You are on page 1of 17

Cuprins

Introducere................................................................................................2
Capitolul 1............................................................................................3
Concepte de baz n comunicarea organiza ional ....................................................3
1.1 Comunicarea interuman..............................................................................................3
1.2 Elementele procesului de comunicare...........................................................................3
1.2.1 Nivelurile comunicrii...............................................................................................4
1.2.2 Func iile procesului de comunicare ntro organiza ie ..............................................4
............................................................................................................................................4
1.3 Formele de comunicare.................................................................................................!
Figura 1.1 "ecanismul comunicrii descendent.............................................#
Capitolul 2.............................................................................................$
%olul comunicrii in di&erite organiza ii ............................................................$
2.1 %olul comunicarii n cadrul &irmei................................................................................$
2.2 %olul comunicrii n cadrul grupurilor de munc.................................................1'
Figura 2.1 ()e de &ocalizare a comunicrii n cadrul grupului .............................11
2.3 Comunicarea n cadrul reuniunilor de lucru...............................................................11
Capitolul 3...................................................................................................12
*bstacolele ce pot aprea n timpul unei comunicri.............................................12
organiza ionale ...........................................................................12
3.1 +ipuri de obstacole , perturba ii- ................................................................................12
Figura 3.1 "odel al procesului de comunicare i obstacolele care pot aprea n
comunicrii .......................................................................................................................14
Capitolul 4.....................................................................................................1!
.tudiu de caz....................................................................................1!
Comunicarea dintre studen i i pro&esoar ........................................................1!
..............................................................................................................................................1!
Concluzii....................................................................................1/
0ibliogra&ie....................................................................................................11
1
Introducere
2entru managerul de succes comunicarea este o stare de spirit i un
instrument3 el petrece ntre !!$!4 din timp vorbind5 ascult6nd5 scriind i
citind5 deci comunic6nd. Cu c6t pozi ia managerului n structura ierar7ic este
mai nalt5 cu at6t pozi ia managerului n structura ierar7ic este mai nalt5 cu
at6t acest timp este mai lung. 8ns i urcarea managerului pe treptele ierar7ice ale
pro&esiei sale , ceea ce con&irm succesul - este determinat de abilitatea lui de a
comunica e&icace i e&icient.
"odul n care ne interconectm prin comunicare cu cei din 9ur n orice
activitate5 ncep6nd de la via a n &amilie5 via a n societate i p6n la via a
pro&esional5 i pune amprenta asupra succesului nostru n activit i.
Comunicarea &ace parte din :in&rastructura: organiza iei. *rice e&ort de
dezvoltare a unei organiza ii trebuie s aib n vedere cu prioritate latura uman
a dezvoltrii ei5 iar comunicarea e&icace i e&icient este singura cale prin care
oamenii i pot corela n mod sinergetic e&orturile. ;e calitatea comunicrii
manageriale depinde modul n care se &olose te resursa uman a unei
organiza ii5 deci n ultim instan succesul organiza iei.
.copul acestui re&erat este s art importan a comunicrii ntro organiza ie
i obstacolele care apar n procesul de comunica ie.
(cest re&erat porne te de la premisa c procesul de comunicare este un
instrument spiritual al omului care l a9ut s socializeze n di&erite colectivit i5
s i dezvolte vocabularul5 cuno tiin ele5 sa i e)prime sentimentele5 g6ndurile5
ideile.
8n primul capitol am vorbit despre elementele procesului de comunicare care
sunt &oarte necesare pentru des& urarea acestuia deoarece comunicarea trebuie
s aib loc ntre un emi tor i un destinatar care s aib un mesa9 de transmis.
8n cel de al doilea capitol am prezentat di&erite organiza ii n care poate avea
loc comunicarea i anume< n cadrul unei &irme5 a unor grupuri de munc5 a
reuniunilor de lucru , edin e - sau n cadrul unei coli.
*bstacolele ce pot aprea n timpul unei comunicri dintre dou sau mai
multe persoane leam prezentat in al treilea capitol.
8n ultimul capitol am &cut un studiu a unei comunicri dintre elevi i
studen i si perturba iile care mpiedic comunicarea s se des& oare e&icient.
=nul dintre obiectivele acestui re&erat este a v pune la dispozi ie un baga9
de cuno tin e privind procesul i produsele comunicrii organiza ionale e&icient
i e&icace.Cu a9utorul concep iilor autorilor i concep ia mea am ncercat s
e)pun conceptul de comunicare organiza ional i obstacolele care intervin n
acest proces i cum pot ele s &ie evitate.
2
Capitolul 1
Concepte de baz n comunicarea organiza ional
1.1 Comunicarea interuman
;in punct de vedere cronologic5 comunicarea interuman este primul
instrument spiritual al omului n procesul socializrii sale. Comunicm pentru a
ne transmite ideile5 sentimentele5 emo iile5 prerile5 pentru a ne in&luien a5
pentru a ne corela ntre noi5 pentru a putea munci5 pentru a ne socializa. Faptul
c nu putem comunica direct g6ndurile5 acestea trebuind mai nt6i transpuse n
simboluri verbale i neverbale5 &ace comunicarea un proces e)trem de comple)
cu nuan e pro&unde de art i stiin
1
.
1.2 Elementele procesului de comunicare
8ntro comunicare ntre dou sau mai multe persoane e)ist cineva care
ini iaz comunicare adic emite un mesa9acesta se nume te emitentul i
altcineva cruia i este destinat mesa9ulse nume te destinatarul/primitorul.
Comunicarea are trei componente< comunicarea e)teriorizat , componenta
observabil -5 metacomunicarea i intracomunicarea.
Componenta observabil a procesului de comunicare se poate mani&esta n
mediul de comunicare oral prin vorbire i ascultare5 iar n cel scris5 prin scriere
i citire3 procesele de input de in&orma ie sunt ascultarea i citirea5 iar cele de
output5 vorbirea i scrierea.
Metacomunicarea se re&er la sensul perceput al mesa9ului5 la :mesa9ul
despre mesa9:5 este ceea ce noi n elegem5 dincolo de cuvinte.
Intracomuniocarea este procesul de comunicare la nivelul sinelui prin care
:comentm: un mesa9 primit5 ne argumentm noi n ine5 ne rspundem la
ntrebri5 ne admonestm5 :vorbim: cu noi n ine.
Mesajul este un element comple) al procesului de comunicare din mai
multe motive5 dintre care amintim c6teva< prezen a etapelor de codi&icare i
decodi&icare parcurse la nivelul emi torului respectiv destinatarului5 de la
g6nduri5 sentimente5 la :ceva: constituit n &orm transmisibil3 transmiterea pe
diverse ci a acestui :ceva: i recep ionarea lui5 etape n care pot interveni
perturba ii
2
.
1
1
%odica ". >6ndea5 ;. >6ndea5 Comunicare managerial5 1$$/5 p. 2!3

2
%us F. C.5 Introducere n stiin a comunicrii i a rela iilor publice 5 2''45 p. 42.
3
Feedbackul este o &orm speci&ic de mesa9 cu &unc iuni aparte. 2oate &i o
reac ie la mesa9ul ini ial5 poate &i solicitat5 acordat sau utilizat. "esa9ele se pot
transmite prin intermediul limba9ului verbal , cu a9utorul cuvintelor -5 al
limba9elor neverbale , care &olosesc ca mod de e)primare altceva dec6t
cuvintele5 ca de e)emplu5 limba9ul corpului5 al spa iului5 al timpului i al
lucrurilor - i al limba9ului paraverbal5 care este o &orm vocal de limba9
neverbal , de e)emplu tonalitatea i in&le)iunile vocii5 ritmul de vorbire5 modul
de accentuare a cuvintelor5 pauzele dintre cuvinte -.
Mediul comunicrii poate &i oral sau scris5 n &unc ie de modalitatea de
comunicare pe care o &olosim< vorbimascultmobservm5 deci comunicm n
mediul oral5 sau scriemcitim5 deci &olosim n comunicare mediul scris.
Suportul tehnic al canalelor comunicrii cuprinde toate mi9loacele te7nice
care pot veni n spri9inul procesului de comunicare5 cum sunt< tele&onul5
calculatorul5 &a)ul5 mi9loacele audiovideo
1
.
1.2.1 Nivelurile comunicrii
Comunicarea se realizeaz pe trei niveluri i anume<
1. Nivelul logic care reprezint doar 14 din totalul actului de comunicare.
2. Nivelul paraverval care const n ton5 volum5 vitez de rostire i
reprezint 3#4 din actul de comunicare.
3. Nivelul nonverbal reprezentat de e)presia &acial5 mbrcminte5 pozi ie
i este !!4 din actul de comunicare.
1.2.2 Func iile procesului de comunicare ntr-o organiza ie

8n procesul de comunicare nt6lnim ! &unctii. (cestea sunt<
&unc ia de control are rolul de a clari&ica ndatoririle5 a stabili autoritatea i
responsabilitatea3
&unc ia de in&ormare &urnizeaz baza deciziilor3
&unc ia de coordonare &ace posibil ac iunea comun e&icient3
&unc ia de motivare stimuleaz cooperarea i implicarea n atingerea
obiectivelor3
&unc?ia emo?ionalpermite e)primarea sentimentelor
2
.
2

1
%odica ". >6ndea5 ;. >6ndea5 Comunicare managerial5 1$$/5 p. 2/2$3

2
@@@.regielive.ro.
2
4
1.3 Formele de comunicare
2rincipalele &orme de comunicare sunt<
1- Comunicarea organizaional este un proces5 de regul inten?ionat5 de
sc7imb de mesa9e ntre persoane5 grupuri Ai niveluri organizatorice din cadrul
organiza?iei5 cu scopul n&ptuirii at6t a obiectivelor individuale5 c6t Ai a celor
colective. (ceasta presupune stabilirea unei coresponden?e biunivoce ntrun
univers spa?iotemporal ce include trans&erul de in&orma?ii de la e)peditorul ce
e)prim un g6nd ctre destinatarul care trebuie sl n?eleag aAa cum a
inten?ionat emitentul.
Comunicarea organiza?ional apare la toate nivelurile conducerii5 se
realizeaz pe toate treptele ierar7ice Ai ntre acestea5 at6t pe orizontal5 c6t Ai pe
vertical
1
.
2- Comunicarea managerial este un proces &undamental de interac?iune
reciproc bazat pe &eedbacB5 n care managerii de la orice nivel transmit idei5
sentimente5 decizii subordona?ilor cu posibilitatea veri&icrii manierei de
receptare a mesa9ului de ctre aceAtia. Ea in&luen?eaz Ai modi&ic percep?ii5
atitudini5 comportamente5 sentimente5 opinii ale indivizilor Ai ale grupurilor Ai de
aceea constituie o cale prin care oamenii Ai coreleaz n mod sinergic e&orturile.
Comunicarea managerial este o component esen?ial a comunicrii5 n
general datorit impactului imediat5 direct Ai indirect pe care l are asupra
evolu?iei colectivit?ii umane. Ea se a&l n centrul a tot ceea ce ntreprinde
organiza?ia5 este prezent n toate activit?ile acesteia Ai Ai pune amprenta asupra
rezultatelor ob?inute5 determin6nd at6t succesul5 c6t Ai insuccesul. Este un
important instrument de implementare a sc7imbrilor5 a strategiilor5 av6nd
implica?ii ma9ore asupra calit?ii Ai e&icien?ei managementului. Ca stare de spirit
Ai instrument al conducerii5 comunicarea managerial este prezent n toate
aspectele muncii managerilor5 asigur6nd opera?ionalizarea &unc?iilor
managementului5 sporirea per&orman?elor individuale Ai colective5 statornicirea
unor rela?ii corecte Ai e&iciente ntre anga9a?i at6t pe orizontal5 c6t Ai pe
vertical. Ea este esen?ial pentru raporturile managerului cu mediul ambiant5
pentru accesul acestuia la sursele in&orma?ionale.
=n manager5 pentru a &i un bun comunicator5 trebuie< s ntrebe5 s rspund5
sAi spun punctul de vedere5 s se in&ormeze Ai s in&ormeze la r6ndul lui5 s
asculte5 s consulte5 s se documenteze5 s n?eleag Ai s asigure cele mai
e&iciente rela?ii cu subordona?ii5 superiorii Ai egalii ,colegii a&la?i pe acelaAi nivel
ierar7ic-
2
.
3
3

1
;an >6ndea5 %odica >6ndea5 Comunicare organizaional5 1$$/5 p. 1#23
2
Cismaru ;iana "aria5 Comunicare intern n organiza ii 5 2''#5 p. 11!.
!
El dispune de o serie de sisteme de transmisie Ai de procedee de comunicare
pe care le poate pune n ac?iune5 le poate diri9a5 &ructi&ica Ai controla n vederea
atingerii obiectivelor asumate
1
.
4- Comunicarea scris &oloseAte limba9ul scris cu a9utorul cuvintelor5 care
rm6ne nregistrat5 dar uneori poate a9unge la destinatari neinten?iona?i. 8n cadrul
organiza?iilor este inevitabil aceast &orm. Ea se concretizeaz n documente
precum< note5 circulare5 rapoarte5 propuneri5 decizii5 scrisori etc. .e
caracterizeaz prin< lizibilitate ,mesa9 uAor de citit-5 corectitudine Ai adecvare.
(re avanta9ul unei pregtiri atente a mesa9ului5 care i con&er claritate5
precizie Ai posibilitatea utilizrii unor procedee corespunztoare.
"arele dezavanta9 const n &aptul c necesit mult timp pentru reac?ie5 iar
costurile sunt ridicate5 at6t cele directe ,76rtie5 tipar5 transmitere-5 c6t Ai cele
indirecte ,ar7ivare5 deteriorarea mediului-.
2entru a &i e&icient5 comunicarea scris trebuie s emane o atitudine
pozitiv5 care ?ine de< polite?e5 considera?ie5 claritate5 concizie5 completitudine Ai
mod de organizare
2
.
!- Comunicarea oral &oloseAte limba9ul verbal Ai este utilizat pe scar &oarte
larg5 reprezent6nd apro)imativ 1'1!4 din timpul destinat comunicrii de ctre
manageri. Interlocutorul poate &i o persoan C comunicare &a? n &a?
,interpersonal5 care poate &i Ai interactiv- sau un grup ,comunicare n &a?a unui
auditoriu-. 8n general5 comunicarea verbal include< relatri despre evenimente5
mpre9urri5 sentimente Ai reac?ii5 prerile despre oricine Ai orice5 opinii. 8n
cadrul organiza?iei5 acest tip de comunicare vizeaz< sc7imbul de in&orma?ii5
instruirea subordona?ilor5 modi&icarea identit?ii individuale sau de grup5
in&luen?area atitudinii subalternilor5 men?inerea sau modi&icarea culturii
manageriale etc. 8n a&ara organiza?iei5 comunicarea verbal vizeaz< crearea Ai
men?inerea unei imagini &avorabile5 a unor rela?ii c6t mai bune cu diverAi
parteneri5 e)plicarea politicii organiza?iei etc.
(ceast modalitate de comunicare prezint o serie de avanta9e< sc7imb rapid
de in&orma?ii directe5 adeseori sub &orma dialogului5 personalizarea rela?iei Ae&
subaltern5 &le)ibilitatea e)primrii5 &olosirea c7iar a 9argonului ,limba9
specializat al unei colectivit?i-5 costuri mai reduse etc.
(dresarea verbal are Ai dezavanta9e5 legate de &aptul c dialogul poate
conduce la pierdere de timp Ai nu se nc7eie ntotdeauna cu acordul pr?ilor5 iar
n cazul transmiterii succesive5 prin trepte ierar7ice5 se poate pierde Ai o parte a
in&orma?iilor5 deoarece sunt &iltrate de &iecare Ae& ierar7ic
3
.
4
4 1
Cismaru ;iana "aria5 Comunicare intern n organiza ii 5 2''#5 p. 11/3
2
@@@.scribd.com3
3
@@@.@iBipedia.ro.
/
/- Comunicarea nonverbal const n transmiterea mesa9elor prin alt mi9loc
dec6t scrisul sau vorbitul5 cum ar &i< gesturi5 mimic5 miAcri ale corpului etc. Ai
care sunt de &apt 55mesa9e par?iale sau adi?ionale ce completeaz con?inutul
mesa9elor verbaleD. 2oate &i un mi9loc e&icient de desci&rare a mesa9elor pe care
le transmite emitentul. Eimba9ele neverbale5 completate de limba9ul paraverbal
,&orma vocal de limba9 neverbal precum< in&le)iunea Ai tonalitatea vocii5 ritmul
de vorbire5 modul de accentuare a cuvintelor5 pauzele ntre cuvinte etc.- apeleaz
la toate sim?urile noastre Ai se bazeaz pe seturi de simboluri care pot avea un
n?eles clar sau ambiguu. 2rincipalele tipuri de comunicare neverbal sunt<
C comunicarea senzorial C se bazeaz pe ceea ce recep?ionm prin
intermediul sim?urilor3
C comunicarea estetic C prin care se transmit di&erite emo?ii artistice3
C comunicarea nsemnelor ,insigne5 &anioane5 uni&orme- Ai a simbolurilor
,titulatur5 decora?ii-.
Cele mai utilizate mi9loace de transmitere a mesa9elor nonverbale sunt<
limba9ul corpului ,e)presia &e?ei5 a oc7ilor5 pozi?ia &izic5 n special a capului Ai a
m6inilor-5 decorul biroului5 modul de &olosire a spa?iului Ai mbrcmintea.
Formele de mani&estare ale comunicrii neverbale cele mai e&iciente sunt
ilustrrile ,c6nd se &ace apel la prezentarea unor obiecte- Ai mani&estrile
a&ective ,stri emo?ionale5 in&le)iunea vocii-.
Eimba9ele neverbale nso?esc Ai comunicarea scris3 ele sunt legate de
aspectul gra&ic al &oii5 structura Ai &ormatul scrierii
1
.
1- Comunicarea extern cuprinde rela iile &irmei cu pia a5 &urnizorii5clien ii.
#- Comunicarea intern o&er anga9a ilor in&orma ii suplimentare importante
n legtur cu postul pe care l ocup5 organiza ia n care lucreaz5 mediul e)tern
sau in&orma ii despre colegi deai lor.
$- Comunicarea descendentprin de&ini ie5 comunicarea descendent este cea
care porne te din v6r&ul piramidei ierar7ice5 trece prin :releul: constituit de
cadrele ierar7ice medii5 oprinduse la nivelurile in&erioare.
(cest tip de comunicare permite mai buna cuno tere a mediului intern al
&irmei. Este un instrument managerial care poate avea e&ecte pozitive dac este
utilizat n mod obiectiv dar i e&ecte negative dac este utilizat de ctre
conducere ca instrument de manipulare sau propagand.
"i9loacele care pot &i utilizate sunt< notele de serviciu5 circularele5 panourile
de a&i a95 raportul anual5 reuniunile &ormale.
Comunicarea descendent ram6ne &orma de comunicare cea mai &recvent
2
.

!
!

1
Coman (.5 Tehnici de comunicare5 2''#5 p. 2133
2
;elia 2opescu5 Imperative strategice in managementul afacerilor5 2'115 p.22!22/.
1
;ac ar trebui s e)iste un singur tip de comunicare n &irm5 aceasta ar &i5 cu
siguran 5 comunicarea descendent. .c7ema ei de &unc ionare este redat in
&igura de mai 9os. (cest mecanism nu va &i e&icient dac anga9a ii nu sunt
motiva i i antrena i n 9urul unui proiect comun .


Figura 1.1 Mecanismul comunicrii descendent
1'- Comunicarea ascendent. 2orne te de la baza piramidei ierar7ice i urc
spre v6r&ul acesteia. 2oate &i spontan sau provocat. ;ezvoltarea comunicrii
ascendente are trei obiective< interogarea5 identi&icarea i stimularea. Ea este
&ormal atunci c6nd se cunosc emitentul i receptorul3 este in&ormal atunci
cand emitentul i receptorul sunt cunoscu i sau pot &i identi&ica i.
11- Comunicarea interactiv. (cest tip de comunicare intern decurge din cele
dou de9a enun ate. Comunicarea interactiv poate &i numit i comunicare
mutual3 ea &ace apel la instrumentele utilizate n alte tipuri de comunicare n
&unc ie de obiectivele urmrite
1
.
/
/ 1
;elia "ioara 2opescu5 Imperative strategice n managementul afacerilor5 2'115 p. 22/221.
1
;elia 2opescu5 Imperative strategice n managementul afacerilor5 2'11. p. 2'#2'$.
INF*%"(%E
EF2EIC(%E
C*NGIN>E%E
C%E(%E( (;EHI=NII
#
Capitolul 2
Rolul comunicrii in diferite organiza ii
2.1 Rolul comunicarii n cadrul irmei
Comunicarea are ca scop s identi&ice5 s asiste i s contribuie la realizarea
proiectului de ntreprindere.
Comunicarea nu se a&l n str6nse legturi numai cu strategia &irmei ci i cu
structura organiza iei. "ai mult de 1'4 din activitatea managerilor const n
comunicarea intern sa e)tern organiza iei.
;in ansamblul modalit ilor de comunicare5 managerii pre&er comunicarea
oral5 care este mai rapid5 mai simpl5 mai bogat din punct de vedere calitativ5
permi 6nd n acela i timp observarea modului de recep ionare a mesa9ului.
2entru salaria i5 comunicarea reprezint un element de motivare. Integrarea
i mobilizarea personalului necesit o e)plicare i o promovare rapid5 clar i
coerent a politicii &irmei. Comunicarea5 n general i cuvintele5 n special5 sunt
&oarte importante deoarece oamenii sunt creatori i consumatori de simboluri.
2entru a determina domeniile comunicrii n &irm trebuie5 mai nt6i5 s
identi&icm principalii actori poten iali< &irma5 clien ii5 ac ionarii5 personalul5
managerii5 &urnizorii5 concuren ii5 puterile publice5 partidele politice5
organiza iile pro&esionale5 asocia iile de consumatori5 grupurile de presiune5
media i opinia public.
;i&eritele domenii ale comunicrii pot &i determinate prin asocieri ntre
actori sau categoriile de actori men ionate. (cestea sunt<
rela iile cu clientul3
comunicarea interpersonal3
rela iile umane3
rela iile sociale3
rela iile cu presa i rela iile publice3
rela ia cu ac ionarii3
monitorizarea concuren ei3
rela ia cu &urnizorii3
comunicarea n cadrul grupurilor de munc.
Comunicarea se des& oar nu numai n &unc ie de interesele noastre dar i
de personalitatea noastr. (st&el5 putem &i &oarte atra i de ctre cei din 9ur
cut6nd n permanen contacte i sc7imburi rela ionale5 sau din contr5 mai
individuali ti5 nc7i i5 motiva i e)clusiv de munc
1
.
$
Fie c ne place5&ie c nu5 suntem obliga i s comunicm cu cei din 9ur.
Comunicarea este esen a vie ii. Este imposibil s nu comunicm< comunicarea
nu nseamn numai un mesa9 verbal transmis3 ea este n acela i timp tcere5
nclinarea capului5 ridicare din umeri etc.
=n bun comunicator va lsa celorlal i mar9a lor de libertate5 caut6nd
consensul nainte de toate
1
.
2.2 Rolul comunicrii n cadrul grupurilor de munc
(cest tip de comunicare are loc n discu iile purtate cu anga9a ii5 unde
managerul adopt un anumit comportament5 &iind determinat de personalitatea
i aptitudinile sale i in&luien at de stilul de conducere.
;ac managerul este5 n general5 atent la sc7imbrile de atitudine ale
interlocutorilor5 provocate de mesa9ul su verbal5 el mani&est mai pu in aten ie
&a de reac iile induse de comportamentul su neverbal , mimica5 gesturile5
postura corpului etc. -5 pierz6nd ast&el din vedere &aptul c &orma poate deveni
mai important dec6t &ondul.
.tilul managerial trebuie adaptat grupului de munc. . considerm a)ele
din &igura de mai 9os. Fiecare dintre ele ilustreaz o perec7e de &or e n con&lict.
2entru &iecare perec7e managerul i va adapta comportamentul n &unc ie de
polaritatea spre care se ndreapt. 8n anumite situa ii este bene&ic s se situeze la
mi9locul a)ei.
;ac managerul rm6ne prea mult timp n aceia i parte a a)ei5 per&orman a
grupului se va diminua. 8n &igur sunt prezentate ast&el de pozi ionri
manageriale e)treme mpreun cu consecin ele i modalit ile lor de
solu ionare
2
.
1
1 1
;elia 2opescu5 Managementul ntreprinderilor mici i mi!locii 5 2''15 p.1#3
2
;elia popescu5 Imperative strategice in managementul afacerilor5 2'115 p.23'.
1'
Figura 2.1 Axe de focalizare a comunicrii n cadrul grupului
1
2.3 Comunicarea n cadrul reuniunilor de lucru
( &ace parte dintro societate nseamn a apar ine unor grupuri. ;e la na tere
i p6n la moarte lum parte la activit ile unor grupuri i la ntruniri. ;intrun
studiu recent reiese c &recven a i importan a ntrunirilor crec propor ional cu
naintarea pe scar ierar7ic. =n e& e)ecutiv petrece aproape 2' de ore pe
sptm6n n edin e.
8n literatura de specialitate se consider c edin ele reprezint o modalitate
important de a scoate la lumin talentul individual i de a crea un produs mai
imporatnt decat suma elementelor care alctuiesc ntregul.
8n realiate5 edin ele se pot ridica peste nivelul :teoriilor: &ormulate. Ele nu
trebuie s &ie o pierdere de timp3 de &apt5 ele pot &i considerate o ocazie de a
dezvolta di&erite idei. * edin nu este nimic altceva dec6t un instrument de
management i5 ca orice instrument5 edin a trebuie s &ie utilizat n scopul
care ia &ost destinat i n mod corect5 pentru a ob ine rezultatul propus
2
.
#
#

1
;elia 2opescu5 Imperative strategice n managementul afacerilor5 2'115 p.2333
2
2rutina ..5 "ntrenamentul abilit ilor de comunicare 5 2''45 p. /#.
Euarea n considerare a
di&eren elor individuale
Euarea n considerare a
identit ii i obiectelor
grupului
2romovarea ntra9utorrii
n cadrul grupului
2romovarea con&runtrii
n cadrul grupului
Focalizarea asupra
per&orman ei actuale a
grupului
Focalizarea asupra
&ormrii i dezvoltrii
grupului
(ccentuarea autorit ii
manageriale
(ccentuarea lipsei
autonomiei
11
Capitolul 3
Obstacolele ce pot aprea n timpul unei comunicri
organiza ionale
3.1 !ipuri de o"stacole # pertur"a ii$
(deseori ni se nt6mpl s nu reu im s transmitem interlocutorului ceea ce
am dorit5 sau nici mcar s nu ne dm seama de aceasta5 i s nu constatm din
ac iunile lui c am &ost n ele i gre it. ;e ce se nt6mpl acest &enomen5 n ce
constau aceste perturba ii sub &orm de zgomote5 bariere sau &iltre care
inter&ereaz cu o comunicare e)actI Eista lor este vast i variat. 2erturba iile
pot s &ie at6t de natura e)tern5 care apar n mediul &izic n care are loc
comunicarea5 ca de e)emplu stimulii vizuali5 ntreruperile repetate cauzate de un
tele&on care sun n permanen 5 c6t i de natur &iziologic5 perceptual5
semantic5 interpersonal , de rela ie cu interlocutorul - sau intrapersonal , care
in5 de e)emplu5 de imaginea de sine -. Ele pot s &ie generate de conte)tul &izic5
psi7ic5 organiza ional i sociocultural
1
.
#erturba iile externe care pot interveni &recvent n procesul de
comunicare sunt urmtoarele<
J mediul &izic n care are loc comunicarea spre e)emplu o ncpere n care
este &rig5 ntuneric sau zgomot5 este un mediu nepropice des& urrii
comunicrii3
J distan a prea mare sau prea mic ntre comunicatori5 care poate a&ecta
comunicarea &ie prin aceea c cei doi se aud de&ectuos5 &ie c se st6n9enesc
reciproc dac se dep e te spa iul perceput ca personal3
J stimulii vizuali care distrag aten ia de e)emplu interlocutorul este
mbrcat sau par&umat &oarte strident5 cineva se deplaseaz prin ncpere5 ticurile
interlocutorului3
J timpul si circumstan ele nepotrivite pentru sc7imbul de mesa9e de
e)emplu la o or t6rzie din noapte5 cu c6teva minute naintea nc7eierii
programului de lucru sau naintea des& urrii unui eveniment important3
J ntreruperile repetate ale procesului de comunicare care nu permit
concentrarea asupra comunicrii i creeaz o stare de stres e)emplu ntro
edin poate suna tele&onul sau poate intra sau ie i o persoan din birou3
J mi9loacele te7nice cu &unc ionare de&ectuoas spre e)emplu tele&on de&ect5
ma in de scris cu caracter de&ect etc.
2
.
$
$ 1
Iacob ;umitru 5 Cismaru Ioana "aria5 Comunicare organiza ional5 2''$5 p. 1/23
2
%odica >6ndea 5 ;an >6ndea 5 Comunicare managerial5 1$$/5 p. 12'.
12
J structura organiza ional prin intermediul sistemului de canale &ormale de
comunicare cum ar &i5 de e)emplu5 obligativitatea de a te adresa mai nt6i
e&ului direct5 care se va adresa apoi e&ului sau p6n a se a9unge la &actorul de
decizie &inal 3
2erturba iile e)terne sunt mult mai u or de identi&icat dec6t cele de natur
intern i odat identi&icate se pot ac iona n vederea reducerii lor .
#erturba iile interne sunt urmtoarele<
J &actorii &iziologici e)emplu< 8n timpul unei zile normale de lucru &iecare
om are perioade de energie ma)im i minim con&orm bioritmului. 8n
perioadele cu energie sczut capacitatea de a comunica este i ea redus.
Epuizarea &izic sau psi7ic pot a&ecta n mod negativ precizia comunicrii5 la
&el ca i boala5 auzul sau vzul de&icitar i su&erin a &izic. 8n aceea i categorie
de perturba ii intr i &actorii &iziologici ca &oamea5 setea5 nevoia de somn. =n
alt &actor perturbator de natur &iziologic poate &i starea emo ional.
J distorsiunea semantic este o perturbare posibil n cadrul tuturor
componentelor comunicrii orale i scrise. (ceasta se poate datora di&eren elor
legate de n elesul pe care oamenii l acord aceluia i cuv6nt5 acest n eles
cuprinz6nd denota iile5 conota iile , sens care include i 9udec i i reac ii
personale -5 eu&emismele , e)presii care includ asocia ii pozitive de sensuri i
ndulcesc realitatea - i dis&emismele , cuvinte ocante5 dezgusttoare5 cuvinte
&olosite n inten ia de 9ignire -.
J se mai poate datora &olosirii 9argonului sau argoului ntrun conte)t
neadecvat5 care poate crea con&uzie n comunicare. Cercettorii de specialitate
au artat c limba9ul pe care l &olosim ne a&ecteaz &elul n care g6ndim i
ac ionm asupra persoanelor5 obiectelor i ideilor.
8n concluzie limba9ul &olosit este modul prin care noi de&inim realitatea i
putem ac iona asupra ei i este n acela i timp un indiciu al clasei socio
pro&esionale creia i apar inem3
J distorsiunea perceptual poate s apar din motive legate de di&eren ele de
atitudini5 convingeri5 sistem de valori5 e)perien e de via a etc.3
J di&eren ele de statut social sau de pozi ie ierar7ic pot a&ecta recep ionarea
mesa9elor de e)emplu subordonatul poate s supraaprecieze importan a
comunicrii cu e&ul i s o subaprecize pe aceea cu colegul. Ea &el5di&eren ele
de ras5 religie5 partid pot crea sensibilit i care s altereze comunicarea cu
cealalt :tabr:3
J di&eren ele de se) sau de v6rst sunt o alt cauz3 de e)emplu brba ii
consider adeseori c modul de a comunica al &emeilor este mai emo ional i le
trateaz pe &emei ca atare
1
3
1'
1' 1
%odica ". >6ndea5 ;an >6ndea$ Comunicare managerial5 1$$/5 p.121123.
13
J tendin a de a evalua este vorba despre tendin a natural a oamenilor de a
9udeca5 evalua5 aproba sau dezaproba ceea ce li se spune sau persoana care o
spune3
J considerarea unor in&orma ii ca &iind subn elese se re&er la &aptul c
persoanele care comunic pot s presupun lucruri di&erite despre acela i
mesa9 .
J &ormularea de&ectuoas a mesa9ului acest lucru se poate nt6mpla5 de
e)emplu5 dac nu am &ormulat su&icient de clar mesa9ul , se poate ca s nu ne &i
&ost clar ceea ce am vrut s spunem sau s nu tim la ce reac ie s ne a teptm
din partea interlocutorului -
1
.

Figura 3.1 Model al procesului de comunicare i obstacolele care pot
aprea n comunicrii
2
11
11

1
%odica ". >6ndea5 ;an >6ndea$ Comunicare managerial5 1$$/5 p.1243
2
%odica ". >6ndea5 ;an >6ndea5 Comunicare managerial5 1$$/5 p21.
14
Capitolul %
Studiu de caz
Comunicarea dintre studen i i profesoar

=niversitatea Gala7ia este o unitate colar care i ndrum pe studen i s i
aleag o carier ntrun anumit domeniu. Cadrele didactice sunt cele care i
nva pe studen i s comunice liber5 deoarece acest lucru este &oarte important
pentru a se putea descurca n via i a i valori&ica cuno tin ele.
2ro&esorii5 prin comunicare pot &ace necunoscutul s &ie cunoscut5 e)prim6nd
anumite idei n termeni cunoscu i. Comunicarea este prezent n tot ce &acem n
via i este esen ial pentru a putea munci5 tri i modela i trebuie s aib un
mesa9 adaptat de interlocutor.
Comunicarea dintre pro&esori i studen i poate &i de&init ca un sc7imb de
mesa9e5 cu con inut speci&ic.
.tuden ii se a&l la cursu5iar cadrul didactic ncearc s le e)plice cursul i
pune ntrebri pentru a putea comunica cu ace tia. ;ar sala de clas se a&l n
apropierea oselei principale unde se e)ecut lucrri la drum i este mult
zgomot. (st&el mediul &izic n care are loc comunicarea este unul nepropice
des& urrii acesteia.
2e l6ng acest obstacol5 mai nt6mpinm i doua &ete care discut n or i
ast&el colegii lor nu au n eles ce a spus pro&esoar. ;up vro 1' minute din curs
5&iind primul din ziua aceea5 un biat a pierdut autobuzul i ast&el a nt6rziat5
intr6nd dup pro&esoar i ntrerup6ndo din ceea ce e)plica celorlal i. (cest
lucru este un obstacol5 din cauza cruia nu poate s aib loc procesul de
comunicare.
=n alt obstacol care se nt6mpl n sala de curs dup vro 9umtate de or este
acela c pro&esoarei i sun tele&onul &iind directorul care o c7eam n sala de
edin . (ceasta ntrerupe cursul i se scuz n &a a studen ilor care se bucurau
de acest obstacol.
8n concluzie5 aceste perturba ii care ntrerup procesul de comunicare pot &i
evitate5 dar de &apt acestea se nt6mpl mereu n acest tip de organiza ie , coala
-5 dar i n alte tipuri , la servici5 intro edin etc. -.

1!
Capitolul &
Concluzii
Comunicarea este un proces de trans&er de in&orma ii ntre emi tor i
receptor printrun anumit canal.
Comunicarea a&ecteaz direct i imediat5 pe termen nedeterminat via a
indivizilor5 a colectivelor i a societ ii n ansamblu.
8n concluzie5 comunicarea este punctul de plecare pentru orice activitate5 de
aceea trebuie &cut tot ceea ce se poate pentru ca aceasta s se des& oare n
condi ii c6t mai bune5 s evitm perturba iile care pot aprea i s alctuim
grupe de lucru care pot comunica c6t mai bine n realizarea scopurilor propuse.
Comunicarea organiza ionl este un sc7imb de mesa9e ntre emi tor i
receptor5 cu scopul de a e&ectua sc7imbri5 de a modi&ica percep iile5 atitudinile5
comportamentele5 sentimentele5 opiniile unui individ sau al unui grup de
indivizi.
Consider c transmiterea in&orma iilor cu a9utorul procesului de comunicare
nu se realizeaz &r obstacolele5 perturba iile care bruiaz acest proces.
Fenomenele de perturbare a procesului de comunicare apar n toate tipurile de
comunicare organiza ional.
Comunicarea este principalul instrument &olosit de indivizii dintro
colectivitate. .ocietatea nu poate s e)iste &r s transmit ideile5 sentimentele5
g6ndurile5 ntrun cuv6nt &r s comunice. Comunicarea este nso it de o serie
de perturba ii care de cele mai multe ori l &ace pe destinatar s nu n eleag
mesa9ul emitentului.
1/
'i"liograie
1. %odica ". >6ndea5 ;. >6ndea5 Comunicare managerial5 Editura E)pert5
0ucure ti5 1$$/3
2. %us F. C. 5 Introducere n tiin comunicrii i a rela iilor publice 5 Editura
Institutul European5 Ia i 5 2''43
3. ;an >6ndea5 %odica >6ndea$ Comunicare organiza ional aplicat 5 Editura
E)pert5 0ucure ti51$$#3
4. Cismaru ;iana "aria5 Comunicare intern n organiza ii 5 Editura +ritonic5
0ucure ti5 2''#3
!. Coman (. 5 Tehnici de comunicare5 Editura C. K. 0ecB5 2''#3
/. ;elia 2opescu5 Imperative strategice n managementul afacerilor5 Editura
0ibliot7eca5 2'113
1. ;elia 2opescu5 Managementul ntreprinderilor mici i mi!locii 5 Editura
0ibliot7eca5 2''13
#. 2rutianu .. 5 "ntrenamentul abilit ilor de comunicare 5 Editura 2olirom5
0ucure ti5 2''43
$. Iacob ;umitru5 Cismaru Ioana "aria5 Comunicare organiza ional 5 Editura
0ucure ti5 2''$3
1'. @@@.regielive.ro3
11. @@@.@iBipedia.ro3
12. @@@.scribd.com.
11