You are on page 1of 8

17.10.

2011

Statele Fondatoare ale Consiliul Europei :
- statele fondatoare ale Consiliului Europei au fost in numar de 10 : Belgia , Danemarca ,
Franta , Irlanda , Italia , Luxemburg , Norvegia , Olanda , Marea Britanie si Suedia .
- in prezent Organizatia Consiliul Europei cuprinde 47 de state membre :
- Albania
- Andorra
- Armenia
- Austria
- Azerbaidjan
- Belgia
- Bosnia Hertzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Cipru
- Danemarca
- Elvetia
- Estonia
- Federatia Rusa
- Finlanda
- Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei
- Franta
- Georgia
- Germania
- Grecia
- Islanda
- Irlanda
- Italia
- Letonia
- Lituania
- Lichenstein
- Luxemburg
- Malta
- Moldova
- Monaco
- Muntenegru
- Norvegia
- Olanda
- Polonia
- Portugalia
- Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord
- Republica Ceha
- Romania ( 7.10.1993)
- San Marino
- Serbia
- Slovacia
- Slovenia
- Spania
- Suedia
- Turcia
- Ucraina
- Ungaria
Aderarea la Consiliul Europei necesita respectarea efectiva a principiilor si valorilor
specifice acestor organizatii precum si a conditiilor de fond in ceea ce priveste aderarea .
Aderarea efectiva : tarile ce doresc sa devina membre ale acestei organizatii trebuie
sa respecte principiile democratiei si sa garanteze drepturile omului .
Sub aspect procedural aderarea presupune depunerea unei cereri pe langa
secretariatul general , cerere care va fi inaintata Comitetului de ministrii spre a fi examinata
iar Comitetul de ministrii la randul sau consulta Adunarea Parlamentara in privinta
indeplinirii conditiilor de fond si in functie de avizul dat de forul parlamentar , Comitetul de
ministrii decide prin consens daca admite sau respinge cererea de aderare .
In cazul admiterii Comitetul de ministrii adreseaza statului respectiv invitatia de a
deveni membru cu drepturi depline specificandu-i numarul de locuri din cadrul Adunarii
Parlamentare rezervat natiunii respective precum si contributia financiara .
Retragerea se face pe baza unei declaratii voluntare si isi produce efectele la sfarsitul
anului financiar in curs daca aceasta cerere a fost facuta in primele 9 luni sau la sfarsitul
anului financiar urmator daca cererea a fost facuta in ultimele 3 luni ale anului in curs .
Suspendarea si excluderea : - sunt destinate statelor care incalca grav statutul
Consiliului Europei .
Statutul de observator se acorda de catre Comitetul de ministrii dupa consultarea
Adunarii Parlamentare .
- Observatori pe langa Comitetul de Ministrii : Canada , Vatican , Japonia , Mexic , S.U.A
- Observatorii ai Parlamentelor Nationale pe langa Adunarea Parlamentara : Canada , Israel ,
Mexic .

Principalele organisme ale Consiliului Europei sunt : Comitetul de ministrii , Adunarea
Parlamentara si Secretariatul General ; Congresul Puterilor Locale si Regionale , Comisarul
pentru apararea drepturilor Omului si CEDO .

Comitetul de ministrii :
- se compune de regula din ministrii de externe ai statelor membre , acestia putand fi
reprezentati in anumite situatii si de un supleant care trebuie sa fie de regula membru al
Guvernului . Comitetul de ministrii se intruneste de cel putin 2 ori pe an dar se poate reuni si
la cererea unui stat membru sau a Secretariatului General .
Comitetul de ministrii adopta bugetul Consiliului Europei precum si programul de activitate
al acestuia .
Comitetul de ministrii indeplineste un rol triplu prin urmatoarele :
1. este un forum care permite participantilor sa prezinte abordarile si propunerile
precum si pozitiile nationale cu privire la problemele cu care se confrunta societatea
europeana .
2. este un forum colectiv in care se poate adopta si elabora raspunsuri in ceea ce
privesc problemele societatii europene .
3. este un aparator al valorilor esentiale al consiliului fiind investit cu functie de
monitorizare a respectarii angajamentelor asumate de statele membre .
Presedintia Consiliului de ministrii este exercitata prin rotatie in ordinea alfabetului
englez de ministrii afacerilor externe al statelor membre pe o perioada de 6 luni .
Reuniunile au loc de regula la sediul Consiliului , durata acestora fiind de 1 zi , fiind
precedate de o sedinta a reprezentatilor permanenti si ai directorilor politici din cadrul
ministerelor de externe . Astfel fiecare ministru desemneaza un delegat imputernicit sa
actioneze in numele sau ; delegat care pregateste reuniunile ministeriale si actioneaza
pentru aplicarea deciziilor . Pentru acest lucru a fost creat un birou format din 6 membrii : un
presedinte , 2 presedinti anteriori si viitori 3 presedinti .
Delegatiile se reunesc in sesiuni ordinare saptamanale .
Principalele competente ale Consiliului de ministrii :
- examinarea din proprie initiativa sau la recomandarea Adunarii Parlamentare a masurilor
necesare pentru realizarea scopului consiliului .
- adoptarea de recomandari catre Guvernele statelor membre .
- monitorizarea aplicarii conventiilor adoptate de catre consiliu , de catre statele membre .
- adoptarea de decizii obligatorii asupra oricarei probleme de organizare si activitate interna
a institutiei .

31.10.2011

Congresul puterilor locale si regionale
Comisarul pentru Drepturile Omului
Secretariatul
CEDO/Curtea Europeana a Drepturilor Omului .

- Acest Congres se compune din 318 membri si 318 supleanti reprezentand peste 200.000 de
autoritati locale si regionale fiind alesi ai colectivitatii precum si functionari ce raspund in
fata organelor alese . Lucrarile Congresului sunt organizate in 2 Camere : Camera
Autoritatilor Locale si Camera Regionala .
- Fiecare isi alege un presedinte si un birou , mandatul presedintelui exercitandu-se prin
rotatie la cele 2 camere odata la 2 ani . Acest Congres tine in fiecare an o sesiune ordinara la
sediul Consiliului Europei . Congresul dispune de 4 comisii statutare : institutionala ,
educatie si procedura , pentru dezvoltare durabila si pentru coeziune sociala .
- coeziune social solutionarea problemelor cu privire la locul de munca , cetatenie ,
solidaritate , egalitatea de sanse intre femei si barbati .
- Documentele importante a caror aplicare va fi urmarita de catre Congres :
- Conventia Europeana privind participarea strainilor la viata publica la nivel local ;
- Conventia-cadru Europeana privind cooperarea transfrontaliera a colectivitatilor si a
autoritatilor teritoriale din 1980 cu 2 protocoale aditionale ;
- Carta Europeana a limbilor minoritare ;
- Carta privind participarea tinerilor la viata municipala si regionala din 1992 ;
- Conventia Europeana a

Comisarul pentru drepturile omului
- aceasta institutie a fost creata in anul 1999 , urmare a unei abordari data de summitul
consiliului ce a avut loc la Strasbourg in 1997 . Scopul comisarului este acela de prevenire a
incalcarii drepturilor omului si de semnalare a abuzurilor in caz de nerespectare a acestora .
Comisarul pentru drepturile omului va fi ales de Adunarea Parlamentara cu o
majoritate de voturi in baza unei liste din 3 candidati .
Persoana ce va fi ales comisar este persoana care dovedeste ca are cunostiintele cele mai
vaste in privinta drepturilor omului . Activitatile comisarului sunt indreptate in urmatoarele
directii :
- identificarea carentelor existente in legislatia si practica drepturilor omului ;
- promovarea institutiei drepturilor omului ;
- incurajarea infiintarii de structuri nationale in domeniul drepturilor omului ;
- promovarea educatiei in spiritul respectarii drepturilor omului .

Comisarul nu are competente jurisdictionale ci un rol de indrumare in domeniul drepturilor
omului si de semnalare a abuzurilor in caz de nerespectare a acestora .
Obligatia comisarului este aceea de a intocmi anual un raport cu privire la activitatea sa ,
raport ce trebuie inmanat atat comitetului de ministri cat si Adunarii Parlamentare .

Secretariatul :
- se compune din secretar , secretar-general adjunct si personalul necesar . Secretarul si
secretarul-general adjunct vor fi numiti de Adunarea Parlamentara iar personalul necesar va
fi numit de secretarul general . Circa 1800 functionari internationali recrutati din statele
membre vor alcatui personalul permanent .

CEDO/ Curtea Europeana a Drepturilor Omului :

- CEDO este un tribunal international ce isi are sediul la Strasbourg . Conventia privind
drepturile si libertatile fundamentale ale omului a fost elaborata in cadrul Consiliului Europei
in anul 1950 si a intrat in vigoare in 1953 consacrand o serie de drepturi civile si politice .

Drepturi prevazute in Conventia si in protocoalele sale :
- dreptul la viata ;
- dreptul la un proces echitabil in materie civila si penala ;
- dreptul la un recurs efectiv ;
- dreptul de a dispune de bunurile proprii ;
- dreptul la vot ;
- dreptul de a se prezenta la alegeri ;
- dreptul la constiinta , religie .

Interdictii prevazute in conventie si protocoalele sale :
- pedepsele crude , inumane , degradante ;
- pedeapsa cu moartea ;
- expulzarea colectiva straina ;
- detentia ilegala ;

CEDO se compune dintr-un numar de judecatori egal cu cel al statelor parti la conventie ; in
prezent neexistand nici o interdictie in ceea ce priveste mandatul judecatorilor de aceeasi
cetatenie . Mandatul unui judecator la CEDO este de 9 ani . Mandatul unui judecator expira
automat la implinirea varstei de 70 ani . Judecatorul isi desfasoara activitatea individual si
independent fiind impartial , neutru .
CEDO dispune de 4 sectii a caror compozitie va fi stabilita pe o perioada de 3 ani . Fiecare
sectie va fi prezidata de un presedinte al curtii , presedinte al sectiei si un vice-presedinte .
In cadrul sectiilor se vor constitui comitete compuse din 3 judecatori , acestia avand obligatia
de a efectua munca de filtrare a plangerilor stabilind care sunt admisibile sau nu .
Deasemnea pe o perioada de 3 ani se va constitui marea camera compusa din presedinte ,
vice-presedinti , presedintele sectiei si judecator alesi prin rotatie astfel incat sa se asigure
echilibrul geografic si al sistemului juridic din partea statelor contractante .
Curtea dispune de o grefa redactata de un grefier .
Limbile oficiale ale CEDO : engleza , franceza dar cererile pot fi adresate in orice limba
oficiala a statului contractat .
Procedura in fata Curtii este contradictorie , publica . Fiecare cerere va fi repartizata unei
sectii al carei presedinte va numi un raportor . In urma unei evalurari prealabile raportorul va
decide daca cererea va fi examinata de un comitet compus din 3 judecatori sau de o camera.
Hotararile privind admisibilitatea sunt motivate si publice , hotararile se vor lua cu o
majoritate de voturi , deasemnea orice judecator poate prezenta o serie de probe si
observatii suplimentare scrise . Orice parte interesata poate solicita ca respectiva afacere
sa fie trimisa Marii Camere in situatia in care se vor constata ca au fost incalcate unul sau
mai multe din drepturile prevazute in conventia-cadru , conventia de baza Conventia
privind drepturile omului . Se va constitui un colegiu compus din 5 membri iar in situatia in
care acesta va admite cererea se va pronunta cu o majoritate de voturi .
Hotararile curtii sunt definitive iar controlul executarii deciziilor CEDO va reveni Comitetului
de Ministri .