pu%ere, fie ea pe!%e sau 'roasc7es%oas, )nc8% nu7i &ai
poa%e fi s&uls, dac nu e adus spre suprafaa apei, %r"8nd )nce% de sfoarS )nda% ce d cu oc;ii
de splendoarea +zdu;ului, re&ora )!i a'andoneaz prada# Iar pescarii se cufund a%8% c8% e
ne+oie pen%ru a lua prada !i s%r8n" sfoara as%fel )nc8% re&ora s se afle la locul su o'i!nui%,
d8ndu7i drep% rspla% o 'ucic din carnea przii#=
*:plorarea coas%elor con%inu spre apus# A&iralul cerce% diferi%e inu%uri 'o"a%e )n
'o'oci de "8sc, rae, '8%lani !i acei <c8ini &ui= pe care '!%ina!ii )i &8ncau ca pe iezi !i care
%re'uie s fi fos% ursulei7spl%ori# Dar s%r8&%orile nisipoase se )n"us%au din ce )n ce &ai &ul%S
cor'iile %receau cu "reu prin ele# A&iralul inea %o%u!i s nu se )ndepr%eze de aces%e r&uri, pe
care +oia s le cunoasc &ai a&nuni%# .n%r7o zi, i se pru c zre!%e pe un pro&on%oriu oa&eni
)n+e!&8n%ai )n al'S crez8nd c sun% clu"ri din ordinul San%a Maria de la Merced, el %ri&ise
c8i+a &a%eloi s ia le"%ura cu ei# Si&pl iluzie op%ic: a!a7zi!ii clu"ri nu erau dec8% &ari
'8%lani de la %ropice, luai drep% fiine o&ene!%i din pricina dis%anei la care se aflau#
(a )ncepu%ul lui iunie, Colu&' %re'ui s fac o escal pen%ru a7!i repara cor'iile, ale
cror carene a+useser &ul% de suferi% )n ur&a con%ac%ului cu pra"urile de l8n" coas%# .n ziua de
0 a aceleia!i luni, ceru s se oficieze un ser+iciu di+in sole&n pe plaF# .n %i&pul sluF'ei, )!i fcu
apariia un '%r8n cacic, care, la )nc;eierea cere&oniei, )i oferi A&iralului c8%e+a fruc%e# Apoi,
aces% su+eran indi"en ros%i un discurs %radus as%fel de in%erprei: <Ni s7a po+es%i% cu& ai cuprins !i
)n+lui% cu pu%erea %a aces%e p&8n%uri care + erau necunoscu%e !i cu& prezena %a a pricinui% o
&are spai& popoarelor !i oa&enilor# Dar eu cred c se cu+ine s7i +or'esc !i s %e a+er%izez c
)n faa sufle%elor, a%unci c8nd se despar% de %rupuri, se desc;id dou dru&uri: unul, plin de
)n%uneric !i de %ris%ee, des%ina% celor care s7au ar%a% ri !i +%&%ori fa de nea&ul o&enesc:
26
cellal%, plcu% !i desf%%or, &eni% celor care )n %i&pul +ieii au iu'i% pacea !i lini!%ea oa&enilor#
Deci, dac i7a&in%e!%i c e!%i ne&uri%or !i c rspla%a +ii%oare +a fi pe po%ri+a fap%elor +ieii
aces%eia, nu +ei c;inui pe ni&eni=#
Ce filosof din %i&purile +ec;i sau &oderne ar fi "ri% &ai 'ine !i )n%r7un li&'aF &ai
c;i'zui%O ,oa% esena u&an a cre!%inis&ului es%e cuprins )n aces%e cu+in%e &a"nifice !i ele
ie!eau din "ura unui sl'a%ic9 Colu&' !i cacicul se desprir )nc8n%ai unul de al%ul !i poa%e c nu
'%r8nul indi"en fu cel &ai ui&i% din%re cei doi#
De al%fel, )n%re"ul %ri' prea s %riasc po%ri+i% e:celen%elor precep%e enuna%e de !eful lui#
P&8n%ul aparinea %u%uror '!%ina!ilor, ca soarele, aerul !i apa# <Al &eu !i al %u=, pricina
oricrei discordii, nu e:is%au )n uzanele lor !i %riau &ulu&indu7se cu puin# <*i nu cunosc
+8rs%a de aur, spune rela%area cl%oriei, !i nu7!i )n"rdesc p&8n%urile cu !anuri sau cu "arduriS
)!i las "rdinile desc;ise, fr le"i, fr cri, fr Fudec%oriS dar, prin )ns!i na%ura lor, ur&eaz
ceea ce es%e drep% !i7l consider ru !i nedrep% pe cel care se desfa% c;inuindu7!i aproapele#=
Plec8nd din Cu'a, Cris%ofor Colu&' se )n%oarse )n Ca&aica# .nse&n pe ;ar% %oa%e
de%aliile coas%ei de sud a insulei, p8n la e:%re&i%a%ea ei orien%al# In%enia lui era de a a%aca
insulele carai'ilor !i de a ni&ici aceas% s%irpe dun%oare# Dar, din pricina nopilor de +e";e !i a
efor%urilor, A&iralul se )&'oln+i !i fu sili% s7!i a&8ne realizarea proiec%elor# ,re'ui s re+in la
Isa'ela, unde, su' )nr8urirea aerului cura% !i a repausului, )!i redo'8ndi sn%a%ea, "raie !i
)n"riFirilor da%e de fra%ele su !i de cei apropiai#
De al%fel, si%uaia coloniei )i recla&a i&perios prezena# Prin co&por%area lui plin de
cruzi&e, co&andan%ul for%ului San%o ,o&Ds )i fcuse pe indi"eni s se re+ol%e# DoFenile lui don
Die"o, fra%ele lui Cris%ofor Colu&', nu fuseser lua%e )n sea&# .n %i&pul a'senei lui Colu&',
aces% co&andan% se dusese la Isa'ela !i pornise c%re Spania, la 'ordul uneia din%re cor'iile cu
care sosise )n insula *spanola don $ar%olo&G, al doilea fra%e al A&iralului#
.n%re %i&p, )nsn%o!indu7se !i nepu%8nd s accep%e s fie con%es%a% au%ori%a%ea pe care o
dele"ase reprezen%anilor si, Colu&' ;o%r) s7l pedepseasc pe cacicul care se re+ol%ase
)&po%ri+a co&andan%ului for%ului San%o ,o&Ds# Mai )n%8i, %ri&ise nou oa&eni 'ine )nar&ai s
pun &8na pe un redu%a'il cacic nu&i% Caona'o# Peful aces%ora, >Feda, cu o cu%ezan pe care
a+ea s7o do+edeasc !i &ai %8rziu, )l rpi pe cacic din%re ai si !i7l aduse prizonier la Isa'ela#
Colu&' porunci s fie )&'arca% pe o cora'ie care pleca spre *uropaS aceas%a naufra"ie !i ni&eni
nu &ai auzi +reoda% ce+a despre Caona'o#
,oc&ai a%unci, An%onio de ,orres, %ri&is de re"e !i de re"in s7l felici%e pe Colu&', sosi
la San%o Do&in"o cu pa%ru cor'ii# -ernando se declara foar%e &ulu&i% de succesele A&iralului
!i7l )n!%iina c ;o%r8se s )nfiineze un ser+iciu lunar de %ranspor% )n%re Spania !i insula
*spanola#
Rpirea lui Caona'o pro+ocase re+ol%a "eneral a indi"enilor# Ace!%ia ur&reau s7!i
rz'une !eful 'a%Focori% !i depor%a% pe nedrep%# Doar cacicul uacana"ari, cu %oa%e c luase par%e
la uciderea pri&ilor coloni, r&8nea credincios spaniolilor# .nsoi% de don $ar%olo&G !i de cacic,
Cris%ofor Colu&' porni )&po%ri+a re'elilor# .n%8lni cur8nd o ar&a% de '!%ina!i al cror nu&r )l
e+alu, e:a"er8nd +di%, la o su% de &ii# >ricu&, ar&a%a fu pus pe fu" de un de%a!a&en%
alc%ui% din dou su%e de infan%eri!%i, douzeci !i cinci de c8ini !i douzeci !i cinci de clrei#
Aceas% +ic%orie res%a'ili, )n aparen, au%ori%a%ea A&iralului# .n+in!ilor le fu i&pus un %ri'u%#
Indienii din +ecin%a%ea &inelor %re'uir s pl%easc la fiecare %rei luni o can%i%a%e &ic de aur iar
ceilali, &ai de depar%e, douzeci !i cinci de li+re de 'u&'ac# Dar re+ol%a nu era dec8% )n'u!i%,
nu s%ins# (a c;e&area unei fe&ei, Anacaona, +du+a lui Caona'o, indi"enii se rz+r%ir pen%ru
a doua oarS ei iz'u%ir c;iar s7l a%ra" de par%ea lor pe uacana"ari, p8n a%unci credincios lui
Colu&'S apoi, dis%ru"8nd lanurile de poru&' !i %oa%e plan%aiile, se re%raser )n &uni# Spaniolii
27
se +zur a&eninai de %oa%e ororile foa&e%ei !i declan!ar %eri'ile represalii )&po%ri+a
'!%ina!ilor# Se spune c o %rei&e din populaia indi"en a pieri% de foa&e, de 'oal !i de ar&ele
)nsoi%orilor lui Colu&'# Nefericiii indieni pl%eau scu&p relaiile lor cu in+ada%orii europeni#
Cris%ofor Colu&' in%rase )n era )ncercrilor sorii# .n %i&p ce au%ori%a%ea lui de+enea din ce
)n ce &ai co&pro&is pe insula *spanola, repu%aia !i carac%erul su erau supuse unor +iolen%e
a%acuri )n Spania# *l nu se afla acolo pen%ru a se apra, !i ofierii pe care7i %ri&isese acas )l
acuzau sus !i %are de inFus%iie !i de cruzi&eS insinuaser c;iar c A&iralul )ncerca s de+in
independen% fa de re"e# Influena% de aces%e afir&aii nede&ne, -ernando nu&i un co&isar
)nsrcina% s cerce%eze fap%ele incri&ina%e !i s se duc )n Indiile >cciden%ale# Aces% "en%ilo& se
nu&ea Cuan de A"uado# Ale"erea aces%ui senior, des%ina% s )ndeplineasc o &isiune de )ncredere,
n7a fos% ferici%# Cuan de A"uado era pr%ini%or !i a+ea idei preconcepu%e# *l sosi la Isa'ela )n luna
oc%o&'rie, c8nd A&iralul, afla% )n%r7o e:pediie de e:plorri, era a'sen% !i )ncepu prin a7l %ra%a cu
o e:%re& %rufie pe fra%ele lui Cris%ofor Colu&'# .n +ir%u%ea funciei sale de "u+erna%or "eneral,
don Die"o refuz s se supun ordinelor co&isarului re"elui#
Cuan de A"uado se pre"%ea, deci, s se )n%oarc )n Spania, posed8nd infor&aii foar%e
inco&ple%e, c8nd un ura"an %eri'il scufund c;iar )n por% cor'iile cu care +enise# .n insula
*spanola nu &ai r&seser dec8% dou cara+ele# Re+enind )n colonie !i d8nd do+ad de o
no'lee sufle%easc de&n de %oa% ad&iraia, Cris%ofor Colu&' puse una din%re aces%e na+e la
dispoziia co&isarului re"al, cu condiia ca el s se )&'arce pe cealal% pen%ru a &er"e s se
Fus%ifice )n faa re"elui#
(ucrurile se aflau )n aces% s%adiu, c8nd )n insula *spanola fur descoperi%e noi zc&in%e
de aur# A&iralul )!i suspend plecarea# Cupidi%a%ea a+u pu%erea de a cur&a orice discuii# Nu se
&ai po&eni nici de re"ele Spaniei, nici de anc;e%a pe care o poruncise# >fierii se deplasar la
noile %erenuri aurifereS "sir acolo pepi%e, unele c8n%rind p8n la douzeci de uncii !i un 'loc de
c;i;li&'ar "reu de %rei su%e de li+re# Colu&' puse s se cons%ruiasc dou for%uri pen%ru a7i apra
pe &ineri, unul la &ar"inea pro+inciei Ci'ao, cellal% pe &alurile r8ului @aVna# Dup ce lu
aces%e &suri de precauie, porni spre Spania, +r8nd s se Fus%ifice c8% &ai cur8nd#
Cele dou cara+ele prsir por%ul San%a Isa'ela la /6 &ar%ie /12E# Cris%ofor Colu&' a+ea
la 'ordul na+ei sale dou su%e douzeci !i cinci de pasa"eri !i %reizeci de indieni# (a 2 aprilie, el
a'ord pe insula Maria alan%e !i la /6 aprilie se apro+izion cu ap de pe uadalupe, unde a+u
o ciocnire des%ul de +iolen% cu '!%ina!ii# (a 36, prsi aceas% insul prea puin ospi%alier !i,
+re&e de o lun, se rz'oi cu +8n%urile alizee# (a // iunie, zrir coas%ele *uropei !i a doua zi
cara+elele in%rau )n por%ul CDdiz#
A doua )n%oarcere a &arelui na+i"a%or nu s7a &ai 'ucura% de si&pa%ia &uli&ilor#
Indiferena !i in+idia luaser locul en%uzias&ului# P8n !i )nsoi%orii A&iralului )i erau )&po%ri+#
DescuraFai, deza&"ii, neaduc8nd cu ei 'o"iile pen%ru care se e:puseser a%8%or pri&eFdii !i
fcuser a%8%ea efor%uri is%o+i%oare, se ar%au acu& nedrepi# ,o%u!i, nu era +ina lui Colu&' c
e:ploa%area &inelor cos%a &ai &ul% dec8% profi%ul pe care7l aduceau#
Cu %oa%e aces%ea, A&iralul fu pri&i% la cur%e cu o anu&i% 'un+oin# Rela%area celei de7a
doua cl%orii )i readuse )ncrederea &inilor deru%a%e# .n defini%i+, nu descoperise el, )n %i&pul
aces%ei e:pediii, insulele Do&inica, Maria alan%e, uadalupe, Mon%serra%, San%a Maria, San%a
Cruz, Puer%o Rico, Ca&aicaO Nu e:plorase din nou Cu'a !i San Do&in"oO Colu&' )!i co&'%u
deci ad+ersarii cu )nsufleire, folosind c;iar, )&po%ri+a lor, ar&a ironiei# Celor care con%es%au
i&por%ana descoperirilor sale, le propuse s fac as%fel )nc8% un ou s s%ea )n ec;ili'ru pe unul
din%re cape%e !i, cu& nu iz'u%eau, A&iralul sparse coaFa la o e:%re&i%a%e !i a!ez oul pe par%ea
aceea#
Nu +7ai "8ndi% la soluia as%a, le spuse el# *i 'ine, %o%ul e s "8nde!%i9
28
IV#
A %reia cl%orie: Madeira#
San%ia"o din ar;ipela"ul Capului Verde#
,rinidad#
Pri&a o'ser+are a coas%ei a&ericane a Venezuelei, dincolo de >rinoco, ac%ual&en%e
pro+incia Cu&ana#
olful Paria#
(os Cardinos#
,o'a"o#
renada#
Mar"ari%a#
Cu'a"a#
Insula *spanola )n perioada a'senei lui Colu&'#
.n%e&eierea ora!ului San%o Do&in"o#
Sosirea lui Colu&'#
Nesupunerea coloniei#
Pl8n"eri )n Spania#
$o'adilla %ri&is de re"e s cerce%eze co&por%area lui Colu&'#
Colu&' pus )n lanuri !i e:pedia% )n Spania )&preun cu cei doi frai ai si#
Aducerea lui )n faa lui -ernando !i a Isa'elei#
Redo'8ndirea 'un+oinei re"ale#
Cris%ofor Colu&' nu renunase )nc s7!i con%inue cuceririle dincolo de >ceanul A%lan%ic#
Nici epuizarea, nici nedrep%ile nu pu%eau s7l opresc# Dup ce %riu&fase, nu fr &ari efor%uri,
)n )ncle!%area cu in%ri"ile du!&anilor, reu!i s or"anizeze o a %reia e:pediie su' auspiciile
c8r&uirii spaniole# Re"ele )i )ncredin op% cor'ii, pa%ruzeci de clrei, o su% de infan%eri!%i,
!aizeci de &a%eloi, douzeci de &ineri, cincizeci de a"ricul%ori, douzeci de &e!%e!u"ari din
diferi%e do&enii, %reizeci de fe&ei, &edici !i c;iar &uzicieni# A&iralul &ai o'inu ca %oa%e
pedepsele )n curs de e:ecu%are pe %eri%oriul re"a%ului s fie co&u%a%e )n%r7o depor%are )n insule# *l
)i de+ansa as%fel pe en"lezi )n ideea a%8% de in%eli"en% de a popula noile colonii cu cri&inali pe
care &unca %re'uia s7i rea'ili%eze#
Cris%ofor Colu&' ridic p8nzele la 5o &ai /12?, cu %oa%e c suferea de "u% !i era )nc
'olna+ de suprrile care )i fuseser pricinui%e de c8nd se )n%orsese )n Spania# .nain%e de a porni,
afl c o flo% francez )l p8ndea )n lar"ul capului San Vicen%e, +r8nd s7i zdrniceasc
e:pediia# Pen%ru a o e+i%a, se )ndrep% spre Madeira, unde fcu o escalS de acolo, )!i %ri&ise c%re
insula *spanola %oa%e cor'iile, )n afar de %rei puse su' co&anda cpi%anilor Pedro de Arana,
Alonso SDnc;ez de Car'aFal !i a rudei lui, Cuan An%onio Colu&'# *l )nsu!i, cu o na+ !i dou
cara+ele, o lu spre sud, cu in%enia de a %rece ecua%orul !i de a cu%a acele p&8n%uri &eridionale
care, po%ri+i% opiniei "eneral ad&ise, %re'uiau s fie &ai 'o"a%e )n produse de %o% felul#
(a 30 iunie, &ica flo%il aFunse )n insulele Sal !i San%ia"o, din ar;ipela"ul Capului Verde#
*a porni din nou la 1 iulie, )nain% o su% douzeci de le";e spre sud7+es%, cunoscu )ndelun"a%e
acal&ii !i clduri %oride !i, din drep%ul peninsulei Sierra (eone, se )ndrep% spre +es%#
(a 5/ iulie, la a&iaz, un &a%elo% se&nal i+irea usca%ului# *ra o insul si%ua% la
e:%re&i%a%ea de nord7es% a A&ericii &eridionale !i foar%e aproape de coas%#
A&iralul o nu&i ,rinidad !i )n%re"ul ec;ipaF in%ona Sal+e Re"ina cu +oci recunosc%oare#
A doua zi, / au"us%, la cinci le";e de punc%ul se&nala% an%erior, na+a !i cele dou cara+ele
ancorau l8n" pro&on%oriul Alca%raz# A&iralul %ri&ise pe usca% c8i+a &a%eloi pen%ru a )nnoi
29
pro+iziile de ap !i de le&ne# Coas%a prea nelocui%, dar se dis%in"eau nu&eroase a&pren%e de
ani&ale care %re'uiau s fie capre#
(a 3 au"us%, o lun%re lun", cu op%zeci de '!%ina!i, se apropie de cor'ii# Ace!%i indieni,
)nali, cu pielea &ai al' dec8% aceea a indi"enilor din insula *spanola, pur%au pe cap un %ur'an
fcu% din%r7o e!arf de 'u&'ac +iu colora%, iar )n Furul !oldurilor A o fus% scur% din aceea!i
es%ur# .ncercar s7i a%ra" la 'ordul cor'iilor oferindu7le o"linFoare !i &ici o'iec%e de s%iclS
pen%ru a le inspira &ai &ul% )ncredere, &a%eloii )ncepur c;iar s danseze pe pun%eS dar
'!%ina!ii, speriai de z"o&o%ul %a&'urinelor, care li se pru a fi o &anifes%are os%il, rspunser
cu un nor de s"ei !i se )ndrep%ar spre una din%re cara+eleS un pilo% )ncerc !i a%unci s7i
)&'l8nzeasc, duc8ndu7se prin%re eiS dar lun%rea se )ndepr% cur8nd !i nu7!i &ai fcu apariia#
Cris%ofor Colu&' ie!i a%unci )n lar" !i descoperi o nou insul, pe care o 'o%ez racia#
Dar ceea ce credea el c ar fi o insul era, de fap%, coas%a a&erican, erau acele r&uri ale
Venezuelei care for&eaz del%a flu+iului >rinoco, )n%re%ia% de &ul%iplele 'rae ale aces%ei &ari
ci de ap# .n ziua aceea, con%inen%ul a&erican a fos% descoperi% cu ade+ra% de Colu&', ce7i
drep% fr !%iina lui, !i anu&e acea par%e a Venezuelei nu&i% pro+incia Cu&ana#
.n%re aceas% pro+incie !i insula ,rinidad se afl un "olf pri&eFdios, "olful Paria, )n care o
na+ rezis% cu "reu curenilor "onind e:%re& de rapid spre +es%# A&iralul credea c na+i";eaz
)n lar"ul &rii !i %re'ui s )nfrun%e pericole foar%e &ari )n aces% "olf, pen%ru c flu+iile de pe
con%inen%, u&fla%e de o ploaie %orenial, aruncau &ase uria!e de ap asupra cor'iilor sale# Ia%
cu& rela%eaz Cris%ofor Colu&' aces% inciden%, )n scrisoarea %ri&is re"elui !i re"inei: <Afl8ndu7
& pe pun%e, la un ceas %8rziu din noap%e, a& auzi% un fel de +uie% )nspi&8n%%orS cu%8nd s
s%rpun" )n%unericul cu pri+irea, a& +zu% deoda% &area, ca o colin de )nli&ea unei cor'ii,
)nain%8nd )nce% spre noi, dinspre sud# Pe cul&ea aces%ei ridic%uri, +enea un curen% )nsoi% de un
z"o&o% )nfrico!%or# Nu & )ndoia& c sosise &o&en%ul s fi& )n";iii, !i o e&oie pu%ernic &
cuprinde !i as%zi c8nd )&i a&in%esc noap%ea aceea# Din fericire, curen%ul !i +alul %recur, se
)ndrep%ar spre "ura canalului din%re cele dou r&uri, se z'uciu&ar acolo &ul% +re&e, apoi se
po%olir=#
Cu %oa%e dificul%ile na+i"aiei, A&iralul, s%r'%8nd &area a crei ap de+enea %o% &ai
dulce pe &sur ce na+ele urcau spre nord, )nre"is%r c8%e+a capuri, unul la es%, pe insula
,rinidad, capul Pena $lanca, al%ul la +es%, pe pro&on%oriul Paria, capul (apaS de ase&enea, &ai
&ul%e por%uri, prin%re care cel al Mai&uelor, si%ua% la "ura flu+iului >rinoco# Colu&' de'arc la
+es% de pro&on%oriul Cu&ana, fiind 'ine pri&i% de nu&ero!ii localnici# Spre apus, dincolo de
pro&on%oriul Alca%raz, re"iunea era &a"nific !i indi"enii spuneau c acolo s7ar "si aur !i perle
din 'el!u"#
Colu&' ar fi +oi% s r&8n c8%+a %i&p pe aceas% par%e a coas%ei, dar nu descoperise nici
un adpos% si"ur pen%ru cor'iile sale# Pi7apoi, sn%a%ea lui "ra+ zdruncina%, +ederea foar%e
sl'i% )i cereau s se odi;neasc !i se "r'ea s aFun" )n por%ul Isa'ela, )n in%eresul lui, ca !i al
ec;ipaFelor is%o+i%e# .nain% deci de7a lun"ul r&ului Venezuelei !i, a%8% c8% )i fu cu pu%in,
)n%reinu relaii cu indi"enii# Ace!%ia erau foar%e 'ine fcui !i a+eau o fiziono&ie plcu%S
a!ezrile lor do+edeau un anu&e "us%S )n casele lor cu faade se "seau c8%e+a &o'ile ciopli%e cu
des%ul &e!%e!u"# (a "8% pur%au plci de aur# Iinu%ul era super'S flu+iile, &unii, pdurile i&ense
fceau din el un p&8n% al f"duinei# A!a c A&iralul ddu aces%ui inu% ar&onios nu&ele
racia !i, prin%r7o a&pl diser%aie, )ncerc c fac do+ada c acolo a fos% odinioar lea"nul
nea&ului o&enesc, paradisul %eres%ru )n care Ada& !i *+a au locui% +re&e a%8% de )ndelun"a%#
Pen%ru a e:plica p8n la un anu&i% punc% aceas% opinie a &arelui na+i"a%or, s nu ui%& c el
credea c se afl pe r&urile Asiei# Aces% loc )nc8n%%or a fos% nu&i% de el (os Cardines#
30
(a 35 au"us%, dup ce 'iruise, nu fr pri&eFdii, nu far %rud, curenii acelei s%r8&%ori,
Cris%ofor Colu&' ie!i din "olful Paria prin )n"us%ul canal nu&i% de el $oca del Dra"4n, nu&e
ps%ra% p8n as%zi# AFun!i )n lar"ul &rii, spaniolii descoperir insula ,o'a"o, si%ua% la nord7es%
de ,rinidad, apoi, &ai spre nord, Concep%i4n, as%zi renada# A%unci, A&iralul se )ndrep% spre
sud7+es% !i re+eni c%re coas%a a&ericanS &erse de7a lun"ul ei pe o dis%an de pa%ruzeci de
le";e, descoperi, la 3H au"us%, insula foar%e popula% Mar"ari%a !i, )n sf8r!i%, insula Cu'a"a,
a!eza% aproape de usca%# .n acel loc, indi"enii )n%e&eiaser o cresc%orie de perle !i cule"eau
preiosul produs# Colu&' %ri&ise o lun%re pe r& !i efec%u sc;i&'uri foar%e a+an%aFoase, cci
pen%ru ni!%e cio'uri de faian sau c8i+a clopoei, o'inu &ai &ul%e li+re de perle, unele foar%e
&ari !i cu un luciu &a"nific#
AFuns )n aces% s%adiu al descoperirilor saleS A&iralul se opri# ,en%aia de a e:plora inu%ul
era &are, dar ec;ipaFele !i !efii lor nu &ai a+eau ener"ia necesar# S7a porni% pe ru%a spre San%o
Do&in"o, unde &o%i+e din cele &ai "ra+e )l c;e&au pe Cris%ofor Colu&'#
.nain%e de a pleca )n Spania, A&iralul )l au%orizase pe fra%ele su s pun %e&eliile unui
nou ora!# .n aces% scop, don $ar%olo&G s%r'%use diferi%ele re"iuni ale insulei# sind, la
cincizeci de le";e de Isa'ela, un por% &a"nific, la "ura unui fru&os flu+iu, el a %rasa% pri&ele
s%rzi ale unei a!ezri care a de+eni% &ai %8rziu ora!ul San%o Do&in"o# Acolo )!i s%a'ili re!edina
don $ar%olo&G, )n +re&e ce don Die"o r&8nea "u+erna%or al Isa'elei# As%fel deci, prin poziiile
lor, cei doi frai ai lui Colu&' con%rolau )n%rea"a ad&inis%rare a coloniei# Dar &uli ne&ulu&ii
se a"i%au !i erau "a%a s se re+ol%e )&po%ri+a au%ori%ii lor# Aces%ea sun% )&preFurrile )n care
A&iralul aFunse )n San%o Do&in"o# *l le ddu drep%a%e frailor si care, de al%fel, ad&inis%raser
cu )nelepciune !i7i c;e& la ordine, prin%r7o procla&aie, pe spaniolii re+ol%ai# Apoi, la /?
oc%o&'rie, %ri&ise cinci na+e )n Spania, cu un ofier a+8nd &isiunea de a7l )n!%iina pe re"e
despre noile descoperiri !i despre s%area coloniei, afla% )n pri&eFdie din pricina celor care inci%au
la rz+r%ire#
.n &o&en%ul acela, )n *uropa, si%uaia de+enea nefa+ora'il pen%ru Cris%ofor Colu&'# De
c8nd plecase )n a %reia cl%orie, calo&niile la adresa lui !i a frailor lui nu )nce%aser s se adune#
C8i+a rz+r%ii, alun"ai din colonie, denunau acapara%oarea dinas%ie Colu&', s%8rnind "elozia
unui &onar; or"olios !i in"ra%# Re"ina )ns!i, p8n a%unci pro%ec%oarea fidel a &arinarului
"eno+ez, fu indi"na% +z8nd cu& es%e adus un con+oi de %rei su%e de indieni s&ul!i din ara lor !i
%ra%ai ca ni!%e scla+i# Dar Isa'el i"nora fap%ul c un ase&enea a'uz fusese co&is fr !%irea lui
Colu&' !i )n %i&pul a'senei lui# A&iralul fu soco%i% %o%u!i rspunz%or !i, pen%ru a7i cunoa!%e
co&por%area, cur%ea %ri&ise )n insula *spanola pe -rancisco de $o'adilla, co&andor de
Cala%ra+a, care pri&i %i%lurile de inspec%or re"al de Fus%iie !i "u+erna%or "eneral# De fap%, as%a
)nse&na des%i%uirea lui Colu&'# In+es%i% cu aceas% pu%ere discreionar, $o'adilla porni cu dou
cara+ele spre sf8r!i%ul lui iunie /H66# (a 35 au"us%, colonii zrir cele dou na+e, care se
pre"%eau s in%re )n por%ul San%o Do&in"o#
Cris%ofor Colu&' !i fra%ele su, don $ar%olo&G nu se aflau acolo# *i diriFau cons%ruirea
unui for% )n re"iunea Zara"ua# .n lipsa lor, funcia de co&andan% )i re+enea lui don Die"o#
$o'adilla de'arc !i se duse s par%icipe la ser+iciul di+in, &anifes%8nd )n %i&pul aces%ei
cere&onii o os%en%aie foar%e se&nifica%i+S apoi, con+oc8ndu7l pe don Die"o la re!edina sa, )i
porunci s7i )ncredineze )n%rea"a pu%ere# -iind anuna% prin%r7un &esa"er, Cris%ofor Colu&' +eni
)n &are "ra'# *l lu cuno!%in de scrisorile de acredi%are ale lui $o'adilla !i, dup ce le ci%i,
accep% s7l recunoasc drep% inspec%or re"al de Fus%iie, dar nu !i drep% "u+erna%or "eneral al
coloniei#
$o'adilla )i re&ise a%unci o scrisoare din par%ea re"elui !i a re"inei, concepu% )n ace!%i
%er&eni: <Don Cris%ofor Colu&', A&iralul nos%ru )n ocean, A& porunci% co&andorului don
31
-rancisco de $o'adilla s + e:plice ;o%r8rile noas%re# V porunci& s le dai crezare !i s
)ndeplinii ceea ce + +a cere din par%ea noas%r#
*U, R**(*S *U, R*INA#=
,i%lul de +icere"e, care )i aparinea lui Colu&' po%ri+i% )nele"erilor se&na%e )n &od
sole&n de -ernando !i de Isa'el, nu era nici &car po&eni% )n aceas% scrisoare# Colu&' )!i
s%p8ni &8nia )ndrep%i% !i se supuse# Dar )n%rea"a %a'r a prie%enilor farnici se ridic
)&po%ri+a A&iralului diz"raia%# ,oi cei care7!i da%orau a+erea lui Colu&' )l )n+inuir, )l acuzar
c a +ru% s de+in independen%# A'surde acuzaii9 Cu& ar fi pu%u% a+ea o as%fel de in%enie un
s%rin, un "eno+ez, afla% sin"ur )n%r7o colonie spaniolO
$o'adilla soco%i prileFul po%ri+i% pen%ru a aciona cu aspri&e# Don Die"o fusese
)n%e&nia%S noul "u+erna%or )i puse cur8nd )n lanuri pe don $ar%olo&G !i pe Cris%ofor Colu&'
)nsu!i# Acuza% de )nal% %rdare, A&iralul fu )&'arca% )&preun cu cei doi frai ai si !i o cora'ie
)i duse )n Spania, su' paza lui Alfonso de ValleFo# Aces% ofier, o& curaFos, soco%ind ru!inos
%ra%a&en%ul la care era supus Colu&', +ru s7l dezle"e# Dar Colu&' refuz# *l, cuceri%orul (u&ii
Noi, +oia s aFun" fereca% )n lanuri )n aces% re"a% al Spaniei pe care7l )&'o"ise9
A&iralul a+u drep%a%e s se co&por%e as%fel: +z8ndu7l )n aceas% pos%ur )nFosi%oare, le"a%
ca un cri&inal, %ra%a% ca un 'andi%, opinia pu'lic se re+ol%# Recuno!%ina fa de o&ul de "eniu
)!i croi dru& prin%re pasiunile po%ri+nice a%8% de pe nedrep% s%8rni%e# Un +al de &8nie se ridic
)&po%ri+a lui $o'adilla# Influenai de aces% curen%, re"ele !i re"ina dezapro'ar sus !i %are
condui%a co&andorului !i7i %ri&iser lui Cris%ofor Colu&' o scrisoare afec%uoas, in+i%8ndu7l la
cur%e#
-u )nc o zi fru&oas pen%ru Colu&'# *l apru )n faa lui -ernando !i a Isa'elei nu ca
acuza%, ci ca acuza%orS apoi, a&in%irea &odului nede&n )n care fusese %ra%a% fr8n"8ndu7i ini&a,
'ie%ul &are o& pl8nse !i7i fcu s pl8n" !i pe cei din Fur# .!i po+es%i +iaa cu &8ndrie# *l, care
era acuza% de a&'iii sediioase, despre care se spunea c s7a )&'o"i% din ad&inis%rarea
coloniei, se ar% a!a cu& era, aproape lipsi% de &iFloace de %rai9 Da, cel ce descoperise o lu&e nu
a+ea un acoperi! su' care s se adpos%easc9
Isa'el, 'un la sufle% !i co&p%i&i%oare, pl8nse )&preun cu '%r8nul &arinar !i, o +re&e,
nu fu )n s%are s7i rspund, )neca% de lacri&i# .n sf8r!i%, de pe 'uzele ei se desprinser cu+in%e
pline de afeciuneS )l asi"ur pe Colu&' de )nal%a ei pro%ecieS )i f"dui c7l +a rz'una
)&po%ri+a du!&anilor siS )!i ceru ier%are pen%ru proas%a ale"ere a aces%ui $o'adilla ca %ri&is )n
insule !i Fur c7l +a pedepsi e:e&plar# .i cerea, %o%u!i, A&iralului s lase s %reac un %i&p
)nain%e de a fi re)nscuna% "u+erna%or, pen%ru a )n"dui celor )n cauz s7!i recape%e sen%i&en%ul
onoarei !i al drep%ii#
Cu+in%ele calde ale re"inei )l lini!%ir pe Colu&'S se declar &ulu&i% de pri&ire !i
recunoscu necesi%a%ea r"azului ceru% de Isa'el# Ceea ce +oia )nain%e de %oa%e era s7!i sluFeasc )n
con%inuare ara, pe su+eranul su adop%i+ A !i lsa s se )n%re+ad &ari )nfp%uiri posi'ile )n
pri+ina descoperirilor, )n%r7ade+r, cu %oa% scur%i&ea ei, cea de7a %reia cl%orie nu fusese
infruc%uoas !i ;ar%a se )&'o"ise cu nu&e noi: ,rinidad, "olful Paria, coas%a Cu&ana, insulele
,o'a"o, renada, Mar"ari%a !i Cu'a"a#
V#
A pa%ra cl%orie: o flo%il alc%ui% din pa%ru cor'ii#
ran Canaria#
Mar%inica#
Do&inica#
San%a Cruz#
Puer%o Rico#
32
Insula *spanola#
Ca&aica#
Insulele ,or%u"as#
Insula de (os Pinos#
Insula uanaFa#
Capul @onduras#
Coas%a a&erican de la ,ruFillo la "olful DariGn#
Insulele (i&onare#
Insula @uer%a#
Coas%a Vera"ua#
,erenuri aurifere#
Re+ol%a indi"enilor#
Visul lui Colu&'#
Por%o'elo#
(os Mula%as#
*scal )n Ca&aica#
Mizerie#
Re+ol%a spaniolilor )&po%ri+a lui Colu&'#
*clipsa de lun#
Sosirea lui Colu&' )n insula *spanola#
.n%oarcerea lui Colu&' )n Spania#
Moar%ea lui, la 36 &ar%ie /H6E
Cris%ofor Colu&' recucerise, la cur%ea lui -ernando !i a Isa'elei, )n%rea"a preuire care i
se cu+enea# Poa%e c re"ele )i ar%a )nc o anu&i% rceal, cu %oa%e c re"ina )l pro%eFa cu cldur
!i fi!# ,o%u!i, %i%lul su oficial de +icere"e nu7i fusese )nc reda%S o& superior, A&iralul nu7l
re+endic# *l a+u sa%isfacia de a7l +edea pe $o'adilla des%i%ui%, a%8% pen%ru a'uzurile sale de
pu%ere, c8% !i pen%ru c pu%area sa fa de indieni de+enise a%roce# Cruzi&ea aces%ui spaniol
a%insese ase&enea cul&i )nc8%, )n %i&pul ad&inis%raiei sale, populaia indi"en a insulei s7a
)&puina% )n &od sensi'il#
Insula *spanola )ncepuse s )&plineasc pro&isiunile lui Colu&', care afir&ase c )n &ai
puin de %rei ani +eni%urile coroanei +or cre!%e cu !aizeci de &ilioane# Minele cele &ai 'ine
e:ploa%a%e ddeau aur din a'unden# Un scla+ dez"ropase pe &alurile r8ului @aVna un 'loc
c8n%rind c8% %rei &ii !ase su%e scuzi de aur# Se pu%ea pre+edea c noile colonii conin 'o"ii
incalcula'ile#
Nepu%8nd r&8ne inac%i+, A&iralul cerea cu insis%en s )n%reprind o a pa%ra cl%orie,
cu %oa%e c a+ea a%unci !aizeci !i !ase de ani# Ar"u&en%ele pe care le in+oca )n spriFinul efec%urii
aces%ei noi e:pediii erau foar%e plauzi'ile# .n%r7ade+r, cu un an )nain%e de )n%oarcerea lui
Colu&', por%u";ezul Vasco da a&a re+enise din Indii dup ce %recuse de capul $unei Sperane#
>r, duc8ndu7se )n acela!i loc pe ru%ele +es%ului, &ul% &ai si"ure !i &ul% &ai scur%e, Colu&' +oia
s fac o concuren serioas co&erului por%u";ez# Crez8nd c aFunsese pe p&8n%ul Asiei, el
susinea )n%runa c insulele !i con%inen%ele pe care le descoperise nu erau despri%e de Moluce
dec8% prin%r7o s%r8&%oare# *l +oia deci, c;iar fr s re+in )n insula *spanola !i )n coloniile de
acu& )nfiina%e, s &ear" drep% )n aces% inu% al Indiilor# Dup cu& se +ede, +icere"ele deczu%
rede+enea na+i"a%orul )ndrzne din anii de )ncepu%#
Re"ele )ncu+iin cererea A&iralului !i7i )ncredin co&anda unei flo%ile alc%ui%e din
pa%ru na+e, <San%ia"o=, <alle"a=, <Vizcaina= !i o cara+el7cpi%an# Cea &ai &are din%re ele nu
a+ea dec8% !ap%ezeci de %one, cea &ai &ic nu&ai cincizeci# De fap%, erau ni!%e ca'o%iere#
33
Cris%ofor Colu&' plec din CDdiz la 2 &ai /H63, cu un ec;ipaF de o su% cincizeci de
oa&eni# .i luase pe fra%ele su, $ar%olo&G !i pe al doilea fiu al su, @ernando, care a'ia )&plinise
%reisprezece ani, fiind nscu% din%r7o a doua cs%orie#
(a 36 &ai, na+ele fcur o escal la ran Canaria !i la /H iunie aFunser )n%r7una din%re
Insulele V8n%ului, Mar%inicaS apoi se oprir )n Do&inica, San%a Cruz, Puer%o Rico !i, )n sf8r!i%,
dup o %ra+ersare norocoas, la 32 iunie sosir )n faa insulei *spanola#
Sf%ui% de re"in, Colu&' n7a+ea de "8nd s pun piciorul pe aceas% insul de unde
fusese alun"a% )n%r7un &od a%8% de nede&n# Dar cara+ela lui, pros% cons%rui%, lsa s in%re apaS
carena ei a+ea ne+oie de reparaii ur"en%e# A&iralul ceru deci "u+erna%orului per&isiuea de a
in%ra )n por%#
Noul "u+erna%or, care7i ur&ase lui $o'adilla, era un ca+aler al ordinului Alcan%ara,
NicolDs de >+ando, o& drep% !i &odera%# Prin%r7un e:ces de pruden, aduc8nd o'iecia c
prezena lui Colu&' )n colonie ar pu%ea da na!%ere la dezordini, el )i refuz %o%u!i in%rarea )n por%#
Colu&' nu ddu fr8u li'er indi"nrii pe care %re'uie s i7o fi pricinui% o ase&enea co&por%are,
rspunz8nd c;iar cu un sfa% )nelep% aces%ui procedeu conda&na'il#
.n%r7ade+r, flo%a care ur&a s7l duc pe $o'adilla )n Spania, %ranspor%ed uria!ul 'loc de
aur !i i&ense 'o"ii, era "a%a s ridice p8nzele# Dar +re&ea de+enise a&enin%oare !i Colu&',
cu perspicaci%a%ea lui de &arinar, )nre"is%r8nd se&nele unei fur%uni apropia%e, )i ceru
"u+erna%orului s nu e:pun pri&eFdiei na+ele !i pe cei )&'arcai# >+ando nu +ru s ia )n sea&
sfa%ul A&iralului# Cor'iile ie!ir )n lar"S nu aFunseser la e:%re&i%a%ea orien%al a insulei c8nd un
ura"an %eri'il scufund douzeci !i una din%re ele, cu oa&eni !i 'unuri# $o'adilla !i cei &ai &uli
din%re du!&anii lui Colu&' se )necar, )n %i&p ce, prin%r7o e:cepie ca s zice& a!a pro+idenial,
na+a pe care se aflau res%urile a+erii lui Colu&' e+i% dezas%rul# >ceanul )n";iise aur !i pie%re
preioase )n +aloare de zece &ilioane#
.n%re %i&p, nef8ind pri&i%e )n por%, cele pa%ru cara+ele ale A&iralului fu"iser din calea
fur%unii# *le fur de%eriora%e !i )&pr!%ia%e, dar iz'u%ir s se reuneasc# (a /1 iulie, ura"anul le
pur%ase p8n aproape de Ca&aica# Acolo, cureni pu%ernici le duser )n faa punc%ului nu&i% *l
Cardin de la Reina, apoi spre es% car% sud7+es%# Mica flo%il lup% apoi !ase zile fr a )nain%a &ai
&ul% de !ap%ezeci de le";e !i fu )n sf8r!i% )&pins c%re coas%ele Cu'ei, ceea ce duse la
descoperirea insulelor ,or%u"as !i de (os Pinos#
Cris%ofor Colu&' porni a%unci spre sud7+es%, pe &rile aces%ea nes%r'%u%e de nici o na+
european# Se a+8n%a din nou pe dru&ul descoperirilor, %rind %oa%e e&oiile pasiona%e ale
na+i"a%orului# .n%8&plarea )l conduse c%re coas%a sep%en%rional a A&ericiiS la 56 iulie )n%8lni
insula uanaFa !i la /1 au"us% a%inse capul @onduras, aceas% li&' de p&8n% care, prelun"indu7
se prin is%&ul Pana&a, une!%e cele dou con%inen%e#
Pen%ru a doua oar, Colu&' acos%a as%fel, fr s !%ie, pe ade+ra%ul p&8n% a&erican# *l
ur& con%ururile aces%or r&uri %i&p de &ai &ul%e luni, %rec8nd prin %o% felul de pri&eFdii !i
desen profilul coas%ei, din locul nu&i% &ai %8rziu ,ruFillo, p8n la "olful Darien# Arunca ancora
)n fiecare noap%e, pen%ru a nu se )ndepr%a de usca% !i urc p8n la acea e:%re&i%a%e orien%al care
se sf8r!e!%e 'rusc cu capul racias a Dios#
Capul fu dep!i% la /1 sep%e&'rie, dar A&iralul se po&eni iz'i% de rafale de +8n% a%8% de
+iolen%e )nc8% el, cel &ai '%r8n din%re &e&'rii ec;ipaFelor, nu &ai %recuse prin%r7o as%fel de
)ncercare# Ia% cu& rela%eaz aces% %eri'il episod )n scrisoarea %ri&is re"elui Spaniei: <,i&p de
op%zeci de zile, +alurile nu !i7au )nce%a% asal%urile !i oc;ii &ei n7au +zu% nici soarele, nici s%elele,
nici +reo plane%S cor'iile luau ap, p8nzele erau rup%eS par8&ele, !alupele, "ree&en%ul, %oa%e
erau pierdu%eS &a%eloii &ei, 'olna+i !i )ncre&enii de spai&, se consacrau pioaselor )nda%oriri
ale reli"ieiS fiecare se an"aFa s &ear" )n pelerinaF !i %oi se spo+ediser unul al%uia, %e&8ndu7se
34
c din%r7o clip )n al%a +iaa li se +a sf8r!i# A& +zu% &ul%e al%e fur%uni, dar niciuna a%8% de
)ndelun"a% !i de +iolen%# Muli din%re cei care %receau drep% &a%eloi in%repizi )!i pierduser
curaFulS dar ceea ce &i7a rni% ad8nc ini&a a fos% suferina fiului &eu, a crui %ineree fcea s7&i
creasc disperarea !i pe care7l +edea& prad &ai &ul%or c;inuri dec8% oricare din%re noi#
-r )ndoial, Du&nezeu !i nu al%cine+a )i insufla o as%fel de pu%ereS doar fiul &eu
reaprindea curaFul !i )n%reinea rezis%ena &arinarilor supu!i unor efor%uri is%o+i%oareS )n sf8r!i%, s7
ar fi zis c e un na+i"a%or care s7a &a%uriza% )nfrun%8nd fur%unile, lucru ui&i%or, "reu de crezu% !i
aduc%or de puin 'ucurie )n noianul de c;inuri a'%u%e asupra &ea# *ra& 'olna+ !i de &ai &ul%e
ori a& si&i% c &i se apropie sf8r!i%ul#
.n fine, pen%ru a7&i face nenorocul !i &ai a&ar, douzeci de ani de sluF', de os%eneli !i
de pri&eFdii nu &i7au adus nici un folos, cci & aflu as%zi fr un adpos% )n Spania !i doar
;anul )&i ofer un azil c8nd +reau s & odi;nesc sau s & ;rnesc cu 'uca%ele cele &ai ief%ineS
!i c;iar !i a!a, &i se )n%8&pl adesea s nu7&i po% pl%i %ainulQ=
Aces%e c8%e+a r8nduri nu ara% oare ce suferine fr sea&n cople!iser ini&a lui
Colu&'O .n &iFlocul a%8%or pri&eFdii !i )n"riForri, cu& &ai pu%ea el s ps%reze ener"ia necesar
conduc%orului unei e:pediiiO
Pe %oa% dura%a fur%unii, cor'iile na+i"ar de7a lun"ul coas%ei care poar%, succesi+,
nu&ele de @onduras, MosNui%o, Nicara"ua, Cos%a Rica, Vera"ua !i Pana&a# .n aceas% perioad
fur descoperi%e cele dousprezece insule (i&onare# .n sf8r!i%, la 3H sep%e&'rie, Colu&' se
opre!%e )n%re &ica insul @uer%a !i con%inen%, apoi, la H oc%o&'rie, porne!%e din nou !i, dup ce
&arc;eaz pe ;ar% "olful Al&iran%e, arunc ancora )n faa sa%ului CariaV# Acolo, na+ele fur
repara%e !i r&aser p8n la /H oc%o&'rie#
Cris%ofor Colu&' credea c aFunsese nu depar%e de "urile an"elui !i '!%ina!ii,
+or'indu7i despre o anu&e pro+incie Ci"uare, )nconFura% de apele &rii, preau s7i confir&e
opinia# *i susineau, de ase&enea, c acolo se aflau 'o"a%e &ine de aur, cea &ai i&por%an% fiind
si%ua% la douzeci !i cinci de le";e spre sud# A&iralul ie!i deci din nou )n lar" !i )ncepu s
na+i";eze de7a lun"ul coas%ei )&pduri%e a Vera"uei# .n aceas% par%e a con%inen%ului, indienii
preau s fie foar%e sl'a%ici# (a 3E noie&'rie, flo%ila in%r )n por%ul *l Re%re%e, ac%ualul
*scri'anos# M8nca%e de carii, na+ele erau )n cea &ai Falnic s%areS %re'uir s7!i prelun"easc
escala, pen%ru a repara a+ariile# Prsind por%ul, Colu&' se po&eni prad unei fur%uni &ai %eri'ile
dec8% cele preceden%e: <,i&p de nou zile, spune el, a& fos% con+ins c nu &ai a+e& nici o
speran de sal+are# Ni&eni n7a +zu% +reoda% o &are &ai dezlnui% !i &ai )nspi&8n%%oareS
era acoperi% de spu&S +8n%ul nu ne )n"duia nici s )nain%&, nici s ne )ndrep%& c%re un
refu"iuS & i&o'ilizase )n aceas% &are ale crei +aluri preau de s8n"eS apa ei prea s fiar', ca
!i cu& ar fi fos% pus pe foc# N7a& +zu% nicioda% un cer cu o )nfi!are a%8% de )nfrico!%oare:
arz8nd o zi !i o noap%e, ca un cup%or, arunca ful"ere !i flcri fr )nce%are !i &i7a fos% %ea& c
p8nzele !i ca%ar"ele po% fi s&ulse )n orice clip# ,une%ul 'u'uia a%8% de %eri'il, )nc8% ai fi zis c ne
+a ni&ici cor'iileS )n %o% aces% %i&p, ploaia cdea cu o ase&enea +iolen, )nc8% nu o pu%eai nu&i
ploaie, ci &ai cur8nd un nou po%op# Cople!ii de a%8%a c;in !i z'uciu&, &a%eloii &ei c;e&au
&oar%ea ca pe o iz'+ireS na+ele &ele luau ap pes%e %o% !i 'rcile, ancorele, cordaFele, +elele,
%o%ul s7a pierdu% )nc o da%#=
.n %i&pul aces%ei )ndelun"a%e !i ane+oioase na+i"aii, A&iralul parcursese aproape %rei
su%e cincizeci de le";e# *c;ipaFele aFunseser la cap%ul pu%erilor# *l se +zu deci sili% s se
)n%oarc din dru&, p8n la Vera"uaS dar, ne"sind acolo un adpos% si"ur pen%ru cor'iile sale,
&ai &erse puin, p8n la +rsarea r8ului $elen, as%zi r8ul Ye'ra, unde ancor )n ziua de
$o'o%eaz a anului /H65# A doua zi, fur%una re)ncepea, iar la 31 ianuarie, da%ori% cre!%erii su'i%e
35
a apelor r8ului, o%"oanele cu care erau le"a%e cor'iile se rupser !i flo%ila nu pu%u fi sal+a% dec8%
cu &ari efor%uri#
Neui%8nd in%a principal a &isiunii sale pe aces%e p&8n%uri noi, A&iralul reu!ise s
s%a'ileasc relaii frec+en%e cu indi"enii# Cacicul din $elen se ar%a 'ine+oi%or !i )i spuse c, la
cinci le";e )n in%eriorul usca%ului, se afl un inu% )n care &inele de aur %re'uiau s fie foar%e
'o"a%e# (a E fe'ruarie, Cris%ofor Colu&' %ri&ise )n%r7acolo un de%a!a&en% de !ap%ezeci de
oa&eni, co&anda% de fra%ele su, $ar%olo&G# Dup ce s%r'%ur un !es foar%e acciden%a% !i %ia%
de r8uri a%8% de sinuoase, )nc8% unul din%re ele a fos% %ra+ersa% de %reizeci !i nou de ori, spaniolii
aFunser la %erenurile aurifere# *rau i&ense !i se )n%indeau c8% +edeai cu oc;ii# Aurul era a%8% de
a'unden%, )nc8% un sin"ur o& pu%ea s e:%ra" o &sur )n nu&ai zece zile# De al%fel, )n pa%ru ore,
$ar%olo&G !i oa&enii si adunar o can%i%a%e +alor8nd o su& uria!# Apoi se )napoiar la cor'ii#
Vz8nd rezul%a%ul e:pediiei, A&iralul ;o%r) s se s%a'ileasc pe coas% !i puse s se cons%ruiasc
'arci de le&n#
Minele din aceas% re"iune erau )n%r7ade+r de o inco&para'il 'o"ieS preau
inepuiza'ile !i, pen%ru a le e:ploa%a, Colu&' ui% de Cu'a !i de San%o Do&in"o# .!i &r%urise!%e
en%uzias&ul )n%r7o scrisoare %ri&is re"elui -ernando !i a+e& de ce s ne ui&i& cons%a%8nd c
pana aces%ui &are o& a a!%ernu% ciuda%a fraz care nu aparine nici unui filosof, nici unui cre!%in:
<Aurul9 Aurul9 *:celen% lucru9 Din aur se nasc 'o"iile9 Prin el se face %o%ul pe lu&ea as%a !i
pu%erea lui e deseori de aFuns pen%ru a )nla sufle%ele )n paradis9=
Spaniolii &unceau deci cu ardoare pen%ru a7!i u&ple cor'iile cu aur# P8n a%unci,
relaiile cu indi"enii fuseser pa!nice, cu %oa%e c oa&enii aceia erau nesocia'ili# Dar cur8nd
cacicul, iri%a% de uzurparea s+8r!i% de s%rini, ;o%r) s7i &asacreze !i s le ard locuinele# .n%r7o
zi, deci, el se npus%i asupra spaniolilor cu un &are nu&r de rz'oinici# A+u loc o '%lie
)n+er!una%# Indienii fur respin!i# Cacicul fu cap%ura%, cu )n%rea"a sa fa&ilieS dar el !i copiii lui
iz'u%ir s e+adeze !i se refu"iar )n &uni, )&preun cu &uli din%re oa&enii lor# Mai %8rziu, )n
aprilie, indi"enii se s%r8nser )n%r7o %rup foar%e nu&eroas !i7i a%acar din nou pe spanioli, fiind
)n &are par%e e:%er&inai#
.n%re %i&p, sn%a%ea lui Colu&' era %o% &ai !u'red# .i lipsea +8n%ul, pen%ru a prsi aces%
adpos%# *ra dispera%# .n%r7o zi, zdro'i% de o'oseal, czu !i ador&i# .n so&n, auzi un "las
co&p%i&i%or spun8ndu7i aces%e cu+in%e pe care le +o& reproduce %e:%ual, cci sun% p%runse de o
anu&i% reli"iozi%a%e e:%a%ic fc8nd par%e din personali%a%ea piosului na+i"a%or: <>, nes'ui%ule,
de ce a%8%a )nce%ineal )n a crede !i a7l sluFi pe Du&nezeul %u, Du&nezeul uni+ersuluiO Ce7a
fcu% el &ai &ul% pen%ru Moise !i pen%ru Da+id, sluFi%orul suO N7a a+u% cea &ai duioas "riF
pen%ru %ine, de c8nd %e7ai nscu%O Pi c8nd ai aFuns la +8rs%a la care pu%eai s7i )&pline!%i in%eniile,
n7a fcu% *l ca nu&ele %u s rsune "lorios pe p&8n%O Nu i7a drui% Indiile, aceas% par%e a%8%
de 'o"a% a lu&iiO Nu i7a lsa% li'er%a%ea de a7l sl+i po%ri+i% +oinei %aleO Cine al%ul dec8% *l i7a
pus la )nde&8n &iFloacele de a7i )ndeplini proiec%eleO In%rarea )n >cean era apra% de lanuri
care nu pu%eau fi sfr8&a%e# *l i7a da% c;eile# Pu%erea %a a fos% recunoscu% pe p&8n%urile
)ndepr%a%e !i "loria %a a fos% procla&a% de %oi cre!%inii# S7a ar%a% Du&nezeu &ai 'ine+oi%or fa
de poporul lui Israel, c8nd l7a aFu%a% sa fu" din *"ip%O (7a ocro%i% *l &ai &ul% pe Da+id c8nd, din
ps%or, l7a fcu% re"ele IudeiiO )n%oarce7%e spre *l !i recunoa!%e7i "re!eala, cci )ndurarea (ui es%e
nesf8r!i%# $%r8neea %a nu +a fi o piedic )n calea &arilor )nfp%uiri care %e a!%eap%S )n &8inile
%ale se afl cele &ai s%rluci%e &o!%eniri# A'ra;a& nu a+ea o su% de ani !i Sara nu %recuse de
pri&a %ineree c8nd s7a nscu% IsacO ,u c;e&i un aFu%or nesi"ur# Rspunde7&i: cine %e7a e:pus
a%8% de des a%8%or pri&eFdiiO Du&nezeu sau oa&eniiO -oloasele, f"duielile lui Du&nezeu nu
sun% )nclca%e nicioda%# Nu *l es%e acela care, dup ce i s7a )ndeplini% o porunc, susine c
in%eniile nu i7au fos% )nelese !i d spuselor sale o nou in%erpre%areS nu *l se s%rduie!%e s
36
)nfi!eze )n &od fa+ora'il ac%ele ar'i%rare# Cu+in%ele Sale nu sun% )n!el%oareS %o% ceea ce
f"duie!%e d cu prisosin# Procedeaz %o%deauna as%fel# Ii7a& spus %o% ceea ce a fcu% Crea%orul
pen%ru %ineS )n aceas% clip, *l )i ara% preul !i reco&pensa pri&eFdiilor !i c;inurilor la care %e7ai
e:pus pen%ru a7i sluFi pe alii#= Cu %oa%e c era& )&po+ra% de suferine, a& auzi% %oa%e aces%e
cu+in%eS dar n7a& a+u% pu%erea de a rspunde unor f"duieli a%8% de si"ureS &7a& &ulu&i% s
pl8n" asupra "re!elilor &ele# Pi "lasul a sf8r!i% as%fel: <Sper, ai )ncredereS fap%ele %ale +or fi
spa%e )n &ar&ur, !i pe 'un drep%a%e=#
.nda% ce &ai prinse pu%eri, Cris%ofor Colu&' se "8ndi la plecare# Ar fi +ru% s )n%e&eieze
pe coas%a aceea o a!ezare, dar &e&'rii ec;ipaFelor sale nu erau des%ul de nu&ero!i pen%ru a risca
s lase o par%e din%re ei pe usca%# Cele pa%ru cara+ele erau "uri%e de carii# ,re'ui s a'andoneze
una la $elen !i ridic p8nzele )n ziua de Pa!%i# Dar a'ia aFunsese la %reizeci de le";e )n lar", c8nd
apa )ncepu s p%rund )n%r7o cora'ie# A&iralul %re'ui s se )ndrep%e )n "ra' spre coas% !i sosi
cu 'ine la Por%o'elo, unde ls cora'ia ale crei a+arii nu &ai pu%eau fi repara%e# -lo%ila nu &ai
era alc%ui% dec8% din dou cara+ele, fr !alupe, aproape fr pro+izii A !i a+ea de parcurs !ap%e
&ii de &ile# *a urc din nou de7a lun"ul coas%ei, %recu prin faa por%ului *l Re%re%e, )n%8lni "rupul
insulelor Mula%as !i p%runse )n "olful Darien# *s%e punc%ul e:%re& a%ins de Colu&' )n es%#
(a / &ai, A&iralul se )ndrep% spre insula *spanolaS la /6 &ai, aFunsese )n drep%ul
Insulelor ,or%u"as, dar nu pu%u s se )&po%ri+easc +8n%urilor, care7l )&pinser )napoi spre nord7
+es%, p8n aproape de Cu'a# Acolo, prins )n%r7o fur%un deasupra unui fund de &are ridica%, )!i
pierdu p8nzele, ancorele, iar na+ele se ciocnir )n %i&pul nopii# Apoi, ura"anul arunc8ndu7l spre
sud, re+eni cu na+ele sale sfr8&a%e )n Ca&aica, ancor8nd, la 35 iunie, )n por%ul San%a loria,
de+eni% "olful don Cris%o'al# A&iralul ar fi +ru% s aFun" )n insula *spanolaS acolo se "seau
resursele necesare pen%ru a7!i apro+iziona cor'iile, resurse care lipseau cu %o%ul )n Ca&aicaS dar
cara+elele sale, roase de carii, <se&n8nd cu ni!%e s%upi de al'ine=, nu pu%eau s )ncerce s
parcur" cele %reizeci de le";e fr s se e:pun celor &ai "ra+e ur&ri# Cu& s7i %ri&i% un
&esaF lui >+ando, "u+erna%orul insulei *spanolaO
.n%re %i&p, cara+elele luau ap prin nenu&ra%e spr%uri !i A&iralul %re'ui s le %ra" pe
usca%S apoi se s%rdui s or"anizeze +iaa )n co&un pe aces%e r&uri# (a )ncepu%, indienii )l
aFu%ar, furniz8nd ec;ipaFelor ali&en%ele de care a+eau ne+oie# Dar sr&anii &a%eloi, a%8% de "reu
)ncercai, )!i &anifes%au ne&ulu&irea fa de A&iralS erau "a%a s se re+ol%e !i neferici%ul
Colu&', do'or8% de 'oal, nu7!i &ai prsea pa%ul de suferin#
.n aceas% si%uaie, doi +i%eFi ofieri, MGndez !i -iesc;i, se oferir s )ncerce s aFun" )n
insula *spanola cu lun%ri indiene# As%a )nse&na o cl%orie de dou su%e de le";e, cci ar fi %re'u%
s urce coas%a p8n la por%ul coloniei# Dar curaFo!ii ofieri erau "a%a s )nfrun%e orice pri&eFdii,
!%iind c e +or'a despre sal+area co&panionilor lor# .nele"8ndu7le propunerea )ndrznea, pe
care, )n al%e )&preFurri, ar fi fcu%7o el )nsu!i, Cris%ofor Colu&' )n"dui ca MGndez !i -iesc;i s
plece# Apoi, ne&aia+8nd cor'ii, aproape fr ali&en%e, A&iralul r&ase )&preun cu ec;ipaFul
su pe aceas% insul sl'a%ic#
Cur8nd, s%area naufra"iailor A li se poa%e spune as%fel A aFunse a%8% de &izer, )nc8% se
rz+r%ir# >r'ii de suferine, co&panionii A&iralului )!i )nc;ipuir c !eful lor nu )ndrznea s
re+in )n por%ul al crui acces )i fusese refuza% de "u+erna%orul >+ando# Crezur c aces% sur";iun
)i pri+ea !i pe ei# .!i spuser c, in%erzic8nd flo%ilei in%rarea )n por%urile coloniei, "u+erna%orul
%re'uie s fi aciona% din ordinul re"elui# Aces%e raiona&en%e a'surde a8ar spiri%ele predispuse
la ru !i, )n cele din ur&, la 3 ianuarie /H61, cei doi frai Porras, care erau cpi%anul uneia din%re
cara+ele !i %rezorierul &ili%ar, se a!ezar )n frun%ea celor ne&ulu&ii# *i cereau s se )n%oarc )n
*uropa !i se repezir spre ca'ina A&iralului, s%ri"8nd <Cas%ilia9 Cas%ilia9=
37
Colu&' era )n pa%, 'olna+# -ra%ele !i fiul su )i fcur un zid de aprare din %rupurile lor#
Vz8ndu7l pe '%r8nul A&iral, rz+r%iii se oprir !i furia lor se do&oli# Dar ei nu +oir s7i
ascul%e &us%rrile !i sfa%urileS nu )neleser c nu se pu%eau sal+a dec8% prin%r7o cooperare
"eneral, dec8% dac fiecare, ui%8nd de sine, lucra pen%ru 'inele co&un# Nu9 @o%r8ser s
prseasc insula oricu& !i prin orice &iFloace# Porras !i rz+r%iii aler"ar deci spre r&S
puser &8na pe lun%rile indi"enilor !i se )ndrep%ar spre cap%ul dinspre rsri% al insulei# Acolo,
ne&aiin8nd sea&a de ni&ic, 'ei de furie, Fefuir locuinele indiene, fc8ndu7l as%fel pe A&iral
rspunz%or de aces%e +iolene !i7i duser pe c8i+a sr&ani '!%ina!i la 'ordul lun%rilor fura%e#
Porras !i ai si con%inuar s na+i";ezeS dar, la c8%e+a le";e )n lar", fur surprin!i de o fur%un
nea!%ep%a% !i, ca s7!i u!ureze a&'arcaiunile, )i aruncar pe cap%i+i )n &are# Dup aceas%
e:ecuie 'ar'ar, lun%rile )ncercar s aFun" )n insula *spanola, a!a cu& fcuser MGndez !i
-iesc;i, dar fur &ereu arunca%e pe coas%ele Ca&aici#
R&as doar cu prie%enii si !i cu 'olna+ii, A&iralul iz'u%i s res%a'ileasc ordinea )n
aceas% co&uni%a%e res%r8ns# Dar &izeria cre!%ea# *rau a&eninai de foa&e%e# Indi"enii
o'osiser s7i ;rneasc pe ace!%i s%rini care7!i prelun"eau !ederea pe insul# Pi7apoi, )i +zuser
pe spanioli '%8ndu7se )n%re ei, ceea ce le ucisese pres%i"iul# $!%ina!ii )nele"eau, )n fine, c
ace!%i europeni nu erau dec8% oa&eni ase&eni lor !i )n+ar s nu7i &ai respec%e !i nici s se
%ea& de ei# Au%ori%a%ea lui Colu&' asupra aces%or populaii indiene scdea deci din zi )n zi !i
%re'ui s se i+easc o )&preFurare nepre+zu%, de care A&iralul profi% cu a'ili%a%e, pen%ru a7i
reface pres%i"iul a%8% de necesar sal+rii co&panionilor si#
> eclips de (un, prezis !i calcula% de Colu&', ur&a s ai' loc )n%r7o anu&e zi# .n
di&ineaa respec%i+, A&iralul )i in+i% la o )n%8lnire pe cacicii de pe insul# Ace!%ia rspunser
in+i%aiei !i, c8nd se reunir )n cor%ul lui Colu&', el )i )n!%iin c Du&nezeu, +r8nd s7i
pedepseasc pen%ru lipsa de ospi%ali%a%e !i pen%ru &surile os%ile fa de spanioli, n7a+ea s le &ai
druiasc, )n seara aceea, lu&ina (unii# .n%r7ade+r, lucrurile se pe%recur a!a cu& )i pre+enise
A&iralul# U&'ra P&8n%ului ascunse (una, al crei disc prea de+ora% de un &ons%ru for&ida'il#
.nspi&8n%ai, sl'a%icii se aruncar la picioarele lui Colu&', i&plor8ndu7l s in%er+in pe l8n"
pronia cereasc )n fa+oarea lor !i f"duindu7i s7i pun la dispoziie %oa%e 'unurile lor#
Prefc8ndu7se cu di'cie c ezi%, Colu&' <se ls con+ins= de ru"&inile indi"enilor#
Pre%e:%8nd c %re'uie s cear )ndurare di+ini%ii, el se re%rase )n cor%ul su pe %oa% dura%a
eclipsei !i nu reapru dec8% )n clipa )n care feno&enul se apropia de sf8r!i%# A%unci )i )n!%iin pe
cacici c pronia se lsase )ndupleca% !i, cu 'raul )n%ins, porunci (unii s se i+easc din nou#
Cur8nd, discul ie!i din conul de u&'r !i as%rul nopilor s%rluci )n )n%rea"a sa splendoare# Din
ziua aceea, recunosc%ori !i supu!i, indienii accep%ar au%ori%a%ea A&iralului, pe care pu%erile
cere!%i le7o i&puneau )n &od a%8% de +di%#
.n %i&p ce aces%e e+eni&en%e se pe%receau )n Ca&aica, MGndez !i -iesc;i )!i a%inseser de
&ul% +re&e in%a# Ace!%i curaFo!i ofieri, dup o &iraculoas %ra+ersare de pa%ru zile realiza% cu
o lun%re !u'red, aFunseser )n insula *spanola# I&edia%, ei )i fcur cunoscu% "u+erna%orului
si%uaia dispera% a lui Cris%ofor Colu&' !i a co&panionilor si# >s%il !i nedrep%, >+ando )i reinu
&ai )n%8i pe cei doi ofieri !i, su' pre%e:%ul c +rea s cunoasc ade+ra%a s%are de lucruri, el
%ri&ise c%re Ca&aica, a'ia dup op% luni, un o& de7al lui, un anu&e Die"o de *sco'ar, care era
ina&icul declara% al A&iralului# Sosind )n Ca&aica, *sco'ar nu +ru s co&unice cu Cris%ofor
Colu&'S nici &car nu de'arcS se &ulu&i s %ri&i% pe usca%, la dispoziia ec;ipaFelor afla%e )n
cu&pli% suferin, <un porc !i un 'u%oia! cu +in=S apoi plec, fr s ia pe ni&eni la 'ord#
Con!%iina noas%r refuz s cread )n posi'ili%a%ea unor ase&enea infa&ii, dar, din nefericire, ele
sun% prea ade+ra%e9
38
A&iralul fu indi"na% de aceas% crud 'a%FocurS dar nu se &8nie !i nu pro%es%# Sosirea lui
*sco'ar a+u darul de a7i lini!%i pe naufra"iai, do+edind c si%uaia lor era cunoscu%# Sal+area nu
&ai era, deci, dec8% o c;es%iune de %i&p !i &oralul spaniolilor se ridic puin c8%e puin#
A&iralul )ncerc a%unci s7i readuc l8n" el pe fraii Porras !i pe rz+r%ii, care, de c8nd
se rzleiser, de+as%au insula !i se pur%au cu o odioas cruzi&e fa de 'ieii indi"eni# (e propuse
s le acorde ier%areaS dar s&in%iii rspunser "eneroasei ofer%e +enind s7l a%ace pe Colu&' )n
)nsu!i refu"iul su# Spaniolii r&a!i credincio!i cauzei ordinii %re'uir s pun &8na pe ar&e#
Prie%enii A&iralului )!i aprar !eful cu 'r'ie# Pierdur doar pe unul din%re ai lor )n aces%
conflic% a&ar !i r&aser s%p8ni pe c8&pul de lup%, fc8ndu7i prizonieri pe cei doi frai Porras#
Rz+r%iii se aruncar la picioarele lui Colu&' care, in8nd sea&a de suferinele lor, )i ier%#
.n sf8r!i%, a'ia la un an dup plecarea lui MGndez !i -iesc;i, sosi cora'ia ec;ipa% de ei pe
c;el%uiala lui Colu&', pen%ru a7i repa%ria pe naufra"iai# (a 31 iunie /H61, se )&'arcar %oi !i,
prsind Ca&aica, scena a%8%or &izerii &orale !i fizice, se )ndrep%ar spre insula *spanola#
AFun"8nd )n por%, dup o %ra+ersare ferici%, Cris%ofor Colu&' fu pri&i% &ai )n%8i, spre
&area lui ui&ire, cu &ul%e onoruri# >& a'il, ne+r8nd s con%rarieze opinia pu'lic, "u+erna%orul
>+ando )l o&a"ie pe A&iral# Dar aceas% a%i%udine nu a+ea s dureze prea &ul%# @ruielile
re)ncepur# A%unci, ne&aipu%8nd, ne&ai+r8nd s le supor%e, u&ili%, &al%ra%a% c;iar, Colu&'
)nc;irie dou cor'ii, a cror co&and o )&pri cu fra%ele su $ar%olo&G !i, la /3 sep%e&'rie
/H61, porni pen%ru ul%i&a oar spre *uropa#
Aceas% a pa%ra cl%orie )&'o"ise cunoa!%erea "eo"rafic a %i&pului cu Insulele
,or%u"as, Mar%inica, (i&onarele, uanaFa, coas%ele @ondurasului, ale pro+inciei MosNui%o, ale
Nicara"uei, Vera"uei, Cos%a Rici, precu& !i Por%o'elo, Pana&a, insulele Mula%as, "olful DariGn#
-ur%una a+ea s7l pun la )ncercare pe Colu&' !i )n %i&pul ul%i&ei sale %ra+ersri a
oceanului# Cora'ia )i fu "ra+ a+aria% !i %re'ui s se %rans'ordeze, )&preun cu ec;ipaFul su, pe
aceea a lui don $ar%olo&G# (a /2 oc%o&'rie, un for&ida'il ura"an rupse ca%ar"ul cel &are al
na+ei, care %re'ui s na+i";eze !ap%e su%e de le";e cu +ela%ura desco&ple%a%# .n fine, la 0
noie&'rie, A&iralul in%r )n por%ul San ([car#
> +es%e %ris% )l a!%ep%a pe Colu&'# Pro%ec%oarea lui, re"ina Isa'el, &urise# Cine +a &ai
a+ea "riF de '%r8nul "eno+ezO
In"ra% !i in+idios, re"ele -ernando )l pri&i cu &ul% rceal pe A&iral# Nu7l scu%i nici de
su'%erfu"ii, nici de %er"i+ersri, ndFduind s se eli'ereze as%fel de o'li"aia respec%rii %ra%a%elor
pe care le se&nase )n &od sole&n !i sf8r!i prin a7i propune lui Colu&' un or!el din Cas%ilia,
Ca&on de los Condes, )n sc;i&'ul %i%lurilor !i de&ni%ilor sale#
A%8%a in"ra%i%udine !i lips de loiali%a%e )l do'or8r pe '%r8n# Sn%a%ea lui, a%8% de
+%&a%, nu se &ai res%a'ili !i a&rciunea )l duse )n &or&8n%# (a 36 &ai /H6E, afla% la
Valladolid, )n +8rs% de !ap%ezeci de ani,// el )!i ddu sufle%ul, ros%ind aces%e cu+in%e: <Doa&ne,
)i )ncredinez spiri%ul !i %rupul &eu=#
R&!iele p&8n%e!%i ale lui Cris%ofor Colu&' fuseser depuse &ai )n%8i )n &ns%irea
franciscanilor din ValladolidS apoi, )n /H/5, fur a!eza%e )n &ns%irea San%a Maria de las Cue+as
din Se+illa# Se prea )ns c &arele na+i"a%or nu pu%ea s ai' par%e de odi;n nici dup &oar%e#
.n anul /H5E, %rupul su a fos% %ranspor%a% )n ca%edrala din San%o Do&in"o# ,radiia local susine
c dup )nc;eierea %ra%a%ului de la $asel, )n /02H, )nain%e de a preda -ranei par%ea orien%al a
insulei San%o Do&in"o, "u+ernul spaniol ar fi ordona% &u%area r&!ielor &arelui cl%or la
@a+anaS dar un clu"r ar fi )nlocui% cu al%e r&!ie pe cele ale lui Cris%ofor Colu&' !i aces%ea
din ur& ar fi fos% depuse )n s%rana ca%edralei, )n s%8n"a al%arului#
39
Da%ori% &ane+rei aces%ui clu"r, inspira% poa%e de +oina de a respec%a ul%i&ele dorine
ale lui Colu&', care alesese San%o Do&in"o ca loc al &or&8n%ului su, la @a+ana s7ar afla nu
r&!iele ilus%rului na+i"a%or, ci, pro'a'il, cele ale fra%elui su Die"o#
Descoperirea )n ca%edrala din San%o Do&in"o, la /6 sep%e&'rie /?00, a unei cu%ii de
plu&' conin8nd ose&in%e o&ene!%i !i pur%8nd o inscripie care ar do+edi c ea conine r&!iele
descoperi%orului A&ericii pare s confir&e )n%ru %o%ul %radiia a&in%i%#/3
De al%fel, nu con%eaz dac %rupul lui Cris%ofor Colu&' se afl la San%o Do&in"o sau la
@a+ana: nu&ele !i "loria lui fiineaz pre%u%indeni#
S-\RPI,
/ <Una era lu&eaS dou sun%, spune aces%a: au fos%#=
3 Nu&ele fusese da% &ai de&ul%, de na+i"a%orii i%alieni#
5 De fap% )n /1HE
1 Al%e surse afir& c a fos% pri&i% <cu &ari onoruri=#
H Se'as%iano l7a )nsoi%, se pare, pe %a%l su, io+anni, care, )n /120, a a%ins nu coas%a
(a'radorului, ci pe aceea a unei &ici insule#
E I%alianul a perfeciona% 'usola, in+en%a% de c;inezi cu 3666 de ani )#e#n#, fi:8nd acul
&a"ne%ic pe un a: +er%ical#
0 (a &ul%e decenii dup apariia crii de fa, a fos% descoperi% do+ada de necon%es%a% c
ilus%rul na+i"a%or s7a nscu% )n /1H/
? Pa%ruzeci !i unu de ani L+ezi no%a 0M#
2 Pe %ine Doa&ne %e lud&, ie Doa&ne ne )ncredin&, Ll'# la%#M
/6 Nu&ele franciza% al u&anis%ului i%alian Pie%ro Mar%ire dKAn";iera, s%a'ili% )n Spania !i
re'o%eza% Pedro MDr%ir de An"leria#
// Cincizeci !i cinci de ani L+ezi no%a 0M#
/3 (a sf8r!i%ul secolului %recu%, r&!iele lui Cris%ofor Colu&' Lsau ale lui Die"o#M au
fos% aduse )n Spania !i defini%i+ )n;u&a%e )n ca%edrala din Se+illa#
40